Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/03/2017 16 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ xuanmaimobile
2 01/03/2017 15 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ benmobile
3 14/02/2017 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
4 13/02/2017 12 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
5 01/02/2017 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
6 31/01/2017 2 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ xuanmaimobile
7 29/01/2017 76 ngày 1.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ scmobile
8 14/11/2016 4 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ xuanmaimobile
9 10/11/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
10 09/11/2016 12 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
11 28/10/2016 6 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ xuanmaimobile
12 22/10/2016 24 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
13 28/09/2016 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
14 27/09/2016 3 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ xuanmaimobile
15 24/09/2016 12 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
16 12/09/2016 3 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
17 09/09/2016 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
18 08/09/2016 65 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
19 05/07/2016 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
20 04/07/2016 2 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ xuanmaimobile
21 02/07/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
22 29/06/2016 15 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ xuanmaimobile
23 14/06/2016 21 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ SmartMobile
24 24/05/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
25 23/05/2016 3 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
26 20/05/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
27 19/05/2016 13 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
28 06/05/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
29 05/05/2016 15 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ laptopgroup
30 20/04/2016 5 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ SmartMobile
31 15/04/2016 8 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopgroup
32 07/04/2016 2 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ atinguyen
33 05/04/2016 19 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
34 17/03/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
35 16/03/2016 2 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopgroup
36 14/03/2016 2 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ xuanmaimobile
37 12/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnguyenmobile
38 09/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ xuanmaimobile
39 08/03/2016 11 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
40 26/02/2016 10 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didong_pro
41 16/02/2016 1 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ SmartMobile
42 15/02/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
43 14/02/2016 3 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
44 11/02/2016 2 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ laptopgroup
45 09/02/2016 8 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
46 01/02/2016 7 ngày 1.150.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
47 25/01/2016 1 ngày 1.150.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
48 24/01/2016 5 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ SmartMobile
49 19/01/2016 8 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
50 11/01/2016 2 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ SmartMobile
51 09/01/2016 5 ngày 1.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ minhchienmobile
52 04/01/2016 12 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ SmartMobile
53 23/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
54 22/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
55 21/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
56 20/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
57 19/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
58 18/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
59 17/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
60 16/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
61 15/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
62 14/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
63 13/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
64 12/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
65 11/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
66 10/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ Appstore
67 09/12/2015 1 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ SmartMobile
68 08/12/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ benmobile
69 05/12/2015 2 ngày 1.150.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
70 03/12/2015 1 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ SmartMobile
71 02/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ xelanyte
72 01/12/2015 3 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ SmartMobile
73 28/11/2015 5 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ az_shop
74 23/11/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctywalton
75 22/11/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
76 20/11/2015 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
77 03/11/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienthoaiHanQuocchinhhang
78 02/11/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ didong_pro
79 31/10/2015 1 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thuan_mobile
80 30/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didong_pro
81 29/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi dienthoaiHanQuocchinhhang
82 28/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaiHanQuocchinhhang
83 27/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
84 26/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ smartphonegiare198
85 25/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didongxachtaygiare
86 24/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ smartphonegiare198
87 23/10/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ smartphoneHan
88 22/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
89 21/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ alo_hot
90 20/10/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ thanhnguyenmobile
91 19/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ xelanyte
92 18/10/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
93 17/10/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
94 16/10/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ thanhsonmobile
95 13/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Sky_Lg_giare
96 12/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
97 11/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
98 10/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
99 09/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ alo_hot
100 08/10/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
101 07/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
102 06/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
103 05/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ alo_hot
104 04/10/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
105 03/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
106 02/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
107 01/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alo_hot
108 30/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
109 29/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
110 28/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
111 27/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
112 26/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
113 25/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
114 24/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ smartphoneHan
115 23/09/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ smartphonegiare198
116 22/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
117 21/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
118 20/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
119 19/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
120 18/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
121 17/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
122 16/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didong_pro
123 15/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
124 14/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
125 13/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
126 12/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
127 11/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
128 10/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
129 09/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanthuymobile
130 08/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ alo_hot
131 07/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanthuymobile
132 06/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ alo_hot
133 05/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanthuymobile
134 04/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ alo_hot
135 03/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
136 02/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanthuymobile
137 01/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphoneHan
138 31/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
139 30/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
140 29/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
141 28/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
142 27/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ xuanthuymobile
143 26/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
144 25/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
145 24/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
146 23/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
147 22/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
148 21/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
149 20/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
150 19/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ smartphonegiare198
151 18/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
152 17/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
153 16/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
154 15/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
155 14/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
156 13/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
157 12/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
158 11/08/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
159 10/08/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ didong_pro
160 09/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
161 08/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
162 07/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
163 06/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
164 05/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
165 04/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ chuyenbandienthoai
166 03/08/2015 1 ngày 1.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ smartphoneHan
167 02/08/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ xelanyte
168 01/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi smartphoneHan
169 31/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
170 30/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi smartphoneHan
171 29/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
172 28/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ smartphoneHan
173 27/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ didongthanhdat
174 26/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi smartphoneHan
175 25/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
176 24/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ smartphoneHan
177 23/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kopitemobile
178 22/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
179 21/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ Sky_Lg_giare
180 20/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kopitemobile
181 19/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
182 18/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
183 17/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
184 16/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
185 15/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
186 14/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
187 13/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
188 12/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
189 11/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
190 10/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
191 09/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
192 08/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
193 07/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
194 06/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
195 05/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
196 04/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
197 03/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
198 02/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Sky_Lg_giare
199 01/07/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
200 30/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
201 29/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
202 28/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
203 27/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
204 26/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
205 25/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
206 24/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
207 23/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
208 22/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
209 21/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
210 20/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
211 19/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
212 18/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
213 17/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
214 16/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
215 15/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
216 14/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
217 13/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
218 12/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
219 11/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
220 10/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ nouvo29_smartphone
221 09/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
222 08/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
223 07/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
224 06/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
225 05/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ didong_pro
226 04/06/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ nouvo29_smartphone
227 31/05/2015 4 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ didong_pro
228 27/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
229 26/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 791.000 VNĐ skygiare
230 25/05/2015 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
231 24/05/2015 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
232 23/05/2015 2 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
233 21/05/2015 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 791.000 VNĐ B_Nmobile
234 20/05/2015 2 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
235 18/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
236 17/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
237 16/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
238 15/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
239 14/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
240 13/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
241 12/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 169.000 VNĐ skygiare
242 11/05/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
243 10/05/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
244 09/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
245 08/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
246 07/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
247 06/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
248 05/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
249 04/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
250 03/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
251 02/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
252 01/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ alo_hot
253 30/04/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
254 29/04/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
255 28/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
256 27/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
257 26/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
258 25/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ alo_hot
259 24/04/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
260 22/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
261 21/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
262 20/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
263 19/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
264 18/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
265 17/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
266 16/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
267 15/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
268 14/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
269 13/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
270 12/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
271 11/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
272 10/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
273 09/04/2015 2 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
274 07/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
275 06/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
276 05/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
277 04/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
278 03/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
279 02/04/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
280 01/04/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
281 31/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
282 30/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thuduc_skygiare
283 29/03/2015 1 ngày 1.790.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ baothymobile
284 28/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
285 27/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thuduc_skygiare
286 26/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
287 25/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
288 24/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
289 23/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
290 22/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
291 21/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
292 20/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
293 19/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
294 18/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
295 17/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 47xuanthuymobile
296 16/03/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ korea_smart
297 15/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
298 14/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
299 13/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
300 12/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 47xuanthuymobile
301 11/03/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ korea_smart
302 10/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
303 09/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ 47xuanthuymobile
304 08/03/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi techzonevn
305 07/03/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 18.000 VNĐ techzonevn
306 06/03/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
307 05/03/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
308 04/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
309 03/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
310 02/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
311 01/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
312 28/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ skygiare
313 27/02/2015 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ Appstore
314 26/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
315 25/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
316 24/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
317 23/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
318 22/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
319 21/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
320 20/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
321 19/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
322 18/02/2015 3 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ skygiare
323 15/02/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
324 14/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
325 13/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
326 12/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
327 11/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
328 10/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
329 09/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
330 08/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 99.600 VNĐ skygiare
331 07/02/2015 1 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 1.289.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
332 06/02/2015 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.289.600 VNĐ Appstore
333 05/02/2015 2 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 267.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
334 03/02/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 267.600 VNĐ baotuyetmobile
335 02/02/2015 1 ngày 1.600.400 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
336 01/02/2015 2 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 267.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
337 30/01/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 278.000 VNĐ baotuyetmobile
338 29/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
339 28/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthihangcongnghe
340 27/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
341 26/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
342 25/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
343 24/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
344 23/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
345 22/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
346 21/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
347 20/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
348 19/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
349 18/01/2015 3 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
350 15/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
351 14/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
352 13/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ skygiare
353 12/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
354 11/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
355 10/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
356 09/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthihangcongnghe
357 08/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
358 07/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ skygiare
359 06/01/2015 1 ngày 2.168.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
360 05/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
361 04/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
362 03/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
363 02/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
364 01/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
365 31/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
366 30/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
367 29/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
368 28/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
369 27/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
370 26/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
371 25/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
372 24/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
373 23/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
374 22/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ skygiare
375 21/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
376 20/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
377 19/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
378 18/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
379 17/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
380 16/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
381 15/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ alo_hot
382 14/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
383 13/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
384 12/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
385 11/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
386 10/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
387 09/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
388 08/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
389 07/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
390 06/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
391 05/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
392 04/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
393 03/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
394 02/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ skygiare
395 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi korea_smart
396 30/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 901.000 VNĐ korea_smart
397 29/11/2014 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
398 28/11/2014 1 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Sky_Lg_giare
399 27/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
400 26/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
401 25/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
402 24/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
403 23/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
404 22/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
405 21/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
406 20/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
407 19/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
408 18/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
409 17/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 688.000 VNĐ thuduc_skygiare
410 16/11/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 688.000 VNĐ baotuyetmobile
411 15/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
412 14/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
413 13/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
414 12/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
415 11/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
416 10/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
417 09/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
418 08/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
419 07/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
420 06/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
421 05/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
422 04/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
423 03/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
424 02/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 638.000 VNĐ Sky_Lg_giare
425 01/11/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 638.000 VNĐ baotuyetmobile
426 31/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
427 30/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
428 29/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
429 28/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
430 27/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
431 26/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ skygiare
432 25/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
433 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
434 23/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
435 22/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
436 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
437 20/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
438 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
439 18/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
440 17/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
441 16/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
442 15/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
443 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ huyhangmobile
444 13/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
445 12/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
446 11/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
447 10/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
448 09/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
449 08/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
450 07/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
451 06/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
452 05/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
453 04/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giảm 438.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
454 03/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 388.000 VNĐ baotuyetmobile
455 02/10/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
456 01/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
457 30/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ Sky_Lg_giare
458 29/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
459 28/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
460 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
461 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ Sky_Lg_giare
462 25/09/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
463 24/09/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
464 23/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ benmobile
465 22/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 698.000 VNĐ viethas
466 21/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Giảm 912.000 VNĐ baotuyetmobile
467 20/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
468 19/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 698.000 VNĐ baotuyetmobile
469 18/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi viethas
470 17/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 698.000 VNĐ viethas
471 16/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
472 15/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
473 14/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
474 13/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
475 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
476 11/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 788.000 VNĐ benmobile
477 10/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
478 09/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
479 08/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
480 07/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
481 06/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
482 05/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
483 04/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
484 03/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
485 02/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tanthanhgroup
486 01/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ CongtyGiaVu
487 31/08/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vithecuongg
488 30/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
489 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tanthanhgroup
490 28/08/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ viettablet
491 27/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ MNO2
492 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ korea_smart
493 25/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
494 24/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
495 23/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
496 22/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
497 21/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
498 20/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
499 19/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanthanhgroup
500 18/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ MNO2
501 17/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
502 16/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
503 15/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
504 14/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
505 13/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
506 12/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
507 11/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
508 10/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
509 09/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
510 08/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanthanhgroup
511 07/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
512 06/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
513 05/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
514 04/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
515 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
516 02/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
517 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
518 31/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
519 30/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
520 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
521 28/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
522 27/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
523 26/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
524 25/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
525 24/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
526 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
527 22/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
528 21/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
529 20/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
530 19/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
531 18/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
532 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
533 16/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
534 15/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
535 14/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
536 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ alo_hot
537 12/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
538 11/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
539 10/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
540 09/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ ismartphone
541 08/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
542 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
543 06/07/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi LuongMobile
544 05/07/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ LuongMobile
545 04/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
546 03/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
547 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
548 01/07/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
549 30/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
550 29/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
551 28/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
552 27/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
553 26/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.022.000 VNĐ MNO2
554 25/06/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
555 24/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.199.000 VNĐ Sky_Lg_giare
556 23/06/2014 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 609.000 VNĐ hotphonevn
557 22/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
558 21/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
559 20/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
560 19/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
561 18/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Sky_Lg_giare
562 17/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
563 16/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ta_mobile
564 15/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ ta_mobile
565 14/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
566 13/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
567 12/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
568 11/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ MNO2
569 10/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 778.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
570 09/06/2014 1 ngày 2.968.000 ₫ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
571 08/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ta_mobile
572 07/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
573 06/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
574 05/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
575 04/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
576 03/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ mobishop
577 02/06/2014 1 ngày 2.968.000 ₫ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
578 01/06/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
579 31/05/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ viettablet
580 30/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
581 29/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
582 28/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hoiandroidhanquoc367
583 27/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
584 26/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ xsmobile
585 25/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
586 24/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ xperiashop
587 23/05/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi digiphone
588 22/05/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ digiphone
589 21/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ xperiashop
590 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
591 19/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
592 18/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
593 17/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
594 16/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
595 15/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
596 14/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
597 13/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
598 12/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi xsmobile
599 11/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
600 10/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
601 09/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 2.301.000 VNĐ xsmobile
602 08/05/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ viettablet
603 07/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
604 06/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ TranNamMobile
605 05/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
606 04/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
607 03/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
608 02/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
609 01/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ koreahotmobile
610 30/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
611 29/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.268.000 VNĐ koreahotmobile
612 28/04/2014 1 ngày 3.568.000 ₫ Tăng 1.668.000 VNĐ baotuyetmobile
613 27/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
614 26/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
615 25/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
616 24/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
617 23/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
618 22/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
619 21/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ mobilelanvy
620 20/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi mobishop
621 19/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi mobishop
622 18/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ mobishop
623 17/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ TranNamMobile
624 16/04/2014 1 ngày 1.950.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
625 15/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
626 14/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.032.000 VNĐ TranNamMobile
627 13/04/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Giảm 232.000 VNĐ baotuyetmobile
628 12/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
629 11/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
630 10/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
631 09/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
632 08/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ toantammobile
633 07/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
634 06/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
635 05/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
636 04/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
637 03/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
638 02/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ toantammobile
639 01/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
640 31/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
641 30/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ toantammobile
642 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
643 28/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ Ngockimanh
644 27/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ digiphone
645 26/03/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
646 25/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
647 24/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
648 23/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thoitrangmobile
649 22/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienltt01
650 21/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ tienltt01
651 20/03/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
652 19/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
653 18/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ toantammobile
654 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
655 16/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
656 15/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viettablet
657 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
658 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
659 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
660 11/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
661 10/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
662 09/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
663 08/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.232.000 VNĐ xperiashop
664 07/03/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
665 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi koreahotmobile
666 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreahotmobile
667 04/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienltt01
668 03/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
669 02/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
670 01/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
671 28/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
672 27/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
673 26/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
674 25/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
675 24/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
676 23/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
677 22/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
678 21/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
679 20/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
680 19/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
681 18/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
682 17/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
683 16/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
684 15/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
685 14/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
686 13/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
687 12/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
688 11/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
689 10/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
690 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ androidhanoi
691 08/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
692 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
693 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
694 05/02/2014 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
695 03/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ androidhanoi
696 02/02/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaionline
697 01/02/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.840.000 VNĐ dienthoaionline
698 31/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ phonedep
699 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ didongthanhdat
700 29/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.122.000 VNĐ phonedep
701 28/01/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Tăng 78.000 VNĐ baotuyetmobile
702 27/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
703 26/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
704 25/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
705 24/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
706 23/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
707 22/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
708 21/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
709 20/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
710 19/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
711 18/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
712 17/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
713 16/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
714 15/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nouvo_mobile
715 14/01/2014 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuanphatmobile
716 13/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 78.000 VNĐ nouvo_mobile
717 12/01/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Giảm 1.432.000 VNĐ baotuyetmobile
718 11/01/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ viettablet
719 10/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi digiphone
720 09/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ digiphone
721 08/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
722 07/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
723 06/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
724 05/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
725 04/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
726 03/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
727 02/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
728 01/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
729 31/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
730 30/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
731 29/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
732 28/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
733 27/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
734 26/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
735 25/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ nouvo_mobile
736 24/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
737 23/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ Audongmobile
738 22/12/2013 1 ngày 3.188.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
739 21/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ Audongmobile
740 20/12/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
741 19/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ nouvo_mobile
742 18/12/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ baothymobile
743 17/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
744 16/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nouvo_mobile
745 15/12/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ baothymobile
746 14/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
747 13/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
748 12/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
749 11/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
750 10/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
751 09/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
752 08/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
753 07/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
754 06/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
755 05/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ nouvo_mobile
756 04/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ Ngockimanh
757 03/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
758 02/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
759 01/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nouvo_mobile
760 30/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nouvo29_mobile
761 29/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
762 28/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
763 27/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
764 26/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ thegioisieuso
765 25/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ phonedep
766 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ nouvo29_mobile
767 23/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
768 22/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
769 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
770 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
771 19/11/2013 1 ngày 4.390.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digiphone
772 18/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vinhvumobile
773 17/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
774 16/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
775 15/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ nouvo_mobile
776 14/11/2013 1 ngày 4.390.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ digiphone
777 13/11/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
778 12/11/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ bkcvn
779 11/11/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
780 10/11/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ TranNamMobile
781 09/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
782 08/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
783 07/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
784 06/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
785 05/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
786 04/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dhmobile
787 03/11/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ tuanphatmobile
788 02/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
789 01/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.002.000 VNĐ dhmobile
790 31/10/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Tăng 589.000 VNĐ baotuyetmobile
791 30/10/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.801.000 VNĐ krtech_alo
792 29/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
793 28/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
794 27/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Ngockimanh
795 26/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
796 25/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ tanthanhgroup
797 24/10/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienthoaiskyvn
798 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ bichngocmobile
799 22/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tanthanhgroup
800 21/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
801 20/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
802 19/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
803 18/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ androidhanoi
804 17/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
805 16/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
806 15/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
807 14/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
808 13/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
809 12/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 3.040.000 VNĐ bkcvn
810 11/10/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi 367mobile
811 10/10/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ 367mobile
812 09/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
813 08/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
814 07/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhvietmobile
815 06/10/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TranNamMobile
816 05/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhvietmobile
817 04/10/2013 1 ngày 4.590.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ dienthoaionline
818 03/10/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 909.000 VNĐ hungmobile_vn
819 02/10/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
820 01/10/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
821 30/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ hungmobile_vn
822 29/09/2013 1 ngày 3.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ svmobile
823 28/09/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
824 27/09/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
825 26/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
826 25/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
827 24/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
828 23/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
829 22/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.049.000 VNĐ hungmobile_vn
830 21/09/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CuongThinhmobile298
831 20/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
832 19/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
833 18/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
834 17/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ digicenter
835 16/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ hungmobile_vn
836 15/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
837 14/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
838 13/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ digicenter
839 12/09/2013 1 ngày 4.499.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ thoitrangmobile
840 11/09/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.451.000 VNĐ dienthoaiskyvn
841 10/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ digicenter
842 09/09/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giá không đổi topphone
843 08/09/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 302.000 VNĐ topphone
844 07/09/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ baotuyetmobile
845 06/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
846 05/09/2013 2 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
847 03/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
848 02/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
849 01/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
850 31/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
851 30/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
852 29/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
853 28/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
854 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
855 26/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
856 25/08/2013 13 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
857 12/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.151.000 VNĐ digicenter
858 11/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphonehanoi
859 10/08/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi digicenter
860 09/08/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ digicenter
861 08/08/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ digicenter
862 07/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ GiaHuymobile
863 06/08/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
864 05/08/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ digicenter
865 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
866 03/08/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienphongmobile
867 02/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
868 01/08/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
869 31/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
870 30/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
871 29/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
872 28/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
873 27/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
874 26/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
875 25/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
876 24/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
877 23/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
878 22/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
879 21/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ digicenter
880 20/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
881 19/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
882 18/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
883 17/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ socmobile
884 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
885 15/07/2013 1 ngày 3.368.000 ₫ Giảm 932.000 VNĐ baotuyetmobile
886 14/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
887 13/07/2013 1 ngày 3.368.000 ₫ Giảm 1.232.000 VNĐ baotuyetmobile
888 12/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
889 11/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ digiphonehanoi
890 10/07/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
891 09/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ bichngocmobile
892 08/07/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
893 07/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ TranNamMobile
894 06/07/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ ngocmobile
895 05/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
896 04/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
897 03/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
898 02/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
899 01/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didongdep
900 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
901 29/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
902 28/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
903 27/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ TranNamMobile
904 26/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ bomkorea
905 25/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
906 24/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
907 23/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
908 22/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
909 21/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
910 20/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
911 19/06/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Cuongluamobile
912 18/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
913 17/06/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ smartphonehanquoc
914 16/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ smartphonehanquoc
915 15/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi digiphone
916 14/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ digiphone
917 13/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
918 12/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
919 11/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ ngocmobile
920 10/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
921 09/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
922 08/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
923 07/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ bichngocmobile
924 06/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ngocmobile
925 05/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
926 04/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
927 03/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
928 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ShopVN123
929 01/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
930 31/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
931 30/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ digiphonehanoi
932 29/05/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
933 28/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ ngocmobile
934 27/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
935 26/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
936 25/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ thegioiblackberryvn
937 24/05/2013 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ngocthanh_mobile
938 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thegioiblackberryvn
939 22/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi tannamduong
940 21/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ tannamduong
941 20/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphonehanoi
942 19/05/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
943 18/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ tannamduong
944 17/05/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
945 16/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi tannamduong
946 15/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
947 14/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
948 13/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
949 12/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
950 11/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
951 10/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
952 09/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
953 08/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
954 07/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ttmobiletwuh
955 06/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ binhduongmobile
956 05/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
957 04/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
958 03/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
959 02/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ttmobiletwuh
960 01/05/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ ngocthanh_mobile
961 30/04/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
962 29/04/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ binhduongmobile
963 28/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
964 27/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
965 26/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
966 25/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
967 24/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
968 23/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
969 22/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
970 21/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
971 20/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
972 19/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
973 18/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giá không đổi chokorea
974 17/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chokorea
975 16/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
976 15/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
977 14/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ TranNamMobile
978 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
979 12/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
980 11/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
981 10/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
982 09/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
983 08/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ thaihamobile
984 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
985 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
986 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
987 04/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
988 03/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
989 02/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
990 01/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
991 31/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
992 30/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
993 29/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 1.451.000 VNĐ digiphone
994 28/03/2013 1 ngày 4.199.000 ₫ Giảm 1.451.000 VNĐ tanthanhgroup
995 27/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
996 26/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
997 25/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
998 24/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
999 23/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1000 22/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1001 21/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1002 20/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1003 19/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1004 18/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1005 17/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
1006 16/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1007 15/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1008 14/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ digiphone
1009 13/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1010 12/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1011 11/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1012 10/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1013 09/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1014 08/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1015 07/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1016 06/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1017 05/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1018 04/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ binhduongmobile
1019 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphone
1020 02/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1021 01/03/2013 7 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ binhduongmobile
1022 22/02/2013 3 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
1023 19/02/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
1024 18/02/2013 5 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ ttmobiletwuh
1025 13/02/2013 15 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
1026 29/01/2013 3 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ tienphongmobile
1027 26/01/2013 4 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
1028 22/01/2013 5.980.000 ₫ dienthoaitrungquoc
Có tổng cộng 1.028 thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White đã được hệ thống ghi lại.