Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/09/2016 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
2 27/09/2016 3 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ xuanmaimobile
3 24/09/2016 12 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
4 12/09/2016 3 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
5 09/09/2016 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
6 08/09/2016 65 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
7 05/07/2016 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
8 04/07/2016 2 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ xuanmaimobile
9 02/07/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
10 29/06/2016 15 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ xuanmaimobile
11 14/06/2016 21 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ SmartMobile
12 24/05/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
13 23/05/2016 3 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
14 20/05/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
15 19/05/2016 13 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
16 06/05/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
17 05/05/2016 15 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ laptopgroup
18 20/04/2016 5 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ SmartMobile
19 15/04/2016 8 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopgroup
20 07/04/2016 2 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ atinguyen
21 05/04/2016 19 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
22 17/03/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
23 16/03/2016 2 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopgroup
24 14/03/2016 2 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ xuanmaimobile
25 12/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnguyenmobile
26 09/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ xuanmaimobile
27 08/03/2016 11 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
28 26/02/2016 10 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didong_pro
29 16/02/2016 1 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ SmartMobile
30 15/02/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
31 14/02/2016 3 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
32 11/02/2016 2 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ laptopgroup
33 09/02/2016 8 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
34 01/02/2016 7 ngày 1.150.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
35 25/01/2016 1 ngày 1.150.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
36 24/01/2016 5 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ SmartMobile
37 19/01/2016 8 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
38 11/01/2016 2 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ SmartMobile
39 09/01/2016 5 ngày 1.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ minhchienmobile
40 04/01/2016 12 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ SmartMobile
41 23/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
42 22/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
43 21/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
44 20/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
45 19/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
46 18/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
47 17/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
48 16/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
49 15/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
50 14/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
51 13/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
52 12/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
53 11/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
54 10/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ Appstore
55 09/12/2015 1 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ SmartMobile
56 08/12/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ benmobile
57 05/12/2015 2 ngày 1.150.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
58 03/12/2015 1 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ SmartMobile
59 02/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ xelanyte
60 01/12/2015 3 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ SmartMobile
61 28/11/2015 5 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ az_shop
62 23/11/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctywalton
63 22/11/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
64 20/11/2015 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
65 03/11/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienthoaiHanQuocchinhhang
66 02/11/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ didong_pro
67 31/10/2015 1 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thuan_mobile
68 30/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didong_pro
69 29/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi dienthoaiHanQuocchinhhang
70 28/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaiHanQuocchinhhang
71 27/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
72 26/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ smartphonegiare198
73 25/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didongxachtaygiare
74 24/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ smartphonegiare198
75 23/10/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ smartphoneHan
76 22/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
77 21/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ alo_hot
78 20/10/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ thanhnguyenmobile
79 19/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ xelanyte
80 18/10/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
81 17/10/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
82 16/10/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ thanhsonmobile
83 13/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Sky_Lg_giare
84 12/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
85 11/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
86 10/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
87 09/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ alo_hot
88 08/10/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
89 07/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
90 06/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
91 05/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ alo_hot
92 04/10/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
93 03/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
94 02/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
95 01/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alo_hot
96 30/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
97 29/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
98 28/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
99 27/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
100 26/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
101 25/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
102 24/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ smartphoneHan
103 23/09/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ smartphonegiare198
104 22/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
105 21/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
106 20/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
107 19/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
108 18/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
109 17/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
110 16/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didong_pro
111 15/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
112 14/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
113 13/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
114 12/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
115 11/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
116 10/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
117 09/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanthuymobile
118 08/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ alo_hot
119 07/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanthuymobile
120 06/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ alo_hot
121 05/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanthuymobile
122 04/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ alo_hot
123 03/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
124 02/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanthuymobile
125 01/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphoneHan
126 31/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
127 30/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
128 29/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
129 28/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
130 27/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ xuanthuymobile
131 26/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
132 25/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
133 24/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
134 23/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
135 22/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
136 21/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
137 20/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
138 19/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ smartphonegiare198
139 18/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
140 17/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
141 16/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
142 15/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
143 14/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
144 13/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
145 12/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
146 11/08/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
147 10/08/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ didong_pro
148 09/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
149 08/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
150 07/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
151 06/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
152 05/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
153 04/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ chuyenbandienthoai
154 03/08/2015 1 ngày 1.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ smartphoneHan
155 02/08/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ xelanyte
156 01/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi smartphoneHan
157 31/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
158 30/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi smartphoneHan
159 29/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
160 28/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ smartphoneHan
161 27/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ didongthanhdat
162 26/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi smartphoneHan
163 25/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
164 24/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ smartphoneHan
165 23/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kopitemobile
166 22/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
167 21/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ Sky_Lg_giare
168 20/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kopitemobile
169 19/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
170 18/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
171 17/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
172 16/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
173 15/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
174 14/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
175 13/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
176 12/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
177 11/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
178 10/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
179 09/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
180 08/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
181 07/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
182 06/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
183 05/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
184 04/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
185 03/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
186 02/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Sky_Lg_giare
187 01/07/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
188 30/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
189 29/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
190 28/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
191 27/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
192 26/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
193 25/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
194 24/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
195 23/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
196 22/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
197 21/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
198 20/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
199 19/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
200 18/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
201 17/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
202 16/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
203 15/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
204 14/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
205 13/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
206 12/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
207 11/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
208 10/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ nouvo29_smartphone
209 09/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
210 08/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
211 07/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
212 06/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
213 05/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ didong_pro
214 04/06/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ nouvo29_smartphone
215 31/05/2015 4 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ didong_pro
216 27/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
217 26/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 791.000 VNĐ skygiare
218 25/05/2015 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
219 24/05/2015 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
220 23/05/2015 2 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
221 21/05/2015 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 791.000 VNĐ B_Nmobile
222 20/05/2015 2 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
223 18/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
224 17/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
225 16/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
226 15/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
227 14/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
228 13/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
229 12/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 169.000 VNĐ skygiare
230 11/05/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
231 10/05/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
232 09/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
233 08/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
234 07/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
235 06/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
236 05/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
237 04/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
238 03/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
239 02/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
240 01/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ alo_hot
241 30/04/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
242 29/04/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
243 28/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
244 27/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
245 26/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
246 25/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ alo_hot
247 24/04/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
248 22/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
249 21/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
250 20/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
251 19/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
252 18/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
253 17/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
254 16/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
255 15/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
256 14/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
257 13/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
258 12/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
259 11/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
260 10/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
261 09/04/2015 2 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
262 07/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
263 06/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
264 05/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
265 04/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
266 03/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
267 02/04/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
268 01/04/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
269 31/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
270 30/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thuduc_skygiare
271 29/03/2015 1 ngày 1.790.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ baothymobile
272 28/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
273 27/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thuduc_skygiare
274 26/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
275 25/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
276 24/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
277 23/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
278 22/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
279 21/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
280 20/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
281 19/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
282 18/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
283 17/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 47xuanthuymobile
284 16/03/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ korea_smart
285 15/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
286 14/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
287 13/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
288 12/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 47xuanthuymobile
289 11/03/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ korea_smart
290 10/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
291 09/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ 47xuanthuymobile
292 08/03/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi techzonevn
293 07/03/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 18.000 VNĐ techzonevn
294 06/03/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
295 05/03/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
296 04/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
297 03/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
298 02/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
299 01/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
300 28/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ skygiare
301 27/02/2015 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ Appstore
302 26/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
303 25/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
304 24/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
305 23/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
306 22/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
307 21/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
308 20/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
309 19/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
310 18/02/2015 3 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ skygiare
311 15/02/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
312 14/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
313 13/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
314 12/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
315 11/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
316 10/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
317 09/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
318 08/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 99.600 VNĐ skygiare
319 07/02/2015 1 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 1.289.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
320 06/02/2015 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.289.600 VNĐ Appstore
321 05/02/2015 2 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 267.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
322 03/02/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 267.600 VNĐ baotuyetmobile
323 02/02/2015 1 ngày 1.600.400 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
324 01/02/2015 2 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 267.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
325 30/01/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 278.000 VNĐ baotuyetmobile
326 29/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
327 28/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthihangcongnghe
328 27/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
329 26/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
330 25/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
331 24/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
332 23/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
333 22/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
334 21/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
335 20/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
336 19/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
337 18/01/2015 3 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
338 15/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
339 14/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
340 13/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ skygiare
341 12/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
342 11/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
343 10/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
344 09/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthihangcongnghe
345 08/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
346 07/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ skygiare
347 06/01/2015 1 ngày 2.168.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
348 05/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
349 04/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
350 03/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
351 02/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
352 01/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
353 31/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
354 30/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
355 29/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
356 28/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
357 27/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
358 26/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
359 25/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
360 24/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
361 23/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
362 22/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ skygiare
363 21/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
364 20/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
365 19/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
366 18/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
367 17/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
368 16/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
369 15/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ alo_hot
370 14/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
371 13/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
372 12/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
373 11/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
374 10/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
375 09/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
376 08/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
377 07/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
378 06/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
379 05/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
380 04/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
381 03/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
382 02/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ skygiare
383 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi korea_smart
384 30/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 901.000 VNĐ korea_smart
385 29/11/2014 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
386 28/11/2014 1 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Sky_Lg_giare
387 27/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
388 26/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
389 25/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
390 24/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
391 23/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
392 22/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
393 21/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
394 20/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
395 19/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
396 18/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
397 17/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 688.000 VNĐ thuduc_skygiare
398 16/11/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 688.000 VNĐ baotuyetmobile
399 15/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
400 14/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
401 13/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
402 12/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
403 11/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
404 10/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
405 09/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
406 08/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
407 07/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
408 06/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
409 05/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
410 04/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
411 03/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
412 02/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 638.000 VNĐ Sky_Lg_giare
413 01/11/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 638.000 VNĐ baotuyetmobile
414 31/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
415 30/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
416 29/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
417 28/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
418 27/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
419 26/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ skygiare
420 25/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
421 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
422 23/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
423 22/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
424 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
425 20/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
426 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
427 18/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
428 17/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
429 16/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
430 15/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
431 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ huyhangmobile
432 13/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
433 12/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
434 11/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
435 10/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
436 09/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
437 08/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
438 07/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
439 06/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
440 05/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
441 04/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giảm 438.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
442 03/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 388.000 VNĐ baotuyetmobile
443 02/10/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
444 01/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
445 30/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ Sky_Lg_giare
446 29/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
447 28/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
448 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
449 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ Sky_Lg_giare
450 25/09/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
451 24/09/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
452 23/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ benmobile
453 22/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 698.000 VNĐ viethas
454 21/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Giảm 912.000 VNĐ baotuyetmobile
455 20/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
456 19/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 698.000 VNĐ baotuyetmobile
457 18/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi viethas
458 17/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 698.000 VNĐ viethas
459 16/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
460 15/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
461 14/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
462 13/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
463 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
464 11/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 788.000 VNĐ benmobile
465 10/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
466 09/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
467 08/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
468 07/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
469 06/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
470 05/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
471 04/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
472 03/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
473 02/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tanthanhgroup
474 01/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ CongtyGiaVu
475 31/08/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vithecuongg
476 30/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
477 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tanthanhgroup
478 28/08/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ viettablet
479 27/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ MNO2
480 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ korea_smart
481 25/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
482 24/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
483 23/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
484 22/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
485 21/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
486 20/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
487 19/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanthanhgroup
488 18/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ MNO2
489 17/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
490 16/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
491 15/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
492 14/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
493 13/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
494 12/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
495 11/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
496 10/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
497 09/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
498 08/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanthanhgroup
499 07/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
500 06/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
501 05/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
502 04/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
503 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
504 02/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
505 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
506 31/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
507 30/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
508 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
509 28/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
510 27/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
511 26/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
512 25/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
513 24/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
514 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
515 22/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
516 21/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
517 20/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
518 19/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
519 18/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
520 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
521 16/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
522 15/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
523 14/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
524 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ alo_hot
525 12/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
526 11/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
527 10/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
528 09/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ ismartphone
529 08/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
530 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
531 06/07/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi LuongMobile
532 05/07/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ LuongMobile
533 04/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
534 03/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
535 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
536 01/07/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
537 30/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
538 29/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
539 28/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
540 27/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
541 26/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.022.000 VNĐ MNO2
542 25/06/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
543 24/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.199.000 VNĐ Sky_Lg_giare
544 23/06/2014 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 609.000 VNĐ hotphonevn
545 22/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
546 21/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
547 20/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
548 19/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
549 18/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Sky_Lg_giare
550 17/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
551 16/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ta_mobile
552 15/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ ta_mobile
553 14/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
554 13/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
555 12/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
556 11/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ MNO2
557 10/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 778.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
558 09/06/2014 1 ngày 2.968.000 ₫ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
559 08/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ta_mobile
560 07/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
561 06/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
562 05/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
563 04/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
564 03/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ mobishop
565 02/06/2014 1 ngày 2.968.000 ₫ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
566 01/06/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
567 31/05/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ viettablet
568 30/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
569 29/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
570 28/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hoiandroidhanquoc367
571 27/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
572 26/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ xsmobile
573 25/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
574 24/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ xperiashop
575 23/05/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi digiphone
576 22/05/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ digiphone
577 21/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ xperiashop
578 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
579 19/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
580 18/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
581 17/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
582 16/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
583 15/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
584 14/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
585 13/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
586 12/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi xsmobile
587 11/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
588 10/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
589 09/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 2.301.000 VNĐ xsmobile
590 08/05/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ viettablet
591 07/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
592 06/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ TranNamMobile
593 05/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
594 04/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
595 03/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
596 02/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
597 01/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ koreahotmobile
598 30/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
599 29/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.268.000 VNĐ koreahotmobile
600 28/04/2014 1 ngày 3.568.000 ₫ Tăng 1.668.000 VNĐ baotuyetmobile
601 27/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
602 26/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
603 25/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
604 24/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
605 23/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
606 22/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
607 21/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ mobilelanvy
608 20/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi mobishop
609 19/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi mobishop
610 18/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ mobishop
611 17/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ TranNamMobile
612 16/04/2014 1 ngày 1.950.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
613 15/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
614 14/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.032.000 VNĐ TranNamMobile
615 13/04/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Giảm 232.000 VNĐ baotuyetmobile
616 12/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
617 11/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
618 10/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
619 09/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
620 08/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ toantammobile
621 07/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
622 06/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
623 05/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
624 04/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
625 03/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
626 02/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ toantammobile
627 01/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
628 31/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
629 30/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ toantammobile
630 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
631 28/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ Ngockimanh
632 27/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ digiphone
633 26/03/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
634 25/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
635 24/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
636 23/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thoitrangmobile
637 22/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienltt01
638 21/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ tienltt01
639 20/03/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
640 19/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
641 18/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ toantammobile
642 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
643 16/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
644 15/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viettablet
645 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
646 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
647 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
648 11/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
649 10/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
650 09/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
651 08/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.232.000 VNĐ xperiashop
652 07/03/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
653 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi koreahotmobile
654 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreahotmobile
655 04/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienltt01
656 03/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
657 02/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
658 01/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
659 28/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
660 27/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
661 26/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
662 25/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
663 24/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
664 23/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
665 22/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
666 21/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
667 20/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
668 19/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
669 18/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
670 17/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
671 16/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
672 15/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
673 14/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
674 13/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
675 12/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
676 11/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
677 10/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
678 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ androidhanoi
679 08/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
680 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
681 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
682 05/02/2014 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
683 03/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ androidhanoi
684 02/02/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaionline
685 01/02/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.840.000 VNĐ dienthoaionline
686 31/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ phonedep
687 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ didongthanhdat
688 29/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.122.000 VNĐ phonedep
689 28/01/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Tăng 78.000 VNĐ baotuyetmobile
690 27/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
691 26/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
692 25/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
693 24/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
694 23/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
695 22/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
696 21/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
697 20/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
698 19/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
699 18/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
700 17/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
701 16/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
702 15/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nouvo_mobile
703 14/01/2014 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuanphatmobile
704 13/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 78.000 VNĐ nouvo_mobile
705 12/01/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Giảm 1.432.000 VNĐ baotuyetmobile
706 11/01/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ viettablet
707 10/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi digiphone
708 09/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ digiphone
709 08/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
710 07/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
711 06/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
712 05/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
713 04/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
714 03/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
715 02/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
716 01/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
717 31/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
718 30/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
719 29/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
720 28/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
721 27/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
722 26/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
723 25/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ nouvo_mobile
724 24/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
725 23/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ Audongmobile
726 22/12/2013 1 ngày 3.188.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
727 21/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ Audongmobile
728 20/12/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
729 19/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ nouvo_mobile
730 18/12/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ baothymobile
731 17/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
732 16/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nouvo_mobile
733 15/12/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ baothymobile
734 14/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
735 13/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
736 12/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
737 11/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
738 10/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
739 09/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
740 08/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
741 07/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
742 06/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
743 05/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ nouvo_mobile
744 04/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ Ngockimanh
745 03/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
746 02/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
747 01/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nouvo_mobile
748 30/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nouvo29_mobile
749 29/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
750 28/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
751 27/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
752 26/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ thegioisieuso
753 25/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ phonedep
754 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ nouvo29_mobile
755 23/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
756 22/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
757 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
758 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
759 19/11/2013 1 ngày 4.390.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digiphone
760 18/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vinhvumobile
761 17/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
762 16/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
763 15/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ nouvo_mobile
764 14/11/2013 1 ngày 4.390.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ digiphone
765 13/11/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
766 12/11/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ bkcvn
767 11/11/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
768 10/11/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ TranNamMobile
769 09/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
770 08/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
771 07/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
772 06/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
773 05/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
774 04/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dhmobile
775 03/11/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ tuanphatmobile
776 02/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
777 01/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.002.000 VNĐ dhmobile
778 31/10/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Tăng 589.000 VNĐ baotuyetmobile
779 30/10/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.801.000 VNĐ krtech_alo
780 29/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
781 28/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
782 27/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Ngockimanh
783 26/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
784 25/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ tanthanhgroup
785 24/10/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienthoaiskyvn
786 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ bichngocmobile
787 22/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tanthanhgroup
788 21/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
789 20/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
790 19/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
791 18/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ androidhanoi
792 17/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
793 16/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
794 15/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
795 14/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
796 13/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
797 12/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 3.040.000 VNĐ bkcvn
798 11/10/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi 367mobile
799 10/10/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ 367mobile
800 09/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
801 08/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
802 07/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhvietmobile
803 06/10/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TranNamMobile
804 05/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhvietmobile
805 04/10/2013 1 ngày 4.590.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ dienthoaionline
806 03/10/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 909.000 VNĐ hungmobile_vn
807 02/10/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
808 01/10/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
809 30/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ hungmobile_vn
810 29/09/2013 1 ngày 3.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ svmobile
811 28/09/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
812 27/09/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
813 26/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
814 25/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
815 24/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
816 23/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
817 22/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.049.000 VNĐ hungmobile_vn
818 21/09/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CuongThinhmobile298
819 20/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
820 19/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
821 18/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
822 17/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ digicenter
823 16/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ hungmobile_vn
824 15/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
825 14/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
826 13/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ digicenter
827 12/09/2013 1 ngày 4.499.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ thoitrangmobile
828 11/09/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.451.000 VNĐ dienthoaiskyvn
829 10/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ digicenter
830 09/09/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giá không đổi topphone
831 08/09/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 302.000 VNĐ topphone
832 07/09/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ baotuyetmobile
833 06/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
834 05/09/2013 2 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
835 03/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
836 02/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
837 01/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
838 31/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
839 30/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
840 29/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
841 28/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
842 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
843 26/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
844 25/08/2013 13 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
845 12/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.151.000 VNĐ digicenter
846 11/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphonehanoi
847 10/08/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi digicenter
848 09/08/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ digicenter
849 08/08/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ digicenter
850 07/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ GiaHuymobile
851 06/08/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
852 05/08/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ digicenter
853 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
854 03/08/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienphongmobile
855 02/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
856 01/08/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
857 31/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
858 30/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
859 29/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
860 28/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
861 27/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
862 26/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
863 25/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
864 24/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
865 23/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
866 22/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
867 21/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ digicenter
868 20/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
869 19/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
870 18/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
871 17/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ socmobile
872 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
873 15/07/2013 1 ngày 3.368.000 ₫ Giảm 932.000 VNĐ baotuyetmobile
874 14/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
875 13/07/2013 1 ngày 3.368.000 ₫ Giảm 1.232.000 VNĐ baotuyetmobile
876 12/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
877 11/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ digiphonehanoi
878 10/07/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
879 09/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ bichngocmobile
880 08/07/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
881 07/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ TranNamMobile
882 06/07/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ ngocmobile
883 05/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
884 04/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
885 03/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
886 02/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
887 01/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didongdep
888 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
889 29/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
890 28/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
891 27/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ TranNamMobile
892 26/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ bomkorea
893 25/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
894 24/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
895 23/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
896 22/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
897 21/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
898 20/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
899 19/06/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Cuongluamobile
900 18/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
901 17/06/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ smartphonehanquoc
902 16/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ smartphonehanquoc
903 15/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi digiphone
904 14/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ digiphone
905 13/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
906 12/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
907 11/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ ngocmobile
908 10/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
909 09/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
910 08/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
911 07/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ bichngocmobile
912 06/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ngocmobile
913 05/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
914 04/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
915 03/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
916 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ShopVN123
917 01/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
918 31/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
919 30/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ digiphonehanoi
920 29/05/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
921 28/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ ngocmobile
922 27/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
923 26/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
924 25/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ thegioiblackberryvn
925 24/05/2013 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ngocthanh_mobile
926 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thegioiblackberryvn
927 22/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi tannamduong
928 21/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ tannamduong
929 20/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphonehanoi
930 19/05/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
931 18/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ tannamduong
932 17/05/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
933 16/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi tannamduong
934 15/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
935 14/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
936 13/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
937 12/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
938 11/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
939 10/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
940 09/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
941 08/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
942 07/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ttmobiletwuh
943 06/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ binhduongmobile
944 05/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
945 04/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
946 03/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
947 02/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ttmobiletwuh
948 01/05/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ ngocthanh_mobile
949 30/04/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
950 29/04/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ binhduongmobile
951 28/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
952 27/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
953 26/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
954 25/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
955 24/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
956 23/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
957 22/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
958 21/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
959 20/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
960 19/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
961 18/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giá không đổi chokorea
962 17/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chokorea
963 16/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
964 15/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
965 14/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ TranNamMobile
966 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
967 12/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
968 11/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
969 10/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
970 09/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
971 08/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ thaihamobile
972 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
973 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
974 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
975 04/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
976 03/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
977 02/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
978 01/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
979 31/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
980 30/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
981 29/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 1.451.000 VNĐ digiphone
982 28/03/2013 1 ngày 4.199.000 ₫ Giảm 1.451.000 VNĐ tanthanhgroup
983 27/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
984 26/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
985 25/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
986 24/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
987 23/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
988 22/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
989 21/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
990 20/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
991 19/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
992 18/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
993 17/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
994 16/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi digiphone
995 15/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi digiphone
996 14/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ digiphone
997 13/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
998 12/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
999 11/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1000 10/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1001 09/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1002 08/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1003 07/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1004 06/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1005 05/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1006 04/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ binhduongmobile
1007 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphone
1008 02/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1009 01/03/2013 7 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ binhduongmobile
1010 22/02/2013 3 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
1011 19/02/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
1012 18/02/2013 5 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ ttmobiletwuh
1013 13/02/2013 15 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
1014 29/01/2013 3 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ tienphongmobile
1015 26/01/2013 4 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
1016 22/01/2013 5.980.000 ₫ dienthoaitrungquoc
Có tổng cộng 1.016 thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White đã được hệ thống ghi lại.