Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/07/2016 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
2 04/07/2016 2 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ xuanmaimobile
3 02/07/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
4 29/06/2016 15 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ xuanmaimobile
5 14/06/2016 21 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ SmartMobile
6 24/05/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
7 23/05/2016 3 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
8 20/05/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
9 19/05/2016 13 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
10 06/05/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
11 05/05/2016 15 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ laptopgroup
12 20/04/2016 5 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ SmartMobile
13 15/04/2016 8 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopgroup
14 07/04/2016 2 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ atinguyen
15 05/04/2016 19 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
16 17/03/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
17 16/03/2016 2 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopgroup
18 14/03/2016 2 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ xuanmaimobile
19 12/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnguyenmobile
20 09/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ xuanmaimobile
21 08/03/2016 11 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
22 26/02/2016 10 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didong_pro
23 16/02/2016 1 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ SmartMobile
24 15/02/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
25 14/02/2016 3 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
26 11/02/2016 2 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ laptopgroup
27 09/02/2016 8 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
28 01/02/2016 7 ngày 1.150.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
29 25/01/2016 1 ngày 1.150.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
30 24/01/2016 5 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ SmartMobile
31 19/01/2016 8 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
32 11/01/2016 2 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ SmartMobile
33 09/01/2016 5 ngày 1.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ minhchienmobile
34 04/01/2016 12 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ SmartMobile
35 23/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
36 22/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
37 21/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
38 20/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
39 19/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
40 18/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
41 17/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
42 16/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
43 15/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
44 14/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
45 13/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
46 12/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
47 11/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
48 10/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ Appstore
49 09/12/2015 1 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ SmartMobile
50 08/12/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ benmobile
51 05/12/2015 2 ngày 1.150.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
52 03/12/2015 1 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ SmartMobile
53 02/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ xelanyte
54 01/12/2015 3 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ SmartMobile
55 28/11/2015 5 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ az_shop
56 23/11/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctywalton
57 22/11/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
58 20/11/2015 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
59 03/11/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienthoaiHanQuocchinhhang
60 02/11/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ didong_pro
61 31/10/2015 1 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thuan_mobile
62 30/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didong_pro
63 29/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi dienthoaiHanQuocchinhhang
64 28/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaiHanQuocchinhhang
65 27/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
66 26/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ smartphonegiare198
67 25/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didongxachtaygiare
68 24/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ smartphonegiare198
69 23/10/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ smartphoneHan
70 22/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
71 21/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ alo_hot
72 20/10/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ thanhnguyenmobile
73 19/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ xelanyte
74 18/10/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
75 17/10/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
76 16/10/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ thanhsonmobile
77 13/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Sky_Lg_giare
78 12/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
79 11/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
80 10/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
81 09/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ alo_hot
82 08/10/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
83 07/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
84 06/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
85 05/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ alo_hot
86 04/10/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
87 03/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
88 02/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
89 01/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alo_hot
90 30/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
91 29/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
92 28/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
93 27/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
94 26/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
95 25/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
96 24/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ smartphoneHan
97 23/09/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ smartphonegiare198
98 22/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
99 21/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
100 20/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
101 19/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
102 18/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
103 17/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
104 16/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didong_pro
105 15/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
106 14/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
107 13/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
108 12/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
109 11/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
110 10/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
111 09/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanthuymobile
112 08/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ alo_hot
113 07/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanthuymobile
114 06/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ alo_hot
115 05/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanthuymobile
116 04/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ alo_hot
117 03/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
118 02/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanthuymobile
119 01/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphoneHan
120 31/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
121 30/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
122 29/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
123 28/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
124 27/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ xuanthuymobile
125 26/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
126 25/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
127 24/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
128 23/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
129 22/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
130 21/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
131 20/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
132 19/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ smartphonegiare198
133 18/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
134 17/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
135 16/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
136 15/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
137 14/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
138 13/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
139 12/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
140 11/08/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
141 10/08/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ didong_pro
142 09/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
143 08/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
144 07/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
145 06/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
146 05/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
147 04/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ chuyenbandienthoai
148 03/08/2015 1 ngày 1.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ smartphoneHan
149 02/08/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ xelanyte
150 01/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi smartphoneHan
151 31/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
152 30/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi smartphoneHan
153 29/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
154 28/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ smartphoneHan
155 27/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ didongthanhdat
156 26/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi smartphoneHan
157 25/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
158 24/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ smartphoneHan
159 23/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kopitemobile
160 22/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
161 21/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ Sky_Lg_giare
162 20/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kopitemobile
163 19/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
164 18/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
165 17/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
166 16/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
167 15/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
168 14/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
169 13/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
170 12/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
171 11/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
172 10/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
173 09/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
174 08/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
175 07/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
176 06/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
177 05/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
178 04/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
179 03/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
180 02/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Sky_Lg_giare
181 01/07/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
182 30/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
183 29/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
184 28/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
185 27/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
186 26/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
187 25/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
188 24/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
189 23/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
190 22/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
191 21/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
192 20/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
193 19/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
194 18/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
195 17/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
196 16/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
197 15/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
198 14/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
199 13/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
200 12/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
201 11/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
202 10/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ nouvo29_smartphone
203 09/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
204 08/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
205 07/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
206 06/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
207 05/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ didong_pro
208 04/06/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ nouvo29_smartphone
209 31/05/2015 4 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ didong_pro
210 27/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
211 26/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 791.000 VNĐ skygiare
212 25/05/2015 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
213 24/05/2015 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
214 23/05/2015 2 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
215 21/05/2015 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 791.000 VNĐ B_Nmobile
216 20/05/2015 2 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
217 18/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
218 17/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
219 16/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
220 15/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
221 14/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
222 13/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
223 12/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 169.000 VNĐ skygiare
224 11/05/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
225 10/05/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
226 09/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
227 08/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
228 07/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
229 06/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
230 05/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
231 04/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
232 03/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
233 02/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
234 01/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ alo_hot
235 30/04/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
236 29/04/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
237 28/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
238 27/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
239 26/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
240 25/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ alo_hot
241 24/04/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
242 22/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
243 21/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
244 20/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
245 19/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
246 18/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
247 17/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
248 16/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
249 15/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
250 14/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
251 13/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
252 12/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
253 11/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
254 10/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
255 09/04/2015 2 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
256 07/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
257 06/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
258 05/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
259 04/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
260 03/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
261 02/04/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
262 01/04/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
263 31/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
264 30/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thuduc_skygiare
265 29/03/2015 1 ngày 1.790.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ baothymobile
266 28/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
267 27/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thuduc_skygiare
268 26/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
269 25/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
270 24/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
271 23/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
272 22/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
273 21/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
274 20/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
275 19/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
276 18/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
277 17/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 47xuanthuymobile
278 16/03/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ korea_smart
279 15/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
280 14/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
281 13/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
282 12/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 47xuanthuymobile
283 11/03/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ korea_smart
284 10/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
285 09/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ 47xuanthuymobile
286 08/03/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi techzonevn
287 07/03/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 18.000 VNĐ techzonevn
288 06/03/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
289 05/03/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
290 04/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
291 03/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
292 02/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
293 01/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
294 28/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ skygiare
295 27/02/2015 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ Appstore
296 26/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
297 25/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
298 24/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
299 23/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
300 22/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
301 21/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
302 20/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
303 19/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
304 18/02/2015 3 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ skygiare
305 15/02/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
306 14/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
307 13/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
308 12/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
309 11/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
310 10/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
311 09/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
312 08/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 99.600 VNĐ skygiare
313 07/02/2015 1 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 1.289.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
314 06/02/2015 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.289.600 VNĐ Appstore
315 05/02/2015 2 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 267.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
316 03/02/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 267.600 VNĐ baotuyetmobile
317 02/02/2015 1 ngày 1.600.400 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
318 01/02/2015 2 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 267.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
319 30/01/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 278.000 VNĐ baotuyetmobile
320 29/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
321 28/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthihangcongnghe
322 27/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
323 26/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
324 25/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
325 24/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
326 23/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
327 22/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
328 21/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
329 20/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
330 19/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
331 18/01/2015 3 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
332 15/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
333 14/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
334 13/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ skygiare
335 12/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
336 11/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
337 10/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
338 09/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthihangcongnghe
339 08/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
340 07/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ skygiare
341 06/01/2015 1 ngày 2.168.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
342 05/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
343 04/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
344 03/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
345 02/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
346 01/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
347 31/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
348 30/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
349 29/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
350 28/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
351 27/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
352 26/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
353 25/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
354 24/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
355 23/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
356 22/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ skygiare
357 21/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
358 20/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
359 19/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
360 18/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
361 17/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
362 16/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
363 15/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ alo_hot
364 14/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
365 13/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
366 12/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
367 11/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
368 10/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
369 09/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
370 08/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
371 07/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
372 06/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
373 05/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
374 04/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
375 03/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
376 02/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ skygiare
377 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi korea_smart
378 30/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 901.000 VNĐ korea_smart
379 29/11/2014 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
380 28/11/2014 1 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Sky_Lg_giare
381 27/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
382 26/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
383 25/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
384 24/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
385 23/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
386 22/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
387 21/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
388 20/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
389 19/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
390 18/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
391 17/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 688.000 VNĐ thuduc_skygiare
392 16/11/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 688.000 VNĐ baotuyetmobile
393 15/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
394 14/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
395 13/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
396 12/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
397 11/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
398 10/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
399 09/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
400 08/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
401 07/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
402 06/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
403 05/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
404 04/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
405 03/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
406 02/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 638.000 VNĐ Sky_Lg_giare
407 01/11/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 638.000 VNĐ baotuyetmobile
408 31/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
409 30/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
410 29/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
411 28/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
412 27/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
413 26/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ skygiare
414 25/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
415 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
416 23/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
417 22/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
418 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
419 20/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
420 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
421 18/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
422 17/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
423 16/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
424 15/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
425 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ huyhangmobile
426 13/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
427 12/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
428 11/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
429 10/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
430 09/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
431 08/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
432 07/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
433 06/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
434 05/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
435 04/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giảm 438.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
436 03/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 388.000 VNĐ baotuyetmobile
437 02/10/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
438 01/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
439 30/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ Sky_Lg_giare
440 29/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
441 28/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
442 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
443 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ Sky_Lg_giare
444 25/09/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
445 24/09/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
446 23/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ benmobile
447 22/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 698.000 VNĐ viethas
448 21/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Giảm 912.000 VNĐ baotuyetmobile
449 20/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
450 19/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 698.000 VNĐ baotuyetmobile
451 18/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi viethas
452 17/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 698.000 VNĐ viethas
453 16/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
454 15/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
455 14/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
456 13/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
457 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
458 11/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 788.000 VNĐ benmobile
459 10/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
460 09/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
461 08/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
462 07/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
463 06/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
464 05/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
465 04/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
466 03/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
467 02/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tanthanhgroup
468 01/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ CongtyGiaVu
469 31/08/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vithecuongg
470 30/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
471 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tanthanhgroup
472 28/08/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ viettablet
473 27/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ MNO2
474 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ korea_smart
475 25/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
476 24/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
477 23/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
478 22/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
479 21/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
480 20/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
481 19/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanthanhgroup
482 18/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ MNO2
483 17/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
484 16/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
485 15/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
486 14/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
487 13/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
488 12/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
489 11/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
490 10/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
491 09/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
492 08/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanthanhgroup
493 07/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
494 06/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
495 05/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
496 04/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
497 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
498 02/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
499 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
500 31/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
501 30/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
502 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
503 28/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
504 27/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
505 26/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
506 25/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
507 24/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
508 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
509 22/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
510 21/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
511 20/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
512 19/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
513 18/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
514 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
515 16/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
516 15/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
517 14/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
518 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ alo_hot
519 12/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
520 11/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
521 10/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
522 09/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ ismartphone
523 08/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
524 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
525 06/07/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi LuongMobile
526 05/07/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ LuongMobile
527 04/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
528 03/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
529 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
530 01/07/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
531 30/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
532 29/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
533 28/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
534 27/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
535 26/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.022.000 VNĐ MNO2
536 25/06/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
537 24/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.199.000 VNĐ Sky_Lg_giare
538 23/06/2014 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 609.000 VNĐ hotphonevn
539 22/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
540 21/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
541 20/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
542 19/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
543 18/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Sky_Lg_giare
544 17/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
545 16/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ta_mobile
546 15/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ ta_mobile
547 14/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
548 13/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
549 12/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
550 11/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ MNO2
551 10/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 778.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
552 09/06/2014 1 ngày 2.968.000 ₫ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
553 08/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ta_mobile
554 07/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
555 06/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
556 05/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
557 04/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
558 03/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ mobishop
559 02/06/2014 1 ngày 2.968.000 ₫ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
560 01/06/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
561 31/05/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ viettablet
562 30/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
563 29/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
564 28/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hoiandroidhanquoc367
565 27/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
566 26/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ xsmobile
567 25/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
568 24/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ xperiashop
569 23/05/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi digiphone
570 22/05/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ digiphone
571 21/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ xperiashop
572 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
573 19/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
574 18/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
575 17/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
576 16/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
577 15/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
578 14/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
579 13/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
580 12/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi xsmobile
581 11/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
582 10/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
583 09/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 2.301.000 VNĐ xsmobile
584 08/05/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ viettablet
585 07/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
586 06/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ TranNamMobile
587 05/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
588 04/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
589 03/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
590 02/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
591 01/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ koreahotmobile
592 30/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
593 29/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.268.000 VNĐ koreahotmobile
594 28/04/2014 1 ngày 3.568.000 ₫ Tăng 1.668.000 VNĐ baotuyetmobile
595 27/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
596 26/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
597 25/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
598 24/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
599 23/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
600 22/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
601 21/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ mobilelanvy
602 20/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi mobishop
603 19/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi mobishop
604 18/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ mobishop
605 17/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ TranNamMobile
606 16/04/2014 1 ngày 1.950.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
607 15/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
608 14/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.032.000 VNĐ TranNamMobile
609 13/04/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Giảm 232.000 VNĐ baotuyetmobile
610 12/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
611 11/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
612 10/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
613 09/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
614 08/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ toantammobile
615 07/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
616 06/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
617 05/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
618 04/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
619 03/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
620 02/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ toantammobile
621 01/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
622 31/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
623 30/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ toantammobile
624 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
625 28/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ Ngockimanh
626 27/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ digiphone
627 26/03/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
628 25/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
629 24/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
630 23/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thoitrangmobile
631 22/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienltt01
632 21/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ tienltt01
633 20/03/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
634 19/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
635 18/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ toantammobile
636 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
637 16/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
638 15/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viettablet
639 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
640 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
641 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
642 11/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
643 10/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
644 09/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
645 08/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.232.000 VNĐ xperiashop
646 07/03/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
647 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi koreahotmobile
648 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreahotmobile
649 04/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienltt01
650 03/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
651 02/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
652 01/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
653 28/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
654 27/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
655 26/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
656 25/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
657 24/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
658 23/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
659 22/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
660 21/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
661 20/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
662 19/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
663 18/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
664 17/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
665 16/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
666 15/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
667 14/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
668 13/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
669 12/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
670 11/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
671 10/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
672 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ androidhanoi
673 08/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
674 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
675 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
676 05/02/2014 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
677 03/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ androidhanoi
678 02/02/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaionline
679 01/02/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.840.000 VNĐ dienthoaionline
680 31/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ phonedep
681 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ didongthanhdat
682 29/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.122.000 VNĐ phonedep
683 28/01/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Tăng 78.000 VNĐ baotuyetmobile
684 27/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
685 26/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
686 25/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
687 24/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
688 23/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
689 22/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
690 21/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
691 20/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
692 19/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
693 18/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
694 17/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
695 16/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
696 15/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nouvo_mobile
697 14/01/2014 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuanphatmobile
698 13/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 78.000 VNĐ nouvo_mobile
699 12/01/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Giảm 1.432.000 VNĐ baotuyetmobile
700 11/01/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ viettablet
701 10/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi digiphone
702 09/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ digiphone
703 08/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
704 07/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
705 06/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
706 05/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
707 04/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
708 03/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
709 02/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
710 01/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
711 31/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
712 30/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
713 29/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
714 28/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
715 27/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
716 26/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
717 25/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ nouvo_mobile
718 24/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
719 23/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ Audongmobile
720 22/12/2013 1 ngày 3.188.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
721 21/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ Audongmobile
722 20/12/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
723 19/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ nouvo_mobile
724 18/12/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ baothymobile
725 17/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
726 16/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nouvo_mobile
727 15/12/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ baothymobile
728 14/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
729 13/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
730 12/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
731 11/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
732 10/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
733 09/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
734 08/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
735 07/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
736 06/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
737 05/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ nouvo_mobile
738 04/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ Ngockimanh
739 03/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
740 02/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
741 01/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nouvo_mobile
742 30/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nouvo29_mobile
743 29/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
744 28/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
745 27/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
746 26/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ thegioisieuso
747 25/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ phonedep
748 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ nouvo29_mobile
749 23/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
750 22/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
751 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
752 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
753 19/11/2013 1 ngày 4.390.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digiphone
754 18/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vinhvumobile
755 17/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
756 16/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
757 15/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ nouvo_mobile
758 14/11/2013 1 ngày 4.390.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ digiphone
759 13/11/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
760 12/11/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ bkcvn
761 11/11/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
762 10/11/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ TranNamMobile
763 09/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
764 08/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
765 07/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
766 06/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
767 05/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
768 04/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dhmobile
769 03/11/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ tuanphatmobile
770 02/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
771 01/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.002.000 VNĐ dhmobile
772 31/10/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Tăng 589.000 VNĐ baotuyetmobile
773 30/10/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.801.000 VNĐ krtech_alo
774 29/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
775 28/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
776 27/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Ngockimanh
777 26/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
778 25/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ tanthanhgroup
779 24/10/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienthoaiskyvn
780 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ bichngocmobile
781 22/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tanthanhgroup
782 21/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
783 20/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
784 19/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
785 18/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ androidhanoi
786 17/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
787 16/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
788 15/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
789 14/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
790 13/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
791 12/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 3.040.000 VNĐ bkcvn
792 11/10/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi 367mobile
793 10/10/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ 367mobile
794 09/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
795 08/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
796 07/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhvietmobile
797 06/10/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TranNamMobile
798 05/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhvietmobile
799 04/10/2013 1 ngày 4.590.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ dienthoaionline
800 03/10/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 909.000 VNĐ hungmobile_vn
801 02/10/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
802 01/10/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
803 30/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ hungmobile_vn
804 29/09/2013 1 ngày 3.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ svmobile
805 28/09/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
806 27/09/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
807 26/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
808 25/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
809 24/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
810 23/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
811 22/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.049.000 VNĐ hungmobile_vn
812 21/09/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CuongThinhmobile298
813 20/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
814 19/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
815 18/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
816 17/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ digicenter
817 16/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ hungmobile_vn
818 15/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
819 14/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
820 13/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ digicenter
821 12/09/2013 1 ngày 4.499.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ thoitrangmobile
822 11/09/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.451.000 VNĐ dienthoaiskyvn
823 10/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ digicenter
824 09/09/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giá không đổi topphone
825 08/09/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 302.000 VNĐ topphone
826 07/09/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ baotuyetmobile
827 06/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
828 05/09/2013 2 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
829 03/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
830 02/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
831 01/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
832 31/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
833 30/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
834 29/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
835 28/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
836 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
837 26/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
838 25/08/2013 13 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
839 12/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.151.000 VNĐ digicenter
840 11/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphonehanoi
841 10/08/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi digicenter
842 09/08/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ digicenter
843 08/08/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ digicenter
844 07/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ GiaHuymobile
845 06/08/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
846 05/08/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ digicenter
847 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
848 03/08/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienphongmobile
849 02/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
850 01/08/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
851 31/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
852 30/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
853 29/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
854 28/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
855 27/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
856 26/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
857 25/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
858 24/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
859 23/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
860 22/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
861 21/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ digicenter
862 20/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
863 19/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
864 18/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
865 17/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ socmobile
866 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
867 15/07/2013 1 ngày 3.368.000 ₫ Giảm 932.000 VNĐ baotuyetmobile
868 14/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
869 13/07/2013 1 ngày 3.368.000 ₫ Giảm 1.232.000 VNĐ baotuyetmobile
870 12/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
871 11/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ digiphonehanoi
872 10/07/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
873 09/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ bichngocmobile
874 08/07/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
875 07/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ TranNamMobile
876 06/07/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ ngocmobile
877 05/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
878 04/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
879 03/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
880 02/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
881 01/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didongdep
882 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
883 29/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
884 28/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
885 27/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ TranNamMobile
886 26/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ bomkorea
887 25/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
888 24/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
889 23/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
890 22/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
891 21/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
892 20/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
893 19/06/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Cuongluamobile
894 18/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
895 17/06/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ smartphonehanquoc
896 16/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ smartphonehanquoc
897 15/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi digiphone
898 14/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ digiphone
899 13/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
900 12/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
901 11/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ ngocmobile
902 10/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
903 09/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
904 08/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
905 07/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ bichngocmobile
906 06/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ngocmobile
907 05/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
908 04/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
909 03/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
910 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ShopVN123
911 01/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
912 31/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
913 30/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ digiphonehanoi
914 29/05/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
915 28/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ ngocmobile
916 27/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
917 26/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
918 25/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ thegioiblackberryvn
919 24/05/2013 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ngocthanh_mobile
920 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thegioiblackberryvn
921 22/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi tannamduong
922 21/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ tannamduong
923 20/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphonehanoi
924 19/05/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
925 18/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ tannamduong
926 17/05/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
927 16/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi tannamduong
928 15/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
929 14/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
930 13/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
931 12/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
932 11/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
933 10/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
934 09/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
935 08/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
936 07/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ttmobiletwuh
937 06/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ binhduongmobile
938 05/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
939 04/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
940 03/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
941 02/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ttmobiletwuh
942 01/05/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ ngocthanh_mobile
943 30/04/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
944 29/04/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ binhduongmobile
945 28/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
946 27/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
947 26/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
948 25/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
949 24/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
950 23/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
951 22/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
952 21/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
953 20/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
954 19/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
955 18/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giá không đổi chokorea
956 17/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chokorea
957 16/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
958 15/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
959 14/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ TranNamMobile
960 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
961 12/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
962 11/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
963 10/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
964 09/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
965 08/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ thaihamobile
966 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
967 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
968 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
969 04/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
970 03/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
971 02/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
972 01/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
973 31/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
974 30/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
975 29/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 1.451.000 VNĐ digiphone
976 28/03/2013 1 ngày 4.199.000 ₫ Giảm 1.451.000 VNĐ tanthanhgroup
977 27/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
978 26/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
979 25/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
980 24/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
981 23/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
982 22/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
983 21/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
984 20/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
985 19/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
986 18/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
987 17/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
988 16/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi digiphone
989 15/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi digiphone
990 14/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ digiphone
991 13/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
992 12/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
993 11/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
994 10/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
995 09/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
996 08/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
997 07/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
998 06/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
999 05/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1000 04/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ binhduongmobile
1001 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphone
1002 02/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1003 01/03/2013 7 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ binhduongmobile
1004 22/02/2013 3 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
1005 19/02/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
1006 18/02/2013 5 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ ttmobiletwuh
1007 13/02/2013 15 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
1008 29/01/2013 3 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ tienphongmobile
1009 26/01/2013 4 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
1010 22/01/2013 5.980.000 ₫ dienthoaitrungquoc
Có tổng cộng 1.010 thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White đã được hệ thống ghi lại.