• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/04/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Giảm 31.000 VNĐ baotuyetmobile
2 18/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ mobishop
3 17/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ TranNamMobile
4 16/04/2014 1 ngày 1.950.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
5 15/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
6 14/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.032.000 VNĐ TranNamMobile
7 13/04/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Giảm 232.000 VNĐ baotuyetmobile
8 12/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
9 11/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
10 10/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
11 09/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
12 08/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ toantammobile
13 07/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
14 06/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
15 05/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
16 04/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
17 03/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
18 02/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ toantammobile
19 01/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
20 31/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
21 30/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ toantammobile
22 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
23 28/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ Ngockimanh
24 27/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ digiphone
25 26/03/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
26 25/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
27 24/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
28 23/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thoitrangmobile
29 22/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienltt01
30 21/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ tienltt01
31 20/03/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
32 19/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
33 18/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ toantammobile
34 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
35 16/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
36 15/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viettablet
37 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
38 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
39 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
40 11/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
41 10/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
42 09/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
43 08/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.232.000 VNĐ xperiashop
44 07/03/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
45 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi koreahotmobile
46 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ koreahotmobile
47 04/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienltt01
48 03/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
49 02/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
50 01/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
51 28/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
52 27/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
53 26/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
54 25/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
55 24/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
56 23/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
57 22/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
58 21/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
59 20/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
60 19/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
61 18/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
62 17/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
63 16/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
64 15/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
65 14/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
66 13/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
67 12/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
68 11/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
69 10/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
70 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ androidhanoi
71 08/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
72 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
73 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
74 05/02/2014 2 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
75 03/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ androidhanoi
76 02/02/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaionline
77 01/02/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 1.840.000 VNĐ dienthoaionline
78 31/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ phonedep
79 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ didongthanhdat
80 29/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.122.000 VNĐ phonedep
81 28/01/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Tăng 78.000 VNĐ baotuyetmobile
82 27/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
83 26/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
84 25/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
85 24/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
86 23/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
87 22/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
88 21/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
89 20/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
90 19/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
91 18/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
92 17/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
93 16/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
94 15/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nouvo_mobile
95 14/01/2014 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tuanphatmobile
96 13/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 78.000 VNĐ nouvo_mobile
97 12/01/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Giảm 1.432.000 VNĐ baotuyetmobile
98 11/01/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ viettablet
99 10/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
100 09/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.210.000 VNĐ digiphone
101 08/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
102 07/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
103 06/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
104 05/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
105 04/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
106 03/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
107 02/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
108 01/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
109 31/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
110 30/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
111 29/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
112 28/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
113 27/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
114 26/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
115 25/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ nouvo_mobile
116 24/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
117 23/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.312.000 VNĐ Audongmobile
118 22/12/2013 1 ngày 3.188.000 VNĐ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
119 21/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ Audongmobile
120 20/12/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
121 19/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ nouvo_mobile
122 18/12/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ baothymobile
123 17/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
124 16/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nouvo_mobile
125 15/12/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ baothymobile
126 14/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
127 13/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
128 12/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
129 11/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
130 10/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
131 09/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
132 08/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
133 07/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
134 06/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
135 05/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ nouvo_mobile
136 04/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ Ngockimanh
137 03/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
138 02/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
139 01/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nouvo_mobile
140 30/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nouvo29_mobile
141 29/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
142 28/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
143 27/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
144 26/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ thegioisieuso
145 25/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.440.000 VNĐ phonedep
146 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ nouvo29_mobile
147 23/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
148 22/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
149 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
150 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
151 19/11/2013 1 ngày 4.390.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ digiphone
152 18/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ vinhvumobile
153 17/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
154 16/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
155 15/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ nouvo_mobile
156 14/11/2013 1 ngày 4.390.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ digiphone
157 13/11/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
158 12/11/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ bkcvn
159 11/11/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
160 10/11/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ TranNamMobile
161 09/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
162 08/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
163 07/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
164 06/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
165 05/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
166 04/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dhmobile
167 03/11/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ tuanphatmobile
168 02/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
169 01/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.002.000 VNĐ dhmobile
170 31/10/2013 1 ngày 3.288.000 VNĐ Tăng 589.000 VNĐ baotuyetmobile
171 30/10/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.801.000 VNĐ krtech_alo
172 29/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
173 28/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
174 27/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ Ngockimanh
175 26/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
176 25/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ tanthanhgroup
177 24/10/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ dienthoaiskyvn
178 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ bichngocmobile
179 22/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tanthanhgroup
180 21/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
181 20/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
182 19/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
183 18/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ androidhanoi
184 17/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
185 16/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
186 15/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
187 14/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
188 13/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
189 12/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 3.040.000 VNĐ bkcvn
190 11/10/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi 367mobile
191 10/10/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ 367mobile
192 09/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
193 08/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
194 07/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhvietmobile
195 06/10/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ TranNamMobile
196 05/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ minhvietmobile
197 04/10/2013 1 ngày 4.590.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ dienthoaionline
198 03/10/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 909.000 VNĐ hungmobile_vn
199 02/10/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
200 01/10/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
201 30/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.009.000 VNĐ hungmobile_vn
202 29/09/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ svmobile
203 28/09/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
204 27/09/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
205 26/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
206 25/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
207 24/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
208 23/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
209 22/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.049.000 VNĐ hungmobile_vn
210 21/09/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ CuongThinhmobile298
211 20/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
212 19/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
213 18/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
214 17/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ digicenter
215 16/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ hungmobile_vn
216 15/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
217 14/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
218 13/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.150.000 VNĐ digicenter
219 12/09/2013 1 ngày 4.499.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ thoitrangmobile
220 11/09/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.451.000 VNĐ dienthoaiskyvn
221 10/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ digicenter
222 09/09/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giá không đổi topphone
223 08/09/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 302.000 VNĐ topphone
224 07/09/2013 1 ngày 3.288.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ baotuyetmobile
225 06/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
226 05/09/2013 2 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
227 03/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
228 02/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
229 01/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
230 31/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
231 30/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
232 29/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
233 28/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
234 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
235 26/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
236 25/08/2013 13 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
237 12/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.151.000 VNĐ digicenter
238 11/08/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphonehanoi
239 10/08/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
240 09/08/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ digicenter
241 08/08/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ digicenter
242 07/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ GiaHuymobile
243 06/08/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
244 05/08/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ digicenter
245 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
246 03/08/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ tienphongmobile
247 02/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
248 01/08/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
249 31/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
250 30/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
251 29/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
252 28/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
253 27/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
254 26/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
255 25/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
256 24/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
257 23/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
258 22/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
259 21/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ digicenter
260 20/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
261 19/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
262 18/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
263 17/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ socmobile
264 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
265 15/07/2013 1 ngày 3.368.000 VNĐ Giảm 932.000 VNĐ baotuyetmobile
266 14/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
267 13/07/2013 1 ngày 3.368.000 VNĐ Giảm 1.232.000 VNĐ baotuyetmobile
268 12/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
269 11/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ digiphonehanoi
270 10/07/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
271 09/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ bichngocmobile
272 08/07/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
273 07/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ TranNamMobile
274 06/07/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ ngocmobile
275 05/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
276 04/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
277 03/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
278 02/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
279 01/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ didongdep
280 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
281 29/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
282 28/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
283 27/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ TranNamMobile
284 26/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ bomkorea
285 25/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
286 24/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
287 23/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
288 22/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
289 21/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
290 20/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
291 19/06/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Cuongluamobile
292 18/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
293 17/06/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ smartphonehanquoc
294 16/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ smartphonehanquoc
295 15/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
296 14/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ digiphone
297 13/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
298 12/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
299 11/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ ngocmobile
300 10/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
301 09/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
302 08/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
303 07/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ bichngocmobile
304 06/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ngocmobile
305 05/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
306 04/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
307 03/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
308 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ShopVN123
309 01/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
310 31/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
311 30/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ digiphonehanoi
312 29/05/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
313 28/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ ngocmobile
314 27/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
315 26/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
316 25/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ thegioiblackberryvn
317 24/05/2013 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ ngocthanh_mobile
318 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thegioiblackberryvn
319 22/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi tannamduong
320 21/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ tannamduong
321 20/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ digiphonehanoi
322 19/05/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
323 18/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ tannamduong
324 17/05/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
325 16/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi tannamduong
326 15/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
327 14/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
328 13/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
329 12/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
330 11/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
331 10/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
332 09/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
333 08/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
334 07/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ttmobiletwuh
335 06/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ binhduongmobile
336 05/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
337 04/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
338 03/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
339 02/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ttmobiletwuh
340 01/05/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ ngocthanh_mobile
341 30/04/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
342 29/04/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ binhduongmobile
343 28/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
344 27/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
345 26/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
346 25/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
347 24/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
348 23/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
349 22/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
350 21/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
351 20/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
352 19/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
353 18/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giá không đổi chokorea
354 17/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ chokorea
355 16/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
356 15/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
357 14/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ TranNamMobile
358 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
359 12/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
360 11/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
361 10/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
362 09/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
363 08/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ thaihamobile
364 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
365 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
366 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
367 04/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
368 03/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
369 02/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
370 01/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
371 31/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
372 30/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
373 29/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 1.451.000 VNĐ digiphone
374 28/03/2013 1 ngày 4.199.000 VNĐ Giảm 1.451.000 VNĐ tanthanhgroup
375 27/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
376 26/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
377 25/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
378 24/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
379 23/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
380 22/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
381 21/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
382 20/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
383 19/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
384 18/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
385 17/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
386 16/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
387 15/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
388 14/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ digiphone
389 13/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
390 12/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
391 11/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
392 10/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
393 09/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
394 08/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
395 07/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
396 06/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
397 05/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
398 04/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ binhduongmobile
399 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphone
400 02/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
401 01/03/2013 7 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ binhduongmobile
402 22/02/2013 3 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
403 19/02/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
404 18/02/2013 5 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ ttmobiletwuh
405 13/02/2013 15 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
406 29/01/2013 3 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ tienphongmobile
407 26/01/2013 4 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
408 22/01/2013 5.980.000 VNĐ dienthoaitrungquoc
Có tổng cộng 408 thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White trong mục Mobile