• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
2 01/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
3 28/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ skygiare
4 27/02/2015 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ Appstore
5 26/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
6 25/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
7 24/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
8 23/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
9 22/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
10 21/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
11 20/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
12 19/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
13 18/02/2015 3 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ skygiare
14 15/02/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
15 14/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
16 13/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
17 12/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
18 11/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
19 10/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
20 09/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
21 08/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 99.600 VNĐ skygiare
22 07/02/2015 1 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 1.289.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
23 06/02/2015 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.289.600 VNĐ Appstore
24 05/02/2015 2 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 267.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
25 03/02/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 267.600 VNĐ baotuyetmobile
26 02/02/2015 1 ngày 1.600.400 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
27 01/02/2015 2 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 267.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
28 30/01/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 278.000 VNĐ baotuyetmobile
29 29/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
30 28/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthihangcongnghe
31 27/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
32 26/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
33 25/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
34 24/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
35 23/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
36 22/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
37 21/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
38 20/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
39 19/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
40 18/01/2015 3 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
41 15/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
42 14/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
43 13/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ skygiare
44 12/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
45 11/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
46 10/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
47 09/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthihangcongnghe
48 08/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
49 07/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ skygiare
50 06/01/2015 1 ngày 2.168.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
51 05/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
52 04/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
53 03/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
54 02/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
55 01/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
56 31/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
57 30/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
58 29/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
59 28/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
60 27/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
61 26/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
62 25/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
63 24/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
64 23/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
65 22/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ skygiare
66 21/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
67 20/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
68 19/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
69 18/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
70 17/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
71 16/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
72 15/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ alo_hot
73 14/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
74 13/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
75 12/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
76 11/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
77 10/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
78 09/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
79 08/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
80 07/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
81 06/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
82 05/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
83 04/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
84 03/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
85 02/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ skygiare
86 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi korea_smart
87 30/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 901.000 VNĐ korea_smart
88 29/11/2014 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
89 28/11/2014 1 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Sky_Lg_giare
90 27/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
91 26/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
92 25/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
93 24/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
94 23/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
95 22/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
96 21/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
97 20/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
98 19/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
99 18/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
100 17/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 688.000 VNĐ thuduc_skygiare
101 16/11/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 688.000 VNĐ baotuyetmobile
102 15/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
103 14/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
104 13/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
105 12/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
106 11/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
107 10/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
108 09/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
109 08/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
110 07/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
111 06/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
112 05/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
113 04/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
114 03/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
115 02/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 638.000 VNĐ Sky_Lg_giare
116 01/11/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 638.000 VNĐ baotuyetmobile
117 31/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
118 30/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
119 29/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
120 28/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
121 27/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
122 26/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ skygiare
123 25/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
124 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
125 23/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
126 22/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
127 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
128 20/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
129 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
130 18/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
131 17/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
132 16/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
133 15/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
134 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ huyhangmobile
135 13/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
136 12/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
137 11/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
138 10/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
139 09/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
140 08/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
141 07/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
142 06/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
143 05/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
144 04/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giảm 438.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
145 03/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 388.000 VNĐ baotuyetmobile
146 02/10/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
147 01/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
148 30/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ Sky_Lg_giare
149 29/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
150 28/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
151 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
152 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ Sky_Lg_giare
153 25/09/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
154 24/09/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
155 23/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ benmobile
156 22/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 698.000 VNĐ viethas
157 21/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Giảm 912.000 VNĐ baotuyetmobile
158 20/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
159 19/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 698.000 VNĐ baotuyetmobile
160 18/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi viethas
161 17/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 698.000 VNĐ viethas
162 16/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
163 15/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
164 14/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
165 13/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
166 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
167 11/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 788.000 VNĐ benmobile
168 10/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
169 09/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
170 08/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
171 07/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
172 06/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
173 05/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
174 04/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
175 03/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
176 02/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tanthanhgroup
177 01/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ CongtyGiaVu
178 31/08/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vithecuongg
179 30/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
180 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tanthanhgroup
181 28/08/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ viettablet
182 27/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ MNO2
183 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ korea_smart
184 25/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
185 24/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
186 23/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
187 22/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
188 21/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
189 20/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
190 19/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanthanhgroup
191 18/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ MNO2
192 17/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
193 16/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
194 15/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
195 14/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
196 13/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
197 12/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
198 11/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
199 10/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
200 09/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
201 08/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanthanhgroup
202 07/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
203 06/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
204 05/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
205 04/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
206 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
207 02/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
208 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
209 31/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
210 30/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
211 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
212 28/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
213 27/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
214 26/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
215 25/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
216 24/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
217 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
218 22/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
219 21/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
220 20/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
221 19/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
222 18/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
223 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
224 16/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
225 15/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
226 14/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
227 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ alo_hot
228 12/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
229 11/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
230 10/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
231 09/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ ismartphone
232 08/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
233 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
234 06/07/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi LuongMobile
235 05/07/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ LuongMobile
236 04/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
237 03/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
238 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
239 01/07/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
240 30/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
241 29/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
242 28/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
243 27/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
244 26/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.022.000 VNĐ MNO2
245 25/06/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
246 24/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.199.000 VNĐ Sky_Lg_giare
247 23/06/2014 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 609.000 VNĐ hotphonevn
248 22/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
249 21/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
250 20/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
251 19/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
252 18/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Sky_Lg_giare
253 17/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
254 16/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ta_mobile
255 15/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ ta_mobile
256 14/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
257 13/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
258 12/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
259 11/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ MNO2
260 10/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 778.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
261 09/06/2014 1 ngày 2.968.000 ₫ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
262 08/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ta_mobile
263 07/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
264 06/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
265 05/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
266 04/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
267 03/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ mobishop
268 02/06/2014 1 ngày 2.968.000 ₫ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
269 01/06/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
270 31/05/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ viettablet
271 30/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
272 29/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
273 28/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hoiandroidhanquoc367
274 27/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
275 26/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ xsmobile
276 25/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
277 24/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ xperiashop
278 23/05/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi digiphone
279 22/05/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ digiphone
280 21/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ xperiashop
281 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
282 19/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
283 18/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
284 17/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
285 16/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
286 15/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
287 14/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
288 13/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
289 12/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi xsmobile
290 11/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
291 10/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
292 09/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 2.301.000 VNĐ xsmobile
293 08/05/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ viettablet
294 07/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
295 06/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ TranNamMobile
296 05/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
297 04/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
298 03/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
299 02/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
300 01/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ koreahotmobile
301 30/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
302 29/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.268.000 VNĐ koreahotmobile
303 28/04/2014 1 ngày 3.568.000 ₫ Tăng 1.668.000 VNĐ baotuyetmobile
304 27/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
305 26/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
306 25/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
307 24/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
308 23/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
309 22/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
310 21/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ mobilelanvy
311 20/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi mobishop
312 19/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi mobishop
313 18/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ mobishop
314 17/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ TranNamMobile
315 16/04/2014 1 ngày 1.950.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
316 15/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
317 14/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.032.000 VNĐ TranNamMobile
318 13/04/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Giảm 232.000 VNĐ baotuyetmobile
319 12/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
320 11/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
321 10/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
322 09/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
323 08/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ toantammobile
324 07/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
325 06/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
326 05/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
327 04/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
328 03/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
329 02/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ toantammobile
330 01/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
331 31/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
332 30/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ toantammobile
333 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
334 28/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ Ngockimanh
335 27/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ digiphone
336 26/03/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
337 25/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
338 24/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
339 23/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thoitrangmobile
340 22/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienltt01
341 21/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ tienltt01
342 20/03/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
343 19/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
344 18/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ toantammobile
345 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
346 16/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
347 15/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viettablet
348 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
349 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
350 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
351 11/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
352 10/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
353 09/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
354 08/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.232.000 VNĐ xperiashop
355 07/03/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
356 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi koreahotmobile
357 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreahotmobile
358 04/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienltt01
359 03/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
360 02/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
361 01/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
362 28/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
363 27/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
364 26/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
365 25/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
366 24/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
367 23/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
368 22/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
369 21/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
370 20/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
371 19/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
372 18/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
373 17/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
374 16/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
375 15/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
376 14/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
377 13/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
378 12/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
379 11/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
380 10/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
381 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ androidhanoi
382 08/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
383 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
384 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
385 05/02/2014 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
386 03/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ androidhanoi
387 02/02/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaionline
388 01/02/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.840.000 VNĐ dienthoaionline
389 31/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ phonedep
390 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ didongthanhdat
391 29/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.122.000 VNĐ phonedep
392 28/01/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Tăng 78.000 VNĐ baotuyetmobile
393 27/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
394 26/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
395 25/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
396 24/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
397 23/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
398 22/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
399 21/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
400 20/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
401 19/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
402 18/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
403 17/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
404 16/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
405 15/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nouvo_mobile
406 14/01/2014 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuanphatmobile
407 13/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 78.000 VNĐ nouvo_mobile
408 12/01/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Giảm 1.432.000 VNĐ baotuyetmobile
409 11/01/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ viettablet
410 10/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi digiphone
411 09/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ digiphone
412 08/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
413 07/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
414 06/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
415 05/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
416 04/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
417 03/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
418 02/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
419 01/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
420 31/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
421 30/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
422 29/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
423 28/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
424 27/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
425 26/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
426 25/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ nouvo_mobile
427 24/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
428 23/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ Audongmobile
429 22/12/2013 1 ngày 3.188.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
430 21/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ Audongmobile
431 20/12/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
432 19/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ nouvo_mobile
433 18/12/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ baothymobile
434 17/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
435 16/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nouvo_mobile
436 15/12/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ baothymobile
437 14/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
438 13/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
439 12/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
440 11/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
441 10/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
442 09/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
443 08/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
444 07/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
445 06/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
446 05/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ nouvo_mobile
447 04/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ Ngockimanh
448 03/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
449 02/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
450 01/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nouvo_mobile
451 30/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nouvo29_mobile
452 29/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
453 28/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
454 27/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
455 26/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ thegioisieuso
456 25/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ phonedep
457 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ nouvo29_mobile
458 23/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
459 22/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
460 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
461 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
462 19/11/2013 1 ngày 4.390.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digiphone
463 18/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vinhvumobile
464 17/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
465 16/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
466 15/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ nouvo_mobile
467 14/11/2013 1 ngày 4.390.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ digiphone
468 13/11/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
469 12/11/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ bkcvn
470 11/11/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
471 10/11/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ TranNamMobile
472 09/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
473 08/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
474 07/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
475 06/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
476 05/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
477 04/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dhmobile
478 03/11/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ tuanphatmobile
479 02/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
480 01/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.002.000 VNĐ dhmobile
481 31/10/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Tăng 589.000 VNĐ baotuyetmobile
482 30/10/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.801.000 VNĐ krtech_alo
483 29/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
484 28/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
485 27/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Ngockimanh
486 26/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
487 25/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ tanthanhgroup
488 24/10/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienthoaiskyvn
489 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ bichngocmobile
490 22/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tanthanhgroup
491 21/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
492 20/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
493 19/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
494 18/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ androidhanoi
495 17/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
496 16/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
497 15/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
498 14/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
499 13/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
500 12/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 3.040.000 VNĐ bkcvn
501 11/10/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi 367mobile
502 10/10/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ 367mobile
503 09/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
504 08/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
505 07/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhvietmobile
506 06/10/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TranNamMobile
507 05/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhvietmobile
508 04/10/2013 1 ngày 4.590.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ dienthoaionline
509 03/10/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 909.000 VNĐ hungmobile_vn
510 02/10/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
511 01/10/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
512 30/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ hungmobile_vn
513 29/09/2013 1 ngày 3.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ svmobile
514 28/09/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
515 27/09/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
516 26/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
517 25/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
518 24/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
519 23/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
520 22/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.049.000 VNĐ hungmobile_vn
521 21/09/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CuongThinhmobile298
522 20/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
523 19/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
524 18/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
525 17/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ digicenter
526 16/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ hungmobile_vn
527 15/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
528 14/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
529 13/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ digicenter
530 12/09/2013 1 ngày 4.499.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ thoitrangmobile
531 11/09/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.451.000 VNĐ dienthoaiskyvn
532 10/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ digicenter
533 09/09/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giá không đổi topphone
534 08/09/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 302.000 VNĐ topphone
535 07/09/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ baotuyetmobile
536 06/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
537 05/09/2013 2 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
538 03/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
539 02/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
540 01/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
541 31/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
542 30/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
543 29/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
544 28/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
545 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
546 26/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
547 25/08/2013 13 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
548 12/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.151.000 VNĐ digicenter
549 11/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphonehanoi
550 10/08/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi digicenter
551 09/08/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ digicenter
552 08/08/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ digicenter
553 07/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ GiaHuymobile
554 06/08/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
555 05/08/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ digicenter
556 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
557 03/08/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienphongmobile
558 02/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
559 01/08/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
560 31/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
561 30/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
562 29/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
563 28/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
564 27/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
565 26/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
566 25/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
567 24/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
568 23/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
569 22/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
570 21/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ digicenter
571 20/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
572 19/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
573 18/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
574 17/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ socmobile
575 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
576 15/07/2013 1 ngày 3.368.000 ₫ Giảm 932.000 VNĐ baotuyetmobile
577 14/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
578 13/07/2013 1 ngày 3.368.000 ₫ Giảm 1.232.000 VNĐ baotuyetmobile
579 12/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
580 11/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ digiphonehanoi
581 10/07/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
582 09/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ bichngocmobile
583 08/07/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
584 07/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ TranNamMobile
585 06/07/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ ngocmobile
586 05/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
587 04/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
588 03/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
589 02/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
590 01/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didongdep
591 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
592 29/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
593 28/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
594 27/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ TranNamMobile
595 26/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ bomkorea
596 25/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
597 24/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
598 23/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
599 22/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
600 21/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
601 20/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
602 19/06/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Cuongluamobile
603 18/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
604 17/06/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ smartphonehanquoc
605 16/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ smartphonehanquoc
606 15/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi digiphone
607 14/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ digiphone
608 13/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
609 12/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
610 11/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ ngocmobile
611 10/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
612 09/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
613 08/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
614 07/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ bichngocmobile
615 06/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ngocmobile
616 05/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
617 04/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
618 03/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
619 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ShopVN123
620 01/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
621 31/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
622 30/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ digiphonehanoi
623 29/05/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
624 28/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ ngocmobile
625 27/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
626 26/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
627 25/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ thegioiblackberryvn
628 24/05/2013 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ngocthanh_mobile
629 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thegioiblackberryvn
630 22/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi tannamduong
631 21/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ tannamduong
632 20/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphonehanoi
633 19/05/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
634 18/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ tannamduong
635 17/05/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
636 16/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi tannamduong
637 15/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
638 14/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
639 13/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
640 12/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
641 11/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
642 10/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
643 09/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
644 08/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
645 07/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ttmobiletwuh
646 06/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ binhduongmobile
647 05/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
648 04/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
649 03/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
650 02/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ttmobiletwuh
651 01/05/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ ngocthanh_mobile
652 30/04/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
653 29/04/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ binhduongmobile
654 28/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
655 27/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
656 26/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
657 25/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
658 24/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
659 23/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
660 22/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
661 21/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
662 20/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
663 19/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
664 18/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giá không đổi chokorea
665 17/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chokorea
666 16/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
667 15/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
668 14/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ TranNamMobile
669 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
670 12/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
671 11/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
672 10/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
673 09/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
674 08/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ thaihamobile
675 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
676 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
677 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
678 04/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
679 03/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
680 02/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
681 01/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
682 31/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
683 30/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
684 29/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 1.451.000 VNĐ digiphone
685 28/03/2013 1 ngày 4.199.000 ₫ Giảm 1.451.000 VNĐ tanthanhgroup
686 27/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
687 26/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
688 25/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
689 24/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
690 23/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
691 22/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
692 21/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
693 20/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
694 19/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
695 18/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
696 17/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
697 16/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi digiphone
698 15/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi digiphone
699 14/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ digiphone
700 13/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
701 12/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
702 11/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
703 10/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
704 09/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
705 08/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
706 07/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
707 06/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
708 05/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
709 04/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ binhduongmobile
710 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphone
711 02/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
712 01/03/2013 7 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ binhduongmobile
713 22/02/2013 3 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
714 19/02/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
715 18/02/2013 5 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ ttmobiletwuh
716 13/02/2013 15 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
717 29/01/2013 3 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ tienphongmobile
718 26/01/2013 4 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
719 22/01/2013 5.980.000 ₫ dienthoaitrungquoc
Có tổng cộng 719 thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: hoa tu lam, lo san, ss, khí oxy, hp