• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
2 20/10/2014 1 ngày 2.288.000 VNĐ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
3 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
4 18/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
5 17/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
6 16/10/2014 1 ngày 2.288.000 VNĐ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
7 15/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
8 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ huyhangmobile
9 13/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
10 12/10/2014 1 ngày 1.850.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
11 11/10/2014 1 ngày 1.850.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
12 10/10/2014 1 ngày 1.850.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
13 09/10/2014 1 ngày 1.850.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
14 08/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
15 07/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
16 06/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
17 05/10/2014 1 ngày 1.850.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
18 04/10/2014 1 ngày 1.850.000 VNĐ Giảm 438.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
19 03/10/2014 1 ngày 2.288.000 VNĐ Tăng 388.000 VNĐ baotuyetmobile
20 02/10/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
21 01/10/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
22 30/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ Sky_Lg_giare
23 29/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
24 28/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
25 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
26 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.890.000 VNĐ Sky_Lg_giare
27 25/09/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
28 24/09/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
29 23/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ benmobile
30 22/09/2014 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 698.000 VNĐ viethas
31 21/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Giảm 912.000 VNĐ baotuyetmobile
32 20/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
33 19/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Tăng 698.000 VNĐ baotuyetmobile
34 18/09/2014 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi viethas
35 17/09/2014 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 698.000 VNĐ viethas
36 16/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
37 15/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
38 14/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
39 13/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
40 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
41 11/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 788.000 VNĐ benmobile
42 10/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
43 09/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
44 08/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
45 07/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
46 06/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
47 05/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
48 04/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
49 03/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
50 02/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ tanthanhgroup
51 01/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ CongtyGiaVu
52 31/08/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ vithecuongg
53 30/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
54 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ tanthanhgroup
55 28/08/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 810.000 VNĐ viettablet
56 27/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ MNO2
57 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ korea_smart
58 25/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
59 24/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
60 23/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
61 22/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
62 21/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
63 20/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
64 19/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tanthanhgroup
65 18/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ MNO2
66 17/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
67 16/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
68 15/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
69 14/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
70 13/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
71 12/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
72 11/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
73 10/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
74 09/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
75 08/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanthanhgroup
76 07/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
77 06/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
78 05/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
79 04/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
80 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
81 02/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
82 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
83 31/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
84 30/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
85 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
86 28/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
87 27/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
88 26/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
89 25/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
90 24/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
91 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
92 22/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
93 21/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
94 20/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
95 19/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
96 18/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
97 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
98 16/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
99 15/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
100 14/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
101 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ alo_hot
102 12/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
103 11/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
104 10/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
105 09/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ ismartphone
106 08/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
107 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
108 06/07/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi LuongMobile
109 05/07/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ LuongMobile
110 04/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
111 03/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
112 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 668.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
113 01/07/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
114 30/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
115 29/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
116 28/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
117 27/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
118 26/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.022.000 VNĐ MNO2
119 25/06/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
120 24/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 2.199.000 VNĐ Sky_Lg_giare
121 23/06/2014 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 609.000 VNĐ hotphonevn
122 22/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
123 21/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
124 20/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
125 19/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
126 18/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Sky_Lg_giare
127 17/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 810.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
128 16/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ta_mobile
129 15/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 810.000 VNĐ ta_mobile
130 14/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
131 13/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
132 12/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
133 11/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ MNO2
134 10/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 778.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
135 09/06/2014 1 ngày 2.968.000 VNĐ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
136 08/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ ta_mobile
137 07/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
138 06/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
139 05/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
140 04/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
141 03/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ mobishop
142 02/06/2014 1 ngày 2.968.000 VNĐ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
143 01/06/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
144 31/05/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ viettablet
145 30/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
146 29/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
147 28/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hoiandroidhanquoc367
148 27/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
149 26/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.601.000 VNĐ xsmobile
150 25/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
151 24/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ xperiashop
152 23/05/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
153 22/05/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ digiphone
154 21/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ xperiashop
155 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
156 19/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
157 18/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
158 17/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
159 16/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
160 15/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
161 14/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
162 13/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
163 12/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi xsmobile
164 11/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
165 10/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
166 09/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 2.301.000 VNĐ xsmobile
167 08/05/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ viettablet
168 07/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
169 06/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ TranNamMobile
170 05/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
171 04/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
172 03/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
173 02/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
174 01/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ koreahotmobile
175 30/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
176 29/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.268.000 VNĐ koreahotmobile
177 28/04/2014 1 ngày 3.568.000 VNĐ Tăng 1.668.000 VNĐ baotuyetmobile
178 27/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
179 26/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
180 25/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
181 24/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
182 23/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
183 22/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
184 21/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ mobilelanvy
185 20/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
186 19/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
187 18/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ mobishop
188 17/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ TranNamMobile
189 16/04/2014 1 ngày 1.950.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
190 15/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
191 14/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.032.000 VNĐ TranNamMobile
192 13/04/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Giảm 232.000 VNĐ baotuyetmobile
193 12/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
194 11/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
195 10/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
196 09/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
197 08/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ toantammobile
198 07/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
199 06/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
200 05/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
201 04/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
202 03/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
203 02/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ toantammobile
204 01/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
205 31/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
206 30/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ toantammobile
207 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
208 28/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ Ngockimanh
209 27/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ digiphone
210 26/03/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
211 25/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
212 24/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
213 23/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thoitrangmobile
214 22/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienltt01
215 21/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ tienltt01
216 20/03/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
217 19/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
218 18/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ toantammobile
219 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
220 16/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
221 15/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viettablet
222 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
223 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
224 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
225 11/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
226 10/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
227 09/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
228 08/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.232.000 VNĐ xperiashop
229 07/03/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
230 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi koreahotmobile
231 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ koreahotmobile
232 04/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienltt01
233 03/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
234 02/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
235 01/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
236 28/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
237 27/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
238 26/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
239 25/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
240 24/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
241 23/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
242 22/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
243 21/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
244 20/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
245 19/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
246 18/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
247 17/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
248 16/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
249 15/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
250 14/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
251 13/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
252 12/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
253 11/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
254 10/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
255 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ androidhanoi
256 08/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
257 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
258 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
259 05/02/2014 2 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
260 03/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ androidhanoi
261 02/02/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaionline
262 01/02/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 1.840.000 VNĐ dienthoaionline
263 31/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ phonedep
264 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ didongthanhdat
265 29/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.122.000 VNĐ phonedep
266 28/01/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Tăng 78.000 VNĐ baotuyetmobile
267 27/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
268 26/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
269 25/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
270 24/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
271 23/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
272 22/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
273 21/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
274 20/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
275 19/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
276 18/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
277 17/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
278 16/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
279 15/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nouvo_mobile
280 14/01/2014 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tuanphatmobile
281 13/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 78.000 VNĐ nouvo_mobile
282 12/01/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Giảm 1.432.000 VNĐ baotuyetmobile
283 11/01/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ viettablet
284 10/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
285 09/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.210.000 VNĐ digiphone
286 08/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
287 07/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
288 06/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
289 05/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
290 04/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
291 03/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
292 02/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
293 01/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
294 31/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
295 30/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
296 29/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
297 28/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
298 27/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
299 26/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
300 25/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ nouvo_mobile
301 24/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
302 23/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.312.000 VNĐ Audongmobile
303 22/12/2013 1 ngày 3.188.000 VNĐ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
304 21/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ Audongmobile
305 20/12/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
306 19/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ nouvo_mobile
307 18/12/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ baothymobile
308 17/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
309 16/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nouvo_mobile
310 15/12/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ baothymobile
311 14/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
312 13/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
313 12/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
314 11/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
315 10/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
316 09/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
317 08/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
318 07/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
319 06/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
320 05/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ nouvo_mobile
321 04/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ Ngockimanh
322 03/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
323 02/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
324 01/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nouvo_mobile
325 30/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nouvo29_mobile
326 29/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
327 28/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
328 27/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
329 26/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ thegioisieuso
330 25/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.440.000 VNĐ phonedep
331 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ nouvo29_mobile
332 23/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
333 22/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
334 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
335 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
336 19/11/2013 1 ngày 4.390.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ digiphone
337 18/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ vinhvumobile
338 17/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
339 16/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
340 15/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ nouvo_mobile
341 14/11/2013 1 ngày 4.390.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ digiphone
342 13/11/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
343 12/11/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ bkcvn
344 11/11/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
345 10/11/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ TranNamMobile
346 09/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
347 08/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
348 07/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
349 06/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
350 05/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
351 04/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dhmobile
352 03/11/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ tuanphatmobile
353 02/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
354 01/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.002.000 VNĐ dhmobile
355 31/10/2013 1 ngày 3.288.000 VNĐ Tăng 589.000 VNĐ baotuyetmobile
356 30/10/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.801.000 VNĐ krtech_alo
357 29/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
358 28/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
359 27/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ Ngockimanh
360 26/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
361 25/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ tanthanhgroup
362 24/10/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ dienthoaiskyvn
363 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ bichngocmobile
364 22/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tanthanhgroup
365 21/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
366 20/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
367 19/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
368 18/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ androidhanoi
369 17/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
370 16/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
371 15/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
372 14/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
373 13/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
374 12/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 3.040.000 VNĐ bkcvn
375 11/10/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi 367mobile
376 10/10/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ 367mobile
377 09/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
378 08/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
379 07/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhvietmobile
380 06/10/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ TranNamMobile
381 05/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ minhvietmobile
382 04/10/2013 1 ngày 4.590.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ dienthoaionline
383 03/10/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 909.000 VNĐ hungmobile_vn
384 02/10/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
385 01/10/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
386 30/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.009.000 VNĐ hungmobile_vn
387 29/09/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ svmobile
388 28/09/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
389 27/09/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
390 26/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
391 25/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
392 24/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
393 23/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
394 22/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.049.000 VNĐ hungmobile_vn
395 21/09/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ CuongThinhmobile298
396 20/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
397 19/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
398 18/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
399 17/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ digicenter
400 16/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ hungmobile_vn
401 15/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
402 14/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
403 13/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.150.000 VNĐ digicenter
404 12/09/2013 1 ngày 4.499.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ thoitrangmobile
405 11/09/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.451.000 VNĐ dienthoaiskyvn
406 10/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ digicenter
407 09/09/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giá không đổi topphone
408 08/09/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 302.000 VNĐ topphone
409 07/09/2013 1 ngày 3.288.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ baotuyetmobile
410 06/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
411 05/09/2013 2 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
412 03/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
413 02/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
414 01/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
415 31/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
416 30/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
417 29/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
418 28/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
419 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
420 26/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
421 25/08/2013 13 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
422 12/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.151.000 VNĐ digicenter
423 11/08/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphonehanoi
424 10/08/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
425 09/08/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ digicenter
426 08/08/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ digicenter
427 07/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ GiaHuymobile
428 06/08/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
429 05/08/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ digicenter
430 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
431 03/08/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ tienphongmobile
432 02/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
433 01/08/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
434 31/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
435 30/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
436 29/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
437 28/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
438 27/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
439 26/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
440 25/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
441 24/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
442 23/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
443 22/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
444 21/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ digicenter
445 20/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
446 19/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
447 18/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
448 17/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ socmobile
449 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
450 15/07/2013 1 ngày 3.368.000 VNĐ Giảm 932.000 VNĐ baotuyetmobile
451 14/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
452 13/07/2013 1 ngày 3.368.000 VNĐ Giảm 1.232.000 VNĐ baotuyetmobile
453 12/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
454 11/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ digiphonehanoi
455 10/07/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
456 09/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ bichngocmobile
457 08/07/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
458 07/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ TranNamMobile
459 06/07/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ ngocmobile
460 05/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
461 04/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
462 03/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
463 02/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
464 01/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ didongdep
465 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
466 29/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
467 28/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
468 27/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ TranNamMobile
469 26/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ bomkorea
470 25/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
471 24/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
472 23/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
473 22/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
474 21/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
475 20/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
476 19/06/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Cuongluamobile
477 18/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
478 17/06/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ smartphonehanquoc
479 16/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ smartphonehanquoc
480 15/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
481 14/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ digiphone
482 13/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
483 12/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
484 11/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ ngocmobile
485 10/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
486 09/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
487 08/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
488 07/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ bichngocmobile
489 06/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ngocmobile
490 05/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
491 04/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
492 03/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
493 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ShopVN123
494 01/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
495 31/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
496 30/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ digiphonehanoi
497 29/05/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
498 28/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ ngocmobile
499 27/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
500 26/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
501 25/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ thegioiblackberryvn
502 24/05/2013 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ ngocthanh_mobile
503 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thegioiblackberryvn
504 22/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi tannamduong
505 21/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ tannamduong
506 20/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ digiphonehanoi
507 19/05/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
508 18/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ tannamduong
509 17/05/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
510 16/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi tannamduong
511 15/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
512 14/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
513 13/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
514 12/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
515 11/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
516 10/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
517 09/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
518 08/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
519 07/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ttmobiletwuh
520 06/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ binhduongmobile
521 05/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
522 04/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
523 03/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
524 02/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ttmobiletwuh
525 01/05/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ ngocthanh_mobile
526 30/04/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
527 29/04/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ binhduongmobile
528 28/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
529 27/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
530 26/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
531 25/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
532 24/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
533 23/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
534 22/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
535 21/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
536 20/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
537 19/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
538 18/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giá không đổi chokorea
539 17/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ chokorea
540 16/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
541 15/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
542 14/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ TranNamMobile
543 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
544 12/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
545 11/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
546 10/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
547 09/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
548 08/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ thaihamobile
549 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
550 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
551 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
552 04/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
553 03/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
554 02/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
555 01/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
556 31/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
557 30/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
558 29/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 1.451.000 VNĐ digiphone
559 28/03/2013 1 ngày 4.199.000 VNĐ Giảm 1.451.000 VNĐ tanthanhgroup
560 27/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
561 26/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
562 25/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
563 24/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
564 23/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
565 22/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
566 21/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
567 20/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
568 19/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
569 18/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
570 17/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
571 16/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
572 15/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
573 14/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ digiphone
574 13/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
575 12/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
576 11/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
577 10/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
578 09/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
579 08/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
580 07/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
581 06/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
582 05/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
583 04/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ binhduongmobile
584 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphone
585 02/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
586 01/03/2013 7 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ binhduongmobile
587 22/02/2013 3 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
588 19/02/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
589 18/02/2013 5 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ ttmobiletwuh
590 13/02/2013 15 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
591 29/01/2013 3 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ tienphongmobile
592 26/01/2013 4 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
593 22/01/2013 5.980.000 VNĐ dienthoaitrungquoc
Có tổng cộng 593 thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White trong mục Mobile