Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/04/2016 5 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ SmartMobile
2 15/04/2016 8 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopgroup
3 07/04/2016 2 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ atinguyen
4 05/04/2016 19 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
5 17/03/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
6 16/03/2016 2 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopgroup
7 14/03/2016 2 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ xuanmaimobile
8 12/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnguyenmobile
9 09/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ xuanmaimobile
10 08/03/2016 11 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
11 26/02/2016 10 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didong_pro
12 16/02/2016 1 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ SmartMobile
13 15/02/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
14 14/02/2016 3 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
15 11/02/2016 2 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ laptopgroup
16 09/02/2016 8 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
17 01/02/2016 7 ngày 1.150.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
18 25/01/2016 1 ngày 1.150.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
19 24/01/2016 5 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ SmartMobile
20 19/01/2016 8 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
21 11/01/2016 2 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ SmartMobile
22 09/01/2016 5 ngày 1.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ minhchienmobile
23 04/01/2016 12 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ SmartMobile
24 23/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
25 22/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
26 21/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
27 20/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
28 19/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
29 18/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
30 17/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
31 16/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
32 15/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
33 14/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
34 13/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
35 12/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
36 11/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
37 10/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ Appstore
38 09/12/2015 1 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ SmartMobile
39 08/12/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ benmobile
40 05/12/2015 2 ngày 1.150.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
41 03/12/2015 1 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ SmartMobile
42 02/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ xelanyte
43 01/12/2015 3 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ SmartMobile
44 28/11/2015 5 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ az_shop
45 23/11/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctywalton
46 22/11/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
47 20/11/2015 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
48 03/11/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienthoaiHanQuocchinhhang
49 02/11/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ didong_pro
50 31/10/2015 1 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thuan_mobile
51 30/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didong_pro
52 29/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi dienthoaiHanQuocchinhhang
53 28/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaiHanQuocchinhhang
54 27/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
55 26/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ smartphonegiare198
56 25/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didongxachtaygiare
57 24/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ smartphonegiare198
58 23/10/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ smartphoneHan
59 22/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
60 21/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ alo_hot
61 20/10/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ thanhnguyenmobile
62 19/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ xelanyte
63 18/10/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
64 17/10/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
65 16/10/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ thanhsonmobile
66 13/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Sky_Lg_giare
67 12/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
68 11/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
69 10/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
70 09/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ alo_hot
71 08/10/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
72 07/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
73 06/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
74 05/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ alo_hot
75 04/10/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
76 03/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
77 02/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
78 01/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alo_hot
79 30/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
80 29/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
81 28/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
82 27/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
83 26/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
84 25/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
85 24/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ smartphoneHan
86 23/09/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ smartphonegiare198
87 22/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
88 21/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
89 20/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
90 19/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
91 18/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
92 17/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
93 16/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didong_pro
94 15/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
95 14/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
96 13/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
97 12/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
98 11/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
99 10/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
100 09/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanthuymobile
101 08/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ alo_hot
102 07/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanthuymobile
103 06/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ alo_hot
104 05/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanthuymobile
105 04/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ alo_hot
106 03/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
107 02/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanthuymobile
108 01/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphoneHan
109 31/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
110 30/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
111 29/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
112 28/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
113 27/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ xuanthuymobile
114 26/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
115 25/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
116 24/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
117 23/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
118 22/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
119 21/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
120 20/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
121 19/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ smartphonegiare198
122 18/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
123 17/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
124 16/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
125 15/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
126 14/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
127 13/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
128 12/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
129 11/08/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
130 10/08/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ didong_pro
131 09/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
132 08/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
133 07/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
134 06/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
135 05/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
136 04/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ chuyenbandienthoai
137 03/08/2015 1 ngày 1.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ smartphoneHan
138 02/08/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ xelanyte
139 01/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi smartphoneHan
140 31/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
141 30/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi smartphoneHan
142 29/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
143 28/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ smartphoneHan
144 27/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ didongthanhdat
145 26/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi smartphoneHan
146 25/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
147 24/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ smartphoneHan
148 23/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kopitemobile
149 22/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
150 21/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ Sky_Lg_giare
151 20/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kopitemobile
152 19/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
153 18/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
154 17/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
155 16/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
156 15/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
157 14/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
158 13/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
159 12/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
160 11/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
161 10/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
162 09/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
163 08/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
164 07/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
165 06/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
166 05/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
167 04/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
168 03/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
169 02/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Sky_Lg_giare
170 01/07/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
171 30/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
172 29/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
173 28/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
174 27/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
175 26/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
176 25/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
177 24/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
178 23/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
179 22/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
180 21/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
181 20/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
182 19/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
183 18/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
184 17/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
185 16/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
186 15/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
187 14/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
188 13/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
189 12/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
190 11/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
191 10/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ nouvo29_smartphone
192 09/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
193 08/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
194 07/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
195 06/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
196 05/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ didong_pro
197 04/06/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ nouvo29_smartphone
198 31/05/2015 4 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ didong_pro
199 27/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
200 26/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 791.000 VNĐ skygiare
201 25/05/2015 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
202 24/05/2015 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
203 23/05/2015 2 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
204 21/05/2015 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 791.000 VNĐ B_Nmobile
205 20/05/2015 2 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
206 18/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
207 17/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
208 16/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
209 15/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
210 14/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
211 13/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
212 12/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 169.000 VNĐ skygiare
213 11/05/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
214 10/05/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
215 09/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
216 08/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
217 07/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
218 06/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
219 05/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
220 04/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
221 03/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
222 02/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
223 01/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ alo_hot
224 30/04/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
225 29/04/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
226 28/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
227 27/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
228 26/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
229 25/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ alo_hot
230 24/04/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
231 22/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
232 21/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
233 20/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
234 19/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
235 18/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
236 17/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
237 16/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
238 15/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
239 14/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
240 13/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
241 12/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
242 11/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
243 10/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
244 09/04/2015 2 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
245 07/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
246 06/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
247 05/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
248 04/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
249 03/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
250 02/04/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
251 01/04/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
252 31/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
253 30/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thuduc_skygiare
254 29/03/2015 1 ngày 1.790.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ baothymobile
255 28/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
256 27/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thuduc_skygiare
257 26/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
258 25/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
259 24/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
260 23/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
261 22/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
262 21/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
263 20/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
264 19/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
265 18/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
266 17/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 47xuanthuymobile
267 16/03/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ korea_smart
268 15/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
269 14/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
270 13/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
271 12/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 47xuanthuymobile
272 11/03/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ korea_smart
273 10/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
274 09/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ 47xuanthuymobile
275 08/03/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi techzonevn
276 07/03/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 18.000 VNĐ techzonevn
277 06/03/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
278 05/03/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
279 04/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
280 03/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
281 02/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
282 01/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
283 28/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ skygiare
284 27/02/2015 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ Appstore
285 26/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
286 25/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
287 24/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
288 23/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
289 22/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
290 21/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
291 20/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
292 19/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
293 18/02/2015 3 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ skygiare
294 15/02/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
295 14/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
296 13/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
297 12/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
298 11/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
299 10/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
300 09/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
301 08/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 99.600 VNĐ skygiare
302 07/02/2015 1 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 1.289.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
303 06/02/2015 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.289.600 VNĐ Appstore
304 05/02/2015 2 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 267.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
305 03/02/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 267.600 VNĐ baotuyetmobile
306 02/02/2015 1 ngày 1.600.400 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
307 01/02/2015 2 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 267.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
308 30/01/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 278.000 VNĐ baotuyetmobile
309 29/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
310 28/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthihangcongnghe
311 27/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
312 26/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
313 25/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
314 24/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
315 23/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
316 22/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
317 21/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
318 20/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
319 19/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
320 18/01/2015 3 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
321 15/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
322 14/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
323 13/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ skygiare
324 12/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
325 11/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
326 10/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
327 09/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthihangcongnghe
328 08/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
329 07/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ skygiare
330 06/01/2015 1 ngày 2.168.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
331 05/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
332 04/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
333 03/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
334 02/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
335 01/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
336 31/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
337 30/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
338 29/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
339 28/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
340 27/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
341 26/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
342 25/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
343 24/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
344 23/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
345 22/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ skygiare
346 21/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
347 20/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
348 19/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
349 18/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
350 17/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
351 16/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
352 15/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ alo_hot
353 14/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
354 13/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
355 12/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
356 11/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
357 10/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
358 09/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
359 08/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
360 07/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
361 06/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
362 05/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
363 04/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
364 03/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
365 02/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ skygiare
366 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi korea_smart
367 30/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 901.000 VNĐ korea_smart
368 29/11/2014 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
369 28/11/2014 1 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Sky_Lg_giare
370 27/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
371 26/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
372 25/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
373 24/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
374 23/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
375 22/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
376 21/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
377 20/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
378 19/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
379 18/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
380 17/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 688.000 VNĐ thuduc_skygiare
381 16/11/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 688.000 VNĐ baotuyetmobile
382 15/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
383 14/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
384 13/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
385 12/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
386 11/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
387 10/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
388 09/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
389 08/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
390 07/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
391 06/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
392 05/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
393 04/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
394 03/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
395 02/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 638.000 VNĐ Sky_Lg_giare
396 01/11/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 638.000 VNĐ baotuyetmobile
397 31/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
398 30/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
399 29/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
400 28/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
401 27/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
402 26/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ skygiare
403 25/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
404 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
405 23/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
406 22/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
407 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
408 20/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
409 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
410 18/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
411 17/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
412 16/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
413 15/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
414 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ huyhangmobile
415 13/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
416 12/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
417 11/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
418 10/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
419 09/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
420 08/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
421 07/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
422 06/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
423 05/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
424 04/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giảm 438.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
425 03/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 388.000 VNĐ baotuyetmobile
426 02/10/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
427 01/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
428 30/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ Sky_Lg_giare
429 29/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
430 28/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
431 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
432 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ Sky_Lg_giare
433 25/09/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
434 24/09/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
435 23/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ benmobile
436 22/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 698.000 VNĐ viethas
437 21/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Giảm 912.000 VNĐ baotuyetmobile
438 20/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
439 19/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 698.000 VNĐ baotuyetmobile
440 18/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi viethas
441 17/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 698.000 VNĐ viethas
442 16/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
443 15/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
444 14/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
445 13/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
446 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
447 11/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 788.000 VNĐ benmobile
448 10/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
449 09/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
450 08/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
451 07/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
452 06/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
453 05/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
454 04/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
455 03/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
456 02/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tanthanhgroup
457 01/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ CongtyGiaVu
458 31/08/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vithecuongg
459 30/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
460 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tanthanhgroup
461 28/08/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ viettablet
462 27/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ MNO2
463 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ korea_smart
464 25/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
465 24/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
466 23/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
467 22/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
468 21/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
469 20/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
470 19/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanthanhgroup
471 18/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ MNO2
472 17/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
473 16/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
474 15/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
475 14/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
476 13/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
477 12/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
478 11/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
479 10/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
480 09/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
481 08/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanthanhgroup
482 07/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
483 06/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
484 05/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
485 04/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
486 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
487 02/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
488 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
489 31/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
490 30/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
491 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
492 28/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
493 27/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
494 26/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
495 25/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
496 24/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
497 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
498 22/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
499 21/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
500 20/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
501 19/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
502 18/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
503 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
504 16/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
505 15/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
506 14/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
507 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ alo_hot
508 12/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
509 11/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
510 10/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
511 09/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ ismartphone
512 08/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
513 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
514 06/07/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi LuongMobile
515 05/07/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ LuongMobile
516 04/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
517 03/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
518 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
519 01/07/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
520 30/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
521 29/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
522 28/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
523 27/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
524 26/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.022.000 VNĐ MNO2
525 25/06/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
526 24/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.199.000 VNĐ Sky_Lg_giare
527 23/06/2014 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 609.000 VNĐ hotphonevn
528 22/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
529 21/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
530 20/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
531 19/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
532 18/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Sky_Lg_giare
533 17/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
534 16/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ta_mobile
535 15/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ ta_mobile
536 14/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
537 13/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
538 12/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
539 11/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ MNO2
540 10/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 778.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
541 09/06/2014 1 ngày 2.968.000 ₫ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
542 08/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ta_mobile
543 07/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
544 06/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
545 05/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
546 04/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
547 03/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ mobishop
548 02/06/2014 1 ngày 2.968.000 ₫ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
549 01/06/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
550 31/05/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ viettablet
551 30/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
552 29/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
553 28/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hoiandroidhanquoc367
554 27/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
555 26/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ xsmobile
556 25/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
557 24/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ xperiashop
558 23/05/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi digiphone
559 22/05/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ digiphone
560 21/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ xperiashop
561 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
562 19/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
563 18/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
564 17/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
565 16/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
566 15/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
567 14/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
568 13/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
569 12/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi xsmobile
570 11/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
571 10/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
572 09/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 2.301.000 VNĐ xsmobile
573 08/05/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ viettablet
574 07/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
575 06/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ TranNamMobile
576 05/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
577 04/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
578 03/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
579 02/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
580 01/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ koreahotmobile
581 30/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
582 29/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.268.000 VNĐ koreahotmobile
583 28/04/2014 1 ngày 3.568.000 ₫ Tăng 1.668.000 VNĐ baotuyetmobile
584 27/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
585 26/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
586 25/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
587 24/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
588 23/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
589 22/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
590 21/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ mobilelanvy
591 20/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi mobishop
592 19/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi mobishop
593 18/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ mobishop
594 17/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ TranNamMobile
595 16/04/2014 1 ngày 1.950.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
596 15/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
597 14/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.032.000 VNĐ TranNamMobile
598 13/04/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Giảm 232.000 VNĐ baotuyetmobile
599 12/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
600 11/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
601 10/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
602 09/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
603 08/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ toantammobile
604 07/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
605 06/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
606 05/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
607 04/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
608 03/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
609 02/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ toantammobile
610 01/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
611 31/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
612 30/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ toantammobile
613 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
614 28/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ Ngockimanh
615 27/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ digiphone
616 26/03/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
617 25/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
618 24/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
619 23/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thoitrangmobile
620 22/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienltt01
621 21/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ tienltt01
622 20/03/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
623 19/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
624 18/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ toantammobile
625 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
626 16/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
627 15/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viettablet
628 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
629 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
630 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
631 11/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
632 10/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
633 09/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
634 08/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.232.000 VNĐ xperiashop
635 07/03/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
636 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi koreahotmobile
637 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreahotmobile
638 04/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienltt01
639 03/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
640 02/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
641 01/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
642 28/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
643 27/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
644 26/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
645 25/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
646 24/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
647 23/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
648 22/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
649 21/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
650 20/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
651 19/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
652 18/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
653 17/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
654 16/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
655 15/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
656 14/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
657 13/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
658 12/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
659 11/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
660 10/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
661 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ androidhanoi
662 08/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
663 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
664 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
665 05/02/2014 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
666 03/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ androidhanoi
667 02/02/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaionline
668 01/02/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.840.000 VNĐ dienthoaionline
669 31/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ phonedep
670 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ didongthanhdat
671 29/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.122.000 VNĐ phonedep
672 28/01/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Tăng 78.000 VNĐ baotuyetmobile
673 27/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
674 26/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
675 25/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
676 24/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
677 23/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
678 22/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
679 21/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
680 20/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
681 19/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
682 18/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
683 17/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
684 16/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
685 15/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nouvo_mobile
686 14/01/2014 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuanphatmobile
687 13/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 78.000 VNĐ nouvo_mobile
688 12/01/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Giảm 1.432.000 VNĐ baotuyetmobile
689 11/01/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ viettablet
690 10/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi digiphone
691 09/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ digiphone
692 08/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
693 07/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
694 06/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
695 05/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
696 04/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
697 03/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
698 02/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
699 01/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
700 31/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
701 30/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
702 29/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
703 28/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
704 27/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
705 26/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
706 25/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ nouvo_mobile
707 24/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
708 23/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ Audongmobile
709 22/12/2013 1 ngày 3.188.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
710 21/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ Audongmobile
711 20/12/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
712 19/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ nouvo_mobile
713 18/12/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ baothymobile
714 17/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
715 16/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nouvo_mobile
716 15/12/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ baothymobile
717 14/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
718 13/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
719 12/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
720 11/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
721 10/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
722 09/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
723 08/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
724 07/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
725 06/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
726 05/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ nouvo_mobile
727 04/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ Ngockimanh
728 03/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
729 02/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
730 01/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nouvo_mobile
731 30/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nouvo29_mobile
732 29/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
733 28/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
734 27/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
735 26/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ thegioisieuso
736 25/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ phonedep
737 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ nouvo29_mobile
738 23/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
739 22/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
740 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
741 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
742 19/11/2013 1 ngày 4.390.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digiphone
743 18/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vinhvumobile
744 17/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
745 16/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
746 15/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ nouvo_mobile
747 14/11/2013 1 ngày 4.390.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ digiphone
748 13/11/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
749 12/11/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ bkcvn
750 11/11/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
751 10/11/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ TranNamMobile
752 09/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
753 08/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
754 07/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
755 06/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
756 05/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
757 04/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dhmobile
758 03/11/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ tuanphatmobile
759 02/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
760 01/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.002.000 VNĐ dhmobile
761 31/10/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Tăng 589.000 VNĐ baotuyetmobile
762 30/10/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.801.000 VNĐ krtech_alo
763 29/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
764 28/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
765 27/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Ngockimanh
766 26/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
767 25/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ tanthanhgroup
768 24/10/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienthoaiskyvn
769 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ bichngocmobile
770 22/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tanthanhgroup
771 21/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
772 20/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
773 19/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
774 18/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ androidhanoi
775 17/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
776 16/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
777 15/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
778 14/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
779 13/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
780 12/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 3.040.000 VNĐ bkcvn
781 11/10/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi 367mobile
782 10/10/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ 367mobile
783 09/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
784 08/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
785 07/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhvietmobile
786 06/10/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TranNamMobile
787 05/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhvietmobile
788 04/10/2013 1 ngày 4.590.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ dienthoaionline
789 03/10/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 909.000 VNĐ hungmobile_vn
790 02/10/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
791 01/10/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
792 30/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ hungmobile_vn
793 29/09/2013 1 ngày 3.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ svmobile
794 28/09/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
795 27/09/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
796 26/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
797 25/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
798 24/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
799 23/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
800 22/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.049.000 VNĐ hungmobile_vn
801 21/09/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CuongThinhmobile298
802 20/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
803 19/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
804 18/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
805 17/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ digicenter
806 16/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ hungmobile_vn
807 15/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
808 14/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
809 13/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ digicenter
810 12/09/2013 1 ngày 4.499.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ thoitrangmobile
811 11/09/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.451.000 VNĐ dienthoaiskyvn
812 10/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ digicenter
813 09/09/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giá không đổi topphone
814 08/09/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 302.000 VNĐ topphone
815 07/09/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ baotuyetmobile
816 06/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
817 05/09/2013 2 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
818 03/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
819 02/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
820 01/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
821 31/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
822 30/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
823 29/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
824 28/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
825 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
826 26/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
827 25/08/2013 13 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
828 12/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.151.000 VNĐ digicenter
829 11/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphonehanoi
830 10/08/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi digicenter
831 09/08/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ digicenter
832 08/08/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ digicenter
833 07/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ GiaHuymobile
834 06/08/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
835 05/08/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ digicenter
836 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
837 03/08/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienphongmobile
838 02/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
839 01/08/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
840 31/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
841 30/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
842 29/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
843 28/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
844 27/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
845 26/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
846 25/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
847 24/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
848 23/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
849 22/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
850 21/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ digicenter
851 20/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
852 19/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
853 18/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
854 17/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ socmobile
855 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
856 15/07/2013 1 ngày 3.368.000 ₫ Giảm 932.000 VNĐ baotuyetmobile
857 14/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
858 13/07/2013 1 ngày 3.368.000 ₫ Giảm 1.232.000 VNĐ baotuyetmobile
859 12/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
860 11/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ digiphonehanoi
861 10/07/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
862 09/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ bichngocmobile
863 08/07/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
864 07/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ TranNamMobile
865 06/07/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ ngocmobile
866 05/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
867 04/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
868 03/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
869 02/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
870 01/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didongdep
871 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
872 29/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
873 28/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
874 27/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ TranNamMobile
875 26/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ bomkorea
876 25/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
877 24/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
878 23/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
879 22/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
880 21/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
881 20/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
882 19/06/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Cuongluamobile
883 18/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
884 17/06/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ smartphonehanquoc
885 16/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ smartphonehanquoc
886 15/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi digiphone
887 14/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ digiphone
888 13/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
889 12/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
890 11/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ ngocmobile
891 10/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
892 09/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
893 08/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
894 07/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ bichngocmobile
895 06/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ngocmobile
896 05/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
897 04/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
898 03/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
899 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ShopVN123
900 01/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
901 31/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
902 30/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ digiphonehanoi
903 29/05/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
904 28/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ ngocmobile
905 27/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
906 26/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
907 25/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ thegioiblackberryvn
908 24/05/2013 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ngocthanh_mobile
909 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thegioiblackberryvn
910 22/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi tannamduong
911 21/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ tannamduong
912 20/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphonehanoi
913 19/05/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
914 18/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ tannamduong
915 17/05/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
916 16/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi tannamduong
917 15/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
918 14/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
919 13/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
920 12/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
921 11/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
922 10/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
923 09/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
924 08/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
925 07/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ttmobiletwuh
926 06/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ binhduongmobile
927 05/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
928 04/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
929 03/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
930 02/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ttmobiletwuh
931 01/05/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ ngocthanh_mobile
932 30/04/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
933 29/04/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ binhduongmobile
934 28/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
935 27/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
936 26/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
937 25/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
938 24/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
939 23/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
940 22/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
941 21/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
942 20/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
943 19/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
944 18/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giá không đổi chokorea
945 17/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chokorea
946 16/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
947 15/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
948 14/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ TranNamMobile
949 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
950 12/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
951 11/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
952 10/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
953 09/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
954 08/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ thaihamobile
955 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
956 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
957 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
958 04/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
959 03/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
960 02/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
961 01/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
962 31/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
963 30/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
964 29/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 1.451.000 VNĐ digiphone
965 28/03/2013 1 ngày 4.199.000 ₫ Giảm 1.451.000 VNĐ tanthanhgroup
966 27/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
967 26/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
968 25/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
969 24/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
970 23/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
971 22/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
972 21/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
973 20/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
974 19/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
975 18/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
976 17/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
977 16/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi digiphone
978 15/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi digiphone
979 14/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ digiphone
980 13/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
981 12/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
982 11/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
983 10/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
984 09/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
985 08/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
986 07/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
987 06/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
988 05/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
989 04/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ binhduongmobile
990 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphone
991 02/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
992 01/03/2013 7 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ binhduongmobile
993 22/02/2013 3 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
994 19/02/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
995 18/02/2013 5 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ ttmobiletwuh
996 13/02/2013 15 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
997 29/01/2013 3 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ tienphongmobile
998 26/01/2013 4 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
999 22/01/2013 5.980.000 ₫ dienthoaitrungquoc
Có tổng cộng 999 thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White đã được hệ thống ghi lại.