• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/04/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
2 01/04/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
3 31/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
4 30/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thuduc_skygiare
5 29/03/2015 1 ngày 1.790.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ baothymobile
6 28/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
7 27/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thuduc_skygiare
8 26/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
9 25/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
10 24/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
11 23/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
12 22/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
13 21/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
14 20/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
15 19/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
16 18/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
17 17/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 47xuanthuymobile
18 16/03/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ korea_smart
19 15/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
20 14/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
21 13/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
22 12/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 47xuanthuymobile
23 11/03/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ korea_smart
24 10/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
25 09/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ 47xuanthuymobile
26 08/03/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi techzonevn
27 07/03/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 18.000 VNĐ techzonevn
28 06/03/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
29 05/03/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
30 04/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
31 03/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
32 02/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
33 01/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
34 28/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ skygiare
35 27/02/2015 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ Appstore
36 26/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
37 25/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
38 24/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
39 23/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
40 22/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
41 21/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
42 20/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
43 19/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
44 18/02/2015 3 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ skygiare
45 15/02/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
46 14/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
47 13/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
48 12/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
49 11/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
50 10/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
51 09/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
52 08/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 99.600 VNĐ skygiare
53 07/02/2015 1 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 1.289.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
54 06/02/2015 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.289.600 VNĐ Appstore
55 05/02/2015 2 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 267.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
56 03/02/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 267.600 VNĐ baotuyetmobile
57 02/02/2015 1 ngày 1.600.400 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
58 01/02/2015 2 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 267.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
59 30/01/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 278.000 VNĐ baotuyetmobile
60 29/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
61 28/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthihangcongnghe
62 27/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
63 26/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
64 25/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
65 24/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
66 23/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
67 22/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
68 21/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
69 20/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
70 19/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
71 18/01/2015 3 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
72 15/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
73 14/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
74 13/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ skygiare
75 12/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
76 11/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
77 10/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
78 09/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthihangcongnghe
79 08/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
80 07/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ skygiare
81 06/01/2015 1 ngày 2.168.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
82 05/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
83 04/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
84 03/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
85 02/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
86 01/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
87 31/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
88 30/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
89 29/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
90 28/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
91 27/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
92 26/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
93 25/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
94 24/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
95 23/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
96 22/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ skygiare
97 21/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
98 20/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
99 19/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
100 18/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
101 17/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
102 16/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
103 15/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ alo_hot
104 14/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
105 13/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
106 12/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
107 11/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
108 10/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
109 09/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
110 08/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
111 07/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
112 06/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
113 05/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
114 04/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
115 03/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
116 02/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ skygiare
117 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi korea_smart
118 30/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 901.000 VNĐ korea_smart
119 29/11/2014 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
120 28/11/2014 1 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Sky_Lg_giare
121 27/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
122 26/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
123 25/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
124 24/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
125 23/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
126 22/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
127 21/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
128 20/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
129 19/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
130 18/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
131 17/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 688.000 VNĐ thuduc_skygiare
132 16/11/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 688.000 VNĐ baotuyetmobile
133 15/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
134 14/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
135 13/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
136 12/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
137 11/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
138 10/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
139 09/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
140 08/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
141 07/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
142 06/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
143 05/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
144 04/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
145 03/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
146 02/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 638.000 VNĐ Sky_Lg_giare
147 01/11/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 638.000 VNĐ baotuyetmobile
148 31/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
149 30/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
150 29/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
151 28/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
152 27/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
153 26/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ skygiare
154 25/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
155 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
156 23/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
157 22/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
158 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
159 20/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
160 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
161 18/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
162 17/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
163 16/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
164 15/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
165 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ huyhangmobile
166 13/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
167 12/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
168 11/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
169 10/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
170 09/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
171 08/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
172 07/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
173 06/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
174 05/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
175 04/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giảm 438.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
176 03/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 388.000 VNĐ baotuyetmobile
177 02/10/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
178 01/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
179 30/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ Sky_Lg_giare
180 29/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
181 28/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
182 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
183 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ Sky_Lg_giare
184 25/09/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
185 24/09/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
186 23/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ benmobile
187 22/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 698.000 VNĐ viethas
188 21/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Giảm 912.000 VNĐ baotuyetmobile
189 20/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
190 19/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 698.000 VNĐ baotuyetmobile
191 18/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi viethas
192 17/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 698.000 VNĐ viethas
193 16/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
194 15/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
195 14/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
196 13/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
197 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
198 11/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 788.000 VNĐ benmobile
199 10/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
200 09/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
201 08/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
202 07/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
203 06/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
204 05/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
205 04/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
206 03/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
207 02/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tanthanhgroup
208 01/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ CongtyGiaVu
209 31/08/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vithecuongg
210 30/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
211 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tanthanhgroup
212 28/08/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ viettablet
213 27/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ MNO2
214 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ korea_smart
215 25/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
216 24/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
217 23/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
218 22/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
219 21/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
220 20/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
221 19/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanthanhgroup
222 18/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ MNO2
223 17/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
224 16/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
225 15/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
226 14/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
227 13/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
228 12/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
229 11/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
230 10/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
231 09/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
232 08/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanthanhgroup
233 07/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
234 06/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
235 05/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
236 04/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
237 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
238 02/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
239 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
240 31/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
241 30/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
242 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
243 28/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
244 27/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
245 26/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
246 25/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
247 24/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
248 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
249 22/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
250 21/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
251 20/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
252 19/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
253 18/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
254 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
255 16/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
256 15/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
257 14/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
258 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ alo_hot
259 12/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
260 11/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
261 10/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
262 09/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ ismartphone
263 08/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
264 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
265 06/07/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi LuongMobile
266 05/07/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ LuongMobile
267 04/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
268 03/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
269 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
270 01/07/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
271 30/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
272 29/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
273 28/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
274 27/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
275 26/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.022.000 VNĐ MNO2
276 25/06/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
277 24/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.199.000 VNĐ Sky_Lg_giare
278 23/06/2014 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 609.000 VNĐ hotphonevn
279 22/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
280 21/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
281 20/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
282 19/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
283 18/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Sky_Lg_giare
284 17/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
285 16/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ta_mobile
286 15/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ ta_mobile
287 14/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
288 13/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
289 12/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
290 11/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ MNO2
291 10/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 778.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
292 09/06/2014 1 ngày 2.968.000 ₫ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
293 08/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ta_mobile
294 07/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
295 06/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
296 05/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
297 04/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
298 03/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ mobishop
299 02/06/2014 1 ngày 2.968.000 ₫ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
300 01/06/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
301 31/05/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ viettablet
302 30/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
303 29/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
304 28/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hoiandroidhanquoc367
305 27/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
306 26/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ xsmobile
307 25/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
308 24/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ xperiashop
309 23/05/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi digiphone
310 22/05/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ digiphone
311 21/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ xperiashop
312 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
313 19/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
314 18/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
315 17/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
316 16/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
317 15/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
318 14/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
319 13/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
320 12/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi xsmobile
321 11/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
322 10/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
323 09/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 2.301.000 VNĐ xsmobile
324 08/05/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ viettablet
325 07/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
326 06/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ TranNamMobile
327 05/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
328 04/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
329 03/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
330 02/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
331 01/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ koreahotmobile
332 30/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
333 29/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.268.000 VNĐ koreahotmobile
334 28/04/2014 1 ngày 3.568.000 ₫ Tăng 1.668.000 VNĐ baotuyetmobile
335 27/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
336 26/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
337 25/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
338 24/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
339 23/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
340 22/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
341 21/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ mobilelanvy
342 20/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi mobishop
343 19/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi mobishop
344 18/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ mobishop
345 17/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ TranNamMobile
346 16/04/2014 1 ngày 1.950.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
347 15/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
348 14/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.032.000 VNĐ TranNamMobile
349 13/04/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Giảm 232.000 VNĐ baotuyetmobile
350 12/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
351 11/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
352 10/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
353 09/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
354 08/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ toantammobile
355 07/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
356 06/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
357 05/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
358 04/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
359 03/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
360 02/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ toantammobile
361 01/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
362 31/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
363 30/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ toantammobile
364 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
365 28/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ Ngockimanh
366 27/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ digiphone
367 26/03/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
368 25/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
369 24/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
370 23/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thoitrangmobile
371 22/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienltt01
372 21/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ tienltt01
373 20/03/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
374 19/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
375 18/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ toantammobile
376 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
377 16/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
378 15/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viettablet
379 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
380 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
381 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
382 11/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
383 10/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
384 09/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
385 08/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.232.000 VNĐ xperiashop
386 07/03/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
387 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi koreahotmobile
388 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreahotmobile
389 04/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienltt01
390 03/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
391 02/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
392 01/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
393 28/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
394 27/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
395 26/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
396 25/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
397 24/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
398 23/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
399 22/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
400 21/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
401 20/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
402 19/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
403 18/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
404 17/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
405 16/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
406 15/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
407 14/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
408 13/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
409 12/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
410 11/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
411 10/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
412 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ androidhanoi
413 08/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
414 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
415 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
416 05/02/2014 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
417 03/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ androidhanoi
418 02/02/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaionline
419 01/02/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.840.000 VNĐ dienthoaionline
420 31/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ phonedep
421 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ didongthanhdat
422 29/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.122.000 VNĐ phonedep
423 28/01/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Tăng 78.000 VNĐ baotuyetmobile
424 27/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
425 26/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
426 25/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
427 24/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
428 23/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
429 22/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
430 21/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
431 20/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
432 19/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
433 18/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
434 17/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
435 16/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
436 15/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nouvo_mobile
437 14/01/2014 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuanphatmobile
438 13/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 78.000 VNĐ nouvo_mobile
439 12/01/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Giảm 1.432.000 VNĐ baotuyetmobile
440 11/01/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ viettablet
441 10/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi digiphone
442 09/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ digiphone
443 08/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
444 07/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
445 06/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
446 05/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
447 04/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
448 03/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
449 02/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
450 01/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
451 31/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
452 30/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
453 29/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
454 28/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
455 27/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
456 26/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
457 25/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ nouvo_mobile
458 24/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
459 23/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ Audongmobile
460 22/12/2013 1 ngày 3.188.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
461 21/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ Audongmobile
462 20/12/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
463 19/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ nouvo_mobile
464 18/12/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ baothymobile
465 17/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
466 16/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nouvo_mobile
467 15/12/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ baothymobile
468 14/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
469 13/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
470 12/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
471 11/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
472 10/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
473 09/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
474 08/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
475 07/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
476 06/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
477 05/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ nouvo_mobile
478 04/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ Ngockimanh
479 03/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
480 02/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
481 01/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nouvo_mobile
482 30/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nouvo29_mobile
483 29/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
484 28/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
485 27/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
486 26/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ thegioisieuso
487 25/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ phonedep
488 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ nouvo29_mobile
489 23/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
490 22/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
491 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
492 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
493 19/11/2013 1 ngày 4.390.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digiphone
494 18/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vinhvumobile
495 17/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
496 16/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
497 15/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ nouvo_mobile
498 14/11/2013 1 ngày 4.390.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ digiphone
499 13/11/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
500 12/11/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ bkcvn
501 11/11/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
502 10/11/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ TranNamMobile
503 09/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
504 08/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
505 07/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
506 06/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
507 05/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
508 04/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dhmobile
509 03/11/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ tuanphatmobile
510 02/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
511 01/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.002.000 VNĐ dhmobile
512 31/10/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Tăng 589.000 VNĐ baotuyetmobile
513 30/10/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.801.000 VNĐ krtech_alo
514 29/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
515 28/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
516 27/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Ngockimanh
517 26/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
518 25/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ tanthanhgroup
519 24/10/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienthoaiskyvn
520 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ bichngocmobile
521 22/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tanthanhgroup
522 21/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
523 20/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
524 19/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
525 18/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ androidhanoi
526 17/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
527 16/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
528 15/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
529 14/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
530 13/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
531 12/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 3.040.000 VNĐ bkcvn
532 11/10/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi 367mobile
533 10/10/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ 367mobile
534 09/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
535 08/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
536 07/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhvietmobile
537 06/10/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TranNamMobile
538 05/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhvietmobile
539 04/10/2013 1 ngày 4.590.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ dienthoaionline
540 03/10/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 909.000 VNĐ hungmobile_vn
541 02/10/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
542 01/10/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
543 30/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ hungmobile_vn
544 29/09/2013 1 ngày 3.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ svmobile
545 28/09/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
546 27/09/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
547 26/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
548 25/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
549 24/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
550 23/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
551 22/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.049.000 VNĐ hungmobile_vn
552 21/09/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CuongThinhmobile298
553 20/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
554 19/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
555 18/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
556 17/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ digicenter
557 16/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ hungmobile_vn
558 15/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
559 14/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
560 13/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ digicenter
561 12/09/2013 1 ngày 4.499.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ thoitrangmobile
562 11/09/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.451.000 VNĐ dienthoaiskyvn
563 10/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ digicenter
564 09/09/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giá không đổi topphone
565 08/09/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 302.000 VNĐ topphone
566 07/09/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ baotuyetmobile
567 06/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
568 05/09/2013 2 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
569 03/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
570 02/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
571 01/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
572 31/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
573 30/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
574 29/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
575 28/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
576 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
577 26/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
578 25/08/2013 13 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
579 12/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.151.000 VNĐ digicenter
580 11/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphonehanoi
581 10/08/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi digicenter
582 09/08/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ digicenter
583 08/08/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ digicenter
584 07/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ GiaHuymobile
585 06/08/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
586 05/08/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ digicenter
587 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
588 03/08/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienphongmobile
589 02/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
590 01/08/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
591 31/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
592 30/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
593 29/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
594 28/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
595 27/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
596 26/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
597 25/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
598 24/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
599 23/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
600 22/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
601 21/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ digicenter
602 20/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
603 19/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
604 18/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
605 17/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ socmobile
606 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
607 15/07/2013 1 ngày 3.368.000 ₫ Giảm 932.000 VNĐ baotuyetmobile
608 14/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
609 13/07/2013 1 ngày 3.368.000 ₫ Giảm 1.232.000 VNĐ baotuyetmobile
610 12/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
611 11/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ digiphonehanoi
612 10/07/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
613 09/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ bichngocmobile
614 08/07/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
615 07/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ TranNamMobile
616 06/07/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ ngocmobile
617 05/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
618 04/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
619 03/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
620 02/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
621 01/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didongdep
622 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
623 29/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
624 28/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
625 27/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ TranNamMobile
626 26/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ bomkorea
627 25/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
628 24/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
629 23/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
630 22/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
631 21/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
632 20/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
633 19/06/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Cuongluamobile
634 18/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
635 17/06/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ smartphonehanquoc
636 16/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ smartphonehanquoc
637 15/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi digiphone
638 14/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ digiphone
639 13/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
640 12/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
641 11/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ ngocmobile
642 10/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
643 09/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
644 08/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
645 07/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ bichngocmobile
646 06/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ngocmobile
647 05/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
648 04/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
649 03/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
650 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ShopVN123
651 01/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
652 31/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
653 30/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ digiphonehanoi
654 29/05/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
655 28/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ ngocmobile
656 27/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
657 26/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
658 25/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ thegioiblackberryvn
659 24/05/2013 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ngocthanh_mobile
660 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thegioiblackberryvn
661 22/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi tannamduong
662 21/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ tannamduong
663 20/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphonehanoi
664 19/05/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
665 18/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ tannamduong
666 17/05/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
667 16/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi tannamduong
668 15/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
669 14/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
670 13/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
671 12/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
672 11/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
673 10/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
674 09/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
675 08/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
676 07/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ttmobiletwuh
677 06/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ binhduongmobile
678 05/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
679 04/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
680 03/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
681 02/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ttmobiletwuh
682 01/05/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ ngocthanh_mobile
683 30/04/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
684 29/04/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ binhduongmobile
685 28/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
686 27/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
687 26/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
688 25/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
689 24/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
690 23/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
691 22/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
692 21/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
693 20/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
694 19/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
695 18/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giá không đổi chokorea
696 17/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chokorea
697 16/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
698 15/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
699 14/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ TranNamMobile
700 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
701 12/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
702 11/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
703 10/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
704 09/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
705 08/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ thaihamobile
706 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
707 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
708 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
709 04/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
710 03/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
711 02/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
712 01/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
713 31/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
714 30/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
715 29/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 1.451.000 VNĐ digiphone
716 28/03/2013 1 ngày 4.199.000 ₫ Giảm 1.451.000 VNĐ tanthanhgroup
717 27/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
718 26/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
719 25/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
720 24/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
721 23/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
722 22/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
723 21/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
724 20/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
725 19/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
726 18/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
727 17/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
728 16/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi digiphone
729 15/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi digiphone
730 14/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ digiphone
731 13/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
732 12/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
733 11/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
734 10/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
735 09/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
736 08/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
737 07/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
738 06/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
739 05/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
740 04/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ binhduongmobile
741 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphone
742 02/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
743 01/03/2013 7 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ binhduongmobile
744 22/02/2013 3 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
745 19/02/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
746 18/02/2013 5 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ ttmobiletwuh
747 13/02/2013 15 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
748 29/01/2013 3 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ tienphongmobile
749 26/01/2013 4 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
750 22/01/2013 5.980.000 ₫ dienthoaitrungquoc
Có tổng cộng 750 thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: thanh da, ta ta, tay do, pin sạc dự phòng, ti vi re