• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
2 26/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
3 25/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ alo_hot
4 24/04/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
5 22/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
6 21/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
7 20/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
8 19/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
9 18/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
10 17/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
11 16/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
12 15/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
13 14/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
14 13/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
15 12/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
16 11/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
17 10/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
18 09/04/2015 2 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
19 07/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
20 06/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
21 05/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
22 04/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
23 03/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
24 02/04/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
25 01/04/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
26 31/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
27 30/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thuduc_skygiare
28 29/03/2015 1 ngày 1.790.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ baothymobile
29 28/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
30 27/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thuduc_skygiare
31 26/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
32 25/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
33 24/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
34 23/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
35 22/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
36 21/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
37 20/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
38 19/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
39 18/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
40 17/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 47xuanthuymobile
41 16/03/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ korea_smart
42 15/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
43 14/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
44 13/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
45 12/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 47xuanthuymobile
46 11/03/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ korea_smart
47 10/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
48 09/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ 47xuanthuymobile
49 08/03/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi techzonevn
50 07/03/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 18.000 VNĐ techzonevn
51 06/03/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
52 05/03/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
53 04/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
54 03/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
55 02/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
56 01/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
57 28/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ skygiare
58 27/02/2015 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ Appstore
59 26/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
60 25/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
61 24/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
62 23/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
63 22/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
64 21/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
65 20/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
66 19/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
67 18/02/2015 3 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ skygiare
68 15/02/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
69 14/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
70 13/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
71 12/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
72 11/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
73 10/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
74 09/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
75 08/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 99.600 VNĐ skygiare
76 07/02/2015 1 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 1.289.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
77 06/02/2015 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.289.600 VNĐ Appstore
78 05/02/2015 2 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 267.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
79 03/02/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 267.600 VNĐ baotuyetmobile
80 02/02/2015 1 ngày 1.600.400 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
81 01/02/2015 2 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 267.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
82 30/01/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 278.000 VNĐ baotuyetmobile
83 29/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
84 28/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthihangcongnghe
85 27/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
86 26/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
87 25/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
88 24/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
89 23/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
90 22/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
91 21/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
92 20/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
93 19/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
94 18/01/2015 3 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
95 15/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
96 14/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
97 13/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ skygiare
98 12/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
99 11/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
100 10/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
101 09/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthihangcongnghe
102 08/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
103 07/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ skygiare
104 06/01/2015 1 ngày 2.168.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
105 05/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
106 04/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
107 03/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
108 02/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
109 01/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
110 31/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
111 30/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
112 29/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
113 28/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
114 27/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
115 26/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
116 25/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
117 24/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
118 23/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
119 22/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ skygiare
120 21/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
121 20/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
122 19/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
123 18/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
124 17/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
125 16/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
126 15/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ alo_hot
127 14/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
128 13/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
129 12/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
130 11/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
131 10/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
132 09/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
133 08/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
134 07/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
135 06/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
136 05/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
137 04/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
138 03/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
139 02/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ skygiare
140 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi korea_smart
141 30/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 901.000 VNĐ korea_smart
142 29/11/2014 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
143 28/11/2014 1 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Sky_Lg_giare
144 27/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
145 26/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
146 25/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
147 24/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
148 23/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
149 22/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
150 21/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
151 20/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
152 19/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
153 18/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
154 17/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 688.000 VNĐ thuduc_skygiare
155 16/11/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 688.000 VNĐ baotuyetmobile
156 15/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
157 14/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
158 13/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
159 12/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
160 11/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
161 10/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
162 09/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
163 08/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
164 07/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
165 06/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
166 05/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
167 04/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
168 03/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
169 02/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 638.000 VNĐ Sky_Lg_giare
170 01/11/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 638.000 VNĐ baotuyetmobile
171 31/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
172 30/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
173 29/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
174 28/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
175 27/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
176 26/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ skygiare
177 25/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
178 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
179 23/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
180 22/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
181 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
182 20/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
183 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
184 18/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
185 17/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
186 16/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
187 15/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
188 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ huyhangmobile
189 13/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
190 12/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
191 11/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
192 10/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
193 09/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
194 08/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
195 07/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
196 06/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
197 05/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
198 04/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giảm 438.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
199 03/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 388.000 VNĐ baotuyetmobile
200 02/10/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
201 01/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
202 30/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ Sky_Lg_giare
203 29/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
204 28/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
205 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
206 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ Sky_Lg_giare
207 25/09/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
208 24/09/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
209 23/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ benmobile
210 22/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 698.000 VNĐ viethas
211 21/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Giảm 912.000 VNĐ baotuyetmobile
212 20/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
213 19/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 698.000 VNĐ baotuyetmobile
214 18/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi viethas
215 17/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 698.000 VNĐ viethas
216 16/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
217 15/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
218 14/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
219 13/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
220 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
221 11/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 788.000 VNĐ benmobile
222 10/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
223 09/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
224 08/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
225 07/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
226 06/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
227 05/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
228 04/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
229 03/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
230 02/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tanthanhgroup
231 01/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ CongtyGiaVu
232 31/08/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vithecuongg
233 30/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
234 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tanthanhgroup
235 28/08/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ viettablet
236 27/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ MNO2
237 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ korea_smart
238 25/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
239 24/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
240 23/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
241 22/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
242 21/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
243 20/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
244 19/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanthanhgroup
245 18/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ MNO2
246 17/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
247 16/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
248 15/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
249 14/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
250 13/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
251 12/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
252 11/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
253 10/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
254 09/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
255 08/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanthanhgroup
256 07/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
257 06/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
258 05/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
259 04/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
260 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
261 02/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
262 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
263 31/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
264 30/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
265 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
266 28/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
267 27/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
268 26/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
269 25/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
270 24/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
271 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
272 22/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
273 21/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
274 20/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
275 19/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
276 18/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
277 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
278 16/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
279 15/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
280 14/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
281 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ alo_hot
282 12/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
283 11/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
284 10/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
285 09/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ ismartphone
286 08/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
287 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
288 06/07/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi LuongMobile
289 05/07/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ LuongMobile
290 04/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
291 03/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
292 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
293 01/07/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
294 30/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
295 29/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
296 28/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
297 27/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
298 26/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.022.000 VNĐ MNO2
299 25/06/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
300 24/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.199.000 VNĐ Sky_Lg_giare
301 23/06/2014 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 609.000 VNĐ hotphonevn
302 22/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
303 21/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
304 20/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
305 19/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
306 18/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Sky_Lg_giare
307 17/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
308 16/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ta_mobile
309 15/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ ta_mobile
310 14/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
311 13/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
312 12/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
313 11/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ MNO2
314 10/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 778.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
315 09/06/2014 1 ngày 2.968.000 ₫ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
316 08/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ta_mobile
317 07/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
318 06/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
319 05/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
320 04/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
321 03/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ mobishop
322 02/06/2014 1 ngày 2.968.000 ₫ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
323 01/06/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
324 31/05/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ viettablet
325 30/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
326 29/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
327 28/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hoiandroidhanquoc367
328 27/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
329 26/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ xsmobile
330 25/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
331 24/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ xperiashop
332 23/05/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi digiphone
333 22/05/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ digiphone
334 21/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ xperiashop
335 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
336 19/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
337 18/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
338 17/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
339 16/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
340 15/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
341 14/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
342 13/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
343 12/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi xsmobile
344 11/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
345 10/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
346 09/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 2.301.000 VNĐ xsmobile
347 08/05/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ viettablet
348 07/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
349 06/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ TranNamMobile
350 05/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
351 04/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
352 03/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
353 02/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
354 01/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ koreahotmobile
355 30/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
356 29/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.268.000 VNĐ koreahotmobile
357 28/04/2014 1 ngày 3.568.000 ₫ Tăng 1.668.000 VNĐ baotuyetmobile
358 27/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
359 26/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
360 25/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
361 24/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
362 23/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
363 22/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
364 21/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ mobilelanvy
365 20/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi mobishop
366 19/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi mobishop
367 18/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ mobishop
368 17/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ TranNamMobile
369 16/04/2014 1 ngày 1.950.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
370 15/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
371 14/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.032.000 VNĐ TranNamMobile
372 13/04/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Giảm 232.000 VNĐ baotuyetmobile
373 12/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
374 11/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
375 10/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
376 09/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
377 08/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ toantammobile
378 07/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
379 06/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
380 05/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
381 04/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
382 03/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
383 02/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ toantammobile
384 01/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
385 31/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
386 30/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ toantammobile
387 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
388 28/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ Ngockimanh
389 27/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ digiphone
390 26/03/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
391 25/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
392 24/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
393 23/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thoitrangmobile
394 22/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienltt01
395 21/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ tienltt01
396 20/03/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
397 19/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
398 18/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ toantammobile
399 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
400 16/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
401 15/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viettablet
402 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
403 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
404 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
405 11/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
406 10/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
407 09/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
408 08/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.232.000 VNĐ xperiashop
409 07/03/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
410 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi koreahotmobile
411 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreahotmobile
412 04/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienltt01
413 03/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
414 02/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
415 01/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
416 28/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
417 27/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
418 26/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
419 25/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
420 24/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
421 23/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
422 22/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
423 21/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
424 20/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
425 19/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
426 18/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
427 17/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
428 16/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
429 15/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
430 14/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
431 13/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
432 12/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
433 11/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
434 10/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
435 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ androidhanoi
436 08/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
437 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
438 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
439 05/02/2014 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
440 03/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ androidhanoi
441 02/02/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaionline
442 01/02/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.840.000 VNĐ dienthoaionline
443 31/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ phonedep
444 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ didongthanhdat
445 29/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.122.000 VNĐ phonedep
446 28/01/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Tăng 78.000 VNĐ baotuyetmobile
447 27/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
448 26/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
449 25/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
450 24/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
451 23/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
452 22/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
453 21/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
454 20/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
455 19/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
456 18/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
457 17/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
458 16/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
459 15/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nouvo_mobile
460 14/01/2014 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuanphatmobile
461 13/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 78.000 VNĐ nouvo_mobile
462 12/01/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Giảm 1.432.000 VNĐ baotuyetmobile
463 11/01/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ viettablet
464 10/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi digiphone
465 09/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ digiphone
466 08/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
467 07/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
468 06/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
469 05/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
470 04/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
471 03/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
472 02/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
473 01/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
474 31/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
475 30/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
476 29/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
477 28/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
478 27/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
479 26/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
480 25/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ nouvo_mobile
481 24/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
482 23/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ Audongmobile
483 22/12/2013 1 ngày 3.188.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
484 21/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ Audongmobile
485 20/12/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
486 19/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ nouvo_mobile
487 18/12/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ baothymobile
488 17/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
489 16/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nouvo_mobile
490 15/12/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ baothymobile
491 14/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
492 13/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
493 12/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
494 11/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
495 10/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
496 09/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
497 08/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
498 07/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
499 06/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
500 05/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ nouvo_mobile
501 04/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ Ngockimanh
502 03/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
503 02/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
504 01/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nouvo_mobile
505 30/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nouvo29_mobile
506 29/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
507 28/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
508 27/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
509 26/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ thegioisieuso
510 25/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ phonedep
511 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ nouvo29_mobile
512 23/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
513 22/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
514 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
515 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
516 19/11/2013 1 ngày 4.390.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digiphone
517 18/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vinhvumobile
518 17/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
519 16/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
520 15/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ nouvo_mobile
521 14/11/2013 1 ngày 4.390.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ digiphone
522 13/11/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
523 12/11/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ bkcvn
524 11/11/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
525 10/11/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ TranNamMobile
526 09/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
527 08/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
528 07/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
529 06/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
530 05/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
531 04/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dhmobile
532 03/11/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ tuanphatmobile
533 02/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
534 01/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.002.000 VNĐ dhmobile
535 31/10/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Tăng 589.000 VNĐ baotuyetmobile
536 30/10/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.801.000 VNĐ krtech_alo
537 29/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
538 28/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
539 27/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Ngockimanh
540 26/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
541 25/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ tanthanhgroup
542 24/10/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienthoaiskyvn
543 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ bichngocmobile
544 22/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tanthanhgroup
545 21/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
546 20/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
547 19/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
548 18/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ androidhanoi
549 17/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
550 16/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
551 15/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
552 14/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
553 13/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
554 12/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 3.040.000 VNĐ bkcvn
555 11/10/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi 367mobile
556 10/10/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ 367mobile
557 09/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
558 08/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
559 07/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhvietmobile
560 06/10/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TranNamMobile
561 05/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhvietmobile
562 04/10/2013 1 ngày 4.590.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ dienthoaionline
563 03/10/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 909.000 VNĐ hungmobile_vn
564 02/10/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
565 01/10/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
566 30/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ hungmobile_vn
567 29/09/2013 1 ngày 3.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ svmobile
568 28/09/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
569 27/09/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
570 26/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
571 25/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
572 24/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
573 23/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
574 22/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.049.000 VNĐ hungmobile_vn
575 21/09/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CuongThinhmobile298
576 20/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
577 19/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
578 18/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
579 17/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ digicenter
580 16/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ hungmobile_vn
581 15/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
582 14/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
583 13/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ digicenter
584 12/09/2013 1 ngày 4.499.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ thoitrangmobile
585 11/09/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.451.000 VNĐ dienthoaiskyvn
586 10/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ digicenter
587 09/09/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giá không đổi topphone
588 08/09/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 302.000 VNĐ topphone
589 07/09/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ baotuyetmobile
590 06/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
591 05/09/2013 2 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
592 03/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
593 02/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
594 01/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
595 31/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
596 30/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
597 29/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
598 28/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
599 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
600 26/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
601 25/08/2013 13 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
602 12/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.151.000 VNĐ digicenter
603 11/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphonehanoi
604 10/08/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi digicenter
605 09/08/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ digicenter
606 08/08/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ digicenter
607 07/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ GiaHuymobile
608 06/08/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
609 05/08/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ digicenter
610 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
611 03/08/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienphongmobile
612 02/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
613 01/08/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
614 31/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
615 30/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
616 29/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
617 28/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
618 27/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
619 26/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
620 25/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
621 24/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
622 23/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
623 22/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
624 21/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ digicenter
625 20/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
626 19/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
627 18/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
628 17/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ socmobile
629 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
630 15/07/2013 1 ngày 3.368.000 ₫ Giảm 932.000 VNĐ baotuyetmobile
631 14/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
632 13/07/2013 1 ngày 3.368.000 ₫ Giảm 1.232.000 VNĐ baotuyetmobile
633 12/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
634 11/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ digiphonehanoi
635 10/07/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
636 09/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ bichngocmobile
637 08/07/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
638 07/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ TranNamMobile
639 06/07/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ ngocmobile
640 05/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
641 04/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
642 03/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
643 02/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
644 01/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didongdep
645 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
646 29/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
647 28/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
648 27/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ TranNamMobile
649 26/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ bomkorea
650 25/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
651 24/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
652 23/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
653 22/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
654 21/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
655 20/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
656 19/06/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Cuongluamobile
657 18/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
658 17/06/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ smartphonehanquoc
659 16/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ smartphonehanquoc
660 15/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi digiphone
661 14/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ digiphone
662 13/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
663 12/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
664 11/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ ngocmobile
665 10/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
666 09/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
667 08/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
668 07/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ bichngocmobile
669 06/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ngocmobile
670 05/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
671 04/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
672 03/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
673 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ShopVN123
674 01/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
675 31/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
676 30/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ digiphonehanoi
677 29/05/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
678 28/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ ngocmobile
679 27/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
680 26/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
681 25/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ thegioiblackberryvn
682 24/05/2013 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ngocthanh_mobile
683 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thegioiblackberryvn
684 22/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi tannamduong
685 21/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ tannamduong
686 20/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphonehanoi
687 19/05/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
688 18/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ tannamduong
689 17/05/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
690 16/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi tannamduong
691 15/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
692 14/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
693 13/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
694 12/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
695 11/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
696 10/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
697 09/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
698 08/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
699 07/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ttmobiletwuh
700 06/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ binhduongmobile
701 05/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
702 04/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
703 03/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
704 02/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ttmobiletwuh
705 01/05/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ ngocthanh_mobile
706 30/04/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
707 29/04/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ binhduongmobile
708 28/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
709 27/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
710 26/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
711 25/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
712 24/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
713 23/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
714 22/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
715 21/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
716 20/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
717 19/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
718 18/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giá không đổi chokorea
719 17/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chokorea
720 16/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
721 15/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
722 14/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ TranNamMobile
723 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
724 12/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
725 11/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
726 10/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
727 09/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
728 08/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ thaihamobile
729 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
730 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
731 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
732 04/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
733 03/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
734 02/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
735 01/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
736 31/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
737 30/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
738 29/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 1.451.000 VNĐ digiphone
739 28/03/2013 1 ngày 4.199.000 ₫ Giảm 1.451.000 VNĐ tanthanhgroup
740 27/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
741 26/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
742 25/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
743 24/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
744 23/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
745 22/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
746 21/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
747 20/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
748 19/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
749 18/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
750 17/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
751 16/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi digiphone
752 15/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi digiphone
753 14/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ digiphone
754 13/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
755 12/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
756 11/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
757 10/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
758 09/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
759 08/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
760 07/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
761 06/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
762 05/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
763 04/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ binhduongmobile
764 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphone
765 02/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
766 01/03/2013 7 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ binhduongmobile
767 22/02/2013 3 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
768 19/02/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
769 18/02/2013 5 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ ttmobiletwuh
770 13/02/2013 15 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
771 29/01/2013 3 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ tienphongmobile
772 26/01/2013 4 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
773 22/01/2013 5.980.000 ₫ dienthoaitrungquoc
Có tổng cộng 773 thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: hoa da, htc, sua, so pha, thanh da