• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
2 30/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
3 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
4 28/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
5 27/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
6 26/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
7 25/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
8 24/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
9 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
10 22/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
11 21/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
12 20/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
13 19/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
14 18/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
15 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
16 16/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
17 15/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
18 14/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
19 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ alo_hot
20 12/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
21 11/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
22 10/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
23 09/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ ismartphone
24 08/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
25 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
26 06/07/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi LuongMobile
27 05/07/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ LuongMobile
28 04/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
29 03/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
30 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 668.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
31 01/07/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
32 30/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
33 29/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
34 28/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
35 27/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
36 26/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.022.000 VNĐ MNO2
37 25/06/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
38 24/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 2.199.000 VNĐ Sky_Lg_giare
39 23/06/2014 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 609.000 VNĐ hotphonevn
40 22/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
41 21/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
42 20/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
43 19/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
44 18/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Sky_Lg_giare
45 17/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 810.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
46 16/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ta_mobile
47 15/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 810.000 VNĐ ta_mobile
48 14/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
49 13/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
50 12/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
51 11/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ MNO2
52 10/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 778.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
53 09/06/2014 1 ngày 2.968.000 VNĐ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
54 08/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ ta_mobile
55 07/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
56 06/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
57 05/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
58 04/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
59 03/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ mobishop
60 02/06/2014 1 ngày 2.968.000 VNĐ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
61 01/06/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
62 31/05/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ viettablet
63 30/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
64 29/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
65 28/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hoiandroidhanquoc367
66 27/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
67 26/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.601.000 VNĐ xsmobile
68 25/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
69 24/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ xperiashop
70 23/05/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
71 22/05/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ digiphone
72 21/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ xperiashop
73 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
74 19/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
75 18/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
76 17/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
77 16/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
78 15/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
79 14/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
80 13/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
81 12/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi xsmobile
82 11/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
83 10/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
84 09/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 2.301.000 VNĐ xsmobile
85 08/05/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ viettablet
86 07/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
87 06/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ TranNamMobile
88 05/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
89 04/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
90 03/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
91 02/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
92 01/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ koreahotmobile
93 30/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
94 29/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.268.000 VNĐ koreahotmobile
95 28/04/2014 1 ngày 3.568.000 VNĐ Tăng 1.668.000 VNĐ baotuyetmobile
96 27/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
97 26/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
98 25/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
99 24/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
100 23/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
101 22/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
102 21/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ mobilelanvy
103 20/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
104 19/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
105 18/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ mobishop
106 17/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ TranNamMobile
107 16/04/2014 1 ngày 1.950.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
108 15/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
109 14/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.032.000 VNĐ TranNamMobile
110 13/04/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Giảm 232.000 VNĐ baotuyetmobile
111 12/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
112 11/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
113 10/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
114 09/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
115 08/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ toantammobile
116 07/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
117 06/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
118 05/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
119 04/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
120 03/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
121 02/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ toantammobile
122 01/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
123 31/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
124 30/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ toantammobile
125 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
126 28/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ Ngockimanh
127 27/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ digiphone
128 26/03/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
129 25/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
130 24/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
131 23/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thoitrangmobile
132 22/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienltt01
133 21/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ tienltt01
134 20/03/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
135 19/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
136 18/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ toantammobile
137 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
138 16/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
139 15/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viettablet
140 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
141 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
142 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
143 11/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
144 10/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
145 09/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
146 08/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.232.000 VNĐ xperiashop
147 07/03/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
148 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi koreahotmobile
149 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ koreahotmobile
150 04/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienltt01
151 03/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
152 02/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
153 01/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
154 28/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
155 27/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
156 26/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
157 25/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
158 24/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
159 23/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
160 22/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
161 21/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
162 20/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
163 19/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
164 18/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
165 17/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
166 16/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
167 15/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
168 14/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
169 13/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
170 12/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
171 11/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
172 10/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
173 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ androidhanoi
174 08/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
175 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
176 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
177 05/02/2014 2 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
178 03/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ androidhanoi
179 02/02/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaionline
180 01/02/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 1.840.000 VNĐ dienthoaionline
181 31/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ phonedep
182 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ didongthanhdat
183 29/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.122.000 VNĐ phonedep
184 28/01/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Tăng 78.000 VNĐ baotuyetmobile
185 27/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
186 26/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
187 25/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
188 24/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
189 23/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
190 22/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
191 21/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
192 20/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
193 19/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
194 18/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
195 17/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
196 16/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
197 15/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nouvo_mobile
198 14/01/2014 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tuanphatmobile
199 13/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 78.000 VNĐ nouvo_mobile
200 12/01/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Giảm 1.432.000 VNĐ baotuyetmobile
201 11/01/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ viettablet
202 10/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
203 09/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.210.000 VNĐ digiphone
204 08/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
205 07/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
206 06/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
207 05/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
208 04/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
209 03/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
210 02/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
211 01/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
212 31/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
213 30/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
214 29/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
215 28/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
216 27/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
217 26/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
218 25/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ nouvo_mobile
219 24/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
220 23/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.312.000 VNĐ Audongmobile
221 22/12/2013 1 ngày 3.188.000 VNĐ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
222 21/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ Audongmobile
223 20/12/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
224 19/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ nouvo_mobile
225 18/12/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ baothymobile
226 17/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
227 16/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nouvo_mobile
228 15/12/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ baothymobile
229 14/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
230 13/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
231 12/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
232 11/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
233 10/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
234 09/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
235 08/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
236 07/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
237 06/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
238 05/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ nouvo_mobile
239 04/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ Ngockimanh
240 03/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
241 02/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
242 01/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nouvo_mobile
243 30/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nouvo29_mobile
244 29/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
245 28/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
246 27/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
247 26/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ thegioisieuso
248 25/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.440.000 VNĐ phonedep
249 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ nouvo29_mobile
250 23/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
251 22/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
252 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
253 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
254 19/11/2013 1 ngày 4.390.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ digiphone
255 18/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ vinhvumobile
256 17/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
257 16/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
258 15/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ nouvo_mobile
259 14/11/2013 1 ngày 4.390.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ digiphone
260 13/11/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
261 12/11/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ bkcvn
262 11/11/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
263 10/11/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ TranNamMobile
264 09/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
265 08/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
266 07/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
267 06/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
268 05/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
269 04/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dhmobile
270 03/11/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ tuanphatmobile
271 02/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
272 01/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.002.000 VNĐ dhmobile
273 31/10/2013 1 ngày 3.288.000 VNĐ Tăng 589.000 VNĐ baotuyetmobile
274 30/10/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.801.000 VNĐ krtech_alo
275 29/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
276 28/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
277 27/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ Ngockimanh
278 26/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
279 25/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ tanthanhgroup
280 24/10/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ dienthoaiskyvn
281 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ bichngocmobile
282 22/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tanthanhgroup
283 21/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
284 20/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
285 19/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
286 18/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ androidhanoi
287 17/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
288 16/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
289 15/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
290 14/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
291 13/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
292 12/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 3.040.000 VNĐ bkcvn
293 11/10/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi 367mobile
294 10/10/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ 367mobile
295 09/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
296 08/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
297 07/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhvietmobile
298 06/10/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ TranNamMobile
299 05/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ minhvietmobile
300 04/10/2013 1 ngày 4.590.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ dienthoaionline
301 03/10/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 909.000 VNĐ hungmobile_vn
302 02/10/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
303 01/10/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
304 30/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.009.000 VNĐ hungmobile_vn
305 29/09/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ svmobile
306 28/09/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
307 27/09/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
308 26/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
309 25/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
310 24/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
311 23/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
312 22/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.049.000 VNĐ hungmobile_vn
313 21/09/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ CuongThinhmobile298
314 20/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
315 19/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
316 18/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
317 17/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ digicenter
318 16/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ hungmobile_vn
319 15/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
320 14/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
321 13/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.150.000 VNĐ digicenter
322 12/09/2013 1 ngày 4.499.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ thoitrangmobile
323 11/09/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.451.000 VNĐ dienthoaiskyvn
324 10/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ digicenter
325 09/09/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giá không đổi topphone
326 08/09/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 302.000 VNĐ topphone
327 07/09/2013 1 ngày 3.288.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ baotuyetmobile
328 06/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
329 05/09/2013 2 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
330 03/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
331 02/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
332 01/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
333 31/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
334 30/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
335 29/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
336 28/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
337 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
338 26/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
339 25/08/2013 13 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
340 12/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.151.000 VNĐ digicenter
341 11/08/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphonehanoi
342 10/08/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
343 09/08/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ digicenter
344 08/08/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ digicenter
345 07/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ GiaHuymobile
346 06/08/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
347 05/08/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ digicenter
348 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
349 03/08/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ tienphongmobile
350 02/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
351 01/08/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
352 31/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
353 30/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
354 29/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
355 28/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
356 27/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
357 26/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
358 25/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
359 24/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
360 23/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
361 22/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
362 21/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ digicenter
363 20/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
364 19/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
365 18/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
366 17/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ socmobile
367 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
368 15/07/2013 1 ngày 3.368.000 VNĐ Giảm 932.000 VNĐ baotuyetmobile
369 14/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
370 13/07/2013 1 ngày 3.368.000 VNĐ Giảm 1.232.000 VNĐ baotuyetmobile
371 12/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
372 11/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ digiphonehanoi
373 10/07/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
374 09/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ bichngocmobile
375 08/07/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
376 07/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ TranNamMobile
377 06/07/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ ngocmobile
378 05/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
379 04/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
380 03/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
381 02/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
382 01/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ didongdep
383 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
384 29/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
385 28/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
386 27/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ TranNamMobile
387 26/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ bomkorea
388 25/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
389 24/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
390 23/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
391 22/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
392 21/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
393 20/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
394 19/06/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Cuongluamobile
395 18/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
396 17/06/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ smartphonehanquoc
397 16/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ smartphonehanquoc
398 15/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
399 14/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ digiphone
400 13/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
401 12/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
402 11/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ ngocmobile
403 10/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
404 09/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
405 08/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
406 07/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ bichngocmobile
407 06/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ngocmobile
408 05/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
409 04/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
410 03/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
411 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ShopVN123
412 01/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
413 31/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
414 30/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ digiphonehanoi
415 29/05/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
416 28/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ ngocmobile
417 27/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
418 26/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
419 25/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ thegioiblackberryvn
420 24/05/2013 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ ngocthanh_mobile
421 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thegioiblackberryvn
422 22/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi tannamduong
423 21/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ tannamduong
424 20/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ digiphonehanoi
425 19/05/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
426 18/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ tannamduong
427 17/05/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
428 16/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi tannamduong
429 15/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
430 14/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
431 13/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
432 12/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
433 11/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
434 10/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
435 09/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
436 08/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
437 07/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ttmobiletwuh
438 06/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ binhduongmobile
439 05/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
440 04/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
441 03/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
442 02/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ttmobiletwuh
443 01/05/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ ngocthanh_mobile
444 30/04/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
445 29/04/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ binhduongmobile
446 28/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
447 27/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
448 26/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
449 25/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
450 24/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
451 23/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
452 22/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
453 21/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
454 20/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
455 19/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
456 18/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giá không đổi chokorea
457 17/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ chokorea
458 16/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
459 15/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
460 14/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ TranNamMobile
461 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
462 12/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
463 11/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
464 10/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
465 09/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
466 08/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ thaihamobile
467 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
468 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
469 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
470 04/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
471 03/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
472 02/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
473 01/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
474 31/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
475 30/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
476 29/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 1.451.000 VNĐ digiphone
477 28/03/2013 1 ngày 4.199.000 VNĐ Giảm 1.451.000 VNĐ tanthanhgroup
478 27/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
479 26/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
480 25/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
481 24/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
482 23/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
483 22/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
484 21/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
485 20/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
486 19/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
487 18/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
488 17/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
489 16/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
490 15/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
491 14/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ digiphone
492 13/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
493 12/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
494 11/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
495 10/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
496 09/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
497 08/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
498 07/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
499 06/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
500 05/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
501 04/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ binhduongmobile
502 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphone
503 02/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
504 01/03/2013 7 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ binhduongmobile
505 22/02/2013 3 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
506 19/02/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
507 18/02/2013 5 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ ttmobiletwuh
508 13/02/2013 15 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
509 29/01/2013 3 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ tienphongmobile
510 26/01/2013 4 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
511 22/01/2013 5.980.000 VNĐ dienthoaitrungquoc
Có tổng cộng 511 thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White trong mục Mobile