• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/08/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ toantammobile
2 28/08/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 810.000 VNĐ viettablet
3 27/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ MNO2
4 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ korea_smart
5 25/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
6 24/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
7 23/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
8 22/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
9 21/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
10 20/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
11 19/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tanthanhgroup
12 18/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ MNO2
13 17/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
14 16/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
15 15/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
16 14/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
17 13/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
18 12/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
19 11/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
20 10/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
21 09/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
22 08/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanthanhgroup
23 07/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
24 06/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
25 05/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
26 04/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
27 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
28 02/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
29 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
30 31/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
31 30/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
32 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
33 28/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
34 27/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
35 26/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
36 25/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
37 24/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
38 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
39 22/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
40 21/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
41 20/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
42 19/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
43 18/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
44 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
45 16/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
46 15/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
47 14/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
48 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ alo_hot
49 12/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
50 11/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
51 10/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
52 09/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ ismartphone
53 08/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
54 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
55 06/07/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi LuongMobile
56 05/07/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ LuongMobile
57 04/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
58 03/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
59 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 668.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
60 01/07/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
61 30/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
62 29/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
63 28/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
64 27/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
65 26/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.022.000 VNĐ MNO2
66 25/06/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
67 24/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 2.199.000 VNĐ Sky_Lg_giare
68 23/06/2014 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 609.000 VNĐ hotphonevn
69 22/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
70 21/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
71 20/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
72 19/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
73 18/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Sky_Lg_giare
74 17/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 810.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
75 16/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ta_mobile
76 15/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 810.000 VNĐ ta_mobile
77 14/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
78 13/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
79 12/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
80 11/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ MNO2
81 10/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 778.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
82 09/06/2014 1 ngày 2.968.000 VNĐ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
83 08/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ ta_mobile
84 07/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
85 06/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
86 05/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
87 04/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
88 03/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ mobishop
89 02/06/2014 1 ngày 2.968.000 VNĐ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
90 01/06/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
91 31/05/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ viettablet
92 30/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
93 29/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
94 28/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hoiandroidhanquoc367
95 27/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
96 26/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.601.000 VNĐ xsmobile
97 25/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
98 24/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ xperiashop
99 23/05/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
100 22/05/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ digiphone
101 21/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ xperiashop
102 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
103 19/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
104 18/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
105 17/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
106 16/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
107 15/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
108 14/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
109 13/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
110 12/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi xsmobile
111 11/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
112 10/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
113 09/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 2.301.000 VNĐ xsmobile
114 08/05/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ viettablet
115 07/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
116 06/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ TranNamMobile
117 05/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
118 04/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
119 03/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
120 02/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
121 01/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ koreahotmobile
122 30/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
123 29/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.268.000 VNĐ koreahotmobile
124 28/04/2014 1 ngày 3.568.000 VNĐ Tăng 1.668.000 VNĐ baotuyetmobile
125 27/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
126 26/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
127 25/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
128 24/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
129 23/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
130 22/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
131 21/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ mobilelanvy
132 20/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
133 19/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
134 18/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ mobishop
135 17/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ TranNamMobile
136 16/04/2014 1 ngày 1.950.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
137 15/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
138 14/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.032.000 VNĐ TranNamMobile
139 13/04/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Giảm 232.000 VNĐ baotuyetmobile
140 12/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
141 11/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
142 10/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
143 09/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
144 08/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ toantammobile
145 07/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
146 06/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
147 05/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
148 04/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
149 03/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
150 02/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ toantammobile
151 01/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
152 31/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
153 30/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ toantammobile
154 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
155 28/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ Ngockimanh
156 27/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ digiphone
157 26/03/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
158 25/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
159 24/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
160 23/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thoitrangmobile
161 22/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienltt01
162 21/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ tienltt01
163 20/03/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
164 19/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
165 18/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ toantammobile
166 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
167 16/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
168 15/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viettablet
169 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
170 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
171 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
172 11/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
173 10/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
174 09/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
175 08/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.232.000 VNĐ xperiashop
176 07/03/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
177 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi koreahotmobile
178 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ koreahotmobile
179 04/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienltt01
180 03/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
181 02/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
182 01/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
183 28/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
184 27/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
185 26/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
186 25/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
187 24/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
188 23/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
189 22/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
190 21/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
191 20/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
192 19/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
193 18/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
194 17/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
195 16/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
196 15/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
197 14/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
198 13/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
199 12/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
200 11/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
201 10/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
202 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ androidhanoi
203 08/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
204 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
205 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
206 05/02/2014 2 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
207 03/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ androidhanoi
208 02/02/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaionline
209 01/02/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 1.840.000 VNĐ dienthoaionline
210 31/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ phonedep
211 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ didongthanhdat
212 29/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.122.000 VNĐ phonedep
213 28/01/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Tăng 78.000 VNĐ baotuyetmobile
214 27/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
215 26/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
216 25/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
217 24/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
218 23/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
219 22/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
220 21/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
221 20/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
222 19/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
223 18/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
224 17/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
225 16/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
226 15/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nouvo_mobile
227 14/01/2014 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tuanphatmobile
228 13/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 78.000 VNĐ nouvo_mobile
229 12/01/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Giảm 1.432.000 VNĐ baotuyetmobile
230 11/01/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ viettablet
231 10/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
232 09/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.210.000 VNĐ digiphone
233 08/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
234 07/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
235 06/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
236 05/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
237 04/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
238 03/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
239 02/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
240 01/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
241 31/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
242 30/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
243 29/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
244 28/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
245 27/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
246 26/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
247 25/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ nouvo_mobile
248 24/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
249 23/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.312.000 VNĐ Audongmobile
250 22/12/2013 1 ngày 3.188.000 VNĐ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
251 21/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ Audongmobile
252 20/12/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
253 19/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ nouvo_mobile
254 18/12/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ baothymobile
255 17/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
256 16/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nouvo_mobile
257 15/12/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ baothymobile
258 14/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
259 13/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
260 12/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
261 11/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
262 10/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
263 09/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
264 08/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
265 07/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
266 06/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
267 05/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ nouvo_mobile
268 04/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ Ngockimanh
269 03/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
270 02/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
271 01/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nouvo_mobile
272 30/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nouvo29_mobile
273 29/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
274 28/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
275 27/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
276 26/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ thegioisieuso
277 25/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.440.000 VNĐ phonedep
278 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ nouvo29_mobile
279 23/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
280 22/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
281 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
282 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
283 19/11/2013 1 ngày 4.390.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ digiphone
284 18/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ vinhvumobile
285 17/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
286 16/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
287 15/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ nouvo_mobile
288 14/11/2013 1 ngày 4.390.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ digiphone
289 13/11/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
290 12/11/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ bkcvn
291 11/11/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
292 10/11/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ TranNamMobile
293 09/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
294 08/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
295 07/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
296 06/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
297 05/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
298 04/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dhmobile
299 03/11/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ tuanphatmobile
300 02/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
301 01/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.002.000 VNĐ dhmobile
302 31/10/2013 1 ngày 3.288.000 VNĐ Tăng 589.000 VNĐ baotuyetmobile
303 30/10/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.801.000 VNĐ krtech_alo
304 29/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
305 28/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
306 27/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ Ngockimanh
307 26/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
308 25/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ tanthanhgroup
309 24/10/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ dienthoaiskyvn
310 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ bichngocmobile
311 22/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tanthanhgroup
312 21/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
313 20/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
314 19/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
315 18/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ androidhanoi
316 17/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
317 16/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
318 15/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
319 14/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
320 13/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
321 12/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 3.040.000 VNĐ bkcvn
322 11/10/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi 367mobile
323 10/10/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ 367mobile
324 09/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
325 08/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
326 07/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhvietmobile
327 06/10/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ TranNamMobile
328 05/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ minhvietmobile
329 04/10/2013 1 ngày 4.590.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ dienthoaionline
330 03/10/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 909.000 VNĐ hungmobile_vn
331 02/10/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
332 01/10/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
333 30/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.009.000 VNĐ hungmobile_vn
334 29/09/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ svmobile
335 28/09/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
336 27/09/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
337 26/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
338 25/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
339 24/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
340 23/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
341 22/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.049.000 VNĐ hungmobile_vn
342 21/09/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ CuongThinhmobile298
343 20/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
344 19/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
345 18/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
346 17/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ digicenter
347 16/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ hungmobile_vn
348 15/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
349 14/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
350 13/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.150.000 VNĐ digicenter
351 12/09/2013 1 ngày 4.499.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ thoitrangmobile
352 11/09/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.451.000 VNĐ dienthoaiskyvn
353 10/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ digicenter
354 09/09/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giá không đổi topphone
355 08/09/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 302.000 VNĐ topphone
356 07/09/2013 1 ngày 3.288.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ baotuyetmobile
357 06/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
358 05/09/2013 2 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
359 03/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
360 02/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
361 01/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
362 31/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
363 30/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
364 29/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
365 28/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
366 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
367 26/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
368 25/08/2013 13 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
369 12/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.151.000 VNĐ digicenter
370 11/08/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphonehanoi
371 10/08/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
372 09/08/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ digicenter
373 08/08/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ digicenter
374 07/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ GiaHuymobile
375 06/08/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
376 05/08/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ digicenter
377 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
378 03/08/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ tienphongmobile
379 02/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
380 01/08/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
381 31/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
382 30/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
383 29/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
384 28/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
385 27/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
386 26/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
387 25/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
388 24/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
389 23/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
390 22/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
391 21/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ digicenter
392 20/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
393 19/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
394 18/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
395 17/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ socmobile
396 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
397 15/07/2013 1 ngày 3.368.000 VNĐ Giảm 932.000 VNĐ baotuyetmobile
398 14/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
399 13/07/2013 1 ngày 3.368.000 VNĐ Giảm 1.232.000 VNĐ baotuyetmobile
400 12/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
401 11/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ digiphonehanoi
402 10/07/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
403 09/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ bichngocmobile
404 08/07/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
405 07/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ TranNamMobile
406 06/07/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ ngocmobile
407 05/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
408 04/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
409 03/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
410 02/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
411 01/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ didongdep
412 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
413 29/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
414 28/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
415 27/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ TranNamMobile
416 26/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ bomkorea
417 25/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
418 24/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
419 23/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
420 22/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
421 21/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
422 20/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
423 19/06/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Cuongluamobile
424 18/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
425 17/06/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ smartphonehanquoc
426 16/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ smartphonehanquoc
427 15/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
428 14/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ digiphone
429 13/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
430 12/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
431 11/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ ngocmobile
432 10/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
433 09/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
434 08/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
435 07/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ bichngocmobile
436 06/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ngocmobile
437 05/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
438 04/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
439 03/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
440 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ShopVN123
441 01/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
442 31/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
443 30/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ digiphonehanoi
444 29/05/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
445 28/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ ngocmobile
446 27/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
447 26/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
448 25/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ thegioiblackberryvn
449 24/05/2013 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ ngocthanh_mobile
450 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thegioiblackberryvn
451 22/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi tannamduong
452 21/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ tannamduong
453 20/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ digiphonehanoi
454 19/05/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
455 18/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ tannamduong
456 17/05/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
457 16/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi tannamduong
458 15/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
459 14/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
460 13/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
461 12/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
462 11/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
463 10/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
464 09/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
465 08/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
466 07/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ttmobiletwuh
467 06/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ binhduongmobile
468 05/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
469 04/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
470 03/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
471 02/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ttmobiletwuh
472 01/05/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ ngocthanh_mobile
473 30/04/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
474 29/04/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ binhduongmobile
475 28/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
476 27/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
477 26/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
478 25/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
479 24/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
480 23/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
481 22/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
482 21/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
483 20/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
484 19/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
485 18/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giá không đổi chokorea
486 17/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ chokorea
487 16/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
488 15/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
489 14/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ TranNamMobile
490 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
491 12/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
492 11/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
493 10/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
494 09/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
495 08/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ thaihamobile
496 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
497 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
498 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
499 04/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
500 03/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
501 02/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
502 01/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
503 31/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
504 30/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
505 29/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 1.451.000 VNĐ digiphone
506 28/03/2013 1 ngày 4.199.000 VNĐ Giảm 1.451.000 VNĐ tanthanhgroup
507 27/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
508 26/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
509 25/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
510 24/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
511 23/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
512 22/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
513 21/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
514 20/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
515 19/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
516 18/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
517 17/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
518 16/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
519 15/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
520 14/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ digiphone
521 13/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
522 12/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
523 11/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
524 10/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
525 09/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
526 08/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
527 07/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
528 06/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
529 05/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
530 04/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ binhduongmobile
531 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphone
532 02/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
533 01/03/2013 7 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ binhduongmobile
534 22/02/2013 3 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
535 19/02/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
536 18/02/2013 5 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ ttmobiletwuh
537 13/02/2013 15 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
538 29/01/2013 3 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ tienphongmobile
539 26/01/2013 4 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
540 22/01/2013 5.980.000 VNĐ dienthoaitrungquoc
Có tổng cộng 540 thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White trong mục Mobile