• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/10/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ didong_pro
2 30/10/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
3 29/10/2014 1 ngày 1.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
4 28/10/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi skygiare
5 27/10/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi skygiare
6 26/10/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ skygiare
7 25/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
8 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
9 23/10/2014 1 ngày 2.288.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
10 22/10/2014 1 ngày 2.288.000 VNĐ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
11 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
12 20/10/2014 1 ngày 2.288.000 VNĐ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
13 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
14 18/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
15 17/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
16 16/10/2014 1 ngày 2.288.000 VNĐ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
17 15/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
18 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ huyhangmobile
19 13/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
20 12/10/2014 1 ngày 1.850.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
21 11/10/2014 1 ngày 1.850.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
22 10/10/2014 1 ngày 1.850.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
23 09/10/2014 1 ngày 1.850.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
24 08/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
25 07/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
26 06/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
27 05/10/2014 1 ngày 1.850.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
28 04/10/2014 1 ngày 1.850.000 VNĐ Giảm 438.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
29 03/10/2014 1 ngày 2.288.000 VNĐ Tăng 388.000 VNĐ baotuyetmobile
30 02/10/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
31 01/10/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
32 30/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ Sky_Lg_giare
33 29/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
34 28/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
35 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
36 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.890.000 VNĐ Sky_Lg_giare
37 25/09/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
38 24/09/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
39 23/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ benmobile
40 22/09/2014 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 698.000 VNĐ viethas
41 21/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Giảm 912.000 VNĐ baotuyetmobile
42 20/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
43 19/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Tăng 698.000 VNĐ baotuyetmobile
44 18/09/2014 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi viethas
45 17/09/2014 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 698.000 VNĐ viethas
46 16/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
47 15/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
48 14/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
49 13/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
50 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
51 11/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 788.000 VNĐ benmobile
52 10/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
53 09/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
54 08/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
55 07/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
56 06/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
57 05/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
58 04/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
59 03/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
60 02/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ tanthanhgroup
61 01/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ CongtyGiaVu
62 31/08/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ vithecuongg
63 30/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
64 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ tanthanhgroup
65 28/08/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 810.000 VNĐ viettablet
66 27/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ MNO2
67 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ korea_smart
68 25/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
69 24/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
70 23/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
71 22/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
72 21/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
73 20/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
74 19/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tanthanhgroup
75 18/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ MNO2
76 17/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
77 16/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
78 15/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
79 14/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
80 13/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
81 12/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
82 11/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
83 10/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
84 09/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
85 08/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanthanhgroup
86 07/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
87 06/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
88 05/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
89 04/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
90 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
91 02/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
92 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
93 31/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
94 30/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
95 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
96 28/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
97 27/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
98 26/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
99 25/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
100 24/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
101 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
102 22/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
103 21/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
104 20/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
105 19/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
106 18/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
107 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
108 16/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
109 15/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
110 14/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
111 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ alo_hot
112 12/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
113 11/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
114 10/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
115 09/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ ismartphone
116 08/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
117 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
118 06/07/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi LuongMobile
119 05/07/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ LuongMobile
120 04/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
121 03/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
122 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 668.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
123 01/07/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
124 30/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
125 29/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
126 28/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
127 27/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
128 26/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.022.000 VNĐ MNO2
129 25/06/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
130 24/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 2.199.000 VNĐ Sky_Lg_giare
131 23/06/2014 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 609.000 VNĐ hotphonevn
132 22/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
133 21/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
134 20/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
135 19/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
136 18/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Sky_Lg_giare
137 17/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 810.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
138 16/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ta_mobile
139 15/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 810.000 VNĐ ta_mobile
140 14/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
141 13/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
142 12/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
143 11/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ MNO2
144 10/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 778.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
145 09/06/2014 1 ngày 2.968.000 VNĐ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
146 08/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ ta_mobile
147 07/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
148 06/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
149 05/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
150 04/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
151 03/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ mobishop
152 02/06/2014 1 ngày 2.968.000 VNĐ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
153 01/06/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
154 31/05/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ viettablet
155 30/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
156 29/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
157 28/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hoiandroidhanquoc367
158 27/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
159 26/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.601.000 VNĐ xsmobile
160 25/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
161 24/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ xperiashop
162 23/05/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
163 22/05/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ digiphone
164 21/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ xperiashop
165 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
166 19/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
167 18/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
168 17/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
169 16/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
170 15/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
171 14/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
172 13/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
173 12/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi xsmobile
174 11/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
175 10/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
176 09/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 2.301.000 VNĐ xsmobile
177 08/05/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ viettablet
178 07/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
179 06/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ TranNamMobile
180 05/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
181 04/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
182 03/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
183 02/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
184 01/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ koreahotmobile
185 30/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
186 29/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.268.000 VNĐ koreahotmobile
187 28/04/2014 1 ngày 3.568.000 VNĐ Tăng 1.668.000 VNĐ baotuyetmobile
188 27/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
189 26/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
190 25/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
191 24/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
192 23/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
193 22/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
194 21/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ mobilelanvy
195 20/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
196 19/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
197 18/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ mobishop
198 17/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ TranNamMobile
199 16/04/2014 1 ngày 1.950.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
200 15/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
201 14/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.032.000 VNĐ TranNamMobile
202 13/04/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Giảm 232.000 VNĐ baotuyetmobile
203 12/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
204 11/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
205 10/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
206 09/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
207 08/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ toantammobile
208 07/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
209 06/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
210 05/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
211 04/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
212 03/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
213 02/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ toantammobile
214 01/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
215 31/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
216 30/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ toantammobile
217 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
218 28/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ Ngockimanh
219 27/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ digiphone
220 26/03/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
221 25/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
222 24/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
223 23/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thoitrangmobile
224 22/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienltt01
225 21/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ tienltt01
226 20/03/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
227 19/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
228 18/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ toantammobile
229 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
230 16/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
231 15/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viettablet
232 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
233 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
234 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
235 11/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
236 10/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
237 09/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
238 08/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.232.000 VNĐ xperiashop
239 07/03/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
240 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi koreahotmobile
241 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ koreahotmobile
242 04/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienltt01
243 03/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
244 02/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
245 01/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
246 28/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
247 27/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
248 26/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
249 25/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
250 24/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
251 23/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
252 22/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
253 21/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
254 20/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
255 19/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
256 18/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
257 17/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
258 16/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
259 15/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
260 14/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
261 13/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
262 12/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
263 11/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
264 10/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
265 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ androidhanoi
266 08/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
267 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
268 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
269 05/02/2014 2 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
270 03/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ androidhanoi
271 02/02/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaionline
272 01/02/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 1.840.000 VNĐ dienthoaionline
273 31/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ phonedep
274 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ didongthanhdat
275 29/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.122.000 VNĐ phonedep
276 28/01/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Tăng 78.000 VNĐ baotuyetmobile
277 27/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
278 26/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
279 25/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
280 24/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
281 23/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
282 22/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
283 21/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
284 20/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
285 19/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
286 18/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
287 17/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
288 16/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
289 15/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nouvo_mobile
290 14/01/2014 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tuanphatmobile
291 13/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 78.000 VNĐ nouvo_mobile
292 12/01/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Giảm 1.432.000 VNĐ baotuyetmobile
293 11/01/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ viettablet
294 10/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
295 09/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.210.000 VNĐ digiphone
296 08/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
297 07/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
298 06/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
299 05/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
300 04/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
301 03/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
302 02/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
303 01/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
304 31/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
305 30/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
306 29/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
307 28/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
308 27/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
309 26/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
310 25/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ nouvo_mobile
311 24/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
312 23/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.312.000 VNĐ Audongmobile
313 22/12/2013 1 ngày 3.188.000 VNĐ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
314 21/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ Audongmobile
315 20/12/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
316 19/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ nouvo_mobile
317 18/12/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ baothymobile
318 17/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
319 16/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nouvo_mobile
320 15/12/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ baothymobile
321 14/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
322 13/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
323 12/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
324 11/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
325 10/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
326 09/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
327 08/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
328 07/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
329 06/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
330 05/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ nouvo_mobile
331 04/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ Ngockimanh
332 03/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
333 02/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
334 01/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nouvo_mobile
335 30/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nouvo29_mobile
336 29/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
337 28/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
338 27/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
339 26/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ thegioisieuso
340 25/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.440.000 VNĐ phonedep
341 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ nouvo29_mobile
342 23/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
343 22/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
344 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
345 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
346 19/11/2013 1 ngày 4.390.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ digiphone
347 18/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ vinhvumobile
348 17/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
349 16/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
350 15/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ nouvo_mobile
351 14/11/2013 1 ngày 4.390.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ digiphone
352 13/11/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
353 12/11/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ bkcvn
354 11/11/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
355 10/11/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ TranNamMobile
356 09/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
357 08/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
358 07/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
359 06/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
360 05/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
361 04/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dhmobile
362 03/11/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ tuanphatmobile
363 02/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
364 01/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.002.000 VNĐ dhmobile
365 31/10/2013 1 ngày 3.288.000 VNĐ Tăng 589.000 VNĐ baotuyetmobile
366 30/10/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.801.000 VNĐ krtech_alo
367 29/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
368 28/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
369 27/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ Ngockimanh
370 26/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
371 25/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ tanthanhgroup
372 24/10/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ dienthoaiskyvn
373 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ bichngocmobile
374 22/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tanthanhgroup
375 21/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
376 20/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
377 19/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
378 18/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ androidhanoi
379 17/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
380 16/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
381 15/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
382 14/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
383 13/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
384 12/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 3.040.000 VNĐ bkcvn
385 11/10/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi 367mobile
386 10/10/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ 367mobile
387 09/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
388 08/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
389 07/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhvietmobile
390 06/10/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ TranNamMobile
391 05/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ minhvietmobile
392 04/10/2013 1 ngày 4.590.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ dienthoaionline
393 03/10/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 909.000 VNĐ hungmobile_vn
394 02/10/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
395 01/10/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
396 30/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.009.000 VNĐ hungmobile_vn
397 29/09/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ svmobile
398 28/09/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
399 27/09/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
400 26/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
401 25/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
402 24/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
403 23/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
404 22/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.049.000 VNĐ hungmobile_vn
405 21/09/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ CuongThinhmobile298
406 20/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
407 19/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
408 18/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
409 17/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ digicenter
410 16/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ hungmobile_vn
411 15/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
412 14/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
413 13/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.150.000 VNĐ digicenter
414 12/09/2013 1 ngày 4.499.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ thoitrangmobile
415 11/09/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.451.000 VNĐ dienthoaiskyvn
416 10/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ digicenter
417 09/09/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giá không đổi topphone
418 08/09/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 302.000 VNĐ topphone
419 07/09/2013 1 ngày 3.288.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ baotuyetmobile
420 06/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
421 05/09/2013 2 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
422 03/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
423 02/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
424 01/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
425 31/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
426 30/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
427 29/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
428 28/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
429 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
430 26/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
431 25/08/2013 13 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
432 12/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.151.000 VNĐ digicenter
433 11/08/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphonehanoi
434 10/08/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
435 09/08/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ digicenter
436 08/08/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ digicenter
437 07/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ GiaHuymobile
438 06/08/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
439 05/08/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ digicenter
440 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
441 03/08/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ tienphongmobile
442 02/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
443 01/08/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
444 31/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
445 30/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
446 29/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
447 28/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
448 27/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
449 26/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
450 25/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
451 24/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
452 23/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
453 22/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
454 21/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ digicenter
455 20/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
456 19/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
457 18/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
458 17/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ socmobile
459 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
460 15/07/2013 1 ngày 3.368.000 VNĐ Giảm 932.000 VNĐ baotuyetmobile
461 14/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
462 13/07/2013 1 ngày 3.368.000 VNĐ Giảm 1.232.000 VNĐ baotuyetmobile
463 12/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
464 11/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ digiphonehanoi
465 10/07/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
466 09/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ bichngocmobile
467 08/07/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
468 07/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ TranNamMobile
469 06/07/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ ngocmobile
470 05/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
471 04/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
472 03/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
473 02/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
474 01/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ didongdep
475 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
476 29/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
477 28/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
478 27/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ TranNamMobile
479 26/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ bomkorea
480 25/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
481 24/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
482 23/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
483 22/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
484 21/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
485 20/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
486 19/06/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Cuongluamobile
487 18/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
488 17/06/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ smartphonehanquoc
489 16/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ smartphonehanquoc
490 15/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
491 14/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ digiphone
492 13/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
493 12/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
494 11/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ ngocmobile
495 10/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
496 09/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
497 08/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
498 07/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ bichngocmobile
499 06/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ngocmobile
500 05/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
501 04/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
502 03/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
503 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ShopVN123
504 01/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
505 31/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
506 30/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ digiphonehanoi
507 29/05/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
508 28/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ ngocmobile
509 27/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
510 26/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
511 25/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ thegioiblackberryvn
512 24/05/2013 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ ngocthanh_mobile
513 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thegioiblackberryvn
514 22/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi tannamduong
515 21/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ tannamduong
516 20/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ digiphonehanoi
517 19/05/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
518 18/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ tannamduong
519 17/05/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
520 16/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi tannamduong
521 15/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
522 14/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
523 13/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
524 12/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
525 11/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
526 10/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
527 09/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
528 08/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
529 07/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ttmobiletwuh
530 06/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ binhduongmobile
531 05/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
532 04/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
533 03/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
534 02/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ttmobiletwuh
535 01/05/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ ngocthanh_mobile
536 30/04/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
537 29/04/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ binhduongmobile
538 28/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
539 27/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
540 26/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
541 25/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
542 24/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
543 23/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
544 22/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
545 21/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
546 20/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
547 19/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
548 18/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giá không đổi chokorea
549 17/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ chokorea
550 16/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
551 15/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
552 14/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ TranNamMobile
553 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
554 12/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
555 11/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
556 10/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
557 09/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
558 08/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ thaihamobile
559 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
560 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
561 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
562 04/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
563 03/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
564 02/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
565 01/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
566 31/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
567 30/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
568 29/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 1.451.000 VNĐ digiphone
569 28/03/2013 1 ngày 4.199.000 VNĐ Giảm 1.451.000 VNĐ tanthanhgroup
570 27/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
571 26/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
572 25/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
573 24/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
574 23/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
575 22/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
576 21/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
577 20/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
578 19/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
579 18/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
580 17/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
581 16/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
582 15/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
583 14/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ digiphone
584 13/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
585 12/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
586 11/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
587 10/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
588 09/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
589 08/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
590 07/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
591 06/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
592 05/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
593 04/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ binhduongmobile
594 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphone
595 02/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
596 01/03/2013 7 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ binhduongmobile
597 22/02/2013 3 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
598 19/02/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
599 18/02/2013 5 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ ttmobiletwuh
600 13/02/2013 15 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
601 29/01/2013 3 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ tienphongmobile
602 26/01/2013 4 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
603 22/01/2013 5.980.000 VNĐ dienthoaitrungquoc
Có tổng cộng 603 thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White trong mục Mobile