• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/04/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Tăng 1.168.000 VNĐ baotuyetmobile
2 22/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
3 21/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ mobilelanvy
4 20/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
5 19/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
6 18/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ mobishop
7 17/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ TranNamMobile
8 16/04/2014 1 ngày 1.950.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
9 15/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
10 14/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.032.000 VNĐ TranNamMobile
11 13/04/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Giảm 232.000 VNĐ baotuyetmobile
12 12/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
13 11/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
14 10/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
15 09/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
16 08/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ toantammobile
17 07/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
18 06/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
19 05/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
20 04/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
21 03/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
22 02/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ toantammobile
23 01/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
24 31/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
25 30/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ toantammobile
26 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
27 28/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ Ngockimanh
28 27/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ digiphone
29 26/03/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
30 25/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
31 24/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
32 23/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thoitrangmobile
33 22/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienltt01
34 21/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ tienltt01
35 20/03/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
36 19/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
37 18/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ toantammobile
38 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
39 16/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
40 15/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viettablet
41 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
42 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
43 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
44 11/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
45 10/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
46 09/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
47 08/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.232.000 VNĐ xperiashop
48 07/03/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
49 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi koreahotmobile
50 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ koreahotmobile
51 04/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienltt01
52 03/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
53 02/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
54 01/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
55 28/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
56 27/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
57 26/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
58 25/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
59 24/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
60 23/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
61 22/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
62 21/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
63 20/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
64 19/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
65 18/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
66 17/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
67 16/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
68 15/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
69 14/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
70 13/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
71 12/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
72 11/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
73 10/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
74 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ androidhanoi
75 08/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
76 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
77 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
78 05/02/2014 2 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
79 03/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ androidhanoi
80 02/02/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaionline
81 01/02/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 1.840.000 VNĐ dienthoaionline
82 31/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ phonedep
83 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ didongthanhdat
84 29/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.122.000 VNĐ phonedep
85 28/01/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Tăng 78.000 VNĐ baotuyetmobile
86 27/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
87 26/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
88 25/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
89 24/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
90 23/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
91 22/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
92 21/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
93 20/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
94 19/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
95 18/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
96 17/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
97 16/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
98 15/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nouvo_mobile
99 14/01/2014 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tuanphatmobile
100 13/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 78.000 VNĐ nouvo_mobile
101 12/01/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Giảm 1.432.000 VNĐ baotuyetmobile
102 11/01/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ viettablet
103 10/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
104 09/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.210.000 VNĐ digiphone
105 08/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
106 07/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
107 06/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
108 05/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
109 04/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
110 03/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
111 02/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
112 01/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
113 31/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
114 30/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
115 29/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
116 28/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
117 27/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
118 26/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
119 25/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ nouvo_mobile
120 24/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
121 23/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.312.000 VNĐ Audongmobile
122 22/12/2013 1 ngày 3.188.000 VNĐ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
123 21/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ Audongmobile
124 20/12/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
125 19/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ nouvo_mobile
126 18/12/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ baothymobile
127 17/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
128 16/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nouvo_mobile
129 15/12/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ baothymobile
130 14/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
131 13/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
132 12/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
133 11/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
134 10/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
135 09/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
136 08/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
137 07/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
138 06/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
139 05/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ nouvo_mobile
140 04/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ Ngockimanh
141 03/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
142 02/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
143 01/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nouvo_mobile
144 30/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nouvo29_mobile
145 29/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
146 28/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
147 27/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
148 26/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ thegioisieuso
149 25/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.440.000 VNĐ phonedep
150 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ nouvo29_mobile
151 23/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
152 22/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
153 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
154 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
155 19/11/2013 1 ngày 4.390.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ digiphone
156 18/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ vinhvumobile
157 17/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
158 16/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
159 15/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ nouvo_mobile
160 14/11/2013 1 ngày 4.390.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ digiphone
161 13/11/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
162 12/11/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ bkcvn
163 11/11/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
164 10/11/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ TranNamMobile
165 09/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
166 08/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
167 07/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
168 06/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
169 05/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
170 04/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dhmobile
171 03/11/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ tuanphatmobile
172 02/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
173 01/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.002.000 VNĐ dhmobile
174 31/10/2013 1 ngày 3.288.000 VNĐ Tăng 589.000 VNĐ baotuyetmobile
175 30/10/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.801.000 VNĐ krtech_alo
176 29/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
177 28/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
178 27/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ Ngockimanh
179 26/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
180 25/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ tanthanhgroup
181 24/10/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ dienthoaiskyvn
182 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ bichngocmobile
183 22/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tanthanhgroup
184 21/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
185 20/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
186 19/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
187 18/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ androidhanoi
188 17/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
189 16/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
190 15/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
191 14/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
192 13/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
193 12/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 3.040.000 VNĐ bkcvn
194 11/10/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi 367mobile
195 10/10/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ 367mobile
196 09/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
197 08/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
198 07/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhvietmobile
199 06/10/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ TranNamMobile
200 05/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ minhvietmobile
201 04/10/2013 1 ngày 4.590.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ dienthoaionline
202 03/10/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 909.000 VNĐ hungmobile_vn
203 02/10/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
204 01/10/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
205 30/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.009.000 VNĐ hungmobile_vn
206 29/09/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ svmobile
207 28/09/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
208 27/09/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
209 26/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
210 25/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
211 24/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
212 23/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
213 22/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.049.000 VNĐ hungmobile_vn
214 21/09/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ CuongThinhmobile298
215 20/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
216 19/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
217 18/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
218 17/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ digicenter
219 16/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ hungmobile_vn
220 15/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
221 14/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
222 13/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.150.000 VNĐ digicenter
223 12/09/2013 1 ngày 4.499.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ thoitrangmobile
224 11/09/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.451.000 VNĐ dienthoaiskyvn
225 10/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ digicenter
226 09/09/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giá không đổi topphone
227 08/09/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 302.000 VNĐ topphone
228 07/09/2013 1 ngày 3.288.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ baotuyetmobile
229 06/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
230 05/09/2013 2 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
231 03/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
232 02/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
233 01/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
234 31/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
235 30/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
236 29/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
237 28/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
238 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
239 26/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
240 25/08/2013 13 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
241 12/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.151.000 VNĐ digicenter
242 11/08/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphonehanoi
243 10/08/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
244 09/08/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ digicenter
245 08/08/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ digicenter
246 07/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ GiaHuymobile
247 06/08/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
248 05/08/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ digicenter
249 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
250 03/08/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ tienphongmobile
251 02/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
252 01/08/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
253 31/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
254 30/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
255 29/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
256 28/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
257 27/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
258 26/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
259 25/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
260 24/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
261 23/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
262 22/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
263 21/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ digicenter
264 20/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
265 19/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
266 18/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
267 17/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ socmobile
268 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
269 15/07/2013 1 ngày 3.368.000 VNĐ Giảm 932.000 VNĐ baotuyetmobile
270 14/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
271 13/07/2013 1 ngày 3.368.000 VNĐ Giảm 1.232.000 VNĐ baotuyetmobile
272 12/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
273 11/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ digiphonehanoi
274 10/07/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
275 09/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ bichngocmobile
276 08/07/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
277 07/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ TranNamMobile
278 06/07/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ ngocmobile
279 05/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
280 04/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
281 03/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
282 02/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
283 01/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ didongdep
284 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
285 29/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
286 28/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
287 27/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ TranNamMobile
288 26/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ bomkorea
289 25/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
290 24/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
291 23/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
292 22/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
293 21/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
294 20/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
295 19/06/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Cuongluamobile
296 18/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
297 17/06/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ smartphonehanquoc
298 16/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ smartphonehanquoc
299 15/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
300 14/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ digiphone
301 13/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
302 12/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
303 11/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ ngocmobile
304 10/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
305 09/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
306 08/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
307 07/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ bichngocmobile
308 06/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ngocmobile
309 05/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
310 04/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
311 03/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
312 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ShopVN123
313 01/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
314 31/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
315 30/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ digiphonehanoi
316 29/05/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
317 28/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ ngocmobile
318 27/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
319 26/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
320 25/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ thegioiblackberryvn
321 24/05/2013 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ ngocthanh_mobile
322 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thegioiblackberryvn
323 22/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi tannamduong
324 21/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ tannamduong
325 20/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ digiphonehanoi
326 19/05/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
327 18/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ tannamduong
328 17/05/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
329 16/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi tannamduong
330 15/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
331 14/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
332 13/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
333 12/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
334 11/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
335 10/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
336 09/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
337 08/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
338 07/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ttmobiletwuh
339 06/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ binhduongmobile
340 05/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
341 04/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
342 03/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
343 02/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ttmobiletwuh
344 01/05/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ ngocthanh_mobile
345 30/04/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
346 29/04/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ binhduongmobile
347 28/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
348 27/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
349 26/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
350 25/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
351 24/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
352 23/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
353 22/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
354 21/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
355 20/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
356 19/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
357 18/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giá không đổi chokorea
358 17/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ chokorea
359 16/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
360 15/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
361 14/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ TranNamMobile
362 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
363 12/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
364 11/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
365 10/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
366 09/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
367 08/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ thaihamobile
368 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
369 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
370 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
371 04/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
372 03/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
373 02/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
374 01/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
375 31/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
376 30/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
377 29/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 1.451.000 VNĐ digiphone
378 28/03/2013 1 ngày 4.199.000 VNĐ Giảm 1.451.000 VNĐ tanthanhgroup
379 27/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
380 26/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
381 25/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
382 24/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
383 23/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
384 22/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
385 21/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
386 20/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
387 19/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
388 18/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
389 17/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
390 16/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
391 15/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
392 14/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ digiphone
393 13/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
394 12/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
395 11/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
396 10/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
397 09/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
398 08/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
399 07/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
400 06/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
401 05/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
402 04/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ binhduongmobile
403 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphone
404 02/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
405 01/03/2013 7 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ binhduongmobile
406 22/02/2013 3 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
407 19/02/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
408 18/02/2013 5 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ ttmobiletwuh
409 13/02/2013 15 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
410 29/01/2013 3 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ tienphongmobile
411 26/01/2013 4 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
412 22/01/2013 5.980.000 VNĐ dienthoaitrungquoc
Có tổng cộng 412 thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White trong mục Mobile