• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/07/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ LuongMobile
2 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
3 22/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
4 21/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
5 20/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
6 19/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
7 18/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
8 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
9 16/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
10 15/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
11 14/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
12 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ alo_hot
13 12/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
14 11/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
15 10/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
16 09/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ ismartphone
17 08/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
18 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
19 06/07/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi LuongMobile
20 05/07/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ LuongMobile
21 04/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
22 03/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
23 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 668.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
24 01/07/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
25 30/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
26 29/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
27 28/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
28 27/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
29 26/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.022.000 VNĐ MNO2
30 25/06/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
31 24/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 2.199.000 VNĐ Sky_Lg_giare
32 23/06/2014 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 609.000 VNĐ hotphonevn
33 22/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
34 21/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
35 20/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
36 19/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
37 18/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Sky_Lg_giare
38 17/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 810.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
39 16/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ta_mobile
40 15/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 810.000 VNĐ ta_mobile
41 14/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
42 13/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
43 12/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
44 11/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ MNO2
45 10/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 778.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
46 09/06/2014 1 ngày 2.968.000 VNĐ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
47 08/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ ta_mobile
48 07/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
49 06/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
50 05/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
51 04/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
52 03/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ mobishop
53 02/06/2014 1 ngày 2.968.000 VNĐ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
54 01/06/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
55 31/05/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ viettablet
56 30/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
57 29/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
58 28/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hoiandroidhanquoc367
59 27/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
60 26/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.601.000 VNĐ xsmobile
61 25/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
62 24/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ xperiashop
63 23/05/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
64 22/05/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ digiphone
65 21/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ xperiashop
66 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
67 19/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
68 18/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
69 17/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
70 16/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
71 15/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
72 14/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
73 13/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
74 12/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi xsmobile
75 11/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
76 10/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
77 09/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 2.301.000 VNĐ xsmobile
78 08/05/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ viettablet
79 07/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
80 06/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ TranNamMobile
81 05/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
82 04/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
83 03/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
84 02/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
85 01/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ koreahotmobile
86 30/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
87 29/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.268.000 VNĐ koreahotmobile
88 28/04/2014 1 ngày 3.568.000 VNĐ Tăng 1.668.000 VNĐ baotuyetmobile
89 27/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
90 26/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
91 25/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
92 24/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
93 23/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
94 22/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
95 21/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ mobilelanvy
96 20/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
97 19/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
98 18/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ mobishop
99 17/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ TranNamMobile
100 16/04/2014 1 ngày 1.950.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
101 15/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
102 14/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.032.000 VNĐ TranNamMobile
103 13/04/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Giảm 232.000 VNĐ baotuyetmobile
104 12/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
105 11/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
106 10/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
107 09/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
108 08/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ toantammobile
109 07/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
110 06/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
111 05/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
112 04/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
113 03/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
114 02/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ toantammobile
115 01/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
116 31/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
117 30/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ toantammobile
118 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
119 28/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ Ngockimanh
120 27/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ digiphone
121 26/03/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
122 25/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
123 24/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
124 23/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thoitrangmobile
125 22/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienltt01
126 21/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ tienltt01
127 20/03/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
128 19/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
129 18/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ toantammobile
130 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
131 16/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
132 15/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viettablet
133 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
134 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
135 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
136 11/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
137 10/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
138 09/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
139 08/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.232.000 VNĐ xperiashop
140 07/03/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
141 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi koreahotmobile
142 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ koreahotmobile
143 04/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienltt01
144 03/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
145 02/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
146 01/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
147 28/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
148 27/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
149 26/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
150 25/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
151 24/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
152 23/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
153 22/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
154 21/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
155 20/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
156 19/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
157 18/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
158 17/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
159 16/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
160 15/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
161 14/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
162 13/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
163 12/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
164 11/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
165 10/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
166 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ androidhanoi
167 08/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
168 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
169 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
170 05/02/2014 2 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
171 03/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ androidhanoi
172 02/02/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaionline
173 01/02/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 1.840.000 VNĐ dienthoaionline
174 31/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ phonedep
175 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ didongthanhdat
176 29/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.122.000 VNĐ phonedep
177 28/01/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Tăng 78.000 VNĐ baotuyetmobile
178 27/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
179 26/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
180 25/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
181 24/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
182 23/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
183 22/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
184 21/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
185 20/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
186 19/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
187 18/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
188 17/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
189 16/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
190 15/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nouvo_mobile
191 14/01/2014 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tuanphatmobile
192 13/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 78.000 VNĐ nouvo_mobile
193 12/01/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Giảm 1.432.000 VNĐ baotuyetmobile
194 11/01/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ viettablet
195 10/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
196 09/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.210.000 VNĐ digiphone
197 08/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
198 07/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
199 06/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
200 05/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
201 04/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
202 03/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
203 02/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
204 01/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
205 31/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
206 30/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
207 29/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
208 28/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
209 27/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
210 26/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
211 25/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ nouvo_mobile
212 24/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
213 23/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.312.000 VNĐ Audongmobile
214 22/12/2013 1 ngày 3.188.000 VNĐ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
215 21/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ Audongmobile
216 20/12/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
217 19/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ nouvo_mobile
218 18/12/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ baothymobile
219 17/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
220 16/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nouvo_mobile
221 15/12/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ baothymobile
222 14/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
223 13/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
224 12/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
225 11/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
226 10/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
227 09/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
228 08/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
229 07/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
230 06/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
231 05/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ nouvo_mobile
232 04/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ Ngockimanh
233 03/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
234 02/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
235 01/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nouvo_mobile
236 30/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nouvo29_mobile
237 29/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
238 28/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
239 27/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
240 26/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ thegioisieuso
241 25/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.440.000 VNĐ phonedep
242 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ nouvo29_mobile
243 23/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
244 22/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
245 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
246 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
247 19/11/2013 1 ngày 4.390.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ digiphone
248 18/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ vinhvumobile
249 17/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
250 16/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
251 15/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ nouvo_mobile
252 14/11/2013 1 ngày 4.390.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ digiphone
253 13/11/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
254 12/11/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ bkcvn
255 11/11/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
256 10/11/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ TranNamMobile
257 09/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
258 08/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
259 07/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
260 06/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
261 05/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
262 04/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dhmobile
263 03/11/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ tuanphatmobile
264 02/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
265 01/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.002.000 VNĐ dhmobile
266 31/10/2013 1 ngày 3.288.000 VNĐ Tăng 589.000 VNĐ baotuyetmobile
267 30/10/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.801.000 VNĐ krtech_alo
268 29/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
269 28/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
270 27/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ Ngockimanh
271 26/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
272 25/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ tanthanhgroup
273 24/10/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ dienthoaiskyvn
274 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ bichngocmobile
275 22/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tanthanhgroup
276 21/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
277 20/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
278 19/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
279 18/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ androidhanoi
280 17/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
281 16/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
282 15/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
283 14/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
284 13/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
285 12/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 3.040.000 VNĐ bkcvn
286 11/10/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi 367mobile
287 10/10/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ 367mobile
288 09/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
289 08/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
290 07/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhvietmobile
291 06/10/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ TranNamMobile
292 05/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ minhvietmobile
293 04/10/2013 1 ngày 4.590.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ dienthoaionline
294 03/10/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 909.000 VNĐ hungmobile_vn
295 02/10/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
296 01/10/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
297 30/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.009.000 VNĐ hungmobile_vn
298 29/09/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ svmobile
299 28/09/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
300 27/09/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
301 26/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
302 25/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
303 24/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
304 23/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
305 22/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.049.000 VNĐ hungmobile_vn
306 21/09/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ CuongThinhmobile298
307 20/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
308 19/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
309 18/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
310 17/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ digicenter
311 16/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ hungmobile_vn
312 15/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
313 14/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
314 13/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.150.000 VNĐ digicenter
315 12/09/2013 1 ngày 4.499.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ thoitrangmobile
316 11/09/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.451.000 VNĐ dienthoaiskyvn
317 10/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ digicenter
318 09/09/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giá không đổi topphone
319 08/09/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 302.000 VNĐ topphone
320 07/09/2013 1 ngày 3.288.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ baotuyetmobile
321 06/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
322 05/09/2013 2 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
323 03/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
324 02/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
325 01/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
326 31/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
327 30/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
328 29/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
329 28/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
330 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
331 26/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
332 25/08/2013 13 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
333 12/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.151.000 VNĐ digicenter
334 11/08/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphonehanoi
335 10/08/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
336 09/08/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ digicenter
337 08/08/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ digicenter
338 07/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ GiaHuymobile
339 06/08/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
340 05/08/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ digicenter
341 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
342 03/08/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ tienphongmobile
343 02/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
344 01/08/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
345 31/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
346 30/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
347 29/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
348 28/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
349 27/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
350 26/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
351 25/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
352 24/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
353 23/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
354 22/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
355 21/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ digicenter
356 20/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
357 19/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
358 18/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
359 17/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ socmobile
360 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
361 15/07/2013 1 ngày 3.368.000 VNĐ Giảm 932.000 VNĐ baotuyetmobile
362 14/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
363 13/07/2013 1 ngày 3.368.000 VNĐ Giảm 1.232.000 VNĐ baotuyetmobile
364 12/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
365 11/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ digiphonehanoi
366 10/07/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
367 09/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ bichngocmobile
368 08/07/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
369 07/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ TranNamMobile
370 06/07/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ ngocmobile
371 05/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
372 04/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
373 03/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
374 02/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
375 01/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ didongdep
376 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
377 29/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
378 28/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
379 27/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ TranNamMobile
380 26/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ bomkorea
381 25/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
382 24/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
383 23/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
384 22/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
385 21/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
386 20/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
387 19/06/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Cuongluamobile
388 18/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
389 17/06/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ smartphonehanquoc
390 16/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ smartphonehanquoc
391 15/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
392 14/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ digiphone
393 13/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
394 12/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
395 11/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ ngocmobile
396 10/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
397 09/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
398 08/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
399 07/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ bichngocmobile
400 06/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ngocmobile
401 05/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
402 04/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
403 03/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
404 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ShopVN123
405 01/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
406 31/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
407 30/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ digiphonehanoi
408 29/05/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
409 28/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ ngocmobile
410 27/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
411 26/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
412 25/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ thegioiblackberryvn
413 24/05/2013 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ ngocthanh_mobile
414 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thegioiblackberryvn
415 22/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi tannamduong
416 21/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ tannamduong
417 20/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ digiphonehanoi
418 19/05/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
419 18/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ tannamduong
420 17/05/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
421 16/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi tannamduong
422 15/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
423 14/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
424 13/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
425 12/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
426 11/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
427 10/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
428 09/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
429 08/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
430 07/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ttmobiletwuh
431 06/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ binhduongmobile
432 05/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
433 04/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
434 03/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
435 02/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ttmobiletwuh
436 01/05/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ ngocthanh_mobile
437 30/04/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
438 29/04/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ binhduongmobile
439 28/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
440 27/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
441 26/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
442 25/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
443 24/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
444 23/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
445 22/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
446 21/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
447 20/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
448 19/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
449 18/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giá không đổi chokorea
450 17/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ chokorea
451 16/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
452 15/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
453 14/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ TranNamMobile
454 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
455 12/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
456 11/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
457 10/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
458 09/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
459 08/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ thaihamobile
460 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
461 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
462 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
463 04/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
464 03/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
465 02/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
466 01/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
467 31/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
468 30/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
469 29/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 1.451.000 VNĐ digiphone
470 28/03/2013 1 ngày 4.199.000 VNĐ Giảm 1.451.000 VNĐ tanthanhgroup
471 27/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
472 26/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
473 25/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
474 24/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
475 23/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
476 22/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
477 21/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
478 20/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
479 19/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
480 18/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
481 17/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
482 16/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
483 15/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
484 14/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ digiphone
485 13/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
486 12/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
487 11/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
488 10/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
489 09/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
490 08/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
491 07/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
492 06/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
493 05/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
494 04/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ binhduongmobile
495 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphone
496 02/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
497 01/03/2013 7 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ binhduongmobile
498 22/02/2013 3 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
499 19/02/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
500 18/02/2013 5 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ ttmobiletwuh
501 13/02/2013 15 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
502 29/01/2013 3 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ tienphongmobile
503 26/01/2013 4 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
504 22/01/2013 5.980.000 VNĐ dienthoaitrungquoc
Có tổng cộng 504 thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White trong mục Mobile