• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
2 21/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Giảm 912.000 VNĐ baotuyetmobile
3 20/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
4 19/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Tăng 698.000 VNĐ baotuyetmobile
5 18/09/2014 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi viethas
6 17/09/2014 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 698.000 VNĐ viethas
7 16/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
8 15/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
9 14/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
10 13/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
11 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
12 11/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 788.000 VNĐ benmobile
13 10/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
14 09/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
15 08/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
16 07/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
17 06/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
18 05/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
19 04/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
20 03/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
21 02/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ tanthanhgroup
22 01/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ CongtyGiaVu
23 31/08/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ vithecuongg
24 30/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
25 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ tanthanhgroup
26 28/08/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 810.000 VNĐ viettablet
27 27/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ MNO2
28 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ korea_smart
29 25/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
30 24/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
31 23/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
32 22/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
33 21/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
34 20/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
35 19/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tanthanhgroup
36 18/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ MNO2
37 17/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
38 16/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
39 15/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
40 14/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
41 13/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
42 12/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
43 11/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
44 10/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
45 09/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
46 08/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanthanhgroup
47 07/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
48 06/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
49 05/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
50 04/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
51 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
52 02/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
53 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
54 31/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
55 30/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
56 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
57 28/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
58 27/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
59 26/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
60 25/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
61 24/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
62 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
63 22/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
64 21/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
65 20/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
66 19/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
67 18/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
68 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
69 16/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
70 15/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
71 14/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
72 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ alo_hot
73 12/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
74 11/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
75 10/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
76 09/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ ismartphone
77 08/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
78 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
79 06/07/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi LuongMobile
80 05/07/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ LuongMobile
81 04/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
82 03/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
83 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 668.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
84 01/07/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
85 30/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
86 29/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
87 28/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
88 27/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
89 26/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.022.000 VNĐ MNO2
90 25/06/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
91 24/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 2.199.000 VNĐ Sky_Lg_giare
92 23/06/2014 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 609.000 VNĐ hotphonevn
93 22/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
94 21/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
95 20/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
96 19/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
97 18/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Sky_Lg_giare
98 17/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 810.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
99 16/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ta_mobile
100 15/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 810.000 VNĐ ta_mobile
101 14/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
102 13/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
103 12/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
104 11/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ MNO2
105 10/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 778.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
106 09/06/2014 1 ngày 2.968.000 VNĐ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
107 08/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ ta_mobile
108 07/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
109 06/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
110 05/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
111 04/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
112 03/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ mobishop
113 02/06/2014 1 ngày 2.968.000 VNĐ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
114 01/06/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
115 31/05/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ viettablet
116 30/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
117 29/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
118 28/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hoiandroidhanquoc367
119 27/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
120 26/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.601.000 VNĐ xsmobile
121 25/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
122 24/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ xperiashop
123 23/05/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
124 22/05/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ digiphone
125 21/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ xperiashop
126 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
127 19/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
128 18/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
129 17/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
130 16/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
131 15/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
132 14/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
133 13/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
134 12/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi xsmobile
135 11/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
136 10/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
137 09/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 2.301.000 VNĐ xsmobile
138 08/05/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ viettablet
139 07/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
140 06/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ TranNamMobile
141 05/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
142 04/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
143 03/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
144 02/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
145 01/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ koreahotmobile
146 30/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
147 29/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.268.000 VNĐ koreahotmobile
148 28/04/2014 1 ngày 3.568.000 VNĐ Tăng 1.668.000 VNĐ baotuyetmobile
149 27/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
150 26/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
151 25/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
152 24/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
153 23/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
154 22/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
155 21/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ mobilelanvy
156 20/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
157 19/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
158 18/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ mobishop
159 17/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ TranNamMobile
160 16/04/2014 1 ngày 1.950.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
161 15/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
162 14/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.032.000 VNĐ TranNamMobile
163 13/04/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Giảm 232.000 VNĐ baotuyetmobile
164 12/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
165 11/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
166 10/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
167 09/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
168 08/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ toantammobile
169 07/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
170 06/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
171 05/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
172 04/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
173 03/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
174 02/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ toantammobile
175 01/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
176 31/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
177 30/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ toantammobile
178 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
179 28/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ Ngockimanh
180 27/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ digiphone
181 26/03/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
182 25/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
183 24/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
184 23/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thoitrangmobile
185 22/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienltt01
186 21/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ tienltt01
187 20/03/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
188 19/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
189 18/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ toantammobile
190 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
191 16/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
192 15/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viettablet
193 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
194 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
195 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
196 11/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
197 10/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
198 09/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
199 08/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.232.000 VNĐ xperiashop
200 07/03/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
201 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi koreahotmobile
202 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ koreahotmobile
203 04/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienltt01
204 03/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
205 02/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
206 01/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
207 28/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
208 27/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
209 26/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
210 25/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
211 24/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
212 23/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
213 22/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
214 21/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
215 20/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
216 19/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
217 18/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
218 17/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
219 16/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
220 15/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
221 14/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
222 13/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
223 12/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
224 11/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
225 10/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
226 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ androidhanoi
227 08/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
228 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
229 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
230 05/02/2014 2 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
231 03/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ androidhanoi
232 02/02/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaionline
233 01/02/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 1.840.000 VNĐ dienthoaionline
234 31/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ phonedep
235 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ didongthanhdat
236 29/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.122.000 VNĐ phonedep
237 28/01/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Tăng 78.000 VNĐ baotuyetmobile
238 27/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
239 26/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
240 25/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
241 24/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
242 23/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
243 22/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
244 21/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
245 20/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
246 19/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
247 18/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
248 17/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
249 16/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
250 15/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nouvo_mobile
251 14/01/2014 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tuanphatmobile
252 13/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 78.000 VNĐ nouvo_mobile
253 12/01/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Giảm 1.432.000 VNĐ baotuyetmobile
254 11/01/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ viettablet
255 10/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
256 09/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.210.000 VNĐ digiphone
257 08/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
258 07/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
259 06/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
260 05/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
261 04/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
262 03/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
263 02/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
264 01/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
265 31/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
266 30/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
267 29/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
268 28/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
269 27/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
270 26/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
271 25/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ nouvo_mobile
272 24/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
273 23/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.312.000 VNĐ Audongmobile
274 22/12/2013 1 ngày 3.188.000 VNĐ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
275 21/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ Audongmobile
276 20/12/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
277 19/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ nouvo_mobile
278 18/12/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ baothymobile
279 17/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
280 16/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nouvo_mobile
281 15/12/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ baothymobile
282 14/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
283 13/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
284 12/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
285 11/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
286 10/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
287 09/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
288 08/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
289 07/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
290 06/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
291 05/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ nouvo_mobile
292 04/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ Ngockimanh
293 03/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
294 02/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
295 01/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nouvo_mobile
296 30/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nouvo29_mobile
297 29/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
298 28/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
299 27/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
300 26/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ thegioisieuso
301 25/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.440.000 VNĐ phonedep
302 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ nouvo29_mobile
303 23/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
304 22/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
305 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
306 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
307 19/11/2013 1 ngày 4.390.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ digiphone
308 18/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ vinhvumobile
309 17/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
310 16/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
311 15/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ nouvo_mobile
312 14/11/2013 1 ngày 4.390.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ digiphone
313 13/11/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
314 12/11/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ bkcvn
315 11/11/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
316 10/11/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ TranNamMobile
317 09/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
318 08/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
319 07/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
320 06/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
321 05/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
322 04/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dhmobile
323 03/11/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ tuanphatmobile
324 02/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
325 01/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.002.000 VNĐ dhmobile
326 31/10/2013 1 ngày 3.288.000 VNĐ Tăng 589.000 VNĐ baotuyetmobile
327 30/10/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.801.000 VNĐ krtech_alo
328 29/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
329 28/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
330 27/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ Ngockimanh
331 26/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
332 25/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ tanthanhgroup
333 24/10/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ dienthoaiskyvn
334 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ bichngocmobile
335 22/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tanthanhgroup
336 21/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
337 20/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
338 19/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
339 18/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ androidhanoi
340 17/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
341 16/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
342 15/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
343 14/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
344 13/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
345 12/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 3.040.000 VNĐ bkcvn
346 11/10/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi 367mobile
347 10/10/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ 367mobile
348 09/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
349 08/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
350 07/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhvietmobile
351 06/10/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ TranNamMobile
352 05/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ minhvietmobile
353 04/10/2013 1 ngày 4.590.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ dienthoaionline
354 03/10/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 909.000 VNĐ hungmobile_vn
355 02/10/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
356 01/10/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
357 30/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.009.000 VNĐ hungmobile_vn
358 29/09/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ svmobile
359 28/09/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
360 27/09/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
361 26/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
362 25/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
363 24/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
364 23/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
365 22/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.049.000 VNĐ hungmobile_vn
366 21/09/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ CuongThinhmobile298
367 20/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
368 19/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
369 18/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
370 17/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ digicenter
371 16/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ hungmobile_vn
372 15/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
373 14/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
374 13/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.150.000 VNĐ digicenter
375 12/09/2013 1 ngày 4.499.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ thoitrangmobile
376 11/09/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.451.000 VNĐ dienthoaiskyvn
377 10/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ digicenter
378 09/09/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giá không đổi topphone
379 08/09/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 302.000 VNĐ topphone
380 07/09/2013 1 ngày 3.288.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ baotuyetmobile
381 06/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
382 05/09/2013 2 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
383 03/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
384 02/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
385 01/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
386 31/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
387 30/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
388 29/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
389 28/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
390 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
391 26/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
392 25/08/2013 13 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
393 12/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.151.000 VNĐ digicenter
394 11/08/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphonehanoi
395 10/08/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
396 09/08/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ digicenter
397 08/08/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ digicenter
398 07/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ GiaHuymobile
399 06/08/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
400 05/08/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ digicenter
401 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
402 03/08/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ tienphongmobile
403 02/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
404 01/08/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
405 31/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
406 30/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
407 29/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
408 28/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
409 27/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
410 26/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
411 25/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
412 24/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
413 23/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
414 22/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
415 21/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ digicenter
416 20/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
417 19/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
418 18/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
419 17/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ socmobile
420 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
421 15/07/2013 1 ngày 3.368.000 VNĐ Giảm 932.000 VNĐ baotuyetmobile
422 14/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
423 13/07/2013 1 ngày 3.368.000 VNĐ Giảm 1.232.000 VNĐ baotuyetmobile
424 12/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
425 11/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ digiphonehanoi
426 10/07/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
427 09/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ bichngocmobile
428 08/07/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
429 07/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ TranNamMobile
430 06/07/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ ngocmobile
431 05/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
432 04/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
433 03/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
434 02/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
435 01/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ didongdep
436 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
437 29/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
438 28/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
439 27/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ TranNamMobile
440 26/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ bomkorea
441 25/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
442 24/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
443 23/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
444 22/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
445 21/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
446 20/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
447 19/06/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Cuongluamobile
448 18/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
449 17/06/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ smartphonehanquoc
450 16/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ smartphonehanquoc
451 15/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
452 14/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ digiphone
453 13/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
454 12/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
455 11/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ ngocmobile
456 10/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
457 09/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
458 08/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
459 07/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ bichngocmobile
460 06/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ngocmobile
461 05/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
462 04/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
463 03/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
464 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ShopVN123
465 01/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
466 31/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
467 30/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ digiphonehanoi
468 29/05/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
469 28/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ ngocmobile
470 27/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
471 26/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
472 25/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ thegioiblackberryvn
473 24/05/2013 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ ngocthanh_mobile
474 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thegioiblackberryvn
475 22/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi tannamduong
476 21/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ tannamduong
477 20/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ digiphonehanoi
478 19/05/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
479 18/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ tannamduong
480 17/05/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
481 16/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi tannamduong
482 15/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
483 14/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
484 13/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
485 12/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
486 11/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
487 10/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
488 09/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
489 08/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
490 07/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ttmobiletwuh
491 06/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ binhduongmobile
492 05/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
493 04/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
494 03/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
495 02/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ttmobiletwuh
496 01/05/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ ngocthanh_mobile
497 30/04/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
498 29/04/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ binhduongmobile
499 28/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
500 27/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
501 26/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
502 25/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
503 24/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
504 23/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
505 22/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
506 21/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
507 20/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
508 19/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
509 18/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giá không đổi chokorea
510 17/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ chokorea
511 16/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
512 15/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
513 14/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ TranNamMobile
514 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
515 12/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
516 11/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
517 10/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
518 09/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
519 08/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ thaihamobile
520 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
521 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
522 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
523 04/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
524 03/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
525 02/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
526 01/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
527 31/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
528 30/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
529 29/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 1.451.000 VNĐ digiphone
530 28/03/2013 1 ngày 4.199.000 VNĐ Giảm 1.451.000 VNĐ tanthanhgroup
531 27/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
532 26/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
533 25/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
534 24/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
535 23/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
536 22/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
537 21/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
538 20/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
539 19/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
540 18/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
541 17/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
542 16/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
543 15/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
544 14/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ digiphone
545 13/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
546 12/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
547 11/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
548 10/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
549 09/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
550 08/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
551 07/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
552 06/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
553 05/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
554 04/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ binhduongmobile
555 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphone
556 02/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
557 01/03/2013 7 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ binhduongmobile
558 22/02/2013 3 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
559 19/02/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
560 18/02/2013 5 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ ttmobiletwuh
561 13/02/2013 15 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
562 29/01/2013 3 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ tienphongmobile
563 26/01/2013 4 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
564 22/01/2013 5.980.000 VNĐ dienthoaitrungquoc
Có tổng cộng 564 thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White trong mục Mobile