• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/10/2014 1 ngày 2.288.000 VNĐ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
2 25/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
3 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
4 23/10/2014 1 ngày 2.288.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
5 22/10/2014 1 ngày 2.288.000 VNĐ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
6 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
7 20/10/2014 1 ngày 2.288.000 VNĐ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
8 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
9 18/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
10 17/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
11 16/10/2014 1 ngày 2.288.000 VNĐ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
12 15/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
13 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ huyhangmobile
14 13/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
15 12/10/2014 1 ngày 1.850.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
16 11/10/2014 1 ngày 1.850.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
17 10/10/2014 1 ngày 1.850.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
18 09/10/2014 1 ngày 1.850.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
19 08/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
20 07/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
21 06/10/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
22 05/10/2014 1 ngày 1.850.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
23 04/10/2014 1 ngày 1.850.000 VNĐ Giảm 438.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
24 03/10/2014 1 ngày 2.288.000 VNĐ Tăng 388.000 VNĐ baotuyetmobile
25 02/10/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
26 01/10/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
27 30/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ Sky_Lg_giare
28 29/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
29 28/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
30 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
31 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 VNĐ Giảm 1.890.000 VNĐ Sky_Lg_giare
32 25/09/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
33 24/09/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
34 23/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ benmobile
35 22/09/2014 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 698.000 VNĐ viethas
36 21/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Giảm 912.000 VNĐ baotuyetmobile
37 20/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
38 19/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Tăng 698.000 VNĐ baotuyetmobile
39 18/09/2014 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giá không đổi viethas
40 17/09/2014 1 ngày 1.990.000 VNĐ Giảm 698.000 VNĐ viethas
41 16/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
42 15/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
43 14/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
44 13/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
45 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
46 11/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 788.000 VNĐ benmobile
47 10/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
48 09/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
49 08/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
50 07/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
51 06/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
52 05/09/2014 1 ngày 2.688.000 VNĐ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
53 04/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
54 03/09/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
55 02/09/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ tanthanhgroup
56 01/09/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ CongtyGiaVu
57 31/08/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ vithecuongg
58 30/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
59 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ tanthanhgroup
60 28/08/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 810.000 VNĐ viettablet
61 27/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ MNO2
62 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ korea_smart
63 25/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
64 24/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
65 23/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
66 22/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
67 21/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
68 20/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
69 19/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ tanthanhgroup
70 18/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ MNO2
71 17/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
72 16/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
73 15/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
74 14/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
75 13/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
76 12/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
77 11/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
78 10/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
79 09/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
80 08/08/2014 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanthanhgroup
81 07/08/2014 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
82 06/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
83 05/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
84 04/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
85 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
86 02/08/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
87 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
88 31/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
89 30/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
90 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
91 28/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
92 27/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
93 26/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
94 25/07/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
95 24/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
96 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi alo_hot
97 22/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
98 21/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
99 20/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
100 19/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
101 18/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
102 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
103 16/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
104 15/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
105 14/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
106 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ alo_hot
107 12/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
108 11/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
109 10/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
110 09/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 410.000 VNĐ ismartphone
111 08/07/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
112 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
113 06/07/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi LuongMobile
114 05/07/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ LuongMobile
115 04/07/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
116 03/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
117 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 668.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
118 01/07/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
119 30/06/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
120 29/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
121 28/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
122 27/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
123 26/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.022.000 VNĐ MNO2
124 25/06/2014 1 ngày 2.668.000 VNĐ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
125 24/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 2.199.000 VNĐ Sky_Lg_giare
126 23/06/2014 1 ngày 4.299.000 VNĐ Tăng 609.000 VNĐ hotphonevn
127 22/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
128 21/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
129 20/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
130 19/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giá không đổi Sky_Lg_giare
131 18/06/2014 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ Sky_Lg_giare
132 17/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 810.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
133 16/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi ta_mobile
134 15/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 810.000 VNĐ ta_mobile
135 14/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
136 13/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
137 12/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Giá không đổi MNO2
138 11/06/2014 1 ngày 3.690.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ MNO2
139 10/06/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Giảm 778.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
140 09/06/2014 1 ngày 2.968.000 VNĐ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
141 08/06/2014 1 ngày 3.000.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ ta_mobile
142 07/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
143 06/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
144 05/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
145 04/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
146 03/06/2014 1 ngày 2.999.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ mobishop
147 02/06/2014 1 ngày 2.968.000 VNĐ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
148 01/06/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
149 31/05/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 2.250.000 VNĐ viettablet
150 30/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
151 29/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
152 28/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hoiandroidhanquoc367
153 27/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
154 26/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.601.000 VNĐ xsmobile
155 25/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
156 24/05/2014 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ xperiashop
157 23/05/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
158 22/05/2014 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ digiphone
159 21/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ xperiashop
160 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
161 19/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
162 18/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
163 17/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
164 16/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
165 15/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
166 14/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi ismartphone
167 13/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
168 12/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi xsmobile
169 11/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
170 10/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
171 09/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 2.301.000 VNĐ xsmobile
172 08/05/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ viettablet
173 07/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
174 06/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ TranNamMobile
175 05/05/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
176 04/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
177 03/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
178 02/05/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
179 01/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ koreahotmobile
180 30/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
181 29/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 1.268.000 VNĐ koreahotmobile
182 28/04/2014 1 ngày 3.568.000 VNĐ Tăng 1.668.000 VNĐ baotuyetmobile
183 27/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
184 26/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
185 25/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
186 24/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
187 23/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
188 22/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi mobilelanvy
189 21/04/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 1.199.000 VNĐ mobilelanvy
190 20/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
191 19/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giá không đổi mobishop
192 18/04/2014 1 ngày 3.099.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ mobishop
193 17/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ TranNamMobile
194 16/04/2014 1 ngày 1.950.000 VNĐ Giảm 2.150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
195 15/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
196 14/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.032.000 VNĐ TranNamMobile
197 13/04/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Giảm 232.000 VNĐ baotuyetmobile
198 12/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
199 11/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
200 10/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giá không đổi CuongThinhmobile298
201 09/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
202 08/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ toantammobile
203 07/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
204 06/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
205 05/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
206 04/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
207 03/04/2014 1 ngày 3.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
208 02/04/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ toantammobile
209 01/04/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
210 31/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
211 30/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ toantammobile
212 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
213 28/03/2014 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ Ngockimanh
214 27/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.901.000 VNĐ digiphone
215 26/03/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
216 25/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
217 24/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thoitrangmobile
218 23/03/2014 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thoitrangmobile
219 22/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienltt01
220 21/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ tienltt01
221 20/03/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
222 19/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
223 18/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ toantammobile
224 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
225 16/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi viettablet
226 15/03/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ viettablet
227 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
228 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
229 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
230 11/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
231 10/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
232 09/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi xperiashop
233 08/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.232.000 VNĐ xperiashop
234 07/03/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
235 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi koreahotmobile
236 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ koreahotmobile
237 04/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi tienltt01
238 03/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
239 02/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi didongsaigon24h
240 01/03/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
241 28/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
242 27/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
243 26/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
244 25/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
245 24/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
246 23/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
247 22/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
248 21/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
249 20/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
250 19/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
251 18/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
252 17/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
253 16/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
254 15/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
255 14/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
256 13/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
257 12/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
258 11/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
259 10/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
260 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ androidhanoi
261 08/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
262 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
263 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
264 05/02/2014 2 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
265 03/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ androidhanoi
266 02/02/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaionline
267 01/02/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 1.840.000 VNĐ dienthoaionline
268 31/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ phonedep
269 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ didongthanhdat
270 29/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 1.122.000 VNĐ phonedep
271 28/01/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Tăng 78.000 VNĐ baotuyetmobile
272 27/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
273 26/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
274 25/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
275 24/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
276 23/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
277 22/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
278 21/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
279 20/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
280 19/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
281 18/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
282 17/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
283 16/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
284 15/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nouvo_mobile
285 14/01/2014 1 ngày 2.790.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ tuanphatmobile
286 13/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 78.000 VNĐ nouvo_mobile
287 12/01/2014 1 ngày 3.068.000 VNĐ Giảm 1.432.000 VNĐ baotuyetmobile
288 11/01/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ viettablet
289 10/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
290 09/01/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.210.000 VNĐ digiphone
291 08/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
292 07/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
293 06/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
294 05/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
295 04/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
296 03/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
297 02/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
298 01/01/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
299 31/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
300 30/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
301 29/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
302 28/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
303 27/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
304 26/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
305 25/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ nouvo_mobile
306 24/12/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
307 23/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.312.000 VNĐ Audongmobile
308 22/12/2013 1 ngày 3.188.000 VNĐ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
309 21/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ Audongmobile
310 20/12/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
311 19/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ nouvo_mobile
312 18/12/2013 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ baothymobile
313 17/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
314 16/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nouvo_mobile
315 15/12/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ baothymobile
316 14/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
317 13/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
318 12/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
319 11/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
320 10/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
321 09/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
322 08/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
323 07/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
324 06/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
325 05/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.510.000 VNĐ nouvo_mobile
326 04/12/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.510.000 VNĐ Ngockimanh
327 03/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
328 02/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
329 01/12/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nouvo_mobile
330 30/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nouvo29_mobile
331 29/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
332 28/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
333 27/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi nouvo_mobile
334 26/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ thegioisieuso
335 25/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.440.000 VNĐ phonedep
336 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 1.350.000 VNĐ nouvo29_mobile
337 23/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
338 22/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
339 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
340 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
341 19/11/2013 1 ngày 4.390.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ digiphone
342 18/11/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ vinhvumobile
343 17/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
344 16/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
345 15/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ nouvo_mobile
346 14/11/2013 1 ngày 4.390.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ digiphone
347 13/11/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
348 12/11/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ bkcvn
349 11/11/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
350 10/11/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ TranNamMobile
351 09/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
352 08/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
353 07/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
354 06/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
355 05/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
356 04/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dhmobile
357 03/11/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ tuanphatmobile
358 02/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
359 01/11/2013 1 ngày 4.290.000 VNĐ Tăng 1.002.000 VNĐ dhmobile
360 31/10/2013 1 ngày 3.288.000 VNĐ Tăng 589.000 VNĐ baotuyetmobile
361 30/10/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giảm 1.801.000 VNĐ krtech_alo
362 29/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
363 28/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi Ngockimanh
364 27/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ Ngockimanh
365 26/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giá không đổi tanthanhgroup
366 25/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ tanthanhgroup
367 24/10/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ dienthoaiskyvn
368 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ bichngocmobile
369 22/10/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ tanthanhgroup
370 21/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
371 20/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
372 19/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi androidhanoi
373 18/10/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 3.090.000 VNĐ androidhanoi
374 17/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
375 16/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
376 15/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
377 14/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
378 13/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Giá không đổi bkcvn
379 12/10/2013 1 ngày 5.690.000 VNĐ Tăng 3.040.000 VNĐ bkcvn
380 11/10/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi 367mobile
381 10/10/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 2.050.000 VNĐ 367mobile
382 09/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
383 08/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
384 07/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ minhvietmobile
385 06/10/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ TranNamMobile
386 05/10/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ minhvietmobile
387 04/10/2013 1 ngày 4.590.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ dienthoaionline
388 03/10/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 909.000 VNĐ hungmobile_vn
389 02/10/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
390 01/10/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
391 30/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.009.000 VNĐ hungmobile_vn
392 29/09/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ svmobile
393 28/09/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giá không đổi daiphuminh
394 27/09/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
395 26/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
396 25/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
397 24/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
398 23/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Giá không đổi hungmobile_vn
399 22/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.049.000 VNĐ hungmobile_vn
400 21/09/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ CuongThinhmobile298
401 20/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
402 19/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
403 18/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
404 17/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ digicenter
405 16/09/2013 1 ngày 4.399.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ hungmobile_vn
406 15/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
407 14/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
408 13/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.150.000 VNĐ digicenter
409 12/09/2013 1 ngày 4.499.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ thoitrangmobile
410 11/09/2013 1 ngày 4.800.000 VNĐ Tăng 1.451.000 VNĐ dienthoaiskyvn
411 10/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 241.000 VNĐ digicenter
412 09/09/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giá không đổi topphone
413 08/09/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 302.000 VNĐ topphone
414 07/09/2013 1 ngày 3.288.000 VNĐ Giảm 61.000 VNĐ baotuyetmobile
415 06/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
416 05/09/2013 2 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
417 03/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
418 02/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
419 01/09/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
420 31/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
421 30/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
422 29/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
423 28/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
424 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
425 26/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
426 25/08/2013 13 ngày 3.349.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
427 12/08/2013 1 ngày 3.349.000 VNĐ Giảm 1.151.000 VNĐ digicenter
428 11/08/2013 1 ngày 4.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphonehanoi
429 10/08/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
430 09/08/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ digicenter
431 08/08/2013 1 ngày 4.490.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ digicenter
432 07/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ GiaHuymobile
433 06/08/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
434 05/08/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ digicenter
435 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
436 03/08/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ tienphongmobile
437 02/08/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
438 01/08/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
439 31/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
440 30/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
441 29/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
442 28/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
443 27/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi tienphongmobile
444 26/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
445 25/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
446 24/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
447 23/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
448 22/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi digicenter
449 21/07/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ digicenter
450 20/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
451 19/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
452 18/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
453 17/07/2013 1 ngày 3.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ socmobile
454 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
455 15/07/2013 1 ngày 3.368.000 VNĐ Giảm 932.000 VNĐ baotuyetmobile
456 14/07/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
457 13/07/2013 1 ngày 3.368.000 VNĐ Giảm 1.232.000 VNĐ baotuyetmobile
458 12/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
459 11/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ digiphonehanoi
460 10/07/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
461 09/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ bichngocmobile
462 08/07/2013 1 ngày 3.990.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
463 07/07/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ TranNamMobile
464 06/07/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ ngocmobile
465 05/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
466 04/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
467 03/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
468 02/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi didongdep
469 01/07/2013 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ didongdep
470 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
471 29/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinhvumobile
472 28/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
473 27/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ TranNamMobile
474 26/06/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ bomkorea
475 25/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
476 24/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
477 23/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
478 22/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
479 21/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi TranNamMobile
480 20/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
481 19/06/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ Cuongluamobile
482 18/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
483 17/06/2013 1 ngày 3.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ smartphonehanquoc
484 16/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ smartphonehanquoc
485 15/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
486 14/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ digiphone
487 13/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
488 12/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giá không đổi ngocmobile
489 11/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ ngocmobile
490 10/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
491 09/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
492 08/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
493 07/06/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ bichngocmobile
494 06/06/2013 1 ngày 3.350.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ ngocmobile
495 05/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
496 04/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
497 03/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
498 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ ShopVN123
499 01/06/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
500 31/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giá không đổi digiphonehanoi
501 30/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ digiphonehanoi
502 29/05/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
503 28/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ ngocmobile
504 27/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
505 26/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
506 25/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ thegioiblackberryvn
507 24/05/2013 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ ngocthanh_mobile
508 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thegioiblackberryvn
509 22/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi tannamduong
510 21/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ tannamduong
511 20/05/2013 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ digiphonehanoi
512 19/05/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
513 18/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ tannamduong
514 17/05/2013 1 ngày 5.100.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
515 16/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi tannamduong
516 15/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
517 14/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
518 13/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
519 12/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
520 11/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
521 10/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giá không đổi quanglongmobile
522 09/05/2013 1 ngày 3.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
523 08/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
524 07/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ttmobiletwuh
525 06/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ binhduongmobile
526 05/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
527 04/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
528 03/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
529 02/05/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ ttmobiletwuh
530 01/05/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.900.000 VNĐ ngocthanh_mobile
531 30/04/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
532 29/04/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ binhduongmobile
533 28/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
534 27/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
535 26/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
536 25/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
537 24/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
538 23/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
539 22/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
540 21/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
541 20/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi ngocthanh_mobile
542 19/04/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
543 18/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giá không đổi chokorea
544 17/04/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ chokorea
545 16/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
546 15/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
547 14/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ TranNamMobile
548 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioiblackberryvn
549 12/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
550 11/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
551 10/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
552 09/04/2013 1 ngày 5.300.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
553 08/04/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ thaihamobile
554 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
555 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
556 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
557 04/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
558 03/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
559 02/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
560 01/04/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
561 31/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
562 30/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
563 29/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Tăng 1.451.000 VNĐ digiphone
564 28/03/2013 1 ngày 4.199.000 VNĐ Giảm 1.451.000 VNĐ tanthanhgroup
565 27/03/2013 1 ngày 5.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
566 26/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
567 25/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
568 24/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
569 23/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
570 22/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
571 21/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
572 20/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
573 19/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
574 18/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
575 17/03/2013 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
576 16/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
577 15/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
578 14/03/2013 1 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ digiphone
579 13/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
580 12/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
581 11/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
582 10/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
583 09/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
584 08/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
585 07/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
586 06/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
587 05/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
588 04/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 1.600.000 VNĐ binhduongmobile
589 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphone
590 02/03/2013 1 ngày 4.600.000 VNĐ Giá không đổi binhduongmobile
591 01/03/2013 7 ngày 4.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ binhduongmobile
592 22/02/2013 3 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
593 19/02/2013 1 ngày 4.650.000 VNĐ Giá không đổi ttmobiletwuh
594 18/02/2013 5 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ ttmobiletwuh
595 13/02/2013 15 ngày 4.900.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
596 29/01/2013 3 ngày 4.650.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ tienphongmobile
597 26/01/2013 4 ngày 4.900.000 VNĐ Giảm 1.080.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
598 22/01/2013 5.980.000 VNĐ dienthoaitrungquoc
Có tổng cộng 598 thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White trong mục Mobile