Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ Appstore
2 31/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
3 30/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
4 29/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
5 28/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
6 27/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ xuanthuymobile
7 26/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
8 25/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
9 24/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
10 23/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
11 22/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
12 21/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
13 20/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
14 19/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ smartphonegiare198
15 18/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
16 17/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
17 16/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
18 15/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
19 14/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
20 13/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
21 12/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
22 11/08/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
23 10/08/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ didong_pro
24 09/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
25 08/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
26 07/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
27 06/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
28 05/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
29 04/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ chuyenbandienthoai
30 03/08/2015 1 ngày 1.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ smartphoneHan
31 02/08/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ xelanyte
32 01/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi smartphoneHan
33 31/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
34 30/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi smartphoneHan
35 29/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
36 28/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ smartphoneHan
37 27/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ didongthanhdat
38 26/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi smartphoneHan
39 25/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
40 24/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ smartphoneHan
41 23/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kopitemobile
42 22/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
43 21/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ Sky_Lg_giare
44 20/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kopitemobile
45 19/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
46 18/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
47 17/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
48 16/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
49 15/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
50 14/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
51 13/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
52 12/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
53 11/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
54 10/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
55 09/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
56 08/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
57 07/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
58 06/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
59 05/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
60 04/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
61 03/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
62 02/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Sky_Lg_giare
63 01/07/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
64 30/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
65 29/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
66 28/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
67 27/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
68 26/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
69 25/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
70 24/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
71 23/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
72 22/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
73 21/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
74 20/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
75 19/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
76 18/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
77 17/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
78 16/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
79 15/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
80 14/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
81 13/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
82 12/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
83 11/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
84 10/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ nouvo29_smartphone
85 09/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
86 08/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
87 07/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
88 06/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
89 05/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ didong_pro
90 04/06/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ nouvo29_smartphone
91 31/05/2015 4 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ didong_pro
92 27/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
93 26/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 791.000 VNĐ skygiare
94 25/05/2015 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
95 24/05/2015 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
96 23/05/2015 2 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
97 21/05/2015 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 791.000 VNĐ B_Nmobile
98 20/05/2015 2 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
99 18/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
100 17/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
101 16/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
102 15/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
103 14/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
104 13/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
105 12/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 169.000 VNĐ skygiare
106 11/05/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
107 10/05/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
108 09/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
109 08/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
110 07/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
111 06/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
112 05/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
113 04/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
114 03/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
115 02/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
116 01/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ alo_hot
117 30/04/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
118 29/04/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
119 28/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
120 27/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
121 26/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
122 25/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ alo_hot
123 24/04/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
124 22/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
125 21/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
126 20/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
127 19/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
128 18/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
129 17/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
130 16/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
131 15/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
132 14/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
133 13/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
134 12/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
135 11/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
136 10/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
137 09/04/2015 2 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
138 07/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
139 06/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
140 05/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
141 04/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
142 03/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
143 02/04/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
144 01/04/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
145 31/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
146 30/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thuduc_skygiare
147 29/03/2015 1 ngày 1.790.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ baothymobile
148 28/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
149 27/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thuduc_skygiare
150 26/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
151 25/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
152 24/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
153 23/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
154 22/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
155 21/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
156 20/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
157 19/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
158 18/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
159 17/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 47xuanthuymobile
160 16/03/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ korea_smart
161 15/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
162 14/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
163 13/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
164 12/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 47xuanthuymobile
165 11/03/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ korea_smart
166 10/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
167 09/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ 47xuanthuymobile
168 08/03/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi techzonevn
169 07/03/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 18.000 VNĐ techzonevn
170 06/03/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
171 05/03/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
172 04/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
173 03/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
174 02/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
175 01/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
176 28/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ skygiare
177 27/02/2015 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ Appstore
178 26/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
179 25/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
180 24/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
181 23/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
182 22/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
183 21/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
184 20/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
185 19/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
186 18/02/2015 3 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ skygiare
187 15/02/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
188 14/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
189 13/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
190 12/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
191 11/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
192 10/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
193 09/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
194 08/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 99.600 VNĐ skygiare
195 07/02/2015 1 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 1.289.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
196 06/02/2015 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.289.600 VNĐ Appstore
197 05/02/2015 2 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 267.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
198 03/02/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 267.600 VNĐ baotuyetmobile
199 02/02/2015 1 ngày 1.600.400 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
200 01/02/2015 2 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 267.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
201 30/01/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 278.000 VNĐ baotuyetmobile
202 29/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
203 28/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthihangcongnghe
204 27/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
205 26/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
206 25/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
207 24/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
208 23/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
209 22/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
210 21/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
211 20/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
212 19/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
213 18/01/2015 3 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
214 15/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
215 14/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
216 13/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ skygiare
217 12/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
218 11/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
219 10/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
220 09/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthihangcongnghe
221 08/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
222 07/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ skygiare
223 06/01/2015 1 ngày 2.168.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
224 05/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
225 04/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
226 03/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
227 02/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
228 01/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
229 31/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
230 30/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
231 29/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
232 28/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
233 27/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
234 26/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
235 25/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
236 24/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
237 23/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
238 22/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ skygiare
239 21/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
240 20/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
241 19/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
242 18/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
243 17/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
244 16/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
245 15/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ alo_hot
246 14/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
247 13/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
248 12/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
249 11/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
250 10/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
251 09/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
252 08/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
253 07/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
254 06/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
255 05/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
256 04/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
257 03/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
258 02/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ skygiare
259 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi korea_smart
260 30/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 901.000 VNĐ korea_smart
261 29/11/2014 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
262 28/11/2014 1 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Sky_Lg_giare
263 27/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
264 26/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
265 25/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
266 24/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
267 23/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
268 22/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
269 21/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
270 20/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
271 19/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
272 18/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
273 17/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 688.000 VNĐ thuduc_skygiare
274 16/11/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 688.000 VNĐ baotuyetmobile
275 15/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
276 14/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
277 13/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
278 12/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
279 11/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
280 10/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
281 09/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
282 08/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
283 07/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
284 06/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
285 05/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
286 04/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
287 03/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
288 02/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 638.000 VNĐ Sky_Lg_giare
289 01/11/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 638.000 VNĐ baotuyetmobile
290 31/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
291 30/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
292 29/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
293 28/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
294 27/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
295 26/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ skygiare
296 25/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
297 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
298 23/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
299 22/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
300 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
301 20/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
302 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
303 18/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
304 17/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
305 16/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
306 15/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
307 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ huyhangmobile
308 13/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
309 12/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
310 11/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
311 10/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
312 09/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
313 08/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
314 07/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
315 06/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
316 05/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
317 04/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giảm 438.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
318 03/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 388.000 VNĐ baotuyetmobile
319 02/10/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
320 01/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
321 30/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ Sky_Lg_giare
322 29/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
323 28/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
324 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
325 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ Sky_Lg_giare
326 25/09/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
327 24/09/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
328 23/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ benmobile
329 22/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 698.000 VNĐ viethas
330 21/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Giảm 912.000 VNĐ baotuyetmobile
331 20/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
332 19/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 698.000 VNĐ baotuyetmobile
333 18/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi viethas
334 17/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 698.000 VNĐ viethas
335 16/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
336 15/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
337 14/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
338 13/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
339 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
340 11/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 788.000 VNĐ benmobile
341 10/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
342 09/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
343 08/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
344 07/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
345 06/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
346 05/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
347 04/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
348 03/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
349 02/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tanthanhgroup
350 01/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ CongtyGiaVu
351 31/08/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vithecuongg
352 30/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
353 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tanthanhgroup
354 28/08/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ viettablet
355 27/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ MNO2
356 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ korea_smart
357 25/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
358 24/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
359 23/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
360 22/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
361 21/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
362 20/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
363 19/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanthanhgroup
364 18/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ MNO2
365 17/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
366 16/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
367 15/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
368 14/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
369 13/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
370 12/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
371 11/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
372 10/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
373 09/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
374 08/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanthanhgroup
375 07/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
376 06/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
377 05/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
378 04/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
379 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
380 02/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
381 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
382 31/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
383 30/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
384 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
385 28/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
386 27/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
387 26/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
388 25/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
389 24/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
390 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
391 22/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
392 21/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
393 20/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
394 19/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
395 18/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
396 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
397 16/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
398 15/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
399 14/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
400 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ alo_hot
401 12/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
402 11/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
403 10/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
404 09/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ ismartphone
405 08/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
406 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
407 06/07/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi LuongMobile
408 05/07/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ LuongMobile
409 04/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
410 03/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
411 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
412 01/07/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
413 30/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
414 29/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
415 28/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
416 27/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
417 26/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.022.000 VNĐ MNO2
418 25/06/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
419 24/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.199.000 VNĐ Sky_Lg_giare
420 23/06/2014 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 609.000 VNĐ hotphonevn
421 22/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
422 21/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
423 20/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
424 19/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
425 18/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Sky_Lg_giare
426 17/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
427 16/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ta_mobile
428 15/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ ta_mobile
429 14/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
430 13/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
431 12/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
432 11/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ MNO2
433 10/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 778.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
434 09/06/2014 1 ngày 2.968.000 ₫ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
435 08/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ta_mobile
436 07/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
437 06/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
438 05/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
439 04/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
440 03/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ mobishop
441 02/06/2014 1 ngày 2.968.000 ₫ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
442 01/06/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
443 31/05/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ viettablet
444 30/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
445 29/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
446 28/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hoiandroidhanquoc367
447 27/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
448 26/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ xsmobile
449 25/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
450 24/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ xperiashop
451 23/05/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi digiphone
452 22/05/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ digiphone
453 21/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ xperiashop
454 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
455 19/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
456 18/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
457 17/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
458 16/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
459 15/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
460 14/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
461 13/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
462 12/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi xsmobile
463 11/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
464 10/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
465 09/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 2.301.000 VNĐ xsmobile
466 08/05/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ viettablet
467 07/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
468 06/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ TranNamMobile
469 05/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
470 04/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
471 03/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
472 02/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
473 01/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ koreahotmobile
474 30/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
475 29/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.268.000 VNĐ koreahotmobile
476 28/04/2014 1 ngày 3.568.000 ₫ Tăng 1.668.000 VNĐ baotuyetmobile
477 27/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
478 26/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
479 25/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
480 24/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
481 23/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
482 22/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
483 21/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ mobilelanvy
484 20/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi mobishop
485 19/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi mobishop
486 18/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ mobishop
487 17/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ TranNamMobile
488 16/04/2014 1 ngày 1.950.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
489 15/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
490 14/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.032.000 VNĐ TranNamMobile
491 13/04/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Giảm 232.000 VNĐ baotuyetmobile
492 12/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
493 11/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
494 10/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
495 09/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
496 08/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ toantammobile
497 07/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
498 06/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
499 05/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
500 04/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
501 03/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
502 02/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ toantammobile
503 01/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
504 31/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
505 30/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ toantammobile
506 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
507 28/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ Ngockimanh
508 27/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ digiphone
509 26/03/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
510 25/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
511 24/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
512 23/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thoitrangmobile
513 22/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienltt01
514 21/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ tienltt01
515 20/03/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
516 19/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
517 18/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ toantammobile
518 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
519 16/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
520 15/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viettablet
521 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
522 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
523 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
524 11/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
525 10/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
526 09/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
527 08/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.232.000 VNĐ xperiashop
528 07/03/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
529 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi koreahotmobile
530 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreahotmobile
531 04/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienltt01
532 03/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
533 02/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
534 01/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
535 28/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
536 27/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
537 26/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
538 25/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
539 24/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
540 23/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
541 22/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
542 21/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
543 20/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
544 19/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
545 18/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
546 17/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
547 16/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
548 15/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
549 14/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
550 13/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
551 12/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
552 11/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
553 10/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
554 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ androidhanoi
555 08/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
556 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
557 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
558 05/02/2014 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
559 03/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ androidhanoi
560 02/02/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaionline
561 01/02/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.840.000 VNĐ dienthoaionline
562 31/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ phonedep
563 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ didongthanhdat
564 29/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.122.000 VNĐ phonedep
565 28/01/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Tăng 78.000 VNĐ baotuyetmobile
566 27/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
567 26/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
568 25/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
569 24/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
570 23/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
571 22/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
572 21/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
573 20/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
574 19/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
575 18/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
576 17/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
577 16/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
578 15/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nouvo_mobile
579 14/01/2014 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuanphatmobile
580 13/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 78.000 VNĐ nouvo_mobile
581 12/01/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Giảm 1.432.000 VNĐ baotuyetmobile
582 11/01/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ viettablet
583 10/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi digiphone
584 09/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ digiphone
585 08/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
586 07/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
587 06/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
588 05/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
589 04/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
590 03/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
591 02/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
592 01/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
593 31/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
594 30/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
595 29/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
596 28/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
597 27/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
598 26/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
599 25/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ nouvo_mobile
600 24/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
601 23/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ Audongmobile
602 22/12/2013 1 ngày 3.188.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
603 21/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ Audongmobile
604 20/12/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
605 19/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ nouvo_mobile
606 18/12/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ baothymobile
607 17/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
608 16/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nouvo_mobile
609 15/12/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ baothymobile
610 14/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
611 13/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
612 12/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
613 11/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
614 10/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
615 09/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
616 08/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
617 07/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
618 06/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
619 05/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ nouvo_mobile
620 04/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ Ngockimanh
621 03/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
622 02/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
623 01/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nouvo_mobile
624 30/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nouvo29_mobile
625 29/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
626 28/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
627 27/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
628 26/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ thegioisieuso
629 25/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ phonedep
630 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ nouvo29_mobile
631 23/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
632 22/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
633 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
634 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
635 19/11/2013 1 ngày 4.390.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digiphone
636 18/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vinhvumobile
637 17/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
638 16/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
639 15/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ nouvo_mobile
640 14/11/2013 1 ngày 4.390.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ digiphone
641 13/11/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
642 12/11/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ bkcvn
643 11/11/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
644 10/11/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ TranNamMobile
645 09/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
646 08/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
647 07/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
648 06/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
649 05/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
650 04/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dhmobile
651 03/11/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ tuanphatmobile
652 02/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
653 01/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.002.000 VNĐ dhmobile
654 31/10/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Tăng 589.000 VNĐ baotuyetmobile
655 30/10/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.801.000 VNĐ krtech_alo
656 29/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
657 28/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
658 27/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Ngockimanh
659 26/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
660 25/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ tanthanhgroup
661 24/10/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienthoaiskyvn
662 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ bichngocmobile
663 22/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tanthanhgroup
664 21/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
665 20/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
666 19/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
667 18/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ androidhanoi
668 17/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
669 16/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
670 15/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
671 14/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
672 13/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
673 12/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 3.040.000 VNĐ bkcvn
674 11/10/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi 367mobile
675 10/10/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ 367mobile
676 09/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
677 08/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
678 07/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhvietmobile
679 06/10/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TranNamMobile
680 05/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhvietmobile
681 04/10/2013 1 ngày 4.590.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ dienthoaionline
682 03/10/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 909.000 VNĐ hungmobile_vn
683 02/10/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
684 01/10/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
685 30/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ hungmobile_vn
686 29/09/2013 1 ngày 3.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ svmobile
687 28/09/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
688 27/09/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
689 26/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
690 25/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
691 24/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
692 23/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
693 22/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.049.000 VNĐ hungmobile_vn
694 21/09/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CuongThinhmobile298
695 20/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
696 19/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
697 18/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
698 17/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ digicenter
699 16/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ hungmobile_vn
700 15/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
701 14/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
702 13/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ digicenter
703 12/09/2013 1 ngày 4.499.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ thoitrangmobile
704 11/09/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.451.000 VNĐ dienthoaiskyvn
705 10/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ digicenter
706 09/09/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giá không đổi topphone
707 08/09/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 302.000 VNĐ topphone
708 07/09/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ baotuyetmobile
709 06/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
710 05/09/2013 2 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
711 03/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
712 02/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
713 01/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
714 31/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
715 30/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
716 29/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
717 28/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
718 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
719 26/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
720 25/08/2013 13 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
721 12/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.151.000 VNĐ digicenter
722 11/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphonehanoi
723 10/08/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi digicenter
724 09/08/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ digicenter
725 08/08/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ digicenter
726 07/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ GiaHuymobile
727 06/08/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
728 05/08/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ digicenter
729 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
730 03/08/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienphongmobile
731 02/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
732 01/08/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
733 31/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
734 30/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
735 29/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
736 28/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
737 27/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
738 26/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
739 25/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
740 24/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
741 23/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
742 22/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
743 21/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ digicenter
744 20/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
745 19/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
746 18/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
747 17/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ socmobile
748 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
749 15/07/2013 1 ngày 3.368.000 ₫ Giảm 932.000 VNĐ baotuyetmobile
750 14/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
751 13/07/2013 1 ngày 3.368.000 ₫ Giảm 1.232.000 VNĐ baotuyetmobile
752 12/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
753 11/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ digiphonehanoi
754 10/07/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
755 09/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ bichngocmobile
756 08/07/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
757 07/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ TranNamMobile
758 06/07/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ ngocmobile
759 05/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
760 04/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
761 03/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
762 02/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
763 01/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didongdep
764 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
765 29/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
766 28/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
767 27/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ TranNamMobile
768 26/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ bomkorea
769 25/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
770 24/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
771 23/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
772 22/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
773 21/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
774 20/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
775 19/06/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Cuongluamobile
776 18/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
777 17/06/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ smartphonehanquoc
778 16/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ smartphonehanquoc
779 15/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi digiphone
780 14/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ digiphone
781 13/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
782 12/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
783 11/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ ngocmobile
784 10/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
785 09/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
786 08/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
787 07/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ bichngocmobile
788 06/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ngocmobile
789 05/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
790 04/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
791 03/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
792 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ShopVN123
793 01/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
794 31/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
795 30/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ digiphonehanoi
796 29/05/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
797 28/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ ngocmobile
798 27/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
799 26/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
800 25/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ thegioiblackberryvn
801 24/05/2013 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ngocthanh_mobile
802 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thegioiblackberryvn
803 22/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi tannamduong
804 21/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ tannamduong
805 20/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphonehanoi
806 19/05/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
807 18/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ tannamduong
808 17/05/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
809 16/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi tannamduong
810 15/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
811 14/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
812 13/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
813 12/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
814 11/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
815 10/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
816 09/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
817 08/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
818 07/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ttmobiletwuh
819 06/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ binhduongmobile
820 05/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
821 04/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
822 03/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
823 02/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ttmobiletwuh
824 01/05/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ ngocthanh_mobile
825 30/04/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
826 29/04/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ binhduongmobile
827 28/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
828 27/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
829 26/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
830 25/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
831 24/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
832 23/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
833 22/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
834 21/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
835 20/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
836 19/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
837 18/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giá không đổi chokorea
838 17/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chokorea
839 16/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
840 15/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
841 14/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ TranNamMobile
842 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
843 12/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
844 11/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
845 10/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
846 09/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
847 08/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ thaihamobile
848 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
849 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
850 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
851 04/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
852 03/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
853 02/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
854 01/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
855 31/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
856 30/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
857 29/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 1.451.000 VNĐ digiphone
858 28/03/2013 1 ngày 4.199.000 ₫ Giảm 1.451.000 VNĐ tanthanhgroup
859 27/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
860 26/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
861 25/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
862 24/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
863 23/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
864 22/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
865 21/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
866 20/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
867 19/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
868 18/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
869 17/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
870 16/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi digiphone
871 15/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi digiphone
872 14/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ digiphone
873 13/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
874 12/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
875 11/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
876 10/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
877 09/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
878 08/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
879 07/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
880 06/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
881 05/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
882 04/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ binhduongmobile
883 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphone
884 02/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
885 01/03/2013 7 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ binhduongmobile
886 22/02/2013 3 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
887 19/02/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
888 18/02/2013 5 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ ttmobiletwuh
889 13/02/2013 15 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
890 29/01/2013 3 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ tienphongmobile
891 26/01/2013 4 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
892 22/01/2013 5.980.000 ₫ dienthoaitrungquoc
Có tổng cộng 892 thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White đã được hệ thống ghi lại.