• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/01/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 278.000 VNĐ baotuyetmobile
2 29/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
3 28/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthihangcongnghe
4 27/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
5 26/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
6 25/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
7 24/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
8 23/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
9 22/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
10 21/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
11 20/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
12 19/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
13 18/01/2015 3 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
14 15/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
15 14/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
16 13/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ skygiare
17 12/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
18 11/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
19 10/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
20 09/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthihangcongnghe
21 08/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
22 07/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ skygiare
23 06/01/2015 1 ngày 2.168.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
24 05/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
25 04/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
26 03/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
27 02/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
28 01/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
29 31/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
30 30/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
31 29/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
32 28/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
33 27/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
34 26/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
35 25/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
36 24/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
37 23/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
38 22/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ skygiare
39 21/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
40 20/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
41 19/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
42 18/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
43 17/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
44 16/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
45 15/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ alo_hot
46 14/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
47 13/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
48 12/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
49 11/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
50 10/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
51 09/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
52 08/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
53 07/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
54 06/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
55 05/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
56 04/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
57 03/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
58 02/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ skygiare
59 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi korea_smart
60 30/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 901.000 VNĐ korea_smart
61 29/11/2014 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
62 28/11/2014 1 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Sky_Lg_giare
63 27/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
64 26/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
65 25/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
66 24/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
67 23/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
68 22/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
69 21/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
70 20/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
71 19/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
72 18/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
73 17/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 688.000 VNĐ thuduc_skygiare
74 16/11/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 688.000 VNĐ baotuyetmobile
75 15/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
76 14/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
77 13/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
78 12/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
79 11/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
80 10/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
81 09/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
82 08/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
83 07/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
84 06/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
85 05/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
86 04/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
87 03/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
88 02/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 638.000 VNĐ Sky_Lg_giare
89 01/11/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 638.000 VNĐ baotuyetmobile
90 31/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
91 30/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
92 29/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
93 28/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
94 27/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
95 26/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ skygiare
96 25/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
97 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
98 23/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
99 22/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
100 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
101 20/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
102 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
103 18/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
104 17/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
105 16/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
106 15/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
107 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ huyhangmobile
108 13/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
109 12/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
110 11/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
111 10/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
112 09/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
113 08/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
114 07/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
115 06/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
116 05/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
117 04/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giảm 438.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
118 03/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 388.000 VNĐ baotuyetmobile
119 02/10/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
120 01/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
121 30/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ Sky_Lg_giare
122 29/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
123 28/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
124 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
125 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ Sky_Lg_giare
126 25/09/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
127 24/09/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
128 23/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ benmobile
129 22/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 698.000 VNĐ viethas
130 21/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Giảm 912.000 VNĐ baotuyetmobile
131 20/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
132 19/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 698.000 VNĐ baotuyetmobile
133 18/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi viethas
134 17/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 698.000 VNĐ viethas
135 16/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
136 15/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
137 14/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
138 13/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
139 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
140 11/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 788.000 VNĐ benmobile
141 10/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
142 09/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
143 08/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
144 07/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
145 06/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
146 05/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
147 04/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
148 03/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
149 02/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tanthanhgroup
150 01/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ CongtyGiaVu
151 31/08/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vithecuongg
152 30/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
153 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tanthanhgroup
154 28/08/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ viettablet
155 27/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ MNO2
156 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ korea_smart
157 25/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
158 24/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
159 23/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
160 22/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
161 21/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
162 20/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
163 19/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanthanhgroup
164 18/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ MNO2
165 17/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
166 16/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
167 15/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
168 14/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
169 13/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
170 12/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
171 11/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
172 10/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
173 09/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
174 08/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanthanhgroup
175 07/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
176 06/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
177 05/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
178 04/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
179 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
180 02/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
181 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
182 31/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
183 30/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
184 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
185 28/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
186 27/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
187 26/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
188 25/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
189 24/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
190 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
191 22/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
192 21/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
193 20/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
194 19/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
195 18/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
196 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
197 16/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
198 15/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
199 14/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
200 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ alo_hot
201 12/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
202 11/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
203 10/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
204 09/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ ismartphone
205 08/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
206 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
207 06/07/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi LuongMobile
208 05/07/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ LuongMobile
209 04/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
210 03/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
211 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
212 01/07/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
213 30/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
214 29/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
215 28/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
216 27/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
217 26/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.022.000 VNĐ MNO2
218 25/06/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
219 24/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.199.000 VNĐ Sky_Lg_giare
220 23/06/2014 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 609.000 VNĐ hotphonevn
221 22/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
222 21/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
223 20/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
224 19/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
225 18/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Sky_Lg_giare
226 17/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
227 16/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ta_mobile
228 15/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ ta_mobile
229 14/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
230 13/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
231 12/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
232 11/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ MNO2
233 10/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 778.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
234 09/06/2014 1 ngày 2.968.000 ₫ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
235 08/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ta_mobile
236 07/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
237 06/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
238 05/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
239 04/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
240 03/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ mobishop
241 02/06/2014 1 ngày 2.968.000 ₫ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
242 01/06/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
243 31/05/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ viettablet
244 30/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
245 29/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
246 28/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hoiandroidhanquoc367
247 27/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
248 26/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ xsmobile
249 25/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
250 24/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ xperiashop
251 23/05/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi digiphone
252 22/05/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ digiphone
253 21/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ xperiashop
254 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
255 19/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
256 18/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
257 17/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
258 16/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
259 15/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
260 14/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
261 13/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
262 12/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi xsmobile
263 11/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
264 10/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
265 09/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 2.301.000 VNĐ xsmobile
266 08/05/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ viettablet
267 07/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
268 06/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ TranNamMobile
269 05/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
270 04/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
271 03/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
272 02/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
273 01/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ koreahotmobile
274 30/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
275 29/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.268.000 VNĐ koreahotmobile
276 28/04/2014 1 ngày 3.568.000 ₫ Tăng 1.668.000 VNĐ baotuyetmobile
277 27/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
278 26/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
279 25/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
280 24/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
281 23/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
282 22/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
283 21/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ mobilelanvy
284 20/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi mobishop
285 19/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi mobishop
286 18/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ mobishop
287 17/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ TranNamMobile
288 16/04/2014 1 ngày 1.950.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
289 15/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
290 14/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.032.000 VNĐ TranNamMobile
291 13/04/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Giảm 232.000 VNĐ baotuyetmobile
292 12/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
293 11/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
294 10/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
295 09/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
296 08/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ toantammobile
297 07/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
298 06/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
299 05/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
300 04/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
301 03/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
302 02/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ toantammobile
303 01/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
304 31/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
305 30/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ toantammobile
306 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
307 28/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ Ngockimanh
308 27/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ digiphone
309 26/03/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
310 25/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
311 24/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
312 23/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thoitrangmobile
313 22/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienltt01
314 21/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ tienltt01
315 20/03/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
316 19/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
317 18/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ toantammobile
318 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
319 16/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
320 15/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viettablet
321 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
322 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
323 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
324 11/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
325 10/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
326 09/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
327 08/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.232.000 VNĐ xperiashop
328 07/03/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
329 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi koreahotmobile
330 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreahotmobile
331 04/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienltt01
332 03/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
333 02/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
334 01/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
335 28/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
336 27/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
337 26/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
338 25/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
339 24/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
340 23/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
341 22/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
342 21/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
343 20/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
344 19/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
345 18/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
346 17/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
347 16/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
348 15/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
349 14/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
350 13/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
351 12/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
352 11/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
353 10/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
354 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ androidhanoi
355 08/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
356 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
357 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
358 05/02/2014 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
359 03/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ androidhanoi
360 02/02/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaionline
361 01/02/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.840.000 VNĐ dienthoaionline
362 31/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ phonedep
363 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ didongthanhdat
364 29/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.122.000 VNĐ phonedep
365 28/01/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Tăng 78.000 VNĐ baotuyetmobile
366 27/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
367 26/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
368 25/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
369 24/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
370 23/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
371 22/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
372 21/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
373 20/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
374 19/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
375 18/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
376 17/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
377 16/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
378 15/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nouvo_mobile
379 14/01/2014 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuanphatmobile
380 13/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 78.000 VNĐ nouvo_mobile
381 12/01/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Giảm 1.432.000 VNĐ baotuyetmobile
382 11/01/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ viettablet
383 10/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi digiphone
384 09/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ digiphone
385 08/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
386 07/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
387 06/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
388 05/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
389 04/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
390 03/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
391 02/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
392 01/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
393 31/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
394 30/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
395 29/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
396 28/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
397 27/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
398 26/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
399 25/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ nouvo_mobile
400 24/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
401 23/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ Audongmobile
402 22/12/2013 1 ngày 3.188.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
403 21/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ Audongmobile
404 20/12/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
405 19/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ nouvo_mobile
406 18/12/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ baothymobile
407 17/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
408 16/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nouvo_mobile
409 15/12/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ baothymobile
410 14/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
411 13/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
412 12/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
413 11/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
414 10/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
415 09/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
416 08/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
417 07/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
418 06/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
419 05/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ nouvo_mobile
420 04/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ Ngockimanh
421 03/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
422 02/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
423 01/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nouvo_mobile
424 30/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nouvo29_mobile
425 29/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
426 28/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
427 27/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
428 26/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ thegioisieuso
429 25/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ phonedep
430 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ nouvo29_mobile
431 23/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
432 22/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
433 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
434 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
435 19/11/2013 1 ngày 4.390.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digiphone
436 18/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vinhvumobile
437 17/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
438 16/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
439 15/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ nouvo_mobile
440 14/11/2013 1 ngày 4.390.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ digiphone
441 13/11/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
442 12/11/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ bkcvn
443 11/11/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
444 10/11/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ TranNamMobile
445 09/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
446 08/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
447 07/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
448 06/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
449 05/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
450 04/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dhmobile
451 03/11/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ tuanphatmobile
452 02/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
453 01/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.002.000 VNĐ dhmobile
454 31/10/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Tăng 589.000 VNĐ baotuyetmobile
455 30/10/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.801.000 VNĐ krtech_alo
456 29/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
457 28/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
458 27/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Ngockimanh
459 26/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
460 25/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ tanthanhgroup
461 24/10/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienthoaiskyvn
462 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ bichngocmobile
463 22/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tanthanhgroup
464 21/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
465 20/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
466 19/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
467 18/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ androidhanoi
468 17/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
469 16/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
470 15/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
471 14/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
472 13/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
473 12/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 3.040.000 VNĐ bkcvn
474 11/10/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi 367mobile
475 10/10/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ 367mobile
476 09/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
477 08/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
478 07/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhvietmobile
479 06/10/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TranNamMobile
480 05/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhvietmobile
481 04/10/2013 1 ngày 4.590.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ dienthoaionline
482 03/10/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 909.000 VNĐ hungmobile_vn
483 02/10/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
484 01/10/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
485 30/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ hungmobile_vn
486 29/09/2013 1 ngày 3.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ svmobile
487 28/09/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
488 27/09/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
489 26/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
490 25/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
491 24/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
492 23/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
493 22/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.049.000 VNĐ hungmobile_vn
494 21/09/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CuongThinhmobile298
495 20/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
496 19/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
497 18/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
498 17/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ digicenter
499 16/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ hungmobile_vn
500 15/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
501 14/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
502 13/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ digicenter
503 12/09/2013 1 ngày 4.499.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ thoitrangmobile
504 11/09/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.451.000 VNĐ dienthoaiskyvn
505 10/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ digicenter
506 09/09/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giá không đổi topphone
507 08/09/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 302.000 VNĐ topphone
508 07/09/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ baotuyetmobile
509 06/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
510 05/09/2013 2 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
511 03/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
512 02/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
513 01/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
514 31/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
515 30/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
516 29/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
517 28/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
518 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
519 26/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
520 25/08/2013 13 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
521 12/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.151.000 VNĐ digicenter
522 11/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphonehanoi
523 10/08/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi digicenter
524 09/08/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ digicenter
525 08/08/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ digicenter
526 07/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ GiaHuymobile
527 06/08/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
528 05/08/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ digicenter
529 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
530 03/08/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienphongmobile
531 02/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
532 01/08/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
533 31/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
534 30/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
535 29/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
536 28/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
537 27/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
538 26/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
539 25/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
540 24/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
541 23/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
542 22/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
543 21/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ digicenter
544 20/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
545 19/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
546 18/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
547 17/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ socmobile
548 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
549 15/07/2013 1 ngày 3.368.000 ₫ Giảm 932.000 VNĐ baotuyetmobile
550 14/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
551 13/07/2013 1 ngày 3.368.000 ₫ Giảm 1.232.000 VNĐ baotuyetmobile
552 12/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
553 11/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ digiphonehanoi
554 10/07/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
555 09/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ bichngocmobile
556 08/07/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
557 07/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ TranNamMobile
558 06/07/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ ngocmobile
559 05/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
560 04/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
561 03/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
562 02/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
563 01/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didongdep
564 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
565 29/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
566 28/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
567 27/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ TranNamMobile
568 26/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ bomkorea
569 25/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
570 24/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
571 23/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
572 22/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
573 21/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
574 20/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
575 19/06/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Cuongluamobile
576 18/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
577 17/06/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ smartphonehanquoc
578 16/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ smartphonehanquoc
579 15/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi digiphone
580 14/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ digiphone
581 13/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
582 12/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
583 11/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ ngocmobile
584 10/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
585 09/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
586 08/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
587 07/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ bichngocmobile
588 06/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ngocmobile
589 05/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
590 04/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
591 03/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
592 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ShopVN123
593 01/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
594 31/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
595 30/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ digiphonehanoi
596 29/05/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
597 28/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ ngocmobile
598 27/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
599 26/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
600 25/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ thegioiblackberryvn
601 24/05/2013 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ngocthanh_mobile
602 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thegioiblackberryvn
603 22/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi tannamduong
604 21/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ tannamduong
605 20/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphonehanoi
606 19/05/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
607 18/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ tannamduong
608 17/05/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
609 16/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi tannamduong
610 15/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
611 14/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
612 13/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
613 12/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
614 11/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
615 10/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
616 09/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
617 08/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
618 07/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ttmobiletwuh
619 06/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ binhduongmobile
620 05/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
621 04/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
622 03/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
623 02/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ttmobiletwuh
624 01/05/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ ngocthanh_mobile
625 30/04/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
626 29/04/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ binhduongmobile
627 28/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
628 27/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
629 26/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
630 25/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
631 24/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
632 23/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
633 22/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
634 21/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
635 20/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
636 19/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
637 18/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giá không đổi chokorea
638 17/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chokorea
639 16/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
640 15/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
641 14/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ TranNamMobile
642 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
643 12/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
644 11/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
645 10/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
646 09/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
647 08/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ thaihamobile
648 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
649 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
650 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
651 04/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
652 03/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
653 02/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
654 01/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
655 31/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
656 30/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
657 29/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 1.451.000 VNĐ digiphone
658 28/03/2013 1 ngày 4.199.000 ₫ Giảm 1.451.000 VNĐ tanthanhgroup
659 27/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
660 26/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
661 25/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
662 24/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
663 23/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
664 22/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
665 21/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
666 20/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
667 19/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
668 18/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
669 17/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
670 16/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi digiphone
671 15/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi digiphone
672 14/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ digiphone
673 13/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
674 12/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
675 11/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
676 10/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
677 09/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
678 08/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
679 07/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
680 06/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
681 05/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
682 04/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ binhduongmobile
683 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphone
684 02/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
685 01/03/2013 7 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ binhduongmobile
686 22/02/2013 3 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
687 19/02/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
688 18/02/2013 5 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ ttmobiletwuh
689 13/02/2013 15 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
690 29/01/2013 3 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ tienphongmobile
691 26/01/2013 4 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
692 22/01/2013 5.980.000 ₫ dienthoaitrungquoc
Có tổng cộng 692 thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White trong mục Mobile