• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech Sky Vega S IM-A730S Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech Sky Vega S IM-A730S Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 10/06/2014 28 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
2 13/05/2014 15 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ dhmobile
3 28/04/2014 5 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ dienthoaihanoi
4 23/04/2014 10 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
5 13/04/2014 5 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ dhmobile
6 08/04/2014 5 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Audongmobile
7 03/04/2014 3 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Audongmobile
8 31/03/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Audongmobile
9 29/03/2014 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
10 27/03/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
11 26/03/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ dienthoaihanoi
12 25/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
13 24/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
14 23/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
15 22/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
16 21/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
17 20/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
18 19/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
19 18/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
20 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 4.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
21 16/03/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ dienthoaihanoi
22 15/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
23 14/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 4.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
24 13/03/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienthoaihanoi
25 12/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
26 11/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
27 10/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
28 09/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
29 08/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
30 07/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
31 06/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
32 05/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
33 04/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
34 03/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
35 02/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
36 01/03/2014 2 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
37 27/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
38 26/02/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
39 25/02/2014 2 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
40 23/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
41 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
42 21/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
43 20/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
44 19/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
45 18/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
46 17/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
47 16/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
48 15/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
49 14/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
50 13/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
51 12/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
52 11/02/2014 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
53 09/02/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
54 08/02/2014 3 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
55 05/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
56 04/02/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
57 03/02/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
58 02/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
59 01/02/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
60 31/01/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
61 30/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
62 29/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
63 28/01/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
64 27/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
65 26/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
66 25/01/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
67 24/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
68 23/01/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
69 22/01/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
70 21/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
71 20/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
72 19/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
73 18/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
74 17/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
75 16/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
76 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
77 14/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
78 13/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
79 12/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
80 11/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
81 10/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
82 09/01/2014 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
83 06/01/2014 5 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
84 01/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
85 31/12/2013 2 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
86 29/12/2013 3 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Audongmobile
87 26/12/2013 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Audongmobile
88 24/12/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Audongmobile
89 23/12/2013 5 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ Audongmobile
90 18/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ thanhstore
91 17/12/2013 2 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
92 15/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
93 14/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
94 13/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
95 12/12/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaiben
96 11/12/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
97 10/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
98 09/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
99 08/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
100 07/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
101 06/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
102 05/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
103 04/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
104 03/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
105 02/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
106 01/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
107 30/11/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
108 29/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ thanhstore
109 28/11/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 7.300.000 VNĐ Audongmobile
110 27/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
111 26/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
112 25/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ thanhstore
113 24/11/2013 3 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
114 21/11/2013 2 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
115 19/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
116 18/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ thanhstore
117 17/11/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
118 16/11/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
119 15/11/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
120 14/11/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
121 13/11/2013 2 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
122 11/11/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didongtot
123 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ phuonguyenmobile
124 09/11/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi didongtot
125 08/11/2013 24 ngày 1.900.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ didongtot
126 15/10/2013 3 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
127 12/10/2013 4 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ socmobile
128 08/10/2013 4 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dienthoaiben
129 04/10/2013 2 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
130 02/10/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ dtddlehung
131 01/10/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
132 30/09/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
133 29/09/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
134 28/09/2013 16 ngày 1.900.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ dtddlehung
135 12/09/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
136 11/09/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 409.000 VNĐ socmobile
137 10/09/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 409.000 VNĐ smartphone468
138 09/09/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
139 08/09/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
140 07/09/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
141 06/09/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 409.000 VNĐ socmobile
142 05/09/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
143 04/09/2013 9 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
144 26/08/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
145 25/08/2013 13 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
146 12/08/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
147 11/08/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
148 10/08/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
149 09/08/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
150 08/08/2013 2 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
151 06/08/2013 2 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Tienpromobile
152 04/08/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ smartphone468
153 03/08/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ thanhstore
154 02/08/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ smartphone468
155 01/08/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
156 31/07/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thanhstore
157 30/07/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
158 29/07/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
159 28/07/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
160 27/07/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
161 26/07/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
162 25/07/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
163 24/07/2013 6 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
164 18/07/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ socmobile
165 17/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi Tienpromobile
166 16/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi Tienpromobile
167 15/07/2013 2 ngày 1.999.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ Tienpromobile
168 13/07/2013 2 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ socmobile
169 11/07/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
170 10/07/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thanhstore
171 09/07/2013 3 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
172 06/07/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
173 05/07/2013 2 ngày 1.999.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ Tienpromobile
174 03/07/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ socmobile
175 02/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Tienpromobile
176 01/07/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
177 30/06/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
178 29/06/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
179 28/06/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
180 27/06/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
181 26/06/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
182 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi Tienpromobile
183 24/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Tienpromobile
184 23/06/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
185 22/06/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ socmobile
186 21/06/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
187 20/06/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
188 19/06/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
189 18/06/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 478.000 VNĐ socmobile
190 17/06/2013 1 ngày 2.178.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
191 16/06/2013 1 ngày 2.178.000 VNĐ Tăng 478.000 VNĐ daidainam
192 15/06/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 478.000 VNĐ socmobile
193 14/06/2013 3 ngày 2.178.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
194 11/06/2013 1 ngày 2.178.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
195 10/06/2013 1 ngày 2.178.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
196 09/06/2013 2 ngày 2.178.000 VNĐ Tăng 79.000 VNĐ daidainam
197 07/06/2013 2 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphone468
198 05/06/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ dienthoaihanoicom
199 04/06/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphone468
200 03/06/2013 4 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoicom
201 30/05/2013 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ dienthoaihanoicom
202 28/05/2013 3 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
203 25/05/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
204 24/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dienthoaihanoi
205 23/05/2013 9 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi Cuongluamobile
206 14/05/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ Cuongluamobile
207 13/05/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
208 12/05/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi Cuongluamobile
209 11/05/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi Cuongluamobile
210 10/05/2013 2 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ Cuongluamobile
211 08/05/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ smartphone468
212 07/05/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
213 06/05/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
214 05/05/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thanhstore
215 04/05/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi Cuongluamobile
216 03/05/2013 2 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Cuongluamobile
217 01/05/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ thanhstore
218 30/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ smartphone468
219 29/04/2013 2 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ thanhstore
220 27/04/2013 2 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
221 25/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
222 24/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
223 23/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
224 22/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
225 21/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
226 20/04/2013 2 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
227 18/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
228 17/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
229 16/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
230 15/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphone468
231 14/04/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
232 13/04/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ thanhstore
233 12/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
234 11/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphone468
235 10/04/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ thanhstore
236 09/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
237 08/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
238 07/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
239 06/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
240 05/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
241 04/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
242 03/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
243 02/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
244 01/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
245 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 301.000 VNĐ dienthoaihanoi
246 30/03/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
247 29/03/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
248 28/03/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
249 27/03/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 301.000 VNĐ thanhstore
250 24/03/2013 10 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ smartphone468
251 14/03/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ smartphone468
252 13/03/2013 18 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
253 23/02/2013 22 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ smartphone468
254 01/02/2013 2.400.000 VNĐ thanhstore
Có tổng cộng 254 thay đổi giá của sản phẩm Pantech Sky Vega S IM-A730S Black đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech Sky Vega S IM-A730S Black trong mục Mobile