• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech Sky Vega S IM-A730S Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech Sky Vega S IM-A730S Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/09/2014 98 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
2 10/06/2014 28 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
3 13/05/2014 15 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ dhmobile
4 28/04/2014 5 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ dienthoaihanoi
5 23/04/2014 10 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi dhmobile
6 13/04/2014 5 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ dhmobile
7 08/04/2014 5 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Audongmobile
8 03/04/2014 3 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Audongmobile
9 31/03/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Audongmobile
10 29/03/2014 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
11 27/03/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
12 26/03/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ dienthoaihanoi
13 25/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
14 24/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
15 23/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
16 22/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
17 21/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
18 20/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
19 19/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
20 18/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
21 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 4.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
22 16/03/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ dienthoaihanoi
23 15/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
24 14/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 4.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
25 13/03/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienthoaihanoi
26 12/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
27 11/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
28 10/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
29 09/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
30 08/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
31 07/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
32 06/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
33 05/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
34 04/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
35 03/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
36 02/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
37 01/03/2014 2 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
38 27/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
39 26/02/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
40 25/02/2014 2 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
41 23/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
42 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
43 21/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
44 20/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
45 19/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
46 18/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
47 17/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
48 16/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
49 15/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
50 14/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
51 13/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
52 12/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
53 11/02/2014 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
54 09/02/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
55 08/02/2014 3 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
56 05/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
57 04/02/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
58 03/02/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
59 02/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
60 01/02/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
61 31/01/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
62 30/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
63 29/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
64 28/01/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
65 27/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
66 26/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
67 25/01/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
68 24/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
69 23/01/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
70 22/01/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
71 21/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
72 20/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
73 19/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
74 18/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
75 17/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
76 16/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
77 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
78 14/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
79 13/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
80 12/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
81 11/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
82 10/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
83 09/01/2014 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
84 06/01/2014 5 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
85 01/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
86 31/12/2013 2 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
87 29/12/2013 3 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Audongmobile
88 26/12/2013 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Audongmobile
89 24/12/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Audongmobile
90 23/12/2013 5 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ Audongmobile
91 18/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ thanhstore
92 17/12/2013 2 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
93 15/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
94 14/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
95 13/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
96 12/12/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaiben
97 11/12/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
98 10/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
99 09/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
100 08/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
101 07/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
102 06/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
103 05/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
104 04/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
105 03/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
106 02/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
107 01/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
108 30/11/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
109 29/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ thanhstore
110 28/11/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 7.300.000 VNĐ Audongmobile
111 27/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
112 26/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
113 25/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ thanhstore
114 24/11/2013 3 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
115 21/11/2013 2 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
116 19/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
117 18/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ thanhstore
118 17/11/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
119 16/11/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
120 15/11/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
121 14/11/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
122 13/11/2013 2 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
123 11/11/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didongtot
124 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ phuonguyenmobile
125 09/11/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi didongtot
126 08/11/2013 24 ngày 1.900.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ didongtot
127 15/10/2013 3 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
128 12/10/2013 4 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ socmobile
129 08/10/2013 4 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dienthoaiben
130 04/10/2013 2 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
131 02/10/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ dtddlehung
132 01/10/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
133 30/09/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
134 29/09/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
135 28/09/2013 16 ngày 1.900.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ dtddlehung
136 12/09/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
137 11/09/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 409.000 VNĐ socmobile
138 10/09/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 409.000 VNĐ smartphone468
139 09/09/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
140 08/09/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
141 07/09/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
142 06/09/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 409.000 VNĐ socmobile
143 05/09/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
144 04/09/2013 9 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
145 26/08/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
146 25/08/2013 13 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
147 12/08/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
148 11/08/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
149 10/08/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
150 09/08/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
151 08/08/2013 2 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
152 06/08/2013 2 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Tienpromobile
153 04/08/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ smartphone468
154 03/08/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ thanhstore
155 02/08/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ smartphone468
156 01/08/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
157 31/07/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thanhstore
158 30/07/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
159 29/07/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
160 28/07/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
161 27/07/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
162 26/07/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
163 25/07/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
164 24/07/2013 6 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
165 18/07/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ socmobile
166 17/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi Tienpromobile
167 16/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi Tienpromobile
168 15/07/2013 2 ngày 1.999.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ Tienpromobile
169 13/07/2013 2 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ socmobile
170 11/07/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
171 10/07/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thanhstore
172 09/07/2013 3 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
173 06/07/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
174 05/07/2013 2 ngày 1.999.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ Tienpromobile
175 03/07/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ socmobile
176 02/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Tienpromobile
177 01/07/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
178 30/06/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
179 29/06/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
180 28/06/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
181 27/06/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
182 26/06/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
183 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi Tienpromobile
184 24/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Tienpromobile
185 23/06/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
186 22/06/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ socmobile
187 21/06/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
188 20/06/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
189 19/06/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
190 18/06/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 478.000 VNĐ socmobile
191 17/06/2013 1 ngày 2.178.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
192 16/06/2013 1 ngày 2.178.000 VNĐ Tăng 478.000 VNĐ daidainam
193 15/06/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 478.000 VNĐ socmobile
194 14/06/2013 3 ngày 2.178.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
195 11/06/2013 1 ngày 2.178.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
196 10/06/2013 1 ngày 2.178.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
197 09/06/2013 2 ngày 2.178.000 VNĐ Tăng 79.000 VNĐ daidainam
198 07/06/2013 2 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphone468
199 05/06/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ dienthoaihanoicom
200 04/06/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphone468
201 03/06/2013 4 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoicom
202 30/05/2013 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ dienthoaihanoicom
203 28/05/2013 3 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
204 25/05/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
205 24/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dienthoaihanoi
206 23/05/2013 9 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi Cuongluamobile
207 14/05/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ Cuongluamobile
208 13/05/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
209 12/05/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi Cuongluamobile
210 11/05/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi Cuongluamobile
211 10/05/2013 2 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ Cuongluamobile
212 08/05/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ smartphone468
213 07/05/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
214 06/05/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
215 05/05/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thanhstore
216 04/05/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi Cuongluamobile
217 03/05/2013 2 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Cuongluamobile
218 01/05/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ thanhstore
219 30/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ smartphone468
220 29/04/2013 2 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ thanhstore
221 27/04/2013 2 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
222 25/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
223 24/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
224 23/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
225 22/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
226 21/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
227 20/04/2013 2 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
228 18/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
229 17/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
230 16/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
231 15/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphone468
232 14/04/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
233 13/04/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ thanhstore
234 12/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
235 11/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphone468
236 10/04/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ thanhstore
237 09/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
238 08/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
239 07/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
240 06/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
241 05/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
242 04/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
243 03/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
244 02/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
245 01/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
246 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 301.000 VNĐ dienthoaihanoi
247 30/03/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
248 29/03/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
249 28/03/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
250 27/03/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 301.000 VNĐ thanhstore
251 24/03/2013 10 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ smartphone468
252 14/03/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ smartphone468
253 13/03/2013 18 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
254 23/02/2013 22 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ smartphone468
255 01/02/2013 2.400.000 VNĐ thanhstore
Có tổng cộng 255 thay đổi giá của sản phẩm Pantech Sky Vega S IM-A730S Black đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech Sky Vega S IM-A730S Black trong mục Mobile