• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech Sky Vega S IM-A730S Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech Sky Vega S IM-A730S Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 13/04/2014 5 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 510.000 VNĐ dhmobile
2 08/04/2014 5 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Audongmobile
3 03/04/2014 3 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Audongmobile
4 31/03/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Audongmobile
5 29/03/2014 2 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
6 27/03/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoi
7 26/03/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ dienthoaihanoi
8 25/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
9 24/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
10 23/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
11 22/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
12 21/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
13 20/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
14 19/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
15 18/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
16 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 4.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
17 16/03/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 4.600.000 VNĐ dienthoaihanoi
18 15/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
19 14/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 4.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
20 13/03/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienthoaihanoi
21 12/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
22 11/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
23 10/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
24 09/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
25 08/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
26 07/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
27 06/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
28 05/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
29 04/03/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
30 03/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
31 02/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
32 01/03/2014 2 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
33 27/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
34 26/02/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
35 25/02/2014 2 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
36 23/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
37 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
38 21/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
39 20/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
40 19/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
41 18/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
42 17/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
43 16/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
44 15/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
45 14/02/2014 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
46 13/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
47 12/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
48 11/02/2014 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
49 09/02/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
50 08/02/2014 3 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
51 05/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
52 04/02/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
53 03/02/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
54 02/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
55 01/02/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
56 31/01/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
57 30/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
58 29/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
59 28/01/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
60 27/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
61 26/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
62 25/01/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
63 24/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
64 23/01/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
65 22/01/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
66 21/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
67 20/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
68 19/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
69 18/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
70 17/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
71 16/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
72 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
73 14/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
74 13/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
75 12/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
76 11/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
77 10/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
78 09/01/2014 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
79 06/01/2014 5 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
80 01/01/2014 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
81 31/12/2013 2 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
82 29/12/2013 3 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Audongmobile
83 26/12/2013 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Audongmobile
84 24/12/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi Audongmobile
85 23/12/2013 5 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ Audongmobile
86 18/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ thanhstore
87 17/12/2013 2 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
88 15/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
89 14/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
90 13/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
91 12/12/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaiben
92 11/12/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
93 10/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
94 09/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
95 08/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
96 07/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
97 06/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
98 05/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
99 04/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
100 03/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
101 02/12/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
102 01/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
103 30/11/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
104 29/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ thanhstore
105 28/11/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 7.300.000 VNĐ Audongmobile
106 27/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
107 26/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
108 25/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 8.100.000 VNĐ thanhstore
109 24/11/2013 3 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi phuonguyenmobile
110 21/11/2013 2 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 8.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
111 19/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
112 18/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ thanhstore
113 17/11/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
114 16/11/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
115 15/11/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
116 14/11/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
117 13/11/2013 2 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
118 11/11/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ didongtot
119 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ phuonguyenmobile
120 09/11/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi didongtot
121 08/11/2013 24 ngày 1.900.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ didongtot
122 15/10/2013 3 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
123 12/10/2013 4 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ socmobile
124 08/10/2013 4 ngày 1.700.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ dienthoaiben
125 04/10/2013 2 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
126 02/10/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ dtddlehung
127 01/10/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
128 30/09/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
129 29/09/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi dtddlehung
130 28/09/2013 16 ngày 1.900.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ dtddlehung
131 12/09/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
132 11/09/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 409.000 VNĐ socmobile
133 10/09/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 409.000 VNĐ smartphone468
134 09/09/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
135 08/09/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
136 07/09/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
137 06/09/2013 1 ngày 1.690.000 VNĐ Giảm 409.000 VNĐ socmobile
138 05/09/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
139 04/09/2013 9 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
140 26/08/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
141 25/08/2013 13 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
142 12/08/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
143 11/08/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
144 10/08/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
145 09/08/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
146 08/08/2013 2 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
147 06/08/2013 2 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Tienpromobile
148 04/08/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ smartphone468
149 03/08/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giảm 199.000 VNĐ thanhstore
150 02/08/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 199.000 VNĐ smartphone468
151 01/08/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
152 31/07/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thanhstore
153 30/07/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
154 29/07/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
155 28/07/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
156 27/07/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
157 26/07/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
158 25/07/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
159 24/07/2013 6 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
160 18/07/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ socmobile
161 17/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi Tienpromobile
162 16/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi Tienpromobile
163 15/07/2013 2 ngày 1.999.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ Tienpromobile
164 13/07/2013 2 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ socmobile
165 11/07/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
166 10/07/2013 1 ngày 1.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thanhstore
167 09/07/2013 3 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
168 06/07/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
169 05/07/2013 2 ngày 1.999.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ Tienpromobile
170 03/07/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ socmobile
171 02/07/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Tienpromobile
172 01/07/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
173 30/06/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
174 29/06/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
175 28/06/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
176 27/06/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
177 26/06/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
178 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giá không đổi Tienpromobile
179 24/06/2013 1 ngày 1.999.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ Tienpromobile
180 23/06/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
181 22/06/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ socmobile
182 21/06/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
183 20/06/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
184 19/06/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
185 18/06/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 478.000 VNĐ socmobile
186 17/06/2013 1 ngày 2.178.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
187 16/06/2013 1 ngày 2.178.000 VNĐ Tăng 478.000 VNĐ daidainam
188 15/06/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 478.000 VNĐ socmobile
189 14/06/2013 3 ngày 2.178.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
190 11/06/2013 1 ngày 2.178.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
191 10/06/2013 1 ngày 2.178.000 VNĐ Giá không đổi daidainam
192 09/06/2013 2 ngày 2.178.000 VNĐ Tăng 79.000 VNĐ daidainam
193 07/06/2013 2 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphone468
194 05/06/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ dienthoaihanoicom
195 04/06/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ smartphone468
196 03/06/2013 4 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaihanoicom
197 30/05/2013 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ dienthoaihanoicom
198 28/05/2013 3 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
199 25/05/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
200 24/05/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ dienthoaihanoi
201 23/05/2013 9 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi Cuongluamobile
202 14/05/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ Cuongluamobile
203 13/05/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
204 12/05/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi Cuongluamobile
205 11/05/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi Cuongluamobile
206 10/05/2013 2 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ Cuongluamobile
207 08/05/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ smartphone468
208 07/05/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
209 06/05/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
210 05/05/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thanhstore
211 04/05/2013 1 ngày 1.700.000 VNĐ Giá không đổi Cuongluamobile
212 03/05/2013 2 ngày 1.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Cuongluamobile
213 01/05/2013 1 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ thanhstore
214 30/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 101.000 VNĐ smartphone468
215 29/04/2013 2 ngày 2.200.000 VNĐ Tăng 101.000 VNĐ thanhstore
216 27/04/2013 2 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
217 25/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
218 24/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
219 23/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
220 22/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
221 21/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
222 20/04/2013 2 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
223 18/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
224 17/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
225 16/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
226 15/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphone468
227 14/04/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhstore
228 13/04/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ thanhstore
229 12/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
230 11/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ smartphone468
231 10/04/2013 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ thanhstore
232 09/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
233 08/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
234 07/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
235 06/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
236 05/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
237 04/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
238 03/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
239 02/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
240 01/04/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
241 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 301.000 VNĐ dienthoaihanoi
242 30/03/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
243 29/03/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
244 28/03/2013 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
245 27/03/2013 3 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 301.000 VNĐ thanhstore
246 24/03/2013 10 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ smartphone468
247 14/03/2013 1 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ smartphone468
248 13/03/2013 18 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
249 23/02/2013 22 ngày 2.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ smartphone468
250 01/02/2013 2.400.000 VNĐ thanhstore
Có tổng cộng 250 thay đổi giá của sản phẩm Pantech Sky Vega S IM-A730S Black đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech Sky Vega S IM-A730S Black trong mục Mobile