• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech Sky Vega S IM-A730S Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech Sky Vega S IM-A730S Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/04/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
2 22/04/2015 5 ngày 900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
3 17/04/2015 11 ngày 850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
4 06/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
5 05/04/2015 20 ngày 900.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ didong_pro
6 16/03/2015 18 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
7 26/02/2015 8 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
8 18/02/2015 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
9 17/02/2015 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
10 16/02/2015 12 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ dhmobile
11 04/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
12 03/02/2015 10 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
13 24/01/2015 15 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
14 09/01/2015 6 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
15 03/01/2015 5 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
16 29/12/2014 9 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienthoaibaoan
17 20/12/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
18 19/12/2014 39 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
19 10/11/2014 26 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
20 15/10/2014 29 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
21 16/09/2014 98 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
22 10/06/2014 28 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
23 13/05/2014 15 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ dhmobile
24 28/04/2014 5 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dienthoaihanoi
25 23/04/2014 10 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
26 13/04/2014 5 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dhmobile
27 08/04/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
28 03/04/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
29 31/03/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Audongmobile
30 29/03/2014 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
31 27/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
32 26/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dienthoaihanoi
33 25/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
34 24/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
35 23/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
36 22/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
37 21/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
38 20/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
39 19/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
40 18/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
41 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
42 16/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dienthoaihanoi
43 15/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
44 14/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
45 13/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienthoaihanoi
46 12/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
47 11/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
48 10/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
49 09/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
50 08/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
51 07/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
52 06/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
53 05/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
54 04/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
55 03/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
56 02/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
57 01/03/2014 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
58 27/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
59 26/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
60 25/02/2014 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
61 23/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
62 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
63 21/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
64 20/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
65 19/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
66 18/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
67 17/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
68 16/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
69 15/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
70 14/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
71 13/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
72 12/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
73 11/02/2014 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
74 09/02/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
75 08/02/2014 3 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
76 05/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
77 04/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
78 03/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
79 02/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
80 01/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
81 31/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
82 30/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
83 29/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
84 28/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
85 27/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
86 26/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
87 25/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
88 24/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
89 23/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
90 22/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
91 21/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
92 20/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
93 19/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
94 18/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
95 17/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
96 16/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
97 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
98 14/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
99 13/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
100 12/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
101 11/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
102 10/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
103 09/01/2014 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
104 06/01/2014 5 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
105 01/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
106 31/12/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
107 29/12/2013 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
108 26/12/2013 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
109 24/12/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
110 23/12/2013 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Audongmobile
111 18/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ thanhstore
112 17/12/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
113 15/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
114 14/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
115 13/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
116 12/12/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaiben
117 11/12/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
118 10/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
119 09/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
120 08/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
121 07/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
122 06/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
123 05/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
124 04/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
125 03/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
126 02/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
127 01/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
128 30/11/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
129 29/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ thanhstore
130 28/11/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 7.300.000 VNĐ Audongmobile
131 27/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
132 26/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
133 25/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ thanhstore
134 24/11/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
135 21/11/2013 2 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
136 19/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
137 18/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ thanhstore
138 17/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
139 16/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
140 15/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
141 14/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
142 13/11/2013 2 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
143 11/11/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didongtot
144 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ phuonguyenmobile
145 09/11/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi didongtot
146 08/11/2013 24 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ didongtot
147 15/10/2013 3 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
148 12/10/2013 4 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ socmobile
149 08/10/2013 4 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienthoaiben
150 04/10/2013 2 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
151 02/10/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ dtddlehung
152 01/10/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
153 30/09/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
154 29/09/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
155 28/09/2013 16 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ dtddlehung
156 12/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
157 11/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 409.000 VNĐ socmobile
158 10/09/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ smartphone468
159 09/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
160 08/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
161 07/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
162 06/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 409.000 VNĐ socmobile
163 05/09/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
164 04/09/2013 9 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
165 26/08/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
166 25/08/2013 13 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
167 12/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
168 11/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
169 10/08/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
170 09/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
171 08/08/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
172 06/08/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Tienpromobile
173 04/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ smartphone468
174 03/08/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ thanhstore
175 02/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ smartphone468
176 01/08/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
177 31/07/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thanhstore
178 30/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
179 29/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
180 28/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
181 27/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
182 26/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
183 25/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
184 24/07/2013 6 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
185 18/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ socmobile
186 17/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi Tienpromobile
187 16/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi Tienpromobile
188 15/07/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ Tienpromobile
189 13/07/2013 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ socmobile
190 11/07/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
191 10/07/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thanhstore
192 09/07/2013 3 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
193 06/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
194 05/07/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ Tienpromobile
195 03/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ socmobile
196 02/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Tienpromobile
197 01/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
198 30/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
199 29/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
200 28/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
201 27/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
202 26/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
203 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi Tienpromobile
204 24/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Tienpromobile
205 23/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
206 22/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ socmobile
207 21/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
208 20/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
209 19/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
210 18/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 478.000 VNĐ socmobile
211 17/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
212 16/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Tăng 478.000 VNĐ daidainam
213 15/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 478.000 VNĐ socmobile
214 14/06/2013 3 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
215 11/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
216 10/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
217 09/06/2013 2 ngày 2.178.000 ₫ Tăng 79.000 VNĐ daidainam
218 07/06/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphone468
219 05/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ dienthoaihanoicom
220 04/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphone468
221 03/06/2013 4 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoicom
222 30/05/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ dienthoaihanoicom
223 28/05/2013 3 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
224 25/05/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
225 24/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienthoaihanoi
226 23/05/2013 9 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
227 14/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ Cuongluamobile
228 13/05/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
229 12/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
230 11/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
231 10/05/2013 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ Cuongluamobile
232 08/05/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ smartphone468
233 07/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
234 06/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
235 05/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thanhstore
236 04/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
237 03/05/2013 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Cuongluamobile
238 01/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ thanhstore
239 30/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ smartphone468
240 29/04/2013 2 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ thanhstore
241 27/04/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
242 25/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
243 24/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
244 23/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
245 22/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
246 21/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
247 20/04/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
248 18/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
249 17/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
250 16/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
251 15/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphone468
252 14/04/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
253 13/04/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ thanhstore
254 12/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
255 11/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphone468
256 10/04/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ thanhstore
257 09/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
258 08/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
259 07/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
260 06/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
261 05/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
262 04/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
263 03/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
264 02/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
265 01/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
266 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ dienthoaihanoi
267 30/03/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
268 29/03/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
269 28/03/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
270 27/03/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ thanhstore
271 24/03/2013 10 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ smartphone468
272 14/03/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphone468
273 13/03/2013 18 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
274 23/02/2013 22 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphone468
275 01/02/2013 2.400.000 ₫ thanhstore
Có tổng cộng 275 thay đổi giá của sản phẩm Pantech Sky Vega S IM-A730S Black đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech Sky Vega S IM-A730S Black trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: sony, thanh da, sữa dumex, iphone, khoá cửa