• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech Sky Vega S IM-A730S Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech Sky Vega S IM-A730S Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
2 16/06/2015 25 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
3 22/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
4 21/05/2015 7 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
5 14/05/2015 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didong_pro
6 12/05/2015 19 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
7 23/04/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
8 22/04/2015 5 ngày 900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
9 17/04/2015 11 ngày 850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
10 06/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
11 05/04/2015 20 ngày 900.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ didong_pro
12 16/03/2015 18 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
13 26/02/2015 8 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
14 18/02/2015 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
15 17/02/2015 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
16 16/02/2015 12 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ dhmobile
17 04/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
18 03/02/2015 10 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
19 24/01/2015 15 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
20 09/01/2015 6 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
21 03/01/2015 5 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
22 29/12/2014 9 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienthoaibaoan
23 20/12/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
24 19/12/2014 39 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
25 10/11/2014 26 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
26 15/10/2014 29 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
27 16/09/2014 98 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
28 10/06/2014 28 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
29 13/05/2014 15 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ dhmobile
30 28/04/2014 5 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dienthoaihanoi
31 23/04/2014 10 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
32 13/04/2014 5 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dhmobile
33 08/04/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
34 03/04/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
35 31/03/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Audongmobile
36 29/03/2014 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
37 27/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
38 26/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dienthoaihanoi
39 25/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
40 24/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
41 23/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
42 22/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
43 21/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
44 20/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
45 19/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
46 18/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
47 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
48 16/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dienthoaihanoi
49 15/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
50 14/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
51 13/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienthoaihanoi
52 12/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
53 11/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
54 10/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
55 09/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
56 08/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
57 07/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
58 06/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
59 05/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
60 04/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
61 03/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
62 02/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
63 01/03/2014 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
64 27/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
65 26/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
66 25/02/2014 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
67 23/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
68 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
69 21/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
70 20/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
71 19/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
72 18/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
73 17/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
74 16/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
75 15/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
76 14/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
77 13/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
78 12/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
79 11/02/2014 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
80 09/02/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
81 08/02/2014 3 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
82 05/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
83 04/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
84 03/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
85 02/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
86 01/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
87 31/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
88 30/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
89 29/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
90 28/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
91 27/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
92 26/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
93 25/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
94 24/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
95 23/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
96 22/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
97 21/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
98 20/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
99 19/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
100 18/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
101 17/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
102 16/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
103 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
104 14/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
105 13/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
106 12/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
107 11/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
108 10/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
109 09/01/2014 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
110 06/01/2014 5 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
111 01/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
112 31/12/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
113 29/12/2013 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
114 26/12/2013 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
115 24/12/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
116 23/12/2013 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Audongmobile
117 18/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ thanhstore
118 17/12/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
119 15/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
120 14/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
121 13/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
122 12/12/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaiben
123 11/12/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
124 10/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
125 09/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
126 08/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
127 07/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
128 06/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
129 05/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
130 04/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
131 03/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
132 02/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
133 01/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
134 30/11/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
135 29/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ thanhstore
136 28/11/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 7.300.000 VNĐ Audongmobile
137 27/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
138 26/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
139 25/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ thanhstore
140 24/11/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
141 21/11/2013 2 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
142 19/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
143 18/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ thanhstore
144 17/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
145 16/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
146 15/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
147 14/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
148 13/11/2013 2 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
149 11/11/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didongtot
150 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ phuonguyenmobile
151 09/11/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi didongtot
152 08/11/2013 24 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ didongtot
153 15/10/2013 3 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
154 12/10/2013 4 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ socmobile
155 08/10/2013 4 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienthoaiben
156 04/10/2013 2 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
157 02/10/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ dtddlehung
158 01/10/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
159 30/09/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
160 29/09/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
161 28/09/2013 16 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ dtddlehung
162 12/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
163 11/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 409.000 VNĐ socmobile
164 10/09/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ smartphone468
165 09/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
166 08/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
167 07/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
168 06/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 409.000 VNĐ socmobile
169 05/09/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
170 04/09/2013 9 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
171 26/08/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
172 25/08/2013 13 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
173 12/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
174 11/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
175 10/08/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
176 09/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
177 08/08/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
178 06/08/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Tienpromobile
179 04/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ smartphone468
180 03/08/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ thanhstore
181 02/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ smartphone468
182 01/08/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
183 31/07/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thanhstore
184 30/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
185 29/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
186 28/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
187 27/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
188 26/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
189 25/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
190 24/07/2013 6 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
191 18/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ socmobile
192 17/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi Tienpromobile
193 16/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi Tienpromobile
194 15/07/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ Tienpromobile
195 13/07/2013 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ socmobile
196 11/07/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
197 10/07/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thanhstore
198 09/07/2013 3 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
199 06/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
200 05/07/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ Tienpromobile
201 03/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ socmobile
202 02/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Tienpromobile
203 01/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
204 30/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
205 29/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
206 28/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
207 27/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
208 26/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
209 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi Tienpromobile
210 24/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Tienpromobile
211 23/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
212 22/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ socmobile
213 21/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
214 20/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
215 19/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
216 18/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 478.000 VNĐ socmobile
217 17/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
218 16/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Tăng 478.000 VNĐ daidainam
219 15/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 478.000 VNĐ socmobile
220 14/06/2013 3 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
221 11/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
222 10/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
223 09/06/2013 2 ngày 2.178.000 ₫ Tăng 79.000 VNĐ daidainam
224 07/06/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphone468
225 05/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ dienthoaihanoicom
226 04/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphone468
227 03/06/2013 4 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoicom
228 30/05/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ dienthoaihanoicom
229 28/05/2013 3 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
230 25/05/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
231 24/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienthoaihanoi
232 23/05/2013 9 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
233 14/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ Cuongluamobile
234 13/05/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
235 12/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
236 11/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
237 10/05/2013 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ Cuongluamobile
238 08/05/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ smartphone468
239 07/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
240 06/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
241 05/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thanhstore
242 04/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
243 03/05/2013 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Cuongluamobile
244 01/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ thanhstore
245 30/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ smartphone468
246 29/04/2013 2 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ thanhstore
247 27/04/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
248 25/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
249 24/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
250 23/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
251 22/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
252 21/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
253 20/04/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
254 18/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
255 17/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
256 16/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
257 15/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphone468
258 14/04/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
259 13/04/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ thanhstore
260 12/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
261 11/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphone468
262 10/04/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ thanhstore
263 09/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
264 08/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
265 07/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
266 06/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
267 05/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
268 04/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
269 03/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
270 02/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
271 01/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
272 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ dienthoaihanoi
273 30/03/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
274 29/03/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
275 28/03/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
276 27/03/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ thanhstore
277 24/03/2013 10 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ smartphone468
278 14/03/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphone468
279 13/03/2013 18 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
280 23/02/2013 22 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphone468
281 01/02/2013 2.400.000 ₫ thanhstore
Có tổng cộng 281 thay đổi giá của sản phẩm Pantech Sky Vega S IM-A730S Black đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech Sky Vega S IM-A730S Black trong mục Mobile