• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech Sky Vega S IM-A730S Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech Sky Vega S IM-A730S Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/01/2015 15 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
2 09/01/2015 6 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
3 03/01/2015 5 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
4 29/12/2014 9 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienthoaibaoan
5 20/12/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
6 19/12/2014 39 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
7 10/11/2014 26 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
8 15/10/2014 29 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
9 16/09/2014 98 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
10 10/06/2014 28 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
11 13/05/2014 15 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ dhmobile
12 28/04/2014 5 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dienthoaihanoi
13 23/04/2014 10 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
14 13/04/2014 5 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dhmobile
15 08/04/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
16 03/04/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
17 31/03/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Audongmobile
18 29/03/2014 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
19 27/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
20 26/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dienthoaihanoi
21 25/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
22 24/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
23 23/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
24 22/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
25 21/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
26 20/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
27 19/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
28 18/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
29 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
30 16/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dienthoaihanoi
31 15/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
32 14/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
33 13/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienthoaihanoi
34 12/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
35 11/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
36 10/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
37 09/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
38 08/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
39 07/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
40 06/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
41 05/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
42 04/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
43 03/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
44 02/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
45 01/03/2014 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
46 27/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
47 26/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
48 25/02/2014 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
49 23/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
50 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
51 21/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
52 20/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
53 19/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
54 18/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
55 17/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
56 16/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
57 15/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
58 14/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
59 13/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
60 12/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
61 11/02/2014 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
62 09/02/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
63 08/02/2014 3 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
64 05/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
65 04/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
66 03/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
67 02/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
68 01/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
69 31/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
70 30/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
71 29/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
72 28/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
73 27/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
74 26/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
75 25/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
76 24/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
77 23/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
78 22/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
79 21/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
80 20/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
81 19/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
82 18/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
83 17/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
84 16/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
85 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
86 14/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
87 13/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
88 12/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
89 11/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
90 10/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
91 09/01/2014 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
92 06/01/2014 5 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
93 01/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
94 31/12/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
95 29/12/2013 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
96 26/12/2013 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
97 24/12/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
98 23/12/2013 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Audongmobile
99 18/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ thanhstore
100 17/12/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
101 15/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
102 14/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
103 13/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
104 12/12/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaiben
105 11/12/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
106 10/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
107 09/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
108 08/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
109 07/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
110 06/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
111 05/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
112 04/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
113 03/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
114 02/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
115 01/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
116 30/11/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
117 29/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ thanhstore
118 28/11/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 7.300.000 VNĐ Audongmobile
119 27/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
120 26/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
121 25/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ thanhstore
122 24/11/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
123 21/11/2013 2 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
124 19/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
125 18/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ thanhstore
126 17/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
127 16/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
128 15/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
129 14/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
130 13/11/2013 2 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
131 11/11/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didongtot
132 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ phuonguyenmobile
133 09/11/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi didongtot
134 08/11/2013 24 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ didongtot
135 15/10/2013 3 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
136 12/10/2013 4 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ socmobile
137 08/10/2013 4 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienthoaiben
138 04/10/2013 2 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
139 02/10/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ dtddlehung
140 01/10/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
141 30/09/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
142 29/09/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
143 28/09/2013 16 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ dtddlehung
144 12/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
145 11/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 409.000 VNĐ socmobile
146 10/09/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ smartphone468
147 09/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
148 08/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
149 07/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
150 06/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 409.000 VNĐ socmobile
151 05/09/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
152 04/09/2013 9 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
153 26/08/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
154 25/08/2013 13 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
155 12/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
156 11/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
157 10/08/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
158 09/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
159 08/08/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
160 06/08/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Tienpromobile
161 04/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ smartphone468
162 03/08/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ thanhstore
163 02/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ smartphone468
164 01/08/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
165 31/07/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thanhstore
166 30/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
167 29/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
168 28/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
169 27/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
170 26/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
171 25/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
172 24/07/2013 6 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
173 18/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ socmobile
174 17/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi Tienpromobile
175 16/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi Tienpromobile
176 15/07/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ Tienpromobile
177 13/07/2013 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ socmobile
178 11/07/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
179 10/07/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thanhstore
180 09/07/2013 3 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
181 06/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
182 05/07/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ Tienpromobile
183 03/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ socmobile
184 02/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Tienpromobile
185 01/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
186 30/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
187 29/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
188 28/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
189 27/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
190 26/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
191 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi Tienpromobile
192 24/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Tienpromobile
193 23/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
194 22/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ socmobile
195 21/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
196 20/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
197 19/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
198 18/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 478.000 VNĐ socmobile
199 17/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
200 16/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Tăng 478.000 VNĐ daidainam
201 15/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 478.000 VNĐ socmobile
202 14/06/2013 3 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
203 11/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
204 10/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
205 09/06/2013 2 ngày 2.178.000 ₫ Tăng 79.000 VNĐ daidainam
206 07/06/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphone468
207 05/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ dienthoaihanoicom
208 04/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphone468
209 03/06/2013 4 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoicom
210 30/05/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ dienthoaihanoicom
211 28/05/2013 3 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
212 25/05/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
213 24/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienthoaihanoi
214 23/05/2013 9 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
215 14/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ Cuongluamobile
216 13/05/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
217 12/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
218 11/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
219 10/05/2013 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ Cuongluamobile
220 08/05/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ smartphone468
221 07/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
222 06/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
223 05/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thanhstore
224 04/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
225 03/05/2013 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Cuongluamobile
226 01/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ thanhstore
227 30/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ smartphone468
228 29/04/2013 2 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ thanhstore
229 27/04/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
230 25/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
231 24/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
232 23/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
233 22/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
234 21/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
235 20/04/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
236 18/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
237 17/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
238 16/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
239 15/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphone468
240 14/04/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
241 13/04/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ thanhstore
242 12/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
243 11/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphone468
244 10/04/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ thanhstore
245 09/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
246 08/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
247 07/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
248 06/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
249 05/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
250 04/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
251 03/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
252 02/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
253 01/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
254 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ dienthoaihanoi
255 30/03/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
256 29/03/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
257 28/03/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
258 27/03/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ thanhstore
259 24/03/2013 10 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ smartphone468
260 14/03/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphone468
261 13/03/2013 18 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
262 23/02/2013 22 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphone468
263 01/02/2013 2.400.000 ₫ thanhstore
Có tổng cộng 263 thay đổi giá của sản phẩm Pantech Sky Vega S IM-A730S Black đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech Sky Vega S IM-A730S Black trong mục Mobile