• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech Sky Vega S IM-A730S Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech Sky Vega S IM-A730S Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
2 21/05/2015 7 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
3 14/05/2015 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didong_pro
4 12/05/2015 19 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
5 23/04/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
6 22/04/2015 5 ngày 900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
7 17/04/2015 11 ngày 850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
8 06/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
9 05/04/2015 20 ngày 900.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ didong_pro
10 16/03/2015 18 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
11 26/02/2015 8 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
12 18/02/2015 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
13 17/02/2015 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
14 16/02/2015 12 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ dhmobile
15 04/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
16 03/02/2015 10 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
17 24/01/2015 15 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
18 09/01/2015 6 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
19 03/01/2015 5 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
20 29/12/2014 9 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienthoaibaoan
21 20/12/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
22 19/12/2014 39 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
23 10/11/2014 26 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
24 15/10/2014 29 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
25 16/09/2014 98 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
26 10/06/2014 28 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
27 13/05/2014 15 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ dhmobile
28 28/04/2014 5 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dienthoaihanoi
29 23/04/2014 10 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
30 13/04/2014 5 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dhmobile
31 08/04/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
32 03/04/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
33 31/03/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Audongmobile
34 29/03/2014 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
35 27/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
36 26/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dienthoaihanoi
37 25/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
38 24/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
39 23/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
40 22/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
41 21/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
42 20/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
43 19/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
44 18/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
45 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
46 16/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dienthoaihanoi
47 15/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
48 14/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
49 13/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienthoaihanoi
50 12/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
51 11/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
52 10/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
53 09/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
54 08/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
55 07/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
56 06/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
57 05/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
58 04/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
59 03/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
60 02/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
61 01/03/2014 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
62 27/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
63 26/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
64 25/02/2014 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
65 23/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
66 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
67 21/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
68 20/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
69 19/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
70 18/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
71 17/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
72 16/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
73 15/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
74 14/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
75 13/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
76 12/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
77 11/02/2014 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
78 09/02/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
79 08/02/2014 3 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
80 05/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
81 04/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
82 03/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
83 02/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
84 01/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
85 31/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
86 30/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
87 29/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
88 28/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
89 27/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
90 26/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
91 25/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
92 24/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
93 23/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
94 22/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
95 21/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
96 20/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
97 19/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
98 18/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
99 17/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
100 16/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
101 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
102 14/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
103 13/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
104 12/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
105 11/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
106 10/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
107 09/01/2014 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
108 06/01/2014 5 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
109 01/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
110 31/12/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
111 29/12/2013 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
112 26/12/2013 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
113 24/12/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
114 23/12/2013 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Audongmobile
115 18/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ thanhstore
116 17/12/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
117 15/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
118 14/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
119 13/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
120 12/12/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaiben
121 11/12/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
122 10/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
123 09/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
124 08/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
125 07/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
126 06/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
127 05/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
128 04/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
129 03/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
130 02/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
131 01/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
132 30/11/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
133 29/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ thanhstore
134 28/11/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 7.300.000 VNĐ Audongmobile
135 27/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
136 26/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
137 25/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ thanhstore
138 24/11/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
139 21/11/2013 2 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
140 19/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
141 18/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ thanhstore
142 17/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
143 16/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
144 15/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
145 14/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
146 13/11/2013 2 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
147 11/11/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didongtot
148 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ phuonguyenmobile
149 09/11/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi didongtot
150 08/11/2013 24 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ didongtot
151 15/10/2013 3 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
152 12/10/2013 4 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ socmobile
153 08/10/2013 4 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienthoaiben
154 04/10/2013 2 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
155 02/10/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ dtddlehung
156 01/10/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
157 30/09/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
158 29/09/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
159 28/09/2013 16 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ dtddlehung
160 12/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
161 11/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 409.000 VNĐ socmobile
162 10/09/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ smartphone468
163 09/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
164 08/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
165 07/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
166 06/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 409.000 VNĐ socmobile
167 05/09/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
168 04/09/2013 9 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
169 26/08/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
170 25/08/2013 13 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
171 12/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
172 11/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
173 10/08/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
174 09/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
175 08/08/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
176 06/08/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Tienpromobile
177 04/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ smartphone468
178 03/08/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ thanhstore
179 02/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ smartphone468
180 01/08/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
181 31/07/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thanhstore
182 30/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
183 29/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
184 28/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
185 27/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
186 26/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
187 25/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
188 24/07/2013 6 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
189 18/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ socmobile
190 17/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi Tienpromobile
191 16/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi Tienpromobile
192 15/07/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ Tienpromobile
193 13/07/2013 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ socmobile
194 11/07/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
195 10/07/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thanhstore
196 09/07/2013 3 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
197 06/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
198 05/07/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ Tienpromobile
199 03/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ socmobile
200 02/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Tienpromobile
201 01/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
202 30/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
203 29/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
204 28/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
205 27/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
206 26/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
207 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi Tienpromobile
208 24/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Tienpromobile
209 23/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
210 22/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ socmobile
211 21/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
212 20/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
213 19/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
214 18/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 478.000 VNĐ socmobile
215 17/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
216 16/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Tăng 478.000 VNĐ daidainam
217 15/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 478.000 VNĐ socmobile
218 14/06/2013 3 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
219 11/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
220 10/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
221 09/06/2013 2 ngày 2.178.000 ₫ Tăng 79.000 VNĐ daidainam
222 07/06/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphone468
223 05/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ dienthoaihanoicom
224 04/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphone468
225 03/06/2013 4 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoicom
226 30/05/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ dienthoaihanoicom
227 28/05/2013 3 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
228 25/05/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
229 24/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienthoaihanoi
230 23/05/2013 9 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
231 14/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ Cuongluamobile
232 13/05/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
233 12/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
234 11/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
235 10/05/2013 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ Cuongluamobile
236 08/05/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ smartphone468
237 07/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
238 06/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
239 05/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thanhstore
240 04/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
241 03/05/2013 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Cuongluamobile
242 01/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ thanhstore
243 30/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ smartphone468
244 29/04/2013 2 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ thanhstore
245 27/04/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
246 25/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
247 24/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
248 23/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
249 22/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
250 21/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
251 20/04/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
252 18/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
253 17/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
254 16/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
255 15/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphone468
256 14/04/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
257 13/04/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ thanhstore
258 12/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
259 11/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphone468
260 10/04/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ thanhstore
261 09/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
262 08/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
263 07/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
264 06/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
265 05/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
266 04/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
267 03/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
268 02/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
269 01/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
270 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ dienthoaihanoi
271 30/03/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
272 29/03/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
273 28/03/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
274 27/03/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ thanhstore
275 24/03/2013 10 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ smartphone468
276 14/03/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphone468
277 13/03/2013 18 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
278 23/02/2013 22 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphone468
279 01/02/2013 2.400.000 ₫ thanhstore
Có tổng cộng 279 thay đổi giá của sản phẩm Pantech Sky Vega S IM-A730S Black đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech Sky Vega S IM-A730S Black trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: tien dong ho, hoa lang, ken, khung treo, san ho