• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech Sky Vega S IM-A730S Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech Sky Vega S IM-A730S Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/02/2015 8 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
2 18/02/2015 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
3 17/02/2015 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
4 16/02/2015 12 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ dhmobile
5 04/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
6 03/02/2015 10 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
7 24/01/2015 15 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
8 09/01/2015 6 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
9 03/01/2015 5 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
10 29/12/2014 9 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienthoaibaoan
11 20/12/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
12 19/12/2014 39 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
13 10/11/2014 26 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
14 15/10/2014 29 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
15 16/09/2014 98 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
16 10/06/2014 28 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
17 13/05/2014 15 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ dhmobile
18 28/04/2014 5 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dienthoaihanoi
19 23/04/2014 10 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
20 13/04/2014 5 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dhmobile
21 08/04/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
22 03/04/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
23 31/03/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Audongmobile
24 29/03/2014 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
25 27/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
26 26/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dienthoaihanoi
27 25/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
28 24/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
29 23/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
30 22/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
31 21/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
32 20/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
33 19/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
34 18/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
35 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
36 16/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dienthoaihanoi
37 15/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
38 14/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
39 13/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienthoaihanoi
40 12/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
41 11/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
42 10/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
43 09/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
44 08/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
45 07/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
46 06/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
47 05/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
48 04/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
49 03/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
50 02/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
51 01/03/2014 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
52 27/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
53 26/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
54 25/02/2014 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
55 23/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
56 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
57 21/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
58 20/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
59 19/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
60 18/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
61 17/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
62 16/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
63 15/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
64 14/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
65 13/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
66 12/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
67 11/02/2014 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
68 09/02/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
69 08/02/2014 3 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
70 05/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
71 04/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
72 03/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
73 02/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
74 01/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
75 31/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
76 30/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
77 29/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
78 28/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
79 27/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
80 26/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
81 25/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
82 24/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
83 23/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
84 22/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
85 21/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
86 20/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
87 19/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
88 18/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
89 17/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
90 16/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
91 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
92 14/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
93 13/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
94 12/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
95 11/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
96 10/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
97 09/01/2014 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
98 06/01/2014 5 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
99 01/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
100 31/12/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
101 29/12/2013 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
102 26/12/2013 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
103 24/12/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
104 23/12/2013 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Audongmobile
105 18/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ thanhstore
106 17/12/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
107 15/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
108 14/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
109 13/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
110 12/12/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaiben
111 11/12/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
112 10/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
113 09/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
114 08/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
115 07/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
116 06/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
117 05/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
118 04/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
119 03/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
120 02/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
121 01/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
122 30/11/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
123 29/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ thanhstore
124 28/11/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 7.300.000 VNĐ Audongmobile
125 27/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
126 26/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
127 25/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ thanhstore
128 24/11/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
129 21/11/2013 2 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
130 19/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
131 18/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ thanhstore
132 17/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
133 16/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
134 15/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
135 14/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
136 13/11/2013 2 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
137 11/11/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didongtot
138 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ phuonguyenmobile
139 09/11/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi didongtot
140 08/11/2013 24 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ didongtot
141 15/10/2013 3 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
142 12/10/2013 4 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ socmobile
143 08/10/2013 4 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienthoaiben
144 04/10/2013 2 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
145 02/10/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ dtddlehung
146 01/10/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
147 30/09/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
148 29/09/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
149 28/09/2013 16 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ dtddlehung
150 12/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
151 11/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 409.000 VNĐ socmobile
152 10/09/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ smartphone468
153 09/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
154 08/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
155 07/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
156 06/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 409.000 VNĐ socmobile
157 05/09/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
158 04/09/2013 9 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
159 26/08/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
160 25/08/2013 13 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
161 12/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
162 11/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
163 10/08/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
164 09/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
165 08/08/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
166 06/08/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Tienpromobile
167 04/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ smartphone468
168 03/08/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ thanhstore
169 02/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ smartphone468
170 01/08/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
171 31/07/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thanhstore
172 30/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
173 29/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
174 28/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
175 27/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
176 26/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
177 25/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
178 24/07/2013 6 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
179 18/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ socmobile
180 17/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi Tienpromobile
181 16/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi Tienpromobile
182 15/07/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ Tienpromobile
183 13/07/2013 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ socmobile
184 11/07/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
185 10/07/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thanhstore
186 09/07/2013 3 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
187 06/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
188 05/07/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ Tienpromobile
189 03/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ socmobile
190 02/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Tienpromobile
191 01/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
192 30/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
193 29/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
194 28/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
195 27/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
196 26/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
197 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi Tienpromobile
198 24/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Tienpromobile
199 23/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
200 22/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ socmobile
201 21/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
202 20/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
203 19/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
204 18/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 478.000 VNĐ socmobile
205 17/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
206 16/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Tăng 478.000 VNĐ daidainam
207 15/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 478.000 VNĐ socmobile
208 14/06/2013 3 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
209 11/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
210 10/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
211 09/06/2013 2 ngày 2.178.000 ₫ Tăng 79.000 VNĐ daidainam
212 07/06/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphone468
213 05/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ dienthoaihanoicom
214 04/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphone468
215 03/06/2013 4 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoicom
216 30/05/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ dienthoaihanoicom
217 28/05/2013 3 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
218 25/05/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
219 24/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienthoaihanoi
220 23/05/2013 9 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
221 14/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ Cuongluamobile
222 13/05/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
223 12/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
224 11/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
225 10/05/2013 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ Cuongluamobile
226 08/05/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ smartphone468
227 07/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
228 06/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
229 05/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thanhstore
230 04/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
231 03/05/2013 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Cuongluamobile
232 01/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ thanhstore
233 30/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ smartphone468
234 29/04/2013 2 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ thanhstore
235 27/04/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
236 25/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
237 24/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
238 23/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
239 22/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
240 21/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
241 20/04/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
242 18/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
243 17/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
244 16/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
245 15/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphone468
246 14/04/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
247 13/04/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ thanhstore
248 12/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
249 11/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphone468
250 10/04/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ thanhstore
251 09/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
252 08/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
253 07/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
254 06/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
255 05/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
256 04/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
257 03/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
258 02/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
259 01/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
260 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ dienthoaihanoi
261 30/03/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
262 29/03/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
263 28/03/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
264 27/03/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ thanhstore
265 24/03/2013 10 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ smartphone468
266 14/03/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphone468
267 13/03/2013 18 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
268 23/02/2013 22 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphone468
269 01/02/2013 2.400.000 ₫ thanhstore
Có tổng cộng 269 thay đổi giá của sản phẩm Pantech Sky Vega S IM-A730S Black đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Pantech Sky Vega S IM-A730S Black trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: thang, sữa dumex, tivi, honda, hoa co