• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
2 21/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
3 20/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
4 19/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
5 18/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ dnmart
6 17/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ daiduyen
7 16/07/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hoanghamobile
8 15/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hanoistar
9 14/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hanoistar
10 13/07/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hoanghamobile
11 12/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi tgatesg
12 11/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tgatesg
13 10/07/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thanglongmobile
14 09/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
15 08/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
16 07/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
17 06/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
18 05/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
19 04/07/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ hoanghamobile
20 03/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
21 02/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
22 01/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
23 30/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
24 29/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ hoanghamobile
25 28/06/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
26 27/06/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
27 26/06/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ daiduyen
28 25/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
29 24/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ avishop
30 23/06/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
31 22/06/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
32 21/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi avishop
33 20/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi avishop
34 19/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ avishop
35 18/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi anhducdigital
36 17/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ anhducdigital
37 16/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
38 15/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthongdaitin
39 14/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ anhducdigital
40 13/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ avishop
41 12/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ anhducdigital
42 11/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 970.000 VNĐ avishop
43 10/06/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
44 09/06/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ CORY3Mobile
45 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
46 07/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
47 06/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vienthongdaitin
48 05/06/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ CORY3Mobile
49 04/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vienthongdaitin
50 03/06/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi polovn
51 02/06/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
52 01/06/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
53 31/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
54 30/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
55 29/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
56 28/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
57 27/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
58 26/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ anphongcomputer
59 25/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
60 24/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ xperiashop
61 23/05/2014 1 ngày 2.170.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ nguyenanhtuan_mobile
62 22/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
63 21/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
64 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
65 19/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaitoanphat
66 18/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
67 17/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi polovn
68 16/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
69 15/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
70 14/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
71 13/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
72 12/05/2014 2 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
73 10/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ dienthoaitoanphat
74 09/05/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ hoanghamobile
75 08/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
76 07/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
77 06/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
78 05/05/2014 2 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
79 03/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
80 02/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienthoaitoanphat
81 01/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ didongthanhdat
82 30/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
83 29/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
84 28/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
85 27/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
86 26/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
87 25/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
88 24/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
89 23/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
90 22/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
91 21/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
92 20/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
93 19/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ anphongcomputer
94 18/04/2014 1 ngày 2.299.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ mobishop
95 17/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
96 16/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
97 15/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
98 14/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
99 13/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
100 12/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
101 11/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
102 10/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
103 09/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
104 08/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ polovn
105 07/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ digiphone
106 06/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
107 05/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
108 04/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
109 03/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
110 02/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienbaomobile
111 01/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
112 31/03/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
113 30/03/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienthoaitoanphat
114 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi thienbaomobile
115 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
116 27/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
117 26/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
118 25/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
119 24/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
120 23/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ bigphone
121 22/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
122 21/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ baolongmobilevn
123 20/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi GiapMobile
124 19/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ GiapMobile
125 18/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
126 17/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
127 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
128 15/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
129 14/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ thanglongmobile
130 13/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
131 12/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ caotrimobile
132 11/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
133 10/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
134 09/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
135 08/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
136 07/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ baolongmobilevn
137 06/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
138 05/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi alo_phone318
139 04/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ digiphone
140 03/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ didonghoangphat
141 02/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
142 01/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
143 28/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
144 27/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
145 26/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
146 25/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
147 24/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Tpromobile
148 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ techshop
149 22/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
150 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
151 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
152 19/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
153 18/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoanghamobile
154 17/02/2014 1 ngày 2.640.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
155 16/02/2014 2 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
156 14/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
157 13/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
158 12/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
159 11/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
160 10/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
161 09/02/2014 3 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ avishop
162 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ zippostmobile
163 05/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ ecomart
164 04/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
165 03/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
166 02/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
167 01/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
168 31/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
169 30/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
170 29/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
171 28/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
172 27/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
173 26/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
174 25/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
175 24/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
176 23/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
177 22/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
178 21/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
179 20/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
180 19/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
181 18/01/2014 5 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
182 13/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ bigphone
183 12/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
184 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
185 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bigphone
186 09/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ baolongmobilevn
187 08/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ GiapMobile
188 07/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
189 06/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ zippostmobile
190 05/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
191 04/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
192 03/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ avishop
193 02/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
194 01/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
195 31/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
196 30/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
197 29/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bigphone
198 28/12/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ avishop
199 27/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
200 26/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
201 25/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
202 24/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ bigphone
203 23/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ GiaHuymobile
204 22/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
205 21/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ bigphone
206 20/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
207 19/12/2013 2 ngày 2.530.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ avishop
208 17/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
209 16/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ diemsangviet
210 15/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
211 14/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
212 13/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
213 12/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
214 11/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
215 10/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ techshop
216 09/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
217 08/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
218 07/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ techshop
219 06/12/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ phatminhkhangmobile
220 05/12/2013 1 ngày 2.749.000 VNĐ Tăng 159.000 VNĐ Lazada
221 04/12/2013 1 ngày 2.590.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dnmart
222 03/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
223 02/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ techshop
224 01/12/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
225 30/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
226 29/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
227 28/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ avishop
228 27/11/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ muahangtructuyen
229 26/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
230 25/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
231 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
232 23/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
233 22/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ bigphone
234 21/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi techshop
235 20/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi techshop
236 19/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
237 18/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ thuhoamobile
238 17/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
239 16/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
240 15/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bigphone
241 14/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
242 13/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
243 12/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
244 11/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
245 10/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ 3msvn
246 09/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
247 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ didonghoangphat
248 07/11/2013 3 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ smartphonestore
249 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bigphone
250 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi tinhgodau
251 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tinhgodau
252 01/11/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
253 31/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
254 30/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
255 29/10/2013 5 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
256 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ didonghoangphat
257 23/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
258 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
259 21/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
260 20/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
261 19/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
262 18/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
263 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
264 16/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
265 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
266 14/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
267 13/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
268 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ bigphone
269 11/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
270 10/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
271 09/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
272 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ didonghoangphat
273 07/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
274 06/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
275 05/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
276 04/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
277 03/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
278 02/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
279 01/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
280 30/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
281 29/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
282 28/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
283 27/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
284 26/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
285 25/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
286 24/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
287 23/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
288 22/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
289 21/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
290 20/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
291 19/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
292 18/09/2013 3 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
293 15/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
294 14/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
295 13/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
296 12/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
297 11/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
298 10/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
299 09/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
300 08/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
301 07/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
302 06/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
303 05/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
304 04/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ androidstore
305 03/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ bigphone
306 02/09/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ smartphonestore
307 01/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ androidstore
308 31/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giá không đổi avishop
309 30/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giảm 69.000 VNĐ avishop
310 29/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
311 28/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giá không đổi avishop
312 27/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ avishop
313 26/08/2013 1 ngày 3.250.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ dnmart
314 25/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
315 24/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
316 23/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ avishop
317 22/08/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ smartphonestore
318 21/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
319 20/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ avishop
320 19/08/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 430.000 VNĐ HaVietcomputer
321 18/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
322 17/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
323 16/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ avishop
324 15/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
325 14/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ avishop
326 13/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
327 12/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ avishop
328 11/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
329 10/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tekzone
330 09/08/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ ngocmobile
331 08/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ tekzone
332 07/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ bigphone
333 06/08/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 29.000 VNĐ smartphoneviet
334 05/08/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoguommobile
335 04/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
336 03/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 79.000 VNĐ avishop
337 02/08/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 79.000 VNĐ smartphoneviet
338 01/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ avishop
339 31/07/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ hoguommobile
340 30/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ bigphone
341 29/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ tekzone
342 28/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
343 27/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ sieuthismartphone
344 26/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
345 25/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ sieuthismartphone
346 24/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ CongtyGiaVu
347 23/07/2013 1 ngày 3.509.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
348 22/07/2013 1 ngày 3.509.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
349 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ bigphone
350 20/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi bacvietmobile
351 19/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bacvietmobile
352 18/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thephone
353 17/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi bacvietmobile
354 16/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ bacvietmobile
355 15/07/2013 2 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ thanhcongmobile
356 13/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ bacvietmobile
357 12/07/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ avishop
358 11/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thephone
359 10/07/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ binhminhdigital
360 09/07/2013 3 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thephone
361 06/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
362 05/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
363 04/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
364 03/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ tekzone
365 02/07/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ sieuthismartphone
366 01/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
367 30/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
368 29/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
369 28/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
370 27/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tekzone
371 26/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
372 25/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ hoangmyjsc
373 24/06/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ hoguommobile
374 23/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
375 22/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
376 21/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
377 20/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
378 19/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
379 18/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tekzone
380 17/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
381 16/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
382 15/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
383 14/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ hoangmyjsc
384 13/06/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ HaVietcomputer
385 12/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ ngochacomputer
386 11/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
387 10/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
388 09/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ thephone
389 08/06/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ Lazada
390 07/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
391 06/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangmyjsc
392 05/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ CongtyGiaVu
393 04/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangmyjsc
394 03/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ CongtyGiaVu
395 02/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ hoangmyjsc
396 01/06/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ tuanphatmobile
397 31/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ hoangmyjsc
398 30/05/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ allphone
399 29/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
400 28/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
401 27/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
402 26/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ hoangmyjsc
403 25/05/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ allphone
404 24/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
405 23/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
406 22/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
407 21/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
408 20/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
409 19/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ hoangmyjsc
410 18/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
411 17/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
412 16/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ binhminhdigital
413 15/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
414 14/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
415 13/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ ngochacomputer
416 12/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giá không đổi avishop
417 11/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giảm 75.000 VNĐ avishop
418 10/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
419 09/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ vienthinh
420 08/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giảm 75.000 VNĐ avishop
421 07/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vienthinh
422 06/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
423 05/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
424 04/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
425 03/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
426 02/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ daiduyen
427 01/05/2013 1 ngày 3.680.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
428 30/04/2013 1 ngày 3.680.000 VNĐ Tăng 82.000 VNĐ vienthinh
429 29/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
430 28/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
431 27/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giảm 52.000 VNĐ ecomart
432 26/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
433 25/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ ngochacomputer
434 24/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
435 23/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
436 22/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
437 21/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ smartphone468
438 20/04/2013 1 ngày 3.640.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
439 19/04/2013 1 ngày 3.640.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ TechOne
440 18/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
441 17/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
442 16/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
443 15/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
444 14/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
445 13/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
446 12/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
447 11/04/2013 2 ngày 3.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
448 09/04/2013 4 ngày 3.799.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Lazada
449 05/04/2013 3.849.000 VNĐ Lazada
Có tổng cộng 449 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White trong mục Mobile