• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/11/2014 1 ngày 2.099.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ nhungmobile
2 31/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
3 30/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
4 29/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
5 28/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
6 27/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
7 26/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
8 25/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
9 24/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
10 23/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
11 22/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
12 21/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
13 20/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
14 19/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
15 18/10/2014 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giá không đổi giasieure123
16 17/10/2014 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giá không đổi giasieure123
17 16/10/2014 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giá không đổi giasieure123
18 15/10/2014 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giá không đổi giasieure123
19 14/10/2014 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ mobilehieu
20 13/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
21 12/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ thanglongmobile
22 11/10/2014 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giá không đổi mobilehieu
23 10/10/2014 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ mobilehieu
24 09/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
25 08/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
26 07/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ thanglongmobile
27 06/10/2014 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giá không đổi giasieure123
28 05/10/2014 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giá không đổi giasieure123
29 04/10/2014 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ giasieure123
30 03/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
31 02/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
32 01/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi dnmart
33 30/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ dnmart
34 29/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
35 28/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
36 27/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
37 26/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
38 25/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
39 24/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
40 23/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
41 22/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
42 21/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
43 20/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
44 19/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
45 18/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
46 17/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ Lazada
47 16/09/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ shopandroidvn
48 15/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
49 14/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
50 13/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
51 12/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
52 11/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
53 10/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thanglongmobile
54 09/09/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ shopandroidvn
55 08/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
56 07/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
57 06/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
58 05/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
59 04/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
60 03/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thanglongmobile
61 02/09/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
62 01/09/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ AndroidShop
63 31/08/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
64 30/08/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
65 29/08/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thanglongmobile
66 28/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
67 27/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
68 26/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ iApple
69 25/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
70 24/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
71 23/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
72 22/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
73 21/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
74 20/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
75 19/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ iApple
76 18/08/2014 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ didongquynhvy
77 17/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
78 16/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
79 15/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
80 14/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ iApple
81 13/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
82 12/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
83 11/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 481.000 VNĐ daiduyen
84 10/08/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi nhungmobile
85 09/08/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 491.000 VNĐ nhungmobile
86 08/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
87 07/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
88 06/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ iApple
89 05/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
90 04/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
91 03/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ iApple
92 02/08/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ CORY3Mobile
93 01/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ AndroidShop
94 31/07/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ CORY3Mobile
95 30/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
96 29/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
97 28/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
98 27/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ daiduyen
99 26/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tgatesg
100 25/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
101 24/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tgatesg
102 23/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ AndroidShop
103 22/07/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienhoa
104 21/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
105 20/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
106 19/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
107 18/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ dnmart
108 17/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ daiduyen
109 16/07/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hoanghamobile
110 15/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hanoistar
111 14/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hanoistar
112 13/07/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hoanghamobile
113 12/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi tgatesg
114 11/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tgatesg
115 10/07/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thanglongmobile
116 09/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
117 08/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
118 07/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
119 06/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
120 05/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
121 04/07/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ hoanghamobile
122 03/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
123 02/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
124 01/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
125 30/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
126 29/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ hoanghamobile
127 28/06/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
128 27/06/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
129 26/06/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ daiduyen
130 25/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
131 24/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ avishop
132 23/06/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
133 22/06/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
134 21/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi avishop
135 20/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi avishop
136 19/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ avishop
137 18/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi anhducdigital
138 17/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ anhducdigital
139 16/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
140 15/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthongdaitin
141 14/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ anhducdigital
142 13/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ avishop
143 12/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ anhducdigital
144 11/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 970.000 VNĐ avishop
145 10/06/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
146 09/06/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ CORY3Mobile
147 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
148 07/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
149 06/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vienthongdaitin
150 05/06/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ CORY3Mobile
151 04/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vienthongdaitin
152 03/06/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi polovn
153 02/06/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
154 01/06/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
155 31/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
156 30/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
157 29/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
158 28/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
159 27/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
160 26/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ anphongcomputer
161 25/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
162 24/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ xperiashop
163 23/05/2014 1 ngày 2.170.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ nguyenanhtuan_mobile
164 22/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
165 21/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
166 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
167 19/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaitoanphat
168 18/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
169 17/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi polovn
170 16/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
171 15/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
172 14/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
173 13/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
174 12/05/2014 2 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
175 10/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ dienthoaitoanphat
176 09/05/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ hoanghamobile
177 08/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
178 07/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
179 06/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
180 05/05/2014 2 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
181 03/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
182 02/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienthoaitoanphat
183 01/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ didongthanhdat
184 30/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
185 29/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
186 28/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
187 27/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
188 26/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
189 25/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
190 24/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
191 23/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
192 22/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
193 21/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
194 20/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
195 19/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ anphongcomputer
196 18/04/2014 1 ngày 2.299.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ mobishop
197 17/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
198 16/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
199 15/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
200 14/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
201 13/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
202 12/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
203 11/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
204 10/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
205 09/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
206 08/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ polovn
207 07/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ digiphone
208 06/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
209 05/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
210 04/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
211 03/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
212 02/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienbaomobile
213 01/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
214 31/03/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
215 30/03/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienthoaitoanphat
216 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi thienbaomobile
217 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
218 27/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
219 26/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
220 25/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
221 24/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
222 23/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ bigphone
223 22/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
224 21/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ baolongmobilevn
225 20/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi GiapMobile
226 19/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ GiapMobile
227 18/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
228 17/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
229 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
230 15/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
231 14/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ thanglongmobile
232 13/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
233 12/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ caotrimobile
234 11/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
235 10/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
236 09/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
237 08/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
238 07/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ baolongmobilevn
239 06/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
240 05/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi alo_phone318
241 04/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ digiphone
242 03/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ didonghoangphat
243 02/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
244 01/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
245 28/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
246 27/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
247 26/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
248 25/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
249 24/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Tpromobile
250 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ techshop
251 22/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
252 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
253 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
254 19/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
255 18/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoanghamobile
256 17/02/2014 1 ngày 2.640.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
257 16/02/2014 2 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
258 14/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
259 13/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
260 12/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
261 11/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
262 10/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
263 09/02/2014 3 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ avishop
264 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ zippostmobile
265 05/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ ecomart
266 04/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
267 03/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
268 02/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
269 01/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
270 31/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
271 30/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
272 29/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
273 28/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
274 27/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
275 26/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
276 25/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
277 24/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
278 23/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
279 22/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
280 21/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
281 20/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
282 19/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
283 18/01/2014 5 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
284 13/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ bigphone
285 12/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
286 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
287 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bigphone
288 09/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ baolongmobilevn
289 08/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ GiapMobile
290 07/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
291 06/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ zippostmobile
292 05/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
293 04/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
294 03/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ avishop
295 02/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
296 01/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
297 31/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
298 30/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
299 29/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bigphone
300 28/12/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ avishop
301 27/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
302 26/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
303 25/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
304 24/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ bigphone
305 23/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ GiaHuymobile
306 22/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
307 21/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ bigphone
308 20/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
309 19/12/2013 2 ngày 2.530.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ avishop
310 17/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
311 16/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ diemsangviet
312 15/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
313 14/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
314 13/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
315 12/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
316 11/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
317 10/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ techshop
318 09/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
319 08/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
320 07/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ techshop
321 06/12/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ phatminhkhangmobile
322 05/12/2013 1 ngày 2.749.000 VNĐ Tăng 159.000 VNĐ Lazada
323 04/12/2013 1 ngày 2.590.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dnmart
324 03/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
325 02/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ techshop
326 01/12/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
327 30/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
328 29/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
329 28/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ avishop
330 27/11/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ muahangtructuyen
331 26/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
332 25/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
333 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
334 23/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
335 22/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ bigphone
336 21/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi techshop
337 20/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi techshop
338 19/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
339 18/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ thuhoamobile
340 17/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
341 16/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
342 15/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bigphone
343 14/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
344 13/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
345 12/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
346 11/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
347 10/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ 3msvn
348 09/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
349 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ didonghoangphat
350 07/11/2013 3 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ smartphonestore
351 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bigphone
352 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi tinhgodau
353 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tinhgodau
354 01/11/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
355 31/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
356 30/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
357 29/10/2013 5 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
358 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ didonghoangphat
359 23/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
360 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
361 21/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
362 20/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
363 19/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
364 18/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
365 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
366 16/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
367 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
368 14/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
369 13/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
370 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ bigphone
371 11/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
372 10/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
373 09/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
374 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ didonghoangphat
375 07/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
376 06/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
377 05/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
378 04/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
379 03/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
380 02/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
381 01/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
382 30/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
383 29/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
384 28/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
385 27/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
386 26/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
387 25/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
388 24/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
389 23/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
390 22/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
391 21/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
392 20/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
393 19/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
394 18/09/2013 3 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
395 15/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
396 14/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
397 13/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
398 12/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
399 11/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
400 10/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
401 09/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
402 08/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
403 07/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
404 06/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
405 05/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
406 04/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ androidstore
407 03/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ bigphone
408 02/09/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ smartphonestore
409 01/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ androidstore
410 31/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giá không đổi avishop
411 30/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giảm 69.000 VNĐ avishop
412 29/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
413 28/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giá không đổi avishop
414 27/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ avishop
415 26/08/2013 1 ngày 3.250.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ dnmart
416 25/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
417 24/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
418 23/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ avishop
419 22/08/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ smartphonestore
420 21/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
421 20/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ avishop
422 19/08/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 430.000 VNĐ HaVietcomputer
423 18/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
424 17/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
425 16/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ avishop
426 15/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
427 14/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ avishop
428 13/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
429 12/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ avishop
430 11/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
431 10/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tekzone
432 09/08/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ ngocmobile
433 08/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ tekzone
434 07/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ bigphone
435 06/08/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 29.000 VNĐ smartphoneviet
436 05/08/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoguommobile
437 04/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
438 03/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 79.000 VNĐ avishop
439 02/08/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 79.000 VNĐ smartphoneviet
440 01/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ avishop
441 31/07/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ hoguommobile
442 30/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ bigphone
443 29/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ tekzone
444 28/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
445 27/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ sieuthismartphone
446 26/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
447 25/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ sieuthismartphone
448 24/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ CongtyGiaVu
449 23/07/2013 1 ngày 3.509.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
450 22/07/2013 1 ngày 3.509.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
451 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ bigphone
452 20/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi bacvietmobile
453 19/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bacvietmobile
454 18/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thephone
455 17/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi bacvietmobile
456 16/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ bacvietmobile
457 15/07/2013 2 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ thanhcongmobile
458 13/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ bacvietmobile
459 12/07/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ avishop
460 11/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thephone
461 10/07/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ binhminhdigital
462 09/07/2013 3 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thephone
463 06/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
464 05/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
465 04/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
466 03/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ tekzone
467 02/07/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ sieuthismartphone
468 01/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
469 30/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
470 29/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
471 28/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
472 27/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tekzone
473 26/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
474 25/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ hoangmyjsc
475 24/06/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ hoguommobile
476 23/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
477 22/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
478 21/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
479 20/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
480 19/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
481 18/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tekzone
482 17/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
483 16/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
484 15/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
485 14/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ hoangmyjsc
486 13/06/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ HaVietcomputer
487 12/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ ngochacomputer
488 11/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
489 10/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
490 09/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ thephone
491 08/06/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ Lazada
492 07/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
493 06/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangmyjsc
494 05/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ CongtyGiaVu
495 04/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangmyjsc
496 03/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ CongtyGiaVu
497 02/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ hoangmyjsc
498 01/06/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ tuanphatmobile
499 31/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ hoangmyjsc
500 30/05/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ allphone
501 29/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
502 28/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
503 27/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
504 26/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ hoangmyjsc
505 25/05/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ allphone
506 24/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
507 23/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
508 22/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
509 21/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
510 20/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
511 19/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ hoangmyjsc
512 18/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
513 17/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
514 16/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ binhminhdigital
515 15/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
516 14/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
517 13/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ ngochacomputer
518 12/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giá không đổi avishop
519 11/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giảm 75.000 VNĐ avishop
520 10/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
521 09/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ vienthinh
522 08/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giảm 75.000 VNĐ avishop
523 07/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vienthinh
524 06/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
525 05/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
526 04/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
527 03/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
528 02/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ daiduyen
529 01/05/2013 1 ngày 3.680.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
530 30/04/2013 1 ngày 3.680.000 VNĐ Tăng 82.000 VNĐ vienthinh
531 29/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
532 28/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
533 27/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giảm 52.000 VNĐ ecomart
534 26/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
535 25/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ ngochacomputer
536 24/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
537 23/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
538 22/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
539 21/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ smartphone468
540 20/04/2013 1 ngày 3.640.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
541 19/04/2013 1 ngày 3.640.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ TechOne
542 18/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
543 17/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
544 16/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
545 15/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
546 14/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
547 13/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
548 12/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
549 11/04/2013 2 ngày 3.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
550 09/04/2013 4 ngày 3.799.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Lazada
551 05/04/2013 3.849.000 VNĐ Lazada
Có tổng cộng 551 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White trong mục Mobile