• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/01/2015 1 ngày 1.950.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ didongminhnhat
2 28/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ dienthoaisieure
3 27/01/2015 1 ngày 1.881.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ Lazada
4 26/01/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Lazada
5 25/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
6 24/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
7 23/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
8 22/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ manhphatmobile
9 21/01/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
10 20/01/2015 1 ngày 1.881.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ Lazada
11 19/01/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Lazada
12 18/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
13 17/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
14 16/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
15 15/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
16 14/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ manhphatmobile
17 13/01/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ Lazada
18 12/01/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
19 11/01/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
20 10/01/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
21 09/01/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
22 08/01/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
23 07/01/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
24 06/01/2015 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 840.000 VNĐ TL_mobile
25 03/01/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ Lazada
26 02/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
27 01/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
28 31/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
29 30/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ thegioismartphonegiare
30 29/12/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 840.000 VNĐ Lazada
31 28/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
32 27/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
33 26/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
34 25/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 1.340.000 VNĐ TL_mobile
35 24/12/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.340.000 VNĐ dienmayphankhang
36 23/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
37 22/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 840.000 VNĐ TL_mobile
38 21/12/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 840.000 VNĐ Lazada
39 20/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
40 19/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 1.340.000 VNĐ TL_mobile
41 18/12/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ iApple
42 17/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ thegioismartphonegiare
43 16/12/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ vienthinh
44 15/12/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.340.000 VNĐ iApple
45 14/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ TL_mobile
46 13/12/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ hoanghamobile
47 12/12/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ iApple
48 11/12/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
49 10/12/2014 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ iApple
50 08/12/2014 3 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
51 05/12/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ anphongcomputer
52 04/12/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
53 03/12/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
54 02/12/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
55 01/12/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ anphongcomputer
56 30/11/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.349.000 VNĐ Lazada
57 29/11/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ TL_mobile
58 28/11/2014 1 ngày 3.620.000 ₫ Tăng 2.220.000 VNĐ CongtyGiaVu
59 27/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ thegioismartphonegiare
60 26/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
61 25/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
62 24/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
63 23/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
64 22/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
65 21/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
66 20/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
67 19/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
68 18/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
69 17/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
70 16/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
71 15/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
72 14/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
73 13/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
74 12/11/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ dnmart
75 11/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
76 10/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
77 09/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
78 08/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
79 07/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
80 06/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
81 05/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
82 04/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ iApple
83 03/11/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
84 02/11/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
85 01/11/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
86 31/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
87 30/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
88 29/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
89 28/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
90 27/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
91 26/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
92 25/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
93 24/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
94 23/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
95 22/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
96 21/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
97 20/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
98 19/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
99 18/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi giasieure123
100 17/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi giasieure123
101 16/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi giasieure123
102 15/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi giasieure123
103 14/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ mobilehieu
104 13/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
105 12/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ thanglongmobile
106 11/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi mobilehieu
107 10/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ mobilehieu
108 09/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
109 08/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
110 07/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ thanglongmobile
111 06/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi giasieure123
112 05/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi giasieure123
113 04/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ giasieure123
114 03/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
115 02/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
116 01/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dnmart
117 30/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ dnmart
118 29/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
119 28/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
120 27/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
121 26/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
122 25/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
123 24/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
124 23/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
125 22/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
126 21/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
127 20/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
128 19/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
129 18/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
130 17/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ Lazada
131 16/09/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ shopandroidvn
132 15/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
133 14/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
134 13/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
135 12/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
136 11/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
137 10/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thanglongmobile
138 09/09/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ shopandroidvn
139 08/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
140 07/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
141 06/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
142 05/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
143 04/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
144 03/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thanglongmobile
145 02/09/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
146 01/09/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ AndroidShop
147 31/08/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
148 30/08/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
149 29/08/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thanglongmobile
150 28/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
151 27/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
152 26/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ iApple
153 25/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi 3msvn
154 24/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
155 23/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
156 22/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
157 21/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
158 20/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
159 19/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ iApple
160 18/08/2014 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ didongquynhvy
161 17/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
162 16/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
163 15/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
164 14/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ iApple
165 13/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
166 12/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
167 11/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 481.000 VNĐ daiduyen
168 10/08/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi nhungmobile
169 09/08/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ nhungmobile
170 08/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
171 07/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
172 06/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ iApple
173 05/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
174 04/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
175 03/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ iApple
176 02/08/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ CORY3Mobile
177 01/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ AndroidShop
178 31/07/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ CORY3Mobile
179 30/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
180 29/07/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
181 28/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
182 27/07/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ daiduyen
183 26/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tgatesg
184 25/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
185 24/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tgatesg
186 23/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ AndroidShop
187 22/07/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienhoa
188 21/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
189 20/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
190 19/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
191 18/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ dnmart
192 17/07/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ daiduyen
193 16/07/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hoanghamobile
194 15/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hanoistar
195 14/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hanoistar
196 13/07/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hoanghamobile
197 12/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi tgatesg
198 11/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tgatesg
199 10/07/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thanglongmobile
200 09/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
201 08/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
202 07/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
203 06/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
204 05/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
205 04/07/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ hoanghamobile
206 03/07/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
207 02/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
208 01/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
209 30/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
210 29/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ hoanghamobile
211 28/06/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
212 27/06/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
213 26/06/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ daiduyen
214 25/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
215 24/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ avishop
216 23/06/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
217 22/06/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
218 21/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giá không đổi avishop
219 20/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giá không đổi avishop
220 19/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ avishop
221 18/06/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi anhducdigital
222 17/06/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ anhducdigital
223 16/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
224 15/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthongdaitin
225 14/06/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ anhducdigital
226 13/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ avishop
227 12/06/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ anhducdigital
228 11/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Tăng 970.000 VNĐ avishop
229 10/06/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
230 09/06/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ CORY3Mobile
231 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
232 07/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
233 06/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vienthongdaitin
234 05/06/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ CORY3Mobile
235 04/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vienthongdaitin
236 03/06/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi polovn
237 02/06/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ polovn
238 01/06/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
239 31/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
240 30/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
241 29/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
242 28/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
243 27/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
244 26/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ anphongcomputer
245 25/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
246 24/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ xperiashop
247 23/05/2014 1 ngày 2.170.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ nguyenanhtuan_mobile
248 22/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
249 21/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
250 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ polovn
251 19/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaitoanphat
252 18/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
253 17/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi polovn
254 16/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ polovn
255 15/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
256 14/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ polovn
257 13/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
258 12/05/2014 2 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
259 10/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ dienthoaitoanphat
260 09/05/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ hoanghamobile
261 08/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
262 07/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
263 06/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
264 05/05/2014 2 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
265 03/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
266 02/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienthoaitoanphat
267 01/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ didongthanhdat
268 30/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
269 29/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
270 28/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
271 27/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
272 26/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
273 25/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
274 24/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
275 23/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
276 22/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
277 21/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
278 20/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
279 19/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ anphongcomputer
280 18/04/2014 1 ngày 2.299.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ mobishop
281 17/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
282 16/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
283 15/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
284 14/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
285 13/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi bigphone
286 12/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi bigphone
287 11/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi bigphone
288 10/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi bigphone
289 09/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
290 08/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ polovn
291 07/04/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ digiphone
292 06/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
293 05/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
294 04/04/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi digiphone
295 03/04/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
296 02/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienbaomobile
297 01/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
298 31/03/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
299 30/03/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienthoaitoanphat
300 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi thienbaomobile
301 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
302 27/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi bigphone
303 26/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi bigphone
304 25/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi bigphone
305 24/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi bigphone
306 23/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ bigphone
307 22/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
308 21/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ baolongmobilevn
309 20/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi GiapMobile
310 19/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ GiapMobile
311 18/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
312 17/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
313 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
314 15/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
315 14/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ thanglongmobile
316 13/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
317 12/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ caotrimobile
318 11/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
319 10/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
320 09/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
321 08/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
322 07/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ baolongmobilevn
323 06/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
324 05/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi alo_phone318
325 04/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ digiphone
326 03/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ didonghoangphat
327 02/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
328 01/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi digiphone
329 28/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi Tpromobile
330 27/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi Tpromobile
331 26/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi Tpromobile
332 25/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi Tpromobile
333 24/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Tpromobile
334 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ techshop
335 22/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
336 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
337 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
338 19/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi techshop
339 18/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoanghamobile
340 17/02/2014 1 ngày 2.640.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
341 16/02/2014 2 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
342 14/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
343 13/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
344 12/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
345 11/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
346 10/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
347 09/02/2014 3 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ avishop
348 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ zippostmobile
349 05/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ ecomart
350 04/02/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
351 03/02/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
352 02/02/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
353 01/02/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
354 31/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
355 30/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
356 29/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
357 28/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
358 27/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
359 26/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
360 25/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
361 24/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
362 23/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
363 22/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
364 21/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
365 20/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
366 19/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
367 18/01/2014 5 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
368 13/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ bigphone
369 12/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
370 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi bigphone
371 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bigphone
372 09/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ baolongmobilevn
373 08/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ GiapMobile
374 07/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
375 06/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ zippostmobile
376 05/01/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
377 04/01/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
378 03/01/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ avishop
379 02/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
380 01/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
381 31/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
382 30/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
383 29/12/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bigphone
384 28/12/2013 1 ngày 2.530.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ avishop
385 27/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
386 26/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
387 25/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
388 24/12/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ bigphone
389 23/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiaHuymobile
390 22/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
391 21/12/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ bigphone
392 20/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
393 19/12/2013 2 ngày 2.530.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ avishop
394 17/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
395 16/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ diemsangviet
396 15/12/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
397 14/12/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
398 13/12/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
399 12/12/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
400 11/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi techshop
401 10/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ techshop
402 09/12/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
403 08/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi techshop
404 07/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ techshop
405 06/12/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ phatminhkhangmobile
406 05/12/2013 1 ngày 2.749.000 ₫ Tăng 159.000 VNĐ Lazada
407 04/12/2013 1 ngày 2.590.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dnmart
408 03/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi techshop
409 02/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ techshop
410 01/12/2013 1 ngày 2.530.000 ₫ Giá không đổi avishop
411 30/11/2013 1 ngày 2.530.000 ₫ Giá không đổi avishop
412 29/11/2013 1 ngày 2.530.000 ₫ Giá không đổi avishop
413 28/11/2013 1 ngày 2.530.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ avishop
414 27/11/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ muahangtructuyen
415 26/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi bigphone
416 25/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi bigphone
417 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi bigphone
418 23/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi bigphone
419 22/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ bigphone
420 21/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi techshop
421 20/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi techshop
422 19/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
423 18/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ thuhoamobile
424 17/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
425 16/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
426 15/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bigphone
427 14/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi 3msvn
428 13/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi 3msvn
429 12/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi 3msvn
430 11/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi 3msvn
431 10/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ 3msvn
432 09/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
433 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ didonghoangphat
434 07/11/2013 3 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ smartphonestore
435 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bigphone
436 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi tinhgodau
437 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tinhgodau
438 01/11/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
439 31/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
440 30/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
441 29/10/2013 5 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
442 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ didonghoangphat
443 23/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
444 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
445 21/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
446 20/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
447 19/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
448 18/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
449 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
450 16/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
451 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
452 14/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
453 13/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
454 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ bigphone
455 11/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
456 10/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
457 09/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
458 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ didonghoangphat
459 07/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
460 06/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
461 05/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
462 04/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
463 03/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
464 02/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
465 01/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi techshop
466 30/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi techshop
467 29/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi techshop
468 28/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
469 27/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
470 26/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
471 25/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
472 24/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
473 23/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
474 22/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
475 21/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
476 20/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
477 19/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
478 18/09/2013 3 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
479 15/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
480 14/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
481 13/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
482 12/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
483 11/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
484 10/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
485 09/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
486 08/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
487 07/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
488 06/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
489 05/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
490 04/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ androidstore
491 03/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ bigphone
492 02/09/2013 1 ngày 3.390.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ smartphonestore
493 01/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ androidstore
494 31/08/2013 1 ngày 3.230.000 ₫ Giá không đổi avishop
495 30/08/2013 1 ngày 3.230.000 ₫ Giảm 69.000 VNĐ avishop
496 29/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
497 28/08/2013 1 ngày 3.230.000 ₫ Giá không đổi avishop
498 27/08/2013 1 ngày 3.230.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ avishop
499 26/08/2013 1 ngày 3.250.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ dnmart
500 25/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giá không đổi avishop
501 24/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giá không đổi avishop
502 23/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ avishop
503 22/08/2013 1 ngày 3.390.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ smartphonestore
504 21/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
505 20/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ avishop
506 19/08/2013 1 ngày 3.630.000 ₫ Tăng 430.000 VNĐ HaVietcomputer
507 18/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
508 17/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giá không đổi avishop
509 16/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ avishop
510 15/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
511 14/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ avishop
512 13/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
513 12/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ avishop
514 11/08/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
515 10/08/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tekzone
516 09/08/2013 1 ngày 3.570.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ngocmobile
517 08/08/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ tekzone
518 07/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ bigphone
519 06/08/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 29.000 VNĐ smartphoneviet
520 05/08/2013 1 ngày 3.570.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ hoguommobile
521 04/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giá không đổi avishop
522 03/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giảm 79.000 VNĐ avishop
523 02/08/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 79.000 VNĐ smartphoneviet
524 01/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ avishop
525 31/07/2013 1 ngày 3.570.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ hoguommobile
526 30/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ bigphone
527 29/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ tekzone
528 28/07/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
529 27/07/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ sieuthismartphone
530 26/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
531 25/07/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ sieuthismartphone
532 24/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ CongtyGiaVu
533 23/07/2013 1 ngày 3.509.000 ₫ Giá không đổi Lazada
534 22/07/2013 1 ngày 3.509.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
535 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ bigphone
536 20/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi bacvietmobile
537 19/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bacvietmobile
538 18/07/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thephone
539 17/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi bacvietmobile
540 16/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ bacvietmobile
541 15/07/2013 2 ngày 3.630.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ thanhcongmobile
542 13/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bacvietmobile
543 12/07/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ avishop
544 11/07/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thephone
545 10/07/2013 1 ngày 3.630.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ binhminhdigital
546 09/07/2013 3 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thephone
547 06/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
548 05/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
549 04/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
550 03/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ tekzone
551 02/07/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ sieuthismartphone
552 01/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
553 30/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
554 29/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
555 28/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
556 27/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tekzone
557 26/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
558 25/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangmyjsc
559 24/06/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoguommobile
560 23/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
561 22/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
562 21/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
563 20/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
564 19/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
565 18/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tekzone
566 17/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
567 16/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
568 15/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
569 14/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ hoangmyjsc
570 13/06/2013 1 ngày 3.630.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ HaVietcomputer
571 12/06/2013 1 ngày 3.620.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ ngochacomputer
572 11/06/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi binhminhdigital
573 10/06/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ecomart
574 09/06/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ thephone
575 08/06/2013 1 ngày 3.699.000 ₫ Giảm 121.000 VNĐ Lazada
576 07/06/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
577 06/06/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoangmyjsc
578 05/06/2013 1 ngày 3.620.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ CongtyGiaVu
579 04/06/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoangmyjsc
580 03/06/2013 1 ngày 3.620.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ CongtyGiaVu
581 02/06/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ hoangmyjsc
582 01/06/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ tuanphatmobile
583 31/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ hoangmyjsc
584 30/05/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ allphone
585 29/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
586 28/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
587 27/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
588 26/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ hoangmyjsc
589 25/05/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ allphone
590 24/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
591 23/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
592 22/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
593 21/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
594 20/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
595 19/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoangmyjsc
596 18/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi binhminhdigital
597 17/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi binhminhdigital
598 16/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ binhminhdigital
599 15/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
600 14/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
601 13/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ ngochacomputer
602 12/05/2013 1 ngày 3.595.000 ₫ Giá không đổi avishop
603 11/05/2013 1 ngày 3.595.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ avishop
604 10/05/2013 1 ngày 3.670.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
605 09/05/2013 1 ngày 3.670.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ vienthinh
606 08/05/2013 1 ngày 3.595.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ avishop
607 07/05/2013 1 ngày 3.670.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vienthinh
608 06/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
609 05/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
610 04/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
611 03/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
612 02/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ daiduyen
613 01/05/2013 1 ngày 3.680.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
614 30/04/2013 1 ngày 3.680.000 ₫ Tăng 82.000 VNĐ vienthinh
615 29/04/2013 1 ngày 3.598.000 ₫ Giá không đổi ecomart
616 28/04/2013 1 ngày 3.598.000 ₫ Giá không đổi ecomart
617 27/04/2013 1 ngày 3.598.000 ₫ Giảm 52.000 VNĐ ecomart
618 26/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
619 25/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ ngochacomputer
620 24/04/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
621 23/04/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
622 22/04/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
623 21/04/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ smartphone468
624 20/04/2013 1 ngày 3.640.000 ₫ Giá không đổi TechOne
625 19/04/2013 1 ngày 3.640.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ TechOne
626 18/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
627 17/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
628 16/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
629 15/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
630 14/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
631 13/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
632 12/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
633 11/04/2013 2 ngày 3.799.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
634 09/04/2013 4 ngày 3.799.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Lazada
635 05/04/2013 3.849.000 ₫ Lazada
Có tổng cộng 635 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White trong mục Mobile