• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ xuanmaimobile
2 24/04/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ tramanhmobile
3 23/04/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
4 21/04/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 129.880 VNĐ dienthoaiandroidsaigon
5 20/04/2015 3 ngày 1.829.880 ₫ Giảm 159.120 VNĐ Lazada
6 17/04/2015 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi Lazada
7 16/04/2015 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ Lazada
8 15/04/2015 1 ngày 1.299.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ thienlongdienmay
9 14/04/2015 3 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi Lazada
10 11/04/2015 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi Lazada
11 10/04/2015 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi Lazada
12 09/04/2015 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi Lazada
13 08/04/2015 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi Lazada
14 07/04/2015 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi Lazada
15 06/04/2015 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi Lazada
16 05/04/2015 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi Lazada
17 04/04/2015 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi Lazada
18 03/04/2015 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi Lazada
19 02/04/2015 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi Lazada
20 01/04/2015 1 ngày 1.989.000 ₫ Giá không đổi Lazada
21 31/03/2015 1 ngày 1.989.000 ₫ Tăng 489.000 VNĐ Lazada
22 30/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 489.000 VNĐ quangthangmobile
23 29/03/2015 1 ngày 1.989.000 ₫ Giảm 561.000 VNĐ Lazada
24 28/03/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 1.350.000 VNĐ hoanghamobile
25 27/03/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 681.000 VNĐ manhphatmobile
26 26/03/2015 1 ngày 1.881.000 ₫ Giá không đổi Lazada
27 25/03/2015 1 ngày 1.881.000 ₫ Tăng 381.000 VNĐ Lazada
28 24/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 381.000 VNĐ hungthinhnokia
29 23/03/2015 1 ngày 1.881.000 ₫ Tăng 382.000 VNĐ Lazada
30 22/03/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 1.051.000 VNĐ dienthoaibinhdan
31 21/03/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ hoanghamobile
32 20/03/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
33 19/03/2015 2 ngày 2.090.000 ₫ Giá không đổi Lazada
34 17/03/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lazada
35 16/03/2015 3 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaycom
36 13/03/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Lazada
37 12/03/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ manhphatmobile
38 11/03/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Lazada
39 10/03/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
40 09/03/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
41 08/03/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ manhphatmobile
42 07/03/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Lazada
43 06/03/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
44 05/03/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
45 04/03/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ manhphatmobile
46 03/03/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaycom
47 02/03/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaycom
48 01/03/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ dienmaycom
49 28/02/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
50 27/02/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
51 26/02/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ TL_mobile
52 25/02/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hanoistar
53 24/02/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ hanoistar
54 23/02/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
55 22/02/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
56 21/02/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ TL_mobile
57 20/02/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 440.000 VNĐ dienmaycom
58 19/02/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 440.000 VNĐ hanoistar
59 18/02/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaycom
60 17/02/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaycom
61 16/02/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 440.000 VNĐ dienmaycom
62 15/02/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 440.000 VNĐ hanoistar
63 14/02/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaycom
64 13/02/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaycom
65 12/02/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaycom
66 11/02/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaycom
67 10/02/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ dienmaycom
68 09/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ manhphatmobile
69 08/02/2015 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 564.500 VNĐ khanhduymobile
70 06/02/2015 1 ngày 1.985.500 ₫ Tăng 785.500 VNĐ Lazada
71 05/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ manhphatmobile
72 04/02/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ vienthinh
73 03/02/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ Lazada
74 02/02/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ thuhoamobile
75 01/02/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ vienthinh
76 31/01/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ Lazada
77 30/01/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi thuhoamobile
78 29/01/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thuhoamobile
79 28/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ dienthoaisieure
80 27/01/2015 1 ngày 1.881.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ Lazada
81 26/01/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Lazada
82 25/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
83 24/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
84 23/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
85 22/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ manhphatmobile
86 21/01/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
87 20/01/2015 1 ngày 1.881.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ Lazada
88 19/01/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Lazada
89 18/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
90 17/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
91 16/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
92 15/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
93 14/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ manhphatmobile
94 13/01/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ Lazada
95 12/01/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
96 11/01/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
97 10/01/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
98 09/01/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
99 08/01/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
100 07/01/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
101 06/01/2015 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 840.000 VNĐ TL_mobile
102 03/01/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ Lazada
103 02/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
104 01/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
105 31/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
106 30/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ thegioismartphonegiare
107 29/12/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 840.000 VNĐ Lazada
108 28/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
109 27/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
110 26/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
111 25/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 1.340.000 VNĐ TL_mobile
112 24/12/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.340.000 VNĐ dienmayphankhang
113 23/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
114 22/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 840.000 VNĐ TL_mobile
115 21/12/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 840.000 VNĐ Lazada
116 20/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
117 19/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 1.340.000 VNĐ TL_mobile
118 18/12/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ iApple
119 17/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ thegioismartphonegiare
120 16/12/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ vienthinh
121 15/12/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.340.000 VNĐ iApple
122 14/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ TL_mobile
123 13/12/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ hoanghamobile
124 12/12/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ iApple
125 11/12/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
126 10/12/2014 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ iApple
127 08/12/2014 3 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
128 05/12/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ anphongcomputer
129 04/12/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
130 03/12/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
131 02/12/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
132 01/12/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ anphongcomputer
133 30/11/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.349.000 VNĐ Lazada
134 29/11/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ TL_mobile
135 28/11/2014 1 ngày 3.620.000 ₫ Tăng 2.220.000 VNĐ CongtyGiaVu
136 27/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ thegioismartphonegiare
137 26/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
138 25/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
139 24/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
140 23/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
141 22/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
142 21/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
143 20/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
144 19/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
145 18/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
146 17/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
147 16/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
148 15/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
149 14/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
150 13/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
151 12/11/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ dnmart
152 11/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
153 10/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
154 09/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
155 08/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
156 07/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
157 06/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
158 05/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
159 04/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ iApple
160 03/11/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
161 02/11/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
162 01/11/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
163 31/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
164 30/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
165 29/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
166 28/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
167 27/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
168 26/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
169 25/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
170 24/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
171 23/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
172 22/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
173 21/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
174 20/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
175 19/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
176 18/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi giasieure123
177 17/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi giasieure123
178 16/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi giasieure123
179 15/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi giasieure123
180 14/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ mobilehieu
181 13/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
182 12/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ thanglongmobile
183 11/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi mobilehieu
184 10/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ mobilehieu
185 09/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
186 08/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
187 07/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ thanglongmobile
188 06/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi giasieure123
189 05/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi giasieure123
190 04/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ giasieure123
191 03/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
192 02/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
193 01/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dnmart
194 30/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ dnmart
195 29/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
196 28/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
197 27/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
198 26/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
199 25/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
200 24/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
201 23/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
202 22/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
203 21/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
204 20/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
205 19/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
206 18/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
207 17/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ Lazada
208 16/09/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ shopandroidvn
209 15/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
210 14/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
211 13/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
212 12/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
213 11/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
214 10/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thanglongmobile
215 09/09/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ shopandroidvn
216 08/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
217 07/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
218 06/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
219 05/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
220 04/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
221 03/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thanglongmobile
222 02/09/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
223 01/09/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ AndroidShop
224 31/08/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
225 30/08/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
226 29/08/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thanglongmobile
227 28/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
228 27/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
229 26/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ iApple
230 25/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi 3msvn
231 24/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
232 23/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
233 22/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
234 21/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
235 20/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
236 19/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ iApple
237 18/08/2014 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ didongquynhvy
238 17/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
239 16/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
240 15/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
241 14/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ iApple
242 13/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
243 12/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
244 11/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 481.000 VNĐ daiduyen
245 10/08/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi nhungmobile
246 09/08/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ nhungmobile
247 08/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
248 07/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
249 06/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ iApple
250 05/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
251 04/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
252 03/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ iApple
253 02/08/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ CORY3Mobile
254 01/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ AndroidShop
255 31/07/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ CORY3Mobile
256 30/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
257 29/07/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
258 28/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
259 27/07/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ daiduyen
260 26/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tgatesg
261 25/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
262 24/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tgatesg
263 23/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ AndroidShop
264 22/07/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienhoa
265 21/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
266 20/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
267 19/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
268 18/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ dnmart
269 17/07/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ daiduyen
270 16/07/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hoanghamobile
271 15/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hanoistar
272 14/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hanoistar
273 13/07/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hoanghamobile
274 12/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi tgatesg
275 11/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tgatesg
276 10/07/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thanglongmobile
277 09/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
278 08/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
279 07/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
280 06/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
281 05/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
282 04/07/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ hoanghamobile
283 03/07/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
284 02/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
285 01/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
286 30/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
287 29/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ hoanghamobile
288 28/06/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
289 27/06/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
290 26/06/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ daiduyen
291 25/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
292 24/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ avishop
293 23/06/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
294 22/06/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
295 21/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giá không đổi avishop
296 20/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giá không đổi avishop
297 19/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ avishop
298 18/06/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi anhducdigital
299 17/06/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ anhducdigital
300 16/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
301 15/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthongdaitin
302 14/06/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ anhducdigital
303 13/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ avishop
304 12/06/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ anhducdigital
305 11/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Tăng 970.000 VNĐ avishop
306 10/06/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
307 09/06/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ CORY3Mobile
308 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
309 07/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
310 06/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vienthongdaitin
311 05/06/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ CORY3Mobile
312 04/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vienthongdaitin
313 03/06/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi polovn
314 02/06/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ polovn
315 01/06/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
316 31/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
317 30/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
318 29/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
319 28/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
320 27/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
321 26/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ anphongcomputer
322 25/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
323 24/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ xperiashop
324 23/05/2014 1 ngày 2.170.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ nguyenanhtuan_mobile
325 22/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
326 21/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
327 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ polovn
328 19/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaitoanphat
329 18/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
330 17/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi polovn
331 16/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ polovn
332 15/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
333 14/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ polovn
334 13/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
335 12/05/2014 2 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
336 10/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ dienthoaitoanphat
337 09/05/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ hoanghamobile
338 08/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
339 07/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
340 06/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
341 05/05/2014 2 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
342 03/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
343 02/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienthoaitoanphat
344 01/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ didongthanhdat
345 30/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
346 29/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
347 28/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
348 27/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
349 26/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
350 25/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
351 24/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
352 23/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
353 22/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
354 21/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
355 20/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
356 19/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ anphongcomputer
357 18/04/2014 1 ngày 2.299.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ mobishop
358 17/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
359 16/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
360 15/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
361 14/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
362 13/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi bigphone
363 12/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi bigphone
364 11/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi bigphone
365 10/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi bigphone
366 09/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
367 08/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ polovn
368 07/04/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ digiphone
369 06/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
370 05/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
371 04/04/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi digiphone
372 03/04/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
373 02/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienbaomobile
374 01/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
375 31/03/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
376 30/03/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienthoaitoanphat
377 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi thienbaomobile
378 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
379 27/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi bigphone
380 26/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi bigphone
381 25/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi bigphone
382 24/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi bigphone
383 23/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ bigphone
384 22/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
385 21/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ baolongmobilevn
386 20/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi GiapMobile
387 19/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ GiapMobile
388 18/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
389 17/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
390 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
391 15/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
392 14/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ thanglongmobile
393 13/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
394 12/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ caotrimobile
395 11/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
396 10/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
397 09/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
398 08/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
399 07/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ baolongmobilevn
400 06/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
401 05/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi alo_phone318
402 04/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ digiphone
403 03/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ didonghoangphat
404 02/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
405 01/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi digiphone
406 28/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi Tpromobile
407 27/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi Tpromobile
408 26/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi Tpromobile
409 25/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi Tpromobile
410 24/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Tpromobile
411 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ techshop
412 22/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
413 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
414 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
415 19/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi techshop
416 18/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoanghamobile
417 17/02/2014 1 ngày 2.640.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
418 16/02/2014 2 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
419 14/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
420 13/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
421 12/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
422 11/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
423 10/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
424 09/02/2014 3 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ avishop
425 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ zippostmobile
426 05/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ ecomart
427 04/02/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
428 03/02/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
429 02/02/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
430 01/02/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
431 31/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
432 30/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
433 29/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
434 28/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
435 27/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
436 26/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
437 25/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
438 24/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
439 23/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
440 22/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
441 21/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
442 20/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
443 19/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
444 18/01/2014 5 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
445 13/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ bigphone
446 12/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
447 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi bigphone
448 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bigphone
449 09/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ baolongmobilevn
450 08/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ GiapMobile
451 07/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
452 06/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ zippostmobile
453 05/01/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
454 04/01/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
455 03/01/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ avishop
456 02/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
457 01/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
458 31/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
459 30/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
460 29/12/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bigphone
461 28/12/2013 1 ngày 2.530.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ avishop
462 27/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
463 26/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
464 25/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
465 24/12/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ bigphone
466 23/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiaHuymobile
467 22/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
468 21/12/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ bigphone
469 20/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
470 19/12/2013 2 ngày 2.530.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ avishop
471 17/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
472 16/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ diemsangviet
473 15/12/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
474 14/12/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
475 13/12/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
476 12/12/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
477 11/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi techshop
478 10/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ techshop
479 09/12/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
480 08/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi techshop
481 07/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ techshop
482 06/12/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ phatminhkhangmobile
483 05/12/2013 1 ngày 2.749.000 ₫ Tăng 159.000 VNĐ Lazada
484 04/12/2013 1 ngày 2.590.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dnmart
485 03/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi techshop
486 02/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ techshop
487 01/12/2013 1 ngày 2.530.000 ₫ Giá không đổi avishop
488 30/11/2013 1 ngày 2.530.000 ₫ Giá không đổi avishop
489 29/11/2013 1 ngày 2.530.000 ₫ Giá không đổi avishop
490 28/11/2013 1 ngày 2.530.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ avishop
491 27/11/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ muahangtructuyen
492 26/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi bigphone
493 25/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi bigphone
494 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi bigphone
495 23/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi bigphone
496 22/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ bigphone
497 21/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi techshop
498 20/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi techshop
499 19/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
500 18/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ thuhoamobile
501 17/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
502 16/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
503 15/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bigphone
504 14/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi 3msvn
505 13/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi 3msvn
506 12/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi 3msvn
507 11/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi 3msvn
508 10/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ 3msvn
509 09/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
510 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ didonghoangphat
511 07/11/2013 3 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ smartphonestore
512 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bigphone
513 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi tinhgodau
514 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tinhgodau
515 01/11/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
516 31/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
517 30/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
518 29/10/2013 5 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
519 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ didonghoangphat
520 23/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
521 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
522 21/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
523 20/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
524 19/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
525 18/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
526 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
527 16/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
528 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
529 14/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
530 13/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
531 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ bigphone
532 11/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
533 10/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
534 09/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
535 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ didonghoangphat
536 07/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
537 06/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
538 05/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
539 04/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
540 03/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
541 02/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
542 01/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi techshop
543 30/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi techshop
544 29/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi techshop
545 28/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
546 27/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
547 26/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
548 25/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
549 24/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
550 23/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
551 22/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
552 21/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
553 20/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
554 19/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
555 18/09/2013 3 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
556 15/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
557 14/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
558 13/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
559 12/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
560 11/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
561 10/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
562 09/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
563 08/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
564 07/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
565 06/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
566 05/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
567 04/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ androidstore
568 03/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ bigphone
569 02/09/2013 1 ngày 3.390.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ smartphonestore
570 01/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ androidstore
571 31/08/2013 1 ngày 3.230.000 ₫ Giá không đổi avishop
572 30/08/2013 1 ngày 3.230.000 ₫ Giảm 69.000 VNĐ avishop
573 29/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
574 28/08/2013 1 ngày 3.230.000 ₫ Giá không đổi avishop
575 27/08/2013 1 ngày 3.230.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ avishop
576 26/08/2013 1 ngày 3.250.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ dnmart
577 25/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giá không đổi avishop
578 24/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giá không đổi avishop
579 23/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ avishop
580 22/08/2013 1 ngày 3.390.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ smartphonestore
581 21/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
582 20/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ avishop
583 19/08/2013 1 ngày 3.630.000 ₫ Tăng 430.000 VNĐ HaVietcomputer
584 18/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
585 17/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giá không đổi avishop
586 16/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ avishop
587 15/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
588 14/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ avishop
589 13/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
590 12/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ avishop
591 11/08/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
592 10/08/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tekzone
593 09/08/2013 1 ngày 3.570.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ngocmobile
594 08/08/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ tekzone
595 07/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ bigphone
596 06/08/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 29.000 VNĐ smartphoneviet
597 05/08/2013 1 ngày 3.570.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ hoguommobile
598 04/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giá không đổi avishop
599 03/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giảm 79.000 VNĐ avishop
600 02/08/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 79.000 VNĐ smartphoneviet
601 01/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ avishop
602 31/07/2013 1 ngày 3.570.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ hoguommobile
603 30/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ bigphone
604 29/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ tekzone
605 28/07/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
606 27/07/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ sieuthismartphone
607 26/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
608 25/07/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ sieuthismartphone
609 24/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ CongtyGiaVu
610 23/07/2013 1 ngày 3.509.000 ₫ Giá không đổi Lazada
611 22/07/2013 1 ngày 3.509.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
612 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ bigphone
613 20/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi bacvietmobile
614 19/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bacvietmobile
615 18/07/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thephone
616 17/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi bacvietmobile
617 16/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ bacvietmobile
618 15/07/2013 2 ngày 3.630.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ thanhcongmobile
619 13/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bacvietmobile
620 12/07/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ avishop
621 11/07/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thephone
622 10/07/2013 1 ngày 3.630.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ binhminhdigital
623 09/07/2013 3 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thephone
624 06/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
625 05/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
626 04/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
627 03/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ tekzone
628 02/07/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ sieuthismartphone
629 01/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
630 30/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
631 29/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
632 28/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
633 27/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tekzone
634 26/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
635 25/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangmyjsc
636 24/06/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoguommobile
637 23/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
638 22/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
639 21/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
640 20/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
641 19/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
642 18/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tekzone
643 17/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
644 16/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
645 15/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
646 14/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ hoangmyjsc
647 13/06/2013 1 ngày 3.630.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ HaVietcomputer
648 12/06/2013 1 ngày 3.620.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ ngochacomputer
649 11/06/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi binhminhdigital
650 10/06/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ecomart
651 09/06/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ thephone
652 08/06/2013 1 ngày 3.699.000 ₫ Giảm 121.000 VNĐ Lazada
653 07/06/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
654 06/06/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoangmyjsc
655 05/06/2013 1 ngày 3.620.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ CongtyGiaVu
656 04/06/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoangmyjsc
657 03/06/2013 1 ngày 3.620.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ CongtyGiaVu
658 02/06/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ hoangmyjsc
659 01/06/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ tuanphatmobile
660 31/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ hoangmyjsc
661 30/05/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ allphone
662 29/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
663 28/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
664 27/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
665 26/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ hoangmyjsc
666 25/05/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ allphone
667 24/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
668 23/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
669 22/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
670 21/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
671 20/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
672 19/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoangmyjsc
673 18/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi binhminhdigital
674 17/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi binhminhdigital
675 16/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ binhminhdigital
676 15/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
677 14/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
678 13/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ ngochacomputer
679 12/05/2013 1 ngày 3.595.000 ₫ Giá không đổi avishop
680 11/05/2013 1 ngày 3.595.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ avishop
681 10/05/2013 1 ngày 3.670.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
682 09/05/2013 1 ngày 3.670.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ vienthinh
683 08/05/2013 1 ngày 3.595.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ avishop
684 07/05/2013 1 ngày 3.670.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vienthinh
685 06/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
686 05/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
687 04/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
688 03/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
689 02/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ daiduyen
690 01/05/2013 1 ngày 3.680.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
691 30/04/2013 1 ngày 3.680.000 ₫ Tăng 82.000 VNĐ vienthinh
692 29/04/2013 1 ngày 3.598.000 ₫ Giá không đổi ecomart
693 28/04/2013 1 ngày 3.598.000 ₫ Giá không đổi ecomart
694 27/04/2013 1 ngày 3.598.000 ₫ Giảm 52.000 VNĐ ecomart
695 26/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
696 25/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ ngochacomputer
697 24/04/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
698 23/04/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
699 22/04/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
700 21/04/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ smartphone468
701 20/04/2013 1 ngày 3.640.000 ₫ Giá không đổi TechOne
702 19/04/2013 1 ngày 3.640.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ TechOne
703 18/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
704 17/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
705 16/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
706 15/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
707 14/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
708 13/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
709 12/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
710 11/04/2013 2 ngày 3.799.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
711 09/04/2013 4 ngày 3.799.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Lazada
712 05/04/2013 3.849.000 ₫ Lazada
Có tổng cộng 712 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: tivi, đèn quạt trần, loa, thang, sữa dumex