• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ anphongcomputer
2 18/04/2014 1 ngày 2.299.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ mobishop
3 17/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
4 16/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
5 15/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
6 14/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
7 13/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
8 12/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
9 11/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
10 10/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
11 09/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
12 08/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ polovn
13 07/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ digiphone
14 06/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
15 05/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
16 04/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
17 03/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
18 02/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienbaomobile
19 01/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
20 31/03/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
21 30/03/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienthoaitoanphat
22 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi thienbaomobile
23 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
24 27/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
25 26/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
26 25/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
27 24/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
28 23/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ bigphone
29 22/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
30 21/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ baolongmobilevn
31 20/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi GiapMobile
32 19/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ GiapMobile
33 18/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
34 17/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
35 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
36 15/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
37 14/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ thanglongmobile
38 13/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
39 12/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ caotrimobile
40 11/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
41 10/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
42 09/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
43 08/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
44 07/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ baolongmobilevn
45 06/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
46 05/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi alo_phone318
47 04/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ digiphone
48 03/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ didonghoangphat
49 02/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
50 01/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
51 28/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
52 27/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
53 26/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
54 25/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
55 24/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Tpromobile
56 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ techshop
57 22/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
58 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
59 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
60 19/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
61 18/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoanghamobile
62 17/02/2014 1 ngày 2.640.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
63 16/02/2014 2 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
64 14/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
65 13/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
66 12/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
67 11/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
68 10/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
69 09/02/2014 3 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ avishop
70 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ zippostmobile
71 05/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ ecomart
72 04/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
73 03/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
74 02/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
75 01/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
76 31/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
77 30/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
78 29/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
79 28/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
80 27/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
81 26/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
82 25/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
83 24/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
84 23/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
85 22/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
86 21/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
87 20/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
88 19/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
89 18/01/2014 5 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
90 13/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ bigphone
91 12/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
92 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
93 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bigphone
94 09/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ baolongmobilevn
95 08/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ GiapMobile
96 07/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
97 06/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ zippostmobile
98 05/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
99 04/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
100 03/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ avishop
101 02/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
102 01/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
103 31/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
104 30/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
105 29/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bigphone
106 28/12/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ avishop
107 27/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
108 26/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
109 25/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
110 24/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ bigphone
111 23/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ GiaHuymobile
112 22/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
113 21/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ bigphone
114 20/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
115 19/12/2013 2 ngày 2.530.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ avishop
116 17/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
117 16/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ diemsangviet
118 15/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
119 14/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
120 13/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
121 12/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
122 11/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
123 10/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ techshop
124 09/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
125 08/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
126 07/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ techshop
127 06/12/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ phatminhkhangmobile
128 05/12/2013 1 ngày 2.749.000 VNĐ Tăng 159.000 VNĐ Lazada
129 04/12/2013 1 ngày 2.590.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dnmart
130 03/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
131 02/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ techshop
132 01/12/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
133 30/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
134 29/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
135 28/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ avishop
136 27/11/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ muahangtructuyen
137 26/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
138 25/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
139 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
140 23/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
141 22/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ bigphone
142 21/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi techshop
143 20/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi techshop
144 19/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
145 18/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ thuhoamobile
146 17/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
147 16/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
148 15/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bigphone
149 14/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
150 13/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
151 12/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
152 11/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
153 10/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ 3msvn
154 09/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
155 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ didonghoangphat
156 07/11/2013 3 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ smartphonestore
157 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bigphone
158 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi tinhgodau
159 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tinhgodau
160 01/11/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
161 31/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
162 30/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
163 29/10/2013 5 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
164 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ didonghoangphat
165 23/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
166 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
167 21/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
168 20/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
169 19/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
170 18/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
171 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
172 16/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
173 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
174 14/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
175 13/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
176 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ bigphone
177 11/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
178 10/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
179 09/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
180 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ didonghoangphat
181 07/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
182 06/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
183 05/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
184 04/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
185 03/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
186 02/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
187 01/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
188 30/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
189 29/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
190 28/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
191 27/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
192 26/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
193 25/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
194 24/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
195 23/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
196 22/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
197 21/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
198 20/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
199 19/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
200 18/09/2013 3 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
201 15/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
202 14/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
203 13/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
204 12/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
205 11/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
206 10/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
207 09/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
208 08/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
209 07/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
210 06/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
211 05/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
212 04/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ androidstore
213 03/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ bigphone
214 02/09/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ smartphonestore
215 01/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ androidstore
216 31/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giá không đổi avishop
217 30/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giảm 69.000 VNĐ avishop
218 29/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
219 28/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giá không đổi avishop
220 27/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ avishop
221 26/08/2013 1 ngày 3.250.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ dnmart
222 25/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
223 24/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
224 23/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ avishop
225 22/08/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ smartphonestore
226 21/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
227 20/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ avishop
228 19/08/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 430.000 VNĐ HaVietcomputer
229 18/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
230 17/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
231 16/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ avishop
232 15/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
233 14/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ avishop
234 13/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
235 12/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ avishop
236 11/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
237 10/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tekzone
238 09/08/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ ngocmobile
239 08/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ tekzone
240 07/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ bigphone
241 06/08/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 29.000 VNĐ smartphoneviet
242 05/08/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoguommobile
243 04/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
244 03/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 79.000 VNĐ avishop
245 02/08/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 79.000 VNĐ smartphoneviet
246 01/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ avishop
247 31/07/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ hoguommobile
248 30/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ bigphone
249 29/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ tekzone
250 28/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
251 27/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ sieuthismartphone
252 26/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
253 25/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ sieuthismartphone
254 24/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ CongtyGiaVu
255 23/07/2013 1 ngày 3.509.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
256 22/07/2013 1 ngày 3.509.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
257 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ bigphone
258 20/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi bacvietmobile
259 19/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bacvietmobile
260 18/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thephone
261 17/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi bacvietmobile
262 16/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ bacvietmobile
263 15/07/2013 2 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ thanhcongmobile
264 13/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ bacvietmobile
265 12/07/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ avishop
266 11/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thephone
267 10/07/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ binhminhdigital
268 09/07/2013 3 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thephone
269 06/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
270 05/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
271 04/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
272 03/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ tekzone
273 02/07/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ sieuthismartphone
274 01/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
275 30/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
276 29/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
277 28/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
278 27/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tekzone
279 26/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
280 25/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ hoangmyjsc
281 24/06/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ hoguommobile
282 23/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
283 22/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
284 21/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
285 20/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
286 19/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
287 18/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tekzone
288 17/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
289 16/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
290 15/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
291 14/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ hoangmyjsc
292 13/06/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ HaVietcomputer
293 12/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ ngochacomputer
294 11/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
295 10/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
296 09/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ thephone
297 08/06/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ Lazada
298 07/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
299 06/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangmyjsc
300 05/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ CongtyGiaVu
301 04/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangmyjsc
302 03/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ CongtyGiaVu
303 02/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ hoangmyjsc
304 01/06/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ tuanphatmobile
305 31/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ hoangmyjsc
306 30/05/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ allphone
307 29/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
308 28/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
309 27/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
310 26/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ hoangmyjsc
311 25/05/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ allphone
312 24/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
313 23/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
314 22/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
315 21/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
316 20/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
317 19/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ hoangmyjsc
318 18/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
319 17/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
320 16/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ binhminhdigital
321 15/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
322 14/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
323 13/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ ngochacomputer
324 12/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giá không đổi avishop
325 11/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giảm 75.000 VNĐ avishop
326 10/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
327 09/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ vienthinh
328 08/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giảm 75.000 VNĐ avishop
329 07/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vienthinh
330 06/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
331 05/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
332 04/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
333 03/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
334 02/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ daiduyen
335 01/05/2013 1 ngày 3.680.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
336 30/04/2013 1 ngày 3.680.000 VNĐ Tăng 82.000 VNĐ vienthinh
337 29/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
338 28/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
339 27/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giảm 52.000 VNĐ ecomart
340 26/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
341 25/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ ngochacomputer
342 24/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
343 23/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
344 22/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
345 21/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ smartphone468
346 20/04/2013 1 ngày 3.640.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
347 19/04/2013 1 ngày 3.640.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ TechOne
348 18/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
349 17/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
350 16/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
351 15/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
352 14/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
353 13/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
354 12/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
355 11/04/2013 2 ngày 3.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
356 09/04/2013 4 ngày 3.799.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Lazada
357 05/04/2013 3.849.000 VNĐ Lazada
Có tổng cộng 357 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White trong mục Mobile