• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/12/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 840.000 VNĐ Lazada
2 27/12/2014 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
3 26/12/2014 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
4 25/12/2014 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 1.340.000 VNĐ TL_mobile
5 24/12/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.340.000 VNĐ dienmayphankhang
6 23/12/2014 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
7 22/12/2014 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 840.000 VNĐ TL_mobile
8 21/12/2014 1 ngày 2.190.000 VNĐ Tăng 840.000 VNĐ Lazada
9 20/12/2014 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
10 19/12/2014 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 1.340.000 VNĐ TL_mobile
11 18/12/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ iApple
12 17/12/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.150.000 VNĐ thegioismartphonegiare
13 16/12/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ vienthinh
14 15/12/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.340.000 VNĐ iApple
15 14/12/2014 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ TL_mobile
16 13/12/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ hoanghamobile
17 12/12/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ iApple
18 11/12/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
19 10/12/2014 2 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ iApple
20 08/12/2014 3 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
21 05/12/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ anphongcomputer
22 04/12/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
23 03/12/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
24 02/12/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
25 01/12/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 349.000 VNĐ anphongcomputer
26 30/11/2014 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 1.349.000 VNĐ Lazada
27 29/11/2014 1 ngày 1.350.000 VNĐ Giảm 2.270.000 VNĐ TL_mobile
28 28/11/2014 1 ngày 3.620.000 VNĐ Tăng 2.220.000 VNĐ CongtyGiaVu
29 27/11/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ thegioismartphonegiare
30 26/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
31 25/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
32 24/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
33 23/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
34 22/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
35 21/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
36 20/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
37 19/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
38 18/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
39 17/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
40 16/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
41 15/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
42 14/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
43 13/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
44 12/11/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ dnmart
45 11/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
46 10/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
47 09/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
48 08/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
49 07/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
50 06/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
51 05/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
52 04/11/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ iApple
53 03/11/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
54 02/11/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
55 01/11/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
56 31/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
57 30/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
58 29/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
59 28/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
60 27/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
61 26/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
62 25/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
63 24/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
64 23/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
65 22/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
66 21/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
67 20/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
68 19/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
69 18/10/2014 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giá không đổi giasieure123
70 17/10/2014 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giá không đổi giasieure123
71 16/10/2014 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giá không đổi giasieure123
72 15/10/2014 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giá không đổi giasieure123
73 14/10/2014 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ mobilehieu
74 13/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
75 12/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ thanglongmobile
76 11/10/2014 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giá không đổi mobilehieu
77 10/10/2014 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ mobilehieu
78 09/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
79 08/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
80 07/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ thanglongmobile
81 06/10/2014 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giá không đổi giasieure123
82 05/10/2014 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giá không đổi giasieure123
83 04/10/2014 1 ngày 2.050.000 VNĐ Giảm 549.000 VNĐ giasieure123
84 03/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
85 02/10/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
86 01/10/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi dnmart
87 30/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ dnmart
88 29/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
89 28/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
90 27/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
91 26/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
92 25/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
93 24/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
94 23/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
95 22/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
96 21/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
97 20/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
98 19/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
99 18/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
100 17/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ Lazada
101 16/09/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ shopandroidvn
102 15/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
103 14/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
104 13/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
105 12/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
106 11/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
107 10/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thanglongmobile
108 09/09/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ shopandroidvn
109 08/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
110 07/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
111 06/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
112 05/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
113 04/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
114 03/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thanglongmobile
115 02/09/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
116 01/09/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ AndroidShop
117 31/08/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
118 30/08/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
119 29/08/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thanglongmobile
120 28/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
121 27/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
122 26/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ iApple
123 25/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
124 24/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
125 23/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
126 22/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
127 21/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
128 20/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
129 19/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ iApple
130 18/08/2014 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ didongquynhvy
131 17/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
132 16/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
133 15/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
134 14/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ iApple
135 13/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
136 12/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
137 11/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 481.000 VNĐ daiduyen
138 10/08/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi nhungmobile
139 09/08/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 491.000 VNĐ nhungmobile
140 08/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
141 07/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
142 06/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ iApple
143 05/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
144 04/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
145 03/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ iApple
146 02/08/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ CORY3Mobile
147 01/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ AndroidShop
148 31/07/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ CORY3Mobile
149 30/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
150 29/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
151 28/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
152 27/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ daiduyen
153 26/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tgatesg
154 25/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
155 24/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tgatesg
156 23/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ AndroidShop
157 22/07/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienhoa
158 21/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
159 20/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
160 19/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
161 18/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ dnmart
162 17/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ daiduyen
163 16/07/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hoanghamobile
164 15/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hanoistar
165 14/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hanoistar
166 13/07/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hoanghamobile
167 12/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi tgatesg
168 11/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tgatesg
169 10/07/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thanglongmobile
170 09/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
171 08/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
172 07/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
173 06/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
174 05/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
175 04/07/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ hoanghamobile
176 03/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
177 02/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
178 01/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
179 30/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
180 29/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ hoanghamobile
181 28/06/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
182 27/06/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
183 26/06/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ daiduyen
184 25/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
185 24/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ avishop
186 23/06/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
187 22/06/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
188 21/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi avishop
189 20/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi avishop
190 19/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ avishop
191 18/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi anhducdigital
192 17/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ anhducdigital
193 16/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
194 15/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthongdaitin
195 14/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ anhducdigital
196 13/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ avishop
197 12/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ anhducdigital
198 11/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 970.000 VNĐ avishop
199 10/06/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
200 09/06/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ CORY3Mobile
201 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
202 07/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
203 06/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vienthongdaitin
204 05/06/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ CORY3Mobile
205 04/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vienthongdaitin
206 03/06/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi polovn
207 02/06/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
208 01/06/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
209 31/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
210 30/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
211 29/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
212 28/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
213 27/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
214 26/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ anphongcomputer
215 25/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
216 24/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ xperiashop
217 23/05/2014 1 ngày 2.170.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ nguyenanhtuan_mobile
218 22/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
219 21/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
220 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
221 19/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaitoanphat
222 18/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
223 17/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi polovn
224 16/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
225 15/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
226 14/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
227 13/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
228 12/05/2014 2 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
229 10/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ dienthoaitoanphat
230 09/05/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ hoanghamobile
231 08/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
232 07/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
233 06/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
234 05/05/2014 2 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
235 03/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
236 02/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienthoaitoanphat
237 01/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ didongthanhdat
238 30/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
239 29/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
240 28/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
241 27/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
242 26/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
243 25/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
244 24/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
245 23/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
246 22/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
247 21/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
248 20/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
249 19/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ anphongcomputer
250 18/04/2014 1 ngày 2.299.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ mobishop
251 17/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
252 16/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
253 15/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
254 14/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
255 13/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
256 12/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
257 11/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
258 10/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
259 09/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
260 08/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ polovn
261 07/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ digiphone
262 06/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
263 05/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
264 04/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
265 03/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
266 02/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienbaomobile
267 01/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
268 31/03/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
269 30/03/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienthoaitoanphat
270 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi thienbaomobile
271 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
272 27/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
273 26/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
274 25/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
275 24/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
276 23/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ bigphone
277 22/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
278 21/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ baolongmobilevn
279 20/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi GiapMobile
280 19/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ GiapMobile
281 18/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
282 17/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
283 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
284 15/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
285 14/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ thanglongmobile
286 13/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
287 12/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ caotrimobile
288 11/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
289 10/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
290 09/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
291 08/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
292 07/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ baolongmobilevn
293 06/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
294 05/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi alo_phone318
295 04/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ digiphone
296 03/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ didonghoangphat
297 02/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
298 01/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
299 28/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
300 27/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
301 26/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
302 25/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
303 24/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Tpromobile
304 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ techshop
305 22/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
306 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
307 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
308 19/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
309 18/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoanghamobile
310 17/02/2014 1 ngày 2.640.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
311 16/02/2014 2 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
312 14/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
313 13/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
314 12/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
315 11/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
316 10/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
317 09/02/2014 3 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ avishop
318 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ zippostmobile
319 05/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ ecomart
320 04/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
321 03/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
322 02/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
323 01/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
324 31/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
325 30/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
326 29/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
327 28/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
328 27/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
329 26/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
330 25/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
331 24/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
332 23/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
333 22/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
334 21/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
335 20/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
336 19/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
337 18/01/2014 5 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
338 13/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ bigphone
339 12/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
340 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
341 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bigphone
342 09/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ baolongmobilevn
343 08/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ GiapMobile
344 07/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
345 06/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ zippostmobile
346 05/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
347 04/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
348 03/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ avishop
349 02/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
350 01/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
351 31/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
352 30/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
353 29/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bigphone
354 28/12/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ avishop
355 27/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
356 26/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
357 25/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
358 24/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ bigphone
359 23/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ GiaHuymobile
360 22/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
361 21/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ bigphone
362 20/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
363 19/12/2013 2 ngày 2.530.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ avishop
364 17/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
365 16/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ diemsangviet
366 15/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
367 14/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
368 13/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
369 12/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
370 11/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
371 10/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ techshop
372 09/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
373 08/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
374 07/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ techshop
375 06/12/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ phatminhkhangmobile
376 05/12/2013 1 ngày 2.749.000 VNĐ Tăng 159.000 VNĐ Lazada
377 04/12/2013 1 ngày 2.590.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dnmart
378 03/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
379 02/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ techshop
380 01/12/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
381 30/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
382 29/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
383 28/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ avishop
384 27/11/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ muahangtructuyen
385 26/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
386 25/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
387 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
388 23/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
389 22/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ bigphone
390 21/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi techshop
391 20/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi techshop
392 19/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
393 18/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ thuhoamobile
394 17/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
395 16/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
396 15/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bigphone
397 14/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
398 13/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
399 12/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
400 11/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
401 10/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ 3msvn
402 09/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
403 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ didonghoangphat
404 07/11/2013 3 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ smartphonestore
405 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bigphone
406 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi tinhgodau
407 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tinhgodau
408 01/11/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
409 31/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
410 30/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
411 29/10/2013 5 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
412 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ didonghoangphat
413 23/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
414 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
415 21/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
416 20/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
417 19/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
418 18/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
419 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
420 16/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
421 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
422 14/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
423 13/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
424 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ bigphone
425 11/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
426 10/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
427 09/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
428 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ didonghoangphat
429 07/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
430 06/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
431 05/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
432 04/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
433 03/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
434 02/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
435 01/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
436 30/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
437 29/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
438 28/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
439 27/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
440 26/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
441 25/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
442 24/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
443 23/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
444 22/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
445 21/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
446 20/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
447 19/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
448 18/09/2013 3 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
449 15/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
450 14/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
451 13/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
452 12/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
453 11/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
454 10/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
455 09/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
456 08/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
457 07/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
458 06/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
459 05/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
460 04/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ androidstore
461 03/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ bigphone
462 02/09/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ smartphonestore
463 01/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ androidstore
464 31/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giá không đổi avishop
465 30/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giảm 69.000 VNĐ avishop
466 29/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
467 28/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giá không đổi avishop
468 27/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ avishop
469 26/08/2013 1 ngày 3.250.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ dnmart
470 25/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
471 24/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
472 23/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ avishop
473 22/08/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ smartphonestore
474 21/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
475 20/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ avishop
476 19/08/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 430.000 VNĐ HaVietcomputer
477 18/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
478 17/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
479 16/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ avishop
480 15/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
481 14/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ avishop
482 13/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
483 12/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ avishop
484 11/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
485 10/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tekzone
486 09/08/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ ngocmobile
487 08/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ tekzone
488 07/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ bigphone
489 06/08/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 29.000 VNĐ smartphoneviet
490 05/08/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoguommobile
491 04/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
492 03/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 79.000 VNĐ avishop
493 02/08/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 79.000 VNĐ smartphoneviet
494 01/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ avishop
495 31/07/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ hoguommobile
496 30/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ bigphone
497 29/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ tekzone
498 28/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
499 27/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ sieuthismartphone
500 26/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
501 25/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ sieuthismartphone
502 24/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ CongtyGiaVu
503 23/07/2013 1 ngày 3.509.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
504 22/07/2013 1 ngày 3.509.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
505 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ bigphone
506 20/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi bacvietmobile
507 19/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bacvietmobile
508 18/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thephone
509 17/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi bacvietmobile
510 16/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ bacvietmobile
511 15/07/2013 2 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ thanhcongmobile
512 13/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ bacvietmobile
513 12/07/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ avishop
514 11/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thephone
515 10/07/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ binhminhdigital
516 09/07/2013 3 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thephone
517 06/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
518 05/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
519 04/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
520 03/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ tekzone
521 02/07/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ sieuthismartphone
522 01/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
523 30/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
524 29/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
525 28/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
526 27/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tekzone
527 26/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
528 25/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ hoangmyjsc
529 24/06/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ hoguommobile
530 23/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
531 22/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
532 21/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
533 20/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
534 19/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
535 18/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tekzone
536 17/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
537 16/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
538 15/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
539 14/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ hoangmyjsc
540 13/06/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ HaVietcomputer
541 12/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ ngochacomputer
542 11/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
543 10/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
544 09/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ thephone
545 08/06/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ Lazada
546 07/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
547 06/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangmyjsc
548 05/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ CongtyGiaVu
549 04/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangmyjsc
550 03/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ CongtyGiaVu
551 02/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ hoangmyjsc
552 01/06/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ tuanphatmobile
553 31/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ hoangmyjsc
554 30/05/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ allphone
555 29/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
556 28/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
557 27/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
558 26/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ hoangmyjsc
559 25/05/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ allphone
560 24/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
561 23/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
562 22/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
563 21/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
564 20/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
565 19/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ hoangmyjsc
566 18/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
567 17/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
568 16/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ binhminhdigital
569 15/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
570 14/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
571 13/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ ngochacomputer
572 12/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giá không đổi avishop
573 11/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giảm 75.000 VNĐ avishop
574 10/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
575 09/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ vienthinh
576 08/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giảm 75.000 VNĐ avishop
577 07/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vienthinh
578 06/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
579 05/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
580 04/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
581 03/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
582 02/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ daiduyen
583 01/05/2013 1 ngày 3.680.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
584 30/04/2013 1 ngày 3.680.000 VNĐ Tăng 82.000 VNĐ vienthinh
585 29/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
586 28/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
587 27/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giảm 52.000 VNĐ ecomart
588 26/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
589 25/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ ngochacomputer
590 24/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
591 23/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
592 22/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
593 21/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ smartphone468
594 20/04/2013 1 ngày 3.640.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
595 19/04/2013 1 ngày 3.640.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ TechOne
596 18/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
597 17/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
598 16/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
599 15/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
600 14/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
601 13/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
602 12/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
603 11/04/2013 2 ngày 3.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
604 09/04/2013 4 ngày 3.799.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Lazada
605 05/04/2013 3.849.000 VNĐ Lazada
Có tổng cộng 605 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White trong mục Mobile