• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/07/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ ttmobiletwuh
2 30/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
3 29/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
4 28/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
5 27/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ daiduyen
6 26/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tgatesg
7 25/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
8 24/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tgatesg
9 23/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ AndroidShop
10 22/07/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienhoa
11 21/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
12 20/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
13 19/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
14 18/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ dnmart
15 17/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ daiduyen
16 16/07/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hoanghamobile
17 15/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hanoistar
18 14/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hanoistar
19 13/07/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hoanghamobile
20 12/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi tgatesg
21 11/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tgatesg
22 10/07/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thanglongmobile
23 09/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
24 08/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
25 07/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
26 06/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
27 05/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
28 04/07/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ hoanghamobile
29 03/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
30 02/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
31 01/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
32 30/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
33 29/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ hoanghamobile
34 28/06/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
35 27/06/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
36 26/06/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ daiduyen
37 25/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
38 24/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ avishop
39 23/06/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
40 22/06/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
41 21/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi avishop
42 20/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi avishop
43 19/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ avishop
44 18/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi anhducdigital
45 17/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ anhducdigital
46 16/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
47 15/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthongdaitin
48 14/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ anhducdigital
49 13/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ avishop
50 12/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ anhducdigital
51 11/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 970.000 VNĐ avishop
52 10/06/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
53 09/06/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ CORY3Mobile
54 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
55 07/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
56 06/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vienthongdaitin
57 05/06/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ CORY3Mobile
58 04/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vienthongdaitin
59 03/06/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi polovn
60 02/06/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
61 01/06/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
62 31/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
63 30/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
64 29/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
65 28/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
66 27/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
67 26/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ anphongcomputer
68 25/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
69 24/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ xperiashop
70 23/05/2014 1 ngày 2.170.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ nguyenanhtuan_mobile
71 22/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
72 21/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
73 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
74 19/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaitoanphat
75 18/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
76 17/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi polovn
77 16/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
78 15/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
79 14/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
80 13/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
81 12/05/2014 2 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
82 10/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ dienthoaitoanphat
83 09/05/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ hoanghamobile
84 08/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
85 07/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
86 06/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
87 05/05/2014 2 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
88 03/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
89 02/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienthoaitoanphat
90 01/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ didongthanhdat
91 30/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
92 29/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
93 28/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
94 27/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
95 26/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
96 25/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
97 24/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
98 23/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
99 22/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
100 21/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
101 20/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
102 19/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ anphongcomputer
103 18/04/2014 1 ngày 2.299.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ mobishop
104 17/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
105 16/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
106 15/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
107 14/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
108 13/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
109 12/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
110 11/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
111 10/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
112 09/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
113 08/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ polovn
114 07/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ digiphone
115 06/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
116 05/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
117 04/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
118 03/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
119 02/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienbaomobile
120 01/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
121 31/03/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
122 30/03/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienthoaitoanphat
123 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi thienbaomobile
124 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
125 27/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
126 26/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
127 25/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
128 24/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
129 23/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ bigphone
130 22/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
131 21/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ baolongmobilevn
132 20/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi GiapMobile
133 19/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ GiapMobile
134 18/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
135 17/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
136 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
137 15/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
138 14/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ thanglongmobile
139 13/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
140 12/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ caotrimobile
141 11/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
142 10/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
143 09/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
144 08/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
145 07/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ baolongmobilevn
146 06/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
147 05/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi alo_phone318
148 04/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ digiphone
149 03/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ didonghoangphat
150 02/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
151 01/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
152 28/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
153 27/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
154 26/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
155 25/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
156 24/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Tpromobile
157 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ techshop
158 22/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
159 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
160 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
161 19/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
162 18/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoanghamobile
163 17/02/2014 1 ngày 2.640.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
164 16/02/2014 2 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
165 14/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
166 13/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
167 12/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
168 11/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
169 10/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
170 09/02/2014 3 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ avishop
171 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ zippostmobile
172 05/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ ecomart
173 04/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
174 03/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
175 02/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
176 01/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
177 31/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
178 30/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
179 29/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
180 28/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
181 27/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
182 26/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
183 25/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
184 24/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
185 23/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
186 22/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
187 21/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
188 20/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
189 19/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
190 18/01/2014 5 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
191 13/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ bigphone
192 12/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
193 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
194 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bigphone
195 09/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ baolongmobilevn
196 08/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ GiapMobile
197 07/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
198 06/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ zippostmobile
199 05/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
200 04/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
201 03/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ avishop
202 02/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
203 01/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
204 31/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
205 30/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
206 29/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bigphone
207 28/12/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ avishop
208 27/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
209 26/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
210 25/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
211 24/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ bigphone
212 23/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ GiaHuymobile
213 22/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
214 21/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ bigphone
215 20/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
216 19/12/2013 2 ngày 2.530.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ avishop
217 17/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
218 16/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ diemsangviet
219 15/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
220 14/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
221 13/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
222 12/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
223 11/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
224 10/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ techshop
225 09/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
226 08/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
227 07/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ techshop
228 06/12/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ phatminhkhangmobile
229 05/12/2013 1 ngày 2.749.000 VNĐ Tăng 159.000 VNĐ Lazada
230 04/12/2013 1 ngày 2.590.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dnmart
231 03/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
232 02/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ techshop
233 01/12/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
234 30/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
235 29/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
236 28/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ avishop
237 27/11/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ muahangtructuyen
238 26/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
239 25/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
240 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
241 23/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
242 22/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ bigphone
243 21/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi techshop
244 20/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi techshop
245 19/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
246 18/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ thuhoamobile
247 17/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
248 16/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
249 15/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bigphone
250 14/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
251 13/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
252 12/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
253 11/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
254 10/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ 3msvn
255 09/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
256 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ didonghoangphat
257 07/11/2013 3 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ smartphonestore
258 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bigphone
259 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi tinhgodau
260 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tinhgodau
261 01/11/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
262 31/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
263 30/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
264 29/10/2013 5 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
265 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ didonghoangphat
266 23/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
267 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
268 21/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
269 20/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
270 19/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
271 18/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
272 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
273 16/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
274 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
275 14/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
276 13/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
277 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ bigphone
278 11/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
279 10/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
280 09/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
281 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ didonghoangphat
282 07/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
283 06/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
284 05/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
285 04/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
286 03/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
287 02/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
288 01/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
289 30/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
290 29/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
291 28/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
292 27/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
293 26/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
294 25/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
295 24/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
296 23/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
297 22/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
298 21/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
299 20/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
300 19/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
301 18/09/2013 3 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
302 15/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
303 14/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
304 13/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
305 12/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
306 11/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
307 10/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
308 09/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
309 08/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
310 07/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
311 06/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
312 05/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
313 04/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ androidstore
314 03/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ bigphone
315 02/09/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ smartphonestore
316 01/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ androidstore
317 31/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giá không đổi avishop
318 30/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giảm 69.000 VNĐ avishop
319 29/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
320 28/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giá không đổi avishop
321 27/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ avishop
322 26/08/2013 1 ngày 3.250.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ dnmart
323 25/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
324 24/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
325 23/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ avishop
326 22/08/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ smartphonestore
327 21/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
328 20/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ avishop
329 19/08/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 430.000 VNĐ HaVietcomputer
330 18/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
331 17/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
332 16/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ avishop
333 15/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
334 14/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ avishop
335 13/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
336 12/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ avishop
337 11/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
338 10/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tekzone
339 09/08/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ ngocmobile
340 08/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ tekzone
341 07/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ bigphone
342 06/08/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 29.000 VNĐ smartphoneviet
343 05/08/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoguommobile
344 04/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
345 03/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 79.000 VNĐ avishop
346 02/08/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 79.000 VNĐ smartphoneviet
347 01/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ avishop
348 31/07/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ hoguommobile
349 30/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ bigphone
350 29/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ tekzone
351 28/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
352 27/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ sieuthismartphone
353 26/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
354 25/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ sieuthismartphone
355 24/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ CongtyGiaVu
356 23/07/2013 1 ngày 3.509.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
357 22/07/2013 1 ngày 3.509.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
358 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ bigphone
359 20/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi bacvietmobile
360 19/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bacvietmobile
361 18/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thephone
362 17/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi bacvietmobile
363 16/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ bacvietmobile
364 15/07/2013 2 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ thanhcongmobile
365 13/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ bacvietmobile
366 12/07/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ avishop
367 11/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thephone
368 10/07/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ binhminhdigital
369 09/07/2013 3 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thephone
370 06/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
371 05/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
372 04/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
373 03/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ tekzone
374 02/07/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ sieuthismartphone
375 01/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
376 30/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
377 29/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
378 28/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
379 27/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tekzone
380 26/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
381 25/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ hoangmyjsc
382 24/06/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ hoguommobile
383 23/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
384 22/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
385 21/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
386 20/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
387 19/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
388 18/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tekzone
389 17/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
390 16/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
391 15/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
392 14/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ hoangmyjsc
393 13/06/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ HaVietcomputer
394 12/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ ngochacomputer
395 11/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
396 10/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
397 09/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ thephone
398 08/06/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ Lazada
399 07/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
400 06/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangmyjsc
401 05/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ CongtyGiaVu
402 04/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangmyjsc
403 03/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ CongtyGiaVu
404 02/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ hoangmyjsc
405 01/06/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ tuanphatmobile
406 31/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ hoangmyjsc
407 30/05/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ allphone
408 29/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
409 28/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
410 27/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
411 26/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ hoangmyjsc
412 25/05/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ allphone
413 24/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
414 23/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
415 22/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
416 21/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
417 20/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
418 19/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ hoangmyjsc
419 18/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
420 17/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
421 16/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ binhminhdigital
422 15/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
423 14/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
424 13/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ ngochacomputer
425 12/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giá không đổi avishop
426 11/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giảm 75.000 VNĐ avishop
427 10/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
428 09/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ vienthinh
429 08/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giảm 75.000 VNĐ avishop
430 07/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vienthinh
431 06/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
432 05/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
433 04/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
434 03/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
435 02/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ daiduyen
436 01/05/2013 1 ngày 3.680.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
437 30/04/2013 1 ngày 3.680.000 VNĐ Tăng 82.000 VNĐ vienthinh
438 29/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
439 28/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
440 27/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giảm 52.000 VNĐ ecomart
441 26/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
442 25/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ ngochacomputer
443 24/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
444 23/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
445 22/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
446 21/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ smartphone468
447 20/04/2013 1 ngày 3.640.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
448 19/04/2013 1 ngày 3.640.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ TechOne
449 18/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
450 17/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
451 16/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
452 15/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
453 14/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
454 13/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
455 12/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
456 11/04/2013 2 ngày 3.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
457 09/04/2013 4 ngày 3.799.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Lazada
458 05/04/2013 3.849.000 VNĐ Lazada
Có tổng cộng 458 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White trong mục Mobile