• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/08/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 480.000 VNĐ SmartPhone_giaRe
2 22/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
3 21/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
4 20/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
5 19/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ iApple
6 18/08/2014 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ didongquynhvy
7 17/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
8 16/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
9 15/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
10 14/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ iApple
11 13/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
12 12/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
13 11/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 481.000 VNĐ daiduyen
14 10/08/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi nhungmobile
15 09/08/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 491.000 VNĐ nhungmobile
16 08/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
17 07/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
18 06/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ iApple
19 05/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
20 04/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
21 03/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ iApple
22 02/08/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ CORY3Mobile
23 01/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ AndroidShop
24 31/07/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ CORY3Mobile
25 30/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
26 29/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
27 28/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
28 27/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ daiduyen
29 26/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tgatesg
30 25/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
31 24/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tgatesg
32 23/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ AndroidShop
33 22/07/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienhoa
34 21/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
35 20/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
36 19/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
37 18/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ dnmart
38 17/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ daiduyen
39 16/07/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hoanghamobile
40 15/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hanoistar
41 14/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hanoistar
42 13/07/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hoanghamobile
43 12/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi tgatesg
44 11/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tgatesg
45 10/07/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thanglongmobile
46 09/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
47 08/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
48 07/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
49 06/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
50 05/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
51 04/07/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ hoanghamobile
52 03/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
53 02/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
54 01/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
55 30/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
56 29/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ hoanghamobile
57 28/06/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
58 27/06/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
59 26/06/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ daiduyen
60 25/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
61 24/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ avishop
62 23/06/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
63 22/06/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
64 21/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi avishop
65 20/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi avishop
66 19/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ avishop
67 18/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi anhducdigital
68 17/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ anhducdigital
69 16/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
70 15/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthongdaitin
71 14/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ anhducdigital
72 13/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ avishop
73 12/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ anhducdigital
74 11/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 970.000 VNĐ avishop
75 10/06/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
76 09/06/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ CORY3Mobile
77 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
78 07/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
79 06/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vienthongdaitin
80 05/06/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ CORY3Mobile
81 04/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vienthongdaitin
82 03/06/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi polovn
83 02/06/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
84 01/06/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
85 31/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
86 30/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
87 29/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
88 28/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
89 27/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
90 26/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ anphongcomputer
91 25/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
92 24/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ xperiashop
93 23/05/2014 1 ngày 2.170.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ nguyenanhtuan_mobile
94 22/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
95 21/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
96 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
97 19/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaitoanphat
98 18/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
99 17/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi polovn
100 16/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
101 15/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
102 14/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
103 13/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
104 12/05/2014 2 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
105 10/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ dienthoaitoanphat
106 09/05/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ hoanghamobile
107 08/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
108 07/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
109 06/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
110 05/05/2014 2 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
111 03/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
112 02/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienthoaitoanphat
113 01/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ didongthanhdat
114 30/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
115 29/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
116 28/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
117 27/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
118 26/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
119 25/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
120 24/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
121 23/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
122 22/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
123 21/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
124 20/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
125 19/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ anphongcomputer
126 18/04/2014 1 ngày 2.299.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ mobishop
127 17/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
128 16/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
129 15/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
130 14/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
131 13/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
132 12/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
133 11/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
134 10/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
135 09/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
136 08/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ polovn
137 07/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ digiphone
138 06/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
139 05/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
140 04/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
141 03/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
142 02/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienbaomobile
143 01/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
144 31/03/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
145 30/03/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienthoaitoanphat
146 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi thienbaomobile
147 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
148 27/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
149 26/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
150 25/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
151 24/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
152 23/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ bigphone
153 22/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
154 21/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ baolongmobilevn
155 20/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi GiapMobile
156 19/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ GiapMobile
157 18/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
158 17/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
159 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
160 15/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
161 14/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ thanglongmobile
162 13/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
163 12/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ caotrimobile
164 11/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
165 10/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
166 09/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
167 08/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
168 07/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ baolongmobilevn
169 06/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
170 05/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi alo_phone318
171 04/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ digiphone
172 03/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ didonghoangphat
173 02/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
174 01/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
175 28/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
176 27/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
177 26/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
178 25/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
179 24/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Tpromobile
180 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ techshop
181 22/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
182 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
183 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
184 19/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
185 18/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoanghamobile
186 17/02/2014 1 ngày 2.640.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
187 16/02/2014 2 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
188 14/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
189 13/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
190 12/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
191 11/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
192 10/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
193 09/02/2014 3 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ avishop
194 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ zippostmobile
195 05/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ ecomart
196 04/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
197 03/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
198 02/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
199 01/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
200 31/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
201 30/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
202 29/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
203 28/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
204 27/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
205 26/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
206 25/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
207 24/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
208 23/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
209 22/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
210 21/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
211 20/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
212 19/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
213 18/01/2014 5 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
214 13/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ bigphone
215 12/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
216 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
217 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bigphone
218 09/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ baolongmobilevn
219 08/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ GiapMobile
220 07/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
221 06/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ zippostmobile
222 05/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
223 04/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
224 03/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ avishop
225 02/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
226 01/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
227 31/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
228 30/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
229 29/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bigphone
230 28/12/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ avishop
231 27/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
232 26/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
233 25/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
234 24/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ bigphone
235 23/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ GiaHuymobile
236 22/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
237 21/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ bigphone
238 20/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
239 19/12/2013 2 ngày 2.530.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ avishop
240 17/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
241 16/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ diemsangviet
242 15/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
243 14/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
244 13/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
245 12/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
246 11/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
247 10/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ techshop
248 09/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
249 08/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
250 07/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ techshop
251 06/12/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ phatminhkhangmobile
252 05/12/2013 1 ngày 2.749.000 VNĐ Tăng 159.000 VNĐ Lazada
253 04/12/2013 1 ngày 2.590.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dnmart
254 03/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
255 02/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ techshop
256 01/12/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
257 30/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
258 29/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
259 28/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ avishop
260 27/11/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ muahangtructuyen
261 26/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
262 25/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
263 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
264 23/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
265 22/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ bigphone
266 21/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi techshop
267 20/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi techshop
268 19/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
269 18/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ thuhoamobile
270 17/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
271 16/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
272 15/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bigphone
273 14/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
274 13/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
275 12/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
276 11/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
277 10/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ 3msvn
278 09/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
279 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ didonghoangphat
280 07/11/2013 3 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ smartphonestore
281 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bigphone
282 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi tinhgodau
283 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tinhgodau
284 01/11/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
285 31/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
286 30/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
287 29/10/2013 5 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
288 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ didonghoangphat
289 23/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
290 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
291 21/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
292 20/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
293 19/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
294 18/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
295 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
296 16/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
297 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
298 14/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
299 13/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
300 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ bigphone
301 11/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
302 10/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
303 09/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
304 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ didonghoangphat
305 07/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
306 06/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
307 05/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
308 04/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
309 03/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
310 02/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
311 01/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
312 30/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
313 29/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
314 28/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
315 27/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
316 26/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
317 25/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
318 24/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
319 23/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
320 22/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
321 21/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
322 20/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
323 19/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
324 18/09/2013 3 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
325 15/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
326 14/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
327 13/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
328 12/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
329 11/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
330 10/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
331 09/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
332 08/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
333 07/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
334 06/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
335 05/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
336 04/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ androidstore
337 03/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ bigphone
338 02/09/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ smartphonestore
339 01/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ androidstore
340 31/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giá không đổi avishop
341 30/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giảm 69.000 VNĐ avishop
342 29/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
343 28/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giá không đổi avishop
344 27/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ avishop
345 26/08/2013 1 ngày 3.250.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ dnmart
346 25/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
347 24/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
348 23/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ avishop
349 22/08/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ smartphonestore
350 21/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
351 20/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ avishop
352 19/08/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 430.000 VNĐ HaVietcomputer
353 18/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
354 17/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
355 16/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ avishop
356 15/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
357 14/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ avishop
358 13/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
359 12/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ avishop
360 11/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
361 10/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tekzone
362 09/08/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ ngocmobile
363 08/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ tekzone
364 07/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ bigphone
365 06/08/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 29.000 VNĐ smartphoneviet
366 05/08/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoguommobile
367 04/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
368 03/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 79.000 VNĐ avishop
369 02/08/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 79.000 VNĐ smartphoneviet
370 01/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ avishop
371 31/07/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ hoguommobile
372 30/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ bigphone
373 29/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ tekzone
374 28/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
375 27/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ sieuthismartphone
376 26/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
377 25/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ sieuthismartphone
378 24/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ CongtyGiaVu
379 23/07/2013 1 ngày 3.509.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
380 22/07/2013 1 ngày 3.509.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
381 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ bigphone
382 20/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi bacvietmobile
383 19/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bacvietmobile
384 18/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thephone
385 17/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi bacvietmobile
386 16/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ bacvietmobile
387 15/07/2013 2 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ thanhcongmobile
388 13/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ bacvietmobile
389 12/07/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ avishop
390 11/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thephone
391 10/07/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ binhminhdigital
392 09/07/2013 3 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thephone
393 06/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
394 05/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
395 04/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
396 03/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ tekzone
397 02/07/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ sieuthismartphone
398 01/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
399 30/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
400 29/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
401 28/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
402 27/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tekzone
403 26/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
404 25/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ hoangmyjsc
405 24/06/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ hoguommobile
406 23/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
407 22/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
408 21/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
409 20/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
410 19/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
411 18/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tekzone
412 17/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
413 16/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
414 15/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
415 14/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ hoangmyjsc
416 13/06/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ HaVietcomputer
417 12/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ ngochacomputer
418 11/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
419 10/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
420 09/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ thephone
421 08/06/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ Lazada
422 07/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
423 06/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangmyjsc
424 05/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ CongtyGiaVu
425 04/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangmyjsc
426 03/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ CongtyGiaVu
427 02/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ hoangmyjsc
428 01/06/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ tuanphatmobile
429 31/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ hoangmyjsc
430 30/05/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ allphone
431 29/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
432 28/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
433 27/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
434 26/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ hoangmyjsc
435 25/05/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ allphone
436 24/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
437 23/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
438 22/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
439 21/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
440 20/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
441 19/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ hoangmyjsc
442 18/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
443 17/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
444 16/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ binhminhdigital
445 15/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
446 14/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
447 13/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ ngochacomputer
448 12/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giá không đổi avishop
449 11/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giảm 75.000 VNĐ avishop
450 10/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
451 09/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ vienthinh
452 08/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giảm 75.000 VNĐ avishop
453 07/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vienthinh
454 06/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
455 05/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
456 04/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
457 03/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
458 02/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ daiduyen
459 01/05/2013 1 ngày 3.680.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
460 30/04/2013 1 ngày 3.680.000 VNĐ Tăng 82.000 VNĐ vienthinh
461 29/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
462 28/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
463 27/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giảm 52.000 VNĐ ecomart
464 26/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
465 25/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ ngochacomputer
466 24/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
467 23/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
468 22/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
469 21/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ smartphone468
470 20/04/2013 1 ngày 3.640.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
471 19/04/2013 1 ngày 3.640.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ TechOne
472 18/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
473 17/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
474 16/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
475 15/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
476 14/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
477 13/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
478 12/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
479 11/04/2013 2 ngày 3.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
480 09/04/2013 4 ngày 3.799.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Lazada
481 05/04/2013 3.849.000 VNĐ Lazada
Có tổng cộng 481 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White trong mục Mobile