• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/09/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ hpmarket
2 18/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
3 17/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ Lazada
4 16/09/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ shopandroidvn
5 15/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
6 14/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
7 13/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
8 12/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
9 11/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
10 10/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thanglongmobile
11 09/09/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ shopandroidvn
12 08/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
13 07/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
14 06/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
15 05/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
16 04/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
17 03/09/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thanglongmobile
18 02/09/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
19 01/09/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ AndroidShop
20 31/08/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
21 30/08/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
22 29/08/2014 1 ngày 2.599.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ thanglongmobile
23 28/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
24 27/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
25 26/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ iApple
26 25/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
27 24/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
28 23/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
29 22/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
30 21/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
31 20/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
32 19/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ iApple
33 18/08/2014 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ didongquynhvy
34 17/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
35 16/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
36 15/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
37 14/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ iApple
38 13/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
39 12/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
40 11/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 481.000 VNĐ daiduyen
41 10/08/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giá không đổi nhungmobile
42 09/08/2014 1 ngày 2.199.000 VNĐ Giảm 491.000 VNĐ nhungmobile
43 08/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
44 07/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi iApple
45 06/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ iApple
46 05/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
47 04/08/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
48 03/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ iApple
49 02/08/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ CORY3Mobile
50 01/08/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ AndroidShop
51 31/07/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ CORY3Mobile
52 30/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
53 29/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
54 28/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
55 27/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ daiduyen
56 26/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tgatesg
57 25/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
58 24/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tgatesg
59 23/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ AndroidShop
60 22/07/2014 1 ngày 2.490.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienhoa
61 21/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
62 20/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
63 19/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
64 18/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ dnmart
65 17/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ daiduyen
66 16/07/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hoanghamobile
67 15/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi hanoistar
68 14/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hanoistar
69 13/07/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ hoanghamobile
70 12/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi tgatesg
71 11/07/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tgatesg
72 10/07/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thanglongmobile
73 09/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
74 08/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
75 07/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
76 06/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
77 05/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
78 04/07/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ hoanghamobile
79 03/07/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
80 02/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
81 01/07/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
82 30/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
83 29/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ hoanghamobile
84 28/06/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
85 27/06/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Giá không đổi daiduyen
86 26/06/2014 1 ngày 2.680.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ daiduyen
87 25/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
88 24/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ avishop
89 23/06/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
90 22/06/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
91 21/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi avishop
92 20/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giá không đổi avishop
93 19/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ avishop
94 18/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi anhducdigital
95 17/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ anhducdigital
96 16/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
97 15/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vienthongdaitin
98 14/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ anhducdigital
99 13/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ avishop
100 12/06/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ anhducdigital
101 11/06/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 970.000 VNĐ avishop
102 10/06/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
103 09/06/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ CORY3Mobile
104 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
105 07/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
106 06/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ vienthongdaitin
107 05/06/2014 1 ngày 1.600.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ CORY3Mobile
108 04/06/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vienthongdaitin
109 03/06/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi polovn
110 02/06/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
111 01/06/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
112 31/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
113 30/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
114 29/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
115 28/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
116 27/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
117 26/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ anphongcomputer
118 25/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
119 24/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ xperiashop
120 23/05/2014 1 ngày 2.170.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ nguyenanhtuan_mobile
121 22/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
122 21/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
123 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
124 19/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaitoanphat
125 18/05/2014 1 ngày 2.250.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
126 17/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giá không đổi polovn
127 16/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
128 15/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
129 14/05/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ polovn
130 13/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
131 12/05/2014 2 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
132 10/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ dienthoaitoanphat
133 09/05/2014 1 ngày 2.570.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ hoanghamobile
134 08/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
135 07/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
136 06/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
137 05/05/2014 2 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
138 03/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
139 02/05/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienthoaitoanphat
140 01/05/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ didongthanhdat
141 30/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
142 29/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
143 28/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
144 27/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
145 26/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
146 25/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
147 24/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
148 23/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
149 22/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
150 21/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
151 20/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
152 19/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ anphongcomputer
153 18/04/2014 1 ngày 2.299.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ mobishop
154 17/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
155 16/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
156 15/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
157 14/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi anphongcomputer
158 13/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
159 12/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
160 11/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
161 10/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
162 09/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
163 08/04/2014 1 ngày 2.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ polovn
164 07/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ digiphone
165 06/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
166 05/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
167 04/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
168 03/04/2014 1 ngày 2.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
169 02/04/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienbaomobile
170 01/04/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
171 31/03/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaitoanphat
172 30/03/2014 1 ngày 2.350.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienthoaitoanphat
173 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giá không đổi thienbaomobile
174 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
175 27/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
176 26/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
177 25/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
178 24/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
179 23/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ bigphone
180 22/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
181 21/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ baolongmobilevn
182 20/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi GiapMobile
183 19/03/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ GiapMobile
184 18/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
185 17/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
186 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
187 15/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
188 14/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ thanglongmobile
189 13/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
190 12/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ caotrimobile
191 11/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi thanglongmobile
192 10/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
193 09/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
194 08/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
195 07/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ baolongmobilevn
196 06/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
197 05/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi alo_phone318
198 04/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ digiphone
199 03/03/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ didonghoangphat
200 02/03/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
201 01/03/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi digiphone
202 28/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
203 27/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
204 26/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
205 25/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi Tpromobile
206 24/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Tpromobile
207 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ techshop
208 22/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
209 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi baolongmobilevn
210 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
211 19/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
212 18/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoanghamobile
213 17/02/2014 1 ngày 2.640.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
214 16/02/2014 2 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi hoanghamobile
215 14/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
216 13/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
217 12/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
218 11/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
219 10/02/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
220 09/02/2014 3 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ avishop
221 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ zippostmobile
222 05/02/2014 1 ngày 2.690.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ ecomart
223 04/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
224 03/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
225 02/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
226 01/02/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
227 31/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
228 30/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
229 29/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
230 28/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
231 27/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
232 26/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
233 25/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
234 24/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
235 23/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
236 22/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
237 21/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
238 20/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
239 19/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
240 18/01/2014 5 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
241 13/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ bigphone
242 12/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
243 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
244 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bigphone
245 09/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ baolongmobilevn
246 08/01/2014 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ GiapMobile
247 07/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giá không đổi zippostmobile
248 06/01/2014 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ zippostmobile
249 05/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
250 04/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi avishop
251 03/01/2014 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ avishop
252 02/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
253 01/01/2014 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
254 31/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
255 30/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
256 29/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bigphone
257 28/12/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giảm 119.000 VNĐ avishop
258 27/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
259 26/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
260 25/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
261 24/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ bigphone
262 23/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ GiaHuymobile
263 22/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
264 21/12/2013 1 ngày 2.550.000 VNĐ Giảm 99.000 VNĐ bigphone
265 20/12/2013 1 ngày 2.649.000 VNĐ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
266 19/12/2013 2 ngày 2.530.000 VNĐ Tăng 31.000 VNĐ avishop
267 17/12/2013 1 ngày 2.499.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
268 16/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ diemsangviet
269 15/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
270 14/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
271 13/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
272 12/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
273 11/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
274 10/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ techshop
275 09/12/2013 1 ngày 2.699.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
276 08/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
277 07/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ techshop
278 06/12/2013 1 ngày 2.600.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ phatminhkhangmobile
279 05/12/2013 1 ngày 2.749.000 VNĐ Tăng 159.000 VNĐ Lazada
280 04/12/2013 1 ngày 2.590.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dnmart
281 03/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Giá không đổi techshop
282 02/12/2013 1 ngày 2.650.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ techshop
283 01/12/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
284 30/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
285 29/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giá không đổi avishop
286 28/11/2013 1 ngày 2.530.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ avishop
287 27/11/2013 1 ngày 2.890.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ muahangtructuyen
288 26/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
289 25/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
290 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
291 23/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giá không đổi bigphone
292 22/11/2013 1 ngày 2.850.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ bigphone
293 21/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi techshop
294 20/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi techshop
295 19/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
296 18/11/2013 1 ngày 2.700.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ thuhoamobile
297 17/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi GiaHuymobile
298 16/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
299 15/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ bigphone
300 14/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
301 13/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
302 12/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
303 11/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi 3msvn
304 10/11/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ 3msvn
305 09/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giá không đổi didonghoangphat
306 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ didonghoangphat
307 07/11/2013 3 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ smartphonestore
308 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ bigphone
309 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi tinhgodau
310 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ tinhgodau
311 01/11/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
312 31/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
313 30/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
314 29/10/2013 5 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
315 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ didonghoangphat
316 23/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
317 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
318 21/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
319 20/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
320 19/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
321 18/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
322 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
323 16/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
324 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
325 14/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
326 13/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
327 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ bigphone
328 11/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
329 10/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
330 09/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
331 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ didonghoangphat
332 07/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
333 06/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
334 05/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
335 04/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
336 03/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
337 02/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
338 01/10/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
339 30/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
340 29/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi techshop
341 28/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
342 27/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
343 26/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
344 25/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
345 24/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi baothymobile
346 23/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
347 22/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
348 21/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
349 20/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
350 19/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
351 18/09/2013 3 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
352 15/09/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
353 14/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
354 13/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
355 12/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
356 11/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
357 10/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
358 09/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
359 08/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
360 07/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
361 06/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
362 05/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi androidstore
363 04/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ androidstore
364 03/09/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ bigphone
365 02/09/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ smartphonestore
366 01/09/2013 1 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ androidstore
367 31/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giá không đổi avishop
368 30/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giảm 69.000 VNĐ avishop
369 29/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
370 28/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giá không đổi avishop
371 27/08/2013 1 ngày 3.230.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ avishop
372 26/08/2013 1 ngày 3.250.000 VNĐ Giảm 270.000 VNĐ dnmart
373 25/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
374 24/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
375 23/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ avishop
376 22/08/2013 1 ngày 3.390.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ smartphonestore
377 21/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
378 20/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ avishop
379 19/08/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 430.000 VNĐ HaVietcomputer
380 18/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
381 17/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
382 16/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ avishop
383 15/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
384 14/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Tăng 320.000 VNĐ avishop
385 13/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
386 12/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ avishop
387 11/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
388 10/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tekzone
389 09/08/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ ngocmobile
390 08/08/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 350.000 VNĐ tekzone
391 07/08/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 399.000 VNĐ bigphone
392 06/08/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 29.000 VNĐ smartphoneviet
393 05/08/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ hoguommobile
394 04/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giá không đổi avishop
395 03/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 79.000 VNĐ avishop
396 02/08/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 79.000 VNĐ smartphoneviet
397 01/08/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ avishop
398 31/07/2013 1 ngày 3.570.000 VNĐ Tăng 370.000 VNĐ hoguommobile
399 30/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ bigphone
400 29/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ tekzone
401 28/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giá không đổi sieuthismartphone
402 27/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ sieuthismartphone
403 26/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
404 25/07/2013 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ sieuthismartphone
405 24/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 41.000 VNĐ CongtyGiaVu
406 23/07/2013 1 ngày 3.509.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
407 22/07/2013 1 ngày 3.509.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
408 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ bigphone
409 20/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi bacvietmobile
410 19/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bacvietmobile
411 18/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thephone
412 17/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi bacvietmobile
413 16/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ bacvietmobile
414 15/07/2013 2 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 80.000 VNĐ thanhcongmobile
415 13/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ bacvietmobile
416 12/07/2013 1 ngày 3.520.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ avishop
417 11/07/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thephone
418 10/07/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ binhminhdigital
419 09/07/2013 3 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thephone
420 06/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
421 05/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
422 04/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
423 03/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ tekzone
424 02/07/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Tăng 49.000 VNĐ sieuthismartphone
425 01/07/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
426 30/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
427 29/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
428 28/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
429 27/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tekzone
430 26/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
431 25/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ hoangmyjsc
432 24/06/2013 1 ngày 3.590.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ hoguommobile
433 23/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
434 22/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
435 21/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
436 20/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
437 19/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giá không đổi tekzone
438 18/06/2013 1 ngày 3.550.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tekzone
439 17/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
440 16/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
441 15/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
442 14/06/2013 1 ngày 3.560.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ hoangmyjsc
443 13/06/2013 1 ngày 3.630.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ HaVietcomputer
444 12/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ ngochacomputer
445 11/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
446 10/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
447 09/06/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 49.000 VNĐ thephone
448 08/06/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Giảm 121.000 VNĐ Lazada
449 07/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
450 06/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangmyjsc
451 05/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ CongtyGiaVu
452 04/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hoangmyjsc
453 03/06/2013 1 ngày 3.620.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ CongtyGiaVu
454 02/06/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 830.000 VNĐ hoangmyjsc
455 01/06/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 830.000 VNĐ tuanphatmobile
456 31/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ hoangmyjsc
457 30/05/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ allphone
458 29/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
459 28/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
460 27/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
461 26/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ hoangmyjsc
462 25/05/2013 1 ngày 3.600.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ allphone
463 24/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
464 23/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
465 22/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
466 21/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
467 20/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Giá không đổi hoangmyjsc
468 19/05/2013 1 ngày 3.820.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ hoangmyjsc
469 18/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
470 17/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Giá không đổi binhminhdigital
471 16/05/2013 1 ngày 3.750.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ binhminhdigital
472 15/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
473 14/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
474 13/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ ngochacomputer
475 12/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giá không đổi avishop
476 11/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giảm 75.000 VNĐ avishop
477 10/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
478 09/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ vienthinh
479 08/05/2013 1 ngày 3.595.000 VNĐ Giảm 75.000 VNĐ avishop
480 07/05/2013 1 ngày 3.670.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vienthinh
481 06/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
482 05/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
483 04/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
484 03/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
485 02/05/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ daiduyen
486 01/05/2013 1 ngày 3.680.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
487 30/04/2013 1 ngày 3.680.000 VNĐ Tăng 82.000 VNĐ vienthinh
488 29/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
489 28/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giá không đổi ecomart
490 27/04/2013 1 ngày 3.598.000 VNĐ Giảm 52.000 VNĐ ecomart
491 26/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
492 25/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ ngochacomputer
493 24/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
494 23/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
495 22/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
496 21/04/2013 1 ngày 3.599.000 VNĐ Giảm 41.000 VNĐ smartphone468
497 20/04/2013 1 ngày 3.640.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
498 19/04/2013 1 ngày 3.640.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ TechOne
499 18/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
500 17/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
501 16/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
502 15/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
503 14/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
504 13/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giá không đổi ngochacomputer
505 12/04/2013 1 ngày 3.650.000 VNĐ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
506 11/04/2013 2 ngày 3.799.000 VNĐ Giá không đổi smartphone468
507 09/04/2013 4 ngày 3.799.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ Lazada
508 05/04/2013 3.849.000 VNĐ Lazada
Có tổng cộng 508 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White trong mục Mobile