• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/02/2015 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ iApple
2 27/02/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
3 26/02/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ TL_mobile
4 25/02/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hanoistar
5 24/02/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ hanoistar
6 23/02/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
7 22/02/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
8 21/02/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ TL_mobile
9 20/02/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 440.000 VNĐ dienmaycom
10 19/02/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 440.000 VNĐ hanoistar
11 18/02/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaycom
12 17/02/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaycom
13 16/02/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 440.000 VNĐ dienmaycom
14 15/02/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 440.000 VNĐ hanoistar
15 14/02/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaycom
16 13/02/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaycom
17 12/02/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaycom
18 11/02/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi dienmaycom
19 10/02/2015 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ dienmaycom
20 09/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ manhphatmobile
21 08/02/2015 2 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 564.500 VNĐ khanhduymobile
22 06/02/2015 1 ngày 1.985.500 ₫ Tăng 785.500 VNĐ Lazada
23 05/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ manhphatmobile
24 04/02/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ vienthinh
25 03/02/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ Lazada
26 02/02/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ thuhoamobile
27 01/02/2015 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ vienthinh
28 31/01/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ Lazada
29 30/01/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi thuhoamobile
30 29/01/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ thuhoamobile
31 28/01/2015 1 ngày 1.280.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ dienthoaisieure
32 27/01/2015 1 ngày 1.881.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ Lazada
33 26/01/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Lazada
34 25/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
35 24/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
36 23/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
37 22/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ manhphatmobile
38 21/01/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
39 20/01/2015 1 ngày 1.881.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ Lazada
40 19/01/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ Lazada
41 18/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
42 17/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
43 16/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
44 15/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
45 14/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ manhphatmobile
46 13/01/2015 1 ngày 2.090.000 ₫ Tăng 740.000 VNĐ Lazada
47 12/01/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
48 11/01/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
49 10/01/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
50 09/01/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
51 08/01/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
52 07/01/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
53 06/01/2015 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 840.000 VNĐ TL_mobile
54 03/01/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ Lazada
55 02/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
56 01/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
57 31/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thegioismartphonegiare
58 30/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ thegioismartphonegiare
59 29/12/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 840.000 VNĐ Lazada
60 28/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
61 27/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
62 26/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
63 25/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 1.340.000 VNĐ TL_mobile
64 24/12/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.340.000 VNĐ dienmayphankhang
65 23/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
66 22/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 840.000 VNĐ TL_mobile
67 21/12/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Tăng 840.000 VNĐ Lazada
68 20/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
69 19/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 1.340.000 VNĐ TL_mobile
70 18/12/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ iApple
71 17/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ thegioismartphonegiare
72 16/12/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ vienthinh
73 15/12/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.340.000 VNĐ iApple
74 14/12/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ TL_mobile
75 13/12/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ hoanghamobile
76 12/12/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ iApple
77 11/12/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
78 10/12/2014 2 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ iApple
79 08/12/2014 3 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
80 05/12/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ anphongcomputer
81 04/12/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
82 03/12/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
83 02/12/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
84 01/12/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ anphongcomputer
85 30/11/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.349.000 VNĐ Lazada
86 29/11/2014 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ TL_mobile
87 28/11/2014 1 ngày 3.620.000 ₫ Tăng 2.220.000 VNĐ CongtyGiaVu
88 27/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ thegioismartphonegiare
89 26/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
90 25/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
91 24/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
92 23/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
93 22/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
94 21/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
95 20/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
96 19/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
97 18/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
98 17/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
99 16/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
100 15/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
101 14/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
102 13/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
103 12/11/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ dnmart
104 11/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
105 10/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
106 09/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
107 08/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
108 07/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
109 06/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
110 05/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
111 04/11/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ iApple
112 03/11/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
113 02/11/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
114 01/11/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
115 31/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
116 30/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
117 29/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
118 28/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
119 27/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
120 26/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
121 25/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
122 24/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
123 23/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
124 22/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
125 21/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
126 20/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
127 19/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
128 18/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi giasieure123
129 17/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi giasieure123
130 16/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi giasieure123
131 15/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi giasieure123
132 14/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ mobilehieu
133 13/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
134 12/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ thanglongmobile
135 11/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi mobilehieu
136 10/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ mobilehieu
137 09/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
138 08/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
139 07/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ thanglongmobile
140 06/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi giasieure123
141 05/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giá không đổi giasieure123
142 04/10/2014 1 ngày 2.050.000 ₫ Giảm 549.000 VNĐ giasieure123
143 03/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
144 02/10/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
145 01/10/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi dnmart
146 30/09/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ dnmart
147 29/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
148 28/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
149 27/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
150 26/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
151 25/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
152 24/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
153 23/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
154 22/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
155 21/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
156 20/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
157 19/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
158 18/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
159 17/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ Lazada
160 16/09/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ shopandroidvn
161 15/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
162 14/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
163 13/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
164 12/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi Lazada
165 11/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
166 10/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thanglongmobile
167 09/09/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ shopandroidvn
168 08/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
169 07/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
170 06/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
171 05/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
172 04/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
173 03/09/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thanglongmobile
174 02/09/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
175 01/09/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ AndroidShop
176 31/08/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
177 30/08/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
178 29/08/2014 1 ngày 2.599.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ thanglongmobile
179 28/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
180 27/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
181 26/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ iApple
182 25/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi 3msvn
183 24/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
184 23/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
185 22/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
186 21/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
187 20/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
188 19/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ iApple
189 18/08/2014 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ didongquynhvy
190 17/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
191 16/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
192 15/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
193 14/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ iApple
194 13/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
195 12/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
196 11/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 481.000 VNĐ daiduyen
197 10/08/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi nhungmobile
198 09/08/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 491.000 VNĐ nhungmobile
199 08/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
200 07/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi iApple
201 06/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ iApple
202 05/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
203 04/08/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
204 03/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ iApple
205 02/08/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ CORY3Mobile
206 01/08/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ AndroidShop
207 31/07/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ CORY3Mobile
208 30/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
209 29/07/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
210 28/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
211 27/07/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ daiduyen
212 26/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tgatesg
213 25/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
214 24/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tgatesg
215 23/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ AndroidShop
216 22/07/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienhoa
217 21/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
218 20/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
219 19/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ AndroidShop
220 18/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ dnmart
221 17/07/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ daiduyen
222 16/07/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hoanghamobile
223 15/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi hanoistar
224 14/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hanoistar
225 13/07/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hoanghamobile
226 12/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi tgatesg
227 11/07/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tgatesg
228 10/07/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thanglongmobile
229 09/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
230 08/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
231 07/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
232 06/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
233 05/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
234 04/07/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ hoanghamobile
235 03/07/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ daiduyen
236 02/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
237 01/07/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
238 30/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
239 29/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ hoanghamobile
240 28/06/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AndroidShop
241 27/06/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi daiduyen
242 26/06/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ daiduyen
243 25/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
244 24/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ avishop
245 23/06/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
246 22/06/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ AndroidShop
247 21/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giá không đổi avishop
248 20/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giá không đổi avishop
249 19/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ avishop
250 18/06/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi anhducdigital
251 17/06/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ anhducdigital
252 16/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
253 15/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthongdaitin
254 14/06/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ anhducdigital
255 13/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ avishop
256 12/06/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ anhducdigital
257 11/06/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Tăng 970.000 VNĐ avishop
258 10/06/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
259 09/06/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ CORY3Mobile
260 08/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
261 07/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
262 06/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ vienthongdaitin
263 05/06/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ CORY3Mobile
264 04/06/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vienthongdaitin
265 03/06/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi polovn
266 02/06/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ polovn
267 01/06/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
268 31/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
269 30/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
270 29/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
271 28/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
272 27/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
273 26/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ anphongcomputer
274 25/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
275 24/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ xperiashop
276 23/05/2014 1 ngày 2.170.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ nguyenanhtuan_mobile
277 22/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
278 21/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
279 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ polovn
280 19/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienthoaitoanphat
281 18/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ playmobile
282 17/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi polovn
283 16/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ polovn
284 15/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
285 14/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ polovn
286 13/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
287 12/05/2014 2 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
288 10/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ dienthoaitoanphat
289 09/05/2014 1 ngày 2.570.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ hoanghamobile
290 08/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
291 07/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
292 06/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
293 05/05/2014 2 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
294 03/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
295 02/05/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienthoaitoanphat
296 01/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ didongthanhdat
297 30/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
298 29/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
299 28/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
300 27/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
301 26/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
302 25/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
303 24/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
304 23/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
305 22/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
306 21/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
307 20/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
308 19/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ anphongcomputer
309 18/04/2014 1 ngày 2.299.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ mobishop
310 17/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
311 16/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
312 15/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
313 14/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi anphongcomputer
314 13/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi bigphone
315 12/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi bigphone
316 11/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi bigphone
317 10/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi bigphone
318 09/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bigphone
319 08/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ polovn
320 07/04/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ digiphone
321 06/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
322 05/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaitoanphat
323 04/04/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi digiphone
324 03/04/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
325 02/04/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienbaomobile
326 01/04/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
327 31/03/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
328 30/03/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienthoaitoanphat
329 29/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi thienbaomobile
330 28/03/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
331 27/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi bigphone
332 26/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi bigphone
333 25/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi bigphone
334 24/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi bigphone
335 23/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ bigphone
336 22/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
337 21/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ baolongmobilevn
338 20/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi GiapMobile
339 19/03/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ GiapMobile
340 18/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
341 17/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
342 16/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
343 15/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
344 14/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ thanglongmobile
345 13/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
346 12/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ caotrimobile
347 11/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi thanglongmobile
348 10/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
349 09/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
350 08/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
351 07/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ baolongmobilevn
352 06/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
353 05/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi alo_phone318
354 04/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ digiphone
355 03/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ didonghoangphat
356 02/03/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thanglongmobile
357 01/03/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi digiphone
358 28/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi Tpromobile
359 27/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi Tpromobile
360 26/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi Tpromobile
361 25/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi Tpromobile
362 24/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Tpromobile
363 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ techshop
364 22/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
365 21/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi baolongmobilevn
366 20/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ baolongmobilevn
367 19/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi techshop
368 18/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoanghamobile
369 17/02/2014 1 ngày 2.640.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
370 16/02/2014 2 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
371 14/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
372 13/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
373 12/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
374 11/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
375 10/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
376 09/02/2014 3 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ avishop
377 06/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ zippostmobile
378 05/02/2014 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ ecomart
379 04/02/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
380 03/02/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
381 02/02/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
382 01/02/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
383 31/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
384 30/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
385 29/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
386 28/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
387 27/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
388 26/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
389 25/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
390 24/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
391 23/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
392 22/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
393 21/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
394 20/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
395 19/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
396 18/01/2014 5 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
397 13/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ bigphone
398 12/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
399 11/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giá không đổi bigphone
400 10/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bigphone
401 09/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ baolongmobilevn
402 08/01/2014 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ GiapMobile
403 07/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi zippostmobile
404 06/01/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ zippostmobile
405 05/01/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
406 04/01/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi avishop
407 03/01/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ avishop
408 02/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
409 01/01/2014 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
410 31/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
411 30/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
412 29/12/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bigphone
413 28/12/2013 1 ngày 2.530.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ avishop
414 27/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
415 26/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
416 25/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
417 24/12/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ bigphone
418 23/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ GiaHuymobile
419 22/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ Lazada
420 21/12/2013 1 ngày 2.550.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ bigphone
421 20/12/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
422 19/12/2013 2 ngày 2.530.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ avishop
423 17/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ GiaHuymobile
424 16/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ diemsangviet
425 15/12/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
426 14/12/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
427 13/12/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
428 12/12/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
429 11/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi techshop
430 10/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ techshop
431 09/12/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
432 08/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi techshop
433 07/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ techshop
434 06/12/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ phatminhkhangmobile
435 05/12/2013 1 ngày 2.749.000 ₫ Tăng 159.000 VNĐ Lazada
436 04/12/2013 1 ngày 2.590.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dnmart
437 03/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi techshop
438 02/12/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ techshop
439 01/12/2013 1 ngày 2.530.000 ₫ Giá không đổi avishop
440 30/11/2013 1 ngày 2.530.000 ₫ Giá không đổi avishop
441 29/11/2013 1 ngày 2.530.000 ₫ Giá không đổi avishop
442 28/11/2013 1 ngày 2.530.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ avishop
443 27/11/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ muahangtructuyen
444 26/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi bigphone
445 25/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi bigphone
446 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi bigphone
447 23/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giá không đổi bigphone
448 22/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ bigphone
449 21/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi techshop
450 20/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi techshop
451 19/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ androidstore
452 18/11/2013 1 ngày 2.700.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ thuhoamobile
453 17/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi GiaHuymobile
454 16/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ GiaHuymobile
455 15/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ bigphone
456 14/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi 3msvn
457 13/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi 3msvn
458 12/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi 3msvn
459 11/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi 3msvn
460 10/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ 3msvn
461 09/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
462 08/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ didonghoangphat
463 07/11/2013 3 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ smartphonestore
464 04/11/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ bigphone
465 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi tinhgodau
466 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tinhgodau
467 01/11/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
468 31/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
469 30/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
470 29/10/2013 5 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
471 24/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ didonghoangphat
472 23/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
473 22/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
474 21/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
475 20/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
476 19/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
477 18/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
478 17/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
479 16/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
480 15/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
481 14/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
482 13/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
483 12/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ bigphone
484 11/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
485 10/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
486 09/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ sieuthismartphone
487 08/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ didonghoangphat
488 07/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
489 06/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
490 05/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
491 04/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
492 03/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
493 02/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
494 01/10/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi techshop
495 30/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi techshop
496 29/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi techshop
497 28/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
498 27/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
499 26/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
500 25/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
501 24/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi baothymobile
502 23/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
503 22/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
504 21/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
505 20/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
506 19/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
507 18/09/2013 3 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
508 15/09/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ androidstore
509 14/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
510 13/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
511 12/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
512 11/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
513 10/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
514 09/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
515 08/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
516 07/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
517 06/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
518 05/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi androidstore
519 04/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ androidstore
520 03/09/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ bigphone
521 02/09/2013 1 ngày 3.390.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ smartphonestore
522 01/09/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ androidstore
523 31/08/2013 1 ngày 3.230.000 ₫ Giá không đổi avishop
524 30/08/2013 1 ngày 3.230.000 ₫ Giảm 69.000 VNĐ avishop
525 29/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
526 28/08/2013 1 ngày 3.230.000 ₫ Giá không đổi avishop
527 27/08/2013 1 ngày 3.230.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ avishop
528 26/08/2013 1 ngày 3.250.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ dnmart
529 25/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giá không đổi avishop
530 24/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giá không đổi avishop
531 23/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ avishop
532 22/08/2013 1 ngày 3.390.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ smartphonestore
533 21/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
534 20/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ avishop
535 19/08/2013 1 ngày 3.630.000 ₫ Tăng 430.000 VNĐ HaVietcomputer
536 18/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
537 17/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giá không đổi avishop
538 16/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ avishop
539 15/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
540 14/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Tăng 320.000 VNĐ avishop
541 13/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 320.000 VNĐ bigphone
542 12/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ avishop
543 11/08/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
544 10/08/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tekzone
545 09/08/2013 1 ngày 3.570.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ngocmobile
546 08/08/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ tekzone
547 07/08/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ bigphone
548 06/08/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 29.000 VNĐ smartphoneviet
549 05/08/2013 1 ngày 3.570.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ hoguommobile
550 04/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giá không đổi avishop
551 03/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giảm 79.000 VNĐ avishop
552 02/08/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 79.000 VNĐ smartphoneviet
553 01/08/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ avishop
554 31/07/2013 1 ngày 3.570.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ hoguommobile
555 30/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ bigphone
556 29/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ tekzone
557 28/07/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giá không đổi sieuthismartphone
558 27/07/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ sieuthismartphone
559 26/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ hoanganh_mobile2011
560 25/07/2013 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ sieuthismartphone
561 24/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 41.000 VNĐ CongtyGiaVu
562 23/07/2013 1 ngày 3.509.000 ₫ Giá không đổi Lazada
563 22/07/2013 1 ngày 3.509.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
564 21/07/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ bigphone
565 20/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi bacvietmobile
566 19/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bacvietmobile
567 18/07/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thephone
568 17/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi bacvietmobile
569 16/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ bacvietmobile
570 15/07/2013 2 ngày 3.630.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ thanhcongmobile
571 13/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bacvietmobile
572 12/07/2013 1 ngày 3.520.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ avishop
573 11/07/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thephone
574 10/07/2013 1 ngày 3.630.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ binhminhdigital
575 09/07/2013 3 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thephone
576 06/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
577 05/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
578 04/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
579 03/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ tekzone
580 02/07/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ sieuthismartphone
581 01/07/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
582 30/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
583 29/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
584 28/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
585 27/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tekzone
586 26/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
587 25/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangmyjsc
588 24/06/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoguommobile
589 23/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
590 22/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hoangmyjsc
591 21/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
592 20/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
593 19/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giá không đổi tekzone
594 18/06/2013 1 ngày 3.550.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tekzone
595 17/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
596 16/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
597 15/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
598 14/06/2013 1 ngày 3.560.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ hoangmyjsc
599 13/06/2013 1 ngày 3.630.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ HaVietcomputer
600 12/06/2013 1 ngày 3.620.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ ngochacomputer
601 11/06/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi binhminhdigital
602 10/06/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ecomart
603 09/06/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ thephone
604 08/06/2013 1 ngày 3.699.000 ₫ Giảm 121.000 VNĐ Lazada
605 07/06/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
606 06/06/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoangmyjsc
607 05/06/2013 1 ngày 3.620.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ CongtyGiaVu
608 04/06/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hoangmyjsc
609 03/06/2013 1 ngày 3.620.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ CongtyGiaVu
610 02/06/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Tăng 830.000 VNĐ hoangmyjsc
611 01/06/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 830.000 VNĐ tuanphatmobile
612 31/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ hoangmyjsc
613 30/05/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ allphone
614 29/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
615 28/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
616 27/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
617 26/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ hoangmyjsc
618 25/05/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ allphone
619 24/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
620 23/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
621 22/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
622 21/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
623 20/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Giá không đổi hoangmyjsc
624 19/05/2013 1 ngày 3.820.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoangmyjsc
625 18/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi binhminhdigital
626 17/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Giá không đổi binhminhdigital
627 16/05/2013 1 ngày 3.750.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ binhminhdigital
628 15/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
629 14/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
630 13/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ ngochacomputer
631 12/05/2013 1 ngày 3.595.000 ₫ Giá không đổi avishop
632 11/05/2013 1 ngày 3.595.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ avishop
633 10/05/2013 1 ngày 3.670.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
634 09/05/2013 1 ngày 3.670.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ vienthinh
635 08/05/2013 1 ngày 3.595.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ avishop
636 07/05/2013 1 ngày 3.670.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vienthinh
637 06/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
638 05/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
639 04/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
640 03/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
641 02/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ daiduyen
642 01/05/2013 1 ngày 3.680.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
643 30/04/2013 1 ngày 3.680.000 ₫ Tăng 82.000 VNĐ vienthinh
644 29/04/2013 1 ngày 3.598.000 ₫ Giá không đổi ecomart
645 28/04/2013 1 ngày 3.598.000 ₫ Giá không đổi ecomart
646 27/04/2013 1 ngày 3.598.000 ₫ Giảm 52.000 VNĐ ecomart
647 26/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
648 25/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ ngochacomputer
649 24/04/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
650 23/04/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
651 22/04/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
652 21/04/2013 1 ngày 3.599.000 ₫ Giảm 41.000 VNĐ smartphone468
653 20/04/2013 1 ngày 3.640.000 ₫ Giá không đổi TechOne
654 19/04/2013 1 ngày 3.640.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ TechOne
655 18/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
656 17/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
657 16/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
658 15/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
659 14/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
660 13/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giá không đổi ngochacomputer
661 12/04/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ ngochacomputer
662 11/04/2013 2 ngày 3.799.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
663 09/04/2013 4 ngày 3.799.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Lazada
664 05/04/2013 3.849.000 ₫ Lazada
Có tổng cộng 664 thay đổi giá của sản phẩm Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > Mobile (Điện thoại, smartphone, điện thoại di động, dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nokia Lumia 520 (Nokia Lumia 520 RM-914) White trong mục Mobile
Từ khóa nổi bật trong tuần: ipod, kết nối máy tính, sua, ken, honda