Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
2 26/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
3 25/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
4 24/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
5 23/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
6 22/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
7 21/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
8 20/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
9 19/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
10 18/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
11 17/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
12 16/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
13 15/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
14 14/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
15 13/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
16 12/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
17 11/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
18 10/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
19 09/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
20 08/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
21 07/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
22 06/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
23 05/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Bigfeet2012
24 04/05/2016 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
25 03/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
26 02/05/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
27 30/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
28 29/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
29 28/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
30 27/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
31 26/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
32 25/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
33 24/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
34 23/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
35 22/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
36 21/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
37 20/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
38 19/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
39 18/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thietbimaymanhphat
40 17/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
41 16/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
42 15/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
43 14/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
44 13/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
45 12/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
46 11/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
47 10/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
48 09/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
49 08/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
50 07/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
51 06/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
52 05/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
53 04/04/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
54 02/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
55 01/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ cokhianhtuan
56 31/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
57 30/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
58 29/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ cokhianhtuan
59 28/03/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
60 27/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
61 26/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
62 25/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
63 24/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
64 23/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
65 22/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
66 21/03/2016 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
67 19/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
68 18/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhitienphathcm
69 17/03/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
70 16/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
71 15/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
72 14/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
73 13/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
74 12/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
75 11/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
76 10/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
77 09/03/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
78 07/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
79 06/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
80 05/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
81 04/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
82 03/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
83 02/03/2016 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
84 01/03/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
85 28/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
86 27/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
87 26/02/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
88 25/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
89 24/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
90 23/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
91 22/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
92 21/02/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khodienmay
93 20/02/2016 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
94 19/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
95 18/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Bigfeet2012
96 17/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
97 16/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
98 15/02/2016 5 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
99 10/02/2016 3 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ congnghemayviettrung
100 07/02/2016 6 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
101 01/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
102 31/01/2016 25 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ cokhianhtuan
103 06/01/2016 3 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
104 03/01/2016 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vinastar
105 19/12/2015 4 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
106 15/12/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
107 12/12/2015 12 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
108 30/11/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ mayepmiakimchi
109 29/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
110 28/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
111 27/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
112 26/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
113 25/11/2015 15 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ Bigfeet2012
114 10/11/2015 3 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
115 07/11/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vinastar
116 04/11/2015 12 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
117 23/10/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ mayepmiakimchi
118 22/10/2015 7 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
119 15/10/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
120 08/10/2015 8 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
121 30/09/2015 13 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
122 17/09/2015 6 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
123 11/09/2015 18 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
124 24/08/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
125 22/08/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
126 07/08/2015 10 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
127 28/07/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
128 13/07/2015 3 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
129 10/07/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
130 07/07/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
131 06/07/2015 11 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
132 25/06/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
133 24/06/2015 20 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
134 04/06/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dienmaytunganh
135 01/06/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
136 31/05/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
137 29/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
138 28/05/2015 14 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ nuocmiasaigon
139 14/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mayepmiakimchi
140 13/05/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
141 12/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ecomm
142 11/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
143 10/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
144 09/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mayepmiakimchi
145 08/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytunganh
146 07/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
147 06/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
148 05/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
149 04/05/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nuocmiasaigon
150 03/05/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
151 02/05/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
152 29/04/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
153 22/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
154 21/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
155 20/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
156 19/04/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
157 16/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
158 15/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
159 14/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
160 13/04/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
161 12/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
162 11/04/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ maycongnghiep_online
163 09/04/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
164 07/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
165 06/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
166 05/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
167 04/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
168 03/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
169 02/04/2015 6 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
170 27/03/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
171 26/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
172 25/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
173 24/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
174 23/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
175 22/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
176 21/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
177 20/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
178 19/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
179 18/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
180 17/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
181 16/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
182 15/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ cokhianhtuan
183 14/03/2015 1 ngày 7.450.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
184 13/03/2015 1 ngày 7.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Thegioimay
185 12/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
186 11/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
187 10/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
188 09/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
189 08/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
190 07/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
191 06/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
192 05/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
193 04/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
194 03/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
195 02/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
196 01/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
197 28/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
198 27/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
199 26/02/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Thegioimay
200 25/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
201 24/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
202 23/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
203 21/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ cokhianhtuan
204 20/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
205 19/02/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
206 17/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
207 16/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
208 15/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
209 14/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
210 12/02/2015 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
211 07/02/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
212 31/01/2015 17 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
213 14/01/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xenuocmianhatduy
214 09/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
215 08/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
216 07/01/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
217 23/12/2014 13 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
218 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
219 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
220 08/12/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytunganh
221 03/12/2014 9 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
222 24/11/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
223 22/11/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
224 18/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xenuocmianhatduy
225 17/11/2014 33 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
226 15/10/2014 39 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
227 06/09/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
228 05/09/2014 7 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
229 29/08/2014 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
230 24/08/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
231 22/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
232 21/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ nuocmiasaigon
233 20/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
234 19/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
235 18/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
236 11/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
237 10/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
238 09/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
239 08/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
240 07/08/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
241 05/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
242 04/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
243 03/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
244 02/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
245 01/08/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
246 31/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mayepmiathienphu
247 30/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
248 29/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
249 28/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
250 26/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
251 25/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
252 24/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
253 23/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
254 22/07/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
255 19/07/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
256 16/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
257 15/07/2014 5 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
258 10/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
259 09/07/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthimay123
260 08/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
261 06/07/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
262 04/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
263 03/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
264 01/07/2014 6 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
265 25/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
266 24/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
267 23/06/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
268 20/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
269 19/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
270 18/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
271 17/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
272 16/06/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
273 13/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
274 12/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
275 11/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
276 10/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
277 09/06/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
278 07/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maybienapvnn
279 06/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
280 05/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthimay123
281 04/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
282 03/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
283 02/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthimay123
284 01/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
285 31/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
286 30/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
287 29/05/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
288 27/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
289 26/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
290 25/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
291 24/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
292 23/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
293 22/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
294 21/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
295 20/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
296 19/05/2014 4 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
297 15/05/2014 10 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
298 05/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
299 04/05/2014 6 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
300 28/04/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
301 27/04/2014 23 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
302 04/04/2014 8 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
303 27/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
304 26/03/2014 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
305 20/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
306 18/03/2014 7 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
307 11/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
308 10/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thanhbach3010
309 09/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
310 08/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
311 07/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
312 06/03/2014 28 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
313 06/02/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
314 04/02/2014 18 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
315 17/01/2014 40 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
316 08/12/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbach3010
317 07/12/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayepmiathienphu
318 22/11/2013 7 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
319 15/11/2013 8 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
320 07/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
321 06/11/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thanhbach3010
322 01/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mayepmiathienphu
323 31/10/2013 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmaytunganh
324 29/10/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
325 28/10/2013 31 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
326 27/09/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
327 12/09/2013 15 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
328 28/08/2013 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ cokhianhtuan
329 27/08/2013 4 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
330 23/08/2013 9 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmaytunganh
331 14/08/2013 7 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
332 07/08/2013 9 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiathienphu
333 29/07/2013 15 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
334 14/07/2013 5 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
335 09/07/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
336 08/07/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ mayepmiasieusach
337 23/06/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
338 22/06/2013 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ cokhianhtuan
339 20/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
340 17/06/2013 5 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
341 12/06/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
342 06/06/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
343 05/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
344 02/06/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
345 31/05/2013 7 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
346 24/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
347 20/05/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
348 14/05/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
349 13/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
350 09/05/2013 11 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
351 28/04/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
352 25/04/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
353 21/04/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi cokhixaydungphongvu
354 20/04/2013 10 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
355 10/04/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
356 03/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
357 02/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
358 01/04/2013 6 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
359 26/03/2013 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
360 12/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
361 11/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
362 10/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
363 09/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
364 08/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
365 07/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
366 06/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
367 05/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
368 04/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
369 03/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
370 02/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
371 01/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
372 28/02/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
373 27/02/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
374 20/02/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
375 05/02/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
376 01/02/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
377 29/01/2013 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
378 24/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
379 23/01/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
380 21/01/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
381 18/01/2013 10 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi cosodaiphu
382 08/01/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
383 05/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
384 04/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
385 03/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
386 02/01/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
387 29/12/2012 9 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
388 20/12/2012 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
389 15/12/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
390 11/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
391 08/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
392 05/12/2012 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
393 21/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
394 20/11/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
395 16/11/2012 21 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
396 26/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
397 06/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
398 16/09/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
399 12/09/2012 8 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thanhbach3010
400 04/09/2012 4 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
401 31/08/2012 3 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ thanhbach3010
402 28/08/2012 13 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ vuquangtoan
403 15/08/2012 36 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
404 10/07/2012 10 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ thanhbach3010
405 30/06/2012 11.900.000 ₫ thanhbach3010
Có tổng cộng 405 thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 đã được hệ thống ghi lại.