Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/03/2017 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIENMAYBACHKHOA169
2 28/03/2017 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ thietbimaymanhphat
3 27/03/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giá không đổi dienmaysaoviet
4 26/03/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dienmaysaoviet
5 25/03/2017 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
6 24/03/2017 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ thietbimaymanhphat
7 23/03/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmaysaoviet
8 22/03/2017 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
9 21/03/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dienmaysaoviet
10 20/03/2017 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Bigfeet2012
11 19/03/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dienmaysaoviet
12 18/03/2017 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Bigfeet2012
13 17/03/2017 2 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dienmaysaoviet
14 15/03/2017 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
15 14/03/2017 3 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Bigfeet2012
16 11/03/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dienmaysaoviet
17 10/03/2017 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
18 09/03/2017 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Bigfeet2012
19 08/03/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmaysaoviet
20 07/03/2017 2 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ COKHITANMINH
21 05/03/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dienmaysaoviet
22 04/03/2017 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ thietbimaymanhphat
23 03/03/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dienmaysaoviet
24 02/03/2017 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Bigfeet2012
25 01/03/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ dienmaysaoviet
26 28/02/2017 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Bigfeet2012
27 26/02/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaysaoviet
28 25/02/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ COKHITANMINH
29 24/02/2017 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
30 23/02/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaysaoviet
31 22/02/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ vinastar
32 21/02/2017 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhieuhoaphat
33 20/02/2017 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
34 19/02/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaysaoviet
35 18/02/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vinastar
36 17/02/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaysaoviet
37 16/02/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
38 15/02/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ COKHITANMINH
39 14/02/2017 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhieuhoaphat
40 13/02/2017 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
41 12/02/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaysaoviet
42 11/02/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ COKHITANMINH
43 10/02/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giá không đổi dienmaysaoviet
44 09/02/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaysaoviet
45 08/02/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
46 07/02/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ COKHITANMINH
47 06/02/2017 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
48 05/02/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
49 04/02/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
50 03/02/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
51 02/02/2017 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
52 31/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
53 30/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
54 29/01/2017 7 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
55 22/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayviettrung
56 21/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
57 20/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
58 19/01/2017 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
59 17/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
60 16/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
61 15/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
62 14/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
63 13/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
64 12/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
65 11/01/2017 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
66 09/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
67 08/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
68 07/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
69 06/01/2017 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
70 04/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
71 03/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
72 02/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
73 01/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayviettrung
74 31/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayviettrung
75 30/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
76 29/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
77 28/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayviettrung
78 27/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
79 26/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
80 25/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
81 24/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
82 23/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
83 22/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayviettrung
84 21/12/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
85 19/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
86 18/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
87 17/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
88 16/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
89 15/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
90 14/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
91 13/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
92 12/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
93 11/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
94 10/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
95 09/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
96 08/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
97 07/12/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
98 05/12/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
99 03/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
100 02/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
101 01/12/2016 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
102 28/11/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayviettrung
103 27/11/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
104 26/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
105 25/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
106 23/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
107 21/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
108 20/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
109 19/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
110 18/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
111 17/11/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
112 16/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
113 14/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
114 13/11/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
115 12/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
116 10/11/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
117 09/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
118 07/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
119 06/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
120 05/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
121 03/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
122 02/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
123 31/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
124 30/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
125 29/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
126 28/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
127 27/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
128 26/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
129 25/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
130 24/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
131 23/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
132 22/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
133 21/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
134 20/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
135 19/10/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
136 17/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
137 16/10/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
138 15/10/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
139 14/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
140 13/10/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
141 11/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
142 10/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
143 09/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
144 08/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
145 07/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
146 06/10/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
147 05/10/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
148 04/10/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
149 02/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
150 01/10/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
151 29/09/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
152 27/09/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
153 25/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
154 24/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
155 23/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
156 22/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
157 21/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
158 20/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
159 19/09/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
160 17/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayviettrung
161 16/09/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
162 15/09/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
163 14/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
164 13/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
165 12/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
166 11/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
167 10/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
168 09/09/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
169 07/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
170 06/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
171 05/09/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
172 03/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
173 02/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
174 01/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
175 31/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
176 30/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
177 29/08/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
178 27/08/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
179 26/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
180 25/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
181 24/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
182 23/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
183 22/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
184 21/08/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
185 20/08/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
186 18/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
187 17/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
188 16/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
189 15/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
190 14/08/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayviettrung
191 13/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
192 12/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
193 11/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
194 10/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
195 09/08/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
196 08/08/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
197 06/08/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
198 04/08/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
199 02/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
200 01/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
201 31/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi ttvietnam
202 30/07/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
203 28/07/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
204 27/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
205 26/07/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
206 25/07/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
207 24/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayviettrung
208 23/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
209 22/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
210 21/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
211 20/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
212 19/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
213 18/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
214 17/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
215 16/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
216 15/07/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
217 14/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
218 13/07/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
219 11/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
220 10/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
221 09/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
222 08/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
223 07/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
224 06/07/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
225 04/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
226 03/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
227 02/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
228 01/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
229 30/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
230 29/06/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
231 28/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
232 27/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
233 26/06/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
234 25/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
235 24/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
236 23/06/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
237 22/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
238 21/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
239 20/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
240 19/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
241 18/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
242 17/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
243 16/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
244 15/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
245 14/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
246 13/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
247 12/06/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
248 11/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
249 10/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
250 09/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
251 08/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
252 07/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
253 06/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
254 05/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
255 04/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
256 03/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
257 02/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
258 01/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
259 31/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
260 30/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
261 29/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
262 28/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
263 27/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
264 26/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
265 25/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
266 24/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
267 23/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
268 22/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
269 21/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
270 20/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
271 19/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
272 18/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
273 17/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
274 16/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
275 15/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
276 14/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
277 13/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
278 12/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
279 11/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
280 10/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
281 09/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
282 08/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
283 07/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
284 06/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
285 05/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Bigfeet2012
286 04/05/2016 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
287 03/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
288 02/05/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
289 30/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
290 29/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
291 28/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
292 27/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
293 26/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
294 25/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
295 24/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
296 23/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
297 22/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
298 21/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
299 20/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
300 19/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
301 18/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thietbimaymanhphat
302 17/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
303 16/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
304 15/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
305 14/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
306 13/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
307 12/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
308 11/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
309 10/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
310 09/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
311 08/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
312 07/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
313 06/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
314 05/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
315 04/04/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
316 02/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
317 01/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ cokhianhtuan
318 31/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
319 30/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
320 29/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ cokhianhtuan
321 28/03/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
322 27/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
323 26/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
324 25/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
325 24/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
326 23/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
327 22/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
328 21/03/2016 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
329 19/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
330 18/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhitienphathcm
331 17/03/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
332 16/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
333 15/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
334 14/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
335 13/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
336 12/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
337 11/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
338 10/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
339 09/03/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
340 07/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
341 06/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
342 05/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
343 04/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
344 03/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
345 02/03/2016 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
346 01/03/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
347 28/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
348 27/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
349 26/02/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
350 25/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
351 24/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
352 23/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
353 22/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
354 21/02/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khodienmay
355 20/02/2016 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
356 19/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
357 18/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Bigfeet2012
358 17/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
359 16/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
360 15/02/2016 5 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
361 10/02/2016 3 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ congnghemayviettrung
362 07/02/2016 6 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
363 01/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
364 31/01/2016 25 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ cokhianhtuan
365 06/01/2016 3 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
366 03/01/2016 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vinastar
367 19/12/2015 4 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
368 15/12/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
369 12/12/2015 12 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
370 30/11/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ mayepmiakimchi
371 29/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
372 28/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
373 27/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
374 26/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
375 25/11/2015 15 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ Bigfeet2012
376 10/11/2015 3 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
377 07/11/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vinastar
378 04/11/2015 12 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
379 23/10/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ mayepmiakimchi
380 22/10/2015 7 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
381 15/10/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
382 08/10/2015 8 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
383 30/09/2015 13 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
384 17/09/2015 6 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
385 11/09/2015 18 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
386 24/08/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
387 22/08/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
388 07/08/2015 10 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
389 28/07/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
390 13/07/2015 3 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
391 10/07/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
392 07/07/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
393 06/07/2015 11 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
394 25/06/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
395 24/06/2015 20 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
396 04/06/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dienmaytunganh
397 01/06/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
398 31/05/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
399 29/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
400 28/05/2015 14 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ nuocmiasaigon
401 14/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mayepmiakimchi
402 13/05/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
403 12/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ecomm
404 11/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
405 10/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
406 09/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mayepmiakimchi
407 08/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytunganh
408 07/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
409 06/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
410 05/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
411 04/05/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nuocmiasaigon
412 03/05/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
413 02/05/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
414 29/04/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
415 22/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
416 21/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
417 20/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
418 19/04/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
419 16/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
420 15/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
421 14/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
422 13/04/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
423 12/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
424 11/04/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ maycongnghiep_online
425 09/04/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
426 07/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
427 06/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
428 05/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
429 04/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
430 03/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
431 02/04/2015 6 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
432 27/03/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
433 26/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
434 25/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
435 24/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
436 23/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
437 22/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
438 21/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
439 20/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
440 19/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
441 18/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
442 17/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
443 16/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
444 15/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ cokhianhtuan
445 14/03/2015 1 ngày 7.450.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
446 13/03/2015 1 ngày 7.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Thegioimay
447 12/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
448 11/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
449 10/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
450 09/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
451 08/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
452 07/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
453 06/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
454 05/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
455 04/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
456 03/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
457 02/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
458 01/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
459 28/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
460 27/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
461 26/02/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Thegioimay
462 25/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
463 24/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
464 23/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
465 21/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ cokhianhtuan
466 20/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
467 19/02/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
468 17/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
469 16/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
470 15/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
471 14/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
472 12/02/2015 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
473 07/02/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
474 31/01/2015 17 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
475 14/01/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xenuocmianhatduy
476 09/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
477 08/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
478 07/01/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
479 23/12/2014 13 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
480 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
481 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
482 08/12/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytunganh
483 03/12/2014 9 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
484 24/11/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
485 22/11/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
486 18/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xenuocmianhatduy
487 17/11/2014 33 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
488 15/10/2014 39 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
489 06/09/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
490 05/09/2014 7 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
491 29/08/2014 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
492 24/08/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
493 22/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
494 21/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ nuocmiasaigon
495 20/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
496 19/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
497 18/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
498 11/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
499 10/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
500 09/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
501 08/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
502 07/08/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
503 05/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
504 04/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
505 03/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
506 02/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
507 01/08/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
508 31/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mayepmiathienphu
509 30/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
510 29/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
511 28/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
512 26/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
513 25/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
514 24/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
515 23/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
516 22/07/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
517 19/07/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
518 16/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
519 15/07/2014 5 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
520 10/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
521 09/07/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthimay123
522 08/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
523 06/07/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
524 04/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
525 03/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
526 01/07/2014 6 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
527 25/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
528 24/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
529 23/06/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
530 20/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
531 19/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
532 18/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
533 17/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
534 16/06/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
535 13/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
536 12/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
537 11/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
538 10/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
539 09/06/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
540 07/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maybienapvnn
541 06/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
542 05/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthimay123
543 04/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
544 03/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
545 02/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthimay123
546 01/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
547 31/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
548 30/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
549 29/05/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
550 27/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
551 26/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
552 25/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
553 24/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
554 23/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
555 22/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
556 21/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
557 20/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
558 19/05/2014 4 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
559 15/05/2014 10 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
560 05/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
561 04/05/2014 6 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
562 28/04/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
563 27/04/2014 23 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
564 04/04/2014 8 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
565 27/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
566 26/03/2014 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
567 20/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
568 18/03/2014 7 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
569 11/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
570 10/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thanhbach3010
571 09/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
572 08/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
573 07/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
574 06/03/2014 28 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
575 06/02/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
576 04/02/2014 18 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
577 17/01/2014 40 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
578 08/12/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbach3010
579 07/12/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayepmiathienphu
580 22/11/2013 7 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
581 15/11/2013 8 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
582 07/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
583 06/11/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thanhbach3010
584 01/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mayepmiathienphu
585 31/10/2013 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmaytunganh
586 29/10/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
587 28/10/2013 31 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
588 27/09/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
589 12/09/2013 15 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
590 28/08/2013 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ cokhianhtuan
591 27/08/2013 4 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
592 23/08/2013 9 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmaytunganh
593 14/08/2013 7 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
594 07/08/2013 9 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiathienphu
595 29/07/2013 15 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
596 14/07/2013 5 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
597 09/07/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
598 08/07/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ mayepmiasieusach
599 23/06/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
600 22/06/2013 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ cokhianhtuan
601 20/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
602 17/06/2013 5 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
603 12/06/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
604 06/06/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
605 05/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
606 02/06/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
607 31/05/2013 7 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
608 24/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
609 20/05/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
610 14/05/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
611 13/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
612 09/05/2013 11 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
613 28/04/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
614 25/04/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
615 21/04/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi cokhixaydungphongvu
616 20/04/2013 10 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
617 10/04/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
618 03/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
619 02/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
620 01/04/2013 6 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
621 26/03/2013 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
622 12/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
623 11/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
624 10/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
625 09/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
626 08/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
627 07/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
628 06/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
629 05/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
630 04/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
631 03/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
632 02/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
633 01/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
634 28/02/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
635 27/02/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
636 20/02/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
637 05/02/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
638 01/02/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
639 29/01/2013 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
640 24/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
641 23/01/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
642 21/01/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
643 18/01/2013 10 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi cosodaiphu
644 08/01/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
645 05/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
646 04/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
647 03/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
648 02/01/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
649 29/12/2012 9 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
650 20/12/2012 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
651 15/12/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
652 11/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
653 08/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
654 05/12/2012 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
655 21/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
656 20/11/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
657 16/11/2012 21 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
658 26/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
659 06/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
660 16/09/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
661 12/09/2012 8 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thanhbach3010
662 04/09/2012 4 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
663 31/08/2012 3 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ thanhbach3010
664 28/08/2012 13 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ vuquangtoan
665 15/08/2012 36 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
666 10/07/2012 10 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ thanhbach3010
667 30/06/2012 11.900.000 ₫ thanhbach3010
Có tổng cộng 667 thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 đã được hệ thống ghi lại.