Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/05/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
2 30/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
3 29/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
4 28/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
5 27/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
6 26/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
7 25/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
8 24/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
9 23/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
10 22/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
11 21/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
12 20/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
13 19/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
14 18/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thietbimaymanhphat
15 17/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
16 16/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
17 15/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
18 14/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
19 13/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
20 12/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
21 11/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
22 10/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
23 09/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
24 08/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
25 07/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
26 06/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
27 05/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
28 04/04/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
29 02/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
30 01/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ cokhianhtuan
31 31/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
32 30/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
33 29/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ cokhianhtuan
34 28/03/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
35 27/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
36 26/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
37 25/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
38 24/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
39 23/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
40 22/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
41 21/03/2016 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
42 19/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
43 18/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhitienphathcm
44 17/03/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
45 16/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
46 15/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
47 14/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
48 13/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
49 12/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
50 11/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
51 10/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
52 09/03/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
53 07/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
54 06/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
55 05/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
56 04/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
57 03/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
58 02/03/2016 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
59 01/03/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
60 28/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
61 27/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
62 26/02/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
63 25/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
64 24/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
65 23/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
66 22/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
67 21/02/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khodienmay
68 20/02/2016 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
69 19/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
70 18/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Bigfeet2012
71 17/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
72 16/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
73 15/02/2016 5 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
74 10/02/2016 3 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ congnghemayviettrung
75 07/02/2016 6 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
76 01/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
77 31/01/2016 25 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ cokhianhtuan
78 06/01/2016 3 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
79 03/01/2016 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vinastar
80 19/12/2015 4 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
81 15/12/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
82 12/12/2015 12 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
83 30/11/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ mayepmiakimchi
84 29/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
85 28/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
86 27/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
87 26/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
88 25/11/2015 15 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ Bigfeet2012
89 10/11/2015 3 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
90 07/11/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vinastar
91 04/11/2015 12 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
92 23/10/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ mayepmiakimchi
93 22/10/2015 7 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
94 15/10/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
95 08/10/2015 8 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
96 30/09/2015 13 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
97 17/09/2015 6 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
98 11/09/2015 18 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
99 24/08/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
100 22/08/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
101 07/08/2015 10 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
102 28/07/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
103 13/07/2015 3 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
104 10/07/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
105 07/07/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
106 06/07/2015 11 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
107 25/06/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
108 24/06/2015 20 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
109 04/06/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dienmaytunganh
110 01/06/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
111 31/05/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
112 29/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
113 28/05/2015 14 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ nuocmiasaigon
114 14/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mayepmiakimchi
115 13/05/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
116 12/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ecomm
117 11/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
118 10/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
119 09/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mayepmiakimchi
120 08/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytunganh
121 07/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
122 06/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
123 05/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
124 04/05/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nuocmiasaigon
125 03/05/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
126 02/05/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
127 29/04/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
128 22/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
129 21/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
130 20/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
131 19/04/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
132 16/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
133 15/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
134 14/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
135 13/04/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
136 12/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
137 11/04/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ maycongnghiep_online
138 09/04/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
139 07/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
140 06/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
141 05/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
142 04/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
143 03/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
144 02/04/2015 6 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
145 27/03/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
146 26/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
147 25/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
148 24/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
149 23/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
150 22/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
151 21/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
152 20/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
153 19/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
154 18/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
155 17/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
156 16/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
157 15/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ cokhianhtuan
158 14/03/2015 1 ngày 7.450.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
159 13/03/2015 1 ngày 7.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Thegioimay
160 12/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
161 11/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
162 10/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
163 09/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
164 08/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
165 07/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
166 06/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
167 05/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
168 04/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
169 03/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
170 02/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
171 01/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
172 28/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
173 27/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
174 26/02/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Thegioimay
175 25/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
176 24/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
177 23/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
178 21/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ cokhianhtuan
179 20/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
180 19/02/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
181 17/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
182 16/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
183 15/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
184 14/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
185 12/02/2015 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
186 07/02/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
187 31/01/2015 17 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
188 14/01/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xenuocmianhatduy
189 09/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
190 08/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
191 07/01/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
192 23/12/2014 13 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
193 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
194 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
195 08/12/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytunganh
196 03/12/2014 9 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
197 24/11/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
198 22/11/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
199 18/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xenuocmianhatduy
200 17/11/2014 33 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
201 15/10/2014 39 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
202 06/09/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
203 05/09/2014 7 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
204 29/08/2014 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
205 24/08/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
206 22/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
207 21/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ nuocmiasaigon
208 20/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
209 19/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
210 18/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
211 11/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
212 10/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
213 09/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
214 08/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
215 07/08/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
216 05/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
217 04/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
218 03/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
219 02/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
220 01/08/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
221 31/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mayepmiathienphu
222 30/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
223 29/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
224 28/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
225 26/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
226 25/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
227 24/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
228 23/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
229 22/07/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
230 19/07/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
231 16/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
232 15/07/2014 5 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
233 10/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
234 09/07/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthimay123
235 08/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
236 06/07/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
237 04/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
238 03/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
239 01/07/2014 6 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
240 25/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
241 24/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
242 23/06/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
243 20/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
244 19/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
245 18/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
246 17/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
247 16/06/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
248 13/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
249 12/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
250 11/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
251 10/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
252 09/06/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
253 07/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maybienapvnn
254 06/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
255 05/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthimay123
256 04/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
257 03/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
258 02/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthimay123
259 01/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
260 31/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
261 30/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
262 29/05/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
263 27/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
264 26/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
265 25/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
266 24/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
267 23/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
268 22/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
269 21/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
270 20/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
271 19/05/2014 4 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
272 15/05/2014 10 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
273 05/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
274 04/05/2014 6 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
275 28/04/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
276 27/04/2014 23 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
277 04/04/2014 8 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
278 27/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
279 26/03/2014 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
280 20/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
281 18/03/2014 7 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
282 11/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
283 10/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thanhbach3010
284 09/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
285 08/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
286 07/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
287 06/03/2014 28 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
288 06/02/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
289 04/02/2014 18 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
290 17/01/2014 40 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
291 08/12/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbach3010
292 07/12/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayepmiathienphu
293 22/11/2013 7 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
294 15/11/2013 8 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
295 07/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
296 06/11/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thanhbach3010
297 01/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mayepmiathienphu
298 31/10/2013 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmaytunganh
299 29/10/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
300 28/10/2013 31 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
301 27/09/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
302 12/09/2013 15 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
303 28/08/2013 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ cokhianhtuan
304 27/08/2013 4 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
305 23/08/2013 9 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmaytunganh
306 14/08/2013 7 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
307 07/08/2013 9 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiathienphu
308 29/07/2013 15 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
309 14/07/2013 5 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
310 09/07/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
311 08/07/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ mayepmiasieusach
312 23/06/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
313 22/06/2013 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ cokhianhtuan
314 20/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
315 17/06/2013 5 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
316 12/06/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
317 06/06/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
318 05/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
319 02/06/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
320 31/05/2013 7 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
321 24/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
322 20/05/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
323 14/05/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
324 13/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
325 09/05/2013 11 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
326 28/04/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
327 25/04/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
328 21/04/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi cokhixaydungphongvu
329 20/04/2013 10 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
330 10/04/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
331 03/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
332 02/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
333 01/04/2013 6 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
334 26/03/2013 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
335 12/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
336 11/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
337 10/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
338 09/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
339 08/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
340 07/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
341 06/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
342 05/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
343 04/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
344 03/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
345 02/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
346 01/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
347 28/02/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
348 27/02/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
349 20/02/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
350 05/02/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
351 01/02/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
352 29/01/2013 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
353 24/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
354 23/01/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
355 21/01/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
356 18/01/2013 10 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi cosodaiphu
357 08/01/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
358 05/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
359 04/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
360 03/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
361 02/01/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
362 29/12/2012 9 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
363 20/12/2012 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
364 15/12/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
365 11/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
366 08/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
367 05/12/2012 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
368 21/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
369 20/11/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
370 16/11/2012 21 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
371 26/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
372 06/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
373 16/09/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
374 12/09/2012 8 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thanhbach3010
375 04/09/2012 4 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
376 31/08/2012 3 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ thanhbach3010
377 28/08/2012 13 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ vuquangtoan
378 15/08/2012 36 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
379 10/07/2012 10 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ thanhbach3010
380 30/06/2012 11.900.000 ₫ thanhbach3010
Có tổng cộng 380 thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 đã được hệ thống ghi lại.