• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/09/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
2 05/09/2014 7 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
3 29/08/2014 5 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi ecomm
4 24/08/2014 2 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi cokhianhtuan
5 22/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
6 21/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ nuocmiasaigon
7 20/08/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi Thegioimay
8 19/08/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi Thegioimay
9 18/08/2014 7 ngày 7.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
10 11/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
11 10/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
12 09/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
13 08/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
14 07/08/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
15 05/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
16 04/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
17 03/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
18 02/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
19 01/08/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
20 31/07/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mayepmiathienphu
21 30/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
22 29/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
23 28/07/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
24 26/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
25 25/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
26 24/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
27 23/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
28 22/07/2014 3 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
29 19/07/2014 3 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
30 16/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
31 15/07/2014 5 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
32 10/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
33 09/07/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthimay123
34 08/07/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
35 06/07/2014 2 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
36 04/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
37 03/07/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
38 01/07/2014 6 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
39 25/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
40 24/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi khodienmay
41 23/06/2014 3 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
42 20/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
43 19/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
44 18/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
45 17/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
46 16/06/2014 3 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
47 13/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
48 12/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
49 11/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi Thegioimay
50 10/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi Thegioimay
51 09/06/2014 2 ngày 7.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
52 07/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maybienapvnn
53 06/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi sieuthimay123
54 05/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ sieuthimay123
55 04/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
56 03/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi sieuthimay123
57 02/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ sieuthimay123
58 01/06/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
59 31/05/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
60 30/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
61 29/05/2014 2 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
62 27/05/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
63 26/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
64 25/05/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
65 24/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
66 23/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
67 22/05/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
68 21/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi vinastar
69 20/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi vinastar
70 19/05/2014 4 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
71 15/05/2014 10 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
72 05/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
73 04/05/2014 6 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
74 28/04/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
75 27/04/2014 23 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
76 04/04/2014 8 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
77 27/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoquangtan
78 26/03/2014 6 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoquangtan
79 20/03/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
80 18/03/2014 7 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
81 11/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
82 10/03/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thanhbach3010
83 09/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
84 08/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
85 07/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
86 06/03/2014 28 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
87 06/02/2014 2 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi thanhbach3010
88 04/02/2014 18 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi thanhbach3010
89 17/01/2014 40 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
90 08/12/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbach3010
91 07/12/2013 15 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayepmiathienphu
92 22/11/2013 7 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
93 15/11/2013 8 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
94 07/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
95 06/11/2013 5 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thanhbach3010
96 01/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ mayepmiathienphu
97 31/10/2013 2 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmaytunganh
98 29/10/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
99 28/10/2013 31 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
100 27/09/2013 15 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
101 12/09/2013 15 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
102 28/08/2013 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ cokhianhtuan
103 27/08/2013 4 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
104 23/08/2013 9 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmaytunganh
105 14/08/2013 7 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
106 07/08/2013 9 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiathienphu
107 29/07/2013 15 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
108 14/07/2013 5 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
109 09/07/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
110 08/07/2013 15 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ mayepmiasieusach
111 23/06/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
112 22/06/2013 2 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ cokhianhtuan
113 20/06/2013 3 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
114 17/06/2013 5 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
115 12/06/2013 6 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
116 06/06/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
117 05/06/2013 3 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
118 02/06/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
119 31/05/2013 7 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
120 24/05/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
121 20/05/2013 6 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
122 14/05/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
123 13/05/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
124 09/05/2013 11 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
125 28/04/2013 3 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
126 25/04/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
127 21/04/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi cokhixaydungphongvu
128 20/04/2013 10 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
129 10/04/2013 7 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
130 03/04/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
131 02/04/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi thanhbach3010
132 01/04/2013 6 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
133 26/03/2013 14 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
134 12/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
135 11/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
136 10/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
137 09/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
138 08/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
139 07/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
140 06/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
141 05/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
142 04/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
143 03/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
144 02/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
145 01/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
146 28/02/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
147 27/02/2013 7 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
148 20/02/2013 15 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
149 05/02/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
150 01/02/2013 3 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
151 29/01/2013 5 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
152 24/01/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
153 23/01/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
154 21/01/2013 3 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
155 18/01/2013 10 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi cosodaiphu
156 08/01/2013 3 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
157 05/01/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
158 04/01/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
159 03/01/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
160 02/01/2013 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
161 29/12/2012 9 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
162 20/12/2012 5 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
163 15/12/2012 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
164 11/12/2012 3 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
165 08/12/2012 3 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
166 05/12/2012 14 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
167 21/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
168 20/11/2012 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
169 16/11/2012 21 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
170 26/10/2012 20 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
171 06/10/2012 20 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
172 16/09/2012 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
173 12/09/2012 8 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thanhbach3010
174 04/09/2012 4 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
175 31/08/2012 3 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ thanhbach3010
176 28/08/2012 13 ngày 12.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ vuquangtoan
177 15/08/2012 36 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
178 10/07/2012 10 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ thanhbach3010
179 30/06/2012 11.900.000 VNĐ thanhbach3010
Có tổng cộng 179 thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị theo mùa > Máy ép mía (máy ép nước mía, may ep nuoc mia, may ep mia sieu sach, máy ép mía siêu sạch)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 trong mục Máy ép mía