• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
2 25/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
3 24/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
4 23/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
5 22/07/2014 3 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
6 19/07/2014 3 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
7 16/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
8 15/07/2014 5 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
9 10/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
10 09/07/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthimay123
11 08/07/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
12 06/07/2014 2 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
13 04/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
14 03/07/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
15 01/07/2014 6 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
16 25/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
17 24/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi khodienmay
18 23/06/2014 3 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
19 20/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
20 19/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
21 18/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
22 17/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
23 16/06/2014 3 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
24 13/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
25 12/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
26 11/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi Thegioimay
27 10/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi Thegioimay
28 09/06/2014 2 ngày 7.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
29 07/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maybienapvnn
30 06/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi sieuthimay123
31 05/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ sieuthimay123
32 04/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
33 03/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi sieuthimay123
34 02/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ sieuthimay123
35 01/06/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
36 31/05/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
37 30/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
38 29/05/2014 2 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
39 27/05/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
40 26/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
41 25/05/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
42 24/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
43 23/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
44 22/05/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
45 21/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi vinastar
46 20/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi vinastar
47 19/05/2014 4 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
48 15/05/2014 10 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
49 05/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
50 04/05/2014 6 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
51 28/04/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
52 27/04/2014 23 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
53 04/04/2014 8 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
54 27/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoquangtan
55 26/03/2014 6 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoquangtan
56 20/03/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
57 18/03/2014 7 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
58 11/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
59 10/03/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thanhbach3010
60 09/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
61 08/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
62 07/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
63 06/03/2014 28 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
64 06/02/2014 2 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi thanhbach3010
65 04/02/2014 18 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi thanhbach3010
66 17/01/2014 40 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
67 08/12/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbach3010
68 07/12/2013 15 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayepmiathienphu
69 22/11/2013 7 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
70 15/11/2013 8 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
71 07/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
72 06/11/2013 5 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thanhbach3010
73 01/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ mayepmiathienphu
74 31/10/2013 2 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmaytunganh
75 29/10/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
76 28/10/2013 31 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
77 27/09/2013 15 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
78 12/09/2013 15 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
79 28/08/2013 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ cokhianhtuan
80 27/08/2013 4 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
81 23/08/2013 9 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmaytunganh
82 14/08/2013 7 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
83 07/08/2013 9 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiathienphu
84 29/07/2013 15 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
85 14/07/2013 5 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
86 09/07/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
87 08/07/2013 15 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ mayepmiasieusach
88 23/06/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
89 22/06/2013 2 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ cokhianhtuan
90 20/06/2013 3 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
91 17/06/2013 5 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
92 12/06/2013 6 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
93 06/06/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
94 05/06/2013 3 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
95 02/06/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
96 31/05/2013 7 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
97 24/05/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
98 20/05/2013 6 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
99 14/05/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
100 13/05/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
101 09/05/2013 11 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
102 28/04/2013 3 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
103 25/04/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
104 21/04/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi cokhixaydungphongvu
105 20/04/2013 10 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
106 10/04/2013 7 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
107 03/04/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
108 02/04/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi thanhbach3010
109 01/04/2013 6 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
110 26/03/2013 14 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
111 12/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
112 11/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
113 10/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
114 09/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
115 08/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
116 07/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
117 06/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
118 05/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
119 04/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
120 03/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
121 02/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
122 01/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
123 28/02/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
124 27/02/2013 7 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
125 20/02/2013 15 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
126 05/02/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
127 01/02/2013 3 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
128 29/01/2013 5 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
129 24/01/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
130 23/01/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
131 21/01/2013 3 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
132 18/01/2013 10 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi cosodaiphu
133 08/01/2013 3 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
134 05/01/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
135 04/01/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
136 03/01/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
137 02/01/2013 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
138 29/12/2012 9 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
139 20/12/2012 5 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
140 15/12/2012 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
141 11/12/2012 3 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
142 08/12/2012 3 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
143 05/12/2012 14 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
144 21/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
145 20/11/2012 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
146 16/11/2012 21 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
147 26/10/2012 20 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
148 06/10/2012 20 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
149 16/09/2012 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
150 12/09/2012 8 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thanhbach3010
151 04/09/2012 4 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
152 31/08/2012 3 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ thanhbach3010
153 28/08/2012 13 ngày 12.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ vuquangtoan
154 15/08/2012 36 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
155 10/07/2012 10 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ thanhbach3010
156 30/06/2012 11.900.000 VNĐ thanhbach3010
Có tổng cộng 156 thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị theo mùa > Máy ép mía (máy ép nước mía, may ep nuoc mia, may ep mia sieu sach, máy ép mía siêu sạch)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 trong mục Máy ép mía