• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mayepmiakimchi
2 13/05/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
3 12/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ecomm
4 11/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
5 10/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
6 09/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mayepmiakimchi
7 08/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytunganh
8 07/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
9 06/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
10 05/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
11 04/05/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nuocmiasaigon
12 03/05/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
13 02/05/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
14 29/04/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
15 22/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
16 21/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
17 20/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
18 19/04/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
19 16/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
20 15/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
21 14/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
22 13/04/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
23 12/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
24 11/04/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ maycongnghiep_online
25 09/04/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
26 07/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
27 06/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
28 05/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
29 04/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
30 03/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
31 02/04/2015 6 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
32 27/03/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
33 26/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
34 25/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
35 24/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
36 23/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
37 22/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
38 21/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
39 20/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
40 19/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
41 18/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
42 17/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
43 16/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
44 15/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ cokhianhtuan
45 14/03/2015 1 ngày 7.450.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
46 13/03/2015 1 ngày 7.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Thegioimay
47 12/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
48 11/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
49 10/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
50 09/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
51 08/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
52 07/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
53 06/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
54 05/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
55 04/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
56 03/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
57 02/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
58 01/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
59 28/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
60 27/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
61 26/02/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Thegioimay
62 25/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
63 24/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
64 23/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
65 21/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ cokhianhtuan
66 20/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
67 19/02/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
68 17/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
69 16/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
70 15/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
71 14/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
72 12/02/2015 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
73 07/02/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
74 31/01/2015 17 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
75 14/01/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xenuocmianhatduy
76 09/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
77 08/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
78 07/01/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
79 23/12/2014 13 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
80 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
81 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
82 08/12/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytunganh
83 03/12/2014 9 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
84 24/11/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
85 22/11/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
86 18/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xenuocmianhatduy
87 17/11/2014 33 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
88 15/10/2014 39 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
89 06/09/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
90 05/09/2014 7 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
91 29/08/2014 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
92 24/08/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
93 22/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
94 21/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ nuocmiasaigon
95 20/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
96 19/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
97 18/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
98 11/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
99 10/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
100 09/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
101 08/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
102 07/08/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
103 05/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
104 04/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
105 03/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
106 02/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
107 01/08/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
108 31/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mayepmiathienphu
109 30/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
110 29/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
111 28/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
112 26/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
113 25/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
114 24/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
115 23/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
116 22/07/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
117 19/07/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
118 16/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
119 15/07/2014 5 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
120 10/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
121 09/07/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthimay123
122 08/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
123 06/07/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
124 04/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
125 03/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
126 01/07/2014 6 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
127 25/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
128 24/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
129 23/06/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
130 20/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
131 19/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
132 18/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
133 17/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
134 16/06/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
135 13/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
136 12/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
137 11/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
138 10/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
139 09/06/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
140 07/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maybienapvnn
141 06/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
142 05/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthimay123
143 04/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
144 03/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
145 02/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthimay123
146 01/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
147 31/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
148 30/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
149 29/05/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
150 27/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
151 26/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
152 25/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
153 24/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
154 23/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
155 22/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
156 21/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
157 20/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
158 19/05/2014 4 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
159 15/05/2014 10 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
160 05/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
161 04/05/2014 6 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
162 28/04/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
163 27/04/2014 23 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
164 04/04/2014 8 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
165 27/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
166 26/03/2014 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
167 20/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
168 18/03/2014 7 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
169 11/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
170 10/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thanhbach3010
171 09/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
172 08/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
173 07/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
174 06/03/2014 28 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
175 06/02/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
176 04/02/2014 18 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
177 17/01/2014 40 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
178 08/12/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbach3010
179 07/12/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayepmiathienphu
180 22/11/2013 7 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
181 15/11/2013 8 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
182 07/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
183 06/11/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thanhbach3010
184 01/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mayepmiathienphu
185 31/10/2013 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmaytunganh
186 29/10/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
187 28/10/2013 31 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
188 27/09/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
189 12/09/2013 15 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
190 28/08/2013 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ cokhianhtuan
191 27/08/2013 4 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
192 23/08/2013 9 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmaytunganh
193 14/08/2013 7 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
194 07/08/2013 9 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiathienphu
195 29/07/2013 15 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
196 14/07/2013 5 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
197 09/07/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
198 08/07/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ mayepmiasieusach
199 23/06/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
200 22/06/2013 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ cokhianhtuan
201 20/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
202 17/06/2013 5 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
203 12/06/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
204 06/06/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
205 05/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
206 02/06/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
207 31/05/2013 7 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
208 24/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
209 20/05/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
210 14/05/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
211 13/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
212 09/05/2013 11 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
213 28/04/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
214 25/04/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
215 21/04/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi cokhixaydungphongvu
216 20/04/2013 10 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
217 10/04/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
218 03/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
219 02/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
220 01/04/2013 6 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
221 26/03/2013 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
222 12/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
223 11/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
224 10/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
225 09/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
226 08/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
227 07/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
228 06/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
229 05/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
230 04/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
231 03/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
232 02/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
233 01/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
234 28/02/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
235 27/02/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
236 20/02/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
237 05/02/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
238 01/02/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
239 29/01/2013 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
240 24/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
241 23/01/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
242 21/01/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
243 18/01/2013 10 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi cosodaiphu
244 08/01/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
245 05/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
246 04/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
247 03/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
248 02/01/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
249 29/12/2012 9 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
250 20/12/2012 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
251 15/12/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
252 11/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
253 08/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
254 05/12/2012 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
255 21/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
256 20/11/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
257 16/11/2012 21 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
258 26/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
259 06/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
260 16/09/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
261 12/09/2012 8 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thanhbach3010
262 04/09/2012 4 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
263 31/08/2012 3 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ thanhbach3010
264 28/08/2012 13 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ vuquangtoan
265 15/08/2012 36 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
266 10/07/2012 10 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ thanhbach3010
267 30/06/2012 11.900.000 ₫ thanhbach3010
Có tổng cộng 267 thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị theo mùa > Máy ép mía (máy ép nước mía, may ep nuoc mia, may ep mia sieu sach, máy ép mía siêu sạch)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 trong mục Máy ép mía
Từ khóa nổi bật trong tuần: tivi, kết nối máy tính, hoa dat ban, tay do, hoa co