• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
2 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
3 08/12/2014 5 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytunganh
4 03/12/2014 9 ngày 7.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
5 24/11/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
6 22/11/2014 4 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
7 18/11/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xenuocmianhatduy
8 17/11/2014 33 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
9 15/10/2014 39 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi cokhianhtuan
10 06/09/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
11 05/09/2014 7 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
12 29/08/2014 5 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi ecomm
13 24/08/2014 2 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi cokhianhtuan
14 22/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
15 21/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ nuocmiasaigon
16 20/08/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi Thegioimay
17 19/08/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi Thegioimay
18 18/08/2014 7 ngày 7.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
19 11/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
20 10/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
21 09/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
22 08/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
23 07/08/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
24 05/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
25 04/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
26 03/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
27 02/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
28 01/08/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
29 31/07/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mayepmiathienphu
30 30/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
31 29/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
32 28/07/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
33 26/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
34 25/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
35 24/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
36 23/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
37 22/07/2014 3 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
38 19/07/2014 3 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
39 16/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
40 15/07/2014 5 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
41 10/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
42 09/07/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthimay123
43 08/07/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
44 06/07/2014 2 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
45 04/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
46 03/07/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
47 01/07/2014 6 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
48 25/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
49 24/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi khodienmay
50 23/06/2014 3 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
51 20/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
52 19/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
53 18/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
54 17/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
55 16/06/2014 3 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
56 13/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
57 12/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
58 11/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi Thegioimay
59 10/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi Thegioimay
60 09/06/2014 2 ngày 7.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
61 07/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maybienapvnn
62 06/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi sieuthimay123
63 05/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ sieuthimay123
64 04/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
65 03/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi sieuthimay123
66 02/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ sieuthimay123
67 01/06/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
68 31/05/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
69 30/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
70 29/05/2014 2 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
71 27/05/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
72 26/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
73 25/05/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
74 24/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
75 23/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
76 22/05/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
77 21/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi vinastar
78 20/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi vinastar
79 19/05/2014 4 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
80 15/05/2014 10 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
81 05/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
82 04/05/2014 6 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
83 28/04/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
84 27/04/2014 23 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
85 04/04/2014 8 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
86 27/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoquangtan
87 26/03/2014 6 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoquangtan
88 20/03/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
89 18/03/2014 7 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
90 11/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
91 10/03/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thanhbach3010
92 09/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
93 08/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
94 07/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
95 06/03/2014 28 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
96 06/02/2014 2 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi thanhbach3010
97 04/02/2014 18 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi thanhbach3010
98 17/01/2014 40 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
99 08/12/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbach3010
100 07/12/2013 15 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayepmiathienphu
101 22/11/2013 7 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
102 15/11/2013 8 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
103 07/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
104 06/11/2013 5 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thanhbach3010
105 01/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ mayepmiathienphu
106 31/10/2013 2 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmaytunganh
107 29/10/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
108 28/10/2013 31 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
109 27/09/2013 15 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
110 12/09/2013 15 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
111 28/08/2013 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ cokhianhtuan
112 27/08/2013 4 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
113 23/08/2013 9 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmaytunganh
114 14/08/2013 7 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
115 07/08/2013 9 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiathienphu
116 29/07/2013 15 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
117 14/07/2013 5 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
118 09/07/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
119 08/07/2013 15 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ mayepmiasieusach
120 23/06/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
121 22/06/2013 2 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ cokhianhtuan
122 20/06/2013 3 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
123 17/06/2013 5 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
124 12/06/2013 6 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
125 06/06/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
126 05/06/2013 3 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
127 02/06/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
128 31/05/2013 7 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
129 24/05/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
130 20/05/2013 6 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
131 14/05/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
132 13/05/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
133 09/05/2013 11 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
134 28/04/2013 3 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
135 25/04/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
136 21/04/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi cokhixaydungphongvu
137 20/04/2013 10 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
138 10/04/2013 7 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
139 03/04/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
140 02/04/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi thanhbach3010
141 01/04/2013 6 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
142 26/03/2013 14 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
143 12/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
144 11/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
145 10/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
146 09/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
147 08/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
148 07/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
149 06/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
150 05/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
151 04/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
152 03/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
153 02/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
154 01/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
155 28/02/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
156 27/02/2013 7 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
157 20/02/2013 15 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
158 05/02/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
159 01/02/2013 3 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
160 29/01/2013 5 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
161 24/01/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
162 23/01/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
163 21/01/2013 3 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
164 18/01/2013 10 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi cosodaiphu
165 08/01/2013 3 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
166 05/01/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
167 04/01/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
168 03/01/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
169 02/01/2013 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
170 29/12/2012 9 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
171 20/12/2012 5 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
172 15/12/2012 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
173 11/12/2012 3 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
174 08/12/2012 3 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
175 05/12/2012 14 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
176 21/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
177 20/11/2012 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
178 16/11/2012 21 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
179 26/10/2012 20 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
180 06/10/2012 20 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
181 16/09/2012 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
182 12/09/2012 8 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thanhbach3010
183 04/09/2012 4 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
184 31/08/2012 3 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ thanhbach3010
185 28/08/2012 13 ngày 12.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ vuquangtoan
186 15/08/2012 36 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
187 10/07/2012 10 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ thanhbach3010
188 30/06/2012 11.900.000 VNĐ thanhbach3010
Có tổng cộng 188 thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị theo mùa > Máy ép mía (máy ép nước mía, may ep nuoc mia, may ep mia sieu sach, máy ép mía siêu sạch)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 trong mục Máy ép mía