• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
2 21/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ nuocmiasaigon
3 20/08/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi Thegioimay
4 19/08/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi Thegioimay
5 18/08/2014 7 ngày 7.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
6 11/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
7 10/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
8 09/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
9 08/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
10 07/08/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
11 05/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
12 04/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
13 03/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
14 02/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
15 01/08/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
16 31/07/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mayepmiathienphu
17 30/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
18 29/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
19 28/07/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
20 26/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
21 25/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
22 24/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
23 23/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
24 22/07/2014 3 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
25 19/07/2014 3 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
26 16/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
27 15/07/2014 5 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
28 10/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
29 09/07/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthimay123
30 08/07/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
31 06/07/2014 2 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
32 04/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
33 03/07/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
34 01/07/2014 6 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
35 25/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
36 24/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi khodienmay
37 23/06/2014 3 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
38 20/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
39 19/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
40 18/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
41 17/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
42 16/06/2014 3 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
43 13/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
44 12/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
45 11/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi Thegioimay
46 10/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi Thegioimay
47 09/06/2014 2 ngày 7.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
48 07/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maybienapvnn
49 06/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi sieuthimay123
50 05/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ sieuthimay123
51 04/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
52 03/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi sieuthimay123
53 02/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ sieuthimay123
54 01/06/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
55 31/05/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
56 30/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
57 29/05/2014 2 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
58 27/05/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
59 26/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
60 25/05/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
61 24/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
62 23/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
63 22/05/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
64 21/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi vinastar
65 20/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi vinastar
66 19/05/2014 4 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
67 15/05/2014 10 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
68 05/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
69 04/05/2014 6 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
70 28/04/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
71 27/04/2014 23 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
72 04/04/2014 8 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
73 27/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoquangtan
74 26/03/2014 6 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoquangtan
75 20/03/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
76 18/03/2014 7 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
77 11/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
78 10/03/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thanhbach3010
79 09/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
80 08/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
81 07/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
82 06/03/2014 28 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
83 06/02/2014 2 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi thanhbach3010
84 04/02/2014 18 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi thanhbach3010
85 17/01/2014 40 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
86 08/12/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbach3010
87 07/12/2013 15 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayepmiathienphu
88 22/11/2013 7 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
89 15/11/2013 8 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
90 07/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
91 06/11/2013 5 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thanhbach3010
92 01/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ mayepmiathienphu
93 31/10/2013 2 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmaytunganh
94 29/10/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
95 28/10/2013 31 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
96 27/09/2013 15 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
97 12/09/2013 15 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
98 28/08/2013 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ cokhianhtuan
99 27/08/2013 4 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
100 23/08/2013 9 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmaytunganh
101 14/08/2013 7 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
102 07/08/2013 9 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiathienphu
103 29/07/2013 15 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
104 14/07/2013 5 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
105 09/07/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
106 08/07/2013 15 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ mayepmiasieusach
107 23/06/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
108 22/06/2013 2 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ cokhianhtuan
109 20/06/2013 3 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
110 17/06/2013 5 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
111 12/06/2013 6 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
112 06/06/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
113 05/06/2013 3 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
114 02/06/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
115 31/05/2013 7 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
116 24/05/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
117 20/05/2013 6 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
118 14/05/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
119 13/05/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
120 09/05/2013 11 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
121 28/04/2013 3 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
122 25/04/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
123 21/04/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi cokhixaydungphongvu
124 20/04/2013 10 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
125 10/04/2013 7 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
126 03/04/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
127 02/04/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi thanhbach3010
128 01/04/2013 6 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
129 26/03/2013 14 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
130 12/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
131 11/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
132 10/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
133 09/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
134 08/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
135 07/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
136 06/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
137 05/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
138 04/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
139 03/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
140 02/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
141 01/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
142 28/02/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
143 27/02/2013 7 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
144 20/02/2013 15 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
145 05/02/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
146 01/02/2013 3 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
147 29/01/2013 5 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
148 24/01/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
149 23/01/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
150 21/01/2013 3 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
151 18/01/2013 10 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi cosodaiphu
152 08/01/2013 3 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
153 05/01/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
154 04/01/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
155 03/01/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
156 02/01/2013 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
157 29/12/2012 9 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
158 20/12/2012 5 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
159 15/12/2012 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
160 11/12/2012 3 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
161 08/12/2012 3 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
162 05/12/2012 14 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
163 21/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
164 20/11/2012 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
165 16/11/2012 21 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
166 26/10/2012 20 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
167 06/10/2012 20 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
168 16/09/2012 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
169 12/09/2012 8 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thanhbach3010
170 04/09/2012 4 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
171 31/08/2012 3 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ thanhbach3010
172 28/08/2012 13 ngày 12.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ vuquangtoan
173 15/08/2012 36 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
174 10/07/2012 10 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ thanhbach3010
175 30/06/2012 11.900.000 VNĐ thanhbach3010
Có tổng cộng 175 thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị theo mùa > Máy ép mía (máy ép nước mía, may ep nuoc mia, may ep mia sieu sach, máy ép mía siêu sạch)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 trong mục Máy ép mía