Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
2 21/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
3 20/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
4 19/10/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
5 17/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
6 16/10/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
7 15/10/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
8 14/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
9 13/10/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
10 11/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
11 10/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
12 09/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
13 08/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
14 07/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
15 06/10/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
16 05/10/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
17 04/10/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
18 02/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
19 01/10/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
20 29/09/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
21 27/09/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
22 25/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
23 24/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
24 23/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
25 22/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
26 21/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
27 20/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
28 19/09/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
29 17/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayviettrung
30 16/09/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
31 15/09/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
32 14/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
33 13/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
34 12/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
35 11/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
36 10/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
37 09/09/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
38 07/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
39 06/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
40 05/09/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
41 03/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
42 02/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
43 01/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
44 31/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
45 30/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
46 29/08/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
47 27/08/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
48 26/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
49 25/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
50 24/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
51 23/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
52 22/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
53 21/08/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
54 20/08/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
55 18/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
56 17/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
57 16/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
58 15/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
59 14/08/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayviettrung
60 13/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
61 12/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
62 11/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
63 10/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
64 09/08/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
65 08/08/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
66 06/08/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
67 04/08/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
68 02/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
69 01/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
70 31/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi ttvietnam
71 30/07/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
72 28/07/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
73 27/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
74 26/07/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
75 25/07/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
76 24/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayviettrung
77 23/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
78 22/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
79 21/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
80 20/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
81 19/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
82 18/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
83 17/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
84 16/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
85 15/07/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
86 14/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
87 13/07/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
88 11/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
89 10/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
90 09/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
91 08/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
92 07/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
93 06/07/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
94 04/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
95 03/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
96 02/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
97 01/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
98 30/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
99 29/06/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
100 28/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
101 27/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
102 26/06/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
103 25/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
104 24/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
105 23/06/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
106 22/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
107 21/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
108 20/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
109 19/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
110 18/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
111 17/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
112 16/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
113 15/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
114 14/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
115 13/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
116 12/06/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
117 11/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
118 10/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
119 09/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
120 08/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
121 07/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
122 06/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
123 05/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
124 04/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
125 03/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
126 02/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
127 01/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
128 31/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
129 30/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
130 29/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
131 28/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
132 27/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
133 26/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
134 25/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
135 24/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
136 23/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
137 22/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
138 21/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
139 20/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
140 19/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
141 18/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
142 17/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
143 16/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
144 15/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
145 14/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
146 13/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
147 12/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
148 11/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
149 10/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
150 09/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
151 08/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
152 07/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
153 06/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
154 05/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Bigfeet2012
155 04/05/2016 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
156 03/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
157 02/05/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
158 30/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
159 29/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
160 28/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
161 27/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
162 26/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
163 25/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
164 24/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
165 23/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
166 22/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
167 21/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
168 20/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
169 19/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
170 18/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thietbimaymanhphat
171 17/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
172 16/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
173 15/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
174 14/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
175 13/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
176 12/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
177 11/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
178 10/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
179 09/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
180 08/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
181 07/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
182 06/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
183 05/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
184 04/04/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
185 02/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
186 01/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ cokhianhtuan
187 31/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
188 30/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
189 29/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ cokhianhtuan
190 28/03/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
191 27/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
192 26/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
193 25/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
194 24/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
195 23/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
196 22/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
197 21/03/2016 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
198 19/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
199 18/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhitienphathcm
200 17/03/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
201 16/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
202 15/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
203 14/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
204 13/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
205 12/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
206 11/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
207 10/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
208 09/03/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
209 07/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
210 06/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
211 05/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
212 04/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
213 03/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
214 02/03/2016 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
215 01/03/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
216 28/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
217 27/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
218 26/02/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
219 25/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
220 24/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
221 23/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
222 22/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
223 21/02/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khodienmay
224 20/02/2016 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
225 19/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
226 18/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Bigfeet2012
227 17/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
228 16/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
229 15/02/2016 5 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
230 10/02/2016 3 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ congnghemayviettrung
231 07/02/2016 6 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
232 01/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
233 31/01/2016 25 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ cokhianhtuan
234 06/01/2016 3 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
235 03/01/2016 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vinastar
236 19/12/2015 4 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
237 15/12/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
238 12/12/2015 12 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
239 30/11/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ mayepmiakimchi
240 29/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
241 28/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
242 27/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
243 26/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
244 25/11/2015 15 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ Bigfeet2012
245 10/11/2015 3 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
246 07/11/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vinastar
247 04/11/2015 12 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
248 23/10/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ mayepmiakimchi
249 22/10/2015 7 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
250 15/10/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
251 08/10/2015 8 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
252 30/09/2015 13 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
253 17/09/2015 6 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
254 11/09/2015 18 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
255 24/08/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
256 22/08/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
257 07/08/2015 10 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
258 28/07/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
259 13/07/2015 3 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
260 10/07/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
261 07/07/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
262 06/07/2015 11 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
263 25/06/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
264 24/06/2015 20 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
265 04/06/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dienmaytunganh
266 01/06/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
267 31/05/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
268 29/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
269 28/05/2015 14 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ nuocmiasaigon
270 14/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mayepmiakimchi
271 13/05/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
272 12/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ecomm
273 11/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
274 10/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
275 09/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mayepmiakimchi
276 08/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytunganh
277 07/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
278 06/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
279 05/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
280 04/05/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nuocmiasaigon
281 03/05/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
282 02/05/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
283 29/04/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
284 22/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
285 21/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
286 20/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
287 19/04/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
288 16/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
289 15/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
290 14/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
291 13/04/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
292 12/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
293 11/04/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ maycongnghiep_online
294 09/04/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
295 07/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
296 06/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
297 05/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
298 04/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
299 03/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
300 02/04/2015 6 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
301 27/03/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
302 26/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
303 25/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
304 24/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
305 23/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
306 22/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
307 21/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
308 20/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
309 19/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
310 18/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
311 17/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
312 16/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
313 15/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ cokhianhtuan
314 14/03/2015 1 ngày 7.450.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
315 13/03/2015 1 ngày 7.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Thegioimay
316 12/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
317 11/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
318 10/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
319 09/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
320 08/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
321 07/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
322 06/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
323 05/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
324 04/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
325 03/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
326 02/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
327 01/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
328 28/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
329 27/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
330 26/02/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Thegioimay
331 25/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
332 24/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
333 23/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
334 21/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ cokhianhtuan
335 20/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
336 19/02/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
337 17/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
338 16/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
339 15/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
340 14/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
341 12/02/2015 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
342 07/02/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
343 31/01/2015 17 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
344 14/01/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xenuocmianhatduy
345 09/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
346 08/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
347 07/01/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
348 23/12/2014 13 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
349 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
350 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
351 08/12/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytunganh
352 03/12/2014 9 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
353 24/11/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
354 22/11/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
355 18/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xenuocmianhatduy
356 17/11/2014 33 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
357 15/10/2014 39 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
358 06/09/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
359 05/09/2014 7 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
360 29/08/2014 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
361 24/08/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
362 22/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
363 21/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ nuocmiasaigon
364 20/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
365 19/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
366 18/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
367 11/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
368 10/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
369 09/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
370 08/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
371 07/08/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
372 05/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
373 04/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
374 03/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
375 02/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
376 01/08/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
377 31/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mayepmiathienphu
378 30/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
379 29/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
380 28/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
381 26/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
382 25/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
383 24/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
384 23/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
385 22/07/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
386 19/07/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
387 16/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
388 15/07/2014 5 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
389 10/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
390 09/07/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthimay123
391 08/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
392 06/07/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
393 04/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
394 03/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
395 01/07/2014 6 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
396 25/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
397 24/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
398 23/06/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
399 20/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
400 19/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
401 18/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
402 17/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
403 16/06/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
404 13/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
405 12/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
406 11/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
407 10/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
408 09/06/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
409 07/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maybienapvnn
410 06/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
411 05/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthimay123
412 04/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
413 03/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
414 02/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthimay123
415 01/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
416 31/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
417 30/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
418 29/05/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
419 27/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
420 26/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
421 25/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
422 24/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
423 23/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
424 22/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
425 21/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
426 20/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
427 19/05/2014 4 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
428 15/05/2014 10 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
429 05/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
430 04/05/2014 6 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
431 28/04/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
432 27/04/2014 23 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
433 04/04/2014 8 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
434 27/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
435 26/03/2014 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
436 20/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
437 18/03/2014 7 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
438 11/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
439 10/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thanhbach3010
440 09/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
441 08/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
442 07/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
443 06/03/2014 28 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
444 06/02/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
445 04/02/2014 18 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
446 17/01/2014 40 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
447 08/12/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbach3010
448 07/12/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayepmiathienphu
449 22/11/2013 7 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
450 15/11/2013 8 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
451 07/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
452 06/11/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thanhbach3010
453 01/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mayepmiathienphu
454 31/10/2013 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmaytunganh
455 29/10/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
456 28/10/2013 31 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
457 27/09/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
458 12/09/2013 15 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
459 28/08/2013 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ cokhianhtuan
460 27/08/2013 4 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
461 23/08/2013 9 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmaytunganh
462 14/08/2013 7 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
463 07/08/2013 9 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiathienphu
464 29/07/2013 15 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
465 14/07/2013 5 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
466 09/07/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
467 08/07/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ mayepmiasieusach
468 23/06/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
469 22/06/2013 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ cokhianhtuan
470 20/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
471 17/06/2013 5 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
472 12/06/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
473 06/06/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
474 05/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
475 02/06/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
476 31/05/2013 7 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
477 24/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
478 20/05/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
479 14/05/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
480 13/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
481 09/05/2013 11 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
482 28/04/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
483 25/04/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
484 21/04/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi cokhixaydungphongvu
485 20/04/2013 10 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
486 10/04/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
487 03/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
488 02/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
489 01/04/2013 6 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
490 26/03/2013 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
491 12/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
492 11/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
493 10/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
494 09/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
495 08/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
496 07/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
497 06/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
498 05/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
499 04/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
500 03/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
501 02/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
502 01/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
503 28/02/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
504 27/02/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
505 20/02/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
506 05/02/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
507 01/02/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
508 29/01/2013 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
509 24/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
510 23/01/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
511 21/01/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
512 18/01/2013 10 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi cosodaiphu
513 08/01/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
514 05/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
515 04/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
516 03/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
517 02/01/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
518 29/12/2012 9 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
519 20/12/2012 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
520 15/12/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
521 11/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
522 08/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
523 05/12/2012 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
524 21/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
525 20/11/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
526 16/11/2012 21 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
527 26/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
528 06/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
529 16/09/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
530 12/09/2012 8 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thanhbach3010
531 04/09/2012 4 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
532 31/08/2012 3 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ thanhbach3010
533 28/08/2012 13 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ vuquangtoan
534 15/08/2012 36 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
535 10/07/2012 10 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ thanhbach3010
536 30/06/2012 11.900.000 ₫ thanhbach3010
Có tổng cộng 536 thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 đã được hệ thống ghi lại.