• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
2 01/08/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
3 31/07/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mayepmiathienphu
4 30/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
5 29/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
6 28/07/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
7 26/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
8 25/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
9 24/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
10 23/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
11 22/07/2014 3 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
12 19/07/2014 3 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
13 16/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
14 15/07/2014 5 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
15 10/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
16 09/07/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthimay123
17 08/07/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
18 06/07/2014 2 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
19 04/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
20 03/07/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
21 01/07/2014 6 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
22 25/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
23 24/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi khodienmay
24 23/06/2014 3 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
25 20/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
26 19/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
27 18/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
28 17/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
29 16/06/2014 3 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
30 13/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
31 12/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
32 11/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi Thegioimay
33 10/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi Thegioimay
34 09/06/2014 2 ngày 7.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
35 07/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maybienapvnn
36 06/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi sieuthimay123
37 05/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ sieuthimay123
38 04/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
39 03/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi sieuthimay123
40 02/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ sieuthimay123
41 01/06/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
42 31/05/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
43 30/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
44 29/05/2014 2 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
45 27/05/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
46 26/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
47 25/05/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
48 24/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
49 23/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
50 22/05/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
51 21/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi vinastar
52 20/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi vinastar
53 19/05/2014 4 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
54 15/05/2014 10 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
55 05/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
56 04/05/2014 6 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
57 28/04/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
58 27/04/2014 23 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
59 04/04/2014 8 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
60 27/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoquangtan
61 26/03/2014 6 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoquangtan
62 20/03/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
63 18/03/2014 7 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
64 11/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
65 10/03/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thanhbach3010
66 09/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
67 08/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
68 07/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
69 06/03/2014 28 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
70 06/02/2014 2 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi thanhbach3010
71 04/02/2014 18 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi thanhbach3010
72 17/01/2014 40 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
73 08/12/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbach3010
74 07/12/2013 15 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayepmiathienphu
75 22/11/2013 7 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
76 15/11/2013 8 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
77 07/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
78 06/11/2013 5 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thanhbach3010
79 01/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ mayepmiathienphu
80 31/10/2013 2 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmaytunganh
81 29/10/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
82 28/10/2013 31 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
83 27/09/2013 15 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
84 12/09/2013 15 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
85 28/08/2013 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ cokhianhtuan
86 27/08/2013 4 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
87 23/08/2013 9 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmaytunganh
88 14/08/2013 7 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
89 07/08/2013 9 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiathienphu
90 29/07/2013 15 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
91 14/07/2013 5 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
92 09/07/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
93 08/07/2013 15 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ mayepmiasieusach
94 23/06/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
95 22/06/2013 2 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ cokhianhtuan
96 20/06/2013 3 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
97 17/06/2013 5 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
98 12/06/2013 6 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
99 06/06/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
100 05/06/2013 3 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
101 02/06/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
102 31/05/2013 7 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
103 24/05/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
104 20/05/2013 6 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
105 14/05/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
106 13/05/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
107 09/05/2013 11 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
108 28/04/2013 3 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
109 25/04/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
110 21/04/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi cokhixaydungphongvu
111 20/04/2013 10 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
112 10/04/2013 7 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
113 03/04/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
114 02/04/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi thanhbach3010
115 01/04/2013 6 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
116 26/03/2013 14 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
117 12/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
118 11/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
119 10/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
120 09/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
121 08/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
122 07/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
123 06/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
124 05/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
125 04/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
126 03/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
127 02/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
128 01/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
129 28/02/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
130 27/02/2013 7 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
131 20/02/2013 15 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
132 05/02/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
133 01/02/2013 3 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
134 29/01/2013 5 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
135 24/01/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
136 23/01/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
137 21/01/2013 3 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
138 18/01/2013 10 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi cosodaiphu
139 08/01/2013 3 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
140 05/01/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
141 04/01/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
142 03/01/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
143 02/01/2013 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
144 29/12/2012 9 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
145 20/12/2012 5 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
146 15/12/2012 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
147 11/12/2012 3 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
148 08/12/2012 3 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
149 05/12/2012 14 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
150 21/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
151 20/11/2012 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
152 16/11/2012 21 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
153 26/10/2012 20 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
154 06/10/2012 20 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
155 16/09/2012 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
156 12/09/2012 8 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thanhbach3010
157 04/09/2012 4 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
158 31/08/2012 3 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ thanhbach3010
159 28/08/2012 13 ngày 12.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ vuquangtoan
160 15/08/2012 36 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
161 10/07/2012 10 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ thanhbach3010
162 30/06/2012 11.900.000 VNĐ thanhbach3010
Có tổng cộng 162 thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị theo mùa > Máy ép mía (máy ép nước mía, may ep nuoc mia, may ep mia sieu sach, máy ép mía siêu sạch)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 trong mục Máy ép mía