Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/02/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaysaoviet
2 25/02/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ COKHITANMINH
3 24/02/2017 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
4 23/02/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaysaoviet
5 22/02/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ vinastar
6 21/02/2017 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhieuhoaphat
7 20/02/2017 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
8 19/02/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaysaoviet
9 18/02/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vinastar
10 17/02/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaysaoviet
11 16/02/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
12 15/02/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ COKHITANMINH
13 14/02/2017 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayhieuhoaphat
14 13/02/2017 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
15 12/02/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaysaoviet
16 11/02/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ COKHITANMINH
17 10/02/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giá không đổi dienmaysaoviet
18 09/02/2017 1 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dienmaysaoviet
19 08/02/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
20 07/02/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ COKHITANMINH
21 06/02/2017 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
22 05/02/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
23 04/02/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
24 03/02/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
25 02/02/2017 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
26 31/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
27 30/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
28 29/01/2017 7 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
29 22/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayviettrung
30 21/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
31 20/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
32 19/01/2017 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
33 17/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
34 16/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
35 15/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
36 14/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
37 13/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
38 12/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
39 11/01/2017 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
40 09/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
41 08/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
42 07/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
43 06/01/2017 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
44 04/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
45 03/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
46 02/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
47 01/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayviettrung
48 31/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayviettrung
49 30/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
50 29/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
51 28/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayviettrung
52 27/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
53 26/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
54 25/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
55 24/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
56 23/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
57 22/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayviettrung
58 21/12/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
59 19/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
60 18/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
61 17/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
62 16/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
63 15/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
64 14/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
65 13/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
66 12/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
67 11/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
68 10/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
69 09/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
70 08/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
71 07/12/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
72 05/12/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
73 03/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
74 02/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
75 01/12/2016 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
76 28/11/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayviettrung
77 27/11/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
78 26/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
79 25/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
80 23/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
81 21/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
82 20/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
83 19/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
84 18/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
85 17/11/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
86 16/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
87 14/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
88 13/11/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
89 12/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
90 10/11/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
91 09/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
92 07/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
93 06/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
94 05/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
95 03/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
96 02/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
97 31/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
98 30/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
99 29/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
100 28/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
101 27/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
102 26/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
103 25/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
104 24/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
105 23/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
106 22/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
107 21/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
108 20/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
109 19/10/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
110 17/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
111 16/10/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
112 15/10/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
113 14/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
114 13/10/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
115 11/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
116 10/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
117 09/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
118 08/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
119 07/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
120 06/10/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
121 05/10/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
122 04/10/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
123 02/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
124 01/10/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
125 29/09/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
126 27/09/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
127 25/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
128 24/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
129 23/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
130 22/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
131 21/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
132 20/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
133 19/09/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
134 17/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayviettrung
135 16/09/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
136 15/09/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
137 14/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
138 13/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
139 12/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
140 11/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
141 10/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
142 09/09/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
143 07/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
144 06/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
145 05/09/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
146 03/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
147 02/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
148 01/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
149 31/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
150 30/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
151 29/08/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
152 27/08/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
153 26/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
154 25/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
155 24/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
156 23/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
157 22/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
158 21/08/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
159 20/08/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
160 18/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
161 17/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
162 16/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
163 15/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
164 14/08/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayviettrung
165 13/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
166 12/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
167 11/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
168 10/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
169 09/08/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
170 08/08/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
171 06/08/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
172 04/08/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
173 02/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
174 01/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
175 31/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi ttvietnam
176 30/07/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
177 28/07/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
178 27/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
179 26/07/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
180 25/07/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
181 24/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayviettrung
182 23/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
183 22/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
184 21/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
185 20/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
186 19/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
187 18/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
188 17/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
189 16/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
190 15/07/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
191 14/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
192 13/07/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
193 11/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
194 10/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
195 09/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
196 08/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
197 07/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
198 06/07/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
199 04/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
200 03/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
201 02/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
202 01/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
203 30/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
204 29/06/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
205 28/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
206 27/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
207 26/06/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
208 25/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
209 24/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
210 23/06/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
211 22/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
212 21/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
213 20/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
214 19/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
215 18/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
216 17/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
217 16/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
218 15/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
219 14/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
220 13/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
221 12/06/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
222 11/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
223 10/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
224 09/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
225 08/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
226 07/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
227 06/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
228 05/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
229 04/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
230 03/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
231 02/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
232 01/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
233 31/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
234 30/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
235 29/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
236 28/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
237 27/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
238 26/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
239 25/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
240 24/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
241 23/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
242 22/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
243 21/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
244 20/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
245 19/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
246 18/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
247 17/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
248 16/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
249 15/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
250 14/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
251 13/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
252 12/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
253 11/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
254 10/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
255 09/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
256 08/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
257 07/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
258 06/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
259 05/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Bigfeet2012
260 04/05/2016 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
261 03/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
262 02/05/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
263 30/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
264 29/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
265 28/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
266 27/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
267 26/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
268 25/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
269 24/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
270 23/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
271 22/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
272 21/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
273 20/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
274 19/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
275 18/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thietbimaymanhphat
276 17/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
277 16/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
278 15/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
279 14/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
280 13/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
281 12/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
282 11/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
283 10/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
284 09/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
285 08/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
286 07/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
287 06/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
288 05/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
289 04/04/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
290 02/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
291 01/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ cokhianhtuan
292 31/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
293 30/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
294 29/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ cokhianhtuan
295 28/03/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
296 27/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
297 26/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
298 25/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
299 24/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
300 23/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
301 22/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
302 21/03/2016 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
303 19/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
304 18/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhitienphathcm
305 17/03/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
306 16/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
307 15/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
308 14/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
309 13/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
310 12/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
311 11/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
312 10/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
313 09/03/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
314 07/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
315 06/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
316 05/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
317 04/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
318 03/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
319 02/03/2016 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
320 01/03/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
321 28/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
322 27/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
323 26/02/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
324 25/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
325 24/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
326 23/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
327 22/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
328 21/02/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khodienmay
329 20/02/2016 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
330 19/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
331 18/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Bigfeet2012
332 17/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
333 16/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
334 15/02/2016 5 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
335 10/02/2016 3 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ congnghemayviettrung
336 07/02/2016 6 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
337 01/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
338 31/01/2016 25 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ cokhianhtuan
339 06/01/2016 3 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
340 03/01/2016 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vinastar
341 19/12/2015 4 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
342 15/12/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
343 12/12/2015 12 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
344 30/11/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ mayepmiakimchi
345 29/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
346 28/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
347 27/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
348 26/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
349 25/11/2015 15 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ Bigfeet2012
350 10/11/2015 3 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
351 07/11/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vinastar
352 04/11/2015 12 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
353 23/10/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ mayepmiakimchi
354 22/10/2015 7 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
355 15/10/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
356 08/10/2015 8 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
357 30/09/2015 13 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
358 17/09/2015 6 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
359 11/09/2015 18 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
360 24/08/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
361 22/08/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
362 07/08/2015 10 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
363 28/07/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
364 13/07/2015 3 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
365 10/07/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
366 07/07/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
367 06/07/2015 11 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
368 25/06/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
369 24/06/2015 20 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
370 04/06/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dienmaytunganh
371 01/06/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
372 31/05/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
373 29/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
374 28/05/2015 14 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ nuocmiasaigon
375 14/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mayepmiakimchi
376 13/05/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
377 12/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ecomm
378 11/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
379 10/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
380 09/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mayepmiakimchi
381 08/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytunganh
382 07/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
383 06/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
384 05/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
385 04/05/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nuocmiasaigon
386 03/05/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
387 02/05/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
388 29/04/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
389 22/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
390 21/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
391 20/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
392 19/04/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
393 16/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
394 15/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
395 14/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
396 13/04/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
397 12/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
398 11/04/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ maycongnghiep_online
399 09/04/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
400 07/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
401 06/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
402 05/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
403 04/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
404 03/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
405 02/04/2015 6 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
406 27/03/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
407 26/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
408 25/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
409 24/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
410 23/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
411 22/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
412 21/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
413 20/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
414 19/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
415 18/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
416 17/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
417 16/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
418 15/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ cokhianhtuan
419 14/03/2015 1 ngày 7.450.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
420 13/03/2015 1 ngày 7.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Thegioimay
421 12/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
422 11/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
423 10/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
424 09/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
425 08/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
426 07/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
427 06/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
428 05/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
429 04/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
430 03/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
431 02/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
432 01/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
433 28/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
434 27/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
435 26/02/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Thegioimay
436 25/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
437 24/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
438 23/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
439 21/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ cokhianhtuan
440 20/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
441 19/02/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
442 17/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
443 16/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
444 15/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
445 14/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
446 12/02/2015 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
447 07/02/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
448 31/01/2015 17 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
449 14/01/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xenuocmianhatduy
450 09/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
451 08/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
452 07/01/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
453 23/12/2014 13 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
454 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
455 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
456 08/12/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytunganh
457 03/12/2014 9 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
458 24/11/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
459 22/11/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
460 18/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xenuocmianhatduy
461 17/11/2014 33 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
462 15/10/2014 39 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
463 06/09/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
464 05/09/2014 7 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
465 29/08/2014 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
466 24/08/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
467 22/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
468 21/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ nuocmiasaigon
469 20/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
470 19/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
471 18/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
472 11/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
473 10/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
474 09/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
475 08/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
476 07/08/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
477 05/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
478 04/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
479 03/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
480 02/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
481 01/08/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
482 31/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mayepmiathienphu
483 30/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
484 29/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
485 28/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
486 26/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
487 25/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
488 24/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
489 23/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
490 22/07/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
491 19/07/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
492 16/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
493 15/07/2014 5 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
494 10/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
495 09/07/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthimay123
496 08/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
497 06/07/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
498 04/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
499 03/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
500 01/07/2014 6 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
501 25/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
502 24/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
503 23/06/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
504 20/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
505 19/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
506 18/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
507 17/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
508 16/06/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
509 13/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
510 12/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
511 11/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
512 10/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
513 09/06/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
514 07/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maybienapvnn
515 06/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
516 05/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthimay123
517 04/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
518 03/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
519 02/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthimay123
520 01/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
521 31/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
522 30/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
523 29/05/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
524 27/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
525 26/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
526 25/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
527 24/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
528 23/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
529 22/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
530 21/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
531 20/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
532 19/05/2014 4 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
533 15/05/2014 10 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
534 05/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
535 04/05/2014 6 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
536 28/04/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
537 27/04/2014 23 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
538 04/04/2014 8 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
539 27/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
540 26/03/2014 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
541 20/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
542 18/03/2014 7 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
543 11/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
544 10/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thanhbach3010
545 09/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
546 08/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
547 07/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
548 06/03/2014 28 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
549 06/02/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
550 04/02/2014 18 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
551 17/01/2014 40 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
552 08/12/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbach3010
553 07/12/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayepmiathienphu
554 22/11/2013 7 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
555 15/11/2013 8 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
556 07/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
557 06/11/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thanhbach3010
558 01/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mayepmiathienphu
559 31/10/2013 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmaytunganh
560 29/10/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
561 28/10/2013 31 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
562 27/09/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
563 12/09/2013 15 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
564 28/08/2013 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ cokhianhtuan
565 27/08/2013 4 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
566 23/08/2013 9 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmaytunganh
567 14/08/2013 7 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
568 07/08/2013 9 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiathienphu
569 29/07/2013 15 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
570 14/07/2013 5 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
571 09/07/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
572 08/07/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ mayepmiasieusach
573 23/06/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
574 22/06/2013 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ cokhianhtuan
575 20/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
576 17/06/2013 5 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
577 12/06/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
578 06/06/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
579 05/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
580 02/06/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
581 31/05/2013 7 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
582 24/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
583 20/05/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
584 14/05/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
585 13/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
586 09/05/2013 11 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
587 28/04/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
588 25/04/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
589 21/04/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi cokhixaydungphongvu
590 20/04/2013 10 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
591 10/04/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
592 03/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
593 02/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
594 01/04/2013 6 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
595 26/03/2013 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
596 12/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
597 11/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
598 10/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
599 09/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
600 08/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
601 07/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
602 06/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
603 05/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
604 04/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
605 03/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
606 02/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
607 01/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
608 28/02/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
609 27/02/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
610 20/02/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
611 05/02/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
612 01/02/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
613 29/01/2013 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
614 24/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
615 23/01/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
616 21/01/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
617 18/01/2013 10 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi cosodaiphu
618 08/01/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
619 05/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
620 04/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
621 03/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
622 02/01/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
623 29/12/2012 9 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
624 20/12/2012 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
625 15/12/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
626 11/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
627 08/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
628 05/12/2012 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
629 21/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
630 20/11/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
631 16/11/2012 21 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
632 26/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
633 06/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
634 16/09/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
635 12/09/2012 8 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thanhbach3010
636 04/09/2012 4 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
637 31/08/2012 3 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ thanhbach3010
638 28/08/2012 13 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ vuquangtoan
639 15/08/2012 36 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
640 10/07/2012 10 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ thanhbach3010
641 30/06/2012 11.900.000 ₫ thanhbach3010
Có tổng cộng 641 thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 đã được hệ thống ghi lại.