• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
2 05/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
3 04/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
4 03/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
5 02/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
6 01/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
7 28/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
8 27/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
9 26/02/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Thegioimay
10 25/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
11 24/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
12 23/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
13 21/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ cokhianhtuan
14 20/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
15 19/02/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
16 17/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
17 16/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
18 15/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
19 14/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
20 12/02/2015 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
21 07/02/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
22 31/01/2015 17 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
23 14/01/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xenuocmianhatduy
24 09/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
25 08/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
26 07/01/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
27 23/12/2014 13 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
28 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
29 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
30 08/12/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytunganh
31 03/12/2014 9 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
32 24/11/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
33 22/11/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
34 18/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xenuocmianhatduy
35 17/11/2014 33 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
36 15/10/2014 39 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
37 06/09/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
38 05/09/2014 7 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
39 29/08/2014 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
40 24/08/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
41 22/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
42 21/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ nuocmiasaigon
43 20/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
44 19/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
45 18/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
46 11/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
47 10/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
48 09/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
49 08/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
50 07/08/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
51 05/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
52 04/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
53 03/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
54 02/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
55 01/08/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
56 31/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mayepmiathienphu
57 30/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
58 29/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
59 28/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
60 26/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
61 25/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
62 24/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
63 23/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
64 22/07/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
65 19/07/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
66 16/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
67 15/07/2014 5 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
68 10/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
69 09/07/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthimay123
70 08/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
71 06/07/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
72 04/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
73 03/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
74 01/07/2014 6 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
75 25/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
76 24/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
77 23/06/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
78 20/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
79 19/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
80 18/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
81 17/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
82 16/06/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
83 13/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
84 12/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
85 11/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
86 10/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
87 09/06/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
88 07/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maybienapvnn
89 06/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
90 05/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthimay123
91 04/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
92 03/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
93 02/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthimay123
94 01/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
95 31/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
96 30/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
97 29/05/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
98 27/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
99 26/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
100 25/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
101 24/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
102 23/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
103 22/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
104 21/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
105 20/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
106 19/05/2014 4 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
107 15/05/2014 10 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
108 05/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
109 04/05/2014 6 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
110 28/04/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
111 27/04/2014 23 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
112 04/04/2014 8 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
113 27/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
114 26/03/2014 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
115 20/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
116 18/03/2014 7 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
117 11/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
118 10/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thanhbach3010
119 09/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
120 08/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
121 07/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
122 06/03/2014 28 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
123 06/02/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
124 04/02/2014 18 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
125 17/01/2014 40 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
126 08/12/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbach3010
127 07/12/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayepmiathienphu
128 22/11/2013 7 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
129 15/11/2013 8 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
130 07/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
131 06/11/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thanhbach3010
132 01/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mayepmiathienphu
133 31/10/2013 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmaytunganh
134 29/10/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
135 28/10/2013 31 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
136 27/09/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
137 12/09/2013 15 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
138 28/08/2013 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ cokhianhtuan
139 27/08/2013 4 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
140 23/08/2013 9 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmaytunganh
141 14/08/2013 7 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
142 07/08/2013 9 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiathienphu
143 29/07/2013 15 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
144 14/07/2013 5 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
145 09/07/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
146 08/07/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ mayepmiasieusach
147 23/06/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
148 22/06/2013 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ cokhianhtuan
149 20/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
150 17/06/2013 5 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
151 12/06/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
152 06/06/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
153 05/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
154 02/06/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
155 31/05/2013 7 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
156 24/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
157 20/05/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
158 14/05/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
159 13/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
160 09/05/2013 11 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
161 28/04/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
162 25/04/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
163 21/04/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi cokhixaydungphongvu
164 20/04/2013 10 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
165 10/04/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
166 03/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
167 02/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
168 01/04/2013 6 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
169 26/03/2013 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
170 12/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
171 11/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
172 10/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
173 09/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
174 08/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
175 07/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
176 06/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
177 05/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
178 04/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
179 03/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
180 02/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
181 01/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
182 28/02/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
183 27/02/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
184 20/02/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
185 05/02/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
186 01/02/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
187 29/01/2013 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
188 24/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
189 23/01/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
190 21/01/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
191 18/01/2013 10 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi cosodaiphu
192 08/01/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
193 05/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
194 04/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
195 03/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
196 02/01/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
197 29/12/2012 9 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
198 20/12/2012 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
199 15/12/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
200 11/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
201 08/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
202 05/12/2012 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
203 21/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
204 20/11/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
205 16/11/2012 21 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
206 26/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
207 06/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
208 16/09/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
209 12/09/2012 8 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thanhbach3010
210 04/09/2012 4 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
211 31/08/2012 3 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ thanhbach3010
212 28/08/2012 13 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ vuquangtoan
213 15/08/2012 36 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
214 10/07/2012 10 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ thanhbach3010
215 30/06/2012 11.900.000 ₫ thanhbach3010
Có tổng cộng 215 thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị theo mùa > Máy ép mía (máy ép nước mía, may ep nuoc mia, may ep mia sieu sach, máy ép mía siêu sạch)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 trong mục Máy ép mía
Từ khóa nổi bật trong tuần: s1, ibm-lenovo, lg, mo to, mac