• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/08/2014 5 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi ecomm
2 24/08/2014 2 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi cokhianhtuan
3 22/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
4 21/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ nuocmiasaigon
5 20/08/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi Thegioimay
6 19/08/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi Thegioimay
7 18/08/2014 7 ngày 7.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
8 11/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
9 10/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
10 09/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
11 08/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
12 07/08/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
13 05/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
14 04/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
15 03/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
16 02/08/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
17 01/08/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
18 31/07/2014 1 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mayepmiathienphu
19 30/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
20 29/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
21 28/07/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
22 26/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
23 25/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
24 24/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
25 23/07/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
26 22/07/2014 3 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
27 19/07/2014 3 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
28 16/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
29 15/07/2014 5 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
30 10/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
31 09/07/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthimay123
32 08/07/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
33 06/07/2014 2 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
34 04/07/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
35 03/07/2014 2 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
36 01/07/2014 6 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
37 25/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
38 24/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi khodienmay
39 23/06/2014 3 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
40 20/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
41 19/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
42 18/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
43 17/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
44 16/06/2014 3 ngày 7.600.000 VNĐ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
45 13/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
46 12/06/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
47 11/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi Thegioimay
48 10/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi Thegioimay
49 09/06/2014 2 ngày 7.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
50 07/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ maybienapvnn
51 06/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi sieuthimay123
52 05/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ sieuthimay123
53 04/06/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
54 03/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giá không đổi sieuthimay123
55 02/06/2014 1 ngày 7.650.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ sieuthimay123
56 01/06/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
57 31/05/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
58 30/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
59 29/05/2014 2 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
60 27/05/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
61 26/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
62 25/05/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
63 24/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
64 23/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
65 22/05/2014 1 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
66 21/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi vinastar
67 20/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi vinastar
68 19/05/2014 4 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
69 15/05/2014 10 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
70 05/05/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
71 04/05/2014 6 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
72 28/04/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
73 27/04/2014 23 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
74 04/04/2014 8 ngày 7.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
75 27/03/2014 1 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoquangtan
76 26/03/2014 6 ngày 7.500.000 VNĐ Giá không đổi nguyenhoquangtan
77 20/03/2014 2 ngày 7.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
78 18/03/2014 7 ngày 7.600.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
79 11/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
80 10/03/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thanhbach3010
81 09/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
82 08/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giá không đổi nuocmiasaigon
83 07/03/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
84 06/03/2014 28 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
85 06/02/2014 2 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi thanhbach3010
86 04/02/2014 18 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi thanhbach3010
87 17/01/2014 40 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
88 08/12/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ thanhbach3010
89 07/12/2013 15 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayepmiathienphu
90 22/11/2013 7 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
91 15/11/2013 8 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
92 07/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
93 06/11/2013 5 ngày 9.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ thanhbach3010
94 01/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ mayepmiathienphu
95 31/10/2013 2 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmaytunganh
96 29/10/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
97 28/10/2013 31 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiathienphu
98 27/09/2013 15 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
99 12/09/2013 15 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
100 28/08/2013 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ cokhianhtuan
101 27/08/2013 4 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
102 23/08/2013 9 ngày 9.800.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmaytunganh
103 14/08/2013 7 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
104 07/08/2013 9 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiathienphu
105 29/07/2013 15 ngày 8.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
106 14/07/2013 5 ngày 8.000.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
107 09/07/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 4.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
108 08/07/2013 15 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 4.500.000 VNĐ mayepmiasieusach
109 23/06/2013 1 ngày 5.500.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
110 22/06/2013 2 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ cokhianhtuan
111 20/06/2013 3 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
112 17/06/2013 5 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
113 12/06/2013 6 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
114 06/06/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
115 05/06/2013 3 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
116 02/06/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
117 31/05/2013 7 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
118 24/05/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
119 20/05/2013 6 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytunganh
120 14/05/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
121 13/05/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
122 09/05/2013 11 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
123 28/04/2013 3 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
124 25/04/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
125 21/04/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi cokhixaydungphongvu
126 20/04/2013 10 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
127 10/04/2013 7 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
128 03/04/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
129 02/04/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi thanhbach3010
130 01/04/2013 6 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
131 26/03/2013 14 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
132 12/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
133 11/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
134 10/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
135 09/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
136 08/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
137 07/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
138 06/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
139 05/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
140 04/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
141 03/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
142 02/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
143 01/03/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
144 28/02/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
145 27/02/2013 7 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
146 20/02/2013 15 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
147 05/02/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
148 01/02/2013 3 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
149 29/01/2013 5 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
150 24/01/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
151 23/01/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
152 21/01/2013 3 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
153 18/01/2013 10 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi cosodaiphu
154 08/01/2013 3 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
155 05/01/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
156 04/01/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
157 03/01/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
158 02/01/2013 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
159 29/12/2012 9 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
160 20/12/2012 5 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
161 15/12/2012 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
162 11/12/2012 3 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
163 08/12/2012 3 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
164 05/12/2012 14 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
165 21/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
166 20/11/2012 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
167 16/11/2012 21 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
168 26/10/2012 20 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
169 06/10/2012 20 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
170 16/09/2012 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi mayepnuocmia
171 12/09/2012 8 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ thanhbach3010
172 04/09/2012 4 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
173 31/08/2012 3 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ thanhbach3010
174 28/08/2012 13 ngày 12.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ vuquangtoan
175 15/08/2012 36 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mayepmiasieusach
176 10/07/2012 10 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 1.900.000 VNĐ thanhbach3010
177 30/06/2012 11.900.000 VNĐ thanhbach3010
Có tổng cộng 177 thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị theo mùa > Máy ép mía (máy ép nước mía, may ep nuoc mia, may ep mia sieu sach, máy ép mía siêu sạch)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 trong mục Máy ép mía