Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/06/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
2 27/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
3 26/06/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
4 25/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
5 24/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
6 23/06/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
7 22/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
8 21/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
9 20/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
10 19/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
11 18/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
12 17/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
13 16/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
14 15/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
15 14/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
16 13/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
17 12/06/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
18 11/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
19 10/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
20 09/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
21 08/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
22 07/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
23 06/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
24 05/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
25 04/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
26 03/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
27 02/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
28 01/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
29 31/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
30 30/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
31 29/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
32 28/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
33 27/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
34 26/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
35 25/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
36 24/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
37 23/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
38 22/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
39 21/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
40 20/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
41 19/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
42 18/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
43 17/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
44 16/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
45 15/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
46 14/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
47 13/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
48 12/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
49 11/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
50 10/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
51 09/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
52 08/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
53 07/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
54 06/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
55 05/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Bigfeet2012
56 04/05/2016 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
57 03/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
58 02/05/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
59 30/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
60 29/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
61 28/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
62 27/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
63 26/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
64 25/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
65 24/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
66 23/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
67 22/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
68 21/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
69 20/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
70 19/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
71 18/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thietbimaymanhphat
72 17/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
73 16/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
74 15/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
75 14/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
76 13/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
77 12/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
78 11/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
79 10/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
80 09/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
81 08/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
82 07/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
83 06/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
84 05/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
85 04/04/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
86 02/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
87 01/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ cokhianhtuan
88 31/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
89 30/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
90 29/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ cokhianhtuan
91 28/03/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
92 27/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
93 26/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
94 25/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
95 24/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
96 23/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
97 22/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
98 21/03/2016 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
99 19/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
100 18/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhitienphathcm
101 17/03/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
102 16/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
103 15/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
104 14/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
105 13/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
106 12/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
107 11/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
108 10/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
109 09/03/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
110 07/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
111 06/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
112 05/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
113 04/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
114 03/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
115 02/03/2016 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
116 01/03/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
117 28/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
118 27/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
119 26/02/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
120 25/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
121 24/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
122 23/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
123 22/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
124 21/02/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khodienmay
125 20/02/2016 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
126 19/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
127 18/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Bigfeet2012
128 17/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
129 16/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
130 15/02/2016 5 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
131 10/02/2016 3 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ congnghemayviettrung
132 07/02/2016 6 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
133 01/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
134 31/01/2016 25 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ cokhianhtuan
135 06/01/2016 3 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
136 03/01/2016 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vinastar
137 19/12/2015 4 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
138 15/12/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
139 12/12/2015 12 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
140 30/11/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ mayepmiakimchi
141 29/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
142 28/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
143 27/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
144 26/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
145 25/11/2015 15 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ Bigfeet2012
146 10/11/2015 3 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
147 07/11/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vinastar
148 04/11/2015 12 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
149 23/10/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ mayepmiakimchi
150 22/10/2015 7 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
151 15/10/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
152 08/10/2015 8 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
153 30/09/2015 13 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
154 17/09/2015 6 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
155 11/09/2015 18 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
156 24/08/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
157 22/08/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
158 07/08/2015 10 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
159 28/07/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
160 13/07/2015 3 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
161 10/07/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
162 07/07/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
163 06/07/2015 11 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
164 25/06/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
165 24/06/2015 20 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
166 04/06/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dienmaytunganh
167 01/06/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
168 31/05/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
169 29/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
170 28/05/2015 14 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ nuocmiasaigon
171 14/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mayepmiakimchi
172 13/05/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
173 12/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ecomm
174 11/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
175 10/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
176 09/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mayepmiakimchi
177 08/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytunganh
178 07/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
179 06/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
180 05/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
181 04/05/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nuocmiasaigon
182 03/05/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
183 02/05/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
184 29/04/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
185 22/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
186 21/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
187 20/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
188 19/04/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
189 16/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
190 15/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
191 14/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
192 13/04/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
193 12/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
194 11/04/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ maycongnghiep_online
195 09/04/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
196 07/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
197 06/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
198 05/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
199 04/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
200 03/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
201 02/04/2015 6 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
202 27/03/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
203 26/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
204 25/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
205 24/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
206 23/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
207 22/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
208 21/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
209 20/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
210 19/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
211 18/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
212 17/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
213 16/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
214 15/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ cokhianhtuan
215 14/03/2015 1 ngày 7.450.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
216 13/03/2015 1 ngày 7.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Thegioimay
217 12/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
218 11/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
219 10/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
220 09/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
221 08/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
222 07/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
223 06/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
224 05/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
225 04/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
226 03/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
227 02/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
228 01/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
229 28/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
230 27/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
231 26/02/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Thegioimay
232 25/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
233 24/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
234 23/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
235 21/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ cokhianhtuan
236 20/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
237 19/02/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
238 17/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
239 16/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
240 15/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
241 14/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
242 12/02/2015 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
243 07/02/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
244 31/01/2015 17 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
245 14/01/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xenuocmianhatduy
246 09/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
247 08/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
248 07/01/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
249 23/12/2014 13 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
250 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
251 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
252 08/12/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytunganh
253 03/12/2014 9 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
254 24/11/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
255 22/11/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
256 18/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xenuocmianhatduy
257 17/11/2014 33 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
258 15/10/2014 39 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
259 06/09/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
260 05/09/2014 7 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
261 29/08/2014 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
262 24/08/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
263 22/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
264 21/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ nuocmiasaigon
265 20/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
266 19/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
267 18/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
268 11/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
269 10/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
270 09/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
271 08/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
272 07/08/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
273 05/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
274 04/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
275 03/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
276 02/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
277 01/08/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
278 31/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mayepmiathienphu
279 30/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
280 29/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
281 28/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
282 26/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
283 25/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
284 24/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
285 23/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
286 22/07/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
287 19/07/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
288 16/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
289 15/07/2014 5 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
290 10/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
291 09/07/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthimay123
292 08/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
293 06/07/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
294 04/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
295 03/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
296 01/07/2014 6 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
297 25/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
298 24/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
299 23/06/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
300 20/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
301 19/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
302 18/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
303 17/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
304 16/06/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
305 13/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
306 12/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
307 11/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
308 10/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
309 09/06/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
310 07/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maybienapvnn
311 06/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
312 05/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthimay123
313 04/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
314 03/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
315 02/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthimay123
316 01/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
317 31/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
318 30/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
319 29/05/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
320 27/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
321 26/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
322 25/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
323 24/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
324 23/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
325 22/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
326 21/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
327 20/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
328 19/05/2014 4 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
329 15/05/2014 10 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
330 05/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
331 04/05/2014 6 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
332 28/04/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
333 27/04/2014 23 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
334 04/04/2014 8 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
335 27/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
336 26/03/2014 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
337 20/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
338 18/03/2014 7 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
339 11/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
340 10/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thanhbach3010
341 09/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
342 08/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
343 07/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
344 06/03/2014 28 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
345 06/02/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
346 04/02/2014 18 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
347 17/01/2014 40 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
348 08/12/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbach3010
349 07/12/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayepmiathienphu
350 22/11/2013 7 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
351 15/11/2013 8 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
352 07/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
353 06/11/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thanhbach3010
354 01/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mayepmiathienphu
355 31/10/2013 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmaytunganh
356 29/10/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
357 28/10/2013 31 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
358 27/09/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
359 12/09/2013 15 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
360 28/08/2013 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ cokhianhtuan
361 27/08/2013 4 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
362 23/08/2013 9 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmaytunganh
363 14/08/2013 7 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
364 07/08/2013 9 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiathienphu
365 29/07/2013 15 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
366 14/07/2013 5 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
367 09/07/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
368 08/07/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ mayepmiasieusach
369 23/06/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
370 22/06/2013 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ cokhianhtuan
371 20/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
372 17/06/2013 5 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
373 12/06/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
374 06/06/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
375 05/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
376 02/06/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
377 31/05/2013 7 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
378 24/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
379 20/05/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
380 14/05/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
381 13/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
382 09/05/2013 11 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
383 28/04/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
384 25/04/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
385 21/04/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi cokhixaydungphongvu
386 20/04/2013 10 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
387 10/04/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
388 03/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
389 02/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
390 01/04/2013 6 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
391 26/03/2013 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
392 12/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
393 11/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
394 10/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
395 09/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
396 08/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
397 07/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
398 06/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
399 05/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
400 04/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
401 03/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
402 02/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
403 01/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
404 28/02/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
405 27/02/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
406 20/02/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
407 05/02/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
408 01/02/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
409 29/01/2013 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
410 24/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
411 23/01/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
412 21/01/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
413 18/01/2013 10 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi cosodaiphu
414 08/01/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
415 05/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
416 04/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
417 03/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
418 02/01/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
419 29/12/2012 9 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
420 20/12/2012 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
421 15/12/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
422 11/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
423 08/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
424 05/12/2012 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
425 21/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
426 20/11/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
427 16/11/2012 21 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
428 26/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
429 06/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
430 16/09/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
431 12/09/2012 8 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thanhbach3010
432 04/09/2012 4 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
433 31/08/2012 3 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ thanhbach3010
434 28/08/2012 13 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ vuquangtoan
435 15/08/2012 36 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
436 10/07/2012 10 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ thanhbach3010
437 30/06/2012 11.900.000 ₫ thanhbach3010
Có tổng cộng 437 thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 đã được hệ thống ghi lại.