• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
2 21/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
3 20/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
4 19/04/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
5 16/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
6 15/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
7 14/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
8 13/04/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
9 12/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
10 11/04/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ maycongnghiep_online
11 09/04/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
12 07/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
13 06/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
14 05/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
15 04/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
16 03/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
17 02/04/2015 6 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
18 27/03/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
19 26/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
20 25/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
21 24/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
22 23/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
23 22/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
24 21/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
25 20/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
26 19/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
27 18/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
28 17/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
29 16/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
30 15/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ cokhianhtuan
31 14/03/2015 1 ngày 7.450.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
32 13/03/2015 1 ngày 7.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Thegioimay
33 12/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
34 11/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
35 10/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
36 09/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
37 08/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
38 07/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
39 06/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
40 05/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
41 04/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
42 03/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
43 02/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
44 01/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
45 28/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
46 27/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
47 26/02/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Thegioimay
48 25/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
49 24/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
50 23/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
51 21/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ cokhianhtuan
52 20/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
53 19/02/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
54 17/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
55 16/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
56 15/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
57 14/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
58 12/02/2015 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
59 07/02/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
60 31/01/2015 17 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
61 14/01/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xenuocmianhatduy
62 09/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
63 08/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
64 07/01/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
65 23/12/2014 13 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
66 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
67 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
68 08/12/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytunganh
69 03/12/2014 9 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
70 24/11/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
71 22/11/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
72 18/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xenuocmianhatduy
73 17/11/2014 33 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
74 15/10/2014 39 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
75 06/09/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
76 05/09/2014 7 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
77 29/08/2014 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
78 24/08/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
79 22/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
80 21/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ nuocmiasaigon
81 20/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
82 19/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
83 18/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
84 11/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
85 10/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
86 09/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
87 08/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
88 07/08/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
89 05/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
90 04/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
91 03/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
92 02/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
93 01/08/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
94 31/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mayepmiathienphu
95 30/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
96 29/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
97 28/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
98 26/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
99 25/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
100 24/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
101 23/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
102 22/07/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
103 19/07/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
104 16/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
105 15/07/2014 5 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
106 10/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
107 09/07/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthimay123
108 08/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
109 06/07/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
110 04/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
111 03/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
112 01/07/2014 6 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
113 25/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
114 24/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
115 23/06/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
116 20/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
117 19/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
118 18/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
119 17/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
120 16/06/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
121 13/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
122 12/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
123 11/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
124 10/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
125 09/06/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
126 07/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maybienapvnn
127 06/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
128 05/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthimay123
129 04/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
130 03/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
131 02/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthimay123
132 01/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
133 31/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
134 30/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
135 29/05/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
136 27/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
137 26/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
138 25/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
139 24/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
140 23/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
141 22/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
142 21/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
143 20/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
144 19/05/2014 4 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
145 15/05/2014 10 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
146 05/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
147 04/05/2014 6 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
148 28/04/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
149 27/04/2014 23 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
150 04/04/2014 8 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
151 27/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
152 26/03/2014 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
153 20/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
154 18/03/2014 7 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
155 11/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
156 10/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thanhbach3010
157 09/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
158 08/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
159 07/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
160 06/03/2014 28 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
161 06/02/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
162 04/02/2014 18 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
163 17/01/2014 40 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
164 08/12/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbach3010
165 07/12/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayepmiathienphu
166 22/11/2013 7 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
167 15/11/2013 8 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
168 07/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
169 06/11/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thanhbach3010
170 01/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mayepmiathienphu
171 31/10/2013 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmaytunganh
172 29/10/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
173 28/10/2013 31 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
174 27/09/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
175 12/09/2013 15 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
176 28/08/2013 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ cokhianhtuan
177 27/08/2013 4 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
178 23/08/2013 9 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmaytunganh
179 14/08/2013 7 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
180 07/08/2013 9 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiathienphu
181 29/07/2013 15 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
182 14/07/2013 5 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
183 09/07/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
184 08/07/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ mayepmiasieusach
185 23/06/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
186 22/06/2013 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ cokhianhtuan
187 20/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
188 17/06/2013 5 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
189 12/06/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
190 06/06/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
191 05/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
192 02/06/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
193 31/05/2013 7 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
194 24/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
195 20/05/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
196 14/05/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
197 13/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
198 09/05/2013 11 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
199 28/04/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
200 25/04/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
201 21/04/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi cokhixaydungphongvu
202 20/04/2013 10 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
203 10/04/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
204 03/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
205 02/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
206 01/04/2013 6 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
207 26/03/2013 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
208 12/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
209 11/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
210 10/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
211 09/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
212 08/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
213 07/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
214 06/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
215 05/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
216 04/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
217 03/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
218 02/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
219 01/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
220 28/02/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
221 27/02/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
222 20/02/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
223 05/02/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
224 01/02/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
225 29/01/2013 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
226 24/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
227 23/01/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
228 21/01/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
229 18/01/2013 10 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi cosodaiphu
230 08/01/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
231 05/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
232 04/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
233 03/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
234 02/01/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
235 29/12/2012 9 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
236 20/12/2012 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
237 15/12/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
238 11/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
239 08/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
240 05/12/2012 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
241 21/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
242 20/11/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
243 16/11/2012 21 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
244 26/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
245 06/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
246 16/09/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
247 12/09/2012 8 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thanhbach3010
248 04/09/2012 4 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
249 31/08/2012 3 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ thanhbach3010
250 28/08/2012 13 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ vuquangtoan
251 15/08/2012 36 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
252 10/07/2012 10 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ thanhbach3010
253 30/06/2012 11.900.000 ₫ thanhbach3010
Có tổng cộng 253 thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị theo mùa > Máy ép mía (máy ép nước mía, may ep nuoc mia, may ep mia sieu sach, máy ép mía siêu sạch)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 trong mục Máy ép mía
Từ khóa nổi bật trong tuần: pin sạc dự phòng, sua, s1, san ho, in nhiệt