• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/03/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
2 26/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
3 25/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
4 24/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
5 23/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
6 22/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
7 21/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
8 20/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
9 19/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
10 18/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
11 17/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
12 16/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
13 15/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ cokhianhtuan
14 14/03/2015 1 ngày 7.450.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
15 13/03/2015 1 ngày 7.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Thegioimay
16 12/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
17 11/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
18 10/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
19 09/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
20 08/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
21 07/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
22 06/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
23 05/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
24 04/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
25 03/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
26 02/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
27 01/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
28 28/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
29 27/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
30 26/02/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Thegioimay
31 25/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
32 24/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
33 23/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
34 21/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ cokhianhtuan
35 20/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
36 19/02/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
37 17/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
38 16/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
39 15/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
40 14/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
41 12/02/2015 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
42 07/02/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
43 31/01/2015 17 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
44 14/01/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xenuocmianhatduy
45 09/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
46 08/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
47 07/01/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
48 23/12/2014 13 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
49 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
50 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
51 08/12/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytunganh
52 03/12/2014 9 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
53 24/11/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
54 22/11/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
55 18/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xenuocmianhatduy
56 17/11/2014 33 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
57 15/10/2014 39 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
58 06/09/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
59 05/09/2014 7 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
60 29/08/2014 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
61 24/08/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
62 22/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
63 21/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ nuocmiasaigon
64 20/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
65 19/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
66 18/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
67 11/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
68 10/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
69 09/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
70 08/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
71 07/08/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
72 05/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
73 04/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
74 03/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
75 02/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
76 01/08/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
77 31/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mayepmiathienphu
78 30/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
79 29/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
80 28/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
81 26/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
82 25/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
83 24/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
84 23/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
85 22/07/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
86 19/07/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
87 16/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
88 15/07/2014 5 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
89 10/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
90 09/07/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthimay123
91 08/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
92 06/07/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
93 04/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
94 03/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
95 01/07/2014 6 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
96 25/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
97 24/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
98 23/06/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
99 20/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
100 19/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
101 18/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
102 17/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
103 16/06/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
104 13/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
105 12/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
106 11/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
107 10/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
108 09/06/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
109 07/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maybienapvnn
110 06/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
111 05/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthimay123
112 04/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
113 03/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
114 02/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthimay123
115 01/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
116 31/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
117 30/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
118 29/05/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
119 27/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
120 26/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
121 25/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
122 24/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
123 23/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
124 22/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
125 21/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
126 20/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
127 19/05/2014 4 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
128 15/05/2014 10 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
129 05/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
130 04/05/2014 6 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
131 28/04/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
132 27/04/2014 23 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
133 04/04/2014 8 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
134 27/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
135 26/03/2014 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
136 20/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
137 18/03/2014 7 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
138 11/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
139 10/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thanhbach3010
140 09/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
141 08/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
142 07/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
143 06/03/2014 28 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
144 06/02/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
145 04/02/2014 18 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
146 17/01/2014 40 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
147 08/12/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbach3010
148 07/12/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayepmiathienphu
149 22/11/2013 7 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
150 15/11/2013 8 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
151 07/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
152 06/11/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thanhbach3010
153 01/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mayepmiathienphu
154 31/10/2013 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmaytunganh
155 29/10/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
156 28/10/2013 31 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
157 27/09/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
158 12/09/2013 15 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
159 28/08/2013 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ cokhianhtuan
160 27/08/2013 4 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
161 23/08/2013 9 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmaytunganh
162 14/08/2013 7 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
163 07/08/2013 9 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiathienphu
164 29/07/2013 15 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
165 14/07/2013 5 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
166 09/07/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
167 08/07/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ mayepmiasieusach
168 23/06/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
169 22/06/2013 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ cokhianhtuan
170 20/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
171 17/06/2013 5 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
172 12/06/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
173 06/06/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
174 05/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
175 02/06/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
176 31/05/2013 7 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
177 24/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
178 20/05/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
179 14/05/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
180 13/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
181 09/05/2013 11 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
182 28/04/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
183 25/04/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
184 21/04/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi cokhixaydungphongvu
185 20/04/2013 10 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
186 10/04/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
187 03/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
188 02/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
189 01/04/2013 6 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
190 26/03/2013 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
191 12/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
192 11/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
193 10/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
194 09/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
195 08/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
196 07/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
197 06/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
198 05/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
199 04/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
200 03/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
201 02/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
202 01/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
203 28/02/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
204 27/02/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
205 20/02/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
206 05/02/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
207 01/02/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
208 29/01/2013 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
209 24/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
210 23/01/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
211 21/01/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
212 18/01/2013 10 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi cosodaiphu
213 08/01/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
214 05/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
215 04/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
216 03/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
217 02/01/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
218 29/12/2012 9 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
219 20/12/2012 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
220 15/12/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
221 11/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
222 08/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
223 05/12/2012 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
224 21/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
225 20/11/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
226 16/11/2012 21 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
227 26/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
228 06/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
229 16/09/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
230 12/09/2012 8 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thanhbach3010
231 04/09/2012 4 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
232 31/08/2012 3 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ thanhbach3010
233 28/08/2012 13 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ vuquangtoan
234 15/08/2012 36 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
235 10/07/2012 10 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ thanhbach3010
236 30/06/2012 11.900.000 ₫ thanhbach3010
Có tổng cộng 236 thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị theo mùa > Máy ép mía (máy ép nước mía, may ep nuoc mia, may ep mia sieu sach, máy ép mía siêu sạch)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 trong mục Máy ép mía
Từ khóa nổi bật trong tuần: hoa gia, htc, la ban, ipod, ti vi