Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayviettrung
2 21/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
3 20/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
4 19/01/2017 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
5 17/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
6 16/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
7 15/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
8 14/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
9 13/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
10 12/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
11 11/01/2017 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
12 09/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
13 08/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
14 07/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
15 06/01/2017 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
16 04/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
17 03/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
18 02/01/2017 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
19 01/01/2017 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayviettrung
20 31/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayviettrung
21 30/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
22 29/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
23 28/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayviettrung
24 27/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
25 26/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
26 25/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
27 24/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
28 23/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
29 22/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayviettrung
30 21/12/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
31 19/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
32 18/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
33 17/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
34 16/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
35 15/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
36 14/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
37 13/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
38 12/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
39 11/12/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
40 10/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
41 09/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
42 08/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
43 07/12/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
44 05/12/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
45 03/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
46 02/12/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
47 01/12/2016 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
48 28/11/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayviettrung
49 27/11/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
50 26/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
51 25/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
52 23/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
53 21/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
54 20/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
55 19/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
56 18/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ COKHITANMINH
57 17/11/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
58 16/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
59 14/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
60 13/11/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
61 12/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
62 10/11/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
63 09/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
64 07/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
65 06/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
66 05/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
67 03/11/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
68 02/11/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
69 31/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
70 30/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
71 29/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi COKHITANMINH
72 28/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
73 27/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
74 26/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
75 25/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
76 24/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
77 23/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
78 22/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
79 21/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
80 20/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
81 19/10/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
82 17/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
83 16/10/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
84 15/10/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
85 14/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
86 13/10/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
87 11/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
88 10/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
89 09/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
90 08/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
91 07/10/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
92 06/10/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
93 05/10/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
94 04/10/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
95 02/10/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
96 01/10/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
97 29/09/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
98 27/09/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
99 25/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
100 24/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
101 23/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
102 22/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
103 21/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
104 20/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
105 19/09/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
106 17/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayviettrung
107 16/09/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
108 15/09/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
109 14/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
110 13/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
111 12/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
112 11/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
113 10/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
114 09/09/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
115 07/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
116 06/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
117 05/09/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
118 03/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
119 02/09/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
120 01/09/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
121 31/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
122 30/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
123 29/08/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
124 27/08/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayviettrung
125 26/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
126 25/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
127 24/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
128 23/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
129 22/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
130 21/08/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
131 20/08/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
132 18/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
133 17/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
134 16/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
135 15/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
136 14/08/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayviettrung
137 13/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
138 12/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
139 11/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
140 10/08/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
141 09/08/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
142 08/08/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
143 06/08/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
144 04/08/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
145 02/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
146 01/08/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
147 31/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi ttvietnam
148 30/07/2016 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
149 28/07/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
150 27/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
151 26/07/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
152 25/07/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
153 24/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienmayviettrung
154 23/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
155 22/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
156 21/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
157 20/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
158 19/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
159 18/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
160 17/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
161 16/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
162 15/07/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
163 14/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
164 13/07/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
165 11/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
166 10/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
167 09/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
168 08/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
169 07/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
170 06/07/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
171 04/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
172 03/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
173 02/07/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
174 01/07/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
175 30/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
176 29/06/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
177 28/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
178 27/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
179 26/06/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ttvietnam
180 25/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
181 24/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
182 23/06/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
183 22/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
184 21/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
185 20/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
186 19/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
187 18/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
188 17/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
189 16/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
190 15/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
191 14/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
192 13/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
193 12/06/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
194 11/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
195 10/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
196 09/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
197 08/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
198 07/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
199 06/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
200 05/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
201 04/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
202 03/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
203 02/06/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
204 01/06/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
205 31/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
206 30/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
207 29/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
208 28/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
209 27/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
210 26/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
211 25/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
212 24/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
213 23/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
214 22/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
215 21/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
216 20/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
217 19/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
218 18/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
219 17/05/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
220 16/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
221 15/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
222 14/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
223 13/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
224 12/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
225 11/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
226 10/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
227 09/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
228 08/05/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khodienmay
229 07/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
230 06/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
231 05/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Bigfeet2012
232 04/05/2016 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
233 03/05/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
234 02/05/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
235 30/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
236 29/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
237 28/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thietbimaymanhphat
238 27/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
239 26/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
240 25/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thietbimaymanhphat
241 24/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
242 23/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
243 22/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
244 21/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
245 20/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
246 19/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
247 18/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thietbimaymanhphat
248 17/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
249 16/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
250 15/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
251 14/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
252 13/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
253 12/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
254 11/04/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
255 10/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
256 09/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi thietbimaymanhphat
257 08/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
258 07/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
259 06/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
260 05/04/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
261 04/04/2016 2 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
262 02/04/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
263 01/04/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ cokhianhtuan
264 31/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
265 30/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
266 29/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ cokhianhtuan
267 28/03/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
268 27/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
269 26/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
270 25/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
271 24/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
272 23/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
273 22/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
274 21/03/2016 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
275 19/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
276 18/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhitienphathcm
277 17/03/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
278 16/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
279 15/03/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ttvietnam
280 14/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
281 13/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
282 12/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
283 11/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
284 10/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
285 09/03/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
286 07/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
287 06/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
288 05/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
289 04/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
290 03/03/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
291 02/03/2016 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
292 01/03/2016 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
293 28/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
294 27/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinastar
295 26/02/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ khodienmay
296 25/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
297 24/02/2016 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vinastar
298 23/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
299 22/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Bigfeet2012
300 21/02/2016 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ khodienmay
301 20/02/2016 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayhieuhoaphat
302 19/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
303 18/02/2016 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Bigfeet2012
304 17/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
305 16/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
306 15/02/2016 5 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
307 10/02/2016 3 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ congnghemayviettrung
308 07/02/2016 6 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
309 01/02/2016 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
310 31/01/2016 25 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ cokhianhtuan
311 06/01/2016 3 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
312 03/01/2016 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vinastar
313 19/12/2015 4 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
314 15/12/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
315 12/12/2015 12 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
316 30/11/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ mayepmiakimchi
317 29/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
318 28/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
319 27/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
320 26/11/2015 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi Bigfeet2012
321 25/11/2015 15 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ Bigfeet2012
322 10/11/2015 3 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
323 07/11/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ vinastar
324 04/11/2015 12 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
325 23/10/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ mayepmiakimchi
326 22/10/2015 7 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ Bigfeet2012
327 15/10/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
328 08/10/2015 8 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
329 30/09/2015 13 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
330 17/09/2015 6 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
331 11/09/2015 18 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
332 24/08/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
333 22/08/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
334 07/08/2015 10 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
335 28/07/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
336 13/07/2015 3 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
337 10/07/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
338 07/07/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
339 06/07/2015 11 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
340 25/06/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
341 24/06/2015 20 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
342 04/06/2015 3 ngày 7.500.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ dienmaytunganh
343 01/06/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
344 31/05/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
345 29/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
346 28/05/2015 14 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 1.150.000 VNĐ nuocmiasaigon
347 14/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ mayepmiakimchi
348 13/05/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
349 12/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ecomm
350 11/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
351 10/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
352 09/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ mayepmiakimchi
353 08/05/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytunganh
354 07/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
355 06/05/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
356 05/05/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
357 04/05/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nuocmiasaigon
358 03/05/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
359 02/05/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
360 29/04/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
361 22/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
362 21/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
363 20/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
364 19/04/2015 3 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ cokhianhtuan
365 16/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
366 15/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
367 14/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ mayepmiakimchi
368 13/04/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
369 12/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
370 11/04/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ maycongnghiep_online
371 09/04/2015 2 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
372 07/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
373 06/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
374 05/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
375 04/04/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ sieuthimayonline
376 03/04/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
377 02/04/2015 6 ngày 6.550.000 ₫ Giá không đổi mayepmiakimchi
378 27/03/2015 1 ngày 6.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ mayepmiakimchi
379 26/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
380 25/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
381 24/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinastar
382 23/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
383 22/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
384 21/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinastar
385 20/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
386 19/03/2015 1 ngày 7.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thegioimay
387 18/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
388 17/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
389 16/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
390 15/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ cokhianhtuan
391 14/03/2015 1 ngày 7.450.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
392 13/03/2015 1 ngày 7.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ Thegioimay
393 12/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
394 11/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
395 10/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
396 09/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
397 08/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
398 07/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
399 06/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
400 05/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
401 04/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
402 03/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
403 02/03/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
404 01/03/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
405 28/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
406 27/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
407 26/02/2015 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Thegioimay
408 25/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
409 24/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
410 23/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
411 21/02/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ cokhianhtuan
412 20/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
413 19/02/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
414 17/02/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
415 16/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
416 15/02/2015 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
417 14/02/2015 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
418 12/02/2015 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
419 07/02/2015 7 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
420 31/01/2015 17 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
421 14/01/2015 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xenuocmianhatduy
422 09/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
423 08/01/2015 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
424 07/01/2015 15 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
425 23/12/2014 13 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
426 10/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
427 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
428 08/12/2014 5 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytunganh
429 03/12/2014 9 ngày 7.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ecomm
430 24/11/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
431 22/11/2014 4 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
432 18/11/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xenuocmianhatduy
433 17/11/2014 33 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
434 15/10/2014 39 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
435 06/09/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
436 05/09/2014 7 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
437 29/08/2014 5 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi ecomm
438 24/08/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi cokhianhtuan
439 22/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ cokhianhtuan
440 21/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ nuocmiasaigon
441 20/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
442 19/08/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
443 18/08/2014 7 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
444 11/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
445 10/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
446 09/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ ecomm
447 08/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
448 07/08/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
449 05/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
450 04/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
451 03/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
452 02/08/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
453 01/08/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
454 31/07/2014 1 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mayepmiathienphu
455 30/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
456 29/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
457 28/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
458 26/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
459 25/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
460 24/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
461 23/07/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ khodienmay
462 22/07/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
463 19/07/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
464 16/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
465 15/07/2014 5 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
466 10/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
467 09/07/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthimay123
468 08/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
469 06/07/2014 2 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
470 04/07/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
471 03/07/2014 2 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
472 01/07/2014 6 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
473 25/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
474 24/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
475 23/06/2014 3 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
476 20/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
477 19/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
478 18/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
479 17/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
480 16/06/2014 3 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi sieuthidientucongnghe
481 13/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
482 12/06/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
483 11/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
484 10/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi Thegioimay
485 09/06/2014 2 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Thegioimay
486 07/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ maybienapvnn
487 06/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
488 05/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthimay123
489 04/06/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
490 03/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giá không đổi sieuthimay123
491 02/06/2014 1 ngày 7.650.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ sieuthimay123
492 01/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
493 31/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
494 30/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
495 29/05/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
496 27/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
497 26/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
498 25/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
499 24/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi thietbinhahangbacviet
500 23/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbinhahangbacviet
501 22/05/2014 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ sieuthidientucongnghe
502 21/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
503 20/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi vinastar
504 19/05/2014 4 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
505 15/05/2014 10 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
506 05/05/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
507 04/05/2014 6 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
508 28/04/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
509 27/04/2014 23 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinhphat_vinhloca
510 04/04/2014 8 ngày 7.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nuocmiasaigon
511 27/03/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
512 26/03/2014 6 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi nguyenhoquangtan
513 20/03/2014 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
514 18/03/2014 7 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nguyenhoquangtan
515 11/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinastar
516 10/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thanhbach3010
517 09/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
518 08/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giá không đổi nuocmiasaigon
519 07/03/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
520 06/03/2014 28 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
521 06/02/2014 2 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
522 04/02/2014 18 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
523 17/01/2014 40 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi vinhphat_vinhloca
524 08/12/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thanhbach3010
525 07/12/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayepmiathienphu
526 22/11/2013 7 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nuocmiasaigon
527 15/11/2013 8 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
528 07/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
529 06/11/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thanhbach3010
530 01/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ mayepmiathienphu
531 31/10/2013 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienmaytunganh
532 29/10/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
533 28/10/2013 31 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiathienphu
534 27/09/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
535 12/09/2013 15 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
536 28/08/2013 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ cokhianhtuan
537 27/08/2013 4 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
538 23/08/2013 9 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmaytunganh
539 14/08/2013 7 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
540 07/08/2013 9 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiathienphu
541 29/07/2013 15 ngày 8.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ cokhianhtuan
542 14/07/2013 5 ngày 8.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
543 09/07/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.500.000 VNĐ mayepmiathienphu
544 08/07/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 4.500.000 VNĐ mayepmiasieusach
545 23/06/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mayepmiathienphu
546 22/06/2013 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ cokhianhtuan
547 20/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
548 17/06/2013 5 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
549 12/06/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
550 06/06/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
551 05/06/2013 3 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
552 02/06/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
553 31/05/2013 7 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
554 24/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
555 20/05/2013 6 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi dienmaytunganh
556 14/05/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
557 13/05/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayepmiasieusach
558 09/05/2013 11 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaytunganh
559 28/04/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
560 25/04/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
561 21/04/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi cokhixaydungphongvu
562 20/04/2013 10 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ cokhixaydungphongvu
563 10/04/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
564 03/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
565 02/04/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi thanhbach3010
566 01/04/2013 6 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
567 26/03/2013 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
568 12/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
569 11/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
570 10/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
571 09/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
572 08/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
573 07/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
574 06/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
575 05/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
576 04/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
577 03/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
578 02/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
579 01/03/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
580 28/02/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
581 27/02/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
582 20/02/2013 15 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
583 05/02/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
584 01/02/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
585 29/01/2013 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
586 24/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
587 23/01/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
588 21/01/2013 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
589 18/01/2013 10 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi cosodaiphu
590 08/01/2013 3 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
591 05/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
592 04/01/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
593 03/01/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
594 02/01/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
595 29/12/2012 9 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
596 20/12/2012 5 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
597 15/12/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
598 11/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
599 08/12/2012 3 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mayepnuocmia
600 05/12/2012 14 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
601 21/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ mayepmiasieusach
602 20/11/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
603 16/11/2012 21 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
604 26/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
605 06/10/2012 20 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
606 16/09/2012 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi mayepnuocmia
607 12/09/2012 8 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thanhbach3010
608 04/09/2012 4 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
609 31/08/2012 3 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ thanhbach3010
610 28/08/2012 13 ngày 12.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ vuquangtoan
611 15/08/2012 36 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mayepmiasieusach
612 10/07/2012 10 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ thanhbach3010
613 30/06/2012 11.900.000 ₫ thanhbach3010
Có tổng cộng 613 thay đổi giá của sản phẩm Xe nước mía siêu sạch Thành Phát V5991 đã được hệ thống ghi lại.