Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/03/2017 12 ngày 52.500.000 ₫ Giảm 16.500.000 VNĐ GrandPIANO
2 14/03/2017 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
3 13/03/2017 1 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 16.500.000 VNĐ dannguyenpiano
4 12/03/2017 1 ngày 52.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
5 11/03/2017 93 ngày 52.500.000 ₫ Giảm 16.500.000 VNĐ GrandPIANO
6 08/12/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
7 07/12/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
8 06/12/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
9 05/12/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 15.500.000 VNĐ musicstar
10 02/12/2016 2 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
11 30/11/2016 19 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
12 11/11/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
13 10/11/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
14 09/11/2016 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
15 06/11/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
16 05/11/2016 2 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
17 03/11/2016 8 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
18 26/10/2016 6 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
19 20/10/2016 5 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
20 15/10/2016 15 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
21 30/09/2016 6 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
22 24/09/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
23 23/09/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
24 22/09/2016 6 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
25 16/09/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
26 15/09/2016 22 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
27 24/08/2016 15 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
28 09/08/2016 4 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
29 05/08/2016 4 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
30 01/08/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
31 28/07/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
32 27/07/2016 5 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 9.201.000 VNĐ piano25haonam
33 22/07/2016 27 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
34 25/06/2016 9 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
35 16/06/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
36 14/06/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
37 13/06/2016 14 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
38 30/05/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
39 29/05/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
40 26/05/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
41 22/05/2016 15 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
42 07/05/2016 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
43 04/05/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
44 20/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
45 19/04/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
46 18/04/2016 2 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
47 16/04/2016 13 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
48 03/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
49 02/04/2016 6 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
50 27/03/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ piano25haonam
51 26/03/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
52 25/03/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
53 11/03/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
54 10/03/2016 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
55 03/03/2016 5 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
56 27/02/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
57 26/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
58 24/02/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
59 20/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
60 19/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
61 18/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
62 17/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
63 16/02/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
64 13/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ musicstar
65 11/02/2016 2 ngày 58.100.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
66 09/02/2016 17 ngày 58.100.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ piano25haonam
67 23/01/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
68 22/01/2016 20 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
69 02/01/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 23.201.000 VNĐ tcaaudio
70 31/12/2015 10 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
71 21/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
72 19/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
73 18/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
74 17/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
75 16/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
76 14/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
77 12/12/2015 17 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
78 25/11/2015 5 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
79 20/11/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
80 18/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
81 13/11/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
82 11/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
83 06/11/2015 15 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
84 22/10/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
85 21/10/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 16.500.000 VNĐ sovacojsc
86 19/10/2015 6 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ musicstar
87 13/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
88 12/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
89 11/10/2015 9 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
90 02/10/2015 66 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
91 28/07/2015 32 ngày 47.500.000 ₫ Giảm 22.500.000 VNĐ musicstar
92 26/06/2015 6 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 18.000.000 VNĐ sovacojsc
93 20/06/2015 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
94 18/06/2015 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ Pianohanoi
95 11/06/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
96 10/06/2015 9 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ sovacojsc
97 01/06/2015 3 ngày 59.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ thienniempiano
98 29/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
99 27/05/2015 4 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 25.550.000 VNĐ sovacojsc
100 23/05/2015 15 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 25.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
101 08/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ sovacojsc
102 06/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
103 05/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
104 04/05/2015 5 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
105 29/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
106 28/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
107 27/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
108 26/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
109 25/04/2015 13 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
110 12/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
111 11/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
112 10/04/2015 44 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
113 25/02/2015 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 40.500.000 VNĐ sovacojsc
114 22/02/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
115 21/02/2015 4 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
116 17/02/2015 8 ngày 47.500.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ musicstar
117 09/02/2015 34 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
118 06/01/2015 6 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
119 31/12/2014 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
120 28/12/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
121 27/12/2014 13 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
122 14/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
123 13/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
124 12/12/2014 2 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
125 10/12/2014 14 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
126 26/11/2014 30 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
127 27/10/2014 7 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
128 20/10/2014 9 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
129 11/10/2014 17 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
130 24/09/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
131 23/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
132 22/09/2014 4 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
133 18/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
134 17/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ amnhacbinhminh
135 16/09/2014 9 ngày 44.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pianobay
136 07/09/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 23.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
137 05/09/2014 9 ngày 68.000.000 ₫ Tăng 16.000.000 VNĐ sovacojsc
138 27/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
139 26/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
140 24/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
141 22/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
142 20/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.550.000 VNĐ Pianohanoi
143 18/08/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
144 16/08/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
145 15/08/2014 3 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 7.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
146 12/08/2014 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
147 30/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
148 29/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
149 28/07/2014 4 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
150 24/07/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 38.701.000 VNĐ tca_digital
151 16/07/2014 4 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
152 12/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
153 11/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
154 10/07/2014 16 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
155 24/06/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
156 19/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
157 18/06/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
158 15/06/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
159 14/06/2014 12 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
160 02/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
161 01/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
162 31/05/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
163 30/05/2014 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
164 23/05/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
165 22/05/2014 5 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
166 17/05/2014 4 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
167 13/05/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
168 12/05/2014 27 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
169 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
170 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
171 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
172 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
173 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
174 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
175 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
176 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
177 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
178 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
179 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
180 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
181 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
182 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
183 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
184 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
185 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
186 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
187 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
188 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
189 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
190 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
191 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
192 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
193 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
194 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
195 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
196 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
197 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
198 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
199 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
200 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
201 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
202 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
203 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
204 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
205 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
206 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
207 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
208 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
209 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
210 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
211 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
212 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
213 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
214 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
215 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 ₫ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
216 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 ₫ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
217 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
218 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
219 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
220 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
221 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
222 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
223 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
224 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
225 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
226 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
227 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
228 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
229 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
230 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
231 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
232 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
233 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
234 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
235 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
236 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
237 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 ₫ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
238 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
239 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
240 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
241 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
242 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
243 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
244 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
245 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
246 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
247 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
248 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
249 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
250 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
251 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
252 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
253 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
254 16/09/2012 52.000.000 ₫ Pianohanoi
Có tổng cộng 254 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.