• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/02/2015 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 40.500.000 VNĐ sovacojsc
2 22/02/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
3 21/02/2015 4 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
4 17/02/2015 8 ngày 47.500.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ musicstar
5 09/02/2015 34 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
6 06/01/2015 6 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
7 31/12/2014 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
8 28/12/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
9 27/12/2014 13 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
10 14/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
11 13/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
12 12/12/2014 2 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
13 10/12/2014 14 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
14 26/11/2014 30 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
15 27/10/2014 7 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
16 20/10/2014 9 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
17 11/10/2014 17 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
18 24/09/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
19 23/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
20 22/09/2014 4 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
21 18/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
22 17/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ amnhacbinhminh
23 16/09/2014 9 ngày 44.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pianobay
24 07/09/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 23.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
25 05/09/2014 9 ngày 68.000.000 ₫ Tăng 16.000.000 VNĐ sovacojsc
26 27/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
27 26/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
28 24/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
29 22/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
30 20/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.550.000 VNĐ Pianohanoi
31 18/08/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
32 16/08/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
33 15/08/2014 3 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 7.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
34 12/08/2014 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
35 30/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
36 29/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
37 28/07/2014 4 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
38 24/07/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 38.701.000 VNĐ tca_digital
39 16/07/2014 4 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
40 12/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
41 11/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
42 10/07/2014 16 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
43 24/06/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
44 19/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
45 18/06/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
46 15/06/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
47 14/06/2014 12 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
48 02/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
49 01/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
50 31/05/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
51 30/05/2014 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
52 23/05/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
53 22/05/2014 5 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
54 17/05/2014 4 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
55 13/05/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
56 12/05/2014 27 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
57 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
58 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
59 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
60 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
61 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
62 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
63 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
64 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
65 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
66 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
67 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
68 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
69 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
70 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
71 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
72 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
73 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
74 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
75 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
76 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
77 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
78 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
79 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
80 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
81 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
82 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
83 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
84 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
85 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
86 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
87 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
88 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
89 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
90 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
91 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
92 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
93 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
94 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
95 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
96 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
97 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
98 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
99 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
100 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
101 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
102 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
103 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 ₫ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
104 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 ₫ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
105 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
106 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
107 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
108 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
109 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
110 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
111 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
112 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
113 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
114 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
115 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
116 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
117 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
118 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
119 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
120 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
121 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
122 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
123 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
124 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
125 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 ₫ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
126 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
127 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
128 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
129 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
130 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
131 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
132 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
133 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
134 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
135 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
136 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
137 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
138 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
139 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
140 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
141 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
142 16/09/2012 52.000.000 ₫ Pianohanoi
Có tổng cộng 142 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Piano (Đàn Piano, đàn pi a no, dan piano, dan pi a no)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Yamaha YUS trong mục Đàn Piano
Từ khóa nổi bật trong tuần: hong phan, san ho, hoa co, may cha, iphone