Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/09/2017 7 ngày 46.190.000 ₫ Giảm 22.810.000 VNĐ GoodPiano
2 27/08/2017 3 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 22.810.000 VNĐ dannguyenpiano
3 24/08/2017 2 ngày 46.190.000 ₫ Giá không đổi GoodPiano
4 22/08/2017 4 ngày 46.190.000 ₫ Giá không đổi GoodPiano
5 18/08/2017 3 ngày 46.190.000 ₫ Giá không đổi GoodPiano
6 15/08/2017 1 ngày 46.190.000 ₫ Giá không đổi GoodPiano
7 14/08/2017 27 ngày 46.190.000 ₫ Giá không đổi GoodPiano
8 18/07/2017 3 ngày 46.190.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ goodpiano
9 15/07/2017 7 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ goodpiano
10 08/07/2017 8 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi epianohn
11 30/06/2017 3 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi epianohn
12 27/06/2017 1 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi epianohn
13 26/06/2017 1 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi epianohn
14 25/06/2017 1 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi epianohn
15 24/06/2017 10 ngày 42.000.000 ₫ Giảm 27.000.000 VNĐ epianohn
16 14/06/2017 2 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
17 12/06/2017 2 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 17.500.000 VNĐ dannguyenpiano
18 10/06/2017 1 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
19 09/06/2017 1 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
20 08/06/2017 2 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
21 06/06/2017 39 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
22 28/04/2017 2 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
23 26/04/2017 1 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
24 25/04/2017 2 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
25 23/04/2017 11 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
26 12/04/2017 1 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
27 11/04/2017 1 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
28 10/04/2017 15 ngày 51.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ GrandPIANO
29 26/03/2017 12 ngày 52.500.000 ₫ Giảm 16.500.000 VNĐ GrandPIANO
30 14/03/2017 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
31 13/03/2017 1 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 16.500.000 VNĐ dannguyenpiano
32 12/03/2017 1 ngày 52.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
33 11/03/2017 93 ngày 52.500.000 ₫ Giảm 16.500.000 VNĐ GrandPIANO
34 08/12/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
35 07/12/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
36 06/12/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
37 05/12/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 15.500.000 VNĐ musicstar
38 02/12/2016 2 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
39 30/11/2016 19 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
40 11/11/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
41 10/11/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
42 09/11/2016 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
43 06/11/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
44 05/11/2016 2 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
45 03/11/2016 8 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
46 26/10/2016 6 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
47 20/10/2016 5 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
48 15/10/2016 15 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
49 30/09/2016 6 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
50 24/09/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
51 23/09/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
52 22/09/2016 6 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
53 16/09/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
54 15/09/2016 22 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
55 24/08/2016 15 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
56 09/08/2016 4 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
57 05/08/2016 4 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
58 01/08/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
59 28/07/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
60 27/07/2016 5 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 9.201.000 VNĐ piano25haonam
61 22/07/2016 27 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
62 25/06/2016 9 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
63 16/06/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
64 14/06/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
65 13/06/2016 14 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
66 30/05/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
67 29/05/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
68 26/05/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
69 22/05/2016 15 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
70 07/05/2016 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
71 04/05/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
72 20/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
73 19/04/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
74 18/04/2016 2 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
75 16/04/2016 13 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
76 03/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
77 02/04/2016 6 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
78 27/03/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ piano25haonam
79 26/03/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
80 25/03/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
81 11/03/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
82 10/03/2016 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
83 03/03/2016 5 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
84 27/02/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
85 26/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
86 24/02/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
87 20/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
88 19/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
89 18/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
90 17/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
91 16/02/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
92 13/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ musicstar
93 11/02/2016 2 ngày 58.100.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
94 09/02/2016 17 ngày 58.100.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ piano25haonam
95 23/01/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
96 22/01/2016 20 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
97 02/01/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 23.201.000 VNĐ tcaaudio
98 31/12/2015 10 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
99 21/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
100 19/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
101 18/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
102 17/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
103 16/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
104 14/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
105 12/12/2015 17 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
106 25/11/2015 5 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
107 20/11/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
108 18/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
109 13/11/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
110 11/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
111 06/11/2015 15 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
112 22/10/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
113 21/10/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 16.500.000 VNĐ sovacojsc
114 19/10/2015 6 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ musicstar
115 13/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
116 12/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
117 11/10/2015 9 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
118 02/10/2015 66 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
119 28/07/2015 32 ngày 47.500.000 ₫ Giảm 22.500.000 VNĐ musicstar
120 26/06/2015 6 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 18.000.000 VNĐ sovacojsc
121 20/06/2015 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
122 18/06/2015 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ Pianohanoi
123 11/06/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
124 10/06/2015 9 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ sovacojsc
125 01/06/2015 3 ngày 59.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ thienniempiano
126 29/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
127 27/05/2015 4 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 25.550.000 VNĐ sovacojsc
128 23/05/2015 15 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 25.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
129 08/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ sovacojsc
130 06/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
131 05/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
132 04/05/2015 5 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
133 29/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
134 28/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
135 27/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
136 26/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
137 25/04/2015 13 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
138 12/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
139 11/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
140 10/04/2015 44 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
141 25/02/2015 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 40.500.000 VNĐ sovacojsc
142 22/02/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
143 21/02/2015 4 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
144 17/02/2015 8 ngày 47.500.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ musicstar
145 09/02/2015 34 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
146 06/01/2015 6 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
147 31/12/2014 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
148 28/12/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
149 27/12/2014 13 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
150 14/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
151 13/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
152 12/12/2014 2 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
153 10/12/2014 14 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
154 26/11/2014 30 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
155 27/10/2014 7 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
156 20/10/2014 9 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
157 11/10/2014 17 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
158 24/09/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
159 23/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
160 22/09/2014 4 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
161 18/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
162 17/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ amnhacbinhminh
163 16/09/2014 9 ngày 44.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pianobay
164 07/09/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 23.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
165 05/09/2014 9 ngày 68.000.000 ₫ Tăng 16.000.000 VNĐ sovacojsc
166 27/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
167 26/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
168 24/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
169 22/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
170 20/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.550.000 VNĐ Pianohanoi
171 18/08/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
172 16/08/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
173 15/08/2014 3 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 7.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
174 12/08/2014 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
175 30/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
176 29/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
177 28/07/2014 4 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
178 24/07/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 38.701.000 VNĐ tca_digital
179 16/07/2014 4 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
180 12/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
181 11/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
182 10/07/2014 16 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
183 24/06/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
184 19/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
185 18/06/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
186 15/06/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
187 14/06/2014 12 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
188 02/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
189 01/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
190 31/05/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
191 30/05/2014 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
192 23/05/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
193 22/05/2014 5 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
194 17/05/2014 4 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
195 13/05/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
196 12/05/2014 27 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
197 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
198 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
199 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
200 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
201 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
202 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
203 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
204 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
205 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
206 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
207 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
208 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
209 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
210 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
211 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
212 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
213 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
214 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
215 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
216 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
217 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
218 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
219 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
220 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
221 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
222 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
223 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
224 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
225 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
226 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
227 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
228 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
229 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
230 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
231 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
232 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
233 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
234 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
235 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
236 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
237 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
238 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
239 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
240 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
241 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
242 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
243 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 ₫ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
244 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 ₫ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
245 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
246 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
247 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
248 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
249 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
250 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
251 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
252 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
253 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
254 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
255 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
256 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
257 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
258 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
259 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
260 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
261 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
262 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
263 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
264 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
265 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 ₫ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
266 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
267 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
268 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
269 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
270 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
271 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
272 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
273 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
274 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
275 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
276 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
277 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
278 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
279 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
280 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
281 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
282 16/09/2012 52.000.000 ₫ Pianohanoi
Có tổng cộng 282 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.