Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/05/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
2 29/05/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
3 26/05/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
4 22/05/2016 15 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
5 07/05/2016 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
6 04/05/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
7 20/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
8 19/04/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
9 18/04/2016 2 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
10 16/04/2016 13 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
11 03/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
12 02/04/2016 6 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
13 27/03/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ piano25haonam
14 26/03/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
15 25/03/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
16 11/03/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
17 10/03/2016 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
18 03/03/2016 5 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
19 27/02/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
20 26/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
21 24/02/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
22 20/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
23 19/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
24 18/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
25 17/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
26 16/02/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
27 13/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ musicstar
28 11/02/2016 2 ngày 58.100.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
29 09/02/2016 17 ngày 58.100.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ piano25haonam
30 23/01/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
31 22/01/2016 20 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
32 02/01/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 23.201.000 VNĐ tcaaudio
33 31/12/2015 10 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
34 21/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
35 19/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
36 18/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
37 17/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
38 16/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
39 14/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
40 12/12/2015 17 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
41 25/11/2015 5 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
42 20/11/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
43 18/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
44 13/11/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
45 11/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
46 06/11/2015 15 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
47 22/10/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
48 21/10/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 16.500.000 VNĐ sovacojsc
49 19/10/2015 6 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ musicstar
50 13/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
51 12/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
52 11/10/2015 9 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
53 02/10/2015 66 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
54 28/07/2015 32 ngày 47.500.000 ₫ Giảm 22.500.000 VNĐ musicstar
55 26/06/2015 6 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 18.000.000 VNĐ sovacojsc
56 20/06/2015 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
57 18/06/2015 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ Pianohanoi
58 11/06/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
59 10/06/2015 9 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ sovacojsc
60 01/06/2015 3 ngày 59.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ thienniempiano
61 29/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
62 27/05/2015 4 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 25.550.000 VNĐ sovacojsc
63 23/05/2015 15 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 25.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
64 08/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ sovacojsc
65 06/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
66 05/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
67 04/05/2015 5 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
68 29/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
69 28/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
70 27/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
71 26/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
72 25/04/2015 13 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
73 12/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
74 11/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
75 10/04/2015 44 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
76 25/02/2015 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 40.500.000 VNĐ sovacojsc
77 22/02/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
78 21/02/2015 4 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
79 17/02/2015 8 ngày 47.500.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ musicstar
80 09/02/2015 34 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
81 06/01/2015 6 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
82 31/12/2014 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
83 28/12/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
84 27/12/2014 13 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
85 14/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
86 13/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
87 12/12/2014 2 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
88 10/12/2014 14 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
89 26/11/2014 30 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
90 27/10/2014 7 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
91 20/10/2014 9 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
92 11/10/2014 17 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
93 24/09/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
94 23/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
95 22/09/2014 4 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
96 18/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
97 17/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ amnhacbinhminh
98 16/09/2014 9 ngày 44.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pianobay
99 07/09/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 23.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
100 05/09/2014 9 ngày 68.000.000 ₫ Tăng 16.000.000 VNĐ sovacojsc
101 27/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
102 26/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
103 24/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
104 22/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
105 20/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.550.000 VNĐ Pianohanoi
106 18/08/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
107 16/08/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
108 15/08/2014 3 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 7.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
109 12/08/2014 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
110 30/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
111 29/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
112 28/07/2014 4 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
113 24/07/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 38.701.000 VNĐ tca_digital
114 16/07/2014 4 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
115 12/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
116 11/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
117 10/07/2014 16 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
118 24/06/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
119 19/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
120 18/06/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
121 15/06/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
122 14/06/2014 12 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
123 02/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
124 01/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
125 31/05/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
126 30/05/2014 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
127 23/05/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
128 22/05/2014 5 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
129 17/05/2014 4 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
130 13/05/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
131 12/05/2014 27 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
132 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
133 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
134 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
135 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
136 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
137 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
138 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
139 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
140 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
141 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
142 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
143 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
144 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
145 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
146 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
147 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
148 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
149 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
150 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
151 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
152 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
153 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
154 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
155 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
156 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
157 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
158 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
159 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
160 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
161 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
162 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
163 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
164 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
165 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
166 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
167 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
168 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
169 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
170 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
171 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
172 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
173 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
174 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
175 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
176 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
177 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
178 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 ₫ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
179 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 ₫ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
180 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
181 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
182 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
183 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
184 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
185 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
186 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
187 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
188 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
189 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
190 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
191 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
192 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
193 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
194 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
195 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
196 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
197 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
198 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
199 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
200 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 ₫ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
201 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
202 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
203 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
204 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
205 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
206 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
207 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
208 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
209 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
210 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
211 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
212 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
213 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
214 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
215 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
216 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
217 16/09/2012 52.000.000 ₫ Pianohanoi
Có tổng cộng 217 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.