Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/10/2016 5 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
2 15/10/2016 15 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
3 30/09/2016 6 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
4 24/09/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
5 23/09/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
6 22/09/2016 6 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
7 16/09/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
8 15/09/2016 22 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
9 24/08/2016 15 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
10 09/08/2016 4 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
11 05/08/2016 4 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
12 01/08/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
13 28/07/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
14 27/07/2016 5 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 9.201.000 VNĐ piano25haonam
15 22/07/2016 27 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
16 25/06/2016 9 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
17 16/06/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
18 14/06/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
19 13/06/2016 14 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
20 30/05/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
21 29/05/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
22 26/05/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
23 22/05/2016 15 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
24 07/05/2016 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
25 04/05/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
26 20/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
27 19/04/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
28 18/04/2016 2 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
29 16/04/2016 13 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
30 03/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
31 02/04/2016 6 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
32 27/03/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ piano25haonam
33 26/03/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
34 25/03/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
35 11/03/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
36 10/03/2016 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
37 03/03/2016 5 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
38 27/02/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
39 26/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
40 24/02/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
41 20/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
42 19/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
43 18/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
44 17/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
45 16/02/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
46 13/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ musicstar
47 11/02/2016 2 ngày 58.100.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
48 09/02/2016 17 ngày 58.100.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ piano25haonam
49 23/01/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
50 22/01/2016 20 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
51 02/01/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 23.201.000 VNĐ tcaaudio
52 31/12/2015 10 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
53 21/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
54 19/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
55 18/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
56 17/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
57 16/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
58 14/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
59 12/12/2015 17 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
60 25/11/2015 5 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
61 20/11/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
62 18/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
63 13/11/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
64 11/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
65 06/11/2015 15 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
66 22/10/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
67 21/10/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 16.500.000 VNĐ sovacojsc
68 19/10/2015 6 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ musicstar
69 13/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
70 12/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
71 11/10/2015 9 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
72 02/10/2015 66 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
73 28/07/2015 32 ngày 47.500.000 ₫ Giảm 22.500.000 VNĐ musicstar
74 26/06/2015 6 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 18.000.000 VNĐ sovacojsc
75 20/06/2015 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
76 18/06/2015 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ Pianohanoi
77 11/06/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
78 10/06/2015 9 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ sovacojsc
79 01/06/2015 3 ngày 59.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ thienniempiano
80 29/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
81 27/05/2015 4 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 25.550.000 VNĐ sovacojsc
82 23/05/2015 15 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 25.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
83 08/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ sovacojsc
84 06/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
85 05/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
86 04/05/2015 5 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
87 29/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
88 28/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
89 27/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
90 26/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
91 25/04/2015 13 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
92 12/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
93 11/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
94 10/04/2015 44 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
95 25/02/2015 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 40.500.000 VNĐ sovacojsc
96 22/02/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
97 21/02/2015 4 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
98 17/02/2015 8 ngày 47.500.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ musicstar
99 09/02/2015 34 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
100 06/01/2015 6 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
101 31/12/2014 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
102 28/12/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
103 27/12/2014 13 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
104 14/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
105 13/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
106 12/12/2014 2 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
107 10/12/2014 14 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
108 26/11/2014 30 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
109 27/10/2014 7 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
110 20/10/2014 9 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
111 11/10/2014 17 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
112 24/09/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
113 23/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
114 22/09/2014 4 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
115 18/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
116 17/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ amnhacbinhminh
117 16/09/2014 9 ngày 44.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pianobay
118 07/09/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 23.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
119 05/09/2014 9 ngày 68.000.000 ₫ Tăng 16.000.000 VNĐ sovacojsc
120 27/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
121 26/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
122 24/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
123 22/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
124 20/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.550.000 VNĐ Pianohanoi
125 18/08/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
126 16/08/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
127 15/08/2014 3 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 7.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
128 12/08/2014 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
129 30/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
130 29/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
131 28/07/2014 4 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
132 24/07/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 38.701.000 VNĐ tca_digital
133 16/07/2014 4 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
134 12/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
135 11/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
136 10/07/2014 16 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
137 24/06/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
138 19/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
139 18/06/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
140 15/06/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
141 14/06/2014 12 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
142 02/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
143 01/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
144 31/05/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
145 30/05/2014 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
146 23/05/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
147 22/05/2014 5 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
148 17/05/2014 4 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
149 13/05/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
150 12/05/2014 27 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
151 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
152 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
153 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
154 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
155 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
156 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
157 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
158 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
159 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
160 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
161 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
162 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
163 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
164 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
165 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
166 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
167 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
168 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
169 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
170 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
171 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
172 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
173 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
174 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
175 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
176 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
177 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
178 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
179 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
180 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
181 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
182 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
183 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
184 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
185 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
186 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
187 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
188 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
189 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
190 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
191 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
192 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
193 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
194 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
195 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
196 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
197 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 ₫ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
198 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 ₫ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
199 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
200 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
201 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
202 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
203 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
204 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
205 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
206 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
207 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
208 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
209 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
210 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
211 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
212 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
213 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
214 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
215 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
216 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
217 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
218 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
219 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 ₫ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
220 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
221 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
222 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
223 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
224 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
225 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
226 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
227 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
228 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
229 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
230 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
231 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
232 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
233 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
234 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
235 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
236 16/09/2012 52.000.000 ₫ Pianohanoi
Có tổng cộng 236 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.