• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/07/2014 8 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 38.701.000 VNĐ tca_digital
2 16/07/2014 4 ngày 85.500.000 VNĐ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
3 12/07/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
4 11/07/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
5 10/07/2014 16 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
6 24/06/2014 5 ngày 48.000.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
7 19/06/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
8 18/06/2014 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
9 15/06/2014 1 ngày 85.500.000 VNĐ Giá không đổi toyopianovietnam
10 14/06/2014 12 ngày 85.500.000 VNĐ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
11 02/06/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
12 01/06/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
13 31/05/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
14 30/05/2014 7 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
15 23/05/2014 1 ngày 85.500.000 VNĐ Giá không đổi toyopianovietnam
16 22/05/2014 5 ngày 85.500.000 VNĐ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
17 17/05/2014 4 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
18 13/05/2014 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
19 12/05/2014 27 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
20 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
21 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
22 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 VNĐ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
23 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
24 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
25 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
26 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
27 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
28 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
29 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
30 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
31 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
32 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
33 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
34 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
35 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
36 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
37 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
38 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
39 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
40 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 VNĐ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
41 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
42 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
43 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
44 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
45 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
46 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
47 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
48 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
49 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
50 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
51 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
52 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
53 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
54 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
55 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
56 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
57 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
58 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
59 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
60 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
61 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
62 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
63 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
64 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
65 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
66 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 VNĐ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
67 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 VNĐ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
68 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
69 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
70 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
71 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
72 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
73 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
74 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
75 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
76 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
77 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
78 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
79 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
80 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
81 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
82 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
83 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
84 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
85 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
86 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
87 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
88 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 VNĐ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
89 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 VNĐ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
90 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
91 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
92 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
93 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
94 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
95 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
96 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
97 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
98 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
99 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
100 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
101 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
102 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
103 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
104 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
105 16/09/2012 52.000.000 VNĐ Pianohanoi
Có tổng cộng 105 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Piano (Đàn Piano, đàn pi a no, dan piano, dan pi a no)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Yamaha YUS trong mục Đàn Piano