• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/10/2014 9 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
2 11/10/2014 17 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
3 24/09/2014 1 ngày 88.000.000 VNĐ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
4 23/09/2014 1 ngày 44.450.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
5 22/09/2014 4 ngày 44.450.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
6 18/09/2014 1 ngày 44.450.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
7 17/09/2014 1 ngày 44.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ amnhacbinhminh
8 16/09/2014 9 ngày 44.500.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ pianobay
9 07/09/2014 2 ngày 44.450.000 VNĐ Giảm 23.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
10 05/09/2014 9 ngày 68.000.000 VNĐ Tăng 16.000.000 VNĐ sovacojsc
11 27/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
12 26/08/2014 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
13 24/08/2014 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
14 22/08/2014 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
15 20/08/2014 2 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 7.550.000 VNĐ Pianohanoi
16 18/08/2014 2 ngày 44.450.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
17 16/08/2014 1 ngày 44.450.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
18 15/08/2014 3 ngày 44.450.000 VNĐ Giảm 7.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
19 12/08/2014 13 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
20 30/07/2014 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
21 29/07/2014 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
22 28/07/2014 4 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
23 24/07/2014 8 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 38.701.000 VNĐ tca_digital
24 16/07/2014 4 ngày 85.500.000 VNĐ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
25 12/07/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
26 11/07/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
27 10/07/2014 16 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
28 24/06/2014 5 ngày 48.000.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
29 19/06/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
30 18/06/2014 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
31 15/06/2014 1 ngày 85.500.000 VNĐ Giá không đổi toyopianovietnam
32 14/06/2014 12 ngày 85.500.000 VNĐ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
33 02/06/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
34 01/06/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
35 31/05/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
36 30/05/2014 7 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
37 23/05/2014 1 ngày 85.500.000 VNĐ Giá không đổi toyopianovietnam
38 22/05/2014 5 ngày 85.500.000 VNĐ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
39 17/05/2014 4 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
40 13/05/2014 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
41 12/05/2014 27 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
42 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
43 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
44 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 VNĐ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
45 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
46 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
47 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
48 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
49 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
50 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
51 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
52 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
53 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
54 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
55 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
56 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
57 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
58 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
59 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
60 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
61 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
62 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 VNĐ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
63 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
64 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
65 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
66 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
67 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
68 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
69 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
70 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
71 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
72 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
73 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
74 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
75 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
76 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
77 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
78 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
79 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
80 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
81 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
82 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
83 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
84 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
85 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
86 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
87 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
88 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 VNĐ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
89 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 VNĐ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
90 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
91 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
92 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
93 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
94 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
95 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
96 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
97 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
98 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
99 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
100 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
101 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
102 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
103 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
104 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
105 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
106 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
107 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
108 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
109 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
110 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 VNĐ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
111 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 VNĐ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
112 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
113 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
114 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
115 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
116 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
117 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
118 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
119 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
120 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
121 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
122 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
123 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
124 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
125 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
126 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
127 16/09/2012 52.000.000 VNĐ Pianohanoi
Có tổng cộng 127 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Piano (Đàn Piano, đàn pi a no, dan piano, dan pi a no)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Yamaha YUS trong mục Đàn Piano