Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/06/2016 9 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
2 16/06/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
3 14/06/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
4 13/06/2016 14 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
5 30/05/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
6 29/05/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
7 26/05/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
8 22/05/2016 15 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
9 07/05/2016 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
10 04/05/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
11 20/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
12 19/04/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
13 18/04/2016 2 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
14 16/04/2016 13 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
15 03/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
16 02/04/2016 6 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
17 27/03/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ piano25haonam
18 26/03/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
19 25/03/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
20 11/03/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
21 10/03/2016 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
22 03/03/2016 5 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
23 27/02/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
24 26/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
25 24/02/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
26 20/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
27 19/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
28 18/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
29 17/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
30 16/02/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
31 13/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ musicstar
32 11/02/2016 2 ngày 58.100.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
33 09/02/2016 17 ngày 58.100.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ piano25haonam
34 23/01/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
35 22/01/2016 20 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
36 02/01/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 23.201.000 VNĐ tcaaudio
37 31/12/2015 10 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
38 21/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
39 19/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
40 18/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
41 17/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
42 16/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
43 14/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
44 12/12/2015 17 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
45 25/11/2015 5 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
46 20/11/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
47 18/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
48 13/11/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
49 11/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
50 06/11/2015 15 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
51 22/10/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
52 21/10/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 16.500.000 VNĐ sovacojsc
53 19/10/2015 6 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ musicstar
54 13/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
55 12/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
56 11/10/2015 9 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
57 02/10/2015 66 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
58 28/07/2015 32 ngày 47.500.000 ₫ Giảm 22.500.000 VNĐ musicstar
59 26/06/2015 6 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 18.000.000 VNĐ sovacojsc
60 20/06/2015 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
61 18/06/2015 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ Pianohanoi
62 11/06/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
63 10/06/2015 9 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ sovacojsc
64 01/06/2015 3 ngày 59.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ thienniempiano
65 29/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
66 27/05/2015 4 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 25.550.000 VNĐ sovacojsc
67 23/05/2015 15 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 25.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
68 08/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ sovacojsc
69 06/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
70 05/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
71 04/05/2015 5 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
72 29/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
73 28/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
74 27/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
75 26/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
76 25/04/2015 13 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
77 12/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
78 11/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
79 10/04/2015 44 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
80 25/02/2015 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 40.500.000 VNĐ sovacojsc
81 22/02/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
82 21/02/2015 4 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
83 17/02/2015 8 ngày 47.500.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ musicstar
84 09/02/2015 34 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
85 06/01/2015 6 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
86 31/12/2014 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
87 28/12/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
88 27/12/2014 13 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
89 14/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
90 13/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
91 12/12/2014 2 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
92 10/12/2014 14 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
93 26/11/2014 30 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
94 27/10/2014 7 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
95 20/10/2014 9 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
96 11/10/2014 17 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
97 24/09/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
98 23/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
99 22/09/2014 4 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
100 18/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
101 17/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ amnhacbinhminh
102 16/09/2014 9 ngày 44.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pianobay
103 07/09/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 23.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
104 05/09/2014 9 ngày 68.000.000 ₫ Tăng 16.000.000 VNĐ sovacojsc
105 27/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
106 26/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
107 24/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
108 22/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
109 20/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.550.000 VNĐ Pianohanoi
110 18/08/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
111 16/08/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
112 15/08/2014 3 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 7.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
113 12/08/2014 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
114 30/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
115 29/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
116 28/07/2014 4 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
117 24/07/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 38.701.000 VNĐ tca_digital
118 16/07/2014 4 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
119 12/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
120 11/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
121 10/07/2014 16 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
122 24/06/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
123 19/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
124 18/06/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
125 15/06/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
126 14/06/2014 12 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
127 02/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
128 01/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
129 31/05/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
130 30/05/2014 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
131 23/05/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
132 22/05/2014 5 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
133 17/05/2014 4 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
134 13/05/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
135 12/05/2014 27 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
136 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
137 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
138 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
139 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
140 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
141 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
142 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
143 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
144 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
145 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
146 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
147 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
148 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
149 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
150 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
151 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
152 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
153 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
154 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
155 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
156 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
157 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
158 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
159 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
160 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
161 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
162 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
163 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
164 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
165 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
166 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
167 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
168 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
169 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
170 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
171 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
172 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
173 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
174 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
175 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
176 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
177 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
178 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
179 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
180 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
181 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
182 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 ₫ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
183 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 ₫ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
184 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
185 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
186 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
187 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
188 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
189 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
190 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
191 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
192 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
193 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
194 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
195 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
196 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
197 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
198 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
199 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
200 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
201 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
202 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
203 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
204 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 ₫ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
205 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
206 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
207 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
208 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
209 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
210 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
211 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
212 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
213 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
214 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
215 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
216 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
217 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
218 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
219 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
220 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
221 16/09/2012 52.000.000 ₫ Pianohanoi
Có tổng cộng 221 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.