Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/12/2016 2 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
2 30/11/2016 19 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
3 11/11/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
4 10/11/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
5 09/11/2016 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
6 06/11/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
7 05/11/2016 2 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
8 03/11/2016 8 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
9 26/10/2016 6 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
10 20/10/2016 5 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
11 15/10/2016 15 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
12 30/09/2016 6 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
13 24/09/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
14 23/09/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
15 22/09/2016 6 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
16 16/09/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
17 15/09/2016 22 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
18 24/08/2016 15 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
19 09/08/2016 4 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
20 05/08/2016 4 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
21 01/08/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
22 28/07/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
23 27/07/2016 5 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 9.201.000 VNĐ piano25haonam
24 22/07/2016 27 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
25 25/06/2016 9 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
26 16/06/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
27 14/06/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
28 13/06/2016 14 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
29 30/05/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
30 29/05/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
31 26/05/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
32 22/05/2016 15 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
33 07/05/2016 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
34 04/05/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
35 20/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
36 19/04/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
37 18/04/2016 2 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
38 16/04/2016 13 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
39 03/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
40 02/04/2016 6 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
41 27/03/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ piano25haonam
42 26/03/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
43 25/03/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
44 11/03/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
45 10/03/2016 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
46 03/03/2016 5 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
47 27/02/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
48 26/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
49 24/02/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
50 20/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
51 19/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
52 18/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
53 17/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
54 16/02/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
55 13/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ musicstar
56 11/02/2016 2 ngày 58.100.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
57 09/02/2016 17 ngày 58.100.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ piano25haonam
58 23/01/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
59 22/01/2016 20 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
60 02/01/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 23.201.000 VNĐ tcaaudio
61 31/12/2015 10 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
62 21/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
63 19/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
64 18/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
65 17/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
66 16/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
67 14/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
68 12/12/2015 17 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
69 25/11/2015 5 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
70 20/11/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
71 18/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
72 13/11/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
73 11/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
74 06/11/2015 15 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
75 22/10/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
76 21/10/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 16.500.000 VNĐ sovacojsc
77 19/10/2015 6 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ musicstar
78 13/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
79 12/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
80 11/10/2015 9 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
81 02/10/2015 66 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
82 28/07/2015 32 ngày 47.500.000 ₫ Giảm 22.500.000 VNĐ musicstar
83 26/06/2015 6 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 18.000.000 VNĐ sovacojsc
84 20/06/2015 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
85 18/06/2015 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ Pianohanoi
86 11/06/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
87 10/06/2015 9 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ sovacojsc
88 01/06/2015 3 ngày 59.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ thienniempiano
89 29/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
90 27/05/2015 4 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 25.550.000 VNĐ sovacojsc
91 23/05/2015 15 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 25.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
92 08/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ sovacojsc
93 06/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
94 05/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
95 04/05/2015 5 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
96 29/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
97 28/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
98 27/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
99 26/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
100 25/04/2015 13 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
101 12/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
102 11/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
103 10/04/2015 44 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
104 25/02/2015 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 40.500.000 VNĐ sovacojsc
105 22/02/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
106 21/02/2015 4 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
107 17/02/2015 8 ngày 47.500.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ musicstar
108 09/02/2015 34 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
109 06/01/2015 6 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
110 31/12/2014 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
111 28/12/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
112 27/12/2014 13 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
113 14/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
114 13/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
115 12/12/2014 2 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
116 10/12/2014 14 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
117 26/11/2014 30 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
118 27/10/2014 7 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
119 20/10/2014 9 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
120 11/10/2014 17 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
121 24/09/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
122 23/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
123 22/09/2014 4 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
124 18/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
125 17/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ amnhacbinhminh
126 16/09/2014 9 ngày 44.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pianobay
127 07/09/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 23.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
128 05/09/2014 9 ngày 68.000.000 ₫ Tăng 16.000.000 VNĐ sovacojsc
129 27/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
130 26/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
131 24/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
132 22/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
133 20/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.550.000 VNĐ Pianohanoi
134 18/08/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
135 16/08/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
136 15/08/2014 3 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 7.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
137 12/08/2014 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
138 30/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
139 29/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
140 28/07/2014 4 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
141 24/07/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 38.701.000 VNĐ tca_digital
142 16/07/2014 4 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
143 12/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
144 11/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
145 10/07/2014 16 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
146 24/06/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
147 19/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
148 18/06/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
149 15/06/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
150 14/06/2014 12 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
151 02/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
152 01/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
153 31/05/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
154 30/05/2014 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
155 23/05/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
156 22/05/2014 5 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
157 17/05/2014 4 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
158 13/05/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
159 12/05/2014 27 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
160 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
161 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
162 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
163 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
164 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
165 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
166 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
167 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
168 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
169 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
170 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
171 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
172 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
173 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
174 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
175 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
176 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
177 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
178 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
179 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
180 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
181 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
182 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
183 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
184 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
185 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
186 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
187 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
188 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
189 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
190 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
191 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
192 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
193 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
194 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
195 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
196 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
197 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
198 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
199 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
200 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
201 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
202 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
203 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
204 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
205 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
206 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 ₫ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
207 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 ₫ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
208 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
209 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
210 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
211 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
212 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
213 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
214 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
215 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
216 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
217 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
218 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
219 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
220 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
221 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
222 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
223 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
224 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
225 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
226 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
227 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
228 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 ₫ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
229 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
230 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
231 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
232 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
233 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
234 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
235 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
236 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
237 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
238 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
239 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
240 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
241 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
242 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
243 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
244 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
245 16/09/2012 52.000.000 ₫ Pianohanoi
Có tổng cộng 245 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.