Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 08/12/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
2 07/12/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
3 06/12/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
4 05/12/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 15.500.000 VNĐ musicstar
5 02/12/2016 2 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
6 30/11/2016 19 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
7 11/11/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
8 10/11/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
9 09/11/2016 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
10 06/11/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
11 05/11/2016 2 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
12 03/11/2016 8 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
13 26/10/2016 6 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
14 20/10/2016 5 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
15 15/10/2016 15 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
16 30/09/2016 6 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
17 24/09/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
18 23/09/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
19 22/09/2016 6 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
20 16/09/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
21 15/09/2016 22 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
22 24/08/2016 15 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
23 09/08/2016 4 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
24 05/08/2016 4 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
25 01/08/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
26 28/07/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
27 27/07/2016 5 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 9.201.000 VNĐ piano25haonam
28 22/07/2016 27 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
29 25/06/2016 9 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
30 16/06/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
31 14/06/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
32 13/06/2016 14 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
33 30/05/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
34 29/05/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
35 26/05/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
36 22/05/2016 15 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
37 07/05/2016 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
38 04/05/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
39 20/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
40 19/04/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
41 18/04/2016 2 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
42 16/04/2016 13 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
43 03/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
44 02/04/2016 6 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
45 27/03/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ piano25haonam
46 26/03/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
47 25/03/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
48 11/03/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
49 10/03/2016 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
50 03/03/2016 5 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
51 27/02/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
52 26/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
53 24/02/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
54 20/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
55 19/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
56 18/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
57 17/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
58 16/02/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
59 13/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ musicstar
60 11/02/2016 2 ngày 58.100.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
61 09/02/2016 17 ngày 58.100.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ piano25haonam
62 23/01/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
63 22/01/2016 20 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
64 02/01/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 23.201.000 VNĐ tcaaudio
65 31/12/2015 10 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
66 21/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
67 19/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
68 18/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
69 17/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
70 16/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
71 14/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
72 12/12/2015 17 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
73 25/11/2015 5 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
74 20/11/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
75 18/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
76 13/11/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
77 11/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
78 06/11/2015 15 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
79 22/10/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
80 21/10/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 16.500.000 VNĐ sovacojsc
81 19/10/2015 6 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ musicstar
82 13/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
83 12/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
84 11/10/2015 9 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
85 02/10/2015 66 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
86 28/07/2015 32 ngày 47.500.000 ₫ Giảm 22.500.000 VNĐ musicstar
87 26/06/2015 6 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 18.000.000 VNĐ sovacojsc
88 20/06/2015 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
89 18/06/2015 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ Pianohanoi
90 11/06/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
91 10/06/2015 9 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ sovacojsc
92 01/06/2015 3 ngày 59.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ thienniempiano
93 29/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
94 27/05/2015 4 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 25.550.000 VNĐ sovacojsc
95 23/05/2015 15 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 25.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
96 08/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ sovacojsc
97 06/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
98 05/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
99 04/05/2015 5 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
100 29/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
101 28/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
102 27/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
103 26/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
104 25/04/2015 13 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
105 12/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
106 11/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
107 10/04/2015 44 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
108 25/02/2015 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 40.500.000 VNĐ sovacojsc
109 22/02/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
110 21/02/2015 4 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
111 17/02/2015 8 ngày 47.500.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ musicstar
112 09/02/2015 34 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
113 06/01/2015 6 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
114 31/12/2014 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
115 28/12/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
116 27/12/2014 13 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
117 14/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
118 13/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
119 12/12/2014 2 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
120 10/12/2014 14 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
121 26/11/2014 30 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
122 27/10/2014 7 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
123 20/10/2014 9 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
124 11/10/2014 17 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
125 24/09/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
126 23/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
127 22/09/2014 4 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
128 18/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
129 17/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ amnhacbinhminh
130 16/09/2014 9 ngày 44.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pianobay
131 07/09/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 23.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
132 05/09/2014 9 ngày 68.000.000 ₫ Tăng 16.000.000 VNĐ sovacojsc
133 27/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
134 26/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
135 24/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
136 22/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
137 20/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.550.000 VNĐ Pianohanoi
138 18/08/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
139 16/08/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
140 15/08/2014 3 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 7.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
141 12/08/2014 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
142 30/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
143 29/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
144 28/07/2014 4 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
145 24/07/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 38.701.000 VNĐ tca_digital
146 16/07/2014 4 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
147 12/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
148 11/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
149 10/07/2014 16 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
150 24/06/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
151 19/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
152 18/06/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
153 15/06/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
154 14/06/2014 12 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
155 02/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
156 01/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
157 31/05/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
158 30/05/2014 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
159 23/05/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
160 22/05/2014 5 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
161 17/05/2014 4 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
162 13/05/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
163 12/05/2014 27 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
164 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
165 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
166 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
167 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
168 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
169 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
170 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
171 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
172 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
173 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
174 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
175 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
176 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
177 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
178 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
179 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
180 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
181 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
182 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
183 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
184 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
185 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
186 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
187 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
188 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
189 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
190 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
191 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
192 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
193 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
194 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
195 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
196 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
197 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
198 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
199 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
200 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
201 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
202 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
203 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
204 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
205 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
206 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
207 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
208 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
209 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
210 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 ₫ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
211 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 ₫ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
212 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
213 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
214 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
215 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
216 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
217 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
218 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
219 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
220 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
221 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
222 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
223 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
224 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
225 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
226 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
227 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
228 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
229 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
230 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
231 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
232 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 ₫ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
233 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
234 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
235 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
236 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
237 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
238 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
239 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
240 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
241 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
242 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
243 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
244 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
245 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
246 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
247 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
248 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
249 16/09/2012 52.000.000 ₫ Pianohanoi
Có tổng cộng 249 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.