• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
2 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
3 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 VNĐ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
4 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
5 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
6 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
7 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
8 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
9 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
10 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
11 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
12 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
13 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
14 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
15 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
16 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
17 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
18 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
19 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
20 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
21 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 VNĐ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
22 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
23 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
24 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
25 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
26 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
27 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
28 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
29 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
30 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
31 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
32 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
33 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
34 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
35 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
36 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
37 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
38 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
39 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
40 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
41 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
42 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
43 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
44 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
45 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
46 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
47 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 VNĐ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
48 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 VNĐ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
49 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
50 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
51 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
52 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
53 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
54 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
55 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
56 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
57 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
58 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
59 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
60 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
61 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
62 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
63 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
64 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
65 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
66 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
67 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
68 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
69 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 VNĐ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
70 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 VNĐ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
71 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
72 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
73 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
74 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
75 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
76 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
77 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
78 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
79 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
80 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
81 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
82 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
83 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
84 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
85 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
86 16/09/2012 52.000.000 VNĐ Pianohanoi
Có tổng cộng 86 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Piano (Đàn Piano, đàn pi a no, dan piano, dan pi a no)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Yamaha YUS trong mục Đàn Piano