Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/08/2016 15 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
2 09/08/2016 4 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
3 05/08/2016 4 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
4 01/08/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
5 28/07/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
6 27/07/2016 5 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 9.201.000 VNĐ piano25haonam
7 22/07/2016 27 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
8 25/06/2016 9 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
9 16/06/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
10 14/06/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
11 13/06/2016 14 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
12 30/05/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
13 29/05/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
14 26/05/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
15 22/05/2016 15 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
16 07/05/2016 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
17 04/05/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
18 20/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
19 19/04/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
20 18/04/2016 2 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
21 16/04/2016 13 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
22 03/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
23 02/04/2016 6 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
24 27/03/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ piano25haonam
25 26/03/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
26 25/03/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
27 11/03/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
28 10/03/2016 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
29 03/03/2016 5 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
30 27/02/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
31 26/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
32 24/02/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
33 20/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
34 19/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
35 18/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
36 17/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
37 16/02/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
38 13/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ musicstar
39 11/02/2016 2 ngày 58.100.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
40 09/02/2016 17 ngày 58.100.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ piano25haonam
41 23/01/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
42 22/01/2016 20 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
43 02/01/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 23.201.000 VNĐ tcaaudio
44 31/12/2015 10 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
45 21/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
46 19/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
47 18/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
48 17/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
49 16/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
50 14/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
51 12/12/2015 17 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
52 25/11/2015 5 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
53 20/11/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
54 18/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
55 13/11/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
56 11/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
57 06/11/2015 15 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
58 22/10/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
59 21/10/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 16.500.000 VNĐ sovacojsc
60 19/10/2015 6 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ musicstar
61 13/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
62 12/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
63 11/10/2015 9 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
64 02/10/2015 66 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
65 28/07/2015 32 ngày 47.500.000 ₫ Giảm 22.500.000 VNĐ musicstar
66 26/06/2015 6 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 18.000.000 VNĐ sovacojsc
67 20/06/2015 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
68 18/06/2015 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ Pianohanoi
69 11/06/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
70 10/06/2015 9 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ sovacojsc
71 01/06/2015 3 ngày 59.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ thienniempiano
72 29/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
73 27/05/2015 4 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 25.550.000 VNĐ sovacojsc
74 23/05/2015 15 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 25.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
75 08/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ sovacojsc
76 06/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
77 05/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
78 04/05/2015 5 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
79 29/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
80 28/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
81 27/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
82 26/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
83 25/04/2015 13 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
84 12/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
85 11/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
86 10/04/2015 44 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
87 25/02/2015 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 40.500.000 VNĐ sovacojsc
88 22/02/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
89 21/02/2015 4 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
90 17/02/2015 8 ngày 47.500.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ musicstar
91 09/02/2015 34 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
92 06/01/2015 6 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
93 31/12/2014 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
94 28/12/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
95 27/12/2014 13 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
96 14/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
97 13/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
98 12/12/2014 2 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
99 10/12/2014 14 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
100 26/11/2014 30 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
101 27/10/2014 7 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
102 20/10/2014 9 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
103 11/10/2014 17 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
104 24/09/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
105 23/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
106 22/09/2014 4 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
107 18/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
108 17/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ amnhacbinhminh
109 16/09/2014 9 ngày 44.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pianobay
110 07/09/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 23.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
111 05/09/2014 9 ngày 68.000.000 ₫ Tăng 16.000.000 VNĐ sovacojsc
112 27/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
113 26/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
114 24/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
115 22/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
116 20/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.550.000 VNĐ Pianohanoi
117 18/08/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
118 16/08/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
119 15/08/2014 3 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 7.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
120 12/08/2014 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
121 30/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
122 29/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
123 28/07/2014 4 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
124 24/07/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 38.701.000 VNĐ tca_digital
125 16/07/2014 4 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
126 12/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
127 11/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
128 10/07/2014 16 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
129 24/06/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
130 19/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
131 18/06/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
132 15/06/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
133 14/06/2014 12 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
134 02/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
135 01/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
136 31/05/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
137 30/05/2014 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
138 23/05/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
139 22/05/2014 5 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
140 17/05/2014 4 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
141 13/05/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
142 12/05/2014 27 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
143 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
144 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
145 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
146 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
147 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
148 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
149 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
150 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
151 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
152 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
153 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
154 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
155 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
156 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
157 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
158 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
159 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
160 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
161 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
162 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
163 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
164 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
165 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
166 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
167 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
168 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
169 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
170 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
171 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
172 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
173 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
174 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
175 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
176 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
177 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
178 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
179 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
180 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
181 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
182 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
183 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
184 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
185 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
186 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
187 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
188 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
189 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 ₫ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
190 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 ₫ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
191 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
192 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
193 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
194 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
195 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
196 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
197 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
198 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
199 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
200 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
201 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
202 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
203 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
204 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
205 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
206 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
207 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
208 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
209 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
210 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
211 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 ₫ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
212 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
213 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
214 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
215 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
216 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
217 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
218 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
219 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
220 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
221 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
222 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
223 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
224 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
225 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
226 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
227 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
228 16/09/2012 52.000.000 ₫ Pianohanoi
Có tổng cộng 228 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.