Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/07/2017 3 ngày 46.190.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ goodpiano
2 15/07/2017 7 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ goodpiano
3 08/07/2017 8 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi epianohn
4 30/06/2017 3 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi epianohn
5 27/06/2017 1 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi epianohn
6 26/06/2017 1 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi epianohn
7 25/06/2017 1 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi epianohn
8 24/06/2017 10 ngày 42.000.000 ₫ Giảm 27.000.000 VNĐ epianohn
9 14/06/2017 2 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
10 12/06/2017 2 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 17.500.000 VNĐ dannguyenpiano
11 10/06/2017 1 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
12 09/06/2017 1 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
13 08/06/2017 2 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
14 06/06/2017 39 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
15 28/04/2017 2 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
16 26/04/2017 1 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
17 25/04/2017 2 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
18 23/04/2017 11 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
19 12/04/2017 1 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
20 11/04/2017 1 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
21 10/04/2017 15 ngày 51.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ GrandPIANO
22 26/03/2017 12 ngày 52.500.000 ₫ Giảm 16.500.000 VNĐ GrandPIANO
23 14/03/2017 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
24 13/03/2017 1 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 16.500.000 VNĐ dannguyenpiano
25 12/03/2017 1 ngày 52.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
26 11/03/2017 93 ngày 52.500.000 ₫ Giảm 16.500.000 VNĐ GrandPIANO
27 08/12/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
28 07/12/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
29 06/12/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
30 05/12/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 15.500.000 VNĐ musicstar
31 02/12/2016 2 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
32 30/11/2016 19 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
33 11/11/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
34 10/11/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
35 09/11/2016 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
36 06/11/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
37 05/11/2016 2 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
38 03/11/2016 8 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
39 26/10/2016 6 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
40 20/10/2016 5 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
41 15/10/2016 15 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
42 30/09/2016 6 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
43 24/09/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
44 23/09/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
45 22/09/2016 6 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
46 16/09/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
47 15/09/2016 22 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
48 24/08/2016 15 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
49 09/08/2016 4 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
50 05/08/2016 4 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
51 01/08/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
52 28/07/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
53 27/07/2016 5 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 9.201.000 VNĐ piano25haonam
54 22/07/2016 27 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
55 25/06/2016 9 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
56 16/06/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
57 14/06/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
58 13/06/2016 14 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
59 30/05/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
60 29/05/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
61 26/05/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
62 22/05/2016 15 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
63 07/05/2016 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
64 04/05/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
65 20/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
66 19/04/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
67 18/04/2016 2 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
68 16/04/2016 13 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
69 03/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
70 02/04/2016 6 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
71 27/03/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ piano25haonam
72 26/03/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
73 25/03/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
74 11/03/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
75 10/03/2016 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
76 03/03/2016 5 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
77 27/02/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
78 26/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
79 24/02/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
80 20/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
81 19/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
82 18/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
83 17/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
84 16/02/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
85 13/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ musicstar
86 11/02/2016 2 ngày 58.100.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
87 09/02/2016 17 ngày 58.100.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ piano25haonam
88 23/01/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
89 22/01/2016 20 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
90 02/01/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 23.201.000 VNĐ tcaaudio
91 31/12/2015 10 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
92 21/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
93 19/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
94 18/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
95 17/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
96 16/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
97 14/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
98 12/12/2015 17 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
99 25/11/2015 5 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
100 20/11/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
101 18/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
102 13/11/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
103 11/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
104 06/11/2015 15 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
105 22/10/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
106 21/10/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 16.500.000 VNĐ sovacojsc
107 19/10/2015 6 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ musicstar
108 13/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
109 12/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
110 11/10/2015 9 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
111 02/10/2015 66 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
112 28/07/2015 32 ngày 47.500.000 ₫ Giảm 22.500.000 VNĐ musicstar
113 26/06/2015 6 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 18.000.000 VNĐ sovacojsc
114 20/06/2015 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
115 18/06/2015 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ Pianohanoi
116 11/06/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
117 10/06/2015 9 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ sovacojsc
118 01/06/2015 3 ngày 59.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ thienniempiano
119 29/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
120 27/05/2015 4 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 25.550.000 VNĐ sovacojsc
121 23/05/2015 15 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 25.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
122 08/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ sovacojsc
123 06/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
124 05/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
125 04/05/2015 5 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
126 29/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
127 28/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
128 27/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
129 26/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
130 25/04/2015 13 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
131 12/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
132 11/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
133 10/04/2015 44 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
134 25/02/2015 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 40.500.000 VNĐ sovacojsc
135 22/02/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
136 21/02/2015 4 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
137 17/02/2015 8 ngày 47.500.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ musicstar
138 09/02/2015 34 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
139 06/01/2015 6 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
140 31/12/2014 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
141 28/12/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
142 27/12/2014 13 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
143 14/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
144 13/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
145 12/12/2014 2 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
146 10/12/2014 14 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
147 26/11/2014 30 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
148 27/10/2014 7 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
149 20/10/2014 9 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
150 11/10/2014 17 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
151 24/09/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
152 23/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
153 22/09/2014 4 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
154 18/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
155 17/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ amnhacbinhminh
156 16/09/2014 9 ngày 44.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pianobay
157 07/09/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 23.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
158 05/09/2014 9 ngày 68.000.000 ₫ Tăng 16.000.000 VNĐ sovacojsc
159 27/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
160 26/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
161 24/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
162 22/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
163 20/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.550.000 VNĐ Pianohanoi
164 18/08/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
165 16/08/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
166 15/08/2014 3 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 7.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
167 12/08/2014 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
168 30/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
169 29/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
170 28/07/2014 4 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
171 24/07/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 38.701.000 VNĐ tca_digital
172 16/07/2014 4 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
173 12/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
174 11/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
175 10/07/2014 16 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
176 24/06/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
177 19/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
178 18/06/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
179 15/06/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
180 14/06/2014 12 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
181 02/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
182 01/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
183 31/05/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
184 30/05/2014 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
185 23/05/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
186 22/05/2014 5 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
187 17/05/2014 4 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
188 13/05/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
189 12/05/2014 27 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
190 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
191 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
192 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
193 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
194 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
195 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
196 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
197 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
198 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
199 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
200 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
201 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
202 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
203 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
204 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
205 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
206 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
207 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
208 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
209 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
210 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
211 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
212 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
213 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
214 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
215 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
216 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
217 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
218 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
219 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
220 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
221 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
222 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
223 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
224 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
225 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
226 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
227 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
228 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
229 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
230 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
231 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
232 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
233 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
234 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
235 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
236 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 ₫ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
237 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 ₫ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
238 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
239 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
240 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
241 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
242 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
243 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
244 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
245 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
246 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
247 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
248 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
249 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
250 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
251 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
252 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
253 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
254 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
255 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
256 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
257 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
258 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 ₫ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
259 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
260 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
261 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
262 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
263 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
264 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
265 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
266 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
267 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
268 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
269 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
270 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
271 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
272 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
273 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
274 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
275 16/09/2012 52.000.000 ₫ Pianohanoi
Có tổng cộng 275 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.