Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/07/2016 27 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
2 25/06/2016 9 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
3 16/06/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
4 14/06/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
5 13/06/2016 14 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
6 30/05/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
7 29/05/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
8 26/05/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
9 22/05/2016 15 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
10 07/05/2016 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
11 04/05/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
12 20/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
13 19/04/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
14 18/04/2016 2 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
15 16/04/2016 13 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
16 03/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
17 02/04/2016 6 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
18 27/03/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ piano25haonam
19 26/03/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
20 25/03/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
21 11/03/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
22 10/03/2016 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
23 03/03/2016 5 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
24 27/02/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
25 26/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
26 24/02/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
27 20/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
28 19/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
29 18/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
30 17/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
31 16/02/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
32 13/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ musicstar
33 11/02/2016 2 ngày 58.100.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
34 09/02/2016 17 ngày 58.100.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ piano25haonam
35 23/01/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
36 22/01/2016 20 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
37 02/01/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 23.201.000 VNĐ tcaaudio
38 31/12/2015 10 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
39 21/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
40 19/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
41 18/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
42 17/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
43 16/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
44 14/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
45 12/12/2015 17 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
46 25/11/2015 5 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
47 20/11/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
48 18/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
49 13/11/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
50 11/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
51 06/11/2015 15 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
52 22/10/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
53 21/10/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 16.500.000 VNĐ sovacojsc
54 19/10/2015 6 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ musicstar
55 13/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
56 12/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
57 11/10/2015 9 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
58 02/10/2015 66 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
59 28/07/2015 32 ngày 47.500.000 ₫ Giảm 22.500.000 VNĐ musicstar
60 26/06/2015 6 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 18.000.000 VNĐ sovacojsc
61 20/06/2015 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
62 18/06/2015 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ Pianohanoi
63 11/06/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
64 10/06/2015 9 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ sovacojsc
65 01/06/2015 3 ngày 59.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ thienniempiano
66 29/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
67 27/05/2015 4 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 25.550.000 VNĐ sovacojsc
68 23/05/2015 15 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 25.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
69 08/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ sovacojsc
70 06/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
71 05/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
72 04/05/2015 5 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
73 29/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
74 28/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
75 27/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
76 26/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
77 25/04/2015 13 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
78 12/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
79 11/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
80 10/04/2015 44 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
81 25/02/2015 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 40.500.000 VNĐ sovacojsc
82 22/02/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
83 21/02/2015 4 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
84 17/02/2015 8 ngày 47.500.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ musicstar
85 09/02/2015 34 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
86 06/01/2015 6 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
87 31/12/2014 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
88 28/12/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
89 27/12/2014 13 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
90 14/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
91 13/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
92 12/12/2014 2 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
93 10/12/2014 14 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
94 26/11/2014 30 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
95 27/10/2014 7 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
96 20/10/2014 9 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
97 11/10/2014 17 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
98 24/09/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
99 23/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
100 22/09/2014 4 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
101 18/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
102 17/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ amnhacbinhminh
103 16/09/2014 9 ngày 44.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pianobay
104 07/09/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 23.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
105 05/09/2014 9 ngày 68.000.000 ₫ Tăng 16.000.000 VNĐ sovacojsc
106 27/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
107 26/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
108 24/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
109 22/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
110 20/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.550.000 VNĐ Pianohanoi
111 18/08/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
112 16/08/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
113 15/08/2014 3 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 7.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
114 12/08/2014 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
115 30/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
116 29/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
117 28/07/2014 4 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
118 24/07/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 38.701.000 VNĐ tca_digital
119 16/07/2014 4 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
120 12/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
121 11/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
122 10/07/2014 16 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
123 24/06/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
124 19/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
125 18/06/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
126 15/06/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
127 14/06/2014 12 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
128 02/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
129 01/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
130 31/05/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
131 30/05/2014 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
132 23/05/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
133 22/05/2014 5 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
134 17/05/2014 4 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
135 13/05/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
136 12/05/2014 27 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
137 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
138 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
139 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
140 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
141 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
142 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
143 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
144 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
145 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
146 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
147 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
148 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
149 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
150 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
151 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
152 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
153 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
154 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
155 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
156 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
157 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
158 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
159 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
160 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
161 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
162 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
163 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
164 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
165 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
166 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
167 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
168 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
169 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
170 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
171 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
172 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
173 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
174 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
175 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
176 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
177 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
178 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
179 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
180 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
181 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
182 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
183 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 ₫ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
184 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 ₫ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
185 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
186 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
187 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
188 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
189 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
190 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
191 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
192 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
193 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
194 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
195 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
196 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
197 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
198 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
199 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
200 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
201 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
202 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
203 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
204 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
205 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 ₫ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
206 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
207 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
208 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
209 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
210 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
211 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
212 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
213 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
214 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
215 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
216 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
217 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
218 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
219 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
220 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
221 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
222 16/09/2012 52.000.000 ₫ Pianohanoi
Có tổng cộng 222 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.