Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
2 19/04/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
3 18/04/2016 2 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
4 16/04/2016 13 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
5 03/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
6 02/04/2016 6 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
7 27/03/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ piano25haonam
8 26/03/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
9 25/03/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
10 11/03/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
11 10/03/2016 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
12 03/03/2016 5 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
13 27/02/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
14 26/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
15 24/02/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
16 20/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
17 19/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
18 18/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
19 17/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
20 16/02/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
21 13/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ musicstar
22 11/02/2016 2 ngày 58.100.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
23 09/02/2016 17 ngày 58.100.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ piano25haonam
24 23/01/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
25 22/01/2016 20 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
26 02/01/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 23.201.000 VNĐ tcaaudio
27 31/12/2015 10 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
28 21/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
29 19/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
30 18/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
31 17/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
32 16/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
33 14/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
34 12/12/2015 17 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
35 25/11/2015 5 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
36 20/11/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
37 18/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
38 13/11/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
39 11/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
40 06/11/2015 15 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
41 22/10/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
42 21/10/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 16.500.000 VNĐ sovacojsc
43 19/10/2015 6 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ musicstar
44 13/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
45 12/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
46 11/10/2015 9 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
47 02/10/2015 66 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
48 28/07/2015 32 ngày 47.500.000 ₫ Giảm 22.500.000 VNĐ musicstar
49 26/06/2015 6 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 18.000.000 VNĐ sovacojsc
50 20/06/2015 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
51 18/06/2015 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ Pianohanoi
52 11/06/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
53 10/06/2015 9 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ sovacojsc
54 01/06/2015 3 ngày 59.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ thienniempiano
55 29/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
56 27/05/2015 4 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 25.550.000 VNĐ sovacojsc
57 23/05/2015 15 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 25.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
58 08/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ sovacojsc
59 06/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
60 05/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
61 04/05/2015 5 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
62 29/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
63 28/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
64 27/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
65 26/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
66 25/04/2015 13 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
67 12/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
68 11/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
69 10/04/2015 44 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
70 25/02/2015 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 40.500.000 VNĐ sovacojsc
71 22/02/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
72 21/02/2015 4 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
73 17/02/2015 8 ngày 47.500.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ musicstar
74 09/02/2015 34 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
75 06/01/2015 6 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
76 31/12/2014 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
77 28/12/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
78 27/12/2014 13 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
79 14/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
80 13/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
81 12/12/2014 2 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
82 10/12/2014 14 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
83 26/11/2014 30 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
84 27/10/2014 7 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
85 20/10/2014 9 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
86 11/10/2014 17 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
87 24/09/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
88 23/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
89 22/09/2014 4 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
90 18/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
91 17/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ amnhacbinhminh
92 16/09/2014 9 ngày 44.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pianobay
93 07/09/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 23.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
94 05/09/2014 9 ngày 68.000.000 ₫ Tăng 16.000.000 VNĐ sovacojsc
95 27/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
96 26/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
97 24/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
98 22/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
99 20/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.550.000 VNĐ Pianohanoi
100 18/08/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
101 16/08/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
102 15/08/2014 3 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 7.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
103 12/08/2014 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
104 30/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
105 29/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
106 28/07/2014 4 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
107 24/07/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 38.701.000 VNĐ tca_digital
108 16/07/2014 4 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
109 12/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
110 11/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
111 10/07/2014 16 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
112 24/06/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
113 19/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
114 18/06/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
115 15/06/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
116 14/06/2014 12 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
117 02/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
118 01/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
119 31/05/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
120 30/05/2014 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
121 23/05/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
122 22/05/2014 5 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
123 17/05/2014 4 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
124 13/05/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
125 12/05/2014 27 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
126 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
127 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
128 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
129 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
130 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
131 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
132 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
133 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
134 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
135 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
136 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
137 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
138 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
139 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
140 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
141 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
142 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
143 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
144 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
145 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
146 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
147 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
148 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
149 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
150 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
151 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
152 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
153 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
154 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
155 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
156 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
157 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
158 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
159 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
160 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
161 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
162 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
163 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
164 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
165 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
166 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
167 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
168 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
169 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
170 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
171 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
172 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 ₫ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
173 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 ₫ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
174 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
175 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
176 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
177 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
178 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
179 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
180 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
181 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
182 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
183 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
184 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
185 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
186 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
187 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
188 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
189 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
190 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
191 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
192 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
193 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
194 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 ₫ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
195 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
196 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
197 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
198 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
199 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
200 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
201 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
202 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
203 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
204 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
205 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
206 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
207 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
208 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
209 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
210 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
211 16/09/2012 52.000.000 ₫ Pianohanoi
Có tổng cộng 211 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.