• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
2 27/05/2015 4 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 25.550.000 VNĐ sovacojsc
3 23/05/2015 15 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 25.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
4 08/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ sovacojsc
5 06/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
6 05/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
7 04/05/2015 5 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
8 29/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
9 28/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
10 27/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
11 26/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
12 25/04/2015 13 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
13 12/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
14 11/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
15 10/04/2015 44 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
16 25/02/2015 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 40.500.000 VNĐ sovacojsc
17 22/02/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
18 21/02/2015 4 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
19 17/02/2015 8 ngày 47.500.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ musicstar
20 09/02/2015 34 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
21 06/01/2015 6 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
22 31/12/2014 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
23 28/12/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
24 27/12/2014 13 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
25 14/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
26 13/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
27 12/12/2014 2 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
28 10/12/2014 14 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
29 26/11/2014 30 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
30 27/10/2014 7 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
31 20/10/2014 9 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
32 11/10/2014 17 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
33 24/09/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
34 23/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
35 22/09/2014 4 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
36 18/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
37 17/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ amnhacbinhminh
38 16/09/2014 9 ngày 44.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pianobay
39 07/09/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 23.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
40 05/09/2014 9 ngày 68.000.000 ₫ Tăng 16.000.000 VNĐ sovacojsc
41 27/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
42 26/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
43 24/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
44 22/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
45 20/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.550.000 VNĐ Pianohanoi
46 18/08/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
47 16/08/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
48 15/08/2014 3 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 7.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
49 12/08/2014 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
50 30/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
51 29/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
52 28/07/2014 4 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
53 24/07/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 38.701.000 VNĐ tca_digital
54 16/07/2014 4 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
55 12/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
56 11/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
57 10/07/2014 16 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
58 24/06/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
59 19/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
60 18/06/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
61 15/06/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
62 14/06/2014 12 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
63 02/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
64 01/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
65 31/05/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
66 30/05/2014 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
67 23/05/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
68 22/05/2014 5 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
69 17/05/2014 4 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
70 13/05/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
71 12/05/2014 27 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
72 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
73 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
74 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
75 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
76 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
77 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
78 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
79 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
80 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
81 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
82 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
83 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
84 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
85 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
86 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
87 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
88 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
89 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
90 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
91 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
92 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
93 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
94 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
95 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
96 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
97 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
98 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
99 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
100 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
101 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
102 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
103 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
104 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
105 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
106 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
107 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
108 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
109 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
110 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
111 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
112 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
113 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
114 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
115 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
116 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
117 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
118 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 ₫ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
119 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 ₫ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
120 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
121 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
122 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
123 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
124 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
125 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
126 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
127 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
128 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
129 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
130 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
131 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
132 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
133 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
134 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
135 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
136 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
137 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
138 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
139 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
140 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 ₫ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
141 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
142 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
143 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
144 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
145 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
146 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
147 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
148 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
149 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
150 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
151 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
152 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
153 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
154 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
155 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
156 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
157 16/09/2012 52.000.000 ₫ Pianohanoi
Có tổng cộng 157 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Piano (Đàn Piano, đàn pi a no, dan piano, dan pi a no)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Yamaha YUS trong mục Đàn Piano
Từ khóa nổi bật trong tuần: pin sạc dự phòng, phu de, sony, htc, in nhiệt