Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/09/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
2 23/09/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
3 22/09/2016 6 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
4 16/09/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
5 15/09/2016 22 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
6 24/08/2016 15 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
7 09/08/2016 4 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
8 05/08/2016 4 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
9 01/08/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
10 28/07/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
11 27/07/2016 5 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 9.201.000 VNĐ piano25haonam
12 22/07/2016 27 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
13 25/06/2016 9 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
14 16/06/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
15 14/06/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
16 13/06/2016 14 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
17 30/05/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
18 29/05/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
19 26/05/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
20 22/05/2016 15 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
21 07/05/2016 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
22 04/05/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
23 20/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
24 19/04/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
25 18/04/2016 2 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
26 16/04/2016 13 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
27 03/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
28 02/04/2016 6 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
29 27/03/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ piano25haonam
30 26/03/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
31 25/03/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
32 11/03/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
33 10/03/2016 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
34 03/03/2016 5 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
35 27/02/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
36 26/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
37 24/02/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
38 20/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
39 19/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
40 18/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
41 17/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
42 16/02/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
43 13/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ musicstar
44 11/02/2016 2 ngày 58.100.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
45 09/02/2016 17 ngày 58.100.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ piano25haonam
46 23/01/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
47 22/01/2016 20 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
48 02/01/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 23.201.000 VNĐ tcaaudio
49 31/12/2015 10 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
50 21/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
51 19/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
52 18/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
53 17/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
54 16/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
55 14/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
56 12/12/2015 17 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
57 25/11/2015 5 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
58 20/11/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
59 18/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
60 13/11/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
61 11/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
62 06/11/2015 15 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
63 22/10/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
64 21/10/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 16.500.000 VNĐ sovacojsc
65 19/10/2015 6 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ musicstar
66 13/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
67 12/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
68 11/10/2015 9 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
69 02/10/2015 66 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
70 28/07/2015 32 ngày 47.500.000 ₫ Giảm 22.500.000 VNĐ musicstar
71 26/06/2015 6 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 18.000.000 VNĐ sovacojsc
72 20/06/2015 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
73 18/06/2015 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ Pianohanoi
74 11/06/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
75 10/06/2015 9 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ sovacojsc
76 01/06/2015 3 ngày 59.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ thienniempiano
77 29/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
78 27/05/2015 4 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 25.550.000 VNĐ sovacojsc
79 23/05/2015 15 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 25.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
80 08/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ sovacojsc
81 06/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
82 05/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
83 04/05/2015 5 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
84 29/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
85 28/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
86 27/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
87 26/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
88 25/04/2015 13 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
89 12/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
90 11/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
91 10/04/2015 44 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
92 25/02/2015 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 40.500.000 VNĐ sovacojsc
93 22/02/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
94 21/02/2015 4 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
95 17/02/2015 8 ngày 47.500.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ musicstar
96 09/02/2015 34 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
97 06/01/2015 6 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
98 31/12/2014 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
99 28/12/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
100 27/12/2014 13 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
101 14/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
102 13/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
103 12/12/2014 2 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
104 10/12/2014 14 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
105 26/11/2014 30 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
106 27/10/2014 7 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
107 20/10/2014 9 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
108 11/10/2014 17 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
109 24/09/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
110 23/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
111 22/09/2014 4 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
112 18/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
113 17/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ amnhacbinhminh
114 16/09/2014 9 ngày 44.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pianobay
115 07/09/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 23.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
116 05/09/2014 9 ngày 68.000.000 ₫ Tăng 16.000.000 VNĐ sovacojsc
117 27/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
118 26/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
119 24/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
120 22/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
121 20/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.550.000 VNĐ Pianohanoi
122 18/08/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
123 16/08/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
124 15/08/2014 3 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 7.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
125 12/08/2014 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
126 30/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
127 29/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
128 28/07/2014 4 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
129 24/07/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 38.701.000 VNĐ tca_digital
130 16/07/2014 4 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
131 12/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
132 11/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
133 10/07/2014 16 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
134 24/06/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
135 19/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
136 18/06/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
137 15/06/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
138 14/06/2014 12 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
139 02/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
140 01/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
141 31/05/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
142 30/05/2014 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
143 23/05/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
144 22/05/2014 5 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
145 17/05/2014 4 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
146 13/05/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
147 12/05/2014 27 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
148 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
149 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
150 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
151 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
152 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
153 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
154 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
155 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
156 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
157 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
158 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
159 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
160 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
161 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
162 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
163 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
164 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
165 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
166 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
167 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
168 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
169 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
170 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
171 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
172 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
173 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
174 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
175 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
176 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
177 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
178 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
179 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
180 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
181 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
182 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
183 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
184 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
185 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
186 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
187 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
188 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
189 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
190 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
191 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
192 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
193 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
194 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 ₫ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
195 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 ₫ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
196 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
197 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
198 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
199 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
200 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
201 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
202 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
203 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
204 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
205 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
206 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
207 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
208 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
209 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
210 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
211 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
212 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
213 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
214 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
215 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
216 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 ₫ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
217 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
218 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
219 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
220 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
221 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
222 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
223 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
224 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
225 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
226 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
227 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
228 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
229 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
230 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
231 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
232 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
233 16/09/2012 52.000.000 ₫ Pianohanoi
Có tổng cộng 233 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.