• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
2 25/04/2015 13 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
3 12/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
4 11/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
5 10/04/2015 44 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
6 25/02/2015 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 40.500.000 VNĐ sovacojsc
7 22/02/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
8 21/02/2015 4 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
9 17/02/2015 8 ngày 47.500.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ musicstar
10 09/02/2015 34 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
11 06/01/2015 6 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
12 31/12/2014 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
13 28/12/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
14 27/12/2014 13 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
15 14/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
16 13/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
17 12/12/2014 2 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
18 10/12/2014 14 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
19 26/11/2014 30 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
20 27/10/2014 7 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
21 20/10/2014 9 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
22 11/10/2014 17 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
23 24/09/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
24 23/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
25 22/09/2014 4 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
26 18/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
27 17/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ amnhacbinhminh
28 16/09/2014 9 ngày 44.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pianobay
29 07/09/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 23.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
30 05/09/2014 9 ngày 68.000.000 ₫ Tăng 16.000.000 VNĐ sovacojsc
31 27/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
32 26/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
33 24/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
34 22/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
35 20/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.550.000 VNĐ Pianohanoi
36 18/08/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
37 16/08/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
38 15/08/2014 3 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 7.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
39 12/08/2014 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
40 30/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
41 29/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
42 28/07/2014 4 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
43 24/07/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 38.701.000 VNĐ tca_digital
44 16/07/2014 4 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
45 12/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
46 11/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
47 10/07/2014 16 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
48 24/06/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
49 19/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
50 18/06/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
51 15/06/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
52 14/06/2014 12 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
53 02/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
54 01/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
55 31/05/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
56 30/05/2014 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
57 23/05/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
58 22/05/2014 5 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
59 17/05/2014 4 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
60 13/05/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
61 12/05/2014 27 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
62 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
63 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
64 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
65 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
66 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
67 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
68 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
69 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
70 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
71 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
72 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
73 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
74 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
75 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
76 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
77 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
78 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
79 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
80 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
81 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
82 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
83 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
84 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
85 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
86 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
87 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
88 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
89 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
90 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
91 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
92 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
93 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
94 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
95 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
96 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
97 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
98 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
99 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
100 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
101 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
102 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
103 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
104 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
105 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
106 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
107 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
108 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 ₫ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
109 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 ₫ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
110 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
111 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
112 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
113 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
114 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
115 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
116 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
117 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
118 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
119 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
120 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
121 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
122 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
123 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
124 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
125 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
126 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
127 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
128 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
129 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
130 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 ₫ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
131 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
132 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
133 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
134 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
135 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
136 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
137 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
138 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
139 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
140 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
141 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
142 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
143 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
144 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
145 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
146 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
147 16/09/2012 52.000.000 ₫ Pianohanoi
Có tổng cộng 147 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Piano (Đàn Piano, đàn pi a no, dan piano, dan pi a no)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Yamaha YUS trong mục Đàn Piano
Từ khóa nổi bật trong tuần: may cha, ken, iphone, ta ta, honda