• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/11/2014 30 ngày 88.000.000 VNĐ Giá không đổi sovacojsc
2 27/10/2014 7 ngày 88.000.000 VNĐ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
3 20/10/2014 9 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
4 11/10/2014 17 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
5 24/09/2014 1 ngày 88.000.000 VNĐ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
6 23/09/2014 1 ngày 44.450.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
7 22/09/2014 4 ngày 44.450.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
8 18/09/2014 1 ngày 44.450.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
9 17/09/2014 1 ngày 44.450.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ amnhacbinhminh
10 16/09/2014 9 ngày 44.500.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ pianobay
11 07/09/2014 2 ngày 44.450.000 VNĐ Giảm 23.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
12 05/09/2014 9 ngày 68.000.000 VNĐ Tăng 16.000.000 VNĐ sovacojsc
13 27/08/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
14 26/08/2014 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
15 24/08/2014 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
16 22/08/2014 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
17 20/08/2014 2 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 7.550.000 VNĐ Pianohanoi
18 18/08/2014 2 ngày 44.450.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
19 16/08/2014 1 ngày 44.450.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
20 15/08/2014 3 ngày 44.450.000 VNĐ Giảm 7.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
21 12/08/2014 13 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
22 30/07/2014 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
23 29/07/2014 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
24 28/07/2014 4 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
25 24/07/2014 8 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 38.701.000 VNĐ tca_digital
26 16/07/2014 4 ngày 85.500.000 VNĐ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
27 12/07/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
28 11/07/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
29 10/07/2014 16 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
30 24/06/2014 5 ngày 48.000.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
31 19/06/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
32 18/06/2014 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
33 15/06/2014 1 ngày 85.500.000 VNĐ Giá không đổi toyopianovietnam
34 14/06/2014 12 ngày 85.500.000 VNĐ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
35 02/06/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
36 01/06/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
37 31/05/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
38 30/05/2014 7 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
39 23/05/2014 1 ngày 85.500.000 VNĐ Giá không đổi toyopianovietnam
40 22/05/2014 5 ngày 85.500.000 VNĐ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
41 17/05/2014 4 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
42 13/05/2014 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
43 12/05/2014 27 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
44 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
45 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
46 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 VNĐ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
47 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
48 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
49 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
50 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
51 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
52 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
53 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
54 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
55 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
56 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
57 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
58 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
59 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
60 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
61 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
62 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
63 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
64 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 VNĐ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
65 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
66 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
67 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
68 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
69 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
70 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
71 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
72 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
73 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
74 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
75 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
76 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
77 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
78 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
79 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
80 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
81 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
82 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
83 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
84 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
85 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
86 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
87 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
88 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
89 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
90 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 VNĐ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
91 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 VNĐ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
92 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
93 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
94 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
95 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
96 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
97 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
98 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
99 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
100 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
101 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
102 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
103 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
104 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
105 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
106 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
107 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
108 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
109 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
110 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
111 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
112 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 VNĐ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
113 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 VNĐ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
114 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
115 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
116 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
117 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
118 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
119 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
120 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
121 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
122 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
123 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
124 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
125 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
126 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
127 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
128 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
129 16/09/2012 52.000.000 VNĐ Pianohanoi
Có tổng cộng 129 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Piano (Đàn Piano, đàn pi a no, dan piano, dan pi a no)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Yamaha YUS trong mục Đàn Piano