• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/07/2014 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
2 29/07/2014 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
3 28/07/2014 4 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
4 24/07/2014 8 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 38.701.000 VNĐ tca_digital
5 16/07/2014 4 ngày 85.500.000 VNĐ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
6 12/07/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
7 11/07/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
8 10/07/2014 16 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
9 24/06/2014 5 ngày 48.000.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
10 19/06/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
11 18/06/2014 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
12 15/06/2014 1 ngày 85.500.000 VNĐ Giá không đổi toyopianovietnam
13 14/06/2014 12 ngày 85.500.000 VNĐ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
14 02/06/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
15 01/06/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
16 31/05/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
17 30/05/2014 7 ngày 52.000.000 VNĐ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
18 23/05/2014 1 ngày 85.500.000 VNĐ Giá không đổi toyopianovietnam
19 22/05/2014 5 ngày 85.500.000 VNĐ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
20 17/05/2014 4 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
21 13/05/2014 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
22 12/05/2014 27 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
23 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
24 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
25 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 VNĐ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
26 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
27 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
28 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
29 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
30 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
31 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
32 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
33 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
34 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
35 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
36 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
37 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
38 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
39 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
40 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
41 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 VNĐ Giá không đổi pianobay
42 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
43 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 VNĐ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
44 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
45 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
46 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
47 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
48 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
49 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
50 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
51 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
52 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
53 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
54 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
55 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
56 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
57 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
58 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
59 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
60 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
61 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
62 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 VNĐ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
63 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
64 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
65 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
66 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
67 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
68 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
69 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 VNĐ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
70 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 VNĐ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
71 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 VNĐ Giá không đổi amnhacmozart
72 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
73 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
74 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
75 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
76 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
77 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
78 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
79 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
80 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
81 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
82 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
83 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
84 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
85 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
86 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
87 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
88 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
89 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
90 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 VNĐ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
91 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 VNĐ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
92 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 VNĐ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
93 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
94 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
95 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
96 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
97 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
98 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
99 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
100 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
101 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
102 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
103 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 VNĐ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
104 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
105 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 VNĐ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
106 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
107 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 VNĐ Giá không đổi Pianohanoi
108 16/09/2012 52.000.000 VNĐ Pianohanoi
Có tổng cộng 108 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Piano (Đàn Piano, đàn pi a no, dan piano, dan pi a no)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Yamaha YUS trong mục Đàn Piano