• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha PSR-47

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha PSR-47 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/08/2014 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
2 21/08/2014 31 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
3 21/07/2014 10 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
4 11/07/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
5 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
6 08/07/2014 6 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
7 02/07/2014 20 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
8 12/06/2014 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
9 11/06/2014 12 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
10 30/05/2014 10 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ nhacculuynguyen
11 20/05/2014 2 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
12 18/05/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
13 17/05/2014 13 ngày 800.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ amnhacbinhminh
14 04/05/2014 3 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
15 01/05/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
16 30/04/2014 22 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhphung_musichouse
17 08/04/2014 6 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
18 02/04/2014 4 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
19 29/03/2014 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
20 28/03/2014 6 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
21 22/03/2014 10 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
22 12/03/2014 2 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
23 10/03/2014 10 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
24 28/02/2014 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
25 26/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
26 25/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
27 24/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
28 23/02/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
29 22/02/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
30 21/02/2014 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
31 20/02/2014 15 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
32 05/02/2014 7 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
33 29/01/2014 8 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ nhaccumanhcuong
34 21/01/2014 8 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
35 13/01/2014 9 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
36 04/01/2014 2 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
37 02/01/2014 5 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
38 28/12/2013 23 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhphung_musichouse
39 05/12/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
40 04/12/2013 13 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
41 21/11/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
42 19/11/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
43 18/11/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
44 16/11/2013 16 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
45 31/10/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
46 29/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
47 28/10/2013 13 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
48 15/10/2013 15 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
49 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
50 29/09/2013 15 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
51 14/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi minhphung_musichouse
52 13/09/2013 15 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuthiennhan
53 29/08/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
54 27/08/2013 5 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuthiennhan
55 22/08/2013 6 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
56 16/08/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
57 14/08/2013 2 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
58 12/08/2013 7 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
59 05/08/2013 10 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
60 26/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhphung_musichouse
61 25/07/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
62 23/07/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
63 22/07/2013 6 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
64 16/07/2013 16 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
65 30/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
66 29/06/2013 6 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
67 23/06/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
68 22/06/2013 15 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
69 07/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
70 06/06/2013 3 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
71 03/06/2013 4 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
72 30/05/2013 4 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ minhphung_musichouse
73 26/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
74 25/05/2013 3 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
75 22/05/2013 4 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
76 18/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi minhphung_musichouse
77 17/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhphung_musichouse
78 16/05/2013 6 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
79 10/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
80 09/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
81 08/05/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
82 07/05/2013 11 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
83 26/04/2013 4 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
84 22/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
85 21/04/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
86 19/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
87 18/04/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
88 17/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
89 16/04/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
90 15/04/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
91 14/04/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
92 11/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
93 10/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
94 09/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
95 08/04/2013 4 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
96 04/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
97 03/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
98 02/04/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
99 01/04/2013 4 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
100 28/03/2013 3 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhphung_musichouse
101 25/03/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
102 23/03/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
103 21/03/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
104 19/03/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhphung_musichouse
105 18/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
106 17/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
107 16/03/2013 3 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
108 13/03/2013 8 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
109 05/03/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
110 04/03/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
111 02/03/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
112 28/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
113 27/02/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
114 26/02/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
115 25/02/2013 7 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
116 18/02/2013 11 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhphung_musichouse
117 07/02/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
118 04/02/2013 12 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
119 23/01/2013 15 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhphung_musichouse
120 08/01/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
121 07/01/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
122 05/01/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
123 04/01/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
124 01/01/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
125 31/12/2012 7 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ nhaccumanhcuong
126 24/12/2012 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
127 23/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
128 22/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
129 21/12/2012 3 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
130 18/12/2012 3 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
131 15/12/2012 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
132 13/12/2012 5 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
133 08/12/2012 2 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
134 06/12/2012 9 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
135 27/11/2012 15 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
136 12/11/2012 5 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
137 07/11/2012 44 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
138 24/09/2012 48 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
139 07/08/2012 26 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
140 12/07/2012 2.000.000 VNĐ nhaccumanhcuong
Có tổng cộng 140 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha PSR-47 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Organ (Đàn Organ, đàn oc gan, dan organ, dan oc gan)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Yamaha PSR-47 trong mục Đàn Organ