• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha PSR-47

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha PSR-47 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/12/2014 28 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
2 27/11/2014 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
3 26/11/2014 3 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
4 23/11/2014 16 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
5 07/11/2014 9 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
6 29/10/2014 15 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
7 14/10/2014 5 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
8 09/10/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
9 08/10/2014 31 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
10 07/09/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhacculuynguyen
11 06/09/2014 15 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhacculuynguyen
12 22/08/2014 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
13 21/08/2014 31 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
14 21/07/2014 10 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
15 11/07/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
16 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
17 08/07/2014 6 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
18 02/07/2014 20 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
19 12/06/2014 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
20 11/06/2014 12 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
21 30/05/2014 10 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ nhacculuynguyen
22 20/05/2014 2 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
23 18/05/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
24 17/05/2014 13 ngày 800.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ amnhacbinhminh
25 04/05/2014 3 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
26 01/05/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
27 30/04/2014 22 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhphung_musichouse
28 08/04/2014 6 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
29 02/04/2014 4 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
30 29/03/2014 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
31 28/03/2014 6 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
32 22/03/2014 10 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
33 12/03/2014 2 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
34 10/03/2014 10 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
35 28/02/2014 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
36 26/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
37 25/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
38 24/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
39 23/02/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
40 22/02/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
41 21/02/2014 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
42 20/02/2014 15 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
43 05/02/2014 7 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
44 29/01/2014 8 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ nhaccumanhcuong
45 21/01/2014 8 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
46 13/01/2014 9 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
47 04/01/2014 2 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
48 02/01/2014 5 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
49 28/12/2013 23 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhphung_musichouse
50 05/12/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
51 04/12/2013 13 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
52 21/11/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
53 19/11/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
54 18/11/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
55 16/11/2013 16 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
56 31/10/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
57 29/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
58 28/10/2013 13 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
59 15/10/2013 15 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
60 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
61 29/09/2013 15 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
62 14/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi minhphung_musichouse
63 13/09/2013 15 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuthiennhan
64 29/08/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
65 27/08/2013 5 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuthiennhan
66 22/08/2013 6 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
67 16/08/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
68 14/08/2013 2 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
69 12/08/2013 7 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
70 05/08/2013 10 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
71 26/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhphung_musichouse
72 25/07/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
73 23/07/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
74 22/07/2013 6 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
75 16/07/2013 16 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
76 30/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
77 29/06/2013 6 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
78 23/06/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
79 22/06/2013 15 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
80 07/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
81 06/06/2013 3 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
82 03/06/2013 4 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
83 30/05/2013 4 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ minhphung_musichouse
84 26/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
85 25/05/2013 3 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
86 22/05/2013 4 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
87 18/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi minhphung_musichouse
88 17/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhphung_musichouse
89 16/05/2013 6 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
90 10/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
91 09/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
92 08/05/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
93 07/05/2013 11 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
94 26/04/2013 4 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
95 22/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
96 21/04/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
97 19/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
98 18/04/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
99 17/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
100 16/04/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
101 15/04/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
102 14/04/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
103 11/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
104 10/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
105 09/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
106 08/04/2013 4 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
107 04/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
108 03/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
109 02/04/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
110 01/04/2013 4 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
111 28/03/2013 3 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhphung_musichouse
112 25/03/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
113 23/03/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
114 21/03/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
115 19/03/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhphung_musichouse
116 18/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
117 17/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
118 16/03/2013 3 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
119 13/03/2013 8 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
120 05/03/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
121 04/03/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
122 02/03/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
123 28/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
124 27/02/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
125 26/02/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
126 25/02/2013 7 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
127 18/02/2013 11 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhphung_musichouse
128 07/02/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
129 04/02/2013 12 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
130 23/01/2013 15 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhphung_musichouse
131 08/01/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
132 07/01/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
133 05/01/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
134 04/01/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
135 01/01/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
136 31/12/2012 7 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ nhaccumanhcuong
137 24/12/2012 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
138 23/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
139 22/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
140 21/12/2012 3 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
141 18/12/2012 3 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
142 15/12/2012 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
143 13/12/2012 5 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
144 08/12/2012 2 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
145 06/12/2012 9 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
146 27/11/2012 15 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
147 12/11/2012 5 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
148 07/11/2012 44 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
149 24/09/2012 48 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
150 07/08/2012 26 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
151 12/07/2012 2.000.000 VNĐ nhaccumanhcuong
Có tổng cộng 151 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha PSR-47 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Organ (Đàn Organ, đàn oc gan, dan organ, dan oc gan)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Yamaha PSR-47 trong mục Đàn Organ