• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha PSR-47

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha PSR-47 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/07/2014 10 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
2 11/07/2014 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
3 09/07/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
4 08/07/2014 6 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
5 02/07/2014 20 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
6 12/06/2014 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
7 11/06/2014 12 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
8 30/05/2014 10 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ nhacculuynguyen
9 20/05/2014 2 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
10 18/05/2014 1 ngày 800.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
11 17/05/2014 13 ngày 800.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ amnhacbinhminh
12 04/05/2014 3 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
13 01/05/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
14 30/04/2014 22 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhphung_musichouse
15 08/04/2014 6 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
16 02/04/2014 4 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
17 29/03/2014 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
18 28/03/2014 6 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
19 22/03/2014 10 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
20 12/03/2014 2 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
21 10/03/2014 10 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
22 28/02/2014 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
23 26/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
24 25/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
25 24/02/2014 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
26 23/02/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
27 22/02/2014 1 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
28 21/02/2014 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
29 20/02/2014 15 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
30 05/02/2014 7 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
31 29/01/2014 8 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 700.000 VNĐ nhaccumanhcuong
32 21/01/2014 8 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
33 13/01/2014 9 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
34 04/01/2014 2 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
35 02/01/2014 5 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
36 28/12/2013 23 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhphung_musichouse
37 05/12/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
38 04/12/2013 13 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
39 21/11/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
40 19/11/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
41 18/11/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
42 16/11/2013 16 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
43 31/10/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
44 29/10/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
45 28/10/2013 13 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
46 15/10/2013 15 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
47 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
48 29/09/2013 15 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
49 14/09/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi minhphung_musichouse
50 13/09/2013 15 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuthiennhan
51 29/08/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
52 27/08/2013 5 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuthiennhan
53 22/08/2013 6 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
54 16/08/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
55 14/08/2013 2 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
56 12/08/2013 7 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
57 05/08/2013 10 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
58 26/07/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhphung_musichouse
59 25/07/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
60 23/07/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
61 22/07/2013 6 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
62 16/07/2013 16 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
63 30/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
64 29/06/2013 6 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
65 23/06/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
66 22/06/2013 15 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
67 07/06/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
68 06/06/2013 3 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
69 03/06/2013 4 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
70 30/05/2013 4 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ minhphung_musichouse
71 26/05/2013 1 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
72 25/05/2013 3 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
73 22/05/2013 4 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
74 18/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giá không đổi minhphung_musichouse
75 17/05/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhphung_musichouse
76 16/05/2013 6 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
77 10/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
78 09/05/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
79 08/05/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
80 07/05/2013 11 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
81 26/04/2013 4 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
82 22/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
83 21/04/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
84 19/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
85 18/04/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
86 17/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
87 16/04/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
88 15/04/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
89 14/04/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
90 11/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
91 10/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
92 09/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
93 08/04/2013 4 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
94 04/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
95 03/04/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
96 02/04/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
97 01/04/2013 4 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
98 28/03/2013 3 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhphung_musichouse
99 25/03/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
100 23/03/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
101 21/03/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ pianolequan
102 19/03/2013 1 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhphung_musichouse
103 18/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
104 17/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
105 16/03/2013 3 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
106 13/03/2013 8 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
107 05/03/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
108 04/03/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
109 02/03/2013 2 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
110 28/02/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
111 27/02/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
112 26/02/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
113 25/02/2013 7 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
114 18/02/2013 11 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ minhphung_musichouse
115 07/02/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
116 04/02/2013 12 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
117 23/01/2013 15 ngày 1.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ minhphung_musichouse
118 08/01/2013 1 ngày 1.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ pianolequan
119 07/01/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
120 05/01/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
121 04/01/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi trungtamnhaccuteresa
122 01/01/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
123 31/12/2012 7 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ nhaccumanhcuong
124 24/12/2012 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamnhaccuteresa
125 23/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
126 22/12/2012 1 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
127 21/12/2012 3 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
128 18/12/2012 3 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
129 15/12/2012 2 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
130 13/12/2012 5 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
131 08/12/2012 2 ngày 2.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ nhaccumanhcuong
132 06/12/2012 9 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
133 27/11/2012 15 ngày 1.500.000 VNĐ Giá không đổi pianolequan
134 12/11/2012 5 ngày 1.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ pianolequan
135 07/11/2012 44 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
136 24/09/2012 48 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
137 07/08/2012 26 ngày 2.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccumanhcuong
138 12/07/2012 2.000.000 VNĐ nhaccumanhcuong
Có tổng cộng 138 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha PSR-47 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Organ (Đàn Organ, đàn oc gan, dan organ, dan oc gan)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Yamaha PSR-47 trong mục Đàn Organ