Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đàn Organ Yamaha PSR-E323

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/08/2016 7 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ pianohongnhan
2 12/08/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
3 11/08/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thanhnammusic
4 10/08/2016 9 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ nhaccuhongnhung
5 01/08/2016 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnammusic
6 28/07/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ pianohongnhan
7 27/07/2016 15 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnammusic
8 12/07/2016 22 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ pianohongnhan
9 20/06/2016 9 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
10 11/06/2016 15 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnammusic
11 27/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ pianohongnhan
12 26/05/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
13 25/05/2016 15 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnammusic
14 10/05/2016 11 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pianohongnhan
15 29/04/2016 15 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mailanmusicshop
16 14/04/2016 13 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
17 01/04/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
18 31/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pianohongnhan
19 30/03/2016 15 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mailanmusicshop
20 15/03/2016 14 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pianohongnhan
21 01/03/2016 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
22 27/02/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
23 25/02/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
24 24/02/2016 5 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ pianohongnhan
25 19/02/2016 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
26 15/02/2016 10 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ pianohongnhan
27 05/02/2016 15 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
28 21/01/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
29 20/01/2016 15 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
30 05/01/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ pianohongnhan
31 04/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
32 03/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
33 02/01/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
34 31/12/2015 12 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
35 19/12/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
36 18/12/2015 10 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Bachviet12
37 08/12/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
38 07/12/2015 7 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
39 30/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
40 29/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
41 28/11/2015 2 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
42 26/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
43 25/11/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
44 23/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
45 22/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
46 21/11/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
47 16/11/2015 4 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
48 12/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
49 11/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
50 10/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
51 09/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
52 08/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
53 07/11/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
54 05/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
55 04/11/2015 4 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Bachviet12
56 31/10/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
57 30/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
58 29/10/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
59 27/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
60 26/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
61 25/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
62 24/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
63 23/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
64 22/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
65 21/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
66 20/10/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
67 19/10/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
68 16/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
69 15/10/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
70 13/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
71 12/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
72 11/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
73 10/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
74 09/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
75 08/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
76 07/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
77 06/10/2015 24 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
78 12/09/2015 17 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
79 26/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
80 25/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
81 24/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
82 23/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
83 22/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
84 21/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
85 20/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
86 19/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
87 18/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
88 17/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
89 16/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
90 15/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
91 14/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
92 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
93 12/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
94 11/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
95 10/08/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
96 08/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
97 07/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
98 06/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
99 05/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
100 04/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
101 03/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
102 02/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
103 01/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
104 31/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
105 30/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
106 29/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
107 28/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ pianohongnhan
108 27/07/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
109 24/07/2015 23 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
110 01/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
111 30/06/2015 17 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
112 13/06/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
113 10/06/2015 15 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
114 26/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
115 25/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
116 24/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
117 23/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
118 22/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
119 21/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
120 20/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
121 19/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
122 18/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
123 17/05/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
124 15/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
125 14/05/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
126 09/05/2015 16 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
127 23/04/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
128 22/04/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
129 21/04/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
130 20/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
131 19/04/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
132 18/04/2015 12 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
133 06/04/2015 10 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
134 27/03/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
135 22/03/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
136 20/03/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
137 18/03/2015 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
138 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
139 11/03/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
140 10/03/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
141 05/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
142 04/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
143 03/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
144 02/03/2015 4 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
145 26/02/2015 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
146 22/02/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
147 21/02/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
148 18/02/2015 19 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
149 30/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
150 29/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
151 28/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
152 27/01/2015 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
153 23/01/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Bachviet12
154 22/01/2015 27 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
155 26/12/2014 17 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
156 09/12/2014 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
157 06/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
158 05/12/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
159 04/12/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
160 03/12/2014 8 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
161 25/11/2014 13 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
162 12/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
163 11/11/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
164 27/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
165 26/10/2014 9 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
166 17/10/2014 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
167 14/10/2014 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
168 09/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
169 08/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
170 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
171 06/10/2014 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
172 04/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
173 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
174 02/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
175 01/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
176 30/09/2014 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
177 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
178 26/09/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
179 25/09/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
180 24/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ quanghaaudio
181 23/09/2014 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
182 22/09/2014 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
183 21/09/2014 4 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
184 17/09/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
185 11/09/2014 10 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
186 01/09/2014 16 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
187 16/08/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
188 15/08/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
189 31/07/2014 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
190 29/07/2014 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
191 26/07/2014 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
192 23/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
193 22/07/2014 13 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ nhaccuquythanh
194 09/07/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ huyquangpiano
195 08/07/2014 10 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
196 28/06/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
197 19/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
198 18/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
199 17/06/2014 13 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ nhaccuquythanh
200 04/06/2014 5 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
201 30/05/2014 8 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
202 22/05/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Bachviet12
203 21/05/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ nhaccuvietnam
204 20/05/2014 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
205 16/05/2014 10 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
206 06/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
207 05/05/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
208 03/05/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
209 27/04/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
210 18/04/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
211 17/04/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
212 02/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi amthanhanhsangnucuoi
213 01/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
214 31/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuhoangphat
215 30/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
216 29/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
217 28/03/2014 15 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
218 13/03/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
219 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
220 11/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuhoangphat
221 10/03/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuhoaphat
222 09/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
223 08/03/2014 11 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
224 25/02/2014 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
225 22/02/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
226 10/02/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
227 08/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ nhaccuquythanh
228 07/02/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
229 05/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
230 04/02/2014 14 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
231 21/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
232 20/01/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
233 08/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
234 07/01/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
235 06/01/2014 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
236 02/01/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
237 21/12/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
238 20/12/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
239 05/12/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
240 04/12/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
241 19/11/2013 2 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
242 17/11/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
243 16/11/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
244 13/11/2013 11 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
245 02/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
246 01/11/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
247 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
248 30/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
249 29/10/2013 5 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
250 24/10/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
251 23/10/2013 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
252 19/10/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
253 18/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
254 17/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
255 16/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
256 15/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
257 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
258 13/10/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
259 10/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
260 09/10/2013 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
261 02/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
262 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
263 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
264 29/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
265 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
266 27/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
267 26/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
268 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
269 24/09/2013 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
270 20/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
271 19/09/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vinacommhcm
272 15/09/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
273 14/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
274 13/09/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
275 12/09/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
276 09/09/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
277 05/09/2013 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
278 31/08/2013 5 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
279 26/08/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
280 11/08/2013 5 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
281 06/08/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
282 22/07/2013 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
283 18/07/2013 6 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
284 12/07/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
285 11/07/2013 14 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
286 27/06/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
287 26/06/2013 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
288 17/06/2013 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
289 11/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
290 10/06/2013 3 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ huyquangpiano
291 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
292 06/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
293 05/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
294 04/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
295 03/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
296 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
297 31/05/2013 1 ngày 4.599.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ amnhacbinhminh
298 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
299 29/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
300 28/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
301 27/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
302 26/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
303 25/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
304 24/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
305 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuanhdung
306 22/05/2013 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
307 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
308 17/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
309 16/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
310 15/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
311 13/05/2013 2 ngày 4.191.000 ₫ Giá không đổi nhacculinhnhi
312 11/05/2013 3 ngày 4.191.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ nhacculinhnhi
313 08/05/2013 12 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
314 26/04/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
315 23/04/2013 3 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huyquangpiano
316 20/04/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
317 19/04/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
318 18/04/2013 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
319 03/04/2013 5 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
320 29/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
321 26/03/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
322 25/03/2013 8 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
323 17/03/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
324 15/03/2013 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinacommhcm
325 10/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
326 07/03/2013 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
327 03/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
328 28/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
329 27/02/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinastar
330 11/02/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
331 09/02/2013 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
332 25/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
333 24/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
334 23/01/2013 30 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
335 24/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
336 23/12/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
337 08/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
338 07/12/2012 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
339 23/11/2012 16 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
340 07/11/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
341 06/11/2012 20 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
342 17/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
343 16/10/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
344 11/10/2012 7 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 5.600 VNĐ mayvanphongthanhdat
345 04/10/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
346 02/10/2012 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
347 01/10/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
348 29/09/2012 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
349 28/09/2012 1 ngày 4.305.600 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
350 27/09/2012 7 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 5.600 VNĐ vinacommhcm
351 20/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
352 18/09/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
353 13/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccutienmanh
354 12/09/2012 20 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
355 23/08/2012 8 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
356 15/08/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 105.600 VNĐ vinacommhcm
357 13/08/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
358 10/08/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
359 26/07/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
360 23/07/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Giảm 194.400 VNĐ vinacommhcm
361 21/07/2012 4.500.000 ₫ nhaccuhoangphat
Có tổng cộng 361 thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 đã được hệ thống ghi lại.