Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đàn Organ Yamaha PSR-E323

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/09/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
2 23/09/2016 11 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ pianohongnhan
3 12/09/2016 24 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnammusic
4 19/08/2016 7 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ pianohongnhan
5 12/08/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
6 11/08/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thanhnammusic
7 10/08/2016 9 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ nhaccuhongnhung
8 01/08/2016 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnammusic
9 28/07/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ pianohongnhan
10 27/07/2016 15 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnammusic
11 12/07/2016 22 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ pianohongnhan
12 20/06/2016 9 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
13 11/06/2016 15 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnammusic
14 27/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ pianohongnhan
15 26/05/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
16 25/05/2016 15 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnammusic
17 10/05/2016 11 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pianohongnhan
18 29/04/2016 15 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mailanmusicshop
19 14/04/2016 13 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
20 01/04/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
21 31/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pianohongnhan
22 30/03/2016 15 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mailanmusicshop
23 15/03/2016 14 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pianohongnhan
24 01/03/2016 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
25 27/02/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
26 25/02/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
27 24/02/2016 5 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ pianohongnhan
28 19/02/2016 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
29 15/02/2016 10 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ pianohongnhan
30 05/02/2016 15 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
31 21/01/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
32 20/01/2016 15 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
33 05/01/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ pianohongnhan
34 04/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
35 03/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
36 02/01/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
37 31/12/2015 12 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
38 19/12/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
39 18/12/2015 10 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Bachviet12
40 08/12/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
41 07/12/2015 7 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
42 30/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
43 29/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
44 28/11/2015 2 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
45 26/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
46 25/11/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
47 23/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
48 22/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
49 21/11/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
50 16/11/2015 4 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
51 12/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
52 11/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
53 10/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
54 09/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
55 08/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
56 07/11/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
57 05/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
58 04/11/2015 4 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Bachviet12
59 31/10/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
60 30/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
61 29/10/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
62 27/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
63 26/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
64 25/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
65 24/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
66 23/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
67 22/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
68 21/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
69 20/10/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
70 19/10/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
71 16/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
72 15/10/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
73 13/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
74 12/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
75 11/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
76 10/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
77 09/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
78 08/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
79 07/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
80 06/10/2015 24 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
81 12/09/2015 17 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
82 26/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
83 25/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
84 24/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
85 23/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
86 22/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
87 21/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
88 20/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
89 19/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
90 18/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
91 17/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
92 16/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
93 15/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
94 14/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
95 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
96 12/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
97 11/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
98 10/08/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
99 08/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
100 07/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
101 06/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
102 05/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
103 04/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
104 03/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
105 02/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
106 01/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
107 31/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
108 30/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
109 29/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
110 28/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ pianohongnhan
111 27/07/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
112 24/07/2015 23 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
113 01/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
114 30/06/2015 17 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
115 13/06/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
116 10/06/2015 15 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
117 26/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
118 25/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
119 24/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
120 23/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
121 22/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
122 21/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
123 20/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
124 19/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
125 18/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
126 17/05/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
127 15/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
128 14/05/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
129 09/05/2015 16 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
130 23/04/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
131 22/04/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
132 21/04/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
133 20/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
134 19/04/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
135 18/04/2015 12 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
136 06/04/2015 10 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
137 27/03/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
138 22/03/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
139 20/03/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
140 18/03/2015 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
141 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
142 11/03/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
143 10/03/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
144 05/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
145 04/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
146 03/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
147 02/03/2015 4 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
148 26/02/2015 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
149 22/02/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
150 21/02/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
151 18/02/2015 19 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
152 30/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
153 29/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
154 28/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
155 27/01/2015 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
156 23/01/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Bachviet12
157 22/01/2015 27 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
158 26/12/2014 17 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
159 09/12/2014 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
160 06/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
161 05/12/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
162 04/12/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
163 03/12/2014 8 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
164 25/11/2014 13 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
165 12/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
166 11/11/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
167 27/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
168 26/10/2014 9 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
169 17/10/2014 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
170 14/10/2014 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
171 09/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
172 08/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
173 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
174 06/10/2014 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
175 04/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
176 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
177 02/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
178 01/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
179 30/09/2014 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
180 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
181 26/09/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
182 25/09/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
183 24/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ quanghaaudio
184 23/09/2014 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
185 22/09/2014 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
186 21/09/2014 4 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
187 17/09/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
188 11/09/2014 10 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
189 01/09/2014 16 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
190 16/08/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
191 15/08/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
192 31/07/2014 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
193 29/07/2014 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
194 26/07/2014 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
195 23/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
196 22/07/2014 13 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ nhaccuquythanh
197 09/07/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ huyquangpiano
198 08/07/2014 10 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
199 28/06/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
200 19/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
201 18/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
202 17/06/2014 13 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ nhaccuquythanh
203 04/06/2014 5 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
204 30/05/2014 8 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
205 22/05/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Bachviet12
206 21/05/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ nhaccuvietnam
207 20/05/2014 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
208 16/05/2014 10 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
209 06/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
210 05/05/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
211 03/05/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
212 27/04/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
213 18/04/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
214 17/04/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
215 02/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi amthanhanhsangnucuoi
216 01/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
217 31/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuhoangphat
218 30/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
219 29/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
220 28/03/2014 15 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
221 13/03/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
222 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
223 11/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuhoangphat
224 10/03/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuhoaphat
225 09/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
226 08/03/2014 11 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
227 25/02/2014 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
228 22/02/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
229 10/02/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
230 08/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ nhaccuquythanh
231 07/02/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
232 05/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
233 04/02/2014 14 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
234 21/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
235 20/01/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
236 08/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
237 07/01/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
238 06/01/2014 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
239 02/01/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
240 21/12/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
241 20/12/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
242 05/12/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
243 04/12/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
244 19/11/2013 2 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
245 17/11/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
246 16/11/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
247 13/11/2013 11 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
248 02/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
249 01/11/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
250 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
251 30/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
252 29/10/2013 5 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
253 24/10/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
254 23/10/2013 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
255 19/10/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
256 18/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
257 17/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
258 16/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
259 15/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
260 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
261 13/10/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
262 10/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
263 09/10/2013 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
264 02/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
265 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
266 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
267 29/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
268 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
269 27/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
270 26/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
271 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
272 24/09/2013 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
273 20/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
274 19/09/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vinacommhcm
275 15/09/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
276 14/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
277 13/09/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
278 12/09/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
279 09/09/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
280 05/09/2013 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
281 31/08/2013 5 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
282 26/08/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
283 11/08/2013 5 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
284 06/08/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
285 22/07/2013 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
286 18/07/2013 6 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
287 12/07/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
288 11/07/2013 14 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
289 27/06/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
290 26/06/2013 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
291 17/06/2013 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
292 11/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
293 10/06/2013 3 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ huyquangpiano
294 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
295 06/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
296 05/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
297 04/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
298 03/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
299 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
300 31/05/2013 1 ngày 4.599.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ amnhacbinhminh
301 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
302 29/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
303 28/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
304 27/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
305 26/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
306 25/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
307 24/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
308 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuanhdung
309 22/05/2013 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
310 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
311 17/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
312 16/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
313 15/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
314 13/05/2013 2 ngày 4.191.000 ₫ Giá không đổi nhacculinhnhi
315 11/05/2013 3 ngày 4.191.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ nhacculinhnhi
316 08/05/2013 12 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
317 26/04/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
318 23/04/2013 3 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huyquangpiano
319 20/04/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
320 19/04/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
321 18/04/2013 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
322 03/04/2013 5 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
323 29/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
324 26/03/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
325 25/03/2013 8 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
326 17/03/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
327 15/03/2013 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinacommhcm
328 10/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
329 07/03/2013 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
330 03/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
331 28/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
332 27/02/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinastar
333 11/02/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
334 09/02/2013 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
335 25/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
336 24/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
337 23/01/2013 30 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
338 24/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
339 23/12/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
340 08/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
341 07/12/2012 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
342 23/11/2012 16 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
343 07/11/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
344 06/11/2012 20 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
345 17/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
346 16/10/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
347 11/10/2012 7 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 5.600 VNĐ mayvanphongthanhdat
348 04/10/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
349 02/10/2012 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
350 01/10/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
351 29/09/2012 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
352 28/09/2012 1 ngày 4.305.600 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
353 27/09/2012 7 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 5.600 VNĐ vinacommhcm
354 20/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
355 18/09/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
356 13/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccutienmanh
357 12/09/2012 20 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
358 23/08/2012 8 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
359 15/08/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 105.600 VNĐ vinacommhcm
360 13/08/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
361 10/08/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
362 26/07/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
363 23/07/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Giảm 194.400 VNĐ vinacommhcm
364 21/07/2012 4.500.000 ₫ nhaccuhoangphat
Có tổng cộng 364 thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 đã được hệ thống ghi lại.