Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đàn Organ Yamaha PSR-E323

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/10/2016 15 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ pianohongnhan
2 06/10/2016 12 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnammusic
3 24/09/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
4 23/09/2016 11 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ pianohongnhan
5 12/09/2016 24 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnammusic
6 19/08/2016 7 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ pianohongnhan
7 12/08/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
8 11/08/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ thanhnammusic
9 10/08/2016 9 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ nhaccuhongnhung
10 01/08/2016 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnammusic
11 28/07/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ pianohongnhan
12 27/07/2016 15 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnammusic
13 12/07/2016 22 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ pianohongnhan
14 20/06/2016 9 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
15 11/06/2016 15 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnammusic
16 27/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ pianohongnhan
17 26/05/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
18 25/05/2016 15 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnammusic
19 10/05/2016 11 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pianohongnhan
20 29/04/2016 15 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mailanmusicshop
21 14/04/2016 13 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
22 01/04/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
23 31/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pianohongnhan
24 30/03/2016 15 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mailanmusicshop
25 15/03/2016 14 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pianohongnhan
26 01/03/2016 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
27 27/02/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
28 25/02/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
29 24/02/2016 5 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ pianohongnhan
30 19/02/2016 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
31 15/02/2016 10 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ pianohongnhan
32 05/02/2016 15 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
33 21/01/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
34 20/01/2016 15 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
35 05/01/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ pianohongnhan
36 04/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
37 03/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
38 02/01/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
39 31/12/2015 12 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
40 19/12/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
41 18/12/2015 10 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Bachviet12
42 08/12/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
43 07/12/2015 7 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
44 30/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
45 29/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
46 28/11/2015 2 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
47 26/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
48 25/11/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
49 23/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
50 22/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
51 21/11/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
52 16/11/2015 4 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
53 12/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
54 11/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
55 10/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
56 09/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
57 08/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
58 07/11/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
59 05/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
60 04/11/2015 4 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Bachviet12
61 31/10/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
62 30/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
63 29/10/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
64 27/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
65 26/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
66 25/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
67 24/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
68 23/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
69 22/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
70 21/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
71 20/10/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
72 19/10/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
73 16/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
74 15/10/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
75 13/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
76 12/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
77 11/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
78 10/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
79 09/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
80 08/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
81 07/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
82 06/10/2015 24 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
83 12/09/2015 17 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
84 26/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
85 25/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
86 24/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
87 23/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
88 22/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
89 21/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
90 20/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
91 19/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
92 18/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
93 17/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
94 16/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
95 15/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
96 14/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
97 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
98 12/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
99 11/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
100 10/08/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
101 08/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
102 07/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
103 06/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
104 05/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
105 04/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
106 03/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
107 02/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
108 01/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
109 31/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
110 30/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
111 29/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
112 28/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ pianohongnhan
113 27/07/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
114 24/07/2015 23 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
115 01/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
116 30/06/2015 17 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
117 13/06/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
118 10/06/2015 15 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
119 26/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
120 25/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
121 24/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
122 23/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
123 22/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
124 21/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
125 20/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
126 19/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
127 18/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
128 17/05/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
129 15/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
130 14/05/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
131 09/05/2015 16 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
132 23/04/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
133 22/04/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
134 21/04/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
135 20/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
136 19/04/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
137 18/04/2015 12 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
138 06/04/2015 10 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
139 27/03/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
140 22/03/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
141 20/03/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
142 18/03/2015 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
143 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
144 11/03/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
145 10/03/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
146 05/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
147 04/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
148 03/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
149 02/03/2015 4 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
150 26/02/2015 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
151 22/02/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
152 21/02/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
153 18/02/2015 19 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
154 30/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
155 29/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
156 28/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
157 27/01/2015 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
158 23/01/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Bachviet12
159 22/01/2015 27 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
160 26/12/2014 17 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
161 09/12/2014 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
162 06/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
163 05/12/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
164 04/12/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
165 03/12/2014 8 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
166 25/11/2014 13 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
167 12/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
168 11/11/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
169 27/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
170 26/10/2014 9 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
171 17/10/2014 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
172 14/10/2014 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
173 09/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
174 08/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
175 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
176 06/10/2014 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
177 04/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
178 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
179 02/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
180 01/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
181 30/09/2014 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
182 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
183 26/09/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
184 25/09/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
185 24/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ quanghaaudio
186 23/09/2014 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
187 22/09/2014 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
188 21/09/2014 4 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
189 17/09/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
190 11/09/2014 10 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
191 01/09/2014 16 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
192 16/08/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
193 15/08/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
194 31/07/2014 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
195 29/07/2014 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
196 26/07/2014 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
197 23/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
198 22/07/2014 13 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ nhaccuquythanh
199 09/07/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ huyquangpiano
200 08/07/2014 10 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
201 28/06/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
202 19/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
203 18/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
204 17/06/2014 13 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ nhaccuquythanh
205 04/06/2014 5 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
206 30/05/2014 8 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
207 22/05/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Bachviet12
208 21/05/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ nhaccuvietnam
209 20/05/2014 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
210 16/05/2014 10 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
211 06/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
212 05/05/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
213 03/05/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
214 27/04/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
215 18/04/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
216 17/04/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
217 02/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi amthanhanhsangnucuoi
218 01/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
219 31/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuhoangphat
220 30/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
221 29/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
222 28/03/2014 15 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
223 13/03/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
224 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
225 11/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuhoangphat
226 10/03/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuhoaphat
227 09/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
228 08/03/2014 11 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
229 25/02/2014 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
230 22/02/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
231 10/02/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
232 08/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ nhaccuquythanh
233 07/02/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
234 05/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
235 04/02/2014 14 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
236 21/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
237 20/01/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
238 08/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
239 07/01/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
240 06/01/2014 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
241 02/01/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
242 21/12/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
243 20/12/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
244 05/12/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
245 04/12/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
246 19/11/2013 2 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
247 17/11/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
248 16/11/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
249 13/11/2013 11 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
250 02/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
251 01/11/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
252 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
253 30/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
254 29/10/2013 5 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
255 24/10/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
256 23/10/2013 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
257 19/10/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
258 18/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
259 17/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
260 16/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
261 15/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
262 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
263 13/10/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
264 10/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
265 09/10/2013 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
266 02/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
267 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
268 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
269 29/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
270 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
271 27/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
272 26/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
273 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
274 24/09/2013 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
275 20/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
276 19/09/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vinacommhcm
277 15/09/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
278 14/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
279 13/09/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
280 12/09/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
281 09/09/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
282 05/09/2013 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
283 31/08/2013 5 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
284 26/08/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
285 11/08/2013 5 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
286 06/08/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
287 22/07/2013 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
288 18/07/2013 6 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
289 12/07/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
290 11/07/2013 14 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
291 27/06/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
292 26/06/2013 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
293 17/06/2013 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
294 11/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
295 10/06/2013 3 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ huyquangpiano
296 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
297 06/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
298 05/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
299 04/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
300 03/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
301 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
302 31/05/2013 1 ngày 4.599.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ amnhacbinhminh
303 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
304 29/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
305 28/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
306 27/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
307 26/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
308 25/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
309 24/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
310 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuanhdung
311 22/05/2013 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
312 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
313 17/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
314 16/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
315 15/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
316 13/05/2013 2 ngày 4.191.000 ₫ Giá không đổi nhacculinhnhi
317 11/05/2013 3 ngày 4.191.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ nhacculinhnhi
318 08/05/2013 12 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
319 26/04/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
320 23/04/2013 3 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huyquangpiano
321 20/04/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
322 19/04/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
323 18/04/2013 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
324 03/04/2013 5 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
325 29/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
326 26/03/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
327 25/03/2013 8 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
328 17/03/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
329 15/03/2013 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinacommhcm
330 10/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
331 07/03/2013 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
332 03/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
333 28/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
334 27/02/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinastar
335 11/02/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
336 09/02/2013 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
337 25/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
338 24/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
339 23/01/2013 30 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
340 24/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
341 23/12/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
342 08/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
343 07/12/2012 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
344 23/11/2012 16 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
345 07/11/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
346 06/11/2012 20 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
347 17/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
348 16/10/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
349 11/10/2012 7 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 5.600 VNĐ mayvanphongthanhdat
350 04/10/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
351 02/10/2012 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
352 01/10/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
353 29/09/2012 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
354 28/09/2012 1 ngày 4.305.600 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
355 27/09/2012 7 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 5.600 VNĐ vinacommhcm
356 20/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
357 18/09/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
358 13/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccutienmanh
359 12/09/2012 20 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
360 23/08/2012 8 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
361 15/08/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 105.600 VNĐ vinacommhcm
362 13/08/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
363 10/08/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
364 26/07/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
365 23/07/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Giảm 194.400 VNĐ vinacommhcm
366 21/07/2012 4.500.000 ₫ nhaccuhoangphat
Có tổng cộng 366 thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 đã được hệ thống ghi lại.