Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đàn Organ Yamaha PSR-E323

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/07/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ pianohongnhan
2 27/07/2016 15 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnammusic
3 12/07/2016 22 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ pianohongnhan
4 20/06/2016 9 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
5 11/06/2016 15 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnammusic
6 27/05/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ pianohongnhan
7 26/05/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
8 25/05/2016 15 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thanhnammusic
9 10/05/2016 11 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pianohongnhan
10 29/04/2016 15 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mailanmusicshop
11 14/04/2016 13 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
12 01/04/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
13 31/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pianohongnhan
14 30/03/2016 15 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mailanmusicshop
15 15/03/2016 14 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pianohongnhan
16 01/03/2016 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
17 27/02/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
18 25/02/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
19 24/02/2016 5 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ pianohongnhan
20 19/02/2016 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
21 15/02/2016 10 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ pianohongnhan
22 05/02/2016 15 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
23 21/01/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
24 20/01/2016 15 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
25 05/01/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ pianohongnhan
26 04/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
27 03/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
28 02/01/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
29 31/12/2015 12 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
30 19/12/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
31 18/12/2015 10 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Bachviet12
32 08/12/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
33 07/12/2015 7 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
34 30/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
35 29/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
36 28/11/2015 2 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
37 26/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
38 25/11/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
39 23/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
40 22/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
41 21/11/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
42 16/11/2015 4 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
43 12/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
44 11/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
45 10/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
46 09/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
47 08/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
48 07/11/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
49 05/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
50 04/11/2015 4 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Bachviet12
51 31/10/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
52 30/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
53 29/10/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
54 27/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
55 26/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
56 25/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
57 24/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
58 23/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
59 22/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
60 21/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
61 20/10/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
62 19/10/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
63 16/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
64 15/10/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
65 13/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
66 12/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
67 11/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
68 10/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
69 09/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
70 08/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
71 07/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
72 06/10/2015 24 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
73 12/09/2015 17 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
74 26/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
75 25/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
76 24/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
77 23/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
78 22/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
79 21/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
80 20/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
81 19/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
82 18/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
83 17/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
84 16/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
85 15/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
86 14/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
87 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
88 12/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
89 11/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
90 10/08/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
91 08/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
92 07/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
93 06/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
94 05/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
95 04/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
96 03/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
97 02/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
98 01/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
99 31/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
100 30/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
101 29/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
102 28/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ pianohongnhan
103 27/07/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
104 24/07/2015 23 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
105 01/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
106 30/06/2015 17 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
107 13/06/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
108 10/06/2015 15 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
109 26/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
110 25/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
111 24/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
112 23/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
113 22/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
114 21/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
115 20/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
116 19/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
117 18/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
118 17/05/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
119 15/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
120 14/05/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
121 09/05/2015 16 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
122 23/04/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
123 22/04/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
124 21/04/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
125 20/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
126 19/04/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
127 18/04/2015 12 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
128 06/04/2015 10 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
129 27/03/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
130 22/03/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
131 20/03/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
132 18/03/2015 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
133 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
134 11/03/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
135 10/03/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
136 05/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
137 04/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
138 03/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
139 02/03/2015 4 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
140 26/02/2015 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
141 22/02/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
142 21/02/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
143 18/02/2015 19 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
144 30/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
145 29/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
146 28/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
147 27/01/2015 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
148 23/01/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Bachviet12
149 22/01/2015 27 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
150 26/12/2014 17 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
151 09/12/2014 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
152 06/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
153 05/12/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
154 04/12/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
155 03/12/2014 8 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
156 25/11/2014 13 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
157 12/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
158 11/11/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
159 27/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
160 26/10/2014 9 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
161 17/10/2014 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
162 14/10/2014 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
163 09/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
164 08/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
165 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
166 06/10/2014 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
167 04/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
168 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
169 02/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
170 01/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
171 30/09/2014 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
172 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
173 26/09/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
174 25/09/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
175 24/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ quanghaaudio
176 23/09/2014 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
177 22/09/2014 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
178 21/09/2014 4 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
179 17/09/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
180 11/09/2014 10 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
181 01/09/2014 16 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
182 16/08/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
183 15/08/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
184 31/07/2014 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
185 29/07/2014 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
186 26/07/2014 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
187 23/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
188 22/07/2014 13 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ nhaccuquythanh
189 09/07/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ huyquangpiano
190 08/07/2014 10 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
191 28/06/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
192 19/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
193 18/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
194 17/06/2014 13 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ nhaccuquythanh
195 04/06/2014 5 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
196 30/05/2014 8 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
197 22/05/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Bachviet12
198 21/05/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ nhaccuvietnam
199 20/05/2014 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
200 16/05/2014 10 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
201 06/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
202 05/05/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
203 03/05/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
204 27/04/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
205 18/04/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
206 17/04/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
207 02/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi amthanhanhsangnucuoi
208 01/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
209 31/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuhoangphat
210 30/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
211 29/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
212 28/03/2014 15 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
213 13/03/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
214 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
215 11/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuhoangphat
216 10/03/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuhoaphat
217 09/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
218 08/03/2014 11 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
219 25/02/2014 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
220 22/02/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
221 10/02/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
222 08/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ nhaccuquythanh
223 07/02/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
224 05/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
225 04/02/2014 14 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
226 21/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
227 20/01/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
228 08/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
229 07/01/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
230 06/01/2014 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
231 02/01/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
232 21/12/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
233 20/12/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
234 05/12/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
235 04/12/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
236 19/11/2013 2 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
237 17/11/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
238 16/11/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
239 13/11/2013 11 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
240 02/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
241 01/11/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
242 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
243 30/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
244 29/10/2013 5 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
245 24/10/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
246 23/10/2013 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
247 19/10/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
248 18/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
249 17/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
250 16/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
251 15/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
252 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
253 13/10/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
254 10/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
255 09/10/2013 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
256 02/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
257 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
258 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
259 29/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
260 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
261 27/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
262 26/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
263 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
264 24/09/2013 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
265 20/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
266 19/09/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vinacommhcm
267 15/09/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
268 14/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
269 13/09/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
270 12/09/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
271 09/09/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
272 05/09/2013 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
273 31/08/2013 5 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
274 26/08/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
275 11/08/2013 5 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
276 06/08/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
277 22/07/2013 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
278 18/07/2013 6 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
279 12/07/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
280 11/07/2013 14 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
281 27/06/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
282 26/06/2013 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
283 17/06/2013 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
284 11/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
285 10/06/2013 3 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ huyquangpiano
286 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
287 06/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
288 05/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
289 04/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
290 03/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
291 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
292 31/05/2013 1 ngày 4.599.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ amnhacbinhminh
293 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
294 29/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
295 28/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
296 27/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
297 26/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
298 25/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
299 24/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
300 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuanhdung
301 22/05/2013 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
302 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
303 17/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
304 16/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
305 15/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
306 13/05/2013 2 ngày 4.191.000 ₫ Giá không đổi nhacculinhnhi
307 11/05/2013 3 ngày 4.191.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ nhacculinhnhi
308 08/05/2013 12 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
309 26/04/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
310 23/04/2013 3 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huyquangpiano
311 20/04/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
312 19/04/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
313 18/04/2013 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
314 03/04/2013 5 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
315 29/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
316 26/03/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
317 25/03/2013 8 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
318 17/03/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
319 15/03/2013 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinacommhcm
320 10/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
321 07/03/2013 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
322 03/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
323 28/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
324 27/02/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinastar
325 11/02/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
326 09/02/2013 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
327 25/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
328 24/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
329 23/01/2013 30 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
330 24/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
331 23/12/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
332 08/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
333 07/12/2012 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
334 23/11/2012 16 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
335 07/11/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
336 06/11/2012 20 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
337 17/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
338 16/10/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
339 11/10/2012 7 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 5.600 VNĐ mayvanphongthanhdat
340 04/10/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
341 02/10/2012 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
342 01/10/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
343 29/09/2012 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
344 28/09/2012 1 ngày 4.305.600 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
345 27/09/2012 7 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 5.600 VNĐ vinacommhcm
346 20/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
347 18/09/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
348 13/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccutienmanh
349 12/09/2012 20 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
350 23/08/2012 8 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
351 15/08/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 105.600 VNĐ vinacommhcm
352 13/08/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
353 10/08/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
354 26/07/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
355 23/07/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Giảm 194.400 VNĐ vinacommhcm
356 21/07/2012 4.500.000 ₫ nhaccuhoangphat
Có tổng cộng 356 thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 đã được hệ thống ghi lại.