• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đàn Organ Yamaha PSR-E323

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 12/11/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
2 11/11/2014 15 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
3 27/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
4 26/10/2014 9 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
5 17/10/2014 3 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
6 14/10/2014 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
7 09/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
8 08/10/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
9 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
10 06/10/2014 2 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
11 04/10/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
12 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
13 02/10/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
14 01/10/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
15 30/09/2014 3 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
16 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
17 26/09/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
18 25/09/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
19 24/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ quanghaaudio
20 23/09/2014 1 ngày 4.450.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
21 22/09/2014 1 ngày 4.450.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
22 21/09/2014 4 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
23 17/09/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
24 11/09/2014 10 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
25 01/09/2014 16 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
26 16/08/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
27 15/08/2014 15 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
28 31/07/2014 2 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
29 29/07/2014 3 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
30 26/07/2014 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
31 23/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
32 22/07/2014 13 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ nhaccuquythanh
33 09/07/2014 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ huyquangpiano
34 08/07/2014 10 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
35 28/06/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
36 19/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
37 18/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
38 17/06/2014 13 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ nhaccuquythanh
39 04/06/2014 5 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
40 30/05/2014 8 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
41 22/05/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Bachviet12
42 21/05/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ nhaccuvietnam
43 20/05/2014 4 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
44 16/05/2014 10 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
45 06/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
46 05/05/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
47 03/05/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
48 27/04/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
49 18/04/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
50 17/04/2014 15 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
51 02/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi amthanhanhsangnucuoi
52 01/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
53 31/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuhoangphat
54 30/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
55 29/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
56 28/03/2014 15 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
57 13/03/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
58 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
59 11/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuhoangphat
60 10/03/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuhoaphat
61 09/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
62 08/03/2014 11 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
63 25/02/2014 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
64 22/02/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
65 10/02/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
66 08/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ nhaccuquythanh
67 07/02/2014 2 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
68 05/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
69 04/02/2014 14 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
70 21/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
71 20/01/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
72 08/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
73 07/01/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
74 06/01/2014 4 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
75 02/01/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
76 21/12/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
77 20/12/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
78 05/12/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
79 04/12/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
80 19/11/2013 2 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
81 17/11/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
82 16/11/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
83 13/11/2013 11 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhnammusic
84 02/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
85 01/11/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
86 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
87 30/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
88 29/10/2013 5 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
89 24/10/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
90 23/10/2013 4 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
91 19/10/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
92 18/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
93 17/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
94 16/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
95 15/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
96 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
97 13/10/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
98 10/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
99 09/10/2013 7 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
100 02/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
101 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
102 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
103 29/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
104 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
105 27/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
106 26/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
107 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
108 24/09/2013 4 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
109 20/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
110 19/09/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vinacommhcm
111 15/09/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
112 14/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
113 13/09/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
114 12/09/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
115 09/09/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
116 05/09/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
117 31/08/2013 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
118 26/08/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
119 11/08/2013 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
120 06/08/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
121 22/07/2013 4 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
122 18/07/2013 6 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
123 12/07/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
124 11/07/2013 14 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
125 27/06/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
126 26/06/2013 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
127 17/06/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
128 11/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
129 10/06/2013 3 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ huyquangpiano
130 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
131 06/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
132 05/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
133 04/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
134 03/06/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
135 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
136 31/05/2013 1 ngày 4.599.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ amnhacbinhminh
137 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
138 29/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
139 28/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
140 27/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
141 26/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
142 25/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
143 24/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
144 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuanhdung
145 22/05/2013 4 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
146 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
147 17/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
148 16/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
149 15/05/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
150 13/05/2013 2 ngày 4.191.000 VNĐ Giá không đổi nhacculinhnhi
151 11/05/2013 3 ngày 4.191.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ nhacculinhnhi
152 08/05/2013 12 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
153 26/04/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
154 23/04/2013 3 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huyquangpiano
155 20/04/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
156 19/04/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
157 18/04/2013 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
158 03/04/2013 5 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
159 29/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
160 26/03/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
161 25/03/2013 8 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
162 17/03/2013 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
163 15/03/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vinacommhcm
164 10/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
165 07/03/2013 4 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
166 03/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
167 28/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
168 27/02/2013 16 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinastar
169 11/02/2013 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
170 09/02/2013 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
171 25/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
172 24/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
173 23/01/2013 30 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
174 24/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
175 23/12/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
176 08/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
177 07/12/2012 14 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
178 23/11/2012 16 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
179 07/11/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
180 06/11/2012 20 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
181 17/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
182 16/10/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
183 11/10/2012 7 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 5.600 VNĐ mayvanphongthanhdat
184 04/10/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
185 02/10/2012 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
186 01/10/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
187 29/09/2012 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
188 28/09/2012 1 ngày 4.305.600 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
189 27/09/2012 7 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 5.600 VNĐ vinacommhcm
190 20/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
191 18/09/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
192 13/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccutienmanh
193 12/09/2012 20 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
194 23/08/2012 8 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
195 15/08/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 105.600 VNĐ vinacommhcm
196 13/08/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
197 10/08/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
198 26/07/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
199 23/07/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Giảm 194.400 VNĐ vinacommhcm
200 21/07/2012 4.500.000 VNĐ nhaccuhoangphat
Có tổng cộng 200 thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Organ (Đàn Organ, đàn oc gan, dan organ, dan oc gan)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Đàn Organ Yamaha PSR-E323 trong mục Đàn Organ