• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đàn Organ Yamaha PSR-E323

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/04/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
2 17/04/2014 15 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
3 02/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi amthanhanhsangnucuoi
4 01/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
5 31/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuhoangphat
6 30/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
7 29/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
8 28/03/2014 15 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
9 13/03/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
10 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
11 11/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuhoangphat
12 10/03/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuhoaphat
13 09/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
14 08/03/2014 11 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
15 25/02/2014 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
16 22/02/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
17 10/02/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
18 08/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ nhaccuquythanh
19 07/02/2014 2 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
20 05/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
21 04/02/2014 14 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
22 21/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
23 20/01/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
24 08/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
25 07/01/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
26 06/01/2014 4 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
27 02/01/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
28 21/12/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
29 20/12/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
30 05/12/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
31 04/12/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
32 19/11/2013 2 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
33 17/11/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
34 16/11/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
35 13/11/2013 11 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhnammusic
36 02/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
37 01/11/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
38 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
39 30/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
40 29/10/2013 5 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
41 24/10/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
42 23/10/2013 4 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
43 19/10/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
44 18/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
45 17/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
46 16/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
47 15/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
48 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
49 13/10/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
50 10/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
51 09/10/2013 7 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
52 02/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
53 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
54 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
55 29/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
56 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
57 27/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
58 26/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
59 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
60 24/09/2013 4 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
61 20/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
62 19/09/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vinacommhcm
63 15/09/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
64 14/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
65 13/09/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
66 12/09/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
67 09/09/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
68 05/09/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
69 31/08/2013 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
70 26/08/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
71 11/08/2013 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
72 06/08/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
73 22/07/2013 4 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
74 18/07/2013 6 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
75 12/07/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
76 11/07/2013 14 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
77 27/06/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
78 26/06/2013 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
79 17/06/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
80 11/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
81 10/06/2013 3 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ huyquangpiano
82 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
83 06/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
84 05/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
85 04/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
86 03/06/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
87 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
88 31/05/2013 1 ngày 4.599.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ amnhacbinhminh
89 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
90 29/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
91 28/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
92 27/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
93 26/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
94 25/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
95 24/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
96 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuanhdung
97 22/05/2013 4 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
98 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
99 17/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
100 16/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
101 15/05/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
102 13/05/2013 2 ngày 4.191.000 VNĐ Giá không đổi nhacculinhnhi
103 11/05/2013 3 ngày 4.191.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ nhacculinhnhi
104 08/05/2013 12 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
105 26/04/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
106 23/04/2013 3 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huyquangpiano
107 20/04/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
108 19/04/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
109 18/04/2013 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
110 03/04/2013 5 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
111 29/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
112 26/03/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
113 25/03/2013 8 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
114 17/03/2013 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
115 15/03/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vinacommhcm
116 10/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
117 07/03/2013 4 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
118 03/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
119 28/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
120 27/02/2013 16 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinastar
121 11/02/2013 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
122 09/02/2013 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
123 25/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
124 24/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
125 23/01/2013 30 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
126 24/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
127 23/12/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
128 08/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
129 07/12/2012 14 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
130 23/11/2012 16 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
131 07/11/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
132 06/11/2012 20 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
133 17/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
134 16/10/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
135 11/10/2012 7 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 5.600 VNĐ mayvanphongthanhdat
136 04/10/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
137 02/10/2012 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
138 01/10/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
139 29/09/2012 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
140 28/09/2012 1 ngày 4.305.600 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
141 27/09/2012 7 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 5.600 VNĐ vinacommhcm
142 20/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
143 18/09/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
144 13/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccutienmanh
145 12/09/2012 20 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
146 23/08/2012 8 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
147 15/08/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 105.600 VNĐ vinacommhcm
148 13/08/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
149 10/08/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
150 26/07/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
151 23/07/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Giảm 194.400 VNĐ vinacommhcm
152 21/07/2012 4.500.000 VNĐ nhaccuhoangphat
Có tổng cộng 152 thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Organ (Đàn Organ, đàn oc gan, dan organ, dan oc gan)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Đàn Organ Yamaha PSR-E323 trong mục Đàn Organ