• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha PSR-E323

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha PSR-E323 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi amthanhanhsangnucuoi
2 01/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
3 31/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuhoangphat
4 30/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
5 29/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
6 28/03/2014 15 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
7 13/03/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
8 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
9 11/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuhoangphat
10 10/03/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuhoaphat
11 09/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
12 08/03/2014 11 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
13 25/02/2014 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
14 22/02/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
15 10/02/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
16 08/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ nhaccuquythanh
17 07/02/2014 2 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
18 05/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
19 04/02/2014 14 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
20 21/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
21 20/01/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
22 08/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
23 07/01/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
24 06/01/2014 4 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
25 02/01/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
26 21/12/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
27 20/12/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
28 05/12/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
29 04/12/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
30 19/11/2013 2 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
31 17/11/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
32 16/11/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
33 13/11/2013 11 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhnammusic
34 02/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
35 01/11/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
36 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
37 30/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
38 29/10/2013 5 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
39 24/10/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
40 23/10/2013 4 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
41 19/10/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
42 18/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
43 17/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
44 16/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
45 15/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
46 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
47 13/10/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
48 10/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
49 09/10/2013 7 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
50 02/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
51 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
52 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
53 29/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
54 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
55 27/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
56 26/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
57 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
58 24/09/2013 4 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
59 20/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
60 19/09/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vinacommhcm
61 15/09/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
62 14/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
63 13/09/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
64 12/09/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
65 09/09/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
66 05/09/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
67 31/08/2013 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
68 26/08/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
69 11/08/2013 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
70 06/08/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
71 22/07/2013 4 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
72 18/07/2013 6 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
73 12/07/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
74 11/07/2013 14 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
75 27/06/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
76 26/06/2013 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
77 17/06/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
78 11/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
79 10/06/2013 3 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ huyquangpiano
80 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
81 06/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
82 05/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
83 04/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
84 03/06/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
85 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
86 31/05/2013 1 ngày 4.599.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ amnhacbinhminh
87 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
88 29/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
89 28/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
90 27/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
91 26/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
92 25/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
93 24/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
94 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuanhdung
95 22/05/2013 4 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
96 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
97 17/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
98 16/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
99 15/05/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
100 13/05/2013 2 ngày 4.191.000 VNĐ Giá không đổi nhacculinhnhi
101 11/05/2013 3 ngày 4.191.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ nhacculinhnhi
102 08/05/2013 12 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
103 26/04/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
104 23/04/2013 3 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huyquangpiano
105 20/04/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
106 19/04/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
107 18/04/2013 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
108 03/04/2013 5 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
109 29/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
110 26/03/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
111 25/03/2013 8 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
112 17/03/2013 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
113 15/03/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vinacommhcm
114 10/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
115 07/03/2013 4 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
116 03/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
117 28/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
118 27/02/2013 16 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinastar
119 11/02/2013 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
120 09/02/2013 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
121 25/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
122 24/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
123 23/01/2013 30 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
124 24/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
125 23/12/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
126 08/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
127 07/12/2012 14 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
128 23/11/2012 16 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
129 07/11/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
130 06/11/2012 20 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
131 17/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
132 16/10/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
133 11/10/2012 7 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 5.600 VNĐ mayvanphongthanhdat
134 04/10/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
135 02/10/2012 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
136 01/10/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
137 29/09/2012 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
138 28/09/2012 1 ngày 4.305.600 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
139 27/09/2012 7 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 5.600 VNĐ vinacommhcm
140 20/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
141 18/09/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
142 13/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccutienmanh
143 12/09/2012 20 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
144 23/08/2012 8 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
145 15/08/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 105.600 VNĐ vinacommhcm
146 13/08/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
147 10/08/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
148 26/07/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
149 23/07/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Giảm 194.400 VNĐ vinacommhcm
150 21/07/2012 4.500.000 VNĐ nhaccuhoangphat
Có tổng cộng 150 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha PSR-E323 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Organ (Đàn Organ, đàn oc gan, dan organ, dan oc gan)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Yamaha PSR-E323 trong mục Đàn Organ