• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đàn Organ Yamaha PSR-E323

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/07/2014 2 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
2 29/07/2014 3 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
3 26/07/2014 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
4 23/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
5 22/07/2014 13 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ nhaccuquythanh
6 09/07/2014 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ huyquangpiano
7 08/07/2014 10 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
8 28/06/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
9 19/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
10 18/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
11 17/06/2014 13 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ nhaccuquythanh
12 04/06/2014 5 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
13 30/05/2014 8 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
14 22/05/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Bachviet12
15 21/05/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ nhaccuvietnam
16 20/05/2014 4 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
17 16/05/2014 10 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
18 06/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
19 05/05/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
20 03/05/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
21 27/04/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
22 18/04/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
23 17/04/2014 15 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
24 02/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi amthanhanhsangnucuoi
25 01/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
26 31/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuhoangphat
27 30/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
28 29/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
29 28/03/2014 15 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
30 13/03/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
31 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
32 11/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuhoangphat
33 10/03/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuhoaphat
34 09/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
35 08/03/2014 11 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
36 25/02/2014 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
37 22/02/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
38 10/02/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
39 08/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ nhaccuquythanh
40 07/02/2014 2 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
41 05/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
42 04/02/2014 14 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
43 21/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
44 20/01/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
45 08/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
46 07/01/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
47 06/01/2014 4 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
48 02/01/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
49 21/12/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
50 20/12/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
51 05/12/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
52 04/12/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
53 19/11/2013 2 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
54 17/11/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
55 16/11/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
56 13/11/2013 11 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhnammusic
57 02/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
58 01/11/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
59 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
60 30/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
61 29/10/2013 5 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
62 24/10/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
63 23/10/2013 4 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
64 19/10/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
65 18/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
66 17/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
67 16/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
68 15/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
69 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
70 13/10/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
71 10/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
72 09/10/2013 7 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
73 02/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
74 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
75 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
76 29/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
77 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
78 27/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
79 26/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
80 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
81 24/09/2013 4 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
82 20/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
83 19/09/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vinacommhcm
84 15/09/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
85 14/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
86 13/09/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
87 12/09/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
88 09/09/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
89 05/09/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
90 31/08/2013 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
91 26/08/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
92 11/08/2013 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
93 06/08/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
94 22/07/2013 4 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
95 18/07/2013 6 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
96 12/07/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
97 11/07/2013 14 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
98 27/06/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
99 26/06/2013 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
100 17/06/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
101 11/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
102 10/06/2013 3 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ huyquangpiano
103 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
104 06/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
105 05/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
106 04/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
107 03/06/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
108 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
109 31/05/2013 1 ngày 4.599.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ amnhacbinhminh
110 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
111 29/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
112 28/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
113 27/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
114 26/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
115 25/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
116 24/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
117 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuanhdung
118 22/05/2013 4 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
119 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
120 17/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
121 16/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
122 15/05/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
123 13/05/2013 2 ngày 4.191.000 VNĐ Giá không đổi nhacculinhnhi
124 11/05/2013 3 ngày 4.191.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ nhacculinhnhi
125 08/05/2013 12 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
126 26/04/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
127 23/04/2013 3 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huyquangpiano
128 20/04/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
129 19/04/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
130 18/04/2013 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
131 03/04/2013 5 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
132 29/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
133 26/03/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
134 25/03/2013 8 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
135 17/03/2013 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
136 15/03/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vinacommhcm
137 10/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
138 07/03/2013 4 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
139 03/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
140 28/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
141 27/02/2013 16 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinastar
142 11/02/2013 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
143 09/02/2013 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
144 25/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
145 24/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
146 23/01/2013 30 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
147 24/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
148 23/12/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
149 08/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
150 07/12/2012 14 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
151 23/11/2012 16 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
152 07/11/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
153 06/11/2012 20 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
154 17/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
155 16/10/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
156 11/10/2012 7 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 5.600 VNĐ mayvanphongthanhdat
157 04/10/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
158 02/10/2012 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
159 01/10/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
160 29/09/2012 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
161 28/09/2012 1 ngày 4.305.600 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
162 27/09/2012 7 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 5.600 VNĐ vinacommhcm
163 20/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
164 18/09/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
165 13/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccutienmanh
166 12/09/2012 20 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
167 23/08/2012 8 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
168 15/08/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 105.600 VNĐ vinacommhcm
169 13/08/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
170 10/08/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
171 26/07/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
172 23/07/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Giảm 194.400 VNĐ vinacommhcm
173 21/07/2012 4.500.000 VNĐ nhaccuhoangphat
Có tổng cộng 173 thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Organ (Đàn Organ, đàn oc gan, dan organ, dan oc gan)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Đàn Organ Yamaha PSR-E323 trong mục Đàn Organ