• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đàn Organ Yamaha PSR-E323

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
2 29/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
3 28/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
4 27/01/2015 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
5 23/01/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Bachviet12
6 22/01/2015 27 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
7 26/12/2014 17 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
8 09/12/2014 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
9 06/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
10 05/12/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
11 04/12/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
12 03/12/2014 8 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
13 25/11/2014 13 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
14 12/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
15 11/11/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
16 27/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
17 26/10/2014 9 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
18 17/10/2014 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
19 14/10/2014 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
20 09/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
21 08/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
22 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
23 06/10/2014 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
24 04/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
25 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
26 02/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
27 01/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
28 30/09/2014 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
29 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
30 26/09/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
31 25/09/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
32 24/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ quanghaaudio
33 23/09/2014 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
34 22/09/2014 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
35 21/09/2014 4 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
36 17/09/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
37 11/09/2014 10 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
38 01/09/2014 16 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
39 16/08/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
40 15/08/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
41 31/07/2014 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
42 29/07/2014 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
43 26/07/2014 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
44 23/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
45 22/07/2014 13 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ nhaccuquythanh
46 09/07/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ huyquangpiano
47 08/07/2014 10 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
48 28/06/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
49 19/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
50 18/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
51 17/06/2014 13 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ nhaccuquythanh
52 04/06/2014 5 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
53 30/05/2014 8 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
54 22/05/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Bachviet12
55 21/05/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ nhaccuvietnam
56 20/05/2014 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
57 16/05/2014 10 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
58 06/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
59 05/05/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
60 03/05/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
61 27/04/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
62 18/04/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
63 17/04/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
64 02/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi amthanhanhsangnucuoi
65 01/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
66 31/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuhoangphat
67 30/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
68 29/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
69 28/03/2014 15 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
70 13/03/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
71 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
72 11/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuhoangphat
73 10/03/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuhoaphat
74 09/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
75 08/03/2014 11 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
76 25/02/2014 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
77 22/02/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
78 10/02/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
79 08/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ nhaccuquythanh
80 07/02/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
81 05/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
82 04/02/2014 14 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
83 21/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
84 20/01/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
85 08/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
86 07/01/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
87 06/01/2014 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
88 02/01/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
89 21/12/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
90 20/12/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
91 05/12/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
92 04/12/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
93 19/11/2013 2 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
94 17/11/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
95 16/11/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
96 13/11/2013 11 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
97 02/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
98 01/11/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
99 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
100 30/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
101 29/10/2013 5 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
102 24/10/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
103 23/10/2013 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
104 19/10/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
105 18/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
106 17/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
107 16/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
108 15/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
109 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
110 13/10/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
111 10/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
112 09/10/2013 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
113 02/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
114 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
115 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
116 29/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
117 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
118 27/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
119 26/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
120 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
121 24/09/2013 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
122 20/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
123 19/09/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vinacommhcm
124 15/09/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
125 14/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
126 13/09/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
127 12/09/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
128 09/09/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
129 05/09/2013 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
130 31/08/2013 5 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
131 26/08/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
132 11/08/2013 5 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
133 06/08/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
134 22/07/2013 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
135 18/07/2013 6 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
136 12/07/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
137 11/07/2013 14 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
138 27/06/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
139 26/06/2013 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
140 17/06/2013 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
141 11/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
142 10/06/2013 3 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ huyquangpiano
143 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
144 06/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
145 05/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
146 04/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
147 03/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
148 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
149 31/05/2013 1 ngày 4.599.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ amnhacbinhminh
150 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
151 29/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
152 28/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
153 27/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
154 26/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
155 25/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
156 24/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
157 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuanhdung
158 22/05/2013 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
159 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
160 17/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
161 16/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
162 15/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
163 13/05/2013 2 ngày 4.191.000 ₫ Giá không đổi nhacculinhnhi
164 11/05/2013 3 ngày 4.191.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ nhacculinhnhi
165 08/05/2013 12 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
166 26/04/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
167 23/04/2013 3 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huyquangpiano
168 20/04/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
169 19/04/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
170 18/04/2013 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
171 03/04/2013 5 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
172 29/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
173 26/03/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
174 25/03/2013 8 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
175 17/03/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
176 15/03/2013 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinacommhcm
177 10/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
178 07/03/2013 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
179 03/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
180 28/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
181 27/02/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinastar
182 11/02/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
183 09/02/2013 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
184 25/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
185 24/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
186 23/01/2013 30 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
187 24/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
188 23/12/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
189 08/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
190 07/12/2012 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
191 23/11/2012 16 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
192 07/11/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
193 06/11/2012 20 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
194 17/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
195 16/10/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
196 11/10/2012 7 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 5.600 VNĐ mayvanphongthanhdat
197 04/10/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
198 02/10/2012 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
199 01/10/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
200 29/09/2012 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
201 28/09/2012 1 ngày 4.305.600 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
202 27/09/2012 7 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 5.600 VNĐ vinacommhcm
203 20/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
204 18/09/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
205 13/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccutienmanh
206 12/09/2012 20 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
207 23/08/2012 8 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
208 15/08/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 105.600 VNĐ vinacommhcm
209 13/08/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
210 10/08/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
211 26/07/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
212 23/07/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Giảm 194.400 VNĐ vinacommhcm
213 21/07/2012 4.500.000 ₫ nhaccuhoangphat
Có tổng cộng 213 thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Organ (Đàn Organ, đàn oc gan, dan organ, dan oc gan)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Đàn Organ Yamaha PSR-E323 trong mục Đàn Organ