• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đàn Organ Yamaha PSR-E323

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
2 25/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
3 24/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
4 23/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
5 22/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
6 21/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
7 20/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
8 19/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
9 18/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
10 17/05/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
11 15/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
12 14/05/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
13 09/05/2015 16 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
14 23/04/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
15 22/04/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
16 21/04/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
17 20/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
18 19/04/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
19 18/04/2015 12 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
20 06/04/2015 10 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
21 27/03/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
22 22/03/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
23 20/03/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
24 18/03/2015 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
25 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
26 11/03/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
27 10/03/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
28 05/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
29 04/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
30 03/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
31 02/03/2015 4 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
32 26/02/2015 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
33 22/02/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
34 21/02/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
35 18/02/2015 19 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
36 30/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
37 29/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
38 28/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
39 27/01/2015 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
40 23/01/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Bachviet12
41 22/01/2015 27 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
42 26/12/2014 17 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
43 09/12/2014 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
44 06/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
45 05/12/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
46 04/12/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
47 03/12/2014 8 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
48 25/11/2014 13 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
49 12/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
50 11/11/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
51 27/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
52 26/10/2014 9 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
53 17/10/2014 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
54 14/10/2014 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
55 09/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
56 08/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
57 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
58 06/10/2014 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
59 04/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
60 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
61 02/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
62 01/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
63 30/09/2014 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
64 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
65 26/09/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
66 25/09/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
67 24/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ quanghaaudio
68 23/09/2014 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
69 22/09/2014 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
70 21/09/2014 4 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
71 17/09/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
72 11/09/2014 10 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
73 01/09/2014 16 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
74 16/08/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
75 15/08/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
76 31/07/2014 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
77 29/07/2014 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
78 26/07/2014 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
79 23/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
80 22/07/2014 13 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ nhaccuquythanh
81 09/07/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ huyquangpiano
82 08/07/2014 10 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
83 28/06/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
84 19/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
85 18/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
86 17/06/2014 13 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ nhaccuquythanh
87 04/06/2014 5 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
88 30/05/2014 8 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
89 22/05/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Bachviet12
90 21/05/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ nhaccuvietnam
91 20/05/2014 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
92 16/05/2014 10 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
93 06/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
94 05/05/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
95 03/05/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
96 27/04/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
97 18/04/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
98 17/04/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
99 02/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi amthanhanhsangnucuoi
100 01/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
101 31/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuhoangphat
102 30/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
103 29/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
104 28/03/2014 15 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
105 13/03/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
106 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
107 11/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuhoangphat
108 10/03/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuhoaphat
109 09/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
110 08/03/2014 11 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
111 25/02/2014 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
112 22/02/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
113 10/02/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
114 08/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ nhaccuquythanh
115 07/02/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
116 05/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
117 04/02/2014 14 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
118 21/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
119 20/01/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
120 08/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
121 07/01/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
122 06/01/2014 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
123 02/01/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
124 21/12/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
125 20/12/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
126 05/12/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
127 04/12/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
128 19/11/2013 2 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
129 17/11/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
130 16/11/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
131 13/11/2013 11 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
132 02/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
133 01/11/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
134 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
135 30/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
136 29/10/2013 5 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
137 24/10/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
138 23/10/2013 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
139 19/10/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
140 18/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
141 17/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
142 16/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
143 15/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
144 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
145 13/10/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
146 10/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
147 09/10/2013 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
148 02/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
149 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
150 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
151 29/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
152 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
153 27/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
154 26/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
155 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
156 24/09/2013 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
157 20/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
158 19/09/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vinacommhcm
159 15/09/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
160 14/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
161 13/09/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
162 12/09/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
163 09/09/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
164 05/09/2013 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
165 31/08/2013 5 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
166 26/08/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
167 11/08/2013 5 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
168 06/08/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
169 22/07/2013 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
170 18/07/2013 6 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
171 12/07/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
172 11/07/2013 14 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
173 27/06/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
174 26/06/2013 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
175 17/06/2013 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
176 11/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
177 10/06/2013 3 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ huyquangpiano
178 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
179 06/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
180 05/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
181 04/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
182 03/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
183 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
184 31/05/2013 1 ngày 4.599.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ amnhacbinhminh
185 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
186 29/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
187 28/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
188 27/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
189 26/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
190 25/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
191 24/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
192 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuanhdung
193 22/05/2013 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
194 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
195 17/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
196 16/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
197 15/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
198 13/05/2013 2 ngày 4.191.000 ₫ Giá không đổi nhacculinhnhi
199 11/05/2013 3 ngày 4.191.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ nhacculinhnhi
200 08/05/2013 12 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
201 26/04/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
202 23/04/2013 3 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huyquangpiano
203 20/04/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
204 19/04/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
205 18/04/2013 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
206 03/04/2013 5 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
207 29/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
208 26/03/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
209 25/03/2013 8 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
210 17/03/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
211 15/03/2013 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinacommhcm
212 10/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
213 07/03/2013 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
214 03/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
215 28/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
216 27/02/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinastar
217 11/02/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
218 09/02/2013 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
219 25/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
220 24/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
221 23/01/2013 30 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
222 24/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
223 23/12/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
224 08/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
225 07/12/2012 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
226 23/11/2012 16 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
227 07/11/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
228 06/11/2012 20 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
229 17/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
230 16/10/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
231 11/10/2012 7 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 5.600 VNĐ mayvanphongthanhdat
232 04/10/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
233 02/10/2012 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
234 01/10/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
235 29/09/2012 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
236 28/09/2012 1 ngày 4.305.600 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
237 27/09/2012 7 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 5.600 VNĐ vinacommhcm
238 20/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
239 18/09/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
240 13/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccutienmanh
241 12/09/2012 20 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
242 23/08/2012 8 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
243 15/08/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 105.600 VNĐ vinacommhcm
244 13/08/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
245 10/08/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
246 26/07/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
247 23/07/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Giảm 194.400 VNĐ vinacommhcm
248 21/07/2012 4.500.000 ₫ nhaccuhoangphat
Có tổng cộng 248 thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Organ (Đàn Organ, đàn oc gan, dan organ, dan oc gan)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Đàn Organ Yamaha PSR-E323 trong mục Đàn Organ
Từ khóa nổi bật trong tuần: iphone 3g, tivi sony, on da, hoa lang, htc one