Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đàn Organ Yamaha PSR-E323

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/04/2016 15 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mailanmusicshop
2 14/04/2016 13 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
3 01/04/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
4 31/03/2016 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pianohongnhan
5 30/03/2016 15 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mailanmusicshop
6 15/03/2016 14 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pianohongnhan
7 01/03/2016 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
8 27/02/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
9 25/02/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
10 24/02/2016 5 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ pianohongnhan
11 19/02/2016 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
12 15/02/2016 10 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ pianohongnhan
13 05/02/2016 15 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
14 21/01/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
15 20/01/2016 15 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
16 05/01/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ pianohongnhan
17 04/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
18 03/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
19 02/01/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
20 31/12/2015 12 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
21 19/12/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
22 18/12/2015 10 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Bachviet12
23 08/12/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
24 07/12/2015 7 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
25 30/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
26 29/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
27 28/11/2015 2 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
28 26/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
29 25/11/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
30 23/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
31 22/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
32 21/11/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
33 16/11/2015 4 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
34 12/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
35 11/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
36 10/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
37 09/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
38 08/11/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
39 07/11/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
40 05/11/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
41 04/11/2015 4 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Bachviet12
42 31/10/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
43 30/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
44 29/10/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
45 27/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
46 26/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
47 25/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
48 24/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
49 23/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
50 22/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
51 21/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
52 20/10/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
53 19/10/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
54 16/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
55 15/10/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
56 13/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
57 12/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
58 11/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
59 10/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
60 09/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
61 08/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
62 07/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
63 06/10/2015 24 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
64 12/09/2015 17 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
65 26/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
66 25/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
67 24/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
68 23/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
69 22/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
70 21/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
71 20/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
72 19/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
73 18/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
74 17/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
75 16/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
76 15/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
77 14/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
78 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
79 12/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
80 11/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
81 10/08/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
82 08/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
83 07/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
84 06/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
85 05/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
86 04/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
87 03/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
88 02/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
89 01/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
90 31/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
91 30/07/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
92 29/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
93 28/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ pianohongnhan
94 27/07/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
95 24/07/2015 23 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pianohongnhan
96 01/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
97 30/06/2015 17 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
98 13/06/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
99 10/06/2015 15 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
100 26/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
101 25/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
102 24/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
103 23/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
104 22/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
105 21/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
106 20/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
107 19/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
108 18/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
109 17/05/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
110 15/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
111 14/05/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
112 09/05/2015 16 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
113 23/04/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
114 22/04/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
115 21/04/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
116 20/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
117 19/04/2015 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
118 18/04/2015 12 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
119 06/04/2015 10 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
120 27/03/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
121 22/03/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
122 20/03/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
123 18/03/2015 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
124 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
125 11/03/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
126 10/03/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
127 05/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
128 04/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
129 03/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
130 02/03/2015 4 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
131 26/02/2015 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
132 22/02/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
133 21/02/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
134 18/02/2015 19 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
135 30/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
136 29/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
137 28/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
138 27/01/2015 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
139 23/01/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Bachviet12
140 22/01/2015 27 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
141 26/12/2014 17 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
142 09/12/2014 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
143 06/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
144 05/12/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
145 04/12/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
146 03/12/2014 8 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
147 25/11/2014 13 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
148 12/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
149 11/11/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
150 27/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
151 26/10/2014 9 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
152 17/10/2014 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
153 14/10/2014 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
154 09/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
155 08/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
156 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
157 06/10/2014 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
158 04/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
159 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
160 02/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
161 01/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
162 30/09/2014 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
163 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
164 26/09/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
165 25/09/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
166 24/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ quanghaaudio
167 23/09/2014 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
168 22/09/2014 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
169 21/09/2014 4 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
170 17/09/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
171 11/09/2014 10 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
172 01/09/2014 16 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
173 16/08/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
174 15/08/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
175 31/07/2014 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
176 29/07/2014 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
177 26/07/2014 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
178 23/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
179 22/07/2014 13 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ nhaccuquythanh
180 09/07/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ huyquangpiano
181 08/07/2014 10 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
182 28/06/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
183 19/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
184 18/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
185 17/06/2014 13 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ nhaccuquythanh
186 04/06/2014 5 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
187 30/05/2014 8 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
188 22/05/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Bachviet12
189 21/05/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ nhaccuvietnam
190 20/05/2014 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
191 16/05/2014 10 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
192 06/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
193 05/05/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
194 03/05/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
195 27/04/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
196 18/04/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
197 17/04/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
198 02/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi amthanhanhsangnucuoi
199 01/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
200 31/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuhoangphat
201 30/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
202 29/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
203 28/03/2014 15 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
204 13/03/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
205 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
206 11/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuhoangphat
207 10/03/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuhoaphat
208 09/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
209 08/03/2014 11 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
210 25/02/2014 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
211 22/02/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
212 10/02/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
213 08/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ nhaccuquythanh
214 07/02/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
215 05/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
216 04/02/2014 14 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
217 21/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
218 20/01/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
219 08/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
220 07/01/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
221 06/01/2014 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
222 02/01/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
223 21/12/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
224 20/12/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
225 05/12/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
226 04/12/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
227 19/11/2013 2 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
228 17/11/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
229 16/11/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
230 13/11/2013 11 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
231 02/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
232 01/11/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
233 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
234 30/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
235 29/10/2013 5 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
236 24/10/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
237 23/10/2013 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
238 19/10/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
239 18/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
240 17/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
241 16/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
242 15/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
243 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
244 13/10/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
245 10/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
246 09/10/2013 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
247 02/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
248 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
249 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
250 29/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
251 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
252 27/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
253 26/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
254 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
255 24/09/2013 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
256 20/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
257 19/09/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vinacommhcm
258 15/09/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
259 14/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
260 13/09/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
261 12/09/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
262 09/09/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
263 05/09/2013 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
264 31/08/2013 5 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
265 26/08/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
266 11/08/2013 5 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
267 06/08/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
268 22/07/2013 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
269 18/07/2013 6 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
270 12/07/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
271 11/07/2013 14 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
272 27/06/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
273 26/06/2013 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
274 17/06/2013 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
275 11/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
276 10/06/2013 3 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ huyquangpiano
277 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
278 06/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
279 05/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
280 04/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
281 03/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
282 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
283 31/05/2013 1 ngày 4.599.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ amnhacbinhminh
284 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
285 29/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
286 28/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
287 27/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
288 26/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
289 25/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
290 24/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
291 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuanhdung
292 22/05/2013 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
293 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
294 17/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
295 16/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
296 15/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
297 13/05/2013 2 ngày 4.191.000 ₫ Giá không đổi nhacculinhnhi
298 11/05/2013 3 ngày 4.191.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ nhacculinhnhi
299 08/05/2013 12 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
300 26/04/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
301 23/04/2013 3 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huyquangpiano
302 20/04/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
303 19/04/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
304 18/04/2013 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
305 03/04/2013 5 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
306 29/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
307 26/03/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
308 25/03/2013 8 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
309 17/03/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
310 15/03/2013 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinacommhcm
311 10/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
312 07/03/2013 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
313 03/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
314 28/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
315 27/02/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinastar
316 11/02/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
317 09/02/2013 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
318 25/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
319 24/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
320 23/01/2013 30 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
321 24/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
322 23/12/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
323 08/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
324 07/12/2012 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
325 23/11/2012 16 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
326 07/11/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
327 06/11/2012 20 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
328 17/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
329 16/10/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
330 11/10/2012 7 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 5.600 VNĐ mayvanphongthanhdat
331 04/10/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
332 02/10/2012 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
333 01/10/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
334 29/09/2012 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
335 28/09/2012 1 ngày 4.305.600 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
336 27/09/2012 7 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 5.600 VNĐ vinacommhcm
337 20/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
338 18/09/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
339 13/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccutienmanh
340 12/09/2012 20 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
341 23/08/2012 8 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
342 15/08/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 105.600 VNĐ vinacommhcm
343 13/08/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
344 10/08/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
345 26/07/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
346 23/07/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Giảm 194.400 VNĐ vinacommhcm
347 21/07/2012 4.500.000 ₫ nhaccuhoangphat
Có tổng cộng 347 thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 đã được hệ thống ghi lại.