• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đàn Organ Yamaha PSR-E323

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/12/2014 17 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
2 09/12/2014 3 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
3 06/12/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
4 05/12/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
5 04/12/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
6 03/12/2014 8 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
7 25/11/2014 13 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
8 12/11/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
9 11/11/2014 15 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
10 27/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
11 26/10/2014 9 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
12 17/10/2014 3 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
13 14/10/2014 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
14 09/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
15 08/10/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
16 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
17 06/10/2014 2 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
18 04/10/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
19 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
20 02/10/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
21 01/10/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
22 30/09/2014 3 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
23 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
24 26/09/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
25 25/09/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
26 24/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ quanghaaudio
27 23/09/2014 1 ngày 4.450.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
28 22/09/2014 1 ngày 4.450.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
29 21/09/2014 4 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
30 17/09/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
31 11/09/2014 10 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
32 01/09/2014 16 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
33 16/08/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
34 15/08/2014 15 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
35 31/07/2014 2 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
36 29/07/2014 3 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
37 26/07/2014 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
38 23/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
39 22/07/2014 13 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ nhaccuquythanh
40 09/07/2014 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ huyquangpiano
41 08/07/2014 10 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
42 28/06/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
43 19/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
44 18/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
45 17/06/2014 13 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ nhaccuquythanh
46 04/06/2014 5 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
47 30/05/2014 8 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
48 22/05/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Bachviet12
49 21/05/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ nhaccuvietnam
50 20/05/2014 4 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
51 16/05/2014 10 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
52 06/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
53 05/05/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
54 03/05/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
55 27/04/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
56 18/04/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
57 17/04/2014 15 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
58 02/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi amthanhanhsangnucuoi
59 01/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
60 31/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuhoangphat
61 30/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
62 29/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
63 28/03/2014 15 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
64 13/03/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
65 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
66 11/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuhoangphat
67 10/03/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuhoaphat
68 09/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
69 08/03/2014 11 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
70 25/02/2014 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
71 22/02/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
72 10/02/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
73 08/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ nhaccuquythanh
74 07/02/2014 2 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
75 05/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
76 04/02/2014 14 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
77 21/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
78 20/01/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
79 08/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
80 07/01/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
81 06/01/2014 4 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
82 02/01/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
83 21/12/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
84 20/12/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
85 05/12/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
86 04/12/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
87 19/11/2013 2 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
88 17/11/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
89 16/11/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
90 13/11/2013 11 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhnammusic
91 02/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
92 01/11/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
93 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
94 30/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
95 29/10/2013 5 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
96 24/10/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
97 23/10/2013 4 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
98 19/10/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
99 18/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
100 17/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
101 16/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
102 15/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
103 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
104 13/10/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
105 10/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
106 09/10/2013 7 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
107 02/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
108 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
109 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
110 29/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
111 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
112 27/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
113 26/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
114 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
115 24/09/2013 4 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
116 20/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
117 19/09/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vinacommhcm
118 15/09/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
119 14/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
120 13/09/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
121 12/09/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
122 09/09/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
123 05/09/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
124 31/08/2013 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
125 26/08/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
126 11/08/2013 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
127 06/08/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
128 22/07/2013 4 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
129 18/07/2013 6 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
130 12/07/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
131 11/07/2013 14 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
132 27/06/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
133 26/06/2013 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
134 17/06/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
135 11/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
136 10/06/2013 3 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ huyquangpiano
137 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
138 06/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
139 05/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
140 04/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
141 03/06/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
142 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
143 31/05/2013 1 ngày 4.599.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ amnhacbinhminh
144 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
145 29/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
146 28/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
147 27/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
148 26/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
149 25/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
150 24/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
151 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuanhdung
152 22/05/2013 4 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
153 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
154 17/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
155 16/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
156 15/05/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
157 13/05/2013 2 ngày 4.191.000 VNĐ Giá không đổi nhacculinhnhi
158 11/05/2013 3 ngày 4.191.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ nhacculinhnhi
159 08/05/2013 12 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
160 26/04/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
161 23/04/2013 3 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huyquangpiano
162 20/04/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
163 19/04/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
164 18/04/2013 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
165 03/04/2013 5 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
166 29/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
167 26/03/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
168 25/03/2013 8 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
169 17/03/2013 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
170 15/03/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vinacommhcm
171 10/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
172 07/03/2013 4 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
173 03/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
174 28/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
175 27/02/2013 16 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinastar
176 11/02/2013 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
177 09/02/2013 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
178 25/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
179 24/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
180 23/01/2013 30 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
181 24/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
182 23/12/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
183 08/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
184 07/12/2012 14 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
185 23/11/2012 16 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
186 07/11/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
187 06/11/2012 20 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
188 17/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
189 16/10/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
190 11/10/2012 7 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 5.600 VNĐ mayvanphongthanhdat
191 04/10/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
192 02/10/2012 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
193 01/10/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
194 29/09/2012 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
195 28/09/2012 1 ngày 4.305.600 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
196 27/09/2012 7 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 5.600 VNĐ vinacommhcm
197 20/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
198 18/09/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
199 13/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccutienmanh
200 12/09/2012 20 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
201 23/08/2012 8 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
202 15/08/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 105.600 VNĐ vinacommhcm
203 13/08/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
204 10/08/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
205 26/07/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
206 23/07/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Giảm 194.400 VNĐ vinacommhcm
207 21/07/2012 4.500.000 VNĐ nhaccuhoangphat
Có tổng cộng 207 thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Organ (Đàn Organ, đàn oc gan, dan organ, dan oc gan)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Đàn Organ Yamaha PSR-E323 trong mục Đàn Organ