• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đàn Organ Yamaha PSR-E323

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/03/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
2 22/03/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
3 20/03/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
4 18/03/2015 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
5 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
6 11/03/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
7 10/03/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
8 05/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
9 04/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
10 03/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
11 02/03/2015 4 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
12 26/02/2015 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
13 22/02/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
14 21/02/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
15 18/02/2015 19 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
16 30/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
17 29/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
18 28/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
19 27/01/2015 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
20 23/01/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Bachviet12
21 22/01/2015 27 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
22 26/12/2014 17 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
23 09/12/2014 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
24 06/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
25 05/12/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
26 04/12/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
27 03/12/2014 8 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
28 25/11/2014 13 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
29 12/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
30 11/11/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
31 27/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
32 26/10/2014 9 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
33 17/10/2014 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
34 14/10/2014 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
35 09/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
36 08/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
37 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
38 06/10/2014 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
39 04/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
40 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
41 02/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
42 01/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
43 30/09/2014 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
44 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
45 26/09/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
46 25/09/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
47 24/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ quanghaaudio
48 23/09/2014 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
49 22/09/2014 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
50 21/09/2014 4 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
51 17/09/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
52 11/09/2014 10 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
53 01/09/2014 16 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
54 16/08/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
55 15/08/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
56 31/07/2014 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
57 29/07/2014 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
58 26/07/2014 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
59 23/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
60 22/07/2014 13 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ nhaccuquythanh
61 09/07/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ huyquangpiano
62 08/07/2014 10 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
63 28/06/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
64 19/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
65 18/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
66 17/06/2014 13 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ nhaccuquythanh
67 04/06/2014 5 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
68 30/05/2014 8 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
69 22/05/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Bachviet12
70 21/05/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ nhaccuvietnam
71 20/05/2014 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
72 16/05/2014 10 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
73 06/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
74 05/05/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
75 03/05/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
76 27/04/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
77 18/04/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
78 17/04/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
79 02/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi amthanhanhsangnucuoi
80 01/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
81 31/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuhoangphat
82 30/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
83 29/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
84 28/03/2014 15 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
85 13/03/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
86 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
87 11/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuhoangphat
88 10/03/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuhoaphat
89 09/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
90 08/03/2014 11 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
91 25/02/2014 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
92 22/02/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
93 10/02/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
94 08/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ nhaccuquythanh
95 07/02/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
96 05/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
97 04/02/2014 14 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
98 21/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
99 20/01/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
100 08/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
101 07/01/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
102 06/01/2014 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
103 02/01/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
104 21/12/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
105 20/12/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
106 05/12/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
107 04/12/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
108 19/11/2013 2 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
109 17/11/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
110 16/11/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
111 13/11/2013 11 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
112 02/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
113 01/11/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
114 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
115 30/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
116 29/10/2013 5 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
117 24/10/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
118 23/10/2013 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
119 19/10/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
120 18/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
121 17/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
122 16/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
123 15/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
124 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
125 13/10/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
126 10/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
127 09/10/2013 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
128 02/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
129 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
130 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
131 29/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
132 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
133 27/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
134 26/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
135 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
136 24/09/2013 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
137 20/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
138 19/09/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vinacommhcm
139 15/09/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
140 14/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
141 13/09/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
142 12/09/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
143 09/09/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
144 05/09/2013 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
145 31/08/2013 5 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
146 26/08/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
147 11/08/2013 5 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
148 06/08/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
149 22/07/2013 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
150 18/07/2013 6 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
151 12/07/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
152 11/07/2013 14 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
153 27/06/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
154 26/06/2013 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
155 17/06/2013 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
156 11/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
157 10/06/2013 3 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ huyquangpiano
158 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
159 06/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
160 05/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
161 04/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
162 03/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
163 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
164 31/05/2013 1 ngày 4.599.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ amnhacbinhminh
165 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
166 29/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
167 28/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
168 27/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
169 26/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
170 25/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
171 24/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
172 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuanhdung
173 22/05/2013 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
174 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
175 17/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
176 16/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
177 15/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
178 13/05/2013 2 ngày 4.191.000 ₫ Giá không đổi nhacculinhnhi
179 11/05/2013 3 ngày 4.191.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ nhacculinhnhi
180 08/05/2013 12 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
181 26/04/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
182 23/04/2013 3 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huyquangpiano
183 20/04/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
184 19/04/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
185 18/04/2013 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
186 03/04/2013 5 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
187 29/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
188 26/03/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
189 25/03/2013 8 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
190 17/03/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
191 15/03/2013 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinacommhcm
192 10/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
193 07/03/2013 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
194 03/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
195 28/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
196 27/02/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinastar
197 11/02/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
198 09/02/2013 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
199 25/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
200 24/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
201 23/01/2013 30 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
202 24/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
203 23/12/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
204 08/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
205 07/12/2012 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
206 23/11/2012 16 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
207 07/11/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
208 06/11/2012 20 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
209 17/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
210 16/10/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
211 11/10/2012 7 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 5.600 VNĐ mayvanphongthanhdat
212 04/10/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
213 02/10/2012 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
214 01/10/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
215 29/09/2012 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
216 28/09/2012 1 ngày 4.305.600 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
217 27/09/2012 7 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 5.600 VNĐ vinacommhcm
218 20/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
219 18/09/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
220 13/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccutienmanh
221 12/09/2012 20 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
222 23/08/2012 8 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
223 15/08/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 105.600 VNĐ vinacommhcm
224 13/08/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
225 10/08/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
226 26/07/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
227 23/07/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Giảm 194.400 VNĐ vinacommhcm
228 21/07/2012 4.500.000 ₫ nhaccuhoangphat
Có tổng cộng 228 thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Organ (Đàn Organ, đàn oc gan, dan organ, dan oc gan)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Đàn Organ Yamaha PSR-E323 trong mục Đàn Organ
Từ khóa nổi bật trong tuần: loa to, ket, inox 304, pin sạc dự phòng, ti vi re