• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đàn Organ Yamaha PSR-E323

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/10/2014 3 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
2 14/10/2014 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
3 09/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
4 08/10/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
5 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
6 06/10/2014 2 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
7 04/10/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
8 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
9 02/10/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
10 01/10/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
11 30/09/2014 3 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
12 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
13 26/09/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
14 25/09/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
15 24/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ quanghaaudio
16 23/09/2014 1 ngày 4.450.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
17 22/09/2014 1 ngày 4.450.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
18 21/09/2014 4 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
19 17/09/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
20 11/09/2014 10 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
21 01/09/2014 16 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
22 16/08/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
23 15/08/2014 15 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
24 31/07/2014 2 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
25 29/07/2014 3 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
26 26/07/2014 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
27 23/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
28 22/07/2014 13 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ nhaccuquythanh
29 09/07/2014 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ huyquangpiano
30 08/07/2014 10 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
31 28/06/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
32 19/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
33 18/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
34 17/06/2014 13 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ nhaccuquythanh
35 04/06/2014 5 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
36 30/05/2014 8 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
37 22/05/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Bachviet12
38 21/05/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ nhaccuvietnam
39 20/05/2014 4 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
40 16/05/2014 10 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
41 06/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
42 05/05/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
43 03/05/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
44 27/04/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
45 18/04/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
46 17/04/2014 15 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
47 02/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi amthanhanhsangnucuoi
48 01/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
49 31/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuhoangphat
50 30/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
51 29/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
52 28/03/2014 15 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
53 13/03/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
54 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
55 11/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuhoangphat
56 10/03/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuhoaphat
57 09/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
58 08/03/2014 11 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
59 25/02/2014 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
60 22/02/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
61 10/02/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
62 08/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ nhaccuquythanh
63 07/02/2014 2 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
64 05/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
65 04/02/2014 14 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
66 21/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
67 20/01/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
68 08/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
69 07/01/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
70 06/01/2014 4 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
71 02/01/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
72 21/12/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
73 20/12/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
74 05/12/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
75 04/12/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
76 19/11/2013 2 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
77 17/11/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
78 16/11/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
79 13/11/2013 11 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhnammusic
80 02/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
81 01/11/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
82 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
83 30/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
84 29/10/2013 5 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
85 24/10/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
86 23/10/2013 4 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
87 19/10/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
88 18/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
89 17/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
90 16/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
91 15/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
92 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
93 13/10/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
94 10/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
95 09/10/2013 7 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
96 02/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
97 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
98 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
99 29/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
100 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
101 27/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
102 26/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
103 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
104 24/09/2013 4 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
105 20/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
106 19/09/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vinacommhcm
107 15/09/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
108 14/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
109 13/09/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
110 12/09/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
111 09/09/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
112 05/09/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
113 31/08/2013 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
114 26/08/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
115 11/08/2013 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
116 06/08/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
117 22/07/2013 4 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
118 18/07/2013 6 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
119 12/07/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
120 11/07/2013 14 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
121 27/06/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
122 26/06/2013 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
123 17/06/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
124 11/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
125 10/06/2013 3 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ huyquangpiano
126 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
127 06/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
128 05/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
129 04/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
130 03/06/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
131 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
132 31/05/2013 1 ngày 4.599.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ amnhacbinhminh
133 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
134 29/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
135 28/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
136 27/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
137 26/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
138 25/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
139 24/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
140 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuanhdung
141 22/05/2013 4 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
142 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
143 17/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
144 16/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
145 15/05/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
146 13/05/2013 2 ngày 4.191.000 VNĐ Giá không đổi nhacculinhnhi
147 11/05/2013 3 ngày 4.191.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ nhacculinhnhi
148 08/05/2013 12 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
149 26/04/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
150 23/04/2013 3 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huyquangpiano
151 20/04/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
152 19/04/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
153 18/04/2013 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
154 03/04/2013 5 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
155 29/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
156 26/03/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
157 25/03/2013 8 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
158 17/03/2013 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
159 15/03/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vinacommhcm
160 10/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
161 07/03/2013 4 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
162 03/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
163 28/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
164 27/02/2013 16 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinastar
165 11/02/2013 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
166 09/02/2013 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
167 25/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
168 24/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
169 23/01/2013 30 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
170 24/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
171 23/12/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
172 08/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
173 07/12/2012 14 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
174 23/11/2012 16 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
175 07/11/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
176 06/11/2012 20 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
177 17/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
178 16/10/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
179 11/10/2012 7 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 5.600 VNĐ mayvanphongthanhdat
180 04/10/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
181 02/10/2012 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
182 01/10/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
183 29/09/2012 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
184 28/09/2012 1 ngày 4.305.600 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
185 27/09/2012 7 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 5.600 VNĐ vinacommhcm
186 20/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
187 18/09/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
188 13/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccutienmanh
189 12/09/2012 20 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
190 23/08/2012 8 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
191 15/08/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 105.600 VNĐ vinacommhcm
192 13/08/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
193 10/08/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
194 26/07/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
195 23/07/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Giảm 194.400 VNĐ vinacommhcm
196 21/07/2012 4.500.000 VNĐ nhaccuhoangphat
Có tổng cộng 196 thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Organ (Đàn Organ, đàn oc gan, dan organ, dan oc gan)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Đàn Organ Yamaha PSR-E323 trong mục Đàn Organ