• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đàn Organ Yamaha PSR-E323

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/11/2014 13 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
2 12/11/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
3 11/11/2014 15 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
4 27/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
5 26/10/2014 9 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
6 17/10/2014 3 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
7 14/10/2014 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
8 09/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
9 08/10/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
10 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
11 06/10/2014 2 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
12 04/10/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
13 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
14 02/10/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
15 01/10/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
16 30/09/2014 3 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
17 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
18 26/09/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
19 25/09/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
20 24/09/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ quanghaaudio
21 23/09/2014 1 ngày 4.450.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
22 22/09/2014 1 ngày 4.450.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
23 21/09/2014 4 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
24 17/09/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
25 11/09/2014 10 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
26 01/09/2014 16 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
27 16/08/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
28 15/08/2014 15 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
29 31/07/2014 2 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
30 29/07/2014 3 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
31 26/07/2014 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
32 23/07/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
33 22/07/2014 13 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ nhaccuquythanh
34 09/07/2014 1 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ huyquangpiano
35 08/07/2014 10 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
36 28/06/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
37 19/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
38 18/06/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
39 17/06/2014 13 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ nhaccuquythanh
40 04/06/2014 5 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
41 30/05/2014 8 ngày 3.700.000 VNĐ Giá không đổi Bachviet12
42 22/05/2014 1 ngày 3.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Bachviet12
43 21/05/2014 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ nhaccuvietnam
44 20/05/2014 4 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
45 16/05/2014 10 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
46 06/05/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
47 05/05/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
48 03/05/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
49 27/04/2014 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
50 18/04/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
51 17/04/2014 15 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
52 02/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi amthanhanhsangnucuoi
53 01/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
54 31/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuhoangphat
55 30/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
56 29/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
57 28/03/2014 15 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
58 13/03/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
59 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
60 11/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuhoangphat
61 10/03/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuhoaphat
62 09/03/2014 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
63 08/03/2014 11 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
64 25/02/2014 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
65 22/02/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
66 10/02/2014 2 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
67 08/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ nhaccuquythanh
68 07/02/2014 2 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
69 05/02/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
70 04/02/2014 14 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
71 21/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
72 20/01/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
73 08/01/2014 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
74 07/01/2014 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
75 06/01/2014 4 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
76 02/01/2014 12 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
77 21/12/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
78 20/12/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
79 05/12/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
80 04/12/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
81 19/11/2013 2 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
82 17/11/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
83 16/11/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
84 13/11/2013 11 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi thanhnammusic
85 02/11/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
86 01/11/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
87 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
88 30/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
89 29/10/2013 5 ngày 4.450.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
90 24/10/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
91 23/10/2013 4 ngày 4.000.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoaphat
92 19/10/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
93 18/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
94 17/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
95 16/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
96 15/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
97 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
98 13/10/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
99 10/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
100 09/10/2013 7 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
101 02/10/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
102 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
103 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
104 29/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
105 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
106 27/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
107 26/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
108 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
109 24/09/2013 4 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
110 20/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
111 19/09/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ vinacommhcm
112 15/09/2013 1 ngày 4.050.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
113 14/09/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
114 13/09/2013 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
115 12/09/2013 3 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
116 09/09/2013 4 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
117 05/09/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
118 31/08/2013 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
119 26/08/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
120 11/08/2013 5 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
121 06/08/2013 15 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
122 22/07/2013 4 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
123 18/07/2013 6 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
124 12/07/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
125 11/07/2013 14 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
126 27/06/2013 1 ngày 4.190.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
127 26/06/2013 9 ngày 4.190.000 VNĐ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
128 17/06/2013 6 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
129 11/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
130 10/06/2013 3 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ huyquangpiano
131 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
132 06/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
133 05/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
134 04/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
135 03/06/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
136 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
137 31/05/2013 1 ngày 4.599.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ amnhacbinhminh
138 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
139 29/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
140 28/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
141 27/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
142 26/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
143 25/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
144 24/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
145 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuanhdung
146 22/05/2013 4 ngày 4.100.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
147 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
148 17/05/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
149 16/05/2013 1 ngày 4.100.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
150 15/05/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
151 13/05/2013 2 ngày 4.191.000 VNĐ Giá không đổi nhacculinhnhi
152 11/05/2013 3 ngày 4.191.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ nhacculinhnhi
153 08/05/2013 12 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
154 26/04/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
155 23/04/2013 3 ngày 4.150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huyquangpiano
156 20/04/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
157 19/04/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
158 18/04/2013 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
159 03/04/2013 5 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
160 29/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuhoangphat
161 26/03/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
162 25/03/2013 8 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
163 17/03/2013 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
164 15/03/2013 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vinacommhcm
165 10/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
166 07/03/2013 4 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
167 03/03/2013 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi amnhacbinhminh
168 28/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
169 27/02/2013 16 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi vinastar
170 11/02/2013 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
171 09/02/2013 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
172 25/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
173 24/01/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
174 23/01/2013 30 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
175 24/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
176 23/12/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccuquythanh
177 08/12/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
178 07/12/2012 14 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
179 23/11/2012 16 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
180 07/11/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
181 06/11/2012 20 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
182 17/10/2012 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
183 16/10/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
184 11/10/2012 7 ngày 4.300.000 VNĐ Giảm 5.600 VNĐ mayvanphongthanhdat
185 04/10/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
186 02/10/2012 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
187 01/10/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
188 29/09/2012 1 ngày 4.000.000 VNĐ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
189 28/09/2012 1 ngày 4.305.600 VNĐ Giá không đổi vinacommhcm
190 27/09/2012 7 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 5.600 VNĐ vinacommhcm
191 20/09/2012 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
192 18/09/2012 5 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
193 13/09/2012 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nhaccutienmanh
194 12/09/2012 20 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
195 23/08/2012 8 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
196 15/08/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Tăng 105.600 VNĐ vinacommhcm
197 13/08/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
198 10/08/2012 15 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi nhaccutienmanh
199 26/07/2012 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
200 23/07/2012 2 ngày 4.305.600 VNĐ Giảm 194.400 VNĐ vinacommhcm
201 21/07/2012 4.500.000 VNĐ nhaccuhoangphat
Có tổng cộng 201 thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Organ (Đàn Organ, đàn oc gan, dan organ, dan oc gan)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Đàn Organ Yamaha PSR-E323 trong mục Đàn Organ