• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đàn Organ Yamaha PSR-E323

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/04/2015 10 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
2 27/03/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
3 22/03/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
4 20/03/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
5 18/03/2015 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
6 12/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
7 11/03/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
8 10/03/2015 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
9 05/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
10 04/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
11 03/03/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
12 02/03/2015 4 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
13 26/02/2015 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
14 22/02/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
15 21/02/2015 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
16 18/02/2015 19 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
17 30/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
18 29/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
19 28/01/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
20 27/01/2015 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
21 23/01/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ Bachviet12
22 22/01/2015 27 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
23 26/12/2014 17 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
24 09/12/2014 3 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
25 06/12/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
26 05/12/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
27 04/12/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
28 03/12/2014 8 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
29 25/11/2014 13 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
30 12/11/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
31 11/11/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
32 27/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
33 26/10/2014 9 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
34 17/10/2014 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
35 14/10/2014 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
36 09/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
37 08/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
38 07/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
39 06/10/2014 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
40 04/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
41 03/10/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
42 02/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
43 01/10/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
44 30/09/2014 3 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
45 27/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ quanghaaudio
46 26/09/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
47 25/09/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
48 24/09/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ quanghaaudio
49 23/09/2014 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
50 22/09/2014 1 ngày 4.450.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
51 21/09/2014 4 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
52 17/09/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
53 11/09/2014 10 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
54 01/09/2014 16 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
55 16/08/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
56 15/08/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
57 31/07/2014 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Bachviet12
58 29/07/2014 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
59 26/07/2014 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
60 23/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
61 22/07/2014 13 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ nhaccuquythanh
62 09/07/2014 1 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ huyquangpiano
63 08/07/2014 10 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
64 28/06/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
65 19/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
66 18/06/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
67 17/06/2014 13 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ nhaccuquythanh
68 04/06/2014 5 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
69 30/05/2014 8 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi Bachviet12
70 22/05/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Bachviet12
71 21/05/2014 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ nhaccuvietnam
72 20/05/2014 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
73 16/05/2014 10 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
74 06/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
75 05/05/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
76 03/05/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ quanghaaudio
77 27/04/2014 9 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
78 18/04/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
79 17/04/2014 15 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
80 02/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi amthanhanhsangnucuoi
81 01/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
82 31/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuhoangphat
83 30/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ amthanhanhsangnucuoi
84 29/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
85 28/03/2014 15 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
86 13/03/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
87 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
88 11/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuhoangphat
89 10/03/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuhoaphat
90 09/03/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
91 08/03/2014 11 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
92 25/02/2014 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
93 22/02/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
94 10/02/2014 2 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
95 08/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ nhaccuquythanh
96 07/02/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ nhaccuhoangphat
97 05/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
98 04/02/2014 14 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
99 21/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
100 20/01/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
101 08/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
102 07/01/2014 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
103 06/01/2014 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
104 02/01/2014 12 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
105 21/12/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
106 20/12/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
107 05/12/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
108 04/12/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nhaccuquythanh
109 19/11/2013 2 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
110 17/11/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
111 16/11/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
112 13/11/2013 11 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi thanhnammusic
113 02/11/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnammusic
114 01/11/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
115 31/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
116 30/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
117 29/10/2013 5 ngày 4.450.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
118 24/10/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
119 23/10/2013 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoaphat
120 19/10/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhaccuhoaphat
121 18/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
122 17/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
123 16/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
124 15/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
125 14/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
126 13/10/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
127 10/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
128 09/10/2013 7 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
129 02/10/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
130 01/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
131 30/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
132 29/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
133 28/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
134 27/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
135 26/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
136 25/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
137 24/09/2013 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
138 20/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
139 19/09/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ vinacommhcm
140 15/09/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nhaccuanhdung
141 14/09/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ nhaccuquythanh
142 13/09/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ nhaccuhoaphat
143 12/09/2013 3 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
144 09/09/2013 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
145 05/09/2013 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ vinacommhcm
146 31/08/2013 5 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
147 26/08/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
148 11/08/2013 5 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
149 06/08/2013 15 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
150 22/07/2013 4 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
151 18/07/2013 6 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
152 12/07/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
153 11/07/2013 14 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ thanhnammusic
154 27/06/2013 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
155 26/06/2013 9 ngày 4.190.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ nhaccuquythanh
156 17/06/2013 6 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
157 11/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
158 10/06/2013 3 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ huyquangpiano
159 07/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
160 06/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
161 05/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
162 04/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
163 03/06/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
164 01/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
165 31/05/2013 1 ngày 4.599.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ amnhacbinhminh
166 30/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
167 29/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
168 28/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
169 27/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
170 26/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
171 25/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
172 24/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
173 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuanhdung
174 22/05/2013 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
175 18/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
176 17/05/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
177 16/05/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ nhaccuquythanh
178 15/05/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
179 13/05/2013 2 ngày 4.191.000 ₫ Giá không đổi nhacculinhnhi
180 11/05/2013 3 ngày 4.191.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ nhacculinhnhi
181 08/05/2013 12 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
182 26/04/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vinastar
183 23/04/2013 3 ngày 4.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huyquangpiano
184 20/04/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
185 19/04/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
186 18/04/2013 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
187 03/04/2013 5 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
188 29/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuhoangphat
189 26/03/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
190 25/03/2013 8 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
191 17/03/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
192 15/03/2013 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vinacommhcm
193 10/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
194 07/03/2013 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
195 03/03/2013 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
196 28/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
197 27/02/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinastar
198 11/02/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
199 09/02/2013 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
200 25/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
201 24/01/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
202 23/01/2013 30 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
203 24/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
204 23/12/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccuquythanh
205 08/12/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
206 07/12/2012 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
207 23/11/2012 16 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccuquythanh
208 07/11/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
209 06/11/2012 20 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
210 17/10/2012 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
211 16/10/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
212 11/10/2012 7 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 5.600 VNĐ mayvanphongthanhdat
213 04/10/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
214 02/10/2012 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
215 01/10/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 305.600 VNĐ vinacommhcm
216 29/09/2012 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 305.600 VNĐ thanhnammusic
217 28/09/2012 1 ngày 4.305.600 ₫ Giá không đổi vinacommhcm
218 27/09/2012 7 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 5.600 VNĐ vinacommhcm
219 20/09/2012 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongthanhdat
220 18/09/2012 5 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
221 13/09/2012 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nhaccutienmanh
222 12/09/2012 20 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongthanhdat
223 23/08/2012 8 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
224 15/08/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Tăng 105.600 VNĐ vinacommhcm
225 13/08/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
226 10/08/2012 15 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi nhaccutienmanh
227 26/07/2012 3 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 105.600 VNĐ nhaccutienmanh
228 23/07/2012 2 ngày 4.305.600 ₫ Giảm 194.400 VNĐ vinacommhcm
229 21/07/2012 4.500.000 ₫ nhaccuhoangphat
Có tổng cộng 229 thay đổi giá của sản phẩm Đàn Organ Yamaha PSR-E323 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Nhạc cụ > Đàn Organ (Đàn Organ, đàn oc gan, dan organ, dan oc gan)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Đàn Organ Yamaha PSR-E323 trong mục Đàn Organ
Từ khóa nổi bật trong tuần: tien dong ho, pin sạc dự phòng, honda, ta ba, loa to