• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/07/2015 7 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
2 21/07/2015 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi PhuPhone
3 20/07/2015 7 ngày 60.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ PhuPhone
4 13/07/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
5 09/07/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
6 08/07/2015 5 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
7 03/07/2015 11 ngày 130.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ Phuonglemart
8 22/06/2015 23 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ PhuPhone
9 30/05/2015 17 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
10 13/05/2015 4 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
11 09/05/2015 5 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
12 04/05/2015 15 ngày 60.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ PhuPhone
13 19/04/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
14 15/04/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
15 14/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
16 13/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
17 12/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
18 11/04/2015 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
19 04/04/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
20 03/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
21 02/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
22 01/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
23 31/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
24 30/03/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
25 28/03/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
26 25/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
27 24/03/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
28 22/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
29 21/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
30 20/03/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
31 19/03/2015 15 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
32 04/03/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
33 01/03/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
34 28/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
35 27/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
36 26/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
37 25/02/2015 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
38 21/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
39 20/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
40 18/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
41 17/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
42 15/02/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
43 12/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
44 11/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
45 10/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
46 08/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tammobile
47 07/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ vienthinh
48 06/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
49 04/02/2015 11 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
50 24/01/2015 1 ngày 65.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ cameraanvanphat
51 23/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
52 22/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
53 21/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
54 20/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
55 19/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
56 18/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
57 17/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
58 16/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
59 15/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
60 14/01/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
61 11/01/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
62 09/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
63 08/01/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
64 06/01/2015 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
65 31/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
66 25/12/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
67 24/12/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
68 23/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vuaphukienso
69 17/12/2014 5 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
70 12/12/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
71 11/12/2014 10 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tammobile
72 01/12/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
73 30/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
74 29/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
75 28/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
76 27/11/2014 5 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
77 22/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
78 21/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
79 20/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
80 19/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
81 18/11/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
82 15/11/2014 11 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
83 04/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
84 03/11/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
85 01/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
86 31/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
87 30/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
88 29/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
89 28/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
90 27/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
91 26/10/2014 8 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
92 18/10/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
93 15/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
94 14/10/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
95 12/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
96 11/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
97 10/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
98 09/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
99 08/10/2014 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
100 06/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
101 05/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
102 04/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
103 03/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
104 02/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
105 01/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
106 30/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
107 29/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
108 28/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
109 27/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
110 26/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
111 25/09/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
112 19/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
113 18/09/2014 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
114 17/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
115 16/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
116 15/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
117 12/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
118 11/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
119 08/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
120 07/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
121 05/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
122 03/09/2014 7 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
123 27/08/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
124 24/08/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
125 23/08/2014 7 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
126 16/08/2014 15 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
127 01/08/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
128 30/07/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
129 23/07/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
130 21/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
131 20/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
132 19/07/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
133 16/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
134 15/07/2014 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
135 10/07/2014 3 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
136 07/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
137 06/07/2014 12 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
138 24/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
139 23/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
140 21/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
141 20/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
142 19/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ tammobile
143 18/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
144 17/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
145 15/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
146 14/06/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
147 11/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
148 09/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
149 07/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
150 06/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
151 05/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
152 04/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
153 03/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
154 01/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
155 31/05/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ 47xuanthuymobile
156 30/05/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
157 29/05/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
158 23/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
159 22/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
160 21/05/2014 4 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
161 17/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
162 16/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
163 15/05/2014 2 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
164 13/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
165 12/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
166 11/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
167 10/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
168 09/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
169 08/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
170 07/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
171 05/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
172 03/05/2014 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
173 29/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
174 28/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
175 27/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
176 26/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
177 25/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
178 24/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
179 23/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 29.000 VNĐ 47xuanthuymobile
180 22/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
181 21/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
182 20/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
183 19/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
184 18/04/2014 3 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
185 15/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
186 14/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
187 13/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
188 11/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
189 10/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
190 09/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
191 08/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
192 06/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
193 05/04/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
194 04/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
195 03/04/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
196 28/03/2014 5 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
197 23/03/2014 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
198 20/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
199 19/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
200 18/03/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
201 12/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
202 11/03/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
203 08/03/2014 4 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
204 04/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
205 03/03/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
206 01/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
207 28/02/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
208 25/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
209 24/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
210 23/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
211 21/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
212 20/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
213 19/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
214 18/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
215 16/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
216 15/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
217 14/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
218 13/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
219 06/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
220 05/02/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
221 03/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
222 02/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
223 26/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
224 25/01/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
225 19/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
226 18/01/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
227 17/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
228 16/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
229 15/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ AnVat_Mobile
230 14/01/2014 3 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
231 11/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
232 10/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
233 09/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
234 08/01/2014 5 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
235 03/01/2014 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
236 01/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
237 31/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
238 30/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
239 29/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
240 28/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
241 27/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
242 26/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
243 25/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
244 24/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
245 23/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
246 22/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ AnVat_Mobile
247 20/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
248 19/12/2013 11 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
249 08/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
250 07/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
251 06/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
252 05/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
253 04/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
254 03/12/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
255 01/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
256 29/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
257 28/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
258 27/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
259 26/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
260 25/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
261 24/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
262 23/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
263 22/11/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
264 19/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
265 18/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
266 16/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ tammobile
267 15/11/2013 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
268 13/11/2013 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
269 07/11/2013 4 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
270 03/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
271 02/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
272 31/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
273 29/10/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
274 24/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
275 22/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
276 21/10/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
277 18/10/2013 6 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
278 12/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
279 11/10/2013 2 ngày 40.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
280 09/10/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tammobile
281 08/10/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
282 06/10/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
283 05/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tammobile
284 04/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
285 03/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
286 02/10/2013 1 ngày 90.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ tammobile
287 01/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
288 30/09/2013 2 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
289 28/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
290 27/09/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vienthinh
291 26/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
292 25/09/2013 3 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
293 22/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
294 20/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
295 18/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
296 16/09/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
297 15/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
298 14/09/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
299 13/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giá không đổi tammobile
300 12/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
301 11/09/2013 3 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
302 08/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ CongtyGiaVu
303 07/09/2013 1 ngày 50.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
304 06/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
305 05/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
306 04/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
307 03/09/2013 5 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
308 29/08/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
309 25/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
310 24/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
311 23/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
312 21/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
313 20/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
314 19/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
315 17/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
316 16/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ CongtyGiaVu
317 15/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
318 14/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthinh
319 13/08/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
320 12/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
321 11/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
322 10/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
323 09/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
324 08/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
325 07/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
326 06/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
327 05/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
328 04/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
329 03/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
330 02/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
331 01/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vuaphukienso
332 31/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
333 30/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
334 29/07/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ AnVat_Mobile
335 28/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
336 27/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
337 26/07/2013 1 ngày 50.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
338 25/07/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
339 24/07/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
340 23/07/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
341 22/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ AnVat_Mobile
342 21/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
343 20/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ hatung319
344 19/07/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ AnVat_Mobile
345 18/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
346 17/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
347 16/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
348 15/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
349 14/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
350 13/07/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ giaimadienthoai
351 10/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
352 09/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
353 08/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
354 07/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
355 06/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
356 05/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
357 04/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
358 03/07/2013 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
359 01/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
360 30/06/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
361 29/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
362 28/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
363 27/06/2013 2 ngày 90.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ AnVat_Mobile
364 25/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
365 24/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ AnVat_Mobile
366 23/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
367 22/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
368 21/06/2013 12 ngày 95.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ tammobile
369 09/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ AnVat_Mobile
370 08/06/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ CongtyGiaVu
371 07/06/2013 2 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
372 05/06/2013 11 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
373 25/05/2013 5 ngày 20.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
374 20/05/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
375 15/05/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
376 14/05/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
377 13/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
378 12/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
379 10/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ vuaphukienso
380 09/05/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
381 06/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vuaphukienso
382 04/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
383 03/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ tammobile
384 02/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
385 01/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giảm 86.000 VNĐ AnVat_Mobile
386 30/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
387 29/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
388 28/04/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
389 27/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 82.000 VNĐ vuaphukienso
390 26/04/2013 1 ngày 48.000 ₫ Giảm 62.000 VNĐ AnVat_Mobile
391 25/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
392 24/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
393 23/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
394 22/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
395 21/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
396 20/04/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
397 18/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
398 17/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
399 16/04/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
400 12/04/2013 2 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
401 10/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
402 09/04/2013 1 ngày 90.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
403 08/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
404 07/04/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
405 06/04/2013 4 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
406 02/04/2013 8 ngày 90.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
407 25/03/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
408 19/03/2013 10 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
409 09/03/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
410 08/03/2013 9 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
411 27/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
412 26/02/2013 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
413 21/02/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
414 15/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
415 14/02/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
416 13/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
417 11/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
418 09/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
419 07/02/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vuaphukienso
420 04/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
421 02/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
422 01/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
423 31/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
424 29/01/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
425 27/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
426 26/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
427 25/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
428 24/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
429 23/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
430 22/01/2013 4 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
431 18/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
432 17/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
433 16/01/2013 3 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
434 13/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
435 12/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
436 11/01/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
437 08/01/2013 2 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
438 06/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
439 05/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
440 04/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
441 02/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
442 01/01/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
443 29/12/2012 15 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
444 14/12/2012 16 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
445 28/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
446 24/11/2012 8 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
447 16/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
448 15/11/2012 1 ngày 230.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ tinhmobile
449 14/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
450 10/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
451 09/11/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
452 08/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
453 07/11/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
454 03/11/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
455 02/11/2012 3 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
456 30/10/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
457 29/10/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
458 25/10/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hatung319
459 23/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
460 22/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
461 21/10/2012 2 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
462 19/10/2012 5 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
463 14/10/2012 11 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
464 03/10/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
465 30/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
466 29/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
467 28/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
468 27/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
469 26/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
470 25/09/2012 3 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
471 22/09/2012 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hatung319
472 20/09/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
473 18/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
474 17/09/2012 4 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
475 13/09/2012 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Phuonglemart
476 10/09/2012 39 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
477 02/08/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
478 30/07/2012 20 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
479 10/07/2012 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
480 03/07/2012 130.000 ₫ hatung319
Có tổng cộng 480 thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Phụ kiện,thiết bị sửa chữa, phần mềm > Màn hình Mobile, PDA phone (Màn hình Mobile PDA phone, màn hình điện thoại, màn hình di động, man hinh dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c trong mục Màn hình Mobile, PDA phone