Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/06/2017 6 ngày 70.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
2 16/06/2017 5 ngày 90.000 ₫ Giá không đổi voaumobile
3 11/06/2017 3 ngày 90.000 ₫ Giá không đổi voaumobile
4 08/06/2017 6 ngày 90.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ voaumobile
5 02/06/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
6 01/06/2017 7 ngày 70.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
7 25/05/2017 67 ngày 90.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ voaumobile
8 19/03/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
9 18/03/2017 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
10 16/03/2017 3 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
11 13/03/2017 3 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
12 10/03/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
13 09/03/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
14 08/03/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
15 07/03/2017 3 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
16 04/03/2017 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
17 02/03/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
18 01/03/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
19 28/02/2017 6 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
20 22/02/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
21 21/02/2017 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
22 20/02/2017 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
23 18/02/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xuanthuymobile
24 17/02/2017 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
25 15/02/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xuanthuymobile
26 14/02/2017 5 ngày 70.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
27 09/02/2017 17 ngày 165.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ cameraanvanphat
28 23/01/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
29 22/01/2017 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
30 20/01/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
31 19/01/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
32 18/01/2017 2 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xuanthuymobile
33 16/01/2017 11 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
34 05/01/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
35 04/01/2017 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
36 03/01/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
37 02/01/2017 6 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
38 27/12/2016 3 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
39 24/12/2016 6 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
40 18/12/2016 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
41 17/12/2016 8 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
42 09/12/2016 13 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
43 26/11/2016 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xuanthuymobile
44 25/11/2016 7 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
45 18/11/2016 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
46 17/11/2016 10 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
47 07/11/2016 5 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
48 02/11/2016 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
49 01/11/2016 2 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
50 30/10/2016 83 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
51 08/08/2016 167 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi tammobile
52 23/02/2016 35 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
53 19/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
54 18/01/2016 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
55 17/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
56 16/01/2016 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
57 14/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
58 13/01/2016 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
59 12/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
60 11/01/2016 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hatung319
61 09/01/2016 8 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
62 01/01/2016 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
63 31/12/2015 6 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
64 25/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
65 24/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
66 23/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
67 22/12/2015 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
68 20/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
69 19/12/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
70 18/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
71 17/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
72 15/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
73 14/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
74 12/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
75 11/12/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
76 08/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
77 06/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
78 05/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
79 04/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
80 03/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
81 02/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
82 01/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
83 30/11/2015 3 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
84 27/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
85 26/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
86 25/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
87 24/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameraanvanphat
88 23/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
89 22/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
90 21/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
91 20/11/2015 3 ngày 70.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ xuanthuymobile
92 17/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hatung319
93 16/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
94 15/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
95 14/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
96 13/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ xuanthuymobile
97 12/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
98 11/11/2015 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
99 09/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
100 08/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
101 07/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameraanvanphat
102 06/11/2015 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
103 04/11/2015 4 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
104 31/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
105 30/10/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
106 28/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
107 27/10/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
108 26/10/2015 6 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
109 20/10/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
110 16/10/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ Phuonglemart
111 14/10/2015 4 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
112 10/10/2015 3 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
113 07/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
114 06/10/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
115 04/10/2015 21 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
116 13/09/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
117 10/09/2015 7 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
118 03/09/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
119 02/09/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
120 31/08/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
121 29/08/2015 23 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
122 06/08/2015 3 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
123 03/08/2015 6 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ h_shopdienthoai
124 28/07/2015 7 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
125 21/07/2015 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi PhuPhone
126 20/07/2015 7 ngày 60.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ PhuPhone
127 13/07/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
128 09/07/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
129 08/07/2015 5 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
130 03/07/2015 11 ngày 130.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ Phuonglemart
131 22/06/2015 23 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ PhuPhone
132 30/05/2015 17 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
133 13/05/2015 4 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
134 09/05/2015 5 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
135 04/05/2015 15 ngày 60.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ PhuPhone
136 19/04/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
137 15/04/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
138 14/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
139 13/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
140 12/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
141 11/04/2015 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
142 04/04/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
143 03/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
144 02/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
145 01/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
146 31/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
147 30/03/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
148 28/03/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
149 25/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
150 24/03/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
151 22/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
152 21/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
153 20/03/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
154 19/03/2015 15 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
155 04/03/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
156 01/03/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
157 28/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
158 27/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
159 26/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
160 25/02/2015 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
161 21/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
162 20/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
163 18/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
164 17/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
165 15/02/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
166 12/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
167 11/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
168 10/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
169 08/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tammobile
170 07/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ vienthinh
171 06/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
172 04/02/2015 11 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
173 24/01/2015 1 ngày 65.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ cameraanvanphat
174 23/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
175 22/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
176 21/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
177 20/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
178 19/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
179 18/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
180 17/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
181 16/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
182 15/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
183 14/01/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
184 11/01/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
185 09/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
186 08/01/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
187 06/01/2015 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
188 31/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
189 25/12/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
190 24/12/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
191 23/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vuaphukienso
192 17/12/2014 5 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
193 12/12/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
194 11/12/2014 10 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tammobile
195 01/12/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
196 30/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
197 29/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
198 28/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
199 27/11/2014 5 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
200 22/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
201 21/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
202 20/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
203 19/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
204 18/11/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
205 15/11/2014 11 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
206 04/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
207 03/11/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
208 01/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
209 31/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
210 30/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
211 29/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
212 28/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
213 27/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
214 26/10/2014 8 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
215 18/10/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
216 15/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
217 14/10/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
218 12/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
219 11/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
220 10/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
221 09/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
222 08/10/2014 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
223 06/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
224 05/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
225 04/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
226 03/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
227 02/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
228 01/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
229 30/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
230 29/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
231 28/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
232 27/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
233 26/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
234 25/09/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
235 19/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
236 18/09/2014 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
237 17/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
238 16/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
239 15/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
240 12/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
241 11/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
242 08/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
243 07/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
244 05/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
245 03/09/2014 7 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
246 27/08/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
247 24/08/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
248 23/08/2014 7 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
249 16/08/2014 15 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
250 01/08/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
251 30/07/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
252 23/07/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
253 21/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
254 20/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
255 19/07/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
256 16/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
257 15/07/2014 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
258 10/07/2014 3 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
259 07/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
260 06/07/2014 12 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
261 24/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
262 23/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
263 21/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
264 20/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
265 19/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ tammobile
266 18/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
267 17/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
268 15/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
269 14/06/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
270 11/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
271 09/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
272 07/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
273 06/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
274 05/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
275 04/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
276 03/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
277 01/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
278 31/05/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ 47xuanthuymobile
279 30/05/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
280 29/05/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
281 23/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
282 22/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
283 21/05/2014 4 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
284 17/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
285 16/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
286 15/05/2014 2 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
287 13/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
288 12/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
289 11/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
290 10/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
291 09/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
292 08/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
293 07/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
294 05/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
295 03/05/2014 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
296 29/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
297 28/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
298 27/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
299 26/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
300 25/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
301 24/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
302 23/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 29.000 VNĐ 47xuanthuymobile
303 22/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
304 21/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
305 20/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
306 19/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
307 18/04/2014 3 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
308 15/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
309 14/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
310 13/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
311 11/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
312 10/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
313 09/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
314 08/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
315 06/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
316 05/04/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
317 04/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
318 03/04/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
319 28/03/2014 5 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
320 23/03/2014 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
321 20/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
322 19/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
323 18/03/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
324 12/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
325 11/03/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
326 08/03/2014 4 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
327 04/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
328 03/03/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
329 01/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
330 28/02/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
331 25/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
332 24/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
333 23/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
334 21/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
335 20/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
336 19/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
337 18/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
338 16/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
339 15/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
340 14/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
341 13/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
342 06/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
343 05/02/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
344 03/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
345 02/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
346 26/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
347 25/01/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
348 19/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
349 18/01/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
350 17/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
351 16/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
352 15/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ AnVat_Mobile
353 14/01/2014 3 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
354 11/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
355 10/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
356 09/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
357 08/01/2014 5 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
358 03/01/2014 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
359 01/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
360 31/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
361 30/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
362 29/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
363 28/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
364 27/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
365 26/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
366 25/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
367 24/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
368 23/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
369 22/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ AnVat_Mobile
370 20/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
371 19/12/2013 11 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
372 08/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
373 07/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
374 06/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
375 05/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
376 04/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
377 03/12/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
378 01/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
379 29/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
380 28/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
381 27/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
382 26/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
383 25/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
384 24/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
385 23/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
386 22/11/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
387 19/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
388 18/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
389 16/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ tammobile
390 15/11/2013 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
391 13/11/2013 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
392 07/11/2013 4 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
393 03/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
394 02/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
395 31/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
396 29/10/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
397 24/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
398 22/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
399 21/10/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
400 18/10/2013 6 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
401 12/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
402 11/10/2013 2 ngày 40.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
403 09/10/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tammobile
404 08/10/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
405 06/10/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
406 05/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tammobile
407 04/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
408 03/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
409 02/10/2013 1 ngày 90.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ tammobile
410 01/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
411 30/09/2013 2 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
412 28/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
413 27/09/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vienthinh
414 26/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
415 25/09/2013 3 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
416 22/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
417 20/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
418 18/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
419 16/09/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
420 15/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
421 14/09/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
422 13/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giá không đổi tammobile
423 12/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
424 11/09/2013 3 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
425 08/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ CongtyGiaVu
426 07/09/2013 1 ngày 50.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
427 06/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
428 05/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
429 04/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
430 03/09/2013 5 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
431 29/08/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
432 25/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
433 24/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
434 23/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
435 21/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
436 20/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
437 19/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
438 17/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
439 16/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ CongtyGiaVu
440 15/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
441 14/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthinh
442 13/08/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
443 12/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
444 11/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
445 10/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
446 09/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
447 08/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
448 07/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
449 06/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
450 05/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
451 04/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
452 03/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
453 02/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
454 01/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vuaphukienso
455 31/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
456 30/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
457 29/07/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ AnVat_Mobile
458 28/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
459 27/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
460 26/07/2013 1 ngày 50.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
461 25/07/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
462 24/07/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
463 23/07/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
464 22/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ AnVat_Mobile
465 21/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
466 20/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ hatung319
467 19/07/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ AnVat_Mobile
468 18/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
469 17/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
470 16/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
471 15/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
472 14/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
473 13/07/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ giaimadienthoai
474 10/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
475 09/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
476 08/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
477 07/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
478 06/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
479 05/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
480 04/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
481 03/07/2013 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
482 01/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
483 30/06/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
484 29/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
485 28/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
486 27/06/2013 2 ngày 90.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ AnVat_Mobile
487 25/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
488 24/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ AnVat_Mobile
489 23/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
490 22/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
491 21/06/2013 12 ngày 95.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ tammobile
492 09/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ AnVat_Mobile
493 08/06/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ CongtyGiaVu
494 07/06/2013 2 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
495 05/06/2013 11 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
496 25/05/2013 5 ngày 20.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
497 20/05/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
498 15/05/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
499 14/05/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
500 13/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
501 12/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
502 10/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ vuaphukienso
503 09/05/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
504 06/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vuaphukienso
505 04/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
506 03/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ tammobile
507 02/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
508 01/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giảm 86.000 VNĐ AnVat_Mobile
509 30/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
510 29/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
511 28/04/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
512 27/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 82.000 VNĐ vuaphukienso
513 26/04/2013 1 ngày 48.000 ₫ Giảm 62.000 VNĐ AnVat_Mobile
514 25/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
515 24/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
516 23/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
517 22/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
518 21/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
519 20/04/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
520 18/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
521 17/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
522 16/04/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
523 12/04/2013 2 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
524 10/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
525 09/04/2013 1 ngày 90.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
526 08/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
527 07/04/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
528 06/04/2013 4 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
529 02/04/2013 8 ngày 90.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
530 25/03/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
531 19/03/2013 10 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
532 09/03/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
533 08/03/2013 9 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
534 27/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
535 26/02/2013 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
536 21/02/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
537 15/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
538 14/02/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
539 13/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
540 11/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
541 09/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
542 07/02/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vuaphukienso
543 04/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
544 02/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
545 01/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
546 31/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
547 29/01/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
548 27/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
549 26/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
550 25/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
551 24/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
552 23/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
553 22/01/2013 4 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
554 18/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
555 17/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
556 16/01/2013 3 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
557 13/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
558 12/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
559 11/01/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
560 08/01/2013 2 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
561 06/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
562 05/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
563 04/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
564 02/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
565 01/01/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
566 29/12/2012 15 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
567 14/12/2012 16 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
568 28/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
569 24/11/2012 8 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
570 16/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
571 15/11/2012 1 ngày 230.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ tinhmobile
572 14/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
573 10/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
574 09/11/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
575 08/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
576 07/11/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
577 03/11/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
578 02/11/2012 3 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
579 30/10/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
580 29/10/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
581 25/10/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hatung319
582 23/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
583 22/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
584 21/10/2012 2 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
585 19/10/2012 5 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
586 14/10/2012 11 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
587 03/10/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
588 30/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
589 29/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
590 28/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
591 27/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
592 26/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
593 25/09/2012 3 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
594 22/09/2012 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hatung319
595 20/09/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
596 18/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
597 17/09/2012 4 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
598 13/09/2012 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Phuonglemart
599 10/09/2012 39 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
600 02/08/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
601 30/07/2012 20 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
602 10/07/2012 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
603 03/07/2012 130.000 ₫ hatung319
Có tổng cộng 603 thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c đã được hệ thống ghi lại.