• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 13/05/2015 4 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
2 09/05/2015 5 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
3 04/05/2015 15 ngày 60.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ PhuPhone
4 19/04/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
5 15/04/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
6 14/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
7 13/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
8 12/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
9 11/04/2015 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
10 04/04/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
11 03/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
12 02/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
13 01/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
14 31/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
15 30/03/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
16 28/03/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
17 25/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
18 24/03/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
19 22/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
20 21/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
21 20/03/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
22 19/03/2015 15 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
23 04/03/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
24 01/03/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
25 28/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
26 27/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
27 26/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
28 25/02/2015 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
29 21/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
30 20/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
31 18/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
32 17/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
33 15/02/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
34 12/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
35 11/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
36 10/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
37 08/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tammobile
38 07/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ vienthinh
39 06/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
40 04/02/2015 11 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
41 24/01/2015 1 ngày 65.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ cameraanvanphat
42 23/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
43 22/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
44 21/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
45 20/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
46 19/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
47 18/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
48 17/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
49 16/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
50 15/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
51 14/01/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
52 11/01/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
53 09/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
54 08/01/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
55 06/01/2015 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
56 31/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
57 25/12/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
58 24/12/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
59 23/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vuaphukienso
60 17/12/2014 5 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
61 12/12/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
62 11/12/2014 10 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tammobile
63 01/12/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
64 30/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
65 29/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
66 28/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
67 27/11/2014 5 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
68 22/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
69 21/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
70 20/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
71 19/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
72 18/11/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
73 15/11/2014 11 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
74 04/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
75 03/11/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
76 01/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
77 31/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
78 30/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
79 29/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
80 28/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
81 27/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
82 26/10/2014 8 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
83 18/10/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
84 15/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
85 14/10/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
86 12/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
87 11/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
88 10/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
89 09/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
90 08/10/2014 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
91 06/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
92 05/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
93 04/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
94 03/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
95 02/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
96 01/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
97 30/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
98 29/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
99 28/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
100 27/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
101 26/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
102 25/09/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
103 19/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
104 18/09/2014 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
105 17/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
106 16/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
107 15/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
108 12/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
109 11/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
110 08/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
111 07/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
112 05/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
113 03/09/2014 7 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
114 27/08/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
115 24/08/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
116 23/08/2014 7 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
117 16/08/2014 15 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
118 01/08/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
119 30/07/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
120 23/07/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
121 21/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
122 20/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
123 19/07/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
124 16/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
125 15/07/2014 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
126 10/07/2014 3 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
127 07/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
128 06/07/2014 12 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
129 24/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
130 23/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
131 21/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
132 20/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
133 19/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ tammobile
134 18/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
135 17/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
136 15/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
137 14/06/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
138 11/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
139 09/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
140 07/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
141 06/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
142 05/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
143 04/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
144 03/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
145 01/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
146 31/05/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ 47xuanthuymobile
147 30/05/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
148 29/05/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
149 23/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
150 22/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
151 21/05/2014 4 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
152 17/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
153 16/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
154 15/05/2014 2 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
155 13/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
156 12/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
157 11/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
158 10/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
159 09/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
160 08/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
161 07/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
162 05/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
163 03/05/2014 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
164 29/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
165 28/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
166 27/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
167 26/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
168 25/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
169 24/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
170 23/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 29.000 VNĐ 47xuanthuymobile
171 22/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
172 21/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
173 20/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
174 19/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
175 18/04/2014 3 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
176 15/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
177 14/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
178 13/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
179 11/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
180 10/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
181 09/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
182 08/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
183 06/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
184 05/04/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
185 04/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
186 03/04/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
187 28/03/2014 5 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
188 23/03/2014 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
189 20/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
190 19/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
191 18/03/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
192 12/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
193 11/03/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
194 08/03/2014 4 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
195 04/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
196 03/03/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
197 01/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
198 28/02/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
199 25/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
200 24/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
201 23/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
202 21/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
203 20/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
204 19/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
205 18/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
206 16/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
207 15/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
208 14/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
209 13/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
210 06/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
211 05/02/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
212 03/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
213 02/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
214 26/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
215 25/01/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
216 19/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
217 18/01/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
218 17/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
219 16/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
220 15/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ AnVat_Mobile
221 14/01/2014 3 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
222 11/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
223 10/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
224 09/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
225 08/01/2014 5 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
226 03/01/2014 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
227 01/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
228 31/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
229 30/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
230 29/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
231 28/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
232 27/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
233 26/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
234 25/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
235 24/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
236 23/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
237 22/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ AnVat_Mobile
238 20/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
239 19/12/2013 11 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
240 08/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
241 07/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
242 06/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
243 05/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
244 04/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
245 03/12/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
246 01/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
247 29/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
248 28/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
249 27/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
250 26/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
251 25/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
252 24/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
253 23/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
254 22/11/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
255 19/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
256 18/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
257 16/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ tammobile
258 15/11/2013 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
259 13/11/2013 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
260 07/11/2013 4 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
261 03/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
262 02/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
263 31/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
264 29/10/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
265 24/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
266 22/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
267 21/10/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
268 18/10/2013 6 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
269 12/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
270 11/10/2013 2 ngày 40.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
271 09/10/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tammobile
272 08/10/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
273 06/10/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
274 05/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tammobile
275 04/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
276 03/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
277 02/10/2013 1 ngày 90.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ tammobile
278 01/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
279 30/09/2013 2 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
280 28/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
281 27/09/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vienthinh
282 26/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
283 25/09/2013 3 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
284 22/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
285 20/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
286 18/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
287 16/09/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
288 15/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
289 14/09/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
290 13/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giá không đổi tammobile
291 12/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
292 11/09/2013 3 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
293 08/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ CongtyGiaVu
294 07/09/2013 1 ngày 50.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
295 06/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
296 05/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
297 04/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
298 03/09/2013 5 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
299 29/08/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
300 25/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
301 24/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
302 23/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
303 21/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
304 20/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
305 19/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
306 17/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
307 16/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ CongtyGiaVu
308 15/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
309 14/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthinh
310 13/08/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
311 12/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
312 11/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
313 10/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
314 09/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
315 08/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
316 07/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
317 06/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
318 05/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
319 04/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
320 03/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
321 02/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
322 01/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vuaphukienso
323 31/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
324 30/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
325 29/07/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ AnVat_Mobile
326 28/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
327 27/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
328 26/07/2013 1 ngày 50.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
329 25/07/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
330 24/07/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
331 23/07/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
332 22/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ AnVat_Mobile
333 21/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
334 20/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ hatung319
335 19/07/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ AnVat_Mobile
336 18/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
337 17/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
338 16/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
339 15/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
340 14/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
341 13/07/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ giaimadienthoai
342 10/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
343 09/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
344 08/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
345 07/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
346 06/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
347 05/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
348 04/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
349 03/07/2013 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
350 01/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
351 30/06/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
352 29/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
353 28/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
354 27/06/2013 2 ngày 90.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ AnVat_Mobile
355 25/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
356 24/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ AnVat_Mobile
357 23/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
358 22/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
359 21/06/2013 12 ngày 95.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ tammobile
360 09/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ AnVat_Mobile
361 08/06/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ CongtyGiaVu
362 07/06/2013 2 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
363 05/06/2013 11 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
364 25/05/2013 5 ngày 20.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
365 20/05/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
366 15/05/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
367 14/05/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
368 13/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
369 12/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
370 10/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ vuaphukienso
371 09/05/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
372 06/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vuaphukienso
373 04/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
374 03/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ tammobile
375 02/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
376 01/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giảm 86.000 VNĐ AnVat_Mobile
377 30/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
378 29/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
379 28/04/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
380 27/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 82.000 VNĐ vuaphukienso
381 26/04/2013 1 ngày 48.000 ₫ Giảm 62.000 VNĐ AnVat_Mobile
382 25/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
383 24/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
384 23/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
385 22/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
386 21/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
387 20/04/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
388 18/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
389 17/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
390 16/04/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
391 12/04/2013 2 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
392 10/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
393 09/04/2013 1 ngày 90.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
394 08/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
395 07/04/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
396 06/04/2013 4 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
397 02/04/2013 8 ngày 90.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
398 25/03/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
399 19/03/2013 10 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
400 09/03/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
401 08/03/2013 9 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
402 27/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
403 26/02/2013 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
404 21/02/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
405 15/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
406 14/02/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
407 13/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
408 11/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
409 09/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
410 07/02/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vuaphukienso
411 04/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
412 02/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
413 01/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
414 31/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
415 29/01/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
416 27/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
417 26/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
418 25/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
419 24/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
420 23/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
421 22/01/2013 4 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
422 18/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
423 17/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
424 16/01/2013 3 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
425 13/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
426 12/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
427 11/01/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
428 08/01/2013 2 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
429 06/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
430 05/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
431 04/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
432 02/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
433 01/01/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
434 29/12/2012 15 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
435 14/12/2012 16 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
436 28/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
437 24/11/2012 8 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
438 16/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
439 15/11/2012 1 ngày 230.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ tinhmobile
440 14/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
441 10/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
442 09/11/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
443 08/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
444 07/11/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
445 03/11/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
446 02/11/2012 3 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
447 30/10/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
448 29/10/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
449 25/10/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hatung319
450 23/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
451 22/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
452 21/10/2012 2 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
453 19/10/2012 5 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
454 14/10/2012 11 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
455 03/10/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
456 30/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
457 29/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
458 28/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
459 27/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
460 26/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
461 25/09/2012 3 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
462 22/09/2012 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hatung319
463 20/09/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
464 18/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
465 17/09/2012 4 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
466 13/09/2012 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Phuonglemart
467 10/09/2012 39 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
468 02/08/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
469 30/07/2012 20 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
470 10/07/2012 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
471 03/07/2012 130.000 ₫ hatung319
Có tổng cộng 471 thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Phụ kiện,thiết bị sửa chữa, phần mềm > Màn hình Mobile, PDA phone (Màn hình Mobile PDA phone, màn hình điện thoại, màn hình di động, man hinh dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c trong mục Màn hình Mobile, PDA phone
Từ khóa nổi bật trong tuần: iphone 3g, loa, so pha, ipad, khí oxy