• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/09/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
2 18/09/2014 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
3 17/09/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
4 16/09/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
5 15/09/2014 3 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
6 12/09/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
7 11/09/2014 3 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
8 08/09/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
9 07/09/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
10 05/09/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
11 03/09/2014 7 ngày 130.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
12 27/08/2014 3 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
13 24/08/2014 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
14 23/08/2014 7 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
15 16/08/2014 15 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
16 01/08/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
17 30/07/2014 7 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
18 23/07/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
19 21/07/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
20 20/07/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
21 19/07/2014 3 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
22 16/07/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
23 15/07/2014 5 ngày 110.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
24 10/07/2014 3 ngày 80.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
25 07/07/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
26 06/07/2014 12 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
27 24/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
28 23/06/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
29 21/06/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
30 20/06/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
31 19/06/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ tammobile
32 18/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
33 17/06/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
34 15/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
35 14/06/2014 3 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
36 11/06/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
37 09/06/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
38 07/06/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
39 06/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
40 05/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
41 04/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
42 03/06/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
43 01/06/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi 47xuanthuymobile
44 31/05/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ 47xuanthuymobile
45 30/05/2014 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
46 29/05/2014 6 ngày 110.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
47 23/05/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Giá không đổi thaoduyiphone
48 22/05/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Giá không đổi thaoduyiphone
49 21/05/2014 4 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
50 17/05/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
51 16/05/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
52 15/05/2014 2 ngày 109.000 VNĐ Giá không đổi thaoduyiphone
53 13/05/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
54 12/05/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
55 11/05/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
56 10/05/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
57 09/05/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
58 08/05/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
59 07/05/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
60 05/05/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
61 03/05/2014 4 ngày 45.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
62 29/04/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Giá không đổi thaoduyiphone
63 28/04/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
64 27/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
65 26/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
66 25/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
67 24/04/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi 47xuanthuymobile
68 23/04/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giảm 29.000 VNĐ 47xuanthuymobile
69 22/04/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Giá không đổi thaoduyiphone
70 21/04/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
71 20/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
72 19/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
73 18/04/2014 3 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
74 15/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
75 14/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
76 13/04/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
77 11/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
78 10/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
79 09/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
80 08/04/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
81 06/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
82 05/04/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
83 04/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
84 03/04/2014 6 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
85 28/03/2014 5 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
86 23/03/2014 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
87 20/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
88 19/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
89 18/03/2014 6 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
90 12/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
91 11/03/2014 3 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
92 08/03/2014 4 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
93 04/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
94 03/03/2014 2 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
95 01/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
96 28/02/2014 3 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
97 25/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
98 24/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
99 23/02/2014 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
100 21/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
101 20/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
102 19/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
103 18/02/2014 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
104 16/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
105 15/02/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
106 14/02/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
107 13/02/2014 7 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
108 06/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
109 05/02/2014 2 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
110 03/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
111 02/02/2014 7 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
112 26/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
113 25/01/2014 6 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
114 19/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
115 18/01/2014 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
116 17/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
117 16/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
118 15/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ AnVat_Mobile
119 14/01/2014 3 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
120 11/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
121 10/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
122 09/01/2014 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
123 08/01/2014 5 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
124 03/01/2014 2 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
125 01/01/2014 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
126 31/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
127 30/12/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
128 29/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
129 28/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
130 27/12/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
131 26/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
132 25/12/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
133 24/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
134 23/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
135 22/12/2013 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ AnVat_Mobile
136 20/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
137 19/12/2013 11 ngày 130.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
138 08/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
139 07/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
140 06/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
141 05/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
142 04/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
143 03/12/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
144 01/12/2013 2 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
145 29/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
146 28/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
147 27/11/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
148 26/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
149 25/11/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
150 24/11/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
151 23/11/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
152 22/11/2013 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
153 19/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
154 18/11/2013 2 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
155 16/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ tammobile
156 15/11/2013 2 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
157 13/11/2013 6 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
158 07/11/2013 4 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
159 03/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
160 02/11/2013 2 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
161 31/10/2013 2 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
162 29/10/2013 5 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
163 24/10/2013 2 ngày 30.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
164 22/10/2013 1 ngày 35.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
165 21/10/2013 3 ngày 35.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
166 18/10/2013 6 ngày 35.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
167 12/10/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
168 11/10/2013 2 ngày 40.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
169 09/10/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 55.000 VNĐ tammobile
170 08/10/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
171 06/10/2013 1 ngày 60.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
172 05/10/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ tammobile
173 04/10/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
174 03/10/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
175 02/10/2013 1 ngày 90.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ tammobile
176 01/10/2013 1 ngày 35.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
177 30/09/2013 2 ngày 35.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
178 28/09/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
179 27/09/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ vienthinh
180 26/09/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
181 25/09/2013 3 ngày 100.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
182 22/09/2013 2 ngày 60.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
183 20/09/2013 2 ngày 60.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
184 18/09/2013 2 ngày 60.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
185 16/09/2013 1 ngày 60.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
186 15/09/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
187 14/09/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
188 13/09/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
189 12/09/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
190 11/09/2013 3 ngày 80.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
191 08/09/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ CongtyGiaVu
192 07/09/2013 1 ngày 50.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
193 06/09/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
194 05/09/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
195 04/09/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
196 03/09/2013 5 ngày 100.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
197 29/08/2013 4 ngày 60.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
198 25/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
199 24/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
200 23/08/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
201 21/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
202 20/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
203 19/08/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
204 17/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
205 16/08/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 45.000 VNĐ CongtyGiaVu
206 15/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
207 14/08/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vienthinh
208 13/08/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
209 12/08/2013 1 ngày 85.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
210 11/08/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
211 10/08/2013 1 ngày 85.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
212 09/08/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
213 08/08/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
214 07/08/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
215 06/08/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
216 05/08/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
217 04/08/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
218 03/08/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
219 02/08/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
220 01/08/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ vuaphukienso
221 31/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
222 30/07/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
223 29/07/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ AnVat_Mobile
224 28/07/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
225 27/07/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
226 26/07/2013 1 ngày 50.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
227 25/07/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
228 24/07/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
229 23/07/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
230 22/07/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 75.000 VNĐ AnVat_Mobile
231 21/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
232 20/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ hatung319
233 19/07/2013 1 ngày 35.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ AnVat_Mobile
234 18/07/2013 1 ngày 60.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
235 17/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
236 16/07/2013 1 ngày 60.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
237 15/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
238 14/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
239 13/07/2013 3 ngày 120.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ giaimadienthoai
240 10/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
241 09/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
242 08/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
243 07/07/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
244 06/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
245 05/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
246 04/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
247 03/07/2013 2 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
248 01/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
249 30/06/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
250 29/06/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
251 28/06/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
252 27/06/2013 2 ngày 90.000 VNĐ Tăng 71.000 VNĐ AnVat_Mobile
253 25/06/2013 1 ngày 19.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
254 24/06/2013 1 ngày 19.000 VNĐ Giảm 76.000 VNĐ AnVat_Mobile
255 23/06/2013 1 ngày 95.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
256 22/06/2013 1 ngày 95.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
257 21/06/2013 12 ngày 95.000 VNĐ Tăng 76.000 VNĐ tammobile
258 09/06/2013 1 ngày 19.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ AnVat_Mobile
259 08/06/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ CongtyGiaVu
260 07/06/2013 2 ngày 20.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
261 05/06/2013 11 ngày 20.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
262 25/05/2013 5 ngày 20.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
263 20/05/2013 5 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
264 15/05/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
265 14/05/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
266 13/05/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
267 12/05/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
268 10/05/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ vuaphukienso
269 09/05/2013 3 ngày 35.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
270 06/05/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ vuaphukienso
271 04/05/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
272 03/05/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 4.000 VNĐ tammobile
273 02/05/2013 1 ngày 44.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
274 01/05/2013 1 ngày 44.000 VNĐ Giảm 86.000 VNĐ AnVat_Mobile
275 30/04/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
276 29/04/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
277 28/04/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
278 27/04/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 82.000 VNĐ vuaphukienso
279 26/04/2013 1 ngày 48.000 VNĐ Giảm 62.000 VNĐ AnVat_Mobile
280 25/04/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
281 24/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
282 23/04/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
283 22/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
284 21/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
285 20/04/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
286 18/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
287 17/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
288 16/04/2013 4 ngày 60.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
289 12/04/2013 2 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
290 10/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
291 09/04/2013 1 ngày 90.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
292 08/04/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
293 07/04/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
294 06/04/2013 4 ngày 120.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
295 02/04/2013 8 ngày 90.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
296 25/03/2013 6 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
297 19/03/2013 10 ngày 130.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
298 09/03/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
299 08/03/2013 9 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
300 27/02/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
301 26/02/2013 5 ngày 110.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
302 21/02/2013 6 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
303 15/02/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
304 14/02/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
305 13/02/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
306 11/02/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
307 09/02/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
308 07/02/2013 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vuaphukienso
309 04/02/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
310 02/02/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
311 01/02/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
312 31/01/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
313 29/01/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
314 27/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
315 26/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
316 25/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
317 24/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
318 23/01/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
319 22/01/2013 4 ngày 110.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
320 18/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
321 17/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
322 16/01/2013 3 ngày 110.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
323 13/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
324 12/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
325 11/01/2013 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
326 08/01/2013 2 ngày 120.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
327 06/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
328 05/01/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
329 04/01/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
330 02/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
331 01/01/2013 3 ngày 120.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
332 29/12/2012 15 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
333 14/12/2012 16 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
334 28/11/2012 4 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
335 24/11/2012 8 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
336 16/11/2012 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
337 15/11/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ tinhmobile
338 14/11/2012 4 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
339 10/11/2012 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
340 09/11/2012 1 ngày 150.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
341 08/11/2012 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
342 07/11/2012 4 ngày 150.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
343 03/11/2012 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
344 02/11/2012 3 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
345 30/10/2012 1 ngày 120.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
346 29/10/2012 4 ngày 150.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
347 25/10/2012 2 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ hatung319
348 23/10/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi Phuonglemart
349 22/10/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
350 21/10/2012 2 ngày 130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
351 19/10/2012 5 ngày 150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
352 14/10/2012 11 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
353 03/10/2012 3 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi Phuonglemart
354 30/09/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
355 29/09/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
356 28/09/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
357 27/09/2012 1 ngày 150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
358 26/09/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
359 25/09/2012 3 ngày 150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
360 22/09/2012 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hatung319
361 20/09/2012 2 ngày 120.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
362 18/09/2012 1 ngày 150.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
363 17/09/2012 4 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
364 13/09/2012 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Phuonglemart
365 10/09/2012 39 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
366 02/08/2012 3 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
367 30/07/2012 20 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
368 10/07/2012 7 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
369 03/07/2012 130.000 VNĐ hatung319
Có tổng cộng 369 thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Phụ kiện,thiết bị sửa chữa, phần mềm > Màn hình Mobile, PDA phone (Màn hình Mobile PDA phone, màn hình điện thoại, màn hình di động, man hinh dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c trong mục Màn hình Mobile, PDA phone