• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/08/2014 3 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
2 24/08/2014 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
3 23/08/2014 7 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
4 16/08/2014 15 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
5 01/08/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
6 30/07/2014 7 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
7 23/07/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
8 21/07/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
9 20/07/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
10 19/07/2014 3 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
11 16/07/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
12 15/07/2014 5 ngày 110.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
13 10/07/2014 3 ngày 80.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
14 07/07/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
15 06/07/2014 12 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
16 24/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
17 23/06/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
18 21/06/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
19 20/06/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
20 19/06/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ tammobile
21 18/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
22 17/06/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
23 15/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
24 14/06/2014 3 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
25 11/06/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
26 09/06/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
27 07/06/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
28 06/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
29 05/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
30 04/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
31 03/06/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
32 01/06/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi 47xuanthuymobile
33 31/05/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ 47xuanthuymobile
34 30/05/2014 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
35 29/05/2014 6 ngày 110.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
36 23/05/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Giá không đổi thaoduyiphone
37 22/05/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Giá không đổi thaoduyiphone
38 21/05/2014 4 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
39 17/05/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
40 16/05/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
41 15/05/2014 2 ngày 109.000 VNĐ Giá không đổi thaoduyiphone
42 13/05/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
43 12/05/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
44 11/05/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
45 10/05/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
46 09/05/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
47 08/05/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
48 07/05/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
49 05/05/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
50 03/05/2014 4 ngày 45.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
51 29/04/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Giá không đổi thaoduyiphone
52 28/04/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
53 27/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
54 26/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
55 25/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
56 24/04/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi 47xuanthuymobile
57 23/04/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giảm 29.000 VNĐ 47xuanthuymobile
58 22/04/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Giá không đổi thaoduyiphone
59 21/04/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
60 20/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
61 19/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
62 18/04/2014 3 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
63 15/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
64 14/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
65 13/04/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
66 11/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
67 10/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
68 09/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
69 08/04/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
70 06/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
71 05/04/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
72 04/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
73 03/04/2014 6 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
74 28/03/2014 5 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
75 23/03/2014 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
76 20/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
77 19/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
78 18/03/2014 6 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
79 12/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
80 11/03/2014 3 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
81 08/03/2014 4 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
82 04/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
83 03/03/2014 2 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
84 01/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
85 28/02/2014 3 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
86 25/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
87 24/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
88 23/02/2014 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
89 21/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
90 20/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
91 19/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
92 18/02/2014 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
93 16/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
94 15/02/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
95 14/02/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
96 13/02/2014 7 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
97 06/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
98 05/02/2014 2 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
99 03/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
100 02/02/2014 7 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
101 26/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
102 25/01/2014 6 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
103 19/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
104 18/01/2014 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
105 17/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
106 16/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
107 15/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ AnVat_Mobile
108 14/01/2014 3 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
109 11/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
110 10/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
111 09/01/2014 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
112 08/01/2014 5 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
113 03/01/2014 2 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
114 01/01/2014 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
115 31/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
116 30/12/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
117 29/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
118 28/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
119 27/12/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
120 26/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
121 25/12/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
122 24/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
123 23/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
124 22/12/2013 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ AnVat_Mobile
125 20/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
126 19/12/2013 11 ngày 130.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
127 08/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
128 07/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
129 06/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
130 05/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
131 04/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
132 03/12/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
133 01/12/2013 2 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
134 29/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
135 28/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
136 27/11/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
137 26/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
138 25/11/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
139 24/11/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
140 23/11/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
141 22/11/2013 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
142 19/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
143 18/11/2013 2 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
144 16/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ tammobile
145 15/11/2013 2 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
146 13/11/2013 6 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
147 07/11/2013 4 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
148 03/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
149 02/11/2013 2 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
150 31/10/2013 2 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
151 29/10/2013 5 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
152 24/10/2013 2 ngày 30.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
153 22/10/2013 1 ngày 35.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
154 21/10/2013 3 ngày 35.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
155 18/10/2013 6 ngày 35.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
156 12/10/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
157 11/10/2013 2 ngày 40.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
158 09/10/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 55.000 VNĐ tammobile
159 08/10/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
160 06/10/2013 1 ngày 60.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
161 05/10/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ tammobile
162 04/10/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
163 03/10/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
164 02/10/2013 1 ngày 90.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ tammobile
165 01/10/2013 1 ngày 35.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
166 30/09/2013 2 ngày 35.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
167 28/09/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
168 27/09/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ vienthinh
169 26/09/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
170 25/09/2013 3 ngày 100.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
171 22/09/2013 2 ngày 60.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
172 20/09/2013 2 ngày 60.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
173 18/09/2013 2 ngày 60.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
174 16/09/2013 1 ngày 60.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
175 15/09/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
176 14/09/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
177 13/09/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
178 12/09/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
179 11/09/2013 3 ngày 80.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
180 08/09/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ CongtyGiaVu
181 07/09/2013 1 ngày 50.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
182 06/09/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
183 05/09/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
184 04/09/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
185 03/09/2013 5 ngày 100.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
186 29/08/2013 4 ngày 60.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
187 25/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
188 24/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
189 23/08/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
190 21/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
191 20/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
192 19/08/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
193 17/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
194 16/08/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 45.000 VNĐ CongtyGiaVu
195 15/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
196 14/08/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vienthinh
197 13/08/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
198 12/08/2013 1 ngày 85.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
199 11/08/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
200 10/08/2013 1 ngày 85.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
201 09/08/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
202 08/08/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
203 07/08/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
204 06/08/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
205 05/08/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
206 04/08/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
207 03/08/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
208 02/08/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
209 01/08/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ vuaphukienso
210 31/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
211 30/07/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
212 29/07/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ AnVat_Mobile
213 28/07/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
214 27/07/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
215 26/07/2013 1 ngày 50.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
216 25/07/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
217 24/07/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
218 23/07/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
219 22/07/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 75.000 VNĐ AnVat_Mobile
220 21/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
221 20/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ hatung319
222 19/07/2013 1 ngày 35.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ AnVat_Mobile
223 18/07/2013 1 ngày 60.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
224 17/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
225 16/07/2013 1 ngày 60.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
226 15/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
227 14/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
228 13/07/2013 3 ngày 120.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ giaimadienthoai
229 10/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
230 09/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
231 08/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
232 07/07/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
233 06/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
234 05/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
235 04/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
236 03/07/2013 2 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
237 01/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
238 30/06/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
239 29/06/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
240 28/06/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
241 27/06/2013 2 ngày 90.000 VNĐ Tăng 71.000 VNĐ AnVat_Mobile
242 25/06/2013 1 ngày 19.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
243 24/06/2013 1 ngày 19.000 VNĐ Giảm 76.000 VNĐ AnVat_Mobile
244 23/06/2013 1 ngày 95.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
245 22/06/2013 1 ngày 95.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
246 21/06/2013 12 ngày 95.000 VNĐ Tăng 76.000 VNĐ tammobile
247 09/06/2013 1 ngày 19.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ AnVat_Mobile
248 08/06/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ CongtyGiaVu
249 07/06/2013 2 ngày 20.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
250 05/06/2013 11 ngày 20.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
251 25/05/2013 5 ngày 20.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
252 20/05/2013 5 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
253 15/05/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
254 14/05/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
255 13/05/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
256 12/05/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
257 10/05/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ vuaphukienso
258 09/05/2013 3 ngày 35.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
259 06/05/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ vuaphukienso
260 04/05/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
261 03/05/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 4.000 VNĐ tammobile
262 02/05/2013 1 ngày 44.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
263 01/05/2013 1 ngày 44.000 VNĐ Giảm 86.000 VNĐ AnVat_Mobile
264 30/04/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
265 29/04/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
266 28/04/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
267 27/04/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 82.000 VNĐ vuaphukienso
268 26/04/2013 1 ngày 48.000 VNĐ Giảm 62.000 VNĐ AnVat_Mobile
269 25/04/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
270 24/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
271 23/04/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
272 22/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
273 21/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
274 20/04/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
275 18/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
276 17/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
277 16/04/2013 4 ngày 60.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
278 12/04/2013 2 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
279 10/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
280 09/04/2013 1 ngày 90.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
281 08/04/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
282 07/04/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
283 06/04/2013 4 ngày 120.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
284 02/04/2013 8 ngày 90.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
285 25/03/2013 6 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
286 19/03/2013 10 ngày 130.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
287 09/03/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
288 08/03/2013 9 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
289 27/02/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
290 26/02/2013 5 ngày 110.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
291 21/02/2013 6 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
292 15/02/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
293 14/02/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
294 13/02/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
295 11/02/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
296 09/02/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
297 07/02/2013 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vuaphukienso
298 04/02/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
299 02/02/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
300 01/02/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
301 31/01/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
302 29/01/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
303 27/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
304 26/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
305 25/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
306 24/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
307 23/01/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
308 22/01/2013 4 ngày 110.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
309 18/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
310 17/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
311 16/01/2013 3 ngày 110.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
312 13/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
313 12/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
314 11/01/2013 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
315 08/01/2013 2 ngày 120.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
316 06/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
317 05/01/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
318 04/01/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
319 02/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
320 01/01/2013 3 ngày 120.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
321 29/12/2012 15 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
322 14/12/2012 16 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
323 28/11/2012 4 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
324 24/11/2012 8 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
325 16/11/2012 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
326 15/11/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ tinhmobile
327 14/11/2012 4 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
328 10/11/2012 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
329 09/11/2012 1 ngày 150.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
330 08/11/2012 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
331 07/11/2012 4 ngày 150.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
332 03/11/2012 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
333 02/11/2012 3 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
334 30/10/2012 1 ngày 120.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
335 29/10/2012 4 ngày 150.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
336 25/10/2012 2 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ hatung319
337 23/10/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi Phuonglemart
338 22/10/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
339 21/10/2012 2 ngày 130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
340 19/10/2012 5 ngày 150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
341 14/10/2012 11 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
342 03/10/2012 3 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi Phuonglemart
343 30/09/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
344 29/09/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
345 28/09/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
346 27/09/2012 1 ngày 150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
347 26/09/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
348 25/09/2012 3 ngày 150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
349 22/09/2012 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hatung319
350 20/09/2012 2 ngày 120.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
351 18/09/2012 1 ngày 150.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
352 17/09/2012 4 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
353 13/09/2012 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Phuonglemart
354 10/09/2012 39 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
355 02/08/2012 3 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
356 30/07/2012 20 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
357 10/07/2012 7 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
358 03/07/2012 130.000 VNĐ hatung319
Có tổng cộng 358 thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Phụ kiện,thiết bị sửa chữa, phần mềm > Màn hình Mobile, PDA phone (Màn hình Mobile PDA phone, màn hình điện thoại, màn hình di động, man hinh dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c trong mục Màn hình Mobile, PDA phone