Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/02/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
2 21/02/2017 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
3 20/02/2017 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
4 18/02/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xuanthuymobile
5 17/02/2017 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
6 15/02/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xuanthuymobile
7 14/02/2017 5 ngày 70.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
8 09/02/2017 17 ngày 165.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ cameraanvanphat
9 23/01/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
10 22/01/2017 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
11 20/01/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
12 19/01/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
13 18/01/2017 2 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xuanthuymobile
14 16/01/2017 11 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
15 05/01/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
16 04/01/2017 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
17 03/01/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
18 02/01/2017 6 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
19 27/12/2016 3 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
20 24/12/2016 6 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
21 18/12/2016 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
22 17/12/2016 8 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
23 09/12/2016 13 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
24 26/11/2016 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xuanthuymobile
25 25/11/2016 7 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
26 18/11/2016 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
27 17/11/2016 10 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
28 07/11/2016 5 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
29 02/11/2016 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
30 01/11/2016 2 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
31 30/10/2016 83 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
32 08/08/2016 167 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi tammobile
33 23/02/2016 35 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
34 19/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
35 18/01/2016 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
36 17/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
37 16/01/2016 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
38 14/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
39 13/01/2016 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
40 12/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
41 11/01/2016 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hatung319
42 09/01/2016 8 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
43 01/01/2016 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
44 31/12/2015 6 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
45 25/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
46 24/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
47 23/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
48 22/12/2015 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
49 20/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
50 19/12/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
51 18/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
52 17/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
53 15/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
54 14/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
55 12/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
56 11/12/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
57 08/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
58 06/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
59 05/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
60 04/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
61 03/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
62 02/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
63 01/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
64 30/11/2015 3 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
65 27/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
66 26/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
67 25/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
68 24/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameraanvanphat
69 23/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
70 22/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
71 21/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
72 20/11/2015 3 ngày 70.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ xuanthuymobile
73 17/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hatung319
74 16/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
75 15/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
76 14/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
77 13/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ xuanthuymobile
78 12/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
79 11/11/2015 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
80 09/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
81 08/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
82 07/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameraanvanphat
83 06/11/2015 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
84 04/11/2015 4 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
85 31/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
86 30/10/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
87 28/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
88 27/10/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
89 26/10/2015 6 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
90 20/10/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
91 16/10/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ Phuonglemart
92 14/10/2015 4 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
93 10/10/2015 3 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
94 07/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
95 06/10/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
96 04/10/2015 21 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
97 13/09/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
98 10/09/2015 7 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
99 03/09/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
100 02/09/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
101 31/08/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
102 29/08/2015 23 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
103 06/08/2015 3 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
104 03/08/2015 6 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ h_shopdienthoai
105 28/07/2015 7 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
106 21/07/2015 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi PhuPhone
107 20/07/2015 7 ngày 60.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ PhuPhone
108 13/07/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
109 09/07/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
110 08/07/2015 5 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
111 03/07/2015 11 ngày 130.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ Phuonglemart
112 22/06/2015 23 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ PhuPhone
113 30/05/2015 17 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
114 13/05/2015 4 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
115 09/05/2015 5 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
116 04/05/2015 15 ngày 60.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ PhuPhone
117 19/04/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
118 15/04/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
119 14/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
120 13/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
121 12/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
122 11/04/2015 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
123 04/04/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
124 03/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
125 02/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
126 01/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
127 31/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
128 30/03/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
129 28/03/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
130 25/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
131 24/03/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
132 22/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
133 21/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
134 20/03/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
135 19/03/2015 15 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
136 04/03/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
137 01/03/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
138 28/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
139 27/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
140 26/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
141 25/02/2015 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
142 21/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
143 20/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
144 18/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
145 17/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
146 15/02/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
147 12/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
148 11/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
149 10/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
150 08/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tammobile
151 07/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ vienthinh
152 06/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
153 04/02/2015 11 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
154 24/01/2015 1 ngày 65.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ cameraanvanphat
155 23/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
156 22/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
157 21/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
158 20/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
159 19/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
160 18/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
161 17/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
162 16/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
163 15/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
164 14/01/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
165 11/01/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
166 09/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
167 08/01/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
168 06/01/2015 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
169 31/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
170 25/12/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
171 24/12/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
172 23/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vuaphukienso
173 17/12/2014 5 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
174 12/12/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
175 11/12/2014 10 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tammobile
176 01/12/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
177 30/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
178 29/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
179 28/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
180 27/11/2014 5 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
181 22/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
182 21/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
183 20/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
184 19/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
185 18/11/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
186 15/11/2014 11 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
187 04/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
188 03/11/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
189 01/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
190 31/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
191 30/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
192 29/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
193 28/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
194 27/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
195 26/10/2014 8 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
196 18/10/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
197 15/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
198 14/10/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
199 12/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
200 11/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
201 10/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
202 09/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
203 08/10/2014 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
204 06/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
205 05/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
206 04/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
207 03/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
208 02/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
209 01/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
210 30/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
211 29/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
212 28/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
213 27/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
214 26/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
215 25/09/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
216 19/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
217 18/09/2014 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
218 17/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
219 16/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
220 15/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
221 12/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
222 11/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
223 08/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
224 07/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
225 05/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
226 03/09/2014 7 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
227 27/08/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
228 24/08/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
229 23/08/2014 7 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
230 16/08/2014 15 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
231 01/08/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
232 30/07/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
233 23/07/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
234 21/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
235 20/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
236 19/07/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
237 16/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
238 15/07/2014 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
239 10/07/2014 3 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
240 07/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
241 06/07/2014 12 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
242 24/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
243 23/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
244 21/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
245 20/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
246 19/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ tammobile
247 18/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
248 17/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
249 15/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
250 14/06/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
251 11/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
252 09/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
253 07/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
254 06/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
255 05/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
256 04/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
257 03/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
258 01/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
259 31/05/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ 47xuanthuymobile
260 30/05/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
261 29/05/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
262 23/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
263 22/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
264 21/05/2014 4 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
265 17/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
266 16/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
267 15/05/2014 2 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
268 13/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
269 12/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
270 11/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
271 10/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
272 09/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
273 08/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
274 07/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
275 05/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
276 03/05/2014 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
277 29/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
278 28/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
279 27/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
280 26/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
281 25/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
282 24/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
283 23/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 29.000 VNĐ 47xuanthuymobile
284 22/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
285 21/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
286 20/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
287 19/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
288 18/04/2014 3 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
289 15/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
290 14/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
291 13/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
292 11/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
293 10/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
294 09/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
295 08/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
296 06/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
297 05/04/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
298 04/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
299 03/04/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
300 28/03/2014 5 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
301 23/03/2014 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
302 20/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
303 19/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
304 18/03/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
305 12/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
306 11/03/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
307 08/03/2014 4 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
308 04/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
309 03/03/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
310 01/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
311 28/02/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
312 25/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
313 24/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
314 23/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
315 21/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
316 20/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
317 19/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
318 18/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
319 16/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
320 15/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
321 14/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
322 13/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
323 06/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
324 05/02/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
325 03/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
326 02/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
327 26/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
328 25/01/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
329 19/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
330 18/01/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
331 17/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
332 16/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
333 15/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ AnVat_Mobile
334 14/01/2014 3 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
335 11/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
336 10/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
337 09/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
338 08/01/2014 5 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
339 03/01/2014 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
340 01/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
341 31/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
342 30/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
343 29/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
344 28/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
345 27/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
346 26/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
347 25/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
348 24/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
349 23/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
350 22/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ AnVat_Mobile
351 20/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
352 19/12/2013 11 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
353 08/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
354 07/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
355 06/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
356 05/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
357 04/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
358 03/12/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
359 01/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
360 29/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
361 28/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
362 27/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
363 26/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
364 25/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
365 24/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
366 23/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
367 22/11/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
368 19/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
369 18/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
370 16/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ tammobile
371 15/11/2013 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
372 13/11/2013 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
373 07/11/2013 4 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
374 03/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
375 02/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
376 31/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
377 29/10/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
378 24/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
379 22/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
380 21/10/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
381 18/10/2013 6 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
382 12/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
383 11/10/2013 2 ngày 40.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
384 09/10/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tammobile
385 08/10/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
386 06/10/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
387 05/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tammobile
388 04/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
389 03/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
390 02/10/2013 1 ngày 90.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ tammobile
391 01/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
392 30/09/2013 2 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
393 28/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
394 27/09/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vienthinh
395 26/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
396 25/09/2013 3 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
397 22/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
398 20/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
399 18/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
400 16/09/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
401 15/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
402 14/09/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
403 13/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giá không đổi tammobile
404 12/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
405 11/09/2013 3 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
406 08/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ CongtyGiaVu
407 07/09/2013 1 ngày 50.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
408 06/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
409 05/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
410 04/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
411 03/09/2013 5 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
412 29/08/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
413 25/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
414 24/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
415 23/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
416 21/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
417 20/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
418 19/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
419 17/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
420 16/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ CongtyGiaVu
421 15/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
422 14/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthinh
423 13/08/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
424 12/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
425 11/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
426 10/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
427 09/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
428 08/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
429 07/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
430 06/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
431 05/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
432 04/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
433 03/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
434 02/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
435 01/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vuaphukienso
436 31/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
437 30/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
438 29/07/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ AnVat_Mobile
439 28/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
440 27/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
441 26/07/2013 1 ngày 50.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
442 25/07/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
443 24/07/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
444 23/07/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
445 22/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ AnVat_Mobile
446 21/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
447 20/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ hatung319
448 19/07/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ AnVat_Mobile
449 18/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
450 17/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
451 16/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
452 15/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
453 14/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
454 13/07/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ giaimadienthoai
455 10/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
456 09/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
457 08/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
458 07/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
459 06/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
460 05/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
461 04/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
462 03/07/2013 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
463 01/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
464 30/06/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
465 29/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
466 28/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
467 27/06/2013 2 ngày 90.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ AnVat_Mobile
468 25/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
469 24/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ AnVat_Mobile
470 23/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
471 22/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
472 21/06/2013 12 ngày 95.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ tammobile
473 09/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ AnVat_Mobile
474 08/06/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ CongtyGiaVu
475 07/06/2013 2 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
476 05/06/2013 11 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
477 25/05/2013 5 ngày 20.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
478 20/05/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
479 15/05/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
480 14/05/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
481 13/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
482 12/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
483 10/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ vuaphukienso
484 09/05/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
485 06/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vuaphukienso
486 04/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
487 03/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ tammobile
488 02/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
489 01/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giảm 86.000 VNĐ AnVat_Mobile
490 30/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
491 29/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
492 28/04/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
493 27/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 82.000 VNĐ vuaphukienso
494 26/04/2013 1 ngày 48.000 ₫ Giảm 62.000 VNĐ AnVat_Mobile
495 25/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
496 24/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
497 23/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
498 22/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
499 21/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
500 20/04/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
501 18/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
502 17/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
503 16/04/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
504 12/04/2013 2 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
505 10/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
506 09/04/2013 1 ngày 90.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
507 08/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
508 07/04/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
509 06/04/2013 4 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
510 02/04/2013 8 ngày 90.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
511 25/03/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
512 19/03/2013 10 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
513 09/03/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
514 08/03/2013 9 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
515 27/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
516 26/02/2013 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
517 21/02/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
518 15/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
519 14/02/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
520 13/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
521 11/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
522 09/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
523 07/02/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vuaphukienso
524 04/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
525 02/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
526 01/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
527 31/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
528 29/01/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
529 27/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
530 26/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
531 25/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
532 24/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
533 23/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
534 22/01/2013 4 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
535 18/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
536 17/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
537 16/01/2013 3 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
538 13/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
539 12/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
540 11/01/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
541 08/01/2013 2 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
542 06/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
543 05/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
544 04/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
545 02/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
546 01/01/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
547 29/12/2012 15 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
548 14/12/2012 16 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
549 28/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
550 24/11/2012 8 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
551 16/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
552 15/11/2012 1 ngày 230.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ tinhmobile
553 14/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
554 10/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
555 09/11/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
556 08/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
557 07/11/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
558 03/11/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
559 02/11/2012 3 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
560 30/10/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
561 29/10/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
562 25/10/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hatung319
563 23/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
564 22/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
565 21/10/2012 2 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
566 19/10/2012 5 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
567 14/10/2012 11 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
568 03/10/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
569 30/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
570 29/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
571 28/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
572 27/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
573 26/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
574 25/09/2012 3 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
575 22/09/2012 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hatung319
576 20/09/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
577 18/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
578 17/09/2012 4 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
579 13/09/2012 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Phuonglemart
580 10/09/2012 39 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
581 02/08/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
582 30/07/2012 20 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
583 10/07/2012 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
584 03/07/2012 130.000 ₫ hatung319
Có tổng cộng 584 thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c đã được hệ thống ghi lại.