• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 04/05/2015 15 ngày 60.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ PhuPhone
2 19/04/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
3 15/04/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
4 14/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
5 13/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
6 12/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
7 11/04/2015 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
8 04/04/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
9 03/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
10 02/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
11 01/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
12 31/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
13 30/03/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
14 28/03/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
15 25/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
16 24/03/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
17 22/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
18 21/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
19 20/03/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
20 19/03/2015 15 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
21 04/03/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
22 01/03/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
23 28/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
24 27/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
25 26/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
26 25/02/2015 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
27 21/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
28 20/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
29 18/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
30 17/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
31 15/02/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
32 12/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
33 11/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
34 10/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
35 08/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tammobile
36 07/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ vienthinh
37 06/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
38 04/02/2015 11 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
39 24/01/2015 1 ngày 65.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ cameraanvanphat
40 23/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
41 22/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
42 21/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
43 20/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
44 19/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
45 18/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
46 17/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
47 16/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
48 15/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
49 14/01/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
50 11/01/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
51 09/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
52 08/01/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
53 06/01/2015 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
54 31/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
55 25/12/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
56 24/12/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
57 23/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vuaphukienso
58 17/12/2014 5 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
59 12/12/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
60 11/12/2014 10 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tammobile
61 01/12/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
62 30/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
63 29/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
64 28/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
65 27/11/2014 5 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
66 22/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
67 21/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
68 20/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
69 19/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
70 18/11/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
71 15/11/2014 11 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
72 04/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
73 03/11/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
74 01/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
75 31/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
76 30/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
77 29/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
78 28/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
79 27/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
80 26/10/2014 8 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
81 18/10/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
82 15/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
83 14/10/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
84 12/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
85 11/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
86 10/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
87 09/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
88 08/10/2014 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
89 06/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
90 05/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
91 04/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
92 03/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
93 02/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
94 01/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
95 30/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
96 29/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
97 28/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
98 27/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
99 26/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
100 25/09/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
101 19/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
102 18/09/2014 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
103 17/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
104 16/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
105 15/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
106 12/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
107 11/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
108 08/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
109 07/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
110 05/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
111 03/09/2014 7 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
112 27/08/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
113 24/08/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
114 23/08/2014 7 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
115 16/08/2014 15 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
116 01/08/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
117 30/07/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
118 23/07/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
119 21/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
120 20/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
121 19/07/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
122 16/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
123 15/07/2014 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
124 10/07/2014 3 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
125 07/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
126 06/07/2014 12 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
127 24/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
128 23/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
129 21/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
130 20/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
131 19/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ tammobile
132 18/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
133 17/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
134 15/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
135 14/06/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
136 11/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
137 09/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
138 07/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
139 06/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
140 05/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
141 04/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
142 03/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
143 01/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
144 31/05/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ 47xuanthuymobile
145 30/05/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
146 29/05/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
147 23/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
148 22/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
149 21/05/2014 4 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
150 17/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
151 16/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
152 15/05/2014 2 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
153 13/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
154 12/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
155 11/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
156 10/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
157 09/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
158 08/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
159 07/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
160 05/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
161 03/05/2014 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
162 29/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
163 28/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
164 27/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
165 26/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
166 25/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
167 24/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
168 23/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 29.000 VNĐ 47xuanthuymobile
169 22/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
170 21/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
171 20/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
172 19/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
173 18/04/2014 3 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
174 15/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
175 14/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
176 13/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
177 11/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
178 10/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
179 09/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
180 08/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
181 06/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
182 05/04/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
183 04/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
184 03/04/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
185 28/03/2014 5 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
186 23/03/2014 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
187 20/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
188 19/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
189 18/03/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
190 12/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
191 11/03/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
192 08/03/2014 4 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
193 04/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
194 03/03/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
195 01/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
196 28/02/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
197 25/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
198 24/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
199 23/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
200 21/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
201 20/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
202 19/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
203 18/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
204 16/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
205 15/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
206 14/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
207 13/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
208 06/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
209 05/02/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
210 03/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
211 02/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
212 26/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
213 25/01/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
214 19/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
215 18/01/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
216 17/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
217 16/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
218 15/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ AnVat_Mobile
219 14/01/2014 3 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
220 11/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
221 10/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
222 09/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
223 08/01/2014 5 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
224 03/01/2014 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
225 01/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
226 31/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
227 30/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
228 29/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
229 28/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
230 27/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
231 26/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
232 25/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
233 24/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
234 23/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
235 22/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ AnVat_Mobile
236 20/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
237 19/12/2013 11 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
238 08/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
239 07/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
240 06/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
241 05/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
242 04/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
243 03/12/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
244 01/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
245 29/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
246 28/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
247 27/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
248 26/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
249 25/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
250 24/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
251 23/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
252 22/11/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
253 19/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
254 18/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
255 16/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ tammobile
256 15/11/2013 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
257 13/11/2013 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
258 07/11/2013 4 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
259 03/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
260 02/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
261 31/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
262 29/10/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
263 24/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
264 22/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
265 21/10/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
266 18/10/2013 6 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
267 12/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
268 11/10/2013 2 ngày 40.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
269 09/10/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tammobile
270 08/10/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
271 06/10/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
272 05/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tammobile
273 04/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
274 03/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
275 02/10/2013 1 ngày 90.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ tammobile
276 01/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
277 30/09/2013 2 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
278 28/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
279 27/09/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vienthinh
280 26/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
281 25/09/2013 3 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
282 22/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
283 20/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
284 18/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
285 16/09/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
286 15/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
287 14/09/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
288 13/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giá không đổi tammobile
289 12/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
290 11/09/2013 3 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
291 08/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ CongtyGiaVu
292 07/09/2013 1 ngày 50.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
293 06/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
294 05/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
295 04/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
296 03/09/2013 5 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
297 29/08/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
298 25/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
299 24/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
300 23/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
301 21/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
302 20/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
303 19/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
304 17/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
305 16/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ CongtyGiaVu
306 15/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
307 14/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthinh
308 13/08/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
309 12/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
310 11/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
311 10/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
312 09/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
313 08/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
314 07/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
315 06/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
316 05/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
317 04/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
318 03/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
319 02/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
320 01/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vuaphukienso
321 31/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
322 30/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
323 29/07/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ AnVat_Mobile
324 28/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
325 27/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
326 26/07/2013 1 ngày 50.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
327 25/07/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
328 24/07/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
329 23/07/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
330 22/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ AnVat_Mobile
331 21/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
332 20/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ hatung319
333 19/07/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ AnVat_Mobile
334 18/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
335 17/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
336 16/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
337 15/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
338 14/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
339 13/07/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ giaimadienthoai
340 10/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
341 09/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
342 08/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
343 07/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
344 06/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
345 05/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
346 04/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
347 03/07/2013 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
348 01/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
349 30/06/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
350 29/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
351 28/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
352 27/06/2013 2 ngày 90.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ AnVat_Mobile
353 25/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
354 24/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ AnVat_Mobile
355 23/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
356 22/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
357 21/06/2013 12 ngày 95.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ tammobile
358 09/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ AnVat_Mobile
359 08/06/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ CongtyGiaVu
360 07/06/2013 2 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
361 05/06/2013 11 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
362 25/05/2013 5 ngày 20.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
363 20/05/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
364 15/05/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
365 14/05/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
366 13/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
367 12/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
368 10/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ vuaphukienso
369 09/05/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
370 06/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vuaphukienso
371 04/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
372 03/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ tammobile
373 02/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
374 01/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giảm 86.000 VNĐ AnVat_Mobile
375 30/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
376 29/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
377 28/04/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
378 27/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 82.000 VNĐ vuaphukienso
379 26/04/2013 1 ngày 48.000 ₫ Giảm 62.000 VNĐ AnVat_Mobile
380 25/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
381 24/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
382 23/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
383 22/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
384 21/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
385 20/04/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
386 18/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
387 17/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
388 16/04/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
389 12/04/2013 2 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
390 10/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
391 09/04/2013 1 ngày 90.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
392 08/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
393 07/04/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
394 06/04/2013 4 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
395 02/04/2013 8 ngày 90.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
396 25/03/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
397 19/03/2013 10 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
398 09/03/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
399 08/03/2013 9 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
400 27/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
401 26/02/2013 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
402 21/02/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
403 15/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
404 14/02/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
405 13/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
406 11/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
407 09/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
408 07/02/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vuaphukienso
409 04/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
410 02/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
411 01/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
412 31/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
413 29/01/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
414 27/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
415 26/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
416 25/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
417 24/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
418 23/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
419 22/01/2013 4 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
420 18/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
421 17/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
422 16/01/2013 3 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
423 13/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
424 12/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
425 11/01/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
426 08/01/2013 2 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
427 06/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
428 05/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
429 04/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
430 02/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
431 01/01/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
432 29/12/2012 15 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
433 14/12/2012 16 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
434 28/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
435 24/11/2012 8 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
436 16/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
437 15/11/2012 1 ngày 230.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ tinhmobile
438 14/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
439 10/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
440 09/11/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
441 08/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
442 07/11/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
443 03/11/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
444 02/11/2012 3 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
445 30/10/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
446 29/10/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
447 25/10/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hatung319
448 23/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
449 22/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
450 21/10/2012 2 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
451 19/10/2012 5 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
452 14/10/2012 11 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
453 03/10/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
454 30/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
455 29/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
456 28/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
457 27/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
458 26/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
459 25/09/2012 3 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
460 22/09/2012 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hatung319
461 20/09/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
462 18/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
463 17/09/2012 4 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
464 13/09/2012 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Phuonglemart
465 10/09/2012 39 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
466 02/08/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
467 30/07/2012 20 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
468 10/07/2012 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
469 03/07/2012 130.000 ₫ hatung319
Có tổng cộng 469 thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Phụ kiện,thiết bị sửa chữa, phần mềm > Màn hình Mobile, PDA phone (Màn hình Mobile PDA phone, màn hình điện thoại, màn hình di động, man hinh dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c trong mục Màn hình Mobile, PDA phone
Từ khóa nổi bật trong tuần: in nhiệt, ss, hoa nhựa, mo to, la ban