Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/08/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
2 20/08/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
3 19/08/2017 3 ngày 90.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ voaumobile
4 16/08/2017 31 ngày 70.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
5 16/07/2017 1 ngày 90.000 ₫ Giá không đổi voaumobile
6 15/07/2017 2 ngày 90.000 ₫ Giá không đổi voaumobile
7 13/07/2017 1 ngày 90.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ voaumobile
8 12/07/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
9 11/07/2017 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
10 09/07/2017 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
11 07/07/2017 3 ngày 70.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
12 04/07/2017 1 ngày 90.000 ₫ Giá không đổi voaumobile
13 03/07/2017 4 ngày 90.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ voaumobile
14 29/06/2017 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
15 27/06/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
16 26/06/2017 4 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
17 22/06/2017 6 ngày 70.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
18 16/06/2017 5 ngày 90.000 ₫ Giá không đổi voaumobile
19 11/06/2017 3 ngày 90.000 ₫ Giá không đổi voaumobile
20 08/06/2017 6 ngày 90.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ voaumobile
21 02/06/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
22 01/06/2017 7 ngày 70.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
23 25/05/2017 67 ngày 90.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ voaumobile
24 19/03/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
25 18/03/2017 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
26 16/03/2017 3 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
27 13/03/2017 3 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
28 10/03/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
29 09/03/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
30 08/03/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
31 07/03/2017 3 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
32 04/03/2017 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
33 02/03/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
34 01/03/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
35 28/02/2017 6 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
36 22/02/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
37 21/02/2017 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
38 20/02/2017 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
39 18/02/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xuanthuymobile
40 17/02/2017 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
41 15/02/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xuanthuymobile
42 14/02/2017 5 ngày 70.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
43 09/02/2017 17 ngày 165.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ cameraanvanphat
44 23/01/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
45 22/01/2017 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
46 20/01/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
47 19/01/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
48 18/01/2017 2 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xuanthuymobile
49 16/01/2017 11 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
50 05/01/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
51 04/01/2017 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
52 03/01/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
53 02/01/2017 6 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
54 27/12/2016 3 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
55 24/12/2016 6 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
56 18/12/2016 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
57 17/12/2016 8 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
58 09/12/2016 13 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
59 26/11/2016 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xuanthuymobile
60 25/11/2016 7 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
61 18/11/2016 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
62 17/11/2016 10 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
63 07/11/2016 5 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
64 02/11/2016 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
65 01/11/2016 2 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
66 30/10/2016 83 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
67 08/08/2016 167 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi tammobile
68 23/02/2016 35 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
69 19/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
70 18/01/2016 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
71 17/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
72 16/01/2016 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
73 14/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
74 13/01/2016 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
75 12/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
76 11/01/2016 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hatung319
77 09/01/2016 8 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
78 01/01/2016 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
79 31/12/2015 6 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
80 25/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
81 24/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
82 23/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
83 22/12/2015 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
84 20/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
85 19/12/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
86 18/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
87 17/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
88 15/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
89 14/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
90 12/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
91 11/12/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
92 08/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
93 06/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
94 05/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
95 04/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
96 03/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
97 02/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
98 01/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
99 30/11/2015 3 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
100 27/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
101 26/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
102 25/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
103 24/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameraanvanphat
104 23/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
105 22/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
106 21/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
107 20/11/2015 3 ngày 70.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ xuanthuymobile
108 17/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hatung319
109 16/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
110 15/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
111 14/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
112 13/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ xuanthuymobile
113 12/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
114 11/11/2015 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
115 09/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
116 08/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
117 07/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameraanvanphat
118 06/11/2015 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
119 04/11/2015 4 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
120 31/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
121 30/10/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
122 28/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
123 27/10/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
124 26/10/2015 6 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
125 20/10/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
126 16/10/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ Phuonglemart
127 14/10/2015 4 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
128 10/10/2015 3 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
129 07/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
130 06/10/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
131 04/10/2015 21 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
132 13/09/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
133 10/09/2015 7 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
134 03/09/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
135 02/09/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
136 31/08/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
137 29/08/2015 23 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
138 06/08/2015 3 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
139 03/08/2015 6 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ h_shopdienthoai
140 28/07/2015 7 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
141 21/07/2015 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi PhuPhone
142 20/07/2015 7 ngày 60.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ PhuPhone
143 13/07/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
144 09/07/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
145 08/07/2015 5 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
146 03/07/2015 11 ngày 130.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ Phuonglemart
147 22/06/2015 23 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ PhuPhone
148 30/05/2015 17 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
149 13/05/2015 4 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
150 09/05/2015 5 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
151 04/05/2015 15 ngày 60.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ PhuPhone
152 19/04/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
153 15/04/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
154 14/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
155 13/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
156 12/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
157 11/04/2015 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
158 04/04/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
159 03/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
160 02/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
161 01/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
162 31/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
163 30/03/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
164 28/03/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
165 25/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
166 24/03/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
167 22/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
168 21/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
169 20/03/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
170 19/03/2015 15 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
171 04/03/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
172 01/03/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
173 28/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
174 27/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
175 26/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
176 25/02/2015 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
177 21/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
178 20/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
179 18/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
180 17/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
181 15/02/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
182 12/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
183 11/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
184 10/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
185 08/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tammobile
186 07/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ vienthinh
187 06/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
188 04/02/2015 11 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
189 24/01/2015 1 ngày 65.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ cameraanvanphat
190 23/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
191 22/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
192 21/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
193 20/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
194 19/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
195 18/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
196 17/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
197 16/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
198 15/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
199 14/01/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
200 11/01/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
201 09/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
202 08/01/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
203 06/01/2015 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
204 31/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
205 25/12/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
206 24/12/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
207 23/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vuaphukienso
208 17/12/2014 5 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
209 12/12/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
210 11/12/2014 10 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tammobile
211 01/12/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
212 30/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
213 29/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
214 28/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
215 27/11/2014 5 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
216 22/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
217 21/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
218 20/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
219 19/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
220 18/11/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
221 15/11/2014 11 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
222 04/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
223 03/11/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
224 01/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
225 31/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
226 30/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
227 29/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
228 28/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
229 27/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
230 26/10/2014 8 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
231 18/10/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
232 15/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
233 14/10/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
234 12/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
235 11/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
236 10/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
237 09/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
238 08/10/2014 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
239 06/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
240 05/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
241 04/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
242 03/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
243 02/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
244 01/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
245 30/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
246 29/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
247 28/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
248 27/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
249 26/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
250 25/09/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
251 19/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
252 18/09/2014 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
253 17/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
254 16/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
255 15/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
256 12/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
257 11/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
258 08/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
259 07/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
260 05/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
261 03/09/2014 7 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
262 27/08/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
263 24/08/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
264 23/08/2014 7 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
265 16/08/2014 15 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
266 01/08/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
267 30/07/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
268 23/07/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
269 21/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
270 20/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
271 19/07/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
272 16/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
273 15/07/2014 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
274 10/07/2014 3 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
275 07/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
276 06/07/2014 12 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
277 24/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
278 23/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
279 21/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
280 20/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
281 19/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ tammobile
282 18/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
283 17/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
284 15/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
285 14/06/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
286 11/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
287 09/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
288 07/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
289 06/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
290 05/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
291 04/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
292 03/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
293 01/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
294 31/05/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ 47xuanthuymobile
295 30/05/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
296 29/05/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
297 23/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
298 22/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
299 21/05/2014 4 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
300 17/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
301 16/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
302 15/05/2014 2 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
303 13/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
304 12/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
305 11/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
306 10/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
307 09/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
308 08/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
309 07/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
310 05/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
311 03/05/2014 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
312 29/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
313 28/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
314 27/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
315 26/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
316 25/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
317 24/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
318 23/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 29.000 VNĐ 47xuanthuymobile
319 22/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
320 21/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
321 20/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
322 19/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
323 18/04/2014 3 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
324 15/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
325 14/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
326 13/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
327 11/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
328 10/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
329 09/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
330 08/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
331 06/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
332 05/04/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
333 04/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
334 03/04/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
335 28/03/2014 5 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
336 23/03/2014 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
337 20/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
338 19/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
339 18/03/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
340 12/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
341 11/03/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
342 08/03/2014 4 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
343 04/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
344 03/03/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
345 01/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
346 28/02/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
347 25/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
348 24/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
349 23/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
350 21/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
351 20/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
352 19/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
353 18/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
354 16/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
355 15/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
356 14/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
357 13/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
358 06/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
359 05/02/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
360 03/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
361 02/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
362 26/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
363 25/01/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
364 19/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
365 18/01/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
366 17/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
367 16/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
368 15/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ AnVat_Mobile
369 14/01/2014 3 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
370 11/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
371 10/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
372 09/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
373 08/01/2014 5 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
374 03/01/2014 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
375 01/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
376 31/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
377 30/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
378 29/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
379 28/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
380 27/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
381 26/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
382 25/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
383 24/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
384 23/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
385 22/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ AnVat_Mobile
386 20/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
387 19/12/2013 11 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
388 08/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
389 07/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
390 06/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
391 05/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
392 04/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
393 03/12/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
394 01/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
395 29/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
396 28/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
397 27/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
398 26/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
399 25/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
400 24/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
401 23/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
402 22/11/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
403 19/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
404 18/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
405 16/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ tammobile
406 15/11/2013 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
407 13/11/2013 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
408 07/11/2013 4 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
409 03/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
410 02/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
411 31/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
412 29/10/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
413 24/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
414 22/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
415 21/10/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
416 18/10/2013 6 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
417 12/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
418 11/10/2013 2 ngày 40.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
419 09/10/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tammobile
420 08/10/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
421 06/10/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
422 05/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tammobile
423 04/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
424 03/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
425 02/10/2013 1 ngày 90.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ tammobile
426 01/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
427 30/09/2013 2 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
428 28/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
429 27/09/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vienthinh
430 26/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
431 25/09/2013 3 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
432 22/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
433 20/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
434 18/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
435 16/09/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
436 15/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
437 14/09/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
438 13/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giá không đổi tammobile
439 12/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
440 11/09/2013 3 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
441 08/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ CongtyGiaVu
442 07/09/2013 1 ngày 50.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
443 06/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
444 05/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
445 04/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
446 03/09/2013 5 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
447 29/08/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
448 25/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
449 24/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
450 23/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
451 21/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
452 20/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
453 19/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
454 17/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
455 16/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ CongtyGiaVu
456 15/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
457 14/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthinh
458 13/08/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
459 12/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
460 11/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
461 10/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
462 09/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
463 08/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
464 07/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
465 06/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
466 05/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
467 04/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
468 03/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
469 02/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
470 01/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vuaphukienso
471 31/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
472 30/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
473 29/07/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ AnVat_Mobile
474 28/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
475 27/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
476 26/07/2013 1 ngày 50.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
477 25/07/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
478 24/07/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
479 23/07/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
480 22/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ AnVat_Mobile
481 21/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
482 20/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ hatung319
483 19/07/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ AnVat_Mobile
484 18/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
485 17/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
486 16/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
487 15/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
488 14/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
489 13/07/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ giaimadienthoai
490 10/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
491 09/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
492 08/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
493 07/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
494 06/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
495 05/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
496 04/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
497 03/07/2013 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
498 01/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
499 30/06/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
500 29/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
501 28/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
502 27/06/2013 2 ngày 90.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ AnVat_Mobile
503 25/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
504 24/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ AnVat_Mobile
505 23/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
506 22/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
507 21/06/2013 12 ngày 95.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ tammobile
508 09/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ AnVat_Mobile
509 08/06/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ CongtyGiaVu
510 07/06/2013 2 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
511 05/06/2013 11 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
512 25/05/2013 5 ngày 20.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
513 20/05/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
514 15/05/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
515 14/05/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
516 13/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
517 12/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
518 10/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ vuaphukienso
519 09/05/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
520 06/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vuaphukienso
521 04/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
522 03/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ tammobile
523 02/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
524 01/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giảm 86.000 VNĐ AnVat_Mobile
525 30/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
526 29/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
527 28/04/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
528 27/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 82.000 VNĐ vuaphukienso
529 26/04/2013 1 ngày 48.000 ₫ Giảm 62.000 VNĐ AnVat_Mobile
530 25/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
531 24/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
532 23/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
533 22/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
534 21/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
535 20/04/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
536 18/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
537 17/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
538 16/04/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
539 12/04/2013 2 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
540 10/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
541 09/04/2013 1 ngày 90.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
542 08/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
543 07/04/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
544 06/04/2013 4 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
545 02/04/2013 8 ngày 90.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
546 25/03/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
547 19/03/2013 10 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
548 09/03/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
549 08/03/2013 9 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
550 27/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
551 26/02/2013 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
552 21/02/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
553 15/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
554 14/02/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
555 13/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
556 11/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
557 09/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
558 07/02/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vuaphukienso
559 04/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
560 02/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
561 01/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
562 31/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
563 29/01/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
564 27/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
565 26/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
566 25/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
567 24/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
568 23/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
569 22/01/2013 4 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
570 18/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
571 17/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
572 16/01/2013 3 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
573 13/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
574 12/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
575 11/01/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
576 08/01/2013 2 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
577 06/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
578 05/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
579 04/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
580 02/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
581 01/01/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
582 29/12/2012 15 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
583 14/12/2012 16 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
584 28/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
585 24/11/2012 8 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
586 16/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
587 15/11/2012 1 ngày 230.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ tinhmobile
588 14/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
589 10/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
590 09/11/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
591 08/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
592 07/11/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
593 03/11/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
594 02/11/2012 3 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
595 30/10/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
596 29/10/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
597 25/10/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hatung319
598 23/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
599 22/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
600 21/10/2012 2 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
601 19/10/2012 5 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
602 14/10/2012 11 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
603 03/10/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
604 30/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
605 29/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
606 28/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
607 27/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
608 26/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
609 25/09/2012 3 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
610 22/09/2012 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hatung319
611 20/09/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
612 18/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
613 17/09/2012 4 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
614 13/09/2012 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Phuonglemart
615 10/09/2012 39 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
616 02/08/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
617 30/07/2012 20 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
618 10/07/2012 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
619 03/07/2012 130.000 ₫ hatung319
Có tổng cộng 619 thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c đã được hệ thống ghi lại.