Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/02/2016 35 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
2 19/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
3 18/01/2016 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
4 17/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
5 16/01/2016 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
6 14/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
7 13/01/2016 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
8 12/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
9 11/01/2016 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hatung319
10 09/01/2016 8 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
11 01/01/2016 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
12 31/12/2015 6 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
13 25/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
14 24/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
15 23/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
16 22/12/2015 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
17 20/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
18 19/12/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
19 18/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
20 17/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
21 15/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
22 14/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
23 12/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
24 11/12/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
25 08/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
26 06/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
27 05/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
28 04/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
29 03/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
30 02/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
31 01/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
32 30/11/2015 3 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
33 27/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
34 26/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
35 25/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
36 24/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameraanvanphat
37 23/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
38 22/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
39 21/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
40 20/11/2015 3 ngày 70.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ xuanthuymobile
41 17/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hatung319
42 16/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
43 15/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
44 14/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
45 13/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ xuanthuymobile
46 12/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
47 11/11/2015 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
48 09/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
49 08/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
50 07/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameraanvanphat
51 06/11/2015 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
52 04/11/2015 4 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
53 31/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
54 30/10/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
55 28/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
56 27/10/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
57 26/10/2015 6 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
58 20/10/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
59 16/10/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ Phuonglemart
60 14/10/2015 4 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
61 10/10/2015 3 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
62 07/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
63 06/10/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
64 04/10/2015 21 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
65 13/09/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
66 10/09/2015 7 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
67 03/09/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
68 02/09/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
69 31/08/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
70 29/08/2015 23 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
71 06/08/2015 3 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
72 03/08/2015 6 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ h_shopdienthoai
73 28/07/2015 7 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
74 21/07/2015 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi PhuPhone
75 20/07/2015 7 ngày 60.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ PhuPhone
76 13/07/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
77 09/07/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
78 08/07/2015 5 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
79 03/07/2015 11 ngày 130.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ Phuonglemart
80 22/06/2015 23 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ PhuPhone
81 30/05/2015 17 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
82 13/05/2015 4 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
83 09/05/2015 5 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
84 04/05/2015 15 ngày 60.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ PhuPhone
85 19/04/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
86 15/04/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
87 14/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
88 13/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
89 12/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
90 11/04/2015 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
91 04/04/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
92 03/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
93 02/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
94 01/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
95 31/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
96 30/03/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
97 28/03/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
98 25/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
99 24/03/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
100 22/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
101 21/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
102 20/03/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
103 19/03/2015 15 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
104 04/03/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
105 01/03/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
106 28/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
107 27/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
108 26/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
109 25/02/2015 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
110 21/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
111 20/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
112 18/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
113 17/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
114 15/02/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
115 12/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
116 11/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
117 10/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
118 08/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tammobile
119 07/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ vienthinh
120 06/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
121 04/02/2015 11 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
122 24/01/2015 1 ngày 65.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ cameraanvanphat
123 23/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
124 22/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
125 21/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
126 20/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
127 19/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
128 18/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
129 17/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
130 16/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
131 15/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
132 14/01/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
133 11/01/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
134 09/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
135 08/01/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
136 06/01/2015 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
137 31/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
138 25/12/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
139 24/12/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
140 23/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vuaphukienso
141 17/12/2014 5 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
142 12/12/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
143 11/12/2014 10 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tammobile
144 01/12/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
145 30/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
146 29/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
147 28/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
148 27/11/2014 5 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
149 22/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
150 21/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
151 20/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
152 19/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
153 18/11/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
154 15/11/2014 11 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
155 04/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
156 03/11/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
157 01/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
158 31/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
159 30/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
160 29/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
161 28/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
162 27/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
163 26/10/2014 8 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
164 18/10/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
165 15/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
166 14/10/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
167 12/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
168 11/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
169 10/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
170 09/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
171 08/10/2014 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
172 06/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
173 05/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
174 04/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
175 03/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
176 02/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
177 01/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
178 30/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
179 29/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
180 28/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
181 27/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
182 26/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
183 25/09/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
184 19/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
185 18/09/2014 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
186 17/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
187 16/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
188 15/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
189 12/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
190 11/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
191 08/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
192 07/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
193 05/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
194 03/09/2014 7 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
195 27/08/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
196 24/08/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
197 23/08/2014 7 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
198 16/08/2014 15 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
199 01/08/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
200 30/07/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
201 23/07/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
202 21/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
203 20/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
204 19/07/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
205 16/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
206 15/07/2014 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
207 10/07/2014 3 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
208 07/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
209 06/07/2014 12 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
210 24/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
211 23/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
212 21/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
213 20/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
214 19/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ tammobile
215 18/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
216 17/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
217 15/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
218 14/06/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
219 11/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
220 09/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
221 07/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
222 06/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
223 05/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
224 04/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
225 03/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
226 01/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
227 31/05/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ 47xuanthuymobile
228 30/05/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
229 29/05/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
230 23/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
231 22/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
232 21/05/2014 4 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
233 17/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
234 16/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
235 15/05/2014 2 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
236 13/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
237 12/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
238 11/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
239 10/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
240 09/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
241 08/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
242 07/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
243 05/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
244 03/05/2014 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
245 29/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
246 28/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
247 27/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
248 26/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
249 25/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
250 24/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
251 23/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 29.000 VNĐ 47xuanthuymobile
252 22/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
253 21/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
254 20/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
255 19/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
256 18/04/2014 3 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
257 15/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
258 14/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
259 13/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
260 11/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
261 10/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
262 09/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
263 08/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
264 06/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
265 05/04/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
266 04/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
267 03/04/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
268 28/03/2014 5 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
269 23/03/2014 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
270 20/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
271 19/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
272 18/03/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
273 12/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
274 11/03/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
275 08/03/2014 4 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
276 04/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
277 03/03/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
278 01/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
279 28/02/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
280 25/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
281 24/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
282 23/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
283 21/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
284 20/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
285 19/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
286 18/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
287 16/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
288 15/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
289 14/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
290 13/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
291 06/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
292 05/02/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
293 03/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
294 02/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
295 26/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
296 25/01/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
297 19/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
298 18/01/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
299 17/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
300 16/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
301 15/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ AnVat_Mobile
302 14/01/2014 3 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
303 11/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
304 10/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
305 09/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
306 08/01/2014 5 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
307 03/01/2014 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
308 01/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
309 31/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
310 30/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
311 29/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
312 28/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
313 27/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
314 26/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
315 25/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
316 24/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
317 23/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
318 22/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ AnVat_Mobile
319 20/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
320 19/12/2013 11 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
321 08/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
322 07/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
323 06/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
324 05/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
325 04/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
326 03/12/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
327 01/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
328 29/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
329 28/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
330 27/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
331 26/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
332 25/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
333 24/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
334 23/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
335 22/11/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
336 19/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
337 18/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
338 16/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ tammobile
339 15/11/2013 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
340 13/11/2013 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
341 07/11/2013 4 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
342 03/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
343 02/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
344 31/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
345 29/10/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
346 24/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
347 22/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
348 21/10/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
349 18/10/2013 6 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
350 12/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
351 11/10/2013 2 ngày 40.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
352 09/10/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tammobile
353 08/10/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
354 06/10/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
355 05/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tammobile
356 04/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
357 03/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
358 02/10/2013 1 ngày 90.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ tammobile
359 01/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
360 30/09/2013 2 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
361 28/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
362 27/09/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vienthinh
363 26/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
364 25/09/2013 3 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
365 22/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
366 20/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
367 18/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
368 16/09/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
369 15/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
370 14/09/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
371 13/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giá không đổi tammobile
372 12/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
373 11/09/2013 3 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
374 08/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ CongtyGiaVu
375 07/09/2013 1 ngày 50.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
376 06/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
377 05/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
378 04/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
379 03/09/2013 5 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
380 29/08/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
381 25/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
382 24/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
383 23/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
384 21/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
385 20/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
386 19/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
387 17/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
388 16/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ CongtyGiaVu
389 15/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
390 14/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthinh
391 13/08/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
392 12/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
393 11/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
394 10/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
395 09/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
396 08/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
397 07/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
398 06/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
399 05/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
400 04/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
401 03/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
402 02/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
403 01/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vuaphukienso
404 31/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
405 30/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
406 29/07/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ AnVat_Mobile
407 28/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
408 27/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
409 26/07/2013 1 ngày 50.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
410 25/07/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
411 24/07/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
412 23/07/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
413 22/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ AnVat_Mobile
414 21/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
415 20/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ hatung319
416 19/07/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ AnVat_Mobile
417 18/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
418 17/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
419 16/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
420 15/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
421 14/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
422 13/07/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ giaimadienthoai
423 10/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
424 09/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
425 08/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
426 07/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
427 06/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
428 05/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
429 04/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
430 03/07/2013 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
431 01/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
432 30/06/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
433 29/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
434 28/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
435 27/06/2013 2 ngày 90.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ AnVat_Mobile
436 25/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
437 24/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ AnVat_Mobile
438 23/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
439 22/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
440 21/06/2013 12 ngày 95.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ tammobile
441 09/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ AnVat_Mobile
442 08/06/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ CongtyGiaVu
443 07/06/2013 2 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
444 05/06/2013 11 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
445 25/05/2013 5 ngày 20.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
446 20/05/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
447 15/05/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
448 14/05/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
449 13/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
450 12/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
451 10/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ vuaphukienso
452 09/05/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
453 06/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vuaphukienso
454 04/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
455 03/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ tammobile
456 02/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
457 01/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giảm 86.000 VNĐ AnVat_Mobile
458 30/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
459 29/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
460 28/04/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
461 27/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 82.000 VNĐ vuaphukienso
462 26/04/2013 1 ngày 48.000 ₫ Giảm 62.000 VNĐ AnVat_Mobile
463 25/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
464 24/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
465 23/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
466 22/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
467 21/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
468 20/04/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
469 18/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
470 17/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
471 16/04/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
472 12/04/2013 2 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
473 10/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
474 09/04/2013 1 ngày 90.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
475 08/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
476 07/04/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
477 06/04/2013 4 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
478 02/04/2013 8 ngày 90.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
479 25/03/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
480 19/03/2013 10 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
481 09/03/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
482 08/03/2013 9 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
483 27/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
484 26/02/2013 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
485 21/02/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
486 15/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
487 14/02/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
488 13/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
489 11/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
490 09/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
491 07/02/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vuaphukienso
492 04/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
493 02/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
494 01/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
495 31/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
496 29/01/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
497 27/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
498 26/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
499 25/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
500 24/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
501 23/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
502 22/01/2013 4 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
503 18/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
504 17/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
505 16/01/2013 3 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
506 13/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
507 12/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
508 11/01/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
509 08/01/2013 2 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
510 06/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
511 05/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
512 04/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
513 02/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
514 01/01/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
515 29/12/2012 15 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
516 14/12/2012 16 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
517 28/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
518 24/11/2012 8 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
519 16/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
520 15/11/2012 1 ngày 230.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ tinhmobile
521 14/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
522 10/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
523 09/11/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
524 08/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
525 07/11/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
526 03/11/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
527 02/11/2012 3 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
528 30/10/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
529 29/10/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
530 25/10/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hatung319
531 23/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
532 22/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
533 21/10/2012 2 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
534 19/10/2012 5 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
535 14/10/2012 11 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
536 03/10/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
537 30/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
538 29/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
539 28/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
540 27/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
541 26/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
542 25/09/2012 3 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
543 22/09/2012 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hatung319
544 20/09/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
545 18/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
546 17/09/2012 4 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
547 13/09/2012 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Phuonglemart
548 10/09/2012 39 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
549 02/08/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
550 30/07/2012 20 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
551 10/07/2012 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
552 03/07/2012 130.000 ₫ hatung319
Có tổng cộng 552 thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c đã được hệ thống ghi lại.