• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/12/2014 5 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi 47xuanthuymobile
2 12/12/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi 47xuanthuymobile
3 11/12/2014 10 ngày 80.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ tammobile
4 01/12/2014 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
5 30/11/2014 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
6 29/11/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
7 28/11/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
8 27/11/2014 5 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
9 22/11/2014 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
10 21/11/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
11 20/11/2014 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
12 19/11/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
13 18/11/2014 3 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
14 15/11/2014 11 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
15 04/11/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
16 03/11/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
17 01/11/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
18 31/10/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
19 30/10/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
20 29/10/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
21 28/10/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
22 27/10/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
23 26/10/2014 8 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
24 18/10/2014 3 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
25 15/10/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
26 14/10/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
27 12/10/2014 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
28 11/10/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
29 10/10/2014 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
30 09/10/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
31 08/10/2014 2 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
32 06/10/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
33 05/10/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
34 04/10/2014 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
35 03/10/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
36 02/10/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
37 01/10/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
38 30/09/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
39 29/09/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
40 28/09/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
41 27/09/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
42 26/09/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
43 25/09/2014 6 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
44 19/09/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
45 18/09/2014 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
46 17/09/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
47 16/09/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
48 15/09/2014 3 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
49 12/09/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
50 11/09/2014 3 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
51 08/09/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
52 07/09/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
53 05/09/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
54 03/09/2014 7 ngày 130.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
55 27/08/2014 3 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
56 24/08/2014 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
57 23/08/2014 7 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
58 16/08/2014 15 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
59 01/08/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
60 30/07/2014 7 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
61 23/07/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
62 21/07/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
63 20/07/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
64 19/07/2014 3 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
65 16/07/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
66 15/07/2014 5 ngày 110.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
67 10/07/2014 3 ngày 80.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
68 07/07/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
69 06/07/2014 12 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
70 24/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
71 23/06/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
72 21/06/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
73 20/06/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
74 19/06/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ tammobile
75 18/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
76 17/06/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
77 15/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
78 14/06/2014 3 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
79 11/06/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
80 09/06/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
81 07/06/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
82 06/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
83 05/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
84 04/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
85 03/06/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
86 01/06/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi 47xuanthuymobile
87 31/05/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ 47xuanthuymobile
88 30/05/2014 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
89 29/05/2014 6 ngày 110.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
90 23/05/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Giá không đổi thaoduyiphone
91 22/05/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Giá không đổi thaoduyiphone
92 21/05/2014 4 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
93 17/05/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
94 16/05/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
95 15/05/2014 2 ngày 109.000 VNĐ Giá không đổi thaoduyiphone
96 13/05/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
97 12/05/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
98 11/05/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
99 10/05/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
100 09/05/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
101 08/05/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
102 07/05/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
103 05/05/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
104 03/05/2014 4 ngày 45.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
105 29/04/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Giá không đổi thaoduyiphone
106 28/04/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
107 27/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
108 26/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
109 25/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
110 24/04/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi 47xuanthuymobile
111 23/04/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giảm 29.000 VNĐ 47xuanthuymobile
112 22/04/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Giá không đổi thaoduyiphone
113 21/04/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
114 20/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
115 19/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
116 18/04/2014 3 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
117 15/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
118 14/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
119 13/04/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
120 11/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
121 10/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
122 09/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
123 08/04/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
124 06/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
125 05/04/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
126 04/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
127 03/04/2014 6 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
128 28/03/2014 5 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
129 23/03/2014 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
130 20/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
131 19/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
132 18/03/2014 6 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
133 12/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
134 11/03/2014 3 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
135 08/03/2014 4 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
136 04/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
137 03/03/2014 2 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
138 01/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
139 28/02/2014 3 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
140 25/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
141 24/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
142 23/02/2014 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
143 21/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
144 20/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
145 19/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
146 18/02/2014 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
147 16/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
148 15/02/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
149 14/02/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
150 13/02/2014 7 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
151 06/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
152 05/02/2014 2 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
153 03/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
154 02/02/2014 7 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
155 26/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
156 25/01/2014 6 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
157 19/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
158 18/01/2014 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
159 17/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
160 16/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
161 15/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ AnVat_Mobile
162 14/01/2014 3 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
163 11/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
164 10/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
165 09/01/2014 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
166 08/01/2014 5 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
167 03/01/2014 2 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
168 01/01/2014 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
169 31/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
170 30/12/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
171 29/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
172 28/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
173 27/12/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
174 26/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
175 25/12/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
176 24/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
177 23/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
178 22/12/2013 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ AnVat_Mobile
179 20/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
180 19/12/2013 11 ngày 130.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
181 08/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
182 07/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
183 06/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
184 05/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
185 04/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
186 03/12/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
187 01/12/2013 2 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
188 29/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
189 28/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
190 27/11/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
191 26/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
192 25/11/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
193 24/11/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
194 23/11/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
195 22/11/2013 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
196 19/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
197 18/11/2013 2 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
198 16/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ tammobile
199 15/11/2013 2 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
200 13/11/2013 6 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
201 07/11/2013 4 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
202 03/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
203 02/11/2013 2 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
204 31/10/2013 2 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
205 29/10/2013 5 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
206 24/10/2013 2 ngày 30.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
207 22/10/2013 1 ngày 35.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
208 21/10/2013 3 ngày 35.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
209 18/10/2013 6 ngày 35.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
210 12/10/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
211 11/10/2013 2 ngày 40.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
212 09/10/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 55.000 VNĐ tammobile
213 08/10/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
214 06/10/2013 1 ngày 60.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
215 05/10/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ tammobile
216 04/10/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
217 03/10/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
218 02/10/2013 1 ngày 90.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ tammobile
219 01/10/2013 1 ngày 35.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
220 30/09/2013 2 ngày 35.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
221 28/09/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
222 27/09/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ vienthinh
223 26/09/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
224 25/09/2013 3 ngày 100.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
225 22/09/2013 2 ngày 60.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
226 20/09/2013 2 ngày 60.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
227 18/09/2013 2 ngày 60.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
228 16/09/2013 1 ngày 60.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
229 15/09/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
230 14/09/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
231 13/09/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
232 12/09/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
233 11/09/2013 3 ngày 80.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
234 08/09/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ CongtyGiaVu
235 07/09/2013 1 ngày 50.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
236 06/09/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
237 05/09/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
238 04/09/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
239 03/09/2013 5 ngày 100.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
240 29/08/2013 4 ngày 60.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
241 25/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
242 24/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
243 23/08/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
244 21/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
245 20/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
246 19/08/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
247 17/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
248 16/08/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 45.000 VNĐ CongtyGiaVu
249 15/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
250 14/08/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vienthinh
251 13/08/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
252 12/08/2013 1 ngày 85.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
253 11/08/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
254 10/08/2013 1 ngày 85.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
255 09/08/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
256 08/08/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
257 07/08/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
258 06/08/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
259 05/08/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
260 04/08/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
261 03/08/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
262 02/08/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
263 01/08/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ vuaphukienso
264 31/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
265 30/07/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
266 29/07/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ AnVat_Mobile
267 28/07/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
268 27/07/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
269 26/07/2013 1 ngày 50.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
270 25/07/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
271 24/07/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
272 23/07/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
273 22/07/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 75.000 VNĐ AnVat_Mobile
274 21/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
275 20/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ hatung319
276 19/07/2013 1 ngày 35.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ AnVat_Mobile
277 18/07/2013 1 ngày 60.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
278 17/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
279 16/07/2013 1 ngày 60.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
280 15/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
281 14/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
282 13/07/2013 3 ngày 120.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ giaimadienthoai
283 10/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
284 09/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
285 08/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
286 07/07/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
287 06/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
288 05/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
289 04/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
290 03/07/2013 2 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
291 01/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
292 30/06/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
293 29/06/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
294 28/06/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
295 27/06/2013 2 ngày 90.000 VNĐ Tăng 71.000 VNĐ AnVat_Mobile
296 25/06/2013 1 ngày 19.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
297 24/06/2013 1 ngày 19.000 VNĐ Giảm 76.000 VNĐ AnVat_Mobile
298 23/06/2013 1 ngày 95.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
299 22/06/2013 1 ngày 95.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
300 21/06/2013 12 ngày 95.000 VNĐ Tăng 76.000 VNĐ tammobile
301 09/06/2013 1 ngày 19.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ AnVat_Mobile
302 08/06/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ CongtyGiaVu
303 07/06/2013 2 ngày 20.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
304 05/06/2013 11 ngày 20.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
305 25/05/2013 5 ngày 20.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
306 20/05/2013 5 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
307 15/05/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
308 14/05/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
309 13/05/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
310 12/05/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
311 10/05/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ vuaphukienso
312 09/05/2013 3 ngày 35.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
313 06/05/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ vuaphukienso
314 04/05/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
315 03/05/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 4.000 VNĐ tammobile
316 02/05/2013 1 ngày 44.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
317 01/05/2013 1 ngày 44.000 VNĐ Giảm 86.000 VNĐ AnVat_Mobile
318 30/04/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
319 29/04/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
320 28/04/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
321 27/04/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 82.000 VNĐ vuaphukienso
322 26/04/2013 1 ngày 48.000 VNĐ Giảm 62.000 VNĐ AnVat_Mobile
323 25/04/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
324 24/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
325 23/04/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
326 22/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
327 21/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
328 20/04/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
329 18/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
330 17/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
331 16/04/2013 4 ngày 60.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
332 12/04/2013 2 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
333 10/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
334 09/04/2013 1 ngày 90.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
335 08/04/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
336 07/04/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
337 06/04/2013 4 ngày 120.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
338 02/04/2013 8 ngày 90.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
339 25/03/2013 6 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
340 19/03/2013 10 ngày 130.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
341 09/03/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
342 08/03/2013 9 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
343 27/02/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
344 26/02/2013 5 ngày 110.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
345 21/02/2013 6 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
346 15/02/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
347 14/02/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
348 13/02/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
349 11/02/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
350 09/02/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
351 07/02/2013 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vuaphukienso
352 04/02/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
353 02/02/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
354 01/02/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
355 31/01/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
356 29/01/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
357 27/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
358 26/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
359 25/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
360 24/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
361 23/01/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
362 22/01/2013 4 ngày 110.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
363 18/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
364 17/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
365 16/01/2013 3 ngày 110.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
366 13/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
367 12/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
368 11/01/2013 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
369 08/01/2013 2 ngày 120.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
370 06/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
371 05/01/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
372 04/01/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
373 02/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
374 01/01/2013 3 ngày 120.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
375 29/12/2012 15 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
376 14/12/2012 16 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
377 28/11/2012 4 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
378 24/11/2012 8 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
379 16/11/2012 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
380 15/11/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ tinhmobile
381 14/11/2012 4 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
382 10/11/2012 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
383 09/11/2012 1 ngày 150.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
384 08/11/2012 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
385 07/11/2012 4 ngày 150.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
386 03/11/2012 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
387 02/11/2012 3 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
388 30/10/2012 1 ngày 120.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
389 29/10/2012 4 ngày 150.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
390 25/10/2012 2 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ hatung319
391 23/10/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi Phuonglemart
392 22/10/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
393 21/10/2012 2 ngày 130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
394 19/10/2012 5 ngày 150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
395 14/10/2012 11 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
396 03/10/2012 3 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi Phuonglemart
397 30/09/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
398 29/09/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
399 28/09/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
400 27/09/2012 1 ngày 150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
401 26/09/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
402 25/09/2012 3 ngày 150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
403 22/09/2012 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hatung319
404 20/09/2012 2 ngày 120.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
405 18/09/2012 1 ngày 150.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
406 17/09/2012 4 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
407 13/09/2012 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Phuonglemart
408 10/09/2012 39 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
409 02/08/2012 3 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
410 30/07/2012 20 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
411 10/07/2012 7 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
412 03/07/2012 130.000 VNĐ hatung319
Có tổng cộng 412 thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Phụ kiện,thiết bị sửa chữa, phần mềm > Màn hình Mobile, PDA phone (Màn hình Mobile PDA phone, màn hình điện thoại, màn hình di động, man hinh dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c trong mục Màn hình Mobile, PDA phone