• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/08/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
2 30/07/2014 7 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
3 23/07/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
4 21/07/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
5 20/07/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
6 19/07/2014 3 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
7 16/07/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
8 15/07/2014 5 ngày 110.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
9 10/07/2014 3 ngày 80.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
10 07/07/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
11 06/07/2014 12 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
12 24/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
13 23/06/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
14 21/06/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
15 20/06/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
16 19/06/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ tammobile
17 18/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
18 17/06/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
19 15/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
20 14/06/2014 3 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
21 11/06/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
22 09/06/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
23 07/06/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
24 06/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
25 05/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
26 04/06/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
27 03/06/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
28 01/06/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi 47xuanthuymobile
29 31/05/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ 47xuanthuymobile
30 30/05/2014 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
31 29/05/2014 6 ngày 110.000 VNĐ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
32 23/05/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Giá không đổi thaoduyiphone
33 22/05/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Giá không đổi thaoduyiphone
34 21/05/2014 4 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
35 17/05/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
36 16/05/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
37 15/05/2014 2 ngày 109.000 VNĐ Giá không đổi thaoduyiphone
38 13/05/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
39 12/05/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
40 11/05/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
41 10/05/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
42 09/05/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
43 08/05/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
44 07/05/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
45 05/05/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
46 03/05/2014 4 ngày 45.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
47 29/04/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Giá không đổi thaoduyiphone
48 28/04/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
49 27/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
50 26/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
51 25/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
52 24/04/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi 47xuanthuymobile
53 23/04/2014 1 ngày 80.000 VNĐ Giảm 29.000 VNĐ 47xuanthuymobile
54 22/04/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Giá không đổi thaoduyiphone
55 21/04/2014 1 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
56 20/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
57 19/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
58 18/04/2014 3 ngày 109.000 VNĐ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
59 15/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
60 14/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
61 13/04/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
62 11/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
63 10/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
64 09/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
65 08/04/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
66 06/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
67 05/04/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
68 04/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
69 03/04/2014 6 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
70 28/03/2014 5 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
71 23/03/2014 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
72 20/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
73 19/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
74 18/03/2014 6 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
75 12/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
76 11/03/2014 3 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
77 08/03/2014 4 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
78 04/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
79 03/03/2014 2 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
80 01/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
81 28/02/2014 3 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
82 25/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
83 24/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
84 23/02/2014 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
85 21/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
86 20/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
87 19/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
88 18/02/2014 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
89 16/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
90 15/02/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
91 14/02/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
92 13/02/2014 7 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
93 06/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
94 05/02/2014 2 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
95 03/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
96 02/02/2014 7 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
97 26/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
98 25/01/2014 6 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
99 19/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
100 18/01/2014 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
101 17/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
102 16/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
103 15/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ AnVat_Mobile
104 14/01/2014 3 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
105 11/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
106 10/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
107 09/01/2014 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
108 08/01/2014 5 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
109 03/01/2014 2 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
110 01/01/2014 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
111 31/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
112 30/12/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
113 29/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
114 28/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
115 27/12/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
116 26/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
117 25/12/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
118 24/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
119 23/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
120 22/12/2013 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ AnVat_Mobile
121 20/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
122 19/12/2013 11 ngày 130.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
123 08/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
124 07/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
125 06/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
126 05/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
127 04/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
128 03/12/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
129 01/12/2013 2 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
130 29/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
131 28/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
132 27/11/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
133 26/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
134 25/11/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
135 24/11/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
136 23/11/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
137 22/11/2013 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
138 19/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
139 18/11/2013 2 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
140 16/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ tammobile
141 15/11/2013 2 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
142 13/11/2013 6 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
143 07/11/2013 4 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
144 03/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
145 02/11/2013 2 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
146 31/10/2013 2 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
147 29/10/2013 5 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
148 24/10/2013 2 ngày 30.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
149 22/10/2013 1 ngày 35.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
150 21/10/2013 3 ngày 35.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
151 18/10/2013 6 ngày 35.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
152 12/10/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
153 11/10/2013 2 ngày 40.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
154 09/10/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 55.000 VNĐ tammobile
155 08/10/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
156 06/10/2013 1 ngày 60.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
157 05/10/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ tammobile
158 04/10/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
159 03/10/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
160 02/10/2013 1 ngày 90.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ tammobile
161 01/10/2013 1 ngày 35.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
162 30/09/2013 2 ngày 35.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
163 28/09/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
164 27/09/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ vienthinh
165 26/09/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
166 25/09/2013 3 ngày 100.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
167 22/09/2013 2 ngày 60.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
168 20/09/2013 2 ngày 60.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
169 18/09/2013 2 ngày 60.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
170 16/09/2013 1 ngày 60.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
171 15/09/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
172 14/09/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
173 13/09/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
174 12/09/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
175 11/09/2013 3 ngày 80.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
176 08/09/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ CongtyGiaVu
177 07/09/2013 1 ngày 50.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
178 06/09/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
179 05/09/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
180 04/09/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
181 03/09/2013 5 ngày 100.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
182 29/08/2013 4 ngày 60.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
183 25/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
184 24/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
185 23/08/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
186 21/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
187 20/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
188 19/08/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
189 17/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
190 16/08/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 45.000 VNĐ CongtyGiaVu
191 15/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
192 14/08/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vienthinh
193 13/08/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
194 12/08/2013 1 ngày 85.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
195 11/08/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
196 10/08/2013 1 ngày 85.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
197 09/08/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
198 08/08/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
199 07/08/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
200 06/08/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
201 05/08/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
202 04/08/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
203 03/08/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
204 02/08/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
205 01/08/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ vuaphukienso
206 31/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
207 30/07/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
208 29/07/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ AnVat_Mobile
209 28/07/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
210 27/07/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
211 26/07/2013 1 ngày 50.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
212 25/07/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
213 24/07/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
214 23/07/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
215 22/07/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 75.000 VNĐ AnVat_Mobile
216 21/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
217 20/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ hatung319
218 19/07/2013 1 ngày 35.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ AnVat_Mobile
219 18/07/2013 1 ngày 60.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
220 17/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
221 16/07/2013 1 ngày 60.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
222 15/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
223 14/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
224 13/07/2013 3 ngày 120.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ giaimadienthoai
225 10/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
226 09/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
227 08/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
228 07/07/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
229 06/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
230 05/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
231 04/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
232 03/07/2013 2 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
233 01/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
234 30/06/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
235 29/06/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
236 28/06/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
237 27/06/2013 2 ngày 90.000 VNĐ Tăng 71.000 VNĐ AnVat_Mobile
238 25/06/2013 1 ngày 19.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
239 24/06/2013 1 ngày 19.000 VNĐ Giảm 76.000 VNĐ AnVat_Mobile
240 23/06/2013 1 ngày 95.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
241 22/06/2013 1 ngày 95.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
242 21/06/2013 12 ngày 95.000 VNĐ Tăng 76.000 VNĐ tammobile
243 09/06/2013 1 ngày 19.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ AnVat_Mobile
244 08/06/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ CongtyGiaVu
245 07/06/2013 2 ngày 20.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
246 05/06/2013 11 ngày 20.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
247 25/05/2013 5 ngày 20.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
248 20/05/2013 5 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
249 15/05/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
250 14/05/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
251 13/05/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
252 12/05/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
253 10/05/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ vuaphukienso
254 09/05/2013 3 ngày 35.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
255 06/05/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ vuaphukienso
256 04/05/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
257 03/05/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 4.000 VNĐ tammobile
258 02/05/2013 1 ngày 44.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
259 01/05/2013 1 ngày 44.000 VNĐ Giảm 86.000 VNĐ AnVat_Mobile
260 30/04/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
261 29/04/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
262 28/04/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
263 27/04/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 82.000 VNĐ vuaphukienso
264 26/04/2013 1 ngày 48.000 VNĐ Giảm 62.000 VNĐ AnVat_Mobile
265 25/04/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
266 24/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
267 23/04/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
268 22/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
269 21/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
270 20/04/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
271 18/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
272 17/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
273 16/04/2013 4 ngày 60.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
274 12/04/2013 2 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
275 10/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
276 09/04/2013 1 ngày 90.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
277 08/04/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
278 07/04/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
279 06/04/2013 4 ngày 120.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
280 02/04/2013 8 ngày 90.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
281 25/03/2013 6 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
282 19/03/2013 10 ngày 130.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
283 09/03/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
284 08/03/2013 9 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
285 27/02/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
286 26/02/2013 5 ngày 110.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
287 21/02/2013 6 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
288 15/02/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
289 14/02/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
290 13/02/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
291 11/02/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
292 09/02/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
293 07/02/2013 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vuaphukienso
294 04/02/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
295 02/02/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
296 01/02/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
297 31/01/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
298 29/01/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
299 27/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
300 26/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
301 25/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
302 24/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
303 23/01/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
304 22/01/2013 4 ngày 110.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
305 18/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
306 17/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
307 16/01/2013 3 ngày 110.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
308 13/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
309 12/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
310 11/01/2013 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
311 08/01/2013 2 ngày 120.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
312 06/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
313 05/01/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
314 04/01/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
315 02/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
316 01/01/2013 3 ngày 120.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
317 29/12/2012 15 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
318 14/12/2012 16 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
319 28/11/2012 4 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
320 24/11/2012 8 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
321 16/11/2012 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
322 15/11/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ tinhmobile
323 14/11/2012 4 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
324 10/11/2012 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
325 09/11/2012 1 ngày 150.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
326 08/11/2012 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
327 07/11/2012 4 ngày 150.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
328 03/11/2012 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
329 02/11/2012 3 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
330 30/10/2012 1 ngày 120.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
331 29/10/2012 4 ngày 150.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
332 25/10/2012 2 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ hatung319
333 23/10/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi Phuonglemart
334 22/10/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
335 21/10/2012 2 ngày 130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
336 19/10/2012 5 ngày 150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
337 14/10/2012 11 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
338 03/10/2012 3 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi Phuonglemart
339 30/09/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
340 29/09/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
341 28/09/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
342 27/09/2012 1 ngày 150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
343 26/09/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
344 25/09/2012 3 ngày 150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
345 22/09/2012 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hatung319
346 20/09/2012 2 ngày 120.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
347 18/09/2012 1 ngày 150.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
348 17/09/2012 4 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
349 13/09/2012 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Phuonglemart
350 10/09/2012 39 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
351 02/08/2012 3 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
352 30/07/2012 20 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
353 10/07/2012 7 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
354 03/07/2012 130.000 VNĐ hatung319
Có tổng cộng 354 thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Phụ kiện,thiết bị sửa chữa, phần mềm > Màn hình Mobile, PDA phone (Màn hình Mobile PDA phone, màn hình điện thoại, màn hình di động, man hinh dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c trong mục Màn hình Mobile, PDA phone