Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/03/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
2 18/03/2017 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
3 16/03/2017 3 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
4 13/03/2017 3 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
5 10/03/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
6 09/03/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
7 08/03/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
8 07/03/2017 3 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
9 04/03/2017 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
10 02/03/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
11 01/03/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
12 28/02/2017 6 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
13 22/02/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
14 21/02/2017 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
15 20/02/2017 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
16 18/02/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xuanthuymobile
17 17/02/2017 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
18 15/02/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xuanthuymobile
19 14/02/2017 5 ngày 70.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
20 09/02/2017 17 ngày 165.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ cameraanvanphat
21 23/01/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
22 22/01/2017 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
23 20/01/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
24 19/01/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
25 18/01/2017 2 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xuanthuymobile
26 16/01/2017 11 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
27 05/01/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
28 04/01/2017 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
29 03/01/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
30 02/01/2017 6 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
31 27/12/2016 3 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
32 24/12/2016 6 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
33 18/12/2016 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
34 17/12/2016 8 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
35 09/12/2016 13 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
36 26/11/2016 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xuanthuymobile
37 25/11/2016 7 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
38 18/11/2016 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
39 17/11/2016 10 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
40 07/11/2016 5 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
41 02/11/2016 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
42 01/11/2016 2 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
43 30/10/2016 83 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
44 08/08/2016 167 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi tammobile
45 23/02/2016 35 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
46 19/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
47 18/01/2016 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
48 17/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
49 16/01/2016 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
50 14/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
51 13/01/2016 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
52 12/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
53 11/01/2016 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hatung319
54 09/01/2016 8 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
55 01/01/2016 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
56 31/12/2015 6 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
57 25/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
58 24/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
59 23/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
60 22/12/2015 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
61 20/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
62 19/12/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
63 18/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
64 17/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
65 15/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
66 14/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
67 12/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
68 11/12/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
69 08/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
70 06/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
71 05/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
72 04/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
73 03/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
74 02/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
75 01/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
76 30/11/2015 3 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
77 27/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
78 26/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
79 25/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
80 24/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameraanvanphat
81 23/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
82 22/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
83 21/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
84 20/11/2015 3 ngày 70.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ xuanthuymobile
85 17/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hatung319
86 16/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
87 15/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
88 14/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
89 13/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ xuanthuymobile
90 12/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
91 11/11/2015 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
92 09/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
93 08/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
94 07/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameraanvanphat
95 06/11/2015 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
96 04/11/2015 4 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
97 31/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
98 30/10/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
99 28/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
100 27/10/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
101 26/10/2015 6 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
102 20/10/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
103 16/10/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ Phuonglemart
104 14/10/2015 4 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
105 10/10/2015 3 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
106 07/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
107 06/10/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
108 04/10/2015 21 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
109 13/09/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
110 10/09/2015 7 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
111 03/09/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
112 02/09/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
113 31/08/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
114 29/08/2015 23 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
115 06/08/2015 3 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
116 03/08/2015 6 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ h_shopdienthoai
117 28/07/2015 7 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
118 21/07/2015 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi PhuPhone
119 20/07/2015 7 ngày 60.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ PhuPhone
120 13/07/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
121 09/07/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
122 08/07/2015 5 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
123 03/07/2015 11 ngày 130.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ Phuonglemart
124 22/06/2015 23 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ PhuPhone
125 30/05/2015 17 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
126 13/05/2015 4 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
127 09/05/2015 5 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
128 04/05/2015 15 ngày 60.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ PhuPhone
129 19/04/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
130 15/04/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
131 14/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
132 13/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
133 12/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
134 11/04/2015 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
135 04/04/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
136 03/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
137 02/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
138 01/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
139 31/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
140 30/03/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
141 28/03/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
142 25/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
143 24/03/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
144 22/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
145 21/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
146 20/03/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
147 19/03/2015 15 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
148 04/03/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
149 01/03/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
150 28/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
151 27/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
152 26/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
153 25/02/2015 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
154 21/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
155 20/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
156 18/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
157 17/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
158 15/02/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
159 12/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
160 11/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
161 10/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
162 08/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tammobile
163 07/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ vienthinh
164 06/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
165 04/02/2015 11 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
166 24/01/2015 1 ngày 65.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ cameraanvanphat
167 23/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
168 22/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
169 21/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
170 20/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
171 19/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
172 18/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
173 17/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
174 16/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
175 15/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
176 14/01/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
177 11/01/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
178 09/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
179 08/01/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
180 06/01/2015 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
181 31/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
182 25/12/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
183 24/12/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
184 23/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vuaphukienso
185 17/12/2014 5 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
186 12/12/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
187 11/12/2014 10 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tammobile
188 01/12/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
189 30/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
190 29/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
191 28/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
192 27/11/2014 5 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
193 22/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
194 21/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
195 20/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
196 19/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
197 18/11/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
198 15/11/2014 11 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
199 04/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
200 03/11/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
201 01/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
202 31/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
203 30/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
204 29/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
205 28/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
206 27/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
207 26/10/2014 8 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
208 18/10/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
209 15/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
210 14/10/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
211 12/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
212 11/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
213 10/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
214 09/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
215 08/10/2014 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
216 06/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
217 05/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
218 04/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
219 03/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
220 02/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
221 01/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
222 30/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
223 29/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
224 28/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
225 27/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
226 26/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
227 25/09/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
228 19/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
229 18/09/2014 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
230 17/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
231 16/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
232 15/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
233 12/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
234 11/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
235 08/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
236 07/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
237 05/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
238 03/09/2014 7 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
239 27/08/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
240 24/08/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
241 23/08/2014 7 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
242 16/08/2014 15 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
243 01/08/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
244 30/07/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
245 23/07/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
246 21/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
247 20/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
248 19/07/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
249 16/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
250 15/07/2014 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
251 10/07/2014 3 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
252 07/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
253 06/07/2014 12 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
254 24/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
255 23/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
256 21/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
257 20/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
258 19/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ tammobile
259 18/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
260 17/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
261 15/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
262 14/06/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
263 11/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
264 09/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
265 07/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
266 06/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
267 05/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
268 04/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
269 03/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
270 01/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
271 31/05/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ 47xuanthuymobile
272 30/05/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
273 29/05/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
274 23/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
275 22/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
276 21/05/2014 4 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
277 17/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
278 16/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
279 15/05/2014 2 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
280 13/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
281 12/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
282 11/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
283 10/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
284 09/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
285 08/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
286 07/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
287 05/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
288 03/05/2014 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
289 29/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
290 28/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
291 27/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
292 26/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
293 25/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
294 24/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
295 23/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 29.000 VNĐ 47xuanthuymobile
296 22/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
297 21/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
298 20/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
299 19/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
300 18/04/2014 3 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
301 15/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
302 14/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
303 13/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
304 11/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
305 10/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
306 09/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
307 08/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
308 06/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
309 05/04/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
310 04/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
311 03/04/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
312 28/03/2014 5 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
313 23/03/2014 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
314 20/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
315 19/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
316 18/03/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
317 12/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
318 11/03/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
319 08/03/2014 4 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
320 04/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
321 03/03/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
322 01/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
323 28/02/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
324 25/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
325 24/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
326 23/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
327 21/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
328 20/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
329 19/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
330 18/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
331 16/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
332 15/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
333 14/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
334 13/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
335 06/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
336 05/02/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
337 03/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
338 02/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
339 26/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
340 25/01/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
341 19/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
342 18/01/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
343 17/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
344 16/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
345 15/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ AnVat_Mobile
346 14/01/2014 3 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
347 11/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
348 10/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
349 09/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
350 08/01/2014 5 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
351 03/01/2014 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
352 01/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
353 31/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
354 30/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
355 29/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
356 28/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
357 27/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
358 26/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
359 25/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
360 24/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
361 23/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
362 22/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ AnVat_Mobile
363 20/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
364 19/12/2013 11 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
365 08/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
366 07/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
367 06/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
368 05/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
369 04/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
370 03/12/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
371 01/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
372 29/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
373 28/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
374 27/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
375 26/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
376 25/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
377 24/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
378 23/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
379 22/11/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
380 19/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
381 18/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
382 16/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ tammobile
383 15/11/2013 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
384 13/11/2013 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
385 07/11/2013 4 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
386 03/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
387 02/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
388 31/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
389 29/10/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
390 24/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
391 22/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
392 21/10/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
393 18/10/2013 6 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
394 12/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
395 11/10/2013 2 ngày 40.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
396 09/10/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tammobile
397 08/10/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
398 06/10/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
399 05/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tammobile
400 04/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
401 03/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
402 02/10/2013 1 ngày 90.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ tammobile
403 01/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
404 30/09/2013 2 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
405 28/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
406 27/09/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vienthinh
407 26/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
408 25/09/2013 3 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
409 22/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
410 20/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
411 18/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
412 16/09/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
413 15/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
414 14/09/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
415 13/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giá không đổi tammobile
416 12/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
417 11/09/2013 3 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
418 08/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ CongtyGiaVu
419 07/09/2013 1 ngày 50.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
420 06/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
421 05/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
422 04/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
423 03/09/2013 5 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
424 29/08/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
425 25/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
426 24/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
427 23/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
428 21/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
429 20/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
430 19/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
431 17/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
432 16/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ CongtyGiaVu
433 15/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
434 14/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthinh
435 13/08/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
436 12/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
437 11/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
438 10/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
439 09/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
440 08/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
441 07/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
442 06/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
443 05/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
444 04/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
445 03/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
446 02/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
447 01/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vuaphukienso
448 31/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
449 30/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
450 29/07/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ AnVat_Mobile
451 28/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
452 27/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
453 26/07/2013 1 ngày 50.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
454 25/07/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
455 24/07/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
456 23/07/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
457 22/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ AnVat_Mobile
458 21/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
459 20/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ hatung319
460 19/07/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ AnVat_Mobile
461 18/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
462 17/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
463 16/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
464 15/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
465 14/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
466 13/07/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ giaimadienthoai
467 10/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
468 09/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
469 08/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
470 07/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
471 06/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
472 05/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
473 04/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
474 03/07/2013 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
475 01/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
476 30/06/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
477 29/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
478 28/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
479 27/06/2013 2 ngày 90.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ AnVat_Mobile
480 25/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
481 24/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ AnVat_Mobile
482 23/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
483 22/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
484 21/06/2013 12 ngày 95.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ tammobile
485 09/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ AnVat_Mobile
486 08/06/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ CongtyGiaVu
487 07/06/2013 2 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
488 05/06/2013 11 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
489 25/05/2013 5 ngày 20.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
490 20/05/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
491 15/05/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
492 14/05/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
493 13/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
494 12/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
495 10/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ vuaphukienso
496 09/05/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
497 06/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vuaphukienso
498 04/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
499 03/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ tammobile
500 02/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
501 01/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giảm 86.000 VNĐ AnVat_Mobile
502 30/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
503 29/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
504 28/04/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
505 27/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 82.000 VNĐ vuaphukienso
506 26/04/2013 1 ngày 48.000 ₫ Giảm 62.000 VNĐ AnVat_Mobile
507 25/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
508 24/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
509 23/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
510 22/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
511 21/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
512 20/04/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
513 18/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
514 17/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
515 16/04/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
516 12/04/2013 2 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
517 10/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
518 09/04/2013 1 ngày 90.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
519 08/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
520 07/04/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
521 06/04/2013 4 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
522 02/04/2013 8 ngày 90.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
523 25/03/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
524 19/03/2013 10 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
525 09/03/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
526 08/03/2013 9 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
527 27/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
528 26/02/2013 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
529 21/02/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
530 15/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
531 14/02/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
532 13/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
533 11/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
534 09/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
535 07/02/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vuaphukienso
536 04/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
537 02/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
538 01/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
539 31/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
540 29/01/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
541 27/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
542 26/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
543 25/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
544 24/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
545 23/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
546 22/01/2013 4 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
547 18/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
548 17/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
549 16/01/2013 3 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
550 13/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
551 12/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
552 11/01/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
553 08/01/2013 2 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
554 06/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
555 05/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
556 04/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
557 02/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
558 01/01/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
559 29/12/2012 15 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
560 14/12/2012 16 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
561 28/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
562 24/11/2012 8 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
563 16/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
564 15/11/2012 1 ngày 230.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ tinhmobile
565 14/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
566 10/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
567 09/11/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
568 08/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
569 07/11/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
570 03/11/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
571 02/11/2012 3 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
572 30/10/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
573 29/10/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
574 25/10/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hatung319
575 23/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
576 22/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
577 21/10/2012 2 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
578 19/10/2012 5 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
579 14/10/2012 11 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
580 03/10/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
581 30/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
582 29/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
583 28/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
584 27/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
585 26/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
586 25/09/2012 3 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
587 22/09/2012 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hatung319
588 20/09/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
589 18/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
590 17/09/2012 4 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
591 13/09/2012 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Phuonglemart
592 10/09/2012 39 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
593 02/08/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
594 30/07/2012 20 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
595 10/07/2012 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
596 03/07/2012 130.000 ₫ hatung319
Có tổng cộng 596 thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c đã được hệ thống ghi lại.