• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/01/2015 1 ngày 65.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ cameraanvanphat
2 23/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
3 22/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
4 21/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
5 20/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
6 19/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
7 18/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
8 17/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
9 16/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
10 15/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
11 14/01/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
12 11/01/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
13 09/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
14 08/01/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
15 06/01/2015 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
16 31/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
17 25/12/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
18 24/12/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
19 23/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vuaphukienso
20 17/12/2014 5 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
21 12/12/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
22 11/12/2014 10 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tammobile
23 01/12/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
24 30/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
25 29/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
26 28/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
27 27/11/2014 5 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
28 22/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
29 21/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
30 20/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
31 19/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
32 18/11/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
33 15/11/2014 11 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
34 04/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
35 03/11/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
36 01/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
37 31/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
38 30/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
39 29/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
40 28/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
41 27/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
42 26/10/2014 8 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
43 18/10/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
44 15/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
45 14/10/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
46 12/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
47 11/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
48 10/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
49 09/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
50 08/10/2014 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
51 06/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
52 05/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
53 04/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
54 03/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
55 02/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
56 01/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
57 30/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
58 29/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
59 28/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
60 27/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
61 26/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
62 25/09/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
63 19/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
64 18/09/2014 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
65 17/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
66 16/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
67 15/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
68 12/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
69 11/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
70 08/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
71 07/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
72 05/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
73 03/09/2014 7 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
74 27/08/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
75 24/08/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
76 23/08/2014 7 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
77 16/08/2014 15 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
78 01/08/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
79 30/07/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
80 23/07/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
81 21/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
82 20/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
83 19/07/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
84 16/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
85 15/07/2014 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
86 10/07/2014 3 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
87 07/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
88 06/07/2014 12 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
89 24/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
90 23/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
91 21/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
92 20/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
93 19/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ tammobile
94 18/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
95 17/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
96 15/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
97 14/06/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
98 11/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
99 09/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
100 07/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
101 06/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
102 05/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
103 04/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
104 03/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
105 01/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
106 31/05/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ 47xuanthuymobile
107 30/05/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
108 29/05/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
109 23/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
110 22/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
111 21/05/2014 4 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
112 17/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
113 16/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
114 15/05/2014 2 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
115 13/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
116 12/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
117 11/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
118 10/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
119 09/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
120 08/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
121 07/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
122 05/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
123 03/05/2014 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
124 29/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
125 28/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
126 27/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
127 26/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
128 25/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
129 24/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
130 23/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 29.000 VNĐ 47xuanthuymobile
131 22/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
132 21/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
133 20/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
134 19/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
135 18/04/2014 3 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
136 15/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
137 14/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
138 13/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
139 11/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
140 10/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
141 09/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
142 08/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
143 06/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
144 05/04/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
145 04/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
146 03/04/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
147 28/03/2014 5 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
148 23/03/2014 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
149 20/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
150 19/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
151 18/03/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
152 12/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
153 11/03/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
154 08/03/2014 4 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
155 04/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
156 03/03/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
157 01/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
158 28/02/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
159 25/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
160 24/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
161 23/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
162 21/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
163 20/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
164 19/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
165 18/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
166 16/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
167 15/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
168 14/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
169 13/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
170 06/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
171 05/02/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
172 03/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
173 02/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
174 26/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
175 25/01/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
176 19/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
177 18/01/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
178 17/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
179 16/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
180 15/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ AnVat_Mobile
181 14/01/2014 3 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
182 11/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
183 10/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
184 09/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
185 08/01/2014 5 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
186 03/01/2014 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
187 01/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
188 31/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
189 30/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
190 29/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
191 28/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
192 27/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
193 26/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
194 25/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
195 24/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
196 23/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
197 22/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ AnVat_Mobile
198 20/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
199 19/12/2013 11 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
200 08/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
201 07/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
202 06/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
203 05/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
204 04/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
205 03/12/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
206 01/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
207 29/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
208 28/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
209 27/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
210 26/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
211 25/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
212 24/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
213 23/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
214 22/11/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
215 19/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
216 18/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
217 16/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ tammobile
218 15/11/2013 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
219 13/11/2013 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
220 07/11/2013 4 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
221 03/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
222 02/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
223 31/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
224 29/10/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
225 24/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
226 22/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
227 21/10/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
228 18/10/2013 6 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
229 12/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
230 11/10/2013 2 ngày 40.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
231 09/10/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tammobile
232 08/10/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
233 06/10/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
234 05/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tammobile
235 04/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
236 03/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
237 02/10/2013 1 ngày 90.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ tammobile
238 01/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
239 30/09/2013 2 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
240 28/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
241 27/09/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vienthinh
242 26/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
243 25/09/2013 3 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
244 22/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
245 20/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
246 18/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
247 16/09/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
248 15/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
249 14/09/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
250 13/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giá không đổi tammobile
251 12/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
252 11/09/2013 3 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
253 08/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ CongtyGiaVu
254 07/09/2013 1 ngày 50.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
255 06/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
256 05/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
257 04/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
258 03/09/2013 5 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
259 29/08/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
260 25/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
261 24/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
262 23/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
263 21/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
264 20/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
265 19/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
266 17/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
267 16/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ CongtyGiaVu
268 15/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
269 14/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthinh
270 13/08/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
271 12/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
272 11/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
273 10/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
274 09/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
275 08/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
276 07/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
277 06/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
278 05/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
279 04/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
280 03/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
281 02/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
282 01/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vuaphukienso
283 31/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
284 30/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
285 29/07/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ AnVat_Mobile
286 28/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
287 27/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
288 26/07/2013 1 ngày 50.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
289 25/07/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
290 24/07/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
291 23/07/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
292 22/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ AnVat_Mobile
293 21/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
294 20/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ hatung319
295 19/07/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ AnVat_Mobile
296 18/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
297 17/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
298 16/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
299 15/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
300 14/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
301 13/07/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ giaimadienthoai
302 10/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
303 09/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
304 08/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
305 07/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
306 06/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
307 05/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
308 04/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
309 03/07/2013 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
310 01/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
311 30/06/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
312 29/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
313 28/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
314 27/06/2013 2 ngày 90.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ AnVat_Mobile
315 25/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
316 24/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ AnVat_Mobile
317 23/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
318 22/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
319 21/06/2013 12 ngày 95.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ tammobile
320 09/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ AnVat_Mobile
321 08/06/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ CongtyGiaVu
322 07/06/2013 2 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
323 05/06/2013 11 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
324 25/05/2013 5 ngày 20.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
325 20/05/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
326 15/05/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
327 14/05/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
328 13/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
329 12/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
330 10/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ vuaphukienso
331 09/05/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
332 06/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vuaphukienso
333 04/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
334 03/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ tammobile
335 02/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
336 01/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giảm 86.000 VNĐ AnVat_Mobile
337 30/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
338 29/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
339 28/04/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
340 27/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 82.000 VNĐ vuaphukienso
341 26/04/2013 1 ngày 48.000 ₫ Giảm 62.000 VNĐ AnVat_Mobile
342 25/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
343 24/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
344 23/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
345 22/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
346 21/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
347 20/04/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
348 18/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
349 17/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
350 16/04/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
351 12/04/2013 2 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
352 10/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
353 09/04/2013 1 ngày 90.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
354 08/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
355 07/04/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
356 06/04/2013 4 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
357 02/04/2013 8 ngày 90.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
358 25/03/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
359 19/03/2013 10 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
360 09/03/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
361 08/03/2013 9 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
362 27/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
363 26/02/2013 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
364 21/02/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
365 15/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
366 14/02/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
367 13/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
368 11/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
369 09/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
370 07/02/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vuaphukienso
371 04/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
372 02/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
373 01/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
374 31/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
375 29/01/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
376 27/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
377 26/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
378 25/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
379 24/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
380 23/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
381 22/01/2013 4 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
382 18/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
383 17/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
384 16/01/2013 3 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
385 13/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
386 12/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
387 11/01/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
388 08/01/2013 2 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
389 06/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
390 05/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
391 04/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
392 02/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
393 01/01/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
394 29/12/2012 15 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
395 14/12/2012 16 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
396 28/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
397 24/11/2012 8 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
398 16/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
399 15/11/2012 1 ngày 230.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ tinhmobile
400 14/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
401 10/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
402 09/11/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
403 08/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
404 07/11/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
405 03/11/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
406 02/11/2012 3 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
407 30/10/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
408 29/10/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
409 25/10/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hatung319
410 23/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
411 22/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
412 21/10/2012 2 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
413 19/10/2012 5 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
414 14/10/2012 11 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
415 03/10/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
416 30/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
417 29/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
418 28/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
419 27/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
420 26/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
421 25/09/2012 3 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
422 22/09/2012 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hatung319
423 20/09/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
424 18/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
425 17/09/2012 4 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
426 13/09/2012 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Phuonglemart
427 10/09/2012 39 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
428 02/08/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
429 30/07/2012 20 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
430 10/07/2012 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
431 03/07/2012 130.000 ₫ hatung319
Có tổng cộng 431 thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Phụ kiện,thiết bị sửa chữa, phần mềm > Màn hình Mobile, PDA phone (Màn hình Mobile PDA phone, màn hình điện thoại, màn hình di động, man hinh dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c trong mục Màn hình Mobile, PDA phone