• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
2 14/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
3 13/04/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
4 11/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
5 10/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
6 09/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
7 08/04/2014 2 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
8 06/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
9 05/04/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
10 04/04/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
11 03/04/2014 6 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
12 28/03/2014 5 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
13 23/03/2014 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
14 20/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
15 19/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
16 18/03/2014 6 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
17 12/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
18 11/03/2014 3 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
19 08/03/2014 4 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
20 04/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
21 03/03/2014 2 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
22 01/03/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
23 28/02/2014 3 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
24 25/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
25 24/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
26 23/02/2014 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
27 21/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
28 20/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
29 19/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
30 18/02/2014 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
31 16/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
32 15/02/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
33 14/02/2014 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
34 13/02/2014 7 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
35 06/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
36 05/02/2014 2 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
37 03/02/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
38 02/02/2014 7 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
39 26/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
40 25/01/2014 6 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
41 19/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
42 18/01/2014 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
43 17/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
44 16/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
45 15/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 65.000 VNĐ AnVat_Mobile
46 14/01/2014 3 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
47 11/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
48 10/01/2014 1 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
49 09/01/2014 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
50 08/01/2014 5 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
51 03/01/2014 2 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
52 01/01/2014 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
53 31/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
54 30/12/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
55 29/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
56 28/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
57 27/12/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
58 26/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
59 25/12/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
60 24/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
61 23/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
62 22/12/2013 2 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ AnVat_Mobile
63 20/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
64 19/12/2013 11 ngày 130.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
65 08/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
66 07/12/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
67 06/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
68 05/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
69 04/12/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
70 03/12/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
71 01/12/2013 2 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
72 29/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
73 28/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
74 27/11/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
75 26/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
76 25/11/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
77 24/11/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
78 23/11/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
79 22/11/2013 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
80 19/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
81 18/11/2013 2 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
82 16/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 80.000 VNĐ tammobile
83 15/11/2013 2 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
84 13/11/2013 6 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
85 07/11/2013 4 ngày 45.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
86 03/11/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
87 02/11/2013 2 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
88 31/10/2013 2 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
89 29/10/2013 5 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
90 24/10/2013 2 ngày 30.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
91 22/10/2013 1 ngày 35.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
92 21/10/2013 3 ngày 35.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
93 18/10/2013 6 ngày 35.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
94 12/10/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
95 11/10/2013 2 ngày 40.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
96 09/10/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 55.000 VNĐ tammobile
97 08/10/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
98 06/10/2013 1 ngày 60.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
99 05/10/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ tammobile
100 04/10/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
101 03/10/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
102 02/10/2013 1 ngày 90.000 VNĐ Tăng 55.000 VNĐ tammobile
103 01/10/2013 1 ngày 35.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
104 30/09/2013 2 ngày 35.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
105 28/09/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
106 27/09/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ vienthinh
107 26/09/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
108 25/09/2013 3 ngày 100.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
109 22/09/2013 2 ngày 60.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
110 20/09/2013 2 ngày 60.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
111 18/09/2013 2 ngày 60.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
112 16/09/2013 1 ngày 60.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
113 15/09/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
114 14/09/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
115 13/09/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
116 12/09/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
117 11/09/2013 3 ngày 80.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
118 08/09/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ CongtyGiaVu
119 07/09/2013 1 ngày 50.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
120 06/09/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
121 05/09/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
122 04/09/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
123 03/09/2013 5 ngày 100.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
124 29/08/2013 4 ngày 60.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
125 25/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
126 24/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
127 23/08/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
128 21/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
129 20/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
130 19/08/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
131 17/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
132 16/08/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 45.000 VNĐ CongtyGiaVu
133 15/08/2013 1 ngày 65.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
134 14/08/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vienthinh
135 13/08/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
136 12/08/2013 1 ngày 85.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
137 11/08/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
138 10/08/2013 1 ngày 85.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
139 09/08/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
140 08/08/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
141 07/08/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
142 06/08/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
143 05/08/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
144 04/08/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
145 03/08/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
146 02/08/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
147 01/08/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ vuaphukienso
148 31/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
149 30/07/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
150 29/07/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ AnVat_Mobile
151 28/07/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
152 27/07/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
153 26/07/2013 1 ngày 50.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
154 25/07/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
155 24/07/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
156 23/07/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
157 22/07/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 75.000 VNĐ AnVat_Mobile
158 21/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
159 20/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ hatung319
160 19/07/2013 1 ngày 35.000 VNĐ Giảm 25.000 VNĐ AnVat_Mobile
161 18/07/2013 1 ngày 60.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
162 17/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
163 16/07/2013 1 ngày 60.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
164 15/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
165 14/07/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
166 13/07/2013 3 ngày 120.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ giaimadienthoai
167 10/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
168 09/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
169 08/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
170 07/07/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
171 06/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
172 05/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
173 04/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
174 03/07/2013 2 ngày 70.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
175 01/07/2013 1 ngày 70.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
176 30/06/2013 1 ngày 75.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
177 29/06/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
178 28/06/2013 1 ngày 80.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
179 27/06/2013 2 ngày 90.000 VNĐ Tăng 71.000 VNĐ AnVat_Mobile
180 25/06/2013 1 ngày 19.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
181 24/06/2013 1 ngày 19.000 VNĐ Giảm 76.000 VNĐ AnVat_Mobile
182 23/06/2013 1 ngày 95.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
183 22/06/2013 1 ngày 95.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
184 21/06/2013 12 ngày 95.000 VNĐ Tăng 76.000 VNĐ tammobile
185 09/06/2013 1 ngày 19.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ AnVat_Mobile
186 08/06/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ CongtyGiaVu
187 07/06/2013 2 ngày 20.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
188 05/06/2013 11 ngày 20.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
189 25/05/2013 5 ngày 20.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
190 20/05/2013 5 ngày 30.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
191 15/05/2013 1 ngày 30.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
192 14/05/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
193 13/05/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
194 12/05/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
195 10/05/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 95.000 VNĐ vuaphukienso
196 09/05/2013 3 ngày 35.000 VNĐ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
197 06/05/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ vuaphukienso
198 04/05/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giá không đổi tammobile
199 03/05/2013 1 ngày 40.000 VNĐ Giảm 4.000 VNĐ tammobile
200 02/05/2013 1 ngày 44.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
201 01/05/2013 1 ngày 44.000 VNĐ Giảm 86.000 VNĐ AnVat_Mobile
202 30/04/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
203 29/04/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
204 28/04/2013 1 ngày 45.000 VNĐ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
205 27/04/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 82.000 VNĐ vuaphukienso
206 26/04/2013 1 ngày 48.000 VNĐ Giảm 62.000 VNĐ AnVat_Mobile
207 25/04/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
208 24/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
209 23/04/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
210 22/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
211 21/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
212 20/04/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
213 18/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
214 17/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
215 16/04/2013 4 ngày 60.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
216 12/04/2013 2 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
217 10/04/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
218 09/04/2013 1 ngày 90.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
219 08/04/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
220 07/04/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
221 06/04/2013 4 ngày 120.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
222 02/04/2013 8 ngày 90.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
223 25/03/2013 6 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
224 19/03/2013 10 ngày 130.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
225 09/03/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
226 08/03/2013 9 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
227 27/02/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
228 26/02/2013 5 ngày 110.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
229 21/02/2013 6 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
230 15/02/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
231 14/02/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
232 13/02/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
233 11/02/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
234 09/02/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
235 07/02/2013 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vuaphukienso
236 04/02/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
237 02/02/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giá không đổi AnVat_Mobile
238 01/02/2013 1 ngày 100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
239 31/01/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
240 29/01/2013 2 ngày 100.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
241 27/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
242 26/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
243 25/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
244 24/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
245 23/01/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
246 22/01/2013 4 ngày 110.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
247 18/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
248 17/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
249 16/01/2013 3 ngày 110.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
250 13/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
251 12/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
252 11/01/2013 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
253 08/01/2013 2 ngày 120.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
254 06/01/2013 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
255 05/01/2013 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vuaphukienso
256 04/01/2013 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
257 02/01/2013 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi giaimadienthoai
258 01/01/2013 3 ngày 120.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
259 29/12/2012 15 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
260 14/12/2012 16 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
261 28/11/2012 4 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
262 24/11/2012 8 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
263 16/11/2012 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
264 15/11/2012 1 ngày 230.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ tinhmobile
265 14/11/2012 4 ngày 110.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
266 10/11/2012 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
267 09/11/2012 1 ngày 150.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
268 08/11/2012 1 ngày 110.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
269 07/11/2012 4 ngày 150.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
270 03/11/2012 1 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
271 02/11/2012 3 ngày 120.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
272 30/10/2012 1 ngày 120.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
273 29/10/2012 4 ngày 150.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
274 25/10/2012 2 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ hatung319
275 23/10/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi Phuonglemart
276 22/10/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
277 21/10/2012 2 ngày 130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
278 19/10/2012 5 ngày 150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
279 14/10/2012 11 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
280 03/10/2012 3 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi Phuonglemart
281 30/09/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
282 29/09/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi hatung319
283 28/09/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
284 27/09/2012 1 ngày 150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
285 26/09/2012 1 ngày 130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
286 25/09/2012 3 ngày 150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
287 22/09/2012 2 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ hatung319
288 20/09/2012 2 ngày 120.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
289 18/09/2012 1 ngày 150.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
290 17/09/2012 4 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
291 13/09/2012 3 ngày 130.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Phuonglemart
292 10/09/2012 39 ngày 120.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
293 02/08/2012 3 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
294 30/07/2012 20 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
295 10/07/2012 7 ngày 130.000 VNĐ Giá không đổi vienthinh
296 03/07/2012 130.000 VNĐ hatung319
Có tổng cộng 296 thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Phụ kiện,thiết bị sửa chữa, phần mềm > Màn hình Mobile, PDA phone (Màn hình Mobile PDA phone, màn hình điện thoại, màn hình di động, man hinh dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c trong mục Màn hình Mobile, PDA phone