Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 08/08/2016 167 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi tammobile
2 23/02/2016 35 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
3 19/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
4 18/01/2016 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
5 17/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
6 16/01/2016 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
7 14/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
8 13/01/2016 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
9 12/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
10 11/01/2016 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hatung319
11 09/01/2016 8 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
12 01/01/2016 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
13 31/12/2015 6 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
14 25/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
15 24/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
16 23/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
17 22/12/2015 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
18 20/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
19 19/12/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
20 18/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
21 17/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
22 15/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
23 14/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
24 12/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
25 11/12/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
26 08/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
27 06/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
28 05/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
29 04/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
30 03/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
31 02/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
32 01/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
33 30/11/2015 3 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
34 27/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
35 26/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
36 25/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
37 24/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameraanvanphat
38 23/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
39 22/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
40 21/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
41 20/11/2015 3 ngày 70.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ xuanthuymobile
42 17/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hatung319
43 16/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
44 15/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
45 14/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
46 13/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ xuanthuymobile
47 12/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
48 11/11/2015 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
49 09/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
50 08/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
51 07/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameraanvanphat
52 06/11/2015 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
53 04/11/2015 4 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
54 31/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
55 30/10/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
56 28/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
57 27/10/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
58 26/10/2015 6 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
59 20/10/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
60 16/10/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ Phuonglemart
61 14/10/2015 4 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
62 10/10/2015 3 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
63 07/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
64 06/10/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
65 04/10/2015 21 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
66 13/09/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
67 10/09/2015 7 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
68 03/09/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
69 02/09/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
70 31/08/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
71 29/08/2015 23 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
72 06/08/2015 3 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
73 03/08/2015 6 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ h_shopdienthoai
74 28/07/2015 7 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
75 21/07/2015 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi PhuPhone
76 20/07/2015 7 ngày 60.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ PhuPhone
77 13/07/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
78 09/07/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
79 08/07/2015 5 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
80 03/07/2015 11 ngày 130.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ Phuonglemart
81 22/06/2015 23 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ PhuPhone
82 30/05/2015 17 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
83 13/05/2015 4 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
84 09/05/2015 5 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
85 04/05/2015 15 ngày 60.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ PhuPhone
86 19/04/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
87 15/04/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
88 14/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
89 13/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
90 12/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
91 11/04/2015 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
92 04/04/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
93 03/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
94 02/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
95 01/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
96 31/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
97 30/03/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
98 28/03/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
99 25/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
100 24/03/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
101 22/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
102 21/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
103 20/03/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
104 19/03/2015 15 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
105 04/03/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
106 01/03/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
107 28/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
108 27/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
109 26/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
110 25/02/2015 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
111 21/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
112 20/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
113 18/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
114 17/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
115 15/02/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
116 12/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
117 11/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
118 10/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
119 08/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tammobile
120 07/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ vienthinh
121 06/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
122 04/02/2015 11 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
123 24/01/2015 1 ngày 65.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ cameraanvanphat
124 23/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
125 22/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
126 21/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
127 20/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
128 19/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
129 18/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
130 17/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
131 16/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
132 15/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
133 14/01/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
134 11/01/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
135 09/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
136 08/01/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
137 06/01/2015 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
138 31/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
139 25/12/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
140 24/12/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
141 23/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vuaphukienso
142 17/12/2014 5 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
143 12/12/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
144 11/12/2014 10 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tammobile
145 01/12/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
146 30/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
147 29/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
148 28/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
149 27/11/2014 5 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
150 22/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
151 21/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
152 20/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
153 19/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
154 18/11/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
155 15/11/2014 11 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
156 04/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
157 03/11/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
158 01/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
159 31/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
160 30/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
161 29/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
162 28/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
163 27/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
164 26/10/2014 8 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
165 18/10/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
166 15/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
167 14/10/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
168 12/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
169 11/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
170 10/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
171 09/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
172 08/10/2014 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
173 06/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
174 05/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
175 04/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
176 03/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
177 02/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
178 01/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
179 30/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
180 29/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
181 28/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
182 27/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
183 26/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
184 25/09/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
185 19/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
186 18/09/2014 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
187 17/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
188 16/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
189 15/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
190 12/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
191 11/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
192 08/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
193 07/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
194 05/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
195 03/09/2014 7 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
196 27/08/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
197 24/08/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
198 23/08/2014 7 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
199 16/08/2014 15 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
200 01/08/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
201 30/07/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
202 23/07/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
203 21/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
204 20/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
205 19/07/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
206 16/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
207 15/07/2014 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
208 10/07/2014 3 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
209 07/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
210 06/07/2014 12 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
211 24/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
212 23/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
213 21/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
214 20/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
215 19/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ tammobile
216 18/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
217 17/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
218 15/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
219 14/06/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
220 11/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
221 09/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
222 07/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
223 06/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
224 05/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
225 04/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
226 03/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
227 01/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
228 31/05/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ 47xuanthuymobile
229 30/05/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
230 29/05/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
231 23/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
232 22/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
233 21/05/2014 4 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
234 17/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
235 16/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
236 15/05/2014 2 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
237 13/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
238 12/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
239 11/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
240 10/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
241 09/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
242 08/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
243 07/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
244 05/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
245 03/05/2014 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
246 29/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
247 28/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
248 27/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
249 26/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
250 25/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
251 24/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
252 23/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 29.000 VNĐ 47xuanthuymobile
253 22/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
254 21/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
255 20/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
256 19/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
257 18/04/2014 3 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
258 15/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
259 14/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
260 13/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
261 11/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
262 10/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
263 09/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
264 08/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
265 06/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
266 05/04/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
267 04/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
268 03/04/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
269 28/03/2014 5 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
270 23/03/2014 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
271 20/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
272 19/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
273 18/03/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
274 12/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
275 11/03/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
276 08/03/2014 4 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
277 04/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
278 03/03/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
279 01/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
280 28/02/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
281 25/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
282 24/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
283 23/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
284 21/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
285 20/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
286 19/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
287 18/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
288 16/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
289 15/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
290 14/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
291 13/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
292 06/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
293 05/02/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
294 03/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
295 02/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
296 26/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
297 25/01/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
298 19/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
299 18/01/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
300 17/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
301 16/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
302 15/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ AnVat_Mobile
303 14/01/2014 3 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
304 11/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
305 10/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
306 09/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
307 08/01/2014 5 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
308 03/01/2014 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
309 01/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
310 31/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
311 30/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
312 29/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
313 28/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
314 27/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
315 26/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
316 25/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
317 24/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
318 23/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
319 22/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ AnVat_Mobile
320 20/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
321 19/12/2013 11 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
322 08/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
323 07/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
324 06/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
325 05/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
326 04/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
327 03/12/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
328 01/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
329 29/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
330 28/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
331 27/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
332 26/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
333 25/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
334 24/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
335 23/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
336 22/11/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
337 19/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
338 18/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
339 16/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ tammobile
340 15/11/2013 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
341 13/11/2013 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
342 07/11/2013 4 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
343 03/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
344 02/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
345 31/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
346 29/10/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
347 24/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
348 22/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
349 21/10/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
350 18/10/2013 6 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
351 12/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
352 11/10/2013 2 ngày 40.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
353 09/10/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tammobile
354 08/10/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
355 06/10/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
356 05/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tammobile
357 04/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
358 03/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
359 02/10/2013 1 ngày 90.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ tammobile
360 01/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
361 30/09/2013 2 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
362 28/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
363 27/09/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vienthinh
364 26/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
365 25/09/2013 3 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
366 22/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
367 20/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
368 18/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
369 16/09/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
370 15/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
371 14/09/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
372 13/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giá không đổi tammobile
373 12/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
374 11/09/2013 3 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
375 08/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ CongtyGiaVu
376 07/09/2013 1 ngày 50.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
377 06/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
378 05/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
379 04/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
380 03/09/2013 5 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
381 29/08/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
382 25/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
383 24/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
384 23/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
385 21/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
386 20/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
387 19/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
388 17/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
389 16/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ CongtyGiaVu
390 15/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
391 14/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthinh
392 13/08/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
393 12/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
394 11/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
395 10/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
396 09/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
397 08/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
398 07/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
399 06/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
400 05/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
401 04/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
402 03/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
403 02/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
404 01/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vuaphukienso
405 31/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
406 30/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
407 29/07/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ AnVat_Mobile
408 28/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
409 27/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
410 26/07/2013 1 ngày 50.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
411 25/07/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
412 24/07/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
413 23/07/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
414 22/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ AnVat_Mobile
415 21/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
416 20/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ hatung319
417 19/07/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ AnVat_Mobile
418 18/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
419 17/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
420 16/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
421 15/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
422 14/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
423 13/07/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ giaimadienthoai
424 10/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
425 09/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
426 08/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
427 07/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
428 06/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
429 05/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
430 04/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
431 03/07/2013 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
432 01/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
433 30/06/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
434 29/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
435 28/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
436 27/06/2013 2 ngày 90.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ AnVat_Mobile
437 25/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
438 24/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ AnVat_Mobile
439 23/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
440 22/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
441 21/06/2013 12 ngày 95.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ tammobile
442 09/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ AnVat_Mobile
443 08/06/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ CongtyGiaVu
444 07/06/2013 2 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
445 05/06/2013 11 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
446 25/05/2013 5 ngày 20.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
447 20/05/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
448 15/05/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
449 14/05/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
450 13/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
451 12/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
452 10/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ vuaphukienso
453 09/05/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
454 06/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vuaphukienso
455 04/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
456 03/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ tammobile
457 02/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
458 01/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giảm 86.000 VNĐ AnVat_Mobile
459 30/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
460 29/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
461 28/04/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
462 27/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 82.000 VNĐ vuaphukienso
463 26/04/2013 1 ngày 48.000 ₫ Giảm 62.000 VNĐ AnVat_Mobile
464 25/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
465 24/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
466 23/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
467 22/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
468 21/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
469 20/04/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
470 18/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
471 17/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
472 16/04/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
473 12/04/2013 2 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
474 10/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
475 09/04/2013 1 ngày 90.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
476 08/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
477 07/04/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
478 06/04/2013 4 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
479 02/04/2013 8 ngày 90.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
480 25/03/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
481 19/03/2013 10 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
482 09/03/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
483 08/03/2013 9 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
484 27/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
485 26/02/2013 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
486 21/02/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
487 15/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
488 14/02/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
489 13/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
490 11/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
491 09/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
492 07/02/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vuaphukienso
493 04/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
494 02/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
495 01/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
496 31/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
497 29/01/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
498 27/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
499 26/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
500 25/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
501 24/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
502 23/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
503 22/01/2013 4 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
504 18/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
505 17/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
506 16/01/2013 3 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
507 13/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
508 12/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
509 11/01/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
510 08/01/2013 2 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
511 06/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
512 05/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
513 04/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
514 02/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
515 01/01/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
516 29/12/2012 15 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
517 14/12/2012 16 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
518 28/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
519 24/11/2012 8 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
520 16/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
521 15/11/2012 1 ngày 230.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ tinhmobile
522 14/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
523 10/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
524 09/11/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
525 08/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
526 07/11/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
527 03/11/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
528 02/11/2012 3 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
529 30/10/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
530 29/10/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
531 25/10/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hatung319
532 23/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
533 22/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
534 21/10/2012 2 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
535 19/10/2012 5 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
536 14/10/2012 11 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
537 03/10/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
538 30/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
539 29/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
540 28/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
541 27/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
542 26/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
543 25/09/2012 3 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
544 22/09/2012 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hatung319
545 20/09/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
546 18/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
547 17/09/2012 4 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
548 13/09/2012 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Phuonglemart
549 10/09/2012 39 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
550 02/08/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
551 30/07/2012 20 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
552 10/07/2012 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
553 03/07/2012 130.000 ₫ hatung319
Có tổng cộng 553 thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c đã được hệ thống ghi lại.