• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
2 26/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
3 25/02/2015 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
4 21/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
5 20/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
6 18/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
7 17/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
8 15/02/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
9 12/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
10 11/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
11 10/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
12 08/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tammobile
13 07/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ vienthinh
14 06/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
15 04/02/2015 11 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
16 24/01/2015 1 ngày 65.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ cameraanvanphat
17 23/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
18 22/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
19 21/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
20 20/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
21 19/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
22 18/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
23 17/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
24 16/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
25 15/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
26 14/01/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
27 11/01/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
28 09/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
29 08/01/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
30 06/01/2015 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
31 31/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
32 25/12/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
33 24/12/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
34 23/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vuaphukienso
35 17/12/2014 5 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
36 12/12/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
37 11/12/2014 10 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tammobile
38 01/12/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
39 30/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
40 29/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
41 28/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
42 27/11/2014 5 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
43 22/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
44 21/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
45 20/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
46 19/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
47 18/11/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
48 15/11/2014 11 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
49 04/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
50 03/11/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
51 01/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
52 31/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
53 30/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
54 29/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
55 28/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
56 27/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
57 26/10/2014 8 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
58 18/10/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
59 15/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
60 14/10/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
61 12/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
62 11/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
63 10/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
64 09/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
65 08/10/2014 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
66 06/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
67 05/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
68 04/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
69 03/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
70 02/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
71 01/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
72 30/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
73 29/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
74 28/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
75 27/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
76 26/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
77 25/09/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
78 19/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
79 18/09/2014 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
80 17/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
81 16/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
82 15/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
83 12/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
84 11/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
85 08/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
86 07/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
87 05/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
88 03/09/2014 7 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
89 27/08/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
90 24/08/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
91 23/08/2014 7 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
92 16/08/2014 15 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
93 01/08/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
94 30/07/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
95 23/07/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
96 21/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
97 20/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
98 19/07/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
99 16/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
100 15/07/2014 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
101 10/07/2014 3 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
102 07/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
103 06/07/2014 12 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
104 24/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
105 23/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
106 21/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
107 20/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
108 19/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ tammobile
109 18/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
110 17/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
111 15/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
112 14/06/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
113 11/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
114 09/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
115 07/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
116 06/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
117 05/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
118 04/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
119 03/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
120 01/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
121 31/05/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ 47xuanthuymobile
122 30/05/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
123 29/05/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
124 23/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
125 22/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
126 21/05/2014 4 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
127 17/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
128 16/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
129 15/05/2014 2 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
130 13/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
131 12/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
132 11/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
133 10/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
134 09/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
135 08/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
136 07/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
137 05/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
138 03/05/2014 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
139 29/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
140 28/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
141 27/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
142 26/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
143 25/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
144 24/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
145 23/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 29.000 VNĐ 47xuanthuymobile
146 22/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
147 21/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
148 20/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
149 19/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
150 18/04/2014 3 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
151 15/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
152 14/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
153 13/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
154 11/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
155 10/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
156 09/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
157 08/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
158 06/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
159 05/04/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
160 04/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
161 03/04/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
162 28/03/2014 5 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
163 23/03/2014 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
164 20/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
165 19/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
166 18/03/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
167 12/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
168 11/03/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
169 08/03/2014 4 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
170 04/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
171 03/03/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
172 01/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
173 28/02/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
174 25/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
175 24/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
176 23/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
177 21/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
178 20/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
179 19/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
180 18/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
181 16/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
182 15/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
183 14/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
184 13/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
185 06/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
186 05/02/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
187 03/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
188 02/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
189 26/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
190 25/01/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
191 19/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
192 18/01/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
193 17/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
194 16/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
195 15/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ AnVat_Mobile
196 14/01/2014 3 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
197 11/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
198 10/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
199 09/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
200 08/01/2014 5 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
201 03/01/2014 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
202 01/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
203 31/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
204 30/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
205 29/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
206 28/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
207 27/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
208 26/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
209 25/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
210 24/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
211 23/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
212 22/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ AnVat_Mobile
213 20/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
214 19/12/2013 11 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
215 08/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
216 07/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
217 06/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
218 05/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
219 04/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
220 03/12/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
221 01/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
222 29/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
223 28/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
224 27/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
225 26/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
226 25/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
227 24/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
228 23/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
229 22/11/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
230 19/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
231 18/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
232 16/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ tammobile
233 15/11/2013 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
234 13/11/2013 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
235 07/11/2013 4 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
236 03/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
237 02/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
238 31/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
239 29/10/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
240 24/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
241 22/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
242 21/10/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
243 18/10/2013 6 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
244 12/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
245 11/10/2013 2 ngày 40.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
246 09/10/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tammobile
247 08/10/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
248 06/10/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
249 05/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tammobile
250 04/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
251 03/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
252 02/10/2013 1 ngày 90.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ tammobile
253 01/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
254 30/09/2013 2 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
255 28/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
256 27/09/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vienthinh
257 26/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
258 25/09/2013 3 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
259 22/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
260 20/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
261 18/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
262 16/09/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
263 15/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
264 14/09/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
265 13/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giá không đổi tammobile
266 12/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
267 11/09/2013 3 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
268 08/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ CongtyGiaVu
269 07/09/2013 1 ngày 50.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
270 06/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
271 05/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
272 04/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
273 03/09/2013 5 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
274 29/08/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
275 25/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
276 24/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
277 23/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
278 21/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
279 20/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
280 19/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
281 17/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
282 16/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ CongtyGiaVu
283 15/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
284 14/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthinh
285 13/08/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
286 12/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
287 11/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
288 10/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
289 09/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
290 08/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
291 07/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
292 06/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
293 05/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
294 04/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
295 03/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
296 02/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
297 01/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vuaphukienso
298 31/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
299 30/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
300 29/07/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ AnVat_Mobile
301 28/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
302 27/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
303 26/07/2013 1 ngày 50.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
304 25/07/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
305 24/07/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
306 23/07/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
307 22/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ AnVat_Mobile
308 21/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
309 20/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ hatung319
310 19/07/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ AnVat_Mobile
311 18/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
312 17/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
313 16/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
314 15/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
315 14/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
316 13/07/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ giaimadienthoai
317 10/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
318 09/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
319 08/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
320 07/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
321 06/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
322 05/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
323 04/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
324 03/07/2013 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
325 01/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
326 30/06/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
327 29/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
328 28/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
329 27/06/2013 2 ngày 90.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ AnVat_Mobile
330 25/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
331 24/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ AnVat_Mobile
332 23/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
333 22/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
334 21/06/2013 12 ngày 95.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ tammobile
335 09/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ AnVat_Mobile
336 08/06/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ CongtyGiaVu
337 07/06/2013 2 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
338 05/06/2013 11 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
339 25/05/2013 5 ngày 20.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
340 20/05/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
341 15/05/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
342 14/05/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
343 13/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
344 12/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
345 10/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ vuaphukienso
346 09/05/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
347 06/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vuaphukienso
348 04/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
349 03/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ tammobile
350 02/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
351 01/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giảm 86.000 VNĐ AnVat_Mobile
352 30/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
353 29/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
354 28/04/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
355 27/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 82.000 VNĐ vuaphukienso
356 26/04/2013 1 ngày 48.000 ₫ Giảm 62.000 VNĐ AnVat_Mobile
357 25/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
358 24/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
359 23/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
360 22/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
361 21/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
362 20/04/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
363 18/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
364 17/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
365 16/04/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
366 12/04/2013 2 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
367 10/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
368 09/04/2013 1 ngày 90.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
369 08/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
370 07/04/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
371 06/04/2013 4 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
372 02/04/2013 8 ngày 90.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
373 25/03/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
374 19/03/2013 10 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
375 09/03/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
376 08/03/2013 9 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
377 27/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
378 26/02/2013 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
379 21/02/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
380 15/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
381 14/02/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
382 13/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
383 11/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
384 09/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
385 07/02/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vuaphukienso
386 04/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
387 02/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
388 01/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
389 31/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
390 29/01/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
391 27/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
392 26/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
393 25/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
394 24/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
395 23/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
396 22/01/2013 4 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
397 18/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
398 17/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
399 16/01/2013 3 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
400 13/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
401 12/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
402 11/01/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
403 08/01/2013 2 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
404 06/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
405 05/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
406 04/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
407 02/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
408 01/01/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
409 29/12/2012 15 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
410 14/12/2012 16 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
411 28/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
412 24/11/2012 8 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
413 16/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
414 15/11/2012 1 ngày 230.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ tinhmobile
415 14/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
416 10/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
417 09/11/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
418 08/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
419 07/11/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
420 03/11/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
421 02/11/2012 3 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
422 30/10/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
423 29/10/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
424 25/10/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hatung319
425 23/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
426 22/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
427 21/10/2012 2 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
428 19/10/2012 5 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
429 14/10/2012 11 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
430 03/10/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
431 30/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
432 29/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
433 28/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
434 27/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
435 26/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
436 25/09/2012 3 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
437 22/09/2012 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hatung319
438 20/09/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
439 18/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
440 17/09/2012 4 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
441 13/09/2012 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Phuonglemart
442 10/09/2012 39 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
443 02/08/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
444 30/07/2012 20 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
445 10/07/2012 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
446 03/07/2012 130.000 ₫ hatung319
Có tổng cộng 446 thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Phụ kiện,thiết bị sửa chữa, phần mềm > Màn hình Mobile, PDA phone (Màn hình Mobile PDA phone, màn hình điện thoại, màn hình di động, man hinh dien thoai)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c trong mục Màn hình Mobile, PDA phone
Từ khóa nổi bật trong tuần: honda, ken, iphone, s1, hong phan