Protocol Converter, 3onedataLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
84 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
3ONEDATA NP316E-2AC Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232 sang Ethernet (2 cổng Ethernet - 1U 19inch rack)
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232 to Ethernet converter
0
21.200.000 ₫
(1.001,18 USD)
Bộ chuyển đổi Framed E1 - Ethernet - MODEL7212
Type: E1 to 10Base-T / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: According ITU-T G.703 standard and 10Base-T / Connectors: RJ-45 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 100 /
0
3.330.000 ₫
(157,26 USD)
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 8 cổng RS-232 sang Ethernet(10/100M) (NP308)
Type: RS232 to Ethernet converter / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: ITU-T G.703, RS232 / Connectors: RJ-45 / Bit rate (Mb): 230000 / Line code: - / Transfer distance (m): 100 /
0
8.000.000 ₫
(377,8 USD)
3ONEDATA MODEL277A-S
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
2.950.000 ₫
(139,32 USD)
3onedata MODEL485P
Type: RS232 to RS485 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: - / Connectors: RJ-45 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 5 /
0
850.000 ₫
(40,14 USD)
3ONEDATA MODEL277B-SS
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
3.500.000 ₫
(165,29 USD)
3ONEDATA MODEL277A-SS
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
3.100.000 ₫
(146,4 USD)
3ONEDATA MODEL277B-M
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
2.800.000 ₫
(132,23 USD)
3ONEDATA NP302-2M Bộ chuyển đổi 2 cổng RS485/422 sang Ethernet 10/100M
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS485/422 to Ethernet
0
4.860.180 ₫
(229,52 USD)
3ONEDATA NP316-8M Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232 - 8 cổng RS485/422 sang Ethernet 10/100M
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
17.600.000 ₫
(831,17 USD)
3ONEDATA MODEL277-M
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
2.700.000 ₫
(127,51 USD)
3onedata Balun TLC703
Type: UTP75 - UTP120ohm / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: According ITU-T G.703 standard and 10Base-T / Connectors: BNC and RJ45 / Bit rate (Mb): 2 / Transfer distance (m): 0 /
0
400.000 ₫
(18,89 USD)
3onedata Bộ chuyển đổi TTL-485-5P
 • Manufacturer: 3onedata
0
290.000 ₫
(13,7 USD)
3ONEDATA Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS485 (USB4485)
Type: E1 to RS485 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: EIA RS-485 / Connectors: DB-9 male / Bit rate (Mb): 115 / Line code: - / Transfer distance (m): 1200 /
0
3.520.000 ₫
(166,23 USD)
3onedata MODEL485I
Type: RS232 to RS485 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: - / Connectors: RJ-45 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 5 /
0
1.800.000 ₫
(85,01 USD)
3onedata SW485WA
Type: RS232 to RS485/422 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: - / Connectors: RS-485 , RS-422 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 5 /
0
1.750.000 ₫
(82,64 USD)
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 4 cổng RS485/422 sang Ethernet (NP304-4M)
Type: RS232 to RS485/422 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: ITU-T G.703, RS422, RS485 / Connectors: RJ-45 / Bit rate (Mb): 230000 / Line code: - / Transfer distance (m): 100 /
0
8.240.000 ₫
(389,14 USD)
3ONEDATA NP302-1M Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 - 1 cổng RS485/422 sang Ethernet
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
2.950.000 ₫
(139,32 USD)
3ONEDATA Bộ chuyển đổi Port-powered RS232 sang RS485 (TLC485)
Type: EIA RS-232, RS-485 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: EIA RS-232, RS-485 / Connectors: RS 232, RS 485 / Bit rate (Mb): 115 / Line code: - / Transfer distance (m): 1200 /
0
250.000 ₫
(11,81 USD)
3ONEDATA MODEL277B-S
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
2.950.000 ₫
(139,32 USD)
3ONEDATA MODEL277-S/120
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
8.490.000 ₫
(400,94 USD)
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-232 sang Ethernet(10/100M)(NP316)
Type: RS232 to Ethernet converter / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: ITU-T G.703, RS232 / Connectors: RJ-45 / Bit rate (Mb): 230000 / Line code: - / Transfer distance (m): 100 /
0
12.980.000 ₫
(612,99 USD)
3onedata SW485A
Type: RS232 to RS485 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: - / Connectors: RS 232, RS 485 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 5 /
0
1.775.000 ₫
(83,83 USD)
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 8 cổng RS-485/422 sang Ethernet(10/100M) (NP308-8M)
Type: RS232 to Ethernet converter / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: ITU-T G.703, RS232 / Connectors: RJ-45 / Bit rate (Mb): 230000 / Line code: - / Transfer distance (m): 100 /
0
12.470.000 ₫
(588,9 USD)
3ONEDATA MODEL271-S/40
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
3.980.000 ₫
(187,96 USD)
3ONEDATA MODEL277-SS/60
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
13.000.000 ₫
(613,93 USD)
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-422/485 sang Ethernet(10/100M)(NP316-16M)
Type: RS485/422 to Ethernet / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: ITU-T G.703, RS422, RS485 / Connectors: RJ-45 / Bit rate (Mb): 230000 / Line code: - / Transfer distance (m): 100 /
0
14.900.000 ₫
(703,66 USD)
3onedata TLC422
Type: RS232 to RS485 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: - / Connectors: RS 232, RS 422 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 5 /
0
490.000 ₫
(23,14 USD)
3ONEDATA MODEL277-S/20
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
3.000.000 ₫
(141,68 USD)
3ONEDATA MODEL277-SS/20
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
3.550.000 ₫
(167,65 USD)
Trang:  [1]  2  3   

Protocol Converter, 3onedataLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Thiết bị viễn thông > Protocol Converter