Rao vặt mới nhất.

Protocol Converter, 3onedataLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
84 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
3ONEDATA MODEL277A-S
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
2.950.000 VNĐ
(139,32 USD)
3ONEDATA Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232 (USB4232)
Type: E1 to RS232 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: ITU-T G.703, RS232 / Connectors: DB-9 female, DB-9 male / Bit rate (Mb): 115 / Line code: - / Transfer distance (m): 15 /
0
2.950.000 VNĐ
(139,32 USD)
3ONEDATA MODEL277A-M
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
2.580.000 VNĐ
(121,84 USD)
Bộ chuyển đổi E1/FE/FO Converter 3ONEDATA MODEL 7213
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: 16E1 + 4 Ethernet 10/100M
0
4.000.000 VNĐ
(188,9 USD)
3onedata MODEL485P
Type: RS232 to RS485 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: - / Connectors: RJ-45 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 5 /
0
624.000 VNĐ
(29,47 USD)
3ONEDATA MODEL277B-S
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
2.950.000 VNĐ
(139,32 USD)
3ONEDATA MODEL277B-SS
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
3.500.000 VNĐ
(165,29 USD)
3ONEDATA MODEL277B-M
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
2.800.000 VNĐ
(132,23 USD)
3ONEDATA MODEL277-M
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
2.750.000 VNĐ
(129,87 USD)
3ONEDATA MODEL277-S/120
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
8.300.000 VNĐ
(391,97 USD)
3ONEDATA Bộ chuyển đổi E1 - RS485 (E485)
Type: E1 to RS485 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: According ITU-T G.703, RS485 standard / Connectors: BNC and RJ45 / Bit rate (Mb): 115 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 2000 /
0
3.580.000 VNĐ
(169,07 USD)
3onedata TLC422
Type: RS232 to RS485 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: - / Connectors: RS 232, RS 422 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 5 /
0
490.000 VNĐ
(23,14 USD)
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232 to Ethernet (NP304)
Type: E1 to RS232 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: ITU-T G.703, RS232 / Connectors: RJ-45 / Bit rate (Mb): 230000 / Line code: - / Transfer distance (m): 100 /
0
7.340.000 VNĐ
(346,64 USD)
3ONEDATA MODEL277-S/20
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
3.000.000 VNĐ
(141,68 USD)
3ONEDATA NP302-1M Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 - 1 cổng RS485/422 sang Ethernet
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
2.950.000 VNĐ
(139,32 USD)
3onedata TLC485
Type: RS232 to RS485 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: - / Connectors: RS 232, RS 485 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 5 /
0
300.000 VNĐ
(14,17 USD)
Bộ chuyển đổi E1 - Ethernet - MODEL7211
Type: E1 to 10Base-T / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: According ITU-T G.703 standard and 10Base-T / Connectors: BNC and RJ45 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 100 /
0
3.030.000 VNĐ
(143,09 USD)
3ONEDATA NP308-4M Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232 - 4 cổng RS485/422 sang Ethernet 10/100M
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
10.200.000 VNĐ
(481,7 USD)
3onedata Bộ chuyển đổi TTL-485-5P
 • Manufacturer: 3onedata
0
285.000 VNĐ
(13,46 USD)
3onedata MODEL7210
Type: 4E1 to 10/100Base-T / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: According ITU-T G.703 standard and 10Base-T / Connectors: RJ-45 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 0 /
0
6.500.000 VNĐ
(306,97 USD)
3ONEDATA Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet(10/100M) (NP301)
Type: RS232/485/422 to optical / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: ITU-T G.703, RS422, RS232, RS485 / Connectors: RJ-45 / Bit rate (Mb): 230000 / Line code: - / Transfer distance (m): 100 /
0
2.550.000 VNĐ
(120,43 USD)
3ONEDATA USB485 cáp chuyển đổi USB sang RS485/422
 • Manufacturer: 3onedata
0
295.000 VNĐ
(13,93 USD)
3ONEDATA USB232 cáp chuyển đổi USB sang RS232
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: USB to RS 232
0
70.000 VNĐ
(3,31 USD)
3ONEDATA MODEL277A-SS
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
3.100.000 VNĐ
(146,4 USD)
3ONEDATA MODEL277-S/100
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
7.000.000 VNĐ
(330,58 USD)
3ONEDATA MODEL277-S/80
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
5.800.000 VNĐ
(273,91 USD)
3ONEDATA Bộ chuyển đổi 4 cổng RS485/422 sang Ethernet (NP304-4M)
Type: RS232 to RS485/422 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: ITU-T G.703, RS422, RS485 / Connectors: RJ-45 / Bit rate (Mb): 230000 / Line code: - / Transfer distance (m): 100 /
0
8.240.000 VNĐ
(389,14 USD)
3onedata SW485A
Type: RS232 to RS485 / Manufacturer: 3onedata / Jitter Performance: - / Connectors: RS 232, RS 485 / Bit rate (Mb): 0 / Line code: HDB3 / Transfer distance (m): 5 /
0
1.775.000 VNĐ
(83,83 USD)
3ONEDATA NP302-2M Bộ chuyển đổi 2 cổng RS485/422 sang Ethernet 10/100M
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS485/422 to Ethernet
0
4.800.000 VNĐ
(226,68 USD)
3ONEDATA NP316-8M Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232 - 8 cổng RS485/422 sang Ethernet 10/100M
 • Manufacturer: 3onedata
 • Type: RS232/485/422 to optical
0
18.280.080 VNĐ
(863,29 USD)
Trang:  [1]  2  3   

Protocol Converter, 3onedataLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Thiết bị viễn thông > Protocol Converter