• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Súng phun sơn Yunica K888

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
2 27/07/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
3 25/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
4 24/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
5 23/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
6 22/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
7 21/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
8 20/07/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
9 17/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
10 16/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ maycongnghiep_online
11 15/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
12 14/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
13 13/07/2015 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
14 09/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
15 08/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
16 07/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
17 06/07/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ maycongnghiep_online
18 03/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
19 02/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
20 01/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
21 30/06/2015 6 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayhaiminh
22 24/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
23 23/06/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
24 22/06/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
25 19/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ sieuthimayonline
26 18/06/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
27 17/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
28 16/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
29 15/06/2015 3 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ sieuthimayonline
30 12/06/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
31 10/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
32 09/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangduongayz
33 08/06/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
34 07/06/2015 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
35 04/06/2015 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
36 28/05/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
37 27/05/2015 4 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
38 23/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
39 22/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
40 21/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
41 20/05/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ mua5giay
42 19/05/2015 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
43 17/05/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
44 16/05/2015 3 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
45 13/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
46 12/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
47 11/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
48 10/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
49 09/05/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
50 07/05/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
51 06/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
52 05/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
53 04/05/2015 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
54 02/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
55 01/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
56 30/04/2015 6 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
57 24/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
58 23/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangduongayz
59 22/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
60 21/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
61 20/04/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
62 18/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
63 17/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
64 16/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
65 15/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ sieuthimayonline
66 14/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
67 13/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
68 12/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
69 11/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
70 10/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mua5giay
71 09/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
72 08/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
73 07/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
74 06/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
75 05/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
76 04/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
77 03/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
78 02/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
79 01/04/2015 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mua5giay
80 25/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
81 24/03/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
82 23/03/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
83 22/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
84 21/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
85 20/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
86 19/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
87 18/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
88 17/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
89 16/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
90 15/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ sieuthimayonline
91 14/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
92 13/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ sieuthimayonline
93 12/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
94 11/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ hancatchaua
95 10/03/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
96 09/03/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
97 07/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
98 06/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
99 05/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
100 04/03/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
101 03/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
102 02/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
103 01/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
104 28/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
105 27/02/2015 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
106 19/02/2015 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
107 13/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
108 12/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
109 11/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
110 10/02/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
111 09/02/2015 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
112 05/02/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
113 03/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
114 02/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
115 01/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
116 31/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
117 30/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
118 29/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
119 28/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
120 27/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
121 26/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ maybienapvnn
122 25/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
123 24/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
124 23/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
125 22/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
126 21/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
127 20/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
128 19/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
129 18/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
130 17/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
131 16/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
132 15/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
133 14/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
134 13/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
135 12/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
136 11/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
137 10/01/2015 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
138 07/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
139 06/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
140 05/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
141 04/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
142 03/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
143 02/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
144 01/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
145 31/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
146 29/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
147 28/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
148 26/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
149 25/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
150 24/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
151 22/12/2014 3 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
152 19/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
153 18/12/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
154 16/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
155 15/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
156 14/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
157 13/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
158 12/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
159 11/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
160 10/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
161 09/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
162 08/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
163 07/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
164 06/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
165 05/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
166 04/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
167 03/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
168 02/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
169 01/12/2014 8 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
170 23/11/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
171 21/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
172 20/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
173 19/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
174 18/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
175 17/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
176 16/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
177 15/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
178 14/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
179 13/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
180 12/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
181 11/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
182 10/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
183 09/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
184 08/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
185 06/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
186 05/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
187 04/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
188 03/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
189 01/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
190 31/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
191 30/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
192 29/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
193 28/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
194 27/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
195 26/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
196 25/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
197 24/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
198 23/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
199 22/10/2014 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
200 18/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
201 17/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
202 16/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
203 15/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
204 14/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
205 13/10/2014 7 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
206 06/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
207 05/10/2014 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
208 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
209 19/09/2014 24 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
210 26/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
211 25/08/2014 11 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
212 14/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
213 13/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
214 12/08/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
215 10/08/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
216 05/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
217 04/08/2014 4 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
218 31/07/2014 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
219 23/07/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
220 22/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
221 20/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
222 19/07/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
223 18/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
224 17/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
225 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
226 14/07/2014 4 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
227 10/07/2014 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
228 03/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
229 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
230 01/07/2014 6 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
231 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
232 24/06/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
233 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
234 10/06/2014 5 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
235 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
236 04/06/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
237 03/06/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
238 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
239 18/05/2014 9 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
240 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
241 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
242 07/05/2014 7 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
243 30/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
244 28/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
245 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
246 26/04/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
247 24/04/2014 24 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
248 31/03/2014 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
249 25/03/2014 26 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
250 27/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
251 25/02/2014 18 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
252 07/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
253 06/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
254 04/02/2014 27 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
255 08/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
256 07/01/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
257 02/01/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
258 31/12/2013 9 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
259 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
260 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
261 20/12/2013 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
262 16/12/2013 10 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
263 06/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
264 05/12/2013 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
265 22/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
266 21/11/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
267 15/11/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
268 31/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
269 30/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
270 15/10/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
271 11/10/2013 8 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
272 03/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
273 18/09/2013 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
274 13/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
275 12/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
276 11/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
277 10/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
278 04/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
279 29/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
280 28/08/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
281 13/08/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
282 07/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
283 06/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
284 05/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
285 04/08/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
286 03/08/2013 15 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
287 19/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
288 18/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
289 17/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
290 16/07/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
291 14/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
292 13/07/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
293 11/07/2013 11 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
294 30/06/2013 11 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
295 19/06/2013 76 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
296 04/04/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
297 03/04/2013 19 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
298 15/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
299 14/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
300 13/03/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
301 11/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
302 10/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
303 09/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
304 08/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
305 07/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
306 06/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
307 05/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
308 04/03/2013 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
309 01/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
310 28/02/2013 7 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
311 21/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
312 20/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
313 19/02/2013 14 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
314 05/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
315 04/02/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
316 02/02/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
317 29/01/2013 8 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
318 21/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
319 18/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
320 15/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
321 14/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
322 09/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
323 08/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
324 03/01/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
325 30/12/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
326 29/12/2012 26 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
327 03/12/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
328 29/11/2012 17 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
329 12/11/2012 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mua5giay
330 10/11/2012 20 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayhanchaua
331 21/10/2012 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
332 08/10/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
333 04/10/2012 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
334 01/10/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
335 30/09/2012 12 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
336 18/09/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
337 14/09/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
338 10/09/2012 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
339 03/09/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
340 02/09/2012 6 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
341 27/08/2012 20 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
342 07/08/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
343 06/08/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
344 02/08/2012 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
345 31/07/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
346 30/07/2012 14 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
347 16/07/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
348 15/07/2012 1.180.000 ₫ tanphucompany
Có tổng cộng 348 thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Thiết bị thi công > Máy phun sơn (máy phun sơn, may phun son)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Súng phun sơn Yunica K888 trong mục Máy phun sơn