Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Súng phun sơn Yunica K888

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/04/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
2 25/04/2017 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
3 22/04/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
4 21/04/2017 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
5 14/04/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
6 13/04/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
7 11/04/2017 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
8 07/04/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
9 05/04/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
10 04/04/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
11 03/04/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienmaysaoviet
12 02/04/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
13 01/04/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
14 31/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
15 30/03/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ThietBiPro
16 29/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
17 28/03/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ThietBiPro
18 27/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienmaysaoviet
19 26/03/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
20 24/03/2017 5 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ThietBiPro
21 19/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
22 18/03/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
23 17/03/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
24 15/03/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
25 13/03/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
26 11/03/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
27 09/03/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
28 08/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
29 07/03/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
30 05/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
31 04/03/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
32 03/03/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
33 01/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
34 28/02/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
35 26/02/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
36 25/02/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
37 23/02/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
38 22/02/2017 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
39 19/02/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
40 18/02/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
41 17/02/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
42 15/02/2017 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
43 11/02/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
44 10/02/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
45 08/02/2017 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
46 24/01/2017 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
47 21/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
48 20/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienmaysaoviet
49 19/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
50 18/01/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
51 16/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
52 15/01/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
53 14/01/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
54 12/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
55 11/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
56 10/01/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
57 08/01/2017 10 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
58 29/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
59 28/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
60 27/12/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
61 22/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
62 21/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
63 20/12/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
64 17/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
65 16/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
66 15/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
67 14/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
68 13/12/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
69 11/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbianphatco
70 10/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
71 09/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
72 08/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbianphatco
73 07/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
74 06/12/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
75 02/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
76 01/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
77 30/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
78 29/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
79 28/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
80 27/11/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
81 23/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
82 22/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
83 21/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
84 20/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
85 19/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
86 18/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
87 17/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbianphatco
88 16/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
89 15/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
90 14/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
91 13/11/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
92 10/11/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
93 07/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
94 06/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
95 05/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
96 04/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
97 03/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
98 02/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
99 01/11/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
100 29/10/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
101 28/10/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
102 27/10/2016 16 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
103 11/10/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
104 08/10/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
105 07/10/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
106 06/10/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
107 04/10/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
108 03/10/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
109 02/10/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
110 28/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
111 27/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
112 26/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
113 25/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
114 24/09/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
115 23/09/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
116 22/09/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
117 21/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
118 20/09/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
119 18/09/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
120 16/09/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
121 12/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
122 11/09/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
123 10/09/2016 59 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
124 13/07/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
125 08/07/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
126 07/07/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
127 05/07/2016 12 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi 330vn
128 23/06/2016 5 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
129 18/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
130 16/06/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
131 14/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
132 13/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
133 12/06/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
134 09/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
135 08/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
136 06/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
137 05/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
138 03/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
139 02/06/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
140 31/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
141 30/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
142 28/05/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
143 24/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
144 23/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
145 22/05/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
146 20/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
147 19/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
148 18/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
149 17/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
150 16/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
151 14/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
152 13/05/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
153 10/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
154 09/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
155 07/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ketnoitieudung
156 06/05/2016 1 ngày 1.380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
157 05/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhaiminh
158 04/05/2016 3 ngày 1.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
159 01/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
160 30/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
161 29/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
162 28/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
163 27/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
164 26/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
165 25/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
166 24/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
167 23/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
168 22/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
169 21/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
170 20/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
171 19/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
172 18/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
173 17/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
174 16/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
175 15/04/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
176 13/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
177 12/04/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
178 10/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
179 09/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
180 08/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
181 07/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
182 06/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
183 05/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
184 04/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
185 03/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
186 02/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
187 01/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
188 31/03/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
189 29/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
190 28/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
191 27/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
192 26/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
193 25/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
194 24/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
195 23/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
196 22/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
197 21/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
198 20/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
199 19/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
200 18/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
201 17/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
202 16/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
203 15/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
204 14/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
205 13/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
206 12/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
207 11/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
208 10/03/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
209 07/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
210 06/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
211 05/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
212 04/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
213 03/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
214 02/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
215 01/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
216 29/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
217 28/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
218 27/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
219 26/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
220 25/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
221 24/02/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
222 20/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
223 19/02/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
224 18/02/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
225 15/02/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
226 12/02/2016 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
227 06/02/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhaiminh
228 05/02/2016 4 ngày 1.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
229 01/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
230 31/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
231 30/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
232 29/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
233 28/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
234 27/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
235 26/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
236 25/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
237 24/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
238 23/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
239 22/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
240 21/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
241 20/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
242 19/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
243 18/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
244 17/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
245 16/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
246 15/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
247 14/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
248 13/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
249 12/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
250 11/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
251 10/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
252 09/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
253 08/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
254 07/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
255 06/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
256 05/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
257 04/01/2016 19 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
258 16/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
259 15/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
260 14/12/2015 19 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
261 25/11/2015 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
262 19/11/2015 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
263 13/11/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
264 11/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
265 10/11/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
266 08/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
267 07/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
268 06/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
269 05/11/2015 14 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
270 22/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
271 21/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
272 20/10/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
273 18/10/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
274 16/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
275 15/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
276 14/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
277 12/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
278 10/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
279 09/10/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ songkimthinh
280 08/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
281 07/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
282 06/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
283 05/10/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
284 04/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
285 03/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
286 02/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ congnghieptinphat
287 30/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
288 29/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
289 28/09/2015 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ congnghieptinphat
290 23/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
291 22/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
292 21/09/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hancatchaua
293 19/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
294 18/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hancatchaua
295 17/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
296 16/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
297 15/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
298 14/09/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
299 12/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
300 11/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
301 10/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
302 09/09/2015 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
303 03/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
304 02/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
305 01/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
306 31/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
307 30/08/2015 8 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
308 22/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
309 21/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
310 20/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
311 19/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
312 18/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
313 17/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
314 16/08/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
315 14/08/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
316 13/08/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ songkimthinh
317 12/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
318 11/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
319 10/08/2015 5 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
320 05/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
321 04/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
322 03/08/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
323 01/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
324 31/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
325 30/07/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
326 28/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
327 27/07/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
328 25/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
329 24/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
330 23/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
331 22/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
332 21/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
333 20/07/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
334 17/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
335 16/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ maycongnghiep_online
336 15/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
337 14/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
338 13/07/2015 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
339 09/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
340 08/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
341 07/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
342 06/07/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ maycongnghiep_online
343 03/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
344 02/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
345 01/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
346 30/06/2015 6 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayhaiminh
347 24/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
348 23/06/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
349 22/06/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
350 19/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ sieuthimayonline
351 18/06/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
352 17/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
353 16/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
354 15/06/2015 3 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ sieuthimayonline
355 12/06/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
356 10/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
357 09/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangduongayz
358 08/06/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
359 07/06/2015 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
360 04/06/2015 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
361 28/05/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
362 27/05/2015 4 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
363 23/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
364 22/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
365 21/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
366 20/05/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ mua5giay
367 19/05/2015 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
368 17/05/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
369 16/05/2015 3 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
370 13/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
371 12/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
372 11/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
373 10/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
374 09/05/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
375 07/05/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
376 06/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
377 05/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
378 04/05/2015 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
379 02/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
380 01/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
381 30/04/2015 6 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
382 24/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
383 23/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangduongayz
384 22/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
385 21/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
386 20/04/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
387 18/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
388 17/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
389 16/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
390 15/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ sieuthimayonline
391 14/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
392 13/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
393 12/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
394 11/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
395 10/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mua5giay
396 09/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
397 08/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
398 07/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
399 06/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
400 05/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
401 04/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
402 03/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
403 02/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
404 01/04/2015 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mua5giay
405 25/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
406 24/03/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
407 23/03/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
408 22/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
409 21/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
410 20/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
411 19/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
412 18/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
413 17/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
414 16/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
415 15/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ sieuthimayonline
416 14/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
417 13/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ sieuthimayonline
418 12/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
419 11/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ hancatchaua
420 10/03/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
421 09/03/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
422 07/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
423 06/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
424 05/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
425 04/03/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
426 03/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
427 02/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
428 01/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
429 28/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
430 27/02/2015 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
431 19/02/2015 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
432 13/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
433 12/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
434 11/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
435 10/02/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
436 09/02/2015 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
437 05/02/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
438 03/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
439 02/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
440 01/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
441 31/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
442 30/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
443 29/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
444 28/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
445 27/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
446 26/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ maybienapvnn
447 25/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
448 24/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
449 23/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
450 22/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
451 21/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
452 20/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
453 19/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
454 18/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
455 17/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
456 16/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
457 15/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
458 14/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
459 13/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
460 12/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
461 11/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
462 10/01/2015 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
463 07/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
464 06/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
465 05/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
466 04/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
467 03/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
468 02/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
469 01/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
470 31/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
471 29/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
472 28/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
473 26/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
474 25/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
475 24/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
476 22/12/2014 3 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
477 19/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
478 18/12/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
479 16/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
480 15/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
481 14/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
482 13/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
483 12/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
484 11/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
485 10/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
486 09/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
487 08/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
488 07/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
489 06/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
490 05/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
491 04/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
492 03/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
493 02/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
494 01/12/2014 8 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
495 23/11/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
496 21/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
497 20/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
498 19/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
499 18/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
500 17/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
501 16/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
502 15/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
503 14/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
504 13/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
505 12/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
506 11/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
507 10/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
508 09/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
509 08/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
510 06/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
511 05/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
512 04/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
513 03/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
514 01/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
515 31/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
516 30/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
517 29/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
518 28/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
519 27/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
520 26/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
521 25/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
522 24/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
523 23/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
524 22/10/2014 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
525 18/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
526 17/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
527 16/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
528 15/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
529 14/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
530 13/10/2014 7 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
531 06/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
532 05/10/2014 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
533 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
534 19/09/2014 24 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
535 26/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
536 25/08/2014 11 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
537 14/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
538 13/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
539 12/08/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
540 10/08/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
541 05/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
542 04/08/2014 4 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
543 31/07/2014 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
544 23/07/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
545 22/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
546 20/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
547 19/07/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
548 18/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
549 17/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
550 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
551 14/07/2014 4 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
552 10/07/2014 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
553 03/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
554 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
555 01/07/2014 6 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
556 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
557 24/06/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
558 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
559 10/06/2014 5 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
560 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
561 04/06/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
562 03/06/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
563 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
564 18/05/2014 9 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
565 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
566 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
567 07/05/2014 7 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
568 30/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
569 28/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
570 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
571 26/04/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
572 24/04/2014 24 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
573 31/03/2014 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
574 25/03/2014 26 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
575 27/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
576 25/02/2014 18 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
577 07/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
578 06/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
579 04/02/2014 27 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
580 08/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
581 07/01/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
582 02/01/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
583 31/12/2013 9 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
584 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
585 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
586 20/12/2013 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
587 16/12/2013 10 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
588 06/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
589 05/12/2013 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
590 22/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
591 21/11/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
592 15/11/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
593 31/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
594 30/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
595 15/10/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
596 11/10/2013 8 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
597 03/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
598 18/09/2013 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
599 13/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
600 12/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
601 11/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
602 10/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
603 04/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
604 29/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
605 28/08/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
606 13/08/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
607 07/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
608 06/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
609 05/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
610 04/08/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
611 03/08/2013 15 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
612 19/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
613 18/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
614 17/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
615 16/07/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
616 14/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
617 13/07/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
618 11/07/2013 11 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
619 30/06/2013 11 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
620 19/06/2013 76 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
621 04/04/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
622 03/04/2013 19 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
623 15/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
624 14/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
625 13/03/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
626 11/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
627 10/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
628 09/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
629 08/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
630 07/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
631 06/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
632 05/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
633 04/03/2013 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
634 01/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
635 28/02/2013 7 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
636 21/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
637 20/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
638 19/02/2013 14 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
639 05/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
640 04/02/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
641 02/02/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
642 29/01/2013 8 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
643 21/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
644 18/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
645 15/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
646 14/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
647 09/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
648 08/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
649 03/01/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
650 30/12/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
651 29/12/2012 26 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
652 03/12/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
653 29/11/2012 17 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
654 12/11/2012 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mua5giay
655 10/11/2012 20 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayhanchaua
656 21/10/2012 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
657 08/10/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
658 04/10/2012 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
659 01/10/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
660 30/09/2012 12 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
661 18/09/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
662 14/09/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
663 10/09/2012 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
664 03/09/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
665 02/09/2012 6 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
666 27/08/2012 20 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
667 07/08/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
668 06/08/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
669 02/08/2012 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
670 31/07/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
671 30/07/2012 14 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
672 16/07/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
673 15/07/2012 1.180.000 ₫ tanphucompany
Có tổng cộng 673 thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 đã được hệ thống ghi lại.