Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Súng phun sơn Yunica K888

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/02/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
2 26/02/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
3 25/02/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
4 23/02/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
5 22/02/2017 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
6 19/02/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
7 18/02/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
8 17/02/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
9 15/02/2017 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
10 11/02/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
11 10/02/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
12 08/02/2017 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
13 24/01/2017 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
14 21/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
15 20/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienmaysaoviet
16 19/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
17 18/01/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
18 16/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
19 15/01/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
20 14/01/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
21 12/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
22 11/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
23 10/01/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
24 08/01/2017 10 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
25 29/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
26 28/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
27 27/12/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
28 22/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
29 21/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
30 20/12/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
31 17/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
32 16/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
33 15/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
34 14/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
35 13/12/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
36 11/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbianphatco
37 10/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
38 09/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
39 08/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbianphatco
40 07/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
41 06/12/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
42 02/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
43 01/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
44 30/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
45 29/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
46 28/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
47 27/11/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
48 23/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
49 22/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
50 21/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
51 20/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
52 19/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
53 18/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
54 17/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbianphatco
55 16/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
56 15/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
57 14/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
58 13/11/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
59 10/11/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
60 07/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
61 06/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
62 05/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
63 04/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
64 03/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
65 02/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
66 01/11/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
67 29/10/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
68 28/10/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
69 27/10/2016 16 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
70 11/10/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
71 08/10/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
72 07/10/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
73 06/10/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
74 04/10/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
75 03/10/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
76 02/10/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
77 28/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
78 27/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
79 26/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
80 25/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
81 24/09/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
82 23/09/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
83 22/09/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
84 21/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
85 20/09/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
86 18/09/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
87 16/09/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
88 12/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
89 11/09/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
90 10/09/2016 59 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
91 13/07/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
92 08/07/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
93 07/07/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
94 05/07/2016 12 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi 330vn
95 23/06/2016 5 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
96 18/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
97 16/06/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
98 14/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
99 13/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
100 12/06/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
101 09/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
102 08/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
103 06/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
104 05/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
105 03/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
106 02/06/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
107 31/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
108 30/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
109 28/05/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
110 24/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
111 23/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
112 22/05/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
113 20/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
114 19/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
115 18/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
116 17/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
117 16/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
118 14/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
119 13/05/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
120 10/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
121 09/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
122 07/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ketnoitieudung
123 06/05/2016 1 ngày 1.380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
124 05/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhaiminh
125 04/05/2016 3 ngày 1.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
126 01/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
127 30/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
128 29/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
129 28/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
130 27/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
131 26/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
132 25/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
133 24/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
134 23/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
135 22/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
136 21/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
137 20/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
138 19/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
139 18/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
140 17/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
141 16/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
142 15/04/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
143 13/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
144 12/04/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
145 10/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
146 09/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
147 08/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
148 07/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
149 06/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
150 05/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
151 04/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
152 03/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
153 02/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
154 01/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
155 31/03/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
156 29/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
157 28/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
158 27/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
159 26/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
160 25/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
161 24/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
162 23/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
163 22/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
164 21/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
165 20/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
166 19/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
167 18/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
168 17/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
169 16/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
170 15/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
171 14/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
172 13/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
173 12/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
174 11/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
175 10/03/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
176 07/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
177 06/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
178 05/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
179 04/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
180 03/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
181 02/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
182 01/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
183 29/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
184 28/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
185 27/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
186 26/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
187 25/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
188 24/02/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
189 20/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
190 19/02/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
191 18/02/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
192 15/02/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
193 12/02/2016 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
194 06/02/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhaiminh
195 05/02/2016 4 ngày 1.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
196 01/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
197 31/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
198 30/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
199 29/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
200 28/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
201 27/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
202 26/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
203 25/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
204 24/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
205 23/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
206 22/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
207 21/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
208 20/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
209 19/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
210 18/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
211 17/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
212 16/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
213 15/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
214 14/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
215 13/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
216 12/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
217 11/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
218 10/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
219 09/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
220 08/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
221 07/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
222 06/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
223 05/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
224 04/01/2016 19 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
225 16/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
226 15/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
227 14/12/2015 19 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
228 25/11/2015 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
229 19/11/2015 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
230 13/11/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
231 11/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
232 10/11/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
233 08/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
234 07/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
235 06/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
236 05/11/2015 14 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
237 22/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
238 21/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
239 20/10/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
240 18/10/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
241 16/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
242 15/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
243 14/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
244 12/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
245 10/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
246 09/10/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ songkimthinh
247 08/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
248 07/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
249 06/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
250 05/10/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
251 04/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
252 03/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
253 02/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ congnghieptinphat
254 30/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
255 29/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
256 28/09/2015 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ congnghieptinphat
257 23/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
258 22/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
259 21/09/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hancatchaua
260 19/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
261 18/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hancatchaua
262 17/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
263 16/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
264 15/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
265 14/09/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
266 12/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
267 11/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
268 10/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
269 09/09/2015 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
270 03/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
271 02/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
272 01/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
273 31/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
274 30/08/2015 8 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
275 22/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
276 21/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
277 20/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
278 19/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
279 18/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
280 17/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
281 16/08/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
282 14/08/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
283 13/08/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ songkimthinh
284 12/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
285 11/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
286 10/08/2015 5 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
287 05/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
288 04/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
289 03/08/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
290 01/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
291 31/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
292 30/07/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
293 28/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
294 27/07/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
295 25/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
296 24/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
297 23/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
298 22/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
299 21/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
300 20/07/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
301 17/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
302 16/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ maycongnghiep_online
303 15/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
304 14/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
305 13/07/2015 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
306 09/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
307 08/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
308 07/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
309 06/07/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ maycongnghiep_online
310 03/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
311 02/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
312 01/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
313 30/06/2015 6 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayhaiminh
314 24/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
315 23/06/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
316 22/06/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
317 19/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ sieuthimayonline
318 18/06/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
319 17/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
320 16/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
321 15/06/2015 3 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ sieuthimayonline
322 12/06/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
323 10/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
324 09/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangduongayz
325 08/06/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
326 07/06/2015 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
327 04/06/2015 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
328 28/05/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
329 27/05/2015 4 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
330 23/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
331 22/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
332 21/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
333 20/05/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ mua5giay
334 19/05/2015 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
335 17/05/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
336 16/05/2015 3 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
337 13/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
338 12/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
339 11/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
340 10/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
341 09/05/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
342 07/05/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
343 06/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
344 05/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
345 04/05/2015 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
346 02/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
347 01/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
348 30/04/2015 6 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
349 24/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
350 23/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangduongayz
351 22/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
352 21/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
353 20/04/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
354 18/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
355 17/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
356 16/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
357 15/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ sieuthimayonline
358 14/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
359 13/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
360 12/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
361 11/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
362 10/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mua5giay
363 09/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
364 08/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
365 07/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
366 06/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
367 05/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
368 04/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
369 03/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
370 02/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
371 01/04/2015 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mua5giay
372 25/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
373 24/03/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
374 23/03/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
375 22/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
376 21/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
377 20/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
378 19/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
379 18/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
380 17/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
381 16/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
382 15/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ sieuthimayonline
383 14/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
384 13/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ sieuthimayonline
385 12/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
386 11/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ hancatchaua
387 10/03/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
388 09/03/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
389 07/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
390 06/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
391 05/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
392 04/03/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
393 03/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
394 02/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
395 01/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
396 28/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
397 27/02/2015 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
398 19/02/2015 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
399 13/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
400 12/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
401 11/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
402 10/02/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
403 09/02/2015 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
404 05/02/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
405 03/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
406 02/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
407 01/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
408 31/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
409 30/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
410 29/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
411 28/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
412 27/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
413 26/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ maybienapvnn
414 25/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
415 24/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
416 23/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
417 22/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
418 21/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
419 20/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
420 19/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
421 18/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
422 17/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
423 16/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
424 15/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
425 14/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
426 13/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
427 12/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
428 11/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
429 10/01/2015 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
430 07/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
431 06/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
432 05/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
433 04/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
434 03/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
435 02/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
436 01/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
437 31/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
438 29/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
439 28/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
440 26/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
441 25/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
442 24/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
443 22/12/2014 3 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
444 19/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
445 18/12/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
446 16/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
447 15/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
448 14/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
449 13/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
450 12/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
451 11/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
452 10/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
453 09/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
454 08/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
455 07/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
456 06/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
457 05/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
458 04/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
459 03/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
460 02/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
461 01/12/2014 8 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
462 23/11/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
463 21/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
464 20/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
465 19/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
466 18/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
467 17/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
468 16/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
469 15/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
470 14/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
471 13/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
472 12/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
473 11/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
474 10/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
475 09/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
476 08/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
477 06/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
478 05/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
479 04/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
480 03/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
481 01/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
482 31/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
483 30/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
484 29/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
485 28/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
486 27/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
487 26/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
488 25/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
489 24/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
490 23/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
491 22/10/2014 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
492 18/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
493 17/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
494 16/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
495 15/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
496 14/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
497 13/10/2014 7 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
498 06/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
499 05/10/2014 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
500 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
501 19/09/2014 24 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
502 26/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
503 25/08/2014 11 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
504 14/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
505 13/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
506 12/08/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
507 10/08/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
508 05/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
509 04/08/2014 4 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
510 31/07/2014 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
511 23/07/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
512 22/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
513 20/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
514 19/07/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
515 18/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
516 17/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
517 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
518 14/07/2014 4 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
519 10/07/2014 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
520 03/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
521 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
522 01/07/2014 6 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
523 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
524 24/06/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
525 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
526 10/06/2014 5 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
527 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
528 04/06/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
529 03/06/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
530 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
531 18/05/2014 9 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
532 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
533 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
534 07/05/2014 7 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
535 30/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
536 28/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
537 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
538 26/04/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
539 24/04/2014 24 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
540 31/03/2014 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
541 25/03/2014 26 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
542 27/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
543 25/02/2014 18 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
544 07/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
545 06/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
546 04/02/2014 27 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
547 08/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
548 07/01/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
549 02/01/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
550 31/12/2013 9 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
551 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
552 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
553 20/12/2013 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
554 16/12/2013 10 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
555 06/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
556 05/12/2013 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
557 22/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
558 21/11/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
559 15/11/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
560 31/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
561 30/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
562 15/10/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
563 11/10/2013 8 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
564 03/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
565 18/09/2013 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
566 13/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
567 12/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
568 11/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
569 10/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
570 04/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
571 29/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
572 28/08/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
573 13/08/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
574 07/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
575 06/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
576 05/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
577 04/08/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
578 03/08/2013 15 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
579 19/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
580 18/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
581 17/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
582 16/07/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
583 14/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
584 13/07/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
585 11/07/2013 11 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
586 30/06/2013 11 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
587 19/06/2013 76 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
588 04/04/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
589 03/04/2013 19 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
590 15/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
591 14/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
592 13/03/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
593 11/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
594 10/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
595 09/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
596 08/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
597 07/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
598 06/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
599 05/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
600 04/03/2013 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
601 01/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
602 28/02/2013 7 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
603 21/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
604 20/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
605 19/02/2013 14 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
606 05/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
607 04/02/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
608 02/02/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
609 29/01/2013 8 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
610 21/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
611 18/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
612 15/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
613 14/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
614 09/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
615 08/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
616 03/01/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
617 30/12/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
618 29/12/2012 26 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
619 03/12/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
620 29/11/2012 17 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
621 12/11/2012 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mua5giay
622 10/11/2012 20 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayhanchaua
623 21/10/2012 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
624 08/10/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
625 04/10/2012 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
626 01/10/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
627 30/09/2012 12 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
628 18/09/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
629 14/09/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
630 10/09/2012 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
631 03/09/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
632 02/09/2012 6 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
633 27/08/2012 20 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
634 07/08/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
635 06/08/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
636 02/08/2012 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
637 31/07/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
638 30/07/2012 14 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
639 16/07/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
640 15/07/2012 1.180.000 ₫ tanphucompany
Có tổng cộng 640 thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 đã được hệ thống ghi lại.