Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Súng phun sơn Yunica K888

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/10/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
2 22/10/2017 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
3 18/10/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
4 16/10/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
5 14/10/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
6 13/10/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
7 12/10/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
8 10/10/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
9 09/10/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
10 07/10/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
11 06/10/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
12 05/10/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
13 04/10/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
14 03/10/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
15 02/10/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
16 30/09/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
17 28/09/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
18 27/09/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
19 26/09/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
20 24/09/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
21 23/09/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
22 22/09/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
23 21/09/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
24 19/09/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
25 18/09/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
26 17/09/2017 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
27 14/09/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
28 13/09/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
29 11/09/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
30 10/09/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
31 09/09/2017 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
32 05/09/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
33 03/09/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
34 01/09/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
35 31/08/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienmaysaoviet
36 30/08/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
37 28/08/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ThietBiPro
38 26/08/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
39 24/08/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ThietBiPro
40 22/08/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
41 21/08/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ThietBiPro
42 20/08/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
43 19/08/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ThietBiPro
44 18/08/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
45 17/08/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ThietBiPro
46 16/08/2017 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ThietBiPro
47 12/08/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
48 11/08/2017 6 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ThietBiPro
49 05/08/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
50 04/08/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ThietBiPro
51 03/08/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ThietBiPro
52 02/08/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ThietBiPro
53 01/08/2017 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ThietBiPro
54 29/07/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
55 28/07/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
56 27/07/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
57 26/07/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
58 25/07/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
59 24/07/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
60 22/07/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
61 21/07/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
62 19/07/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
63 18/07/2017 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
64 15/07/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
65 14/07/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
66 13/07/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
67 12/07/2017 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
68 08/07/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
69 07/07/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
70 06/07/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
71 05/07/2017 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
72 28/06/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
73 27/06/2017 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
74 24/06/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
75 22/06/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
76 21/06/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
77 20/06/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
78 19/06/2017 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
79 16/06/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
80 15/06/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
81 14/06/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
82 13/06/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
83 11/06/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
84 10/06/2017 5 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
85 05/06/2017 3 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
86 02/06/2017 3 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
87 30/05/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
88 29/05/2017 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
89 26/05/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
90 24/05/2017 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
91 20/05/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
92 19/05/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
93 18/05/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
94 17/05/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
95 16/05/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
96 15/05/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienmaysaoviet
97 14/05/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
98 13/05/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
99 11/05/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
100 10/05/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
101 09/05/2017 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
102 05/05/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
103 04/05/2017 8 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
104 26/04/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
105 25/04/2017 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
106 22/04/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
107 21/04/2017 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
108 14/04/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
109 13/04/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
110 11/04/2017 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
111 07/04/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
112 05/04/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
113 04/04/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
114 03/04/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienmaysaoviet
115 02/04/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
116 01/04/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
117 31/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
118 30/03/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ThietBiPro
119 29/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
120 28/03/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ThietBiPro
121 27/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienmaysaoviet
122 26/03/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
123 24/03/2017 5 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ThietBiPro
124 19/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
125 18/03/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
126 17/03/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
127 15/03/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
128 13/03/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
129 11/03/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
130 09/03/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
131 08/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
132 07/03/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
133 05/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
134 04/03/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
135 03/03/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
136 01/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
137 28/02/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
138 26/02/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
139 25/02/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
140 23/02/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
141 22/02/2017 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
142 19/02/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
143 18/02/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
144 17/02/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
145 15/02/2017 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
146 11/02/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
147 10/02/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
148 08/02/2017 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
149 24/01/2017 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
150 21/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
151 20/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienmaysaoviet
152 19/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
153 18/01/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
154 16/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
155 15/01/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
156 14/01/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
157 12/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
158 11/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
159 10/01/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
160 08/01/2017 10 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
161 29/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
162 28/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
163 27/12/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
164 22/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
165 21/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
166 20/12/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
167 17/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
168 16/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
169 15/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
170 14/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
171 13/12/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
172 11/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbianphatco
173 10/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
174 09/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
175 08/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbianphatco
176 07/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
177 06/12/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
178 02/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
179 01/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
180 30/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
181 29/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
182 28/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
183 27/11/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
184 23/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
185 22/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
186 21/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
187 20/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
188 19/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
189 18/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
190 17/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbianphatco
191 16/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
192 15/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
193 14/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
194 13/11/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
195 10/11/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
196 07/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
197 06/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
198 05/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
199 04/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
200 03/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
201 02/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
202 01/11/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
203 29/10/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
204 28/10/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
205 27/10/2016 16 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
206 11/10/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
207 08/10/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
208 07/10/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
209 06/10/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
210 04/10/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
211 03/10/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
212 02/10/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
213 28/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
214 27/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
215 26/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
216 25/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
217 24/09/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
218 23/09/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
219 22/09/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
220 21/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
221 20/09/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
222 18/09/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
223 16/09/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
224 12/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
225 11/09/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
226 10/09/2016 59 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
227 13/07/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
228 08/07/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
229 07/07/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
230 05/07/2016 12 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi 330vn
231 23/06/2016 5 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
232 18/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
233 16/06/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
234 14/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
235 13/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
236 12/06/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
237 09/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
238 08/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
239 06/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
240 05/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
241 03/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
242 02/06/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
243 31/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
244 30/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
245 28/05/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
246 24/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
247 23/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
248 22/05/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
249 20/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
250 19/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
251 18/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
252 17/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
253 16/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
254 14/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
255 13/05/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
256 10/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
257 09/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
258 07/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ketnoitieudung
259 06/05/2016 1 ngày 1.380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
260 05/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhaiminh
261 04/05/2016 3 ngày 1.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
262 01/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
263 30/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
264 29/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
265 28/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
266 27/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
267 26/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
268 25/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
269 24/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
270 23/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
271 22/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
272 21/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
273 20/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
274 19/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
275 18/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
276 17/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
277 16/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
278 15/04/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
279 13/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
280 12/04/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
281 10/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
282 09/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
283 08/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
284 07/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
285 06/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
286 05/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
287 04/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
288 03/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
289 02/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
290 01/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
291 31/03/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
292 29/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
293 28/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
294 27/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
295 26/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
296 25/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
297 24/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
298 23/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
299 22/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
300 21/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
301 20/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
302 19/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
303 18/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
304 17/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
305 16/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
306 15/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
307 14/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
308 13/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
309 12/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
310 11/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
311 10/03/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
312 07/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
313 06/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
314 05/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
315 04/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
316 03/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
317 02/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
318 01/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
319 29/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
320 28/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
321 27/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
322 26/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
323 25/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
324 24/02/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
325 20/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
326 19/02/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
327 18/02/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
328 15/02/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
329 12/02/2016 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
330 06/02/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhaiminh
331 05/02/2016 4 ngày 1.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
332 01/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
333 31/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
334 30/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
335 29/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
336 28/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
337 27/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
338 26/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
339 25/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
340 24/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
341 23/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
342 22/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
343 21/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
344 20/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
345 19/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
346 18/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
347 17/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
348 16/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
349 15/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
350 14/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
351 13/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
352 12/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
353 11/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
354 10/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
355 09/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
356 08/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
357 07/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
358 06/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
359 05/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
360 04/01/2016 19 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
361 16/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
362 15/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
363 14/12/2015 19 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
364 25/11/2015 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
365 19/11/2015 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
366 13/11/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
367 11/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
368 10/11/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
369 08/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
370 07/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
371 06/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
372 05/11/2015 14 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
373 22/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
374 21/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
375 20/10/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
376 18/10/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
377 16/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
378 15/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
379 14/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
380 12/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
381 10/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
382 09/10/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ songkimthinh
383 08/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
384 07/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
385 06/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
386 05/10/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
387 04/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
388 03/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
389 02/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ congnghieptinphat
390 30/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
391 29/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
392 28/09/2015 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ congnghieptinphat
393 23/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
394 22/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
395 21/09/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hancatchaua
396 19/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
397 18/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hancatchaua
398 17/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
399 16/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
400 15/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
401 14/09/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
402 12/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
403 11/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
404 10/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
405 09/09/2015 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
406 03/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
407 02/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
408 01/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
409 31/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
410 30/08/2015 8 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
411 22/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
412 21/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
413 20/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
414 19/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
415 18/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
416 17/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
417 16/08/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
418 14/08/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
419 13/08/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ songkimthinh
420 12/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
421 11/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
422 10/08/2015 5 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
423 05/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
424 04/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
425 03/08/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
426 01/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
427 31/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
428 30/07/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
429 28/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
430 27/07/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
431 25/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
432 24/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
433 23/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
434 22/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
435 21/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
436 20/07/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
437 17/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
438 16/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ maycongnghiep_online
439 15/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
440 14/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
441 13/07/2015 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
442 09/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
443 08/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
444 07/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
445 06/07/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ maycongnghiep_online
446 03/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
447 02/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
448 01/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
449 30/06/2015 6 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayhaiminh
450 24/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
451 23/06/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
452 22/06/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
453 19/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ sieuthimayonline
454 18/06/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
455 17/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
456 16/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
457 15/06/2015 3 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ sieuthimayonline
458 12/06/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
459 10/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
460 09/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangduongayz
461 08/06/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
462 07/06/2015 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
463 04/06/2015 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
464 28/05/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
465 27/05/2015 4 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
466 23/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
467 22/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
468 21/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
469 20/05/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ mua5giay
470 19/05/2015 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
471 17/05/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
472 16/05/2015 3 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
473 13/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
474 12/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
475 11/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
476 10/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
477 09/05/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
478 07/05/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
479 06/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
480 05/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
481 04/05/2015 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
482 02/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
483 01/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
484 30/04/2015 6 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
485 24/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
486 23/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangduongayz
487 22/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
488 21/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
489 20/04/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
490 18/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
491 17/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
492 16/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
493 15/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ sieuthimayonline
494 14/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
495 13/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
496 12/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
497 11/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
498 10/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mua5giay
499 09/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
500 08/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
501 07/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
502 06/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
503 05/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
504 04/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
505 03/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
506 02/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
507 01/04/2015 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mua5giay
508 25/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
509 24/03/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
510 23/03/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
511 22/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
512 21/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
513 20/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
514 19/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
515 18/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
516 17/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
517 16/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
518 15/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ sieuthimayonline
519 14/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
520 13/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ sieuthimayonline
521 12/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
522 11/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ hancatchaua
523 10/03/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
524 09/03/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
525 07/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
526 06/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
527 05/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
528 04/03/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
529 03/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
530 02/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
531 01/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
532 28/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
533 27/02/2015 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
534 19/02/2015 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
535 13/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
536 12/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
537 11/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
538 10/02/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
539 09/02/2015 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
540 05/02/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
541 03/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
542 02/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
543 01/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
544 31/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
545 30/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
546 29/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
547 28/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
548 27/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
549 26/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ maybienapvnn
550 25/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
551 24/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
552 23/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
553 22/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
554 21/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
555 20/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
556 19/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
557 18/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
558 17/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
559 16/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
560 15/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
561 14/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
562 13/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
563 12/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
564 11/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
565 10/01/2015 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
566 07/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
567 06/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
568 05/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
569 04/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
570 03/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
571 02/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
572 01/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
573 31/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
574 29/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
575 28/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
576 26/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
577 25/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
578 24/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
579 22/12/2014 3 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
580 19/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
581 18/12/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
582 16/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
583 15/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
584 14/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
585 13/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
586 12/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
587 11/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
588 10/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
589 09/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
590 08/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
591 07/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
592 06/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
593 05/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
594 04/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
595 03/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
596 02/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
597 01/12/2014 8 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
598 23/11/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
599 21/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
600 20/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
601 19/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
602 18/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
603 17/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
604 16/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
605 15/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
606 14/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
607 13/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
608 12/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
609 11/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
610 10/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
611 09/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
612 08/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
613 06/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
614 05/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
615 04/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
616 03/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
617 01/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
618 31/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
619 30/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
620 29/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
621 28/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
622 27/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
623 26/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
624 25/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
625 24/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
626 23/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
627 22/10/2014 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
628 18/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
629 17/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
630 16/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
631 15/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
632 14/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
633 13/10/2014 7 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
634 06/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
635 05/10/2014 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
636 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
637 19/09/2014 24 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
638 26/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
639 25/08/2014 11 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
640 14/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
641 13/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
642 12/08/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
643 10/08/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
644 05/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
645 04/08/2014 4 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
646 31/07/2014 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
647 23/07/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
648 22/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
649 20/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
650 19/07/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
651 18/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
652 17/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
653 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
654 14/07/2014 4 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
655 10/07/2014 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
656 03/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
657 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
658 01/07/2014 6 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
659 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
660 24/06/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
661 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
662 10/06/2014 5 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
663 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
664 04/06/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
665 03/06/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
666 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
667 18/05/2014 9 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
668 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
669 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
670 07/05/2014 7 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
671 30/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
672 28/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
673 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
674 26/04/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
675 24/04/2014 24 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
676 31/03/2014 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
677 25/03/2014 26 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
678 27/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
679 25/02/2014 18 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
680 07/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
681 06/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
682 04/02/2014 27 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
683 08/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
684 07/01/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
685 02/01/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
686 31/12/2013 9 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
687 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
688 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
689 20/12/2013 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
690 16/12/2013 10 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
691 06/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
692 05/12/2013 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
693 22/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
694 21/11/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
695 15/11/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
696 31/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
697 30/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
698 15/10/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
699 11/10/2013 8 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
700 03/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
701 18/09/2013 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
702 13/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
703 12/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
704 11/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
705 10/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
706 04/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
707 29/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
708 28/08/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
709 13/08/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
710 07/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
711 06/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
712 05/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
713 04/08/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
714 03/08/2013 15 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
715 19/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
716 18/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
717 17/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
718 16/07/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
719 14/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
720 13/07/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
721 11/07/2013 11 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
722 30/06/2013 11 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
723 19/06/2013 76 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
724 04/04/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
725 03/04/2013 19 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
726 15/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
727 14/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
728 13/03/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
729 11/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
730 10/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
731 09/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
732 08/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
733 07/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
734 06/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
735 05/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
736 04/03/2013 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
737 01/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
738 28/02/2013 7 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
739 21/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
740 20/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
741 19/02/2013 14 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
742 05/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
743 04/02/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
744 02/02/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
745 29/01/2013 8 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
746 21/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
747 18/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
748 15/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
749 14/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
750 09/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
751 08/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
752 03/01/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
753 30/12/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
754 29/12/2012 26 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
755 03/12/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
756 29/11/2012 17 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
757 12/11/2012 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mua5giay
758 10/11/2012 20 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayhanchaua
759 21/10/2012 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
760 08/10/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
761 04/10/2012 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
762 01/10/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
763 30/09/2012 12 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
764 18/09/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
765 14/09/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
766 10/09/2012 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
767 03/09/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
768 02/09/2012 6 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
769 27/08/2012 20 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
770 07/08/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
771 06/08/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
772 02/08/2012 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
773 31/07/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
774 30/07/2012 14 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
775 16/07/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
776 15/07/2012 1.180.000 ₫ tanphucompany
Có tổng cộng 776 thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 đã được hệ thống ghi lại.