• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Súng phun sơn Yunica K888

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/07/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
2 22/07/2014 2 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
3 20/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
4 19/07/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
5 18/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
6 17/07/2014 2 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
7 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
8 14/07/2014 4 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
9 10/07/2014 7 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
10 03/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
11 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
12 01/07/2014 6 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
13 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
14 24/06/2014 13 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
15 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
16 10/06/2014 5 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
17 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
18 04/06/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
19 03/06/2014 15 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
20 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
21 18/05/2014 9 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
22 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
23 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
24 07/05/2014 7 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
25 30/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
26 28/04/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
27 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
28 26/04/2014 2 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
29 24/04/2014 24 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
30 31/03/2014 6 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
31 25/03/2014 26 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
32 27/02/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
33 25/02/2014 18 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
34 07/02/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
35 06/02/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
36 04/02/2014 27 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
37 08/01/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
38 07/01/2014 5 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
39 02/01/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
40 31/12/2013 9 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
41 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
42 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
43 20/12/2013 4 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
44 16/12/2013 10 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
45 06/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
46 05/12/2013 13 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi LongThinhCo
47 22/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
48 21/11/2013 6 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
49 15/11/2013 15 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
50 31/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
51 30/10/2013 15 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
52 15/10/2013 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
53 11/10/2013 8 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
54 03/10/2013 15 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
55 18/09/2013 5 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
56 13/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
57 12/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
58 11/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
59 10/09/2013 6 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
60 04/09/2013 6 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
61 29/08/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
62 28/08/2013 15 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
63 13/08/2013 6 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
64 07/08/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
65 06/08/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
66 05/08/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
67 04/08/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
68 03/08/2013 15 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
69 19/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
70 18/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
71 17/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
72 16/07/2013 2 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
73 14/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
74 13/07/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
75 11/07/2013 11 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
76 30/06/2013 11 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi LongThinhCo
77 19/06/2013 76 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mua5giay
78 04/04/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
79 03/04/2013 19 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
80 15/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
81 14/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi ketnoitieudung
82 13/03/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
83 11/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
84 10/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
85 09/03/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
86 08/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
87 07/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
88 06/03/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
89 05/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
90 04/03/2013 3 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
91 01/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
92 28/02/2013 7 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
93 21/02/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
94 20/02/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
95 19/02/2013 14 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
96 05/02/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
97 04/02/2013 2 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
98 02/02/2013 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
99 29/01/2013 8 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
100 21/01/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
101 18/01/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
102 15/01/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
103 14/01/2013 5 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
104 09/01/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
105 08/01/2013 5 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
106 03/01/2013 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
107 30/12/2012 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
108 29/12/2012 26 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
109 03/12/2012 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
110 29/11/2012 17 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
111 12/11/2012 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ mua5giay
112 10/11/2012 20 ngày 1.430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ mayhanchaua
113 21/10/2012 13 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mua5giay
114 08/10/2012 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
115 04/10/2012 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
116 01/10/2012 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
117 30/09/2012 12 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
118 18/09/2012 4 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
119 14/09/2012 4 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
120 10/09/2012 7 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
121 03/09/2012 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
122 02/09/2012 6 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
123 27/08/2012 20 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
124 07/08/2012 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
125 06/08/2012 4 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
126 02/08/2012 2 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
127 31/07/2012 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mua5giay
128 30/07/2012 14 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
129 16/07/2012 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
130 15/07/2012 1.180.000 VNĐ tanphucompany
Có tổng cộng 130 thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Thiết bị thi công > Máy phun sơn (máy phun sơn, may phun son)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Súng phun sơn Yunica K888 trong mục Máy phun sơn