• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Súng phun sơn Yunica K888

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
2 25/08/2014 11 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
3 14/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
4 13/08/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
5 12/08/2014 2 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
6 10/08/2014 5 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
7 05/08/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
8 04/08/2014 4 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
9 31/07/2014 8 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
10 23/07/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
11 22/07/2014 2 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
12 20/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
13 19/07/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
14 18/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
15 17/07/2014 2 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
16 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
17 14/07/2014 4 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
18 10/07/2014 7 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
19 03/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
20 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
21 01/07/2014 6 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
22 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
23 24/06/2014 13 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
24 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
25 10/06/2014 5 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
26 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
27 04/06/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
28 03/06/2014 15 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
29 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
30 18/05/2014 9 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
31 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
32 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
33 07/05/2014 7 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
34 30/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
35 28/04/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
36 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
37 26/04/2014 2 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
38 24/04/2014 24 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
39 31/03/2014 6 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
40 25/03/2014 26 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
41 27/02/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
42 25/02/2014 18 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
43 07/02/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
44 06/02/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
45 04/02/2014 27 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
46 08/01/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
47 07/01/2014 5 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
48 02/01/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
49 31/12/2013 9 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
50 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
51 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
52 20/12/2013 4 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
53 16/12/2013 10 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
54 06/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
55 05/12/2013 13 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi LongThinhCo
56 22/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
57 21/11/2013 6 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
58 15/11/2013 15 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
59 31/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
60 30/10/2013 15 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
61 15/10/2013 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
62 11/10/2013 8 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
63 03/10/2013 15 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
64 18/09/2013 5 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
65 13/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
66 12/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
67 11/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
68 10/09/2013 6 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
69 04/09/2013 6 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
70 29/08/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
71 28/08/2013 15 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
72 13/08/2013 6 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
73 07/08/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
74 06/08/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
75 05/08/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
76 04/08/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
77 03/08/2013 15 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
78 19/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
79 18/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
80 17/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
81 16/07/2013 2 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
82 14/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
83 13/07/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
84 11/07/2013 11 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
85 30/06/2013 11 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi LongThinhCo
86 19/06/2013 76 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mua5giay
87 04/04/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
88 03/04/2013 19 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
89 15/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
90 14/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi ketnoitieudung
91 13/03/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
92 11/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
93 10/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
94 09/03/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
95 08/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
96 07/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
97 06/03/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
98 05/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
99 04/03/2013 3 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
100 01/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
101 28/02/2013 7 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
102 21/02/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
103 20/02/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
104 19/02/2013 14 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
105 05/02/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
106 04/02/2013 2 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
107 02/02/2013 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
108 29/01/2013 8 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
109 21/01/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
110 18/01/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
111 15/01/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
112 14/01/2013 5 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
113 09/01/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
114 08/01/2013 5 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
115 03/01/2013 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
116 30/12/2012 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
117 29/12/2012 26 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
118 03/12/2012 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
119 29/11/2012 17 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
120 12/11/2012 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ mua5giay
121 10/11/2012 20 ngày 1.430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ mayhanchaua
122 21/10/2012 13 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mua5giay
123 08/10/2012 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
124 04/10/2012 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
125 01/10/2012 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
126 30/09/2012 12 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
127 18/09/2012 4 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
128 14/09/2012 4 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
129 10/09/2012 7 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
130 03/09/2012 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
131 02/09/2012 6 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
132 27/08/2012 20 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
133 07/08/2012 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
134 06/08/2012 4 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
135 02/08/2012 2 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
136 31/07/2012 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mua5giay
137 30/07/2012 14 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
138 16/07/2012 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
139 15/07/2012 1.180.000 VNĐ tanphucompany
Có tổng cộng 139 thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Thiết bị thi công > Máy phun sơn (máy phun sơn, may phun son)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Súng phun sơn Yunica K888 trong mục Máy phun sơn