Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Súng phun sơn Yunica K888

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/05/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
2 19/05/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
3 18/05/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
4 17/05/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
5 16/05/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
6 15/05/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienmaysaoviet
7 14/05/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
8 13/05/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
9 11/05/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
10 10/05/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
11 09/05/2017 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
12 05/05/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
13 04/05/2017 8 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
14 26/04/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
15 25/04/2017 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
16 22/04/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
17 21/04/2017 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
18 14/04/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
19 13/04/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
20 11/04/2017 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
21 07/04/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
22 05/04/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
23 04/04/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
24 03/04/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienmaysaoviet
25 02/04/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
26 01/04/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
27 31/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
28 30/03/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ThietBiPro
29 29/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
30 28/03/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ThietBiPro
31 27/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienmaysaoviet
32 26/03/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
33 24/03/2017 5 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ThietBiPro
34 19/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
35 18/03/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
36 17/03/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
37 15/03/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
38 13/03/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
39 11/03/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
40 09/03/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
41 08/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
42 07/03/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
43 05/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
44 04/03/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
45 03/03/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
46 01/03/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
47 28/02/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
48 26/02/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
49 25/02/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
50 23/02/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
51 22/02/2017 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
52 19/02/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
53 18/02/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
54 17/02/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
55 15/02/2017 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
56 11/02/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
57 10/02/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
58 08/02/2017 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
59 24/01/2017 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
60 21/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
61 20/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienmaysaoviet
62 19/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
63 18/01/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
64 16/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
65 15/01/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
66 14/01/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
67 12/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
68 11/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
69 10/01/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
70 08/01/2017 10 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
71 29/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
72 28/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
73 27/12/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
74 22/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
75 21/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
76 20/12/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
77 17/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
78 16/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
79 15/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
80 14/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
81 13/12/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
82 11/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbianphatco
83 10/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
84 09/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
85 08/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbianphatco
86 07/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
87 06/12/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
88 02/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
89 01/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
90 30/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
91 29/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
92 28/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
93 27/11/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
94 23/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
95 22/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
96 21/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
97 20/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
98 19/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
99 18/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
100 17/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbianphatco
101 16/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
102 15/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
103 14/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
104 13/11/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
105 10/11/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
106 07/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
107 06/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
108 05/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
109 04/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
110 03/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
111 02/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
112 01/11/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
113 29/10/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
114 28/10/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
115 27/10/2016 16 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
116 11/10/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
117 08/10/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
118 07/10/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
119 06/10/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
120 04/10/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
121 03/10/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
122 02/10/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
123 28/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
124 27/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
125 26/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
126 25/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
127 24/09/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
128 23/09/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
129 22/09/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
130 21/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
131 20/09/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
132 18/09/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
133 16/09/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
134 12/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
135 11/09/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
136 10/09/2016 59 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
137 13/07/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
138 08/07/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
139 07/07/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
140 05/07/2016 12 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi 330vn
141 23/06/2016 5 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
142 18/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
143 16/06/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
144 14/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
145 13/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
146 12/06/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
147 09/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
148 08/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
149 06/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
150 05/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
151 03/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
152 02/06/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
153 31/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
154 30/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
155 28/05/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
156 24/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
157 23/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
158 22/05/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
159 20/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
160 19/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
161 18/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
162 17/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
163 16/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
164 14/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
165 13/05/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
166 10/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
167 09/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
168 07/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ketnoitieudung
169 06/05/2016 1 ngày 1.380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
170 05/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhaiminh
171 04/05/2016 3 ngày 1.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
172 01/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
173 30/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
174 29/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
175 28/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
176 27/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
177 26/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
178 25/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
179 24/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
180 23/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
181 22/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
182 21/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
183 20/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
184 19/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
185 18/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
186 17/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
187 16/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
188 15/04/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
189 13/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
190 12/04/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
191 10/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
192 09/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
193 08/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
194 07/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
195 06/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
196 05/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
197 04/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
198 03/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
199 02/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
200 01/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
201 31/03/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
202 29/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
203 28/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
204 27/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
205 26/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
206 25/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
207 24/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
208 23/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
209 22/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
210 21/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
211 20/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
212 19/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
213 18/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
214 17/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
215 16/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
216 15/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
217 14/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
218 13/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
219 12/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
220 11/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
221 10/03/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
222 07/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
223 06/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
224 05/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
225 04/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
226 03/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
227 02/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
228 01/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
229 29/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
230 28/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
231 27/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
232 26/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
233 25/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
234 24/02/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
235 20/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
236 19/02/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
237 18/02/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
238 15/02/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
239 12/02/2016 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
240 06/02/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhaiminh
241 05/02/2016 4 ngày 1.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
242 01/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
243 31/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
244 30/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
245 29/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
246 28/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
247 27/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
248 26/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
249 25/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
250 24/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
251 23/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
252 22/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
253 21/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
254 20/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
255 19/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
256 18/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
257 17/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
258 16/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
259 15/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
260 14/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
261 13/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
262 12/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
263 11/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
264 10/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
265 09/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
266 08/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
267 07/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
268 06/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
269 05/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
270 04/01/2016 19 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
271 16/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
272 15/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
273 14/12/2015 19 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
274 25/11/2015 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
275 19/11/2015 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
276 13/11/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
277 11/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
278 10/11/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
279 08/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
280 07/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
281 06/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
282 05/11/2015 14 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
283 22/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
284 21/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
285 20/10/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
286 18/10/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
287 16/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
288 15/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
289 14/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
290 12/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
291 10/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
292 09/10/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ songkimthinh
293 08/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
294 07/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
295 06/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
296 05/10/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
297 04/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
298 03/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
299 02/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ congnghieptinphat
300 30/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
301 29/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
302 28/09/2015 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ congnghieptinphat
303 23/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
304 22/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
305 21/09/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hancatchaua
306 19/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
307 18/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hancatchaua
308 17/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
309 16/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
310 15/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
311 14/09/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
312 12/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
313 11/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
314 10/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
315 09/09/2015 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
316 03/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
317 02/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
318 01/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
319 31/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
320 30/08/2015 8 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
321 22/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
322 21/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
323 20/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
324 19/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
325 18/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
326 17/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
327 16/08/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
328 14/08/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
329 13/08/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ songkimthinh
330 12/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
331 11/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
332 10/08/2015 5 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
333 05/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
334 04/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
335 03/08/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
336 01/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
337 31/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
338 30/07/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
339 28/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
340 27/07/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
341 25/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
342 24/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
343 23/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
344 22/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
345 21/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
346 20/07/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
347 17/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
348 16/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ maycongnghiep_online
349 15/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
350 14/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
351 13/07/2015 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
352 09/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
353 08/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
354 07/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
355 06/07/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ maycongnghiep_online
356 03/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
357 02/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
358 01/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
359 30/06/2015 6 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayhaiminh
360 24/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
361 23/06/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
362 22/06/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
363 19/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ sieuthimayonline
364 18/06/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
365 17/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
366 16/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
367 15/06/2015 3 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ sieuthimayonline
368 12/06/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
369 10/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
370 09/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangduongayz
371 08/06/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
372 07/06/2015 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
373 04/06/2015 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
374 28/05/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
375 27/05/2015 4 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
376 23/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
377 22/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
378 21/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
379 20/05/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ mua5giay
380 19/05/2015 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
381 17/05/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
382 16/05/2015 3 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
383 13/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
384 12/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
385 11/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
386 10/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
387 09/05/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
388 07/05/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
389 06/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
390 05/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
391 04/05/2015 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
392 02/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
393 01/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
394 30/04/2015 6 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
395 24/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
396 23/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangduongayz
397 22/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
398 21/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
399 20/04/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
400 18/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
401 17/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
402 16/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
403 15/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ sieuthimayonline
404 14/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
405 13/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
406 12/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
407 11/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
408 10/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mua5giay
409 09/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
410 08/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
411 07/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
412 06/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
413 05/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
414 04/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
415 03/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
416 02/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
417 01/04/2015 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mua5giay
418 25/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
419 24/03/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
420 23/03/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
421 22/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
422 21/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
423 20/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
424 19/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
425 18/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
426 17/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
427 16/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
428 15/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ sieuthimayonline
429 14/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
430 13/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ sieuthimayonline
431 12/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
432 11/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ hancatchaua
433 10/03/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
434 09/03/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
435 07/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
436 06/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
437 05/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
438 04/03/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
439 03/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
440 02/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
441 01/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
442 28/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
443 27/02/2015 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
444 19/02/2015 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
445 13/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
446 12/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
447 11/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
448 10/02/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
449 09/02/2015 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
450 05/02/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
451 03/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
452 02/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
453 01/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
454 31/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
455 30/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
456 29/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
457 28/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
458 27/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
459 26/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ maybienapvnn
460 25/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
461 24/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
462 23/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
463 22/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
464 21/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
465 20/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
466 19/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
467 18/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
468 17/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
469 16/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
470 15/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
471 14/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
472 13/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
473 12/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
474 11/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
475 10/01/2015 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
476 07/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
477 06/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
478 05/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
479 04/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
480 03/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
481 02/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
482 01/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
483 31/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
484 29/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
485 28/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
486 26/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
487 25/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
488 24/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
489 22/12/2014 3 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
490 19/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
491 18/12/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
492 16/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
493 15/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
494 14/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
495 13/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
496 12/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
497 11/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
498 10/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
499 09/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
500 08/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
501 07/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
502 06/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
503 05/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
504 04/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
505 03/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
506 02/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
507 01/12/2014 8 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
508 23/11/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
509 21/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
510 20/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
511 19/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
512 18/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
513 17/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
514 16/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
515 15/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
516 14/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
517 13/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
518 12/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
519 11/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
520 10/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
521 09/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
522 08/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
523 06/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
524 05/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
525 04/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
526 03/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
527 01/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
528 31/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
529 30/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
530 29/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
531 28/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
532 27/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
533 26/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
534 25/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
535 24/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
536 23/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
537 22/10/2014 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
538 18/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
539 17/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
540 16/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
541 15/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
542 14/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
543 13/10/2014 7 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
544 06/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
545 05/10/2014 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
546 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
547 19/09/2014 24 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
548 26/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
549 25/08/2014 11 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
550 14/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
551 13/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
552 12/08/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
553 10/08/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
554 05/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
555 04/08/2014 4 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
556 31/07/2014 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
557 23/07/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
558 22/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
559 20/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
560 19/07/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
561 18/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
562 17/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
563 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
564 14/07/2014 4 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
565 10/07/2014 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
566 03/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
567 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
568 01/07/2014 6 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
569 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
570 24/06/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
571 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
572 10/06/2014 5 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
573 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
574 04/06/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
575 03/06/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
576 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
577 18/05/2014 9 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
578 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
579 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
580 07/05/2014 7 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
581 30/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
582 28/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
583 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
584 26/04/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
585 24/04/2014 24 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
586 31/03/2014 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
587 25/03/2014 26 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
588 27/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
589 25/02/2014 18 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
590 07/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
591 06/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
592 04/02/2014 27 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
593 08/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
594 07/01/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
595 02/01/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
596 31/12/2013 9 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
597 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
598 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
599 20/12/2013 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
600 16/12/2013 10 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
601 06/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
602 05/12/2013 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
603 22/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
604 21/11/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
605 15/11/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
606 31/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
607 30/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
608 15/10/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
609 11/10/2013 8 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
610 03/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
611 18/09/2013 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
612 13/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
613 12/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
614 11/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
615 10/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
616 04/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
617 29/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
618 28/08/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
619 13/08/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
620 07/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
621 06/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
622 05/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
623 04/08/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
624 03/08/2013 15 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
625 19/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
626 18/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
627 17/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
628 16/07/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
629 14/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
630 13/07/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
631 11/07/2013 11 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
632 30/06/2013 11 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
633 19/06/2013 76 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
634 04/04/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
635 03/04/2013 19 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
636 15/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
637 14/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
638 13/03/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
639 11/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
640 10/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
641 09/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
642 08/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
643 07/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
644 06/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
645 05/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
646 04/03/2013 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
647 01/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
648 28/02/2013 7 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
649 21/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
650 20/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
651 19/02/2013 14 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
652 05/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
653 04/02/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
654 02/02/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
655 29/01/2013 8 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
656 21/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
657 18/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
658 15/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
659 14/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
660 09/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
661 08/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
662 03/01/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
663 30/12/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
664 29/12/2012 26 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
665 03/12/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
666 29/11/2012 17 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
667 12/11/2012 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mua5giay
668 10/11/2012 20 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayhanchaua
669 21/10/2012 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
670 08/10/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
671 04/10/2012 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
672 01/10/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
673 30/09/2012 12 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
674 18/09/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
675 14/09/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
676 10/09/2012 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
677 03/09/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
678 02/09/2012 6 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
679 27/08/2012 20 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
680 07/08/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
681 06/08/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
682 02/08/2012 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
683 31/07/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
684 30/07/2012 14 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
685 16/07/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
686 15/07/2012 1.180.000 ₫ tanphucompany
Có tổng cộng 686 thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 đã được hệ thống ghi lại.