Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Súng phun sơn Yunica K888

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
2 20/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienmaysaoviet
3 19/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
4 18/01/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
5 16/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
6 15/01/2017 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
7 14/01/2017 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
8 12/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
9 11/01/2017 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
10 10/01/2017 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
11 08/01/2017 10 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
12 29/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
13 28/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
14 27/12/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
15 22/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
16 21/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
17 20/12/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
18 17/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
19 16/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
20 15/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
21 14/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmaysaoviet
22 13/12/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
23 11/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbianphatco
24 10/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
25 09/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
26 08/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbianphatco
27 07/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
28 06/12/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
29 02/12/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
30 01/12/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
31 30/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
32 29/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
33 28/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
34 27/11/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
35 23/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
36 22/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
37 21/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
38 20/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
39 19/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
40 18/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
41 17/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbianphatco
42 16/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
43 15/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
44 14/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
45 13/11/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
46 10/11/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
47 07/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
48 06/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
49 05/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
50 04/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
51 03/11/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
52 02/11/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
53 01/11/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
54 29/10/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
55 28/10/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
56 27/10/2016 16 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
57 11/10/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
58 08/10/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
59 07/10/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
60 06/10/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
61 04/10/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
62 03/10/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
63 02/10/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
64 28/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
65 27/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
66 26/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
67 25/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
68 24/09/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
69 23/09/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
70 22/09/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
71 21/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
72 20/09/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
73 18/09/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
74 16/09/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
75 12/09/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
76 11/09/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbianphatco
77 10/09/2016 59 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
78 13/07/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
79 08/07/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
80 07/07/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
81 05/07/2016 12 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi 330vn
82 23/06/2016 5 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
83 18/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
84 16/06/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
85 14/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
86 13/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
87 12/06/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
88 09/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
89 08/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
90 06/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
91 05/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
92 03/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
93 02/06/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
94 31/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
95 30/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
96 28/05/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
97 24/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
98 23/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
99 22/05/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
100 20/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
101 19/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
102 18/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
103 17/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
104 16/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
105 14/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
106 13/05/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
107 10/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
108 09/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
109 07/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ketnoitieudung
110 06/05/2016 1 ngày 1.380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
111 05/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhaiminh
112 04/05/2016 3 ngày 1.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
113 01/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
114 30/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
115 29/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
116 28/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
117 27/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
118 26/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
119 25/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
120 24/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
121 23/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
122 22/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
123 21/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
124 20/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
125 19/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
126 18/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
127 17/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
128 16/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
129 15/04/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
130 13/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
131 12/04/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
132 10/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
133 09/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
134 08/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
135 07/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
136 06/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
137 05/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
138 04/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
139 03/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
140 02/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
141 01/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
142 31/03/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
143 29/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
144 28/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
145 27/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
146 26/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
147 25/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
148 24/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
149 23/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
150 22/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
151 21/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
152 20/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
153 19/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
154 18/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
155 17/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
156 16/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
157 15/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
158 14/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
159 13/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
160 12/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
161 11/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
162 10/03/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
163 07/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
164 06/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
165 05/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
166 04/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
167 03/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
168 02/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
169 01/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
170 29/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
171 28/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
172 27/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
173 26/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
174 25/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
175 24/02/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
176 20/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
177 19/02/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
178 18/02/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
179 15/02/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
180 12/02/2016 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
181 06/02/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhaiminh
182 05/02/2016 4 ngày 1.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
183 01/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
184 31/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
185 30/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
186 29/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
187 28/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
188 27/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
189 26/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
190 25/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
191 24/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
192 23/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
193 22/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
194 21/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
195 20/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
196 19/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
197 18/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
198 17/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
199 16/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
200 15/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
201 14/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
202 13/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
203 12/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
204 11/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
205 10/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
206 09/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
207 08/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
208 07/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
209 06/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
210 05/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
211 04/01/2016 19 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
212 16/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
213 15/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
214 14/12/2015 19 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
215 25/11/2015 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
216 19/11/2015 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
217 13/11/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
218 11/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
219 10/11/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
220 08/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
221 07/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
222 06/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
223 05/11/2015 14 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
224 22/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
225 21/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
226 20/10/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
227 18/10/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
228 16/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
229 15/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
230 14/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
231 12/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
232 10/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
233 09/10/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ songkimthinh
234 08/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
235 07/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
236 06/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
237 05/10/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
238 04/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
239 03/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
240 02/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ congnghieptinphat
241 30/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
242 29/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
243 28/09/2015 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ congnghieptinphat
244 23/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
245 22/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
246 21/09/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hancatchaua
247 19/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
248 18/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hancatchaua
249 17/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
250 16/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
251 15/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
252 14/09/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
253 12/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
254 11/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
255 10/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
256 09/09/2015 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
257 03/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
258 02/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
259 01/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
260 31/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
261 30/08/2015 8 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
262 22/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
263 21/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
264 20/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
265 19/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
266 18/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
267 17/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
268 16/08/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
269 14/08/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
270 13/08/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ songkimthinh
271 12/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
272 11/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
273 10/08/2015 5 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
274 05/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
275 04/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
276 03/08/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
277 01/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
278 31/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
279 30/07/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
280 28/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
281 27/07/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
282 25/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
283 24/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
284 23/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
285 22/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
286 21/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
287 20/07/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
288 17/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
289 16/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ maycongnghiep_online
290 15/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
291 14/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
292 13/07/2015 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
293 09/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
294 08/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
295 07/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
296 06/07/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ maycongnghiep_online
297 03/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
298 02/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
299 01/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
300 30/06/2015 6 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayhaiminh
301 24/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
302 23/06/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
303 22/06/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
304 19/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ sieuthimayonline
305 18/06/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
306 17/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
307 16/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
308 15/06/2015 3 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ sieuthimayonline
309 12/06/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
310 10/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
311 09/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangduongayz
312 08/06/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
313 07/06/2015 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
314 04/06/2015 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
315 28/05/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
316 27/05/2015 4 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
317 23/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
318 22/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
319 21/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
320 20/05/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ mua5giay
321 19/05/2015 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
322 17/05/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
323 16/05/2015 3 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
324 13/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
325 12/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
326 11/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
327 10/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
328 09/05/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
329 07/05/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
330 06/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
331 05/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
332 04/05/2015 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
333 02/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
334 01/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
335 30/04/2015 6 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
336 24/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
337 23/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangduongayz
338 22/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
339 21/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
340 20/04/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
341 18/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
342 17/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
343 16/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
344 15/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ sieuthimayonline
345 14/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
346 13/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
347 12/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
348 11/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
349 10/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mua5giay
350 09/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
351 08/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
352 07/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
353 06/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
354 05/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
355 04/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
356 03/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
357 02/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
358 01/04/2015 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mua5giay
359 25/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
360 24/03/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
361 23/03/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
362 22/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
363 21/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
364 20/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
365 19/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
366 18/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
367 17/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
368 16/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
369 15/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ sieuthimayonline
370 14/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
371 13/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ sieuthimayonline
372 12/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
373 11/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ hancatchaua
374 10/03/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
375 09/03/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
376 07/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
377 06/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
378 05/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
379 04/03/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
380 03/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
381 02/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
382 01/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
383 28/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
384 27/02/2015 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
385 19/02/2015 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
386 13/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
387 12/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
388 11/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
389 10/02/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
390 09/02/2015 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
391 05/02/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
392 03/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
393 02/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
394 01/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
395 31/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
396 30/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
397 29/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
398 28/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
399 27/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
400 26/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ maybienapvnn
401 25/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
402 24/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
403 23/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
404 22/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
405 21/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
406 20/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
407 19/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
408 18/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
409 17/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
410 16/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
411 15/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
412 14/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
413 13/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
414 12/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
415 11/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
416 10/01/2015 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
417 07/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
418 06/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
419 05/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
420 04/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
421 03/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
422 02/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
423 01/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
424 31/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
425 29/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
426 28/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
427 26/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
428 25/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
429 24/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
430 22/12/2014 3 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
431 19/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
432 18/12/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
433 16/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
434 15/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
435 14/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
436 13/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
437 12/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
438 11/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
439 10/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
440 09/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
441 08/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
442 07/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
443 06/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
444 05/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
445 04/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
446 03/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
447 02/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
448 01/12/2014 8 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
449 23/11/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
450 21/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
451 20/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
452 19/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
453 18/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
454 17/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
455 16/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
456 15/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
457 14/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
458 13/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
459 12/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
460 11/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
461 10/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
462 09/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
463 08/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
464 06/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
465 05/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
466 04/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
467 03/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
468 01/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
469 31/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
470 30/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
471 29/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
472 28/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
473 27/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
474 26/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
475 25/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
476 24/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
477 23/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
478 22/10/2014 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
479 18/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
480 17/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
481 16/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
482 15/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
483 14/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
484 13/10/2014 7 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
485 06/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
486 05/10/2014 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
487 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
488 19/09/2014 24 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
489 26/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
490 25/08/2014 11 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
491 14/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
492 13/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
493 12/08/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
494 10/08/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
495 05/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
496 04/08/2014 4 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
497 31/07/2014 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
498 23/07/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
499 22/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
500 20/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
501 19/07/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
502 18/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
503 17/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
504 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
505 14/07/2014 4 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
506 10/07/2014 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
507 03/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
508 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
509 01/07/2014 6 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
510 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
511 24/06/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
512 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
513 10/06/2014 5 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
514 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
515 04/06/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
516 03/06/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
517 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
518 18/05/2014 9 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
519 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
520 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
521 07/05/2014 7 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
522 30/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
523 28/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
524 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
525 26/04/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
526 24/04/2014 24 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
527 31/03/2014 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
528 25/03/2014 26 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
529 27/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
530 25/02/2014 18 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
531 07/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
532 06/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
533 04/02/2014 27 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
534 08/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
535 07/01/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
536 02/01/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
537 31/12/2013 9 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
538 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
539 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
540 20/12/2013 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
541 16/12/2013 10 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
542 06/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
543 05/12/2013 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
544 22/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
545 21/11/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
546 15/11/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
547 31/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
548 30/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
549 15/10/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
550 11/10/2013 8 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
551 03/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
552 18/09/2013 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
553 13/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
554 12/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
555 11/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
556 10/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
557 04/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
558 29/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
559 28/08/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
560 13/08/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
561 07/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
562 06/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
563 05/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
564 04/08/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
565 03/08/2013 15 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
566 19/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
567 18/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
568 17/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
569 16/07/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
570 14/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
571 13/07/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
572 11/07/2013 11 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
573 30/06/2013 11 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
574 19/06/2013 76 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
575 04/04/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
576 03/04/2013 19 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
577 15/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
578 14/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
579 13/03/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
580 11/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
581 10/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
582 09/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
583 08/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
584 07/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
585 06/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
586 05/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
587 04/03/2013 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
588 01/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
589 28/02/2013 7 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
590 21/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
591 20/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
592 19/02/2013 14 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
593 05/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
594 04/02/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
595 02/02/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
596 29/01/2013 8 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
597 21/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
598 18/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
599 15/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
600 14/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
601 09/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
602 08/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
603 03/01/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
604 30/12/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
605 29/12/2012 26 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
606 03/12/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
607 29/11/2012 17 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
608 12/11/2012 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mua5giay
609 10/11/2012 20 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayhanchaua
610 21/10/2012 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
611 08/10/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
612 04/10/2012 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
613 01/10/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
614 30/09/2012 12 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
615 18/09/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
616 14/09/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
617 10/09/2012 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
618 03/09/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
619 02/09/2012 6 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
620 27/08/2012 20 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
621 07/08/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
622 06/08/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
623 02/08/2012 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
624 31/07/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
625 30/07/2012 14 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
626 16/07/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
627 15/07/2012 1.180.000 ₫ tanphucompany
Có tổng cộng 627 thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 đã được hệ thống ghi lại.