• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Súng phun sơn Yunica K888

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/10/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
2 24/10/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
3 23/10/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
4 22/10/2014 4 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
5 18/10/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
6 17/10/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
7 16/10/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
8 15/10/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
9 14/10/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
10 13/10/2014 7 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
11 06/10/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
12 05/10/2014 15 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
13 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
14 19/09/2014 24 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
15 26/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
16 25/08/2014 11 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
17 14/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
18 13/08/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
19 12/08/2014 2 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
20 10/08/2014 5 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
21 05/08/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
22 04/08/2014 4 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
23 31/07/2014 8 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
24 23/07/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
25 22/07/2014 2 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
26 20/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
27 19/07/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
28 18/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
29 17/07/2014 2 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
30 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
31 14/07/2014 4 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
32 10/07/2014 7 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
33 03/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
34 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
35 01/07/2014 6 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
36 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
37 24/06/2014 13 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
38 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
39 10/06/2014 5 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
40 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
41 04/06/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
42 03/06/2014 15 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
43 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
44 18/05/2014 9 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
45 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
46 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
47 07/05/2014 7 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
48 30/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
49 28/04/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
50 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
51 26/04/2014 2 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
52 24/04/2014 24 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
53 31/03/2014 6 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
54 25/03/2014 26 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
55 27/02/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
56 25/02/2014 18 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
57 07/02/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
58 06/02/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
59 04/02/2014 27 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
60 08/01/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
61 07/01/2014 5 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
62 02/01/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
63 31/12/2013 9 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
64 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
65 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
66 20/12/2013 4 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
67 16/12/2013 10 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
68 06/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
69 05/12/2013 13 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi LongThinhCo
70 22/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
71 21/11/2013 6 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
72 15/11/2013 15 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
73 31/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
74 30/10/2013 15 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
75 15/10/2013 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
76 11/10/2013 8 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
77 03/10/2013 15 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
78 18/09/2013 5 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
79 13/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
80 12/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
81 11/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
82 10/09/2013 6 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
83 04/09/2013 6 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
84 29/08/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
85 28/08/2013 15 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
86 13/08/2013 6 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
87 07/08/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
88 06/08/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
89 05/08/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
90 04/08/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
91 03/08/2013 15 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
92 19/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
93 18/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
94 17/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
95 16/07/2013 2 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
96 14/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
97 13/07/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
98 11/07/2013 11 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
99 30/06/2013 11 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi LongThinhCo
100 19/06/2013 76 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mua5giay
101 04/04/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
102 03/04/2013 19 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
103 15/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
104 14/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi ketnoitieudung
105 13/03/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
106 11/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
107 10/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
108 09/03/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
109 08/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
110 07/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
111 06/03/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
112 05/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
113 04/03/2013 3 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
114 01/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
115 28/02/2013 7 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
116 21/02/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
117 20/02/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
118 19/02/2013 14 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
119 05/02/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
120 04/02/2013 2 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
121 02/02/2013 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
122 29/01/2013 8 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
123 21/01/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
124 18/01/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
125 15/01/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
126 14/01/2013 5 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
127 09/01/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
128 08/01/2013 5 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
129 03/01/2013 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
130 30/12/2012 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
131 29/12/2012 26 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
132 03/12/2012 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
133 29/11/2012 17 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
134 12/11/2012 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ mua5giay
135 10/11/2012 20 ngày 1.430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ mayhanchaua
136 21/10/2012 13 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mua5giay
137 08/10/2012 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
138 04/10/2012 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
139 01/10/2012 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
140 30/09/2012 12 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
141 18/09/2012 4 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
142 14/09/2012 4 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
143 10/09/2012 7 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
144 03/09/2012 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
145 02/09/2012 6 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
146 27/08/2012 20 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
147 07/08/2012 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
148 06/08/2012 4 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
149 02/08/2012 2 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
150 31/07/2012 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mua5giay
151 30/07/2012 14 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
152 16/07/2012 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
153 15/07/2012 1.180.000 VNĐ tanphucompany
Có tổng cộng 153 thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Thiết bị thi công > Máy phun sơn (máy phun sơn, may phun son)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Súng phun sơn Yunica K888 trong mục Máy phun sơn