• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Súng phun sơn Yunica K888

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/12/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
2 25/12/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
3 24/12/2014 2 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
4 22/12/2014 3 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
5 19/12/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
6 18/12/2014 2 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
7 16/12/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
8 15/12/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
9 14/12/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
10 13/12/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
11 12/12/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
12 11/12/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
13 10/12/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
14 09/12/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
15 08/12/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
16 07/12/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
17 06/12/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
18 05/12/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
19 04/12/2014 1 ngày 1.430.000 VNĐ Giá không đổi hancatchaua
20 03/12/2014 1 ngày 1.430.000 VNĐ Giá không đổi hancatchaua
21 02/12/2014 1 ngày 1.430.000 VNĐ Giá không đổi hancatchaua
22 01/12/2014 8 ngày 1.430.000 VNĐ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
23 23/11/2014 2 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
24 21/11/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
25 20/11/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
26 19/11/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
27 18/11/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
28 17/11/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
29 16/11/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
30 15/11/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
31 14/11/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
32 13/11/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
33 12/11/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
34 11/11/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
35 10/11/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
36 09/11/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
37 08/11/2014 2 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
38 06/11/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
39 05/11/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
40 04/11/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
41 03/11/2014 2 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
42 01/11/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
43 31/10/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
44 30/10/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
45 29/10/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
46 28/10/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
47 27/10/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
48 26/10/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
49 25/10/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
50 24/10/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
51 23/10/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
52 22/10/2014 4 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
53 18/10/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
54 17/10/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
55 16/10/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
56 15/10/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
57 14/10/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
58 13/10/2014 7 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
59 06/10/2014 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
60 05/10/2014 15 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
61 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
62 19/09/2014 24 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
63 26/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
64 25/08/2014 11 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
65 14/08/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
66 13/08/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
67 12/08/2014 2 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
68 10/08/2014 5 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
69 05/08/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
70 04/08/2014 4 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
71 31/07/2014 8 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
72 23/07/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
73 22/07/2014 2 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
74 20/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
75 19/07/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
76 18/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
77 17/07/2014 2 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
78 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
79 14/07/2014 4 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
80 10/07/2014 7 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
81 03/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
82 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
83 01/07/2014 6 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
84 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
85 24/06/2014 13 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
86 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
87 10/06/2014 5 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
88 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
89 04/06/2014 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
90 03/06/2014 15 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
91 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
92 18/05/2014 9 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
93 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
94 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
95 07/05/2014 7 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
96 30/04/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
97 28/04/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
98 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
99 26/04/2014 2 ngày 1.100.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
100 24/04/2014 24 ngày 1.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
101 31/03/2014 6 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
102 25/03/2014 26 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
103 27/02/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
104 25/02/2014 18 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
105 07/02/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
106 06/02/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
107 04/02/2014 27 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
108 08/01/2014 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
109 07/01/2014 5 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
110 02/01/2014 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
111 31/12/2013 9 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
112 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
113 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
114 20/12/2013 4 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
115 16/12/2013 10 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
116 06/12/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
117 05/12/2013 13 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi LongThinhCo
118 22/11/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
119 21/11/2013 6 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
120 15/11/2013 15 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
121 31/10/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
122 30/10/2013 15 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
123 15/10/2013 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
124 11/10/2013 8 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
125 03/10/2013 15 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
126 18/09/2013 5 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
127 13/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
128 12/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
129 11/09/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
130 10/09/2013 6 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
131 04/09/2013 6 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
132 29/08/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
133 28/08/2013 15 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
134 13/08/2013 6 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
135 07/08/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
136 06/08/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
137 05/08/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
138 04/08/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
139 03/08/2013 15 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
140 19/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
141 18/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
142 17/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
143 16/07/2013 2 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
144 14/07/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
145 13/07/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
146 11/07/2013 11 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
147 30/06/2013 11 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi LongThinhCo
148 19/06/2013 76 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mua5giay
149 04/04/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
150 03/04/2013 19 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
151 15/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
152 14/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi ketnoitieudung
153 13/03/2013 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
154 11/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
155 10/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
156 09/03/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
157 08/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
158 07/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
159 06/03/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
160 05/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
161 04/03/2013 3 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
162 01/03/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
163 28/02/2013 7 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
164 21/02/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
165 20/02/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
166 19/02/2013 14 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
167 05/02/2013 1 ngày 1.437.000 VNĐ Giá không đổi congnghieptinphat
168 04/02/2013 2 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
169 02/02/2013 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
170 29/01/2013 8 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
171 21/01/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
172 18/01/2013 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
173 15/01/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
174 14/01/2013 5 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
175 09/01/2013 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
176 08/01/2013 5 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
177 03/01/2013 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
178 30/12/2012 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
179 29/12/2012 26 ngày 1.437.000 VNĐ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
180 03/12/2012 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
181 29/11/2012 17 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
182 12/11/2012 2 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ mua5giay
183 10/11/2012 20 ngày 1.430.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ mayhanchaua
184 21/10/2012 13 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mua5giay
185 08/10/2012 4 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
186 04/10/2012 3 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi thoigiavn
187 01/10/2012 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
188 30/09/2012 12 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
189 18/09/2012 4 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
190 14/09/2012 4 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
191 10/09/2012 7 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
192 03/09/2012 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
193 02/09/2012 6 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
194 27/08/2012 20 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
195 07/08/2012 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
196 06/08/2012 4 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
197 02/08/2012 2 ngày 1.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
198 31/07/2012 1 ngày 1.400.000 VNĐ Giá không đổi mua5giay
199 30/07/2012 14 ngày 1.400.000 VNĐ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
200 16/07/2012 1 ngày 1.180.000 VNĐ Giá không đổi tanphucompany
201 15/07/2012 1.180.000 VNĐ tanphucompany
Có tổng cộng 201 thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Thiết bị thi công > Máy phun sơn (máy phun sơn, may phun son)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Súng phun sơn Yunica K888 trong mục Máy phun sơn