Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Súng phun sơn Yunica K888

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
2 30/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
3 29/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
4 28/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
5 27/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
6 26/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
7 25/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
8 24/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
9 23/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
10 22/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
11 21/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
12 20/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
13 19/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
14 18/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
15 17/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
16 16/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
17 15/04/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
18 13/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
19 12/04/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
20 10/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
21 09/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
22 08/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
23 07/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
24 06/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
25 05/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
26 04/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
27 03/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
28 02/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
29 01/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
30 31/03/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
31 29/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
32 28/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
33 27/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
34 26/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
35 25/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
36 24/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
37 23/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
38 22/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
39 21/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
40 20/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
41 19/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
42 18/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
43 17/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
44 16/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
45 15/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
46 14/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
47 13/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
48 12/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
49 11/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
50 10/03/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
51 07/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
52 06/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
53 05/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
54 04/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
55 03/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
56 02/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
57 01/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
58 29/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
59 28/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
60 27/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
61 26/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
62 25/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
63 24/02/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
64 20/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
65 19/02/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
66 18/02/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
67 15/02/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
68 12/02/2016 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
69 06/02/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhaiminh
70 05/02/2016 4 ngày 1.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
71 01/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
72 31/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
73 30/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
74 29/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
75 28/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
76 27/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
77 26/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
78 25/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
79 24/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
80 23/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
81 22/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
82 21/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
83 20/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
84 19/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
85 18/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
86 17/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
87 16/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
88 15/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
89 14/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
90 13/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
91 12/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
92 11/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
93 10/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
94 09/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
95 08/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
96 07/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
97 06/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
98 05/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
99 04/01/2016 19 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
100 16/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
101 15/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
102 14/12/2015 19 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
103 25/11/2015 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
104 19/11/2015 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
105 13/11/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
106 11/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
107 10/11/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
108 08/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
109 07/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
110 06/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
111 05/11/2015 14 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
112 22/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
113 21/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
114 20/10/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
115 18/10/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
116 16/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
117 15/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
118 14/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
119 12/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
120 10/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
121 09/10/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ songkimthinh
122 08/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
123 07/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
124 06/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
125 05/10/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
126 04/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
127 03/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
128 02/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ congnghieptinphat
129 30/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
130 29/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
131 28/09/2015 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ congnghieptinphat
132 23/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
133 22/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
134 21/09/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hancatchaua
135 19/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
136 18/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hancatchaua
137 17/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
138 16/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
139 15/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
140 14/09/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
141 12/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
142 11/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
143 10/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
144 09/09/2015 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
145 03/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
146 02/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
147 01/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
148 31/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
149 30/08/2015 8 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
150 22/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
151 21/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
152 20/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
153 19/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
154 18/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
155 17/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
156 16/08/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
157 14/08/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
158 13/08/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ songkimthinh
159 12/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
160 11/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
161 10/08/2015 5 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
162 05/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
163 04/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
164 03/08/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
165 01/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
166 31/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
167 30/07/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
168 28/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
169 27/07/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
170 25/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
171 24/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
172 23/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
173 22/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
174 21/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
175 20/07/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
176 17/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
177 16/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ maycongnghiep_online
178 15/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
179 14/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
180 13/07/2015 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
181 09/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
182 08/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
183 07/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
184 06/07/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ maycongnghiep_online
185 03/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
186 02/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
187 01/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
188 30/06/2015 6 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayhaiminh
189 24/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
190 23/06/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
191 22/06/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
192 19/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ sieuthimayonline
193 18/06/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
194 17/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
195 16/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
196 15/06/2015 3 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ sieuthimayonline
197 12/06/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
198 10/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
199 09/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangduongayz
200 08/06/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
201 07/06/2015 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
202 04/06/2015 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
203 28/05/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
204 27/05/2015 4 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
205 23/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
206 22/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
207 21/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
208 20/05/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ mua5giay
209 19/05/2015 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
210 17/05/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
211 16/05/2015 3 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
212 13/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
213 12/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
214 11/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
215 10/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
216 09/05/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
217 07/05/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
218 06/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
219 05/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
220 04/05/2015 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
221 02/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
222 01/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
223 30/04/2015 6 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
224 24/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
225 23/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangduongayz
226 22/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
227 21/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
228 20/04/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
229 18/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
230 17/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
231 16/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
232 15/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ sieuthimayonline
233 14/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
234 13/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
235 12/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
236 11/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
237 10/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mua5giay
238 09/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
239 08/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
240 07/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
241 06/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
242 05/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
243 04/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
244 03/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
245 02/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
246 01/04/2015 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mua5giay
247 25/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
248 24/03/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
249 23/03/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
250 22/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
251 21/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
252 20/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
253 19/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
254 18/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
255 17/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
256 16/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
257 15/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ sieuthimayonline
258 14/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
259 13/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ sieuthimayonline
260 12/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
261 11/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ hancatchaua
262 10/03/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
263 09/03/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
264 07/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
265 06/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
266 05/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
267 04/03/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
268 03/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
269 02/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
270 01/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
271 28/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
272 27/02/2015 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
273 19/02/2015 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
274 13/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
275 12/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
276 11/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
277 10/02/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
278 09/02/2015 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
279 05/02/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
280 03/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
281 02/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
282 01/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
283 31/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
284 30/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
285 29/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
286 28/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
287 27/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
288 26/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ maybienapvnn
289 25/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
290 24/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
291 23/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
292 22/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
293 21/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
294 20/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
295 19/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
296 18/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
297 17/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
298 16/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
299 15/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
300 14/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
301 13/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
302 12/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
303 11/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
304 10/01/2015 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
305 07/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
306 06/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
307 05/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
308 04/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
309 03/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
310 02/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
311 01/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
312 31/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
313 29/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
314 28/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
315 26/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
316 25/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
317 24/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
318 22/12/2014 3 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
319 19/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
320 18/12/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
321 16/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
322 15/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
323 14/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
324 13/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
325 12/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
326 11/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
327 10/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
328 09/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
329 08/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
330 07/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
331 06/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
332 05/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
333 04/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
334 03/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
335 02/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
336 01/12/2014 8 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
337 23/11/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
338 21/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
339 20/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
340 19/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
341 18/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
342 17/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
343 16/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
344 15/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
345 14/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
346 13/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
347 12/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
348 11/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
349 10/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
350 09/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
351 08/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
352 06/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
353 05/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
354 04/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
355 03/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
356 01/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
357 31/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
358 30/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
359 29/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
360 28/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
361 27/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
362 26/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
363 25/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
364 24/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
365 23/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
366 22/10/2014 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
367 18/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
368 17/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
369 16/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
370 15/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
371 14/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
372 13/10/2014 7 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
373 06/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
374 05/10/2014 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
375 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
376 19/09/2014 24 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
377 26/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
378 25/08/2014 11 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
379 14/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
380 13/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
381 12/08/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
382 10/08/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
383 05/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
384 04/08/2014 4 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
385 31/07/2014 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
386 23/07/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
387 22/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
388 20/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
389 19/07/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
390 18/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
391 17/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
392 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
393 14/07/2014 4 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
394 10/07/2014 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
395 03/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
396 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
397 01/07/2014 6 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
398 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
399 24/06/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
400 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
401 10/06/2014 5 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
402 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
403 04/06/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
404 03/06/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
405 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
406 18/05/2014 9 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
407 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
408 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
409 07/05/2014 7 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
410 30/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
411 28/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
412 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
413 26/04/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
414 24/04/2014 24 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
415 31/03/2014 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
416 25/03/2014 26 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
417 27/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
418 25/02/2014 18 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
419 07/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
420 06/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
421 04/02/2014 27 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
422 08/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
423 07/01/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
424 02/01/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
425 31/12/2013 9 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
426 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
427 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
428 20/12/2013 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
429 16/12/2013 10 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
430 06/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
431 05/12/2013 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
432 22/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
433 21/11/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
434 15/11/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
435 31/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
436 30/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
437 15/10/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
438 11/10/2013 8 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
439 03/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
440 18/09/2013 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
441 13/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
442 12/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
443 11/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
444 10/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
445 04/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
446 29/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
447 28/08/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
448 13/08/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
449 07/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
450 06/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
451 05/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
452 04/08/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
453 03/08/2013 15 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
454 19/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
455 18/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
456 17/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
457 16/07/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
458 14/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
459 13/07/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
460 11/07/2013 11 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
461 30/06/2013 11 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
462 19/06/2013 76 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
463 04/04/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
464 03/04/2013 19 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
465 15/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
466 14/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
467 13/03/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
468 11/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
469 10/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
470 09/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
471 08/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
472 07/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
473 06/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
474 05/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
475 04/03/2013 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
476 01/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
477 28/02/2013 7 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
478 21/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
479 20/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
480 19/02/2013 14 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
481 05/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
482 04/02/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
483 02/02/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
484 29/01/2013 8 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
485 21/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
486 18/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
487 15/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
488 14/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
489 09/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
490 08/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
491 03/01/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
492 30/12/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
493 29/12/2012 26 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
494 03/12/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
495 29/11/2012 17 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
496 12/11/2012 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mua5giay
497 10/11/2012 20 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayhanchaua
498 21/10/2012 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
499 08/10/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
500 04/10/2012 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
501 01/10/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
502 30/09/2012 12 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
503 18/09/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
504 14/09/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
505 10/09/2012 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
506 03/09/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
507 02/09/2012 6 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
508 27/08/2012 20 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
509 07/08/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
510 06/08/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
511 02/08/2012 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
512 31/07/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
513 30/07/2012 14 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
514 16/07/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
515 15/07/2012 1.180.000 ₫ tanphucompany
Có tổng cộng 515 thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 đã được hệ thống ghi lại.