Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Súng phun sơn Yunica K888

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 13/07/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
2 08/07/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
3 07/07/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
4 05/07/2016 12 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi 330vn
5 23/06/2016 5 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
6 18/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
7 16/06/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
8 14/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
9 13/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
10 12/06/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
11 09/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
12 08/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
13 06/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
14 05/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
15 03/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
16 02/06/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
17 31/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
18 30/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
19 28/05/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
20 24/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
21 23/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
22 22/05/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
23 20/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
24 19/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
25 18/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
26 17/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
27 16/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
28 14/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
29 13/05/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
30 10/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
31 09/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
32 07/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ketnoitieudung
33 06/05/2016 1 ngày 1.380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
34 05/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhaiminh
35 04/05/2016 3 ngày 1.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
36 01/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
37 30/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
38 29/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
39 28/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
40 27/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
41 26/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
42 25/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
43 24/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
44 23/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
45 22/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
46 21/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
47 20/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
48 19/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
49 18/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
50 17/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
51 16/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
52 15/04/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
53 13/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
54 12/04/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
55 10/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
56 09/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
57 08/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
58 07/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
59 06/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
60 05/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
61 04/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
62 03/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
63 02/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
64 01/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
65 31/03/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
66 29/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
67 28/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
68 27/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
69 26/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
70 25/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
71 24/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
72 23/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
73 22/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
74 21/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
75 20/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
76 19/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
77 18/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
78 17/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
79 16/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
80 15/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
81 14/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
82 13/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
83 12/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
84 11/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
85 10/03/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
86 07/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
87 06/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
88 05/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
89 04/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
90 03/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
91 02/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
92 01/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
93 29/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
94 28/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
95 27/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
96 26/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
97 25/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
98 24/02/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
99 20/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
100 19/02/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
101 18/02/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
102 15/02/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
103 12/02/2016 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
104 06/02/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhaiminh
105 05/02/2016 4 ngày 1.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
106 01/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
107 31/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
108 30/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
109 29/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
110 28/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
111 27/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
112 26/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
113 25/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
114 24/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
115 23/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
116 22/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
117 21/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
118 20/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
119 19/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
120 18/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
121 17/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
122 16/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
123 15/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
124 14/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
125 13/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
126 12/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
127 11/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
128 10/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
129 09/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
130 08/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
131 07/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
132 06/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
133 05/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
134 04/01/2016 19 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
135 16/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
136 15/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
137 14/12/2015 19 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
138 25/11/2015 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
139 19/11/2015 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
140 13/11/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
141 11/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
142 10/11/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
143 08/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
144 07/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
145 06/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
146 05/11/2015 14 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
147 22/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
148 21/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
149 20/10/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
150 18/10/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
151 16/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
152 15/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
153 14/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
154 12/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
155 10/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
156 09/10/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ songkimthinh
157 08/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
158 07/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
159 06/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
160 05/10/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
161 04/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
162 03/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
163 02/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ congnghieptinphat
164 30/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
165 29/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
166 28/09/2015 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ congnghieptinphat
167 23/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
168 22/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
169 21/09/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hancatchaua
170 19/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
171 18/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hancatchaua
172 17/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
173 16/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
174 15/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
175 14/09/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
176 12/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
177 11/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
178 10/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
179 09/09/2015 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
180 03/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
181 02/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
182 01/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
183 31/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
184 30/08/2015 8 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
185 22/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
186 21/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
187 20/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
188 19/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
189 18/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
190 17/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
191 16/08/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
192 14/08/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
193 13/08/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ songkimthinh
194 12/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
195 11/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
196 10/08/2015 5 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
197 05/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
198 04/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
199 03/08/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
200 01/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
201 31/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
202 30/07/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
203 28/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
204 27/07/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
205 25/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
206 24/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
207 23/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
208 22/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
209 21/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
210 20/07/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
211 17/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
212 16/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ maycongnghiep_online
213 15/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
214 14/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
215 13/07/2015 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
216 09/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
217 08/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
218 07/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
219 06/07/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ maycongnghiep_online
220 03/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
221 02/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
222 01/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
223 30/06/2015 6 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayhaiminh
224 24/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
225 23/06/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
226 22/06/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
227 19/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ sieuthimayonline
228 18/06/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
229 17/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
230 16/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
231 15/06/2015 3 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ sieuthimayonline
232 12/06/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
233 10/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
234 09/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangduongayz
235 08/06/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
236 07/06/2015 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
237 04/06/2015 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
238 28/05/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
239 27/05/2015 4 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
240 23/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
241 22/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
242 21/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
243 20/05/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ mua5giay
244 19/05/2015 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
245 17/05/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
246 16/05/2015 3 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
247 13/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
248 12/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
249 11/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
250 10/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
251 09/05/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
252 07/05/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
253 06/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
254 05/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
255 04/05/2015 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
256 02/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
257 01/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
258 30/04/2015 6 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
259 24/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
260 23/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangduongayz
261 22/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
262 21/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
263 20/04/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
264 18/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
265 17/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
266 16/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
267 15/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ sieuthimayonline
268 14/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
269 13/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
270 12/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
271 11/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
272 10/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mua5giay
273 09/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
274 08/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
275 07/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
276 06/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
277 05/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
278 04/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
279 03/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
280 02/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
281 01/04/2015 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mua5giay
282 25/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
283 24/03/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
284 23/03/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
285 22/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
286 21/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
287 20/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
288 19/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
289 18/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
290 17/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
291 16/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
292 15/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ sieuthimayonline
293 14/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
294 13/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ sieuthimayonline
295 12/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
296 11/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ hancatchaua
297 10/03/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
298 09/03/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
299 07/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
300 06/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
301 05/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
302 04/03/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
303 03/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
304 02/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
305 01/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
306 28/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
307 27/02/2015 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
308 19/02/2015 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
309 13/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
310 12/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
311 11/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
312 10/02/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
313 09/02/2015 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
314 05/02/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
315 03/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
316 02/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
317 01/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
318 31/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
319 30/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
320 29/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
321 28/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
322 27/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
323 26/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ maybienapvnn
324 25/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
325 24/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
326 23/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
327 22/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
328 21/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
329 20/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
330 19/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
331 18/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
332 17/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
333 16/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
334 15/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
335 14/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
336 13/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
337 12/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
338 11/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
339 10/01/2015 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
340 07/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
341 06/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
342 05/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
343 04/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
344 03/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
345 02/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
346 01/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
347 31/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
348 29/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
349 28/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
350 26/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
351 25/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
352 24/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
353 22/12/2014 3 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
354 19/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
355 18/12/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
356 16/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
357 15/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
358 14/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
359 13/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
360 12/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
361 11/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
362 10/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
363 09/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
364 08/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
365 07/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
366 06/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
367 05/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
368 04/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
369 03/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
370 02/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
371 01/12/2014 8 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
372 23/11/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
373 21/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
374 20/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
375 19/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
376 18/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
377 17/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
378 16/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
379 15/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
380 14/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
381 13/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
382 12/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
383 11/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
384 10/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
385 09/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
386 08/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
387 06/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
388 05/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
389 04/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
390 03/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
391 01/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
392 31/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
393 30/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
394 29/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
395 28/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
396 27/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
397 26/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
398 25/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
399 24/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
400 23/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
401 22/10/2014 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
402 18/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
403 17/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
404 16/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
405 15/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
406 14/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
407 13/10/2014 7 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
408 06/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
409 05/10/2014 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
410 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
411 19/09/2014 24 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
412 26/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
413 25/08/2014 11 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
414 14/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
415 13/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
416 12/08/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
417 10/08/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
418 05/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
419 04/08/2014 4 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
420 31/07/2014 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
421 23/07/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
422 22/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
423 20/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
424 19/07/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
425 18/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
426 17/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
427 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
428 14/07/2014 4 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
429 10/07/2014 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
430 03/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
431 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
432 01/07/2014 6 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
433 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
434 24/06/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
435 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
436 10/06/2014 5 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
437 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
438 04/06/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
439 03/06/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
440 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
441 18/05/2014 9 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
442 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
443 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
444 07/05/2014 7 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
445 30/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
446 28/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
447 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
448 26/04/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
449 24/04/2014 24 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
450 31/03/2014 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
451 25/03/2014 26 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
452 27/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
453 25/02/2014 18 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
454 07/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
455 06/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
456 04/02/2014 27 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
457 08/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
458 07/01/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
459 02/01/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
460 31/12/2013 9 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
461 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
462 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
463 20/12/2013 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
464 16/12/2013 10 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
465 06/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
466 05/12/2013 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
467 22/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
468 21/11/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
469 15/11/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
470 31/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
471 30/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
472 15/10/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
473 11/10/2013 8 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
474 03/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
475 18/09/2013 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
476 13/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
477 12/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
478 11/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
479 10/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
480 04/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
481 29/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
482 28/08/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
483 13/08/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
484 07/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
485 06/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
486 05/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
487 04/08/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
488 03/08/2013 15 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
489 19/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
490 18/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
491 17/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
492 16/07/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
493 14/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
494 13/07/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
495 11/07/2013 11 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
496 30/06/2013 11 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
497 19/06/2013 76 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
498 04/04/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
499 03/04/2013 19 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
500 15/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
501 14/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
502 13/03/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
503 11/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
504 10/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
505 09/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
506 08/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
507 07/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
508 06/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
509 05/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
510 04/03/2013 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
511 01/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
512 28/02/2013 7 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
513 21/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
514 20/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
515 19/02/2013 14 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
516 05/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
517 04/02/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
518 02/02/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
519 29/01/2013 8 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
520 21/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
521 18/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
522 15/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
523 14/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
524 09/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
525 08/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
526 03/01/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
527 30/12/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
528 29/12/2012 26 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
529 03/12/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
530 29/11/2012 17 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
531 12/11/2012 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mua5giay
532 10/11/2012 20 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayhanchaua
533 21/10/2012 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
534 08/10/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
535 04/10/2012 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
536 01/10/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
537 30/09/2012 12 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
538 18/09/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
539 14/09/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
540 10/09/2012 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
541 03/09/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
542 02/09/2012 6 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
543 27/08/2012 20 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
544 07/08/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
545 06/08/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
546 02/08/2012 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
547 31/07/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
548 30/07/2012 14 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
549 16/07/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
550 15/07/2012 1.180.000 ₫ tanphucompany
Có tổng cộng 550 thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 đã được hệ thống ghi lại.