Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Súng phun sơn Yunica K888

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
2 30/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
3 28/05/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
4 24/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
5 23/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
6 22/05/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
7 20/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
8 19/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
9 18/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
10 17/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
11 16/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
12 14/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
13 13/05/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
14 10/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
15 09/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
16 07/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ketnoitieudung
17 06/05/2016 1 ngày 1.380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
18 05/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhaiminh
19 04/05/2016 3 ngày 1.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
20 01/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
21 30/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
22 29/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
23 28/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
24 27/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
25 26/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
26 25/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
27 24/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
28 23/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
29 22/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
30 21/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
31 20/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
32 19/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
33 18/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
34 17/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
35 16/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
36 15/04/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
37 13/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
38 12/04/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
39 10/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
40 09/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
41 08/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
42 07/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
43 06/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
44 05/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
45 04/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
46 03/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
47 02/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
48 01/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
49 31/03/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
50 29/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
51 28/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
52 27/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
53 26/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
54 25/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
55 24/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
56 23/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
57 22/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
58 21/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
59 20/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
60 19/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
61 18/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
62 17/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
63 16/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
64 15/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
65 14/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
66 13/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
67 12/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
68 11/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
69 10/03/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
70 07/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
71 06/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
72 05/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
73 04/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
74 03/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
75 02/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
76 01/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
77 29/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
78 28/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
79 27/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
80 26/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
81 25/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
82 24/02/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
83 20/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
84 19/02/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
85 18/02/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
86 15/02/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
87 12/02/2016 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
88 06/02/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhaiminh
89 05/02/2016 4 ngày 1.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
90 01/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
91 31/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
92 30/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
93 29/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
94 28/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
95 27/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
96 26/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
97 25/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
98 24/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
99 23/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
100 22/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
101 21/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
102 20/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
103 19/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
104 18/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
105 17/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
106 16/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
107 15/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
108 14/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
109 13/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
110 12/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
111 11/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
112 10/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
113 09/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
114 08/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
115 07/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
116 06/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
117 05/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
118 04/01/2016 19 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
119 16/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
120 15/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
121 14/12/2015 19 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
122 25/11/2015 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
123 19/11/2015 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
124 13/11/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
125 11/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
126 10/11/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
127 08/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
128 07/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
129 06/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
130 05/11/2015 14 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
131 22/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
132 21/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
133 20/10/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
134 18/10/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
135 16/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
136 15/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
137 14/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
138 12/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
139 10/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
140 09/10/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ songkimthinh
141 08/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
142 07/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
143 06/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
144 05/10/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
145 04/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
146 03/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
147 02/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ congnghieptinphat
148 30/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
149 29/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
150 28/09/2015 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ congnghieptinphat
151 23/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
152 22/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
153 21/09/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hancatchaua
154 19/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
155 18/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hancatchaua
156 17/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
157 16/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
158 15/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
159 14/09/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
160 12/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
161 11/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
162 10/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
163 09/09/2015 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
164 03/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
165 02/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
166 01/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
167 31/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
168 30/08/2015 8 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
169 22/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
170 21/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
171 20/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
172 19/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
173 18/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
174 17/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
175 16/08/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
176 14/08/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
177 13/08/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ songkimthinh
178 12/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
179 11/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
180 10/08/2015 5 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
181 05/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
182 04/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
183 03/08/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
184 01/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
185 31/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
186 30/07/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
187 28/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
188 27/07/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
189 25/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
190 24/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
191 23/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
192 22/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
193 21/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
194 20/07/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
195 17/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
196 16/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ maycongnghiep_online
197 15/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
198 14/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
199 13/07/2015 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
200 09/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
201 08/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
202 07/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
203 06/07/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ maycongnghiep_online
204 03/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
205 02/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
206 01/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
207 30/06/2015 6 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayhaiminh
208 24/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
209 23/06/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
210 22/06/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
211 19/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ sieuthimayonline
212 18/06/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
213 17/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
214 16/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
215 15/06/2015 3 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ sieuthimayonline
216 12/06/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
217 10/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
218 09/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangduongayz
219 08/06/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
220 07/06/2015 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
221 04/06/2015 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
222 28/05/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
223 27/05/2015 4 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
224 23/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
225 22/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
226 21/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
227 20/05/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ mua5giay
228 19/05/2015 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
229 17/05/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
230 16/05/2015 3 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
231 13/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
232 12/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
233 11/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
234 10/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
235 09/05/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
236 07/05/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
237 06/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
238 05/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
239 04/05/2015 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
240 02/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
241 01/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
242 30/04/2015 6 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
243 24/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
244 23/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangduongayz
245 22/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
246 21/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
247 20/04/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
248 18/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
249 17/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
250 16/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
251 15/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ sieuthimayonline
252 14/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
253 13/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
254 12/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
255 11/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
256 10/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mua5giay
257 09/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
258 08/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
259 07/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
260 06/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
261 05/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
262 04/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
263 03/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
264 02/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
265 01/04/2015 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mua5giay
266 25/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
267 24/03/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
268 23/03/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
269 22/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
270 21/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
271 20/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
272 19/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
273 18/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
274 17/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
275 16/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
276 15/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ sieuthimayonline
277 14/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
278 13/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ sieuthimayonline
279 12/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
280 11/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ hancatchaua
281 10/03/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
282 09/03/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
283 07/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
284 06/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
285 05/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
286 04/03/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
287 03/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
288 02/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
289 01/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
290 28/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
291 27/02/2015 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
292 19/02/2015 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
293 13/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
294 12/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
295 11/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
296 10/02/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
297 09/02/2015 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
298 05/02/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
299 03/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
300 02/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
301 01/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
302 31/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
303 30/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
304 29/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
305 28/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
306 27/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
307 26/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ maybienapvnn
308 25/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
309 24/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
310 23/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
311 22/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
312 21/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
313 20/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
314 19/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
315 18/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
316 17/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
317 16/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
318 15/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
319 14/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
320 13/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
321 12/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
322 11/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
323 10/01/2015 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
324 07/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
325 06/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
326 05/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
327 04/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
328 03/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
329 02/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
330 01/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
331 31/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
332 29/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
333 28/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
334 26/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
335 25/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
336 24/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
337 22/12/2014 3 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
338 19/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
339 18/12/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
340 16/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
341 15/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
342 14/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
343 13/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
344 12/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
345 11/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
346 10/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
347 09/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
348 08/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
349 07/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
350 06/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
351 05/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
352 04/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
353 03/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
354 02/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
355 01/12/2014 8 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
356 23/11/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
357 21/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
358 20/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
359 19/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
360 18/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
361 17/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
362 16/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
363 15/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
364 14/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
365 13/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
366 12/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
367 11/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
368 10/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
369 09/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
370 08/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
371 06/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
372 05/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
373 04/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
374 03/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
375 01/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
376 31/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
377 30/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
378 29/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
379 28/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
380 27/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
381 26/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
382 25/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
383 24/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
384 23/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
385 22/10/2014 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
386 18/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
387 17/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
388 16/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
389 15/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
390 14/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
391 13/10/2014 7 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
392 06/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
393 05/10/2014 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
394 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
395 19/09/2014 24 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
396 26/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
397 25/08/2014 11 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
398 14/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
399 13/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
400 12/08/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
401 10/08/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
402 05/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
403 04/08/2014 4 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
404 31/07/2014 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
405 23/07/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
406 22/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
407 20/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
408 19/07/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
409 18/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
410 17/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
411 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
412 14/07/2014 4 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
413 10/07/2014 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
414 03/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
415 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
416 01/07/2014 6 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
417 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
418 24/06/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
419 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
420 10/06/2014 5 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
421 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
422 04/06/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
423 03/06/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
424 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
425 18/05/2014 9 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
426 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
427 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
428 07/05/2014 7 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
429 30/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
430 28/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
431 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
432 26/04/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
433 24/04/2014 24 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
434 31/03/2014 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
435 25/03/2014 26 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
436 27/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
437 25/02/2014 18 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
438 07/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
439 06/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
440 04/02/2014 27 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
441 08/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
442 07/01/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
443 02/01/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
444 31/12/2013 9 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
445 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
446 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
447 20/12/2013 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
448 16/12/2013 10 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
449 06/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
450 05/12/2013 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
451 22/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
452 21/11/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
453 15/11/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
454 31/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
455 30/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
456 15/10/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
457 11/10/2013 8 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
458 03/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
459 18/09/2013 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
460 13/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
461 12/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
462 11/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
463 10/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
464 04/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
465 29/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
466 28/08/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
467 13/08/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
468 07/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
469 06/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
470 05/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
471 04/08/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
472 03/08/2013 15 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
473 19/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
474 18/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
475 17/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
476 16/07/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
477 14/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
478 13/07/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
479 11/07/2013 11 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
480 30/06/2013 11 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
481 19/06/2013 76 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
482 04/04/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
483 03/04/2013 19 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
484 15/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
485 14/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
486 13/03/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
487 11/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
488 10/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
489 09/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
490 08/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
491 07/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
492 06/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
493 05/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
494 04/03/2013 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
495 01/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
496 28/02/2013 7 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
497 21/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
498 20/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
499 19/02/2013 14 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
500 05/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
501 04/02/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
502 02/02/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
503 29/01/2013 8 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
504 21/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
505 18/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
506 15/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
507 14/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
508 09/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
509 08/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
510 03/01/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
511 30/12/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
512 29/12/2012 26 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
513 03/12/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
514 29/11/2012 17 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
515 12/11/2012 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mua5giay
516 10/11/2012 20 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayhanchaua
517 21/10/2012 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
518 08/10/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
519 04/10/2012 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
520 01/10/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
521 30/09/2012 12 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
522 18/09/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
523 14/09/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
524 10/09/2012 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
525 03/09/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
526 02/09/2012 6 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
527 27/08/2012 20 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
528 07/08/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
529 06/08/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
530 02/08/2012 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
531 31/07/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
532 30/07/2012 14 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
533 16/07/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
534 15/07/2012 1.180.000 ₫ tanphucompany
Có tổng cộng 534 thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 đã được hệ thống ghi lại.