Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Súng phun sơn Yunica K888

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/06/2016 5 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
2 18/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
3 16/06/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
4 14/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
5 13/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
6 12/06/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
7 09/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
8 08/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
9 06/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
10 05/06/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
11 03/06/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
12 02/06/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
13 31/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
14 30/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
15 28/05/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
16 24/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
17 23/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
18 22/05/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
19 20/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
20 19/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
21 18/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
22 17/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
23 16/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
24 14/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
25 13/05/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
26 10/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
27 09/05/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
28 07/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ ketnoitieudung
29 06/05/2016 1 ngày 1.380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
30 05/05/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhaiminh
31 04/05/2016 3 ngày 1.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
32 01/05/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
33 30/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
34 29/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
35 28/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
36 27/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
37 26/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
38 25/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
39 24/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
40 23/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
41 22/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thietbisonganh
42 21/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
43 20/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
44 19/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
45 18/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
46 17/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
47 16/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
48 15/04/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mua5giay
49 13/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
50 12/04/2016 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
51 10/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
52 09/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
53 08/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
54 07/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
55 06/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
56 05/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
57 04/04/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
58 03/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
59 02/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
60 01/04/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
61 31/03/2016 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
62 29/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
63 28/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
64 27/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
65 26/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
66 25/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
67 24/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
68 23/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
69 22/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
70 21/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
71 20/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
72 19/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
73 18/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
74 17/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
75 16/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
76 15/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
77 14/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
78 13/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
79 12/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
80 11/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
81 10/03/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
82 07/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
83 06/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
84 05/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
85 04/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
86 03/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
87 02/03/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbisonganh
88 01/03/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
89 29/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
90 28/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
91 27/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
92 26/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
93 25/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
94 24/02/2016 4 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
95 20/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
96 19/02/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
97 18/02/2016 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
98 15/02/2016 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
99 12/02/2016 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
100 06/02/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ dienmayhaiminh
101 05/02/2016 4 ngày 1.380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ dienmayvietnamgiagoc
102 01/02/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
103 31/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
104 30/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
105 29/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
106 28/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
107 27/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
108 26/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
109 25/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
110 24/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
111 23/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
112 22/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
113 21/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
114 20/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
115 19/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
116 18/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
117 17/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
118 16/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
119 15/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
120 14/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
121 13/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
122 12/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
123 11/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
124 10/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiducanh
125 09/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
126 08/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ketnoitieudung
127 07/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
128 06/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
129 05/01/2016 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thietbiducanh
130 04/01/2016 19 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
131 16/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
132 15/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
133 14/12/2015 19 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
134 25/11/2015 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
135 19/11/2015 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
136 13/11/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
137 11/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
138 10/11/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
139 08/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
140 07/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
141 06/11/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
142 05/11/2015 14 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
143 22/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
144 21/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
145 20/10/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
146 18/10/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
147 16/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
148 15/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
149 14/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
150 12/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
151 10/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
152 09/10/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ songkimthinh
153 08/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
154 07/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
155 06/10/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
156 05/10/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
157 04/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
158 03/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
159 02/10/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ congnghieptinphat
160 30/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
161 29/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
162 28/09/2015 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ congnghieptinphat
163 23/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
164 22/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
165 21/09/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hancatchaua
166 19/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
167 18/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hancatchaua
168 17/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
169 16/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
170 15/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi songkimthinh
171 14/09/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
172 12/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
173 11/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
174 10/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
175 09/09/2015 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
176 03/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
177 02/09/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
178 01/09/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
179 31/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
180 30/08/2015 8 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
181 22/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
182 21/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
183 20/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
184 19/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
185 18/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ maycongnghiep_online
186 17/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
187 16/08/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
188 14/08/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
189 13/08/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ songkimthinh
190 12/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
191 11/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayhaiminh
192 10/08/2015 5 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
193 05/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
194 04/08/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
195 03/08/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
196 01/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
197 31/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
198 30/07/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
199 28/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 87.000 VNĐ mua5giay
200 27/07/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 87.000 VNĐ songkimthinh
201 25/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
202 24/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmayhaiminh
203 23/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
204 22/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
205 21/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
206 20/07/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
207 17/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
208 16/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ maycongnghiep_online
209 15/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
210 14/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
211 13/07/2015 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
212 09/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
213 08/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
214 07/07/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
215 06/07/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ maycongnghiep_online
216 03/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
217 02/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
218 01/07/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
219 30/06/2015 6 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayhaiminh
220 24/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
221 23/06/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
222 22/06/2015 3 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
223 19/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ sieuthimayonline
224 18/06/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
225 17/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
226 16/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
227 15/06/2015 3 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ sieuthimayonline
228 12/06/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
229 10/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
230 09/06/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangduongayz
231 08/06/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
232 07/06/2015 3 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
233 04/06/2015 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thoigiavn
234 28/05/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ mua5giay
235 27/05/2015 4 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
236 23/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
237 22/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
238 21/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ hoangduongayz
239 20/05/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ mua5giay
240 19/05/2015 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
241 17/05/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
242 16/05/2015 3 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
243 13/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
244 12/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
245 11/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
246 10/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
247 09/05/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
248 07/05/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
249 06/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
250 05/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
251 04/05/2015 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
252 02/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
253 01/05/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
254 30/04/2015 6 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
255 24/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
256 23/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoangduongayz
257 22/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
258 21/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
259 20/04/2015 2 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ hoangduongayz
260 18/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 330.000 VNĐ tanphucompany
261 17/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hoangduongayz
262 16/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi sieuthimayonline
263 15/04/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 330.000 VNĐ sieuthimayonline
264 14/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
265 13/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
266 12/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
267 11/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
268 10/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mua5giay
269 09/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
270 08/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
271 07/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
272 06/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
273 05/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
274 04/04/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
275 03/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
276 02/04/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
277 01/04/2015 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ mua5giay
278 25/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
279 24/03/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
280 23/03/2015 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
281 22/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
282 21/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
283 20/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
284 19/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
285 18/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hancatchaua
286 17/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
287 16/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
288 15/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ sieuthimayonline
289 14/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
290 13/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ sieuthimayonline
291 12/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ thoigiavn
292 11/03/2015 1 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ hancatchaua
293 10/03/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
294 09/03/2015 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
295 07/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
296 06/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
297 05/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
298 04/03/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
299 03/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
300 02/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
301 01/03/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
302 28/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
303 27/02/2015 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
304 19/02/2015 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
305 13/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
306 12/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
307 11/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
308 10/02/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
309 09/02/2015 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
310 05/02/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
311 03/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
312 02/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
313 01/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
314 31/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
315 30/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
316 29/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
317 28/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
318 27/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
319 26/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ maybienapvnn
320 25/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
321 24/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
322 23/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
323 22/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
324 21/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
325 20/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
326 19/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
327 18/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
328 17/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
329 16/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
330 15/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
331 14/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
332 13/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
333 12/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
334 11/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
335 10/01/2015 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
336 07/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
337 06/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
338 05/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
339 04/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
340 03/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
341 02/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
342 01/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
343 31/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
344 29/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
345 28/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
346 26/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
347 25/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
348 24/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
349 22/12/2014 3 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
350 19/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
351 18/12/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
352 16/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
353 15/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
354 14/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
355 13/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
356 12/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
357 11/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
358 10/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
359 09/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
360 08/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
361 07/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
362 06/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
363 05/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
364 04/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
365 03/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
366 02/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
367 01/12/2014 8 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
368 23/11/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
369 21/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
370 20/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
371 19/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
372 18/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
373 17/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
374 16/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
375 15/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
376 14/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
377 13/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
378 12/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
379 11/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
380 10/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
381 09/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
382 08/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
383 06/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
384 05/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
385 04/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
386 03/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
387 01/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
388 31/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
389 30/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
390 29/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
391 28/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
392 27/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
393 26/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
394 25/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
395 24/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
396 23/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
397 22/10/2014 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
398 18/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
399 17/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
400 16/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
401 15/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
402 14/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
403 13/10/2014 7 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
404 06/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
405 05/10/2014 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
406 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
407 19/09/2014 24 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
408 26/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
409 25/08/2014 11 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
410 14/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
411 13/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
412 12/08/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
413 10/08/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
414 05/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
415 04/08/2014 4 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
416 31/07/2014 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
417 23/07/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
418 22/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
419 20/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
420 19/07/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
421 18/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
422 17/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
423 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
424 14/07/2014 4 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
425 10/07/2014 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
426 03/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
427 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
428 01/07/2014 6 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
429 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
430 24/06/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
431 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
432 10/06/2014 5 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
433 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
434 04/06/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
435 03/06/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
436 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
437 18/05/2014 9 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
438 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
439 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
440 07/05/2014 7 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
441 30/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
442 28/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
443 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
444 26/04/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
445 24/04/2014 24 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
446 31/03/2014 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
447 25/03/2014 26 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
448 27/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
449 25/02/2014 18 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
450 07/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
451 06/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
452 04/02/2014 27 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
453 08/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
454 07/01/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
455 02/01/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
456 31/12/2013 9 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
457 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
458 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
459 20/12/2013 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
460 16/12/2013 10 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
461 06/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
462 05/12/2013 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
463 22/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
464 21/11/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
465 15/11/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
466 31/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
467 30/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
468 15/10/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
469 11/10/2013 8 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
470 03/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
471 18/09/2013 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
472 13/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
473 12/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
474 11/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
475 10/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
476 04/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
477 29/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
478 28/08/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
479 13/08/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
480 07/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
481 06/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
482 05/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
483 04/08/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
484 03/08/2013 15 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
485 19/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
486 18/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
487 17/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
488 16/07/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
489 14/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
490 13/07/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
491 11/07/2013 11 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
492 30/06/2013 11 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
493 19/06/2013 76 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
494 04/04/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
495 03/04/2013 19 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
496 15/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
497 14/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
498 13/03/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
499 11/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
500 10/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
501 09/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
502 08/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
503 07/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
504 06/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
505 05/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
506 04/03/2013 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
507 01/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
508 28/02/2013 7 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
509 21/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
510 20/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
511 19/02/2013 14 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
512 05/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
513 04/02/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
514 02/02/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
515 29/01/2013 8 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
516 21/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
517 18/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
518 15/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
519 14/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
520 09/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
521 08/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
522 03/01/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
523 30/12/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
524 29/12/2012 26 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
525 03/12/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
526 29/11/2012 17 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
527 12/11/2012 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mua5giay
528 10/11/2012 20 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayhanchaua
529 21/10/2012 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
530 08/10/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
531 04/10/2012 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
532 01/10/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
533 30/09/2012 12 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
534 18/09/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
535 14/09/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
536 10/09/2012 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
537 03/09/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
538 02/09/2012 6 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
539 27/08/2012 20 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
540 07/08/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
541 06/08/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
542 02/08/2012 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
543 31/07/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
544 30/07/2012 14 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
545 16/07/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
546 15/07/2012 1.180.000 ₫ tanphucompany
Có tổng cộng 546 thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 đã được hệ thống ghi lại.