• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Súng phun sơn Yunica K888

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/03/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
2 28/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
3 27/02/2015 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
4 19/02/2015 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
5 13/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
6 12/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
7 11/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
8 10/02/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
9 09/02/2015 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
10 05/02/2015 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
11 03/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
12 02/02/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
13 01/02/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
14 31/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
15 30/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
16 29/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
17 28/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
18 27/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
19 26/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ maybienapvnn
20 25/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
21 24/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
22 23/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
23 22/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
24 21/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
25 20/01/2015 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
26 19/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
27 18/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
28 17/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
29 16/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
30 15/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
31 14/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
32 13/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
33 12/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
34 11/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
35 10/01/2015 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
36 07/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
37 06/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
38 05/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
39 04/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
40 03/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
41 02/01/2015 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
42 01/01/2015 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
43 31/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
44 29/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
45 28/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
46 26/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
47 25/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
48 24/12/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
49 22/12/2014 3 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
50 19/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
51 18/12/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
52 16/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
53 15/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
54 14/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ mua5giay
55 13/12/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
56 12/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
57 11/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
58 10/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
59 09/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
60 08/12/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
61 07/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
62 06/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
63 05/12/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 7.000 VNĐ congnghieptinphat
64 04/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
65 03/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
66 02/12/2014 1 ngày 1.430.000 ₫ Giá không đổi hancatchaua
67 01/12/2014 8 ngày 1.430.000 ₫ Giảm 7.000 VNĐ hoangduongayz
68 23/11/2014 2 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
69 21/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
70 20/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
71 19/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
72 18/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
73 17/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
74 16/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
75 15/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
76 14/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
77 13/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ ketnoitieudung
78 12/11/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
79 11/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
80 10/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
81 09/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
82 08/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
83 06/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
84 05/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
85 04/11/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
86 03/11/2014 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
87 01/11/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
88 31/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
89 30/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
90 29/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
91 28/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
92 27/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
93 26/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
94 25/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
95 24/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
96 23/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
97 22/10/2014 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
98 18/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
99 17/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
100 16/10/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ ketnoitieudung
101 15/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 257.000 VNĐ tanphucompany
102 14/10/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 257.000 VNĐ congnghieptinphat
103 13/10/2014 7 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
104 06/10/2014 1 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
105 05/10/2014 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
106 20/09/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
107 19/09/2014 24 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
108 26/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ LongThinhCo
109 25/08/2014 11 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
110 14/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
111 13/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
112 12/08/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 337.000 VNĐ tanphucompany
113 10/08/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
114 05/08/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
115 04/08/2014 4 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
116 31/07/2014 8 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
117 23/07/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
118 22/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
119 20/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
120 19/07/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
121 18/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
122 17/07/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
123 15/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
124 14/07/2014 4 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
125 10/07/2014 7 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
126 03/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
127 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
128 01/07/2014 6 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
129 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
130 24/06/2014 13 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
131 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
132 10/06/2014 5 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
133 05/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
134 04/06/2014 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 337.000 VNĐ congnghieptinphat
135 03/06/2014 15 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
136 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
137 18/05/2014 9 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
138 09/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
139 08/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
140 07/05/2014 7 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
141 30/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thoigiavn
142 28/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
143 27/04/2014 1 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
144 26/04/2014 2 ngày 1.100.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
145 24/04/2014 24 ngày 1.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tanphucompany
146 31/03/2014 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
147 25/03/2014 26 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
148 27/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
149 25/02/2014 18 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
150 07/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
151 06/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
152 04/02/2014 27 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
153 08/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
154 07/01/2014 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
155 02/01/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
156 31/12/2013 9 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
157 22/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
158 21/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
159 20/12/2013 4 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
160 16/12/2013 10 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
161 06/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
162 05/12/2013 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
163 22/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
164 21/11/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
165 15/11/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
166 31/10/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
167 30/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
168 15/10/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
169 11/10/2013 8 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
170 03/10/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
171 18/09/2013 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
172 13/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
173 12/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
174 11/09/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
175 10/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
176 04/09/2013 6 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
177 29/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
178 28/08/2013 15 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
179 13/08/2013 6 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
180 07/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
181 06/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
182 05/08/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
183 04/08/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
184 03/08/2013 15 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
185 19/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
186 18/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
187 17/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
188 16/07/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
189 14/07/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
190 13/07/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
191 11/07/2013 11 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
192 30/06/2013 11 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi LongThinhCo
193 19/06/2013 76 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
194 04/04/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
195 03/04/2013 19 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
196 15/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
197 14/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi ketnoitieudung
198 13/03/2013 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
199 11/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
200 10/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
201 09/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
202 08/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
203 07/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
204 06/03/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
205 05/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ LongThinhCo
206 04/03/2013 3 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
207 01/03/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
208 28/02/2013 7 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
209 21/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
210 20/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
211 19/02/2013 14 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
212 05/02/2013 1 ngày 1.437.000 ₫ Giá không đổi congnghieptinphat
213 04/02/2013 2 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
214 02/02/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
215 29/01/2013 8 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
216 21/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
217 18/01/2013 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
218 15/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
219 14/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
220 09/01/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ thoigiavn
221 08/01/2013 5 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
222 03/01/2013 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
223 30/12/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 37.000 VNĐ mua5giay
224 29/12/2012 26 ngày 1.437.000 ₫ Tăng 37.000 VNĐ congnghieptinphat
225 03/12/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
226 29/11/2012 17 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
227 12/11/2012 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ mua5giay
228 10/11/2012 20 ngày 1.430.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ mayhanchaua
229 21/10/2012 13 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
230 08/10/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
231 04/10/2012 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thoigiavn
232 01/10/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ mua5giay
233 30/09/2012 12 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ LongThinhCo
234 18/09/2012 4 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
235 14/09/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
236 10/09/2012 7 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
237 03/09/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
238 02/09/2012 6 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
239 27/08/2012 20 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
240 07/08/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
241 06/08/2012 4 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
242 02/08/2012 2 ngày 1.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ tanphucompany
243 31/07/2012 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mua5giay
244 30/07/2012 14 ngày 1.400.000 ₫ Tăng 220.000 VNĐ thoigiavn
245 16/07/2012 1 ngày 1.180.000 ₫ Giá không đổi tanphucompany
246 15/07/2012 1.180.000 ₫ tanphucompany
Có tổng cộng 246 thay đổi giá của sản phẩm Súng phun sơn Yunica K888 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Thiết bị thi công > Máy phun sơn (máy phun sơn, may phun son)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Súng phun sơn Yunica K888 trong mục Máy phun sơn
Từ khóa nổi bật trong tuần: phu de, inox 304, lo san, samsung, keo tu