Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Arirang DH-3600 Delux

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
2 25/05/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
3 24/05/2016 16 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
4 08/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
5 07/05/2016 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
6 01/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
7 30/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
8 29/04/2016 6 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
9 23/04/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
10 22/04/2016 12 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
11 10/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
12 09/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
13 08/04/2016 14 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
14 25/03/2016 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
15 23/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
16 22/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
17 21/03/2016 12 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
18 09/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
19 08/03/2016 10 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
20 27/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
21 26/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
22 25/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
23 24/02/2016 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
24 21/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
25 20/02/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
26 19/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
27 18/02/2016 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
28 16/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
29 15/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
30 14/02/2016 8 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
31 06/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
32 05/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
33 04/02/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
34 03/02/2016 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
35 28/01/2016 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
36 21/01/2016 7 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
37 14/01/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
38 13/01/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
39 12/01/2016 10 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
40 02/01/2016 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
41 31/12/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
42 30/12/2015 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
43 28/12/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
44 26/12/2015 12 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
45 14/12/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
46 13/12/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
47 28/11/2015 14 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
48 14/11/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
49 13/11/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
50 11/11/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
51 27/10/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
52 26/10/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
53 11/10/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
54 09/10/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
55 24/09/2015 6 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
56 18/09/2015 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
57 04/09/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
58 03/09/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
59 31/08/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
60 30/08/2015 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
61 28/08/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
62 27/08/2015 10 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
63 17/08/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
64 14/08/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
65 30/07/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
66 27/07/2015 22 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
67 05/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
68 04/07/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
69 03/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
70 02/07/2015 12 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
71 20/06/2015 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
72 15/06/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
73 13/06/2015 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
74 10/06/2015 6 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
75 04/06/2015 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
76 20/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
77 19/05/2015 10 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
78 09/05/2015 30 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
79 09/04/2015 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
80 02/04/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
81 18/03/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
82 17/03/2015 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
83 13/03/2015 29 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
84 12/02/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
85 11/02/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
86 09/02/2015 4 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
87 05/02/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
88 01/02/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
89 28/01/2015 14 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
90 14/01/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
91 13/01/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ Lucalifornia
92 06/01/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
93 05/01/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
94 04/01/2015 9 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
95 26/12/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
96 25/12/2014 2 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
97 23/12/2014 101 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
98 13/09/2014 5 ngày 990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ muabanabcvn
99 08/09/2014 9 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
100 30/08/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi vietkar
101 29/08/2014 15 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
102 14/08/2014 4 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
103 10/08/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
104 26/07/2014 10 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
105 16/07/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
106 15/07/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
107 10/07/2014 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
108 08/07/2014 8 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
109 30/06/2014 5 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
110 25/06/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
111 20/06/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
112 05/06/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
113 04/06/2014 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
114 31/05/2014 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
115 07/05/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
116 06/05/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
117 03/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
118 02/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
119 01/05/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
120 30/04/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
121 29/04/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
122 28/04/2014 20 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
123 08/04/2014 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
124 24/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
125 23/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
126 22/03/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
127 17/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
128 16/03/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
129 14/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
130 13/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
131 12/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
132 11/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
133 10/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
134 09/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
135 08/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
136 07/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
137 06/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
138 05/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
139 04/03/2014 9 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
140 23/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
141 22/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
142 21/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
143 20/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
144 19/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
145 18/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
146 17/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
147 16/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
148 15/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
149 14/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
150 13/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
151 12/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
152 11/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
153 10/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
154 09/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
155 07/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
156 06/02/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
157 03/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
158 02/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
159 31/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
160 30/01/2014 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
161 27/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
162 26/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
163 25/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
164 24/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
165 23/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
166 22/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
167 21/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
168 20/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
169 19/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
170 18/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
171 17/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
172 16/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
173 15/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
174 14/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
175 13/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
176 12/01/2014 5 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
177 07/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.230.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
178 06/01/2014 11 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ quanghaaudio
179 26/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
180 25/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
181 24/12/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
182 22/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
183 20/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
184 19/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
185 18/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
186 17/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
187 16/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
188 15/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
189 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
190 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
191 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
192 11/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
193 10/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
194 08/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
195 07/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
196 06/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
197 05/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
198 04/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
199 03/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
200 02/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
201 01/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
202 30/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
203 29/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
204 28/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
205 27/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
206 26/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
207 25/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
208 23/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
209 22/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
210 21/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
211 20/11/2013 8 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
212 12/11/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
213 08/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
214 07/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
215 06/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
216 05/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
217 03/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
218 02/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
219 01/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
220 31/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
221 30/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
222 29/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
223 28/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
224 27/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
225 22/10/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
226 19/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
227 14/10/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
228 13/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
229 12/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
230 11/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
231 09/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
232 08/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
233 07/10/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
234 04/10/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
235 02/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
236 30/09/2013 12 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
237 18/09/2013 15 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
238 03/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
239 02/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
240 01/09/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
241 31/08/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
242 26/08/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
243 21/08/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
244 19/08/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
245 18/08/2013 27 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
246 22/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
247 19/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
248 18/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
249 17/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
250 14/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
251 13/07/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
252 12/07/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
253 07/07/2013 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
254 01/07/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
255 27/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
256 26/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
257 24/06/2013 4 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
258 20/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
259 19/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
260 18/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
261 17/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
262 15/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
263 14/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
264 13/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
265 12/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
266 11/06/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
267 07/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
268 06/06/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
269 03/06/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
270 01/06/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
271 29/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
272 28/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
273 27/05/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
274 25/05/2013 4 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
275 21/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
276 20/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
277 19/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
278 18/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
279 17/05/2013 12 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
280 05/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
281 04/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
282 03/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
283 02/05/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
284 30/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
285 27/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
286 24/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
287 23/04/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
288 19/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
289 18/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
290 17/04/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
291 16/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
292 15/04/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
293 12/04/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
294 07/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
295 06/04/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
296 04/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
297 03/04/2013 5 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
298 29/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
299 28/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
300 27/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
301 26/03/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
302 24/03/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
303 22/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
304 21/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
305 20/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
306 19/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
307 18/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
308 17/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
309 16/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
310 15/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
311 14/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
312 13/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
313 12/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
314 11/03/2013 6 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
315 05/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
316 04/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
317 03/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
318 02/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
319 01/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
320 28/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
321 27/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
322 26/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
323 25/02/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
324 24/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
325 23/02/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
326 21/02/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
327 19/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
328 18/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
329 17/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
330 16/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
331 15/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
332 14/02/2013 8 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
333 06/02/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
334 05/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
335 04/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
336 03/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
337 02/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
338 01/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
339 31/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
340 30/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
341 29/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
342 28/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
343 27/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
344 26/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
345 25/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
346 24/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
347 23/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
348 22/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
349 21/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
350 20/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
351 19/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
352 18/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
353 17/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
354 16/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
355 15/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
356 14/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
357 13/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
358 12/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
359 11/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
360 10/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
361 09/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
362 08/01/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
363 06/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
364 05/01/2013 15 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
365 21/12/2012 17 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
366 04/12/2012 5.590.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 366 thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux đã được hệ thống ghi lại.