• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Arirang DH-3600 Delux

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/07/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
2 27/07/2015 22 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
3 05/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
4 04/07/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
5 03/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
6 02/07/2015 12 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
7 20/06/2015 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
8 15/06/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
9 13/06/2015 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
10 10/06/2015 6 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
11 04/06/2015 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
12 20/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
13 19/05/2015 10 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
14 09/05/2015 30 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
15 09/04/2015 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
16 02/04/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
17 18/03/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
18 17/03/2015 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
19 13/03/2015 29 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
20 12/02/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
21 11/02/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
22 09/02/2015 4 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
23 05/02/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
24 01/02/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
25 28/01/2015 14 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
26 14/01/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
27 13/01/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ Lucalifornia
28 06/01/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
29 05/01/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
30 04/01/2015 9 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
31 26/12/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
32 25/12/2014 2 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
33 23/12/2014 101 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
34 13/09/2014 5 ngày 990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ muabanabcvn
35 08/09/2014 9 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
36 30/08/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi vietkar
37 29/08/2014 15 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
38 14/08/2014 4 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
39 10/08/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
40 26/07/2014 10 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
41 16/07/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
42 15/07/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
43 10/07/2014 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
44 08/07/2014 8 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
45 30/06/2014 5 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
46 25/06/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
47 20/06/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
48 05/06/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
49 04/06/2014 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
50 31/05/2014 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
51 07/05/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
52 06/05/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
53 03/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
54 02/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
55 01/05/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
56 30/04/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
57 29/04/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
58 28/04/2014 20 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
59 08/04/2014 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
60 24/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
61 23/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
62 22/03/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
63 17/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
64 16/03/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
65 14/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
66 13/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
67 12/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
68 11/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
69 10/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
70 09/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
71 08/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
72 07/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
73 06/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
74 05/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
75 04/03/2014 9 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
76 23/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
77 22/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
78 21/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
79 20/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
80 19/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
81 18/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
82 17/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
83 16/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
84 15/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
85 14/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
86 13/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
87 12/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
88 11/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
89 10/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
90 09/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
91 07/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
92 06/02/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
93 03/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
94 02/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
95 31/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
96 30/01/2014 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
97 27/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
98 26/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
99 25/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
100 24/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
101 23/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
102 22/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
103 21/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
104 20/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
105 19/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
106 18/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
107 17/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
108 16/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
109 15/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
110 14/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
111 13/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
112 12/01/2014 5 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
113 07/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.230.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
114 06/01/2014 11 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ quanghaaudio
115 26/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
116 25/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
117 24/12/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
118 22/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
119 20/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
120 19/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
121 18/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
122 17/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
123 16/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
124 15/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
125 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
126 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
127 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
128 11/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
129 10/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
130 08/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
131 07/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
132 06/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
133 05/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
134 04/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
135 03/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
136 02/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
137 01/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
138 30/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
139 29/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
140 28/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
141 27/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
142 26/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
143 25/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
144 23/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
145 22/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
146 21/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
147 20/11/2013 8 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
148 12/11/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
149 08/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
150 07/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
151 06/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
152 05/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
153 03/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
154 02/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
155 01/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
156 31/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
157 30/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
158 29/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
159 28/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
160 27/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
161 22/10/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
162 19/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
163 14/10/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
164 13/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
165 12/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
166 11/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
167 09/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
168 08/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
169 07/10/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
170 04/10/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
171 02/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
172 30/09/2013 12 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
173 18/09/2013 15 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
174 03/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
175 02/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
176 01/09/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
177 31/08/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
178 26/08/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
179 21/08/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
180 19/08/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
181 18/08/2013 27 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
182 22/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
183 19/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
184 18/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
185 17/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
186 14/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
187 13/07/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
188 12/07/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
189 07/07/2013 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
190 01/07/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
191 27/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
192 26/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
193 24/06/2013 4 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
194 20/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
195 19/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
196 18/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
197 17/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
198 15/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
199 14/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
200 13/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
201 12/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
202 11/06/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
203 07/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
204 06/06/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
205 03/06/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
206 01/06/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
207 29/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
208 28/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
209 27/05/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
210 25/05/2013 4 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
211 21/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
212 20/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
213 19/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
214 18/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
215 17/05/2013 12 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
216 05/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
217 04/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
218 03/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
219 02/05/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
220 30/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
221 27/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
222 24/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
223 23/04/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
224 19/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
225 18/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
226 17/04/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
227 16/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
228 15/04/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
229 12/04/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
230 07/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
231 06/04/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
232 04/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
233 03/04/2013 5 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
234 29/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
235 28/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
236 27/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
237 26/03/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
238 24/03/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
239 22/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
240 21/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
241 20/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
242 19/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
243 18/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
244 17/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
245 16/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
246 15/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
247 14/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
248 13/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
249 12/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
250 11/03/2013 6 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
251 05/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
252 04/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
253 03/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
254 02/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
255 01/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
256 28/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
257 27/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
258 26/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
259 25/02/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
260 24/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
261 23/02/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
262 21/02/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
263 19/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
264 18/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
265 17/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
266 16/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
267 15/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
268 14/02/2013 8 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
269 06/02/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
270 05/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
271 04/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
272 03/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
273 02/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
274 01/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
275 31/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
276 30/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
277 29/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
278 28/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
279 27/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
280 26/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
281 25/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
282 24/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
283 23/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
284 22/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
285 21/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
286 20/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
287 19/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
288 18/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
289 17/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
290 16/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
291 15/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
292 14/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
293 13/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
294 12/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
295 11/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
296 10/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
297 09/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
298 08/01/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
299 06/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
300 05/01/2013 15 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
301 21/12/2012 17 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
302 04/12/2012 5.590.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 302 thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > DVD Player (DVD Player, đầu dvd, dau dvd, đầu đĩa dvd)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Arirang DH-3600 Delux trong mục DVD Player