• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Arirang DH-3600 Delux

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/08/2014 4 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
2 10/08/2014 15 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
3 26/07/2014 10 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
4 16/07/2014 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
5 15/07/2014 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
6 10/07/2014 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
7 08/07/2014 8 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
8 30/06/2014 5 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
9 25/06/2014 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
10 20/06/2014 15 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
11 05/06/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
12 04/06/2014 4 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
13 31/05/2014 24 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
14 07/05/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
15 06/05/2014 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
16 03/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
17 02/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
18 01/05/2014 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
19 30/04/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
20 29/04/2014 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
21 28/04/2014 20 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
22 08/04/2014 15 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
23 24/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
24 23/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
25 22/03/2014 5 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
26 17/03/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
27 16/03/2014 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
28 14/03/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
29 13/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
30 12/03/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
31 11/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
32 10/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
33 09/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
34 08/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
35 07/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
36 06/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
37 05/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
38 04/03/2014 9 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
39 23/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
40 22/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
41 21/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
42 20/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
43 19/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
44 18/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
45 17/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
46 16/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
47 15/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
48 14/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
49 13/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
50 12/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
51 11/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
52 10/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
53 09/02/2014 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
54 07/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
55 06/02/2014 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
56 03/02/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
57 02/02/2014 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
58 31/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
59 30/01/2014 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
60 27/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
61 26/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
62 25/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
63 24/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
64 23/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
65 22/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
66 21/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
67 20/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
68 19/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
69 18/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
70 17/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
71 16/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
72 15/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
73 14/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
74 13/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
75 12/01/2014 5 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
76 07/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.230.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
77 06/01/2014 11 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 1.210.000 VNĐ quanghaaudio
78 26/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
79 25/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
80 24/12/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
81 22/12/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
82 20/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
83 19/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
84 18/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
85 17/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
86 16/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
87 15/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
88 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
89 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
90 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
91 11/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
92 10/12/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
93 08/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
94 07/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
95 06/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
96 05/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
97 04/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
98 03/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
99 02/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
100 01/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
101 30/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
102 29/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
103 28/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
104 27/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
105 26/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
106 25/11/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
107 23/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
108 22/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
109 21/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
110 20/11/2013 8 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
111 12/11/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
112 08/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
113 07/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
114 06/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
115 05/11/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
116 03/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
117 02/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
118 01/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
119 31/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
120 30/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
121 29/10/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
122 28/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
123 27/10/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
124 22/10/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
125 19/10/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
126 14/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
127 13/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
128 12/10/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
129 11/10/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
130 09/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
131 08/10/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
132 07/10/2013 3 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
133 04/10/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
134 02/10/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
135 30/09/2013 12 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
136 18/09/2013 15 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
137 03/09/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
138 02/09/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
139 01/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
140 31/08/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
141 26/08/2013 5 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
142 21/08/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
143 19/08/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
144 18/08/2013 27 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
145 22/07/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
146 19/07/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
147 18/07/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
148 17/07/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
149 14/07/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
150 13/07/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
151 12/07/2013 5 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
152 07/07/2013 6 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
153 01/07/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
154 27/06/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
155 26/06/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
156 24/06/2013 4 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
157 20/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
158 19/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
159 18/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
160 17/06/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
161 15/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
162 14/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
163 13/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
164 12/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
165 11/06/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
166 07/06/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
167 06/06/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
168 03/06/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
169 01/06/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
170 29/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
171 28/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
172 27/05/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
173 25/05/2013 4 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
174 21/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
175 20/05/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
176 19/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
177 18/05/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
178 17/05/2013 12 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
179 05/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
180 04/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
181 03/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
182 02/05/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
183 30/04/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
184 27/04/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
185 24/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
186 23/04/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
187 19/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
188 18/04/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
189 17/04/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
190 16/04/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
191 15/04/2013 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
192 12/04/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
193 07/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
194 06/04/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
195 04/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
196 03/04/2013 5 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
197 29/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
198 28/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
199 27/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
200 26/03/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
201 24/03/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
202 22/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
203 21/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
204 20/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
205 19/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
206 18/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
207 17/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
208 16/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
209 15/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
210 14/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
211 13/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
212 12/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
213 11/03/2013 6 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
214 05/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
215 04/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
216 03/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
217 02/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
218 01/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
219 28/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
220 27/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
221 26/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
222 25/02/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
223 24/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
224 23/02/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
225 21/02/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
226 19/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
227 18/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
228 17/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
229 16/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
230 15/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
231 14/02/2013 8 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
232 06/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
233 05/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
234 04/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
235 03/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
236 02/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
237 01/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
238 31/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
239 30/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
240 29/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
241 28/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
242 27/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
243 26/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
244 25/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
245 24/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
246 23/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
247 22/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
248 21/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
249 20/01/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
250 19/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
251 18/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
252 17/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
253 16/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
254 15/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
255 14/01/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
256 13/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
257 12/01/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
258 11/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
259 10/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
260 09/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
261 08/01/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
262 06/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
263 05/01/2013 15 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
264 21/12/2012 17 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
265 04/12/2012 5.590.000 VNĐ vftrader
Có tổng cộng 265 thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > DVD Player (DVD Player, đầu dvd, dau dvd, đầu đĩa dvd)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Arirang DH-3600 Delux trong mục DVD Player