• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Arirang DH-3600 Delux

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/07/2014 10 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
2 16/07/2014 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
3 15/07/2014 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
4 10/07/2014 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
5 08/07/2014 8 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
6 30/06/2014 5 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
7 25/06/2014 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
8 20/06/2014 15 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
9 05/06/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
10 04/06/2014 4 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
11 31/05/2014 24 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
12 07/05/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
13 06/05/2014 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
14 03/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
15 02/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
16 01/05/2014 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
17 30/04/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
18 29/04/2014 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
19 28/04/2014 20 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
20 08/04/2014 15 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
21 24/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
22 23/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
23 22/03/2014 5 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
24 17/03/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
25 16/03/2014 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
26 14/03/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
27 13/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
28 12/03/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
29 11/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
30 10/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
31 09/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
32 08/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
33 07/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
34 06/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
35 05/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
36 04/03/2014 9 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
37 23/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
38 22/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
39 21/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
40 20/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
41 19/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
42 18/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
43 17/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
44 16/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
45 15/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
46 14/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
47 13/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
48 12/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
49 11/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
50 10/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
51 09/02/2014 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
52 07/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
53 06/02/2014 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
54 03/02/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
55 02/02/2014 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
56 31/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
57 30/01/2014 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
58 27/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
59 26/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
60 25/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
61 24/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
62 23/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
63 22/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
64 21/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
65 20/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
66 19/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
67 18/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
68 17/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
69 16/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
70 15/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
71 14/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
72 13/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
73 12/01/2014 5 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
74 07/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.230.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
75 06/01/2014 11 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 1.210.000 VNĐ quanghaaudio
76 26/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
77 25/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
78 24/12/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
79 22/12/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
80 20/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
81 19/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
82 18/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
83 17/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
84 16/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
85 15/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
86 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
87 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
88 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
89 11/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
90 10/12/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
91 08/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
92 07/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
93 06/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
94 05/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
95 04/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
96 03/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
97 02/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
98 01/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
99 30/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
100 29/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
101 28/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
102 27/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
103 26/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
104 25/11/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
105 23/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
106 22/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
107 21/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
108 20/11/2013 8 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
109 12/11/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
110 08/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
111 07/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
112 06/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
113 05/11/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
114 03/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
115 02/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
116 01/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
117 31/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
118 30/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
119 29/10/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
120 28/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
121 27/10/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
122 22/10/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
123 19/10/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
124 14/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
125 13/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
126 12/10/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
127 11/10/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
128 09/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
129 08/10/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
130 07/10/2013 3 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
131 04/10/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
132 02/10/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
133 30/09/2013 12 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
134 18/09/2013 15 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
135 03/09/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
136 02/09/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
137 01/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
138 31/08/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
139 26/08/2013 5 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
140 21/08/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
141 19/08/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
142 18/08/2013 27 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
143 22/07/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
144 19/07/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
145 18/07/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
146 17/07/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
147 14/07/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
148 13/07/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
149 12/07/2013 5 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
150 07/07/2013 6 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
151 01/07/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
152 27/06/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
153 26/06/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
154 24/06/2013 4 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
155 20/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
156 19/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
157 18/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
158 17/06/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
159 15/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
160 14/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
161 13/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
162 12/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
163 11/06/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
164 07/06/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
165 06/06/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
166 03/06/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
167 01/06/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
168 29/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
169 28/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
170 27/05/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
171 25/05/2013 4 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
172 21/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
173 20/05/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
174 19/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
175 18/05/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
176 17/05/2013 12 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
177 05/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
178 04/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
179 03/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
180 02/05/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
181 30/04/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
182 27/04/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
183 24/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
184 23/04/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
185 19/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
186 18/04/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
187 17/04/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
188 16/04/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
189 15/04/2013 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
190 12/04/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
191 07/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
192 06/04/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
193 04/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
194 03/04/2013 5 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
195 29/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
196 28/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
197 27/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
198 26/03/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
199 24/03/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
200 22/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
201 21/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
202 20/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
203 19/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
204 18/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
205 17/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
206 16/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
207 15/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
208 14/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
209 13/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
210 12/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
211 11/03/2013 6 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
212 05/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
213 04/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
214 03/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
215 02/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
216 01/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
217 28/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
218 27/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
219 26/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
220 25/02/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
221 24/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
222 23/02/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
223 21/02/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
224 19/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
225 18/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
226 17/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
227 16/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
228 15/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
229 14/02/2013 8 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
230 06/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
231 05/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
232 04/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
233 03/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
234 02/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
235 01/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
236 31/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
237 30/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
238 29/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
239 28/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
240 27/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
241 26/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
242 25/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
243 24/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
244 23/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
245 22/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
246 21/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
247 20/01/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
248 19/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
249 18/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
250 17/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
251 16/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
252 15/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
253 14/01/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
254 13/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
255 12/01/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
256 11/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
257 10/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
258 09/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
259 08/01/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
260 06/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
261 05/01/2013 15 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
262 21/12/2012 17 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
263 04/12/2012 5.590.000 VNĐ vftrader
Có tổng cộng 263 thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > DVD Player (DVD Player, đầu dvd, dau dvd, đầu đĩa dvd)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Arirang DH-3600 Delux trong mục DVD Player