• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Arirang DH-3600 Delux

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
2 19/05/2015 10 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
3 09/05/2015 30 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
4 09/04/2015 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
5 02/04/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
6 18/03/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
7 17/03/2015 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
8 13/03/2015 29 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
9 12/02/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
10 11/02/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
11 09/02/2015 4 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
12 05/02/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
13 01/02/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
14 28/01/2015 14 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
15 14/01/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
16 13/01/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ Lucalifornia
17 06/01/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
18 05/01/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
19 04/01/2015 9 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
20 26/12/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
21 25/12/2014 2 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
22 23/12/2014 101 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
23 13/09/2014 5 ngày 990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ muabanabcvn
24 08/09/2014 9 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
25 30/08/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi vietkar
26 29/08/2014 15 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
27 14/08/2014 4 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
28 10/08/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
29 26/07/2014 10 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
30 16/07/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
31 15/07/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
32 10/07/2014 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
33 08/07/2014 8 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
34 30/06/2014 5 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
35 25/06/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
36 20/06/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
37 05/06/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
38 04/06/2014 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
39 31/05/2014 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
40 07/05/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
41 06/05/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
42 03/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
43 02/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
44 01/05/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
45 30/04/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
46 29/04/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
47 28/04/2014 20 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
48 08/04/2014 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
49 24/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
50 23/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
51 22/03/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
52 17/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
53 16/03/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
54 14/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
55 13/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
56 12/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
57 11/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
58 10/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
59 09/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
60 08/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
61 07/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
62 06/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
63 05/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
64 04/03/2014 9 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
65 23/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
66 22/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
67 21/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
68 20/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
69 19/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
70 18/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
71 17/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
72 16/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
73 15/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
74 14/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
75 13/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
76 12/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
77 11/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
78 10/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
79 09/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
80 07/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
81 06/02/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
82 03/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
83 02/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
84 31/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
85 30/01/2014 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
86 27/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
87 26/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
88 25/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
89 24/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
90 23/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
91 22/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
92 21/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
93 20/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
94 19/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
95 18/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
96 17/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
97 16/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
98 15/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
99 14/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
100 13/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
101 12/01/2014 5 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
102 07/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.230.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
103 06/01/2014 11 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ quanghaaudio
104 26/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
105 25/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
106 24/12/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
107 22/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
108 20/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
109 19/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
110 18/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
111 17/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
112 16/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
113 15/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
114 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
115 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
116 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
117 11/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
118 10/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
119 08/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
120 07/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
121 06/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
122 05/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
123 04/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
124 03/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
125 02/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
126 01/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
127 30/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
128 29/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
129 28/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
130 27/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
131 26/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
132 25/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
133 23/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
134 22/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
135 21/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
136 20/11/2013 8 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
137 12/11/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
138 08/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
139 07/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
140 06/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
141 05/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
142 03/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
143 02/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
144 01/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
145 31/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
146 30/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
147 29/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
148 28/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
149 27/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
150 22/10/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
151 19/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
152 14/10/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
153 13/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
154 12/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
155 11/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
156 09/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
157 08/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
158 07/10/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
159 04/10/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
160 02/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
161 30/09/2013 12 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
162 18/09/2013 15 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
163 03/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
164 02/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
165 01/09/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
166 31/08/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
167 26/08/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
168 21/08/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
169 19/08/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
170 18/08/2013 27 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
171 22/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
172 19/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
173 18/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
174 17/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
175 14/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
176 13/07/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
177 12/07/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
178 07/07/2013 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
179 01/07/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
180 27/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
181 26/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
182 24/06/2013 4 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
183 20/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
184 19/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
185 18/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
186 17/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
187 15/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
188 14/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
189 13/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
190 12/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
191 11/06/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
192 07/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
193 06/06/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
194 03/06/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
195 01/06/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
196 29/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
197 28/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
198 27/05/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
199 25/05/2013 4 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
200 21/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
201 20/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
202 19/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
203 18/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
204 17/05/2013 12 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
205 05/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
206 04/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
207 03/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
208 02/05/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
209 30/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
210 27/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
211 24/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
212 23/04/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
213 19/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
214 18/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
215 17/04/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
216 16/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
217 15/04/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
218 12/04/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
219 07/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
220 06/04/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
221 04/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
222 03/04/2013 5 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
223 29/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
224 28/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
225 27/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
226 26/03/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
227 24/03/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
228 22/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
229 21/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
230 20/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
231 19/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
232 18/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
233 17/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
234 16/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
235 15/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
236 14/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
237 13/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
238 12/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
239 11/03/2013 6 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
240 05/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
241 04/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
242 03/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
243 02/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
244 01/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
245 28/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
246 27/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
247 26/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
248 25/02/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
249 24/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
250 23/02/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
251 21/02/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
252 19/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
253 18/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
254 17/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
255 16/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
256 15/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
257 14/02/2013 8 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
258 06/02/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
259 05/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
260 04/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
261 03/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
262 02/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
263 01/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
264 31/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
265 30/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
266 29/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
267 28/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
268 27/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
269 26/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
270 25/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
271 24/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
272 23/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
273 22/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
274 21/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
275 20/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
276 19/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
277 18/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
278 17/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
279 16/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
280 15/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
281 14/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
282 13/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
283 12/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
284 11/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
285 10/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
286 09/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
287 08/01/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
288 06/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
289 05/01/2013 15 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
290 21/12/2012 17 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
291 04/12/2012 5.590.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 291 thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > DVD Player (DVD Player, đầu dvd, dau dvd, đầu đĩa dvd)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Arirang DH-3600 Delux trong mục DVD Player
Từ khóa nổi bật trong tuần: hoa co, may cha, iphone 3gs, thang, tc