Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Arirang DH-3600 Delux

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/09/2016 27 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 01/09/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
3 31/08/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
4 30/08/2016 9 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 21/08/2016 28 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
6 24/07/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
7 23/07/2016 24 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
8 29/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
9 28/06/2016 9 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
10 19/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
11 18/06/2016 9 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
12 09/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
13 08/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
14 07/06/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
15 06/06/2016 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
16 03/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
17 02/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
18 01/06/2016 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
19 26/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
20 25/05/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
21 24/05/2016 16 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
22 08/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
23 07/05/2016 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
24 01/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
25 30/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
26 29/04/2016 6 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
27 23/04/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
28 22/04/2016 12 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
29 10/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
30 09/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
31 08/04/2016 14 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
32 25/03/2016 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
33 23/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
34 22/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
35 21/03/2016 12 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
36 09/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
37 08/03/2016 10 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
38 27/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
39 26/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
40 25/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
41 24/02/2016 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
42 21/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
43 20/02/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
44 19/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
45 18/02/2016 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
46 16/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
47 15/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
48 14/02/2016 8 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
49 06/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
50 05/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
51 04/02/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
52 03/02/2016 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
53 28/01/2016 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
54 21/01/2016 7 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
55 14/01/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
56 13/01/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
57 12/01/2016 10 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
58 02/01/2016 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
59 31/12/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
60 30/12/2015 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
61 28/12/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
62 26/12/2015 12 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
63 14/12/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
64 13/12/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
65 28/11/2015 14 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
66 14/11/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
67 13/11/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
68 11/11/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
69 27/10/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
70 26/10/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
71 11/10/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
72 09/10/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
73 24/09/2015 6 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
74 18/09/2015 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
75 04/09/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
76 03/09/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
77 31/08/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
78 30/08/2015 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
79 28/08/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
80 27/08/2015 10 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
81 17/08/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
82 14/08/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
83 30/07/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
84 27/07/2015 22 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
85 05/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
86 04/07/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
87 03/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
88 02/07/2015 12 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
89 20/06/2015 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
90 15/06/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
91 13/06/2015 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
92 10/06/2015 6 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
93 04/06/2015 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
94 20/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
95 19/05/2015 10 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
96 09/05/2015 30 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
97 09/04/2015 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
98 02/04/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
99 18/03/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
100 17/03/2015 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
101 13/03/2015 29 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
102 12/02/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
103 11/02/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
104 09/02/2015 4 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
105 05/02/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
106 01/02/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
107 28/01/2015 14 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
108 14/01/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
109 13/01/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ Lucalifornia
110 06/01/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
111 05/01/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
112 04/01/2015 9 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
113 26/12/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
114 25/12/2014 2 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
115 23/12/2014 101 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
116 13/09/2014 5 ngày 990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ muabanabcvn
117 08/09/2014 9 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
118 30/08/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi vietkar
119 29/08/2014 15 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
120 14/08/2014 4 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
121 10/08/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
122 26/07/2014 10 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
123 16/07/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
124 15/07/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
125 10/07/2014 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
126 08/07/2014 8 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
127 30/06/2014 5 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
128 25/06/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
129 20/06/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
130 05/06/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
131 04/06/2014 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
132 31/05/2014 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
133 07/05/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
134 06/05/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
135 03/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
136 02/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
137 01/05/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
138 30/04/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
139 29/04/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
140 28/04/2014 20 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
141 08/04/2014 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
142 24/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
143 23/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
144 22/03/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
145 17/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
146 16/03/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
147 14/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
148 13/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
149 12/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
150 11/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
151 10/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
152 09/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
153 08/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
154 07/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
155 06/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
156 05/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
157 04/03/2014 9 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
158 23/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
159 22/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
160 21/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
161 20/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
162 19/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
163 18/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
164 17/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
165 16/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
166 15/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
167 14/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
168 13/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
169 12/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
170 11/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
171 10/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
172 09/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
173 07/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
174 06/02/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
175 03/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
176 02/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
177 31/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
178 30/01/2014 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
179 27/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
180 26/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
181 25/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
182 24/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
183 23/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
184 22/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
185 21/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
186 20/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
187 19/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
188 18/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
189 17/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
190 16/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
191 15/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
192 14/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
193 13/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
194 12/01/2014 5 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
195 07/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.230.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
196 06/01/2014 11 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ quanghaaudio
197 26/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
198 25/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
199 24/12/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
200 22/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
201 20/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
202 19/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
203 18/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
204 17/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
205 16/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
206 15/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
207 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
208 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
209 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
210 11/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
211 10/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
212 08/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
213 07/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
214 06/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
215 05/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
216 04/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
217 03/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
218 02/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
219 01/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
220 30/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
221 29/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
222 28/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
223 27/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
224 26/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
225 25/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
226 23/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
227 22/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
228 21/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
229 20/11/2013 8 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
230 12/11/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
231 08/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
232 07/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
233 06/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
234 05/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
235 03/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
236 02/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
237 01/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
238 31/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
239 30/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
240 29/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
241 28/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
242 27/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
243 22/10/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
244 19/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
245 14/10/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
246 13/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
247 12/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
248 11/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
249 09/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
250 08/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
251 07/10/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
252 04/10/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
253 02/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
254 30/09/2013 12 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
255 18/09/2013 15 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
256 03/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
257 02/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
258 01/09/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
259 31/08/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
260 26/08/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
261 21/08/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
262 19/08/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
263 18/08/2013 27 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
264 22/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
265 19/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
266 18/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
267 17/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
268 14/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
269 13/07/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
270 12/07/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
271 07/07/2013 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
272 01/07/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
273 27/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
274 26/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
275 24/06/2013 4 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
276 20/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
277 19/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
278 18/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
279 17/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
280 15/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
281 14/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
282 13/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
283 12/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
284 11/06/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
285 07/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
286 06/06/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
287 03/06/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
288 01/06/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
289 29/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
290 28/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
291 27/05/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
292 25/05/2013 4 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
293 21/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
294 20/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
295 19/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
296 18/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
297 17/05/2013 12 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
298 05/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
299 04/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
300 03/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
301 02/05/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
302 30/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
303 27/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
304 24/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
305 23/04/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
306 19/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
307 18/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
308 17/04/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
309 16/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
310 15/04/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
311 12/04/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
312 07/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
313 06/04/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
314 04/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
315 03/04/2013 5 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
316 29/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
317 28/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
318 27/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
319 26/03/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
320 24/03/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
321 22/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
322 21/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
323 20/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
324 19/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
325 18/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
326 17/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
327 16/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
328 15/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
329 14/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
330 13/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
331 12/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
332 11/03/2013 6 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
333 05/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
334 04/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
335 03/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
336 02/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
337 01/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
338 28/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
339 27/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
340 26/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
341 25/02/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
342 24/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
343 23/02/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
344 21/02/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
345 19/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
346 18/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
347 17/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
348 16/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
349 15/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
350 14/02/2013 8 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
351 06/02/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
352 05/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
353 04/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
354 03/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
355 02/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
356 01/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
357 31/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
358 30/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
359 29/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
360 28/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
361 27/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
362 26/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
363 25/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
364 24/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
365 23/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
366 22/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
367 21/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
368 20/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
369 19/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
370 18/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
371 17/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
372 16/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
373 15/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
374 14/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
375 13/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
376 12/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
377 11/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
378 10/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
379 09/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
380 08/01/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
381 06/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
382 05/01/2013 15 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
383 21/12/2012 17 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
384 04/12/2012 5.590.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 384 thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux đã được hệ thống ghi lại.