Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Arirang DH-3600 Delux

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
2 30/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
3 29/04/2016 6 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
4 23/04/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
5 22/04/2016 12 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
6 10/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
7 09/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
8 08/04/2016 14 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
9 25/03/2016 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
10 23/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
11 22/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
12 21/03/2016 12 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
13 09/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
14 08/03/2016 10 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
15 27/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
16 26/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
17 25/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
18 24/02/2016 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
19 21/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
20 20/02/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
21 19/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
22 18/02/2016 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
23 16/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
24 15/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
25 14/02/2016 8 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
26 06/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
27 05/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
28 04/02/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
29 03/02/2016 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
30 28/01/2016 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
31 21/01/2016 7 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
32 14/01/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
33 13/01/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
34 12/01/2016 10 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
35 02/01/2016 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
36 31/12/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
37 30/12/2015 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
38 28/12/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
39 26/12/2015 12 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
40 14/12/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
41 13/12/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
42 28/11/2015 14 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
43 14/11/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
44 13/11/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
45 11/11/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
46 27/10/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
47 26/10/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
48 11/10/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
49 09/10/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
50 24/09/2015 6 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
51 18/09/2015 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
52 04/09/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
53 03/09/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
54 31/08/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
55 30/08/2015 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
56 28/08/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
57 27/08/2015 10 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
58 17/08/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
59 14/08/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
60 30/07/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
61 27/07/2015 22 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
62 05/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
63 04/07/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
64 03/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
65 02/07/2015 12 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
66 20/06/2015 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
67 15/06/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
68 13/06/2015 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
69 10/06/2015 6 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
70 04/06/2015 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
71 20/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
72 19/05/2015 10 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
73 09/05/2015 30 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
74 09/04/2015 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
75 02/04/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
76 18/03/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
77 17/03/2015 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
78 13/03/2015 29 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
79 12/02/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
80 11/02/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
81 09/02/2015 4 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
82 05/02/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
83 01/02/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
84 28/01/2015 14 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
85 14/01/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
86 13/01/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ Lucalifornia
87 06/01/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
88 05/01/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
89 04/01/2015 9 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
90 26/12/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
91 25/12/2014 2 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
92 23/12/2014 101 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
93 13/09/2014 5 ngày 990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ muabanabcvn
94 08/09/2014 9 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
95 30/08/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi vietkar
96 29/08/2014 15 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
97 14/08/2014 4 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
98 10/08/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
99 26/07/2014 10 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
100 16/07/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
101 15/07/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
102 10/07/2014 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
103 08/07/2014 8 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
104 30/06/2014 5 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
105 25/06/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
106 20/06/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
107 05/06/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
108 04/06/2014 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
109 31/05/2014 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
110 07/05/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
111 06/05/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
112 03/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
113 02/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
114 01/05/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
115 30/04/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
116 29/04/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
117 28/04/2014 20 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
118 08/04/2014 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
119 24/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
120 23/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
121 22/03/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
122 17/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
123 16/03/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
124 14/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
125 13/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
126 12/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
127 11/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
128 10/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
129 09/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
130 08/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
131 07/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
132 06/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
133 05/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
134 04/03/2014 9 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
135 23/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
136 22/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
137 21/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
138 20/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
139 19/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
140 18/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
141 17/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
142 16/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
143 15/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
144 14/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
145 13/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
146 12/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
147 11/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
148 10/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
149 09/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
150 07/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
151 06/02/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
152 03/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
153 02/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
154 31/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
155 30/01/2014 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
156 27/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
157 26/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
158 25/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
159 24/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
160 23/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
161 22/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
162 21/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
163 20/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
164 19/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
165 18/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
166 17/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
167 16/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
168 15/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
169 14/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
170 13/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
171 12/01/2014 5 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
172 07/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.230.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
173 06/01/2014 11 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ quanghaaudio
174 26/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
175 25/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
176 24/12/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
177 22/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
178 20/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
179 19/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
180 18/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
181 17/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
182 16/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
183 15/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
184 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
185 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
186 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
187 11/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
188 10/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
189 08/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
190 07/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
191 06/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
192 05/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
193 04/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
194 03/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
195 02/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
196 01/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
197 30/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
198 29/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
199 28/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
200 27/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
201 26/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
202 25/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
203 23/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
204 22/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
205 21/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
206 20/11/2013 8 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
207 12/11/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
208 08/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
209 07/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
210 06/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
211 05/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
212 03/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
213 02/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
214 01/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
215 31/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
216 30/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
217 29/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
218 28/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
219 27/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
220 22/10/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
221 19/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
222 14/10/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
223 13/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
224 12/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
225 11/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
226 09/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
227 08/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
228 07/10/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
229 04/10/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
230 02/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
231 30/09/2013 12 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
232 18/09/2013 15 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
233 03/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
234 02/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
235 01/09/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
236 31/08/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
237 26/08/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
238 21/08/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
239 19/08/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
240 18/08/2013 27 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
241 22/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
242 19/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
243 18/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
244 17/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
245 14/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
246 13/07/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
247 12/07/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
248 07/07/2013 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
249 01/07/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
250 27/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
251 26/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
252 24/06/2013 4 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
253 20/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
254 19/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
255 18/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
256 17/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
257 15/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
258 14/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
259 13/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
260 12/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
261 11/06/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
262 07/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
263 06/06/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
264 03/06/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
265 01/06/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
266 29/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
267 28/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
268 27/05/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
269 25/05/2013 4 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
270 21/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
271 20/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
272 19/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
273 18/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
274 17/05/2013 12 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
275 05/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
276 04/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
277 03/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
278 02/05/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
279 30/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
280 27/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
281 24/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
282 23/04/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
283 19/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
284 18/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
285 17/04/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
286 16/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
287 15/04/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
288 12/04/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
289 07/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
290 06/04/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
291 04/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
292 03/04/2013 5 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
293 29/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
294 28/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
295 27/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
296 26/03/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
297 24/03/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
298 22/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
299 21/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
300 20/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
301 19/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
302 18/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
303 17/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
304 16/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
305 15/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
306 14/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
307 13/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
308 12/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
309 11/03/2013 6 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
310 05/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
311 04/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
312 03/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
313 02/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
314 01/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
315 28/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
316 27/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
317 26/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
318 25/02/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
319 24/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
320 23/02/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
321 21/02/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
322 19/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
323 18/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
324 17/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
325 16/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
326 15/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
327 14/02/2013 8 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
328 06/02/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
329 05/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
330 04/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
331 03/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
332 02/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
333 01/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
334 31/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
335 30/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
336 29/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
337 28/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
338 27/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
339 26/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
340 25/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
341 24/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
342 23/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
343 22/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
344 21/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
345 20/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
346 19/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
347 18/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
348 17/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
349 16/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
350 15/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
351 14/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
352 13/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
353 12/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
354 11/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
355 10/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
356 09/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
357 08/01/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
358 06/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
359 05/01/2013 15 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
360 21/12/2012 17 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
361 04/12/2012 5.590.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 361 thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux đã được hệ thống ghi lại.