• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Arirang DH-3600 Delux

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/08/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi vietkar
2 29/08/2014 15 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
3 14/08/2014 4 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
4 10/08/2014 15 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
5 26/07/2014 10 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
6 16/07/2014 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
7 15/07/2014 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
8 10/07/2014 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
9 08/07/2014 8 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
10 30/06/2014 5 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
11 25/06/2014 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
12 20/06/2014 15 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
13 05/06/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
14 04/06/2014 4 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
15 31/05/2014 24 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
16 07/05/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
17 06/05/2014 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
18 03/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
19 02/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
20 01/05/2014 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
21 30/04/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
22 29/04/2014 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
23 28/04/2014 20 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
24 08/04/2014 15 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
25 24/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
26 23/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
27 22/03/2014 5 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
28 17/03/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
29 16/03/2014 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
30 14/03/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
31 13/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
32 12/03/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
33 11/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
34 10/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
35 09/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
36 08/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
37 07/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
38 06/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
39 05/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
40 04/03/2014 9 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
41 23/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
42 22/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
43 21/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
44 20/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
45 19/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
46 18/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
47 17/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
48 16/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
49 15/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
50 14/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
51 13/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
52 12/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
53 11/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
54 10/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
55 09/02/2014 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
56 07/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
57 06/02/2014 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
58 03/02/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
59 02/02/2014 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
60 31/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
61 30/01/2014 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
62 27/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
63 26/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
64 25/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
65 24/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
66 23/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
67 22/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
68 21/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
69 20/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
70 19/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
71 18/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
72 17/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
73 16/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
74 15/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
75 14/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
76 13/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
77 12/01/2014 5 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
78 07/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.230.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
79 06/01/2014 11 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 1.210.000 VNĐ quanghaaudio
80 26/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
81 25/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
82 24/12/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
83 22/12/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
84 20/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
85 19/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
86 18/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
87 17/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
88 16/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
89 15/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
90 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
91 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
92 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
93 11/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
94 10/12/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
95 08/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
96 07/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
97 06/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
98 05/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
99 04/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
100 03/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
101 02/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
102 01/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
103 30/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
104 29/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
105 28/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
106 27/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
107 26/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
108 25/11/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
109 23/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
110 22/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
111 21/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
112 20/11/2013 8 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
113 12/11/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
114 08/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
115 07/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
116 06/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
117 05/11/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
118 03/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
119 02/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
120 01/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
121 31/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
122 30/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
123 29/10/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
124 28/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
125 27/10/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
126 22/10/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
127 19/10/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
128 14/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
129 13/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
130 12/10/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
131 11/10/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
132 09/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
133 08/10/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
134 07/10/2013 3 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
135 04/10/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
136 02/10/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
137 30/09/2013 12 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
138 18/09/2013 15 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
139 03/09/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
140 02/09/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
141 01/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
142 31/08/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
143 26/08/2013 5 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
144 21/08/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
145 19/08/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
146 18/08/2013 27 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
147 22/07/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
148 19/07/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
149 18/07/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
150 17/07/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
151 14/07/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
152 13/07/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
153 12/07/2013 5 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
154 07/07/2013 6 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
155 01/07/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
156 27/06/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
157 26/06/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
158 24/06/2013 4 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
159 20/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
160 19/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
161 18/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
162 17/06/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
163 15/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
164 14/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
165 13/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
166 12/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
167 11/06/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
168 07/06/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
169 06/06/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
170 03/06/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
171 01/06/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
172 29/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
173 28/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
174 27/05/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
175 25/05/2013 4 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
176 21/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
177 20/05/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
178 19/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
179 18/05/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
180 17/05/2013 12 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
181 05/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
182 04/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
183 03/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
184 02/05/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
185 30/04/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
186 27/04/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
187 24/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
188 23/04/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
189 19/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
190 18/04/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
191 17/04/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
192 16/04/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
193 15/04/2013 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
194 12/04/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
195 07/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
196 06/04/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
197 04/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
198 03/04/2013 5 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
199 29/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
200 28/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
201 27/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
202 26/03/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
203 24/03/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
204 22/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
205 21/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
206 20/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
207 19/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
208 18/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
209 17/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
210 16/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
211 15/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
212 14/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
213 13/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
214 12/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
215 11/03/2013 6 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
216 05/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
217 04/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
218 03/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
219 02/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
220 01/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
221 28/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
222 27/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
223 26/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
224 25/02/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
225 24/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
226 23/02/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
227 21/02/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
228 19/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
229 18/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
230 17/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
231 16/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
232 15/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
233 14/02/2013 8 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
234 06/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
235 05/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
236 04/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
237 03/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
238 02/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
239 01/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
240 31/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
241 30/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
242 29/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
243 28/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
244 27/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
245 26/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
246 25/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
247 24/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
248 23/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
249 22/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
250 21/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
251 20/01/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
252 19/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
253 18/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
254 17/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
255 16/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
256 15/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
257 14/01/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
258 13/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
259 12/01/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
260 11/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
261 10/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
262 09/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
263 08/01/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
264 06/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
265 05/01/2013 15 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
266 21/12/2012 17 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
267 04/12/2012 5.590.000 VNĐ vftrader
Có tổng cộng 267 thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > DVD Player (DVD Player, đầu dvd, dau dvd, đầu đĩa dvd)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Arirang DH-3600 Delux trong mục DVD Player