• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Arirang DH-3600 Delux

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 08/04/2014 15 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
2 24/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
3 23/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
4 22/03/2014 5 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
5 17/03/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
6 16/03/2014 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
7 14/03/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
8 13/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
9 12/03/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
10 11/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
11 10/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
12 09/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
13 08/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
14 07/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
15 06/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
16 05/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
17 04/03/2014 9 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
18 23/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
19 22/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
20 21/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
21 20/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
22 19/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
23 18/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
24 17/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
25 16/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
26 15/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
27 14/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
28 13/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
29 12/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
30 11/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
31 10/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
32 09/02/2014 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
33 07/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
34 06/02/2014 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
35 03/02/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
36 02/02/2014 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
37 31/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
38 30/01/2014 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
39 27/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
40 26/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
41 25/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
42 24/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
43 23/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
44 22/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
45 21/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
46 20/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
47 19/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
48 18/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
49 17/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
50 16/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
51 15/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
52 14/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
53 13/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
54 12/01/2014 5 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
55 07/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.230.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
56 06/01/2014 11 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 1.210.000 VNĐ quanghaaudio
57 26/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
58 25/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
59 24/12/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
60 22/12/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
61 20/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
62 19/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
63 18/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
64 17/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
65 16/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
66 15/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
67 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
68 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
69 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
70 11/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
71 10/12/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
72 08/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
73 07/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
74 06/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
75 05/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
76 04/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
77 03/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
78 02/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
79 01/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
80 30/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
81 29/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
82 28/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
83 27/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
84 26/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
85 25/11/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
86 23/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
87 22/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
88 21/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
89 20/11/2013 8 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
90 12/11/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
91 08/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
92 07/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
93 06/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
94 05/11/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
95 03/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
96 02/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
97 01/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
98 31/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
99 30/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
100 29/10/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
101 28/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
102 27/10/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
103 22/10/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
104 19/10/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
105 14/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
106 13/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
107 12/10/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
108 11/10/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
109 09/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
110 08/10/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
111 07/10/2013 3 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
112 04/10/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
113 02/10/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
114 30/09/2013 12 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
115 18/09/2013 15 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
116 03/09/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
117 02/09/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
118 01/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
119 31/08/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
120 26/08/2013 5 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
121 21/08/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
122 19/08/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
123 18/08/2013 27 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
124 22/07/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
125 19/07/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
126 18/07/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
127 17/07/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
128 14/07/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
129 13/07/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
130 12/07/2013 5 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
131 07/07/2013 6 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
132 01/07/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
133 27/06/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
134 26/06/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
135 24/06/2013 4 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
136 20/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
137 19/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
138 18/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
139 17/06/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
140 15/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
141 14/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
142 13/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
143 12/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
144 11/06/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
145 07/06/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
146 06/06/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
147 03/06/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
148 01/06/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
149 29/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
150 28/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
151 27/05/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
152 25/05/2013 4 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
153 21/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
154 20/05/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
155 19/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
156 18/05/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
157 17/05/2013 12 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
158 05/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
159 04/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
160 03/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
161 02/05/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
162 30/04/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
163 27/04/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
164 24/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
165 23/04/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
166 19/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
167 18/04/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
168 17/04/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
169 16/04/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
170 15/04/2013 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
171 12/04/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
172 07/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
173 06/04/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
174 04/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
175 03/04/2013 5 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
176 29/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
177 28/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
178 27/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
179 26/03/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
180 24/03/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
181 22/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
182 21/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
183 20/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
184 19/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
185 18/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
186 17/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
187 16/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
188 15/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
189 14/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
190 13/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
191 12/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
192 11/03/2013 6 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
193 05/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
194 04/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
195 03/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
196 02/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
197 01/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
198 28/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
199 27/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
200 26/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
201 25/02/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
202 24/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
203 23/02/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
204 21/02/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
205 19/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
206 18/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
207 17/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
208 16/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
209 15/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
210 14/02/2013 8 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
211 06/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
212 05/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
213 04/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
214 03/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
215 02/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
216 01/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
217 31/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
218 30/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
219 29/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
220 28/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
221 27/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
222 26/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
223 25/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
224 24/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
225 23/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
226 22/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
227 21/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
228 20/01/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
229 19/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
230 18/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
231 17/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
232 16/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
233 15/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
234 14/01/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
235 13/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
236 12/01/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
237 11/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
238 10/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
239 09/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
240 08/01/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
241 06/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
242 05/01/2013 15 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
243 21/12/2012 17 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
244 04/12/2012 5.590.000 VNĐ vftrader
Có tổng cộng 244 thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > DVD Player (DVD Player, đầu dvd, dau dvd, đầu đĩa dvd)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Arirang DH-3600 Delux trong mục DVD Player