Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Arirang DH-3600 Delux

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/08/2016 9 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 21/08/2016 28 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
3 24/07/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
4 23/07/2016 24 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
5 29/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
6 28/06/2016 9 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
7 19/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
8 18/06/2016 9 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
9 09/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
10 08/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
11 07/06/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
12 06/06/2016 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
13 03/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
14 02/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
15 01/06/2016 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
16 26/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
17 25/05/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
18 24/05/2016 16 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
19 08/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
20 07/05/2016 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
21 01/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
22 30/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
23 29/04/2016 6 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
24 23/04/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
25 22/04/2016 12 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
26 10/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
27 09/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
28 08/04/2016 14 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
29 25/03/2016 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
30 23/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
31 22/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
32 21/03/2016 12 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
33 09/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
34 08/03/2016 10 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
35 27/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
36 26/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
37 25/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
38 24/02/2016 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
39 21/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
40 20/02/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
41 19/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
42 18/02/2016 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
43 16/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
44 15/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
45 14/02/2016 8 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
46 06/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
47 05/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
48 04/02/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
49 03/02/2016 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
50 28/01/2016 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
51 21/01/2016 7 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
52 14/01/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
53 13/01/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
54 12/01/2016 10 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
55 02/01/2016 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
56 31/12/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
57 30/12/2015 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
58 28/12/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
59 26/12/2015 12 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
60 14/12/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
61 13/12/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
62 28/11/2015 14 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
63 14/11/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
64 13/11/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
65 11/11/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
66 27/10/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
67 26/10/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
68 11/10/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
69 09/10/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
70 24/09/2015 6 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
71 18/09/2015 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
72 04/09/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
73 03/09/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
74 31/08/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
75 30/08/2015 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
76 28/08/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
77 27/08/2015 10 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
78 17/08/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
79 14/08/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
80 30/07/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
81 27/07/2015 22 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
82 05/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
83 04/07/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
84 03/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
85 02/07/2015 12 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
86 20/06/2015 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
87 15/06/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
88 13/06/2015 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
89 10/06/2015 6 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
90 04/06/2015 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
91 20/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
92 19/05/2015 10 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
93 09/05/2015 30 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
94 09/04/2015 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
95 02/04/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
96 18/03/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
97 17/03/2015 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
98 13/03/2015 29 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
99 12/02/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
100 11/02/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
101 09/02/2015 4 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
102 05/02/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
103 01/02/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
104 28/01/2015 14 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
105 14/01/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
106 13/01/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ Lucalifornia
107 06/01/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
108 05/01/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
109 04/01/2015 9 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
110 26/12/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
111 25/12/2014 2 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
112 23/12/2014 101 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
113 13/09/2014 5 ngày 990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ muabanabcvn
114 08/09/2014 9 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
115 30/08/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi vietkar
116 29/08/2014 15 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
117 14/08/2014 4 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
118 10/08/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
119 26/07/2014 10 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
120 16/07/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
121 15/07/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
122 10/07/2014 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
123 08/07/2014 8 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
124 30/06/2014 5 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
125 25/06/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
126 20/06/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
127 05/06/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
128 04/06/2014 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
129 31/05/2014 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
130 07/05/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
131 06/05/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
132 03/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
133 02/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
134 01/05/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
135 30/04/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
136 29/04/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
137 28/04/2014 20 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
138 08/04/2014 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
139 24/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
140 23/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
141 22/03/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
142 17/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
143 16/03/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
144 14/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
145 13/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
146 12/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
147 11/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
148 10/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
149 09/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
150 08/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
151 07/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
152 06/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
153 05/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
154 04/03/2014 9 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
155 23/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
156 22/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
157 21/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
158 20/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
159 19/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
160 18/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
161 17/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
162 16/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
163 15/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
164 14/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
165 13/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
166 12/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
167 11/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
168 10/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
169 09/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
170 07/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
171 06/02/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
172 03/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
173 02/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
174 31/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
175 30/01/2014 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
176 27/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
177 26/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
178 25/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
179 24/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
180 23/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
181 22/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
182 21/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
183 20/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
184 19/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
185 18/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
186 17/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
187 16/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
188 15/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
189 14/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
190 13/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
191 12/01/2014 5 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
192 07/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.230.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
193 06/01/2014 11 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ quanghaaudio
194 26/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
195 25/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
196 24/12/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
197 22/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
198 20/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
199 19/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
200 18/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
201 17/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
202 16/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
203 15/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
204 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
205 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
206 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
207 11/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
208 10/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
209 08/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
210 07/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
211 06/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
212 05/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
213 04/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
214 03/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
215 02/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
216 01/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
217 30/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
218 29/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
219 28/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
220 27/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
221 26/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
222 25/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
223 23/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
224 22/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
225 21/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
226 20/11/2013 8 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
227 12/11/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
228 08/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
229 07/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
230 06/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
231 05/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
232 03/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
233 02/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
234 01/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
235 31/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
236 30/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
237 29/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
238 28/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
239 27/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
240 22/10/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
241 19/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
242 14/10/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
243 13/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
244 12/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
245 11/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
246 09/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
247 08/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
248 07/10/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
249 04/10/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
250 02/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
251 30/09/2013 12 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
252 18/09/2013 15 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
253 03/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
254 02/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
255 01/09/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
256 31/08/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
257 26/08/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
258 21/08/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
259 19/08/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
260 18/08/2013 27 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
261 22/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
262 19/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
263 18/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
264 17/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
265 14/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
266 13/07/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
267 12/07/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
268 07/07/2013 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
269 01/07/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
270 27/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
271 26/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
272 24/06/2013 4 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
273 20/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
274 19/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
275 18/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
276 17/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
277 15/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
278 14/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
279 13/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
280 12/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
281 11/06/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
282 07/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
283 06/06/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
284 03/06/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
285 01/06/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
286 29/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
287 28/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
288 27/05/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
289 25/05/2013 4 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
290 21/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
291 20/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
292 19/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
293 18/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
294 17/05/2013 12 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
295 05/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
296 04/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
297 03/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
298 02/05/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
299 30/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
300 27/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
301 24/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
302 23/04/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
303 19/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
304 18/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
305 17/04/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
306 16/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
307 15/04/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
308 12/04/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
309 07/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
310 06/04/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
311 04/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
312 03/04/2013 5 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
313 29/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
314 28/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
315 27/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
316 26/03/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
317 24/03/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
318 22/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
319 21/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
320 20/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
321 19/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
322 18/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
323 17/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
324 16/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
325 15/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
326 14/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
327 13/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
328 12/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
329 11/03/2013 6 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
330 05/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
331 04/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
332 03/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
333 02/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
334 01/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
335 28/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
336 27/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
337 26/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
338 25/02/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
339 24/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
340 23/02/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
341 21/02/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
342 19/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
343 18/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
344 17/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
345 16/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
346 15/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
347 14/02/2013 8 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
348 06/02/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
349 05/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
350 04/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
351 03/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
352 02/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
353 01/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
354 31/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
355 30/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
356 29/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
357 28/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
358 27/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
359 26/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
360 25/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
361 24/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
362 23/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
363 22/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
364 21/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
365 20/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
366 19/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
367 18/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
368 17/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
369 16/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
370 15/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
371 14/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
372 13/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
373 12/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
374 11/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
375 10/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
376 09/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
377 08/01/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
378 06/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
379 05/01/2013 15 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
380 21/12/2012 17 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
381 04/12/2012 5.590.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 381 thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux đã được hệ thống ghi lại.