Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Arirang DH-3600 Delux

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/09/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
2 31/08/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
3 30/08/2016 9 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 21/08/2016 28 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
5 24/07/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
6 23/07/2016 24 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
7 29/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
8 28/06/2016 9 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
9 19/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
10 18/06/2016 9 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
11 09/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
12 08/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
13 07/06/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
14 06/06/2016 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
15 03/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
16 02/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
17 01/06/2016 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
18 26/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
19 25/05/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
20 24/05/2016 16 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
21 08/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
22 07/05/2016 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
23 01/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
24 30/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
25 29/04/2016 6 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
26 23/04/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
27 22/04/2016 12 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
28 10/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
29 09/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
30 08/04/2016 14 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
31 25/03/2016 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
32 23/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
33 22/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
34 21/03/2016 12 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
35 09/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
36 08/03/2016 10 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
37 27/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
38 26/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
39 25/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
40 24/02/2016 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
41 21/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
42 20/02/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
43 19/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
44 18/02/2016 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
45 16/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
46 15/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
47 14/02/2016 8 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
48 06/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
49 05/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
50 04/02/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
51 03/02/2016 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
52 28/01/2016 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
53 21/01/2016 7 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
54 14/01/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
55 13/01/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
56 12/01/2016 10 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
57 02/01/2016 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
58 31/12/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
59 30/12/2015 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
60 28/12/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
61 26/12/2015 12 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
62 14/12/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
63 13/12/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
64 28/11/2015 14 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
65 14/11/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
66 13/11/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
67 11/11/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
68 27/10/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
69 26/10/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
70 11/10/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
71 09/10/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
72 24/09/2015 6 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
73 18/09/2015 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
74 04/09/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
75 03/09/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
76 31/08/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
77 30/08/2015 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
78 28/08/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
79 27/08/2015 10 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
80 17/08/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
81 14/08/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
82 30/07/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
83 27/07/2015 22 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
84 05/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
85 04/07/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
86 03/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
87 02/07/2015 12 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
88 20/06/2015 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
89 15/06/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
90 13/06/2015 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
91 10/06/2015 6 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
92 04/06/2015 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
93 20/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
94 19/05/2015 10 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
95 09/05/2015 30 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
96 09/04/2015 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
97 02/04/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
98 18/03/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
99 17/03/2015 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
100 13/03/2015 29 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
101 12/02/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
102 11/02/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
103 09/02/2015 4 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
104 05/02/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
105 01/02/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
106 28/01/2015 14 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
107 14/01/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
108 13/01/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ Lucalifornia
109 06/01/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
110 05/01/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
111 04/01/2015 9 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
112 26/12/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
113 25/12/2014 2 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
114 23/12/2014 101 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
115 13/09/2014 5 ngày 990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ muabanabcvn
116 08/09/2014 9 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
117 30/08/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi vietkar
118 29/08/2014 15 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
119 14/08/2014 4 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
120 10/08/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
121 26/07/2014 10 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
122 16/07/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
123 15/07/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
124 10/07/2014 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
125 08/07/2014 8 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
126 30/06/2014 5 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
127 25/06/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
128 20/06/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
129 05/06/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
130 04/06/2014 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
131 31/05/2014 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
132 07/05/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
133 06/05/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
134 03/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
135 02/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
136 01/05/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
137 30/04/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
138 29/04/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
139 28/04/2014 20 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
140 08/04/2014 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
141 24/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
142 23/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
143 22/03/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
144 17/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
145 16/03/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
146 14/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
147 13/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
148 12/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
149 11/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
150 10/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
151 09/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
152 08/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
153 07/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
154 06/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
155 05/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
156 04/03/2014 9 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
157 23/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
158 22/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
159 21/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
160 20/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
161 19/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
162 18/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
163 17/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
164 16/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
165 15/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
166 14/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
167 13/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
168 12/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
169 11/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
170 10/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
171 09/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
172 07/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
173 06/02/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
174 03/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
175 02/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
176 31/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
177 30/01/2014 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
178 27/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
179 26/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
180 25/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
181 24/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
182 23/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
183 22/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
184 21/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
185 20/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
186 19/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
187 18/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
188 17/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
189 16/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
190 15/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
191 14/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
192 13/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
193 12/01/2014 5 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
194 07/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.230.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
195 06/01/2014 11 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ quanghaaudio
196 26/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
197 25/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
198 24/12/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
199 22/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
200 20/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
201 19/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
202 18/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
203 17/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
204 16/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
205 15/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
206 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
207 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
208 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
209 11/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
210 10/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
211 08/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
212 07/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
213 06/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
214 05/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
215 04/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
216 03/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
217 02/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
218 01/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
219 30/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
220 29/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
221 28/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
222 27/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
223 26/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
224 25/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
225 23/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
226 22/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
227 21/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
228 20/11/2013 8 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
229 12/11/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
230 08/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
231 07/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
232 06/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
233 05/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
234 03/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
235 02/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
236 01/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
237 31/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
238 30/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
239 29/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
240 28/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
241 27/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
242 22/10/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
243 19/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
244 14/10/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
245 13/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
246 12/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
247 11/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
248 09/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
249 08/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
250 07/10/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
251 04/10/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
252 02/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
253 30/09/2013 12 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
254 18/09/2013 15 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
255 03/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
256 02/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
257 01/09/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
258 31/08/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
259 26/08/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
260 21/08/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
261 19/08/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
262 18/08/2013 27 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
263 22/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
264 19/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
265 18/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
266 17/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
267 14/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
268 13/07/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
269 12/07/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
270 07/07/2013 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
271 01/07/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
272 27/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
273 26/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
274 24/06/2013 4 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
275 20/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
276 19/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
277 18/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
278 17/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
279 15/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
280 14/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
281 13/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
282 12/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
283 11/06/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
284 07/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
285 06/06/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
286 03/06/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
287 01/06/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
288 29/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
289 28/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
290 27/05/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
291 25/05/2013 4 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
292 21/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
293 20/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
294 19/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
295 18/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
296 17/05/2013 12 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
297 05/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
298 04/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
299 03/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
300 02/05/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
301 30/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
302 27/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
303 24/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
304 23/04/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
305 19/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
306 18/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
307 17/04/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
308 16/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
309 15/04/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
310 12/04/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
311 07/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
312 06/04/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
313 04/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
314 03/04/2013 5 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
315 29/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
316 28/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
317 27/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
318 26/03/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
319 24/03/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
320 22/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
321 21/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
322 20/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
323 19/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
324 18/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
325 17/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
326 16/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
327 15/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
328 14/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
329 13/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
330 12/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
331 11/03/2013 6 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
332 05/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
333 04/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
334 03/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
335 02/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
336 01/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
337 28/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
338 27/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
339 26/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
340 25/02/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
341 24/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
342 23/02/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
343 21/02/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
344 19/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
345 18/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
346 17/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
347 16/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
348 15/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
349 14/02/2013 8 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
350 06/02/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
351 05/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
352 04/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
353 03/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
354 02/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
355 01/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
356 31/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
357 30/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
358 29/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
359 28/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
360 27/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
361 26/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
362 25/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
363 24/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
364 23/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
365 22/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
366 21/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
367 20/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
368 19/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
369 18/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
370 17/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
371 16/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
372 15/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
373 14/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
374 13/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
375 12/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
376 11/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
377 10/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
378 09/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
379 08/01/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
380 06/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
381 05/01/2013 15 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
382 21/12/2012 17 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
383 04/12/2012 5.590.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 383 thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux đã được hệ thống ghi lại.