Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Arirang DH-3600 Delux

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/08/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
2 30/08/2015 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
3 28/08/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
4 27/08/2015 10 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
5 17/08/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
6 14/08/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
7 30/07/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
8 27/07/2015 22 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
9 05/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
10 04/07/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
11 03/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
12 02/07/2015 12 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
13 20/06/2015 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
14 15/06/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
15 13/06/2015 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
16 10/06/2015 6 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
17 04/06/2015 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
18 20/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
19 19/05/2015 10 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
20 09/05/2015 30 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
21 09/04/2015 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
22 02/04/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
23 18/03/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
24 17/03/2015 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
25 13/03/2015 29 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
26 12/02/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
27 11/02/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
28 09/02/2015 4 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
29 05/02/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
30 01/02/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
31 28/01/2015 14 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
32 14/01/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
33 13/01/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ Lucalifornia
34 06/01/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
35 05/01/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
36 04/01/2015 9 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
37 26/12/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
38 25/12/2014 2 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
39 23/12/2014 101 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
40 13/09/2014 5 ngày 990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ muabanabcvn
41 08/09/2014 9 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
42 30/08/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi vietkar
43 29/08/2014 15 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
44 14/08/2014 4 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
45 10/08/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
46 26/07/2014 10 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
47 16/07/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
48 15/07/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
49 10/07/2014 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
50 08/07/2014 8 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
51 30/06/2014 5 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
52 25/06/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
53 20/06/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
54 05/06/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
55 04/06/2014 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
56 31/05/2014 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
57 07/05/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
58 06/05/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
59 03/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
60 02/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
61 01/05/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
62 30/04/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
63 29/04/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
64 28/04/2014 20 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
65 08/04/2014 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
66 24/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
67 23/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
68 22/03/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
69 17/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
70 16/03/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
71 14/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
72 13/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
73 12/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
74 11/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
75 10/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
76 09/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
77 08/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
78 07/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
79 06/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
80 05/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
81 04/03/2014 9 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
82 23/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
83 22/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
84 21/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
85 20/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
86 19/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
87 18/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
88 17/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
89 16/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
90 15/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
91 14/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
92 13/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
93 12/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
94 11/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
95 10/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
96 09/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
97 07/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
98 06/02/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
99 03/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
100 02/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
101 31/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
102 30/01/2014 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
103 27/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
104 26/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
105 25/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
106 24/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
107 23/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
108 22/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
109 21/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
110 20/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
111 19/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
112 18/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
113 17/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
114 16/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
115 15/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
116 14/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
117 13/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
118 12/01/2014 5 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
119 07/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.230.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
120 06/01/2014 11 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ quanghaaudio
121 26/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
122 25/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
123 24/12/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
124 22/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
125 20/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
126 19/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
127 18/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
128 17/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
129 16/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
130 15/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
131 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
132 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
133 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
134 11/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
135 10/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
136 08/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
137 07/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
138 06/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
139 05/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
140 04/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
141 03/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
142 02/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
143 01/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
144 30/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
145 29/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
146 28/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
147 27/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
148 26/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
149 25/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
150 23/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
151 22/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
152 21/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
153 20/11/2013 8 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
154 12/11/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
155 08/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
156 07/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
157 06/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
158 05/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
159 03/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
160 02/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
161 01/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
162 31/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
163 30/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
164 29/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
165 28/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
166 27/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
167 22/10/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
168 19/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
169 14/10/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
170 13/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
171 12/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
172 11/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
173 09/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
174 08/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
175 07/10/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
176 04/10/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
177 02/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
178 30/09/2013 12 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
179 18/09/2013 15 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
180 03/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
181 02/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
182 01/09/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
183 31/08/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
184 26/08/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
185 21/08/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
186 19/08/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
187 18/08/2013 27 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
188 22/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
189 19/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
190 18/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
191 17/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
192 14/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
193 13/07/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
194 12/07/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
195 07/07/2013 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
196 01/07/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
197 27/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
198 26/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
199 24/06/2013 4 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
200 20/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
201 19/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
202 18/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
203 17/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
204 15/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
205 14/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
206 13/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
207 12/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
208 11/06/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
209 07/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
210 06/06/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
211 03/06/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
212 01/06/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
213 29/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
214 28/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
215 27/05/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
216 25/05/2013 4 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
217 21/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
218 20/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
219 19/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
220 18/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
221 17/05/2013 12 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
222 05/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
223 04/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
224 03/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
225 02/05/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
226 30/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
227 27/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
228 24/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
229 23/04/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
230 19/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
231 18/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
232 17/04/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
233 16/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
234 15/04/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
235 12/04/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
236 07/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
237 06/04/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
238 04/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
239 03/04/2013 5 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
240 29/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
241 28/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
242 27/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
243 26/03/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
244 24/03/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
245 22/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
246 21/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
247 20/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
248 19/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
249 18/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
250 17/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
251 16/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
252 15/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
253 14/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
254 13/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
255 12/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
256 11/03/2013 6 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
257 05/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
258 04/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
259 03/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
260 02/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
261 01/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
262 28/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
263 27/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
264 26/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
265 25/02/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
266 24/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
267 23/02/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
268 21/02/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
269 19/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
270 18/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
271 17/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
272 16/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
273 15/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
274 14/02/2013 8 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
275 06/02/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
276 05/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
277 04/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
278 03/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
279 02/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
280 01/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
281 31/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
282 30/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
283 29/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
284 28/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
285 27/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
286 26/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
287 25/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
288 24/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
289 23/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
290 22/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
291 21/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
292 20/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
293 19/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
294 18/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
295 17/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
296 16/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
297 15/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
298 14/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
299 13/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
300 12/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
301 11/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
302 10/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
303 09/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
304 08/01/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
305 06/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
306 05/01/2013 15 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
307 21/12/2012 17 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
308 04/12/2012 5.590.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 308 thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux đã được hệ thống ghi lại.