• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Arirang DH-3600 Delux

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/01/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
2 13/01/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ Lucalifornia
3 06/01/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
4 05/01/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
5 04/01/2015 9 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
6 26/12/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
7 25/12/2014 2 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
8 23/12/2014 101 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
9 13/09/2014 5 ngày 990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ muabanabcvn
10 08/09/2014 9 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
11 30/08/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi vietkar
12 29/08/2014 15 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
13 14/08/2014 4 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
14 10/08/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
15 26/07/2014 10 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
16 16/07/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
17 15/07/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
18 10/07/2014 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
19 08/07/2014 8 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
20 30/06/2014 5 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
21 25/06/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
22 20/06/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
23 05/06/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
24 04/06/2014 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
25 31/05/2014 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
26 07/05/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
27 06/05/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
28 03/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
29 02/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
30 01/05/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
31 30/04/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
32 29/04/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
33 28/04/2014 20 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
34 08/04/2014 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
35 24/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
36 23/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
37 22/03/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
38 17/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
39 16/03/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
40 14/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
41 13/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
42 12/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
43 11/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
44 10/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
45 09/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
46 08/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
47 07/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
48 06/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
49 05/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
50 04/03/2014 9 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
51 23/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
52 22/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
53 21/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
54 20/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
55 19/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
56 18/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
57 17/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
58 16/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
59 15/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
60 14/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
61 13/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
62 12/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
63 11/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
64 10/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
65 09/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
66 07/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
67 06/02/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
68 03/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
69 02/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
70 31/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
71 30/01/2014 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
72 27/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
73 26/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
74 25/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
75 24/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
76 23/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
77 22/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
78 21/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
79 20/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
80 19/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
81 18/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
82 17/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
83 16/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
84 15/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
85 14/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
86 13/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
87 12/01/2014 5 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
88 07/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.230.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
89 06/01/2014 11 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ quanghaaudio
90 26/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
91 25/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
92 24/12/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
93 22/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
94 20/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
95 19/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
96 18/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
97 17/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
98 16/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
99 15/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
100 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
101 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
102 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
103 11/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
104 10/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
105 08/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
106 07/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
107 06/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
108 05/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
109 04/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
110 03/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
111 02/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
112 01/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
113 30/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
114 29/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
115 28/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
116 27/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
117 26/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
118 25/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
119 23/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
120 22/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
121 21/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
122 20/11/2013 8 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
123 12/11/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
124 08/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
125 07/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
126 06/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
127 05/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
128 03/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
129 02/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
130 01/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
131 31/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
132 30/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
133 29/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
134 28/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
135 27/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
136 22/10/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
137 19/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
138 14/10/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
139 13/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
140 12/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
141 11/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
142 09/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
143 08/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
144 07/10/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
145 04/10/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
146 02/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
147 30/09/2013 12 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
148 18/09/2013 15 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
149 03/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
150 02/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
151 01/09/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
152 31/08/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
153 26/08/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
154 21/08/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
155 19/08/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
156 18/08/2013 27 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
157 22/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
158 19/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
159 18/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
160 17/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
161 14/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
162 13/07/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
163 12/07/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
164 07/07/2013 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
165 01/07/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
166 27/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
167 26/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
168 24/06/2013 4 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
169 20/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
170 19/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
171 18/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
172 17/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
173 15/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
174 14/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
175 13/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
176 12/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
177 11/06/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
178 07/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
179 06/06/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
180 03/06/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
181 01/06/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
182 29/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
183 28/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
184 27/05/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
185 25/05/2013 4 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
186 21/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
187 20/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
188 19/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
189 18/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
190 17/05/2013 12 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
191 05/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
192 04/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
193 03/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
194 02/05/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
195 30/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
196 27/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
197 24/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
198 23/04/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
199 19/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
200 18/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
201 17/04/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
202 16/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
203 15/04/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
204 12/04/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
205 07/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
206 06/04/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
207 04/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
208 03/04/2013 5 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
209 29/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
210 28/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
211 27/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
212 26/03/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
213 24/03/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
214 22/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
215 21/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
216 20/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
217 19/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
218 18/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
219 17/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
220 16/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
221 15/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
222 14/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
223 13/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
224 12/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
225 11/03/2013 6 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
226 05/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
227 04/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
228 03/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
229 02/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
230 01/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
231 28/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
232 27/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
233 26/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
234 25/02/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
235 24/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
236 23/02/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
237 21/02/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
238 19/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
239 18/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
240 17/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
241 16/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
242 15/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
243 14/02/2013 8 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
244 06/02/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
245 05/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
246 04/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
247 03/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
248 02/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
249 01/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
250 31/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
251 30/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
252 29/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
253 28/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
254 27/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
255 26/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
256 25/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
257 24/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
258 23/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
259 22/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
260 21/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
261 20/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
262 19/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
263 18/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
264 17/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
265 16/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
266 15/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
267 14/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
268 13/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
269 12/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
270 11/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
271 10/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
272 09/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
273 08/01/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
274 06/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
275 05/01/2013 15 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
276 21/12/2012 17 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
277 04/12/2012 5.590.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 277 thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > DVD Player (DVD Player, đầu dvd, dau dvd, đầu đĩa dvd)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Arirang DH-3600 Delux trong mục DVD Player