• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Arirang DH-3600 Delux

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 13/09/2014 5 ngày 990.000 VNĐ Giảm 4.910.000 VNĐ muabanabcvn
2 08/09/2014 9 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
3 30/08/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi vietkar
4 29/08/2014 15 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
5 14/08/2014 4 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
6 10/08/2014 15 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
7 26/07/2014 10 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
8 16/07/2014 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
9 15/07/2014 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
10 10/07/2014 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
11 08/07/2014 8 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
12 30/06/2014 5 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
13 25/06/2014 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
14 20/06/2014 15 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
15 05/06/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
16 04/06/2014 4 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
17 31/05/2014 24 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
18 07/05/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
19 06/05/2014 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
20 03/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
21 02/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
22 01/05/2014 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
23 30/04/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
24 29/04/2014 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
25 28/04/2014 20 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
26 08/04/2014 15 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
27 24/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
28 23/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
29 22/03/2014 5 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
30 17/03/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
31 16/03/2014 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
32 14/03/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
33 13/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
34 12/03/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
35 11/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
36 10/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
37 09/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
38 08/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
39 07/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
40 06/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
41 05/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
42 04/03/2014 9 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
43 23/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
44 22/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
45 21/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
46 20/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
47 19/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
48 18/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
49 17/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
50 16/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
51 15/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
52 14/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
53 13/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
54 12/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
55 11/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
56 10/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
57 09/02/2014 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
58 07/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
59 06/02/2014 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
60 03/02/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
61 02/02/2014 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
62 31/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
63 30/01/2014 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
64 27/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
65 26/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
66 25/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
67 24/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
68 23/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
69 22/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
70 21/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
71 20/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
72 19/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
73 18/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
74 17/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
75 16/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
76 15/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
77 14/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
78 13/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
79 12/01/2014 5 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
80 07/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.230.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
81 06/01/2014 11 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 1.210.000 VNĐ quanghaaudio
82 26/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
83 25/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
84 24/12/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
85 22/12/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
86 20/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
87 19/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
88 18/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
89 17/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
90 16/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
91 15/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
92 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
93 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
94 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
95 11/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
96 10/12/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
97 08/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
98 07/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
99 06/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
100 05/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
101 04/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
102 03/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
103 02/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
104 01/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
105 30/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
106 29/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
107 28/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
108 27/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
109 26/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
110 25/11/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
111 23/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
112 22/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
113 21/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
114 20/11/2013 8 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
115 12/11/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
116 08/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
117 07/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
118 06/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
119 05/11/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
120 03/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
121 02/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
122 01/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
123 31/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
124 30/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
125 29/10/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
126 28/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
127 27/10/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
128 22/10/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
129 19/10/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
130 14/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
131 13/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
132 12/10/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
133 11/10/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
134 09/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
135 08/10/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
136 07/10/2013 3 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
137 04/10/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
138 02/10/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
139 30/09/2013 12 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
140 18/09/2013 15 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
141 03/09/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
142 02/09/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
143 01/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
144 31/08/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
145 26/08/2013 5 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
146 21/08/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
147 19/08/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
148 18/08/2013 27 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
149 22/07/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
150 19/07/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
151 18/07/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
152 17/07/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
153 14/07/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
154 13/07/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
155 12/07/2013 5 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
156 07/07/2013 6 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
157 01/07/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
158 27/06/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
159 26/06/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
160 24/06/2013 4 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
161 20/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
162 19/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
163 18/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
164 17/06/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
165 15/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
166 14/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
167 13/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
168 12/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
169 11/06/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
170 07/06/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
171 06/06/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
172 03/06/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
173 01/06/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
174 29/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
175 28/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
176 27/05/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
177 25/05/2013 4 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
178 21/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
179 20/05/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
180 19/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
181 18/05/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
182 17/05/2013 12 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
183 05/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
184 04/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
185 03/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
186 02/05/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
187 30/04/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
188 27/04/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
189 24/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
190 23/04/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
191 19/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
192 18/04/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
193 17/04/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
194 16/04/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
195 15/04/2013 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
196 12/04/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
197 07/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
198 06/04/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
199 04/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
200 03/04/2013 5 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
201 29/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
202 28/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
203 27/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
204 26/03/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
205 24/03/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
206 22/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
207 21/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
208 20/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
209 19/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
210 18/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
211 17/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
212 16/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
213 15/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
214 14/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
215 13/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
216 12/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
217 11/03/2013 6 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
218 05/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
219 04/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
220 03/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
221 02/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
222 01/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
223 28/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
224 27/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
225 26/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
226 25/02/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
227 24/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
228 23/02/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
229 21/02/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
230 19/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
231 18/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
232 17/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
233 16/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
234 15/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
235 14/02/2013 8 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
236 06/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
237 05/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
238 04/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
239 03/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
240 02/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
241 01/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
242 31/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
243 30/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
244 29/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
245 28/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
246 27/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
247 26/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
248 25/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
249 24/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
250 23/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
251 22/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
252 21/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
253 20/01/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
254 19/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
255 18/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
256 17/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
257 16/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
258 15/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
259 14/01/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
260 13/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
261 12/01/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
262 11/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
263 10/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
264 09/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
265 08/01/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
266 06/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
267 05/01/2013 15 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
268 21/12/2012 17 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
269 04/12/2012 5.590.000 VNĐ vftrader
Có tổng cộng 269 thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > DVD Player (DVD Player, đầu dvd, dau dvd, đầu đĩa dvd)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Arirang DH-3600 Delux trong mục DVD Player