• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Arirang DH-3600 Delux

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 09/04/2015 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
2 02/04/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
3 18/03/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
4 17/03/2015 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
5 13/03/2015 29 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
6 12/02/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
7 11/02/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
8 09/02/2015 4 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
9 05/02/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
10 01/02/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
11 28/01/2015 14 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
12 14/01/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
13 13/01/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ Lucalifornia
14 06/01/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
15 05/01/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
16 04/01/2015 9 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
17 26/12/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
18 25/12/2014 2 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
19 23/12/2014 101 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
20 13/09/2014 5 ngày 990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ muabanabcvn
21 08/09/2014 9 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
22 30/08/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi vietkar
23 29/08/2014 15 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
24 14/08/2014 4 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
25 10/08/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
26 26/07/2014 10 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
27 16/07/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
28 15/07/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
29 10/07/2014 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
30 08/07/2014 8 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
31 30/06/2014 5 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
32 25/06/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
33 20/06/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
34 05/06/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
35 04/06/2014 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
36 31/05/2014 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
37 07/05/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
38 06/05/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
39 03/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
40 02/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
41 01/05/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
42 30/04/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
43 29/04/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
44 28/04/2014 20 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
45 08/04/2014 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
46 24/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
47 23/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
48 22/03/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
49 17/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
50 16/03/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
51 14/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
52 13/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
53 12/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
54 11/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
55 10/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
56 09/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
57 08/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
58 07/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
59 06/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
60 05/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
61 04/03/2014 9 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
62 23/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
63 22/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
64 21/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
65 20/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
66 19/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
67 18/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
68 17/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
69 16/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
70 15/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
71 14/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
72 13/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
73 12/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
74 11/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
75 10/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
76 09/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
77 07/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
78 06/02/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
79 03/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
80 02/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
81 31/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
82 30/01/2014 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
83 27/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
84 26/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
85 25/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
86 24/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
87 23/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
88 22/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
89 21/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
90 20/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
91 19/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
92 18/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
93 17/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
94 16/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
95 15/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
96 14/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
97 13/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
98 12/01/2014 5 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
99 07/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.230.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
100 06/01/2014 11 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ quanghaaudio
101 26/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
102 25/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
103 24/12/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
104 22/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
105 20/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
106 19/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
107 18/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
108 17/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
109 16/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
110 15/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
111 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
112 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
113 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
114 11/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
115 10/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
116 08/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
117 07/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
118 06/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
119 05/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
120 04/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
121 03/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
122 02/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
123 01/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
124 30/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
125 29/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
126 28/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
127 27/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
128 26/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
129 25/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
130 23/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
131 22/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
132 21/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
133 20/11/2013 8 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
134 12/11/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
135 08/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
136 07/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
137 06/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
138 05/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
139 03/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
140 02/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
141 01/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
142 31/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
143 30/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
144 29/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
145 28/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
146 27/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
147 22/10/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
148 19/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
149 14/10/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
150 13/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
151 12/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
152 11/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
153 09/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
154 08/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
155 07/10/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
156 04/10/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
157 02/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
158 30/09/2013 12 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
159 18/09/2013 15 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
160 03/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
161 02/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
162 01/09/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
163 31/08/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
164 26/08/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
165 21/08/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
166 19/08/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
167 18/08/2013 27 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
168 22/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
169 19/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
170 18/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
171 17/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
172 14/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
173 13/07/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
174 12/07/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
175 07/07/2013 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
176 01/07/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
177 27/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
178 26/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
179 24/06/2013 4 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
180 20/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
181 19/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
182 18/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
183 17/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
184 15/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
185 14/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
186 13/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
187 12/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
188 11/06/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
189 07/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
190 06/06/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
191 03/06/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
192 01/06/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
193 29/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
194 28/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
195 27/05/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
196 25/05/2013 4 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
197 21/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
198 20/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
199 19/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
200 18/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
201 17/05/2013 12 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
202 05/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
203 04/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
204 03/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
205 02/05/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
206 30/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
207 27/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
208 24/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
209 23/04/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
210 19/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
211 18/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
212 17/04/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
213 16/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
214 15/04/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
215 12/04/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
216 07/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
217 06/04/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
218 04/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
219 03/04/2013 5 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
220 29/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
221 28/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
222 27/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
223 26/03/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
224 24/03/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
225 22/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
226 21/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
227 20/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
228 19/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
229 18/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
230 17/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
231 16/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
232 15/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
233 14/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
234 13/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
235 12/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
236 11/03/2013 6 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
237 05/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
238 04/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
239 03/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
240 02/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
241 01/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
242 28/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
243 27/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
244 26/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
245 25/02/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
246 24/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
247 23/02/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
248 21/02/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
249 19/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
250 18/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
251 17/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
252 16/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
253 15/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
254 14/02/2013 8 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
255 06/02/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
256 05/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
257 04/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
258 03/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
259 02/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
260 01/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
261 31/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
262 30/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
263 29/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
264 28/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
265 27/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
266 26/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
267 25/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
268 24/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
269 23/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
270 22/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
271 21/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
272 20/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
273 19/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
274 18/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
275 17/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
276 16/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
277 15/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
278 14/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
279 13/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
280 12/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
281 11/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
282 10/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
283 09/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
284 08/01/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
285 06/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
286 05/01/2013 15 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
287 21/12/2012 17 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
288 04/12/2012 5.590.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 288 thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > DVD Player (DVD Player, đầu dvd, dau dvd, đầu đĩa dvd)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Arirang DH-3600 Delux trong mục DVD Player
Từ khóa nổi bật trong tuần: ibm-lenovo, ti vi, on da, lg, mo to