• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Arirang DH-3600 Delux

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/03/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
2 17/03/2015 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
3 13/03/2015 29 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
4 12/02/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
5 11/02/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
6 09/02/2015 4 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
7 05/02/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
8 01/02/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
9 28/01/2015 14 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
10 14/01/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
11 13/01/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ Lucalifornia
12 06/01/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
13 05/01/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
14 04/01/2015 9 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
15 26/12/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
16 25/12/2014 2 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
17 23/12/2014 101 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
18 13/09/2014 5 ngày 990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ muabanabcvn
19 08/09/2014 9 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
20 30/08/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi vietkar
21 29/08/2014 15 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
22 14/08/2014 4 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
23 10/08/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
24 26/07/2014 10 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
25 16/07/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
26 15/07/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
27 10/07/2014 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
28 08/07/2014 8 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
29 30/06/2014 5 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
30 25/06/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
31 20/06/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
32 05/06/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
33 04/06/2014 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
34 31/05/2014 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
35 07/05/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
36 06/05/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
37 03/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
38 02/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
39 01/05/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
40 30/04/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
41 29/04/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
42 28/04/2014 20 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
43 08/04/2014 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
44 24/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
45 23/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
46 22/03/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
47 17/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
48 16/03/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
49 14/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
50 13/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
51 12/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
52 11/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
53 10/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
54 09/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
55 08/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
56 07/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
57 06/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
58 05/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
59 04/03/2014 9 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
60 23/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
61 22/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
62 21/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
63 20/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
64 19/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
65 18/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
66 17/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
67 16/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
68 15/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
69 14/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
70 13/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
71 12/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
72 11/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
73 10/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
74 09/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
75 07/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
76 06/02/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
77 03/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
78 02/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
79 31/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
80 30/01/2014 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
81 27/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
82 26/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
83 25/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
84 24/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
85 23/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
86 22/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
87 21/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
88 20/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
89 19/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
90 18/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
91 17/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
92 16/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
93 15/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
94 14/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
95 13/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
96 12/01/2014 5 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
97 07/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.230.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
98 06/01/2014 11 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ quanghaaudio
99 26/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
100 25/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
101 24/12/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
102 22/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
103 20/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
104 19/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
105 18/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
106 17/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
107 16/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
108 15/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
109 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
110 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
111 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
112 11/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
113 10/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
114 08/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
115 07/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
116 06/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
117 05/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
118 04/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
119 03/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
120 02/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
121 01/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
122 30/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
123 29/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
124 28/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
125 27/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
126 26/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
127 25/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
128 23/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
129 22/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
130 21/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
131 20/11/2013 8 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
132 12/11/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
133 08/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
134 07/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
135 06/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
136 05/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
137 03/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
138 02/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
139 01/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
140 31/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
141 30/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
142 29/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
143 28/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
144 27/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
145 22/10/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
146 19/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
147 14/10/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
148 13/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
149 12/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
150 11/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
151 09/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
152 08/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
153 07/10/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
154 04/10/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
155 02/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
156 30/09/2013 12 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
157 18/09/2013 15 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
158 03/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
159 02/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
160 01/09/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
161 31/08/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
162 26/08/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
163 21/08/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
164 19/08/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
165 18/08/2013 27 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
166 22/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
167 19/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
168 18/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
169 17/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
170 14/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
171 13/07/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
172 12/07/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
173 07/07/2013 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
174 01/07/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
175 27/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
176 26/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
177 24/06/2013 4 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
178 20/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
179 19/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
180 18/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
181 17/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
182 15/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
183 14/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
184 13/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
185 12/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
186 11/06/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
187 07/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
188 06/06/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
189 03/06/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
190 01/06/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
191 29/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
192 28/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
193 27/05/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
194 25/05/2013 4 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
195 21/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
196 20/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
197 19/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
198 18/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
199 17/05/2013 12 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
200 05/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
201 04/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
202 03/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
203 02/05/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
204 30/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
205 27/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
206 24/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
207 23/04/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
208 19/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
209 18/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
210 17/04/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
211 16/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
212 15/04/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
213 12/04/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
214 07/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
215 06/04/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
216 04/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
217 03/04/2013 5 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
218 29/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
219 28/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
220 27/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
221 26/03/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
222 24/03/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
223 22/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
224 21/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
225 20/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
226 19/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
227 18/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
228 17/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
229 16/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
230 15/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
231 14/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
232 13/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
233 12/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
234 11/03/2013 6 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
235 05/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
236 04/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
237 03/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
238 02/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
239 01/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
240 28/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
241 27/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
242 26/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
243 25/02/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
244 24/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
245 23/02/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
246 21/02/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
247 19/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
248 18/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
249 17/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
250 16/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
251 15/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
252 14/02/2013 8 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
253 06/02/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
254 05/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
255 04/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
256 03/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
257 02/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
258 01/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
259 31/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
260 30/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
261 29/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
262 28/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
263 27/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
264 26/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
265 25/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
266 24/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
267 23/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
268 22/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
269 21/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
270 20/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
271 19/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
272 18/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
273 17/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
274 16/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
275 15/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
276 14/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
277 13/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
278 12/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
279 11/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
280 10/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
281 09/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
282 08/01/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
283 06/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
284 05/01/2013 15 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
285 21/12/2012 17 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
286 04/12/2012 5.590.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 286 thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > DVD Player (DVD Player, đầu dvd, dau dvd, đầu đĩa dvd)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Arirang DH-3600 Delux trong mục DVD Player
Từ khóa nổi bật trong tuần: số so, toshiba, khay bánh, hoa da, loa to