Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Arirang DH-3600 Delux

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/09/2015 6 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
2 18/09/2015 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
3 04/09/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
4 03/09/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
5 31/08/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
6 30/08/2015 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
7 28/08/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
8 27/08/2015 10 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
9 17/08/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
10 14/08/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
11 30/07/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
12 27/07/2015 22 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
13 05/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
14 04/07/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
15 03/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
16 02/07/2015 12 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
17 20/06/2015 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
18 15/06/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
19 13/06/2015 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
20 10/06/2015 6 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
21 04/06/2015 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
22 20/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
23 19/05/2015 10 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
24 09/05/2015 30 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
25 09/04/2015 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
26 02/04/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
27 18/03/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
28 17/03/2015 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
29 13/03/2015 29 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
30 12/02/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
31 11/02/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
32 09/02/2015 4 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
33 05/02/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
34 01/02/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
35 28/01/2015 14 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
36 14/01/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
37 13/01/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ Lucalifornia
38 06/01/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
39 05/01/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
40 04/01/2015 9 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
41 26/12/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
42 25/12/2014 2 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
43 23/12/2014 101 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
44 13/09/2014 5 ngày 990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ muabanabcvn
45 08/09/2014 9 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
46 30/08/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi vietkar
47 29/08/2014 15 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
48 14/08/2014 4 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
49 10/08/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
50 26/07/2014 10 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
51 16/07/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
52 15/07/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
53 10/07/2014 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
54 08/07/2014 8 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
55 30/06/2014 5 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
56 25/06/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
57 20/06/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
58 05/06/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
59 04/06/2014 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
60 31/05/2014 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
61 07/05/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
62 06/05/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
63 03/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
64 02/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
65 01/05/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
66 30/04/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
67 29/04/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
68 28/04/2014 20 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
69 08/04/2014 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
70 24/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
71 23/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
72 22/03/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
73 17/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
74 16/03/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
75 14/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
76 13/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
77 12/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
78 11/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
79 10/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
80 09/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
81 08/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
82 07/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
83 06/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
84 05/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
85 04/03/2014 9 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
86 23/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
87 22/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
88 21/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
89 20/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
90 19/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
91 18/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
92 17/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
93 16/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
94 15/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
95 14/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
96 13/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
97 12/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
98 11/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
99 10/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
100 09/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
101 07/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
102 06/02/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
103 03/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
104 02/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
105 31/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
106 30/01/2014 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
107 27/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
108 26/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
109 25/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
110 24/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
111 23/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
112 22/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
113 21/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
114 20/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
115 19/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
116 18/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
117 17/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
118 16/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
119 15/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
120 14/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
121 13/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
122 12/01/2014 5 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
123 07/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.230.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
124 06/01/2014 11 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ quanghaaudio
125 26/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
126 25/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
127 24/12/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
128 22/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
129 20/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
130 19/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
131 18/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
132 17/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
133 16/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
134 15/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
135 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
136 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
137 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
138 11/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
139 10/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
140 08/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
141 07/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
142 06/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
143 05/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
144 04/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
145 03/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
146 02/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
147 01/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
148 30/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
149 29/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
150 28/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
151 27/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
152 26/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
153 25/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
154 23/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
155 22/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
156 21/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
157 20/11/2013 8 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
158 12/11/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
159 08/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
160 07/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
161 06/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
162 05/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
163 03/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
164 02/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
165 01/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
166 31/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
167 30/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
168 29/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
169 28/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
170 27/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
171 22/10/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
172 19/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
173 14/10/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
174 13/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
175 12/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
176 11/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
177 09/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
178 08/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
179 07/10/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
180 04/10/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
181 02/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
182 30/09/2013 12 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
183 18/09/2013 15 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
184 03/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
185 02/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
186 01/09/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
187 31/08/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
188 26/08/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
189 21/08/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
190 19/08/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
191 18/08/2013 27 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
192 22/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
193 19/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
194 18/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
195 17/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
196 14/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
197 13/07/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
198 12/07/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
199 07/07/2013 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
200 01/07/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
201 27/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
202 26/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
203 24/06/2013 4 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
204 20/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
205 19/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
206 18/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
207 17/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
208 15/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
209 14/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
210 13/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
211 12/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
212 11/06/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
213 07/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
214 06/06/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
215 03/06/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
216 01/06/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
217 29/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
218 28/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
219 27/05/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
220 25/05/2013 4 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
221 21/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
222 20/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
223 19/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
224 18/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
225 17/05/2013 12 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
226 05/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
227 04/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
228 03/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
229 02/05/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
230 30/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
231 27/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
232 24/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
233 23/04/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
234 19/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
235 18/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
236 17/04/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
237 16/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
238 15/04/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
239 12/04/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
240 07/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
241 06/04/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
242 04/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
243 03/04/2013 5 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
244 29/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
245 28/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
246 27/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
247 26/03/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
248 24/03/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
249 22/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
250 21/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
251 20/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
252 19/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
253 18/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
254 17/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
255 16/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
256 15/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
257 14/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
258 13/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
259 12/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
260 11/03/2013 6 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
261 05/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
262 04/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
263 03/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
264 02/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
265 01/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
266 28/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
267 27/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
268 26/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
269 25/02/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
270 24/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
271 23/02/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
272 21/02/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
273 19/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
274 18/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
275 17/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
276 16/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
277 15/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
278 14/02/2013 8 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
279 06/02/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
280 05/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
281 04/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
282 03/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
283 02/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
284 01/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
285 31/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
286 30/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
287 29/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
288 28/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
289 27/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
290 26/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
291 25/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
292 24/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
293 23/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
294 22/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
295 21/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
296 20/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
297 19/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
298 18/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
299 17/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
300 16/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
301 15/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
302 14/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
303 13/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
304 12/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
305 11/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
306 10/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
307 09/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
308 08/01/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
309 06/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
310 05/01/2013 15 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
311 21/12/2012 17 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
312 04/12/2012 5.590.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 312 thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux đã được hệ thống ghi lại.