• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Arirang DH-3600 Delux

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/12/2014 1 ngày 5.800.000 VNĐ Giá không đổi viethungepc
2 25/12/2014 2 ngày 5.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
3 23/12/2014 101 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 4.910.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
4 13/09/2014 5 ngày 990.000 VNĐ Giảm 4.910.000 VNĐ muabanabcvn
5 08/09/2014 9 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
6 30/08/2014 1 ngày 5.000.000 VNĐ Giá không đổi vietkar
7 29/08/2014 15 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
8 14/08/2014 4 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
9 10/08/2014 15 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
10 26/07/2014 10 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
11 16/07/2014 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
12 15/07/2014 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
13 10/07/2014 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
14 08/07/2014 8 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
15 30/06/2014 5 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
16 25/06/2014 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
17 20/06/2014 15 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
18 05/06/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
19 04/06/2014 4 ngày 5.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
20 31/05/2014 24 ngày 5.000.000 VNĐ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
21 07/05/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
22 06/05/2014 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
23 03/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
24 02/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
25 01/05/2014 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
26 30/04/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
27 29/04/2014 1 ngày 6.900.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
28 28/04/2014 20 ngày 6.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
29 08/04/2014 15 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
30 24/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
31 23/03/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Giá không đổi quanghaaudio
32 22/03/2014 5 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
33 17/03/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
34 16/03/2014 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
35 14/03/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
36 13/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
37 12/03/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
38 11/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
39 10/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
40 09/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
41 08/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
42 07/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
43 06/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
44 05/03/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
45 04/03/2014 9 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
46 23/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
47 22/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
48 21/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
49 20/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
50 19/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
51 18/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
52 17/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
53 16/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
54 15/02/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
55 14/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
56 13/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
57 12/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
58 11/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
59 10/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
60 09/02/2014 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
61 07/02/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
62 06/02/2014 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
63 03/02/2014 1 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
64 02/02/2014 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
65 31/01/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
66 30/01/2014 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
67 27/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
68 26/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
69 25/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
70 24/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
71 23/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
72 22/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
73 21/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
74 20/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
75 19/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
76 18/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
77 17/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
78 16/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
79 15/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
80 14/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
81 13/01/2014 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
82 12/01/2014 5 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
83 07/01/2014 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.230.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
84 06/01/2014 11 ngày 6.800.000 VNĐ Tăng 1.210.000 VNĐ quanghaaudio
85 26/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
86 25/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
87 24/12/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
88 22/12/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
89 20/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
90 19/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
91 18/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
92 17/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
93 16/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
94 15/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
95 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
96 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
97 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
98 11/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
99 10/12/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
100 08/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
101 07/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
102 06/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
103 05/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
104 04/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
105 03/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
106 02/12/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
107 01/12/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
108 30/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
109 29/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
110 28/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
111 27/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
112 26/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
113 25/11/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
114 23/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
115 22/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
116 21/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
117 20/11/2013 8 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
118 12/11/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
119 08/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
120 07/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
121 06/11/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
122 05/11/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
123 03/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
124 02/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
125 01/11/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
126 31/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
127 30/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
128 29/10/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
129 28/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
130 27/10/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
131 22/10/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
132 19/10/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
133 14/10/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
134 13/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
135 12/10/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
136 11/10/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
137 09/10/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
138 08/10/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
139 07/10/2013 3 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
140 04/10/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
141 02/10/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
142 30/09/2013 12 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
143 18/09/2013 15 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
144 03/09/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
145 02/09/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
146 01/09/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
147 31/08/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
148 26/08/2013 5 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
149 21/08/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
150 19/08/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
151 18/08/2013 27 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
152 22/07/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
153 19/07/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
154 18/07/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
155 17/07/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
156 14/07/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
157 13/07/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
158 12/07/2013 5 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
159 07/07/2013 6 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
160 01/07/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
161 27/06/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
162 26/06/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
163 24/06/2013 4 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
164 20/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
165 19/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
166 18/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
167 17/06/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
168 15/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
169 14/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
170 13/06/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
171 12/06/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
172 11/06/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
173 07/06/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
174 06/06/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
175 03/06/2013 2 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
176 01/06/2013 3 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
177 29/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
178 28/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
179 27/05/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
180 25/05/2013 4 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
181 21/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
182 20/05/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
183 19/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
184 18/05/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
185 17/05/2013 12 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
186 05/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
187 04/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
188 03/05/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
189 02/05/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
190 30/04/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
191 27/04/2013 3 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
192 24/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
193 23/04/2013 4 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
194 19/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
195 18/04/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
196 17/04/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
197 16/04/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
198 15/04/2013 3 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
199 12/04/2013 5 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
200 07/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
201 06/04/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
202 04/04/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
203 03/04/2013 5 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
204 29/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
205 28/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
206 27/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
207 26/03/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
208 24/03/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
209 22/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
210 21/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
211 20/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
212 19/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
213 18/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
214 17/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
215 16/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
216 15/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
217 14/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
218 13/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
219 12/03/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
220 11/03/2013 6 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
221 05/03/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
222 04/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
223 03/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
224 02/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
225 01/03/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
226 28/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
227 27/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
228 26/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
229 25/02/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
230 24/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
231 23/02/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
232 21/02/2013 2 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
233 19/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
234 18/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
235 17/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
236 16/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
237 15/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
238 14/02/2013 8 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
239 06/02/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
240 05/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
241 04/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
242 03/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
243 02/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
244 01/02/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
245 31/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
246 30/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
247 29/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
248 28/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
249 27/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
250 26/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
251 25/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
252 24/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
253 23/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
254 22/01/2013 1 ngày 5.570.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
255 21/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
256 20/01/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
257 19/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
258 18/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
259 17/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
260 16/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
261 15/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
262 14/01/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
263 13/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
264 12/01/2013 1 ngày 7.000.000 VNĐ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
265 11/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
266 10/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
267 09/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
268 08/01/2013 2 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
269 06/01/2013 1 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
270 05/01/2013 15 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
271 21/12/2012 17 ngày 5.590.000 VNĐ Giá không đổi vftrader
272 04/12/2012 5.590.000 VNĐ vftrader
Có tổng cộng 272 thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > DVD Player (DVD Player, đầu dvd, dau dvd, đầu đĩa dvd)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Arirang DH-3600 Delux trong mục DVD Player