Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Arirang DH-3600 Delux

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/07/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
2 23/07/2016 24 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
3 29/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
4 28/06/2016 9 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
5 19/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
6 18/06/2016 9 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
7 09/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
8 08/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
9 07/06/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
10 06/06/2016 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
11 03/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
12 02/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
13 01/06/2016 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
14 26/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
15 25/05/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
16 24/05/2016 16 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
17 08/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
18 07/05/2016 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
19 01/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
20 30/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
21 29/04/2016 6 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
22 23/04/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
23 22/04/2016 12 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
24 10/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
25 09/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
26 08/04/2016 14 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
27 25/03/2016 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
28 23/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
29 22/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
30 21/03/2016 12 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
31 09/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
32 08/03/2016 10 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
33 27/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
34 26/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
35 25/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
36 24/02/2016 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
37 21/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
38 20/02/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
39 19/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
40 18/02/2016 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
41 16/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
42 15/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
43 14/02/2016 8 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
44 06/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
45 05/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
46 04/02/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
47 03/02/2016 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
48 28/01/2016 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
49 21/01/2016 7 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
50 14/01/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
51 13/01/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
52 12/01/2016 10 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
53 02/01/2016 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
54 31/12/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
55 30/12/2015 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
56 28/12/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
57 26/12/2015 12 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
58 14/12/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
59 13/12/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
60 28/11/2015 14 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
61 14/11/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
62 13/11/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
63 11/11/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
64 27/10/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
65 26/10/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
66 11/10/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
67 09/10/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
68 24/09/2015 6 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
69 18/09/2015 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
70 04/09/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
71 03/09/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
72 31/08/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
73 30/08/2015 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
74 28/08/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
75 27/08/2015 10 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
76 17/08/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
77 14/08/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
78 30/07/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
79 27/07/2015 22 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
80 05/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
81 04/07/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
82 03/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
83 02/07/2015 12 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
84 20/06/2015 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
85 15/06/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
86 13/06/2015 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
87 10/06/2015 6 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
88 04/06/2015 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
89 20/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
90 19/05/2015 10 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
91 09/05/2015 30 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
92 09/04/2015 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
93 02/04/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
94 18/03/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
95 17/03/2015 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
96 13/03/2015 29 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
97 12/02/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
98 11/02/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
99 09/02/2015 4 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
100 05/02/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
101 01/02/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
102 28/01/2015 14 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
103 14/01/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
104 13/01/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ Lucalifornia
105 06/01/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
106 05/01/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
107 04/01/2015 9 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
108 26/12/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
109 25/12/2014 2 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
110 23/12/2014 101 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
111 13/09/2014 5 ngày 990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ muabanabcvn
112 08/09/2014 9 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
113 30/08/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi vietkar
114 29/08/2014 15 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
115 14/08/2014 4 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
116 10/08/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
117 26/07/2014 10 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
118 16/07/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
119 15/07/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
120 10/07/2014 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
121 08/07/2014 8 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
122 30/06/2014 5 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
123 25/06/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
124 20/06/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
125 05/06/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
126 04/06/2014 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
127 31/05/2014 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
128 07/05/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
129 06/05/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
130 03/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
131 02/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
132 01/05/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
133 30/04/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
134 29/04/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
135 28/04/2014 20 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
136 08/04/2014 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
137 24/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
138 23/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
139 22/03/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
140 17/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
141 16/03/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
142 14/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
143 13/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
144 12/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
145 11/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
146 10/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
147 09/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
148 08/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
149 07/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
150 06/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
151 05/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
152 04/03/2014 9 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
153 23/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
154 22/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
155 21/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
156 20/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
157 19/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
158 18/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
159 17/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
160 16/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
161 15/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
162 14/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
163 13/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
164 12/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
165 11/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
166 10/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
167 09/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
168 07/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
169 06/02/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
170 03/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
171 02/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
172 31/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
173 30/01/2014 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
174 27/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
175 26/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
176 25/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
177 24/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
178 23/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
179 22/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
180 21/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
181 20/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
182 19/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
183 18/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
184 17/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
185 16/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
186 15/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
187 14/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
188 13/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
189 12/01/2014 5 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
190 07/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.230.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
191 06/01/2014 11 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ quanghaaudio
192 26/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
193 25/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
194 24/12/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
195 22/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
196 20/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
197 19/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
198 18/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
199 17/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
200 16/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
201 15/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
202 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
203 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
204 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
205 11/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
206 10/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
207 08/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
208 07/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
209 06/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
210 05/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
211 04/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
212 03/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
213 02/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
214 01/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
215 30/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
216 29/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
217 28/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
218 27/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
219 26/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
220 25/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
221 23/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
222 22/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
223 21/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
224 20/11/2013 8 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
225 12/11/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
226 08/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
227 07/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
228 06/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
229 05/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
230 03/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
231 02/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
232 01/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
233 31/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
234 30/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
235 29/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
236 28/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
237 27/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
238 22/10/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
239 19/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
240 14/10/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
241 13/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
242 12/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
243 11/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
244 09/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
245 08/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
246 07/10/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
247 04/10/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
248 02/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
249 30/09/2013 12 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
250 18/09/2013 15 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
251 03/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
252 02/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
253 01/09/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
254 31/08/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
255 26/08/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
256 21/08/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
257 19/08/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
258 18/08/2013 27 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
259 22/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
260 19/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
261 18/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
262 17/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
263 14/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
264 13/07/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
265 12/07/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
266 07/07/2013 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
267 01/07/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
268 27/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
269 26/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
270 24/06/2013 4 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
271 20/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
272 19/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
273 18/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
274 17/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
275 15/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
276 14/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
277 13/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
278 12/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
279 11/06/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
280 07/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
281 06/06/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
282 03/06/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
283 01/06/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
284 29/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
285 28/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
286 27/05/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
287 25/05/2013 4 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
288 21/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
289 20/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
290 19/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
291 18/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
292 17/05/2013 12 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
293 05/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
294 04/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
295 03/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
296 02/05/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
297 30/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
298 27/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
299 24/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
300 23/04/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
301 19/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
302 18/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
303 17/04/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
304 16/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
305 15/04/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
306 12/04/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
307 07/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
308 06/04/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
309 04/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
310 03/04/2013 5 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
311 29/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
312 28/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
313 27/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
314 26/03/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
315 24/03/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
316 22/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
317 21/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
318 20/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
319 19/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
320 18/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
321 17/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
322 16/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
323 15/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
324 14/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
325 13/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
326 12/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
327 11/03/2013 6 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
328 05/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
329 04/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
330 03/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
331 02/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
332 01/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
333 28/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
334 27/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
335 26/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
336 25/02/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
337 24/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
338 23/02/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
339 21/02/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
340 19/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
341 18/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
342 17/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
343 16/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
344 15/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
345 14/02/2013 8 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
346 06/02/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
347 05/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
348 04/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
349 03/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
350 02/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
351 01/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
352 31/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
353 30/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
354 29/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
355 28/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
356 27/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
357 26/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
358 25/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
359 24/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
360 23/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
361 22/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
362 21/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
363 20/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
364 19/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
365 18/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
366 17/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
367 16/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
368 15/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
369 14/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
370 13/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
371 12/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
372 11/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
373 10/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
374 09/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
375 08/01/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
376 06/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
377 05/01/2013 15 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
378 21/12/2012 17 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
379 04/12/2012 5.590.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 379 thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux đã được hệ thống ghi lại.