Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Arirang DH-3600 Delux

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
2 28/06/2016 9 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
3 19/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
4 18/06/2016 9 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
5 09/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
6 08/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
7 07/06/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 06/06/2016 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
9 03/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
10 02/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
11 01/06/2016 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
12 26/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
13 25/05/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
14 24/05/2016 16 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
15 08/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
16 07/05/2016 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
17 01/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
18 30/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
19 29/04/2016 6 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
20 23/04/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
21 22/04/2016 12 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
22 10/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
23 09/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
24 08/04/2016 14 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
25 25/03/2016 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
26 23/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
27 22/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
28 21/03/2016 12 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
29 09/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
30 08/03/2016 10 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
31 27/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
32 26/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
33 25/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
34 24/02/2016 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
35 21/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
36 20/02/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
37 19/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
38 18/02/2016 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
39 16/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
40 15/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
41 14/02/2016 8 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
42 06/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
43 05/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
44 04/02/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
45 03/02/2016 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
46 28/01/2016 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
47 21/01/2016 7 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
48 14/01/2016 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
49 13/01/2016 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
50 12/01/2016 10 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
51 02/01/2016 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
52 31/12/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
53 30/12/2015 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
54 28/12/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
55 26/12/2015 12 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
56 14/12/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
57 13/12/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
58 28/11/2015 14 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
59 14/11/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
60 13/11/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
61 11/11/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
62 27/10/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
63 26/10/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
64 11/10/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
65 09/10/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
66 24/09/2015 6 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
67 18/09/2015 14 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
68 04/09/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
69 03/09/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
70 31/08/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
71 30/08/2015 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
72 28/08/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
73 27/08/2015 10 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
74 17/08/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
75 14/08/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
76 30/07/2015 3 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
77 27/07/2015 22 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
78 05/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
79 04/07/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
80 03/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
81 02/07/2015 12 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
82 20/06/2015 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ Lucalifornia
83 15/06/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
84 13/06/2015 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
85 10/06/2015 6 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
86 04/06/2015 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmayanhngan
87 20/05/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
88 19/05/2015 10 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
89 09/05/2015 30 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
90 09/04/2015 7 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
91 02/04/2015 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
92 18/03/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
93 17/03/2015 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ Lucalifornia
94 13/03/2015 29 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
95 12/02/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
96 11/02/2015 2 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
97 09/02/2015 4 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
98 05/02/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
99 01/02/2015 4 ngày 5.600.000 ₫ Giá không đổi DIENTUTUANPHUNG
100 28/01/2015 14 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
101 14/01/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi Lucalifornia
102 13/01/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ Lucalifornia
103 06/01/2015 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ dienmayanhngan
104 05/01/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DIENTUTUANPHUNG
105 04/01/2015 9 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
106 26/12/2014 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi viethungepc
107 25/12/2014 2 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ viethungepc
108 23/12/2014 101 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 4.910.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
109 13/09/2014 5 ngày 990.000 ₫ Giảm 4.910.000 VNĐ muabanabcvn
110 08/09/2014 9 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
111 30/08/2014 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi vietkar
112 29/08/2014 15 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
113 14/08/2014 4 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
114 10/08/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
115 26/07/2014 10 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
116 16/07/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
117 15/07/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
118 10/07/2014 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
119 08/07/2014 8 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
120 30/06/2014 5 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
121 25/06/2014 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dienmayanhngan
122 20/06/2014 15 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
123 05/06/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vftrader
124 04/06/2014 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
125 31/05/2014 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ vietkar
126 07/05/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
127 06/05/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
128 03/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
129 02/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
130 01/05/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
131 30/04/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayanhngan
132 29/04/2014 1 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
133 28/04/2014 20 ngày 6.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
134 08/04/2014 15 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
135 24/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
136 23/03/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi quanghaaudio
137 22/03/2014 5 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
138 17/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
139 16/03/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
140 14/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
141 13/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
142 12/03/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
143 11/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
144 10/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
145 09/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
146 08/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
147 07/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
148 06/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
149 05/03/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
150 04/03/2014 9 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
151 23/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
152 22/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
153 21/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
154 20/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
155 19/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
156 18/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
157 17/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
158 16/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
159 15/02/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
160 14/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
161 13/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
162 12/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
163 11/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
164 10/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
165 09/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
166 07/02/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
167 06/02/2014 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ vftrader
168 03/02/2014 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.230.000 VNĐ quanghaaudio
169 02/02/2014 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
170 31/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
171 30/01/2014 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
172 27/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
173 26/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
174 25/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
175 24/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
176 23/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
177 22/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
178 21/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
179 20/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
180 19/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
181 18/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
182 17/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
183 16/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
184 15/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
185 14/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
186 13/01/2014 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
187 12/01/2014 5 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
188 07/01/2014 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.230.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
189 06/01/2014 11 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ quanghaaudio
190 26/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
191 25/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
192 24/12/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
193 22/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
194 20/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
195 19/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
196 18/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
197 17/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
198 16/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
199 15/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
200 14/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
201 13/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
202 12/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
203 11/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
204 10/12/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
205 08/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
206 07/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
207 06/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
208 05/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
209 04/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
210 03/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
211 02/12/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
212 01/12/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
213 30/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
214 29/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
215 28/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
216 27/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
217 26/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
218 25/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
219 23/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
220 22/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
221 21/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
222 20/11/2013 8 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
223 12/11/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
224 08/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
225 07/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
226 06/11/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
227 05/11/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
228 03/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
229 02/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
230 01/11/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
231 31/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
232 30/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
233 29/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
234 28/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
235 27/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
236 22/10/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
237 19/10/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
238 14/10/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
239 13/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
240 12/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
241 11/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
242 09/10/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
243 08/10/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
244 07/10/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
245 04/10/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
246 02/10/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
247 30/09/2013 12 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
248 18/09/2013 15 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
249 03/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
250 02/09/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
251 01/09/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
252 31/08/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
253 26/08/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
254 21/08/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
255 19/08/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
256 18/08/2013 27 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
257 22/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
258 19/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
259 18/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
260 17/07/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
261 14/07/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
262 13/07/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
263 12/07/2013 5 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
264 07/07/2013 6 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
265 01/07/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
266 27/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
267 26/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
268 24/06/2013 4 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
269 20/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
270 19/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
271 18/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
272 17/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
273 15/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
274 14/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
275 13/06/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
276 12/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
277 11/06/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
278 07/06/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
279 06/06/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
280 03/06/2013 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
281 01/06/2013 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
282 29/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
283 28/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
284 27/05/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
285 25/05/2013 4 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
286 21/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
287 20/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
288 19/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
289 18/05/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
290 17/05/2013 12 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
291 05/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
292 04/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
293 03/05/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
294 02/05/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
295 30/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
296 27/04/2013 3 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
297 24/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
298 23/04/2013 4 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
299 19/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
300 18/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
301 17/04/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
302 16/04/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
303 15/04/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
304 12/04/2013 5 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
305 07/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
306 06/04/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
307 04/04/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
308 03/04/2013 5 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
309 29/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
310 28/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
311 27/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
312 26/03/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
313 24/03/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
314 22/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
315 21/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
316 20/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
317 19/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
318 18/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
319 17/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
320 16/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
321 15/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
322 14/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
323 13/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
324 12/03/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
325 11/03/2013 6 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
326 05/03/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
327 04/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
328 03/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
329 02/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
330 01/03/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
331 28/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
332 27/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
333 26/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
334 25/02/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
335 24/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
336 23/02/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
337 21/02/2013 2 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
338 19/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
339 18/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
340 17/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
341 16/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
342 15/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
343 14/02/2013 8 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 1.430.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
344 06/02/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.430.000 VNĐ dienmayanhngan
345 05/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
346 04/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
347 03/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
348 02/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
349 01/02/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
350 31/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
351 30/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
352 29/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
353 28/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
354 27/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
355 26/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
356 25/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
357 24/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vftrader
358 23/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
359 22/01/2013 1 ngày 5.570.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
360 21/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
361 20/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
362 19/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
363 18/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
364 17/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
365 16/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
366 15/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
367 14/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
368 13/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 1.410.000 VNĐ vftrader
369 12/01/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 1.410.000 VNĐ dienmayanhngan
370 11/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
371 10/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
372 09/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
373 08/01/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
374 06/01/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
375 05/01/2013 15 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
376 21/12/2012 17 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vftrader
377 04/12/2012 5.590.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 377 thay đổi giá của sản phẩm Arirang DH-3600 Delux đã được hệ thống ghi lại.