Thời gian các loại Multimedia Player , HD Player (đầu phát HD) xuất hiện trên Vatgia.com

16/03/2017
Tháng 03 - Năm 2017
12/01/2017
17.900.000 ₫
Tháng 01 - Năm 2017
27/06/2016
7.900.000 ₫
19/06/2016
7.800.000 ₫
Tháng 06 - Năm 2016
27/06/2015
3.800.000 ₫
Tháng 06 - Năm 2015
01/04/2015
Tháng 04 - Năm 2015
13/03/2015
2.400.000 ₫
Tháng 03 - Năm 2015
02/02/2015
3.190.000 ₫
3.100.000 ₫
Tháng 02 - Năm 2015
10/12/2014
2.000.000 ₫
Tháng 12 - Năm 2014
20/06/2014
2.730.000 ₫
Tháng 06 - Năm 2014
22/01/2014
2.900.000 ₫
21/01/2014
02/01/2014
2.730.000 ₫
Tháng 01 - Năm 2014
21/11/2013
2.750.000 ₫
Tháng 11 - Năm 2013
24/10/2013
1.900.000 ₫
Tháng 10 - Năm 2013
13/09/2013
2.800.000 ₫
Tháng 09 - Năm 2013
21/07/2013
1.500.000 ₫
Tháng 07 - Năm 2013
21/04/2013
2.560.000 ₫
Tháng 04 - Năm 2013
04/03/2013
2.600.000 ₫
Tháng 03 - Năm 2013
23/01/2013
6.800.000 ₫
Tháng 01 - Năm 2013
12/12/2012
HDLife V7
3.550.000 ₫
Tháng 12 - Năm 2012
14/11/2012
2.800.000 ₫
Tháng 11 - Năm 2012
01/10/2012
2.300.000 ₫
Tháng 10 - Năm 2012
07/07/2012
6.500.000 ₫
Tháng 07 - Năm 2012
19/06/2012
2.450.000 ₫
04/06/2012
3.930.000 ₫
Tháng 06 - Năm 2012
11/04/2012
3.100.000 ₫
Tháng 04 - Năm 2012
19/03/2012
2.800.000 ₫
Tháng 03 - Năm 2012
17/01/2012
HDLife V9
3.900.000 ₫
04/01/2012
3.300.000 ₫
Tháng 01 - Năm 2012
14/12/2011
9.500.000 ₫
Tháng 12 - Năm 2011
17/11/2011
3.050.000 ₫
02/11/2011
3.800.000 ₫
Tháng 11 - Năm 2011
29/10/2011
Dnet 6000
2.900.000 ₫
3.800.000 ₫
Tháng 10 - Năm 2011
28/07/2011
1.800.000 ₫
Tháng 07 - Năm 2011
07/06/2011
Tháng 06 - Năm 2011
06/04/2011
1.500.000 ₫
Tháng 04 - Năm 2011
19/03/2011
2.050.000 ₫
Tháng 03 - Năm 2011
03/01/2011
1.950.000 ₫
Tháng 01 - Năm 2011
06/12/2010
1.840.000 ₫
Tháng 12 - Năm 2010
16/07/2010
7.100.000 ₫
Tháng 07 - Năm 2010
22/02/2010
3.400.000 ₫
Tháng 02 - Năm 2010
29/01/2010
Tháng 01 - Năm 2010

Thời gian các loại Multimedia Player , HD Player (đầu phát HD) xuất hiện trên Vatgia.com