• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas SHELL GAS 12Kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/07/2015 11 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
2 16/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
3 15/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
4 14/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoanggiapetro
5 13/07/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
6 12/07/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thegioibepgasvn
7 11/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
8 10/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoanggiapetro
9 09/07/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thegioibepgasvn
10 08/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
11 07/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoanggiapetro
12 06/07/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thegioibepgasvn
13 05/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoanggiapetro
14 04/07/2015 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
15 03/07/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thegioibepgasvn
16 02/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
17 01/07/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
18 30/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
19 29/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
20 28/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
21 27/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
22 26/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
23 25/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoanggiapetro
24 24/06/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
25 23/06/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
26 22/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
27 21/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
28 20/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
29 19/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoanggiapetro
30 18/06/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
31 17/06/2015 3 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
32 14/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
33 13/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
34 12/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
35 11/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
36 10/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
37 09/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
38 08/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
39 07/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
40 06/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
41 05/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
42 04/06/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
43 03/06/2015 3 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
44 31/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoanggiapetro
45 30/05/2015 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thegioibepgasvn
46 28/05/2015 3 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
47 25/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoanggiapetro
48 24/05/2015 2 ngày 320.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
49 22/05/2015 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmaycongthao
50 20/05/2015 7 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoanggiapetro
51 13/05/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thegioibepgasvn
52 12/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoanggiapetro
53 11/05/2015 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmaycongthao
54 10/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
55 09/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
56 08/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
57 07/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
58 06/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
59 05/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
60 04/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
61 03/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
62 02/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
63 01/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
64 30/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
65 29/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
66 28/04/2015 5 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoanggiapetro
67 23/04/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ bepnhuy
68 22/04/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thegioibepgasvn
69 21/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
70 20/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
71 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
72 18/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
73 17/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
74 15/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
75 14/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
76 13/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoanggiapetro
77 12/04/2015 4 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
78 08/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
79 07/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoanggiapetro
80 06/04/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
81 05/04/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
82 04/04/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
83 03/04/2015 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepgasquangdung
84 02/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
85 01/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
86 31/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
87 30/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
88 29/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
89 28/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
90 27/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
91 26/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
92 25/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
93 24/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
94 23/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
95 22/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoanggiapetro
96 21/03/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
97 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoanggiapetro
98 19/03/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ bepnhuy
99 18/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
100 17/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
101 16/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
102 15/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
103 14/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
104 13/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
105 12/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
106 11/03/2015 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
107 09/03/2015 4 ngày 380.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ bepgasquangdung
108 05/03/2015 2 ngày 320.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmaycongthao
109 03/03/2015 15 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
110 16/02/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
111 15/02/2015 4 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
112 11/02/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
113 10/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
114 09/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
115 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
116 07/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
117 06/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
118 05/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
119 04/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
120 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
121 02/02/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
122 31/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
123 30/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
124 29/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
125 28/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
126 27/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoanggiapetro
127 26/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
128 25/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
129 24/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
130 23/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
131 22/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepgasquangdung
132 21/01/2015 14 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
133 07/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hoanggiapetro
134 06/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepnhuy
135 05/01/2015 4 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
136 01/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
137 31/12/2014 4 ngày 360.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepnhuy
138 27/12/2014 9 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
139 18/12/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
140 17/12/2014 3 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
141 14/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
142 13/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepnhuy
143 12/12/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
144 10/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ gastantruongson
145 09/12/2014 6 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
146 03/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ gastantruongson
147 02/12/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
148 01/12/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
149 30/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ gastantruongson
150 29/11/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
151 28/11/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
152 27/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
153 26/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gastantruongson
154 25/11/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
155 24/11/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vinakit
156 23/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
157 22/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gastantruongson
158 21/11/2014 3 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
159 18/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
160 17/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
161 16/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
162 15/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
163 13/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
164 12/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
165 11/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
166 10/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ bepgasquangdung
167 08/11/2014 1 ngày 367.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ gastantruongson
168 07/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
169 05/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
170 04/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
171 03/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
172 02/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
173 31/10/2014 8 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
174 23/10/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
175 22/10/2014 23 ngày 390.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ thegioibepgasvn
176 29/09/2014 4 ngày 345.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ gastantruongson
177 25/09/2014 6 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
178 19/09/2014 3 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
179 16/09/2014 15 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
180 01/09/2014 3 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
181 29/08/2014 15 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
182 14/08/2014 2 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
183 12/08/2014 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
184 06/08/2014 4 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
185 02/08/2014 5 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
186 28/07/2014 6 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
187 22/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
188 21/07/2014 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi vinakit
189 19/07/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
190 18/07/2014 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
191 15/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
192 14/07/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
193 13/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
194 12/07/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
195 11/07/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
196 10/07/2014 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
197 08/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
198 07/07/2014 4 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
199 03/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
200 02/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
201 01/07/2014 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi vinakit
202 30/06/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
203 29/06/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
204 28/06/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
205 27/06/2014 2 ngày 385.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
206 25/06/2014 8 ngày 375.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
207 17/06/2014 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
208 13/06/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vinakit
209 12/06/2014 8 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
210 04/06/2014 6 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
211 29/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
212 28/05/2014 5 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
213 23/05/2014 10 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
214 13/05/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
215 11/05/2014 22 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
216 19/04/2014 15 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
217 04/04/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
218 31/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
219 29/03/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
220 28/03/2014 3 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
221 25/03/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
222 20/03/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
223 18/03/2014 13 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
224 05/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
225 03/03/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
226 02/03/2014 5 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
227 25/02/2014 10 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
228 15/02/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
229 10/02/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
230 05/02/2014 1 ngày 425.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vinakit
231 04/02/2014 25 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
232 10/01/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
233 08/01/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
234 03/01/2014 7 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
235 27/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
236 26/12/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
237 25/12/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
238 24/12/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
239 20/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
240 19/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
241 18/12/2013 1 ngày 425.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ vinakit
242 17/12/2013 12 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
243 05/12/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
244 03/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
245 02/12/2013 12 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
246 20/11/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
247 19/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
248 18/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
249 17/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
250 16/11/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
251 15/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
252 14/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
253 13/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
254 12/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
255 11/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
256 10/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
257 09/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
258 08/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
259 07/11/2013 14 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
260 24/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
261 23/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
262 22/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
263 21/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
264 20/10/2013 9 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
265 11/10/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
266 08/10/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
267 05/10/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
268 02/10/2013 14 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
269 18/09/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
270 17/09/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
271 06/09/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
272 04/09/2013 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
273 31/08/2013 11 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
274 20/08/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
275 18/08/2013 2 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
276 16/08/2013 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
277 14/08/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
278 13/08/2013 12 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
279 01/08/2013 3 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
280 29/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
281 28/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
282 27/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
283 26/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
284 25/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
285 24/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
286 23/07/2013 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
287 18/07/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
288 15/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
289 14/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
290 13/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
291 12/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
292 11/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
293 10/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
294 09/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
295 08/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
296 07/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
297 06/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
298 05/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
299 04/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
300 03/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
301 02/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
302 01/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
303 30/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
304 29/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
305 28/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
306 27/06/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ gasthanhtam68
307 26/06/2013 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vinakit
308 25/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
309 24/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
310 23/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
311 22/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
312 21/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
313 20/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
314 19/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
315 18/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
316 17/06/2013 2 ngày 400.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ bepgasquangdung
317 15/06/2013 2 ngày 365.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vinakit
318 13/06/2013 4 ngày 395.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
319 09/06/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
320 08/06/2013 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
321 03/06/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
322 02/06/2013 9 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
323 24/05/2013 6 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
324 18/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
325 17/05/2013 8 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
326 09/05/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
327 07/05/2013 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
328 02/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
329 01/05/2013 9 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
330 22/04/2013 6 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
331 16/04/2013 5 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
332 11/04/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
333 10/04/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
334 07/04/2013 4 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
335 03/04/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
336 30/03/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
337 26/03/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
338 25/03/2013 2 ngày 440.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
339 23/03/2013 10 ngày 420.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
340 13/03/2013 5 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
341 08/03/2013 3 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
342 05/03/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
343 04/03/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
344 02/03/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
345 01/03/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
346 27/02/2013 6 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
347 21/02/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
348 20/02/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
349 18/02/2013 4 ngày 420.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
350 14/02/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
351 13/02/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
352 11/02/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
353 10/02/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
354 30/01/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
355 28/01/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
356 26/01/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
357 22/01/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
358 20/01/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
359 18/01/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
360 17/01/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
361 16/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
362 15/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
363 14/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
364 13/01/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
365 11/01/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
366 10/01/2013 15 ngày 440.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
367 26/12/2012 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthibepgas
368 24/12/2012 2 ngày 440.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
369 22/12/2012 3 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
370 19/12/2012 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
371 12/12/2012 6 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
372 06/12/2012 9 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
373 27/11/2012 7 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ gasthanhtam68
374 20/11/2012 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
375 19/11/2012 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
376 13/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
377 12/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
378 11/11/2012 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
379 10/11/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
380 09/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
381 08/11/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
382 07/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
383 06/11/2012 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
384 04/11/2012 4 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
385 31/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
386 30/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
387 29/10/2012 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
388 25/10/2012 2 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
389 23/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
390 22/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
391 21/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
392 20/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
393 19/10/2012 6 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
394 13/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
395 12/10/2012 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
396 10/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
397 09/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
398 08/10/2012 4 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
399 04/10/2012 5 ngày 400.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepgasquangdung
400 29/09/2012 8 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
401 21/09/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
402 20/09/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
403 17/09/2012 5 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
404 12/09/2012 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
405 10/09/2012 20 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
406 21/08/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
407 18/08/2012 3 ngày 400.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibeptrongvan
408 15/08/2012 6 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
409 09/08/2012 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
410 07/08/2012 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
411 06/08/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
412 05/08/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
413 02/08/2012 27 ngày 360.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
414 06/07/2012 330.000 ₫ sieuthibepgas
Có tổng cộng 414 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas SHELL GAS 12Kg trong mục Linh kiện bếp ga