• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas SHELL GAS 12Kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
2 21/07/2014 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi vinakit
3 19/07/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
4 18/07/2014 3 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
5 15/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
6 14/07/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
7 13/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
8 12/07/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
9 11/07/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
10 10/07/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
11 08/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
12 07/07/2014 4 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
13 03/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
14 02/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
15 01/07/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi vinakit
16 30/06/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
17 29/06/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
18 28/06/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
19 27/06/2014 2 ngày 385.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
20 25/06/2014 8 ngày 375.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
21 17/06/2014 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
22 13/06/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vinakit
23 12/06/2014 8 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
24 04/06/2014 6 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
25 29/05/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
26 28/05/2014 5 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
27 23/05/2014 10 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
28 13/05/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
29 11/05/2014 22 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
30 19/04/2014 15 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
31 04/04/2014 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
32 31/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
33 29/03/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
34 28/03/2014 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
35 25/03/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
36 20/03/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
37 18/03/2014 13 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
38 05/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
39 03/03/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
40 02/03/2014 5 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
41 25/02/2014 10 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
42 15/02/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
43 10/02/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
44 05/02/2014 1 ngày 425.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vinakit
45 04/02/2014 25 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
46 10/01/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
47 08/01/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
48 03/01/2014 7 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
49 27/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
50 26/12/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
51 25/12/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
52 24/12/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
53 20/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
54 19/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
55 18/12/2013 1 ngày 425.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ vinakit
56 17/12/2013 12 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
57 05/12/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
58 03/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
59 02/12/2013 12 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
60 20/11/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
61 19/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
62 18/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
63 17/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
64 16/11/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
65 15/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
66 14/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
67 13/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
68 12/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
69 11/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
70 10/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
71 09/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
72 08/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
73 07/11/2013 14 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
74 24/10/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
75 23/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
76 22/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
77 21/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
78 20/10/2013 9 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
79 11/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
80 08/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
81 05/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
82 02/10/2013 14 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
83 18/09/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
84 17/09/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
85 06/09/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
86 04/09/2013 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
87 31/08/2013 11 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
88 20/08/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
89 18/08/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
90 16/08/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
91 14/08/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
92 13/08/2013 12 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
93 01/08/2013 3 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
94 29/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
95 28/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
96 27/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
97 26/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
98 25/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
99 24/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
100 23/07/2013 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
101 18/07/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
102 15/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
103 14/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
104 13/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
105 12/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
106 11/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
107 10/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
108 09/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
109 08/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
110 07/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
111 06/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
112 05/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
113 04/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
114 03/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
115 02/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
116 01/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
117 30/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
118 29/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
119 28/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
120 27/06/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ gasthanhtam68
121 26/06/2013 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vinakit
122 25/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
123 24/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
124 23/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
125 22/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
126 21/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
127 20/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
128 19/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
129 18/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
130 17/06/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ bepgasquangdung
131 15/06/2013 2 ngày 365.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vinakit
132 13/06/2013 4 ngày 395.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
133 09/06/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
134 08/06/2013 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
135 03/06/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
136 02/06/2013 9 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
137 24/05/2013 6 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
138 18/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
139 17/05/2013 8 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
140 09/05/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
141 07/05/2013 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
142 02/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
143 01/05/2013 9 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
144 22/04/2013 6 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
145 16/04/2013 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
146 11/04/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
147 10/04/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
148 07/04/2013 4 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
149 03/04/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
150 30/03/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
151 26/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
152 25/03/2013 2 ngày 440.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
153 23/03/2013 10 ngày 420.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
154 13/03/2013 5 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
155 08/03/2013 3 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
156 05/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
157 04/03/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
158 02/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
159 01/03/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
160 27/02/2013 6 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
161 21/02/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
162 20/02/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
163 18/02/2013 4 ngày 420.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
164 14/02/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
165 13/02/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
166 11/02/2013 1 ngày 420.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
167 10/02/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
168 30/01/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
169 28/01/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
170 26/01/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
171 22/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
172 20/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
173 18/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
174 17/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
175 16/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
176 15/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
177 14/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
178 13/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
179 11/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
180 10/01/2013 15 ngày 440.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
181 26/12/2012 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthibepgas
182 24/12/2012 2 ngày 440.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
183 22/12/2012 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
184 19/12/2012 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
185 12/12/2012 6 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
186 06/12/2012 9 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
187 27/11/2012 7 ngày 350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ gasthanhtam68
188 20/11/2012 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
189 19/11/2012 6 ngày 390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
190 13/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
191 12/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
192 11/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
193 10/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
194 09/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
195 08/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
196 07/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
197 06/11/2012 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
198 04/11/2012 4 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
199 31/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
200 30/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
201 29/10/2012 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
202 25/10/2012 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
203 23/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
204 22/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
205 21/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
206 20/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
207 19/10/2012 6 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
208 13/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
209 12/10/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
210 10/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
211 09/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
212 08/10/2012 4 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
213 04/10/2012 5 ngày 400.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ bepgasquangdung
214 29/09/2012 8 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
215 21/09/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
216 20/09/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
217 17/09/2012 5 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
218 12/09/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
219 10/09/2012 20 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
220 21/08/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
221 18/08/2012 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibeptrongvan
222 15/08/2012 6 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
223 09/08/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
224 07/08/2012 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
225 06/08/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
226 05/08/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
227 02/08/2012 27 ngày 360.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
228 06/07/2012 330.000 VNĐ sieuthibepgas
Có tổng cộng 228 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas SHELL GAS 12Kg trong mục Linh kiện bếp ga