• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas SHELL GAS 12Kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/10/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
2 22/10/2014 23 ngày 390.000 VNĐ Tăng 45.000 VNĐ thegioibepgasvn
3 29/09/2014 4 ngày 345.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ gastantruongson
4 25/09/2014 6 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
5 19/09/2014 3 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
6 16/09/2014 15 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
7 01/09/2014 3 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
8 29/08/2014 15 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
9 14/08/2014 2 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
10 12/08/2014 6 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
11 06/08/2014 4 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
12 02/08/2014 5 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
13 28/07/2014 6 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
14 22/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
15 21/07/2014 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi vinakit
16 19/07/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
17 18/07/2014 3 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
18 15/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
19 14/07/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
20 13/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
21 12/07/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
22 11/07/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
23 10/07/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
24 08/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
25 07/07/2014 4 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
26 03/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
27 02/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
28 01/07/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi vinakit
29 30/06/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
30 29/06/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
31 28/06/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
32 27/06/2014 2 ngày 385.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
33 25/06/2014 8 ngày 375.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
34 17/06/2014 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
35 13/06/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vinakit
36 12/06/2014 8 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
37 04/06/2014 6 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
38 29/05/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
39 28/05/2014 5 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
40 23/05/2014 10 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
41 13/05/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
42 11/05/2014 22 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
43 19/04/2014 15 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
44 04/04/2014 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
45 31/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
46 29/03/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
47 28/03/2014 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
48 25/03/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
49 20/03/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
50 18/03/2014 13 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
51 05/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
52 03/03/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
53 02/03/2014 5 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
54 25/02/2014 10 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
55 15/02/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
56 10/02/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
57 05/02/2014 1 ngày 425.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vinakit
58 04/02/2014 25 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
59 10/01/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
60 08/01/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
61 03/01/2014 7 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
62 27/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
63 26/12/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
64 25/12/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
65 24/12/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
66 20/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
67 19/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
68 18/12/2013 1 ngày 425.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ vinakit
69 17/12/2013 12 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
70 05/12/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
71 03/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
72 02/12/2013 12 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
73 20/11/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
74 19/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
75 18/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
76 17/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
77 16/11/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
78 15/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
79 14/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
80 13/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
81 12/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
82 11/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
83 10/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
84 09/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
85 08/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
86 07/11/2013 14 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
87 24/10/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
88 23/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
89 22/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
90 21/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
91 20/10/2013 9 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
92 11/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
93 08/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
94 05/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
95 02/10/2013 14 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
96 18/09/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
97 17/09/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
98 06/09/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
99 04/09/2013 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
100 31/08/2013 11 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
101 20/08/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
102 18/08/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
103 16/08/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
104 14/08/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
105 13/08/2013 12 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
106 01/08/2013 3 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
107 29/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
108 28/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
109 27/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
110 26/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
111 25/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
112 24/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
113 23/07/2013 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
114 18/07/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
115 15/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
116 14/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
117 13/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
118 12/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
119 11/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
120 10/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
121 09/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
122 08/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
123 07/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
124 06/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
125 05/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
126 04/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
127 03/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
128 02/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
129 01/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
130 30/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
131 29/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
132 28/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
133 27/06/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ gasthanhtam68
134 26/06/2013 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vinakit
135 25/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
136 24/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
137 23/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
138 22/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
139 21/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
140 20/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
141 19/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
142 18/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
143 17/06/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ bepgasquangdung
144 15/06/2013 2 ngày 365.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vinakit
145 13/06/2013 4 ngày 395.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
146 09/06/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
147 08/06/2013 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
148 03/06/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
149 02/06/2013 9 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
150 24/05/2013 6 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
151 18/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
152 17/05/2013 8 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
153 09/05/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
154 07/05/2013 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
155 02/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
156 01/05/2013 9 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
157 22/04/2013 6 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
158 16/04/2013 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
159 11/04/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
160 10/04/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
161 07/04/2013 4 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
162 03/04/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
163 30/03/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
164 26/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
165 25/03/2013 2 ngày 440.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
166 23/03/2013 10 ngày 420.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
167 13/03/2013 5 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
168 08/03/2013 3 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
169 05/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
170 04/03/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
171 02/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
172 01/03/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
173 27/02/2013 6 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
174 21/02/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
175 20/02/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
176 18/02/2013 4 ngày 420.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
177 14/02/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
178 13/02/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
179 11/02/2013 1 ngày 420.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
180 10/02/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
181 30/01/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
182 28/01/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
183 26/01/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
184 22/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
185 20/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
186 18/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
187 17/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
188 16/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
189 15/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
190 14/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
191 13/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
192 11/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
193 10/01/2013 15 ngày 440.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
194 26/12/2012 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthibepgas
195 24/12/2012 2 ngày 440.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
196 22/12/2012 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
197 19/12/2012 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
198 12/12/2012 6 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
199 06/12/2012 9 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
200 27/11/2012 7 ngày 350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ gasthanhtam68
201 20/11/2012 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
202 19/11/2012 6 ngày 390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
203 13/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
204 12/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
205 11/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
206 10/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
207 09/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
208 08/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
209 07/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
210 06/11/2012 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
211 04/11/2012 4 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
212 31/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
213 30/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
214 29/10/2012 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
215 25/10/2012 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
216 23/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
217 22/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
218 21/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
219 20/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
220 19/10/2012 6 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
221 13/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
222 12/10/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
223 10/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
224 09/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
225 08/10/2012 4 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
226 04/10/2012 5 ngày 400.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ bepgasquangdung
227 29/09/2012 8 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
228 21/09/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
229 20/09/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
230 17/09/2012 5 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
231 12/09/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
232 10/09/2012 20 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
233 21/08/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
234 18/08/2012 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibeptrongvan
235 15/08/2012 6 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
236 09/08/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
237 07/08/2012 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
238 06/08/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
239 05/08/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
240 02/08/2012 27 ngày 360.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
241 06/07/2012 330.000 VNĐ sieuthibepgas
Có tổng cộng 241 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas SHELL GAS 12Kg trong mục Linh kiện bếp ga