• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas SHELL GAS 12Kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/05/2015 2 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmaycongthao
2 20/05/2015 7 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ hoanggiapetro
3 13/05/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thegioibepgasvn
4 12/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hoanggiapetro
5 11/05/2015 1 ngày 320.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmaycongthao
6 10/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
7 09/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
8 08/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
9 07/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
10 06/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
11 05/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
12 04/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
13 03/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
14 02/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
15 01/05/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
16 30/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
17 29/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
18 28/04/2015 5 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoanggiapetro
19 23/04/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ bepnhuy
20 22/04/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thegioibepgasvn
21 21/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
22 20/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
23 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
24 18/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
25 17/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
26 15/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
27 14/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
28 13/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoanggiapetro
29 12/04/2015 4 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
30 08/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
31 07/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoanggiapetro
32 06/04/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
33 05/04/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
34 04/04/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
35 03/04/2015 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepgasquangdung
36 02/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
37 01/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
38 31/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
39 30/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
40 29/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
41 28/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
42 27/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
43 26/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
44 25/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
45 24/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
46 23/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
47 22/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoanggiapetro
48 21/03/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
49 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoanggiapetro
50 19/03/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ bepnhuy
51 18/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
52 17/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
53 16/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
54 15/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
55 14/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
56 13/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
57 12/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
58 11/03/2015 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
59 09/03/2015 4 ngày 380.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ bepgasquangdung
60 05/03/2015 2 ngày 320.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmaycongthao
61 03/03/2015 15 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
62 16/02/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
63 15/02/2015 4 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
64 11/02/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
65 10/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
66 09/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
67 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
68 07/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
69 06/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
70 05/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
71 04/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
72 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
73 02/02/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
74 31/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
75 30/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
76 29/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
77 28/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
78 27/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoanggiapetro
79 26/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
80 25/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
81 24/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
82 23/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
83 22/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepgasquangdung
84 21/01/2015 14 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
85 07/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hoanggiapetro
86 06/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepnhuy
87 05/01/2015 4 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
88 01/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
89 31/12/2014 4 ngày 360.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepnhuy
90 27/12/2014 9 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
91 18/12/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
92 17/12/2014 3 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
93 14/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
94 13/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepnhuy
95 12/12/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
96 10/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ gastantruongson
97 09/12/2014 6 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
98 03/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ gastantruongson
99 02/12/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
100 01/12/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
101 30/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ gastantruongson
102 29/11/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
103 28/11/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
104 27/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
105 26/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gastantruongson
106 25/11/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
107 24/11/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vinakit
108 23/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
109 22/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gastantruongson
110 21/11/2014 3 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
111 18/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
112 17/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
113 16/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
114 15/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
115 13/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
116 12/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
117 11/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
118 10/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ bepgasquangdung
119 08/11/2014 1 ngày 367.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ gastantruongson
120 07/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
121 05/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
122 04/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
123 03/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
124 02/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
125 31/10/2014 8 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
126 23/10/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
127 22/10/2014 23 ngày 390.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ thegioibepgasvn
128 29/09/2014 4 ngày 345.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ gastantruongson
129 25/09/2014 6 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
130 19/09/2014 3 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
131 16/09/2014 15 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
132 01/09/2014 3 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
133 29/08/2014 15 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
134 14/08/2014 2 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
135 12/08/2014 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
136 06/08/2014 4 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
137 02/08/2014 5 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
138 28/07/2014 6 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
139 22/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
140 21/07/2014 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi vinakit
141 19/07/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
142 18/07/2014 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
143 15/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
144 14/07/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
145 13/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
146 12/07/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
147 11/07/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
148 10/07/2014 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
149 08/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
150 07/07/2014 4 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
151 03/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
152 02/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
153 01/07/2014 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi vinakit
154 30/06/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
155 29/06/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
156 28/06/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
157 27/06/2014 2 ngày 385.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
158 25/06/2014 8 ngày 375.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
159 17/06/2014 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
160 13/06/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vinakit
161 12/06/2014 8 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
162 04/06/2014 6 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
163 29/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
164 28/05/2014 5 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
165 23/05/2014 10 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
166 13/05/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
167 11/05/2014 22 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
168 19/04/2014 15 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
169 04/04/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
170 31/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
171 29/03/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
172 28/03/2014 3 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
173 25/03/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
174 20/03/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
175 18/03/2014 13 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
176 05/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
177 03/03/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
178 02/03/2014 5 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
179 25/02/2014 10 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
180 15/02/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
181 10/02/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
182 05/02/2014 1 ngày 425.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vinakit
183 04/02/2014 25 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
184 10/01/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
185 08/01/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
186 03/01/2014 7 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
187 27/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
188 26/12/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
189 25/12/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
190 24/12/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
191 20/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
192 19/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
193 18/12/2013 1 ngày 425.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ vinakit
194 17/12/2013 12 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
195 05/12/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
196 03/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
197 02/12/2013 12 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
198 20/11/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
199 19/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
200 18/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
201 17/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
202 16/11/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
203 15/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
204 14/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
205 13/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
206 12/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
207 11/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
208 10/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
209 09/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
210 08/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
211 07/11/2013 14 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
212 24/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
213 23/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
214 22/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
215 21/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
216 20/10/2013 9 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
217 11/10/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
218 08/10/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
219 05/10/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
220 02/10/2013 14 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
221 18/09/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
222 17/09/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
223 06/09/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
224 04/09/2013 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
225 31/08/2013 11 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
226 20/08/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
227 18/08/2013 2 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
228 16/08/2013 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
229 14/08/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
230 13/08/2013 12 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
231 01/08/2013 3 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
232 29/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
233 28/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
234 27/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
235 26/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
236 25/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
237 24/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
238 23/07/2013 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
239 18/07/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
240 15/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
241 14/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
242 13/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
243 12/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
244 11/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
245 10/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
246 09/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
247 08/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
248 07/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
249 06/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
250 05/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
251 04/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
252 03/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
253 02/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
254 01/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
255 30/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
256 29/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
257 28/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
258 27/06/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ gasthanhtam68
259 26/06/2013 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vinakit
260 25/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
261 24/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
262 23/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
263 22/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
264 21/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
265 20/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
266 19/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
267 18/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
268 17/06/2013 2 ngày 400.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ bepgasquangdung
269 15/06/2013 2 ngày 365.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vinakit
270 13/06/2013 4 ngày 395.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
271 09/06/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
272 08/06/2013 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
273 03/06/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
274 02/06/2013 9 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
275 24/05/2013 6 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
276 18/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
277 17/05/2013 8 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
278 09/05/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
279 07/05/2013 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
280 02/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
281 01/05/2013 9 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
282 22/04/2013 6 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
283 16/04/2013 5 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
284 11/04/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
285 10/04/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
286 07/04/2013 4 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
287 03/04/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
288 30/03/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
289 26/03/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
290 25/03/2013 2 ngày 440.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
291 23/03/2013 10 ngày 420.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
292 13/03/2013 5 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
293 08/03/2013 3 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
294 05/03/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
295 04/03/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
296 02/03/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
297 01/03/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
298 27/02/2013 6 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
299 21/02/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
300 20/02/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
301 18/02/2013 4 ngày 420.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
302 14/02/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
303 13/02/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
304 11/02/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
305 10/02/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
306 30/01/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
307 28/01/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
308 26/01/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
309 22/01/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
310 20/01/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
311 18/01/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
312 17/01/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
313 16/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
314 15/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
315 14/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
316 13/01/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
317 11/01/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
318 10/01/2013 15 ngày 440.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
319 26/12/2012 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthibepgas
320 24/12/2012 2 ngày 440.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
321 22/12/2012 3 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
322 19/12/2012 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
323 12/12/2012 6 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
324 06/12/2012 9 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
325 27/11/2012 7 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ gasthanhtam68
326 20/11/2012 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
327 19/11/2012 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
328 13/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
329 12/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
330 11/11/2012 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
331 10/11/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
332 09/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
333 08/11/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
334 07/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
335 06/11/2012 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
336 04/11/2012 4 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
337 31/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
338 30/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
339 29/10/2012 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
340 25/10/2012 2 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
341 23/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
342 22/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
343 21/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
344 20/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
345 19/10/2012 6 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
346 13/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
347 12/10/2012 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
348 10/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
349 09/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
350 08/10/2012 4 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
351 04/10/2012 5 ngày 400.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepgasquangdung
352 29/09/2012 8 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
353 21/09/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
354 20/09/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
355 17/09/2012 5 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
356 12/09/2012 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
357 10/09/2012 20 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
358 21/08/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
359 18/08/2012 3 ngày 400.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibeptrongvan
360 15/08/2012 6 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
361 09/08/2012 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
362 07/08/2012 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
363 06/08/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
364 05/08/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
365 02/08/2012 27 ngày 360.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
366 06/07/2012 330.000 ₫ sieuthibepgas
Có tổng cộng 366 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas SHELL GAS 12Kg trong mục Linh kiện bếp ga
Từ khóa nổi bật trong tuần: khoá cửa, san ho, htc, hoa gia, ibm-lenovo