• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas SHELL GAS 12Kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/12/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
2 17/12/2014 3 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi bepnhuy
3 14/12/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giá không đổi bepnhuy
4 13/12/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ bepnhuy
5 12/12/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
6 10/12/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ gastantruongson
7 09/12/2014 6 ngày 380.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
8 03/12/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ gastantruongson
9 02/12/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
10 01/12/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
11 30/11/2014 1 ngày 360.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ gastantruongson
12 29/11/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
13 28/11/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
14 27/11/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
15 26/11/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gastantruongson
16 25/11/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
17 24/11/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ vinakit
18 23/11/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
19 22/11/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gastantruongson
20 21/11/2014 3 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
21 18/11/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
22 17/11/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
23 16/11/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
24 15/11/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
25 13/11/2014 1 ngày 370.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
26 12/11/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
27 11/11/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
28 10/11/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Tăng 13.000 VNĐ bepgasquangdung
29 08/11/2014 1 ngày 367.000 VNĐ Giảm 13.000 VNĐ gastantruongson
30 07/11/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
31 05/11/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
32 04/11/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
33 03/11/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
34 02/11/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
35 31/10/2014 8 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
36 23/10/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
37 22/10/2014 23 ngày 390.000 VNĐ Tăng 45.000 VNĐ thegioibepgasvn
38 29/09/2014 4 ngày 345.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ gastantruongson
39 25/09/2014 6 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
40 19/09/2014 3 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
41 16/09/2014 15 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
42 01/09/2014 3 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
43 29/08/2014 15 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
44 14/08/2014 2 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
45 12/08/2014 6 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
46 06/08/2014 4 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
47 02/08/2014 5 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
48 28/07/2014 6 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
49 22/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
50 21/07/2014 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi vinakit
51 19/07/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
52 18/07/2014 3 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
53 15/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
54 14/07/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
55 13/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
56 12/07/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
57 11/07/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
58 10/07/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
59 08/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
60 07/07/2014 4 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
61 03/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
62 02/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
63 01/07/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi vinakit
64 30/06/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
65 29/06/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
66 28/06/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
67 27/06/2014 2 ngày 385.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
68 25/06/2014 8 ngày 375.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
69 17/06/2014 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
70 13/06/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vinakit
71 12/06/2014 8 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
72 04/06/2014 6 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
73 29/05/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
74 28/05/2014 5 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
75 23/05/2014 10 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
76 13/05/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
77 11/05/2014 22 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
78 19/04/2014 15 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
79 04/04/2014 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
80 31/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
81 29/03/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
82 28/03/2014 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
83 25/03/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
84 20/03/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
85 18/03/2014 13 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
86 05/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
87 03/03/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
88 02/03/2014 5 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
89 25/02/2014 10 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
90 15/02/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
91 10/02/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
92 05/02/2014 1 ngày 425.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vinakit
93 04/02/2014 25 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
94 10/01/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
95 08/01/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
96 03/01/2014 7 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
97 27/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
98 26/12/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
99 25/12/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
100 24/12/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
101 20/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
102 19/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
103 18/12/2013 1 ngày 425.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ vinakit
104 17/12/2013 12 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
105 05/12/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
106 03/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
107 02/12/2013 12 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
108 20/11/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
109 19/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
110 18/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
111 17/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
112 16/11/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
113 15/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
114 14/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
115 13/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
116 12/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
117 11/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
118 10/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
119 09/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
120 08/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
121 07/11/2013 14 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
122 24/10/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
123 23/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
124 22/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
125 21/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
126 20/10/2013 9 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
127 11/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
128 08/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
129 05/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
130 02/10/2013 14 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
131 18/09/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
132 17/09/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
133 06/09/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
134 04/09/2013 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
135 31/08/2013 11 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
136 20/08/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
137 18/08/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
138 16/08/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
139 14/08/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
140 13/08/2013 12 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
141 01/08/2013 3 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
142 29/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
143 28/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
144 27/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
145 26/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
146 25/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
147 24/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
148 23/07/2013 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
149 18/07/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
150 15/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
151 14/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
152 13/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
153 12/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
154 11/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
155 10/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
156 09/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
157 08/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
158 07/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
159 06/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
160 05/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
161 04/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
162 03/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
163 02/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
164 01/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
165 30/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
166 29/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
167 28/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
168 27/06/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ gasthanhtam68
169 26/06/2013 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vinakit
170 25/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
171 24/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
172 23/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
173 22/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
174 21/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
175 20/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
176 19/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
177 18/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
178 17/06/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ bepgasquangdung
179 15/06/2013 2 ngày 365.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vinakit
180 13/06/2013 4 ngày 395.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
181 09/06/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
182 08/06/2013 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
183 03/06/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
184 02/06/2013 9 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
185 24/05/2013 6 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
186 18/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
187 17/05/2013 8 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
188 09/05/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
189 07/05/2013 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
190 02/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
191 01/05/2013 9 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
192 22/04/2013 6 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
193 16/04/2013 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
194 11/04/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
195 10/04/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
196 07/04/2013 4 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
197 03/04/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
198 30/03/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
199 26/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
200 25/03/2013 2 ngày 440.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
201 23/03/2013 10 ngày 420.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
202 13/03/2013 5 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
203 08/03/2013 3 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
204 05/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
205 04/03/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
206 02/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
207 01/03/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
208 27/02/2013 6 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
209 21/02/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
210 20/02/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
211 18/02/2013 4 ngày 420.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
212 14/02/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
213 13/02/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
214 11/02/2013 1 ngày 420.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
215 10/02/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
216 30/01/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
217 28/01/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
218 26/01/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
219 22/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
220 20/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
221 18/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
222 17/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
223 16/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
224 15/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
225 14/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
226 13/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
227 11/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
228 10/01/2013 15 ngày 440.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
229 26/12/2012 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthibepgas
230 24/12/2012 2 ngày 440.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
231 22/12/2012 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
232 19/12/2012 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
233 12/12/2012 6 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
234 06/12/2012 9 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
235 27/11/2012 7 ngày 350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ gasthanhtam68
236 20/11/2012 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
237 19/11/2012 6 ngày 390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
238 13/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
239 12/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
240 11/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
241 10/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
242 09/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
243 08/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
244 07/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
245 06/11/2012 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
246 04/11/2012 4 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
247 31/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
248 30/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
249 29/10/2012 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
250 25/10/2012 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
251 23/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
252 22/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
253 21/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
254 20/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
255 19/10/2012 6 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
256 13/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
257 12/10/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
258 10/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
259 09/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
260 08/10/2012 4 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
261 04/10/2012 5 ngày 400.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ bepgasquangdung
262 29/09/2012 8 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
263 21/09/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
264 20/09/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
265 17/09/2012 5 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
266 12/09/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
267 10/09/2012 20 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
268 21/08/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
269 18/08/2012 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibeptrongvan
270 15/08/2012 6 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
271 09/08/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
272 07/08/2012 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
273 06/08/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
274 05/08/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
275 02/08/2012 27 ngày 360.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
276 06/07/2012 330.000 VNĐ sieuthibepgas
Có tổng cộng 276 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas SHELL GAS 12Kg trong mục Linh kiện bếp ga