• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas SHELL GAS 12Kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/04/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ bepnhuy
2 22/04/2015 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thegioibepgasvn
3 21/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
4 20/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
5 19/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
6 18/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
7 17/04/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
8 15/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
9 14/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
10 13/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoanggiapetro
11 12/04/2015 4 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
12 08/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
13 07/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoanggiapetro
14 06/04/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
15 05/04/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
16 04/04/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
17 03/04/2015 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ bepgasquangdung
18 02/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
19 01/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
20 31/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
21 30/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
22 29/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
23 28/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
24 27/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
25 26/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
26 25/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
27 24/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
28 23/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
29 22/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoanggiapetro
30 21/03/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
31 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoanggiapetro
32 19/03/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ bepnhuy
33 18/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
34 17/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
35 16/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
36 15/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
37 14/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
38 13/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
39 12/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
40 11/03/2015 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
41 09/03/2015 4 ngày 380.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ bepgasquangdung
42 05/03/2015 2 ngày 320.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmaycongthao
43 03/03/2015 15 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
44 16/02/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
45 15/02/2015 4 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
46 11/02/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
47 10/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
48 09/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
49 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
50 07/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
51 06/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
52 05/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
53 04/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
54 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
55 02/02/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
56 31/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
57 30/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
58 29/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
59 28/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
60 27/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoanggiapetro
61 26/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
62 25/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
63 24/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
64 23/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
65 22/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepgasquangdung
66 21/01/2015 14 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
67 07/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hoanggiapetro
68 06/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepnhuy
69 05/01/2015 4 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
70 01/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
71 31/12/2014 4 ngày 360.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepnhuy
72 27/12/2014 9 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
73 18/12/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
74 17/12/2014 3 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
75 14/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
76 13/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepnhuy
77 12/12/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
78 10/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ gastantruongson
79 09/12/2014 6 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
80 03/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ gastantruongson
81 02/12/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
82 01/12/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
83 30/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ gastantruongson
84 29/11/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
85 28/11/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
86 27/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
87 26/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gastantruongson
88 25/11/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
89 24/11/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vinakit
90 23/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
91 22/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gastantruongson
92 21/11/2014 3 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
93 18/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
94 17/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
95 16/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
96 15/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
97 13/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
98 12/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
99 11/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
100 10/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ bepgasquangdung
101 08/11/2014 1 ngày 367.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ gastantruongson
102 07/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
103 05/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
104 04/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
105 03/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
106 02/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
107 31/10/2014 8 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
108 23/10/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
109 22/10/2014 23 ngày 390.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ thegioibepgasvn
110 29/09/2014 4 ngày 345.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ gastantruongson
111 25/09/2014 6 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
112 19/09/2014 3 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
113 16/09/2014 15 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
114 01/09/2014 3 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
115 29/08/2014 15 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
116 14/08/2014 2 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
117 12/08/2014 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
118 06/08/2014 4 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
119 02/08/2014 5 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
120 28/07/2014 6 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
121 22/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
122 21/07/2014 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi vinakit
123 19/07/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
124 18/07/2014 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
125 15/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
126 14/07/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
127 13/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
128 12/07/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
129 11/07/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
130 10/07/2014 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
131 08/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
132 07/07/2014 4 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
133 03/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
134 02/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
135 01/07/2014 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi vinakit
136 30/06/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
137 29/06/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
138 28/06/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
139 27/06/2014 2 ngày 385.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
140 25/06/2014 8 ngày 375.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
141 17/06/2014 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
142 13/06/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vinakit
143 12/06/2014 8 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
144 04/06/2014 6 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
145 29/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
146 28/05/2014 5 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
147 23/05/2014 10 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
148 13/05/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
149 11/05/2014 22 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
150 19/04/2014 15 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
151 04/04/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
152 31/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
153 29/03/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
154 28/03/2014 3 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
155 25/03/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
156 20/03/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
157 18/03/2014 13 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
158 05/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
159 03/03/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
160 02/03/2014 5 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
161 25/02/2014 10 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
162 15/02/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
163 10/02/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
164 05/02/2014 1 ngày 425.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vinakit
165 04/02/2014 25 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
166 10/01/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
167 08/01/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
168 03/01/2014 7 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
169 27/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
170 26/12/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
171 25/12/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
172 24/12/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
173 20/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
174 19/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
175 18/12/2013 1 ngày 425.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ vinakit
176 17/12/2013 12 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
177 05/12/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
178 03/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
179 02/12/2013 12 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
180 20/11/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
181 19/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
182 18/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
183 17/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
184 16/11/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
185 15/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
186 14/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
187 13/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
188 12/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
189 11/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
190 10/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
191 09/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
192 08/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
193 07/11/2013 14 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
194 24/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
195 23/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
196 22/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
197 21/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
198 20/10/2013 9 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
199 11/10/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
200 08/10/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
201 05/10/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
202 02/10/2013 14 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
203 18/09/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
204 17/09/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
205 06/09/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
206 04/09/2013 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
207 31/08/2013 11 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
208 20/08/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
209 18/08/2013 2 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
210 16/08/2013 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
211 14/08/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
212 13/08/2013 12 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
213 01/08/2013 3 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
214 29/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
215 28/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
216 27/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
217 26/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
218 25/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
219 24/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
220 23/07/2013 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
221 18/07/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
222 15/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
223 14/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
224 13/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
225 12/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
226 11/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
227 10/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
228 09/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
229 08/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
230 07/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
231 06/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
232 05/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
233 04/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
234 03/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
235 02/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
236 01/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
237 30/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
238 29/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
239 28/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
240 27/06/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ gasthanhtam68
241 26/06/2013 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vinakit
242 25/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
243 24/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
244 23/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
245 22/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
246 21/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
247 20/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
248 19/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
249 18/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
250 17/06/2013 2 ngày 400.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ bepgasquangdung
251 15/06/2013 2 ngày 365.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vinakit
252 13/06/2013 4 ngày 395.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
253 09/06/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
254 08/06/2013 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
255 03/06/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
256 02/06/2013 9 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
257 24/05/2013 6 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
258 18/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
259 17/05/2013 8 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
260 09/05/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
261 07/05/2013 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
262 02/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
263 01/05/2013 9 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
264 22/04/2013 6 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
265 16/04/2013 5 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
266 11/04/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
267 10/04/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
268 07/04/2013 4 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
269 03/04/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
270 30/03/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
271 26/03/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
272 25/03/2013 2 ngày 440.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
273 23/03/2013 10 ngày 420.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
274 13/03/2013 5 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
275 08/03/2013 3 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
276 05/03/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
277 04/03/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
278 02/03/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
279 01/03/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
280 27/02/2013 6 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
281 21/02/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
282 20/02/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
283 18/02/2013 4 ngày 420.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
284 14/02/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
285 13/02/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
286 11/02/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
287 10/02/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
288 30/01/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
289 28/01/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
290 26/01/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
291 22/01/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
292 20/01/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
293 18/01/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
294 17/01/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
295 16/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
296 15/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
297 14/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
298 13/01/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
299 11/01/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
300 10/01/2013 15 ngày 440.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
301 26/12/2012 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthibepgas
302 24/12/2012 2 ngày 440.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
303 22/12/2012 3 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
304 19/12/2012 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
305 12/12/2012 6 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
306 06/12/2012 9 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
307 27/11/2012 7 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ gasthanhtam68
308 20/11/2012 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
309 19/11/2012 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
310 13/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
311 12/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
312 11/11/2012 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
313 10/11/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
314 09/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
315 08/11/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
316 07/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
317 06/11/2012 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
318 04/11/2012 4 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
319 31/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
320 30/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
321 29/10/2012 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
322 25/10/2012 2 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
323 23/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
324 22/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
325 21/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
326 20/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
327 19/10/2012 6 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
328 13/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
329 12/10/2012 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
330 10/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
331 09/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
332 08/10/2012 4 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
333 04/10/2012 5 ngày 400.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepgasquangdung
334 29/09/2012 8 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
335 21/09/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
336 20/09/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
337 17/09/2012 5 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
338 12/09/2012 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
339 10/09/2012 20 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
340 21/08/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
341 18/08/2012 3 ngày 400.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibeptrongvan
342 15/08/2012 6 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
343 09/08/2012 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
344 07/08/2012 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
345 06/08/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
346 05/08/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
347 02/08/2012 27 ngày 360.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
348 06/07/2012 330.000 ₫ sieuthibepgas
Có tổng cộng 348 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas SHELL GAS 12Kg trong mục Linh kiện bếp ga
Từ khóa nổi bật trong tuần: ta ta, san ho, thuy san, hoa tu lam, tay do