• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas SHELL GAS 12Kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/08/2014 2 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
2 12/08/2014 6 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
3 06/08/2014 4 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
4 02/08/2014 5 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
5 28/07/2014 6 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
6 22/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
7 21/07/2014 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi vinakit
8 19/07/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
9 18/07/2014 3 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
10 15/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
11 14/07/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
12 13/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
13 12/07/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
14 11/07/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
15 10/07/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
16 08/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
17 07/07/2014 4 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
18 03/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
19 02/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
20 01/07/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi vinakit
21 30/06/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
22 29/06/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
23 28/06/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
24 27/06/2014 2 ngày 385.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
25 25/06/2014 8 ngày 375.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
26 17/06/2014 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
27 13/06/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vinakit
28 12/06/2014 8 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
29 04/06/2014 6 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
30 29/05/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
31 28/05/2014 5 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
32 23/05/2014 10 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
33 13/05/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
34 11/05/2014 22 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
35 19/04/2014 15 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
36 04/04/2014 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
37 31/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
38 29/03/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
39 28/03/2014 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
40 25/03/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
41 20/03/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
42 18/03/2014 13 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
43 05/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
44 03/03/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
45 02/03/2014 5 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
46 25/02/2014 10 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
47 15/02/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
48 10/02/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
49 05/02/2014 1 ngày 425.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vinakit
50 04/02/2014 25 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
51 10/01/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
52 08/01/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
53 03/01/2014 7 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
54 27/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
55 26/12/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
56 25/12/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
57 24/12/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
58 20/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
59 19/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
60 18/12/2013 1 ngày 425.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ vinakit
61 17/12/2013 12 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
62 05/12/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
63 03/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
64 02/12/2013 12 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
65 20/11/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
66 19/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
67 18/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
68 17/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
69 16/11/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
70 15/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
71 14/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
72 13/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
73 12/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
74 11/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
75 10/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
76 09/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
77 08/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
78 07/11/2013 14 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
79 24/10/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
80 23/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
81 22/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
82 21/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
83 20/10/2013 9 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
84 11/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
85 08/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
86 05/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
87 02/10/2013 14 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
88 18/09/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
89 17/09/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
90 06/09/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
91 04/09/2013 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
92 31/08/2013 11 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
93 20/08/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
94 18/08/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
95 16/08/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
96 14/08/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
97 13/08/2013 12 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
98 01/08/2013 3 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
99 29/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
100 28/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
101 27/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
102 26/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
103 25/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
104 24/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
105 23/07/2013 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
106 18/07/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
107 15/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
108 14/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
109 13/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
110 12/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
111 11/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
112 10/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
113 09/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
114 08/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
115 07/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
116 06/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
117 05/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
118 04/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
119 03/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
120 02/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
121 01/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
122 30/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
123 29/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
124 28/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
125 27/06/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ gasthanhtam68
126 26/06/2013 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vinakit
127 25/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
128 24/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
129 23/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
130 22/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
131 21/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
132 20/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
133 19/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
134 18/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
135 17/06/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ bepgasquangdung
136 15/06/2013 2 ngày 365.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vinakit
137 13/06/2013 4 ngày 395.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
138 09/06/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
139 08/06/2013 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
140 03/06/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
141 02/06/2013 9 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
142 24/05/2013 6 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
143 18/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
144 17/05/2013 8 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
145 09/05/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
146 07/05/2013 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
147 02/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
148 01/05/2013 9 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
149 22/04/2013 6 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
150 16/04/2013 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
151 11/04/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
152 10/04/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
153 07/04/2013 4 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
154 03/04/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
155 30/03/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
156 26/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
157 25/03/2013 2 ngày 440.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
158 23/03/2013 10 ngày 420.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
159 13/03/2013 5 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
160 08/03/2013 3 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
161 05/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
162 04/03/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
163 02/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
164 01/03/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
165 27/02/2013 6 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
166 21/02/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
167 20/02/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
168 18/02/2013 4 ngày 420.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
169 14/02/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
170 13/02/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
171 11/02/2013 1 ngày 420.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
172 10/02/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
173 30/01/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
174 28/01/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
175 26/01/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
176 22/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
177 20/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
178 18/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
179 17/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
180 16/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
181 15/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
182 14/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
183 13/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
184 11/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
185 10/01/2013 15 ngày 440.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
186 26/12/2012 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthibepgas
187 24/12/2012 2 ngày 440.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
188 22/12/2012 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
189 19/12/2012 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
190 12/12/2012 6 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
191 06/12/2012 9 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
192 27/11/2012 7 ngày 350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ gasthanhtam68
193 20/11/2012 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
194 19/11/2012 6 ngày 390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
195 13/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
196 12/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
197 11/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
198 10/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
199 09/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
200 08/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
201 07/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
202 06/11/2012 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
203 04/11/2012 4 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
204 31/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
205 30/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
206 29/10/2012 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
207 25/10/2012 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
208 23/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
209 22/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
210 21/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
211 20/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
212 19/10/2012 6 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
213 13/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
214 12/10/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
215 10/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
216 09/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
217 08/10/2012 4 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
218 04/10/2012 5 ngày 400.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ bepgasquangdung
219 29/09/2012 8 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
220 21/09/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
221 20/09/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
222 17/09/2012 5 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
223 12/09/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
224 10/09/2012 20 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
225 21/08/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
226 18/08/2012 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibeptrongvan
227 15/08/2012 6 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
228 09/08/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
229 07/08/2012 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
230 06/08/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
231 05/08/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
232 02/08/2012 27 ngày 360.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
233 06/07/2012 330.000 VNĐ sieuthibepgas
Có tổng cộng 233 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas SHELL GAS 12Kg trong mục Linh kiện bếp ga