• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas SHELL GAS 12Kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
2 01/04/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
3 31/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
4 30/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
5 29/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
6 28/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
7 27/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
8 26/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
9 25/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
10 24/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
11 23/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
12 22/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoanggiapetro
13 21/03/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
14 20/03/2015 1 ngày 350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ hoanggiapetro
15 19/03/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ bepnhuy
16 18/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
17 17/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
18 16/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
19 15/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
20 14/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
21 13/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
22 12/03/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
23 11/03/2015 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
24 09/03/2015 4 ngày 380.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ bepgasquangdung
25 05/03/2015 2 ngày 320.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmaycongthao
26 03/03/2015 15 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
27 16/02/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
28 15/02/2015 4 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
29 11/02/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
30 10/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
31 09/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
32 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
33 07/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
34 06/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
35 05/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
36 04/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
37 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
38 02/02/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
39 31/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
40 30/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
41 29/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
42 28/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
43 27/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoanggiapetro
44 26/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
45 25/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
46 24/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
47 23/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
48 22/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepgasquangdung
49 21/01/2015 14 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
50 07/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hoanggiapetro
51 06/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepnhuy
52 05/01/2015 4 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
53 01/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
54 31/12/2014 4 ngày 360.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepnhuy
55 27/12/2014 9 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
56 18/12/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
57 17/12/2014 3 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
58 14/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
59 13/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepnhuy
60 12/12/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
61 10/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ gastantruongson
62 09/12/2014 6 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
63 03/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ gastantruongson
64 02/12/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
65 01/12/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
66 30/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ gastantruongson
67 29/11/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
68 28/11/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
69 27/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
70 26/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gastantruongson
71 25/11/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
72 24/11/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vinakit
73 23/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
74 22/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gastantruongson
75 21/11/2014 3 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
76 18/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
77 17/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
78 16/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
79 15/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
80 13/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
81 12/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
82 11/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
83 10/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ bepgasquangdung
84 08/11/2014 1 ngày 367.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ gastantruongson
85 07/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
86 05/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
87 04/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
88 03/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
89 02/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
90 31/10/2014 8 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
91 23/10/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
92 22/10/2014 23 ngày 390.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ thegioibepgasvn
93 29/09/2014 4 ngày 345.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ gastantruongson
94 25/09/2014 6 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
95 19/09/2014 3 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
96 16/09/2014 15 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
97 01/09/2014 3 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
98 29/08/2014 15 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
99 14/08/2014 2 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
100 12/08/2014 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
101 06/08/2014 4 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
102 02/08/2014 5 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
103 28/07/2014 6 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
104 22/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
105 21/07/2014 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi vinakit
106 19/07/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
107 18/07/2014 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
108 15/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
109 14/07/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
110 13/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
111 12/07/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
112 11/07/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
113 10/07/2014 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
114 08/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
115 07/07/2014 4 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
116 03/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
117 02/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
118 01/07/2014 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi vinakit
119 30/06/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
120 29/06/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
121 28/06/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
122 27/06/2014 2 ngày 385.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
123 25/06/2014 8 ngày 375.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
124 17/06/2014 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
125 13/06/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vinakit
126 12/06/2014 8 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
127 04/06/2014 6 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
128 29/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
129 28/05/2014 5 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
130 23/05/2014 10 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
131 13/05/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
132 11/05/2014 22 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
133 19/04/2014 15 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
134 04/04/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
135 31/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
136 29/03/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
137 28/03/2014 3 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
138 25/03/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
139 20/03/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
140 18/03/2014 13 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
141 05/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
142 03/03/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
143 02/03/2014 5 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
144 25/02/2014 10 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
145 15/02/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
146 10/02/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
147 05/02/2014 1 ngày 425.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vinakit
148 04/02/2014 25 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
149 10/01/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
150 08/01/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
151 03/01/2014 7 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
152 27/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
153 26/12/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
154 25/12/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
155 24/12/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
156 20/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
157 19/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
158 18/12/2013 1 ngày 425.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ vinakit
159 17/12/2013 12 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
160 05/12/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
161 03/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
162 02/12/2013 12 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
163 20/11/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
164 19/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
165 18/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
166 17/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
167 16/11/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
168 15/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
169 14/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
170 13/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
171 12/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
172 11/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
173 10/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
174 09/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
175 08/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
176 07/11/2013 14 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
177 24/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
178 23/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
179 22/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
180 21/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
181 20/10/2013 9 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
182 11/10/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
183 08/10/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
184 05/10/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
185 02/10/2013 14 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
186 18/09/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
187 17/09/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
188 06/09/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
189 04/09/2013 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
190 31/08/2013 11 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
191 20/08/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
192 18/08/2013 2 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
193 16/08/2013 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
194 14/08/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
195 13/08/2013 12 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
196 01/08/2013 3 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
197 29/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
198 28/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
199 27/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
200 26/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
201 25/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
202 24/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
203 23/07/2013 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
204 18/07/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
205 15/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
206 14/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
207 13/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
208 12/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
209 11/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
210 10/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
211 09/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
212 08/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
213 07/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
214 06/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
215 05/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
216 04/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
217 03/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
218 02/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
219 01/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
220 30/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
221 29/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
222 28/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
223 27/06/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ gasthanhtam68
224 26/06/2013 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vinakit
225 25/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
226 24/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
227 23/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
228 22/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
229 21/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
230 20/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
231 19/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
232 18/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
233 17/06/2013 2 ngày 400.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ bepgasquangdung
234 15/06/2013 2 ngày 365.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vinakit
235 13/06/2013 4 ngày 395.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
236 09/06/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
237 08/06/2013 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
238 03/06/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
239 02/06/2013 9 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
240 24/05/2013 6 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
241 18/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
242 17/05/2013 8 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
243 09/05/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
244 07/05/2013 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
245 02/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
246 01/05/2013 9 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
247 22/04/2013 6 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
248 16/04/2013 5 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
249 11/04/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
250 10/04/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
251 07/04/2013 4 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
252 03/04/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
253 30/03/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
254 26/03/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
255 25/03/2013 2 ngày 440.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
256 23/03/2013 10 ngày 420.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
257 13/03/2013 5 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
258 08/03/2013 3 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
259 05/03/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
260 04/03/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
261 02/03/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
262 01/03/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
263 27/02/2013 6 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
264 21/02/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
265 20/02/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
266 18/02/2013 4 ngày 420.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
267 14/02/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
268 13/02/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
269 11/02/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
270 10/02/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
271 30/01/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
272 28/01/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
273 26/01/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
274 22/01/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
275 20/01/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
276 18/01/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
277 17/01/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
278 16/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
279 15/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
280 14/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
281 13/01/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
282 11/01/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
283 10/01/2013 15 ngày 440.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
284 26/12/2012 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthibepgas
285 24/12/2012 2 ngày 440.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
286 22/12/2012 3 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
287 19/12/2012 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
288 12/12/2012 6 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
289 06/12/2012 9 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
290 27/11/2012 7 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ gasthanhtam68
291 20/11/2012 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
292 19/11/2012 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
293 13/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
294 12/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
295 11/11/2012 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
296 10/11/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
297 09/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
298 08/11/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
299 07/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
300 06/11/2012 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
301 04/11/2012 4 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
302 31/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
303 30/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
304 29/10/2012 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
305 25/10/2012 2 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
306 23/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
307 22/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
308 21/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
309 20/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
310 19/10/2012 6 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
311 13/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
312 12/10/2012 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
313 10/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
314 09/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
315 08/10/2012 4 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
316 04/10/2012 5 ngày 400.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepgasquangdung
317 29/09/2012 8 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
318 21/09/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
319 20/09/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
320 17/09/2012 5 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
321 12/09/2012 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
322 10/09/2012 20 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
323 21/08/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
324 18/08/2012 3 ngày 400.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibeptrongvan
325 15/08/2012 6 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
326 09/08/2012 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
327 07/08/2012 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
328 06/08/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
329 05/08/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
330 02/08/2012 27 ngày 360.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
331 06/07/2012 330.000 ₫ sieuthibepgas
Có tổng cộng 331 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas SHELL GAS 12Kg trong mục Linh kiện bếp ga
Từ khóa nổi bật trong tuần: ipad, kem phan, m2, iphone 5s, khay bánh