• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas SHELL GAS 12Kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 04/04/2014 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
2 31/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
3 29/03/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
4 28/03/2014 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
5 25/03/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
6 20/03/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
7 18/03/2014 13 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
8 05/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
9 03/03/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
10 02/03/2014 5 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
11 25/02/2014 10 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
12 15/02/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
13 10/02/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
14 05/02/2014 1 ngày 425.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vinakit
15 04/02/2014 25 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
16 10/01/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
17 08/01/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
18 03/01/2014 7 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
19 27/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
20 26/12/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
21 25/12/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
22 24/12/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
23 20/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
24 19/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
25 18/12/2013 1 ngày 425.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ vinakit
26 17/12/2013 12 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
27 05/12/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
28 03/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
29 02/12/2013 12 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
30 20/11/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
31 19/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
32 18/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
33 17/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
34 16/11/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
35 15/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
36 14/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
37 13/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
38 12/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
39 11/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
40 10/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
41 09/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
42 08/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
43 07/11/2013 14 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
44 24/10/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
45 23/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
46 22/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
47 21/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
48 20/10/2013 9 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
49 11/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
50 08/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
51 05/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
52 02/10/2013 14 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
53 18/09/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
54 17/09/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
55 06/09/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
56 04/09/2013 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
57 31/08/2013 11 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
58 20/08/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
59 18/08/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
60 16/08/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
61 14/08/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
62 13/08/2013 12 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
63 01/08/2013 3 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
64 29/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
65 28/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
66 27/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
67 26/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
68 25/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
69 24/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
70 23/07/2013 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
71 18/07/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
72 15/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
73 14/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
74 13/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
75 12/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
76 11/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
77 10/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
78 09/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
79 08/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
80 07/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
81 06/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
82 05/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
83 04/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
84 03/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
85 02/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
86 01/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
87 30/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
88 29/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
89 28/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
90 27/06/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ gasthanhtam68
91 26/06/2013 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vinakit
92 25/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
93 24/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
94 23/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
95 22/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
96 21/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
97 20/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
98 19/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
99 18/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
100 17/06/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ bepgasquangdung
101 15/06/2013 2 ngày 365.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vinakit
102 13/06/2013 4 ngày 395.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
103 09/06/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
104 08/06/2013 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
105 03/06/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
106 02/06/2013 9 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
107 24/05/2013 6 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
108 18/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
109 17/05/2013 8 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
110 09/05/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
111 07/05/2013 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
112 02/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
113 01/05/2013 9 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
114 22/04/2013 6 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
115 16/04/2013 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
116 11/04/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
117 10/04/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
118 07/04/2013 4 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
119 03/04/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
120 30/03/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
121 26/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
122 25/03/2013 2 ngày 440.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
123 23/03/2013 10 ngày 420.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
124 13/03/2013 5 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
125 08/03/2013 3 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
126 05/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
127 04/03/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
128 02/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
129 01/03/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
130 27/02/2013 6 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
131 21/02/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
132 20/02/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
133 18/02/2013 4 ngày 420.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
134 14/02/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
135 13/02/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
136 11/02/2013 1 ngày 420.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
137 10/02/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
138 30/01/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
139 28/01/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
140 26/01/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
141 22/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
142 20/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
143 18/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
144 17/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
145 16/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
146 15/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
147 14/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
148 13/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
149 11/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
150 10/01/2013 15 ngày 440.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
151 26/12/2012 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthibepgas
152 24/12/2012 2 ngày 440.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
153 22/12/2012 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
154 19/12/2012 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
155 12/12/2012 6 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
156 06/12/2012 9 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
157 27/11/2012 7 ngày 350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ gasthanhtam68
158 20/11/2012 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
159 19/11/2012 6 ngày 390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
160 13/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
161 12/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
162 11/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
163 10/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
164 09/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
165 08/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
166 07/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
167 06/11/2012 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
168 04/11/2012 4 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
169 31/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
170 30/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
171 29/10/2012 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
172 25/10/2012 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
173 23/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
174 22/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
175 21/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
176 20/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
177 19/10/2012 6 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
178 13/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
179 12/10/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
180 10/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
181 09/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
182 08/10/2012 4 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
183 04/10/2012 5 ngày 400.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ bepgasquangdung
184 29/09/2012 8 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
185 21/09/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
186 20/09/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
187 17/09/2012 5 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
188 12/09/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
189 10/09/2012 20 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
190 21/08/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
191 18/08/2012 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibeptrongvan
192 15/08/2012 6 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
193 09/08/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
194 07/08/2012 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
195 06/08/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
196 05/08/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
197 02/08/2012 27 ngày 360.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
198 06/07/2012 330.000 VNĐ sieuthibepgas
Có tổng cộng 198 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas SHELL GAS 12Kg trong mục Linh kiện bếp ga