• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas SHELL GAS 12Kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/03/2015 15 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
2 16/02/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
3 15/02/2015 4 ngày 280.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
4 11/02/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
5 10/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
6 09/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
7 08/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
8 07/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
9 06/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
10 05/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
11 04/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
12 03/02/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
13 02/02/2015 2 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
14 31/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
15 30/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
16 29/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
17 28/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
18 27/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoanggiapetro
19 26/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
20 25/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
21 24/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
22 23/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
23 22/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepgasquangdung
24 21/01/2015 14 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
25 07/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hoanggiapetro
26 06/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepnhuy
27 05/01/2015 4 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
28 01/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
29 31/12/2014 4 ngày 360.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepnhuy
30 27/12/2014 9 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
31 18/12/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
32 17/12/2014 3 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
33 14/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
34 13/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepnhuy
35 12/12/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
36 10/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ gastantruongson
37 09/12/2014 6 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
38 03/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ gastantruongson
39 02/12/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
40 01/12/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
41 30/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ gastantruongson
42 29/11/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
43 28/11/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
44 27/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
45 26/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gastantruongson
46 25/11/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
47 24/11/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vinakit
48 23/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
49 22/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gastantruongson
50 21/11/2014 3 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
51 18/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
52 17/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
53 16/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
54 15/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
55 13/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
56 12/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
57 11/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
58 10/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ bepgasquangdung
59 08/11/2014 1 ngày 367.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ gastantruongson
60 07/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
61 05/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
62 04/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
63 03/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
64 02/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
65 31/10/2014 8 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
66 23/10/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
67 22/10/2014 23 ngày 390.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ thegioibepgasvn
68 29/09/2014 4 ngày 345.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ gastantruongson
69 25/09/2014 6 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
70 19/09/2014 3 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
71 16/09/2014 15 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
72 01/09/2014 3 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
73 29/08/2014 15 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
74 14/08/2014 2 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
75 12/08/2014 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
76 06/08/2014 4 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
77 02/08/2014 5 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
78 28/07/2014 6 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
79 22/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
80 21/07/2014 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi vinakit
81 19/07/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
82 18/07/2014 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
83 15/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
84 14/07/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
85 13/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
86 12/07/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
87 11/07/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
88 10/07/2014 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
89 08/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
90 07/07/2014 4 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
91 03/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
92 02/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
93 01/07/2014 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi vinakit
94 30/06/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
95 29/06/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
96 28/06/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
97 27/06/2014 2 ngày 385.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
98 25/06/2014 8 ngày 375.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
99 17/06/2014 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
100 13/06/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vinakit
101 12/06/2014 8 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
102 04/06/2014 6 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
103 29/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
104 28/05/2014 5 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
105 23/05/2014 10 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
106 13/05/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
107 11/05/2014 22 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
108 19/04/2014 15 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
109 04/04/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
110 31/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
111 29/03/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
112 28/03/2014 3 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
113 25/03/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
114 20/03/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
115 18/03/2014 13 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
116 05/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
117 03/03/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
118 02/03/2014 5 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
119 25/02/2014 10 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
120 15/02/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
121 10/02/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
122 05/02/2014 1 ngày 425.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vinakit
123 04/02/2014 25 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
124 10/01/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
125 08/01/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
126 03/01/2014 7 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
127 27/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
128 26/12/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
129 25/12/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
130 24/12/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
131 20/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
132 19/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
133 18/12/2013 1 ngày 425.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ vinakit
134 17/12/2013 12 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
135 05/12/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
136 03/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
137 02/12/2013 12 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
138 20/11/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
139 19/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
140 18/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
141 17/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
142 16/11/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
143 15/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
144 14/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
145 13/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
146 12/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
147 11/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
148 10/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
149 09/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
150 08/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
151 07/11/2013 14 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
152 24/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
153 23/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
154 22/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
155 21/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
156 20/10/2013 9 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
157 11/10/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
158 08/10/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
159 05/10/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
160 02/10/2013 14 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
161 18/09/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
162 17/09/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
163 06/09/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
164 04/09/2013 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
165 31/08/2013 11 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
166 20/08/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
167 18/08/2013 2 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
168 16/08/2013 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
169 14/08/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
170 13/08/2013 12 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
171 01/08/2013 3 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
172 29/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
173 28/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
174 27/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
175 26/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
176 25/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
177 24/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
178 23/07/2013 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
179 18/07/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
180 15/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
181 14/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
182 13/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
183 12/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
184 11/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
185 10/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
186 09/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
187 08/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
188 07/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
189 06/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
190 05/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
191 04/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
192 03/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
193 02/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
194 01/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
195 30/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
196 29/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
197 28/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
198 27/06/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ gasthanhtam68
199 26/06/2013 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vinakit
200 25/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
201 24/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
202 23/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
203 22/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
204 21/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
205 20/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
206 19/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
207 18/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
208 17/06/2013 2 ngày 400.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ bepgasquangdung
209 15/06/2013 2 ngày 365.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vinakit
210 13/06/2013 4 ngày 395.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
211 09/06/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
212 08/06/2013 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
213 03/06/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
214 02/06/2013 9 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
215 24/05/2013 6 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
216 18/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
217 17/05/2013 8 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
218 09/05/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
219 07/05/2013 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
220 02/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
221 01/05/2013 9 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
222 22/04/2013 6 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
223 16/04/2013 5 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
224 11/04/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
225 10/04/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
226 07/04/2013 4 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
227 03/04/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
228 30/03/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
229 26/03/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
230 25/03/2013 2 ngày 440.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
231 23/03/2013 10 ngày 420.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
232 13/03/2013 5 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
233 08/03/2013 3 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
234 05/03/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
235 04/03/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
236 02/03/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
237 01/03/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
238 27/02/2013 6 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
239 21/02/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
240 20/02/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
241 18/02/2013 4 ngày 420.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
242 14/02/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
243 13/02/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
244 11/02/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
245 10/02/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
246 30/01/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
247 28/01/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
248 26/01/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
249 22/01/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
250 20/01/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
251 18/01/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
252 17/01/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
253 16/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
254 15/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
255 14/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
256 13/01/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
257 11/01/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
258 10/01/2013 15 ngày 440.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
259 26/12/2012 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthibepgas
260 24/12/2012 2 ngày 440.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
261 22/12/2012 3 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
262 19/12/2012 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
263 12/12/2012 6 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
264 06/12/2012 9 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
265 27/11/2012 7 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ gasthanhtam68
266 20/11/2012 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
267 19/11/2012 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
268 13/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
269 12/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
270 11/11/2012 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
271 10/11/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
272 09/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
273 08/11/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
274 07/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
275 06/11/2012 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
276 04/11/2012 4 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
277 31/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
278 30/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
279 29/10/2012 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
280 25/10/2012 2 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
281 23/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
282 22/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
283 21/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
284 20/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
285 19/10/2012 6 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
286 13/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
287 12/10/2012 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
288 10/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
289 09/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
290 08/10/2012 4 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
291 04/10/2012 5 ngày 400.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepgasquangdung
292 29/09/2012 8 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
293 21/09/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
294 20/09/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
295 17/09/2012 5 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
296 12/09/2012 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
297 10/09/2012 20 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
298 21/08/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
299 18/08/2012 3 ngày 400.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibeptrongvan
300 15/08/2012 6 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
301 09/08/2012 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
302 07/08/2012 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
303 06/08/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
304 05/08/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
305 02/08/2012 27 ngày 360.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
306 06/07/2012 330.000 ₫ sieuthibepgas
Có tổng cộng 306 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas SHELL GAS 12Kg trong mục Linh kiện bếp ga
Từ khóa nổi bật trong tuần: ti vi re, thanh da, ket, song son, thuy san