• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas SHELL GAS 12Kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/07/2014 6 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
2 22/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
3 21/07/2014 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi vinakit
4 19/07/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
5 18/07/2014 3 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
6 15/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
7 14/07/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
8 13/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
9 12/07/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
10 11/07/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
11 10/07/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
12 08/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
13 07/07/2014 4 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
14 03/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
15 02/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
16 01/07/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi vinakit
17 30/06/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
18 29/06/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
19 28/06/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
20 27/06/2014 2 ngày 385.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
21 25/06/2014 8 ngày 375.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
22 17/06/2014 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
23 13/06/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vinakit
24 12/06/2014 8 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
25 04/06/2014 6 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
26 29/05/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
27 28/05/2014 5 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
28 23/05/2014 10 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
29 13/05/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
30 11/05/2014 22 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
31 19/04/2014 15 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
32 04/04/2014 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
33 31/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
34 29/03/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
35 28/03/2014 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
36 25/03/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
37 20/03/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
38 18/03/2014 13 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
39 05/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
40 03/03/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
41 02/03/2014 5 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
42 25/02/2014 10 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
43 15/02/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
44 10/02/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
45 05/02/2014 1 ngày 425.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vinakit
46 04/02/2014 25 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
47 10/01/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
48 08/01/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
49 03/01/2014 7 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
50 27/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
51 26/12/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
52 25/12/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
53 24/12/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
54 20/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
55 19/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
56 18/12/2013 1 ngày 425.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ vinakit
57 17/12/2013 12 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
58 05/12/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
59 03/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
60 02/12/2013 12 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
61 20/11/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
62 19/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
63 18/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
64 17/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
65 16/11/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
66 15/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
67 14/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
68 13/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
69 12/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
70 11/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
71 10/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
72 09/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
73 08/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
74 07/11/2013 14 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
75 24/10/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
76 23/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
77 22/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
78 21/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
79 20/10/2013 9 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
80 11/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
81 08/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
82 05/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
83 02/10/2013 14 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
84 18/09/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
85 17/09/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
86 06/09/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
87 04/09/2013 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
88 31/08/2013 11 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
89 20/08/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
90 18/08/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
91 16/08/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
92 14/08/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
93 13/08/2013 12 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
94 01/08/2013 3 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
95 29/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
96 28/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
97 27/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
98 26/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
99 25/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
100 24/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
101 23/07/2013 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
102 18/07/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
103 15/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
104 14/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
105 13/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
106 12/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
107 11/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
108 10/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
109 09/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
110 08/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
111 07/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
112 06/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
113 05/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
114 04/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
115 03/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
116 02/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
117 01/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
118 30/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
119 29/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
120 28/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
121 27/06/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ gasthanhtam68
122 26/06/2013 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vinakit
123 25/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
124 24/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
125 23/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
126 22/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
127 21/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
128 20/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
129 19/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
130 18/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
131 17/06/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ bepgasquangdung
132 15/06/2013 2 ngày 365.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vinakit
133 13/06/2013 4 ngày 395.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
134 09/06/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
135 08/06/2013 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
136 03/06/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
137 02/06/2013 9 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
138 24/05/2013 6 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
139 18/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
140 17/05/2013 8 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
141 09/05/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
142 07/05/2013 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
143 02/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
144 01/05/2013 9 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
145 22/04/2013 6 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
146 16/04/2013 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
147 11/04/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
148 10/04/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
149 07/04/2013 4 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
150 03/04/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
151 30/03/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
152 26/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
153 25/03/2013 2 ngày 440.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
154 23/03/2013 10 ngày 420.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
155 13/03/2013 5 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
156 08/03/2013 3 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
157 05/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
158 04/03/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
159 02/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
160 01/03/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
161 27/02/2013 6 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
162 21/02/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
163 20/02/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
164 18/02/2013 4 ngày 420.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
165 14/02/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
166 13/02/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
167 11/02/2013 1 ngày 420.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
168 10/02/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
169 30/01/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
170 28/01/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
171 26/01/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
172 22/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
173 20/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
174 18/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
175 17/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
176 16/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
177 15/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
178 14/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
179 13/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
180 11/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
181 10/01/2013 15 ngày 440.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
182 26/12/2012 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthibepgas
183 24/12/2012 2 ngày 440.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
184 22/12/2012 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
185 19/12/2012 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
186 12/12/2012 6 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
187 06/12/2012 9 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
188 27/11/2012 7 ngày 350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ gasthanhtam68
189 20/11/2012 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
190 19/11/2012 6 ngày 390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
191 13/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
192 12/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
193 11/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
194 10/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
195 09/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
196 08/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
197 07/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
198 06/11/2012 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
199 04/11/2012 4 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
200 31/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
201 30/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
202 29/10/2012 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
203 25/10/2012 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
204 23/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
205 22/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
206 21/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
207 20/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
208 19/10/2012 6 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
209 13/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
210 12/10/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
211 10/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
212 09/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
213 08/10/2012 4 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
214 04/10/2012 5 ngày 400.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ bepgasquangdung
215 29/09/2012 8 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
216 21/09/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
217 20/09/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
218 17/09/2012 5 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
219 12/09/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
220 10/09/2012 20 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
221 21/08/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
222 18/08/2012 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibeptrongvan
223 15/08/2012 6 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
224 09/08/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
225 07/08/2012 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
226 06/08/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
227 05/08/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
228 02/08/2012 27 ngày 360.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
229 06/07/2012 330.000 VNĐ sieuthibepgas
Có tổng cộng 229 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas SHELL GAS 12Kg trong mục Linh kiện bếp ga