• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas SHELL GAS 12Kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/01/2015 1 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
2 28/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi hoanggiapetro
3 27/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoanggiapetro
4 26/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
5 25/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
6 24/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
7 23/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
8 22/01/2015 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bepgasquangdung
9 21/01/2015 14 ngày 280.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ bepnhuy
10 07/01/2015 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hoanggiapetro
11 06/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepnhuy
12 05/01/2015 4 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
13 01/01/2015 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
14 31/12/2014 4 ngày 360.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepnhuy
15 27/12/2014 9 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
16 18/12/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
17 17/12/2014 3 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
18 14/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giá không đổi bepnhuy
19 13/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ bepnhuy
20 12/12/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
21 10/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ gastantruongson
22 09/12/2014 6 ngày 380.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
23 03/12/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ gastantruongson
24 02/12/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ bepgasquangdung
25 01/12/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
26 30/11/2014 1 ngày 360.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ gastantruongson
27 29/11/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
28 28/11/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
29 27/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
30 26/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gastantruongson
31 25/11/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
32 24/11/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vinakit
33 23/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
34 22/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gastantruongson
35 21/11/2014 3 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
36 18/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
37 17/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
38 16/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
39 15/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
40 13/11/2014 1 ngày 370.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
41 12/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
42 11/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
43 10/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Tăng 13.000 VNĐ bepgasquangdung
44 08/11/2014 1 ngày 367.000 ₫ Giảm 13.000 VNĐ gastantruongson
45 07/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
46 05/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
47 04/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
48 03/11/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
49 02/11/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
50 31/10/2014 8 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
51 23/10/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
52 22/10/2014 23 ngày 390.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ thegioibepgasvn
53 29/09/2014 4 ngày 345.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ gastantruongson
54 25/09/2014 6 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
55 19/09/2014 3 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
56 16/09/2014 15 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
57 01/09/2014 3 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
58 29/08/2014 15 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
59 14/08/2014 2 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
60 12/08/2014 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
61 06/08/2014 4 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
62 02/08/2014 5 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
63 28/07/2014 6 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
64 22/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
65 21/07/2014 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi vinakit
66 19/07/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
67 18/07/2014 3 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
68 15/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
69 14/07/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
70 13/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
71 12/07/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
72 11/07/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
73 10/07/2014 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
74 08/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
75 07/07/2014 4 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
76 03/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giá không đổi gastantruongson
77 02/07/2014 1 ngày 385.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
78 01/07/2014 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi vinakit
79 30/06/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
80 29/06/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
81 28/06/2014 1 ngày 390.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
82 27/06/2014 2 ngày 385.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
83 25/06/2014 8 ngày 375.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
84 17/06/2014 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
85 13/06/2014 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vinakit
86 12/06/2014 8 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
87 04/06/2014 6 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
88 29/05/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
89 28/05/2014 5 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
90 23/05/2014 10 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
91 13/05/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
92 11/05/2014 22 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
93 19/04/2014 15 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
94 04/04/2014 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
95 31/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
96 29/03/2014 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
97 28/03/2014 3 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
98 25/03/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
99 20/03/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
100 18/03/2014 13 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
101 05/03/2014 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
102 03/03/2014 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
103 02/03/2014 5 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
104 25/02/2014 10 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
105 15/02/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
106 10/02/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
107 05/02/2014 1 ngày 425.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vinakit
108 04/02/2014 25 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
109 10/01/2014 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
110 08/01/2014 5 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
111 03/01/2014 7 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
112 27/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
113 26/12/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
114 25/12/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
115 24/12/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
116 20/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
117 19/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
118 18/12/2013 1 ngày 425.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ vinakit
119 17/12/2013 12 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
120 05/12/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
121 03/12/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
122 02/12/2013 12 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
123 20/11/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
124 19/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
125 18/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
126 17/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
127 16/11/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
128 15/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
129 14/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
130 13/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
131 12/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
132 11/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
133 10/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
134 09/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
135 08/11/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
136 07/11/2013 14 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi thegioibepgasvn
137 24/10/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
138 23/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
139 22/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
140 21/10/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
141 20/10/2013 9 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
142 11/10/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
143 08/10/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
144 05/10/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
145 02/10/2013 14 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
146 18/09/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
147 17/09/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
148 06/09/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
149 04/09/2013 4 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
150 31/08/2013 11 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
151 20/08/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
152 18/08/2013 2 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
153 16/08/2013 2 ngày 390.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
154 14/08/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
155 13/08/2013 12 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
156 01/08/2013 3 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
157 29/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
158 28/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
159 27/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
160 26/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
161 25/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
162 24/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
163 23/07/2013 5 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
164 18/07/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
165 15/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
166 14/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
167 13/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
168 12/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
169 11/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
170 10/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
171 09/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
172 08/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
173 07/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
174 06/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
175 05/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
176 04/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
177 03/07/2013 1 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
178 02/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
179 01/07/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
180 30/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
181 29/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
182 28/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
183 27/06/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 75.000 VNĐ gasthanhtam68
184 26/06/2013 1 ngày 365.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vinakit
185 25/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
186 24/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
187 23/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
188 22/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
189 21/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
190 20/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
191 19/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
192 18/06/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
193 17/06/2013 2 ngày 400.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ bepgasquangdung
194 15/06/2013 2 ngày 365.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vinakit
195 13/06/2013 4 ngày 395.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
196 09/06/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
197 08/06/2013 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
198 03/06/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
199 02/06/2013 9 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
200 24/05/2013 6 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
201 18/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
202 17/05/2013 8 ngày 400.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
203 09/05/2013 2 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
204 07/05/2013 5 ngày 380.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
205 02/05/2013 1 ngày 380.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
206 01/05/2013 9 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
207 22/04/2013 6 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi dienmaycongthao
208 16/04/2013 5 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
209 11/04/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
210 10/04/2013 3 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
211 07/04/2013 4 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
212 03/04/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
213 30/03/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
214 26/03/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
215 25/03/2013 2 ngày 440.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
216 23/03/2013 10 ngày 420.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
217 13/03/2013 5 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
218 08/03/2013 3 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
219 05/03/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
220 04/03/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
221 02/03/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
222 01/03/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
223 27/02/2013 6 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
224 21/02/2013 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
225 20/02/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
226 18/02/2013 4 ngày 420.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
227 14/02/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
228 13/02/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
229 11/02/2013 1 ngày 420.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
230 10/02/2013 11 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
231 30/01/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
232 28/01/2013 2 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
233 26/01/2013 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
234 22/01/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
235 20/01/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
236 18/01/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
237 17/01/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
238 16/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
239 15/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
240 14/01/2013 1 ngày 440.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
241 13/01/2013 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
242 11/01/2013 1 ngày 400.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
243 10/01/2013 15 ngày 440.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
244 26/12/2012 2 ngày 390.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sieuthibepgas
245 24/12/2012 2 ngày 440.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
246 22/12/2012 3 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
247 19/12/2012 7 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
248 12/12/2012 6 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
249 06/12/2012 9 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
250 27/11/2012 7 ngày 350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ gasthanhtam68
251 20/11/2012 1 ngày 390.000 ₫ Giá không đổi sieuthibepgas
252 19/11/2012 6 ngày 390.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
253 13/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
254 12/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
255 11/11/2012 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
256 10/11/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
257 09/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
258 08/11/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
259 07/11/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
260 06/11/2012 2 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
261 04/11/2012 4 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
262 31/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
263 30/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
264 29/10/2012 4 ngày 390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
265 25/10/2012 2 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
266 23/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
267 22/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
268 21/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
269 20/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
270 19/10/2012 6 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
271 13/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
272 12/10/2012 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
273 10/10/2012 1 ngày 400.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
274 09/10/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
275 08/10/2012 4 ngày 400.000 ₫ Giá không đổi bepgasquangdung
276 04/10/2012 5 ngày 400.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ bepgasquangdung
277 29/09/2012 8 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
278 21/09/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
279 20/09/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
280 17/09/2012 5 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
281 12/09/2012 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
282 10/09/2012 20 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
283 21/08/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
284 18/08/2012 3 ngày 400.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibeptrongvan
285 15/08/2012 6 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
286 09/08/2012 2 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
287 07/08/2012 1 ngày 360.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
288 06/08/2012 1 ngày 350.000 ₫ Giá không đổi gasthanhtam68
289 05/08/2012 3 ngày 350.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
290 02/08/2012 27 ngày 360.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
291 06/07/2012 330.000 ₫ sieuthibepgas
Có tổng cộng 291 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas SHELL GAS 12Kg trong mục Linh kiện bếp ga