• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas SHELL GAS 12Kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/09/2014 3 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
2 16/09/2014 15 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
3 01/09/2014 3 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
4 29/08/2014 15 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
5 14/08/2014 2 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
6 12/08/2014 6 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
7 06/08/2014 4 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
8 02/08/2014 5 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
9 28/07/2014 6 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
10 22/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
11 21/07/2014 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi vinakit
12 19/07/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
13 18/07/2014 3 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
14 15/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
15 14/07/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
16 13/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
17 12/07/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
18 11/07/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
19 10/07/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
20 08/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ gastantruongson
21 07/07/2014 4 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
22 03/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giá không đổi gastantruongson
23 02/07/2014 1 ngày 385.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
24 01/07/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi vinakit
25 30/06/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
26 29/06/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
27 28/06/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ thegioibepgasvn
28 27/06/2014 2 ngày 385.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ gastantruongson
29 25/06/2014 8 ngày 375.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ gastantruongson
30 17/06/2014 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
31 13/06/2014 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vinakit
32 12/06/2014 8 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
33 04/06/2014 6 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
34 29/05/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
35 28/05/2014 5 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ vinakit
36 23/05/2014 10 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
37 13/05/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
38 11/05/2014 22 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
39 19/04/2014 15 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
40 04/04/2014 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
41 31/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
42 29/03/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
43 28/03/2014 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
44 25/03/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
45 20/03/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
46 18/03/2014 13 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
47 05/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
48 03/03/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
49 02/03/2014 5 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
50 25/02/2014 10 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
51 15/02/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
52 10/02/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
53 05/02/2014 1 ngày 425.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vinakit
54 04/02/2014 25 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
55 10/01/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
56 08/01/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
57 03/01/2014 7 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
58 27/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
59 26/12/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
60 25/12/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
61 24/12/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
62 20/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
63 19/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
64 18/12/2013 1 ngày 425.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ vinakit
65 17/12/2013 12 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
66 05/12/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
67 03/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
68 02/12/2013 12 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
69 20/11/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
70 19/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
71 18/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
72 17/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
73 16/11/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
74 15/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
75 14/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
76 13/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
77 12/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
78 11/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
79 10/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
80 09/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
81 08/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
82 07/11/2013 14 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
83 24/10/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
84 23/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
85 22/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
86 21/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
87 20/10/2013 9 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
88 11/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
89 08/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
90 05/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
91 02/10/2013 14 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
92 18/09/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
93 17/09/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
94 06/09/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
95 04/09/2013 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
96 31/08/2013 11 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
97 20/08/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
98 18/08/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
99 16/08/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
100 14/08/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
101 13/08/2013 12 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
102 01/08/2013 3 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
103 29/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
104 28/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
105 27/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
106 26/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
107 25/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
108 24/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
109 23/07/2013 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
110 18/07/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
111 15/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
112 14/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
113 13/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
114 12/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
115 11/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
116 10/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
117 09/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
118 08/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
119 07/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
120 06/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
121 05/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
122 04/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
123 03/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
124 02/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
125 01/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
126 30/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
127 29/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
128 28/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
129 27/06/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ gasthanhtam68
130 26/06/2013 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vinakit
131 25/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
132 24/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
133 23/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
134 22/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
135 21/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
136 20/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
137 19/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
138 18/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
139 17/06/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ bepgasquangdung
140 15/06/2013 2 ngày 365.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vinakit
141 13/06/2013 4 ngày 395.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
142 09/06/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
143 08/06/2013 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
144 03/06/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
145 02/06/2013 9 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
146 24/05/2013 6 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
147 18/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
148 17/05/2013 8 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
149 09/05/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
150 07/05/2013 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
151 02/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
152 01/05/2013 9 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
153 22/04/2013 6 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
154 16/04/2013 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
155 11/04/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
156 10/04/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
157 07/04/2013 4 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
158 03/04/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
159 30/03/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
160 26/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
161 25/03/2013 2 ngày 440.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
162 23/03/2013 10 ngày 420.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
163 13/03/2013 5 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
164 08/03/2013 3 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
165 05/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
166 04/03/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
167 02/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
168 01/03/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
169 27/02/2013 6 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
170 21/02/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
171 20/02/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
172 18/02/2013 4 ngày 420.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
173 14/02/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
174 13/02/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
175 11/02/2013 1 ngày 420.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
176 10/02/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
177 30/01/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
178 28/01/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
179 26/01/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
180 22/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
181 20/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
182 18/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
183 17/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
184 16/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
185 15/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
186 14/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
187 13/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
188 11/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
189 10/01/2013 15 ngày 440.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
190 26/12/2012 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthibepgas
191 24/12/2012 2 ngày 440.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
192 22/12/2012 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
193 19/12/2012 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
194 12/12/2012 6 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
195 06/12/2012 9 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
196 27/11/2012 7 ngày 350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ gasthanhtam68
197 20/11/2012 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
198 19/11/2012 6 ngày 390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
199 13/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
200 12/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
201 11/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
202 10/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
203 09/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
204 08/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
205 07/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
206 06/11/2012 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
207 04/11/2012 4 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
208 31/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
209 30/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
210 29/10/2012 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
211 25/10/2012 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
212 23/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
213 22/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
214 21/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
215 20/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
216 19/10/2012 6 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
217 13/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
218 12/10/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
219 10/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
220 09/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
221 08/10/2012 4 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
222 04/10/2012 5 ngày 400.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ bepgasquangdung
223 29/09/2012 8 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
224 21/09/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
225 20/09/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
226 17/09/2012 5 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
227 12/09/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
228 10/09/2012 20 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
229 21/08/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
230 18/08/2012 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibeptrongvan
231 15/08/2012 6 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
232 09/08/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
233 07/08/2012 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
234 06/08/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
235 05/08/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
236 02/08/2012 27 ngày 360.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
237 06/07/2012 330.000 VNĐ sieuthibepgas
Có tổng cộng 237 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas SHELL GAS 12Kg trong mục Linh kiện bếp ga