• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bình gas SHELL GAS 12Kg

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/04/2014 15 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
2 04/04/2014 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
3 31/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
4 29/03/2014 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
5 28/03/2014 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
6 25/03/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
7 20/03/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
8 18/03/2014 13 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
9 05/03/2014 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
10 03/03/2014 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
11 02/03/2014 5 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
12 25/02/2014 10 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
13 15/02/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
14 10/02/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
15 05/02/2014 1 ngày 425.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ vinakit
16 04/02/2014 25 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
17 10/01/2014 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
18 08/01/2014 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
19 03/01/2014 7 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
20 27/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
21 26/12/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
22 25/12/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
23 24/12/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
24 20/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
25 19/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ thegioibepgasvn
26 18/12/2013 1 ngày 425.000 VNĐ Tăng 25.000 VNĐ vinakit
27 17/12/2013 12 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
28 05/12/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
29 03/12/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
30 02/12/2013 12 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
31 20/11/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
32 19/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
33 18/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
34 17/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
35 16/11/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
36 15/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
37 14/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
38 13/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
39 12/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
40 11/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
41 10/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
42 09/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
43 08/11/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
44 07/11/2013 14 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi thegioibepgasvn
45 24/10/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
46 23/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
47 22/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
48 21/10/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
49 20/10/2013 9 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
50 11/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
51 08/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
52 05/10/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
53 02/10/2013 14 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
54 18/09/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
55 17/09/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
56 06/09/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
57 04/09/2013 4 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
58 31/08/2013 11 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
59 20/08/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
60 18/08/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
61 16/08/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
62 14/08/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
63 13/08/2013 12 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
64 01/08/2013 3 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
65 29/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
66 28/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
67 27/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
68 26/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
69 25/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
70 24/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
71 23/07/2013 5 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
72 18/07/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
73 15/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
74 14/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
75 13/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
76 12/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
77 11/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
78 10/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
79 09/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
80 08/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
81 07/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
82 06/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
83 05/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
84 04/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
85 03/07/2013 1 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmaycongthao
86 02/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
87 01/07/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
88 30/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
89 29/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
90 28/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
91 27/06/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 75.000 VNĐ gasthanhtam68
92 26/06/2013 1 ngày 365.000 VNĐ Giảm 35.000 VNĐ vinakit
93 25/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
94 24/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
95 23/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
96 22/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
97 21/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
98 20/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
99 19/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
100 18/06/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
101 17/06/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 35.000 VNĐ bepgasquangdung
102 15/06/2013 2 ngày 365.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ vinakit
103 13/06/2013 4 ngày 395.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ vinakit
104 09/06/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
105 08/06/2013 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
106 03/06/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
107 02/06/2013 9 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
108 24/05/2013 6 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
109 18/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ sieuthibepgas
110 17/05/2013 8 ngày 400.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ bepgasquangdung
111 09/05/2013 2 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
112 07/05/2013 5 ngày 380.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
113 02/05/2013 1 ngày 380.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
114 01/05/2013 9 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
115 22/04/2013 6 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi dienmaycongthao
116 16/04/2013 5 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
117 11/04/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
118 10/04/2013 3 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
119 07/04/2013 4 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
120 03/04/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
121 30/03/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
122 26/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
123 25/03/2013 2 ngày 440.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ gasthanhtam68
124 23/03/2013 10 ngày 420.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
125 13/03/2013 5 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
126 08/03/2013 3 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
127 05/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
128 04/03/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
129 02/03/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
130 01/03/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
131 27/02/2013 6 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
132 21/02/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
133 20/02/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
134 18/02/2013 4 ngày 420.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ thegioibepgasvn
135 14/02/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
136 13/02/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ sieuthibepgas
137 11/02/2013 1 ngày 420.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ vuhuong_pru
138 10/02/2013 11 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
139 30/01/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
140 28/01/2013 2 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
141 26/01/2013 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
142 22/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
143 20/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
144 18/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
145 17/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
146 16/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
147 15/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
148 14/01/2013 1 ngày 440.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
149 13/01/2013 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
150 11/01/2013 1 ngày 400.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ bepgasquangdung
151 10/01/2013 15 ngày 440.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ gasthanhtam68
152 26/12/2012 2 ngày 390.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sieuthibepgas
153 24/12/2012 2 ngày 440.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ gasthanhtam68
154 22/12/2012 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
155 19/12/2012 7 ngày 390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
156 12/12/2012 6 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
157 06/12/2012 9 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
158 27/11/2012 7 ngày 350.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ gasthanhtam68
159 20/11/2012 1 ngày 390.000 VNĐ Giá không đổi sieuthibepgas
160 19/11/2012 6 ngày 390.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibepgas
161 13/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
162 12/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
163 11/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
164 10/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
165 09/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
166 08/11/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
167 07/11/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
168 06/11/2012 2 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
169 04/11/2012 4 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
170 31/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
171 30/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bepgasquangdung
172 29/10/2012 4 ngày 390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ sieuthibepgas
173 25/10/2012 2 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
174 23/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
175 22/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
176 21/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
177 20/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
178 19/10/2012 6 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
179 13/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
180 12/10/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
181 10/10/2012 1 ngày 400.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ bepgasquangdung
182 09/10/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
183 08/10/2012 4 ngày 400.000 VNĐ Giá không đổi bepgasquangdung
184 04/10/2012 5 ngày 400.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ bepgasquangdung
185 29/09/2012 8 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
186 21/09/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
187 20/09/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
188 17/09/2012 5 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
189 12/09/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
190 10/09/2012 20 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
191 21/08/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ gasthanhtam68
192 18/08/2012 3 ngày 400.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ sieuthibeptrongvan
193 15/08/2012 6 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ bep9999
194 09/08/2012 2 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
195 07/08/2012 1 ngày 360.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thegioibepgasvn
196 06/08/2012 1 ngày 350.000 VNĐ Giá không đổi gasthanhtam68
197 05/08/2012 3 ngày 350.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ gasthanhtam68
198 02/08/2012 27 ngày 360.000 VNĐ Tăng 30.000 VNĐ thegioibepgasvn
199 06/07/2012 330.000 VNĐ sieuthibepgas
Có tổng cộng 199 thay đổi giá của sản phẩm Bình gas SHELL GAS 12Kg đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Đồ dùng trong bếp > Linh kiện bếp ga (linh kien bep ga, Linh kiện bếp ga, phu kien bep, van bep ga)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Bình gas SHELL GAS 12Kg trong mục Linh kiện bếp ga