• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
2 23/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
3 22/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
4 21/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
5 20/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
6 19/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
7 18/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
8 17/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
9 16/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
10 15/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
11 14/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
12 13/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
13 12/09/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ FYI
14 11/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
15 10/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
16 09/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
17 08/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
18 07/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
19 06/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
20 05/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
21 04/09/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
22 03/09/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
23 01/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
24 31/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
25 30/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
26 29/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
27 28/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
28 27/08/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ dienmayhoanghai
29 26/08/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
30 25/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
31 24/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
32 23/08/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
33 22/08/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
34 21/08/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
35 19/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
36 18/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ RENHAT_HANOI
37 17/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
38 16/08/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
39 15/08/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientukhanganh
40 14/08/2014 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhson
41 13/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
42 12/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
43 11/08/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
44 10/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
45 09/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
46 08/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
47 07/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
48 06/08/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
49 05/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
50 04/08/2014 2 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
51 02/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
52 01/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
53 31/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ topmayvanphong
54 30/07/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
55 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
56 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
57 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
58 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
59 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ FYI
60 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
61 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
62 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
63 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
64 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ FYI
65 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
66 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ FYI
67 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
68 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
69 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
70 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
71 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
72 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
73 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
74 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
75 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
76 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
77 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
78 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
79 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
80 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
81 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
82 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
83 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
84 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
85 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
86 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
87 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
88 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
89 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
90 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
91 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
92 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
93 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
94 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ FYI
95 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
96 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
97 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
98 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
99 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
100 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
101 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
102 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
103 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
104 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
105 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
106 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
107 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
108 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ FYI
109 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
110 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
111 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
112 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
113 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
114 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
115 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
116 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
117 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
118 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
119 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
120 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
121 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
122 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
123 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
124 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
125 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
126 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
127 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
128 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
129 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
130 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
131 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
132 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
133 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
134 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
135 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
136 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
137 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
138 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
139 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
140 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
141 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
142 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
143 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
144 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
145 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
146 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
147 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
148 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
149 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
150 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
151 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 VNĐ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
152 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
153 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
154 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
155 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
156 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
157 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
158 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
159 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
160 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
161 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
162 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
163 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
164 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
165 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
166 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
167 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
168 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
169 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
170 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
171 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
172 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
173 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
174 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
175 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
176 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
177 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
178 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
179 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
180 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
181 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
182 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
183 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
184 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
185 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
186 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 VNĐ Giảm 615.000 VNĐ digicity
187 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
188 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
189 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
190 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
191 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
192 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
193 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
194 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
195 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
196 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
197 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
198 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
199 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
200 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
201 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
202 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
203 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
204 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
205 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
206 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
207 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
208 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
209 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
210 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
211 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
212 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
213 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
214 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
215 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
216 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
217 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
218 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
219 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
220 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
221 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
222 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
223 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
224 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ digicity
225 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
226 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
227 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
228 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
229 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ digicity
230 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
231 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
232 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
233 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
234 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
235 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
236 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
237 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
238 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
239 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
240 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
241 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
242 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
243 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
244 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
245 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
246 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
247 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
248 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
249 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
250 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
251 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
252 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
253 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
254 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
255 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
256 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
257 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
258 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
259 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
260 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
261 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
262 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
263 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
264 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
265 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
266 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
267 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
268 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
269 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 VNĐ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
270 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
271 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
272 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
273 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
274 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
275 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
276 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
277 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
278 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
279 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
280 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
281 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
282 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
283 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
284 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
285 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
286 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
287 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
288 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
289 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
290 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
291 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
292 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
293 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
294 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
295 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
296 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
297 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
298 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
299 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
300 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
301 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
302 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
303 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
304 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
305 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
306 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
307 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
308 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
309 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
310 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
311 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
312 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
313 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
314 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
315 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
316 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
317 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
318 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
319 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
320 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
321 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
322 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
323 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
324 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
325 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
326 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
327 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
328 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
329 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
330 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
331 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
332 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
333 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
334 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
335 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
336 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
337 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
338 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
339 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
340 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
341 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
342 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
343 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
344 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
345 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
346 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
347 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
348 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
349 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
350 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
351 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
352 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
353 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
354 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
355 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
356 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
357 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
358 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
359 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
360 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
361 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
362 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
363 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
364 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
365 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
366 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
367 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
368 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
369 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
370 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
371 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
372 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
373 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
374 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
375 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
376 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
377 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
378 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
379 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
380 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
381 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
382 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
383 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
384 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
385 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
386 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
387 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
388 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
389 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
390 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
391 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
392 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
393 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
394 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
395 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
396 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
397 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
398 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
399 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
400 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
401 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
402 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
403 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
404 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
405 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
406 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
407 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
408 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
409 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giá không đổi khanganphat
410 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
411 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
412 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
413 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
414 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
415 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
416 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
417 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
418 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
419 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
420 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
421 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
422 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
423 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
424 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
425 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
426 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
427 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
428 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
429 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
430 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
431 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
432 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
433 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
434 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
435 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
436 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
437 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
438 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
439 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
440 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
441 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
442 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
443 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
444 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
445 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
446 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
447 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
448 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
449 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
450 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
451 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
452 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
453 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
454 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
455 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
456 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
457 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
458 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
459 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
460 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
461 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
462 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
463 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
464 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
465 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
466 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
467 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
468 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
469 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
470 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
471 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
472 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
473 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
474 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
475 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
476 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
477 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
478 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
479 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
480 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
481 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
482 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
483 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
484 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
485 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
486 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
487 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
488 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
489 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
490 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
491 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
492 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
493 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
494 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
495 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
496 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi dnmart
497 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
498 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
499 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
500 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
501 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
502 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
503 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
504 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
505 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
506 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
507 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
508 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
509 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
510 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
511 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
512 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
513 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
514 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
515 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
516 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
517 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
518 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
519 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
520 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
521 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
522 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
523 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
524 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
525 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
526 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
527 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
528 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
529 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
530 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
531 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
532 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
533 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
534 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
535 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
536 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
537 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
538 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
539 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
540 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
541 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
542 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
543 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
544 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
545 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
546 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
547 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
548 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
549 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
550 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
551 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
552 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
553 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
554 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
555 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
556 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
557 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
558 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
559 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
560 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
561 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
562 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
563 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
564 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
565 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
566 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
567 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
568 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
569 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
570 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
571 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
572 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
573 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
574 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
575 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
576 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
577 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
578 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
579 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
580 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
581 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
582 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
583 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
584 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
585 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topcare
586 01/10/2012 12.800.000 VNĐ RENHAT
Có tổng cộng 586 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED