Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/04/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
2 26/04/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
3 24/04/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
4 23/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
5 22/04/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
6 20/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
7 19/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
8 18/04/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
9 15/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
10 14/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
11 13/04/2016 57 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
12 16/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 15/02/2016 20 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
14 26/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
15 25/01/2016 2 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
16 23/01/2016 3 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
17 20/01/2016 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
18 19/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
19 18/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
20 17/01/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
21 15/01/2016 11 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
22 04/01/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
23 01/01/2016 2 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ kenhtv
24 30/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
25 29/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
26 28/12/2015 8 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmaytienthinh
27 20/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
28 19/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
29 18/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
30 17/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
31 16/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
32 14/12/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
33 12/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
34 11/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
35 09/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
36 07/12/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
37 06/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
38 05/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
39 03/12/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
40 02/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
41 30/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
42 29/11/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
43 26/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
44 25/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
45 24/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
46 23/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
47 21/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
48 20/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
49 19/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
50 18/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
51 17/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
52 15/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
53 14/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
54 12/11/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
55 10/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
56 09/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
57 07/11/2015 11 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ topmayvanphong
58 27/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
59 26/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
60 25/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
61 23/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
62 21/10/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
63 16/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
64 14/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
65 13/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
66 12/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
67 10/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
68 09/10/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
69 06/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
70 05/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmaytienthinh
71 04/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
72 03/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
73 02/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
74 01/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
75 29/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
76 28/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
77 27/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
78 26/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
79 25/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
80 24/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
81 23/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ dienmayhoanghai
82 22/09/2015 3 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ dienmayvn
83 19/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
84 18/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
85 17/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
86 16/09/2015 47 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
87 31/07/2015 11 ngày 8.950.000 ₫ Tăng 3.450.000 VNĐ dienmayvn
88 20/07/2015 6 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
89 14/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
90 13/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
91 12/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
92 11/07/2015 2 ngày 8.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayvn
93 09/07/2015 2 ngày 8.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayvn
94 07/07/2015 1 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ dienmayvn
95 06/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
96 05/07/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 4.950.000 VNĐ DienmayHungson
97 04/07/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
98 02/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
99 01/07/2015 10 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
100 21/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
101 20/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
102 19/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
103 18/06/2015 13 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
104 05/06/2015 3 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
105 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ topmayvanphong
106 01/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
107 31/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
108 30/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
109 29/05/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
110 25/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
111 24/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
112 23/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
113 22/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
114 21/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
115 18/05/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayvico
116 17/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
117 16/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
118 15/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
119 14/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
120 13/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
121 12/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
122 11/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
123 10/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
124 07/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
125 06/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ vftrader
126 05/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
127 04/05/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
128 02/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
129 01/05/2015 5 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
130 26/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
131 25/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
132 24/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
133 23/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
134 22/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
135 21/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 4.040.000 VNĐ dienmayhoanghai
136 20/04/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ dientugiabinh
137 19/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
138 18/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
139 17/04/2015 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
140 08/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ dienmayanhngan
141 07/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
142 06/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
143 05/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
144 04/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ topmayvanphong
145 03/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
146 02/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
147 01/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
148 31/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
149 30/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
150 29/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
151 28/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
152 26/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
153 25/03/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
154 20/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
155 18/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
156 17/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
157 16/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
158 15/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
159 14/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
160 12/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
161 11/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
162 10/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
163 09/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
164 08/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
165 07/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
166 06/03/2015 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
167 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
168 03/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
169 02/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
170 28/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
171 27/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
172 26/02/2015 6 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
173 20/02/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
174 19/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
175 18/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
176 17/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
177 16/02/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
178 12/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
179 11/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
180 10/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
181 09/02/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienmayHungson
182 08/02/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
183 07/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
184 06/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
185 05/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
186 04/02/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
187 02/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
188 01/02/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
189 31/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
190 30/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
191 29/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
192 28/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
193 27/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
194 26/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienmayHungson
195 25/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
196 24/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vftrader
197 23/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
198 22/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ RENHAT_HANOI
199 21/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
200 20/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
201 19/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
202 18/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
203 17/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
204 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
205 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
206 14/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
207 13/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
208 12/01/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
209 10/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
210 09/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
211 08/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
212 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
213 06/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
214 05/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
215 04/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ DienmayHungson
216 03/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ RENHAT_HANOI
217 02/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
218 01/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
219 31/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
220 30/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
221 29/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
222 28/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
223 27/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
224 26/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
225 25/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
226 24/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ topmayvanphong
227 23/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
228 22/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
229 21/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
230 20/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
231 19/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
232 18/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
233 17/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
234 16/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
235 15/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
236 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
237 13/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
238 12/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
239 11/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
240 10/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
241 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
242 08/12/2014 2 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
243 06/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
244 05/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
245 04/12/2014 5 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
246 29/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
247 28/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
248 27/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
249 26/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
250 25/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
251 24/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
252 23/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
253 22/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
254 21/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
255 20/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
256 19/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
257 18/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
258 17/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
259 16/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
260 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
261 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
262 13/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
263 12/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
264 11/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
265 10/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
266 09/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
267 08/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
268 07/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
269 06/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
270 05/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
271 04/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
272 03/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
273 02/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
274 01/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
275 31/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
276 30/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
277 29/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
278 28/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
279 27/10/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
280 25/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
281 24/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
282 23/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
283 22/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
284 21/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
285 20/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
286 19/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
287 18/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
288 17/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
289 15/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
290 14/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
291 13/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
292 12/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
293 11/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
294 10/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
295 09/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
296 08/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
297 07/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
298 06/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
299 05/10/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
300 04/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
301 03/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
302 02/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
303 01/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
304 29/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
305 28/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
306 27/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
307 26/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
308 25/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
309 24/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
310 23/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
311 22/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
312 21/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
313 20/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
314 19/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
315 18/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
316 17/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
317 16/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
318 15/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
319 14/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
320 13/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
321 12/09/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
322 11/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
323 10/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
324 09/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
325 08/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
326 07/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
327 06/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
328 05/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
329 04/09/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
330 03/09/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
331 01/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
332 31/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
333 30/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
334 29/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
335 28/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
336 27/08/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ dienmayhoanghai
337 26/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
338 25/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
339 24/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
340 23/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
341 22/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
342 21/08/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
343 19/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
344 18/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ RENHAT_HANOI
345 17/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
346 16/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
347 15/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientukhanganh
348 14/08/2014 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhson
349 13/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
350 12/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
351 11/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
352 10/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
353 09/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
354 08/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
355 07/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
356 06/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
357 05/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
358 04/08/2014 2 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
359 02/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
360 01/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
361 31/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ topmayvanphong
362 30/07/2014 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
363 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
364 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
365 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
366 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
367 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
368 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
369 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
370 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
371 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
372 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
373 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
374 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ FYI
375 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
376 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
377 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
378 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
379 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
380 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
381 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
382 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
383 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
384 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
385 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
386 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
387 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
388 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
389 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
390 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
391 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
392 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
393 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
394 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
395 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
396 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
397 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
398 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
399 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
400 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
401 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
402 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
403 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
404 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
405 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
406 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
407 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
408 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
409 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
410 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
411 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
412 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
413 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
414 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
415 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
416 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
417 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
418 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
419 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
420 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
421 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
422 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
423 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
424 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
425 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
426 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
427 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
428 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
429 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
430 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
431 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
432 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
433 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
434 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
435 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
436 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
437 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
438 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
439 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
440 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
441 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
442 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
443 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
444 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
445 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
446 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
447 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
448 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
449 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
450 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
451 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
452 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
453 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
454 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
455 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
456 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
457 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
458 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
459 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
460 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
461 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
462 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
463 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
464 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
465 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
466 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
467 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
468 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
469 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
470 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
471 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
472 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
473 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
474 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
475 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
476 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
477 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
478 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
479 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
480 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
481 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
482 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
483 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
484 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
485 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
486 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
487 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
488 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
489 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
490 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
491 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
492 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
493 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
494 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ digicity
495 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
496 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
497 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
498 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
499 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
500 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
501 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
502 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
503 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
504 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
505 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
506 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
507 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
508 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
509 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
510 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
511 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
512 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
513 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
514 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
515 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
516 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
517 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
518 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
519 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
520 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
521 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
522 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
523 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
524 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
525 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
526 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
527 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
528 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
529 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
530 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
531 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
532 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ digicity
533 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
534 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
535 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
536 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
537 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ digicity
538 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
539 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
540 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
541 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
542 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
543 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
544 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
545 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
546 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
547 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
548 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
549 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
550 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
551 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
552 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
553 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
554 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
555 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
556 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
557 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
558 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
559 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
560 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
561 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
562 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
563 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
564 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
565 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
566 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
567 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
568 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
569 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
570 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
571 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
572 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
573 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
574 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
575 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
576 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
577 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
578 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
579 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
580 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
581 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
582 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
583 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
584 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
585 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
586 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
587 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
588 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
589 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
590 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
591 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
592 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
593 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
594 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
595 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
596 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
597 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
598 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
599 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
600 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
601 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
602 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
603 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
604 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
605 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
606 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
607 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
608 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
609 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
610 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
611 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
612 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
613 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
614 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
615 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
616 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
617 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
618 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
619 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
620 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
621 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
622 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
623 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
624 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
625 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
626 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
627 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
628 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
629 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
630 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
631 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
632 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
633 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
634 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
635 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
636 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
637 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
638 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
639 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
640 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
641 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
642 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
643 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
644 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
645 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
646 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
647 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
648 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
649 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
650 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
651 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
652 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
653 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
654 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
655 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
656 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
657 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
658 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
659 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
660 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
661 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
662 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
663 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
664 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
665 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
666 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
667 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
668 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
669 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
670 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
671 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
672 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
673 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
674 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
675 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
676 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
677 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
678 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
679 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
680 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
681 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
682 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
683 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
684 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
685 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
686 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
687 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
688 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
689 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
690 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
691 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
692 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
693 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
694 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
695 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
696 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
697 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
698 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
699 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
700 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
701 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
702 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
703 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
704 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
705 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
706 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
707 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
708 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
709 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
710 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
711 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
712 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
713 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
714 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
715 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
716 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
717 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giá không đổi khanganphat
718 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
719 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
720 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
721 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
722 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
723 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
724 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
725 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
726 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
727 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
728 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
729 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
730 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
731 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
732 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
733 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
734 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
735 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
736 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
737 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
738 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
739 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
740 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
741 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
742 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
743 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
744 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
745 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
746 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
747 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
748 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
749 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
750 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
751 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
752 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
753 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
754 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
755 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
756 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
757 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
758 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
759 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
760 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
761 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
762 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
763 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
764 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
765 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
766 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
767 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
768 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
769 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
770 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
771 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
772 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
773 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
774 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
775 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
776 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
777 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
778 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
779 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
780 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
781 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
782 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
783 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
784 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
785 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
786 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
787 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
788 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
789 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
790 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
791 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
792 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
793 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
794 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
795 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
796 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
797 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
798 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
799 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
800 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
801 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
802 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
803 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
804 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dnmart
805 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
806 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
807 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
808 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
809 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
810 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
811 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
812 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
813 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
814 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
815 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
816 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
817 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
818 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
819 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
820 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
821 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
822 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
823 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
824 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
825 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
826 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
827 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
828 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
829 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
830 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
831 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
832 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
833 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
834 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
835 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
836 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
837 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
838 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
839 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
840 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
841 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
842 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
843 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
844 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
845 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
846 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
847 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
848 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
849 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
850 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
851 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
852 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
853 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
854 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
855 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
856 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
857 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
858 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
859 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
860 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
861 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
862 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
863 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
864 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
865 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
866 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
867 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
868 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
869 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
870 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
871 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
872 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
873 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
874 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
875 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
876 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
877 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
878 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
879 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
880 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
881 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
882 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
883 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
884 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
885 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
886 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
887 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
888 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
889 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
890 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
891 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
892 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
893 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topcare
894 01/10/2012 12.800.000 ₫ RENHAT
Có tổng cộng 894 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.