Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Đánh giá sản phẩm Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
2 25/01/2016 2 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
3 23/01/2016 3 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
4 20/01/2016 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
5 19/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
6 18/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
7 17/01/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 15/01/2016 11 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
9 04/01/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
10 01/01/2016 2 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ kenhtv
11 30/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
12 29/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
13 28/12/2015 8 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmaytienthinh
14 20/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
15 19/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
16 18/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
17 17/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
18 16/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
19 14/12/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
20 12/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
21 11/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
22 09/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
23 07/12/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
24 06/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
25 05/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
26 03/12/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
27 02/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
28 30/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
29 29/11/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
30 26/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
31 25/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
32 24/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
33 23/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
34 21/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
35 20/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
36 19/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
37 18/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
38 17/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
39 15/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
40 14/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
41 12/11/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
42 10/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
43 09/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
44 07/11/2015 11 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ topmayvanphong
45 27/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
46 26/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
47 25/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
48 23/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
49 21/10/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
50 16/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
51 14/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
52 13/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
53 12/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
54 10/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
55 09/10/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
56 06/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
57 05/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmaytienthinh
58 04/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
59 03/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
60 02/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
61 01/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
62 29/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
63 28/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
64 27/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
65 26/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
66 25/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
67 24/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
68 23/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ dienmayhoanghai
69 22/09/2015 3 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ dienmayvn
70 19/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
71 18/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
72 17/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
73 16/09/2015 47 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
74 31/07/2015 11 ngày 8.950.000 ₫ Tăng 3.450.000 VNĐ dienmayvn
75 20/07/2015 6 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
76 14/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
77 13/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
78 12/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
79 11/07/2015 2 ngày 8.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayvn
80 09/07/2015 2 ngày 8.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayvn
81 07/07/2015 1 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ dienmayvn
82 06/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
83 05/07/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 4.950.000 VNĐ DienmayHungson
84 04/07/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
85 02/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
86 01/07/2015 10 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
87 21/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
88 20/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
89 19/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
90 18/06/2015 13 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
91 05/06/2015 3 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
92 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ topmayvanphong
93 01/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
94 31/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
95 30/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
96 29/05/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
97 25/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
98 24/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
99 23/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
100 22/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
101 21/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
102 18/05/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayvico
103 17/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
104 16/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
105 15/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
106 14/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
107 13/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
108 12/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
109 11/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
110 10/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
111 07/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
112 06/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ vftrader
113 05/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
114 04/05/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
115 02/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
116 01/05/2015 5 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
117 26/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
118 25/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
119 24/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
120 23/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
121 22/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
122 21/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 4.040.000 VNĐ dienmayhoanghai
123 20/04/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ dientugiabinh
124 19/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
125 18/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
126 17/04/2015 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
127 08/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ dienmayanhngan
128 07/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
129 06/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
130 05/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
131 04/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ topmayvanphong
132 03/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
133 02/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
134 01/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
135 31/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
136 30/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
137 29/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
138 28/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
139 26/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
140 25/03/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
141 20/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
142 18/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
143 17/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
144 16/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
145 15/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
146 14/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
147 12/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
148 11/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
149 10/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
150 09/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
151 08/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
152 07/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
153 06/03/2015 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
154 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
155 03/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
156 02/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
157 28/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
158 27/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
159 26/02/2015 6 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
160 20/02/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
161 19/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
162 18/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
163 17/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
164 16/02/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
165 12/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
166 11/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
167 10/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
168 09/02/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienmayHungson
169 08/02/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
170 07/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
171 06/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
172 05/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
173 04/02/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
174 02/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
175 01/02/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
176 31/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
177 30/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
178 29/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
179 28/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
180 27/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
181 26/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienmayHungson
182 25/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
183 24/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vftrader
184 23/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
185 22/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ RENHAT_HANOI
186 21/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
187 20/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
188 19/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
189 18/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
190 17/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
191 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
192 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
193 14/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
194 13/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
195 12/01/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
196 10/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
197 09/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
198 08/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
199 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
200 06/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
201 05/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
202 04/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ DienmayHungson
203 03/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ RENHAT_HANOI
204 02/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
205 01/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
206 31/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
207 30/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
208 29/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
209 28/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
210 27/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
211 26/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
212 25/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
213 24/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ topmayvanphong
214 23/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
215 22/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
216 21/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
217 20/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
218 19/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
219 18/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
220 17/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
221 16/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
222 15/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
223 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
224 13/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
225 12/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
226 11/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
227 10/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
228 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
229 08/12/2014 2 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
230 06/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
231 05/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
232 04/12/2014 5 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
233 29/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
234 28/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
235 27/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
236 26/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
237 25/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
238 24/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
239 23/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
240 22/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
241 21/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
242 20/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
243 19/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
244 18/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
245 17/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
246 16/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
247 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
248 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
249 13/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
250 12/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
251 11/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
252 10/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
253 09/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
254 08/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
255 07/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
256 06/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
257 05/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
258 04/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
259 03/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
260 02/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
261 01/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
262 31/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
263 30/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
264 29/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
265 28/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
266 27/10/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
267 25/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
268 24/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
269 23/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
270 22/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
271 21/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
272 20/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
273 19/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
274 18/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
275 17/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
276 15/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
277 14/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
278 13/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
279 12/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
280 11/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
281 10/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
282 09/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
283 08/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
284 07/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
285 06/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
286 05/10/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
287 04/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
288 03/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
289 02/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
290 01/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
291 29/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
292 28/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
293 27/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
294 26/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
295 25/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
296 24/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
297 23/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
298 22/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
299 21/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
300 20/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
301 19/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
302 18/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
303 17/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
304 16/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
305 15/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
306 14/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
307 13/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
308 12/09/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
309 11/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
310 10/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
311 09/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
312 08/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
313 07/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
314 06/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
315 05/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
316 04/09/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
317 03/09/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
318 01/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
319 31/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
320 30/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
321 29/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
322 28/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
323 27/08/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ dienmayhoanghai
324 26/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
325 25/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
326 24/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
327 23/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
328 22/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
329 21/08/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
330 19/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
331 18/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ RENHAT_HANOI
332 17/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
333 16/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
334 15/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientukhanganh
335 14/08/2014 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhson
336 13/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
337 12/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
338 11/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
339 10/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
340 09/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
341 08/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
342 07/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
343 06/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
344 05/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
345 04/08/2014 2 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
346 02/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
347 01/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
348 31/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ topmayvanphong
349 30/07/2014 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
350 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
351 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
352 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
353 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
354 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
355 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
356 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
357 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
358 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
359 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
360 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
361 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ FYI
362 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
363 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
364 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
365 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
366 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
367 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
368 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
369 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
370 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
371 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
372 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
373 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
374 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
375 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
376 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
377 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
378 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
379 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
380 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
381 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
382 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
383 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
384 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
385 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
386 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
387 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
388 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
389 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
390 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
391 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
392 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
393 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
394 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
395 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
396 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
397 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
398 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
399 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
400 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
401 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
402 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
403 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
404 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
405 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
406 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
407 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
408 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
409 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
410 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
411 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
412 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
413 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
414 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
415 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
416 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
417 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
418 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
419 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
420 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
421 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
422 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
423 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
424 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
425 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
426 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
427 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
428 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
429 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
430 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
431 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
432 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
433 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
434 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
435 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
436 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
437 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
438 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
439 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
440 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
441 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
442 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
443 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
444 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
445 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
446 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
447 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
448 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
449 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
450 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
451 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
452 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
453 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
454 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
455 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
456 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
457 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
458 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
459 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
460 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
461 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
462 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
463 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
464 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
465 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
466 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
467 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
468 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
469 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
470 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
471 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
472 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
473 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
474 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
475 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
476 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
477 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
478 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
479 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
480 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
481 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ digicity
482 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
483 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
484 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
485 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
486 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
487 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
488 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
489 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
490 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
491 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
492 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
493 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
494 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
495 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
496 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
497 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
498 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
499 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
500 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
501 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
502 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
503 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
504 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
505 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
506 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
507 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
508 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
509 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
510 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
511 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
512 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
513 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
514 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
515 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
516 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
517 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
518 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
519 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ digicity
520 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
521 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
522 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
523 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
524 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ digicity
525 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
526 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
527 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
528 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
529 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
530 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
531 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
532 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
533 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
534 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
535 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
536 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
537 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
538 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
539 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
540 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
541 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
542 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
543 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
544 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
545 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
546 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
547 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
548 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
549 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
550 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
551 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
552 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
553 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
554 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
555 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
556 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
557 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
558 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
559 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
560 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
561 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
562 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
563 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
564 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
565 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
566 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
567 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
568 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
569 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
570 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
571 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
572 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
573 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
574 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
575 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
576 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
577 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
578 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
579 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
580 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
581 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
582 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
583 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
584 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
585 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
586 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
587 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
588 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
589 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
590 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
591 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
592 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
593 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
594 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
595 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
596 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
597 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
598 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
599 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
600 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
601 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
602 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
603 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
604 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
605 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
606 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
607 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
608 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
609 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
610 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
611 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
612 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
613 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
614 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
615 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
616 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
617 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
618 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
619 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
620 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
621 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
622 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
623 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
624 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
625 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
626 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
627 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
628 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
629 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
630 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
631 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
632 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
633 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
634 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
635 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
636 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
637 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
638 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
639 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
640 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
641 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
642 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
643 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
644 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
645 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
646 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
647 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
648 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
649 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
650 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
651 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
652 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
653 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
654 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
655 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
656 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
657 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
658 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
659 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
660 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
661 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
662 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
663 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
664 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
665 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
666 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
667 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
668 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
669 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
670 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
671 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
672 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
673 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
674 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
675 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
676 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
677 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
678 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
679 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
680 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
681 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
682 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
683 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
684 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
685 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
686 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
687 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
688 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
689 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
690 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
691 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
692 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
693 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
694 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
695 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
696 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
697 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
698 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
699 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
700 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
701 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
702 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
703 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
704 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giá không đổi khanganphat
705 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
706 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
707 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
708 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
709 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
710 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
711 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
712 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
713 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
714 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
715 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
716 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
717 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
718 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
719 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
720 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
721 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
722 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
723 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
724 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
725 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
726 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
727 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
728 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
729 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
730 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
731 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
732 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
733 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
734 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
735 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
736 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
737 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
738 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
739 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
740 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
741 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
742 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
743 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
744 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
745 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
746 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
747 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
748 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
749 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
750 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
751 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
752 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
753 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
754 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
755 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
756 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
757 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
758 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
759 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
760 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
761 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
762 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
763 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
764 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
765 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
766 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
767 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
768 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
769 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
770 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
771 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
772 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
773 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
774 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
775 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
776 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
777 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
778 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
779 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
780 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
781 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
782 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
783 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
784 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
785 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
786 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
787 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
788 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
789 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
790 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
791 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dnmart
792 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
793 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
794 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
795 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
796 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
797 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
798 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
799 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
800 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
801 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
802 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
803 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
804 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
805 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
806 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
807 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
808 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
809 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
810 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
811 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
812 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
813 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
814 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
815 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
816 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
817 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
818 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
819 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
820 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
821 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
822 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
823 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
824 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
825 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
826 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
827 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
828 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
829 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
830 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
831 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
832 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
833 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
834 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
835 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
836 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
837 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
838 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
839 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
840 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
841 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
842 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
843 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
844 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
845 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
846 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
847 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
848 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
849 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
850 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
851 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
852 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
853 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
854 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
855 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
856 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
857 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
858 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
859 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
860 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
861 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
862 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
863 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
864 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
865 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
866 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
867 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
868 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
869 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
870 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
871 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
872 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
873 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
874 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
875 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
876 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
877 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
878 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
879 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
880 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topcare
881 01/10/2012 12.800.000 ₫ RENHAT
Có tổng cộng 881 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.