• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/09/2014 2 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
2 01/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
3 31/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
4 30/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
5 29/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
6 28/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
7 27/08/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ dienmayhoanghai
8 26/08/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
9 25/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
10 24/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
11 23/08/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
12 22/08/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
13 21/08/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
14 19/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
15 18/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ RENHAT_HANOI
16 17/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
17 16/08/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
18 15/08/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientukhanganh
19 14/08/2014 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhson
20 13/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
21 12/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
22 11/08/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
23 10/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
24 09/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
25 08/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
26 07/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
27 06/08/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
28 05/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
29 04/08/2014 2 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
30 02/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
31 01/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
32 31/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ topmayvanphong
33 30/07/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
34 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
35 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
36 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
37 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
38 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ FYI
39 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
40 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
41 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
42 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
43 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ FYI
44 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
45 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ FYI
46 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
47 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
48 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
49 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
50 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
51 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
52 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
53 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
54 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
55 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
56 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
57 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
58 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
59 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
60 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
61 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
62 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
63 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
64 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
65 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
66 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
67 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
68 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
69 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
70 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
71 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
72 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
73 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ FYI
74 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
75 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
76 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
77 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
78 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
79 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
80 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
81 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
82 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
83 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
84 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
85 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
86 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
87 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ FYI
88 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
89 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
90 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
91 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
92 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
93 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
94 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
95 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
96 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
97 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
98 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
99 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
100 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
101 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
102 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
103 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
104 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
105 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
106 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
107 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
108 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
109 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
110 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
111 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
112 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
113 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
114 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
115 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
116 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
117 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
118 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
119 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
120 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
121 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
122 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
123 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
124 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
125 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
126 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
127 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
128 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
129 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
130 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 VNĐ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
131 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
132 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
133 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
134 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
135 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
136 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
137 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
138 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
139 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
140 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
141 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
142 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
143 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
144 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
145 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
146 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
147 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
148 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
149 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
150 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
151 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
152 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
153 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
154 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
155 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
156 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
157 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
158 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
159 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
160 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
161 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
162 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
163 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
164 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
165 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 VNĐ Giảm 615.000 VNĐ digicity
166 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
167 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
168 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
169 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
170 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
171 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
172 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
173 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
174 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
175 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
176 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
177 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
178 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
179 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
180 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
181 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
182 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
183 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
184 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
185 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
186 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
187 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
188 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
189 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
190 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
191 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
192 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
193 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
194 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
195 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
196 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
197 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
198 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
199 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
200 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
201 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
202 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
203 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ digicity
204 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
205 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
206 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
207 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
208 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ digicity
209 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
210 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
211 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
212 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
213 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
214 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
215 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
216 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
217 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
218 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
219 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
220 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
221 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
222 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
223 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
224 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
225 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
226 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
227 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
228 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
229 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
230 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
231 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
232 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
233 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
234 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
235 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
236 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
237 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
238 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
239 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
240 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
241 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
242 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
243 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
244 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
245 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
246 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
247 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
248 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 VNĐ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
249 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
250 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
251 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
252 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
253 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
254 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
255 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
256 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
257 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
258 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
259 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
260 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
261 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
262 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
263 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
264 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
265 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
266 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
267 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
268 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
269 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
270 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
271 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
272 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
273 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
274 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
275 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
276 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
277 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
278 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
279 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
280 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
281 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
282 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
283 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
284 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
285 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
286 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
287 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
288 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
289 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
290 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
291 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
292 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
293 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
294 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
295 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
296 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
297 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
298 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
299 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
300 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
301 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
302 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
303 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
304 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
305 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
306 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
307 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
308 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
309 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
310 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
311 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
312 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
313 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
314 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
315 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
316 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
317 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
318 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
319 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
320 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
321 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
322 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
323 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
324 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
325 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
326 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
327 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
328 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
329 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
330 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
331 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
332 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
333 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
334 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
335 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
336 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
337 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
338 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
339 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
340 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
341 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
342 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
343 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
344 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
345 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
346 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
347 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
348 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
349 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
350 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
351 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
352 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
353 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
354 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
355 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
356 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
357 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
358 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
359 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
360 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
361 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
362 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
363 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
364 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
365 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
366 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
367 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
368 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
369 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
370 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
371 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
372 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
373 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
374 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
375 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
376 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
377 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
378 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
379 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
380 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
381 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
382 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
383 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
384 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
385 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
386 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
387 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
388 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giá không đổi khanganphat
389 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
390 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
391 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
392 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
393 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
394 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
395 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
396 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
397 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
398 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
399 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
400 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
401 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
402 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
403 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
404 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
405 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
406 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
407 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
408 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
409 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
410 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
411 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
412 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
413 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
414 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
415 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
416 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
417 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
418 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
419 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
420 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
421 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
422 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
423 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
424 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
425 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
426 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
427 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
428 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
429 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
430 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
431 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
432 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
433 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
434 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
435 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
436 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
437 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
438 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
439 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
440 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
441 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
442 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
443 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
444 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
445 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
446 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
447 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
448 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
449 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
450 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
451 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
452 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
453 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
454 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
455 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
456 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
457 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
458 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
459 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
460 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
461 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
462 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
463 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
464 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
465 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
466 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
467 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
468 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
469 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
470 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
471 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
472 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
473 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
474 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
475 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi dnmart
476 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
477 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
478 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
479 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
480 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
481 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
482 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
483 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
484 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
485 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
486 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
487 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
488 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
489 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
490 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
491 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
492 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
493 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
494 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
495 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
496 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
497 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
498 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
499 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
500 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
501 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
502 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
503 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
504 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
505 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
506 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
507 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
508 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
509 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
510 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
511 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
512 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
513 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
514 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
515 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
516 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
517 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
518 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
519 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
520 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
521 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
522 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
523 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
524 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
525 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
526 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
527 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
528 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
529 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
530 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
531 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
532 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
533 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
534 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
535 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
536 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
537 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
538 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
539 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
540 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
541 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
542 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
543 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
544 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
545 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
546 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
547 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
548 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
549 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
550 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
551 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
552 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
553 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
554 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
555 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
556 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
557 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
558 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
559 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
560 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
561 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
562 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
563 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
564 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topcare
565 01/10/2012 12.800.000 VNĐ RENHAT
Có tổng cộng 565 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED