• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 26/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 25/03/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
4 20/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 18/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 17/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 16/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
8 15/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
9 14/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
10 12/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
11 11/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
12 10/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
13 09/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
14 08/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
15 07/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
16 06/03/2015 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
17 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
18 03/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
19 02/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
20 28/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
21 27/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
22 26/02/2015 6 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
23 20/02/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
24 19/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
25 18/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
26 17/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
27 16/02/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
28 12/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
29 11/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
30 10/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
31 09/02/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienmayHungson
32 08/02/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
33 07/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
34 06/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
35 05/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
36 04/02/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
37 02/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
38 01/02/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
39 31/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
40 30/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
41 29/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
42 28/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
43 27/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
44 26/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienmayHungson
45 25/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
46 24/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vftrader
47 23/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
48 22/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ RENHAT_HANOI
49 21/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
50 20/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
51 19/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
52 18/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
53 17/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
54 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
55 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
56 14/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
57 13/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
58 12/01/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
59 10/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
60 09/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
61 08/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
62 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
63 06/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
64 05/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
65 04/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ DienmayHungson
66 03/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ RENHAT_HANOI
67 02/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
68 01/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
69 31/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
70 30/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
71 29/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
72 28/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
73 27/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
74 26/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
75 25/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
76 24/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ topmayvanphong
77 23/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
78 22/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
79 21/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
80 20/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
81 19/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
82 18/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
83 17/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
84 16/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
85 15/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
86 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
87 13/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
88 12/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
89 11/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
90 10/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
91 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
92 08/12/2014 2 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
93 06/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
94 05/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
95 04/12/2014 5 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
96 29/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
97 28/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
98 27/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
99 26/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
100 25/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
101 24/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
102 23/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
103 22/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
104 21/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
105 20/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
106 19/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
107 18/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
108 17/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
109 16/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
110 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
111 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
112 13/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
113 12/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
114 11/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
115 10/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
116 09/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
117 08/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
118 07/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
119 06/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
120 05/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
121 04/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
122 03/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
123 02/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
124 01/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
125 31/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
126 30/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
127 29/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
128 28/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
129 27/10/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
130 25/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
131 24/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
132 23/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
133 22/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
134 21/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
135 20/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
136 19/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
137 18/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
138 17/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
139 15/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
140 14/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
141 13/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
142 12/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
143 11/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
144 10/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
145 09/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
146 08/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
147 07/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
148 06/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
149 05/10/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
150 04/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
151 03/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
152 02/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
153 01/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
154 29/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
155 28/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
156 27/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
157 26/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
158 25/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
159 24/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
160 23/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
161 22/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
162 21/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
163 20/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
164 19/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
165 18/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
166 17/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
167 16/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
168 15/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
169 14/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
170 13/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
171 12/09/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
172 11/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
173 10/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
174 09/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
175 08/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
176 07/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
177 06/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
178 05/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
179 04/09/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
180 03/09/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
181 01/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
182 31/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
183 30/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
184 29/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
185 28/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
186 27/08/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ dienmayhoanghai
187 26/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
188 25/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
189 24/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
190 23/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
191 22/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
192 21/08/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
193 19/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
194 18/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ RENHAT_HANOI
195 17/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
196 16/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
197 15/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientukhanganh
198 14/08/2014 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhson
199 13/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
200 12/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
201 11/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
202 10/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
203 09/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
204 08/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
205 07/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
206 06/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
207 05/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
208 04/08/2014 2 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
209 02/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
210 01/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
211 31/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ topmayvanphong
212 30/07/2014 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
213 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
214 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
215 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
216 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
217 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
218 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
219 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
220 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
221 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
222 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
223 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
224 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ FYI
225 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
226 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
227 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
228 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
229 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
230 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
231 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
232 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
233 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
234 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
235 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
236 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
237 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
238 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
239 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
240 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
241 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
242 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
243 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
244 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
245 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
246 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
247 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
248 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
249 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
250 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
251 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
252 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
253 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
254 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
255 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
256 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
257 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
258 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
259 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
260 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
261 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
262 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
263 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
264 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
265 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
266 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
267 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
268 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
269 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
270 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
271 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
272 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
273 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
274 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
275 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
276 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
277 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
278 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
279 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
280 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
281 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
282 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
283 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
284 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
285 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
286 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
287 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
288 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
289 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
290 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
291 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
292 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
293 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
294 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
295 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
296 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
297 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
298 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
299 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
300 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
301 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
302 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
303 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
304 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
305 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
306 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
307 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
308 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
309 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
310 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
311 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
312 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
313 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
314 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
315 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
316 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
317 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
318 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
319 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
320 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
321 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
322 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
323 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
324 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
325 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
326 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
327 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
328 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
329 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
330 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
331 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
332 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
333 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
334 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
335 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
336 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
337 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
338 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
339 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
340 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
341 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
342 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
343 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
344 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ digicity
345 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
346 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
347 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
348 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
349 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
350 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
351 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
352 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
353 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
354 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
355 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
356 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
357 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
358 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
359 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
360 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
361 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
362 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
363 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
364 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
365 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
366 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
367 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
368 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
369 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
370 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
371 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
372 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
373 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
374 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
375 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
376 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
377 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
378 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
379 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
380 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
381 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
382 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ digicity
383 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
384 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
385 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
386 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
387 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ digicity
388 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
389 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
390 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
391 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
392 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
393 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
394 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
395 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
396 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
397 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
398 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
399 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
400 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
401 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
402 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
403 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
404 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
405 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
406 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
407 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
408 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
409 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
410 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
411 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
412 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
413 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
414 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
415 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
416 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
417 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
418 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
419 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
420 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
421 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
422 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
423 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
424 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
425 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
426 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
427 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
428 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
429 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
430 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
431 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
432 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
433 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
434 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
435 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
436 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
437 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
438 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
439 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
440 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
441 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
442 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
443 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
444 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
445 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
446 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
447 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
448 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
449 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
450 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
451 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
452 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
453 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
454 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
455 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
456 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
457 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
458 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
459 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
460 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
461 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
462 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
463 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
464 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
465 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
466 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
467 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
468 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
469 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
470 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
471 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
472 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
473 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
474 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
475 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
476 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
477 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
478 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
479 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
480 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
481 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
482 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
483 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
484 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
485 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
486 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
487 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
488 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
489 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
490 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
491 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
492 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
493 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
494 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
495 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
496 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
497 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
498 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
499 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
500 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
501 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
502 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
503 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
504 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
505 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
506 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
507 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
508 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
509 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
510 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
511 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
512 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
513 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
514 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
515 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
516 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
517 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
518 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
519 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
520 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
521 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
522 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
523 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
524 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
525 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
526 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
527 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
528 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
529 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
530 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
531 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
532 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
533 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
534 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
535 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
536 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
537 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
538 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
539 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
540 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
541 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
542 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
543 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
544 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
545 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
546 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
547 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
548 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
549 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
550 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
551 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
552 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
553 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
554 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
555 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
556 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
557 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
558 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
559 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
560 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
561 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
562 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
563 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
564 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
565 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
566 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
567 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giá không đổi khanganphat
568 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
569 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
570 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
571 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
572 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
573 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
574 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
575 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
576 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
577 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
578 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
579 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
580 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
581 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
582 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
583 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
584 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
585 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
586 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
587 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
588 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
589 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
590 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
591 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
592 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
593 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
594 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
595 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
596 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
597 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
598 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
599 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
600 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
601 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
602 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
603 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
604 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
605 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
606 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
607 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
608 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
609 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
610 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
611 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
612 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
613 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
614 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
615 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
616 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
617 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
618 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
619 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
620 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
621 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
622 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
623 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
624 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
625 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
626 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
627 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
628 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
629 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
630 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
631 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
632 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
633 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
634 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
635 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
636 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
637 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
638 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
639 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
640 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
641 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
642 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
643 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
644 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
645 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
646 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
647 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
648 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
649 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
650 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
651 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
652 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
653 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
654 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dnmart
655 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
656 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
657 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
658 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
659 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
660 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
661 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
662 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
663 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
664 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
665 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
666 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
667 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
668 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
669 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
670 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
671 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
672 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
673 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
674 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
675 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
676 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
677 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
678 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
679 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
680 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
681 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
682 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
683 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
684 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
685 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
686 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
687 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
688 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
689 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
690 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
691 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
692 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
693 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
694 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
695 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
696 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
697 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
698 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
699 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
700 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
701 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
702 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
703 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
704 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
705 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
706 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
707 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
708 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
709 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
710 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
711 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
712 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
713 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
714 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
715 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
716 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
717 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
718 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
719 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
720 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
721 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
722 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
723 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
724 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
725 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
726 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
727 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
728 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
729 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
730 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
731 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
732 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
733 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
734 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
735 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
736 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
737 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
738 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
739 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
740 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
741 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
742 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
743 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topcare
744 01/10/2012 12.800.000 ₫ RENHAT
Có tổng cộng 744 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED
Từ khóa nổi bật trong tuần: màu trắng, mac, hoa dat ban, sữa dumex, song son