• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
2 21/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
3 20/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
4 19/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
5 18/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
6 17/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
7 16/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
8 15/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
9 14/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
10 13/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
11 12/09/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ FYI
12 11/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
13 10/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
14 09/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
15 08/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
16 07/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
17 06/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
18 05/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
19 04/09/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
20 03/09/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
21 01/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
22 31/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
23 30/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
24 29/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
25 28/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
26 27/08/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ dienmayhoanghai
27 26/08/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
28 25/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
29 24/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
30 23/08/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
31 22/08/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
32 21/08/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
33 19/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
34 18/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ RENHAT_HANOI
35 17/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
36 16/08/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
37 15/08/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientukhanganh
38 14/08/2014 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhson
39 13/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
40 12/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
41 11/08/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
42 10/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
43 09/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
44 08/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
45 07/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
46 06/08/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
47 05/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
48 04/08/2014 2 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
49 02/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
50 01/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
51 31/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ topmayvanphong
52 30/07/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
53 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
54 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
55 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
56 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
57 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ FYI
58 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
59 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
60 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
61 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
62 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ FYI
63 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
64 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ FYI
65 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
66 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
67 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
68 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
69 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
70 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
71 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
72 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
73 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
74 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
75 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
76 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
77 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
78 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
79 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
80 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
81 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
82 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
83 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
84 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
85 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
86 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
87 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
88 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
89 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
90 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
91 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
92 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ FYI
93 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
94 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
95 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
96 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
97 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
98 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
99 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
100 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
101 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
102 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
103 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
104 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
105 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
106 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ FYI
107 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
108 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
109 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
110 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
111 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
112 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
113 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
114 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
115 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
116 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
117 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
118 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
119 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
120 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
121 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
122 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
123 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
124 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
125 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
126 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
127 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
128 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
129 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
130 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
131 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
132 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
133 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
134 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
135 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
136 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
137 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
138 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
139 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
140 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
141 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
142 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
143 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
144 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
145 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
146 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
147 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
148 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
149 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 VNĐ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
150 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
151 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
152 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
153 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
154 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
155 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
156 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
157 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
158 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
159 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
160 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
161 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
162 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
163 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
164 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
165 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
166 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
167 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
168 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
169 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
170 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
171 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
172 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
173 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
174 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
175 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
176 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
177 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
178 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
179 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
180 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
181 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
182 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
183 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
184 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 VNĐ Giảm 615.000 VNĐ digicity
185 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
186 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
187 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
188 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
189 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
190 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
191 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
192 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
193 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
194 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
195 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
196 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
197 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
198 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
199 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
200 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
201 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
202 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
203 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
204 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
205 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
206 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
207 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
208 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
209 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
210 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
211 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
212 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
213 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
214 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
215 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
216 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
217 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
218 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
219 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
220 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
221 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
222 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ digicity
223 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
224 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
225 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
226 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
227 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ digicity
228 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
229 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
230 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
231 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
232 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
233 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
234 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
235 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
236 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
237 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
238 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
239 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
240 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
241 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
242 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
243 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
244 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
245 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
246 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
247 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
248 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
249 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
250 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
251 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
252 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
253 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
254 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
255 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
256 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
257 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
258 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
259 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
260 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
261 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
262 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
263 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
264 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
265 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
266 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
267 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 VNĐ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
268 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
269 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
270 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
271 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
272 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
273 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
274 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
275 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
276 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
277 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
278 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
279 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
280 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
281 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
282 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
283 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
284 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
285 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
286 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
287 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
288 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
289 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
290 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
291 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
292 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
293 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
294 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
295 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
296 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
297 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
298 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
299 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
300 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
301 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
302 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
303 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
304 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
305 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
306 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
307 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
308 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
309 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
310 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
311 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
312 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
313 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
314 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
315 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
316 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
317 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
318 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
319 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
320 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
321 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
322 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
323 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
324 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
325 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
326 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
327 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
328 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
329 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
330 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
331 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
332 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
333 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
334 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
335 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
336 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
337 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
338 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
339 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
340 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
341 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
342 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
343 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
344 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
345 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
346 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
347 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
348 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
349 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
350 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
351 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
352 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
353 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
354 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
355 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
356 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
357 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
358 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
359 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
360 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
361 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
362 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
363 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
364 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
365 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
366 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
367 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
368 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
369 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
370 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
371 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
372 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
373 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
374 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
375 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
376 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
377 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
378 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
379 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
380 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
381 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
382 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
383 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
384 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
385 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
386 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
387 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
388 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
389 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
390 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
391 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
392 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
393 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
394 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
395 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
396 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
397 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
398 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
399 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
400 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
401 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
402 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
403 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
404 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
405 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
406 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
407 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giá không đổi khanganphat
408 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
409 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
410 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
411 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
412 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
413 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
414 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
415 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
416 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
417 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
418 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
419 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
420 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
421 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
422 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
423 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
424 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
425 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
426 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
427 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
428 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
429 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
430 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
431 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
432 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
433 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
434 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
435 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
436 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
437 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
438 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
439 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
440 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
441 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
442 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
443 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
444 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
445 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
446 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
447 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
448 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
449 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
450 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
451 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
452 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
453 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
454 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
455 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
456 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
457 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
458 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
459 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
460 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
461 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
462 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
463 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
464 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
465 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
466 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
467 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
468 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
469 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
470 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
471 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
472 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
473 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
474 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
475 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
476 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
477 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
478 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
479 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
480 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
481 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
482 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
483 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
484 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
485 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
486 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
487 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
488 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
489 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
490 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
491 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
492 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
493 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
494 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi dnmart
495 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
496 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
497 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
498 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
499 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
500 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
501 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
502 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
503 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
504 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
505 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
506 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
507 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
508 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
509 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
510 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
511 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
512 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
513 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
514 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
515 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
516 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
517 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
518 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
519 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
520 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
521 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
522 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
523 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
524 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
525 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
526 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
527 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
528 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
529 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
530 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
531 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
532 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
533 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
534 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
535 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
536 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
537 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
538 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
539 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
540 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
541 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
542 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
543 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
544 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
545 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
546 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
547 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
548 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
549 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
550 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
551 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
552 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
553 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
554 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
555 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
556 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
557 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
558 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
559 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
560 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
561 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
562 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
563 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
564 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
565 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
566 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
567 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
568 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
569 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
570 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
571 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
572 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
573 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
574 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
575 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
576 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
577 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
578 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
579 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
580 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
581 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
582 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
583 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topcare
584 01/10/2012 12.800.000 VNĐ RENHAT
Có tổng cộng 584 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED