• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/04/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Tăng 1.020.000 VNĐ dienmayhoanghai
2 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 VNĐ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
3 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
4 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
5 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
6 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
7 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
8 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
9 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
10 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
11 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
12 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
13 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
14 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
15 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
16 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
17 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
18 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
19 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
20 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
21 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
22 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
23 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
24 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
25 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
26 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
27 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
28 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
29 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
30 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
31 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
32 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
33 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
34 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
35 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
36 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
37 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 VNĐ Giảm 615.000 VNĐ digicity
38 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
39 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
40 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
41 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
42 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
43 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
44 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
45 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
46 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
47 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
48 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
49 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
50 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
51 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
52 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
53 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
54 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
55 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
56 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
57 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
58 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
59 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
60 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
61 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
62 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
63 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
64 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
65 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
66 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
67 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
68 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
69 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
70 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
71 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
72 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
73 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
74 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
75 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ digicity
76 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
77 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
78 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
79 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
80 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ digicity
81 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
82 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
83 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
84 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
85 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
86 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
87 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
88 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
89 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
90 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
91 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
92 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
93 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
94 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
95 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
96 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
97 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
98 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
99 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
100 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
101 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
102 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
103 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
104 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
105 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
106 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
107 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
108 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
109 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
110 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
111 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
112 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
113 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
114 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
115 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
116 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
117 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
118 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
119 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
120 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 VNĐ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
121 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
122 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
123 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
124 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
125 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
126 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
127 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
128 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
129 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
130 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
131 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
132 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
133 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
134 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
135 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
136 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
137 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
138 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
139 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
140 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
141 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
142 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
143 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
144 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
145 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
146 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
147 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
148 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
149 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
150 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
151 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
152 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
153 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
154 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
155 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
156 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
157 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
158 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
159 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
160 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
161 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
162 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
163 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
164 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
165 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
166 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
167 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
168 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
169 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
170 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
171 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
172 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
173 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
174 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
175 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
176 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
177 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
178 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
179 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
180 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
181 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
182 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
183 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
184 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
185 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
186 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
187 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
188 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
189 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
190 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
191 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
192 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
193 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
194 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
195 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
196 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
197 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
198 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
199 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
200 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
201 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
202 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
203 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
204 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
205 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
206 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
207 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
208 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
209 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
210 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
211 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
212 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
213 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
214 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
215 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
216 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
217 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
218 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
219 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
220 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
221 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
222 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
223 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
224 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
225 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
226 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
227 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
228 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
229 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
230 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
231 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
232 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
233 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
234 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
235 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
236 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
237 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
238 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
239 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
240 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
241 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
242 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
243 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
244 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
245 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
246 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
247 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
248 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
249 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
250 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
251 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
252 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
253 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
254 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
255 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
256 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
257 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
258 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
259 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
260 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giá không đổi khanganphat
261 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
262 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
263 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
264 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
265 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
266 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
267 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
268 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
269 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
270 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
271 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
272 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
273 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
274 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
275 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
276 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
277 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
278 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
279 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
280 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
281 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
282 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
283 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
284 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
285 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
286 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
287 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
288 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
289 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
290 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
291 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
292 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
293 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
294 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
295 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
296 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
297 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
298 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
299 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
300 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
301 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
302 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
303 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
304 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
305 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
306 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
307 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
308 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
309 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
310 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
311 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
312 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
313 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
314 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
315 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
316 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
317 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
318 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
319 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
320 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
321 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
322 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
323 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
324 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
325 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
326 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
327 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
328 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
329 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
330 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
331 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
332 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
333 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
334 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
335 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
336 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
337 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
338 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
339 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
340 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
341 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
342 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
343 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
344 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
345 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
346 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
347 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi dnmart
348 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
349 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
350 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
351 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
352 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
353 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
354 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
355 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
356 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
357 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
358 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
359 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
360 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
361 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
362 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
363 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
364 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
365 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
366 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
367 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
368 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
369 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
370 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
371 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
372 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
373 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
374 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
375 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
376 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
377 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
378 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
379 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
380 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
381 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
382 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
383 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
384 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
385 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
386 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
387 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
388 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
389 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
390 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
391 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
392 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
393 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
394 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
395 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
396 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
397 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
398 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
399 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
400 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
401 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
402 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
403 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
404 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
405 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
406 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
407 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
408 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
409 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
410 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
411 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
412 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
413 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
414 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
415 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
416 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
417 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
418 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
419 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
420 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
421 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
422 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
423 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
424 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
425 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
426 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
427 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
428 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
429 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
430 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
431 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
432 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
433 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
434 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
435 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
436 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topcare
437 01/10/2012 12.800.000 VNĐ RENHAT
Có tổng cộng 437 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED