• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/11/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
2 27/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
3 26/11/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
4 25/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
5 24/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
6 23/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
7 22/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
8 21/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
9 20/11/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
10 19/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
11 18/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
12 17/11/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
13 16/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
14 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
15 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
16 13/11/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
17 12/11/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
18 11/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
19 10/11/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
20 09/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
21 08/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
22 07/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
23 06/11/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
24 05/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
25 04/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
26 03/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
27 02/11/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
28 01/11/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythanhtrung
29 31/10/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
30 30/10/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
31 29/10/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
32 28/10/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
33 27/10/2014 2 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
34 25/10/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
35 24/10/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
36 23/10/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
37 22/10/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
38 21/10/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
39 20/10/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
40 19/10/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
41 18/10/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
42 17/10/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
43 15/10/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
44 14/10/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
45 13/10/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
46 12/10/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
47 11/10/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
48 10/10/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
49 09/10/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
50 08/10/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythanhtrung
51 07/10/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
52 06/10/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
53 05/10/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
54 04/10/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythanhtrung
55 03/10/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
56 02/10/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
57 01/10/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
58 29/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
59 28/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
60 27/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
61 26/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythanhtrung
62 25/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
63 24/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
64 23/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
65 22/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
66 21/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
67 20/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
68 19/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
69 18/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
70 17/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
71 16/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
72 15/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
73 14/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
74 13/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
75 12/09/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ FYI
76 11/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
77 10/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
78 09/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
79 08/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
80 07/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
81 06/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
82 05/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
83 04/09/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
84 03/09/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
85 01/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
86 31/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
87 30/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
88 29/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
89 28/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
90 27/08/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ dienmayhoanghai
91 26/08/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
92 25/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
93 24/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
94 23/08/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
95 22/08/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
96 21/08/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
97 19/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
98 18/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ RENHAT_HANOI
99 17/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
100 16/08/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
101 15/08/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientukhanganh
102 14/08/2014 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhson
103 13/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
104 12/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
105 11/08/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
106 10/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
107 09/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
108 08/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
109 07/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
110 06/08/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
111 05/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
112 04/08/2014 2 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
113 02/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
114 01/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
115 31/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ topmayvanphong
116 30/07/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
117 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
118 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
119 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
120 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
121 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ FYI
122 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
123 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
124 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
125 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
126 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ FYI
127 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
128 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ FYI
129 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
130 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
131 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
132 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
133 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
134 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
135 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
136 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
137 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
138 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
139 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
140 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
141 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
142 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
143 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
144 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
145 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
146 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
147 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
148 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
149 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
150 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
151 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
152 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
153 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
154 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
155 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
156 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ FYI
157 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
158 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
159 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
160 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
161 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
162 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
163 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
164 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
165 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
166 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
167 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
168 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
169 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
170 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ FYI
171 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
172 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
173 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
174 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
175 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
176 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
177 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
178 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
179 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
180 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
181 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
182 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
183 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
184 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
185 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
186 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
187 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
188 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
189 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
190 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
191 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
192 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
193 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
194 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
195 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
196 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
197 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
198 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
199 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
200 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
201 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
202 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
203 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
204 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
205 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
206 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
207 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
208 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
209 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
210 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
211 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
212 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
213 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 VNĐ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
214 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
215 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
216 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
217 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
218 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
219 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
220 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
221 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
222 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
223 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
224 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
225 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
226 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
227 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
228 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
229 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
230 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
231 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
232 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
233 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
234 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
235 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
236 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
237 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
238 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
239 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
240 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
241 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
242 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
243 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
244 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
245 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
246 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
247 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
248 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 VNĐ Giảm 615.000 VNĐ digicity
249 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
250 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
251 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
252 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
253 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
254 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
255 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
256 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
257 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
258 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
259 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
260 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
261 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
262 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
263 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
264 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
265 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
266 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
267 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
268 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
269 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
270 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
271 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
272 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
273 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
274 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
275 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
276 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
277 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
278 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
279 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
280 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
281 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
282 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
283 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
284 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
285 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
286 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ digicity
287 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
288 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
289 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
290 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
291 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ digicity
292 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
293 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
294 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
295 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
296 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
297 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
298 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
299 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
300 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
301 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
302 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
303 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
304 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
305 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
306 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
307 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
308 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
309 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
310 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
311 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
312 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
313 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
314 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
315 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
316 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
317 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
318 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
319 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
320 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
321 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
322 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
323 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
324 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
325 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
326 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
327 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
328 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
329 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
330 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
331 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 VNĐ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
332 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
333 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
334 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
335 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
336 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
337 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
338 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
339 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
340 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
341 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
342 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
343 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
344 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
345 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
346 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
347 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
348 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
349 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
350 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
351 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
352 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
353 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
354 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
355 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
356 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
357 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
358 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
359 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
360 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
361 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
362 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
363 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
364 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
365 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
366 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
367 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
368 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
369 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
370 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
371 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
372 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
373 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
374 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
375 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
376 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
377 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
378 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
379 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
380 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
381 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
382 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
383 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
384 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
385 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
386 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
387 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
388 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
389 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
390 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
391 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
392 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
393 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
394 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
395 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
396 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
397 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
398 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
399 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
400 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
401 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
402 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
403 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
404 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
405 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
406 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
407 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
408 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
409 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
410 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
411 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
412 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
413 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
414 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
415 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
416 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
417 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
418 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
419 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
420 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
421 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
422 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
423 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
424 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
425 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
426 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
427 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
428 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
429 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
430 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
431 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
432 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
433 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
434 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
435 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
436 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
437 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
438 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
439 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
440 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
441 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
442 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
443 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
444 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
445 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
446 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
447 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
448 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
449 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
450 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
451 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
452 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
453 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
454 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
455 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
456 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
457 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
458 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
459 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
460 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
461 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
462 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
463 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
464 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
465 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
466 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
467 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
468 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
469 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
470 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
471 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giá không đổi khanganphat
472 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
473 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
474 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
475 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
476 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
477 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
478 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
479 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
480 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
481 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
482 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
483 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
484 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
485 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
486 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
487 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
488 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
489 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
490 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
491 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
492 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
493 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
494 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
495 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
496 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
497 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
498 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
499 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
500 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
501 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
502 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
503 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
504 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
505 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
506 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
507 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
508 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
509 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
510 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
511 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
512 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
513 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
514 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
515 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
516 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
517 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
518 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
519 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
520 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
521 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
522 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
523 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
524 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
525 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
526 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
527 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
528 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
529 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
530 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
531 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
532 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
533 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
534 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
535 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
536 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
537 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
538 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
539 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
540 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
541 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
542 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
543 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
544 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
545 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
546 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
547 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
548 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
549 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
550 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
551 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
552 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
553 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
554 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
555 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
556 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
557 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
558 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi dnmart
559 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
560 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
561 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
562 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
563 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
564 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
565 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
566 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
567 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
568 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
569 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
570 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
571 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
572 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
573 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
574 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
575 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
576 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
577 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
578 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
579 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
580 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
581 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
582 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
583 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
584 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
585 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
586 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
587 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
588 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
589 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
590 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
591 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
592 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
593 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
594 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
595 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
596 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
597 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
598 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
599 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
600 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
601 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
602 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
603 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
604 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
605 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
606 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
607 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
608 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
609 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
610 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
611 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
612 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
613 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
614 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
615 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
616 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
617 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
618 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
619 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
620 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
621 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
622 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
623 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
624 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
625 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
626 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
627 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
628 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
629 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
630 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
631 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
632 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
633 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
634 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
635 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
636 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
637 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
638 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
639 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
640 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
641 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
642 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
643 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
644 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
645 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
646 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
647 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topcare
648 01/10/2012 12.800.000 VNĐ RENHAT
Có tổng cộng 648 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED