• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 21/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
3 18/05/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayvico
4 17/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
5 16/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
6 15/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
7 14/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
8 13/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
9 12/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
10 11/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
11 10/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
12 07/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
13 06/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ vftrader
14 05/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
15 04/05/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
16 02/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
17 01/05/2015 5 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
18 26/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
19 25/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
20 24/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
21 23/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
22 22/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
23 21/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 4.040.000 VNĐ dienmayhoanghai
24 20/04/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ dientugiabinh
25 19/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
26 18/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
27 17/04/2015 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
28 08/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ dienmayanhngan
29 07/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
30 06/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
31 05/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
32 04/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ topmayvanphong
33 03/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
34 02/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
35 01/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
36 31/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
37 30/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
38 29/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
39 28/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
40 26/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
41 25/03/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
42 20/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
43 18/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
44 17/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
45 16/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
46 15/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
47 14/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
48 12/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
49 11/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
50 10/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
51 09/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
52 08/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
53 07/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
54 06/03/2015 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
55 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
56 03/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
57 02/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
58 28/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
59 27/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
60 26/02/2015 6 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
61 20/02/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
62 19/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
63 18/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
64 17/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
65 16/02/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
66 12/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
67 11/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
68 10/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
69 09/02/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienmayHungson
70 08/02/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
71 07/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
72 06/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
73 05/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
74 04/02/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
75 02/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
76 01/02/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
77 31/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
78 30/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
79 29/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
80 28/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
81 27/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
82 26/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienmayHungson
83 25/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
84 24/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vftrader
85 23/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
86 22/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ RENHAT_HANOI
87 21/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
88 20/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
89 19/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
90 18/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
91 17/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
92 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
93 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
94 14/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
95 13/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
96 12/01/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
97 10/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
98 09/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
99 08/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
100 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
101 06/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
102 05/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
103 04/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ DienmayHungson
104 03/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ RENHAT_HANOI
105 02/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
106 01/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
107 31/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
108 30/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
109 29/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
110 28/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
111 27/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
112 26/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
113 25/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
114 24/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ topmayvanphong
115 23/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
116 22/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
117 21/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
118 20/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
119 19/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
120 18/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
121 17/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
122 16/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
123 15/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
124 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
125 13/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
126 12/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
127 11/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
128 10/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
129 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
130 08/12/2014 2 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
131 06/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
132 05/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
133 04/12/2014 5 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
134 29/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
135 28/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
136 27/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
137 26/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
138 25/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
139 24/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
140 23/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
141 22/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
142 21/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
143 20/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
144 19/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
145 18/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
146 17/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
147 16/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
148 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
149 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
150 13/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
151 12/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
152 11/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
153 10/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
154 09/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
155 08/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
156 07/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
157 06/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
158 05/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
159 04/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
160 03/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
161 02/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
162 01/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
163 31/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
164 30/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
165 29/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
166 28/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
167 27/10/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
168 25/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
169 24/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
170 23/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
171 22/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
172 21/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
173 20/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
174 19/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
175 18/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
176 17/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
177 15/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
178 14/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
179 13/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
180 12/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
181 11/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
182 10/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
183 09/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
184 08/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
185 07/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
186 06/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
187 05/10/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
188 04/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
189 03/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
190 02/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
191 01/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
192 29/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
193 28/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
194 27/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
195 26/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
196 25/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
197 24/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
198 23/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
199 22/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
200 21/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
201 20/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
202 19/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
203 18/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
204 17/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
205 16/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
206 15/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
207 14/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
208 13/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
209 12/09/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
210 11/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
211 10/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
212 09/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
213 08/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
214 07/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
215 06/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
216 05/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
217 04/09/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
218 03/09/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
219 01/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
220 31/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
221 30/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
222 29/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
223 28/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
224 27/08/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ dienmayhoanghai
225 26/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
226 25/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
227 24/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
228 23/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
229 22/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
230 21/08/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
231 19/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
232 18/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ RENHAT_HANOI
233 17/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
234 16/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
235 15/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientukhanganh
236 14/08/2014 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhson
237 13/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
238 12/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
239 11/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
240 10/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
241 09/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
242 08/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
243 07/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
244 06/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
245 05/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
246 04/08/2014 2 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
247 02/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
248 01/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
249 31/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ topmayvanphong
250 30/07/2014 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
251 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
252 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
253 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
254 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
255 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
256 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
257 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
258 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
259 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
260 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
261 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
262 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ FYI
263 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
264 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
265 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
266 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
267 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
268 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
269 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
270 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
271 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
272 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
273 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
274 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
275 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
276 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
277 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
278 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
279 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
280 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
281 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
282 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
283 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
284 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
285 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
286 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
287 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
288 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
289 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
290 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
291 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
292 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
293 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
294 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
295 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
296 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
297 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
298 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
299 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
300 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
301 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
302 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
303 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
304 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
305 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
306 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
307 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
308 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
309 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
310 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
311 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
312 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
313 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
314 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
315 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
316 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
317 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
318 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
319 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
320 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
321 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
322 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
323 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
324 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
325 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
326 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
327 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
328 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
329 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
330 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
331 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
332 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
333 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
334 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
335 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
336 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
337 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
338 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
339 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
340 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
341 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
342 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
343 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
344 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
345 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
346 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
347 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
348 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
349 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
350 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
351 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
352 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
353 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
354 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
355 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
356 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
357 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
358 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
359 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
360 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
361 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
362 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
363 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
364 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
365 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
366 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
367 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
368 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
369 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
370 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
371 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
372 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
373 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
374 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
375 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
376 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
377 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
378 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
379 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
380 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
381 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
382 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ digicity
383 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
384 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
385 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
386 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
387 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
388 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
389 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
390 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
391 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
392 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
393 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
394 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
395 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
396 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
397 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
398 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
399 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
400 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
401 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
402 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
403 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
404 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
405 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
406 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
407 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
408 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
409 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
410 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
411 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
412 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
413 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
414 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
415 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
416 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
417 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
418 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
419 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
420 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ digicity
421 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
422 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
423 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
424 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
425 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ digicity
426 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
427 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
428 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
429 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
430 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
431 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
432 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
433 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
434 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
435 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
436 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
437 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
438 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
439 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
440 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
441 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
442 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
443 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
444 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
445 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
446 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
447 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
448 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
449 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
450 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
451 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
452 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
453 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
454 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
455 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
456 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
457 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
458 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
459 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
460 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
461 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
462 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
463 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
464 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
465 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
466 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
467 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
468 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
469 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
470 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
471 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
472 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
473 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
474 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
475 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
476 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
477 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
478 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
479 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
480 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
481 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
482 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
483 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
484 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
485 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
486 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
487 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
488 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
489 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
490 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
491 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
492 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
493 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
494 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
495 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
496 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
497 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
498 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
499 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
500 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
501 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
502 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
503 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
504 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
505 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
506 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
507 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
508 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
509 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
510 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
511 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
512 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
513 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
514 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
515 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
516 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
517 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
518 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
519 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
520 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
521 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
522 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
523 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
524 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
525 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
526 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
527 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
528 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
529 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
530 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
531 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
532 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
533 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
534 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
535 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
536 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
537 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
538 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
539 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
540 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
541 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
542 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
543 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
544 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
545 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
546 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
547 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
548 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
549 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
550 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
551 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
552 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
553 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
554 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
555 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
556 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
557 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
558 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
559 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
560 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
561 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
562 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
563 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
564 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
565 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
566 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
567 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
568 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
569 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
570 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
571 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
572 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
573 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
574 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
575 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
576 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
577 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
578 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
579 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
580 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
581 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
582 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
583 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
584 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
585 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
586 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
587 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
588 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
589 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
590 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
591 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
592 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
593 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
594 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
595 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
596 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
597 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
598 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
599 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
600 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
601 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
602 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
603 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
604 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
605 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giá không đổi khanganphat
606 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
607 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
608 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
609 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
610 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
611 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
612 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
613 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
614 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
615 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
616 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
617 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
618 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
619 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
620 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
621 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
622 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
623 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
624 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
625 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
626 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
627 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
628 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
629 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
630 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
631 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
632 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
633 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
634 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
635 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
636 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
637 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
638 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
639 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
640 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
641 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
642 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
643 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
644 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
645 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
646 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
647 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
648 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
649 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
650 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
651 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
652 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
653 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
654 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
655 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
656 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
657 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
658 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
659 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
660 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
661 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
662 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
663 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
664 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
665 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
666 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
667 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
668 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
669 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
670 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
671 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
672 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
673 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
674 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
675 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
676 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
677 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
678 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
679 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
680 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
681 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
682 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
683 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
684 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
685 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
686 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
687 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
688 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
689 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
690 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
691 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
692 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dnmart
693 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
694 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
695 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
696 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
697 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
698 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
699 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
700 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
701 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
702 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
703 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
704 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
705 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
706 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
707 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
708 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
709 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
710 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
711 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
712 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
713 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
714 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
715 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
716 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
717 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
718 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
719 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
720 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
721 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
722 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
723 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
724 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
725 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
726 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
727 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
728 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
729 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
730 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
731 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
732 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
733 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
734 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
735 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
736 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
737 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
738 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
739 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
740 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
741 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
742 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
743 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
744 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
745 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
746 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
747 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
748 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
749 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
750 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
751 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
752 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
753 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
754 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
755 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
756 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
757 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
758 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
759 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
760 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
761 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
762 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
763 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
764 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
765 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
766 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
767 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
768 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
769 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
770 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
771 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
772 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
773 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
774 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
775 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
776 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
777 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
778 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
779 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
780 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
781 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topcare
782 01/10/2012 12.800.000 ₫ RENHAT
Có tổng cộng 782 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED
Từ khóa nổi bật trong tuần: iphone, tac, ti vi, so pha, hop nhua