Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/08/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
2 28/08/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
3 27/08/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
4 25/08/2016 5 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
5 20/08/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
6 19/08/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
7 15/08/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
8 14/08/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
9 10/08/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
10 09/08/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
11 08/08/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
12 06/08/2016 12 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
13 25/07/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ topmayvanphong
14 23/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
15 22/07/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
16 20/07/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
17 18/07/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
18 17/07/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
19 13/07/2016 3 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
20 10/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
21 09/07/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
22 07/07/2016 6 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
23 01/07/2016 4 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
24 27/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
25 26/06/2016 7 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
26 19/06/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
27 15/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
28 14/06/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
29 12/06/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
30 09/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
31 08/06/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
32 06/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ topmayvanphong
33 05/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
34 04/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
35 03/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
36 02/06/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
37 31/05/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
38 29/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
39 28/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
40 26/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
41 24/05/2016 9 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
42 15/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
43 14/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
44 13/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
45 11/05/2016 5 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
46 06/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
47 05/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
48 04/05/2016 6 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
49 28/04/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
50 26/04/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
51 24/04/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
52 23/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
53 22/04/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
54 20/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
55 19/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
56 18/04/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
57 15/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
58 14/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
59 13/04/2016 57 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
60 16/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
61 15/02/2016 20 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
62 26/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
63 25/01/2016 2 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
64 23/01/2016 3 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
65 20/01/2016 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
66 19/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
67 18/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
68 17/01/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
69 15/01/2016 11 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
70 04/01/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
71 01/01/2016 2 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ kenhtv
72 30/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
73 29/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
74 28/12/2015 8 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmaytienthinh
75 20/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
76 19/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
77 18/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
78 17/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
79 16/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
80 14/12/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
81 12/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
82 11/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
83 09/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
84 07/12/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
85 06/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
86 05/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
87 03/12/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
88 02/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
89 30/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
90 29/11/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
91 26/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
92 25/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
93 24/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
94 23/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
95 21/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
96 20/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
97 19/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
98 18/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
99 17/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
100 15/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
101 14/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
102 12/11/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
103 10/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
104 09/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
105 07/11/2015 11 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ topmayvanphong
106 27/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
107 26/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
108 25/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
109 23/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
110 21/10/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
111 16/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
112 14/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
113 13/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
114 12/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
115 10/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
116 09/10/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
117 06/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
118 05/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmaytienthinh
119 04/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
120 03/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
121 02/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
122 01/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
123 29/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
124 28/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
125 27/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
126 26/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
127 25/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
128 24/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
129 23/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ dienmayhoanghai
130 22/09/2015 3 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ dienmayvn
131 19/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
132 18/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
133 17/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
134 16/09/2015 47 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
135 31/07/2015 11 ngày 8.950.000 ₫ Tăng 3.450.000 VNĐ dienmayvn
136 20/07/2015 6 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
137 14/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
138 13/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
139 12/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
140 11/07/2015 2 ngày 8.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayvn
141 09/07/2015 2 ngày 8.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayvn
142 07/07/2015 1 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ dienmayvn
143 06/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
144 05/07/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 4.950.000 VNĐ DienmayHungson
145 04/07/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
146 02/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
147 01/07/2015 10 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
148 21/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
149 20/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
150 19/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
151 18/06/2015 13 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
152 05/06/2015 3 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
153 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ topmayvanphong
154 01/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
155 31/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
156 30/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
157 29/05/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
158 25/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
159 24/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
160 23/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
161 22/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
162 21/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
163 18/05/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayvico
164 17/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
165 16/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
166 15/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
167 14/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
168 13/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
169 12/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
170 11/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
171 10/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
172 07/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
173 06/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ vftrader
174 05/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
175 04/05/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
176 02/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
177 01/05/2015 5 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
178 26/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
179 25/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
180 24/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
181 23/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
182 22/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
183 21/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 4.040.000 VNĐ dienmayhoanghai
184 20/04/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ dientugiabinh
185 19/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
186 18/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
187 17/04/2015 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
188 08/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ dienmayanhngan
189 07/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
190 06/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
191 05/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
192 04/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ topmayvanphong
193 03/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
194 02/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
195 01/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
196 31/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
197 30/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
198 29/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
199 28/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
200 26/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
201 25/03/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
202 20/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
203 18/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
204 17/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
205 16/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
206 15/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
207 14/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
208 12/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
209 11/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
210 10/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
211 09/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
212 08/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
213 07/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
214 06/03/2015 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
215 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
216 03/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
217 02/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
218 28/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
219 27/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
220 26/02/2015 6 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
221 20/02/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
222 19/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
223 18/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
224 17/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
225 16/02/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
226 12/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
227 11/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
228 10/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
229 09/02/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienmayHungson
230 08/02/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
231 07/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
232 06/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
233 05/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
234 04/02/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
235 02/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
236 01/02/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
237 31/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
238 30/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
239 29/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
240 28/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
241 27/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
242 26/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienmayHungson
243 25/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
244 24/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vftrader
245 23/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
246 22/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ RENHAT_HANOI
247 21/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
248 20/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
249 19/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
250 18/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
251 17/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
252 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
253 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
254 14/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
255 13/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
256 12/01/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
257 10/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
258 09/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
259 08/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
260 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
261 06/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
262 05/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
263 04/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ DienmayHungson
264 03/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ RENHAT_HANOI
265 02/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
266 01/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
267 31/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
268 30/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
269 29/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
270 28/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
271 27/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
272 26/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
273 25/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
274 24/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ topmayvanphong
275 23/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
276 22/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
277 21/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
278 20/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
279 19/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
280 18/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
281 17/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
282 16/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
283 15/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
284 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
285 13/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
286 12/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
287 11/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
288 10/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
289 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
290 08/12/2014 2 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
291 06/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
292 05/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
293 04/12/2014 5 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
294 29/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
295 28/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
296 27/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
297 26/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
298 25/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
299 24/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
300 23/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
301 22/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
302 21/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
303 20/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
304 19/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
305 18/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
306 17/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
307 16/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
308 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
309 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
310 13/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
311 12/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
312 11/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
313 10/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
314 09/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
315 08/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
316 07/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
317 06/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
318 05/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
319 04/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
320 03/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
321 02/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
322 01/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
323 31/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
324 30/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
325 29/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
326 28/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
327 27/10/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
328 25/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
329 24/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
330 23/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
331 22/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
332 21/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
333 20/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
334 19/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
335 18/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
336 17/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
337 15/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
338 14/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
339 13/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
340 12/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
341 11/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
342 10/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
343 09/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
344 08/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
345 07/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
346 06/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
347 05/10/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
348 04/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
349 03/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
350 02/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
351 01/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
352 29/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
353 28/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
354 27/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
355 26/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
356 25/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
357 24/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
358 23/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
359 22/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
360 21/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
361 20/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
362 19/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
363 18/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
364 17/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
365 16/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
366 15/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
367 14/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
368 13/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
369 12/09/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
370 11/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
371 10/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
372 09/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
373 08/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
374 07/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
375 06/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
376 05/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
377 04/09/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
378 03/09/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
379 01/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
380 31/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
381 30/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
382 29/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
383 28/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
384 27/08/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ dienmayhoanghai
385 26/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
386 25/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
387 24/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
388 23/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
389 22/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
390 21/08/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
391 19/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
392 18/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ RENHAT_HANOI
393 17/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
394 16/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
395 15/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientukhanganh
396 14/08/2014 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhson
397 13/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
398 12/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
399 11/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
400 10/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
401 09/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
402 08/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
403 07/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
404 06/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
405 05/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
406 04/08/2014 2 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
407 02/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
408 01/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
409 31/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ topmayvanphong
410 30/07/2014 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
411 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
412 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
413 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
414 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
415 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
416 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
417 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
418 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
419 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
420 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
421 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
422 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ FYI
423 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
424 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
425 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
426 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
427 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
428 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
429 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
430 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
431 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
432 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
433 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
434 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
435 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
436 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
437 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
438 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
439 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
440 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
441 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
442 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
443 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
444 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
445 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
446 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
447 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
448 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
449 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
450 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
451 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
452 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
453 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
454 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
455 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
456 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
457 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
458 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
459 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
460 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
461 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
462 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
463 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
464 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
465 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
466 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
467 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
468 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
469 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
470 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
471 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
472 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
473 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
474 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
475 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
476 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
477 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
478 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
479 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
480 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
481 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
482 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
483 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
484 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
485 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
486 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
487 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
488 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
489 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
490 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
491 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
492 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
493 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
494 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
495 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
496 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
497 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
498 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
499 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
500 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
501 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
502 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
503 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
504 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
505 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
506 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
507 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
508 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
509 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
510 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
511 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
512 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
513 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
514 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
515 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
516 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
517 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
518 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
519 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
520 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
521 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
522 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
523 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
524 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
525 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
526 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
527 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
528 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
529 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
530 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
531 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
532 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
533 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
534 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
535 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
536 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
537 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
538 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
539 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
540 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
541 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
542 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ digicity
543 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
544 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
545 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
546 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
547 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
548 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
549 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
550 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
551 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
552 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
553 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
554 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
555 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
556 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
557 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
558 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
559 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
560 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
561 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
562 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
563 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
564 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
565 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
566 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
567 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
568 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
569 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
570 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
571 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
572 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
573 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
574 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
575 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
576 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
577 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
578 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
579 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
580 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ digicity
581 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
582 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
583 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
584 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
585 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ digicity
586 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
587 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
588 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
589 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
590 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
591 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
592 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
593 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
594 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
595 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
596 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
597 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
598 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
599 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
600 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
601 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
602 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
603 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
604 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
605 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
606 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
607 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
608 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
609 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
610 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
611 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
612 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
613 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
614 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
615 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
616 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
617 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
618 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
619 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
620 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
621 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
622 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
623 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
624 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
625 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
626 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
627 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
628 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
629 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
630 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
631 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
632 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
633 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
634 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
635 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
636 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
637 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
638 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
639 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
640 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
641 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
642 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
643 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
644 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
645 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
646 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
647 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
648 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
649 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
650 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
651 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
652 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
653 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
654 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
655 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
656 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
657 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
658 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
659 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
660 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
661 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
662 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
663 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
664 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
665 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
666 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
667 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
668 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
669 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
670 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
671 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
672 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
673 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
674 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
675 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
676 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
677 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
678 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
679 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
680 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
681 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
682 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
683 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
684 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
685 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
686 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
687 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
688 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
689 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
690 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
691 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
692 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
693 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
694 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
695 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
696 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
697 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
698 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
699 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
700 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
701 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
702 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
703 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
704 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
705 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
706 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
707 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
708 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
709 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
710 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
711 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
712 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
713 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
714 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
715 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
716 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
717 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
718 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
719 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
720 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
721 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
722 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
723 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
724 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
725 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
726 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
727 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
728 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
729 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
730 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
731 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
732 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
733 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
734 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
735 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
736 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
737 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
738 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
739 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
740 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
741 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
742 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
743 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
744 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
745 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
746 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
747 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
748 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
749 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
750 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
751 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
752 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
753 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
754 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
755 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
756 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
757 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
758 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
759 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
760 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
761 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
762 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
763 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
764 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
765 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giá không đổi khanganphat
766 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
767 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
768 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
769 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
770 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
771 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
772 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
773 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
774 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
775 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
776 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
777 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
778 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
779 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
780 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
781 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
782 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
783 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
784 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
785 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
786 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
787 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
788 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
789 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
790 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
791 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
792 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
793 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
794 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
795 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
796 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
797 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
798 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
799 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
800 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
801 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
802 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
803 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
804 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
805 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
806 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
807 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
808 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
809 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
810 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
811 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
812 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
813 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
814 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
815 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
816 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
817 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
818 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
819 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
820 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
821 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
822 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
823 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
824 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
825 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
826 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
827 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
828 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
829 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
830 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
831 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
832 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
833 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
834 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
835 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
836 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
837 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
838 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
839 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
840 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
841 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
842 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
843 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
844 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
845 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
846 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
847 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
848 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
849 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
850 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
851 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
852 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dnmart
853 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
854 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
855 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
856 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
857 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
858 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
859 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
860 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
861 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
862 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
863 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
864 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
865 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
866 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
867 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
868 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
869 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
870 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
871 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
872 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
873 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
874 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
875 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
876 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
877 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
878 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
879 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
880 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
881 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
882 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
883 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
884 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
885 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
886 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
887 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
888 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
889 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
890 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
891 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
892 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
893 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
894 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
895 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
896 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
897 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
898 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
899 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
900 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
901 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
902 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
903 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
904 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
905 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
906 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
907 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
908 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
909 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
910 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
911 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
912 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
913 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
914 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
915 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
916 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
917 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
918 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
919 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
920 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
921 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
922 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
923 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
924 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
925 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
926 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
927 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
928 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
929 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
930 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
931 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
932 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
933 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
934 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
935 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
936 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
937 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
938 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
939 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
940 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
941 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topcare
942 01/10/2012 12.800.000 ₫ RENHAT
Có tổng cộng 942 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.