Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
2 28/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
3 26/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
4 24/05/2016 9 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
5 15/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 14/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
7 13/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
8 11/05/2016 5 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
9 06/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
10 05/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
11 04/05/2016 6 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
12 28/04/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
13 26/04/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
14 24/04/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
15 23/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
16 22/04/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
17 20/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
18 19/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
19 18/04/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
20 15/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
21 14/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
22 13/04/2016 57 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
23 16/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
24 15/02/2016 20 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
25 26/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
26 25/01/2016 2 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
27 23/01/2016 3 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
28 20/01/2016 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
29 19/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
30 18/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
31 17/01/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
32 15/01/2016 11 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
33 04/01/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
34 01/01/2016 2 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ kenhtv
35 30/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
36 29/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
37 28/12/2015 8 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmaytienthinh
38 20/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
39 19/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
40 18/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
41 17/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
42 16/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
43 14/12/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
44 12/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
45 11/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
46 09/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
47 07/12/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
48 06/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
49 05/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
50 03/12/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
51 02/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
52 30/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
53 29/11/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
54 26/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
55 25/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
56 24/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
57 23/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
58 21/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
59 20/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
60 19/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
61 18/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
62 17/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
63 15/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
64 14/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
65 12/11/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
66 10/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
67 09/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
68 07/11/2015 11 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ topmayvanphong
69 27/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
70 26/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
71 25/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
72 23/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
73 21/10/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
74 16/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
75 14/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
76 13/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
77 12/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
78 10/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
79 09/10/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
80 06/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
81 05/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmaytienthinh
82 04/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
83 03/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
84 02/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
85 01/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
86 29/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
87 28/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
88 27/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
89 26/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
90 25/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
91 24/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
92 23/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ dienmayhoanghai
93 22/09/2015 3 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ dienmayvn
94 19/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
95 18/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
96 17/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
97 16/09/2015 47 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
98 31/07/2015 11 ngày 8.950.000 ₫ Tăng 3.450.000 VNĐ dienmayvn
99 20/07/2015 6 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
100 14/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
101 13/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
102 12/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
103 11/07/2015 2 ngày 8.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayvn
104 09/07/2015 2 ngày 8.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayvn
105 07/07/2015 1 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ dienmayvn
106 06/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
107 05/07/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 4.950.000 VNĐ DienmayHungson
108 04/07/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
109 02/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
110 01/07/2015 10 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
111 21/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
112 20/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
113 19/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
114 18/06/2015 13 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
115 05/06/2015 3 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
116 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ topmayvanphong
117 01/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
118 31/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
119 30/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
120 29/05/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
121 25/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
122 24/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
123 23/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
124 22/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
125 21/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
126 18/05/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayvico
127 17/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
128 16/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
129 15/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
130 14/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
131 13/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
132 12/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
133 11/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
134 10/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
135 07/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
136 06/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ vftrader
137 05/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
138 04/05/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
139 02/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
140 01/05/2015 5 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
141 26/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
142 25/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
143 24/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
144 23/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
145 22/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
146 21/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 4.040.000 VNĐ dienmayhoanghai
147 20/04/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ dientugiabinh
148 19/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
149 18/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
150 17/04/2015 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
151 08/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ dienmayanhngan
152 07/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
153 06/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
154 05/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
155 04/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ topmayvanphong
156 03/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
157 02/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
158 01/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
159 31/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
160 30/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
161 29/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
162 28/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
163 26/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
164 25/03/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
165 20/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
166 18/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
167 17/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
168 16/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
169 15/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
170 14/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
171 12/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
172 11/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
173 10/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
174 09/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
175 08/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
176 07/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
177 06/03/2015 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
178 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
179 03/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
180 02/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
181 28/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
182 27/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
183 26/02/2015 6 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
184 20/02/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
185 19/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
186 18/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
187 17/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
188 16/02/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
189 12/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
190 11/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
191 10/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
192 09/02/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienmayHungson
193 08/02/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
194 07/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
195 06/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
196 05/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
197 04/02/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
198 02/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
199 01/02/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
200 31/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
201 30/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
202 29/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
203 28/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
204 27/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
205 26/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienmayHungson
206 25/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
207 24/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vftrader
208 23/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
209 22/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ RENHAT_HANOI
210 21/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
211 20/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
212 19/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
213 18/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
214 17/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
215 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
216 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
217 14/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
218 13/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
219 12/01/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
220 10/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
221 09/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
222 08/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
223 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
224 06/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
225 05/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
226 04/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ DienmayHungson
227 03/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ RENHAT_HANOI
228 02/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
229 01/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
230 31/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
231 30/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
232 29/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
233 28/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
234 27/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
235 26/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
236 25/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
237 24/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ topmayvanphong
238 23/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
239 22/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
240 21/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
241 20/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
242 19/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
243 18/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
244 17/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
245 16/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
246 15/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
247 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
248 13/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
249 12/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
250 11/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
251 10/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
252 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
253 08/12/2014 2 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
254 06/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
255 05/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
256 04/12/2014 5 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
257 29/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
258 28/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
259 27/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
260 26/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
261 25/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
262 24/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
263 23/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
264 22/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
265 21/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
266 20/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
267 19/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
268 18/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
269 17/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
270 16/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
271 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
272 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
273 13/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
274 12/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
275 11/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
276 10/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
277 09/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
278 08/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
279 07/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
280 06/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
281 05/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
282 04/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
283 03/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
284 02/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
285 01/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
286 31/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
287 30/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
288 29/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
289 28/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
290 27/10/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
291 25/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
292 24/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
293 23/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
294 22/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
295 21/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
296 20/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
297 19/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
298 18/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
299 17/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
300 15/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
301 14/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
302 13/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
303 12/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
304 11/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
305 10/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
306 09/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
307 08/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
308 07/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
309 06/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
310 05/10/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
311 04/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
312 03/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
313 02/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
314 01/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
315 29/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
316 28/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
317 27/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
318 26/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
319 25/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
320 24/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
321 23/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
322 22/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
323 21/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
324 20/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
325 19/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
326 18/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
327 17/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
328 16/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
329 15/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
330 14/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
331 13/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
332 12/09/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
333 11/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
334 10/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
335 09/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
336 08/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
337 07/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
338 06/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
339 05/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
340 04/09/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
341 03/09/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
342 01/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
343 31/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
344 30/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
345 29/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
346 28/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
347 27/08/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ dienmayhoanghai
348 26/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
349 25/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
350 24/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
351 23/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
352 22/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
353 21/08/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
354 19/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
355 18/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ RENHAT_HANOI
356 17/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
357 16/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
358 15/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientukhanganh
359 14/08/2014 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhson
360 13/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
361 12/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
362 11/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
363 10/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
364 09/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
365 08/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
366 07/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
367 06/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
368 05/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
369 04/08/2014 2 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
370 02/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
371 01/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
372 31/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ topmayvanphong
373 30/07/2014 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
374 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
375 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
376 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
377 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
378 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
379 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
380 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
381 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
382 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
383 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
384 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
385 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ FYI
386 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
387 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
388 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
389 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
390 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
391 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
392 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
393 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
394 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
395 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
396 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
397 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
398 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
399 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
400 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
401 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
402 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
403 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
404 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
405 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
406 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
407 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
408 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
409 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
410 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
411 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
412 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
413 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
414 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
415 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
416 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
417 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
418 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
419 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
420 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
421 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
422 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
423 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
424 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
425 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
426 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
427 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
428 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
429 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
430 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
431 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
432 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
433 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
434 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
435 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
436 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
437 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
438 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
439 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
440 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
441 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
442 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
443 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
444 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
445 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
446 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
447 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
448 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
449 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
450 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
451 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
452 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
453 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
454 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
455 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
456 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
457 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
458 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
459 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
460 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
461 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
462 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
463 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
464 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
465 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
466 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
467 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
468 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
469 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
470 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
471 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
472 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
473 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
474 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
475 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
476 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
477 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
478 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
479 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
480 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
481 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
482 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
483 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
484 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
485 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
486 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
487 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
488 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
489 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
490 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
491 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
492 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
493 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
494 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
495 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
496 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
497 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
498 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
499 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
500 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
501 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
502 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
503 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
504 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
505 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ digicity
506 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
507 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
508 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
509 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
510 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
511 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
512 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
513 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
514 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
515 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
516 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
517 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
518 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
519 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
520 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
521 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
522 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
523 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
524 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
525 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
526 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
527 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
528 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
529 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
530 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
531 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
532 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
533 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
534 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
535 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
536 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
537 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
538 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
539 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
540 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
541 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
542 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
543 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ digicity
544 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
545 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
546 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
547 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
548 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ digicity
549 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
550 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
551 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
552 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
553 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
554 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
555 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
556 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
557 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
558 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
559 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
560 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
561 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
562 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
563 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
564 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
565 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
566 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
567 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
568 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
569 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
570 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
571 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
572 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
573 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
574 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
575 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
576 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
577 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
578 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
579 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
580 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
581 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
582 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
583 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
584 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
585 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
586 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
587 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
588 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
589 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
590 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
591 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
592 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
593 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
594 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
595 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
596 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
597 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
598 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
599 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
600 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
601 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
602 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
603 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
604 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
605 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
606 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
607 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
608 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
609 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
610 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
611 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
612 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
613 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
614 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
615 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
616 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
617 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
618 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
619 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
620 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
621 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
622 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
623 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
624 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
625 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
626 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
627 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
628 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
629 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
630 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
631 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
632 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
633 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
634 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
635 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
636 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
637 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
638 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
639 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
640 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
641 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
642 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
643 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
644 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
645 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
646 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
647 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
648 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
649 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
650 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
651 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
652 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
653 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
654 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
655 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
656 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
657 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
658 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
659 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
660 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
661 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
662 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
663 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
664 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
665 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
666 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
667 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
668 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
669 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
670 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
671 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
672 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
673 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
674 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
675 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
676 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
677 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
678 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
679 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
680 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
681 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
682 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
683 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
684 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
685 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
686 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
687 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
688 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
689 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
690 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
691 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
692 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
693 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
694 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
695 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
696 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
697 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
698 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
699 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
700 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
701 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
702 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
703 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
704 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
705 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
706 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
707 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
708 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
709 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
710 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
711 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
712 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
713 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
714 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
715 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
716 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
717 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
718 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
719 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
720 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
721 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
722 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
723 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
724 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
725 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
726 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
727 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
728 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giá không đổi khanganphat
729 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
730 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
731 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
732 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
733 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
734 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
735 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
736 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
737 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
738 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
739 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
740 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
741 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
742 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
743 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
744 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
745 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
746 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
747 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
748 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
749 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
750 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
751 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
752 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
753 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
754 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
755 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
756 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
757 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
758 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
759 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
760 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
761 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
762 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
763 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
764 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
765 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
766 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
767 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
768 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
769 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
770 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
771 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
772 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
773 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
774 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
775 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
776 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
777 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
778 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
779 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
780 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
781 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
782 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
783 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
784 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
785 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
786 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
787 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
788 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
789 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
790 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
791 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
792 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
793 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
794 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
795 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
796 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
797 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
798 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
799 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
800 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
801 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
802 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
803 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
804 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
805 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
806 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
807 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
808 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
809 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
810 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
811 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
812 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
813 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
814 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
815 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dnmart
816 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
817 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
818 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
819 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
820 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
821 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
822 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
823 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
824 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
825 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
826 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
827 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
828 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
829 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
830 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
831 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
832 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
833 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
834 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
835 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
836 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
837 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
838 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
839 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
840 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
841 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
842 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
843 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
844 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
845 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
846 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
847 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
848 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
849 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
850 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
851 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
852 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
853 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
854 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
855 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
856 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
857 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
858 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
859 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
860 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
861 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
862 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
863 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
864 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
865 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
866 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
867 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
868 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
869 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
870 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
871 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
872 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
873 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
874 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
875 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
876 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
877 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
878 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
879 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
880 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
881 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
882 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
883 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
884 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
885 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
886 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
887 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
888 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
889 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
890 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
891 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
892 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
893 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
894 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
895 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
896 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
897 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
898 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
899 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
900 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
901 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
902 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
903 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
904 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topcare
905 01/10/2012 12.800.000 ₫ RENHAT
Có tổng cộng 905 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.