Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/09/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ topmayvanphong
2 25/09/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
3 21/09/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
4 19/09/2016 5 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
5 14/09/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
6 13/09/2016 3 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
7 10/09/2016 5 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
8 05/09/2016 4 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
9 01/09/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
10 29/08/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
11 28/08/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
12 27/08/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
13 25/08/2016 5 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
14 20/08/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
15 19/08/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
16 15/08/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
17 14/08/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
18 10/08/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
19 09/08/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
20 08/08/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
21 06/08/2016 12 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
22 25/07/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ topmayvanphong
23 23/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
24 22/07/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
25 20/07/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
26 18/07/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
27 17/07/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
28 13/07/2016 3 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
29 10/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
30 09/07/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
31 07/07/2016 6 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
32 01/07/2016 4 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
33 27/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
34 26/06/2016 7 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
35 19/06/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
36 15/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
37 14/06/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
38 12/06/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
39 09/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
40 08/06/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
41 06/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ topmayvanphong
42 05/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
43 04/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
44 03/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
45 02/06/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
46 31/05/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
47 29/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
48 28/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
49 26/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
50 24/05/2016 9 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
51 15/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
52 14/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
53 13/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
54 11/05/2016 5 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
55 06/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
56 05/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
57 04/05/2016 6 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
58 28/04/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
59 26/04/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
60 24/04/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
61 23/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
62 22/04/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
63 20/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
64 19/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
65 18/04/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
66 15/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
67 14/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
68 13/04/2016 57 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
69 16/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
70 15/02/2016 20 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
71 26/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
72 25/01/2016 2 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
73 23/01/2016 3 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
74 20/01/2016 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
75 19/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
76 18/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
77 17/01/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
78 15/01/2016 11 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
79 04/01/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
80 01/01/2016 2 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ kenhtv
81 30/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
82 29/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
83 28/12/2015 8 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmaytienthinh
84 20/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
85 19/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
86 18/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
87 17/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
88 16/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
89 14/12/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
90 12/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
91 11/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
92 09/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
93 07/12/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
94 06/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
95 05/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
96 03/12/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
97 02/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
98 30/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
99 29/11/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
100 26/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
101 25/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
102 24/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
103 23/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
104 21/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
105 20/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
106 19/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
107 18/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
108 17/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
109 15/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
110 14/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
111 12/11/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
112 10/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
113 09/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
114 07/11/2015 11 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ topmayvanphong
115 27/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
116 26/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
117 25/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
118 23/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
119 21/10/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
120 16/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
121 14/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
122 13/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
123 12/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
124 10/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
125 09/10/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
126 06/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
127 05/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmaytienthinh
128 04/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
129 03/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
130 02/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
131 01/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
132 29/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
133 28/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
134 27/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
135 26/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
136 25/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
137 24/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
138 23/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ dienmayhoanghai
139 22/09/2015 3 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ dienmayvn
140 19/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
141 18/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
142 17/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
143 16/09/2015 47 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
144 31/07/2015 11 ngày 8.950.000 ₫ Tăng 3.450.000 VNĐ dienmayvn
145 20/07/2015 6 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
146 14/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
147 13/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
148 12/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
149 11/07/2015 2 ngày 8.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayvn
150 09/07/2015 2 ngày 8.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayvn
151 07/07/2015 1 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ dienmayvn
152 06/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
153 05/07/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 4.950.000 VNĐ DienmayHungson
154 04/07/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
155 02/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
156 01/07/2015 10 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
157 21/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
158 20/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
159 19/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
160 18/06/2015 13 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
161 05/06/2015 3 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
162 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ topmayvanphong
163 01/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
164 31/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
165 30/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
166 29/05/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
167 25/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
168 24/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
169 23/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
170 22/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
171 21/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
172 18/05/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayvico
173 17/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
174 16/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
175 15/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
176 14/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
177 13/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
178 12/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
179 11/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
180 10/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
181 07/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
182 06/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ vftrader
183 05/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
184 04/05/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
185 02/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
186 01/05/2015 5 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
187 26/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
188 25/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
189 24/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
190 23/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
191 22/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
192 21/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 4.040.000 VNĐ dienmayhoanghai
193 20/04/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ dientugiabinh
194 19/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
195 18/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
196 17/04/2015 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
197 08/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ dienmayanhngan
198 07/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
199 06/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
200 05/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
201 04/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ topmayvanphong
202 03/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
203 02/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
204 01/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
205 31/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
206 30/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
207 29/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
208 28/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
209 26/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
210 25/03/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
211 20/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
212 18/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
213 17/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
214 16/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
215 15/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
216 14/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
217 12/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
218 11/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
219 10/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
220 09/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
221 08/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
222 07/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
223 06/03/2015 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
224 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
225 03/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
226 02/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
227 28/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
228 27/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
229 26/02/2015 6 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
230 20/02/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
231 19/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
232 18/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
233 17/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
234 16/02/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
235 12/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
236 11/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
237 10/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
238 09/02/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienmayHungson
239 08/02/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
240 07/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
241 06/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
242 05/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
243 04/02/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
244 02/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
245 01/02/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
246 31/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
247 30/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
248 29/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
249 28/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
250 27/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
251 26/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienmayHungson
252 25/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
253 24/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vftrader
254 23/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
255 22/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ RENHAT_HANOI
256 21/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
257 20/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
258 19/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
259 18/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
260 17/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
261 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
262 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
263 14/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
264 13/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
265 12/01/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
266 10/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
267 09/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
268 08/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
269 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
270 06/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
271 05/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
272 04/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ DienmayHungson
273 03/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ RENHAT_HANOI
274 02/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
275 01/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
276 31/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
277 30/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
278 29/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
279 28/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
280 27/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
281 26/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
282 25/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
283 24/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ topmayvanphong
284 23/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
285 22/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
286 21/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
287 20/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
288 19/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
289 18/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
290 17/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
291 16/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
292 15/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
293 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
294 13/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
295 12/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
296 11/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
297 10/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
298 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
299 08/12/2014 2 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
300 06/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
301 05/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
302 04/12/2014 5 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
303 29/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
304 28/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
305 27/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
306 26/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
307 25/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
308 24/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
309 23/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
310 22/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
311 21/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
312 20/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
313 19/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
314 18/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
315 17/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
316 16/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
317 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
318 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
319 13/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
320 12/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
321 11/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
322 10/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
323 09/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
324 08/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
325 07/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
326 06/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
327 05/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
328 04/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
329 03/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
330 02/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
331 01/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
332 31/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
333 30/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
334 29/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
335 28/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
336 27/10/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
337 25/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
338 24/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
339 23/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
340 22/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
341 21/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
342 20/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
343 19/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
344 18/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
345 17/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
346 15/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
347 14/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
348 13/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
349 12/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
350 11/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
351 10/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
352 09/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
353 08/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
354 07/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
355 06/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
356 05/10/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
357 04/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
358 03/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
359 02/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
360 01/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
361 29/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
362 28/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
363 27/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
364 26/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
365 25/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
366 24/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
367 23/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
368 22/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
369 21/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
370 20/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
371 19/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
372 18/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
373 17/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
374 16/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
375 15/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
376 14/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
377 13/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
378 12/09/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
379 11/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
380 10/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
381 09/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
382 08/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
383 07/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
384 06/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
385 05/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
386 04/09/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
387 03/09/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
388 01/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
389 31/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
390 30/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
391 29/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
392 28/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
393 27/08/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ dienmayhoanghai
394 26/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
395 25/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
396 24/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
397 23/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
398 22/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
399 21/08/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
400 19/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
401 18/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ RENHAT_HANOI
402 17/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
403 16/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
404 15/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientukhanganh
405 14/08/2014 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhson
406 13/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
407 12/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
408 11/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
409 10/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
410 09/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
411 08/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
412 07/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
413 06/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
414 05/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
415 04/08/2014 2 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
416 02/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
417 01/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
418 31/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ topmayvanphong
419 30/07/2014 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
420 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
421 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
422 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
423 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
424 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
425 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
426 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
427 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
428 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
429 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
430 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
431 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ FYI
432 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
433 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
434 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
435 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
436 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
437 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
438 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
439 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
440 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
441 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
442 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
443 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
444 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
445 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
446 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
447 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
448 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
449 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
450 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
451 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
452 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
453 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
454 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
455 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
456 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
457 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
458 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
459 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
460 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
461 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
462 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
463 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
464 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
465 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
466 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
467 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
468 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
469 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
470 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
471 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
472 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
473 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
474 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
475 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
476 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
477 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
478 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
479 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
480 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
481 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
482 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
483 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
484 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
485 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
486 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
487 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
488 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
489 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
490 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
491 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
492 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
493 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
494 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
495 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
496 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
497 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
498 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
499 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
500 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
501 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
502 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
503 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
504 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
505 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
506 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
507 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
508 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
509 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
510 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
511 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
512 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
513 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
514 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
515 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
516 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
517 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
518 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
519 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
520 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
521 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
522 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
523 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
524 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
525 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
526 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
527 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
528 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
529 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
530 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
531 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
532 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
533 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
534 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
535 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
536 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
537 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
538 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
539 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
540 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
541 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
542 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
543 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
544 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
545 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
546 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
547 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
548 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
549 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
550 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
551 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ digicity
552 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
553 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
554 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
555 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
556 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
557 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
558 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
559 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
560 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
561 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
562 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
563 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
564 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
565 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
566 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
567 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
568 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
569 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
570 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
571 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
572 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
573 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
574 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
575 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
576 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
577 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
578 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
579 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
580 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
581 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
582 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
583 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
584 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
585 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
586 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
587 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
588 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
589 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ digicity
590 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
591 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
592 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
593 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
594 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ digicity
595 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
596 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
597 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
598 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
599 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
600 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
601 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
602 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
603 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
604 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
605 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
606 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
607 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
608 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
609 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
610 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
611 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
612 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
613 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
614 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
615 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
616 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
617 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
618 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
619 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
620 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
621 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
622 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
623 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
624 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
625 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
626 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
627 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
628 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
629 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
630 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
631 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
632 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
633 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
634 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
635 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
636 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
637 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
638 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
639 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
640 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
641 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
642 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
643 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
644 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
645 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
646 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
647 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
648 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
649 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
650 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
651 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
652 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
653 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
654 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
655 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
656 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
657 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
658 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
659 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
660 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
661 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
662 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
663 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
664 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
665 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
666 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
667 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
668 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
669 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
670 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
671 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
672 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
673 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
674 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
675 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
676 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
677 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
678 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
679 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
680 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
681 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
682 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
683 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
684 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
685 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
686 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
687 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
688 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
689 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
690 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
691 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
692 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
693 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
694 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
695 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
696 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
697 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
698 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
699 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
700 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
701 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
702 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
703 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
704 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
705 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
706 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
707 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
708 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
709 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
710 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
711 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
712 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
713 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
714 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
715 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
716 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
717 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
718 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
719 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
720 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
721 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
722 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
723 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
724 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
725 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
726 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
727 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
728 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
729 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
730 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
731 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
732 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
733 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
734 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
735 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
736 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
737 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
738 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
739 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
740 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
741 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
742 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
743 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
744 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
745 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
746 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
747 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
748 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
749 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
750 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
751 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
752 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
753 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
754 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
755 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
756 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
757 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
758 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
759 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
760 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
761 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
762 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
763 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
764 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
765 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
766 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
767 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
768 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
769 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
770 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
771 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
772 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
773 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
774 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giá không đổi khanganphat
775 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
776 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
777 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
778 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
779 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
780 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
781 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
782 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
783 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
784 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
785 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
786 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
787 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
788 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
789 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
790 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
791 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
792 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
793 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
794 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
795 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
796 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
797 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
798 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
799 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
800 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
801 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
802 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
803 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
804 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
805 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
806 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
807 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
808 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
809 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
810 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
811 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
812 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
813 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
814 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
815 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
816 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
817 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
818 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
819 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
820 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
821 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
822 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
823 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
824 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
825 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
826 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
827 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
828 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
829 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
830 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
831 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
832 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
833 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
834 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
835 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
836 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
837 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
838 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
839 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
840 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
841 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
842 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
843 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
844 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
845 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
846 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
847 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
848 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
849 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
850 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
851 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
852 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
853 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
854 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
855 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
856 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
857 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
858 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
859 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
860 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
861 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dnmart
862 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
863 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
864 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
865 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
866 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
867 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
868 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
869 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
870 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
871 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
872 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
873 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
874 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
875 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
876 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
877 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
878 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
879 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
880 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
881 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
882 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
883 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
884 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
885 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
886 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
887 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
888 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
889 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
890 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
891 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
892 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
893 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
894 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
895 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
896 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
897 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
898 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
899 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
900 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
901 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
902 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
903 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
904 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
905 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
906 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
907 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
908 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
909 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
910 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
911 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
912 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
913 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
914 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
915 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
916 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
917 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
918 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
919 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
920 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
921 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
922 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
923 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
924 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
925 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
926 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
927 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
928 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
929 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
930 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
931 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
932 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
933 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
934 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
935 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
936 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
937 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
938 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
939 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
940 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
941 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
942 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
943 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
944 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
945 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
946 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
947 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
948 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
949 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
950 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topcare
951 01/10/2012 12.800.000 ₫ RENHAT
Có tổng cộng 951 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.