Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/11/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
2 29/11/2016 8 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
3 21/11/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 20/11/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
5 16/11/2016 16 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
6 31/10/2016 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
7 30/10/2016 12 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
8 18/10/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
9 17/10/2016 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
10 16/10/2016 5 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
11 11/10/2016 6 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
12 05/10/2016 4 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ topmayvanphong
13 01/10/2016 5 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
14 26/09/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ topmayvanphong
15 25/09/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
16 21/09/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
17 19/09/2016 5 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
18 14/09/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
19 13/09/2016 3 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
20 10/09/2016 5 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
21 05/09/2016 4 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
22 01/09/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
23 29/08/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
24 28/08/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
25 27/08/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
26 25/08/2016 5 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
27 20/08/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
28 19/08/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
29 15/08/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
30 14/08/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
31 10/08/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
32 09/08/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
33 08/08/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
34 06/08/2016 12 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
35 25/07/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ topmayvanphong
36 23/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
37 22/07/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
38 20/07/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
39 18/07/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
40 17/07/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
41 13/07/2016 3 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
42 10/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
43 09/07/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
44 07/07/2016 6 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
45 01/07/2016 4 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
46 27/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
47 26/06/2016 7 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
48 19/06/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
49 15/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
50 14/06/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
51 12/06/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
52 09/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
53 08/06/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
54 06/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ topmayvanphong
55 05/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
56 04/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
57 03/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
58 02/06/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
59 31/05/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
60 29/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
61 28/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
62 26/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
63 24/05/2016 9 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
64 15/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
65 14/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
66 13/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
67 11/05/2016 5 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
68 06/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
69 05/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
70 04/05/2016 6 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
71 28/04/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
72 26/04/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
73 24/04/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
74 23/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
75 22/04/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
76 20/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
77 19/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
78 18/04/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
79 15/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
80 14/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
81 13/04/2016 57 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
82 16/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
83 15/02/2016 20 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
84 26/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
85 25/01/2016 2 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
86 23/01/2016 3 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
87 20/01/2016 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
88 19/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
89 18/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
90 17/01/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
91 15/01/2016 11 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
92 04/01/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
93 01/01/2016 2 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ kenhtv
94 30/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
95 29/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
96 28/12/2015 8 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmaytienthinh
97 20/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
98 19/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
99 18/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
100 17/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
101 16/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
102 14/12/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
103 12/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
104 11/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
105 09/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
106 07/12/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
107 06/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
108 05/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
109 03/12/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
110 02/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
111 30/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
112 29/11/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
113 26/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
114 25/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
115 24/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
116 23/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
117 21/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
118 20/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
119 19/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
120 18/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
121 17/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
122 15/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
123 14/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
124 12/11/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
125 10/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
126 09/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
127 07/11/2015 11 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ topmayvanphong
128 27/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
129 26/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
130 25/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
131 23/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
132 21/10/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
133 16/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
134 14/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
135 13/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
136 12/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
137 10/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
138 09/10/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
139 06/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
140 05/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmaytienthinh
141 04/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
142 03/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
143 02/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
144 01/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
145 29/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
146 28/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
147 27/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
148 26/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
149 25/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
150 24/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
151 23/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ dienmayhoanghai
152 22/09/2015 3 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ dienmayvn
153 19/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
154 18/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
155 17/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
156 16/09/2015 47 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
157 31/07/2015 11 ngày 8.950.000 ₫ Tăng 3.450.000 VNĐ dienmayvn
158 20/07/2015 6 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
159 14/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
160 13/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
161 12/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
162 11/07/2015 2 ngày 8.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayvn
163 09/07/2015 2 ngày 8.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayvn
164 07/07/2015 1 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ dienmayvn
165 06/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
166 05/07/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 4.950.000 VNĐ DienmayHungson
167 04/07/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
168 02/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
169 01/07/2015 10 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
170 21/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
171 20/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
172 19/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
173 18/06/2015 13 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
174 05/06/2015 3 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
175 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ topmayvanphong
176 01/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
177 31/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
178 30/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
179 29/05/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
180 25/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
181 24/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
182 23/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
183 22/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
184 21/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
185 18/05/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayvico
186 17/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
187 16/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
188 15/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
189 14/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
190 13/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
191 12/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
192 11/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
193 10/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
194 07/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
195 06/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ vftrader
196 05/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
197 04/05/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
198 02/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
199 01/05/2015 5 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
200 26/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
201 25/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
202 24/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
203 23/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
204 22/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
205 21/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 4.040.000 VNĐ dienmayhoanghai
206 20/04/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ dientugiabinh
207 19/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
208 18/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
209 17/04/2015 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
210 08/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ dienmayanhngan
211 07/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
212 06/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
213 05/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
214 04/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ topmayvanphong
215 03/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
216 02/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
217 01/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
218 31/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
219 30/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
220 29/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
221 28/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
222 26/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
223 25/03/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
224 20/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
225 18/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
226 17/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
227 16/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
228 15/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
229 14/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
230 12/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
231 11/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
232 10/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
233 09/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
234 08/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
235 07/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
236 06/03/2015 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
237 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
238 03/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
239 02/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
240 28/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
241 27/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
242 26/02/2015 6 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
243 20/02/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
244 19/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
245 18/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
246 17/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
247 16/02/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
248 12/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
249 11/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
250 10/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
251 09/02/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienmayHungson
252 08/02/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
253 07/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
254 06/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
255 05/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
256 04/02/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
257 02/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
258 01/02/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
259 31/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
260 30/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
261 29/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
262 28/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
263 27/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
264 26/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienmayHungson
265 25/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
266 24/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vftrader
267 23/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
268 22/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ RENHAT_HANOI
269 21/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
270 20/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
271 19/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
272 18/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
273 17/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
274 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
275 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
276 14/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
277 13/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
278 12/01/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
279 10/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
280 09/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
281 08/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
282 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
283 06/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
284 05/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
285 04/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ DienmayHungson
286 03/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ RENHAT_HANOI
287 02/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
288 01/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
289 31/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
290 30/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
291 29/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
292 28/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
293 27/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
294 26/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
295 25/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
296 24/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ topmayvanphong
297 23/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
298 22/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
299 21/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
300 20/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
301 19/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
302 18/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
303 17/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
304 16/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
305 15/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
306 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
307 13/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
308 12/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
309 11/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
310 10/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
311 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
312 08/12/2014 2 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
313 06/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
314 05/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
315 04/12/2014 5 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
316 29/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
317 28/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
318 27/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
319 26/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
320 25/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
321 24/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
322 23/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
323 22/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
324 21/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
325 20/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
326 19/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
327 18/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
328 17/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
329 16/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
330 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
331 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
332 13/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
333 12/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
334 11/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
335 10/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
336 09/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
337 08/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
338 07/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
339 06/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
340 05/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
341 04/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
342 03/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
343 02/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
344 01/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
345 31/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
346 30/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
347 29/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
348 28/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
349 27/10/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
350 25/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
351 24/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
352 23/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
353 22/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
354 21/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
355 20/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
356 19/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
357 18/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
358 17/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
359 15/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
360 14/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
361 13/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
362 12/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
363 11/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
364 10/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
365 09/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
366 08/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
367 07/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
368 06/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
369 05/10/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
370 04/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
371 03/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
372 02/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
373 01/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
374 29/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
375 28/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
376 27/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
377 26/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
378 25/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
379 24/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
380 23/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
381 22/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
382 21/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
383 20/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
384 19/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
385 18/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
386 17/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
387 16/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
388 15/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
389 14/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
390 13/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
391 12/09/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
392 11/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
393 10/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
394 09/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
395 08/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
396 07/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
397 06/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
398 05/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
399 04/09/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
400 03/09/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
401 01/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
402 31/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
403 30/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
404 29/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
405 28/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
406 27/08/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ dienmayhoanghai
407 26/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
408 25/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
409 24/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
410 23/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
411 22/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
412 21/08/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
413 19/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
414 18/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ RENHAT_HANOI
415 17/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
416 16/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
417 15/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientukhanganh
418 14/08/2014 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhson
419 13/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
420 12/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
421 11/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
422 10/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
423 09/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
424 08/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
425 07/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
426 06/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
427 05/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
428 04/08/2014 2 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
429 02/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
430 01/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
431 31/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ topmayvanphong
432 30/07/2014 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
433 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
434 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
435 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
436 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
437 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
438 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
439 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
440 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
441 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
442 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
443 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
444 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ FYI
445 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
446 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
447 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
448 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
449 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
450 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
451 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
452 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
453 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
454 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
455 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
456 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
457 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
458 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
459 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
460 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
461 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
462 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
463 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
464 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
465 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
466 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
467 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
468 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
469 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
470 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
471 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
472 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
473 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
474 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
475 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
476 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
477 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
478 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
479 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
480 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
481 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
482 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
483 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
484 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
485 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
486 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
487 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
488 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
489 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
490 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
491 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
492 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
493 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
494 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
495 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
496 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
497 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
498 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
499 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
500 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
501 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
502 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
503 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
504 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
505 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
506 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
507 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
508 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
509 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
510 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
511 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
512 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
513 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
514 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
515 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
516 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
517 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
518 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
519 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
520 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
521 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
522 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
523 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
524 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
525 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
526 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
527 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
528 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
529 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
530 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
531 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
532 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
533 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
534 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
535 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
536 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
537 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
538 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
539 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
540 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
541 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
542 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
543 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
544 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
545 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
546 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
547 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
548 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
549 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
550 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
551 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
552 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
553 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
554 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
555 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
556 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
557 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
558 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
559 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
560 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
561 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
562 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
563 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
564 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ digicity
565 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
566 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
567 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
568 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
569 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
570 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
571 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
572 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
573 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
574 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
575 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
576 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
577 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
578 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
579 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
580 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
581 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
582 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
583 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
584 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
585 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
586 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
587 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
588 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
589 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
590 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
591 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
592 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
593 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
594 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
595 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
596 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
597 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
598 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
599 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
600 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
601 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
602 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ digicity
603 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
604 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
605 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
606 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
607 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ digicity
608 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
609 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
610 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
611 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
612 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
613 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
614 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
615 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
616 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
617 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
618 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
619 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
620 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
621 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
622 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
623 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
624 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
625 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
626 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
627 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
628 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
629 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
630 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
631 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
632 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
633 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
634 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
635 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
636 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
637 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
638 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
639 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
640 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
641 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
642 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
643 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
644 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
645 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
646 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
647 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
648 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
649 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
650 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
651 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
652 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
653 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
654 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
655 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
656 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
657 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
658 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
659 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
660 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
661 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
662 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
663 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
664 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
665 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
666 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
667 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
668 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
669 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
670 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
671 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
672 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
673 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
674 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
675 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
676 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
677 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
678 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
679 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
680 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
681 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
682 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
683 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
684 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
685 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
686 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
687 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
688 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
689 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
690 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
691 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
692 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
693 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
694 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
695 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
696 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
697 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
698 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
699 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
700 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
701 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
702 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
703 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
704 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
705 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
706 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
707 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
708 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
709 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
710 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
711 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
712 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
713 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
714 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
715 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
716 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
717 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
718 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
719 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
720 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
721 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
722 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
723 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
724 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
725 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
726 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
727 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
728 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
729 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
730 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
731 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
732 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
733 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
734 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
735 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
736 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
737 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
738 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
739 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
740 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
741 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
742 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
743 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
744 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
745 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
746 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
747 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
748 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
749 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
750 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
751 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
752 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
753 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
754 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
755 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
756 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
757 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
758 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
759 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
760 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
761 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
762 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
763 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
764 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
765 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
766 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
767 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
768 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
769 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
770 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
771 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
772 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
773 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
774 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
775 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
776 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
777 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
778 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
779 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
780 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
781 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
782 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
783 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
784 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
785 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
786 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
787 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giá không đổi khanganphat
788 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
789 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
790 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
791 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
792 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
793 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
794 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
795 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
796 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
797 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
798 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
799 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
800 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
801 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
802 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
803 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
804 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
805 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
806 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
807 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
808 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
809 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
810 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
811 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
812 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
813 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
814 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
815 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
816 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
817 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
818 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
819 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
820 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
821 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
822 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
823 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
824 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
825 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
826 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
827 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
828 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
829 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
830 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
831 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
832 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
833 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
834 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
835 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
836 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
837 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
838 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
839 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
840 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
841 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
842 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
843 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
844 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
845 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
846 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
847 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
848 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
849 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
850 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
851 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
852 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
853 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
854 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
855 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
856 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
857 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
858 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
859 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
860 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
861 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
862 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
863 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
864 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
865 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
866 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
867 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
868 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
869 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
870 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
871 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
872 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
873 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
874 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dnmart
875 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
876 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
877 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
878 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
879 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
880 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
881 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
882 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
883 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
884 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
885 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
886 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
887 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
888 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
889 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
890 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
891 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
892 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
893 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
894 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
895 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
896 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
897 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
898 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
899 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
900 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
901 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
902 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
903 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
904 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
905 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
906 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
907 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
908 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
909 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
910 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
911 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
912 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
913 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
914 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
915 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
916 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
917 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
918 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
919 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
920 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
921 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
922 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
923 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
924 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
925 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
926 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
927 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
928 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
929 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
930 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
931 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
932 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
933 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
934 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
935 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
936 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
937 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
938 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
939 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
940 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
941 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
942 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
943 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
944 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
945 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
946 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
947 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
948 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
949 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
950 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
951 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
952 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
953 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
954 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
955 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
956 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
957 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
958 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
959 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
960 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
961 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
962 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
963 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topcare
964 01/10/2012 12.800.000 ₫ RENHAT
Có tổng cộng 964 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.