• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
2 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
3 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
4 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
5 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ FYI
6 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
7 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
8 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
9 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
10 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ FYI
11 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
12 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ FYI
13 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
14 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
15 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
16 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
17 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
18 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
19 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
20 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
21 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
22 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
23 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
24 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
25 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
26 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
27 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
28 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
29 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
30 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
31 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
32 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
33 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
34 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
35 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
36 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
37 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
38 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
39 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
40 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ FYI
41 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
42 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
43 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
44 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
45 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
46 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
47 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
48 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
49 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
50 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
51 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
52 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
53 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
54 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ FYI
55 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
56 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
57 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
58 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
59 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
60 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
61 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
62 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
63 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
64 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
65 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
66 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
67 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
68 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
69 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
70 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
71 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
72 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
73 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
74 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
75 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
76 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
77 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
78 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
79 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
80 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
81 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
82 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
83 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
84 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
85 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
86 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
87 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
88 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
89 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
90 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
91 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
92 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
93 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
94 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
95 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
96 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
97 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 VNĐ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
98 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
99 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
100 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
101 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
102 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
103 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
104 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
105 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
106 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
107 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
108 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
109 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
110 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
111 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
112 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
113 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
114 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
115 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
116 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
117 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
118 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
119 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
120 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
121 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
122 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
123 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
124 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
125 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
126 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
127 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
128 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
129 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
130 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
131 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
132 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 VNĐ Giảm 615.000 VNĐ digicity
133 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
134 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
135 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
136 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
137 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
138 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
139 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
140 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
141 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
142 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
143 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
144 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
145 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
146 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
147 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
148 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
149 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
150 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
151 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
152 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
153 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
154 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
155 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
156 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
157 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
158 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
159 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
160 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
161 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
162 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
163 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
164 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
165 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
166 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
167 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
168 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
169 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
170 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ digicity
171 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
172 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
173 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
174 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
175 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ digicity
176 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
177 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
178 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
179 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
180 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
181 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
182 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
183 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
184 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
185 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
186 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
187 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
188 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
189 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
190 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
191 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
192 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
193 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
194 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
195 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
196 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
197 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
198 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
199 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
200 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
201 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
202 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
203 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
204 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
205 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
206 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
207 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
208 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
209 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
210 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
211 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
212 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
213 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
214 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
215 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 VNĐ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
216 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
217 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
218 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
219 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
220 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
221 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
222 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
223 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
224 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
225 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
226 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
227 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
228 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
229 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
230 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
231 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
232 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
233 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
234 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
235 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
236 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
237 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
238 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
239 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
240 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
241 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
242 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
243 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
244 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
245 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
246 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
247 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
248 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
249 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
250 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
251 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
252 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
253 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
254 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
255 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
256 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
257 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
258 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
259 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
260 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
261 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
262 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
263 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
264 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
265 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
266 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
267 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
268 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
269 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
270 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
271 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
272 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
273 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
274 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
275 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
276 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
277 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
278 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
279 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
280 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
281 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
282 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
283 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
284 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
285 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
286 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
287 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
288 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
289 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
290 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
291 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
292 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
293 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
294 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
295 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
296 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
297 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
298 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
299 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
300 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
301 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
302 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
303 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
304 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
305 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
306 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
307 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
308 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
309 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
310 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
311 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
312 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
313 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
314 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
315 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
316 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
317 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
318 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
319 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
320 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
321 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
322 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
323 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
324 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
325 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
326 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
327 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
328 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
329 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
330 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
331 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
332 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
333 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
334 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
335 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
336 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
337 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
338 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
339 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
340 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
341 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
342 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
343 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
344 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
345 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
346 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
347 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
348 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
349 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
350 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
351 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
352 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
353 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
354 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
355 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giá không đổi khanganphat
356 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
357 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
358 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
359 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
360 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
361 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
362 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
363 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
364 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
365 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
366 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
367 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
368 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
369 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
370 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
371 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
372 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
373 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
374 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
375 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
376 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
377 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
378 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
379 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
380 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
381 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
382 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
383 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
384 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
385 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
386 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
387 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
388 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
389 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
390 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
391 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
392 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
393 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
394 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
395 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
396 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
397 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
398 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
399 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
400 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
401 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
402 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
403 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
404 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
405 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
406 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
407 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
408 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
409 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
410 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
411 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
412 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
413 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
414 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
415 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
416 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
417 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
418 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
419 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
420 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
421 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
422 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
423 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
424 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
425 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
426 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
427 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
428 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
429 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
430 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
431 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
432 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
433 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
434 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
435 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
436 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
437 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
438 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
439 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
440 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
441 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
442 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi dnmart
443 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
444 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
445 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
446 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
447 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
448 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
449 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
450 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
451 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
452 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
453 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
454 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
455 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
456 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
457 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
458 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
459 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
460 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
461 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
462 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
463 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
464 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
465 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
466 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
467 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
468 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
469 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
470 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
471 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
472 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
473 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
474 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
475 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
476 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
477 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
478 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
479 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
480 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
481 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
482 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
483 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
484 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
485 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
486 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
487 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
488 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
489 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
490 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
491 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
492 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
493 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
494 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
495 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
496 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
497 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
498 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
499 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
500 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
501 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
502 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
503 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
504 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
505 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
506 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
507 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
508 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
509 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
510 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
511 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
512 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
513 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
514 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
515 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
516 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
517 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
518 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
519 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
520 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
521 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
522 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
523 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
524 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
525 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
526 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
527 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
528 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
529 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
530 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
531 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topcare
532 01/10/2012 12.800.000 VNĐ RENHAT
Có tổng cộng 532 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED