• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
2 29/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
3 28/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
4 27/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
5 26/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienmayHungson
6 25/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
7 24/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vftrader
8 23/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
9 22/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ RENHAT_HANOI
10 21/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
11 20/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
12 19/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 18/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
14 17/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
15 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
16 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
17 14/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
18 13/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
19 12/01/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
20 10/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
21 09/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
22 08/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
23 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
24 06/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
25 05/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
26 04/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ DienmayHungson
27 03/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ RENHAT_HANOI
28 02/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
29 01/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
30 31/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
31 30/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
32 29/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
33 28/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
34 27/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
35 26/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
36 25/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
37 24/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ topmayvanphong
38 23/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
39 22/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
40 21/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
41 20/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
42 19/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
43 18/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
44 17/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
45 16/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
46 15/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
47 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
48 13/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
49 12/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
50 11/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
51 10/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
52 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
53 08/12/2014 2 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
54 06/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
55 05/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
56 04/12/2014 5 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
57 29/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
58 28/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
59 27/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
60 26/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
61 25/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
62 24/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
63 23/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
64 22/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
65 21/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
66 20/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
67 19/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
68 18/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
69 17/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
70 16/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
71 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
72 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
73 13/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
74 12/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
75 11/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
76 10/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
77 09/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
78 08/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
79 07/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
80 06/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
81 05/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
82 04/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
83 03/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
84 02/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
85 01/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
86 31/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
87 30/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
88 29/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
89 28/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
90 27/10/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
91 25/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
92 24/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
93 23/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
94 22/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
95 21/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
96 20/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
97 19/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
98 18/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
99 17/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
100 15/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
101 14/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
102 13/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
103 12/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
104 11/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
105 10/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
106 09/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
107 08/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
108 07/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
109 06/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
110 05/10/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
111 04/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
112 03/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
113 02/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
114 01/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
115 29/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
116 28/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
117 27/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
118 26/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
119 25/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
120 24/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
121 23/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
122 22/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
123 21/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
124 20/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
125 19/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
126 18/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
127 17/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
128 16/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
129 15/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
130 14/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
131 13/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
132 12/09/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
133 11/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
134 10/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
135 09/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
136 08/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
137 07/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
138 06/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
139 05/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
140 04/09/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
141 03/09/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
142 01/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
143 31/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
144 30/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
145 29/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
146 28/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
147 27/08/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ dienmayhoanghai
148 26/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
149 25/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
150 24/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
151 23/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
152 22/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
153 21/08/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
154 19/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
155 18/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ RENHAT_HANOI
156 17/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
157 16/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
158 15/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientukhanganh
159 14/08/2014 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhson
160 13/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
161 12/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
162 11/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
163 10/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
164 09/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
165 08/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
166 07/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
167 06/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
168 05/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
169 04/08/2014 2 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
170 02/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
171 01/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
172 31/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ topmayvanphong
173 30/07/2014 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
174 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
175 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
176 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
177 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
178 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
179 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
180 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
181 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
182 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
183 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
184 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
185 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ FYI
186 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
187 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
188 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
189 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
190 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
191 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
192 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
193 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
194 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
195 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
196 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
197 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
198 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
199 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
200 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
201 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
202 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
203 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
204 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
205 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
206 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
207 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
208 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
209 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
210 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
211 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
212 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
213 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
214 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
215 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
216 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
217 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
218 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
219 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
220 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
221 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
222 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
223 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
224 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
225 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
226 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
227 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
228 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
229 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
230 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
231 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
232 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
233 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
234 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
235 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
236 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
237 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
238 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
239 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
240 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
241 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
242 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
243 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
244 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
245 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
246 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
247 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
248 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
249 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
250 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
251 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
252 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
253 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
254 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
255 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
256 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
257 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
258 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
259 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
260 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
261 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
262 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
263 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
264 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
265 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
266 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
267 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
268 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
269 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
270 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
271 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
272 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
273 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
274 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
275 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
276 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
277 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
278 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
279 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
280 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
281 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
282 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
283 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
284 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
285 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
286 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
287 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
288 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
289 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
290 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
291 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
292 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
293 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
294 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
295 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
296 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
297 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
298 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
299 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
300 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
301 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
302 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
303 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
304 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
305 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ digicity
306 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
307 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
308 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
309 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
310 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
311 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
312 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
313 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
314 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
315 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
316 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
317 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
318 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
319 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
320 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
321 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
322 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
323 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
324 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
325 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
326 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
327 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
328 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
329 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
330 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
331 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
332 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
333 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
334 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
335 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
336 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
337 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
338 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
339 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
340 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
341 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
342 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
343 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ digicity
344 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
345 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
346 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
347 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
348 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ digicity
349 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
350 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
351 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
352 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
353 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
354 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
355 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
356 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
357 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
358 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
359 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
360 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
361 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
362 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
363 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
364 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
365 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
366 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
367 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
368 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
369 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
370 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
371 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
372 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
373 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
374 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
375 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
376 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
377 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
378 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
379 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
380 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
381 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
382 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
383 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
384 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
385 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
386 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
387 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
388 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
389 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
390 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
391 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
392 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
393 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
394 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
395 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
396 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
397 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
398 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
399 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
400 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
401 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
402 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
403 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
404 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
405 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
406 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
407 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
408 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
409 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
410 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
411 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
412 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
413 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
414 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
415 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
416 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
417 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
418 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
419 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
420 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
421 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
422 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
423 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
424 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
425 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
426 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
427 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
428 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
429 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
430 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
431 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
432 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
433 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
434 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
435 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
436 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
437 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
438 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
439 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
440 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
441 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
442 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
443 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
444 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
445 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
446 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
447 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
448 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
449 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
450 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
451 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
452 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
453 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
454 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
455 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
456 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
457 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
458 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
459 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
460 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
461 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
462 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
463 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
464 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
465 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
466 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
467 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
468 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
469 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
470 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
471 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
472 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
473 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
474 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
475 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
476 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
477 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
478 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
479 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
480 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
481 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
482 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
483 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
484 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
485 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
486 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
487 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
488 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
489 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
490 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
491 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
492 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
493 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
494 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
495 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
496 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
497 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
498 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
499 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
500 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
501 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
502 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
503 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
504 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
505 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
506 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
507 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
508 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
509 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
510 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
511 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
512 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
513 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
514 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
515 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
516 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
517 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
518 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
519 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
520 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
521 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
522 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
523 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
524 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
525 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
526 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
527 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
528 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giá không đổi khanganphat
529 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
530 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
531 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
532 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
533 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
534 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
535 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
536 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
537 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
538 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
539 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
540 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
541 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
542 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
543 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
544 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
545 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
546 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
547 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
548 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
549 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
550 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
551 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
552 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
553 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
554 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
555 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
556 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
557 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
558 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
559 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
560 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
561 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
562 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
563 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
564 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
565 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
566 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
567 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
568 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
569 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
570 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
571 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
572 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
573 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
574 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
575 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
576 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
577 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
578 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
579 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
580 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
581 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
582 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
583 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
584 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
585 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
586 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
587 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
588 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
589 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
590 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
591 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
592 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
593 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
594 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
595 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
596 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
597 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
598 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
599 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
600 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
601 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
602 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
603 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
604 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
605 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
606 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
607 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
608 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
609 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
610 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
611 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
612 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
613 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
614 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
615 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dnmart
616 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
617 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
618 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
619 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
620 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
621 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
622 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
623 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
624 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
625 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
626 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
627 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
628 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
629 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
630 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
631 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
632 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
633 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
634 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
635 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
636 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
637 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
638 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
639 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
640 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
641 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
642 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
643 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
644 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
645 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
646 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
647 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
648 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
649 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
650 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
651 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
652 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
653 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
654 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
655 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
656 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
657 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
658 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
659 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
660 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
661 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
662 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
663 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
664 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
665 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
666 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
667 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
668 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
669 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
670 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
671 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
672 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
673 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
674 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
675 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
676 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
677 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
678 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
679 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
680 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
681 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
682 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
683 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
684 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
685 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
686 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
687 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
688 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
689 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
690 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
691 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
692 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
693 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
694 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
695 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
696 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
697 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
698 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
699 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
700 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
701 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
702 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
703 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
704 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topcare
705 01/10/2012 12.800.000 ₫ RENHAT
Có tổng cộng 705 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED