Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
2 26/06/2016 7 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
3 19/06/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
4 15/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
5 14/06/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
6 12/06/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
7 09/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
8 08/06/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
9 06/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ topmayvanphong
10 05/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
11 04/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
12 03/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
13 02/06/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
14 31/05/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
15 29/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
16 28/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
17 26/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
18 24/05/2016 9 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
19 15/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
20 14/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
21 13/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
22 11/05/2016 5 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
23 06/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
24 05/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
25 04/05/2016 6 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
26 28/04/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
27 26/04/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
28 24/04/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
29 23/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
30 22/04/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
31 20/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
32 19/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
33 18/04/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
34 15/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
35 14/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
36 13/04/2016 57 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
37 16/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
38 15/02/2016 20 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
39 26/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
40 25/01/2016 2 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
41 23/01/2016 3 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
42 20/01/2016 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
43 19/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
44 18/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
45 17/01/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
46 15/01/2016 11 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
47 04/01/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
48 01/01/2016 2 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ kenhtv
49 30/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
50 29/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
51 28/12/2015 8 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmaytienthinh
52 20/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
53 19/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
54 18/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
55 17/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
56 16/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
57 14/12/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
58 12/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
59 11/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
60 09/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
61 07/12/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
62 06/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
63 05/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
64 03/12/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
65 02/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
66 30/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
67 29/11/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
68 26/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
69 25/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
70 24/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
71 23/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
72 21/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
73 20/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
74 19/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
75 18/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
76 17/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
77 15/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
78 14/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
79 12/11/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
80 10/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
81 09/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
82 07/11/2015 11 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ topmayvanphong
83 27/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
84 26/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
85 25/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
86 23/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
87 21/10/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
88 16/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
89 14/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
90 13/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
91 12/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
92 10/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
93 09/10/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
94 06/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
95 05/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmaytienthinh
96 04/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
97 03/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
98 02/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
99 01/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
100 29/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
101 28/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
102 27/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
103 26/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
104 25/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
105 24/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
106 23/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ dienmayhoanghai
107 22/09/2015 3 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ dienmayvn
108 19/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
109 18/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
110 17/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
111 16/09/2015 47 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
112 31/07/2015 11 ngày 8.950.000 ₫ Tăng 3.450.000 VNĐ dienmayvn
113 20/07/2015 6 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
114 14/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
115 13/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
116 12/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
117 11/07/2015 2 ngày 8.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayvn
118 09/07/2015 2 ngày 8.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayvn
119 07/07/2015 1 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ dienmayvn
120 06/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
121 05/07/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 4.950.000 VNĐ DienmayHungson
122 04/07/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
123 02/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
124 01/07/2015 10 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
125 21/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
126 20/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
127 19/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
128 18/06/2015 13 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
129 05/06/2015 3 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
130 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ topmayvanphong
131 01/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
132 31/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
133 30/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
134 29/05/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
135 25/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
136 24/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
137 23/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
138 22/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
139 21/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
140 18/05/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayvico
141 17/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
142 16/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
143 15/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
144 14/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
145 13/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
146 12/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
147 11/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
148 10/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
149 07/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
150 06/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ vftrader
151 05/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
152 04/05/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
153 02/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
154 01/05/2015 5 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
155 26/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
156 25/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
157 24/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
158 23/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
159 22/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
160 21/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 4.040.000 VNĐ dienmayhoanghai
161 20/04/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ dientugiabinh
162 19/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
163 18/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
164 17/04/2015 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
165 08/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ dienmayanhngan
166 07/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
167 06/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
168 05/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
169 04/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ topmayvanphong
170 03/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
171 02/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
172 01/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
173 31/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
174 30/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
175 29/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
176 28/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
177 26/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
178 25/03/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
179 20/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
180 18/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
181 17/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
182 16/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
183 15/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
184 14/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
185 12/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
186 11/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
187 10/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
188 09/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
189 08/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
190 07/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
191 06/03/2015 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
192 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
193 03/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
194 02/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
195 28/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
196 27/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
197 26/02/2015 6 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
198 20/02/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
199 19/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
200 18/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
201 17/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
202 16/02/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
203 12/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
204 11/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
205 10/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
206 09/02/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienmayHungson
207 08/02/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
208 07/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
209 06/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
210 05/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
211 04/02/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
212 02/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
213 01/02/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
214 31/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
215 30/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
216 29/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
217 28/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
218 27/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
219 26/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienmayHungson
220 25/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
221 24/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vftrader
222 23/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
223 22/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ RENHAT_HANOI
224 21/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
225 20/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
226 19/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
227 18/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
228 17/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
229 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
230 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
231 14/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
232 13/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
233 12/01/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
234 10/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
235 09/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
236 08/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
237 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
238 06/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
239 05/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
240 04/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ DienmayHungson
241 03/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ RENHAT_HANOI
242 02/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
243 01/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
244 31/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
245 30/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
246 29/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
247 28/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
248 27/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
249 26/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
250 25/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
251 24/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ topmayvanphong
252 23/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
253 22/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
254 21/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
255 20/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
256 19/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
257 18/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
258 17/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
259 16/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
260 15/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
261 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
262 13/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
263 12/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
264 11/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
265 10/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
266 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
267 08/12/2014 2 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
268 06/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
269 05/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
270 04/12/2014 5 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
271 29/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
272 28/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
273 27/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
274 26/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
275 25/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
276 24/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
277 23/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
278 22/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
279 21/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
280 20/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
281 19/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
282 18/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
283 17/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
284 16/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
285 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
286 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
287 13/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
288 12/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
289 11/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
290 10/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
291 09/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
292 08/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
293 07/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
294 06/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
295 05/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
296 04/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
297 03/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
298 02/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
299 01/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
300 31/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
301 30/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
302 29/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
303 28/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
304 27/10/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
305 25/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
306 24/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
307 23/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
308 22/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
309 21/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
310 20/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
311 19/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
312 18/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
313 17/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
314 15/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
315 14/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
316 13/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
317 12/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
318 11/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
319 10/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
320 09/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
321 08/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
322 07/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
323 06/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
324 05/10/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
325 04/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
326 03/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
327 02/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
328 01/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
329 29/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
330 28/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
331 27/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
332 26/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
333 25/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
334 24/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
335 23/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
336 22/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
337 21/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
338 20/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
339 19/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
340 18/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
341 17/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
342 16/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
343 15/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
344 14/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
345 13/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
346 12/09/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
347 11/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
348 10/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
349 09/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
350 08/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
351 07/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
352 06/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
353 05/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
354 04/09/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
355 03/09/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
356 01/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
357 31/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
358 30/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
359 29/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
360 28/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
361 27/08/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ dienmayhoanghai
362 26/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
363 25/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
364 24/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
365 23/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
366 22/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
367 21/08/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
368 19/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
369 18/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ RENHAT_HANOI
370 17/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
371 16/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
372 15/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientukhanganh
373 14/08/2014 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhson
374 13/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
375 12/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
376 11/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
377 10/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
378 09/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
379 08/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
380 07/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
381 06/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
382 05/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
383 04/08/2014 2 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
384 02/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
385 01/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
386 31/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ topmayvanphong
387 30/07/2014 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
388 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
389 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
390 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
391 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
392 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
393 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
394 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
395 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
396 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
397 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
398 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
399 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ FYI
400 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
401 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
402 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
403 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
404 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
405 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
406 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
407 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
408 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
409 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
410 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
411 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
412 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
413 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
414 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
415 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
416 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
417 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
418 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
419 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
420 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
421 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
422 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
423 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
424 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
425 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
426 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
427 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
428 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
429 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
430 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
431 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
432 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
433 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
434 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
435 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
436 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
437 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
438 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
439 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
440 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
441 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
442 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
443 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
444 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
445 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
446 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
447 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
448 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
449 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
450 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
451 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
452 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
453 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
454 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
455 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
456 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
457 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
458 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
459 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
460 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
461 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
462 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
463 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
464 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
465 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
466 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
467 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
468 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
469 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
470 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
471 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
472 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
473 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
474 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
475 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
476 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
477 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
478 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
479 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
480 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
481 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
482 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
483 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
484 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
485 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
486 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
487 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
488 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
489 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
490 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
491 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
492 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
493 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
494 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
495 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
496 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
497 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
498 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
499 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
500 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
501 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
502 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
503 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
504 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
505 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
506 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
507 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
508 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
509 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
510 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
511 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
512 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
513 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
514 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
515 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
516 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
517 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
518 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
519 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ digicity
520 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
521 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
522 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
523 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
524 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
525 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
526 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
527 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
528 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
529 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
530 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
531 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
532 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
533 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
534 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
535 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
536 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
537 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
538 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
539 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
540 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
541 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
542 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
543 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
544 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
545 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
546 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
547 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
548 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
549 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
550 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
551 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
552 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
553 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
554 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
555 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
556 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
557 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ digicity
558 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
559 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
560 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
561 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
562 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ digicity
563 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
564 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
565 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
566 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
567 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
568 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
569 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
570 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
571 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
572 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
573 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
574 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
575 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
576 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
577 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
578 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
579 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
580 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
581 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
582 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
583 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
584 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
585 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
586 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
587 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
588 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
589 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
590 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
591 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
592 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
593 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
594 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
595 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
596 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
597 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
598 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
599 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
600 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
601 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
602 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
603 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
604 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
605 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
606 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
607 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
608 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
609 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
610 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
611 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
612 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
613 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
614 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
615 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
616 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
617 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
618 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
619 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
620 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
621 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
622 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
623 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
624 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
625 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
626 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
627 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
628 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
629 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
630 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
631 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
632 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
633 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
634 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
635 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
636 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
637 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
638 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
639 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
640 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
641 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
642 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
643 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
644 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
645 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
646 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
647 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
648 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
649 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
650 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
651 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
652 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
653 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
654 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
655 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
656 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
657 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
658 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
659 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
660 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
661 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
662 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
663 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
664 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
665 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
666 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
667 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
668 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
669 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
670 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
671 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
672 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
673 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
674 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
675 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
676 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
677 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
678 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
679 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
680 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
681 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
682 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
683 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
684 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
685 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
686 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
687 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
688 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
689 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
690 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
691 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
692 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
693 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
694 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
695 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
696 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
697 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
698 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
699 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
700 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
701 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
702 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
703 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
704 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
705 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
706 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
707 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
708 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
709 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
710 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
711 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
712 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
713 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
714 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
715 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
716 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
717 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
718 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
719 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
720 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
721 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
722 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
723 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
724 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
725 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
726 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
727 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
728 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
729 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
730 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
731 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
732 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
733 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
734 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
735 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
736 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
737 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
738 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
739 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
740 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
741 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
742 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giá không đổi khanganphat
743 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
744 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
745 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
746 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
747 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
748 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
749 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
750 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
751 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
752 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
753 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
754 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
755 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
756 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
757 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
758 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
759 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
760 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
761 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
762 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
763 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
764 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
765 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
766 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
767 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
768 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
769 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
770 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
771 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
772 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
773 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
774 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
775 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
776 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
777 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
778 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
779 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
780 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
781 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
782 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
783 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
784 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
785 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
786 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
787 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
788 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
789 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
790 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
791 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
792 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
793 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
794 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
795 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
796 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
797 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
798 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
799 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
800 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
801 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
802 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
803 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
804 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
805 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
806 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
807 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
808 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
809 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
810 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
811 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
812 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
813 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
814 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
815 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
816 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
817 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
818 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
819 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
820 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
821 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
822 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
823 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
824 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
825 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
826 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
827 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
828 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
829 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dnmart
830 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
831 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
832 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
833 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
834 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
835 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
836 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
837 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
838 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
839 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
840 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
841 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
842 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
843 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
844 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
845 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
846 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
847 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
848 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
849 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
850 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
851 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
852 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
853 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
854 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
855 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
856 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
857 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
858 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
859 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
860 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
861 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
862 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
863 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
864 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
865 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
866 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
867 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
868 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
869 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
870 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
871 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
872 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
873 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
874 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
875 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
876 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
877 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
878 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
879 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
880 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
881 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
882 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
883 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
884 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
885 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
886 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
887 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
888 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
889 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
890 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
891 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
892 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
893 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
894 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
895 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
896 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
897 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
898 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
899 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
900 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
901 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
902 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
903 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
904 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
905 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
906 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
907 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
908 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
909 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
910 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
911 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
912 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
913 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
914 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
915 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
916 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
917 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
918 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topcare
919 01/10/2012 12.800.000 ₫ RENHAT
Có tổng cộng 919 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.