• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
2 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
3 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
4 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
5 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ FYI
6 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
7 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ FYI
8 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
9 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
10 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
11 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
12 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
13 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
14 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
15 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
16 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
17 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
18 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
19 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
20 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
21 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
22 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
23 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
24 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
25 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
26 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
27 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
28 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
29 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
30 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
31 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
32 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
33 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
34 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
35 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ FYI
36 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
37 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
38 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
39 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
40 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
41 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
42 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
43 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
44 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
45 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
46 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
47 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
48 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
49 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ FYI
50 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
51 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
52 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
53 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
54 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
55 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
56 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
57 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
58 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
59 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
60 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
61 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
62 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
63 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
64 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
65 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
66 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
67 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
68 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
69 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
70 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
71 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
72 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
73 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
74 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
75 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
76 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
77 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
78 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
79 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
80 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
81 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
82 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
83 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
84 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
85 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
86 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
87 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
88 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
89 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
90 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
91 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
92 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 VNĐ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
93 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
94 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
95 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
96 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
97 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
98 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
99 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
100 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
101 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
102 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
103 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
104 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
105 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
106 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
107 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
108 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
109 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
110 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
111 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
112 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
113 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
114 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
115 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
116 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
117 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
118 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
119 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
120 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
121 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
122 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
123 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
124 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
125 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
126 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
127 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 VNĐ Giảm 615.000 VNĐ digicity
128 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
129 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
130 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
131 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
132 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
133 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
134 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
135 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
136 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
137 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
138 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
139 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
140 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
141 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
142 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
143 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
144 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
145 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
146 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
147 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
148 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
149 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
150 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
151 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
152 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
153 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
154 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
155 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
156 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
157 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
158 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
159 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
160 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
161 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
162 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
163 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
164 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
165 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ digicity
166 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
167 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
168 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
169 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
170 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ digicity
171 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
172 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
173 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
174 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
175 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
176 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
177 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
178 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
179 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
180 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
181 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
182 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
183 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
184 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
185 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
186 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
187 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
188 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
189 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
190 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
191 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
192 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
193 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
194 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
195 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
196 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
197 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
198 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
199 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
200 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
201 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
202 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
203 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
204 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
205 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
206 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
207 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
208 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
209 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
210 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 VNĐ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
211 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
212 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
213 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
214 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
215 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
216 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
217 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
218 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
219 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
220 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
221 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
222 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
223 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
224 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
225 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
226 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
227 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
228 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
229 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
230 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
231 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
232 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
233 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
234 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
235 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
236 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
237 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
238 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
239 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
240 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
241 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
242 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
243 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
244 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
245 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
246 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
247 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
248 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
249 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
250 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
251 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
252 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
253 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
254 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
255 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
256 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
257 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
258 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
259 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
260 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
261 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
262 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
263 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
264 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
265 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
266 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
267 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
268 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
269 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
270 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
271 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
272 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
273 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
274 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
275 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
276 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
277 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
278 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
279 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
280 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
281 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
282 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
283 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
284 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
285 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
286 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
287 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
288 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
289 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
290 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
291 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
292 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
293 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
294 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
295 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
296 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
297 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
298 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
299 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
300 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
301 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
302 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
303 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
304 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
305 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
306 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
307 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
308 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
309 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
310 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
311 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
312 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
313 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
314 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
315 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
316 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
317 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
318 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
319 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
320 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
321 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
322 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
323 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
324 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
325 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
326 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
327 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
328 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
329 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
330 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
331 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
332 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
333 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
334 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
335 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
336 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
337 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
338 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
339 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
340 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
341 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
342 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
343 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
344 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
345 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
346 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
347 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
348 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
349 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
350 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giá không đổi khanganphat
351 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
352 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
353 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
354 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
355 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
356 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
357 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
358 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
359 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
360 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
361 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
362 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
363 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
364 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
365 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
366 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
367 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
368 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
369 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
370 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
371 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
372 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
373 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
374 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
375 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
376 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
377 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
378 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
379 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
380 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
381 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
382 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
383 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
384 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
385 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
386 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
387 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
388 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
389 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
390 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
391 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
392 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
393 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
394 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
395 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
396 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
397 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
398 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
399 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
400 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
401 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
402 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
403 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
404 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
405 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
406 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
407 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
408 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
409 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
410 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
411 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
412 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
413 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
414 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
415 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
416 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
417 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
418 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
419 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
420 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
421 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
422 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
423 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
424 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
425 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
426 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
427 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
428 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
429 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
430 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
431 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
432 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
433 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
434 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
435 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
436 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
437 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi dnmart
438 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
439 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
440 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
441 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
442 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
443 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
444 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
445 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
446 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
447 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
448 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
449 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
450 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
451 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
452 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
453 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
454 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
455 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
456 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
457 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
458 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
459 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
460 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
461 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
462 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
463 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
464 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
465 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
466 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
467 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
468 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
469 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
470 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
471 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
472 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
473 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
474 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
475 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
476 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
477 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
478 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
479 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
480 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
481 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
482 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
483 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
484 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
485 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
486 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
487 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
488 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
489 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
490 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
491 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
492 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
493 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
494 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
495 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
496 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
497 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
498 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
499 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
500 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
501 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
502 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
503 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
504 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
505 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
506 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
507 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
508 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
509 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
510 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
511 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
512 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
513 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
514 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
515 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
516 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
517 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
518 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
519 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
520 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
521 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
522 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
523 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
524 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
525 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
526 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topcare
527 01/10/2012 12.800.000 VNĐ RENHAT
Có tổng cộng 527 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED