• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
2 24/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
3 23/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
4 22/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
5 21/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 4.040.000 VNĐ dienmayhoanghai
6 20/04/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ dientugiabinh
7 19/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
8 18/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
9 17/04/2015 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
10 08/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ dienmayanhngan
11 07/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
12 06/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
13 05/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
14 04/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ topmayvanphong
15 03/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
16 02/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
17 01/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
18 31/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
19 30/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
20 29/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
21 28/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
22 26/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
23 25/03/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
24 20/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
25 18/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
26 17/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
27 16/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
28 15/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
29 14/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
30 12/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
31 11/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
32 10/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
33 09/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
34 08/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
35 07/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
36 06/03/2015 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
37 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
38 03/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
39 02/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
40 28/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
41 27/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
42 26/02/2015 6 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
43 20/02/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
44 19/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
45 18/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
46 17/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
47 16/02/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
48 12/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
49 11/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
50 10/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
51 09/02/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienmayHungson
52 08/02/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
53 07/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
54 06/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
55 05/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
56 04/02/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
57 02/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
58 01/02/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
59 31/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
60 30/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
61 29/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
62 28/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
63 27/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
64 26/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienmayHungson
65 25/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
66 24/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vftrader
67 23/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
68 22/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ RENHAT_HANOI
69 21/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
70 20/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
71 19/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
72 18/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
73 17/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
74 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
75 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
76 14/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
77 13/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
78 12/01/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
79 10/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
80 09/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
81 08/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
82 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
83 06/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
84 05/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
85 04/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ DienmayHungson
86 03/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ RENHAT_HANOI
87 02/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
88 01/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
89 31/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
90 30/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
91 29/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
92 28/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
93 27/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
94 26/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
95 25/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
96 24/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ topmayvanphong
97 23/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
98 22/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
99 21/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
100 20/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
101 19/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
102 18/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
103 17/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
104 16/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
105 15/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
106 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
107 13/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
108 12/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
109 11/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
110 10/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
111 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
112 08/12/2014 2 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
113 06/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
114 05/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
115 04/12/2014 5 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
116 29/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
117 28/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
118 27/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
119 26/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
120 25/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
121 24/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
122 23/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
123 22/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
124 21/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
125 20/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
126 19/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
127 18/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
128 17/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
129 16/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
130 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
131 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
132 13/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
133 12/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
134 11/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
135 10/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
136 09/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
137 08/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
138 07/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
139 06/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
140 05/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
141 04/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
142 03/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
143 02/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
144 01/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
145 31/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
146 30/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
147 29/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
148 28/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
149 27/10/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
150 25/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
151 24/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
152 23/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
153 22/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
154 21/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
155 20/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
156 19/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
157 18/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
158 17/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
159 15/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
160 14/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
161 13/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
162 12/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
163 11/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
164 10/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
165 09/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
166 08/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
167 07/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
168 06/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
169 05/10/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
170 04/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
171 03/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
172 02/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
173 01/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
174 29/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
175 28/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
176 27/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
177 26/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
178 25/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
179 24/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
180 23/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
181 22/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
182 21/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
183 20/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
184 19/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
185 18/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
186 17/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
187 16/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
188 15/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
189 14/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
190 13/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
191 12/09/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
192 11/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
193 10/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
194 09/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
195 08/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
196 07/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
197 06/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
198 05/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
199 04/09/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
200 03/09/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
201 01/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
202 31/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
203 30/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
204 29/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
205 28/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
206 27/08/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ dienmayhoanghai
207 26/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
208 25/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
209 24/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
210 23/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
211 22/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
212 21/08/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
213 19/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
214 18/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ RENHAT_HANOI
215 17/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
216 16/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
217 15/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientukhanganh
218 14/08/2014 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhson
219 13/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
220 12/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
221 11/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
222 10/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
223 09/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
224 08/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
225 07/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
226 06/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
227 05/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
228 04/08/2014 2 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
229 02/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
230 01/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
231 31/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ topmayvanphong
232 30/07/2014 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
233 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
234 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
235 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
236 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
237 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
238 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
239 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
240 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
241 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
242 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
243 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
244 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ FYI
245 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
246 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
247 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
248 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
249 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
250 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
251 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
252 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
253 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
254 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
255 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
256 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
257 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
258 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
259 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
260 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
261 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
262 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
263 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
264 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
265 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
266 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
267 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
268 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
269 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
270 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
271 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
272 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
273 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
274 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
275 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
276 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
277 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
278 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
279 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
280 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
281 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
282 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
283 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
284 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
285 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
286 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
287 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
288 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
289 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
290 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
291 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
292 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
293 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
294 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
295 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
296 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
297 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
298 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
299 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
300 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
301 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
302 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
303 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
304 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
305 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
306 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
307 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
308 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
309 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
310 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
311 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
312 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
313 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
314 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
315 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
316 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
317 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
318 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
319 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
320 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
321 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
322 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
323 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
324 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
325 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
326 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
327 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
328 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
329 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
330 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
331 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
332 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
333 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
334 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
335 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
336 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
337 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
338 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
339 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
340 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
341 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
342 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
343 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
344 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
345 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
346 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
347 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
348 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
349 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
350 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
351 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
352 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
353 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
354 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
355 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
356 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
357 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
358 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
359 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
360 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
361 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
362 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
363 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
364 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ digicity
365 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
366 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
367 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
368 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
369 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
370 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
371 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
372 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
373 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
374 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
375 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
376 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
377 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
378 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
379 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
380 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
381 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
382 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
383 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
384 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
385 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
386 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
387 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
388 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
389 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
390 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
391 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
392 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
393 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
394 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
395 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
396 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
397 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
398 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
399 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
400 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
401 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
402 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ digicity
403 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
404 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
405 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
406 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
407 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ digicity
408 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
409 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
410 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
411 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
412 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
413 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
414 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
415 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
416 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
417 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
418 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
419 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
420 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
421 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
422 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
423 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
424 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
425 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
426 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
427 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
428 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
429 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
430 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
431 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
432 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
433 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
434 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
435 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
436 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
437 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
438 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
439 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
440 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
441 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
442 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
443 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
444 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
445 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
446 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
447 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
448 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
449 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
450 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
451 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
452 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
453 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
454 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
455 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
456 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
457 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
458 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
459 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
460 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
461 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
462 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
463 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
464 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
465 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
466 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
467 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
468 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
469 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
470 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
471 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
472 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
473 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
474 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
475 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
476 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
477 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
478 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
479 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
480 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
481 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
482 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
483 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
484 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
485 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
486 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
487 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
488 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
489 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
490 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
491 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
492 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
493 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
494 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
495 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
496 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
497 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
498 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
499 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
500 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
501 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
502 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
503 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
504 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
505 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
506 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
507 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
508 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
509 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
510 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
511 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
512 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
513 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
514 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
515 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
516 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
517 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
518 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
519 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
520 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
521 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
522 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
523 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
524 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
525 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
526 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
527 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
528 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
529 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
530 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
531 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
532 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
533 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
534 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
535 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
536 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
537 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
538 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
539 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
540 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
541 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
542 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
543 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
544 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
545 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
546 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
547 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
548 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
549 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
550 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
551 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
552 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
553 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
554 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
555 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
556 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
557 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
558 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
559 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
560 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
561 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
562 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
563 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
564 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
565 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
566 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
567 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
568 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
569 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
570 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
571 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
572 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
573 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
574 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
575 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
576 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
577 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
578 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
579 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
580 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
581 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
582 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
583 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
584 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
585 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
586 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
587 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giá không đổi khanganphat
588 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
589 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
590 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
591 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
592 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
593 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
594 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
595 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
596 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
597 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
598 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
599 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
600 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
601 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
602 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
603 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
604 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
605 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
606 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
607 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
608 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
609 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
610 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
611 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
612 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
613 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
614 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
615 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
616 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
617 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
618 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
619 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
620 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
621 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
622 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
623 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
624 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
625 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
626 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
627 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
628 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
629 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
630 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
631 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
632 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
633 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
634 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
635 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
636 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
637 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
638 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
639 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
640 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
641 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
642 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
643 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
644 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
645 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
646 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
647 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
648 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
649 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
650 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
651 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
652 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
653 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
654 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
655 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
656 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
657 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
658 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
659 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
660 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
661 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
662 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
663 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
664 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
665 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
666 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
667 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
668 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
669 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
670 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
671 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
672 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
673 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
674 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dnmart
675 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
676 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
677 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
678 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
679 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
680 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
681 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
682 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
683 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
684 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
685 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
686 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
687 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
688 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
689 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
690 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
691 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
692 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
693 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
694 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
695 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
696 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
697 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
698 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
699 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
700 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
701 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
702 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
703 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
704 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
705 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
706 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
707 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
708 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
709 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
710 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
711 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
712 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
713 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
714 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
715 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
716 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
717 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
718 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
719 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
720 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
721 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
722 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
723 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
724 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
725 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
726 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
727 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
728 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
729 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
730 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
731 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
732 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
733 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
734 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
735 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
736 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
737 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
738 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
739 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
740 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
741 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
742 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
743 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
744 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
745 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
746 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
747 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
748 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
749 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
750 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
751 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
752 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
753 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
754 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
755 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
756 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
757 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
758 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
759 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
760 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
761 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
762 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
763 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topcare
764 01/10/2012 12.800.000 ₫ RENHAT
Có tổng cộng 764 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED
Từ khóa nổi bật trong tuần: ta ba, pin sạc dự phòng, hoa gia, hop nhua, khoá cửa