• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
2 27/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
3 26/02/2015 6 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
4 20/02/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
5 19/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
6 18/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
7 17/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
8 16/02/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
9 12/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
10 11/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
11 10/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
12 09/02/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienmayHungson
13 08/02/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
14 07/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
15 06/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
16 05/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
17 04/02/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
18 02/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
19 01/02/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
20 31/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
21 30/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
22 29/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
23 28/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
24 27/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
25 26/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienmayHungson
26 25/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
27 24/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vftrader
28 23/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
29 22/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ RENHAT_HANOI
30 21/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
31 20/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
32 19/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
33 18/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
34 17/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
35 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
36 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
37 14/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
38 13/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
39 12/01/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
40 10/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
41 09/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
42 08/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
43 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
44 06/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
45 05/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
46 04/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ DienmayHungson
47 03/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ RENHAT_HANOI
48 02/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
49 01/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
50 31/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
51 30/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
52 29/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
53 28/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
54 27/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
55 26/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
56 25/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
57 24/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ topmayvanphong
58 23/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
59 22/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
60 21/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
61 20/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
62 19/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
63 18/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
64 17/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
65 16/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
66 15/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
67 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
68 13/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
69 12/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
70 11/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
71 10/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
72 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
73 08/12/2014 2 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
74 06/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
75 05/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
76 04/12/2014 5 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
77 29/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
78 28/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
79 27/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
80 26/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
81 25/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
82 24/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
83 23/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
84 22/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
85 21/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
86 20/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
87 19/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
88 18/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
89 17/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
90 16/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
91 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
92 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
93 13/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
94 12/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
95 11/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
96 10/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
97 09/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
98 08/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
99 07/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
100 06/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
101 05/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
102 04/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
103 03/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
104 02/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
105 01/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
106 31/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
107 30/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
108 29/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
109 28/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
110 27/10/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
111 25/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
112 24/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
113 23/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
114 22/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
115 21/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
116 20/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
117 19/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
118 18/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
119 17/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
120 15/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
121 14/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
122 13/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
123 12/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
124 11/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
125 10/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
126 09/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
127 08/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
128 07/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
129 06/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
130 05/10/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
131 04/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
132 03/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
133 02/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
134 01/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
135 29/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
136 28/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
137 27/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
138 26/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
139 25/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
140 24/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
141 23/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
142 22/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
143 21/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
144 20/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
145 19/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
146 18/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
147 17/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
148 16/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
149 15/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
150 14/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
151 13/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
152 12/09/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
153 11/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
154 10/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
155 09/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
156 08/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
157 07/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
158 06/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
159 05/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
160 04/09/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
161 03/09/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
162 01/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
163 31/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
164 30/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
165 29/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
166 28/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
167 27/08/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ dienmayhoanghai
168 26/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
169 25/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
170 24/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
171 23/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
172 22/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
173 21/08/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
174 19/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
175 18/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ RENHAT_HANOI
176 17/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
177 16/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
178 15/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientukhanganh
179 14/08/2014 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhson
180 13/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
181 12/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
182 11/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
183 10/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
184 09/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
185 08/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
186 07/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
187 06/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
188 05/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
189 04/08/2014 2 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
190 02/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
191 01/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
192 31/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ topmayvanphong
193 30/07/2014 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
194 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
195 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
196 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
197 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
198 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
199 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
200 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
201 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
202 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
203 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
204 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
205 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ FYI
206 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
207 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
208 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
209 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
210 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
211 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
212 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
213 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
214 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
215 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
216 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
217 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
218 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
219 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
220 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
221 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
222 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
223 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
224 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
225 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
226 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
227 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
228 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
229 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
230 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
231 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
232 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
233 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
234 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
235 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
236 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
237 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
238 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
239 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
240 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
241 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
242 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
243 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
244 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
245 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
246 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
247 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
248 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
249 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
250 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
251 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
252 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
253 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
254 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
255 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
256 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
257 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
258 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
259 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
260 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
261 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
262 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
263 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
264 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
265 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
266 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
267 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
268 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
269 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
270 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
271 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
272 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
273 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
274 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
275 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
276 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
277 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
278 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
279 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
280 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
281 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
282 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
283 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
284 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
285 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
286 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
287 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
288 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
289 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
290 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
291 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
292 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
293 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
294 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
295 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
296 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
297 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
298 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
299 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
300 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
301 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
302 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
303 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
304 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
305 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
306 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
307 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
308 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
309 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
310 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
311 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
312 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
313 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
314 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
315 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
316 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
317 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
318 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
319 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
320 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
321 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
322 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
323 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
324 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
325 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ digicity
326 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
327 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
328 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
329 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
330 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
331 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
332 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
333 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
334 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
335 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
336 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
337 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
338 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
339 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
340 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
341 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
342 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
343 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
344 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
345 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
346 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
347 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
348 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
349 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
350 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
351 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
352 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
353 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
354 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
355 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
356 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
357 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
358 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
359 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
360 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
361 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
362 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
363 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ digicity
364 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
365 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
366 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
367 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
368 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ digicity
369 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
370 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
371 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
372 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
373 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
374 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
375 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
376 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
377 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
378 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
379 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
380 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
381 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
382 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
383 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
384 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
385 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
386 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
387 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
388 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
389 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
390 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
391 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
392 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
393 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
394 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
395 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
396 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
397 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
398 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
399 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
400 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
401 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
402 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
403 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
404 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
405 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
406 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
407 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
408 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
409 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
410 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
411 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
412 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
413 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
414 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
415 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
416 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
417 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
418 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
419 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
420 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
421 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
422 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
423 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
424 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
425 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
426 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
427 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
428 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
429 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
430 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
431 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
432 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
433 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
434 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
435 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
436 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
437 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
438 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
439 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
440 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
441 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
442 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
443 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
444 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
445 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
446 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
447 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
448 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
449 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
450 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
451 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
452 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
453 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
454 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
455 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
456 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
457 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
458 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
459 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
460 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
461 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
462 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
463 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
464 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
465 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
466 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
467 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
468 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
469 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
470 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
471 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
472 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
473 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
474 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
475 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
476 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
477 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
478 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
479 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
480 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
481 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
482 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
483 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
484 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
485 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
486 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
487 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
488 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
489 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
490 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
491 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
492 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
493 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
494 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
495 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
496 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
497 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
498 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
499 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
500 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
501 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
502 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
503 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
504 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
505 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
506 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
507 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
508 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
509 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
510 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
511 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
512 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
513 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
514 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
515 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
516 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
517 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
518 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
519 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
520 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
521 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
522 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
523 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
524 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
525 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
526 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
527 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
528 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
529 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
530 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
531 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
532 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
533 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
534 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
535 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
536 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
537 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
538 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
539 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
540 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
541 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
542 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
543 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
544 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
545 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
546 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
547 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
548 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giá không đổi khanganphat
549 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
550 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
551 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
552 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
553 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
554 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
555 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
556 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
557 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
558 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
559 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
560 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
561 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
562 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
563 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
564 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
565 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
566 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
567 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
568 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
569 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
570 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
571 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
572 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
573 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
574 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
575 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
576 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
577 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
578 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
579 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
580 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
581 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
582 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
583 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
584 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
585 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
586 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
587 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
588 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
589 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
590 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
591 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
592 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
593 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
594 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
595 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
596 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
597 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
598 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
599 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
600 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
601 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
602 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
603 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
604 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
605 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
606 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
607 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
608 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
609 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
610 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
611 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
612 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
613 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
614 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
615 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
616 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
617 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
618 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
619 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
620 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
621 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
622 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
623 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
624 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
625 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
626 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
627 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
628 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
629 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
630 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
631 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
632 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
633 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
634 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
635 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dnmart
636 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
637 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
638 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
639 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
640 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
641 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
642 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
643 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
644 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
645 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
646 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
647 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
648 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
649 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
650 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
651 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
652 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
653 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
654 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
655 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
656 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
657 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
658 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
659 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
660 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
661 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
662 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
663 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
664 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
665 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
666 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
667 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
668 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
669 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
670 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
671 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
672 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
673 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
674 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
675 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
676 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
677 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
678 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
679 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
680 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
681 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
682 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
683 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
684 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
685 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
686 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
687 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
688 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
689 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
690 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
691 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
692 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
693 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
694 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
695 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
696 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
697 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
698 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
699 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
700 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
701 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
702 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
703 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
704 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
705 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
706 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
707 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
708 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
709 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
710 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
711 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
712 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
713 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
714 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
715 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
716 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
717 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
718 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
719 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
720 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
721 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
722 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
723 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
724 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topcare
725 01/10/2012 12.800.000 ₫ RENHAT
Có tổng cộng 725 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED
Từ khóa nổi bật trong tuần: htc one, hoa gia, so pha, ta ba, đèn quạt trần