Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/10/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
2 17/10/2016 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
3 16/10/2016 5 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
4 11/10/2016 6 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
5 05/10/2016 4 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ topmayvanphong
6 01/10/2016 5 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
7 26/09/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ topmayvanphong
8 25/09/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
9 21/09/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
10 19/09/2016 5 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
11 14/09/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
12 13/09/2016 3 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
13 10/09/2016 5 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
14 05/09/2016 4 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
15 01/09/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
16 29/08/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
17 28/08/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
18 27/08/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
19 25/08/2016 5 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
20 20/08/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
21 19/08/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
22 15/08/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
23 14/08/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
24 10/08/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
25 09/08/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
26 08/08/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
27 06/08/2016 12 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
28 25/07/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ topmayvanphong
29 23/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
30 22/07/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
31 20/07/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
32 18/07/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
33 17/07/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
34 13/07/2016 3 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
35 10/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
36 09/07/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
37 07/07/2016 6 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
38 01/07/2016 4 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
39 27/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
40 26/06/2016 7 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
41 19/06/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
42 15/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
43 14/06/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
44 12/06/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
45 09/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
46 08/06/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
47 06/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ topmayvanphong
48 05/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
49 04/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
50 03/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
51 02/06/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
52 31/05/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
53 29/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
54 28/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
55 26/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
56 24/05/2016 9 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
57 15/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
58 14/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
59 13/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
60 11/05/2016 5 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
61 06/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
62 05/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
63 04/05/2016 6 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
64 28/04/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
65 26/04/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
66 24/04/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
67 23/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
68 22/04/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
69 20/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
70 19/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
71 18/04/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
72 15/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
73 14/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
74 13/04/2016 57 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
75 16/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
76 15/02/2016 20 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
77 26/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
78 25/01/2016 2 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
79 23/01/2016 3 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
80 20/01/2016 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
81 19/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
82 18/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
83 17/01/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
84 15/01/2016 11 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
85 04/01/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
86 01/01/2016 2 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ kenhtv
87 30/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
88 29/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
89 28/12/2015 8 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmaytienthinh
90 20/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
91 19/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
92 18/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
93 17/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
94 16/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
95 14/12/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
96 12/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
97 11/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
98 09/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
99 07/12/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
100 06/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
101 05/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
102 03/12/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
103 02/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
104 30/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
105 29/11/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
106 26/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
107 25/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
108 24/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
109 23/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
110 21/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
111 20/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
112 19/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
113 18/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
114 17/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
115 15/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
116 14/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
117 12/11/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
118 10/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
119 09/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
120 07/11/2015 11 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ topmayvanphong
121 27/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
122 26/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
123 25/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
124 23/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
125 21/10/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
126 16/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
127 14/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
128 13/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
129 12/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
130 10/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
131 09/10/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
132 06/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
133 05/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmaytienthinh
134 04/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
135 03/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
136 02/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
137 01/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
138 29/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
139 28/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
140 27/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
141 26/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
142 25/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
143 24/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
144 23/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ dienmayhoanghai
145 22/09/2015 3 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ dienmayvn
146 19/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
147 18/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
148 17/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
149 16/09/2015 47 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
150 31/07/2015 11 ngày 8.950.000 ₫ Tăng 3.450.000 VNĐ dienmayvn
151 20/07/2015 6 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
152 14/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
153 13/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
154 12/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
155 11/07/2015 2 ngày 8.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayvn
156 09/07/2015 2 ngày 8.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayvn
157 07/07/2015 1 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ dienmayvn
158 06/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
159 05/07/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 4.950.000 VNĐ DienmayHungson
160 04/07/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
161 02/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
162 01/07/2015 10 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
163 21/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
164 20/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
165 19/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
166 18/06/2015 13 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
167 05/06/2015 3 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
168 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ topmayvanphong
169 01/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
170 31/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
171 30/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
172 29/05/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
173 25/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
174 24/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
175 23/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
176 22/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
177 21/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
178 18/05/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayvico
179 17/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
180 16/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
181 15/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
182 14/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
183 13/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
184 12/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
185 11/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
186 10/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
187 07/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
188 06/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ vftrader
189 05/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
190 04/05/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
191 02/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
192 01/05/2015 5 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
193 26/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
194 25/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
195 24/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
196 23/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
197 22/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
198 21/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 4.040.000 VNĐ dienmayhoanghai
199 20/04/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ dientugiabinh
200 19/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
201 18/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
202 17/04/2015 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
203 08/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ dienmayanhngan
204 07/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
205 06/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
206 05/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
207 04/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ topmayvanphong
208 03/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
209 02/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
210 01/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
211 31/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
212 30/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
213 29/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
214 28/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
215 26/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
216 25/03/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
217 20/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
218 18/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
219 17/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
220 16/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
221 15/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
222 14/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
223 12/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
224 11/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
225 10/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
226 09/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
227 08/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
228 07/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
229 06/03/2015 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
230 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
231 03/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
232 02/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
233 28/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
234 27/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
235 26/02/2015 6 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
236 20/02/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
237 19/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
238 18/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
239 17/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
240 16/02/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
241 12/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
242 11/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
243 10/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
244 09/02/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienmayHungson
245 08/02/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
246 07/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
247 06/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
248 05/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
249 04/02/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
250 02/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
251 01/02/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
252 31/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
253 30/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
254 29/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
255 28/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
256 27/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
257 26/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienmayHungson
258 25/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
259 24/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vftrader
260 23/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
261 22/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ RENHAT_HANOI
262 21/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
263 20/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
264 19/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
265 18/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
266 17/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
267 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
268 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
269 14/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
270 13/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
271 12/01/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
272 10/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
273 09/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
274 08/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
275 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
276 06/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
277 05/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
278 04/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ DienmayHungson
279 03/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ RENHAT_HANOI
280 02/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
281 01/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
282 31/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
283 30/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
284 29/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
285 28/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
286 27/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
287 26/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
288 25/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
289 24/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ topmayvanphong
290 23/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
291 22/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
292 21/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
293 20/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
294 19/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
295 18/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
296 17/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
297 16/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
298 15/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
299 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
300 13/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
301 12/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
302 11/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
303 10/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
304 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
305 08/12/2014 2 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
306 06/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
307 05/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
308 04/12/2014 5 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
309 29/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
310 28/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
311 27/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
312 26/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
313 25/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
314 24/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
315 23/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
316 22/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
317 21/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
318 20/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
319 19/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
320 18/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
321 17/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
322 16/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
323 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
324 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
325 13/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
326 12/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
327 11/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
328 10/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
329 09/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
330 08/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
331 07/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
332 06/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
333 05/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
334 04/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
335 03/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
336 02/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
337 01/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
338 31/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
339 30/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
340 29/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
341 28/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
342 27/10/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
343 25/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
344 24/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
345 23/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
346 22/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
347 21/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
348 20/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
349 19/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
350 18/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
351 17/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
352 15/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
353 14/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
354 13/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
355 12/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
356 11/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
357 10/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
358 09/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
359 08/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
360 07/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
361 06/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
362 05/10/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
363 04/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
364 03/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
365 02/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
366 01/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
367 29/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
368 28/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
369 27/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
370 26/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
371 25/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
372 24/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
373 23/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
374 22/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
375 21/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
376 20/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
377 19/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
378 18/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
379 17/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
380 16/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
381 15/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
382 14/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
383 13/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
384 12/09/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
385 11/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
386 10/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
387 09/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
388 08/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
389 07/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
390 06/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
391 05/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
392 04/09/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
393 03/09/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
394 01/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
395 31/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
396 30/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
397 29/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
398 28/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
399 27/08/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ dienmayhoanghai
400 26/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
401 25/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
402 24/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
403 23/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
404 22/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
405 21/08/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
406 19/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
407 18/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ RENHAT_HANOI
408 17/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
409 16/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
410 15/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientukhanganh
411 14/08/2014 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhson
412 13/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
413 12/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
414 11/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
415 10/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
416 09/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
417 08/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
418 07/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
419 06/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
420 05/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
421 04/08/2014 2 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
422 02/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
423 01/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
424 31/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ topmayvanphong
425 30/07/2014 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
426 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
427 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
428 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
429 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
430 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
431 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
432 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
433 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
434 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
435 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
436 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
437 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ FYI
438 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
439 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
440 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
441 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
442 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
443 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
444 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
445 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
446 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
447 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
448 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
449 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
450 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
451 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
452 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
453 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
454 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
455 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
456 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
457 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
458 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
459 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
460 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
461 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
462 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
463 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
464 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
465 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
466 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
467 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
468 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
469 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
470 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
471 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
472 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
473 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
474 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
475 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
476 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
477 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
478 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
479 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
480 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
481 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
482 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
483 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
484 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
485 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
486 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
487 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
488 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
489 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
490 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
491 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
492 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
493 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
494 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
495 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
496 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
497 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
498 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
499 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
500 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
501 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
502 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
503 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
504 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
505 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
506 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
507 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
508 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
509 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
510 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
511 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
512 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
513 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
514 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
515 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
516 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
517 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
518 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
519 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
520 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
521 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
522 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
523 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
524 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
525 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
526 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
527 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
528 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
529 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
530 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
531 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
532 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
533 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
534 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
535 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
536 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
537 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
538 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
539 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
540 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
541 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
542 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
543 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
544 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
545 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
546 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
547 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
548 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
549 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
550 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
551 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
552 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
553 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
554 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
555 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
556 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
557 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ digicity
558 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
559 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
560 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
561 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
562 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
563 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
564 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
565 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
566 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
567 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
568 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
569 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
570 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
571 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
572 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
573 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
574 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
575 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
576 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
577 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
578 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
579 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
580 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
581 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
582 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
583 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
584 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
585 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
586 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
587 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
588 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
589 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
590 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
591 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
592 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
593 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
594 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
595 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ digicity
596 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
597 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
598 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
599 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
600 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ digicity
601 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
602 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
603 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
604 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
605 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
606 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
607 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
608 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
609 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
610 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
611 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
612 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
613 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
614 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
615 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
616 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
617 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
618 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
619 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
620 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
621 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
622 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
623 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
624 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
625 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
626 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
627 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
628 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
629 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
630 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
631 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
632 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
633 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
634 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
635 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
636 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
637 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
638 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
639 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
640 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
641 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
642 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
643 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
644 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
645 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
646 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
647 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
648 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
649 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
650 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
651 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
652 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
653 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
654 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
655 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
656 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
657 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
658 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
659 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
660 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
661 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
662 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
663 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
664 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
665 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
666 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
667 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
668 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
669 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
670 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
671 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
672 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
673 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
674 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
675 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
676 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
677 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
678 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
679 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
680 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
681 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
682 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
683 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
684 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
685 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
686 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
687 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
688 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
689 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
690 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
691 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
692 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
693 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
694 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
695 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
696 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
697 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
698 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
699 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
700 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
701 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
702 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
703 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
704 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
705 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
706 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
707 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
708 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
709 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
710 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
711 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
712 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
713 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
714 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
715 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
716 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
717 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
718 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
719 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
720 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
721 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
722 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
723 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
724 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
725 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
726 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
727 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
728 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
729 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
730 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
731 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
732 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
733 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
734 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
735 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
736 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
737 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
738 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
739 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
740 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
741 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
742 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
743 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
744 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
745 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
746 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
747 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
748 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
749 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
750 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
751 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
752 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
753 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
754 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
755 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
756 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
757 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
758 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
759 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
760 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
761 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
762 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
763 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
764 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
765 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
766 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
767 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
768 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
769 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
770 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
771 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
772 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
773 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
774 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
775 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
776 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
777 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
778 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
779 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
780 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giá không đổi khanganphat
781 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
782 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
783 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
784 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
785 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
786 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
787 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
788 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
789 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
790 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
791 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
792 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
793 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
794 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
795 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
796 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
797 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
798 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
799 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
800 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
801 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
802 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
803 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
804 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
805 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
806 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
807 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
808 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
809 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
810 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
811 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
812 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
813 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
814 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
815 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
816 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
817 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
818 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
819 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
820 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
821 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
822 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
823 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
824 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
825 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
826 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
827 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
828 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
829 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
830 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
831 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
832 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
833 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
834 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
835 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
836 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
837 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
838 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
839 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
840 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
841 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
842 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
843 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
844 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
845 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
846 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
847 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
848 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
849 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
850 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
851 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
852 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
853 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
854 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
855 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
856 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
857 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
858 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
859 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
860 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
861 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
862 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
863 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
864 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
865 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
866 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
867 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dnmart
868 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
869 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
870 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
871 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
872 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
873 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
874 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
875 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
876 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
877 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
878 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
879 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
880 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
881 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
882 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
883 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
884 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
885 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
886 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
887 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
888 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
889 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
890 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
891 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
892 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
893 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
894 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
895 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
896 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
897 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
898 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
899 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
900 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
901 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
902 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
903 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
904 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
905 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
906 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
907 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
908 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
909 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
910 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
911 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
912 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
913 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
914 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
915 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
916 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
917 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
918 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
919 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
920 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
921 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
922 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
923 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
924 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
925 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
926 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
927 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
928 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
929 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
930 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
931 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
932 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
933 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
934 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
935 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
936 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
937 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
938 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
939 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
940 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
941 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
942 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
943 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
944 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
945 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
946 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
947 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
948 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
949 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
950 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
951 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
952 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
953 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
954 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
955 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
956 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topcare
957 01/10/2012 12.800.000 ₫ RENHAT
Có tổng cộng 957 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.