Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
2 29/11/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
3 26/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
4 25/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
5 24/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
6 23/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
7 21/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
8 20/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
9 19/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
10 18/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
11 17/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
12 15/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
13 14/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
14 12/11/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
15 10/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
16 09/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
17 07/11/2015 11 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ topmayvanphong
18 27/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
19 26/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
20 25/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
21 23/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
22 21/10/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
23 16/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
24 14/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
25 13/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
26 12/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
27 10/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
28 09/10/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
29 06/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
30 05/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmaytienthinh
31 04/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
32 03/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
33 02/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
34 01/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
35 29/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
36 28/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
37 27/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
38 26/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
39 25/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
40 24/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
41 23/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ dienmayhoanghai
42 22/09/2015 3 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ dienmayvn
43 19/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
44 18/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
45 17/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
46 16/09/2015 47 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
47 31/07/2015 11 ngày 8.950.000 ₫ Tăng 3.450.000 VNĐ dienmayvn
48 20/07/2015 6 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
49 14/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
50 13/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
51 12/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
52 11/07/2015 2 ngày 8.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayvn
53 09/07/2015 2 ngày 8.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayvn
54 07/07/2015 1 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ dienmayvn
55 06/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
56 05/07/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 4.950.000 VNĐ DienmayHungson
57 04/07/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
58 02/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
59 01/07/2015 10 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
60 21/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
61 20/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
62 19/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
63 18/06/2015 13 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
64 05/06/2015 3 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
65 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ topmayvanphong
66 01/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
67 31/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
68 30/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
69 29/05/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
70 25/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
71 24/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
72 23/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
73 22/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
74 21/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
75 18/05/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayvico
76 17/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
77 16/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
78 15/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
79 14/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
80 13/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
81 12/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
82 11/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
83 10/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
84 07/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
85 06/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ vftrader
86 05/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
87 04/05/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
88 02/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
89 01/05/2015 5 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
90 26/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
91 25/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
92 24/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
93 23/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
94 22/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
95 21/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 4.040.000 VNĐ dienmayhoanghai
96 20/04/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ dientugiabinh
97 19/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
98 18/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
99 17/04/2015 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
100 08/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ dienmayanhngan
101 07/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
102 06/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
103 05/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
104 04/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ topmayvanphong
105 03/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
106 02/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
107 01/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
108 31/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
109 30/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
110 29/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
111 28/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
112 26/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
113 25/03/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
114 20/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
115 18/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
116 17/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
117 16/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
118 15/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
119 14/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
120 12/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
121 11/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
122 10/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
123 09/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
124 08/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
125 07/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
126 06/03/2015 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
127 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
128 03/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
129 02/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
130 28/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
131 27/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
132 26/02/2015 6 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
133 20/02/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
134 19/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
135 18/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
136 17/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
137 16/02/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
138 12/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
139 11/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
140 10/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
141 09/02/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienmayHungson
142 08/02/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
143 07/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
144 06/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
145 05/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
146 04/02/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
147 02/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
148 01/02/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
149 31/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
150 30/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
151 29/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
152 28/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
153 27/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
154 26/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienmayHungson
155 25/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
156 24/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vftrader
157 23/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
158 22/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ RENHAT_HANOI
159 21/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
160 20/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
161 19/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
162 18/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
163 17/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
164 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
165 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
166 14/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
167 13/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
168 12/01/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
169 10/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
170 09/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
171 08/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
172 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
173 06/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
174 05/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
175 04/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ DienmayHungson
176 03/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ RENHAT_HANOI
177 02/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
178 01/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
179 31/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
180 30/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
181 29/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
182 28/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
183 27/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
184 26/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
185 25/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
186 24/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ topmayvanphong
187 23/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
188 22/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
189 21/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
190 20/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
191 19/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
192 18/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
193 17/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
194 16/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
195 15/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
196 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
197 13/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
198 12/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
199 11/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
200 10/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
201 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
202 08/12/2014 2 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
203 06/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
204 05/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
205 04/12/2014 5 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
206 29/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
207 28/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
208 27/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
209 26/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
210 25/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
211 24/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
212 23/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
213 22/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
214 21/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
215 20/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
216 19/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
217 18/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
218 17/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
219 16/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
220 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
221 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
222 13/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
223 12/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
224 11/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
225 10/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
226 09/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
227 08/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
228 07/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
229 06/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
230 05/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
231 04/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
232 03/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
233 02/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
234 01/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
235 31/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
236 30/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
237 29/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
238 28/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
239 27/10/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
240 25/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
241 24/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
242 23/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
243 22/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
244 21/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
245 20/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
246 19/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
247 18/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
248 17/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
249 15/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
250 14/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
251 13/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
252 12/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
253 11/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
254 10/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
255 09/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
256 08/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
257 07/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
258 06/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
259 05/10/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
260 04/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
261 03/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
262 02/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
263 01/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
264 29/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
265 28/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
266 27/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
267 26/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
268 25/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
269 24/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
270 23/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
271 22/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
272 21/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
273 20/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
274 19/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
275 18/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
276 17/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
277 16/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
278 15/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
279 14/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
280 13/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
281 12/09/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
282 11/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
283 10/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
284 09/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
285 08/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
286 07/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
287 06/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
288 05/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
289 04/09/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
290 03/09/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
291 01/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
292 31/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
293 30/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
294 29/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
295 28/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
296 27/08/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ dienmayhoanghai
297 26/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
298 25/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
299 24/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
300 23/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
301 22/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
302 21/08/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
303 19/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
304 18/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ RENHAT_HANOI
305 17/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
306 16/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
307 15/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientukhanganh
308 14/08/2014 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhson
309 13/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
310 12/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
311 11/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
312 10/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
313 09/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
314 08/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
315 07/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
316 06/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
317 05/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
318 04/08/2014 2 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
319 02/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
320 01/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
321 31/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ topmayvanphong
322 30/07/2014 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
323 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
324 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
325 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
326 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
327 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
328 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
329 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
330 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
331 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
332 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
333 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
334 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ FYI
335 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
336 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
337 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
338 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
339 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
340 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
341 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
342 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
343 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
344 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
345 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
346 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
347 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
348 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
349 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
350 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
351 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
352 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
353 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
354 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
355 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
356 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
357 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
358 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
359 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
360 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
361 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
362 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
363 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
364 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
365 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
366 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
367 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
368 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
369 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
370 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
371 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
372 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
373 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
374 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
375 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
376 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
377 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
378 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
379 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
380 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
381 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
382 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
383 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
384 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
385 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
386 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
387 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
388 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
389 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
390 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
391 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
392 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
393 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
394 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
395 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
396 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
397 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
398 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
399 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
400 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
401 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
402 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
403 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
404 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
405 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
406 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
407 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
408 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
409 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
410 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
411 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
412 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
413 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
414 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
415 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
416 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
417 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
418 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
419 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
420 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
421 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
422 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
423 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
424 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
425 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
426 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
427 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
428 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
429 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
430 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
431 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
432 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
433 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
434 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
435 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
436 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
437 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
438 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
439 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
440 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
441 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
442 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
443 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
444 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
445 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
446 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
447 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
448 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
449 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
450 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
451 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
452 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
453 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
454 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ digicity
455 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
456 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
457 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
458 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
459 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
460 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
461 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
462 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
463 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
464 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
465 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
466 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
467 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
468 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
469 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
470 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
471 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
472 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
473 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
474 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
475 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
476 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
477 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
478 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
479 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
480 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
481 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
482 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
483 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
484 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
485 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
486 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
487 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
488 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
489 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
490 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
491 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
492 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ digicity
493 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
494 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
495 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
496 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
497 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ digicity
498 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
499 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
500 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
501 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
502 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
503 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
504 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
505 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
506 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
507 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
508 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
509 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
510 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
511 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
512 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
513 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
514 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
515 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
516 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
517 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
518 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
519 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
520 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
521 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
522 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
523 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
524 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
525 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
526 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
527 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
528 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
529 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
530 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
531 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
532 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
533 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
534 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
535 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
536 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
537 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
538 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
539 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
540 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
541 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
542 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
543 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
544 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
545 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
546 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
547 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
548 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
549 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
550 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
551 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
552 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
553 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
554 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
555 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
556 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
557 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
558 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
559 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
560 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
561 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
562 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
563 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
564 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
565 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
566 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
567 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
568 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
569 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
570 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
571 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
572 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
573 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
574 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
575 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
576 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
577 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
578 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
579 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
580 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
581 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
582 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
583 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
584 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
585 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
586 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
587 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
588 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
589 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
590 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
591 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
592 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
593 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
594 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
595 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
596 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
597 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
598 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
599 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
600 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
601 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
602 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
603 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
604 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
605 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
606 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
607 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
608 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
609 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
610 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
611 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
612 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
613 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
614 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
615 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
616 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
617 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
618 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
619 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
620 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
621 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
622 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
623 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
624 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
625 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
626 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
627 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
628 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
629 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
630 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
631 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
632 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
633 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
634 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
635 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
636 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
637 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
638 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
639 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
640 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
641 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
642 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
643 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
644 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
645 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
646 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
647 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
648 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
649 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
650 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
651 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
652 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
653 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
654 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
655 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
656 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
657 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
658 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
659 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
660 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
661 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
662 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
663 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
664 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
665 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
666 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
667 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
668 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
669 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
670 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
671 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
672 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
673 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
674 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
675 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
676 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
677 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giá không đổi khanganphat
678 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
679 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
680 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
681 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
682 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
683 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
684 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
685 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
686 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
687 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
688 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
689 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
690 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
691 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
692 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
693 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
694 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
695 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
696 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
697 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
698 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
699 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
700 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
701 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
702 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
703 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
704 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
705 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
706 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
707 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
708 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
709 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
710 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
711 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
712 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
713 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
714 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
715 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
716 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
717 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
718 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
719 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
720 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
721 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
722 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
723 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
724 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
725 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
726 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
727 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
728 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
729 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
730 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
731 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
732 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
733 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
734 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
735 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
736 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
737 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
738 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
739 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
740 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
741 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
742 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
743 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
744 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
745 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
746 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
747 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
748 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
749 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
750 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
751 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
752 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
753 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
754 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
755 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
756 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
757 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
758 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
759 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
760 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
761 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
762 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
763 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
764 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dnmart
765 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
766 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
767 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
768 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
769 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
770 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
771 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
772 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
773 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
774 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
775 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
776 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
777 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
778 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
779 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
780 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
781 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
782 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
783 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
784 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
785 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
786 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
787 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
788 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
789 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
790 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
791 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
792 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
793 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
794 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
795 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
796 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
797 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
798 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
799 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
800 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
801 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
802 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
803 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
804 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
805 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
806 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
807 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
808 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
809 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
810 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
811 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
812 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
813 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
814 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
815 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
816 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
817 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
818 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
819 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
820 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
821 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
822 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
823 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
824 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
825 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
826 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
827 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
828 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
829 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
830 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
831 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
832 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
833 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
834 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
835 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
836 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
837 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
838 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
839 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
840 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
841 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
842 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
843 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
844 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
845 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
846 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
847 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
848 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
849 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
850 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
851 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
852 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
853 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topcare
854 01/10/2012 12.800.000 ₫ RENHAT
Có tổng cộng 854 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.