Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/07/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ topmayvanphong
2 23/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
3 22/07/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
4 20/07/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
5 18/07/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
6 17/07/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
7 13/07/2016 3 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
8 10/07/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
9 09/07/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
10 07/07/2016 6 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
11 01/07/2016 4 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
12 27/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
13 26/06/2016 7 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
14 19/06/2016 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
15 15/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
16 14/06/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
17 12/06/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
18 09/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
19 08/06/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
20 06/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ topmayvanphong
21 05/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
22 04/06/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
23 03/06/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
24 02/06/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
25 31/05/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
26 29/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
27 28/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
28 26/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
29 24/05/2016 9 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
30 15/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
31 14/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
32 13/05/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
33 11/05/2016 5 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
34 06/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
35 05/05/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
36 04/05/2016 6 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
37 28/04/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
38 26/04/2016 2 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
39 24/04/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
40 23/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
41 22/04/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
42 20/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
43 19/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
44 18/04/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ thienminhphu
45 15/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
46 14/04/2016 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
47 13/04/2016 57 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
48 16/02/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
49 15/02/2016 20 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
50 26/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
51 25/01/2016 2 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
52 23/01/2016 3 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
53 20/01/2016 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
54 19/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
55 18/01/2016 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
56 17/01/2016 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
57 15/01/2016 11 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
58 04/01/2016 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
59 01/01/2016 2 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ kenhtv
60 30/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
61 29/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
62 28/12/2015 8 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmaytienthinh
63 20/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
64 19/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
65 18/12/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
66 17/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
67 16/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
68 14/12/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
69 12/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
70 11/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
71 09/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
72 07/12/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
73 06/12/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
74 05/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
75 03/12/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
76 02/12/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
77 30/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
78 29/11/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
79 26/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
80 25/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
81 24/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
82 23/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
83 21/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
84 20/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
85 19/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
86 18/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
87 17/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
88 15/11/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
89 14/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
90 12/11/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmaytienthinh
91 10/11/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
92 09/11/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
93 07/11/2015 11 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ topmayvanphong
94 27/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
95 26/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
96 25/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
97 23/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
98 21/10/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
99 16/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
100 14/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
101 13/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
102 12/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
103 10/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
104 09/10/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
105 06/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
106 05/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmaytienthinh
107 04/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
108 03/10/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
109 02/10/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
110 01/10/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
111 29/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
112 28/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
113 27/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
114 26/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
115 25/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
116 24/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
117 23/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ dienmayhoanghai
118 22/09/2015 3 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ dienmayvn
119 19/09/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
120 18/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
121 17/09/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
122 16/09/2015 47 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
123 31/07/2015 11 ngày 8.950.000 ₫ Tăng 3.450.000 VNĐ dienmayvn
124 20/07/2015 6 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
125 14/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
126 13/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
127 12/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ dienmayanhngan
128 11/07/2015 2 ngày 8.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayvn
129 09/07/2015 2 ngày 8.950.000 ₫ Giá không đổi dienmayvn
130 07/07/2015 1 ngày 8.950.000 ₫ Giảm 1.450.000 VNĐ dienmayvn
131 06/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
132 05/07/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 4.950.000 VNĐ DienmayHungson
133 04/07/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
134 02/07/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
135 01/07/2015 10 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
136 21/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
137 20/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
138 19/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
139 18/06/2015 13 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
140 05/06/2015 3 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
141 02/06/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ topmayvanphong
142 01/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
143 31/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
144 30/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
145 29/05/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.900.000 VNĐ dienmayanhngan
146 25/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ dientugiabinh
147 24/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ topmayvanphong
148 23/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
149 22/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
150 21/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
151 18/05/2015 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayvico
152 17/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
153 16/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
154 15/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
155 14/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
156 13/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
157 12/05/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
158 11/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
159 10/05/2015 3 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
160 07/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
161 06/05/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ vftrader
162 05/05/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ dientugiabinh
163 04/05/2015 2 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
164 02/05/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ dienmayanhngan
165 01/05/2015 5 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayvico
166 26/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
167 25/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
168 24/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
169 23/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
170 22/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
171 21/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 4.040.000 VNĐ dienmayhoanghai
172 20/04/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ dientugiabinh
173 19/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ topmayvanphong
174 18/04/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
175 17/04/2015 9 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
176 08/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ dienmayanhngan
177 07/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
178 06/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
179 05/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
180 04/04/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ topmayvanphong
181 03/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
182 02/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi dientugiabinh
183 01/04/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dientugiabinh
184 31/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
185 30/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
186 29/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
187 28/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
188 26/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
189 25/03/2015 5 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
190 20/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
191 18/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
192 17/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
193 16/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ dienmayanhngan
194 15/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
195 14/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ thienminhphu
196 12/03/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
197 11/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
198 10/03/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
199 09/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
200 08/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
201 07/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
202 06/03/2015 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
203 04/03/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thienminhphu
204 03/03/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
205 02/03/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
206 28/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
207 27/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
208 26/02/2015 6 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienmayanhngan
209 20/02/2015 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
210 19/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
211 18/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
212 17/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
213 16/02/2015 4 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
214 12/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
215 11/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
216 10/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
217 09/02/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienmayHungson
218 08/02/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
219 07/02/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
220 06/02/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
221 05/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
222 04/02/2015 2 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
223 02/02/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
224 01/02/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
225 31/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
226 30/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
227 29/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
228 28/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ dienmaytienthinh
229 27/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ RENHAT_HANOI
230 26/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienmayHungson
231 25/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
232 24/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vftrader
233 23/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
234 22/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ RENHAT_HANOI
235 21/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
236 20/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
237 19/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
238 18/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
239 17/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
240 16/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
241 15/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
242 14/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
243 13/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
244 12/01/2015 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
245 10/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
246 09/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
247 08/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
248 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
249 06/01/2015 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
250 05/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
251 04/01/2015 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 2.950.000 VNĐ DienmayHungson
252 03/01/2015 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.890.000 VNĐ RENHAT_HANOI
253 02/01/2015 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ vftrader
254 01/01/2015 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
255 31/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
256 30/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
257 29/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
258 28/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
259 27/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
260 26/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
261 25/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
262 24/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ topmayvanphong
263 23/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
264 22/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
265 21/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
266 20/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
267 19/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
268 18/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
269 17/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giá không đổi RENHAT_HANOI
270 16/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ RENHAT_HANOI
271 15/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
272 14/12/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
273 13/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ dienmaythanhtrung
274 12/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
275 11/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
276 10/12/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 2.240.000 VNĐ dienmayhoanghai
277 09/12/2014 1 ngày 7.500.000 ₫ Giảm 2.240.000 VNĐ RENHAT_HANOI
278 08/12/2014 2 ngày 9.740.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ dienmayhoanghai
279 06/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
280 05/12/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
281 04/12/2014 5 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
282 29/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
283 28/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
284 27/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ thienminhphu
285 26/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
286 25/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
287 24/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
288 23/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
289 22/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
290 21/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
291 20/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
292 19/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
293 18/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
294 17/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
295 16/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
296 15/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
297 14/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
298 13/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
299 12/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
300 11/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
301 10/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
302 09/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
303 08/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
304 07/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmaytienthinh
305 06/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
306 05/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
307 04/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
308 03/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
309 02/11/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
310 01/11/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
311 31/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
312 30/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
313 29/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
314 28/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
315 27/10/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
316 25/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
317 24/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
318 23/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
319 22/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
320 21/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
321 20/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
322 19/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
323 18/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
324 17/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
325 15/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
326 14/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
327 13/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
328 12/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
329 11/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
330 10/10/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
331 09/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
332 08/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
333 07/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
334 06/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
335 05/10/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
336 04/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
337 03/10/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
338 02/10/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
339 01/10/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
340 29/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
341 28/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
342 27/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
343 26/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmaythanhtrung
344 25/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
345 24/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
346 23/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
347 22/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
348 21/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
349 20/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
350 19/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
351 18/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
352 17/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
353 16/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
354 15/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
355 14/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
356 13/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
357 12/09/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
358 11/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
359 10/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
360 09/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
361 08/09/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
362 07/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
363 06/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
364 05/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
365 04/09/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
366 03/09/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
367 01/09/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
368 31/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
369 30/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
370 29/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
371 28/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
372 27/08/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ dienmayhoanghai
373 26/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
374 25/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
375 24/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
376 23/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
377 22/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
378 21/08/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
379 19/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
380 18/08/2014 1 ngày 7.700.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ RENHAT_HANOI
381 17/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
382 16/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
383 15/08/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dientukhanganh
384 14/08/2014 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhson
385 13/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
386 12/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
387 11/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
388 10/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
389 09/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
390 08/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
391 07/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
392 06/08/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
393 05/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
394 04/08/2014 2 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
395 02/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
396 01/08/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
397 31/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ topmayvanphong
398 30/07/2014 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
399 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
400 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
401 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
402 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
403 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
404 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
405 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
406 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
407 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
408 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
409 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
410 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ FYI
411 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
412 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
413 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
414 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
415 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
416 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
417 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
418 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
419 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
420 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
421 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
422 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
423 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
424 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
425 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
426 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
427 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
428 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
429 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
430 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
431 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
432 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
433 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
434 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
435 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
436 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
437 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
438 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ FYI
439 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
440 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
441 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
442 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
443 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
444 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi topmayvanphong
445 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
446 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
447 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
448 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
449 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
450 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
451 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi FYI
452 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ FYI
453 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
454 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
455 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
456 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
457 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
458 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
459 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
460 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
461 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
462 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
463 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
464 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
465 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
466 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
467 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
468 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
469 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
470 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
471 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
472 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
473 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
474 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
475 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
476 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
477 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
478 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
479 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
480 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
481 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
482 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
483 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
484 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
485 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
486 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
487 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
488 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
489 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
490 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
491 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
492 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
493 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
494 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
495 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 ₫ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
496 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
497 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
498 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
499 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
500 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
501 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
502 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
503 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
504 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
505 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 ₫ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
506 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
507 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
508 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
509 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
510 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
511 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
512 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
513 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
514 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
515 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
516 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
517 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
518 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
519 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
520 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
521 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
522 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
523 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 ₫ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
524 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
525 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
526 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
527 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
528 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
529 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
530 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 ₫ Giảm 615.000 VNĐ digicity
531 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
532 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
533 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
534 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
535 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
536 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
537 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
538 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
539 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
540 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
541 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
542 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
543 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
544 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
545 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
546 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
547 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
548 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
549 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
550 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
551 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
552 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
553 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
554 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
555 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 ₫ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
556 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
557 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
558 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
559 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
560 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
561 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
562 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
563 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
564 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giá không đổi vinhhoaplaza
565 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
566 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
567 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
568 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ digicity
569 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
570 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
571 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
572 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
573 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 305.000 VNĐ digicity
574 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
575 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
576 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
577 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
578 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
579 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
580 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
581 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
582 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
583 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
584 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
585 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
586 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
587 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
588 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
589 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
590 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
591 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
592 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
593 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
594 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
595 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
596 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
597 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
598 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
599 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
600 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
601 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
602 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
603 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
604 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 ₫ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
605 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
606 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
607 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
608 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
609 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
610 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
611 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
612 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
613 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 ₫ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
614 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
615 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
616 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
617 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
618 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
619 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
620 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
621 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
622 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
623 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
624 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
625 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
626 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
627 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
628 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
629 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
630 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
631 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
632 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
633 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
634 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
635 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
636 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
637 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
638 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
639 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
640 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
641 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
642 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
643 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giá không đổi dienmayphankhang
644 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
645 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
646 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
647 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
648 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
649 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
650 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
651 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
652 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
653 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
654 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
655 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
656 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
657 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
658 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
659 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
660 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
661 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
662 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
663 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
664 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
665 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
666 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
667 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
668 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
669 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
670 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
671 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
672 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
673 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
674 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
675 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
676 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
677 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
678 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
679 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
680 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
681 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
682 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
683 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
684 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
685 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
686 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
687 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
688 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
689 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
690 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
691 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
692 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
693 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
694 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
695 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
696 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
697 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
698 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
699 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
700 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
701 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
702 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ digicity
703 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
704 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
705 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
706 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
707 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
708 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
709 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
710 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
711 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
712 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
713 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
714 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
715 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
716 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
717 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
718 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
719 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
720 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
721 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
722 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
723 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
724 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphucuong
725 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 ₫ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
726 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
727 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
728 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
729 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
730 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 ₫ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
731 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
732 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
733 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
734 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
735 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
736 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
737 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
738 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
739 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
740 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
741 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
742 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
743 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
744 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
745 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
746 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
747 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
748 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
749 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
750 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
751 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
752 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
753 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giá không đổi khanganphat
754 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
755 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
756 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
757 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
758 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 ₫ Giá không đổi sieuthi24
759 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 ₫ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
760 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
761 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
762 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
763 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
764 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
765 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
766 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
767 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
768 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
769 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
770 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
771 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
772 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
773 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
774 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
775 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
776 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
777 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi yesbuy
778 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
779 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
780 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
781 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
782 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
783 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
784 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
785 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
786 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
787 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
788 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
789 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
790 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
791 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
792 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
793 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
794 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
795 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
796 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
797 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
798 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
799 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
800 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
801 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
802 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
803 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
804 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
805 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
806 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
807 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
808 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
809 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
810 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
811 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
812 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
813 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
814 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
815 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
816 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
817 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
818 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
819 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
820 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
821 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
822 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
823 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
824 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
825 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
826 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
827 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
828 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
829 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
830 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
831 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
832 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
833 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
834 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
835 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
836 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
837 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
838 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
839 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
840 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dnmart
841 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
842 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
843 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
844 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
845 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
846 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
847 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
848 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
849 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
850 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
851 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
852 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
853 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
854 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
855 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
856 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
857 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
858 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
859 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
860 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giá không đổi Ctyhungthinh
861 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
862 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
863 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
864 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
865 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
866 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
867 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
868 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
869 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
870 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
871 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
872 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
873 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
874 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
875 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
876 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
877 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
878 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
879 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
880 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
881 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
882 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
883 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
884 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
885 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
886 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
887 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
888 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
889 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
890 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
891 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
892 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
893 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
894 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
895 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
896 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
897 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
898 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
899 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
900 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
901 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
902 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
903 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
904 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
905 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
906 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
907 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
908 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
909 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
910 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
911 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
912 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
913 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
914 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
915 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
916 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
917 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
918 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
919 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
920 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
921 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
922 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
923 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
924 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
925 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
926 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
927 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
928 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
929 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ topcare
930 01/10/2012 12.800.000 ₫ RENHAT
Có tổng cộng 930 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.