• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/10/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
2 01/10/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
3 29/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
4 28/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
5 27/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
6 26/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythanhtrung
7 25/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ topmayvanphong
8 24/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
9 23/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
10 22/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
11 21/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
12 20/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
13 19/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
14 18/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
15 17/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
16 16/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
17 15/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
18 14/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
19 13/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
20 12/09/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ FYI
21 11/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
22 10/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
23 09/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
24 08/09/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
25 07/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
26 06/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
27 05/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
28 04/09/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
29 03/09/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
30 01/09/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
31 31/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
32 30/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
33 29/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
34 28/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 660.000 VNĐ sanphamchinhhang
35 27/08/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 360.000 VNĐ dienmayhoanghai
36 26/08/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
37 25/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
38 24/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
39 23/08/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ dientukhanganh
40 22/08/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
41 21/08/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
42 19/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.700.000 VNĐ sanphamchinhhang
43 18/08/2014 1 ngày 7.700.000 VNĐ Giảm 2.700.000 VNĐ RENHAT_HANOI
44 17/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
45 16/08/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ topmayvanphong
46 15/08/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ dientukhanganh
47 14/08/2014 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ dienmayanhson
48 13/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
49 12/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
50 11/08/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
51 10/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
52 09/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
53 08/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
54 07/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
55 06/08/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
56 05/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.500.000 VNĐ sanphamchinhhang
57 04/08/2014 2 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
58 02/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
59 01/08/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
60 31/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.600.000 VNĐ topmayvanphong
61 30/07/2014 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 2.500.000 VNĐ RENHAT_HANOI
62 29/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
63 28/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 230.000 VNĐ topmayvanphong
64 27/07/2014 1 ngày 9.730.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
65 26/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
66 25/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ FYI
67 24/07/2014 2 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
68 22/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
69 21/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
70 20/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
71 19/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ FYI
72 18/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ sanphamchinhhang
73 17/07/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 720.000 VNĐ FYI
74 16/07/2014 1 ngày 9.730.000 VNĐ Giảm 670.000 VNĐ dienmayvico
75 15/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
76 14/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
77 13/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
78 12/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
79 11/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
80 10/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
81 09/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
82 08/07/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
83 07/07/2014 2 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
84 05/07/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 660.000 VNĐ dienmayhoanghai
85 04/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
86 03/07/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
87 02/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
88 01/07/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ sanphamchinhhang
89 30/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
90 29/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
91 28/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
92 27/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
93 26/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
94 25/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
95 24/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
96 23/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ dienmayanhngan
97 22/06/2014 1 ngày 9.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ RENHAT_HANOI
98 21/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
99 20/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
100 19/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
101 18/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 950.000 VNĐ FYI
102 17/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ dienmaythanhtrung
103 16/06/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 1.750.000 VNĐ Dientu_dienmay_hanoi
104 15/06/2014 1 ngày 9.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dientungocminh
105 14/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
106 13/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
107 12/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi topmayvanphong
108 11/06/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ dienmaythanhtrung
109 10/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
110 09/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
111 08/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
112 07/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
113 06/06/2014 2 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
114 04/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi FYI
115 03/06/2014 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ FYI
116 02/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
117 01/06/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
118 31/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
119 30/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
120 29/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
121 28/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
122 27/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
123 26/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
124 25/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
125 24/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
126 23/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
127 22/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
128 21/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
129 20/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
130 19/05/2014 2 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
131 17/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
132 16/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
133 15/05/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientukhanganh
134 14/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ dienmayanhngan
135 13/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
136 12/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
137 11/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
138 10/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
139 09/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
140 08/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
141 07/05/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmaythanhtrung
142 06/05/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 645.000 VNĐ sanphamchinhhang
143 05/05/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 345.000 VNĐ sieuthi24
144 04/05/2014 1 ngày 10.100.000 VNĐ Giảm 290.000 VNĐ dientukhanganh
145 03/05/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ vinhhoaplaza
146 02/05/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ dienmaythanhtrung
147 01/05/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
148 30/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
149 29/04/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
150 28/04/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ sanphamchinhhang
151 27/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
152 26/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
153 25/04/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Tăng 635.000 VNĐ vinhhoaplaza
154 24/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.055.000 VNĐ sieuthi24
155 23/04/2014 1 ngày 8.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ bestbuys
156 22/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
157 21/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.035.000 VNĐ sieuthi24
158 20/04/2014 1 ngày 8.720.000 VNĐ Giảm 780.000 VNĐ bestbuys
159 19/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
160 18/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
161 17/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
162 16/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
163 15/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
164 14/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
165 13/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 770.000 VNĐ bestbuys
166 12/04/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
167 11/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.025.000 VNĐ sieuthi24
168 10/04/2014 1 ngày 8.730.000 VNĐ Giảm 1.025.000 VNĐ bestbuys
169 09/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
170 08/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
171 07/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
172 06/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
173 05/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
174 04/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
175 03/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
176 02/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
177 01/04/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
178 31/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
179 30/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
180 29/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
181 28/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
182 27/03/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
183 26/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
184 25/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
185 24/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 875.000 VNĐ sieuthi24
186 23/03/2014 1 ngày 8.880.000 VNĐ Giảm 875.000 VNĐ bestbuys
187 22/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
188 21/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
189 20/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
190 19/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
191 18/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
192 17/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 615.000 VNĐ sieuthi24
193 16/03/2014 1 ngày 9.140.000 VNĐ Giảm 615.000 VNĐ digicity
194 15/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
195 14/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
196 13/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
197 12/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
198 11/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
199 10/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
200 09/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
201 08/03/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ topmayvanphong
202 07/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
203 06/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
204 05/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
205 04/03/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
206 03/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
207 02/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
208 01/03/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
209 28/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
210 27/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 475.000 VNĐ sieuthi24
211 26/02/2014 1 ngày 9.280.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ bestbuys
212 25/02/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ dienmaythanhtrung
213 24/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
214 23/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
215 22/02/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
216 21/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
217 20/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 405.000 VNĐ sieuthi24
218 19/02/2014 1 ngày 9.350.000 VNĐ Giảm 405.000 VNĐ bestbuys
219 18/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
220 17/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
221 16/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
222 15/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
223 14/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
224 13/02/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
225 12/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
226 11/02/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 635.000 VNĐ sieuthi24
227 10/02/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giá không đổi vinhhoaplaza
228 09/02/2014 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vinhhoaplaza
229 08/02/2014 1 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
230 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
231 06/02/2014 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 950.000 VNĐ digicity
232 05/02/2014 3 ngày 10.400.000 VNĐ Tăng 2.150.000 VNĐ dienmayanhngan
233 02/02/2014 2 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.505.000 VNĐ mediasmart
234 31/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.505.000 VNĐ sieuthi24
235 30/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ mediasmart
236 29/01/2014 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 305.000 VNĐ digicity
237 28/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
238 27/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
239 26/01/2014 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
240 25/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
241 24/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
242 23/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
243 22/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
244 21/01/2014 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
245 20/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
246 19/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
247 18/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
248 17/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
249 16/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
250 15/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
251 14/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
252 13/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
253 12/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
254 11/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
255 10/01/2014 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
256 09/01/2014 7 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
257 02/01/2014 8 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
258 25/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
259 24/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
260 23/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
261 22/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
262 21/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
263 20/12/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
264 19/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 1.765.000 VNĐ sieuthi24
265 18/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
266 17/12/2013 13 ngày 7.990.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
267 04/12/2013 1 ngày 7.990.000 VNĐ Giảm 1.765.000 VNĐ dienmayphankhang
268 03/12/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
269 02/12/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
270 30/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ topmayvanphong
271 29/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
272 28/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
273 27/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
274 26/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
275 25/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topmayvanphong
276 24/11/2013 1 ngày 9.510.000 VNĐ Giảm 245.000 VNĐ bestbuys
277 23/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
278 22/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
279 21/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmaythanhtrung
280 20/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
281 19/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
282 18/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
283 17/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
284 16/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
285 15/11/2013 3 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
286 12/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
287 11/11/2013 2 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
288 09/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
289 08/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
290 07/11/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
291 06/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
292 05/11/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 355.000 VNĐ sieuthi24
293 04/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
294 03/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
295 02/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
296 01/11/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
297 31/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
298 30/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
299 29/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
300 28/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
301 27/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
302 26/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
303 25/10/2013 4 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
304 21/10/2013 3 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
305 18/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayath
306 17/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphankhang
307 16/10/2013 1 ngày 9.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayphankhang
308 15/10/2013 3 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
309 12/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
310 11/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
311 10/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
312 09/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
313 08/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
314 07/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
315 06/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
316 05/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
317 04/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
318 03/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
319 02/10/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
320 01/10/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
321 30/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
322 29/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
323 28/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
324 27/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
325 26/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
326 25/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
327 24/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
328 23/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
329 22/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
330 21/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
331 20/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
332 19/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
333 18/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
334 17/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
335 16/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
336 15/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ dienmayath
337 14/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
338 13/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
339 12/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
340 11/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
341 10/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
342 09/09/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
343 08/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
344 07/09/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
345 06/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
346 05/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
347 04/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
348 03/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
349 02/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
350 01/09/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
351 31/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
352 30/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
353 29/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
354 28/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
355 27/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
356 26/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
357 25/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
358 24/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
359 23/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
360 22/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
361 21/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
362 20/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
363 19/08/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
364 17/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 255.000 VNĐ sieuthi24
365 16/08/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ digicity
366 15/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
367 14/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
368 13/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
369 12/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
370 11/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
371 10/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
372 09/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
373 08/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
374 07/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
375 06/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
376 05/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
377 04/08/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
378 03/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
379 02/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
380 01/08/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
381 31/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
382 30/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 695.000 VNĐ sieuthi24
383 29/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
384 28/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
385 27/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ dienmayphucuong
386 26/07/2013 1 ngày 10.390.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ vinhhoaplaza
387 25/07/2013 1 ngày 10.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphucuong
388 24/07/2013 2 ngày 10.450.000 VNĐ Tăng 695.000 VNĐ dienmayphucuong
389 22/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
390 21/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
391 20/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
392 19/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 205.000 VNĐ sieuthi24
393 18/07/2013 2 ngày 9.550.000 VNĐ Giảm 205.000 VNĐ dientungocminh
394 16/07/2013 5 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
395 11/07/2013 2 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
396 09/07/2013 8 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
397 01/07/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 15.000 VNĐ sieuthi24
398 30/06/2013 1 ngày 9.740.000 VNĐ Giảm 15.000 VNĐ dienmayhoanghai
399 29/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
400 28/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
401 27/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
402 26/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
403 25/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
404 24/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
405 23/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
406 22/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
407 21/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
408 20/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
409 19/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
410 18/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
411 17/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
412 16/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
413 15/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
414 14/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
415 13/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ sieuthi24
416 12/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giá không đổi khanganphat
417 11/06/2013 1 ngày 9.750.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ khanganphat
418 10/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
419 09/06/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
420 08/06/2013 8 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
421 31/05/2013 18 ngày 9.755.000 VNĐ Giá không đổi sieuthi24
422 13/05/2013 1 ngày 9.755.000 VNĐ Giảm 745.000 VNĐ sieuthi24
423 12/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
424 11/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
425 10/05/2013 2 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
426 08/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
427 07/05/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ DienMayFimex
428 06/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
429 05/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
430 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
431 03/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
432 02/05/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
433 30/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
434 29/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
435 28/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
436 27/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thienminhphu
437 26/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ DienMayFimex
438 25/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ yesbuy
439 24/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ thienminhphu
440 23/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi yesbuy
441 22/04/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ yesbuy
442 21/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
443 20/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
444 19/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
445 18/04/2013 4 ngày 10.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
446 14/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
447 13/04/2013 1 ngày 10.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
448 12/04/2013 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
449 11/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
450 10/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
451 09/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
452 08/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
453 07/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
454 06/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
455 05/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
456 04/04/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
457 03/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
458 02/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
459 01/04/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
460 31/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
461 30/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
462 29/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
463 28/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
464 27/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
465 26/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
466 25/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
467 24/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
468 23/03/2013 2 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
469 21/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
470 20/03/2013 1 ngày 10.650.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
471 19/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
472 18/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
473 17/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
474 16/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
475 15/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
476 14/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
477 13/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
478 12/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
479 11/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ DienMayFimex
480 10/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
481 09/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
482 08/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
483 07/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
484 06/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
485 05/03/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
486 04/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
487 03/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
488 02/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
489 01/03/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
490 28/02/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
491 27/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
492 26/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
493 25/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
494 24/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
495 23/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
496 22/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
497 21/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
498 20/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ RENHAT
499 19/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
500 18/02/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 160.000 VNĐ dienmaytruongson
501 17/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
502 16/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khanganphat
503 15/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi dnmart
504 14/02/2013 8 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dnmart
505 06/02/2013 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ dienmayanhngan
506 05/02/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ Ctyhungthinh
507 04/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
508 03/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
509 02/02/2013 1 ngày 11.250.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dnmart
510 01/02/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
511 31/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
512 30/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
513 29/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
514 28/01/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
515 27/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
516 26/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
517 25/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
518 24/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 140.000 VNĐ DienMayFimex
519 23/01/2013 1 ngày 11.290.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ vinhhoaplaza
520 22/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ DienMayFimex
521 21/01/2013 1 ngày 11.090.000 VNĐ Giảm 60.000 VNĐ dienmaytruongson
522 20/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 20.000 VNĐ DienMayFimex
523 19/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giá không đổi Ctyhungthinh
524 18/01/2013 1 ngày 11.130.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ Ctyhungthinh
525 17/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
526 16/01/2013 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
527 15/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
528 14/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
529 13/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
530 12/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
531 11/01/2013 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayanhngan
532 10/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
533 09/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
534 08/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
535 07/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
536 06/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
537 05/01/2013 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ khanganphat
538 04/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
539 03/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
540 02/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
541 01/01/2013 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
542 31/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
543 30/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
544 29/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
545 28/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
546 27/12/2012 1 ngày 11.140.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
547 26/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
548 25/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
549 24/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
550 23/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
551 22/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
552 21/12/2012 1 ngày 11.150.000 VNĐ Giảm 70.000 VNĐ hung_lcd_gv
553 20/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giảm 280.000 VNĐ DienMayFimex
554 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 280.000 VNĐ dientuviethai
555 18/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
556 17/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
557 16/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
558 15/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
559 14/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
560 13/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
561 12/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Tăng 120.000 VNĐ DienMayFimex
562 11/12/2012 1 ngày 11.100.000 VNĐ Giảm 120.000 VNĐ RENHAT
563 10/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
564 09/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
565 08/12/2012 3 ngày 11.220.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
566 05/12/2012 1 ngày 11.220.000 VNĐ Giảm 30.000 VNĐ DienMayFimex
567 04/12/2012 4 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
568 30/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
569 29/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ DienMayFimex
570 28/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
571 27/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
572 26/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
573 25/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
574 24/11/2012 1 ngày 11.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayanhngan
575 23/11/2012 2 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
576 21/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
577 20/11/2012 4 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
578 16/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ DienMayFimex
579 15/11/2012 1 ngày 11.250.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hung_lcd_gv
580 14/11/2012 1 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
581 13/11/2012 5 ngày 11.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
582 08/11/2012 3 ngày 11.350.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
583 05/11/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
584 02/11/2012 9 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ DienMayFimex
585 24/10/2012 1 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
586 23/10/2012 2 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
587 21/10/2012 6 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
588 15/10/2012 3 ngày 11.900.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
589 12/10/2012 3 ngày 11.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ DienMayFimex
590 09/10/2012 2 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
591 07/10/2012 5 ngày 12.400.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ dienmaytruongson
592 02/10/2012 1 ngày 12.790.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ topcare
593 01/10/2012 12.800.000 VNĐ RENHAT
Có tổng cộng 593 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 40PS200 ( 40-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED