Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/10/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
2 18/10/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
3 17/10/2016 11 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
4 06/10/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
5 05/10/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
6 03/10/2016 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
7 01/10/2016 4 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
8 27/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
9 26/09/2016 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
10 24/09/2016 7 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
11 17/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
12 16/09/2016 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
13 13/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
14 12/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
15 11/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
16 10/09/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
17 09/09/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
18 06/09/2016 10 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
19 27/08/2016 9 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
20 18/08/2016 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
21 05/08/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
22 04/08/2016 27 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
23 08/07/2016 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
24 25/06/2016 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
25 23/06/2016 14 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
26 09/06/2016 17 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
27 23/05/2016 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
28 18/05/2016 16 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
29 02/05/2016 15 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
30 17/04/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
31 16/04/2016 37 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
32 10/03/2016 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
33 02/03/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
34 01/03/2016 33 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
35 28/01/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
36 27/01/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
37 26/01/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
38 25/01/2016 8 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
39 17/01/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
40 15/01/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
41 12/01/2016 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
42 07/01/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
43 04/01/2016 12 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
44 23/12/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
45 22/12/2015 27 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
46 25/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
47 24/11/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
48 20/11/2015 11 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
49 09/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
50 08/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
51 07/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
52 06/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
53 05/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
54 04/11/2015 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
55 28/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
56 27/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
57 26/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
58 25/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
59 24/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
60 23/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
61 22/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
62 21/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
63 19/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
64 18/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
65 17/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
66 16/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
67 15/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
68 14/10/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
69 11/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
70 10/10/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
71 08/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
72 07/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
73 06/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
74 05/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
75 03/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
76 02/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
77 01/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
78 29/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
79 28/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
80 27/09/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
81 25/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
82 24/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
83 23/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
84 22/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
85 21/09/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
86 18/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
87 17/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
88 16/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
89 15/09/2015 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
90 12/09/2015 15 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
91 28/08/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
92 26/08/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
93 22/08/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
94 19/08/2015 20 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
95 30/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
96 29/07/2015 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
97 16/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
98 15/07/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
99 14/07/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ thienminhphu
100 12/07/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
101 11/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
102 10/07/2015 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
103 05/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
104 04/07/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
105 02/07/2015 8 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.920.000 VNĐ dienmayvico
106 24/06/2015 7 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 1.920.000 VNĐ congtydongbac
107 17/06/2015 11 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
108 06/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
109 05/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
110 04/06/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi vftrader
111 03/06/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
112 01/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
113 31/05/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
114 29/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
115 28/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
116 27/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
117 26/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
118 25/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
119 24/05/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi vftrader
120 23/05/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
121 21/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
122 20/05/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
123 19/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
124 18/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
125 16/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
126 15/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
127 13/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
128 12/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
129 11/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
130 09/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
131 08/05/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
132 06/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
133 05/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
134 04/05/2015 7 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
135 27/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
136 26/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
137 25/04/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
138 22/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
139 21/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
140 20/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
141 19/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
142 18/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
143 17/04/2015 9 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
144 08/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
145 07/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
146 06/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
147 05/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
148 04/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ thienminhphu
149 03/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
150 02/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
151 01/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
152 31/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
153 30/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
154 29/03/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
155 26/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
156 25/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
157 21/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
158 17/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
159 16/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
160 15/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
161 14/03/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
162 13/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
163 12/03/2015 10 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
164 02/03/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
165 28/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
166 27/02/2015 9 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
167 18/02/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
168 15/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
169 14/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
170 13/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
171 12/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
172 11/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
173 10/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
174 09/02/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
175 08/02/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
176 07/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
177 06/02/2015 2 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
178 04/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
179 02/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
180 31/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
181 30/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
182 29/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
183 28/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
184 27/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
185 26/01/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
186 25/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
187 23/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
188 22/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
189 21/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienlanh50
190 20/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
191 19/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
192 18/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
193 17/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
194 16/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
195 15/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
196 13/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
197 12/01/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
198 10/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
199 09/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
200 08/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
201 06/01/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
202 04/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
203 03/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
204 02/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
205 01/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
206 31/12/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
207 28/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
208 27/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
209 26/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
210 25/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
211 24/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
212 23/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
213 22/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
214 21/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
215 20/12/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
216 19/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
217 18/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
218 17/12/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 8.270.000 VNĐ dienmayvico
219 16/12/2014 6 ngày 23.250.000 ₫ Tăng 9.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
220 10/12/2014 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ ThaiAn
221 09/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
222 08/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
223 07/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmayhoanghai
224 06/12/2014 2 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ ThaiAn
225 04/12/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
226 03/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
227 02/12/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
228 30/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
229 28/11/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
230 26/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
231 25/11/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
232 23/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
233 22/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
234 21/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
235 20/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
236 19/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
237 18/11/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
238 15/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
239 14/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
240 13/11/2014 14 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
241 30/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
242 29/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
243 28/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
244 27/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
245 25/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
246 23/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
247 22/10/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
248 19/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
249 18/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
250 17/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
251 16/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
252 14/10/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
253 13/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
254 12/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
255 11/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
256 10/10/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
257 07/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
258 06/10/2014 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
259 28/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
260 27/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
261 26/09/2014 12 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
262 14/09/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
263 11/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
264 10/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
265 08/09/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
266 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
267 03/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
268 01/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
269 30/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
270 29/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
271 27/08/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
272 25/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
273 24/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
274 22/08/2014 3 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
275 19/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
276 18/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
277 16/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
278 15/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
279 14/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
280 13/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
281 12/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
282 10/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
283 09/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
284 08/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
285 07/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.020.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
286 06/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
287 05/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
288 04/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
289 03/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
290 02/08/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
291 31/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
292 29/07/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 5.020.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
293 28/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
294 26/07/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
295 24/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ dienmaytienthinh
296 23/07/2014 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi congtydongbac
297 21/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
298 20/07/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
299 18/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
300 17/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
301 16/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
302 15/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
303 14/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
304 12/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
305 11/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
306 10/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
307 09/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
308 08/07/2014 6 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
309 02/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
310 01/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
311 30/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
312 29/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
313 28/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
314 27/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
315 26/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
316 25/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
317 24/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
318 23/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
319 22/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
320 21/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
321 20/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
322 19/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
323 18/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
324 17/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
325 16/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
326 15/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
327 14/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
328 13/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
329 12/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
330 11/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
331 10/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
332 09/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
333 08/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
334 07/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
335 06/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ dienmayhoanghai
336 05/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
337 04/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
338 03/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
339 02/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
340 01/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
341 31/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
342 30/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
343 29/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
344 28/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
345 27/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
346 26/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
347 25/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
348 24/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
349 23/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
350 22/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
351 21/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
352 20/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
353 19/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
354 18/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
355 17/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
356 16/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
357 15/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
358 14/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
359 13/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
360 12/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
361 11/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayanhngan
362 10/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
363 09/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
364 08/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
365 07/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
366 06/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
367 05/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
368 04/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
369 03/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
370 02/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
371 01/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
372 30/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
373 29/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
374 28/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
375 27/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
376 26/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
377 25/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
378 24/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
379 23/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
380 22/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
381 21/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
382 20/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
383 19/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
384 18/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
385 17/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
386 16/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
387 15/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
388 14/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
389 13/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
390 12/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
391 11/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
392 10/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
393 09/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
394 08/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
395 07/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
396 06/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
397 05/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
398 04/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
399 03/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
400 02/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
401 01/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
402 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
403 30/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
404 29/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
405 28/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
406 27/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
407 26/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
408 25/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmayath
409 24/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
410 23/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
411 22/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
412 21/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
413 20/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
414 19/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
415 18/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
416 17/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
417 16/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
418 15/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
419 14/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
420 13/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
421 12/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
422 11/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
423 10/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
424 09/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
425 08/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
426 07/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
427 06/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
428 05/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
429 04/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
430 03/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
431 02/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
432 01/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
433 28/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
434 26/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
435 25/02/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
436 24/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
437 23/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
438 22/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
439 21/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
440 20/02/2014 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
441 07/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
442 05/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
443 04/02/2014 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
444 28/01/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
445 25/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
446 24/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
447 23/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
448 22/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
449 21/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
450 20/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
451 19/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
452 18/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
453 16/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
454 15/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
455 14/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
456 13/01/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
457 09/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
458 08/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
459 07/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
460 06/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
461 04/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
462 03/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
463 01/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
464 31/12/2013 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
465 28/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
466 27/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
467 26/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
468 25/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
469 24/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
470 23/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
471 21/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
472 20/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
473 19/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
474 18/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
475 17/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
476 16/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
477 14/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
478 13/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
479 12/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
480 11/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
481 10/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
482 09/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
483 08/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
484 07/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
485 06/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
486 05/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
487 04/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
488 03/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
489 02/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
490 01/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
491 30/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
492 29/11/2013 12 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
493 17/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayath
494 16/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
495 15/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
496 14/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
497 13/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
498 12/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
499 11/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
500 10/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
501 09/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
502 08/11/2013 46 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
503 23/09/2013 43 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ thienminhphu
504 11/08/2013 1 ngày 19.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
505 10/08/2013 6 ngày 19.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
506 04/08/2013 6 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmayath
507 29/07/2013 3 ngày 19.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
508 26/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
509 25/07/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
510 23/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
511 22/07/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
512 20/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
513 19/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
514 18/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
515 17/07/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
516 14/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmaytrangia
517 13/07/2013 11 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
518 02/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
519 01/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
520 30/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
521 29/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
522 28/06/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
523 26/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
524 25/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
525 24/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
526 23/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
527 22/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
528 21/06/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
529 19/06/2013 8 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
530 11/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
531 10/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
532 09/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
533 08/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
534 07/06/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
535 05/06/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
536 02/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
537 01/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
538 31/05/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
539 28/05/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DienMayFimex
540 25/05/2013 1 ngày 19.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ hung_lcd_gv
541 24/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
542 23/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
543 22/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
544 21/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
545 19/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
546 18/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
547 17/05/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
548 16/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
549 15/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
550 14/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
551 13/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
552 12/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
553 11/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
554 10/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
555 09/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
556 08/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
557 07/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
558 06/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
559 05/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
560 04/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
561 02/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
562 30/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
563 29/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
564 28/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
565 27/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
566 26/04/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
567 25/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
568 24/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
569 23/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
570 22/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
571 21/04/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khanganphat
572 20/04/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
573 17/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
574 16/04/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
575 12/04/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
576 11/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
577 10/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
578 09/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
579 08/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
580 07/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
581 06/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
582 05/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
583 04/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
584 03/04/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
585 31/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
586 30/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
587 29/03/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
588 25/03/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
589 23/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
590 22/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
591 21/03/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
592 18/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
593 17/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
594 16/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
595 15/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
596 14/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
597 13/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
598 12/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
599 11/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
600 10/03/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
601 09/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
602 08/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
603 07/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
604 06/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
605 05/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DienMayFimex
606 04/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
607 03/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
608 02/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
609 01/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
610 28/02/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
611 27/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
612 26/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
613 25/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
614 24/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
615 23/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
616 22/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
617 21/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
618 20/02/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
619 19/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
620 18/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
621 17/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
622 16/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
623 15/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
624 14/02/2013 2 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ thienminhphu
625 12/02/2013 5 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
626 07/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
627 06/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
628 05/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
629 04/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
630 03/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
631 02/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
632 01/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
633 31/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
634 30/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
635 29/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
636 28/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
637 27/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
638 26/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
639 25/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
640 24/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
641 23/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
642 22/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
643 21/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
644 20/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
645 19/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
646 18/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
647 17/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
648 16/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
649 15/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
650 14/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
651 13/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
652 12/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
653 11/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
654 10/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
655 09/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
656 08/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
657 07/01/2013 2 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
658 05/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
659 03/01/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
660 02/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
661 31/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
662 30/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
663 29/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
664 28/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientuviethai
665 27/12/2012 3 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
666 24/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
667 23/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
668 22/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
669 21/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
670 20/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
671 19/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
672 18/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
673 17/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ dientuviethai
674 16/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
675 15/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
676 14/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
677 13/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
678 12/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
679 11/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
680 10/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
681 09/12/2012 4 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
682 05/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
683 04/12/2012 4 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
684 30/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
685 29/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
686 28/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
687 27/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
688 26/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
689 25/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
690 24/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
691 23/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
692 22/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
693 21/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
694 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
695 19/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
696 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
697 17/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
698 16/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
699 15/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmaytruongson
700 14/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
701 13/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
702 12/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
703 11/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
704 10/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
705 09/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
706 08/11/2012 6 ngày 20.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
707 02/11/2012 1 ngày 20.600.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ DienMayFimex
708 01/11/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
709 31/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
710 30/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
711 29/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
712 28/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
713 27/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
714 26/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
715 25/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
716 24/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ DienMayFimex
717 23/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
718 22/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
719 21/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
720 20/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
721 19/10/2012 7 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
722 12/10/2012 2 ngày 21.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
723 10/10/2012 6 ngày 22.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
724 04/10/2012 22.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 724 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.