Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 26/09/2016 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
3 24/09/2016 7 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
4 17/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
5 16/09/2016 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
6 13/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
7 12/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
8 11/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
9 10/09/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
10 09/09/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
11 06/09/2016 10 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
12 27/08/2016 9 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 18/08/2016 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
14 05/08/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
15 04/08/2016 27 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
16 08/07/2016 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
17 25/06/2016 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
18 23/06/2016 14 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
19 09/06/2016 17 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
20 23/05/2016 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
21 18/05/2016 16 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
22 02/05/2016 15 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
23 17/04/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
24 16/04/2016 37 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
25 10/03/2016 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
26 02/03/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
27 01/03/2016 33 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
28 28/01/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
29 27/01/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
30 26/01/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
31 25/01/2016 8 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
32 17/01/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
33 15/01/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
34 12/01/2016 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
35 07/01/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
36 04/01/2016 12 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
37 23/12/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
38 22/12/2015 27 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
39 25/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
40 24/11/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
41 20/11/2015 11 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
42 09/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
43 08/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
44 07/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
45 06/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
46 05/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
47 04/11/2015 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
48 28/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
49 27/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
50 26/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
51 25/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
52 24/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
53 23/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
54 22/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
55 21/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
56 19/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
57 18/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
58 17/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
59 16/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
60 15/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
61 14/10/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
62 11/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
63 10/10/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
64 08/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
65 07/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
66 06/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
67 05/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
68 03/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
69 02/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
70 01/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
71 29/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
72 28/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
73 27/09/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
74 25/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
75 24/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
76 23/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
77 22/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
78 21/09/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
79 18/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
80 17/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
81 16/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
82 15/09/2015 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
83 12/09/2015 15 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
84 28/08/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
85 26/08/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
86 22/08/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
87 19/08/2015 20 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
88 30/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
89 29/07/2015 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
90 16/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
91 15/07/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
92 14/07/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ thienminhphu
93 12/07/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
94 11/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
95 10/07/2015 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
96 05/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
97 04/07/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
98 02/07/2015 8 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.920.000 VNĐ dienmayvico
99 24/06/2015 7 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 1.920.000 VNĐ congtydongbac
100 17/06/2015 11 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
101 06/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
102 05/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
103 04/06/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi vftrader
104 03/06/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
105 01/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
106 31/05/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
107 29/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
108 28/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
109 27/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
110 26/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
111 25/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
112 24/05/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi vftrader
113 23/05/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
114 21/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
115 20/05/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
116 19/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
117 18/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
118 16/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
119 15/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
120 13/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
121 12/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
122 11/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
123 09/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
124 08/05/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
125 06/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
126 05/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
127 04/05/2015 7 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
128 27/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
129 26/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
130 25/04/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
131 22/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
132 21/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
133 20/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
134 19/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
135 18/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
136 17/04/2015 9 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
137 08/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
138 07/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
139 06/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
140 05/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
141 04/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ thienminhphu
142 03/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
143 02/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
144 01/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
145 31/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
146 30/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
147 29/03/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
148 26/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
149 25/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
150 21/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
151 17/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
152 16/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
153 15/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
154 14/03/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
155 13/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
156 12/03/2015 10 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
157 02/03/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
158 28/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
159 27/02/2015 9 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
160 18/02/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
161 15/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
162 14/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
163 13/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
164 12/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
165 11/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
166 10/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
167 09/02/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
168 08/02/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
169 07/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
170 06/02/2015 2 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
171 04/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
172 02/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
173 31/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
174 30/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
175 29/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
176 28/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
177 27/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
178 26/01/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
179 25/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
180 23/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
181 22/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
182 21/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienlanh50
183 20/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
184 19/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
185 18/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
186 17/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
187 16/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
188 15/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
189 13/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
190 12/01/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
191 10/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
192 09/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
193 08/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
194 06/01/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
195 04/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
196 03/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
197 02/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
198 01/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
199 31/12/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
200 28/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
201 27/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
202 26/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
203 25/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
204 24/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
205 23/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
206 22/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
207 21/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
208 20/12/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
209 19/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
210 18/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
211 17/12/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 8.270.000 VNĐ dienmayvico
212 16/12/2014 6 ngày 23.250.000 ₫ Tăng 9.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
213 10/12/2014 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ ThaiAn
214 09/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
215 08/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
216 07/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmayhoanghai
217 06/12/2014 2 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ ThaiAn
218 04/12/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
219 03/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
220 02/12/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
221 30/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
222 28/11/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
223 26/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
224 25/11/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
225 23/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
226 22/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
227 21/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
228 20/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
229 19/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
230 18/11/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
231 15/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
232 14/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
233 13/11/2014 14 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
234 30/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
235 29/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
236 28/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
237 27/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
238 25/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
239 23/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
240 22/10/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
241 19/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
242 18/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
243 17/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
244 16/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
245 14/10/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
246 13/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
247 12/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
248 11/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
249 10/10/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
250 07/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
251 06/10/2014 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
252 28/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
253 27/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
254 26/09/2014 12 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
255 14/09/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
256 11/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
257 10/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
258 08/09/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
259 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
260 03/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
261 01/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
262 30/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
263 29/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
264 27/08/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
265 25/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
266 24/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
267 22/08/2014 3 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
268 19/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
269 18/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
270 16/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
271 15/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
272 14/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
273 13/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
274 12/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
275 10/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
276 09/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
277 08/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
278 07/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.020.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
279 06/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
280 05/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
281 04/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
282 03/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
283 02/08/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
284 31/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
285 29/07/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 5.020.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
286 28/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
287 26/07/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
288 24/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ dienmaytienthinh
289 23/07/2014 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi congtydongbac
290 21/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
291 20/07/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
292 18/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
293 17/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
294 16/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
295 15/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
296 14/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
297 12/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
298 11/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
299 10/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
300 09/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
301 08/07/2014 6 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
302 02/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
303 01/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
304 30/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
305 29/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
306 28/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
307 27/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
308 26/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
309 25/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
310 24/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
311 23/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
312 22/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
313 21/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
314 20/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
315 19/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
316 18/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
317 17/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
318 16/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
319 15/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
320 14/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
321 13/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
322 12/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
323 11/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
324 10/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
325 09/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
326 08/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
327 07/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
328 06/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ dienmayhoanghai
329 05/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
330 04/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
331 03/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
332 02/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
333 01/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
334 31/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
335 30/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
336 29/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
337 28/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
338 27/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
339 26/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
340 25/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
341 24/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
342 23/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
343 22/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
344 21/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
345 20/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
346 19/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
347 18/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
348 17/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
349 16/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
350 15/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
351 14/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
352 13/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
353 12/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
354 11/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayanhngan
355 10/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
356 09/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
357 08/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
358 07/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
359 06/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
360 05/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
361 04/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
362 03/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
363 02/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
364 01/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
365 30/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
366 29/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
367 28/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
368 27/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
369 26/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
370 25/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
371 24/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
372 23/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
373 22/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
374 21/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
375 20/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
376 19/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
377 18/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
378 17/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
379 16/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
380 15/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
381 14/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
382 13/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
383 12/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
384 11/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
385 10/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
386 09/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
387 08/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
388 07/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
389 06/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
390 05/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
391 04/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
392 03/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
393 02/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
394 01/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
395 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
396 30/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
397 29/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
398 28/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
399 27/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
400 26/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
401 25/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmayath
402 24/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
403 23/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
404 22/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
405 21/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
406 20/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
407 19/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
408 18/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
409 17/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
410 16/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
411 15/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
412 14/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
413 13/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
414 12/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
415 11/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
416 10/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
417 09/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
418 08/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
419 07/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
420 06/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
421 05/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
422 04/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
423 03/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
424 02/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
425 01/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
426 28/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
427 26/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
428 25/02/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
429 24/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
430 23/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
431 22/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
432 21/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
433 20/02/2014 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
434 07/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
435 05/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
436 04/02/2014 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
437 28/01/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
438 25/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
439 24/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
440 23/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
441 22/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
442 21/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
443 20/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
444 19/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
445 18/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
446 16/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
447 15/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
448 14/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
449 13/01/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
450 09/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
451 08/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
452 07/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
453 06/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
454 04/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
455 03/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
456 01/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
457 31/12/2013 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
458 28/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
459 27/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
460 26/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
461 25/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
462 24/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
463 23/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
464 21/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
465 20/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
466 19/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
467 18/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
468 17/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
469 16/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
470 14/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
471 13/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
472 12/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
473 11/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
474 10/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
475 09/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
476 08/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
477 07/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
478 06/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
479 05/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
480 04/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
481 03/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
482 02/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
483 01/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
484 30/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
485 29/11/2013 12 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
486 17/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayath
487 16/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
488 15/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
489 14/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
490 13/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
491 12/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
492 11/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
493 10/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
494 09/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
495 08/11/2013 46 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
496 23/09/2013 43 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ thienminhphu
497 11/08/2013 1 ngày 19.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
498 10/08/2013 6 ngày 19.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
499 04/08/2013 6 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmayath
500 29/07/2013 3 ngày 19.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
501 26/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
502 25/07/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
503 23/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
504 22/07/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
505 20/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
506 19/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
507 18/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
508 17/07/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
509 14/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmaytrangia
510 13/07/2013 11 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
511 02/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
512 01/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
513 30/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
514 29/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
515 28/06/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
516 26/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
517 25/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
518 24/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
519 23/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
520 22/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
521 21/06/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
522 19/06/2013 8 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
523 11/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
524 10/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
525 09/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
526 08/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
527 07/06/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
528 05/06/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
529 02/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
530 01/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
531 31/05/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
532 28/05/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DienMayFimex
533 25/05/2013 1 ngày 19.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ hung_lcd_gv
534 24/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
535 23/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
536 22/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
537 21/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
538 19/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
539 18/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
540 17/05/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
541 16/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
542 15/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
543 14/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
544 13/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
545 12/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
546 11/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
547 10/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
548 09/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
549 08/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
550 07/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
551 06/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
552 05/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
553 04/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
554 02/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
555 30/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
556 29/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
557 28/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
558 27/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
559 26/04/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
560 25/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
561 24/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
562 23/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
563 22/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
564 21/04/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khanganphat
565 20/04/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
566 17/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
567 16/04/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
568 12/04/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
569 11/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
570 10/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
571 09/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
572 08/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
573 07/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
574 06/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
575 05/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
576 04/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
577 03/04/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
578 31/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
579 30/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
580 29/03/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
581 25/03/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
582 23/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
583 22/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
584 21/03/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
585 18/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
586 17/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
587 16/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
588 15/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
589 14/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
590 13/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
591 12/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
592 11/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
593 10/03/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
594 09/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
595 08/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
596 07/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
597 06/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
598 05/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DienMayFimex
599 04/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
600 03/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
601 02/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
602 01/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
603 28/02/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
604 27/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
605 26/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
606 25/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
607 24/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
608 23/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
609 22/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
610 21/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
611 20/02/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
612 19/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
613 18/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
614 17/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
615 16/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
616 15/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
617 14/02/2013 2 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ thienminhphu
618 12/02/2013 5 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
619 07/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
620 06/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
621 05/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
622 04/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
623 03/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
624 02/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
625 01/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
626 31/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
627 30/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
628 29/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
629 28/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
630 27/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
631 26/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
632 25/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
633 24/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
634 23/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
635 22/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
636 21/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
637 20/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
638 19/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
639 18/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
640 17/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
641 16/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
642 15/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
643 14/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
644 13/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
645 12/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
646 11/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
647 10/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
648 09/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
649 08/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
650 07/01/2013 2 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
651 05/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
652 03/01/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
653 02/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
654 31/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
655 30/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
656 29/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
657 28/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientuviethai
658 27/12/2012 3 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
659 24/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
660 23/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
661 22/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
662 21/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
663 20/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
664 19/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
665 18/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
666 17/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ dientuviethai
667 16/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
668 15/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
669 14/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
670 13/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
671 12/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
672 11/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
673 10/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
674 09/12/2012 4 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
675 05/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
676 04/12/2012 4 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
677 30/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
678 29/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
679 28/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
680 27/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
681 26/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
682 25/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
683 24/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
684 23/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
685 22/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
686 21/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
687 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
688 19/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
689 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
690 17/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
691 16/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
692 15/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmaytruongson
693 14/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
694 13/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
695 12/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
696 11/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
697 10/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
698 09/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
699 08/11/2012 6 ngày 20.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
700 02/11/2012 1 ngày 20.600.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ DienMayFimex
701 01/11/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
702 31/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
703 30/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
704 29/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
705 28/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
706 27/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
707 26/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
708 25/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
709 24/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ DienMayFimex
710 23/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
711 22/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
712 21/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
713 20/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
714 19/10/2012 7 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
715 12/10/2012 2 ngày 21.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
716 10/10/2012 6 ngày 22.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
717 04/10/2012 22.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 717 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.