Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/01/2017 14 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
2 06/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
3 05/01/2017 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
4 03/01/2017 13 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
5 21/12/2016 5 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
6 16/12/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
7 15/12/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
8 14/12/2016 4 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
9 10/12/2016 4 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
10 06/12/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
11 05/12/2016 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
12 20/11/2016 11 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
13 09/11/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
14 08/11/2016 3 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
15 05/11/2016 4 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
16 01/11/2016 5 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
17 27/10/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
18 26/10/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
19 25/10/2016 5 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
20 20/10/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
21 18/10/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
22 17/10/2016 11 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
23 06/10/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
24 05/10/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
25 03/10/2016 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
26 01/10/2016 4 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
27 27/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
28 26/09/2016 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
29 24/09/2016 7 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
30 17/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
31 16/09/2016 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
32 13/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
33 12/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
34 11/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
35 10/09/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
36 09/09/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
37 06/09/2016 10 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
38 27/08/2016 9 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
39 18/08/2016 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
40 05/08/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
41 04/08/2016 27 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
42 08/07/2016 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
43 25/06/2016 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
44 23/06/2016 14 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
45 09/06/2016 17 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
46 23/05/2016 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
47 18/05/2016 16 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
48 02/05/2016 15 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
49 17/04/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
50 16/04/2016 37 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
51 10/03/2016 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
52 02/03/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
53 01/03/2016 33 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
54 28/01/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
55 27/01/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
56 26/01/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
57 25/01/2016 8 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
58 17/01/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
59 15/01/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
60 12/01/2016 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
61 07/01/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
62 04/01/2016 12 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
63 23/12/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
64 22/12/2015 27 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
65 25/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
66 24/11/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
67 20/11/2015 11 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
68 09/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
69 08/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
70 07/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
71 06/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
72 05/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
73 04/11/2015 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
74 28/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
75 27/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
76 26/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
77 25/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
78 24/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
79 23/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
80 22/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
81 21/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
82 19/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
83 18/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
84 17/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
85 16/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
86 15/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
87 14/10/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
88 11/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
89 10/10/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
90 08/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
91 07/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
92 06/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
93 05/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
94 03/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
95 02/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
96 01/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
97 29/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
98 28/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
99 27/09/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
100 25/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
101 24/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
102 23/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
103 22/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
104 21/09/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
105 18/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
106 17/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
107 16/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
108 15/09/2015 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
109 12/09/2015 15 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
110 28/08/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
111 26/08/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
112 22/08/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
113 19/08/2015 20 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
114 30/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
115 29/07/2015 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
116 16/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
117 15/07/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
118 14/07/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ thienminhphu
119 12/07/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
120 11/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
121 10/07/2015 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
122 05/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
123 04/07/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
124 02/07/2015 8 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.920.000 VNĐ dienmayvico
125 24/06/2015 7 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 1.920.000 VNĐ congtydongbac
126 17/06/2015 11 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
127 06/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
128 05/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
129 04/06/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi vftrader
130 03/06/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
131 01/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
132 31/05/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
133 29/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
134 28/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
135 27/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
136 26/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
137 25/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
138 24/05/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi vftrader
139 23/05/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
140 21/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
141 20/05/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
142 19/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
143 18/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
144 16/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
145 15/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
146 13/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
147 12/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
148 11/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
149 09/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
150 08/05/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
151 06/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
152 05/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
153 04/05/2015 7 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
154 27/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
155 26/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
156 25/04/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
157 22/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
158 21/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
159 20/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
160 19/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
161 18/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
162 17/04/2015 9 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
163 08/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
164 07/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
165 06/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
166 05/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
167 04/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ thienminhphu
168 03/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
169 02/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
170 01/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
171 31/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
172 30/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
173 29/03/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
174 26/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
175 25/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
176 21/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
177 17/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
178 16/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
179 15/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
180 14/03/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
181 13/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
182 12/03/2015 10 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
183 02/03/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
184 28/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
185 27/02/2015 9 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
186 18/02/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
187 15/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
188 14/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
189 13/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
190 12/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
191 11/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
192 10/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
193 09/02/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
194 08/02/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
195 07/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
196 06/02/2015 2 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
197 04/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
198 02/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
199 31/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
200 30/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
201 29/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
202 28/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
203 27/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
204 26/01/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
205 25/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
206 23/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
207 22/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
208 21/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienlanh50
209 20/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
210 19/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
211 18/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
212 17/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
213 16/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
214 15/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
215 13/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
216 12/01/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
217 10/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
218 09/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
219 08/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
220 06/01/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
221 04/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
222 03/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
223 02/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
224 01/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
225 31/12/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
226 28/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
227 27/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
228 26/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
229 25/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
230 24/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
231 23/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
232 22/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
233 21/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
234 20/12/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
235 19/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
236 18/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
237 17/12/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 8.270.000 VNĐ dienmayvico
238 16/12/2014 6 ngày 23.250.000 ₫ Tăng 9.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
239 10/12/2014 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ ThaiAn
240 09/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
241 08/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
242 07/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmayhoanghai
243 06/12/2014 2 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ ThaiAn
244 04/12/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
245 03/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
246 02/12/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
247 30/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
248 28/11/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
249 26/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
250 25/11/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
251 23/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
252 22/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
253 21/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
254 20/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
255 19/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
256 18/11/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
257 15/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
258 14/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
259 13/11/2014 14 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
260 30/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
261 29/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
262 28/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
263 27/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
264 25/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
265 23/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
266 22/10/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
267 19/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
268 18/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
269 17/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
270 16/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
271 14/10/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
272 13/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
273 12/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
274 11/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
275 10/10/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
276 07/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
277 06/10/2014 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
278 28/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
279 27/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
280 26/09/2014 12 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
281 14/09/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
282 11/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
283 10/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
284 08/09/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
285 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
286 03/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
287 01/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
288 30/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
289 29/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
290 27/08/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
291 25/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
292 24/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
293 22/08/2014 3 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
294 19/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
295 18/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
296 16/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
297 15/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
298 14/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
299 13/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
300 12/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
301 10/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
302 09/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
303 08/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
304 07/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.020.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
305 06/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
306 05/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
307 04/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
308 03/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
309 02/08/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
310 31/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
311 29/07/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 5.020.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
312 28/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
313 26/07/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
314 24/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ dienmaytienthinh
315 23/07/2014 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi congtydongbac
316 21/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
317 20/07/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
318 18/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
319 17/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
320 16/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
321 15/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
322 14/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
323 12/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
324 11/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
325 10/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
326 09/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
327 08/07/2014 6 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
328 02/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
329 01/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
330 30/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
331 29/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
332 28/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
333 27/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
334 26/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
335 25/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
336 24/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
337 23/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
338 22/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
339 21/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
340 20/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
341 19/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
342 18/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
343 17/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
344 16/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
345 15/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
346 14/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
347 13/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
348 12/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
349 11/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
350 10/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
351 09/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
352 08/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
353 07/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
354 06/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ dienmayhoanghai
355 05/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
356 04/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
357 03/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
358 02/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
359 01/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
360 31/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
361 30/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
362 29/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
363 28/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
364 27/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
365 26/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
366 25/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
367 24/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
368 23/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
369 22/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
370 21/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
371 20/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
372 19/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
373 18/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
374 17/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
375 16/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
376 15/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
377 14/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
378 13/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
379 12/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
380 11/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayanhngan
381 10/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
382 09/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
383 08/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
384 07/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
385 06/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
386 05/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
387 04/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
388 03/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
389 02/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
390 01/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
391 30/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
392 29/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
393 28/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
394 27/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
395 26/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
396 25/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
397 24/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
398 23/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
399 22/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
400 21/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
401 20/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
402 19/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
403 18/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
404 17/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
405 16/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
406 15/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
407 14/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
408 13/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
409 12/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
410 11/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
411 10/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
412 09/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
413 08/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
414 07/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
415 06/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
416 05/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
417 04/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
418 03/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
419 02/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
420 01/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
421 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
422 30/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
423 29/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
424 28/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
425 27/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
426 26/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
427 25/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmayath
428 24/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
429 23/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
430 22/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
431 21/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
432 20/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
433 19/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
434 18/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
435 17/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
436 16/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
437 15/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
438 14/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
439 13/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
440 12/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
441 11/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
442 10/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
443 09/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
444 08/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
445 07/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
446 06/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
447 05/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
448 04/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
449 03/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
450 02/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
451 01/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
452 28/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
453 26/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
454 25/02/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
455 24/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
456 23/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
457 22/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
458 21/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
459 20/02/2014 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
460 07/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
461 05/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
462 04/02/2014 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
463 28/01/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
464 25/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
465 24/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
466 23/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
467 22/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
468 21/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
469 20/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
470 19/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
471 18/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
472 16/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
473 15/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
474 14/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
475 13/01/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
476 09/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
477 08/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
478 07/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
479 06/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
480 04/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
481 03/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
482 01/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
483 31/12/2013 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
484 28/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
485 27/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
486 26/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
487 25/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
488 24/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
489 23/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
490 21/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
491 20/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
492 19/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
493 18/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
494 17/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
495 16/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
496 14/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
497 13/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
498 12/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
499 11/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
500 10/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
501 09/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
502 08/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
503 07/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
504 06/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
505 05/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
506 04/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
507 03/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
508 02/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
509 01/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
510 30/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
511 29/11/2013 12 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
512 17/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayath
513 16/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
514 15/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
515 14/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
516 13/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
517 12/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
518 11/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
519 10/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
520 09/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
521 08/11/2013 46 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
522 23/09/2013 43 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ thienminhphu
523 11/08/2013 1 ngày 19.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
524 10/08/2013 6 ngày 19.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
525 04/08/2013 6 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmayath
526 29/07/2013 3 ngày 19.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
527 26/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
528 25/07/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
529 23/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
530 22/07/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
531 20/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
532 19/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
533 18/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
534 17/07/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
535 14/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmaytrangia
536 13/07/2013 11 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
537 02/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
538 01/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
539 30/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
540 29/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
541 28/06/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
542 26/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
543 25/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
544 24/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
545 23/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
546 22/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
547 21/06/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
548 19/06/2013 8 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
549 11/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
550 10/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
551 09/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
552 08/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
553 07/06/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
554 05/06/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
555 02/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
556 01/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
557 31/05/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
558 28/05/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DienMayFimex
559 25/05/2013 1 ngày 19.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ hung_lcd_gv
560 24/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
561 23/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
562 22/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
563 21/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
564 19/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
565 18/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
566 17/05/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
567 16/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
568 15/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
569 14/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
570 13/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
571 12/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
572 11/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
573 10/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
574 09/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
575 08/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
576 07/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
577 06/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
578 05/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
579 04/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
580 02/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
581 30/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
582 29/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
583 28/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
584 27/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
585 26/04/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
586 25/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
587 24/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
588 23/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
589 22/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
590 21/04/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khanganphat
591 20/04/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
592 17/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
593 16/04/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
594 12/04/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
595 11/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
596 10/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
597 09/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
598 08/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
599 07/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
600 06/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
601 05/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
602 04/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
603 03/04/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
604 31/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
605 30/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
606 29/03/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
607 25/03/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
608 23/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
609 22/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
610 21/03/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
611 18/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
612 17/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
613 16/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
614 15/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
615 14/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
616 13/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
617 12/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
618 11/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
619 10/03/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
620 09/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
621 08/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
622 07/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
623 06/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
624 05/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DienMayFimex
625 04/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
626 03/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
627 02/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
628 01/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
629 28/02/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
630 27/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
631 26/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
632 25/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
633 24/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
634 23/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
635 22/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
636 21/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
637 20/02/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
638 19/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
639 18/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
640 17/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
641 16/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
642 15/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
643 14/02/2013 2 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ thienminhphu
644 12/02/2013 5 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
645 07/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
646 06/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
647 05/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
648 04/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
649 03/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
650 02/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
651 01/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
652 31/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
653 30/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
654 29/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
655 28/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
656 27/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
657 26/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
658 25/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
659 24/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
660 23/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
661 22/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
662 21/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
663 20/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
664 19/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
665 18/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
666 17/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
667 16/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
668 15/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
669 14/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
670 13/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
671 12/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
672 11/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
673 10/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
674 09/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
675 08/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
676 07/01/2013 2 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
677 05/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
678 03/01/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
679 02/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
680 31/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
681 30/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
682 29/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
683 28/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientuviethai
684 27/12/2012 3 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
685 24/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
686 23/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
687 22/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
688 21/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
689 20/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
690 19/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
691 18/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
692 17/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ dientuviethai
693 16/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
694 15/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
695 14/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
696 13/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
697 12/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
698 11/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
699 10/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
700 09/12/2012 4 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
701 05/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
702 04/12/2012 4 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
703 30/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
704 29/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
705 28/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
706 27/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
707 26/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
708 25/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
709 24/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
710 23/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
711 22/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
712 21/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
713 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
714 19/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
715 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
716 17/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
717 16/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
718 15/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmaytruongson
719 14/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
720 13/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
721 12/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
722 11/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
723 10/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
724 09/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
725 08/11/2012 6 ngày 20.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
726 02/11/2012 1 ngày 20.600.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ DienMayFimex
727 01/11/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
728 31/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
729 30/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
730 29/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
731 28/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
732 27/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
733 26/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
734 25/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
735 24/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ DienMayFimex
736 23/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
737 22/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
738 21/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
739 20/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
740 19/10/2012 7 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
741 12/10/2012 2 ngày 21.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
742 10/10/2012 6 ngày 22.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
743 04/10/2012 22.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 743 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.