• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/07/2014 2 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
2 21/07/2014 1 ngày 16.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
3 20/07/2014 2 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
4 18/07/2014 1 ngày 16.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
5 17/07/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
6 16/07/2014 1 ngày 16.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
7 15/07/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
8 14/07/2014 2 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
9 12/07/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
10 11/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
11 10/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
12 09/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
13 08/07/2014 6 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
14 02/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
15 01/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
16 30/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
17 29/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
18 28/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
19 27/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
20 26/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
21 25/06/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
22 24/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
23 23/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
24 22/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
25 21/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
26 20/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
27 19/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
28 18/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
29 17/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
30 16/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
31 15/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
32 14/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
33 13/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
34 12/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
35 11/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
36 10/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
37 09/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
38 08/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
39 07/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
40 06/06/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ dienmayhoanghai
41 05/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
42 04/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
43 03/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
44 02/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
45 01/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
46 31/05/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
47 30/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
48 29/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
49 28/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
50 27/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
51 26/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
52 25/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
53 24/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
54 23/05/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
55 22/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
56 21/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
57 20/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
58 19/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
59 18/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
60 17/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
61 16/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
62 15/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
63 14/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
64 13/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
65 12/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
66 11/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayanhngan
67 10/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
68 09/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
69 08/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
70 07/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
71 06/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
72 05/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
73 04/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
74 03/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
75 02/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
76 01/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
77 30/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
78 29/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
79 28/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
80 27/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
81 26/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
82 25/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
83 24/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
84 23/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
85 22/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
86 21/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
87 20/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
88 19/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
89 18/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
90 17/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
91 16/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
92 15/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
93 14/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
94 13/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
95 12/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
96 11/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
97 10/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
98 09/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
99 08/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
100 07/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
101 06/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
102 05/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
103 04/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
104 03/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
105 02/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
106 01/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
107 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
108 30/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
109 29/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
110 28/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
111 27/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
112 26/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
113 25/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmayath
114 24/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
115 23/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
116 22/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
117 21/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
118 20/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
119 19/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
120 18/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
121 17/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
122 16/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
123 15/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
124 14/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
125 13/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
126 12/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
127 11/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
128 10/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
129 09/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
130 08/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
131 07/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
132 06/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
133 05/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
134 04/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
135 03/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
136 02/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
137 01/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
138 28/02/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
139 26/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
140 25/02/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
141 24/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
142 23/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
143 22/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
144 21/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
145 20/02/2014 13 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
146 07/02/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
147 05/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
148 04/02/2014 7 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
149 28/01/2014 3 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
150 25/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
151 24/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
152 23/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
153 22/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
154 21/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
155 20/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
156 19/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
157 18/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
158 16/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
159 15/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
160 14/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
161 13/01/2014 4 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
162 09/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
163 08/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
164 07/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
165 06/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
166 04/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
167 03/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
168 01/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
169 31/12/2013 3 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
170 28/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
171 27/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
172 26/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
173 25/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
174 24/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
175 23/12/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
176 21/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
177 20/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
178 19/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
179 18/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
180 17/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
181 16/12/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
182 14/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
183 13/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
184 12/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
185 11/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
186 10/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
187 09/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
188 08/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
189 07/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
190 06/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
191 05/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
192 04/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
193 03/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
194 02/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
195 01/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
196 30/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
197 29/11/2013 12 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
198 17/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayath
199 16/11/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
200 15/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
201 14/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
202 13/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
203 12/11/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
204 11/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
205 10/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
206 09/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
207 08/11/2013 46 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
208 23/09/2013 43 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ thienminhphu
209 11/08/2013 1 ngày 19.900.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
210 10/08/2013 6 ngày 19.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
211 04/08/2013 6 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmayath
212 29/07/2013 3 ngày 19.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
213 26/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
214 25/07/2013 2 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
215 23/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
216 22/07/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
217 20/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
218 19/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
219 18/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
220 17/07/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
221 14/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienmaytrangia
222 13/07/2013 11 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
223 02/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
224 01/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
225 30/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
226 29/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
227 28/06/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
228 26/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
229 25/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
230 24/06/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
231 23/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
232 22/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
233 21/06/2013 2 ngày 20.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
234 19/06/2013 8 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
235 11/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
236 10/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
237 09/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
238 08/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
239 07/06/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
240 05/06/2013 3 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
241 02/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
242 01/06/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
243 31/05/2013 3 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
244 28/05/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DienMayFimex
245 25/05/2013 1 ngày 19.500.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ hung_lcd_gv
246 24/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
247 23/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
248 22/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
249 21/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
250 19/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
251 18/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
252 17/05/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
253 16/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
254 15/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
255 14/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
256 13/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
257 12/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
258 11/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
259 10/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
260 09/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
261 08/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
262 07/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
263 06/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
264 05/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
265 04/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
266 02/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
267 30/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
268 29/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
269 28/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
270 27/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
271 26/04/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
272 25/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
273 24/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
274 23/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
275 22/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
276 21/04/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ khanganphat
277 20/04/2013 3 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
278 17/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
279 16/04/2013 4 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
280 12/04/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
281 11/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
282 10/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
283 09/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
284 08/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
285 07/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
286 06/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
287 05/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
288 04/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
289 03/04/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
290 31/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
291 30/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
292 29/03/2013 4 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
293 25/03/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
294 23/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
295 22/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
296 21/03/2013 3 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
297 18/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
298 17/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
299 16/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
300 15/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
301 14/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
302 13/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
303 12/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
304 11/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
305 10/03/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
306 09/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
307 08/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
308 07/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
309 06/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
310 05/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ DienMayFimex
311 04/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
312 03/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
313 02/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
314 01/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
315 28/02/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
316 27/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
317 26/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
318 25/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
319 24/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
320 23/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
321 22/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
322 21/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
323 20/02/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
324 19/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
325 18/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
326 17/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
327 16/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
328 15/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
329 14/02/2013 2 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ thienminhphu
330 12/02/2013 5 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
331 07/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
332 06/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
333 05/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
334 04/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
335 03/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
336 02/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
337 01/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
338 31/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
339 30/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
340 29/01/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
341 28/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
342 27/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
343 26/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
344 25/01/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
345 24/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
346 23/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
347 22/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
348 21/01/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
349 20/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
350 19/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
351 18/01/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
352 17/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
353 16/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
354 15/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
355 14/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
356 13/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
357 12/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
358 11/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
359 10/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
360 09/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
361 08/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
362 07/01/2013 2 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
363 05/01/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
364 03/01/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
365 02/01/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
366 31/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
367 30/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
368 29/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
369 28/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientuviethai
370 27/12/2012 3 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
371 24/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
372 23/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
373 22/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
374 21/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
375 20/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
376 19/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
377 18/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
378 17/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ dientuviethai
379 16/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
380 15/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
381 14/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
382 13/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
383 12/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
384 11/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
385 10/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
386 09/12/2012 4 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
387 05/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
388 04/12/2012 4 ngày 20.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
389 30/11/2012 1 ngày 20.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
390 29/11/2012 1 ngày 20.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
391 28/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
392 27/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
393 26/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
394 25/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
395 24/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
396 23/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
397 22/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
398 21/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
399 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
400 19/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
401 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
402 17/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
403 16/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
404 15/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ dienmaytruongson
405 14/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
406 13/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
407 12/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
408 11/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
409 10/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
410 09/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
411 08/11/2012 6 ngày 20.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
412 02/11/2012 1 ngày 20.600.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ DienMayFimex
413 01/11/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
414 31/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
415 30/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
416 29/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
417 28/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
418 27/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
419 26/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
420 25/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
421 24/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ DienMayFimex
422 23/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
423 22/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
424 21/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
425 20/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
426 19/10/2012 7 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
427 12/10/2012 2 ngày 21.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
428 10/10/2012 6 ngày 22.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
429 04/10/2012 22.500.000 VNĐ dienmayanhngan
Có tổng cộng 429 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED