Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
2 05/01/2017 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
3 03/01/2017 13 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
4 21/12/2016 5 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
5 16/12/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
6 15/12/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
7 14/12/2016 4 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
8 10/12/2016 4 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
9 06/12/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
10 05/12/2016 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
11 20/11/2016 11 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
12 09/11/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
13 08/11/2016 3 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
14 05/11/2016 4 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
15 01/11/2016 5 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
16 27/10/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
17 26/10/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
18 25/10/2016 5 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
19 20/10/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
20 18/10/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
21 17/10/2016 11 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
22 06/10/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
23 05/10/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
24 03/10/2016 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
25 01/10/2016 4 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
26 27/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
27 26/09/2016 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
28 24/09/2016 7 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
29 17/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
30 16/09/2016 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
31 13/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
32 12/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
33 11/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
34 10/09/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
35 09/09/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
36 06/09/2016 10 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
37 27/08/2016 9 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
38 18/08/2016 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
39 05/08/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
40 04/08/2016 27 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
41 08/07/2016 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
42 25/06/2016 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
43 23/06/2016 14 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
44 09/06/2016 17 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
45 23/05/2016 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
46 18/05/2016 16 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
47 02/05/2016 15 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
48 17/04/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
49 16/04/2016 37 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
50 10/03/2016 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
51 02/03/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
52 01/03/2016 33 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
53 28/01/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
54 27/01/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
55 26/01/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
56 25/01/2016 8 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
57 17/01/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
58 15/01/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
59 12/01/2016 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
60 07/01/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
61 04/01/2016 12 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
62 23/12/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
63 22/12/2015 27 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
64 25/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
65 24/11/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
66 20/11/2015 11 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
67 09/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
68 08/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
69 07/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
70 06/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
71 05/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
72 04/11/2015 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
73 28/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
74 27/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
75 26/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
76 25/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
77 24/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
78 23/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
79 22/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
80 21/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
81 19/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
82 18/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
83 17/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
84 16/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
85 15/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
86 14/10/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
87 11/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
88 10/10/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
89 08/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
90 07/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
91 06/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
92 05/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
93 03/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
94 02/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
95 01/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
96 29/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
97 28/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
98 27/09/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
99 25/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
100 24/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
101 23/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
102 22/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
103 21/09/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
104 18/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
105 17/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
106 16/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
107 15/09/2015 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
108 12/09/2015 15 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
109 28/08/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
110 26/08/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
111 22/08/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
112 19/08/2015 20 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
113 30/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
114 29/07/2015 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
115 16/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
116 15/07/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
117 14/07/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ thienminhphu
118 12/07/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
119 11/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
120 10/07/2015 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
121 05/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
122 04/07/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
123 02/07/2015 8 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.920.000 VNĐ dienmayvico
124 24/06/2015 7 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 1.920.000 VNĐ congtydongbac
125 17/06/2015 11 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
126 06/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
127 05/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
128 04/06/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi vftrader
129 03/06/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
130 01/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
131 31/05/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
132 29/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
133 28/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
134 27/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
135 26/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
136 25/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
137 24/05/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi vftrader
138 23/05/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
139 21/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
140 20/05/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
141 19/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
142 18/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
143 16/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
144 15/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
145 13/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
146 12/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
147 11/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
148 09/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
149 08/05/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
150 06/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
151 05/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
152 04/05/2015 7 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
153 27/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
154 26/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
155 25/04/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
156 22/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
157 21/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
158 20/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
159 19/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
160 18/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
161 17/04/2015 9 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
162 08/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
163 07/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
164 06/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
165 05/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
166 04/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ thienminhphu
167 03/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
168 02/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
169 01/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
170 31/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
171 30/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
172 29/03/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
173 26/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
174 25/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
175 21/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
176 17/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
177 16/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
178 15/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
179 14/03/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
180 13/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
181 12/03/2015 10 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
182 02/03/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
183 28/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
184 27/02/2015 9 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
185 18/02/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
186 15/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
187 14/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
188 13/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
189 12/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
190 11/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
191 10/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
192 09/02/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
193 08/02/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
194 07/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
195 06/02/2015 2 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
196 04/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
197 02/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
198 31/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
199 30/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
200 29/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
201 28/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
202 27/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
203 26/01/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
204 25/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
205 23/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
206 22/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
207 21/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienlanh50
208 20/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
209 19/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
210 18/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
211 17/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
212 16/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
213 15/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
214 13/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
215 12/01/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
216 10/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
217 09/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
218 08/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
219 06/01/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
220 04/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
221 03/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
222 02/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
223 01/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
224 31/12/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
225 28/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
226 27/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
227 26/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
228 25/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
229 24/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
230 23/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
231 22/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
232 21/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
233 20/12/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
234 19/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
235 18/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
236 17/12/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 8.270.000 VNĐ dienmayvico
237 16/12/2014 6 ngày 23.250.000 ₫ Tăng 9.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
238 10/12/2014 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ ThaiAn
239 09/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
240 08/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
241 07/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmayhoanghai
242 06/12/2014 2 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ ThaiAn
243 04/12/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
244 03/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
245 02/12/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
246 30/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
247 28/11/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
248 26/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
249 25/11/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
250 23/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
251 22/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
252 21/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
253 20/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
254 19/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
255 18/11/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
256 15/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
257 14/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
258 13/11/2014 14 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
259 30/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
260 29/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
261 28/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
262 27/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
263 25/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
264 23/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
265 22/10/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
266 19/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
267 18/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
268 17/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
269 16/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
270 14/10/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
271 13/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
272 12/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
273 11/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
274 10/10/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
275 07/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
276 06/10/2014 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
277 28/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
278 27/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
279 26/09/2014 12 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
280 14/09/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
281 11/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
282 10/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
283 08/09/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
284 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
285 03/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
286 01/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
287 30/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
288 29/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
289 27/08/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
290 25/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
291 24/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
292 22/08/2014 3 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
293 19/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
294 18/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
295 16/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
296 15/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
297 14/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
298 13/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
299 12/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
300 10/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
301 09/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
302 08/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
303 07/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.020.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
304 06/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
305 05/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
306 04/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
307 03/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
308 02/08/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
309 31/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
310 29/07/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 5.020.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
311 28/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
312 26/07/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
313 24/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ dienmaytienthinh
314 23/07/2014 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi congtydongbac
315 21/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
316 20/07/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
317 18/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
318 17/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
319 16/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
320 15/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
321 14/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
322 12/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
323 11/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
324 10/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
325 09/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
326 08/07/2014 6 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
327 02/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
328 01/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
329 30/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
330 29/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
331 28/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
332 27/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
333 26/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
334 25/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
335 24/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
336 23/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
337 22/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
338 21/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
339 20/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
340 19/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
341 18/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
342 17/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
343 16/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
344 15/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
345 14/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
346 13/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
347 12/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
348 11/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
349 10/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
350 09/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
351 08/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
352 07/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
353 06/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ dienmayhoanghai
354 05/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
355 04/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
356 03/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
357 02/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
358 01/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
359 31/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
360 30/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
361 29/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
362 28/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
363 27/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
364 26/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
365 25/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
366 24/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
367 23/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
368 22/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
369 21/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
370 20/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
371 19/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
372 18/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
373 17/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
374 16/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
375 15/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
376 14/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
377 13/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
378 12/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
379 11/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayanhngan
380 10/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
381 09/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
382 08/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
383 07/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
384 06/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
385 05/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
386 04/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
387 03/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
388 02/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
389 01/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
390 30/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
391 29/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
392 28/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
393 27/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
394 26/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
395 25/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
396 24/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
397 23/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
398 22/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
399 21/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
400 20/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
401 19/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
402 18/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
403 17/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
404 16/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
405 15/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
406 14/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
407 13/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
408 12/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
409 11/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
410 10/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
411 09/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
412 08/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
413 07/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
414 06/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
415 05/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
416 04/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
417 03/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
418 02/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
419 01/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
420 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
421 30/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
422 29/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
423 28/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
424 27/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
425 26/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
426 25/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmayath
427 24/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
428 23/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
429 22/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
430 21/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
431 20/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
432 19/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
433 18/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
434 17/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
435 16/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
436 15/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
437 14/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
438 13/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
439 12/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
440 11/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
441 10/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
442 09/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
443 08/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
444 07/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
445 06/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
446 05/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
447 04/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
448 03/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
449 02/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
450 01/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
451 28/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
452 26/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
453 25/02/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
454 24/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
455 23/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
456 22/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
457 21/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
458 20/02/2014 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
459 07/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
460 05/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
461 04/02/2014 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
462 28/01/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
463 25/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
464 24/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
465 23/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
466 22/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
467 21/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
468 20/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
469 19/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
470 18/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
471 16/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
472 15/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
473 14/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
474 13/01/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
475 09/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
476 08/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
477 07/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
478 06/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
479 04/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
480 03/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
481 01/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
482 31/12/2013 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
483 28/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
484 27/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
485 26/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
486 25/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
487 24/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
488 23/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
489 21/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
490 20/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
491 19/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
492 18/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
493 17/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
494 16/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
495 14/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
496 13/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
497 12/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
498 11/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
499 10/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
500 09/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
501 08/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
502 07/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
503 06/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
504 05/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
505 04/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
506 03/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
507 02/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
508 01/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
509 30/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
510 29/11/2013 12 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
511 17/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayath
512 16/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
513 15/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
514 14/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
515 13/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
516 12/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
517 11/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
518 10/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
519 09/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
520 08/11/2013 46 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
521 23/09/2013 43 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ thienminhphu
522 11/08/2013 1 ngày 19.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
523 10/08/2013 6 ngày 19.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
524 04/08/2013 6 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmayath
525 29/07/2013 3 ngày 19.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
526 26/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
527 25/07/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
528 23/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
529 22/07/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
530 20/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
531 19/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
532 18/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
533 17/07/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
534 14/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmaytrangia
535 13/07/2013 11 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
536 02/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
537 01/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
538 30/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
539 29/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
540 28/06/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
541 26/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
542 25/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
543 24/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
544 23/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
545 22/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
546 21/06/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
547 19/06/2013 8 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
548 11/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
549 10/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
550 09/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
551 08/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
552 07/06/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
553 05/06/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
554 02/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
555 01/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
556 31/05/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
557 28/05/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DienMayFimex
558 25/05/2013 1 ngày 19.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ hung_lcd_gv
559 24/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
560 23/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
561 22/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
562 21/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
563 19/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
564 18/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
565 17/05/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
566 16/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
567 15/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
568 14/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
569 13/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
570 12/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
571 11/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
572 10/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
573 09/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
574 08/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
575 07/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
576 06/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
577 05/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
578 04/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
579 02/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
580 30/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
581 29/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
582 28/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
583 27/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
584 26/04/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
585 25/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
586 24/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
587 23/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
588 22/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
589 21/04/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khanganphat
590 20/04/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
591 17/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
592 16/04/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
593 12/04/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
594 11/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
595 10/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
596 09/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
597 08/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
598 07/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
599 06/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
600 05/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
601 04/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
602 03/04/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
603 31/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
604 30/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
605 29/03/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
606 25/03/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
607 23/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
608 22/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
609 21/03/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
610 18/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
611 17/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
612 16/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
613 15/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
614 14/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
615 13/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
616 12/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
617 11/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
618 10/03/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
619 09/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
620 08/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
621 07/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
622 06/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
623 05/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DienMayFimex
624 04/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
625 03/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
626 02/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
627 01/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
628 28/02/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
629 27/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
630 26/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
631 25/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
632 24/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
633 23/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
634 22/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
635 21/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
636 20/02/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
637 19/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
638 18/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
639 17/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
640 16/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
641 15/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
642 14/02/2013 2 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ thienminhphu
643 12/02/2013 5 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
644 07/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
645 06/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
646 05/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
647 04/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
648 03/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
649 02/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
650 01/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
651 31/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
652 30/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
653 29/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
654 28/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
655 27/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
656 26/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
657 25/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
658 24/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
659 23/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
660 22/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
661 21/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
662 20/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
663 19/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
664 18/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
665 17/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
666 16/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
667 15/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
668 14/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
669 13/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
670 12/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
671 11/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
672 10/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
673 09/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
674 08/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
675 07/01/2013 2 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
676 05/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
677 03/01/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
678 02/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
679 31/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
680 30/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
681 29/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
682 28/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientuviethai
683 27/12/2012 3 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
684 24/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
685 23/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
686 22/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
687 21/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
688 20/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
689 19/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
690 18/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
691 17/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ dientuviethai
692 16/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
693 15/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
694 14/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
695 13/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
696 12/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
697 11/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
698 10/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
699 09/12/2012 4 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
700 05/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
701 04/12/2012 4 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
702 30/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
703 29/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
704 28/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
705 27/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
706 26/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
707 25/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
708 24/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
709 23/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
710 22/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
711 21/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
712 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
713 19/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
714 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
715 17/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
716 16/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
717 15/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmaytruongson
718 14/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
719 13/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
720 12/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
721 11/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
722 10/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
723 09/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
724 08/11/2012 6 ngày 20.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
725 02/11/2012 1 ngày 20.600.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ DienMayFimex
726 01/11/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
727 31/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
728 30/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
729 29/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
730 28/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
731 27/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
732 26/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
733 25/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
734 24/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ DienMayFimex
735 23/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
736 22/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
737 21/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
738 20/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
739 19/10/2012 7 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
740 12/10/2012 2 ngày 21.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
741 10/10/2012 6 ngày 22.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
742 04/10/2012 22.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 742 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.