Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/05/2017 103 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
2 20/01/2017 14 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
3 06/01/2017 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
4 05/01/2017 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
5 03/01/2017 13 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
6 21/12/2016 5 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
7 16/12/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
8 15/12/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
9 14/12/2016 4 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
10 10/12/2016 4 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
11 06/12/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
12 05/12/2016 15 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
13 20/11/2016 11 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
14 09/11/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
15 08/11/2016 3 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
16 05/11/2016 4 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
17 01/11/2016 5 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
18 27/10/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
19 26/10/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
20 25/10/2016 5 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
21 20/10/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
22 18/10/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
23 17/10/2016 11 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
24 06/10/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
25 05/10/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
26 03/10/2016 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
27 01/10/2016 4 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
28 27/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
29 26/09/2016 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
30 24/09/2016 7 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
31 17/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
32 16/09/2016 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
33 13/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
34 12/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
35 11/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
36 10/09/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
37 09/09/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
38 06/09/2016 10 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
39 27/08/2016 9 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
40 18/08/2016 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
41 05/08/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
42 04/08/2016 27 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
43 08/07/2016 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
44 25/06/2016 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
45 23/06/2016 14 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
46 09/06/2016 17 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
47 23/05/2016 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
48 18/05/2016 16 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
49 02/05/2016 15 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
50 17/04/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
51 16/04/2016 37 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
52 10/03/2016 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
53 02/03/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
54 01/03/2016 33 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
55 28/01/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
56 27/01/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
57 26/01/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
58 25/01/2016 8 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
59 17/01/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
60 15/01/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
61 12/01/2016 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
62 07/01/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
63 04/01/2016 12 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
64 23/12/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
65 22/12/2015 27 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
66 25/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
67 24/11/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
68 20/11/2015 11 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
69 09/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
70 08/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
71 07/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
72 06/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
73 05/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
74 04/11/2015 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
75 28/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
76 27/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
77 26/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
78 25/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
79 24/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
80 23/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
81 22/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
82 21/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
83 19/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
84 18/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
85 17/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
86 16/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
87 15/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
88 14/10/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
89 11/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
90 10/10/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
91 08/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
92 07/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
93 06/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
94 05/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
95 03/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
96 02/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
97 01/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
98 29/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
99 28/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
100 27/09/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
101 25/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
102 24/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
103 23/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
104 22/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
105 21/09/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
106 18/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
107 17/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
108 16/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
109 15/09/2015 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
110 12/09/2015 15 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
111 28/08/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
112 26/08/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
113 22/08/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
114 19/08/2015 20 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
115 30/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
116 29/07/2015 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
117 16/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
118 15/07/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
119 14/07/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ thienminhphu
120 12/07/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
121 11/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
122 10/07/2015 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
123 05/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
124 04/07/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
125 02/07/2015 8 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.920.000 VNĐ dienmayvico
126 24/06/2015 7 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 1.920.000 VNĐ congtydongbac
127 17/06/2015 11 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
128 06/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
129 05/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
130 04/06/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi vftrader
131 03/06/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
132 01/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
133 31/05/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
134 29/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
135 28/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
136 27/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
137 26/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
138 25/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
139 24/05/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi vftrader
140 23/05/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
141 21/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
142 20/05/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
143 19/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
144 18/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
145 16/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
146 15/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
147 13/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
148 12/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
149 11/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
150 09/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
151 08/05/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
152 06/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
153 05/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
154 04/05/2015 7 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
155 27/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
156 26/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
157 25/04/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
158 22/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
159 21/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
160 20/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
161 19/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
162 18/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
163 17/04/2015 9 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
164 08/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
165 07/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
166 06/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
167 05/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
168 04/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ thienminhphu
169 03/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
170 02/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
171 01/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
172 31/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
173 30/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
174 29/03/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
175 26/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
176 25/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
177 21/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
178 17/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
179 16/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
180 15/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
181 14/03/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
182 13/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
183 12/03/2015 10 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
184 02/03/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
185 28/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
186 27/02/2015 9 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
187 18/02/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
188 15/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
189 14/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
190 13/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
191 12/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
192 11/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
193 10/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
194 09/02/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
195 08/02/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
196 07/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
197 06/02/2015 2 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
198 04/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
199 02/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
200 31/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
201 30/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
202 29/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
203 28/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
204 27/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
205 26/01/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
206 25/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
207 23/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
208 22/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
209 21/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienlanh50
210 20/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
211 19/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
212 18/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
213 17/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
214 16/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
215 15/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
216 13/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
217 12/01/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
218 10/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
219 09/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
220 08/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
221 06/01/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
222 04/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
223 03/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
224 02/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
225 01/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
226 31/12/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
227 28/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
228 27/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
229 26/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
230 25/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
231 24/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
232 23/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
233 22/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
234 21/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
235 20/12/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
236 19/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
237 18/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
238 17/12/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 8.270.000 VNĐ dienmayvico
239 16/12/2014 6 ngày 23.250.000 ₫ Tăng 9.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
240 10/12/2014 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ ThaiAn
241 09/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
242 08/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
243 07/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmayhoanghai
244 06/12/2014 2 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ ThaiAn
245 04/12/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
246 03/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
247 02/12/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
248 30/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
249 28/11/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
250 26/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
251 25/11/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
252 23/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
253 22/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
254 21/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
255 20/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
256 19/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
257 18/11/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
258 15/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
259 14/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
260 13/11/2014 14 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
261 30/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
262 29/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
263 28/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
264 27/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
265 25/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
266 23/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
267 22/10/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
268 19/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
269 18/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
270 17/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
271 16/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
272 14/10/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
273 13/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
274 12/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
275 11/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
276 10/10/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
277 07/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
278 06/10/2014 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
279 28/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
280 27/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
281 26/09/2014 12 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
282 14/09/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
283 11/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
284 10/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
285 08/09/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
286 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
287 03/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
288 01/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
289 30/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
290 29/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
291 27/08/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
292 25/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
293 24/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
294 22/08/2014 3 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
295 19/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
296 18/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
297 16/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
298 15/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
299 14/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
300 13/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
301 12/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
302 10/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
303 09/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
304 08/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
305 07/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.020.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
306 06/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
307 05/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
308 04/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
309 03/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
310 02/08/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
311 31/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
312 29/07/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 5.020.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
313 28/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
314 26/07/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
315 24/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ dienmaytienthinh
316 23/07/2014 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi congtydongbac
317 21/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
318 20/07/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
319 18/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
320 17/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
321 16/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
322 15/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
323 14/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
324 12/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
325 11/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
326 10/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
327 09/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
328 08/07/2014 6 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
329 02/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
330 01/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
331 30/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
332 29/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
333 28/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
334 27/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
335 26/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
336 25/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
337 24/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
338 23/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
339 22/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
340 21/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
341 20/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
342 19/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
343 18/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
344 17/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
345 16/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
346 15/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
347 14/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
348 13/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
349 12/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
350 11/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
351 10/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
352 09/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
353 08/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
354 07/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
355 06/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ dienmayhoanghai
356 05/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
357 04/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
358 03/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
359 02/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
360 01/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
361 31/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
362 30/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
363 29/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
364 28/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
365 27/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
366 26/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
367 25/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
368 24/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
369 23/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
370 22/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
371 21/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
372 20/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
373 19/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
374 18/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
375 17/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
376 16/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
377 15/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
378 14/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
379 13/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
380 12/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
381 11/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayanhngan
382 10/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
383 09/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
384 08/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
385 07/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
386 06/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
387 05/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
388 04/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
389 03/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
390 02/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
391 01/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
392 30/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
393 29/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
394 28/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
395 27/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
396 26/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
397 25/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
398 24/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
399 23/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
400 22/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
401 21/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
402 20/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
403 19/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
404 18/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
405 17/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
406 16/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
407 15/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
408 14/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
409 13/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
410 12/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
411 11/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
412 10/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
413 09/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
414 08/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
415 07/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
416 06/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
417 05/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
418 04/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
419 03/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
420 02/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
421 01/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
422 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
423 30/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
424 29/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
425 28/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
426 27/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
427 26/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
428 25/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmayath
429 24/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
430 23/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
431 22/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
432 21/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
433 20/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
434 19/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
435 18/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
436 17/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
437 16/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
438 15/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
439 14/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
440 13/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
441 12/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
442 11/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
443 10/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
444 09/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
445 08/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
446 07/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
447 06/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
448 05/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
449 04/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
450 03/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
451 02/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
452 01/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
453 28/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
454 26/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
455 25/02/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
456 24/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
457 23/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
458 22/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
459 21/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
460 20/02/2014 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
461 07/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
462 05/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
463 04/02/2014 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
464 28/01/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
465 25/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
466 24/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
467 23/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
468 22/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
469 21/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
470 20/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
471 19/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
472 18/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
473 16/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
474 15/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
475 14/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
476 13/01/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
477 09/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
478 08/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
479 07/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
480 06/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
481 04/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
482 03/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
483 01/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
484 31/12/2013 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
485 28/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
486 27/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
487 26/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
488 25/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
489 24/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
490 23/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
491 21/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
492 20/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
493 19/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
494 18/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
495 17/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
496 16/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
497 14/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
498 13/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
499 12/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
500 11/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
501 10/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
502 09/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
503 08/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
504 07/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
505 06/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
506 05/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
507 04/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
508 03/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
509 02/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
510 01/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
511 30/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
512 29/11/2013 12 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
513 17/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayath
514 16/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
515 15/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
516 14/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
517 13/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
518 12/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
519 11/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
520 10/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
521 09/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
522 08/11/2013 46 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
523 23/09/2013 43 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ thienminhphu
524 11/08/2013 1 ngày 19.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
525 10/08/2013 6 ngày 19.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
526 04/08/2013 6 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmayath
527 29/07/2013 3 ngày 19.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
528 26/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
529 25/07/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
530 23/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
531 22/07/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
532 20/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
533 19/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
534 18/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
535 17/07/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
536 14/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmaytrangia
537 13/07/2013 11 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
538 02/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
539 01/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
540 30/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
541 29/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
542 28/06/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
543 26/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
544 25/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
545 24/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
546 23/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
547 22/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
548 21/06/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
549 19/06/2013 8 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
550 11/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
551 10/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
552 09/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
553 08/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
554 07/06/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
555 05/06/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
556 02/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
557 01/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
558 31/05/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
559 28/05/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DienMayFimex
560 25/05/2013 1 ngày 19.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ hung_lcd_gv
561 24/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
562 23/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
563 22/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
564 21/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
565 19/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
566 18/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
567 17/05/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
568 16/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
569 15/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
570 14/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
571 13/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
572 12/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
573 11/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
574 10/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
575 09/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
576 08/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
577 07/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
578 06/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
579 05/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
580 04/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
581 02/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
582 30/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
583 29/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
584 28/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
585 27/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
586 26/04/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
587 25/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
588 24/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
589 23/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
590 22/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
591 21/04/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khanganphat
592 20/04/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
593 17/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
594 16/04/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
595 12/04/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
596 11/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
597 10/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
598 09/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
599 08/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
600 07/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
601 06/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
602 05/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
603 04/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
604 03/04/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
605 31/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
606 30/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
607 29/03/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
608 25/03/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
609 23/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
610 22/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
611 21/03/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
612 18/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
613 17/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
614 16/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
615 15/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
616 14/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
617 13/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
618 12/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
619 11/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
620 10/03/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
621 09/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
622 08/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
623 07/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
624 06/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
625 05/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DienMayFimex
626 04/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
627 03/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
628 02/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
629 01/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
630 28/02/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
631 27/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
632 26/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
633 25/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
634 24/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
635 23/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
636 22/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
637 21/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
638 20/02/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
639 19/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
640 18/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
641 17/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
642 16/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
643 15/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
644 14/02/2013 2 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ thienminhphu
645 12/02/2013 5 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
646 07/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
647 06/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
648 05/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
649 04/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
650 03/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
651 02/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
652 01/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
653 31/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
654 30/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
655 29/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
656 28/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
657 27/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
658 26/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
659 25/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
660 24/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
661 23/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
662 22/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
663 21/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
664 20/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
665 19/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
666 18/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
667 17/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
668 16/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
669 15/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
670 14/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
671 13/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
672 12/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
673 11/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
674 10/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
675 09/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
676 08/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
677 07/01/2013 2 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
678 05/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
679 03/01/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
680 02/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
681 31/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
682 30/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
683 29/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
684 28/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientuviethai
685 27/12/2012 3 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
686 24/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
687 23/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
688 22/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
689 21/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
690 20/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
691 19/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
692 18/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
693 17/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ dientuviethai
694 16/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
695 15/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
696 14/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
697 13/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
698 12/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
699 11/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
700 10/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
701 09/12/2012 4 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
702 05/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
703 04/12/2012 4 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
704 30/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
705 29/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
706 28/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
707 27/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
708 26/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
709 25/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
710 24/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
711 23/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
712 22/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
713 21/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
714 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
715 19/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
716 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
717 17/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
718 16/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
719 15/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmaytruongson
720 14/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
721 13/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
722 12/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
723 11/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
724 10/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
725 09/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
726 08/11/2012 6 ngày 20.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
727 02/11/2012 1 ngày 20.600.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ DienMayFimex
728 01/11/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
729 31/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
730 30/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
731 29/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
732 28/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
733 27/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
734 26/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
735 25/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
736 24/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ DienMayFimex
737 23/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
738 22/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
739 21/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
740 20/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
741 19/10/2012 7 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
742 12/10/2012 2 ngày 21.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
743 10/10/2012 6 ngày 22.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
744 04/10/2012 22.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 744 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.