• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/02/2015 9 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
2 18/02/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
3 15/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
4 14/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
5 13/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
6 12/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
7 11/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
8 10/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
9 09/02/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
10 08/02/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
11 07/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
12 06/02/2015 2 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
13 04/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
14 02/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
15 31/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
16 30/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
17 29/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
18 28/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
19 27/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
20 26/01/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
21 25/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
22 23/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
23 22/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
24 21/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienlanh50
25 20/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
26 19/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
27 18/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
28 17/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
29 16/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
30 15/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
31 13/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
32 12/01/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
33 10/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
34 09/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
35 08/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
36 06/01/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
37 04/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
38 03/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
39 02/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
40 01/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
41 31/12/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
42 28/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
43 27/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
44 26/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
45 25/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
46 24/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
47 23/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
48 22/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
49 21/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
50 20/12/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
51 19/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
52 18/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
53 17/12/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 8.270.000 VNĐ dienmayvico
54 16/12/2014 6 ngày 23.250.000 ₫ Tăng 9.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
55 10/12/2014 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ ThaiAn
56 09/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
57 08/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
58 07/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmayhoanghai
59 06/12/2014 2 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ ThaiAn
60 04/12/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
61 03/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
62 02/12/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
63 30/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
64 28/11/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
65 26/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
66 25/11/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
67 23/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
68 22/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
69 21/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
70 20/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
71 19/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
72 18/11/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
73 15/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
74 14/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
75 13/11/2014 14 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
76 30/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
77 29/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
78 28/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
79 27/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
80 25/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
81 23/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
82 22/10/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
83 19/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
84 18/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
85 17/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
86 16/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
87 14/10/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
88 13/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
89 12/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
90 11/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
91 10/10/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
92 07/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
93 06/10/2014 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
94 28/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
95 27/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
96 26/09/2014 12 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
97 14/09/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
98 11/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
99 10/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
100 08/09/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
101 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
102 03/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
103 01/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
104 30/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
105 29/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
106 27/08/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
107 25/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
108 24/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
109 22/08/2014 3 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
110 19/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
111 18/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
112 16/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
113 15/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
114 14/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
115 13/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
116 12/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
117 10/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
118 09/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
119 08/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
120 07/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.020.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
121 06/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
122 05/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
123 04/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
124 03/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
125 02/08/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
126 31/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
127 29/07/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 5.020.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
128 28/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
129 26/07/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
130 24/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ dienmaytienthinh
131 23/07/2014 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi congtydongbac
132 21/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
133 20/07/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
134 18/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
135 17/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
136 16/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
137 15/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
138 14/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
139 12/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
140 11/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
141 10/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
142 09/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
143 08/07/2014 6 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
144 02/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
145 01/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
146 30/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
147 29/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
148 28/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
149 27/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
150 26/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
151 25/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
152 24/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
153 23/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
154 22/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
155 21/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
156 20/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
157 19/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
158 18/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
159 17/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
160 16/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
161 15/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
162 14/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
163 13/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
164 12/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
165 11/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
166 10/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
167 09/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
168 08/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
169 07/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
170 06/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ dienmayhoanghai
171 05/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
172 04/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
173 03/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
174 02/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
175 01/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
176 31/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
177 30/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
178 29/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
179 28/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
180 27/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
181 26/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
182 25/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
183 24/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
184 23/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
185 22/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
186 21/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
187 20/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
188 19/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
189 18/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
190 17/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
191 16/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
192 15/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
193 14/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
194 13/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
195 12/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
196 11/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayanhngan
197 10/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
198 09/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
199 08/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
200 07/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
201 06/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
202 05/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
203 04/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
204 03/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
205 02/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
206 01/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
207 30/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
208 29/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
209 28/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
210 27/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
211 26/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
212 25/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
213 24/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
214 23/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
215 22/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
216 21/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
217 20/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
218 19/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
219 18/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
220 17/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
221 16/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
222 15/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
223 14/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
224 13/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
225 12/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
226 11/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
227 10/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
228 09/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
229 08/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
230 07/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
231 06/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
232 05/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
233 04/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
234 03/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
235 02/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
236 01/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
237 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
238 30/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
239 29/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
240 28/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
241 27/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
242 26/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
243 25/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmayath
244 24/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
245 23/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
246 22/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
247 21/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
248 20/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
249 19/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
250 18/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
251 17/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
252 16/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
253 15/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
254 14/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
255 13/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
256 12/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
257 11/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
258 10/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
259 09/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
260 08/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
261 07/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
262 06/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
263 05/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
264 04/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
265 03/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
266 02/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
267 01/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
268 28/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
269 26/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
270 25/02/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
271 24/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
272 23/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
273 22/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
274 21/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
275 20/02/2014 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
276 07/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
277 05/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
278 04/02/2014 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
279 28/01/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
280 25/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
281 24/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
282 23/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
283 22/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
284 21/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
285 20/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
286 19/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
287 18/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
288 16/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
289 15/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
290 14/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
291 13/01/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
292 09/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
293 08/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
294 07/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
295 06/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
296 04/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
297 03/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
298 01/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
299 31/12/2013 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
300 28/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
301 27/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
302 26/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
303 25/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
304 24/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
305 23/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
306 21/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
307 20/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
308 19/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
309 18/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
310 17/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
311 16/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
312 14/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
313 13/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
314 12/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
315 11/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
316 10/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
317 09/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
318 08/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
319 07/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
320 06/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
321 05/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
322 04/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
323 03/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
324 02/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
325 01/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
326 30/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
327 29/11/2013 12 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
328 17/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayath
329 16/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
330 15/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
331 14/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
332 13/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
333 12/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
334 11/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
335 10/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
336 09/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
337 08/11/2013 46 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
338 23/09/2013 43 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ thienminhphu
339 11/08/2013 1 ngày 19.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
340 10/08/2013 6 ngày 19.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
341 04/08/2013 6 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmayath
342 29/07/2013 3 ngày 19.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
343 26/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
344 25/07/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
345 23/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
346 22/07/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
347 20/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
348 19/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
349 18/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
350 17/07/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
351 14/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmaytrangia
352 13/07/2013 11 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
353 02/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
354 01/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
355 30/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
356 29/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
357 28/06/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
358 26/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
359 25/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
360 24/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
361 23/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
362 22/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
363 21/06/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
364 19/06/2013 8 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
365 11/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
366 10/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
367 09/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
368 08/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
369 07/06/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
370 05/06/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
371 02/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
372 01/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
373 31/05/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
374 28/05/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DienMayFimex
375 25/05/2013 1 ngày 19.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ hung_lcd_gv
376 24/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
377 23/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
378 22/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
379 21/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
380 19/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
381 18/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
382 17/05/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
383 16/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
384 15/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
385 14/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
386 13/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
387 12/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
388 11/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
389 10/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
390 09/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
391 08/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
392 07/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
393 06/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
394 05/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
395 04/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
396 02/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
397 30/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
398 29/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
399 28/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
400 27/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
401 26/04/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
402 25/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
403 24/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
404 23/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
405 22/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
406 21/04/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khanganphat
407 20/04/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
408 17/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
409 16/04/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
410 12/04/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
411 11/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
412 10/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
413 09/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
414 08/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
415 07/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
416 06/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
417 05/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
418 04/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
419 03/04/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
420 31/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
421 30/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
422 29/03/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
423 25/03/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
424 23/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
425 22/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
426 21/03/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
427 18/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
428 17/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
429 16/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
430 15/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
431 14/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
432 13/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
433 12/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
434 11/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
435 10/03/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
436 09/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
437 08/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
438 07/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
439 06/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
440 05/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DienMayFimex
441 04/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
442 03/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
443 02/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
444 01/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
445 28/02/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
446 27/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
447 26/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
448 25/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
449 24/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
450 23/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
451 22/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
452 21/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
453 20/02/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
454 19/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
455 18/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
456 17/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
457 16/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
458 15/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
459 14/02/2013 2 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ thienminhphu
460 12/02/2013 5 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
461 07/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
462 06/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
463 05/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
464 04/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
465 03/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
466 02/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
467 01/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
468 31/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
469 30/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
470 29/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
471 28/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
472 27/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
473 26/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
474 25/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
475 24/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
476 23/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
477 22/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
478 21/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
479 20/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
480 19/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
481 18/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
482 17/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
483 16/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
484 15/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
485 14/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
486 13/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
487 12/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
488 11/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
489 10/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
490 09/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
491 08/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
492 07/01/2013 2 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
493 05/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
494 03/01/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
495 02/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
496 31/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
497 30/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
498 29/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
499 28/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientuviethai
500 27/12/2012 3 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
501 24/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
502 23/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
503 22/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
504 21/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
505 20/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
506 19/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
507 18/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
508 17/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ dientuviethai
509 16/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
510 15/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
511 14/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
512 13/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
513 12/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
514 11/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
515 10/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
516 09/12/2012 4 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
517 05/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
518 04/12/2012 4 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
519 30/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
520 29/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
521 28/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
522 27/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
523 26/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
524 25/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
525 24/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
526 23/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
527 22/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
528 21/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
529 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
530 19/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
531 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
532 17/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
533 16/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
534 15/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmaytruongson
535 14/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
536 13/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
537 12/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
538 11/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
539 10/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
540 09/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
541 08/11/2012 6 ngày 20.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
542 02/11/2012 1 ngày 20.600.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ DienMayFimex
543 01/11/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
544 31/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
545 30/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
546 29/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
547 28/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
548 27/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
549 26/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
550 25/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
551 24/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ DienMayFimex
552 23/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
553 22/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
554 21/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
555 20/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
556 19/10/2012 7 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
557 12/10/2012 2 ngày 21.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
558 10/10/2012 6 ngày 22.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
559 04/10/2012 22.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 559 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED
Từ khóa nổi bật trong tuần: khay bánh, htc, ket, phu de, loa to