• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/12/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
2 25/12/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
3 24/12/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
4 23/12/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
5 22/12/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
6 21/12/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
7 20/12/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
8 19/12/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
9 18/12/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
10 17/12/2014 1 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 8.270.000 VNĐ dienmayvico
11 16/12/2014 6 ngày 23.250.000 VNĐ Tăng 9.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
12 10/12/2014 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 2.800.000 VNĐ ThaiAn
13 09/12/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
14 08/12/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
15 07/12/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmayhoanghai
16 06/12/2014 2 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 5.090.000 VNĐ ThaiAn
17 04/12/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
18 03/12/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
19 02/12/2014 2 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
20 30/11/2014 2 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
21 28/11/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
22 26/11/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
23 25/11/2014 2 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
24 23/11/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
25 22/11/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
26 21/11/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
27 20/11/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
28 19/11/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
29 18/11/2014 3 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
30 15/11/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
31 14/11/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
32 13/11/2014 14 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
33 30/10/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
34 29/10/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
35 28/10/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
36 27/10/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
37 25/10/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
38 23/10/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
39 22/10/2014 3 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
40 19/10/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
41 18/10/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
42 17/10/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
43 16/10/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
44 14/10/2014 1 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
45 13/10/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
46 12/10/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
47 11/10/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
48 10/10/2014 3 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
49 07/10/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
50 06/10/2014 8 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
51 28/09/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
52 27/09/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
53 26/09/2014 12 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
54 14/09/2014 3 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
55 11/09/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
56 10/09/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
57 08/09/2014 4 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
58 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
59 03/09/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
60 01/09/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
61 30/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
62 29/08/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
63 27/08/2014 2 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
64 25/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
65 24/08/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
66 22/08/2014 3 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
67 19/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
68 18/08/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
69 16/08/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
70 15/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
71 14/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
72 13/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
73 12/08/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
74 10/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
75 09/08/2014 1 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
76 08/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
77 07/08/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 3.020.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
78 06/08/2014 1 ngày 14.980.000 VNĐ Giá không đổi dienmayvico
79 05/08/2014 1 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
80 04/08/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
81 03/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
82 02/08/2014 2 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
83 31/07/2014 2 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
84 29/07/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 5.020.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
85 28/07/2014 2 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
86 26/07/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
87 24/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ dienmaytienthinh
88 23/07/2014 2 ngày 16.900.000 VNĐ Giá không đổi congtydongbac
89 21/07/2014 1 ngày 16.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
90 20/07/2014 2 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
91 18/07/2014 1 ngày 16.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
92 17/07/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
93 16/07/2014 1 ngày 16.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
94 15/07/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
95 14/07/2014 2 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
96 12/07/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
97 11/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
98 10/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
99 09/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
100 08/07/2014 6 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
101 02/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
102 01/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
103 30/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
104 29/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
105 28/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
106 27/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
107 26/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
108 25/06/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
109 24/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
110 23/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
111 22/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
112 21/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
113 20/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
114 19/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
115 18/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
116 17/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
117 16/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
118 15/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
119 14/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
120 13/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
121 12/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
122 11/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
123 10/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
124 09/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
125 08/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
126 07/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
127 06/06/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ dienmayhoanghai
128 05/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
129 04/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
130 03/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
131 02/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
132 01/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
133 31/05/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
134 30/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
135 29/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
136 28/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
137 27/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
138 26/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
139 25/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
140 24/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
141 23/05/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
142 22/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
143 21/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
144 20/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
145 19/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
146 18/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
147 17/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
148 16/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
149 15/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
150 14/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
151 13/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
152 12/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
153 11/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayanhngan
154 10/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
155 09/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
156 08/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
157 07/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
158 06/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
159 05/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
160 04/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
161 03/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
162 02/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
163 01/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
164 30/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
165 29/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
166 28/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
167 27/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
168 26/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
169 25/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
170 24/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
171 23/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
172 22/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
173 21/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
174 20/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
175 19/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
176 18/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
177 17/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
178 16/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
179 15/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
180 14/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
181 13/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
182 12/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
183 11/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
184 10/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
185 09/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
186 08/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
187 07/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
188 06/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
189 05/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
190 04/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
191 03/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
192 02/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
193 01/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
194 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
195 30/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
196 29/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
197 28/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
198 27/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
199 26/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
200 25/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmayath
201 24/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
202 23/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
203 22/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
204 21/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
205 20/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
206 19/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
207 18/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
208 17/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
209 16/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
210 15/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
211 14/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
212 13/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
213 12/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
214 11/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
215 10/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
216 09/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
217 08/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
218 07/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
219 06/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
220 05/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
221 04/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
222 03/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
223 02/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
224 01/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
225 28/02/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
226 26/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
227 25/02/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
228 24/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
229 23/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
230 22/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
231 21/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
232 20/02/2014 13 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
233 07/02/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
234 05/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
235 04/02/2014 7 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
236 28/01/2014 3 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
237 25/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
238 24/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
239 23/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
240 22/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
241 21/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
242 20/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
243 19/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
244 18/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
245 16/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
246 15/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
247 14/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
248 13/01/2014 4 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
249 09/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
250 08/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
251 07/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
252 06/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
253 04/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
254 03/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
255 01/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
256 31/12/2013 3 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
257 28/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
258 27/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
259 26/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
260 25/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
261 24/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
262 23/12/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
263 21/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
264 20/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
265 19/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
266 18/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
267 17/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
268 16/12/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
269 14/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
270 13/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
271 12/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
272 11/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
273 10/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
274 09/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
275 08/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
276 07/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
277 06/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
278 05/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
279 04/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
280 03/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
281 02/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
282 01/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
283 30/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
284 29/11/2013 12 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
285 17/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayath
286 16/11/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
287 15/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
288 14/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
289 13/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
290 12/11/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
291 11/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
292 10/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
293 09/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
294 08/11/2013 46 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
295 23/09/2013 43 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ thienminhphu
296 11/08/2013 1 ngày 19.900.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
297 10/08/2013 6 ngày 19.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
298 04/08/2013 6 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmayath
299 29/07/2013 3 ngày 19.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
300 26/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
301 25/07/2013 2 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
302 23/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
303 22/07/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
304 20/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
305 19/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
306 18/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
307 17/07/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
308 14/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienmaytrangia
309 13/07/2013 11 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
310 02/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
311 01/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
312 30/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
313 29/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
314 28/06/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
315 26/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
316 25/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
317 24/06/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
318 23/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
319 22/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
320 21/06/2013 2 ngày 20.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
321 19/06/2013 8 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
322 11/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
323 10/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
324 09/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
325 08/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
326 07/06/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
327 05/06/2013 3 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
328 02/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
329 01/06/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
330 31/05/2013 3 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
331 28/05/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DienMayFimex
332 25/05/2013 1 ngày 19.500.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ hung_lcd_gv
333 24/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
334 23/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
335 22/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
336 21/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
337 19/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
338 18/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
339 17/05/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
340 16/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
341 15/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
342 14/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
343 13/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
344 12/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
345 11/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
346 10/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
347 09/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
348 08/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
349 07/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
350 06/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
351 05/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
352 04/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
353 02/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
354 30/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
355 29/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
356 28/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
357 27/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
358 26/04/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
359 25/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
360 24/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
361 23/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
362 22/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
363 21/04/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ khanganphat
364 20/04/2013 3 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
365 17/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
366 16/04/2013 4 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
367 12/04/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
368 11/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
369 10/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
370 09/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
371 08/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
372 07/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
373 06/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
374 05/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
375 04/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
376 03/04/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
377 31/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
378 30/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
379 29/03/2013 4 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
380 25/03/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
381 23/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
382 22/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
383 21/03/2013 3 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
384 18/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
385 17/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
386 16/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
387 15/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
388 14/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
389 13/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
390 12/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
391 11/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
392 10/03/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
393 09/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
394 08/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
395 07/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
396 06/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
397 05/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ DienMayFimex
398 04/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
399 03/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
400 02/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
401 01/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
402 28/02/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
403 27/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
404 26/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
405 25/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
406 24/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
407 23/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
408 22/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
409 21/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
410 20/02/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
411 19/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
412 18/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
413 17/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
414 16/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
415 15/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
416 14/02/2013 2 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ thienminhphu
417 12/02/2013 5 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
418 07/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
419 06/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
420 05/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
421 04/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
422 03/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
423 02/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
424 01/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
425 31/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
426 30/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
427 29/01/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
428 28/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
429 27/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
430 26/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
431 25/01/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
432 24/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
433 23/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
434 22/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
435 21/01/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
436 20/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
437 19/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
438 18/01/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
439 17/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
440 16/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
441 15/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
442 14/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
443 13/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
444 12/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
445 11/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
446 10/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
447 09/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
448 08/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
449 07/01/2013 2 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
450 05/01/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
451 03/01/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
452 02/01/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
453 31/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
454 30/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
455 29/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
456 28/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientuviethai
457 27/12/2012 3 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
458 24/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
459 23/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
460 22/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
461 21/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
462 20/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
463 19/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
464 18/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
465 17/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ dientuviethai
466 16/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
467 15/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
468 14/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
469 13/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
470 12/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
471 11/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
472 10/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
473 09/12/2012 4 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
474 05/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
475 04/12/2012 4 ngày 20.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
476 30/11/2012 1 ngày 20.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
477 29/11/2012 1 ngày 20.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
478 28/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
479 27/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
480 26/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
481 25/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
482 24/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
483 23/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
484 22/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
485 21/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
486 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
487 19/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
488 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
489 17/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
490 16/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
491 15/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ dienmaytruongson
492 14/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
493 13/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
494 12/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
495 11/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
496 10/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
497 09/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
498 08/11/2012 6 ngày 20.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
499 02/11/2012 1 ngày 20.600.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ DienMayFimex
500 01/11/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
501 31/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
502 30/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
503 29/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
504 28/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
505 27/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
506 26/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
507 25/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
508 24/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ DienMayFimex
509 23/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
510 22/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
511 21/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
512 20/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
513 19/10/2012 7 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
514 12/10/2012 2 ngày 21.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
515 10/10/2012 6 ngày 22.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
516 04/10/2012 22.500.000 VNĐ dienmayanhngan
Có tổng cộng 516 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED