• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/07/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
2 28/07/2014 2 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
3 26/07/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
4 24/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ dienmaytienthinh
5 23/07/2014 2 ngày 16.900.000 VNĐ Giá không đổi congtydongbac
6 21/07/2014 1 ngày 16.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
7 20/07/2014 2 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
8 18/07/2014 1 ngày 16.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
9 17/07/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
10 16/07/2014 1 ngày 16.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
11 15/07/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
12 14/07/2014 2 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
13 12/07/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
14 11/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
15 10/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
16 09/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
17 08/07/2014 6 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
18 02/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
19 01/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
20 30/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
21 29/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
22 28/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
23 27/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
24 26/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
25 25/06/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
26 24/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
27 23/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
28 22/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
29 21/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
30 20/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
31 19/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
32 18/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
33 17/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
34 16/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
35 15/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
36 14/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
37 13/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
38 12/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
39 11/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
40 10/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
41 09/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
42 08/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
43 07/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
44 06/06/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ dienmayhoanghai
45 05/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
46 04/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
47 03/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
48 02/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
49 01/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
50 31/05/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
51 30/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
52 29/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
53 28/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
54 27/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
55 26/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
56 25/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
57 24/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
58 23/05/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
59 22/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
60 21/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
61 20/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
62 19/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
63 18/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
64 17/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
65 16/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
66 15/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
67 14/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
68 13/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
69 12/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
70 11/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayanhngan
71 10/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
72 09/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
73 08/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
74 07/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
75 06/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
76 05/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
77 04/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
78 03/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
79 02/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
80 01/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
81 30/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
82 29/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
83 28/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
84 27/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
85 26/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
86 25/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
87 24/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
88 23/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
89 22/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
90 21/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
91 20/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
92 19/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
93 18/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
94 17/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
95 16/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
96 15/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
97 14/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
98 13/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
99 12/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
100 11/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
101 10/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
102 09/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
103 08/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
104 07/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
105 06/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
106 05/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
107 04/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
108 03/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
109 02/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
110 01/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
111 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
112 30/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
113 29/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
114 28/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
115 27/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
116 26/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
117 25/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmayath
118 24/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
119 23/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
120 22/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
121 21/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
122 20/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
123 19/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
124 18/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
125 17/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
126 16/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
127 15/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
128 14/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
129 13/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
130 12/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
131 11/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
132 10/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
133 09/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
134 08/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
135 07/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
136 06/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
137 05/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
138 04/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
139 03/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
140 02/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
141 01/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
142 28/02/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
143 26/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
144 25/02/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
145 24/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
146 23/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
147 22/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
148 21/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
149 20/02/2014 13 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
150 07/02/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
151 05/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
152 04/02/2014 7 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
153 28/01/2014 3 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
154 25/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
155 24/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
156 23/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
157 22/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
158 21/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
159 20/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
160 19/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
161 18/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
162 16/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
163 15/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
164 14/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
165 13/01/2014 4 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
166 09/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
167 08/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
168 07/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
169 06/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
170 04/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
171 03/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
172 01/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
173 31/12/2013 3 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
174 28/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
175 27/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
176 26/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
177 25/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
178 24/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
179 23/12/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
180 21/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
181 20/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
182 19/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
183 18/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
184 17/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
185 16/12/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
186 14/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
187 13/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
188 12/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
189 11/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
190 10/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
191 09/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
192 08/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
193 07/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
194 06/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
195 05/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
196 04/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
197 03/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
198 02/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
199 01/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
200 30/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
201 29/11/2013 12 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
202 17/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayath
203 16/11/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
204 15/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
205 14/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
206 13/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
207 12/11/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
208 11/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
209 10/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
210 09/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
211 08/11/2013 46 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
212 23/09/2013 43 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ thienminhphu
213 11/08/2013 1 ngày 19.900.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
214 10/08/2013 6 ngày 19.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
215 04/08/2013 6 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmayath
216 29/07/2013 3 ngày 19.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
217 26/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
218 25/07/2013 2 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
219 23/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
220 22/07/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
221 20/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
222 19/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
223 18/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
224 17/07/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
225 14/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienmaytrangia
226 13/07/2013 11 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
227 02/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
228 01/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
229 30/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
230 29/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
231 28/06/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
232 26/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
233 25/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
234 24/06/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
235 23/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
236 22/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
237 21/06/2013 2 ngày 20.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
238 19/06/2013 8 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
239 11/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
240 10/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
241 09/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
242 08/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
243 07/06/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
244 05/06/2013 3 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
245 02/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
246 01/06/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
247 31/05/2013 3 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
248 28/05/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DienMayFimex
249 25/05/2013 1 ngày 19.500.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ hung_lcd_gv
250 24/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
251 23/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
252 22/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
253 21/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
254 19/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
255 18/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
256 17/05/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
257 16/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
258 15/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
259 14/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
260 13/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
261 12/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
262 11/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
263 10/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
264 09/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
265 08/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
266 07/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
267 06/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
268 05/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
269 04/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
270 02/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
271 30/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
272 29/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
273 28/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
274 27/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
275 26/04/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
276 25/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
277 24/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
278 23/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
279 22/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
280 21/04/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ khanganphat
281 20/04/2013 3 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
282 17/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
283 16/04/2013 4 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
284 12/04/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
285 11/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
286 10/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
287 09/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
288 08/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
289 07/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
290 06/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
291 05/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
292 04/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
293 03/04/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
294 31/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
295 30/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
296 29/03/2013 4 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
297 25/03/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
298 23/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
299 22/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
300 21/03/2013 3 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
301 18/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
302 17/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
303 16/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
304 15/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
305 14/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
306 13/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
307 12/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
308 11/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
309 10/03/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
310 09/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
311 08/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
312 07/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
313 06/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
314 05/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ DienMayFimex
315 04/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
316 03/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
317 02/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
318 01/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
319 28/02/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
320 27/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
321 26/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
322 25/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
323 24/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
324 23/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
325 22/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
326 21/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
327 20/02/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
328 19/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
329 18/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
330 17/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
331 16/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
332 15/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
333 14/02/2013 2 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ thienminhphu
334 12/02/2013 5 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
335 07/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
336 06/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
337 05/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
338 04/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
339 03/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
340 02/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
341 01/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
342 31/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
343 30/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
344 29/01/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
345 28/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
346 27/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
347 26/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
348 25/01/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
349 24/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
350 23/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
351 22/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
352 21/01/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
353 20/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
354 19/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
355 18/01/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
356 17/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
357 16/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
358 15/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
359 14/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
360 13/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
361 12/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
362 11/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
363 10/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
364 09/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
365 08/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
366 07/01/2013 2 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
367 05/01/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
368 03/01/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
369 02/01/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
370 31/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
371 30/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
372 29/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
373 28/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientuviethai
374 27/12/2012 3 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
375 24/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
376 23/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
377 22/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
378 21/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
379 20/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
380 19/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
381 18/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
382 17/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ dientuviethai
383 16/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
384 15/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
385 14/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
386 13/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
387 12/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
388 11/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
389 10/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
390 09/12/2012 4 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
391 05/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
392 04/12/2012 4 ngày 20.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
393 30/11/2012 1 ngày 20.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
394 29/11/2012 1 ngày 20.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
395 28/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
396 27/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
397 26/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
398 25/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
399 24/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
400 23/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
401 22/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
402 21/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
403 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
404 19/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
405 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
406 17/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
407 16/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
408 15/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ dienmaytruongson
409 14/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
410 13/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
411 12/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
412 11/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
413 10/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
414 09/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
415 08/11/2012 6 ngày 20.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
416 02/11/2012 1 ngày 20.600.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ DienMayFimex
417 01/11/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
418 31/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
419 30/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
420 29/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
421 28/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
422 27/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
423 26/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
424 25/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
425 24/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ DienMayFimex
426 23/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
427 22/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
428 21/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
429 20/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
430 19/10/2012 7 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
431 12/10/2012 2 ngày 21.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
432 10/10/2012 6 ngày 22.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
433 04/10/2012 22.500.000 VNĐ dienmayanhngan
Có tổng cộng 433 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED