• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 12/07/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
2 11/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
3 10/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
4 09/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
5 08/07/2014 6 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
6 02/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
7 01/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
8 30/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
9 29/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
10 28/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
11 27/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
12 26/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
13 25/06/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
14 24/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
15 23/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
16 22/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
17 21/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
18 20/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
19 19/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
20 18/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
21 17/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
22 16/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
23 15/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
24 14/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
25 13/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
26 12/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
27 11/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
28 10/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
29 09/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
30 08/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
31 07/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
32 06/06/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ dienmayhoanghai
33 05/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
34 04/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
35 03/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
36 02/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
37 01/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
38 31/05/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
39 30/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
40 29/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
41 28/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
42 27/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
43 26/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
44 25/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
45 24/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
46 23/05/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
47 22/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
48 21/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
49 20/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
50 19/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
51 18/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
52 17/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
53 16/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
54 15/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
55 14/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
56 13/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
57 12/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
58 11/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayanhngan
59 10/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
60 09/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
61 08/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
62 07/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
63 06/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
64 05/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
65 04/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
66 03/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
67 02/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
68 01/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
69 30/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
70 29/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
71 28/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
72 27/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
73 26/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
74 25/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
75 24/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
76 23/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
77 22/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
78 21/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
79 20/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
80 19/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
81 18/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
82 17/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
83 16/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
84 15/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
85 14/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
86 13/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
87 12/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
88 11/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
89 10/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
90 09/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
91 08/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
92 07/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
93 06/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
94 05/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
95 04/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
96 03/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
97 02/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
98 01/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
99 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
100 30/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
101 29/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
102 28/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
103 27/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
104 26/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
105 25/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmayath
106 24/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
107 23/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
108 22/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
109 21/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
110 20/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
111 19/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
112 18/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
113 17/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
114 16/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
115 15/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
116 14/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
117 13/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
118 12/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
119 11/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
120 10/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
121 09/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
122 08/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
123 07/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
124 06/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
125 05/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
126 04/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
127 03/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
128 02/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
129 01/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
130 28/02/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
131 26/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
132 25/02/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
133 24/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
134 23/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
135 22/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
136 21/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
137 20/02/2014 13 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
138 07/02/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
139 05/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
140 04/02/2014 7 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
141 28/01/2014 3 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
142 25/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
143 24/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
144 23/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
145 22/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
146 21/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
147 20/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
148 19/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
149 18/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
150 16/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
151 15/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
152 14/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
153 13/01/2014 4 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
154 09/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
155 08/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
156 07/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
157 06/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
158 04/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
159 03/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
160 01/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
161 31/12/2013 3 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
162 28/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
163 27/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
164 26/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
165 25/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
166 24/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
167 23/12/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
168 21/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
169 20/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
170 19/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
171 18/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
172 17/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
173 16/12/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
174 14/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
175 13/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
176 12/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
177 11/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
178 10/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
179 09/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
180 08/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
181 07/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
182 06/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
183 05/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
184 04/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
185 03/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
186 02/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
187 01/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
188 30/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
189 29/11/2013 12 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
190 17/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayath
191 16/11/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
192 15/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
193 14/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
194 13/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
195 12/11/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
196 11/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
197 10/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
198 09/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
199 08/11/2013 46 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
200 23/09/2013 43 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ thienminhphu
201 11/08/2013 1 ngày 19.900.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
202 10/08/2013 6 ngày 19.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
203 04/08/2013 6 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmayath
204 29/07/2013 3 ngày 19.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
205 26/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
206 25/07/2013 2 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
207 23/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
208 22/07/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
209 20/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
210 19/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
211 18/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
212 17/07/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
213 14/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienmaytrangia
214 13/07/2013 11 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
215 02/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
216 01/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
217 30/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
218 29/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
219 28/06/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
220 26/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
221 25/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
222 24/06/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
223 23/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
224 22/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
225 21/06/2013 2 ngày 20.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
226 19/06/2013 8 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
227 11/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
228 10/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
229 09/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
230 08/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
231 07/06/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
232 05/06/2013 3 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
233 02/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
234 01/06/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
235 31/05/2013 3 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
236 28/05/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DienMayFimex
237 25/05/2013 1 ngày 19.500.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ hung_lcd_gv
238 24/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
239 23/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
240 22/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
241 21/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
242 19/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
243 18/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
244 17/05/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
245 16/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
246 15/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
247 14/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
248 13/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
249 12/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
250 11/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
251 10/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
252 09/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
253 08/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
254 07/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
255 06/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
256 05/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
257 04/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
258 02/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
259 30/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
260 29/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
261 28/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
262 27/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
263 26/04/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
264 25/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
265 24/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
266 23/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
267 22/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
268 21/04/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ khanganphat
269 20/04/2013 3 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
270 17/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
271 16/04/2013 4 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
272 12/04/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
273 11/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
274 10/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
275 09/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
276 08/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
277 07/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
278 06/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
279 05/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
280 04/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
281 03/04/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
282 31/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
283 30/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
284 29/03/2013 4 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
285 25/03/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
286 23/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
287 22/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
288 21/03/2013 3 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
289 18/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
290 17/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
291 16/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
292 15/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
293 14/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
294 13/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
295 12/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
296 11/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
297 10/03/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
298 09/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
299 08/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
300 07/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
301 06/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
302 05/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ DienMayFimex
303 04/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
304 03/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
305 02/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
306 01/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
307 28/02/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
308 27/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
309 26/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
310 25/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
311 24/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
312 23/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
313 22/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
314 21/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
315 20/02/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
316 19/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
317 18/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
318 17/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
319 16/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
320 15/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
321 14/02/2013 2 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ thienminhphu
322 12/02/2013 5 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
323 07/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
324 06/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
325 05/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
326 04/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
327 03/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
328 02/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
329 01/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
330 31/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
331 30/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
332 29/01/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
333 28/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
334 27/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
335 26/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
336 25/01/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
337 24/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
338 23/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
339 22/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
340 21/01/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
341 20/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
342 19/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
343 18/01/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
344 17/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
345 16/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
346 15/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
347 14/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
348 13/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
349 12/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
350 11/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
351 10/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
352 09/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
353 08/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
354 07/01/2013 2 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
355 05/01/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
356 03/01/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
357 02/01/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
358 31/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
359 30/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
360 29/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
361 28/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientuviethai
362 27/12/2012 3 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
363 24/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
364 23/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
365 22/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
366 21/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
367 20/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
368 19/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
369 18/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
370 17/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ dientuviethai
371 16/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
372 15/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
373 14/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
374 13/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
375 12/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
376 11/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
377 10/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
378 09/12/2012 4 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
379 05/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
380 04/12/2012 4 ngày 20.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
381 30/11/2012 1 ngày 20.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
382 29/11/2012 1 ngày 20.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
383 28/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
384 27/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
385 26/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
386 25/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
387 24/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
388 23/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
389 22/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
390 21/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
391 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
392 19/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
393 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
394 17/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
395 16/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
396 15/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ dienmaytruongson
397 14/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
398 13/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
399 12/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
400 11/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
401 10/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
402 09/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
403 08/11/2012 6 ngày 20.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
404 02/11/2012 1 ngày 20.600.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ DienMayFimex
405 01/11/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
406 31/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
407 30/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
408 29/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
409 28/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
410 27/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
411 26/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
412 25/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
413 24/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ DienMayFimex
414 23/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
415 22/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
416 21/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
417 20/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
418 19/10/2012 7 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
419 12/10/2012 2 ngày 21.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
420 10/10/2012 6 ngày 22.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
421 04/10/2012 22.500.000 VNĐ dienmayanhngan
Có tổng cộng 421 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED