Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/06/2016 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
2 23/06/2016 14 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
3 09/06/2016 17 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
4 23/05/2016 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
5 18/05/2016 16 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 02/05/2016 15 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 17/04/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 16/04/2016 37 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
9 10/03/2016 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
10 02/03/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
11 01/03/2016 33 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
12 28/01/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
13 27/01/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
14 26/01/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
15 25/01/2016 8 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
16 17/01/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
17 15/01/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
18 12/01/2016 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
19 07/01/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
20 04/01/2016 12 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
21 23/12/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
22 22/12/2015 27 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
23 25/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
24 24/11/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
25 20/11/2015 11 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
26 09/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
27 08/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
28 07/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
29 06/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
30 05/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
31 04/11/2015 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
32 28/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
33 27/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
34 26/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
35 25/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
36 24/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
37 23/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
38 22/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
39 21/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
40 19/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
41 18/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
42 17/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
43 16/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
44 15/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
45 14/10/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
46 11/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
47 10/10/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
48 08/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
49 07/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
50 06/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
51 05/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
52 03/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
53 02/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
54 01/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
55 29/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
56 28/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
57 27/09/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
58 25/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
59 24/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
60 23/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
61 22/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
62 21/09/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
63 18/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
64 17/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
65 16/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
66 15/09/2015 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
67 12/09/2015 15 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
68 28/08/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
69 26/08/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
70 22/08/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
71 19/08/2015 20 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
72 30/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
73 29/07/2015 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
74 16/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
75 15/07/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
76 14/07/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ thienminhphu
77 12/07/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
78 11/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
79 10/07/2015 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
80 05/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
81 04/07/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
82 02/07/2015 8 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.920.000 VNĐ dienmayvico
83 24/06/2015 7 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 1.920.000 VNĐ congtydongbac
84 17/06/2015 11 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
85 06/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
86 05/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
87 04/06/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi vftrader
88 03/06/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
89 01/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
90 31/05/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
91 29/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
92 28/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
93 27/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
94 26/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
95 25/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
96 24/05/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi vftrader
97 23/05/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
98 21/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
99 20/05/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
100 19/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
101 18/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
102 16/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
103 15/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
104 13/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
105 12/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
106 11/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
107 09/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
108 08/05/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
109 06/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
110 05/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
111 04/05/2015 7 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
112 27/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
113 26/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
114 25/04/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
115 22/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
116 21/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
117 20/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
118 19/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
119 18/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
120 17/04/2015 9 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
121 08/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
122 07/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
123 06/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
124 05/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
125 04/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ thienminhphu
126 03/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
127 02/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
128 01/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
129 31/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
130 30/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
131 29/03/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
132 26/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
133 25/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
134 21/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
135 17/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
136 16/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
137 15/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
138 14/03/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
139 13/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
140 12/03/2015 10 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
141 02/03/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
142 28/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
143 27/02/2015 9 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
144 18/02/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
145 15/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
146 14/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
147 13/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
148 12/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
149 11/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
150 10/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
151 09/02/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
152 08/02/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
153 07/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
154 06/02/2015 2 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
155 04/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
156 02/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
157 31/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
158 30/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
159 29/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
160 28/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
161 27/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
162 26/01/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
163 25/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
164 23/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
165 22/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
166 21/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienlanh50
167 20/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
168 19/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
169 18/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
170 17/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
171 16/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
172 15/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
173 13/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
174 12/01/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
175 10/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
176 09/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
177 08/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
178 06/01/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
179 04/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
180 03/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
181 02/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
182 01/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
183 31/12/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
184 28/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
185 27/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
186 26/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
187 25/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
188 24/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
189 23/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
190 22/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
191 21/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
192 20/12/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
193 19/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
194 18/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
195 17/12/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 8.270.000 VNĐ dienmayvico
196 16/12/2014 6 ngày 23.250.000 ₫ Tăng 9.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
197 10/12/2014 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ ThaiAn
198 09/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
199 08/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
200 07/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmayhoanghai
201 06/12/2014 2 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ ThaiAn
202 04/12/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
203 03/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
204 02/12/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
205 30/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
206 28/11/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
207 26/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
208 25/11/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
209 23/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
210 22/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
211 21/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
212 20/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
213 19/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
214 18/11/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
215 15/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
216 14/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
217 13/11/2014 14 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
218 30/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
219 29/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
220 28/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
221 27/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
222 25/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
223 23/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
224 22/10/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
225 19/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
226 18/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
227 17/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
228 16/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
229 14/10/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
230 13/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
231 12/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
232 11/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
233 10/10/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
234 07/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
235 06/10/2014 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
236 28/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
237 27/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
238 26/09/2014 12 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
239 14/09/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
240 11/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
241 10/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
242 08/09/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
243 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
244 03/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
245 01/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
246 30/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
247 29/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
248 27/08/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
249 25/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
250 24/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
251 22/08/2014 3 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
252 19/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
253 18/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
254 16/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
255 15/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
256 14/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
257 13/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
258 12/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
259 10/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
260 09/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
261 08/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
262 07/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.020.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
263 06/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
264 05/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
265 04/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
266 03/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
267 02/08/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
268 31/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
269 29/07/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 5.020.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
270 28/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
271 26/07/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
272 24/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ dienmaytienthinh
273 23/07/2014 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi congtydongbac
274 21/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
275 20/07/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
276 18/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
277 17/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
278 16/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
279 15/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
280 14/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
281 12/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
282 11/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
283 10/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
284 09/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
285 08/07/2014 6 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
286 02/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
287 01/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
288 30/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
289 29/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
290 28/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
291 27/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
292 26/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
293 25/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
294 24/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
295 23/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
296 22/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
297 21/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
298 20/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
299 19/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
300 18/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
301 17/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
302 16/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
303 15/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
304 14/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
305 13/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
306 12/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
307 11/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
308 10/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
309 09/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
310 08/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
311 07/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
312 06/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ dienmayhoanghai
313 05/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
314 04/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
315 03/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
316 02/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
317 01/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
318 31/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
319 30/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
320 29/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
321 28/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
322 27/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
323 26/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
324 25/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
325 24/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
326 23/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
327 22/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
328 21/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
329 20/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
330 19/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
331 18/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
332 17/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
333 16/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
334 15/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
335 14/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
336 13/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
337 12/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
338 11/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayanhngan
339 10/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
340 09/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
341 08/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
342 07/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
343 06/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
344 05/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
345 04/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
346 03/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
347 02/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
348 01/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
349 30/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
350 29/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
351 28/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
352 27/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
353 26/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
354 25/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
355 24/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
356 23/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
357 22/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
358 21/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
359 20/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
360 19/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
361 18/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
362 17/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
363 16/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
364 15/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
365 14/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
366 13/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
367 12/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
368 11/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
369 10/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
370 09/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
371 08/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
372 07/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
373 06/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
374 05/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
375 04/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
376 03/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
377 02/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
378 01/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
379 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
380 30/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
381 29/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
382 28/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
383 27/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
384 26/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
385 25/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmayath
386 24/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
387 23/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
388 22/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
389 21/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
390 20/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
391 19/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
392 18/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
393 17/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
394 16/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
395 15/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
396 14/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
397 13/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
398 12/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
399 11/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
400 10/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
401 09/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
402 08/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
403 07/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
404 06/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
405 05/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
406 04/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
407 03/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
408 02/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
409 01/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
410 28/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
411 26/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
412 25/02/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
413 24/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
414 23/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
415 22/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
416 21/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
417 20/02/2014 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
418 07/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
419 05/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
420 04/02/2014 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
421 28/01/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
422 25/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
423 24/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
424 23/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
425 22/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
426 21/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
427 20/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
428 19/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
429 18/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
430 16/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
431 15/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
432 14/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
433 13/01/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
434 09/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
435 08/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
436 07/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
437 06/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
438 04/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
439 03/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
440 01/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
441 31/12/2013 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
442 28/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
443 27/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
444 26/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
445 25/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
446 24/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
447 23/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
448 21/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
449 20/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
450 19/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
451 18/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
452 17/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
453 16/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
454 14/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
455 13/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
456 12/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
457 11/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
458 10/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
459 09/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
460 08/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
461 07/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
462 06/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
463 05/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
464 04/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
465 03/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
466 02/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
467 01/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
468 30/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
469 29/11/2013 12 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
470 17/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayath
471 16/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
472 15/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
473 14/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
474 13/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
475 12/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
476 11/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
477 10/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
478 09/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
479 08/11/2013 46 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
480 23/09/2013 43 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ thienminhphu
481 11/08/2013 1 ngày 19.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
482 10/08/2013 6 ngày 19.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
483 04/08/2013 6 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmayath
484 29/07/2013 3 ngày 19.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
485 26/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
486 25/07/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
487 23/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
488 22/07/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
489 20/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
490 19/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
491 18/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
492 17/07/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
493 14/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmaytrangia
494 13/07/2013 11 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
495 02/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
496 01/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
497 30/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
498 29/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
499 28/06/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
500 26/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
501 25/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
502 24/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
503 23/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
504 22/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
505 21/06/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
506 19/06/2013 8 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
507 11/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
508 10/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
509 09/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
510 08/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
511 07/06/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
512 05/06/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
513 02/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
514 01/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
515 31/05/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
516 28/05/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DienMayFimex
517 25/05/2013 1 ngày 19.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ hung_lcd_gv
518 24/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
519 23/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
520 22/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
521 21/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
522 19/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
523 18/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
524 17/05/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
525 16/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
526 15/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
527 14/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
528 13/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
529 12/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
530 11/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
531 10/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
532 09/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
533 08/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
534 07/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
535 06/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
536 05/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
537 04/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
538 02/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
539 30/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
540 29/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
541 28/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
542 27/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
543 26/04/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
544 25/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
545 24/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
546 23/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
547 22/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
548 21/04/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khanganphat
549 20/04/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
550 17/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
551 16/04/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
552 12/04/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
553 11/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
554 10/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
555 09/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
556 08/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
557 07/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
558 06/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
559 05/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
560 04/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
561 03/04/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
562 31/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
563 30/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
564 29/03/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
565 25/03/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
566 23/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
567 22/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
568 21/03/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
569 18/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
570 17/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
571 16/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
572 15/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
573 14/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
574 13/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
575 12/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
576 11/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
577 10/03/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
578 09/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
579 08/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
580 07/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
581 06/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
582 05/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DienMayFimex
583 04/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
584 03/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
585 02/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
586 01/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
587 28/02/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
588 27/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
589 26/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
590 25/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
591 24/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
592 23/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
593 22/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
594 21/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
595 20/02/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
596 19/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
597 18/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
598 17/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
599 16/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
600 15/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
601 14/02/2013 2 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ thienminhphu
602 12/02/2013 5 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
603 07/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
604 06/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
605 05/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
606 04/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
607 03/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
608 02/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
609 01/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
610 31/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
611 30/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
612 29/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
613 28/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
614 27/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
615 26/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
616 25/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
617 24/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
618 23/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
619 22/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
620 21/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
621 20/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
622 19/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
623 18/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
624 17/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
625 16/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
626 15/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
627 14/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
628 13/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
629 12/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
630 11/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
631 10/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
632 09/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
633 08/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
634 07/01/2013 2 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
635 05/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
636 03/01/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
637 02/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
638 31/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
639 30/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
640 29/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
641 28/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientuviethai
642 27/12/2012 3 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
643 24/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
644 23/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
645 22/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
646 21/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
647 20/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
648 19/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
649 18/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
650 17/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ dientuviethai
651 16/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
652 15/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
653 14/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
654 13/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
655 12/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
656 11/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
657 10/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
658 09/12/2012 4 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
659 05/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
660 04/12/2012 4 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
661 30/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
662 29/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
663 28/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
664 27/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
665 26/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
666 25/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
667 24/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
668 23/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
669 22/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
670 21/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
671 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
672 19/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
673 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
674 17/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
675 16/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
676 15/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmaytruongson
677 14/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
678 13/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
679 12/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
680 11/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
681 10/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
682 09/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
683 08/11/2012 6 ngày 20.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
684 02/11/2012 1 ngày 20.600.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ DienMayFimex
685 01/11/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
686 31/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
687 30/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
688 29/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
689 28/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
690 27/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
691 26/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
692 25/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
693 24/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ DienMayFimex
694 23/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
695 22/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
696 21/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
697 20/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
698 19/10/2012 7 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
699 12/10/2012 2 ngày 21.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
700 10/10/2012 6 ngày 22.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
701 04/10/2012 22.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 701 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.