• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/08/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
2 27/08/2014 2 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
3 25/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
4 24/08/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
5 22/08/2014 3 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
6 19/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
7 18/08/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
8 16/08/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
9 15/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
10 14/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
11 13/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
12 12/08/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
13 10/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
14 09/08/2014 1 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
15 08/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
16 07/08/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 3.020.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
17 06/08/2014 1 ngày 14.980.000 VNĐ Giá không đổi dienmayvico
18 05/08/2014 1 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
19 04/08/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
20 03/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
21 02/08/2014 2 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
22 31/07/2014 2 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
23 29/07/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 5.020.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
24 28/07/2014 2 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
25 26/07/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
26 24/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ dienmaytienthinh
27 23/07/2014 2 ngày 16.900.000 VNĐ Giá không đổi congtydongbac
28 21/07/2014 1 ngày 16.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
29 20/07/2014 2 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
30 18/07/2014 1 ngày 16.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
31 17/07/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
32 16/07/2014 1 ngày 16.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
33 15/07/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
34 14/07/2014 2 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
35 12/07/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
36 11/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
37 10/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
38 09/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
39 08/07/2014 6 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
40 02/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
41 01/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
42 30/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
43 29/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
44 28/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
45 27/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
46 26/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
47 25/06/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
48 24/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
49 23/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
50 22/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
51 21/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
52 20/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
53 19/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
54 18/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
55 17/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
56 16/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
57 15/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
58 14/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
59 13/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
60 12/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
61 11/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
62 10/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
63 09/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
64 08/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
65 07/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
66 06/06/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ dienmayhoanghai
67 05/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
68 04/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
69 03/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
70 02/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
71 01/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
72 31/05/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
73 30/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
74 29/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
75 28/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
76 27/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
77 26/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
78 25/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
79 24/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
80 23/05/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
81 22/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
82 21/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
83 20/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
84 19/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
85 18/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
86 17/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
87 16/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
88 15/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
89 14/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
90 13/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
91 12/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
92 11/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayanhngan
93 10/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
94 09/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
95 08/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
96 07/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
97 06/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
98 05/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
99 04/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
100 03/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
101 02/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
102 01/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
103 30/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
104 29/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
105 28/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
106 27/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
107 26/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
108 25/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
109 24/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
110 23/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
111 22/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
112 21/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
113 20/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
114 19/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
115 18/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
116 17/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
117 16/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
118 15/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
119 14/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
120 13/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
121 12/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
122 11/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
123 10/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
124 09/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
125 08/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
126 07/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
127 06/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
128 05/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
129 04/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
130 03/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
131 02/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
132 01/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
133 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
134 30/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
135 29/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
136 28/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
137 27/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
138 26/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
139 25/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmayath
140 24/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
141 23/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
142 22/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
143 21/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
144 20/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
145 19/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
146 18/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
147 17/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
148 16/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
149 15/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
150 14/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
151 13/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
152 12/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
153 11/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
154 10/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
155 09/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
156 08/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
157 07/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
158 06/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
159 05/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
160 04/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
161 03/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
162 02/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
163 01/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
164 28/02/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
165 26/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
166 25/02/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
167 24/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
168 23/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
169 22/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
170 21/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
171 20/02/2014 13 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
172 07/02/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
173 05/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
174 04/02/2014 7 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
175 28/01/2014 3 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
176 25/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
177 24/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
178 23/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
179 22/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
180 21/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
181 20/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
182 19/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
183 18/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
184 16/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
185 15/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
186 14/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
187 13/01/2014 4 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
188 09/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
189 08/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
190 07/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
191 06/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
192 04/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
193 03/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
194 01/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
195 31/12/2013 3 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
196 28/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
197 27/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
198 26/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
199 25/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
200 24/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
201 23/12/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
202 21/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
203 20/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
204 19/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
205 18/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
206 17/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
207 16/12/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
208 14/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
209 13/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
210 12/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
211 11/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
212 10/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
213 09/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
214 08/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
215 07/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
216 06/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
217 05/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
218 04/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
219 03/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
220 02/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
221 01/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
222 30/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
223 29/11/2013 12 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
224 17/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayath
225 16/11/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
226 15/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
227 14/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
228 13/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
229 12/11/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
230 11/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
231 10/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
232 09/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
233 08/11/2013 46 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
234 23/09/2013 43 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ thienminhphu
235 11/08/2013 1 ngày 19.900.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
236 10/08/2013 6 ngày 19.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
237 04/08/2013 6 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmayath
238 29/07/2013 3 ngày 19.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
239 26/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
240 25/07/2013 2 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
241 23/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
242 22/07/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
243 20/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
244 19/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
245 18/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
246 17/07/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
247 14/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienmaytrangia
248 13/07/2013 11 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
249 02/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
250 01/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
251 30/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
252 29/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
253 28/06/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
254 26/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
255 25/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
256 24/06/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
257 23/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
258 22/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
259 21/06/2013 2 ngày 20.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
260 19/06/2013 8 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
261 11/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
262 10/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
263 09/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
264 08/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
265 07/06/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
266 05/06/2013 3 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
267 02/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
268 01/06/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
269 31/05/2013 3 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
270 28/05/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DienMayFimex
271 25/05/2013 1 ngày 19.500.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ hung_lcd_gv
272 24/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
273 23/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
274 22/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
275 21/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
276 19/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
277 18/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
278 17/05/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
279 16/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
280 15/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
281 14/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
282 13/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
283 12/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
284 11/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
285 10/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
286 09/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
287 08/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
288 07/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
289 06/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
290 05/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
291 04/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
292 02/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
293 30/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
294 29/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
295 28/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
296 27/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
297 26/04/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
298 25/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
299 24/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
300 23/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
301 22/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
302 21/04/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ khanganphat
303 20/04/2013 3 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
304 17/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
305 16/04/2013 4 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
306 12/04/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
307 11/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
308 10/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
309 09/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
310 08/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
311 07/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
312 06/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
313 05/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
314 04/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
315 03/04/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
316 31/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
317 30/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
318 29/03/2013 4 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
319 25/03/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
320 23/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
321 22/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
322 21/03/2013 3 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
323 18/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
324 17/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
325 16/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
326 15/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
327 14/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
328 13/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
329 12/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
330 11/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
331 10/03/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
332 09/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
333 08/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
334 07/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
335 06/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
336 05/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ DienMayFimex
337 04/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
338 03/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
339 02/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
340 01/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
341 28/02/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
342 27/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
343 26/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
344 25/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
345 24/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
346 23/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
347 22/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
348 21/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
349 20/02/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
350 19/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
351 18/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
352 17/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
353 16/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
354 15/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
355 14/02/2013 2 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ thienminhphu
356 12/02/2013 5 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
357 07/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
358 06/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
359 05/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
360 04/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
361 03/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
362 02/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
363 01/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
364 31/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
365 30/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
366 29/01/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
367 28/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
368 27/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
369 26/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
370 25/01/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
371 24/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
372 23/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
373 22/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
374 21/01/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
375 20/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
376 19/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
377 18/01/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
378 17/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
379 16/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
380 15/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
381 14/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
382 13/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
383 12/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
384 11/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
385 10/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
386 09/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
387 08/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
388 07/01/2013 2 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
389 05/01/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
390 03/01/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
391 02/01/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
392 31/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
393 30/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
394 29/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
395 28/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientuviethai
396 27/12/2012 3 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
397 24/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
398 23/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
399 22/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
400 21/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
401 20/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
402 19/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
403 18/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
404 17/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ dientuviethai
405 16/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
406 15/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
407 14/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
408 13/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
409 12/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
410 11/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
411 10/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
412 09/12/2012 4 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
413 05/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
414 04/12/2012 4 ngày 20.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
415 30/11/2012 1 ngày 20.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
416 29/11/2012 1 ngày 20.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
417 28/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
418 27/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
419 26/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
420 25/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
421 24/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
422 23/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
423 22/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
424 21/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
425 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
426 19/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
427 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
428 17/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
429 16/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
430 15/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ dienmaytruongson
431 14/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
432 13/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
433 12/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
434 11/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
435 10/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
436 09/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
437 08/11/2012 6 ngày 20.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
438 02/11/2012 1 ngày 20.600.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ DienMayFimex
439 01/11/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
440 31/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
441 30/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
442 29/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
443 28/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
444 27/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
445 26/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
446 25/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
447 24/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ DienMayFimex
448 23/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
449 22/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
450 21/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
451 20/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
452 19/10/2012 7 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
453 12/10/2012 2 ngày 21.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
454 10/10/2012 6 ngày 22.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
455 04/10/2012 22.500.000 VNĐ dienmayanhngan
Có tổng cộng 455 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED