• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
2 27/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
3 26/01/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
4 25/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
5 23/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
6 22/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
7 21/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienlanh50
8 20/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
9 19/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
10 18/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
11 17/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
12 16/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 15/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
14 13/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
15 12/01/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
16 10/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
17 09/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
18 08/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
19 06/01/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
20 04/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
21 03/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
22 02/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
23 01/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
24 31/12/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
25 28/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
26 27/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
27 26/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
28 25/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
29 24/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
30 23/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
31 22/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
32 21/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
33 20/12/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
34 19/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
35 18/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
36 17/12/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 8.270.000 VNĐ dienmayvico
37 16/12/2014 6 ngày 23.250.000 ₫ Tăng 9.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
38 10/12/2014 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ ThaiAn
39 09/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
40 08/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
41 07/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmayhoanghai
42 06/12/2014 2 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ ThaiAn
43 04/12/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
44 03/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
45 02/12/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
46 30/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
47 28/11/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
48 26/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
49 25/11/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
50 23/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
51 22/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
52 21/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
53 20/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
54 19/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
55 18/11/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
56 15/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
57 14/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
58 13/11/2014 14 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
59 30/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
60 29/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
61 28/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
62 27/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
63 25/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
64 23/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
65 22/10/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
66 19/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
67 18/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
68 17/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
69 16/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
70 14/10/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
71 13/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
72 12/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
73 11/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
74 10/10/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
75 07/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
76 06/10/2014 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
77 28/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
78 27/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
79 26/09/2014 12 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
80 14/09/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
81 11/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
82 10/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
83 08/09/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
84 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
85 03/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
86 01/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
87 30/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
88 29/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
89 27/08/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
90 25/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
91 24/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
92 22/08/2014 3 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
93 19/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
94 18/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
95 16/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
96 15/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
97 14/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
98 13/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
99 12/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
100 10/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
101 09/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
102 08/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
103 07/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.020.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
104 06/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
105 05/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
106 04/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
107 03/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
108 02/08/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
109 31/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
110 29/07/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 5.020.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
111 28/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
112 26/07/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
113 24/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ dienmaytienthinh
114 23/07/2014 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi congtydongbac
115 21/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
116 20/07/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
117 18/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
118 17/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
119 16/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
120 15/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
121 14/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
122 12/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
123 11/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
124 10/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
125 09/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
126 08/07/2014 6 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
127 02/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
128 01/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
129 30/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
130 29/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
131 28/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
132 27/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
133 26/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
134 25/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
135 24/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
136 23/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
137 22/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
138 21/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
139 20/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
140 19/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
141 18/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
142 17/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
143 16/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
144 15/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
145 14/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
146 13/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
147 12/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
148 11/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
149 10/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
150 09/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
151 08/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
152 07/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
153 06/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ dienmayhoanghai
154 05/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
155 04/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
156 03/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
157 02/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
158 01/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
159 31/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
160 30/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
161 29/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
162 28/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
163 27/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
164 26/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
165 25/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
166 24/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
167 23/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
168 22/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
169 21/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
170 20/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
171 19/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
172 18/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
173 17/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
174 16/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
175 15/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
176 14/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
177 13/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
178 12/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
179 11/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayanhngan
180 10/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
181 09/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
182 08/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
183 07/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
184 06/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
185 05/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
186 04/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
187 03/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
188 02/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
189 01/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
190 30/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
191 29/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
192 28/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
193 27/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
194 26/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
195 25/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
196 24/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
197 23/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
198 22/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
199 21/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
200 20/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
201 19/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
202 18/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
203 17/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
204 16/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
205 15/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
206 14/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
207 13/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
208 12/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
209 11/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
210 10/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
211 09/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
212 08/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
213 07/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
214 06/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
215 05/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
216 04/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
217 03/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
218 02/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
219 01/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
220 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
221 30/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
222 29/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
223 28/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
224 27/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
225 26/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
226 25/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmayath
227 24/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
228 23/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
229 22/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
230 21/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
231 20/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
232 19/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
233 18/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
234 17/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
235 16/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
236 15/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
237 14/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
238 13/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
239 12/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
240 11/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
241 10/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
242 09/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
243 08/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
244 07/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
245 06/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
246 05/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
247 04/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
248 03/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
249 02/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
250 01/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
251 28/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
252 26/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
253 25/02/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
254 24/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
255 23/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
256 22/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
257 21/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
258 20/02/2014 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
259 07/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
260 05/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
261 04/02/2014 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
262 28/01/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
263 25/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
264 24/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
265 23/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
266 22/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
267 21/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
268 20/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
269 19/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
270 18/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
271 16/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
272 15/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
273 14/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
274 13/01/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
275 09/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
276 08/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
277 07/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
278 06/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
279 04/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
280 03/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
281 01/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
282 31/12/2013 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
283 28/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
284 27/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
285 26/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
286 25/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
287 24/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
288 23/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
289 21/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
290 20/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
291 19/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
292 18/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
293 17/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
294 16/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
295 14/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
296 13/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
297 12/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
298 11/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
299 10/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
300 09/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
301 08/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
302 07/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
303 06/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
304 05/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
305 04/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
306 03/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
307 02/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
308 01/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
309 30/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
310 29/11/2013 12 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
311 17/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayath
312 16/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
313 15/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
314 14/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
315 13/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
316 12/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
317 11/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
318 10/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
319 09/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
320 08/11/2013 46 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
321 23/09/2013 43 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ thienminhphu
322 11/08/2013 1 ngày 19.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
323 10/08/2013 6 ngày 19.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
324 04/08/2013 6 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmayath
325 29/07/2013 3 ngày 19.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
326 26/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
327 25/07/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
328 23/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
329 22/07/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
330 20/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
331 19/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
332 18/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
333 17/07/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
334 14/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmaytrangia
335 13/07/2013 11 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
336 02/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
337 01/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
338 30/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
339 29/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
340 28/06/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
341 26/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
342 25/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
343 24/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
344 23/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
345 22/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
346 21/06/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
347 19/06/2013 8 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
348 11/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
349 10/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
350 09/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
351 08/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
352 07/06/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
353 05/06/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
354 02/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
355 01/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
356 31/05/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
357 28/05/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DienMayFimex
358 25/05/2013 1 ngày 19.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ hung_lcd_gv
359 24/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
360 23/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
361 22/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
362 21/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
363 19/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
364 18/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
365 17/05/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
366 16/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
367 15/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
368 14/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
369 13/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
370 12/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
371 11/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
372 10/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
373 09/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
374 08/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
375 07/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
376 06/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
377 05/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
378 04/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
379 02/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
380 30/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
381 29/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
382 28/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
383 27/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
384 26/04/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
385 25/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
386 24/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
387 23/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
388 22/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
389 21/04/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khanganphat
390 20/04/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
391 17/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
392 16/04/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
393 12/04/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
394 11/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
395 10/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
396 09/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
397 08/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
398 07/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
399 06/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
400 05/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
401 04/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
402 03/04/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
403 31/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
404 30/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
405 29/03/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
406 25/03/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
407 23/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
408 22/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
409 21/03/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
410 18/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
411 17/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
412 16/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
413 15/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
414 14/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
415 13/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
416 12/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
417 11/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
418 10/03/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
419 09/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
420 08/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
421 07/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
422 06/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
423 05/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DienMayFimex
424 04/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
425 03/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
426 02/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
427 01/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
428 28/02/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
429 27/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
430 26/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
431 25/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
432 24/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
433 23/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
434 22/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
435 21/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
436 20/02/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
437 19/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
438 18/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
439 17/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
440 16/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
441 15/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
442 14/02/2013 2 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ thienminhphu
443 12/02/2013 5 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
444 07/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
445 06/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
446 05/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
447 04/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
448 03/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
449 02/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
450 01/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
451 31/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
452 30/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
453 29/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
454 28/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
455 27/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
456 26/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
457 25/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
458 24/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
459 23/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
460 22/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
461 21/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
462 20/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
463 19/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
464 18/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
465 17/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
466 16/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
467 15/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
468 14/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
469 13/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
470 12/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
471 11/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
472 10/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
473 09/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
474 08/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
475 07/01/2013 2 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
476 05/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
477 03/01/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
478 02/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
479 31/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
480 30/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
481 29/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
482 28/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientuviethai
483 27/12/2012 3 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
484 24/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
485 23/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
486 22/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
487 21/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
488 20/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
489 19/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
490 18/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
491 17/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ dientuviethai
492 16/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
493 15/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
494 14/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
495 13/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
496 12/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
497 11/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
498 10/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
499 09/12/2012 4 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
500 05/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
501 04/12/2012 4 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
502 30/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
503 29/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
504 28/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
505 27/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
506 26/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
507 25/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
508 24/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
509 23/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
510 22/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
511 21/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
512 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
513 19/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
514 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
515 17/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
516 16/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
517 15/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmaytruongson
518 14/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
519 13/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
520 12/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
521 11/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
522 10/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
523 09/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
524 08/11/2012 6 ngày 20.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
525 02/11/2012 1 ngày 20.600.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ DienMayFimex
526 01/11/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
527 31/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
528 30/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
529 29/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
530 28/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
531 27/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
532 26/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
533 25/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
534 24/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ DienMayFimex
535 23/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
536 22/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
537 21/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
538 20/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
539 19/10/2012 7 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
540 12/10/2012 2 ngày 21.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
541 10/10/2012 6 ngày 22.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
542 04/10/2012 22.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 542 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED