• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
2 27/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
3 26/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
4 25/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
5 24/05/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi vftrader
6 23/05/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
7 21/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
8 20/05/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
9 19/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
10 18/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
11 16/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
12 15/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
13 13/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
14 12/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
15 11/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
16 09/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
17 08/05/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
18 06/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
19 05/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
20 04/05/2015 7 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
21 27/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
22 26/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
23 25/04/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
24 22/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
25 21/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
26 20/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
27 19/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
28 18/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
29 17/04/2015 9 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
30 08/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
31 07/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
32 06/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
33 05/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
34 04/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ thienminhphu
35 03/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
36 02/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
37 01/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
38 31/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
39 30/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
40 29/03/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
41 26/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
42 25/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
43 21/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
44 17/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
45 16/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
46 15/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
47 14/03/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
48 13/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
49 12/03/2015 10 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
50 02/03/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
51 28/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
52 27/02/2015 9 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
53 18/02/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
54 15/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
55 14/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
56 13/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
57 12/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
58 11/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
59 10/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
60 09/02/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
61 08/02/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
62 07/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
63 06/02/2015 2 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
64 04/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
65 02/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
66 31/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
67 30/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
68 29/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
69 28/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
70 27/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
71 26/01/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
72 25/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
73 23/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
74 22/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
75 21/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienlanh50
76 20/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
77 19/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
78 18/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
79 17/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
80 16/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
81 15/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
82 13/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
83 12/01/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
84 10/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
85 09/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
86 08/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
87 06/01/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
88 04/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
89 03/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
90 02/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
91 01/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
92 31/12/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
93 28/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
94 27/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
95 26/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
96 25/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
97 24/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
98 23/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
99 22/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
100 21/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
101 20/12/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
102 19/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
103 18/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
104 17/12/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 8.270.000 VNĐ dienmayvico
105 16/12/2014 6 ngày 23.250.000 ₫ Tăng 9.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
106 10/12/2014 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ ThaiAn
107 09/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
108 08/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
109 07/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmayhoanghai
110 06/12/2014 2 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ ThaiAn
111 04/12/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
112 03/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
113 02/12/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
114 30/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
115 28/11/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
116 26/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
117 25/11/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
118 23/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
119 22/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
120 21/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
121 20/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
122 19/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
123 18/11/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
124 15/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
125 14/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
126 13/11/2014 14 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
127 30/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
128 29/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
129 28/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
130 27/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
131 25/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
132 23/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
133 22/10/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
134 19/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
135 18/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
136 17/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
137 16/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
138 14/10/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
139 13/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
140 12/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
141 11/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
142 10/10/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
143 07/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
144 06/10/2014 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
145 28/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
146 27/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
147 26/09/2014 12 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
148 14/09/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
149 11/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
150 10/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
151 08/09/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
152 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
153 03/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
154 01/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
155 30/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
156 29/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
157 27/08/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
158 25/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
159 24/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
160 22/08/2014 3 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
161 19/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
162 18/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
163 16/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
164 15/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
165 14/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
166 13/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
167 12/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
168 10/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
169 09/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
170 08/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
171 07/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.020.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
172 06/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
173 05/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
174 04/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
175 03/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
176 02/08/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
177 31/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
178 29/07/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 5.020.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
179 28/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
180 26/07/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
181 24/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ dienmaytienthinh
182 23/07/2014 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi congtydongbac
183 21/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
184 20/07/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
185 18/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
186 17/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
187 16/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
188 15/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
189 14/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
190 12/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
191 11/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
192 10/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
193 09/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
194 08/07/2014 6 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
195 02/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
196 01/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
197 30/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
198 29/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
199 28/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
200 27/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
201 26/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
202 25/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
203 24/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
204 23/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
205 22/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
206 21/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
207 20/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
208 19/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
209 18/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
210 17/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
211 16/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
212 15/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
213 14/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
214 13/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
215 12/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
216 11/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
217 10/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
218 09/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
219 08/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
220 07/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
221 06/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ dienmayhoanghai
222 05/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
223 04/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
224 03/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
225 02/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
226 01/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
227 31/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
228 30/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
229 29/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
230 28/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
231 27/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
232 26/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
233 25/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
234 24/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
235 23/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
236 22/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
237 21/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
238 20/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
239 19/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
240 18/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
241 17/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
242 16/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
243 15/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
244 14/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
245 13/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
246 12/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
247 11/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayanhngan
248 10/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
249 09/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
250 08/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
251 07/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
252 06/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
253 05/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
254 04/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
255 03/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
256 02/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
257 01/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
258 30/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
259 29/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
260 28/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
261 27/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
262 26/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
263 25/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
264 24/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
265 23/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
266 22/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
267 21/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
268 20/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
269 19/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
270 18/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
271 17/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
272 16/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
273 15/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
274 14/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
275 13/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
276 12/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
277 11/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
278 10/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
279 09/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
280 08/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
281 07/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
282 06/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
283 05/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
284 04/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
285 03/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
286 02/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
287 01/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
288 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
289 30/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
290 29/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
291 28/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
292 27/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
293 26/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
294 25/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmayath
295 24/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
296 23/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
297 22/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
298 21/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
299 20/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
300 19/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
301 18/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
302 17/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
303 16/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
304 15/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
305 14/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
306 13/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
307 12/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
308 11/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
309 10/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
310 09/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
311 08/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
312 07/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
313 06/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
314 05/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
315 04/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
316 03/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
317 02/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
318 01/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
319 28/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
320 26/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
321 25/02/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
322 24/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
323 23/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
324 22/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
325 21/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
326 20/02/2014 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
327 07/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
328 05/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
329 04/02/2014 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
330 28/01/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
331 25/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
332 24/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
333 23/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
334 22/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
335 21/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
336 20/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
337 19/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
338 18/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
339 16/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
340 15/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
341 14/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
342 13/01/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
343 09/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
344 08/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
345 07/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
346 06/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
347 04/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
348 03/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
349 01/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
350 31/12/2013 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
351 28/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
352 27/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
353 26/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
354 25/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
355 24/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
356 23/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
357 21/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
358 20/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
359 19/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
360 18/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
361 17/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
362 16/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
363 14/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
364 13/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
365 12/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
366 11/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
367 10/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
368 09/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
369 08/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
370 07/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
371 06/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
372 05/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
373 04/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
374 03/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
375 02/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
376 01/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
377 30/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
378 29/11/2013 12 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
379 17/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayath
380 16/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
381 15/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
382 14/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
383 13/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
384 12/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
385 11/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
386 10/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
387 09/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
388 08/11/2013 46 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
389 23/09/2013 43 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ thienminhphu
390 11/08/2013 1 ngày 19.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
391 10/08/2013 6 ngày 19.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
392 04/08/2013 6 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmayath
393 29/07/2013 3 ngày 19.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
394 26/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
395 25/07/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
396 23/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
397 22/07/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
398 20/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
399 19/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
400 18/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
401 17/07/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
402 14/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmaytrangia
403 13/07/2013 11 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
404 02/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
405 01/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
406 30/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
407 29/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
408 28/06/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
409 26/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
410 25/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
411 24/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
412 23/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
413 22/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
414 21/06/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
415 19/06/2013 8 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
416 11/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
417 10/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
418 09/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
419 08/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
420 07/06/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
421 05/06/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
422 02/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
423 01/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
424 31/05/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
425 28/05/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DienMayFimex
426 25/05/2013 1 ngày 19.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ hung_lcd_gv
427 24/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
428 23/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
429 22/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
430 21/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
431 19/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
432 18/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
433 17/05/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
434 16/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
435 15/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
436 14/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
437 13/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
438 12/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
439 11/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
440 10/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
441 09/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
442 08/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
443 07/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
444 06/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
445 05/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
446 04/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
447 02/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
448 30/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
449 29/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
450 28/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
451 27/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
452 26/04/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
453 25/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
454 24/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
455 23/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
456 22/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
457 21/04/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khanganphat
458 20/04/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
459 17/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
460 16/04/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
461 12/04/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
462 11/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
463 10/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
464 09/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
465 08/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
466 07/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
467 06/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
468 05/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
469 04/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
470 03/04/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
471 31/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
472 30/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
473 29/03/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
474 25/03/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
475 23/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
476 22/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
477 21/03/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
478 18/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
479 17/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
480 16/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
481 15/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
482 14/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
483 13/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
484 12/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
485 11/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
486 10/03/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
487 09/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
488 08/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
489 07/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
490 06/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
491 05/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DienMayFimex
492 04/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
493 03/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
494 02/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
495 01/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
496 28/02/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
497 27/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
498 26/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
499 25/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
500 24/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
501 23/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
502 22/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
503 21/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
504 20/02/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
505 19/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
506 18/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
507 17/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
508 16/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
509 15/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
510 14/02/2013 2 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ thienminhphu
511 12/02/2013 5 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
512 07/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
513 06/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
514 05/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
515 04/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
516 03/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
517 02/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
518 01/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
519 31/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
520 30/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
521 29/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
522 28/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
523 27/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
524 26/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
525 25/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
526 24/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
527 23/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
528 22/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
529 21/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
530 20/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
531 19/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
532 18/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
533 17/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
534 16/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
535 15/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
536 14/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
537 13/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
538 12/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
539 11/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
540 10/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
541 09/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
542 08/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
543 07/01/2013 2 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
544 05/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
545 03/01/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
546 02/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
547 31/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
548 30/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
549 29/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
550 28/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientuviethai
551 27/12/2012 3 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
552 24/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
553 23/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
554 22/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
555 21/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
556 20/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
557 19/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
558 18/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
559 17/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ dientuviethai
560 16/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
561 15/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
562 14/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
563 13/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
564 12/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
565 11/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
566 10/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
567 09/12/2012 4 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
568 05/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
569 04/12/2012 4 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
570 30/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
571 29/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
572 28/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
573 27/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
574 26/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
575 25/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
576 24/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
577 23/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
578 22/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
579 21/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
580 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
581 19/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
582 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
583 17/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
584 16/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
585 15/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmaytruongson
586 14/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
587 13/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
588 12/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
589 11/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
590 10/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
591 09/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
592 08/11/2012 6 ngày 20.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
593 02/11/2012 1 ngày 20.600.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ DienMayFimex
594 01/11/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
595 31/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
596 30/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
597 29/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
598 28/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
599 27/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
600 26/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
601 25/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
602 24/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ DienMayFimex
603 23/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
604 22/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
605 21/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
606 20/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
607 19/10/2012 7 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
608 12/10/2012 2 ngày 21.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
609 10/10/2012 6 ngày 22.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
610 04/10/2012 22.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 610 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED
Từ khóa nổi bật trong tuần: keo tu, hoa nhựa, ipod, may cha, iphone 3gs