Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 08/07/2016 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 25/06/2016 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
3 23/06/2016 14 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
4 09/06/2016 17 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
5 23/05/2016 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
6 18/05/2016 16 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 02/05/2016 15 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
8 17/04/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
9 16/04/2016 37 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
10 10/03/2016 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
11 02/03/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
12 01/03/2016 33 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 28/01/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
14 27/01/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
15 26/01/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
16 25/01/2016 8 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
17 17/01/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
18 15/01/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
19 12/01/2016 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
20 07/01/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
21 04/01/2016 12 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
22 23/12/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
23 22/12/2015 27 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
24 25/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
25 24/11/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
26 20/11/2015 11 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
27 09/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
28 08/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
29 07/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
30 06/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
31 05/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
32 04/11/2015 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
33 28/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
34 27/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
35 26/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
36 25/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
37 24/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
38 23/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
39 22/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
40 21/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
41 19/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
42 18/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
43 17/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
44 16/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
45 15/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
46 14/10/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
47 11/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
48 10/10/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
49 08/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
50 07/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
51 06/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
52 05/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
53 03/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
54 02/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
55 01/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
56 29/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
57 28/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
58 27/09/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
59 25/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
60 24/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
61 23/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
62 22/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
63 21/09/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
64 18/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
65 17/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
66 16/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
67 15/09/2015 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
68 12/09/2015 15 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
69 28/08/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
70 26/08/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
71 22/08/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
72 19/08/2015 20 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
73 30/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
74 29/07/2015 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
75 16/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
76 15/07/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
77 14/07/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ thienminhphu
78 12/07/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
79 11/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
80 10/07/2015 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
81 05/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
82 04/07/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
83 02/07/2015 8 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.920.000 VNĐ dienmayvico
84 24/06/2015 7 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 1.920.000 VNĐ congtydongbac
85 17/06/2015 11 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
86 06/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
87 05/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
88 04/06/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi vftrader
89 03/06/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
90 01/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
91 31/05/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
92 29/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
93 28/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
94 27/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
95 26/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
96 25/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
97 24/05/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi vftrader
98 23/05/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
99 21/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
100 20/05/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
101 19/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
102 18/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
103 16/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
104 15/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
105 13/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
106 12/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
107 11/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
108 09/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
109 08/05/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
110 06/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
111 05/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
112 04/05/2015 7 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
113 27/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
114 26/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
115 25/04/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
116 22/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
117 21/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
118 20/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
119 19/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
120 18/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
121 17/04/2015 9 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
122 08/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
123 07/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
124 06/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
125 05/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
126 04/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ thienminhphu
127 03/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
128 02/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
129 01/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
130 31/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
131 30/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
132 29/03/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
133 26/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
134 25/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
135 21/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
136 17/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
137 16/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
138 15/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
139 14/03/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
140 13/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
141 12/03/2015 10 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
142 02/03/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
143 28/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
144 27/02/2015 9 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
145 18/02/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
146 15/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
147 14/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
148 13/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
149 12/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
150 11/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
151 10/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
152 09/02/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
153 08/02/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
154 07/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
155 06/02/2015 2 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
156 04/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
157 02/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
158 31/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
159 30/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
160 29/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
161 28/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
162 27/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
163 26/01/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
164 25/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
165 23/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
166 22/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
167 21/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienlanh50
168 20/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
169 19/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
170 18/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
171 17/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
172 16/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
173 15/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
174 13/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
175 12/01/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
176 10/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
177 09/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
178 08/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
179 06/01/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
180 04/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
181 03/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
182 02/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
183 01/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
184 31/12/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
185 28/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
186 27/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
187 26/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
188 25/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
189 24/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
190 23/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
191 22/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
192 21/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
193 20/12/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
194 19/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
195 18/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
196 17/12/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 8.270.000 VNĐ dienmayvico
197 16/12/2014 6 ngày 23.250.000 ₫ Tăng 9.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
198 10/12/2014 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ ThaiAn
199 09/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
200 08/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
201 07/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmayhoanghai
202 06/12/2014 2 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ ThaiAn
203 04/12/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
204 03/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
205 02/12/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
206 30/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
207 28/11/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
208 26/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
209 25/11/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
210 23/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
211 22/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
212 21/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
213 20/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
214 19/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
215 18/11/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
216 15/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
217 14/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
218 13/11/2014 14 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
219 30/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
220 29/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
221 28/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
222 27/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
223 25/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
224 23/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
225 22/10/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
226 19/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
227 18/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
228 17/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
229 16/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
230 14/10/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
231 13/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
232 12/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
233 11/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
234 10/10/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
235 07/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
236 06/10/2014 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
237 28/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
238 27/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
239 26/09/2014 12 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
240 14/09/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
241 11/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
242 10/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
243 08/09/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
244 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
245 03/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
246 01/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
247 30/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
248 29/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
249 27/08/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
250 25/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
251 24/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
252 22/08/2014 3 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
253 19/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
254 18/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
255 16/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
256 15/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
257 14/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
258 13/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
259 12/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
260 10/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
261 09/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
262 08/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
263 07/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.020.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
264 06/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
265 05/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
266 04/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
267 03/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
268 02/08/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
269 31/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
270 29/07/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 5.020.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
271 28/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
272 26/07/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
273 24/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ dienmaytienthinh
274 23/07/2014 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi congtydongbac
275 21/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
276 20/07/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
277 18/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
278 17/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
279 16/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
280 15/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
281 14/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
282 12/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
283 11/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
284 10/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
285 09/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
286 08/07/2014 6 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
287 02/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
288 01/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
289 30/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
290 29/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
291 28/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
292 27/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
293 26/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
294 25/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
295 24/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
296 23/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
297 22/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
298 21/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
299 20/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
300 19/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
301 18/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
302 17/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
303 16/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
304 15/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
305 14/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
306 13/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
307 12/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
308 11/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
309 10/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
310 09/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
311 08/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
312 07/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
313 06/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ dienmayhoanghai
314 05/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
315 04/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
316 03/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
317 02/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
318 01/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
319 31/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
320 30/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
321 29/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
322 28/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
323 27/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
324 26/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
325 25/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
326 24/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
327 23/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
328 22/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
329 21/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
330 20/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
331 19/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
332 18/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
333 17/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
334 16/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
335 15/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
336 14/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
337 13/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
338 12/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
339 11/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayanhngan
340 10/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
341 09/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
342 08/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
343 07/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
344 06/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
345 05/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
346 04/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
347 03/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
348 02/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
349 01/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
350 30/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
351 29/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
352 28/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
353 27/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
354 26/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
355 25/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
356 24/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
357 23/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
358 22/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
359 21/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
360 20/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
361 19/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
362 18/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
363 17/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
364 16/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
365 15/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
366 14/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
367 13/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
368 12/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
369 11/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
370 10/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
371 09/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
372 08/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
373 07/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
374 06/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
375 05/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
376 04/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
377 03/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
378 02/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
379 01/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
380 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
381 30/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
382 29/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
383 28/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
384 27/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
385 26/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
386 25/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmayath
387 24/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
388 23/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
389 22/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
390 21/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
391 20/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
392 19/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
393 18/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
394 17/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
395 16/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
396 15/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
397 14/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
398 13/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
399 12/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
400 11/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
401 10/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
402 09/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
403 08/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
404 07/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
405 06/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
406 05/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
407 04/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
408 03/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
409 02/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
410 01/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
411 28/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
412 26/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
413 25/02/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
414 24/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
415 23/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
416 22/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
417 21/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
418 20/02/2014 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
419 07/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
420 05/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
421 04/02/2014 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
422 28/01/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
423 25/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
424 24/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
425 23/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
426 22/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
427 21/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
428 20/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
429 19/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
430 18/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
431 16/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
432 15/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
433 14/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
434 13/01/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
435 09/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
436 08/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
437 07/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
438 06/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
439 04/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
440 03/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
441 01/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
442 31/12/2013 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
443 28/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
444 27/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
445 26/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
446 25/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
447 24/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
448 23/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
449 21/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
450 20/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
451 19/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
452 18/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
453 17/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
454 16/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
455 14/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
456 13/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
457 12/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
458 11/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
459 10/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
460 09/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
461 08/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
462 07/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
463 06/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
464 05/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
465 04/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
466 03/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
467 02/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
468 01/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
469 30/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
470 29/11/2013 12 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
471 17/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayath
472 16/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
473 15/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
474 14/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
475 13/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
476 12/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
477 11/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
478 10/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
479 09/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
480 08/11/2013 46 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
481 23/09/2013 43 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ thienminhphu
482 11/08/2013 1 ngày 19.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
483 10/08/2013 6 ngày 19.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
484 04/08/2013 6 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmayath
485 29/07/2013 3 ngày 19.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
486 26/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
487 25/07/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
488 23/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
489 22/07/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
490 20/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
491 19/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
492 18/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
493 17/07/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
494 14/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmaytrangia
495 13/07/2013 11 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
496 02/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
497 01/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
498 30/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
499 29/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
500 28/06/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
501 26/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
502 25/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
503 24/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
504 23/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
505 22/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
506 21/06/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
507 19/06/2013 8 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
508 11/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
509 10/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
510 09/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
511 08/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
512 07/06/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
513 05/06/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
514 02/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
515 01/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
516 31/05/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
517 28/05/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DienMayFimex
518 25/05/2013 1 ngày 19.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ hung_lcd_gv
519 24/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
520 23/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
521 22/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
522 21/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
523 19/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
524 18/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
525 17/05/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
526 16/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
527 15/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
528 14/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
529 13/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
530 12/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
531 11/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
532 10/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
533 09/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
534 08/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
535 07/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
536 06/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
537 05/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
538 04/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
539 02/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
540 30/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
541 29/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
542 28/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
543 27/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
544 26/04/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
545 25/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
546 24/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
547 23/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
548 22/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
549 21/04/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khanganphat
550 20/04/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
551 17/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
552 16/04/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
553 12/04/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
554 11/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
555 10/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
556 09/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
557 08/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
558 07/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
559 06/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
560 05/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
561 04/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
562 03/04/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
563 31/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
564 30/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
565 29/03/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
566 25/03/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
567 23/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
568 22/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
569 21/03/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
570 18/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
571 17/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
572 16/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
573 15/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
574 14/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
575 13/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
576 12/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
577 11/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
578 10/03/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
579 09/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
580 08/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
581 07/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
582 06/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
583 05/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DienMayFimex
584 04/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
585 03/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
586 02/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
587 01/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
588 28/02/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
589 27/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
590 26/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
591 25/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
592 24/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
593 23/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
594 22/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
595 21/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
596 20/02/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
597 19/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
598 18/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
599 17/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
600 16/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
601 15/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
602 14/02/2013 2 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ thienminhphu
603 12/02/2013 5 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
604 07/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
605 06/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
606 05/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
607 04/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
608 03/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
609 02/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
610 01/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
611 31/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
612 30/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
613 29/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
614 28/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
615 27/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
616 26/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
617 25/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
618 24/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
619 23/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
620 22/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
621 21/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
622 20/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
623 19/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
624 18/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
625 17/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
626 16/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
627 15/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
628 14/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
629 13/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
630 12/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
631 11/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
632 10/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
633 09/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
634 08/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
635 07/01/2013 2 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
636 05/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
637 03/01/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
638 02/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
639 31/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
640 30/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
641 29/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
642 28/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientuviethai
643 27/12/2012 3 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
644 24/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
645 23/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
646 22/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
647 21/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
648 20/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
649 19/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
650 18/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
651 17/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ dientuviethai
652 16/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
653 15/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
654 14/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
655 13/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
656 12/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
657 11/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
658 10/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
659 09/12/2012 4 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
660 05/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
661 04/12/2012 4 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
662 30/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
663 29/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
664 28/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
665 27/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
666 26/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
667 25/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
668 24/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
669 23/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
670 22/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
671 21/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
672 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
673 19/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
674 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
675 17/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
676 16/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
677 15/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmaytruongson
678 14/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
679 13/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
680 12/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
681 11/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
682 10/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
683 09/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
684 08/11/2012 6 ngày 20.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
685 02/11/2012 1 ngày 20.600.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ DienMayFimex
686 01/11/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
687 31/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
688 30/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
689 29/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
690 28/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
691 27/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
692 26/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
693 25/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
694 24/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ DienMayFimex
695 23/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
696 22/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
697 21/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
698 20/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
699 19/10/2012 7 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
700 12/10/2012 2 ngày 21.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
701 10/10/2012 6 ngày 22.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
702 04/10/2012 22.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 702 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.