• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
2 26/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
3 25/04/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
4 22/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
5 21/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 20/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
7 19/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
8 18/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
9 17/04/2015 9 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
10 08/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
11 07/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
12 06/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
13 05/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
14 04/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ thienminhphu
15 03/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
16 02/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
17 01/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
18 31/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
19 30/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
20 29/03/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
21 26/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
22 25/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
23 21/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
24 17/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
25 16/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
26 15/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
27 14/03/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
28 13/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
29 12/03/2015 10 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
30 02/03/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
31 28/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
32 27/02/2015 9 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
33 18/02/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
34 15/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
35 14/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
36 13/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
37 12/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
38 11/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
39 10/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
40 09/02/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
41 08/02/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
42 07/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
43 06/02/2015 2 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
44 04/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
45 02/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
46 31/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
47 30/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
48 29/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
49 28/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
50 27/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
51 26/01/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
52 25/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
53 23/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
54 22/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
55 21/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienlanh50
56 20/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
57 19/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
58 18/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
59 17/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
60 16/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
61 15/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
62 13/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
63 12/01/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
64 10/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
65 09/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
66 08/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
67 06/01/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
68 04/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
69 03/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
70 02/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
71 01/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
72 31/12/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
73 28/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
74 27/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
75 26/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
76 25/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
77 24/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
78 23/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
79 22/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
80 21/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
81 20/12/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
82 19/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
83 18/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
84 17/12/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 8.270.000 VNĐ dienmayvico
85 16/12/2014 6 ngày 23.250.000 ₫ Tăng 9.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
86 10/12/2014 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ ThaiAn
87 09/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
88 08/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
89 07/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmayhoanghai
90 06/12/2014 2 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ ThaiAn
91 04/12/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
92 03/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
93 02/12/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
94 30/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
95 28/11/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
96 26/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
97 25/11/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
98 23/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
99 22/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
100 21/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
101 20/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
102 19/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
103 18/11/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
104 15/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
105 14/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
106 13/11/2014 14 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
107 30/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
108 29/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
109 28/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
110 27/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
111 25/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
112 23/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
113 22/10/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
114 19/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
115 18/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
116 17/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
117 16/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
118 14/10/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
119 13/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
120 12/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
121 11/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
122 10/10/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
123 07/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
124 06/10/2014 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
125 28/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
126 27/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
127 26/09/2014 12 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
128 14/09/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
129 11/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
130 10/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
131 08/09/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
132 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
133 03/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
134 01/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
135 30/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
136 29/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
137 27/08/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
138 25/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
139 24/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
140 22/08/2014 3 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
141 19/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
142 18/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
143 16/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
144 15/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
145 14/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
146 13/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
147 12/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
148 10/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
149 09/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
150 08/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
151 07/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.020.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
152 06/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
153 05/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
154 04/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
155 03/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
156 02/08/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
157 31/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
158 29/07/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 5.020.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
159 28/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
160 26/07/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
161 24/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ dienmaytienthinh
162 23/07/2014 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi congtydongbac
163 21/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
164 20/07/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
165 18/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
166 17/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
167 16/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
168 15/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
169 14/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
170 12/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
171 11/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
172 10/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
173 09/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
174 08/07/2014 6 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
175 02/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
176 01/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
177 30/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
178 29/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
179 28/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
180 27/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
181 26/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
182 25/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
183 24/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
184 23/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
185 22/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
186 21/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
187 20/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
188 19/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
189 18/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
190 17/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
191 16/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
192 15/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
193 14/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
194 13/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
195 12/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
196 11/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
197 10/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
198 09/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
199 08/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
200 07/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
201 06/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ dienmayhoanghai
202 05/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
203 04/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
204 03/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
205 02/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
206 01/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
207 31/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
208 30/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
209 29/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
210 28/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
211 27/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
212 26/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
213 25/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
214 24/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
215 23/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
216 22/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
217 21/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
218 20/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
219 19/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
220 18/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
221 17/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
222 16/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
223 15/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
224 14/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
225 13/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
226 12/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
227 11/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayanhngan
228 10/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
229 09/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
230 08/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
231 07/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
232 06/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
233 05/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
234 04/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
235 03/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
236 02/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
237 01/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
238 30/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
239 29/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
240 28/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
241 27/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
242 26/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
243 25/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
244 24/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
245 23/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
246 22/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
247 21/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
248 20/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
249 19/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
250 18/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
251 17/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
252 16/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
253 15/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
254 14/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
255 13/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
256 12/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
257 11/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
258 10/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
259 09/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
260 08/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
261 07/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
262 06/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
263 05/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
264 04/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
265 03/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
266 02/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
267 01/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
268 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
269 30/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
270 29/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
271 28/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
272 27/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
273 26/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
274 25/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmayath
275 24/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
276 23/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
277 22/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
278 21/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
279 20/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
280 19/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
281 18/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
282 17/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
283 16/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
284 15/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
285 14/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
286 13/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
287 12/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
288 11/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
289 10/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
290 09/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
291 08/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
292 07/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
293 06/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
294 05/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
295 04/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
296 03/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
297 02/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
298 01/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
299 28/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
300 26/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
301 25/02/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
302 24/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
303 23/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
304 22/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
305 21/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
306 20/02/2014 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
307 07/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
308 05/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
309 04/02/2014 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
310 28/01/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
311 25/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
312 24/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
313 23/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
314 22/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
315 21/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
316 20/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
317 19/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
318 18/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
319 16/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
320 15/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
321 14/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
322 13/01/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
323 09/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
324 08/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
325 07/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
326 06/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
327 04/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
328 03/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
329 01/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
330 31/12/2013 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
331 28/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
332 27/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
333 26/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
334 25/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
335 24/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
336 23/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
337 21/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
338 20/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
339 19/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
340 18/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
341 17/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
342 16/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
343 14/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
344 13/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
345 12/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
346 11/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
347 10/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
348 09/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
349 08/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
350 07/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
351 06/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
352 05/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
353 04/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
354 03/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
355 02/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
356 01/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
357 30/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
358 29/11/2013 12 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
359 17/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayath
360 16/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
361 15/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
362 14/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
363 13/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
364 12/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
365 11/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
366 10/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
367 09/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
368 08/11/2013 46 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
369 23/09/2013 43 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ thienminhphu
370 11/08/2013 1 ngày 19.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
371 10/08/2013 6 ngày 19.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
372 04/08/2013 6 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmayath
373 29/07/2013 3 ngày 19.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
374 26/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
375 25/07/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
376 23/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
377 22/07/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
378 20/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
379 19/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
380 18/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
381 17/07/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
382 14/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmaytrangia
383 13/07/2013 11 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
384 02/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
385 01/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
386 30/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
387 29/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
388 28/06/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
389 26/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
390 25/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
391 24/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
392 23/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
393 22/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
394 21/06/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
395 19/06/2013 8 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
396 11/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
397 10/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
398 09/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
399 08/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
400 07/06/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
401 05/06/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
402 02/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
403 01/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
404 31/05/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
405 28/05/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DienMayFimex
406 25/05/2013 1 ngày 19.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ hung_lcd_gv
407 24/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
408 23/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
409 22/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
410 21/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
411 19/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
412 18/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
413 17/05/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
414 16/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
415 15/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
416 14/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
417 13/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
418 12/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
419 11/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
420 10/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
421 09/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
422 08/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
423 07/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
424 06/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
425 05/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
426 04/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
427 02/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
428 30/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
429 29/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
430 28/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
431 27/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
432 26/04/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
433 25/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
434 24/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
435 23/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
436 22/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
437 21/04/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khanganphat
438 20/04/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
439 17/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
440 16/04/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
441 12/04/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
442 11/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
443 10/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
444 09/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
445 08/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
446 07/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
447 06/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
448 05/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
449 04/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
450 03/04/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
451 31/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
452 30/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
453 29/03/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
454 25/03/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
455 23/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
456 22/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
457 21/03/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
458 18/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
459 17/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
460 16/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
461 15/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
462 14/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
463 13/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
464 12/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
465 11/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
466 10/03/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
467 09/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
468 08/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
469 07/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
470 06/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
471 05/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DienMayFimex
472 04/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
473 03/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
474 02/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
475 01/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
476 28/02/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
477 27/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
478 26/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
479 25/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
480 24/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
481 23/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
482 22/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
483 21/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
484 20/02/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
485 19/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
486 18/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
487 17/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
488 16/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
489 15/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
490 14/02/2013 2 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ thienminhphu
491 12/02/2013 5 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
492 07/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
493 06/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
494 05/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
495 04/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
496 03/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
497 02/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
498 01/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
499 31/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
500 30/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
501 29/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
502 28/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
503 27/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
504 26/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
505 25/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
506 24/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
507 23/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
508 22/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
509 21/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
510 20/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
511 19/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
512 18/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
513 17/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
514 16/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
515 15/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
516 14/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
517 13/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
518 12/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
519 11/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
520 10/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
521 09/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
522 08/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
523 07/01/2013 2 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
524 05/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
525 03/01/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
526 02/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
527 31/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
528 30/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
529 29/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
530 28/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientuviethai
531 27/12/2012 3 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
532 24/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
533 23/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
534 22/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
535 21/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
536 20/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
537 19/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
538 18/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
539 17/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ dientuviethai
540 16/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
541 15/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
542 14/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
543 13/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
544 12/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
545 11/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
546 10/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
547 09/12/2012 4 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
548 05/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
549 04/12/2012 4 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
550 30/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
551 29/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
552 28/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
553 27/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
554 26/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
555 25/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
556 24/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
557 23/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
558 22/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
559 21/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
560 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
561 19/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
562 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
563 17/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
564 16/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
565 15/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmaytruongson
566 14/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
567 13/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
568 12/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
569 11/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
570 10/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
571 09/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
572 08/11/2012 6 ngày 20.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
573 02/11/2012 1 ngày 20.600.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ DienMayFimex
574 01/11/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
575 31/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
576 30/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
577 29/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
578 28/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
579 27/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
580 26/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
581 25/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
582 24/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ DienMayFimex
583 23/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
584 22/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
585 21/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
586 20/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
587 19/10/2012 7 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
588 12/10/2012 2 ngày 21.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
589 10/10/2012 6 ngày 22.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
590 04/10/2012 22.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 590 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED
Từ khóa nổi bật trong tuần: panasonic, iphone 3g, iphone 4s, keo tu, may cha