• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/09/2014 3 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
2 11/09/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
3 10/09/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
4 08/09/2014 4 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
5 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
6 03/09/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
7 01/09/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
8 30/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
9 29/08/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
10 27/08/2014 2 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
11 25/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
12 24/08/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
13 22/08/2014 3 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
14 19/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
15 18/08/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
16 16/08/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
17 15/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
18 14/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
19 13/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
20 12/08/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
21 10/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
22 09/08/2014 1 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
23 08/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
24 07/08/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 3.020.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
25 06/08/2014 1 ngày 14.980.000 VNĐ Giá không đổi dienmayvico
26 05/08/2014 1 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
27 04/08/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
28 03/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
29 02/08/2014 2 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
30 31/07/2014 2 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
31 29/07/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 5.020.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
32 28/07/2014 2 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
33 26/07/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
34 24/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ dienmaytienthinh
35 23/07/2014 2 ngày 16.900.000 VNĐ Giá không đổi congtydongbac
36 21/07/2014 1 ngày 16.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
37 20/07/2014 2 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
38 18/07/2014 1 ngày 16.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
39 17/07/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
40 16/07/2014 1 ngày 16.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
41 15/07/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
42 14/07/2014 2 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
43 12/07/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
44 11/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
45 10/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
46 09/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
47 08/07/2014 6 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
48 02/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
49 01/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
50 30/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
51 29/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
52 28/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
53 27/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
54 26/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
55 25/06/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
56 24/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
57 23/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
58 22/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
59 21/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
60 20/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
61 19/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
62 18/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
63 17/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
64 16/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
65 15/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
66 14/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
67 13/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
68 12/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
69 11/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
70 10/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
71 09/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
72 08/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
73 07/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
74 06/06/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ dienmayhoanghai
75 05/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
76 04/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
77 03/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
78 02/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
79 01/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
80 31/05/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
81 30/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
82 29/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
83 28/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
84 27/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
85 26/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
86 25/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
87 24/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
88 23/05/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
89 22/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
90 21/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
91 20/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
92 19/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
93 18/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
94 17/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
95 16/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
96 15/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
97 14/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
98 13/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
99 12/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
100 11/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayanhngan
101 10/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
102 09/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
103 08/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
104 07/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
105 06/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
106 05/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
107 04/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
108 03/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
109 02/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
110 01/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
111 30/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
112 29/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
113 28/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
114 27/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
115 26/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
116 25/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
117 24/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
118 23/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
119 22/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
120 21/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
121 20/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
122 19/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
123 18/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
124 17/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
125 16/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
126 15/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
127 14/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
128 13/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
129 12/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
130 11/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
131 10/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
132 09/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
133 08/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
134 07/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
135 06/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
136 05/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
137 04/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
138 03/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
139 02/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
140 01/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
141 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
142 30/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
143 29/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
144 28/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
145 27/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
146 26/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
147 25/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmayath
148 24/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
149 23/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
150 22/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
151 21/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
152 20/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
153 19/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
154 18/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
155 17/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
156 16/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
157 15/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
158 14/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
159 13/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
160 12/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
161 11/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
162 10/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
163 09/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
164 08/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
165 07/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
166 06/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
167 05/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
168 04/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
169 03/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
170 02/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
171 01/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
172 28/02/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
173 26/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
174 25/02/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
175 24/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
176 23/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
177 22/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
178 21/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
179 20/02/2014 13 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
180 07/02/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
181 05/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
182 04/02/2014 7 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
183 28/01/2014 3 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
184 25/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
185 24/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
186 23/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
187 22/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
188 21/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
189 20/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
190 19/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
191 18/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
192 16/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
193 15/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
194 14/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
195 13/01/2014 4 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
196 09/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
197 08/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
198 07/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
199 06/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
200 04/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
201 03/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
202 01/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
203 31/12/2013 3 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
204 28/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
205 27/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
206 26/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
207 25/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
208 24/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
209 23/12/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
210 21/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
211 20/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
212 19/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
213 18/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
214 17/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
215 16/12/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
216 14/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
217 13/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
218 12/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
219 11/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
220 10/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
221 09/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
222 08/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
223 07/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
224 06/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
225 05/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
226 04/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
227 03/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
228 02/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
229 01/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
230 30/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
231 29/11/2013 12 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
232 17/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayath
233 16/11/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
234 15/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
235 14/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
236 13/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
237 12/11/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
238 11/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
239 10/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
240 09/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
241 08/11/2013 46 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
242 23/09/2013 43 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ thienminhphu
243 11/08/2013 1 ngày 19.900.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
244 10/08/2013 6 ngày 19.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
245 04/08/2013 6 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmayath
246 29/07/2013 3 ngày 19.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
247 26/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
248 25/07/2013 2 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
249 23/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
250 22/07/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
251 20/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
252 19/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
253 18/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
254 17/07/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
255 14/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienmaytrangia
256 13/07/2013 11 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
257 02/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
258 01/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
259 30/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
260 29/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
261 28/06/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
262 26/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
263 25/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
264 24/06/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
265 23/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
266 22/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
267 21/06/2013 2 ngày 20.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
268 19/06/2013 8 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
269 11/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
270 10/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
271 09/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
272 08/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
273 07/06/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
274 05/06/2013 3 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
275 02/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
276 01/06/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
277 31/05/2013 3 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
278 28/05/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DienMayFimex
279 25/05/2013 1 ngày 19.500.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ hung_lcd_gv
280 24/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
281 23/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
282 22/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
283 21/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
284 19/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
285 18/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
286 17/05/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
287 16/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
288 15/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
289 14/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
290 13/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
291 12/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
292 11/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
293 10/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
294 09/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
295 08/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
296 07/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
297 06/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
298 05/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
299 04/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
300 02/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
301 30/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
302 29/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
303 28/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
304 27/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
305 26/04/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
306 25/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
307 24/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
308 23/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
309 22/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
310 21/04/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ khanganphat
311 20/04/2013 3 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
312 17/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
313 16/04/2013 4 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
314 12/04/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
315 11/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
316 10/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
317 09/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
318 08/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
319 07/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
320 06/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
321 05/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
322 04/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
323 03/04/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
324 31/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
325 30/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
326 29/03/2013 4 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
327 25/03/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
328 23/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
329 22/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
330 21/03/2013 3 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
331 18/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
332 17/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
333 16/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
334 15/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
335 14/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
336 13/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
337 12/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
338 11/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
339 10/03/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
340 09/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
341 08/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
342 07/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
343 06/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
344 05/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ DienMayFimex
345 04/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
346 03/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
347 02/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
348 01/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
349 28/02/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
350 27/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
351 26/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
352 25/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
353 24/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
354 23/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
355 22/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
356 21/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
357 20/02/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
358 19/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
359 18/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
360 17/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
361 16/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
362 15/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
363 14/02/2013 2 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ thienminhphu
364 12/02/2013 5 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
365 07/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
366 06/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
367 05/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
368 04/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
369 03/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
370 02/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
371 01/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
372 31/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
373 30/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
374 29/01/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
375 28/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
376 27/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
377 26/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
378 25/01/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
379 24/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
380 23/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
381 22/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
382 21/01/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
383 20/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
384 19/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
385 18/01/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
386 17/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
387 16/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
388 15/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
389 14/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
390 13/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
391 12/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
392 11/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
393 10/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
394 09/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
395 08/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
396 07/01/2013 2 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
397 05/01/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
398 03/01/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
399 02/01/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
400 31/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
401 30/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
402 29/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
403 28/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientuviethai
404 27/12/2012 3 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
405 24/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
406 23/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
407 22/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
408 21/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
409 20/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
410 19/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
411 18/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
412 17/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ dientuviethai
413 16/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
414 15/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
415 14/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
416 13/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
417 12/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
418 11/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
419 10/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
420 09/12/2012 4 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
421 05/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
422 04/12/2012 4 ngày 20.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
423 30/11/2012 1 ngày 20.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
424 29/11/2012 1 ngày 20.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
425 28/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
426 27/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
427 26/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
428 25/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
429 24/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
430 23/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
431 22/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
432 21/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
433 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
434 19/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
435 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
436 17/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
437 16/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
438 15/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ dienmaytruongson
439 14/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
440 13/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
441 12/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
442 11/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
443 10/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
444 09/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
445 08/11/2012 6 ngày 20.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
446 02/11/2012 1 ngày 20.600.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ DienMayFimex
447 01/11/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
448 31/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
449 30/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
450 29/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
451 28/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
452 27/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
453 26/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
454 25/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
455 24/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ DienMayFimex
456 23/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
457 22/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
458 21/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
459 20/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
460 19/10/2012 7 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
461 12/10/2012 2 ngày 21.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
462 10/10/2012 6 ngày 22.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
463 04/10/2012 22.500.000 VNĐ dienmayanhngan
Có tổng cộng 463 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED