• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/11/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
2 25/11/2014 2 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
3 23/11/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
4 22/11/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
5 21/11/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
6 20/11/2014 1 ngày 18.990.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
7 19/11/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
8 18/11/2014 3 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
9 15/11/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
10 14/11/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
11 13/11/2014 14 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
12 30/10/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
13 29/10/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
14 28/10/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
15 27/10/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
16 25/10/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
17 23/10/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
18 22/10/2014 3 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
19 19/10/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
20 18/10/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
21 17/10/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
22 16/10/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
23 14/10/2014 1 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
24 13/10/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
25 12/10/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
26 11/10/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
27 10/10/2014 3 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
28 07/10/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
29 06/10/2014 8 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
30 28/09/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
31 27/09/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
32 26/09/2014 12 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
33 14/09/2014 3 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
34 11/09/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
35 10/09/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
36 08/09/2014 4 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
37 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
38 03/09/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
39 01/09/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
40 30/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
41 29/08/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
42 27/08/2014 2 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
43 25/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
44 24/08/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
45 22/08/2014 3 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
46 19/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
47 18/08/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
48 16/08/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
49 15/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
50 14/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
51 13/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
52 12/08/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
53 10/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
54 09/08/2014 1 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
55 08/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
56 07/08/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 3.020.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
57 06/08/2014 1 ngày 14.980.000 VNĐ Giá không đổi dienmayvico
58 05/08/2014 1 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
59 04/08/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
60 03/08/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
61 02/08/2014 2 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
62 31/07/2014 2 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
63 29/07/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 5.020.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
64 28/07/2014 2 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
65 26/07/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
66 24/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ dienmaytienthinh
67 23/07/2014 2 ngày 16.900.000 VNĐ Giá không đổi congtydongbac
68 21/07/2014 1 ngày 16.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
69 20/07/2014 2 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
70 18/07/2014 1 ngày 16.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
71 17/07/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
72 16/07/2014 1 ngày 16.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
73 15/07/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
74 14/07/2014 2 ngày 14.980.000 VNĐ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
75 12/07/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
76 11/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
77 10/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
78 09/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
79 08/07/2014 6 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
80 02/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
81 01/07/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
82 30/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
83 29/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
84 28/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
85 27/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
86 26/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
87 25/06/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
88 24/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
89 23/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
90 22/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
91 21/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
92 20/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
93 19/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
94 18/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
95 17/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
96 16/06/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
97 15/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
98 14/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
99 13/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
100 12/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
101 11/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
102 10/06/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
103 09/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
104 08/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
105 07/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
106 06/06/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 3.600.000 VNĐ dienmayhoanghai
107 05/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
108 04/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
109 03/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi sanphamchinhhang
110 02/06/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
111 01/06/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
112 31/05/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
113 30/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
114 29/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
115 28/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
116 27/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
117 26/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
118 25/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
119 24/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
120 23/05/2014 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
121 22/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
122 21/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
123 20/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
124 19/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
125 18/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
126 17/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
127 16/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
128 15/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
129 14/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
130 13/05/2014 1 ngày 20.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
131 12/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
132 11/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayanhngan
133 10/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
134 09/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
135 08/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
136 07/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
137 06/05/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
138 05/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
139 04/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
140 03/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
141 02/05/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
142 01/05/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
143 30/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
144 29/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
145 28/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
146 27/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
147 26/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
148 25/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
149 24/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
150 23/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
151 22/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
152 21/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
153 20/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
154 19/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
155 18/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
156 17/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
157 16/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
158 15/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
159 14/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
160 13/04/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
161 12/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
162 11/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
163 10/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
164 09/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
165 08/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
166 07/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
167 06/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
168 05/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
169 04/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
170 03/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
171 02/04/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
172 01/04/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
173 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
174 30/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
175 29/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
176 28/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
177 27/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
178 26/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
179 25/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmayath
180 24/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
181 23/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
182 22/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
183 21/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
184 20/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
185 19/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
186 18/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
187 17/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
188 16/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
189 15/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
190 14/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
191 13/03/2014 1 ngày 18.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
192 12/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
193 11/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
194 10/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
195 09/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytienthinh
196 08/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
197 07/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
198 06/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
199 05/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
200 04/03/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
201 03/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
202 02/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
203 01/03/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
204 28/02/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
205 26/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
206 25/02/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
207 24/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
208 23/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
209 22/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
210 21/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
211 20/02/2014 13 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
212 07/02/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
213 05/02/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
214 04/02/2014 7 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
215 28/01/2014 3 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
216 25/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
217 24/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
218 23/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
219 22/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
220 21/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
221 20/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
222 19/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
223 18/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
224 16/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
225 15/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
226 14/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
227 13/01/2014 4 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
228 09/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
229 08/01/2014 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
230 07/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
231 06/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
232 04/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
233 03/01/2014 2 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
234 01/01/2014 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
235 31/12/2013 3 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
236 28/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
237 27/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
238 26/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
239 25/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
240 24/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
241 23/12/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
242 21/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
243 20/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
244 19/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
245 18/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
246 17/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
247 16/12/2013 2 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
248 14/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
249 13/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
250 12/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
251 11/12/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
252 10/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
253 09/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
254 08/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
255 07/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
256 06/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
257 05/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
258 04/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
259 03/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
260 02/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
261 01/12/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
262 30/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
263 29/11/2013 12 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
264 17/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayath
265 16/11/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
266 15/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
267 14/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
268 13/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
269 12/11/2013 1 ngày 16.700.000 VNĐ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
270 11/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
271 10/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
272 09/11/2013 1 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
273 08/11/2013 46 ngày 19.000.000 VNĐ Giá không đổi dienmayath
274 23/09/2013 43 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ thienminhphu
275 11/08/2013 1 ngày 19.900.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
276 10/08/2013 6 ngày 19.900.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
277 04/08/2013 6 ngày 19.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ dienmayath
278 29/07/2013 3 ngày 19.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
279 26/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
280 25/07/2013 2 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
281 23/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
282 22/07/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
283 20/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
284 19/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
285 18/07/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
286 17/07/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
287 14/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ dienmaytrangia
288 13/07/2013 11 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
289 02/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
290 01/07/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
291 30/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
292 29/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
293 28/06/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
294 26/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
295 25/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
296 24/06/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
297 23/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
298 22/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
299 21/06/2013 2 ngày 20.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
300 19/06/2013 8 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
301 11/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
302 10/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
303 09/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
304 08/06/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
305 07/06/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
306 05/06/2013 3 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
307 02/06/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
308 01/06/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
309 31/05/2013 3 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
310 28/05/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 650.000 VNĐ DienMayFimex
311 25/05/2013 1 ngày 19.500.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ hung_lcd_gv
312 24/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
313 23/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
314 22/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
315 21/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
316 19/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
317 18/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
318 17/05/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
319 16/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
320 15/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
321 14/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
322 13/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
323 12/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
324 11/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
325 10/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
326 09/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
327 08/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
328 07/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
329 06/05/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
330 05/05/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
331 04/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
332 02/05/2013 2 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
333 30/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
334 29/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
335 28/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
336 27/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
337 26/04/2013 1 ngày 20.100.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
338 25/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
339 24/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
340 23/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
341 22/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
342 21/04/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ khanganphat
343 20/04/2013 3 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
344 17/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
345 16/04/2013 4 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
346 12/04/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
347 11/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
348 10/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
349 09/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
350 08/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
351 07/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
352 06/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
353 05/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
354 04/04/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
355 03/04/2013 3 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
356 31/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
357 30/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
358 29/03/2013 4 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
359 25/03/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
360 23/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
361 22/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
362 21/03/2013 3 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
363 18/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
364 17/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
365 16/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
366 15/03/2013 1 ngày 20.150.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
367 14/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
368 13/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
369 12/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
370 11/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
371 10/03/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
372 09/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
373 08/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
374 07/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
375 06/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
376 05/03/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ DienMayFimex
377 04/03/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
378 03/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
379 02/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
380 01/03/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
381 28/02/2013 1 ngày 20.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
382 27/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
383 26/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
384 25/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
385 24/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
386 23/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
387 22/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
388 21/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
389 20/02/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
390 19/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
391 18/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
392 17/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
393 16/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
394 15/02/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi thienminhphu
395 14/02/2013 2 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 70.000 VNĐ thienminhphu
396 12/02/2013 5 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
397 07/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
398 06/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
399 05/02/2013 1 ngày 20.280.000 VNĐ Giảm 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
400 04/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
401 03/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
402 02/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
403 01/02/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
404 31/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
405 30/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
406 29/01/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
407 28/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
408 27/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
409 26/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
410 25/01/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
411 24/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
412 23/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
413 22/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
414 21/01/2013 1 ngày 20.350.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
415 20/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
416 19/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
417 18/01/2013 1 ngày 20.290.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
418 17/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
419 16/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
420 15/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
421 14/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
422 13/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
423 12/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
424 11/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
425 10/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
426 09/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
427 08/01/2013 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
428 07/01/2013 2 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
429 05/01/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
430 03/01/2013 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
431 02/01/2013 2 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
432 31/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
433 30/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
434 29/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
435 28/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ dientuviethai
436 27/12/2012 3 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
437 24/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
438 23/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
439 22/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Giá không đổi hung_lcd_gv
440 21/12/2012 1 ngày 20.300.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
441 20/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
442 19/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
443 18/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giá không đổi dientuviethai
444 17/12/2012 1 ngày 20.000.000 VNĐ Giảm 350.000 VNĐ dientuviethai
445 16/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
446 15/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
447 14/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
448 13/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
449 12/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
450 11/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
451 10/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
452 09/12/2012 4 ngày 20.350.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
453 05/12/2012 1 ngày 20.350.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
454 04/12/2012 4 ngày 20.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
455 30/11/2012 1 ngày 20.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
456 29/11/2012 1 ngày 20.400.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
457 28/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
458 27/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
459 26/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
460 25/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
461 24/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
462 23/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
463 22/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
464 21/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
465 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
466 19/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
467 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
468 17/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
469 16/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Giá không đổi dienmaytruongson
470 15/11/2012 1 ngày 20.540.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ dienmaytruongson
471 14/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayhoanghai
472 13/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
473 12/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
474 11/11/2012 1 ngày 20.500.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
475 10/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
476 09/11/2012 1 ngày 20.550.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
477 08/11/2012 6 ngày 20.550.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
478 02/11/2012 1 ngày 20.600.000 VNĐ Giảm 580.000 VNĐ DienMayFimex
479 01/11/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
480 31/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
481 30/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
482 29/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
483 28/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
484 27/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
485 26/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
486 25/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
487 24/10/2012 1 ngày 21.180.000 VNĐ Giảm 220.000 VNĐ DienMayFimex
488 23/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
489 22/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
490 21/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
491 20/10/2012 1 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
492 19/10/2012 7 ngày 21.400.000 VNĐ Giá không đổi DienMayFimex
493 12/10/2012 2 ngày 21.400.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
494 10/10/2012 6 ngày 22.500.000 VNĐ Giá không đổi dienmayanhngan
495 04/10/2012 22.500.000 VNĐ dienmayanhngan
Có tổng cộng 495 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Tivi LED (tivi màn led, tv led, tv man led, tv màn led)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) trong mục Tivi LED