Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/11/2016 11 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
2 09/11/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
3 08/11/2016 3 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
4 05/11/2016 4 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
5 01/11/2016 5 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
6 27/10/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
7 26/10/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
8 25/10/2016 5 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
9 20/10/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
10 18/10/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
11 17/10/2016 11 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
12 06/10/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
13 05/10/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
14 03/10/2016 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
15 01/10/2016 4 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
16 27/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
17 26/09/2016 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
18 24/09/2016 7 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
19 17/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
20 16/09/2016 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
21 13/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
22 12/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
23 11/09/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
24 10/09/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
25 09/09/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
26 06/09/2016 10 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
27 27/08/2016 9 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
28 18/08/2016 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
29 05/08/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
30 04/08/2016 27 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
31 08/07/2016 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
32 25/06/2016 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
33 23/06/2016 14 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
34 09/06/2016 17 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
35 23/05/2016 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
36 18/05/2016 16 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
37 02/05/2016 15 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
38 17/04/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
39 16/04/2016 37 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
40 10/03/2016 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
41 02/03/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
42 01/03/2016 33 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
43 28/01/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
44 27/01/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
45 26/01/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
46 25/01/2016 8 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
47 17/01/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
48 15/01/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
49 12/01/2016 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
50 07/01/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
51 04/01/2016 12 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
52 23/12/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
53 22/12/2015 27 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
54 25/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
55 24/11/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
56 20/11/2015 11 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
57 09/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
58 08/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
59 07/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
60 06/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
61 05/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
62 04/11/2015 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
63 28/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
64 27/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
65 26/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
66 25/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
67 24/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
68 23/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
69 22/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
70 21/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
71 19/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
72 18/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
73 17/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
74 16/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
75 15/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
76 14/10/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
77 11/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
78 10/10/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
79 08/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
80 07/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
81 06/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
82 05/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
83 03/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
84 02/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
85 01/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
86 29/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
87 28/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
88 27/09/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
89 25/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
90 24/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
91 23/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
92 22/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
93 21/09/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
94 18/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
95 17/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
96 16/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
97 15/09/2015 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
98 12/09/2015 15 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
99 28/08/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
100 26/08/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
101 22/08/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
102 19/08/2015 20 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
103 30/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
104 29/07/2015 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
105 16/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
106 15/07/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
107 14/07/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ thienminhphu
108 12/07/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
109 11/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
110 10/07/2015 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
111 05/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
112 04/07/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
113 02/07/2015 8 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.920.000 VNĐ dienmayvico
114 24/06/2015 7 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 1.920.000 VNĐ congtydongbac
115 17/06/2015 11 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
116 06/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
117 05/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
118 04/06/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi vftrader
119 03/06/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
120 01/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
121 31/05/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
122 29/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
123 28/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
124 27/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
125 26/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
126 25/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
127 24/05/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi vftrader
128 23/05/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
129 21/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
130 20/05/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
131 19/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
132 18/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
133 16/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
134 15/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
135 13/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
136 12/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
137 11/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
138 09/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
139 08/05/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
140 06/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
141 05/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
142 04/05/2015 7 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
143 27/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
144 26/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
145 25/04/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
146 22/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
147 21/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
148 20/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
149 19/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
150 18/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
151 17/04/2015 9 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
152 08/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
153 07/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
154 06/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
155 05/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
156 04/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ thienminhphu
157 03/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
158 02/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
159 01/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
160 31/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
161 30/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
162 29/03/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
163 26/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
164 25/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
165 21/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
166 17/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
167 16/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
168 15/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
169 14/03/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
170 13/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
171 12/03/2015 10 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
172 02/03/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
173 28/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
174 27/02/2015 9 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
175 18/02/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
176 15/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
177 14/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
178 13/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
179 12/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
180 11/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
181 10/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
182 09/02/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
183 08/02/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
184 07/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
185 06/02/2015 2 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
186 04/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
187 02/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
188 31/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
189 30/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
190 29/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
191 28/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
192 27/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
193 26/01/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
194 25/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
195 23/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
196 22/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
197 21/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienlanh50
198 20/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
199 19/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
200 18/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
201 17/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
202 16/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
203 15/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
204 13/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
205 12/01/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
206 10/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
207 09/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
208 08/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
209 06/01/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
210 04/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
211 03/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
212 02/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
213 01/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
214 31/12/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
215 28/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
216 27/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
217 26/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
218 25/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
219 24/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
220 23/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
221 22/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
222 21/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
223 20/12/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
224 19/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
225 18/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
226 17/12/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 8.270.000 VNĐ dienmayvico
227 16/12/2014 6 ngày 23.250.000 ₫ Tăng 9.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
228 10/12/2014 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ ThaiAn
229 09/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
230 08/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
231 07/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmayhoanghai
232 06/12/2014 2 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ ThaiAn
233 04/12/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
234 03/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
235 02/12/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
236 30/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
237 28/11/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
238 26/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
239 25/11/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
240 23/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
241 22/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
242 21/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
243 20/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
244 19/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
245 18/11/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
246 15/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
247 14/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
248 13/11/2014 14 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
249 30/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
250 29/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
251 28/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
252 27/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
253 25/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
254 23/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
255 22/10/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
256 19/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
257 18/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
258 17/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
259 16/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
260 14/10/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
261 13/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
262 12/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
263 11/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
264 10/10/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
265 07/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
266 06/10/2014 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
267 28/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
268 27/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
269 26/09/2014 12 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
270 14/09/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
271 11/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
272 10/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
273 08/09/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
274 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
275 03/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
276 01/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
277 30/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
278 29/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
279 27/08/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
280 25/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
281 24/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
282 22/08/2014 3 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
283 19/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
284 18/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
285 16/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
286 15/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
287 14/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
288 13/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
289 12/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
290 10/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
291 09/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
292 08/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
293 07/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.020.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
294 06/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
295 05/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
296 04/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
297 03/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
298 02/08/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
299 31/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
300 29/07/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 5.020.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
301 28/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
302 26/07/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
303 24/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ dienmaytienthinh
304 23/07/2014 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi congtydongbac
305 21/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
306 20/07/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
307 18/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
308 17/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
309 16/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
310 15/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
311 14/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
312 12/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
313 11/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
314 10/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
315 09/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
316 08/07/2014 6 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
317 02/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
318 01/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
319 30/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
320 29/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
321 28/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
322 27/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
323 26/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
324 25/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
325 24/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
326 23/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
327 22/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
328 21/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
329 20/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
330 19/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
331 18/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
332 17/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
333 16/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
334 15/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
335 14/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
336 13/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
337 12/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
338 11/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
339 10/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
340 09/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
341 08/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
342 07/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
343 06/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ dienmayhoanghai
344 05/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
345 04/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
346 03/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
347 02/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
348 01/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
349 31/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
350 30/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
351 29/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
352 28/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
353 27/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
354 26/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
355 25/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
356 24/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
357 23/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
358 22/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
359 21/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
360 20/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
361 19/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
362 18/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
363 17/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
364 16/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
365 15/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
366 14/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
367 13/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
368 12/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
369 11/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayanhngan
370 10/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
371 09/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
372 08/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
373 07/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
374 06/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
375 05/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
376 04/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
377 03/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
378 02/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
379 01/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
380 30/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
381 29/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
382 28/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
383 27/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
384 26/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
385 25/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
386 24/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
387 23/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
388 22/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
389 21/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
390 20/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
391 19/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
392 18/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
393 17/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
394 16/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
395 15/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
396 14/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
397 13/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
398 12/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
399 11/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
400 10/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
401 09/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
402 08/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
403 07/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
404 06/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
405 05/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
406 04/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
407 03/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
408 02/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
409 01/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
410 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
411 30/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
412 29/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
413 28/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
414 27/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
415 26/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
416 25/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmayath
417 24/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
418 23/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
419 22/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
420 21/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
421 20/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
422 19/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
423 18/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
424 17/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
425 16/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
426 15/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
427 14/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
428 13/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
429 12/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
430 11/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
431 10/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
432 09/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
433 08/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
434 07/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
435 06/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
436 05/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
437 04/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
438 03/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
439 02/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
440 01/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
441 28/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
442 26/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
443 25/02/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
444 24/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
445 23/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
446 22/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
447 21/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
448 20/02/2014 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
449 07/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
450 05/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
451 04/02/2014 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
452 28/01/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
453 25/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
454 24/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
455 23/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
456 22/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
457 21/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
458 20/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
459 19/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
460 18/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
461 16/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
462 15/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
463 14/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
464 13/01/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
465 09/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
466 08/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
467 07/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
468 06/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
469 04/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
470 03/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
471 01/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
472 31/12/2013 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
473 28/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
474 27/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
475 26/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
476 25/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
477 24/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
478 23/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
479 21/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
480 20/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
481 19/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
482 18/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
483 17/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
484 16/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
485 14/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
486 13/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
487 12/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
488 11/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
489 10/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
490 09/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
491 08/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
492 07/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
493 06/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
494 05/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
495 04/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
496 03/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
497 02/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
498 01/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
499 30/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
500 29/11/2013 12 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
501 17/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayath
502 16/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
503 15/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
504 14/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
505 13/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
506 12/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
507 11/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
508 10/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
509 09/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
510 08/11/2013 46 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
511 23/09/2013 43 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ thienminhphu
512 11/08/2013 1 ngày 19.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
513 10/08/2013 6 ngày 19.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
514 04/08/2013 6 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmayath
515 29/07/2013 3 ngày 19.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
516 26/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
517 25/07/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
518 23/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
519 22/07/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
520 20/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
521 19/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
522 18/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
523 17/07/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
524 14/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmaytrangia
525 13/07/2013 11 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
526 02/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
527 01/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
528 30/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
529 29/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
530 28/06/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
531 26/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
532 25/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
533 24/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
534 23/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
535 22/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
536 21/06/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
537 19/06/2013 8 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
538 11/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
539 10/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
540 09/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
541 08/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
542 07/06/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
543 05/06/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
544 02/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
545 01/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
546 31/05/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
547 28/05/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DienMayFimex
548 25/05/2013 1 ngày 19.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ hung_lcd_gv
549 24/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
550 23/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
551 22/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
552 21/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
553 19/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
554 18/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
555 17/05/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
556 16/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
557 15/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
558 14/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
559 13/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
560 12/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
561 11/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
562 10/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
563 09/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
564 08/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
565 07/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
566 06/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
567 05/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
568 04/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
569 02/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
570 30/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
571 29/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
572 28/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
573 27/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
574 26/04/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
575 25/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
576 24/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
577 23/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
578 22/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
579 21/04/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khanganphat
580 20/04/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
581 17/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
582 16/04/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
583 12/04/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
584 11/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
585 10/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
586 09/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
587 08/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
588 07/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
589 06/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
590 05/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
591 04/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
592 03/04/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
593 31/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
594 30/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
595 29/03/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
596 25/03/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
597 23/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
598 22/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
599 21/03/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
600 18/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
601 17/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
602 16/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
603 15/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
604 14/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
605 13/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
606 12/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
607 11/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
608 10/03/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
609 09/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
610 08/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
611 07/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
612 06/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
613 05/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DienMayFimex
614 04/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
615 03/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
616 02/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
617 01/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
618 28/02/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
619 27/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
620 26/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
621 25/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
622 24/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
623 23/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
624 22/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
625 21/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
626 20/02/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
627 19/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
628 18/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
629 17/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
630 16/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
631 15/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
632 14/02/2013 2 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ thienminhphu
633 12/02/2013 5 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
634 07/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
635 06/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
636 05/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
637 04/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
638 03/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
639 02/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
640 01/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
641 31/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
642 30/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
643 29/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
644 28/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
645 27/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
646 26/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
647 25/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
648 24/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
649 23/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
650 22/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
651 21/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
652 20/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
653 19/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
654 18/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
655 17/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
656 16/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
657 15/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
658 14/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
659 13/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
660 12/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
661 11/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
662 10/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
663 09/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
664 08/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
665 07/01/2013 2 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
666 05/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
667 03/01/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
668 02/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
669 31/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
670 30/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
671 29/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
672 28/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientuviethai
673 27/12/2012 3 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
674 24/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
675 23/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
676 22/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
677 21/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
678 20/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
679 19/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
680 18/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
681 17/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ dientuviethai
682 16/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
683 15/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
684 14/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
685 13/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
686 12/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
687 11/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
688 10/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
689 09/12/2012 4 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
690 05/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
691 04/12/2012 4 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
692 30/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
693 29/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
694 28/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
695 27/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
696 26/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
697 25/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
698 24/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
699 23/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
700 22/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
701 21/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
702 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
703 19/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
704 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
705 17/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
706 16/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
707 15/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmaytruongson
708 14/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
709 13/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
710 12/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
711 11/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
712 10/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
713 09/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
714 08/11/2012 6 ngày 20.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
715 02/11/2012 1 ngày 20.600.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ DienMayFimex
716 01/11/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
717 31/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
718 30/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
719 29/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
720 28/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
721 27/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
722 26/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
723 25/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
724 24/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ DienMayFimex
725 23/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
726 22/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
727 21/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
728 20/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
729 19/10/2012 7 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
730 12/10/2012 2 ngày 21.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
731 10/10/2012 6 ngày 22.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
732 04/10/2012 22.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 732 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.