Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/08/2016 9 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
2 18/08/2016 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
3 05/08/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
4 04/08/2016 27 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
5 08/07/2016 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
6 25/06/2016 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
7 23/06/2016 14 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
8 09/06/2016 17 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
9 23/05/2016 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
10 18/05/2016 16 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
11 02/05/2016 15 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
12 17/04/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
13 16/04/2016 37 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
14 10/03/2016 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
15 02/03/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
16 01/03/2016 33 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
17 28/01/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
18 27/01/2016 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
19 26/01/2016 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
20 25/01/2016 8 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
21 17/01/2016 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
22 15/01/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
23 12/01/2016 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
24 07/01/2016 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
25 04/01/2016 12 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
26 23/12/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
27 22/12/2015 27 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
28 25/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
29 24/11/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
30 20/11/2015 11 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
31 09/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
32 08/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
33 07/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
34 06/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
35 05/11/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
36 04/11/2015 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
37 28/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
38 27/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
39 26/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
40 25/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
41 24/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
42 23/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
43 22/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
44 21/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
45 19/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
46 18/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
47 17/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
48 16/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
49 15/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
50 14/10/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
51 11/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
52 10/10/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
53 08/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
54 07/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
55 06/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
56 05/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
57 03/10/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
58 02/10/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
59 01/10/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
60 29/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
61 28/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
62 27/09/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
63 25/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
64 24/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
65 23/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
66 22/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
67 21/09/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
68 18/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
69 17/09/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
70 16/09/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
71 15/09/2015 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
72 12/09/2015 15 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
73 28/08/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
74 26/08/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
75 22/08/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
76 19/08/2015 20 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
77 30/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
78 29/07/2015 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
79 16/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
80 15/07/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
81 14/07/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ thienminhphu
82 12/07/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
83 11/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
84 10/07/2015 5 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
85 05/07/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
86 04/07/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
87 02/07/2015 8 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.920.000 VNĐ dienmayvico
88 24/06/2015 7 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 1.920.000 VNĐ congtydongbac
89 17/06/2015 11 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
90 06/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
91 05/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
92 04/06/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi vftrader
93 03/06/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
94 01/06/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
95 31/05/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
96 29/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
97 28/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
98 27/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
99 26/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
100 25/05/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
101 24/05/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giá không đổi vftrader
102 23/05/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
103 21/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
104 20/05/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
105 19/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
106 18/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
107 16/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
108 15/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
109 13/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
110 12/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
111 11/05/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
112 09/05/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
113 08/05/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
114 06/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
115 05/05/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
116 04/05/2015 7 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
117 27/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
118 26/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
119 25/04/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
120 22/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
121 21/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
122 20/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
123 19/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
124 18/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
125 17/04/2015 9 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
126 08/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
127 07/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
128 06/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
129 05/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
130 04/04/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ thienminhphu
131 03/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
132 02/04/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
133 01/04/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
134 31/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
135 30/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
136 29/03/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
137 26/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
138 25/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
139 21/03/2015 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
140 17/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
141 16/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
142 15/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
143 14/03/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
144 13/03/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
145 12/03/2015 10 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
146 02/03/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
147 28/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
148 27/02/2015 9 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
149 18/02/2015 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
150 15/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
151 14/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
152 13/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
153 12/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
154 11/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
155 10/02/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
156 09/02/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.010.000 VNĐ dienmayvico
157 08/02/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
158 07/02/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
159 06/02/2015 2 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
160 04/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
161 02/02/2015 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
162 31/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
163 30/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
164 29/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
165 28/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
166 27/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienlanh50
167 26/01/2015 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
168 25/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienmayanhngan
169 23/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
170 22/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienlanh50
171 21/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienlanh50
172 20/01/2015 1 ngày 18.990.000 ₫ Tăng 2.290.000 VNĐ vftrader
173 19/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
174 18/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
175 17/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
176 16/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
177 15/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
178 13/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
179 12/01/2015 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
180 10/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienlanh50
181 09/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
182 08/01/2015 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
183 06/01/2015 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
184 04/01/2015 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
185 03/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
186 02/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
187 01/01/2015 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
188 31/12/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
189 28/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
190 27/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
191 26/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
192 25/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
193 24/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
194 23/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
195 22/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
196 21/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
197 20/12/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
198 19/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
199 18/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
200 17/12/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 8.270.000 VNĐ dienmayvico
201 16/12/2014 6 ngày 23.250.000 ₫ Tăng 9.350.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
202 10/12/2014 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 2.800.000 VNĐ ThaiAn
203 09/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
204 08/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
205 07/12/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 2.800.000 VNĐ dienmayhoanghai
206 06/12/2014 2 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 5.090.000 VNĐ ThaiAn
207 04/12/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
208 03/12/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
209 02/12/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ dienmayhoanghai
210 30/11/2014 2 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
211 28/11/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
212 26/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
213 25/11/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
214 23/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
215 22/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
216 21/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thienminhphu
217 20/11/2014 1 ngày 18.990.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vftrader
218 19/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
219 18/11/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
220 15/11/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
221 14/11/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaytienthinh
222 13/11/2014 14 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
223 30/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
224 29/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
225 28/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
226 27/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
227 25/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
228 23/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
229 22/10/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
230 19/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
231 18/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
232 17/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
233 16/10/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
234 14/10/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
235 13/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
236 12/10/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
237 11/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
238 10/10/2014 3 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
239 07/10/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
240 06/10/2014 8 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
241 28/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
242 27/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmayanhngan
243 26/09/2014 12 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
244 14/09/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
245 11/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
246 10/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
247 08/09/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
248 04/09/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
249 03/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
250 01/09/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
251 30/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
252 29/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
253 27/08/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
254 25/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
255 24/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
256 22/08/2014 3 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
257 19/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
258 18/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
259 16/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
260 15/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
261 14/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
262 13/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
263 12/08/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
264 10/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 4.020.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
265 09/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
266 08/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
267 07/08/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 3.020.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
268 06/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giá không đổi dienmayvico
269 05/08/2014 1 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
270 04/08/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
271 03/08/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
272 02/08/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
273 31/07/2014 2 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
274 29/07/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 5.020.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
275 28/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 4.020.000 VNĐ dienmayvico
276 26/07/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
277 24/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ dienmaytienthinh
278 23/07/2014 2 ngày 16.900.000 ₫ Giá không đổi congtydongbac
279 21/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
280 20/07/2014 2 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
281 18/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
282 17/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ dienmayhoanghai
283 16/07/2014 1 ngày 16.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ congtydongbac
284 15/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Tăng 1.720.000 VNĐ dienmayhoanghai
285 14/07/2014 2 ngày 14.980.000 ₫ Giảm 1.720.000 VNĐ dienmayvico
286 12/07/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
287 11/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
288 10/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
289 09/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
290 08/07/2014 6 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
291 02/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
292 01/07/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
293 30/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
294 29/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
295 28/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
296 27/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
297 26/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
298 25/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
299 24/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
300 23/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
301 22/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
302 21/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
303 20/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
304 19/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thienminhphu
305 18/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
306 17/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
307 16/06/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
308 15/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
309 14/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
310 13/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
311 12/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
312 11/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
313 10/06/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
314 09/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
315 08/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
316 07/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
317 06/06/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ dienmayhoanghai
318 05/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
319 04/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
320 03/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi sanphamchinhhang
321 02/06/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ sanphamchinhhang
322 01/06/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
323 31/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ sanphamchinhhang
324 30/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
325 29/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
326 28/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
327 27/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
328 26/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
329 25/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
330 24/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
331 23/05/2014 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ sanphamchinhhang
332 22/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
333 21/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
334 20/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
335 19/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
336 18/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
337 17/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
338 16/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
339 15/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
340 14/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
341 13/05/2014 1 ngày 20.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ sieuthidienmayanhduc
342 12/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
343 11/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmayanhngan
344 10/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
345 09/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
346 08/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi DIEN_MAY_ATH
347 07/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
348 06/05/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
349 05/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
350 04/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
351 03/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
352 02/05/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
353 01/05/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
354 30/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
355 29/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
356 28/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
357 27/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
358 26/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
359 25/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
360 24/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
361 23/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
362 22/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
363 21/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
364 20/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
365 19/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
366 18/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
367 17/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
368 16/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
369 15/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
370 14/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
371 13/04/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ DIEN_MAY_ATH
372 12/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
373 11/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
374 10/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
375 09/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
376 08/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
377 07/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
378 06/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
379 05/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
380 04/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
381 03/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
382 02/04/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
383 01/04/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
384 31/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
385 30/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
386 29/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
387 28/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
388 27/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
389 26/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
390 25/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ dienmayath
391 24/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
392 23/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaytienthinh
393 22/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
394 21/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
395 20/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
396 19/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
397 18/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienmaytienthinh
398 17/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
399 16/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
400 15/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
401 14/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
402 13/03/2014 1 ngày 18.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dienmayath
403 12/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
404 11/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
405 10/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
406 09/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaytienthinh
407 08/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
408 07/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
409 06/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
410 05/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
411 04/03/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
412 03/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
413 02/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
414 01/03/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
415 28/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
416 26/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayanhngan
417 25/02/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
418 24/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
419 23/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
420 22/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
421 21/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
422 20/02/2014 13 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
423 07/02/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
424 05/02/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
425 04/02/2014 7 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
426 28/01/2014 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
427 25/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
428 24/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
429 23/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
430 22/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
431 21/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
432 20/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
433 19/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
434 18/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
435 16/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
436 15/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
437 14/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
438 13/01/2014 4 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
439 09/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
440 08/01/2014 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
441 07/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
442 06/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
443 04/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
444 03/01/2014 2 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
445 01/01/2014 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
446 31/12/2013 3 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
447 28/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
448 27/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
449 26/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
450 25/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
451 24/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
452 23/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
453 21/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
454 20/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
455 19/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
456 18/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
457 17/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
458 16/12/2013 2 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
459 14/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
460 13/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
461 12/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
462 11/12/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
463 10/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
464 09/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
465 08/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
466 07/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
467 06/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
468 05/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
469 04/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
470 03/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
471 02/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
472 01/12/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
473 30/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
474 29/11/2013 12 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
475 17/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ dienmayath
476 16/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
477 15/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
478 14/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
479 13/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ thienminhphu
480 12/11/2013 1 ngày 16.700.000 ₫ Giảm 2.300.000 VNĐ dienmayhoanghai
481 11/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
482 10/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
483 09/11/2013 1 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
484 08/11/2013 46 ngày 19.000.000 ₫ Giá không đổi dienmayath
485 23/09/2013 43 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ thienminhphu
486 11/08/2013 1 ngày 19.900.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
487 10/08/2013 6 ngày 19.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ dienmayanhngan
488 04/08/2013 6 ngày 19.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ dienmayath
489 29/07/2013 3 ngày 19.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
490 26/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thienminhphu
491 25/07/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
492 23/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
493 22/07/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
494 20/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
495 19/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
496 18/07/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
497 17/07/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
498 14/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dienmaytrangia
499 13/07/2013 11 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
500 02/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
501 01/07/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
502 30/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
503 29/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienlanhngohoang
504 28/06/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
505 26/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
506 25/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
507 24/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dienmayanhngan
508 23/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
509 22/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
510 21/06/2013 2 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
511 19/06/2013 8 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
512 11/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
513 10/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
514 09/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienmaythienminhphuc
515 08/06/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dienmayhoanghai
516 07/06/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
517 05/06/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
518 02/06/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
519 01/06/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmayanhngan
520 31/05/2013 3 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
521 28/05/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ DienMayFimex
522 25/05/2013 1 ngày 19.500.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ hung_lcd_gv
523 24/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
524 23/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
525 22/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
526 21/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
527 19/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
528 18/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
529 17/05/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
530 16/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
531 15/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
532 14/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
533 13/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
534 12/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
535 11/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
536 10/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
537 09/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
538 08/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
539 07/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
540 06/05/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
541 05/05/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
542 04/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
543 02/05/2013 2 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
544 30/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi dienmaythienminhphuc
545 29/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
546 28/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
547 27/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
548 26/04/2013 1 ngày 20.100.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
549 25/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
550 24/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
551 23/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
552 22/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
553 21/04/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ khanganphat
554 20/04/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
555 17/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
556 16/04/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
557 12/04/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
558 11/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
559 10/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
560 09/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
561 08/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
562 07/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
563 06/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
564 05/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
565 04/04/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
566 03/04/2013 3 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ DienMayFimex
567 31/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ dientuviethai
568 30/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thienminhphu
569 29/03/2013 4 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
570 25/03/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
571 23/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
572 22/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
573 21/03/2013 3 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
574 18/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hung_lcd_gv
575 17/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
576 16/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
577 15/03/2013 1 ngày 20.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thienminhphu
578 14/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
579 13/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
580 12/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
581 11/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
582 10/03/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
583 09/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
584 08/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
585 07/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
586 06/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
587 05/03/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ DienMayFimex
588 04/03/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hung_lcd_gv
589 03/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
590 02/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
591 01/03/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
592 28/02/2013 1 ngày 20.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienmaytruongson
593 27/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
594 26/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
595 25/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
596 24/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
597 23/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khanganphat
598 22/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
599 21/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
600 20/02/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
601 19/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
602 18/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
603 17/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
604 16/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
605 15/02/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi thienminhphu
606 14/02/2013 2 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ thienminhphu
607 12/02/2013 5 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
608 07/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
609 06/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
610 05/02/2013 1 ngày 20.280.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ dienmayhoanghai
611 04/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
612 03/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
613 02/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
614 01/02/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
615 31/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
616 30/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
617 29/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
618 28/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
619 27/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
620 26/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
621 25/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
622 24/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
623 23/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
624 22/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hung_lcd_gv
625 21/01/2013 1 ngày 20.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thienminhphu
626 20/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
627 19/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ DienMayFimex
628 18/01/2013 1 ngày 20.290.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Ctyhungthinh
629 17/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
630 16/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
631 15/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
632 14/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
633 13/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
634 12/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
635 11/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
636 10/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
637 09/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
638 08/01/2013 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
639 07/01/2013 2 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
640 05/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
641 03/01/2013 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
642 02/01/2013 2 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
643 31/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
644 30/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
645 29/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
646 28/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dientuviethai
647 27/12/2012 3 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
648 24/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
649 23/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
650 22/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Giá không đổi hung_lcd_gv
651 21/12/2012 1 ngày 20.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ hung_lcd_gv
652 20/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
653 19/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
654 18/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giá không đổi dientuviethai
655 17/12/2012 1 ngày 20.000.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ dientuviethai
656 16/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
657 15/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
658 14/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
659 13/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
660 12/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
661 11/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
662 10/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
663 09/12/2012 4 ngày 20.350.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
664 05/12/2012 1 ngày 20.350.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
665 04/12/2012 4 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
666 30/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
667 29/11/2012 1 ngày 20.400.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ DienMayFimex
668 28/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
669 27/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
670 26/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
671 25/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
672 24/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
673 23/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
674 22/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
675 21/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
676 20/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
677 19/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
678 18/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ dienmayhoanghai
679 17/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
680 16/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Giá không đổi dienmaytruongson
681 15/11/2012 1 ngày 20.540.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ dienmaytruongson
682 14/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayhoanghai
683 13/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
684 12/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ DienMayFimex
685 11/11/2012 1 ngày 20.500.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienmayhoanghai
686 10/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
687 09/11/2012 1 ngày 20.550.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
688 08/11/2012 6 ngày 20.550.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ DienMayFimex
689 02/11/2012 1 ngày 20.600.000 ₫ Giảm 580.000 VNĐ DienMayFimex
690 01/11/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
691 31/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
692 30/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
693 29/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
694 28/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
695 27/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
696 26/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
697 25/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
698 24/10/2012 1 ngày 21.180.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ DienMayFimex
699 23/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
700 22/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
701 21/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
702 20/10/2012 1 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
703 19/10/2012 7 ngày 21.400.000 ₫ Giá không đổi DienMayFimex
704 12/10/2012 2 ngày 21.400.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ DienMayFimex
705 10/10/2012 6 ngày 22.500.000 ₫ Giá không đổi dienmayanhngan
706 04/10/2012 22.500.000 ₫ dienmayanhngan
Có tổng cộng 706 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba 46PX200 ( 46-Inch, 1080P, Full HD, LED TV) đã được hệ thống ghi lại.