Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bo mạch chủ GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bo mạch chủ GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/08/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
2 19/08/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
3 18/08/2016 16 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
4 02/08/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
5 01/08/2016 26 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
6 06/07/2016 21 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
7 15/06/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
8 14/06/2016 17 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
9 28/05/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
10 27/05/2016 17 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
11 10/05/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
12 09/05/2016 3 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
13 06/05/2016 13 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
14 23/04/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
15 22/04/2016 6 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ danko
16 16/04/2016 14 ngày 2.419.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ maytinhngocthuan
17 02/04/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
18 01/04/2016 21 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
19 11/03/2016 3 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ danko
20 08/03/2016 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
21 07/03/2016 6 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
22 01/03/2016 14 ngày 2.419.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ maytinhngocthuan
23 16/02/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
24 15/02/2016 28 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
25 18/01/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
26 17/01/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
27 16/01/2016 4 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ danko
28 12/01/2016 33 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
29 10/12/2015 12 ngày 2.419.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ maytinhngocthuan
30 28/11/2015 7 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ danko
31 21/11/2015 16 ngày 2.419.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ maytinhngocthuan
32 05/11/2015 10 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ danko
33 26/10/2015 27 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
34 29/09/2015 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
35 28/09/2015 42 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
36 17/08/2015 2 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
37 15/08/2015 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
38 14/08/2015 16 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
39 29/07/2015 2 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
40 27/07/2015 2 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
41 25/07/2015 30 ngày 2.419.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
42 25/06/2015 81 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
43 05/04/2015 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
44 04/04/2015 93 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
45 01/01/2015 15 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
46 17/12/2014 55 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
47 23/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
48 22/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
49 21/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
50 20/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
51 19/10/2014 24 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
52 25/09/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
53 24/09/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
54 23/09/2014 4 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
55 19/09/2014 12 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
56 07/09/2014 7 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
57 31/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
58 30/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
59 29/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
60 28/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
61 27/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
62 26/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
63 25/08/2014 4 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
64 21/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
65 20/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
66 19/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
67 18/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
68 17/08/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
69 15/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
70 14/08/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
71 11/08/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
72 10/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
73 09/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
74 08/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
75 07/08/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
76 05/08/2014 3 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
77 02/08/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
78 31/07/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
79 29/07/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
80 27/07/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
81 26/07/2014 9 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
82 17/07/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
83 16/07/2014 15 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
84 01/07/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
85 29/06/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
86 27/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
87 26/06/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
88 24/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
89 23/06/2014 3 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
90 20/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
91 19/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
92 18/06/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
93 17/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
94 16/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
95 15/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
96 14/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
97 13/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
98 12/06/2014 7 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
99 05/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
100 04/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
101 03/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
102 02/06/2014 5 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
103 28/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
104 27/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
105 26/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
106 25/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
107 24/05/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
108 23/05/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
109 21/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
110 20/05/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
111 18/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
112 17/05/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
113 16/05/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
114 15/05/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
115 13/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
116 12/05/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
117 09/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
118 08/05/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
119 06/05/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
120 05/05/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
121 03/05/2014 8 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
122 25/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
123 24/04/2014 8 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
124 16/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
125 15/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
126 14/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
127 13/04/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
128 10/04/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
129 08/04/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
130 07/04/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
131 05/04/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
132 04/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
133 03/04/2014 4 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
134 30/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
135 29/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
136 28/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
137 27/03/2014 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
138 26/03/2014 1 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
139 25/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
140 24/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
141 23/03/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
142 21/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
143 19/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
144 17/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
145 16/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
146 15/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
147 14/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
148 13/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
149 12/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
150 10/03/2014 3 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
151 07/03/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
152 05/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
153 04/03/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
154 01/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
155 28/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
156 27/02/2014 8 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
157 19/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
158 18/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
159 17/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
160 16/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
161 15/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
162 14/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
163 13/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
164 12/02/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
165 11/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
166 10/02/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
167 08/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
168 07/02/2014 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
169 04/02/2014 6 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
170 29/01/2014 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
171 21/01/2014 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
172 18/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
173 17/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
174 16/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
175 15/01/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
176 14/01/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
177 12/01/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
178 10/01/2014 4 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
179 06/01/2014 14 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
180 23/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
181 21/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
182 20/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
183 19/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
184 17/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
185 16/12/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
186 14/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
187 13/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
188 12/12/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
189 09/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
190 08/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
191 06/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
192 05/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
193 04/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
194 03/12/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
195 30/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
196 29/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
197 28/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
198 27/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
199 24/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
200 23/11/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
201 22/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
202 21/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
203 20/11/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
204 18/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
205 15/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
206 12/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
207 09/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
208 06/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
209 05/11/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
210 04/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
211 03/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
212 31/10/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
213 27/10/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
214 20/10/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
215 17/10/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
216 14/10/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
217 11/10/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
218 09/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
219 08/10/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
220 05/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
221 04/10/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
222 02/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
223 01/10/2013 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
224 30/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
225 28/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
226 26/09/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
227 24/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
228 23/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
229 22/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
230 21/09/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
231 19/09/2013 1 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
232 18/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
233 17/09/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
234 14/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
235 12/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
236 11/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
237 10/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
238 09/09/2013 3 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
239 06/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
240 05/09/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
241 01/09/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
242 30/08/2013 10 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
243 20/08/2013 3 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
244 17/08/2013 15 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
245 02/08/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
246 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
247 31/07/2013 12 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
248 19/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
249 18/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
250 17/07/2013 19 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ minhthanhlaptop
251 28/06/2013 6 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ vitinhnhatphong
252 22/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
253 21/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
254 20/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
255 19/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
256 18/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
257 17/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
258 16/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
259 15/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
260 14/06/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
261 11/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
262 10/06/2013 11 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
263 30/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
264 29/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
265 28/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
266 27/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
267 26/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
268 25/05/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
269 24/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
270 23/05/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
271 22/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
272 21/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
273 20/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
274 19/05/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
275 15/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
276 14/05/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
277 07/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
278 06/05/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
279 29/04/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
280 27/04/2013 12 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
281 15/04/2013 5 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
282 10/04/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
283 06/04/2013 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
284 29/03/2013 8 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
285 21/03/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
286 19/03/2013 14 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
287 05/03/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
288 04/03/2013 5 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
289 27/02/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
290 23/02/2013 5 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
291 18/02/2013 12 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
292 06/02/2013 3 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
293 03/02/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
294 01/02/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
295 31/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
296 30/01/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
297 26/01/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
298 23/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
299 22/01/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
300 18/01/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
301 16/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
302 15/01/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
303 13/01/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
304 09/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
305 08/01/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
306 07/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
307 06/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
308 05/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
309 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
310 03/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
311 02/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
312 01/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
313 31/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
314 30/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
315 29/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
316 28/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
317 27/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
318 26/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
319 25/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
320 24/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
321 23/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
322 22/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
323 21/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vftrader
324 20/12/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
325 18/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
326 17/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
327 16/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
328 15/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
329 14/12/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
330 12/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
331 11/12/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
332 09/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
333 08/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
334 07/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
335 06/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
336 05/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
337 04/12/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
338 30/11/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
339 26/11/2012 10 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
340 16/11/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
341 14/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
342 13/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
343 12/11/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
344 09/11/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
345 07/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
346 06/11/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
347 03/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
348 02/11/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
349 01/11/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
350 30/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
351 29/10/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
352 28/10/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
353 25/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
354 24/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
355 23/10/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
356 22/10/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
357 19/10/2012 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
358 11/10/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
359 07/10/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
360 03/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
361 02/10/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
362 28/09/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
363 25/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
364 24/09/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
365 22/09/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
366 20/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
367 18/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
368 17/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
369 16/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
370 14/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
371 13/09/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
372 11/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
373 10/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
374 08/09/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
375 07/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
376 06/09/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
377 05/09/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
378 01/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
379 30/08/2012 5 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
380 25/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
381 24/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
382 23/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
383 22/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 106.000 VNĐ minhthanhcomputer
384 21/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ minhthanhcomputer
385 20/08/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
386 17/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
387 16/08/2012 2 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
388 14/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
389 13/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
390 12/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
391 11/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
392 10/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
393 09/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
394 08/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
395 07/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
396 06/08/2012 2 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
397 04/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
398 03/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
399 02/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
400 01/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
401 31/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
402 30/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vftrader
403 29/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
404 28/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 229.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
405 27/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
406 26/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 224.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
407 25/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
408 24/07/2012 3 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
409 21/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
410 20/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ minhthanhcomputer
411 19/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
412 18/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Gialongdigital
413 17/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
414 16/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
415 15/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
416 14/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
417 13/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
418 12/07/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
419 10/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
420 09/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
421 08/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
422 07/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
423 06/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
424 05/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
425 04/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
426 03/07/2012 5 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
427 28/06/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
428 27/06/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 62.000 VNĐ vftrader
429 26/06/2012 1 ngày 2.392.000 ₫ Tăng 62.000 VNĐ Thienlong0204
430 25/06/2012 2.330.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 430 thay đổi giá của sản phẩm Bo mạch chủ GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) đã được hệ thống ghi lại.