Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bo mạch chủ GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bo mạch chủ GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/07/2016 21 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
2 15/06/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
3 14/06/2016 17 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
4 28/05/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
5 27/05/2016 17 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
6 10/05/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
7 09/05/2016 3 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
8 06/05/2016 13 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
9 23/04/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
10 22/04/2016 6 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ danko
11 16/04/2016 14 ngày 2.419.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ maytinhngocthuan
12 02/04/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
13 01/04/2016 21 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
14 11/03/2016 3 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ danko
15 08/03/2016 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
16 07/03/2016 6 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
17 01/03/2016 14 ngày 2.419.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ maytinhngocthuan
18 16/02/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
19 15/02/2016 28 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
20 18/01/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
21 17/01/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
22 16/01/2016 4 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ danko
23 12/01/2016 33 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
24 10/12/2015 12 ngày 2.419.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ maytinhngocthuan
25 28/11/2015 7 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ danko
26 21/11/2015 16 ngày 2.419.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ maytinhngocthuan
27 05/11/2015 10 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ danko
28 26/10/2015 27 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
29 29/09/2015 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
30 28/09/2015 42 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
31 17/08/2015 2 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
32 15/08/2015 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
33 14/08/2015 16 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
34 29/07/2015 2 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
35 27/07/2015 2 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
36 25/07/2015 30 ngày 2.419.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
37 25/06/2015 81 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
38 05/04/2015 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
39 04/04/2015 93 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
40 01/01/2015 15 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
41 17/12/2014 55 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
42 23/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
43 22/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
44 21/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
45 20/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
46 19/10/2014 24 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
47 25/09/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
48 24/09/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
49 23/09/2014 4 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
50 19/09/2014 12 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
51 07/09/2014 7 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
52 31/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
53 30/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
54 29/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
55 28/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
56 27/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
57 26/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
58 25/08/2014 4 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
59 21/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
60 20/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
61 19/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
62 18/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
63 17/08/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
64 15/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
65 14/08/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
66 11/08/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
67 10/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
68 09/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
69 08/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
70 07/08/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
71 05/08/2014 3 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
72 02/08/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
73 31/07/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
74 29/07/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
75 27/07/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
76 26/07/2014 9 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
77 17/07/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
78 16/07/2014 15 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
79 01/07/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
80 29/06/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
81 27/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
82 26/06/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
83 24/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
84 23/06/2014 3 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
85 20/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
86 19/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
87 18/06/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
88 17/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
89 16/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
90 15/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
91 14/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
92 13/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
93 12/06/2014 7 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
94 05/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
95 04/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
96 03/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
97 02/06/2014 5 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
98 28/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
99 27/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
100 26/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
101 25/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
102 24/05/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
103 23/05/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
104 21/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
105 20/05/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
106 18/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
107 17/05/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
108 16/05/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
109 15/05/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
110 13/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
111 12/05/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
112 09/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
113 08/05/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
114 06/05/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
115 05/05/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
116 03/05/2014 8 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
117 25/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
118 24/04/2014 8 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
119 16/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
120 15/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
121 14/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
122 13/04/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
123 10/04/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
124 08/04/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
125 07/04/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
126 05/04/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
127 04/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
128 03/04/2014 4 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
129 30/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
130 29/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
131 28/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
132 27/03/2014 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
133 26/03/2014 1 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
134 25/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
135 24/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
136 23/03/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
137 21/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
138 19/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
139 17/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
140 16/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
141 15/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
142 14/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
143 13/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
144 12/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
145 10/03/2014 3 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
146 07/03/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
147 05/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
148 04/03/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
149 01/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
150 28/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
151 27/02/2014 8 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
152 19/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
153 18/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
154 17/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
155 16/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
156 15/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
157 14/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
158 13/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
159 12/02/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
160 11/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
161 10/02/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
162 08/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
163 07/02/2014 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
164 04/02/2014 6 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
165 29/01/2014 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
166 21/01/2014 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
167 18/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
168 17/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
169 16/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
170 15/01/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
171 14/01/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
172 12/01/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
173 10/01/2014 4 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
174 06/01/2014 14 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
175 23/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
176 21/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
177 20/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
178 19/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
179 17/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
180 16/12/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
181 14/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
182 13/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
183 12/12/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
184 09/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
185 08/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
186 06/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
187 05/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
188 04/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
189 03/12/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
190 30/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
191 29/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
192 28/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
193 27/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
194 24/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
195 23/11/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
196 22/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
197 21/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
198 20/11/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
199 18/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
200 15/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
201 12/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
202 09/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
203 06/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
204 05/11/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
205 04/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
206 03/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
207 31/10/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
208 27/10/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
209 20/10/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
210 17/10/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
211 14/10/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
212 11/10/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
213 09/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
214 08/10/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
215 05/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
216 04/10/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
217 02/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
218 01/10/2013 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
219 30/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
220 28/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
221 26/09/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
222 24/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
223 23/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
224 22/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
225 21/09/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
226 19/09/2013 1 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
227 18/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
228 17/09/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
229 14/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
230 12/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
231 11/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
232 10/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
233 09/09/2013 3 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
234 06/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
235 05/09/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
236 01/09/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
237 30/08/2013 10 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
238 20/08/2013 3 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
239 17/08/2013 15 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
240 02/08/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
241 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
242 31/07/2013 12 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
243 19/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
244 18/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
245 17/07/2013 19 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ minhthanhlaptop
246 28/06/2013 6 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ vitinhnhatphong
247 22/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
248 21/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
249 20/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
250 19/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
251 18/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
252 17/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
253 16/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
254 15/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
255 14/06/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
256 11/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
257 10/06/2013 11 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
258 30/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
259 29/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
260 28/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
261 27/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
262 26/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
263 25/05/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
264 24/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
265 23/05/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
266 22/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
267 21/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
268 20/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
269 19/05/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
270 15/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
271 14/05/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
272 07/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
273 06/05/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
274 29/04/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
275 27/04/2013 12 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
276 15/04/2013 5 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
277 10/04/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
278 06/04/2013 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
279 29/03/2013 8 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
280 21/03/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
281 19/03/2013 14 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
282 05/03/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
283 04/03/2013 5 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
284 27/02/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
285 23/02/2013 5 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
286 18/02/2013 12 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
287 06/02/2013 3 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
288 03/02/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
289 01/02/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
290 31/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
291 30/01/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
292 26/01/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
293 23/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
294 22/01/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
295 18/01/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
296 16/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
297 15/01/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
298 13/01/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
299 09/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
300 08/01/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
301 07/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
302 06/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
303 05/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
304 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
305 03/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
306 02/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
307 01/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
308 31/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
309 30/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
310 29/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
311 28/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
312 27/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
313 26/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
314 25/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
315 24/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
316 23/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
317 22/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
318 21/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vftrader
319 20/12/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
320 18/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
321 17/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
322 16/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
323 15/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
324 14/12/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
325 12/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
326 11/12/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
327 09/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
328 08/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
329 07/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
330 06/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
331 05/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
332 04/12/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
333 30/11/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
334 26/11/2012 10 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
335 16/11/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
336 14/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
337 13/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
338 12/11/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
339 09/11/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
340 07/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
341 06/11/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
342 03/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
343 02/11/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
344 01/11/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
345 30/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
346 29/10/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
347 28/10/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
348 25/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
349 24/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
350 23/10/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
351 22/10/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
352 19/10/2012 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
353 11/10/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
354 07/10/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
355 03/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
356 02/10/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
357 28/09/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
358 25/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
359 24/09/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
360 22/09/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
361 20/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
362 18/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
363 17/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
364 16/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
365 14/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
366 13/09/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
367 11/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
368 10/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
369 08/09/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
370 07/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
371 06/09/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
372 05/09/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
373 01/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
374 30/08/2012 5 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
375 25/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
376 24/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
377 23/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
378 22/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 106.000 VNĐ minhthanhcomputer
379 21/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ minhthanhcomputer
380 20/08/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
381 17/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
382 16/08/2012 2 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
383 14/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
384 13/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
385 12/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
386 11/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
387 10/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
388 09/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
389 08/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
390 07/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
391 06/08/2012 2 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
392 04/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
393 03/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
394 02/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
395 01/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
396 31/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
397 30/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vftrader
398 29/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
399 28/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 229.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
400 27/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
401 26/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 224.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
402 25/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
403 24/07/2012 3 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
404 21/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
405 20/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ minhthanhcomputer
406 19/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
407 18/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Gialongdigital
408 17/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
409 16/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
410 15/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
411 14/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
412 13/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
413 12/07/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
414 10/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
415 09/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
416 08/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
417 07/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
418 06/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
419 05/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
420 04/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
421 03/07/2012 5 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
422 28/06/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
423 27/06/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 62.000 VNĐ vftrader
424 26/06/2012 1 ngày 2.392.000 ₫ Tăng 62.000 VNĐ Thienlong0204
425 25/06/2012 2.330.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 425 thay đổi giá của sản phẩm Bo mạch chủ GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) đã được hệ thống ghi lại.