Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Bo mạch chủ GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Bo mạch chủ GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/09/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
2 13/09/2016 24 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
3 20/08/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
4 19/08/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
5 18/08/2016 16 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
6 02/08/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
7 01/08/2016 26 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
8 06/07/2016 21 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
9 15/06/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
10 14/06/2016 17 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
11 28/05/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
12 27/05/2016 17 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
13 10/05/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
14 09/05/2016 3 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
15 06/05/2016 13 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
16 23/04/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
17 22/04/2016 6 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ danko
18 16/04/2016 14 ngày 2.419.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ maytinhngocthuan
19 02/04/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
20 01/04/2016 21 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
21 11/03/2016 3 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ danko
22 08/03/2016 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
23 07/03/2016 6 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
24 01/03/2016 14 ngày 2.419.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ maytinhngocthuan
25 16/02/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
26 15/02/2016 28 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
27 18/01/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
28 17/01/2016 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
29 16/01/2016 4 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ danko
30 12/01/2016 33 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
31 10/12/2015 12 ngày 2.419.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ maytinhngocthuan
32 28/11/2015 7 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ danko
33 21/11/2015 16 ngày 2.419.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ maytinhngocthuan
34 05/11/2015 10 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ danko
35 26/10/2015 27 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
36 29/09/2015 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
37 28/09/2015 42 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
38 17/08/2015 2 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
39 15/08/2015 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
40 14/08/2015 16 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi maytinhngocthuan
41 29/07/2015 2 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
42 27/07/2015 2 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
43 25/07/2015 30 ngày 2.419.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
44 25/06/2015 81 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
45 05/04/2015 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
46 04/04/2015 93 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
47 01/01/2015 15 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
48 17/12/2014 55 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
49 23/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
50 22/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
51 21/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
52 20/10/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
53 19/10/2014 24 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
54 25/09/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
55 24/09/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
56 23/09/2014 4 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
57 19/09/2014 12 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
58 07/09/2014 7 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
59 31/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
60 30/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
61 29/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
62 28/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
63 27/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
64 26/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
65 25/08/2014 4 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
66 21/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
67 20/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
68 19/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
69 18/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
70 17/08/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
71 15/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
72 14/08/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
73 11/08/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
74 10/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
75 09/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
76 08/08/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
77 07/08/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
78 05/08/2014 3 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
79 02/08/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
80 31/07/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
81 29/07/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
82 27/07/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
83 26/07/2014 9 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
84 17/07/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
85 16/07/2014 15 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
86 01/07/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
87 29/06/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
88 27/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
89 26/06/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
90 24/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
91 23/06/2014 3 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
92 20/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
93 19/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
94 18/06/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
95 17/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
96 16/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
97 15/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
98 14/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
99 13/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
100 12/06/2014 7 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
101 05/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
102 04/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
103 03/06/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
104 02/06/2014 5 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
105 28/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
106 27/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
107 26/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
108 25/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
109 24/05/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
110 23/05/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
111 21/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
112 20/05/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
113 18/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
114 17/05/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
115 16/05/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
116 15/05/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
117 13/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
118 12/05/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
119 09/05/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
120 08/05/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
121 06/05/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
122 05/05/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
123 03/05/2014 8 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
124 25/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
125 24/04/2014 8 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
126 16/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
127 15/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
128 14/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
129 13/04/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tugia
130 10/04/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
131 08/04/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
132 07/04/2014 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
133 05/04/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
134 04/04/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
135 03/04/2014 4 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
136 30/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
137 29/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
138 28/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
139 27/03/2014 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
140 26/03/2014 1 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ danko
141 25/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
142 24/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
143 23/03/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
144 21/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
145 19/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
146 17/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
147 16/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
148 15/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
149 14/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
150 13/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
151 12/03/2014 2 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
152 10/03/2014 3 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
153 07/03/2014 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
154 05/03/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
155 04/03/2014 3 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
156 01/03/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
157 28/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
158 27/02/2014 8 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
159 19/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
160 18/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giá không đổi tugia
161 17/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
162 16/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
163 15/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 242.000 VNĐ vftrader
164 14/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 242.000 VNĐ tugia
165 13/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
166 12/02/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ minhthanhlaptop
167 11/02/2014 1 ngày 2.088.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ tugia
168 10/02/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
169 08/02/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
170 07/02/2014 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
171 04/02/2014 6 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
172 29/01/2014 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
173 21/01/2014 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
174 18/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
175 17/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
176 16/01/2014 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
177 15/01/2014 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
178 14/01/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
179 12/01/2014 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
180 10/01/2014 4 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
181 06/01/2014 14 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
182 23/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
183 21/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
184 20/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
185 19/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
186 17/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
187 16/12/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
188 14/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
189 13/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
190 12/12/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
191 09/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
192 08/12/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
193 06/12/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
194 05/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
195 04/12/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
196 03/12/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
197 30/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
198 29/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
199 28/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
200 27/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
201 24/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
202 23/11/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
203 22/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
204 21/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
205 20/11/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
206 18/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
207 15/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
208 12/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
209 09/11/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
210 06/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
211 05/11/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
212 04/11/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
213 03/11/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
214 31/10/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
215 27/10/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
216 20/10/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
217 17/10/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
218 14/10/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
219 11/10/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
220 09/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
221 08/10/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
222 05/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
223 04/10/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
224 02/10/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
225 01/10/2013 1 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
226 30/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
227 28/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
228 26/09/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
229 24/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
230 23/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
231 22/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
232 21/09/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
233 19/09/2013 1 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
234 18/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
235 17/09/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ minhthanhlaptop
236 14/09/2013 2 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ danko
237 12/09/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
238 11/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
239 10/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
240 09/09/2013 3 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
241 06/09/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
242 05/09/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
243 01/09/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
244 30/08/2013 10 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 218.000 VNĐ vftrader
245 20/08/2013 3 ngày 2.548.000 ₫ Giá không đổi danko
246 17/08/2013 15 ngày 2.548.000 ₫ Tăng 218.000 VNĐ danko
247 02/08/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
248 01/08/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
249 31/07/2013 12 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
250 19/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi vitinhnhatphong
251 18/07/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
252 17/07/2013 19 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 601.000 VNĐ minhthanhlaptop
253 28/06/2013 6 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ vitinhnhatphong
254 22/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ vftrader
255 21/06/2013 1 ngày 2.690.000 ₫ Tăng 601.000 VNĐ vitinhnhatphong
256 20/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
257 19/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
258 18/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
259 17/06/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
260 16/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
261 15/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
262 14/06/2013 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
263 11/06/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
264 10/06/2013 11 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
265 30/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
266 29/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
267 28/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
268 27/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
269 26/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
270 25/05/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
271 24/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
272 23/05/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
273 22/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
274 21/05/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
275 20/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
276 19/05/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
277 15/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
278 14/05/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
279 07/05/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
280 06/05/2013 7 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
281 29/04/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
282 27/04/2013 12 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
283 15/04/2013 5 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
284 10/04/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
285 06/04/2013 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
286 29/03/2013 8 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
287 21/03/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
288 19/03/2013 14 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
289 05/03/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
290 04/03/2013 5 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
291 27/02/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhlaptop
292 23/02/2013 5 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
293 18/02/2013 12 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhlaptop
294 06/02/2013 3 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
295 03/02/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
296 01/02/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
297 31/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
298 30/01/2013 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
299 26/01/2013 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
300 23/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
301 22/01/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
302 18/01/2013 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
303 16/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
304 15/01/2013 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
305 13/01/2013 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
306 09/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
307 08/01/2013 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
308 07/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
309 06/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
310 05/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
311 04/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
312 03/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
313 02/01/2013 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
314 01/01/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi danko
315 31/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
316 30/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
317 29/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 511.000 VNĐ minhthanhcomputer
318 28/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 511.000 VNĐ danko
319 27/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
320 26/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
321 25/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
322 24/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ vftrader
323 23/12/2012 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ danko
324 22/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
325 21/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vftrader
326 20/12/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
327 18/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
328 17/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
329 16/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
330 15/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
331 14/12/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
332 12/12/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
333 11/12/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
334 09/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
335 08/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
336 07/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
337 06/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
338 05/12/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
339 04/12/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
340 30/11/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
341 26/11/2012 10 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
342 16/11/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
343 14/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
344 13/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
345 12/11/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
346 09/11/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
347 07/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
348 06/11/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
349 03/11/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
350 02/11/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
351 01/11/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
352 30/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
353 29/10/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
354 28/10/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
355 25/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
356 24/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
357 23/10/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
358 22/10/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
359 19/10/2012 8 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
360 11/10/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
361 07/10/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
362 03/10/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
363 02/10/2012 4 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
364 28/09/2012 3 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
365 25/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
366 24/09/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
367 22/09/2012 2 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
368 20/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ minhthanhcomputer
369 18/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Giá không đổi vitinhnguyennhu
370 17/09/2012 1 ngày 2.410.000 ₫ Tăng 321.000 VNĐ vitinhnguyennhu
371 16/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
372 14/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
373 13/09/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
374 11/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
375 10/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
376 08/09/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ minhthanhcomputer
377 07/09/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ vftrader
378 06/09/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
379 05/09/2012 4 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
380 01/09/2012 2 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
381 30/08/2012 5 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
382 25/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
383 24/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
384 23/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
385 22/08/2012 1 ngày 2.089.000 ₫ Giảm 106.000 VNĐ minhthanhcomputer
386 21/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 135.000 VNĐ minhthanhcomputer
387 20/08/2012 3 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
388 17/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
389 16/08/2012 2 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
390 14/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
391 13/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
392 12/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
393 11/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
394 10/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
395 09/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 135.000 VNĐ vftrader
396 08/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
397 07/08/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
398 06/08/2012 2 ngày 2.195.000 ₫ Giảm 224.000 VNĐ minhthanhcomputer
399 04/08/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
400 03/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
401 02/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
402 01/08/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
403 31/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
404 30/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vftrader
405 29/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
406 28/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 229.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
407 27/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 229.000 VNĐ Gialongdigital
408 26/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 224.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
409 25/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
410 24/07/2012 3 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
411 21/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
412 20/07/2012 1 ngày 2.195.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ minhthanhcomputer
413 19/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi Gialongdigital
414 18/07/2012 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ Gialongdigital
415 17/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
416 16/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
417 15/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
418 14/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
419 13/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
420 12/07/2012 2 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
421 10/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
422 09/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
423 08/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giá không đổi vftrader
424 07/07/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 89.000 VNĐ vftrader
425 06/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
426 05/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
427 04/07/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
428 03/07/2012 5 ngày 2.419.000 ₫ Giá không đổi COMPUTERNGOCTHUAN
429 28/06/2012 1 ngày 2.419.000 ₫ Tăng 89.000 VNĐ COMPUTERNGOCTHUAN
430 27/06/2012 1 ngày 2.330.000 ₫ Giảm 62.000 VNĐ vftrader
431 26/06/2012 1 ngày 2.392.000 ₫ Tăng 62.000 VNĐ Thienlong0204
432 25/06/2012 2.330.000 ₫ vftrader
Có tổng cộng 432 thay đổi giá của sản phẩm Bo mạch chủ GIGABYTE GA-880GM-USB3 (rev. 1.0) đã được hệ thống ghi lại.