• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
2 26/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
3 25/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
4 24/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
5 23/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
6 22/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
7 21/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
8 20/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
9 19/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
10 18/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
11 17/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
12 16/08/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
13 15/08/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
14 14/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
15 13/08/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
16 12/08/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hungchaua
17 11/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
18 10/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
19 09/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
20 08/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
21 07/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
22 06/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
23 05/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
24 04/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
25 03/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
26 02/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
27 01/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
28 31/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
29 30/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
30 29/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
31 28/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
32 27/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
33 26/07/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
34 25/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
35 24/07/2014 2 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
36 22/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
37 21/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
38 20/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
39 19/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
40 18/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
41 17/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
42 16/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
43 15/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
44 14/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
45 13/07/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
46 12/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
47 11/07/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
48 10/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
49 09/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
50 08/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
51 07/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
52 06/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
53 05/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
54 04/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
55 03/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
56 02/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
57 01/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
58 30/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
59 29/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
60 28/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
61 27/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
62 26/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
63 25/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
64 24/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
65 23/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
66 22/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hungchungnghia
67 21/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ Ethangloimotor
68 20/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
69 19/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
70 18/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
71 17/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
72 16/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
73 15/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
74 14/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
75 13/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
76 12/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
77 11/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
78 10/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
79 09/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
80 08/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
81 07/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
82 06/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
83 05/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
84 04/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
85 03/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
86 02/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
87 01/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
88 31/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
89 30/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
90 29/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
91 28/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
92 27/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
93 26/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
94 25/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
95 24/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
96 23/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
97 22/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
98 21/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
99 20/05/2014 3 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
100 17/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
101 16/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
102 14/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
103 13/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
104 11/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
105 10/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
106 08/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
107 07/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
108 06/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
109 05/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
110 04/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
111 03/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
112 02/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
113 01/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
114 30/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
115 29/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
116 28/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
117 27/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
118 26/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
119 25/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
120 24/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
121 23/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
122 22/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
123 21/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
124 20/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
125 19/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
126 18/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
127 17/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
128 16/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
129 15/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
130 14/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
131 13/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
132 12/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
133 11/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
134 10/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
135 09/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
136 08/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
137 07/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
138 06/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
139 05/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
140 04/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
141 03/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
142 02/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
143 01/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
144 31/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
145 30/03/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
146 29/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
147 28/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
148 27/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
149 26/03/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
150 25/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
151 24/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
152 23/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
153 22/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
154 21/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
155 20/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
156 19/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
157 18/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
158 17/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
159 16/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
160 15/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
161 14/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
162 13/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
163 12/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
164 11/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
165 10/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
166 09/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
167 08/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
168 07/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
169 06/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 1.499.974 VNĐ yamaha3shoangviet
170 05/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
171 04/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
172 03/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
173 02/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
174 01/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
175 28/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
176 27/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
177 26/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
178 25/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
179 24/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
180 23/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
181 22/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
182 21/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
183 20/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
184 19/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
185 18/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
186 17/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
187 16/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
188 15/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
189 14/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
190 13/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
191 12/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
192 11/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
193 10/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
194 09/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
195 08/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi tuanthanhdat2010
196 07/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
197 06/02/2014 2 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
198 04/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
199 03/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 999.974 VNĐ xemaycuonghien
200 02/02/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tienthanghonda
201 01/02/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
202 31/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
203 30/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
204 29/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
205 28/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
206 27/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
207 26/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
208 25/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
209 24/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
210 23/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
211 22/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
212 21/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
213 20/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
214 19/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
215 18/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
216 17/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ hungchungnghia
217 16/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
218 15/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
219 14/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
220 13/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
221 12/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
222 11/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
223 10/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
224 09/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
225 08/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
226 07/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
227 06/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
228 05/01/2014 2 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
229 03/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ Ethangloimotor
230 02/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
231 01/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
232 31/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
233 30/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
234 29/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
235 28/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
236 27/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
237 26/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
238 25/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
239 24/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
240 23/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
241 22/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
242 21/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
243 20/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
244 19/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
245 18/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
246 17/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
247 16/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
248 15/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
249 14/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
250 13/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
251 12/12/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
252 11/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
253 10/12/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
254 09/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
255 08/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
256 07/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
257 06/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
258 05/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hungchungnghia
259 04/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
260 03/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
261 02/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
262 01/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
263 30/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
264 29/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
265 28/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
266 27/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
267 26/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
268 25/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
269 24/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
270 23/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
271 22/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
272 21/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
273 20/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
274 19/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
275 18/11/2013 10 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
276 08/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ Ethangloimotor
277 07/11/2013 4 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
278 03/11/2013 4 ngày 36.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
279 30/10/2013 5 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
280 25/10/2013 5 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
281 20/10/2013 3 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
282 17/10/2013 2 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
283 15/10/2013 3 ngày 36.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
284 12/10/2013 7 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
285 05/10/2013 3 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
286 02/10/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
287 01/10/2013 20 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
288 11/09/2013 14 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
289 28/08/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hungchungnghia
290 27/08/2013 2 ngày 36.800.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
291 25/08/2013 2 ngày 36.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hungchungnghia
292 23/08/2013 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemaylehang
293 22/08/2013 14 ngày 37.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
294 08/08/2013 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ yamaha3shoangviet
295 06/08/2013 19 ngày 37.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ xemayhoangcau
296 18/07/2013 4 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ yamaha3shoangviet
297 14/07/2013 16 ngày 37.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ xemayhoangcau
298 28/06/2013 9 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ xemaylehang
299 19/06/2013 1 ngày 37.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
300 18/06/2013 1 ngày 37.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
301 17/06/2013 15 ngày 38.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
302 02/06/2013 15 ngày 37.900.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
303 18/05/2013 4 ngày 37.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
304 14/05/2013 3 ngày 38.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
305 11/05/2013 15 ngày 38.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Headdoanhthu
306 26/04/2013 6 ngày 38.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
307 20/04/2013 14 ngày 38.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
308 06/04/2013 4 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
309 02/04/2013 2 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
310 31/03/2013 5 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
311 26/03/2013 2 ngày 38.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Ethangloimotor
312 24/03/2013 2 ngày 38.700.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
313 22/03/2013 5 ngày 37.700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ xemayhoangcau
314 17/03/2013 1 ngày 38.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ xemaylehang
315 16/03/2013 8 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
316 08/03/2013 1 ngày 37.990.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
317 07/03/2013 3 ngày 37.990.000 VNĐ Giảm 1.810.000 VNĐ xemayhoangcau
318 04/03/2013 1 ngày 39.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemaylehang
319 03/03/2013 1 ngày 39.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
320 02/03/2013 3 ngày 40.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
321 27/02/2013 2 ngày 40.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
322 25/02/2013 1 ngày 41.500.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
323 24/02/2013 7 ngày 41.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ HondaVAC
324 17/02/2013 1 ngày 42.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
325 16/02/2013 1 ngày 43.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
326 15/02/2013 2 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
327 13/02/2013 12 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
328 01/02/2013 6 ngày 42.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
329 26/01/2013 2 ngày 43.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
330 24/01/2013 12 ngày 43.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
331 12/01/2013 6 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
332 06/01/2013 42.000.000 VNĐ HondaVAC
Có tổng cộng 332 thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) trong mục Xe máy