• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 11/07/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
2 10/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
3 09/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
4 08/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
5 07/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
6 06/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
7 05/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
8 04/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
9 03/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
10 02/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
11 01/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
12 30/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
13 29/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
14 28/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
15 27/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
16 26/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
17 25/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
18 24/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
19 23/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
20 22/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hungchungnghia
21 21/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ Ethangloimotor
22 20/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
23 19/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
24 18/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
25 17/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
26 16/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
27 15/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
28 14/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
29 13/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
30 12/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
31 11/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
32 10/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
33 09/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
34 08/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
35 07/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
36 06/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
37 05/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
38 04/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
39 03/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
40 02/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
41 01/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
42 31/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
43 30/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
44 29/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
45 28/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
46 27/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
47 26/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
48 25/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
49 24/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
50 23/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
51 22/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
52 21/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
53 20/05/2014 3 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
54 17/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
55 16/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
56 14/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
57 13/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
58 11/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
59 10/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
60 08/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
61 07/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
62 06/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
63 05/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
64 04/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
65 03/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
66 02/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
67 01/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
68 30/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
69 29/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
70 28/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
71 27/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
72 26/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
73 25/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
74 24/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
75 23/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
76 22/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
77 21/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
78 20/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
79 19/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
80 18/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
81 17/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
82 16/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
83 15/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
84 14/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
85 13/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
86 12/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
87 11/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
88 10/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
89 09/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
90 08/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
91 07/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
92 06/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
93 05/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
94 04/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
95 03/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
96 02/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
97 01/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
98 31/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
99 30/03/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
100 29/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
101 28/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
102 27/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
103 26/03/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
104 25/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
105 24/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
106 23/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
107 22/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
108 21/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
109 20/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
110 19/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
111 18/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
112 17/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
113 16/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
114 15/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
115 14/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
116 13/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
117 12/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
118 11/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
119 10/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
120 09/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
121 08/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
122 07/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
123 06/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 1.499.974 VNĐ yamaha3shoangviet
124 05/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
125 04/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
126 03/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
127 02/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
128 01/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
129 28/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
130 27/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
131 26/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
132 25/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
133 24/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
134 23/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
135 22/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
136 21/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
137 20/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
138 19/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
139 18/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
140 17/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
141 16/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
142 15/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
143 14/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
144 13/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
145 12/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
146 11/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
147 10/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
148 09/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
149 08/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi tuanthanhdat2010
150 07/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
151 06/02/2014 2 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
152 04/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
153 03/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 999.974 VNĐ xemaycuonghien
154 02/02/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tienthanghonda
155 01/02/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
156 31/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
157 30/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
158 29/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
159 28/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
160 27/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
161 26/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
162 25/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
163 24/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
164 23/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
165 22/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
166 21/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
167 20/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
168 19/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
169 18/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
170 17/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ hungchungnghia
171 16/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
172 15/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
173 14/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
174 13/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
175 12/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
176 11/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
177 10/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
178 09/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
179 08/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
180 07/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
181 06/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
182 05/01/2014 2 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
183 03/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ Ethangloimotor
184 02/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
185 01/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
186 31/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
187 30/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
188 29/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
189 28/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
190 27/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
191 26/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
192 25/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
193 24/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
194 23/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
195 22/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
196 21/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
197 20/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
198 19/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
199 18/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
200 17/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
201 16/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
202 15/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
203 14/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
204 13/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
205 12/12/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
206 11/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
207 10/12/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
208 09/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
209 08/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
210 07/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
211 06/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
212 05/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hungchungnghia
213 04/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
214 03/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
215 02/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
216 01/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
217 30/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
218 29/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
219 28/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
220 27/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
221 26/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
222 25/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
223 24/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
224 23/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
225 22/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
226 21/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
227 20/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
228 19/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
229 18/11/2013 10 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
230 08/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ Ethangloimotor
231 07/11/2013 4 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
232 03/11/2013 4 ngày 36.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
233 30/10/2013 5 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
234 25/10/2013 5 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
235 20/10/2013 3 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
236 17/10/2013 2 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
237 15/10/2013 3 ngày 36.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
238 12/10/2013 7 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
239 05/10/2013 3 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
240 02/10/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
241 01/10/2013 20 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
242 11/09/2013 14 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
243 28/08/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hungchungnghia
244 27/08/2013 2 ngày 36.800.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
245 25/08/2013 2 ngày 36.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hungchungnghia
246 23/08/2013 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemaylehang
247 22/08/2013 14 ngày 37.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
248 08/08/2013 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ yamaha3shoangviet
249 06/08/2013 19 ngày 37.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ xemayhoangcau
250 18/07/2013 4 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ yamaha3shoangviet
251 14/07/2013 16 ngày 37.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ xemayhoangcau
252 28/06/2013 9 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ xemaylehang
253 19/06/2013 1 ngày 37.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
254 18/06/2013 1 ngày 37.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
255 17/06/2013 15 ngày 38.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
256 02/06/2013 15 ngày 37.900.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
257 18/05/2013 4 ngày 37.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
258 14/05/2013 3 ngày 38.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
259 11/05/2013 15 ngày 38.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Headdoanhthu
260 26/04/2013 6 ngày 38.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
261 20/04/2013 14 ngày 38.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
262 06/04/2013 4 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
263 02/04/2013 2 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
264 31/03/2013 5 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
265 26/03/2013 2 ngày 38.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Ethangloimotor
266 24/03/2013 2 ngày 38.700.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
267 22/03/2013 5 ngày 37.700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ xemayhoangcau
268 17/03/2013 1 ngày 38.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ xemaylehang
269 16/03/2013 8 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
270 08/03/2013 1 ngày 37.990.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
271 07/03/2013 3 ngày 37.990.000 VNĐ Giảm 1.810.000 VNĐ xemayhoangcau
272 04/03/2013 1 ngày 39.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemaylehang
273 03/03/2013 1 ngày 39.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
274 02/03/2013 3 ngày 40.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
275 27/02/2013 2 ngày 40.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
276 25/02/2013 1 ngày 41.500.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
277 24/02/2013 7 ngày 41.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ HondaVAC
278 17/02/2013 1 ngày 42.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
279 16/02/2013 1 ngày 43.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
280 15/02/2013 2 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
281 13/02/2013 12 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
282 01/02/2013 6 ngày 42.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
283 26/01/2013 2 ngày 43.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
284 24/01/2013 12 ngày 43.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
285 12/01/2013 6 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
286 06/01/2013 42.000.000 VNĐ HondaVAC
Có tổng cộng 286 thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) trong mục Xe máy