• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
2 21/10/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
3 20/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
4 19/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
5 18/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
6 17/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
7 16/10/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
8 15/10/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
9 14/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
10 13/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
11 12/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
12 11/10/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
13 10/10/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
14 09/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
15 08/10/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
16 07/10/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
17 06/10/2014 2 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
18 04/10/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
19 03/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
20 02/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
21 01/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
22 30/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
23 29/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
24 28/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
25 27/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
26 26/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
27 25/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
28 24/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
29 23/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
30 22/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
31 21/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
32 20/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
33 19/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
34 18/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
35 17/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
36 16/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
37 15/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
38 14/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
39 13/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
40 12/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
41 11/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
42 10/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
43 09/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
44 08/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ yamaha3shoangviet
45 07/09/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hungchaua
46 06/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
47 05/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
48 04/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
49 03/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
50 02/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
51 01/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
52 31/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
53 30/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
54 29/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
55 28/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
56 27/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
57 26/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
58 25/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
59 24/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
60 23/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
61 22/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
62 21/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
63 20/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
64 19/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
65 18/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
66 17/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
67 16/08/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
68 15/08/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
69 14/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
70 13/08/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
71 12/08/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hungchaua
72 11/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
73 10/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
74 09/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
75 08/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
76 07/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
77 06/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
78 05/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
79 04/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
80 03/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
81 02/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
82 01/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
83 31/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
84 30/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
85 29/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
86 28/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
87 27/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
88 26/07/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
89 25/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
90 24/07/2014 2 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
91 22/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
92 21/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
93 20/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
94 19/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
95 18/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
96 17/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
97 16/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
98 15/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
99 14/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
100 13/07/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
101 12/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
102 11/07/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
103 10/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
104 09/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
105 08/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
106 07/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
107 06/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
108 05/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
109 04/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
110 03/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
111 02/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
112 01/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
113 30/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
114 29/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
115 28/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
116 27/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
117 26/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
118 25/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
119 24/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
120 23/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
121 22/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hungchungnghia
122 21/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ Ethangloimotor
123 20/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
124 19/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
125 18/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
126 17/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
127 16/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
128 15/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
129 14/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
130 13/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
131 12/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
132 11/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
133 10/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
134 09/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
135 08/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
136 07/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
137 06/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
138 05/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
139 04/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
140 03/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
141 02/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
142 01/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
143 31/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
144 30/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
145 29/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
146 28/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
147 27/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
148 26/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
149 25/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
150 24/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
151 23/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
152 22/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
153 21/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
154 20/05/2014 3 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
155 17/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
156 16/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
157 14/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
158 13/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
159 11/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
160 10/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
161 08/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
162 07/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
163 06/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
164 05/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
165 04/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
166 03/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
167 02/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
168 01/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
169 30/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
170 29/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
171 28/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
172 27/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
173 26/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
174 25/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
175 24/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
176 23/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
177 22/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
178 21/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
179 20/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
180 19/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
181 18/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
182 17/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
183 16/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
184 15/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
185 14/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
186 13/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
187 12/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
188 11/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
189 10/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
190 09/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
191 08/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
192 07/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
193 06/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
194 05/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
195 04/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
196 03/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
197 02/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
198 01/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
199 31/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
200 30/03/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
201 29/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
202 28/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
203 27/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
204 26/03/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
205 25/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
206 24/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
207 23/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
208 22/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
209 21/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
210 20/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
211 19/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
212 18/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
213 17/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
214 16/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
215 15/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
216 14/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
217 13/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
218 12/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
219 11/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
220 10/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
221 09/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
222 08/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
223 07/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
224 06/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 1.499.974 VNĐ yamaha3shoangviet
225 05/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
226 04/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
227 03/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
228 02/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
229 01/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
230 28/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
231 27/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
232 26/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
233 25/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
234 24/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
235 23/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
236 22/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
237 21/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
238 20/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
239 19/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
240 18/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
241 17/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
242 16/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
243 15/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
244 14/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
245 13/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
246 12/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
247 11/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
248 10/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
249 09/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
250 08/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi tuanthanhdat2010
251 07/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
252 06/02/2014 2 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
253 04/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
254 03/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 999.974 VNĐ xemaycuonghien
255 02/02/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tienthanghonda
256 01/02/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
257 31/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
258 30/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
259 29/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
260 28/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
261 27/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
262 26/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
263 25/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
264 24/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
265 23/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
266 22/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
267 21/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
268 20/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
269 19/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
270 18/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
271 17/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ hungchungnghia
272 16/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
273 15/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
274 14/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
275 13/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
276 12/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
277 11/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
278 10/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
279 09/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
280 08/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
281 07/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
282 06/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
283 05/01/2014 2 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
284 03/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ Ethangloimotor
285 02/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
286 01/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
287 31/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
288 30/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
289 29/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
290 28/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
291 27/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
292 26/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
293 25/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
294 24/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
295 23/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
296 22/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
297 21/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
298 20/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
299 19/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
300 18/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
301 17/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
302 16/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
303 15/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
304 14/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
305 13/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
306 12/12/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
307 11/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
308 10/12/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
309 09/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
310 08/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
311 07/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
312 06/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
313 05/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hungchungnghia
314 04/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
315 03/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
316 02/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
317 01/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
318 30/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
319 29/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
320 28/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
321 27/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
322 26/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
323 25/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
324 24/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
325 23/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
326 22/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
327 21/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
328 20/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
329 19/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
330 18/11/2013 10 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
331 08/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ Ethangloimotor
332 07/11/2013 4 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
333 03/11/2013 4 ngày 36.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
334 30/10/2013 5 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
335 25/10/2013 5 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
336 20/10/2013 3 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
337 17/10/2013 2 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
338 15/10/2013 3 ngày 36.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
339 12/10/2013 7 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
340 05/10/2013 3 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
341 02/10/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
342 01/10/2013 20 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
343 11/09/2013 14 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
344 28/08/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hungchungnghia
345 27/08/2013 2 ngày 36.800.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
346 25/08/2013 2 ngày 36.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hungchungnghia
347 23/08/2013 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemaylehang
348 22/08/2013 14 ngày 37.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
349 08/08/2013 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ yamaha3shoangviet
350 06/08/2013 19 ngày 37.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ xemayhoangcau
351 18/07/2013 4 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ yamaha3shoangviet
352 14/07/2013 16 ngày 37.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ xemayhoangcau
353 28/06/2013 9 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ xemaylehang
354 19/06/2013 1 ngày 37.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
355 18/06/2013 1 ngày 37.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
356 17/06/2013 15 ngày 38.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
357 02/06/2013 15 ngày 37.900.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
358 18/05/2013 4 ngày 37.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
359 14/05/2013 3 ngày 38.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
360 11/05/2013 15 ngày 38.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Headdoanhthu
361 26/04/2013 6 ngày 38.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
362 20/04/2013 14 ngày 38.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
363 06/04/2013 4 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
364 02/04/2013 2 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
365 31/03/2013 5 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
366 26/03/2013 2 ngày 38.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Ethangloimotor
367 24/03/2013 2 ngày 38.700.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
368 22/03/2013 5 ngày 37.700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ xemayhoangcau
369 17/03/2013 1 ngày 38.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ xemaylehang
370 16/03/2013 8 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
371 08/03/2013 1 ngày 37.990.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
372 07/03/2013 3 ngày 37.990.000 VNĐ Giảm 1.810.000 VNĐ xemayhoangcau
373 04/03/2013 1 ngày 39.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemaylehang
374 03/03/2013 1 ngày 39.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
375 02/03/2013 3 ngày 40.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
376 27/02/2013 2 ngày 40.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
377 25/02/2013 1 ngày 41.500.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
378 24/02/2013 7 ngày 41.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ HondaVAC
379 17/02/2013 1 ngày 42.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
380 16/02/2013 1 ngày 43.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
381 15/02/2013 2 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
382 13/02/2013 12 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
383 01/02/2013 6 ngày 42.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
384 26/01/2013 2 ngày 43.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
385 24/01/2013 12 ngày 43.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
386 12/01/2013 6 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
387 06/01/2013 42.000.000 VNĐ HondaVAC
Có tổng cộng 387 thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) trong mục Xe máy