• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
2 28/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
3 27/01/2015 5 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
4 22/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaylehang
5 21/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
6 20/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
7 19/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
8 18/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaylehang
9 17/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
10 16/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
11 15/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
12 14/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
13 13/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
14 12/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
15 11/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
16 10/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
17 09/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
18 08/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
19 07/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
20 06/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
21 05/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
22 04/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
23 03/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
24 02/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
25 01/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
26 31/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
27 30/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
28 29/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
29 28/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
30 27/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
31 26/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
32 25/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
33 24/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
34 23/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
35 22/12/2014 3 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
36 19/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
37 18/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
38 17/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
39 16/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
40 15/12/2014 5 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
41 10/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
42 09/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
43 08/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
44 07/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
45 06/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
46 05/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
47 04/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
48 03/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
49 02/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
50 01/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
51 30/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
52 29/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
53 28/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
54 27/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
55 26/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
56 25/11/2014 3 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
57 22/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
58 21/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
59 20/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
60 19/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
61 18/11/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
62 17/11/2014 2 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
63 15/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
64 14/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
65 13/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
66 12/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
67 11/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
68 10/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
69 09/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
70 08/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
71 07/11/2014 2 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
72 05/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
73 04/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
74 03/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
75 02/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
76 01/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
77 31/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
78 30/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
79 29/10/2014 7 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
80 22/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
81 21/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
82 20/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
83 19/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
84 18/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
85 17/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
86 16/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
87 15/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
88 14/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
89 13/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
90 12/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
91 11/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
92 10/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
93 09/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
94 08/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
95 07/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
96 06/10/2014 2 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
97 04/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
98 03/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
99 02/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
100 01/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
101 30/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
102 29/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
103 28/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
104 27/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
105 26/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
106 25/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
107 24/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
108 23/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
109 22/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
110 21/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
111 20/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
112 19/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
113 18/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
114 17/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
115 16/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
116 15/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
117 14/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
118 13/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
119 12/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
120 11/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
121 10/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
122 09/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
123 08/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ yamaha3shoangviet
124 07/09/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hungchaua
125 06/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
126 05/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
127 04/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
128 03/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
129 02/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
130 01/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
131 31/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
132 30/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
133 29/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
134 28/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
135 27/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
136 26/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
137 25/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
138 24/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
139 23/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
140 22/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
141 21/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
142 20/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
143 19/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
144 18/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
145 17/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
146 16/08/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi hungchaua
147 15/08/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
148 14/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
149 13/08/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi hungchaua
150 12/08/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hungchaua
151 11/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
152 10/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
153 09/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
154 08/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
155 07/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
156 06/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
157 05/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
158 04/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
159 03/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
160 02/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
161 01/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
162 31/07/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
163 30/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
164 29/07/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
165 28/07/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
166 27/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
167 26/07/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
168 25/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
169 24/07/2014 2 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
170 22/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
171 21/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
172 20/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
173 19/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
174 18/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
175 17/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
176 16/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
177 15/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
178 14/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
179 13/07/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
180 12/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
181 11/07/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
182 10/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
183 09/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
184 08/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
185 07/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
186 06/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
187 05/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
188 04/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
189 03/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
190 02/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
191 01/07/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
192 30/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
193 29/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
194 28/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
195 27/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
196 26/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
197 25/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
198 24/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
199 23/06/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
200 22/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hungchungnghia
201 21/06/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ Ethangloimotor
202 20/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi hungchaua
203 19/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi hungchaua
204 18/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
205 17/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
206 16/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
207 15/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
208 14/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
209 13/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
210 12/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
211 11/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
212 10/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
213 09/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
214 08/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
215 07/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
216 06/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
217 05/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
218 04/06/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
219 03/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
220 02/06/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
221 01/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
222 31/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
223 30/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
224 29/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
225 28/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
226 27/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
227 26/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
228 25/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
229 24/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
230 23/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
231 22/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
232 21/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
233 20/05/2014 3 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
234 17/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
235 16/05/2014 2 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
236 14/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
237 13/05/2014 2 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
238 11/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
239 10/05/2014 2 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
240 08/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
241 07/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
242 06/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
243 05/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
244 04/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
245 03/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
246 02/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
247 01/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
248 30/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
249 29/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
250 28/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
251 27/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
252 26/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
253 25/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
254 24/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
255 23/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
256 22/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
257 21/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
258 20/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
259 19/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
260 18/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
261 17/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
262 16/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
263 15/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
264 14/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
265 13/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
266 12/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
267 11/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
268 10/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
269 09/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
270 08/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
271 07/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
272 06/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
273 05/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
274 04/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
275 03/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
276 02/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
277 01/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
278 31/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
279 30/03/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
280 29/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
281 28/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
282 27/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
283 26/03/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
284 25/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
285 24/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
286 23/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
287 22/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
288 21/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
289 20/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
290 19/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
291 18/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
292 17/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
293 16/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
294 15/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
295 14/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
296 13/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
297 12/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
298 11/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
299 10/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
300 09/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
301 08/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
302 07/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
303 06/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 1.499.974 VNĐ yamaha3shoangviet
304 05/03/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
305 04/03/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
306 03/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
307 02/03/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
308 01/03/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
309 28/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
310 27/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
311 26/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
312 25/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
313 24/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
314 23/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
315 22/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
316 21/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
317 20/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
318 19/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
319 18/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
320 17/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
321 16/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
322 15/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
323 14/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
324 13/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
325 12/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
326 11/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
327 10/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
328 09/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
329 08/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi tuanthanhdat2010
330 07/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
331 06/02/2014 2 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
332 04/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
333 03/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 999.974 VNĐ xemaycuonghien
334 02/02/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tienthanghonda
335 01/02/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
336 31/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
337 30/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
338 29/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
339 28/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
340 27/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
341 26/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
342 25/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
343 24/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
344 23/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
345 22/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
346 21/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
347 20/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
348 19/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
349 18/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
350 17/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ hungchungnghia
351 16/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
352 15/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
353 14/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
354 13/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
355 12/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
356 11/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
357 10/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
358 09/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
359 08/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
360 07/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
361 06/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
362 05/01/2014 2 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
363 03/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ Ethangloimotor
364 02/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
365 01/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
366 31/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
367 30/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
368 29/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
369 28/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
370 27/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
371 26/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
372 25/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
373 24/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
374 23/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
375 22/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
376 21/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
377 20/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
378 19/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
379 18/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
380 17/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
381 16/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
382 15/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
383 14/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
384 13/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
385 12/12/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
386 11/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
387 10/12/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
388 09/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
389 08/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
390 07/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
391 06/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
392 05/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hungchungnghia
393 04/12/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
394 03/12/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
395 02/12/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
396 01/12/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
397 30/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
398 29/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
399 28/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
400 27/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
401 26/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
402 25/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
403 24/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
404 23/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
405 22/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
406 21/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
407 20/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
408 19/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
409 18/11/2013 10 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
410 08/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ Ethangloimotor
411 07/11/2013 4 ngày 36.300.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
412 03/11/2013 4 ngày 36.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
413 30/10/2013 5 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
414 25/10/2013 5 ngày 36.300.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
415 20/10/2013 3 ngày 36.300.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
416 17/10/2013 2 ngày 36.300.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
417 15/10/2013 3 ngày 36.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
418 12/10/2013 7 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
419 05/10/2013 3 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
420 02/10/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
421 01/10/2013 20 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
422 11/09/2013 14 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
423 28/08/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hungchungnghia
424 27/08/2013 2 ngày 36.800.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
425 25/08/2013 2 ngày 36.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hungchungnghia
426 23/08/2013 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ xemaylehang
427 22/08/2013 14 ngày 37.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
428 08/08/2013 2 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ yamaha3shoangviet
429 06/08/2013 19 ngày 37.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ xemayhoangcau
430 18/07/2013 4 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ yamaha3shoangviet
431 14/07/2013 16 ngày 37.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ xemayhoangcau
432 28/06/2013 9 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ xemaylehang
433 19/06/2013 1 ngày 37.400.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
434 18/06/2013 1 ngày 37.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
435 17/06/2013 15 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
436 02/06/2013 15 ngày 37.900.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
437 18/05/2013 4 ngày 37.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
438 14/05/2013 3 ngày 38.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
439 11/05/2013 15 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Headdoanhthu
440 26/04/2013 6 ngày 38.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
441 20/04/2013 14 ngày 38.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
442 06/04/2013 4 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi hondavietchinh
443 02/04/2013 2 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi hondavietchinh
444 31/03/2013 5 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi hondavietchinh
445 26/03/2013 2 ngày 38.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Ethangloimotor
446 24/03/2013 2 ngày 38.700.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
447 22/03/2013 5 ngày 37.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ xemayhoangcau
448 17/03/2013 1 ngày 38.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ xemaylehang
449 16/03/2013 8 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
450 08/03/2013 1 ngày 37.990.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
451 07/03/2013 3 ngày 37.990.000 ₫ Giảm 1.810.000 VNĐ xemayhoangcau
452 04/03/2013 1 ngày 39.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xemaylehang
453 03/03/2013 1 ngày 39.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
454 02/03/2013 3 ngày 40.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
455 27/02/2013 2 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
456 25/02/2013 1 ngày 41.500.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
457 24/02/2013 7 ngày 41.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ HondaVAC
458 17/02/2013 1 ngày 42.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
459 16/02/2013 1 ngày 43.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
460 15/02/2013 2 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
461 13/02/2013 12 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
462 01/02/2013 6 ngày 42.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
463 26/01/2013 2 ngày 43.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
464 24/01/2013 12 ngày 43.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
465 12/01/2013 6 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
466 06/01/2013 42.000.000 ₫ HondaVAC
Có tổng cộng 466 thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) trong mục Xe máy