• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/03/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
2 30/03/2015 3 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
3 27/03/2015 21 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
4 06/03/2015 2 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
5 04/03/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
6 03/03/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
7 02/03/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
8 01/03/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
9 28/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
10 27/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
11 26/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
12 25/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
13 24/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
14 23/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
15 22/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
16 21/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
17 20/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
18 19/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
19 18/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
20 17/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
21 16/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
22 15/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
23 14/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
24 13/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
25 12/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
26 11/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
27 10/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
28 09/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
29 08/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
30 07/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
31 06/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
32 05/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
33 04/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
34 03/02/2015 4 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
35 30/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
36 29/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
37 28/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
38 27/01/2015 5 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
39 22/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaylehang
40 21/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
41 20/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
42 19/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
43 18/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaylehang
44 17/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
45 16/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
46 15/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
47 14/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
48 13/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
49 12/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
50 11/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
51 10/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
52 09/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
53 08/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
54 07/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
55 06/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
56 05/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
57 04/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
58 03/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
59 02/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
60 01/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
61 31/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
62 30/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
63 29/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
64 28/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
65 27/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
66 26/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
67 25/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
68 24/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
69 23/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
70 22/12/2014 3 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
71 19/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
72 18/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
73 17/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
74 16/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
75 15/12/2014 5 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
76 10/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
77 09/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
78 08/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
79 07/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
80 06/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
81 05/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
82 04/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
83 03/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
84 02/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
85 01/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
86 30/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
87 29/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
88 28/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
89 27/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
90 26/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
91 25/11/2014 3 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
92 22/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
93 21/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
94 20/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
95 19/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
96 18/11/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
97 17/11/2014 2 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
98 15/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
99 14/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
100 13/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
101 12/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
102 11/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
103 10/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
104 09/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
105 08/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
106 07/11/2014 2 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
107 05/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
108 04/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
109 03/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
110 02/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
111 01/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
112 31/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
113 30/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
114 29/10/2014 7 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
115 22/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
116 21/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
117 20/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
118 19/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
119 18/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
120 17/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
121 16/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
122 15/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
123 14/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
124 13/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
125 12/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
126 11/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
127 10/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
128 09/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
129 08/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
130 07/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
131 06/10/2014 2 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
132 04/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
133 03/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
134 02/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
135 01/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
136 30/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
137 29/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
138 28/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
139 27/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
140 26/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
141 25/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
142 24/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
143 23/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
144 22/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
145 21/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
146 20/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
147 19/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
148 18/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
149 17/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
150 16/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
151 15/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
152 14/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
153 13/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
154 12/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
155 11/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
156 10/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
157 09/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
158 08/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ yamaha3shoangviet
159 07/09/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hungchaua
160 06/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
161 05/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
162 04/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
163 03/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
164 02/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
165 01/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
166 31/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
167 30/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
168 29/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
169 28/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
170 27/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
171 26/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
172 25/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
173 24/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
174 23/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
175 22/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
176 21/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
177 20/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
178 19/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
179 18/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
180 17/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
181 16/08/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi hungchaua
182 15/08/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
183 14/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
184 13/08/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi hungchaua
185 12/08/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hungchaua
186 11/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
187 10/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
188 09/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
189 08/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
190 07/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
191 06/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
192 05/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
193 04/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
194 03/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
195 02/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
196 01/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
197 31/07/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
198 30/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
199 29/07/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
200 28/07/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
201 27/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
202 26/07/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
203 25/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
204 24/07/2014 2 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
205 22/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
206 21/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
207 20/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
208 19/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
209 18/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
210 17/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
211 16/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
212 15/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
213 14/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
214 13/07/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
215 12/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
216 11/07/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
217 10/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
218 09/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
219 08/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
220 07/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
221 06/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
222 05/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
223 04/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
224 03/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
225 02/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
226 01/07/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
227 30/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
228 29/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
229 28/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
230 27/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
231 26/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
232 25/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
233 24/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
234 23/06/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
235 22/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hungchungnghia
236 21/06/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ Ethangloimotor
237 20/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi hungchaua
238 19/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi hungchaua
239 18/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
240 17/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
241 16/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
242 15/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
243 14/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
244 13/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
245 12/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
246 11/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
247 10/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
248 09/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
249 08/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
250 07/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
251 06/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
252 05/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
253 04/06/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
254 03/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
255 02/06/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
256 01/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
257 31/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
258 30/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
259 29/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
260 28/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
261 27/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
262 26/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
263 25/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
264 24/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
265 23/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
266 22/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
267 21/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
268 20/05/2014 3 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
269 17/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
270 16/05/2014 2 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
271 14/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
272 13/05/2014 2 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
273 11/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
274 10/05/2014 2 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
275 08/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
276 07/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
277 06/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
278 05/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
279 04/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
280 03/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
281 02/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
282 01/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
283 30/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
284 29/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
285 28/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
286 27/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
287 26/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
288 25/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
289 24/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
290 23/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
291 22/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
292 21/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
293 20/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
294 19/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
295 18/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
296 17/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
297 16/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
298 15/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
299 14/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
300 13/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
301 12/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
302 11/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
303 10/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
304 09/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
305 08/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
306 07/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
307 06/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
308 05/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
309 04/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
310 03/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
311 02/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
312 01/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
313 31/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
314 30/03/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
315 29/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
316 28/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
317 27/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
318 26/03/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
319 25/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
320 24/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
321 23/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
322 22/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
323 21/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
324 20/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
325 19/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
326 18/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
327 17/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
328 16/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
329 15/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
330 14/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
331 13/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
332 12/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
333 11/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
334 10/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
335 09/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
336 08/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
337 07/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
338 06/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 1.499.974 VNĐ yamaha3shoangviet
339 05/03/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
340 04/03/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
341 03/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
342 02/03/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
343 01/03/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
344 28/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
345 27/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
346 26/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
347 25/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
348 24/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
349 23/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
350 22/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
351 21/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
352 20/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
353 19/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
354 18/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
355 17/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
356 16/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
357 15/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
358 14/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
359 13/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
360 12/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
361 11/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
362 10/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
363 09/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
364 08/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi tuanthanhdat2010
365 07/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
366 06/02/2014 2 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
367 04/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
368 03/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 999.974 VNĐ xemaycuonghien
369 02/02/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tienthanghonda
370 01/02/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
371 31/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
372 30/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
373 29/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
374 28/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
375 27/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
376 26/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
377 25/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
378 24/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
379 23/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
380 22/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
381 21/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
382 20/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
383 19/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
384 18/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
385 17/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ hungchungnghia
386 16/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
387 15/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
388 14/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
389 13/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
390 12/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
391 11/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
392 10/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
393 09/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
394 08/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
395 07/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
396 06/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
397 05/01/2014 2 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
398 03/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ Ethangloimotor
399 02/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
400 01/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
401 31/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
402 30/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
403 29/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
404 28/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
405 27/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
406 26/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
407 25/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
408 24/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
409 23/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
410 22/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
411 21/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
412 20/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
413 19/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
414 18/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
415 17/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
416 16/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
417 15/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
418 14/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
419 13/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
420 12/12/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
421 11/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
422 10/12/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
423 09/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
424 08/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
425 07/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
426 06/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
427 05/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hungchungnghia
428 04/12/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
429 03/12/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
430 02/12/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
431 01/12/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
432 30/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
433 29/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
434 28/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
435 27/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
436 26/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
437 25/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
438 24/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
439 23/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
440 22/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
441 21/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
442 20/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
443 19/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
444 18/11/2013 10 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
445 08/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ Ethangloimotor
446 07/11/2013 4 ngày 36.300.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
447 03/11/2013 4 ngày 36.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
448 30/10/2013 5 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
449 25/10/2013 5 ngày 36.300.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
450 20/10/2013 3 ngày 36.300.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
451 17/10/2013 2 ngày 36.300.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
452 15/10/2013 3 ngày 36.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
453 12/10/2013 7 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
454 05/10/2013 3 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
455 02/10/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
456 01/10/2013 20 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
457 11/09/2013 14 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
458 28/08/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hungchungnghia
459 27/08/2013 2 ngày 36.800.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
460 25/08/2013 2 ngày 36.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hungchungnghia
461 23/08/2013 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ xemaylehang
462 22/08/2013 14 ngày 37.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
463 08/08/2013 2 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ yamaha3shoangviet
464 06/08/2013 19 ngày 37.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ xemayhoangcau
465 18/07/2013 4 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ yamaha3shoangviet
466 14/07/2013 16 ngày 37.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ xemayhoangcau
467 28/06/2013 9 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ xemaylehang
468 19/06/2013 1 ngày 37.400.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
469 18/06/2013 1 ngày 37.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
470 17/06/2013 15 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
471 02/06/2013 15 ngày 37.900.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
472 18/05/2013 4 ngày 37.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
473 14/05/2013 3 ngày 38.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
474 11/05/2013 15 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Headdoanhthu
475 26/04/2013 6 ngày 38.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
476 20/04/2013 14 ngày 38.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
477 06/04/2013 4 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi hondavietchinh
478 02/04/2013 2 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi hondavietchinh
479 31/03/2013 5 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi hondavietchinh
480 26/03/2013 2 ngày 38.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Ethangloimotor
481 24/03/2013 2 ngày 38.700.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
482 22/03/2013 5 ngày 37.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ xemayhoangcau
483 17/03/2013 1 ngày 38.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ xemaylehang
484 16/03/2013 8 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
485 08/03/2013 1 ngày 37.990.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
486 07/03/2013 3 ngày 37.990.000 ₫ Giảm 1.810.000 VNĐ xemayhoangcau
487 04/03/2013 1 ngày 39.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xemaylehang
488 03/03/2013 1 ngày 39.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
489 02/03/2013 3 ngày 40.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
490 27/02/2013 2 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
491 25/02/2013 1 ngày 41.500.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
492 24/02/2013 7 ngày 41.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ HondaVAC
493 17/02/2013 1 ngày 42.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
494 16/02/2013 1 ngày 43.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
495 15/02/2013 2 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
496 13/02/2013 12 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
497 01/02/2013 6 ngày 42.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
498 26/01/2013 2 ngày 43.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
499 24/01/2013 12 ngày 43.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
500 12/01/2013 6 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
501 06/01/2013 42.000.000 ₫ HondaVAC
Có tổng cộng 501 thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) trong mục Xe máy
Từ khóa nổi bật trong tuần: on da, panasonic, hoa tu lam, ti vi, hoa dat ban