• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
2 21/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
3 20/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
4 19/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
5 18/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
6 17/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
7 16/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
8 15/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
9 14/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
10 13/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
11 12/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
12 11/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
13 10/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
14 09/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
15 08/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ yamaha3shoangviet
16 07/09/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hungchaua
17 06/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
18 05/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
19 04/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
20 03/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
21 02/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
22 01/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
23 31/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
24 30/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
25 29/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
26 28/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
27 27/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
28 26/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
29 25/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
30 24/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
31 23/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
32 22/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
33 21/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
34 20/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
35 19/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
36 18/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
37 17/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
38 16/08/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
39 15/08/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
40 14/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
41 13/08/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
42 12/08/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hungchaua
43 11/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
44 10/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
45 09/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
46 08/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
47 07/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
48 06/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
49 05/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
50 04/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
51 03/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
52 02/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
53 01/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
54 31/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
55 30/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
56 29/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
57 28/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
58 27/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
59 26/07/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
60 25/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
61 24/07/2014 2 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
62 22/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
63 21/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
64 20/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
65 19/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
66 18/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
67 17/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
68 16/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
69 15/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
70 14/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
71 13/07/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
72 12/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
73 11/07/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
74 10/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
75 09/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
76 08/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
77 07/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
78 06/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
79 05/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
80 04/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
81 03/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
82 02/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
83 01/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
84 30/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
85 29/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
86 28/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
87 27/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
88 26/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
89 25/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
90 24/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
91 23/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
92 22/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hungchungnghia
93 21/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ Ethangloimotor
94 20/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
95 19/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
96 18/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
97 17/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
98 16/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
99 15/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
100 14/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
101 13/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
102 12/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
103 11/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
104 10/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
105 09/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
106 08/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
107 07/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
108 06/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
109 05/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
110 04/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
111 03/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
112 02/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
113 01/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
114 31/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
115 30/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
116 29/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
117 28/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
118 27/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
119 26/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
120 25/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
121 24/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
122 23/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
123 22/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
124 21/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
125 20/05/2014 3 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
126 17/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
127 16/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
128 14/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
129 13/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
130 11/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
131 10/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
132 08/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
133 07/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
134 06/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
135 05/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
136 04/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
137 03/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
138 02/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
139 01/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
140 30/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
141 29/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
142 28/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
143 27/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
144 26/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
145 25/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
146 24/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
147 23/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
148 22/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
149 21/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
150 20/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
151 19/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
152 18/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
153 17/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
154 16/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
155 15/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
156 14/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
157 13/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
158 12/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
159 11/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
160 10/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
161 09/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
162 08/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
163 07/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
164 06/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
165 05/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
166 04/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
167 03/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
168 02/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
169 01/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
170 31/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
171 30/03/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
172 29/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
173 28/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
174 27/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
175 26/03/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
176 25/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
177 24/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
178 23/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
179 22/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
180 21/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
181 20/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
182 19/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
183 18/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
184 17/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
185 16/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
186 15/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
187 14/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
188 13/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
189 12/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
190 11/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
191 10/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
192 09/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
193 08/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
194 07/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
195 06/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 1.499.974 VNĐ yamaha3shoangviet
196 05/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
197 04/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
198 03/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
199 02/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
200 01/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
201 28/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
202 27/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
203 26/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
204 25/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
205 24/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
206 23/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
207 22/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
208 21/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
209 20/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
210 19/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
211 18/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
212 17/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
213 16/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
214 15/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
215 14/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
216 13/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
217 12/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
218 11/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
219 10/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
220 09/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
221 08/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi tuanthanhdat2010
222 07/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
223 06/02/2014 2 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
224 04/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
225 03/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 999.974 VNĐ xemaycuonghien
226 02/02/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tienthanghonda
227 01/02/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
228 31/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
229 30/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
230 29/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
231 28/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
232 27/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
233 26/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
234 25/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
235 24/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
236 23/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
237 22/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
238 21/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
239 20/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
240 19/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
241 18/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
242 17/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ hungchungnghia
243 16/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
244 15/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
245 14/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
246 13/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
247 12/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
248 11/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
249 10/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
250 09/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
251 08/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
252 07/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
253 06/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
254 05/01/2014 2 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
255 03/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ Ethangloimotor
256 02/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
257 01/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
258 31/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
259 30/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
260 29/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
261 28/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
262 27/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
263 26/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
264 25/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
265 24/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
266 23/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
267 22/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
268 21/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
269 20/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
270 19/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
271 18/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
272 17/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
273 16/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
274 15/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
275 14/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
276 13/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
277 12/12/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
278 11/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
279 10/12/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
280 09/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
281 08/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
282 07/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
283 06/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
284 05/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hungchungnghia
285 04/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
286 03/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
287 02/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
288 01/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
289 30/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
290 29/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
291 28/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
292 27/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
293 26/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
294 25/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
295 24/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
296 23/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
297 22/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
298 21/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
299 20/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
300 19/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
301 18/11/2013 10 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
302 08/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ Ethangloimotor
303 07/11/2013 4 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
304 03/11/2013 4 ngày 36.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
305 30/10/2013 5 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
306 25/10/2013 5 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
307 20/10/2013 3 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
308 17/10/2013 2 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
309 15/10/2013 3 ngày 36.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
310 12/10/2013 7 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
311 05/10/2013 3 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
312 02/10/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
313 01/10/2013 20 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
314 11/09/2013 14 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
315 28/08/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hungchungnghia
316 27/08/2013 2 ngày 36.800.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
317 25/08/2013 2 ngày 36.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hungchungnghia
318 23/08/2013 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemaylehang
319 22/08/2013 14 ngày 37.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
320 08/08/2013 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ yamaha3shoangviet
321 06/08/2013 19 ngày 37.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ xemayhoangcau
322 18/07/2013 4 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ yamaha3shoangviet
323 14/07/2013 16 ngày 37.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ xemayhoangcau
324 28/06/2013 9 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ xemaylehang
325 19/06/2013 1 ngày 37.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
326 18/06/2013 1 ngày 37.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
327 17/06/2013 15 ngày 38.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
328 02/06/2013 15 ngày 37.900.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
329 18/05/2013 4 ngày 37.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
330 14/05/2013 3 ngày 38.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
331 11/05/2013 15 ngày 38.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Headdoanhthu
332 26/04/2013 6 ngày 38.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
333 20/04/2013 14 ngày 38.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
334 06/04/2013 4 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
335 02/04/2013 2 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
336 31/03/2013 5 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
337 26/03/2013 2 ngày 38.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Ethangloimotor
338 24/03/2013 2 ngày 38.700.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
339 22/03/2013 5 ngày 37.700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ xemayhoangcau
340 17/03/2013 1 ngày 38.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ xemaylehang
341 16/03/2013 8 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
342 08/03/2013 1 ngày 37.990.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
343 07/03/2013 3 ngày 37.990.000 VNĐ Giảm 1.810.000 VNĐ xemayhoangcau
344 04/03/2013 1 ngày 39.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemaylehang
345 03/03/2013 1 ngày 39.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
346 02/03/2013 3 ngày 40.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
347 27/02/2013 2 ngày 40.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
348 25/02/2013 1 ngày 41.500.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
349 24/02/2013 7 ngày 41.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ HondaVAC
350 17/02/2013 1 ngày 42.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
351 16/02/2013 1 ngày 43.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
352 15/02/2013 2 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
353 13/02/2013 12 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
354 01/02/2013 6 ngày 42.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
355 26/01/2013 2 ngày 43.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
356 24/01/2013 12 ngày 43.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
357 12/01/2013 6 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
358 06/01/2013 42.000.000 VNĐ HondaVAC
Có tổng cộng 358 thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) trong mục Xe máy