• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/07/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
2 25/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
3 24/07/2014 2 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
4 22/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
5 21/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
6 20/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
7 19/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
8 18/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
9 17/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
10 16/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
11 15/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
12 14/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
13 13/07/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
14 12/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
15 11/07/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
16 10/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
17 09/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
18 08/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
19 07/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
20 06/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
21 05/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
22 04/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
23 03/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
24 02/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
25 01/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
26 30/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
27 29/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
28 28/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
29 27/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
30 26/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
31 25/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
32 24/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
33 23/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
34 22/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hungchungnghia
35 21/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ Ethangloimotor
36 20/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
37 19/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
38 18/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
39 17/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
40 16/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
41 15/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
42 14/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
43 13/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
44 12/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
45 11/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
46 10/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
47 09/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
48 08/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
49 07/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
50 06/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
51 05/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
52 04/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
53 03/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
54 02/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
55 01/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
56 31/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
57 30/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
58 29/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
59 28/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
60 27/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
61 26/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
62 25/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
63 24/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
64 23/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
65 22/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
66 21/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
67 20/05/2014 3 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
68 17/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
69 16/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
70 14/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
71 13/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
72 11/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
73 10/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
74 08/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
75 07/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
76 06/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
77 05/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
78 04/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
79 03/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
80 02/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
81 01/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
82 30/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
83 29/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
84 28/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
85 27/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
86 26/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
87 25/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
88 24/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
89 23/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
90 22/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
91 21/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
92 20/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
93 19/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
94 18/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
95 17/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
96 16/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
97 15/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
98 14/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
99 13/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
100 12/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
101 11/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
102 10/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
103 09/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
104 08/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
105 07/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
106 06/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
107 05/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
108 04/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
109 03/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
110 02/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
111 01/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
112 31/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
113 30/03/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
114 29/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
115 28/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
116 27/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
117 26/03/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
118 25/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
119 24/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
120 23/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
121 22/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
122 21/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
123 20/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
124 19/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
125 18/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
126 17/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
127 16/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
128 15/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
129 14/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
130 13/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
131 12/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
132 11/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
133 10/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
134 09/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
135 08/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
136 07/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
137 06/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 1.499.974 VNĐ yamaha3shoangviet
138 05/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
139 04/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
140 03/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
141 02/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
142 01/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
143 28/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
144 27/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
145 26/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
146 25/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
147 24/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
148 23/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
149 22/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
150 21/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
151 20/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
152 19/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
153 18/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
154 17/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
155 16/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
156 15/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
157 14/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
158 13/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
159 12/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
160 11/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
161 10/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
162 09/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
163 08/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi tuanthanhdat2010
164 07/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
165 06/02/2014 2 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
166 04/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
167 03/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 999.974 VNĐ xemaycuonghien
168 02/02/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tienthanghonda
169 01/02/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
170 31/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
171 30/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
172 29/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
173 28/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
174 27/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
175 26/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
176 25/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
177 24/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
178 23/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
179 22/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
180 21/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
181 20/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
182 19/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
183 18/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
184 17/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ hungchungnghia
185 16/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
186 15/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
187 14/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
188 13/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
189 12/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
190 11/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
191 10/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
192 09/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
193 08/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
194 07/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
195 06/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
196 05/01/2014 2 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
197 03/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ Ethangloimotor
198 02/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
199 01/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
200 31/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
201 30/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
202 29/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
203 28/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
204 27/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
205 26/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
206 25/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
207 24/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
208 23/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
209 22/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
210 21/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
211 20/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
212 19/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
213 18/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
214 17/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
215 16/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
216 15/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
217 14/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
218 13/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
219 12/12/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
220 11/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
221 10/12/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
222 09/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
223 08/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
224 07/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
225 06/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
226 05/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hungchungnghia
227 04/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
228 03/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
229 02/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
230 01/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
231 30/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
232 29/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
233 28/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
234 27/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
235 26/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
236 25/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
237 24/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
238 23/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
239 22/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
240 21/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
241 20/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
242 19/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
243 18/11/2013 10 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
244 08/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ Ethangloimotor
245 07/11/2013 4 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
246 03/11/2013 4 ngày 36.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
247 30/10/2013 5 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
248 25/10/2013 5 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
249 20/10/2013 3 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
250 17/10/2013 2 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
251 15/10/2013 3 ngày 36.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
252 12/10/2013 7 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
253 05/10/2013 3 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
254 02/10/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
255 01/10/2013 20 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
256 11/09/2013 14 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
257 28/08/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hungchungnghia
258 27/08/2013 2 ngày 36.800.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
259 25/08/2013 2 ngày 36.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hungchungnghia
260 23/08/2013 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemaylehang
261 22/08/2013 14 ngày 37.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
262 08/08/2013 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ yamaha3shoangviet
263 06/08/2013 19 ngày 37.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ xemayhoangcau
264 18/07/2013 4 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ yamaha3shoangviet
265 14/07/2013 16 ngày 37.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ xemayhoangcau
266 28/06/2013 9 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ xemaylehang
267 19/06/2013 1 ngày 37.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
268 18/06/2013 1 ngày 37.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
269 17/06/2013 15 ngày 38.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
270 02/06/2013 15 ngày 37.900.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
271 18/05/2013 4 ngày 37.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
272 14/05/2013 3 ngày 38.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
273 11/05/2013 15 ngày 38.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Headdoanhthu
274 26/04/2013 6 ngày 38.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
275 20/04/2013 14 ngày 38.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
276 06/04/2013 4 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
277 02/04/2013 2 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
278 31/03/2013 5 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
279 26/03/2013 2 ngày 38.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Ethangloimotor
280 24/03/2013 2 ngày 38.700.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
281 22/03/2013 5 ngày 37.700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ xemayhoangcau
282 17/03/2013 1 ngày 38.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ xemaylehang
283 16/03/2013 8 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
284 08/03/2013 1 ngày 37.990.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
285 07/03/2013 3 ngày 37.990.000 VNĐ Giảm 1.810.000 VNĐ xemayhoangcau
286 04/03/2013 1 ngày 39.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemaylehang
287 03/03/2013 1 ngày 39.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
288 02/03/2013 3 ngày 40.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
289 27/02/2013 2 ngày 40.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
290 25/02/2013 1 ngày 41.500.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
291 24/02/2013 7 ngày 41.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ HondaVAC
292 17/02/2013 1 ngày 42.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
293 16/02/2013 1 ngày 43.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
294 15/02/2013 2 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
295 13/02/2013 12 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
296 01/02/2013 6 ngày 42.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
297 26/01/2013 2 ngày 43.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
298 24/01/2013 12 ngày 43.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
299 12/01/2013 6 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
300 06/01/2013 42.000.000 VNĐ HondaVAC
Có tổng cộng 300 thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) trong mục Xe máy