• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
2 31/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
3 30/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
4 29/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
5 28/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
6 27/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
7 26/07/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
8 25/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
9 24/07/2014 2 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
10 22/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
11 21/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
12 20/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
13 19/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
14 18/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
15 17/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
16 16/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
17 15/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
18 14/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
19 13/07/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
20 12/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
21 11/07/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
22 10/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
23 09/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
24 08/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
25 07/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
26 06/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
27 05/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
28 04/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
29 03/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
30 02/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
31 01/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
32 30/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
33 29/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
34 28/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
35 27/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
36 26/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
37 25/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
38 24/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
39 23/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
40 22/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hungchungnghia
41 21/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ Ethangloimotor
42 20/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
43 19/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
44 18/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
45 17/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
46 16/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
47 15/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
48 14/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
49 13/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
50 12/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
51 11/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
52 10/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
53 09/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
54 08/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
55 07/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
56 06/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
57 05/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
58 04/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
59 03/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
60 02/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
61 01/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
62 31/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
63 30/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
64 29/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
65 28/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
66 27/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
67 26/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
68 25/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
69 24/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
70 23/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
71 22/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
72 21/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
73 20/05/2014 3 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
74 17/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
75 16/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
76 14/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
77 13/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
78 11/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
79 10/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
80 08/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
81 07/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
82 06/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
83 05/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
84 04/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
85 03/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
86 02/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
87 01/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
88 30/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
89 29/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
90 28/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
91 27/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
92 26/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
93 25/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
94 24/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
95 23/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
96 22/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
97 21/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
98 20/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
99 19/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
100 18/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
101 17/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
102 16/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
103 15/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
104 14/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
105 13/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
106 12/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
107 11/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
108 10/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
109 09/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
110 08/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
111 07/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
112 06/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
113 05/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
114 04/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
115 03/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
116 02/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
117 01/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
118 31/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
119 30/03/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
120 29/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
121 28/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
122 27/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
123 26/03/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
124 25/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
125 24/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
126 23/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
127 22/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
128 21/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
129 20/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
130 19/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
131 18/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
132 17/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
133 16/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
134 15/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
135 14/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
136 13/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
137 12/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
138 11/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
139 10/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
140 09/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
141 08/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
142 07/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
143 06/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 1.499.974 VNĐ yamaha3shoangviet
144 05/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
145 04/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
146 03/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
147 02/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
148 01/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
149 28/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
150 27/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
151 26/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
152 25/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
153 24/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
154 23/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
155 22/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
156 21/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
157 20/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
158 19/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
159 18/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
160 17/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
161 16/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
162 15/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
163 14/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
164 13/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
165 12/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
166 11/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
167 10/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
168 09/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
169 08/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi tuanthanhdat2010
170 07/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
171 06/02/2014 2 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
172 04/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
173 03/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 999.974 VNĐ xemaycuonghien
174 02/02/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tienthanghonda
175 01/02/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
176 31/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
177 30/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
178 29/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
179 28/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
180 27/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
181 26/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
182 25/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
183 24/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
184 23/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
185 22/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
186 21/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
187 20/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
188 19/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
189 18/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
190 17/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ hungchungnghia
191 16/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
192 15/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
193 14/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
194 13/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
195 12/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
196 11/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
197 10/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
198 09/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
199 08/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
200 07/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
201 06/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
202 05/01/2014 2 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
203 03/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ Ethangloimotor
204 02/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
205 01/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
206 31/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
207 30/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
208 29/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
209 28/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
210 27/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
211 26/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
212 25/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
213 24/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
214 23/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
215 22/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
216 21/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
217 20/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
218 19/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
219 18/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
220 17/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
221 16/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
222 15/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
223 14/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
224 13/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
225 12/12/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
226 11/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
227 10/12/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
228 09/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
229 08/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
230 07/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
231 06/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
232 05/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hungchungnghia
233 04/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
234 03/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
235 02/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
236 01/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
237 30/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
238 29/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
239 28/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
240 27/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
241 26/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
242 25/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
243 24/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
244 23/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
245 22/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
246 21/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
247 20/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
248 19/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
249 18/11/2013 10 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
250 08/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ Ethangloimotor
251 07/11/2013 4 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
252 03/11/2013 4 ngày 36.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
253 30/10/2013 5 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
254 25/10/2013 5 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
255 20/10/2013 3 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
256 17/10/2013 2 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
257 15/10/2013 3 ngày 36.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
258 12/10/2013 7 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
259 05/10/2013 3 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
260 02/10/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
261 01/10/2013 20 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
262 11/09/2013 14 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
263 28/08/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hungchungnghia
264 27/08/2013 2 ngày 36.800.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
265 25/08/2013 2 ngày 36.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hungchungnghia
266 23/08/2013 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemaylehang
267 22/08/2013 14 ngày 37.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
268 08/08/2013 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ yamaha3shoangviet
269 06/08/2013 19 ngày 37.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ xemayhoangcau
270 18/07/2013 4 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ yamaha3shoangviet
271 14/07/2013 16 ngày 37.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ xemayhoangcau
272 28/06/2013 9 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ xemaylehang
273 19/06/2013 1 ngày 37.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
274 18/06/2013 1 ngày 37.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
275 17/06/2013 15 ngày 38.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
276 02/06/2013 15 ngày 37.900.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
277 18/05/2013 4 ngày 37.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
278 14/05/2013 3 ngày 38.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
279 11/05/2013 15 ngày 38.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Headdoanhthu
280 26/04/2013 6 ngày 38.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
281 20/04/2013 14 ngày 38.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
282 06/04/2013 4 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
283 02/04/2013 2 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
284 31/03/2013 5 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
285 26/03/2013 2 ngày 38.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Ethangloimotor
286 24/03/2013 2 ngày 38.700.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
287 22/03/2013 5 ngày 37.700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ xemayhoangcau
288 17/03/2013 1 ngày 38.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ xemaylehang
289 16/03/2013 8 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
290 08/03/2013 1 ngày 37.990.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
291 07/03/2013 3 ngày 37.990.000 VNĐ Giảm 1.810.000 VNĐ xemayhoangcau
292 04/03/2013 1 ngày 39.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemaylehang
293 03/03/2013 1 ngày 39.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
294 02/03/2013 3 ngày 40.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
295 27/02/2013 2 ngày 40.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
296 25/02/2013 1 ngày 41.500.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
297 24/02/2013 7 ngày 41.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ HondaVAC
298 17/02/2013 1 ngày 42.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
299 16/02/2013 1 ngày 43.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
300 15/02/2013 2 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
301 13/02/2013 12 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
302 01/02/2013 6 ngày 42.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
303 26/01/2013 2 ngày 43.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
304 24/01/2013 12 ngày 43.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
305 12/01/2013 6 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
306 06/01/2013 42.000.000 VNĐ HondaVAC
Có tổng cộng 306 thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) trong mục Xe máy