• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/05/2015 2 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
2 23/05/2015 5 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
3 18/05/2015 13 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
4 05/05/2015 3 ngày 38.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Ethangloimotor
5 02/05/2015 11 ngày 38.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuanthanhdat2010
6 21/04/2015 13 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
7 08/04/2015 2 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaylehang
8 06/04/2015 6 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
9 31/03/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
10 30/03/2015 3 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
11 27/03/2015 21 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
12 06/03/2015 2 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
13 04/03/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
14 03/03/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
15 02/03/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
16 01/03/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
17 28/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
18 27/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
19 26/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
20 25/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
21 24/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
22 23/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
23 22/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
24 21/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
25 20/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
26 19/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
27 18/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
28 17/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
29 16/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
30 15/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
31 14/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
32 13/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
33 12/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
34 11/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
35 10/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
36 09/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
37 08/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
38 07/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
39 06/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
40 05/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
41 04/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
42 03/02/2015 4 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
43 30/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
44 29/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
45 28/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
46 27/01/2015 5 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
47 22/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaylehang
48 21/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
49 20/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
50 19/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
51 18/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaylehang
52 17/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
53 16/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
54 15/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
55 14/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
56 13/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
57 12/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
58 11/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
59 10/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
60 09/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
61 08/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
62 07/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
63 06/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
64 05/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
65 04/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
66 03/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
67 02/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
68 01/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
69 31/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
70 30/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
71 29/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
72 28/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
73 27/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
74 26/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
75 25/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
76 24/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
77 23/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
78 22/12/2014 3 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
79 19/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
80 18/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
81 17/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
82 16/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
83 15/12/2014 5 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
84 10/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
85 09/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
86 08/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
87 07/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
88 06/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
89 05/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
90 04/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
91 03/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
92 02/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
93 01/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
94 30/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
95 29/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
96 28/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
97 27/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
98 26/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
99 25/11/2014 3 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
100 22/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
101 21/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
102 20/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
103 19/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
104 18/11/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
105 17/11/2014 2 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
106 15/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
107 14/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
108 13/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
109 12/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
110 11/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
111 10/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
112 09/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
113 08/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
114 07/11/2014 2 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
115 05/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
116 04/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
117 03/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
118 02/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
119 01/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
120 31/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
121 30/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
122 29/10/2014 7 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
123 22/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
124 21/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
125 20/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
126 19/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
127 18/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
128 17/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
129 16/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
130 15/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
131 14/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
132 13/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
133 12/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
134 11/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
135 10/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
136 09/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
137 08/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
138 07/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
139 06/10/2014 2 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
140 04/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
141 03/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
142 02/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
143 01/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
144 30/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
145 29/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
146 28/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
147 27/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
148 26/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
149 25/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
150 24/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
151 23/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
152 22/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
153 21/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
154 20/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
155 19/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
156 18/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
157 17/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
158 16/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
159 15/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
160 14/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
161 13/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
162 12/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
163 11/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
164 10/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
165 09/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
166 08/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ yamaha3shoangviet
167 07/09/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hungchaua
168 06/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
169 05/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
170 04/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
171 03/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
172 02/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
173 01/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
174 31/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
175 30/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
176 29/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
177 28/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
178 27/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
179 26/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
180 25/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
181 24/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
182 23/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
183 22/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
184 21/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
185 20/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
186 19/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
187 18/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
188 17/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
189 16/08/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi hungchaua
190 15/08/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
191 14/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
192 13/08/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi hungchaua
193 12/08/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hungchaua
194 11/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
195 10/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
196 09/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
197 08/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
198 07/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
199 06/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
200 05/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
201 04/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
202 03/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
203 02/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
204 01/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
205 31/07/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
206 30/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
207 29/07/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
208 28/07/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
209 27/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
210 26/07/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
211 25/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
212 24/07/2014 2 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
213 22/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
214 21/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
215 20/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
216 19/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
217 18/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
218 17/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
219 16/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
220 15/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
221 14/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
222 13/07/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
223 12/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
224 11/07/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
225 10/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
226 09/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
227 08/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
228 07/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
229 06/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
230 05/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
231 04/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
232 03/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
233 02/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
234 01/07/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
235 30/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
236 29/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
237 28/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
238 27/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
239 26/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
240 25/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
241 24/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
242 23/06/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
243 22/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hungchungnghia
244 21/06/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ Ethangloimotor
245 20/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi hungchaua
246 19/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi hungchaua
247 18/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
248 17/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
249 16/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
250 15/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
251 14/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
252 13/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
253 12/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
254 11/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
255 10/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
256 09/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
257 08/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
258 07/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
259 06/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
260 05/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
261 04/06/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
262 03/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
263 02/06/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
264 01/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
265 31/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
266 30/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
267 29/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
268 28/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
269 27/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
270 26/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
271 25/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
272 24/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
273 23/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
274 22/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
275 21/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
276 20/05/2014 3 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
277 17/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
278 16/05/2014 2 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
279 14/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
280 13/05/2014 2 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
281 11/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
282 10/05/2014 2 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
283 08/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
284 07/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
285 06/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
286 05/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
287 04/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
288 03/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
289 02/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
290 01/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
291 30/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
292 29/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
293 28/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
294 27/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
295 26/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
296 25/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
297 24/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
298 23/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
299 22/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
300 21/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
301 20/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
302 19/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
303 18/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
304 17/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
305 16/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
306 15/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
307 14/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
308 13/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
309 12/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
310 11/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
311 10/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
312 09/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
313 08/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
314 07/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
315 06/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
316 05/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
317 04/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
318 03/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
319 02/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
320 01/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
321 31/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
322 30/03/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
323 29/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
324 28/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
325 27/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
326 26/03/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
327 25/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
328 24/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
329 23/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
330 22/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
331 21/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
332 20/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
333 19/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
334 18/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
335 17/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
336 16/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
337 15/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
338 14/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
339 13/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
340 12/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
341 11/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
342 10/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
343 09/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
344 08/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
345 07/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
346 06/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 1.499.974 VNĐ yamaha3shoangviet
347 05/03/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
348 04/03/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
349 03/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
350 02/03/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
351 01/03/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
352 28/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
353 27/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
354 26/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
355 25/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
356 24/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
357 23/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
358 22/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
359 21/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
360 20/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
361 19/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
362 18/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
363 17/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
364 16/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
365 15/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
366 14/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
367 13/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
368 12/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
369 11/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
370 10/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
371 09/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
372 08/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi tuanthanhdat2010
373 07/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
374 06/02/2014 2 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
375 04/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
376 03/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 999.974 VNĐ xemaycuonghien
377 02/02/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tienthanghonda
378 01/02/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
379 31/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
380 30/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
381 29/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
382 28/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
383 27/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
384 26/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
385 25/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
386 24/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
387 23/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
388 22/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
389 21/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
390 20/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
391 19/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
392 18/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
393 17/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ hungchungnghia
394 16/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
395 15/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
396 14/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
397 13/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
398 12/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
399 11/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
400 10/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
401 09/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
402 08/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
403 07/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
404 06/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
405 05/01/2014 2 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
406 03/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ Ethangloimotor
407 02/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
408 01/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
409 31/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
410 30/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
411 29/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
412 28/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
413 27/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
414 26/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
415 25/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
416 24/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
417 23/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
418 22/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
419 21/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
420 20/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
421 19/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
422 18/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
423 17/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
424 16/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
425 15/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
426 14/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
427 13/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
428 12/12/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
429 11/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
430 10/12/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
431 09/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
432 08/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
433 07/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
434 06/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
435 05/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hungchungnghia
436 04/12/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
437 03/12/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
438 02/12/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
439 01/12/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
440 30/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
441 29/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
442 28/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
443 27/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
444 26/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
445 25/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
446 24/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
447 23/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
448 22/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
449 21/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
450 20/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
451 19/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
452 18/11/2013 10 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
453 08/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ Ethangloimotor
454 07/11/2013 4 ngày 36.300.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
455 03/11/2013 4 ngày 36.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
456 30/10/2013 5 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
457 25/10/2013 5 ngày 36.300.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
458 20/10/2013 3 ngày 36.300.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
459 17/10/2013 2 ngày 36.300.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
460 15/10/2013 3 ngày 36.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
461 12/10/2013 7 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
462 05/10/2013 3 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
463 02/10/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
464 01/10/2013 20 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
465 11/09/2013 14 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
466 28/08/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hungchungnghia
467 27/08/2013 2 ngày 36.800.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
468 25/08/2013 2 ngày 36.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hungchungnghia
469 23/08/2013 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ xemaylehang
470 22/08/2013 14 ngày 37.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
471 08/08/2013 2 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ yamaha3shoangviet
472 06/08/2013 19 ngày 37.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ xemayhoangcau
473 18/07/2013 4 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ yamaha3shoangviet
474 14/07/2013 16 ngày 37.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ xemayhoangcau
475 28/06/2013 9 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ xemaylehang
476 19/06/2013 1 ngày 37.400.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
477 18/06/2013 1 ngày 37.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
478 17/06/2013 15 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
479 02/06/2013 15 ngày 37.900.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
480 18/05/2013 4 ngày 37.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
481 14/05/2013 3 ngày 38.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
482 11/05/2013 15 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Headdoanhthu
483 26/04/2013 6 ngày 38.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
484 20/04/2013 14 ngày 38.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
485 06/04/2013 4 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi hondavietchinh
486 02/04/2013 2 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi hondavietchinh
487 31/03/2013 5 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi hondavietchinh
488 26/03/2013 2 ngày 38.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Ethangloimotor
489 24/03/2013 2 ngày 38.700.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
490 22/03/2013 5 ngày 37.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ xemayhoangcau
491 17/03/2013 1 ngày 38.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ xemaylehang
492 16/03/2013 8 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
493 08/03/2013 1 ngày 37.990.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
494 07/03/2013 3 ngày 37.990.000 ₫ Giảm 1.810.000 VNĐ xemayhoangcau
495 04/03/2013 1 ngày 39.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xemaylehang
496 03/03/2013 1 ngày 39.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
497 02/03/2013 3 ngày 40.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
498 27/02/2013 2 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
499 25/02/2013 1 ngày 41.500.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
500 24/02/2013 7 ngày 41.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ HondaVAC
501 17/02/2013 1 ngày 42.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
502 16/02/2013 1 ngày 43.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
503 15/02/2013 2 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
504 13/02/2013 12 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
505 01/02/2013 6 ngày 42.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
506 26/01/2013 2 ngày 43.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
507 24/01/2013 12 ngày 43.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
508 12/01/2013 6 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
509 06/01/2013 42.000.000 ₫ HondaVAC
Có tổng cộng 509 thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) trong mục Xe máy
Từ khóa nổi bật trong tuần: toshiba, hoa co, la ban, ti vi, thang