• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/06/2015 20 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
2 25/05/2015 2 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
3 23/05/2015 5 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
4 18/05/2015 13 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
5 05/05/2015 3 ngày 38.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Ethangloimotor
6 02/05/2015 11 ngày 38.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tuanthanhdat2010
7 21/04/2015 13 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
8 08/04/2015 2 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaylehang
9 06/04/2015 6 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
10 31/03/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
11 30/03/2015 3 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
12 27/03/2015 21 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
13 06/03/2015 2 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
14 04/03/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
15 03/03/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
16 02/03/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
17 01/03/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
18 28/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
19 27/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
20 26/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
21 25/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
22 24/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
23 23/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
24 22/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
25 21/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
26 20/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
27 19/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
28 18/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
29 17/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
30 16/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
31 15/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
32 14/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
33 13/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
34 12/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
35 11/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
36 10/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
37 09/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
38 08/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
39 07/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
40 06/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
41 05/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
42 04/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
43 03/02/2015 4 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
44 30/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
45 29/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
46 28/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
47 27/01/2015 5 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
48 22/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaylehang
49 21/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
50 20/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
51 19/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
52 18/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaylehang
53 17/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
54 16/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
55 15/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
56 14/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
57 13/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
58 12/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
59 11/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
60 10/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
61 09/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
62 08/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
63 07/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
64 06/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
65 05/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
66 04/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
67 03/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
68 02/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
69 01/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
70 31/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
71 30/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
72 29/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
73 28/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
74 27/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
75 26/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
76 25/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
77 24/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
78 23/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
79 22/12/2014 3 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
80 19/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
81 18/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
82 17/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
83 16/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
84 15/12/2014 5 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
85 10/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
86 09/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
87 08/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
88 07/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
89 06/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
90 05/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
91 04/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
92 03/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
93 02/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
94 01/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
95 30/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
96 29/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
97 28/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
98 27/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
99 26/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
100 25/11/2014 3 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
101 22/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
102 21/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
103 20/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
104 19/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
105 18/11/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
106 17/11/2014 2 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
107 15/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
108 14/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
109 13/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
110 12/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
111 11/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
112 10/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
113 09/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
114 08/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
115 07/11/2014 2 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
116 05/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
117 04/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
118 03/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
119 02/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
120 01/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
121 31/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
122 30/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
123 29/10/2014 7 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
124 22/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
125 21/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
126 20/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
127 19/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
128 18/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
129 17/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
130 16/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
131 15/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
132 14/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
133 13/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
134 12/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
135 11/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
136 10/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
137 09/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
138 08/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
139 07/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
140 06/10/2014 2 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
141 04/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
142 03/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
143 02/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
144 01/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
145 30/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
146 29/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
147 28/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
148 27/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
149 26/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
150 25/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
151 24/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
152 23/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
153 22/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
154 21/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
155 20/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
156 19/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
157 18/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
158 17/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
159 16/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
160 15/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
161 14/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
162 13/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
163 12/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
164 11/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
165 10/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
166 09/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
167 08/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ yamaha3shoangviet
168 07/09/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hungchaua
169 06/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
170 05/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
171 04/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
172 03/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
173 02/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
174 01/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
175 31/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
176 30/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
177 29/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
178 28/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
179 27/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
180 26/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
181 25/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
182 24/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
183 23/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
184 22/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
185 21/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
186 20/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
187 19/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
188 18/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
189 17/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
190 16/08/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi hungchaua
191 15/08/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
192 14/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
193 13/08/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi hungchaua
194 12/08/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hungchaua
195 11/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
196 10/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
197 09/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
198 08/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
199 07/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
200 06/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
201 05/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
202 04/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
203 03/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
204 02/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
205 01/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
206 31/07/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
207 30/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
208 29/07/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
209 28/07/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
210 27/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
211 26/07/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
212 25/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
213 24/07/2014 2 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
214 22/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
215 21/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
216 20/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
217 19/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
218 18/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
219 17/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
220 16/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
221 15/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
222 14/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
223 13/07/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
224 12/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
225 11/07/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
226 10/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
227 09/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
228 08/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
229 07/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
230 06/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
231 05/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
232 04/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
233 03/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
234 02/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
235 01/07/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
236 30/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
237 29/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
238 28/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
239 27/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
240 26/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
241 25/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
242 24/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
243 23/06/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
244 22/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hungchungnghia
245 21/06/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ Ethangloimotor
246 20/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi hungchaua
247 19/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi hungchaua
248 18/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
249 17/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
250 16/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
251 15/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
252 14/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
253 13/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
254 12/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
255 11/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
256 10/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
257 09/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
258 08/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
259 07/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
260 06/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
261 05/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
262 04/06/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
263 03/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
264 02/06/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
265 01/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
266 31/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
267 30/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
268 29/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
269 28/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
270 27/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
271 26/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
272 25/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
273 24/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
274 23/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
275 22/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
276 21/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
277 20/05/2014 3 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
278 17/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
279 16/05/2014 2 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
280 14/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
281 13/05/2014 2 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
282 11/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
283 10/05/2014 2 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
284 08/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
285 07/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
286 06/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
287 05/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
288 04/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
289 03/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
290 02/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
291 01/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
292 30/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
293 29/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
294 28/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
295 27/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
296 26/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
297 25/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
298 24/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
299 23/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
300 22/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
301 21/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
302 20/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
303 19/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
304 18/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
305 17/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
306 16/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
307 15/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
308 14/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
309 13/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
310 12/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
311 11/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
312 10/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
313 09/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
314 08/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
315 07/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
316 06/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
317 05/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
318 04/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
319 03/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
320 02/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
321 01/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
322 31/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
323 30/03/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
324 29/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
325 28/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
326 27/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
327 26/03/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
328 25/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
329 24/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
330 23/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
331 22/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
332 21/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
333 20/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
334 19/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
335 18/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
336 17/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
337 16/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
338 15/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
339 14/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
340 13/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
341 12/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
342 11/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
343 10/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
344 09/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
345 08/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
346 07/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
347 06/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 1.499.974 VNĐ yamaha3shoangviet
348 05/03/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
349 04/03/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
350 03/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
351 02/03/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
352 01/03/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
353 28/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
354 27/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
355 26/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
356 25/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
357 24/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
358 23/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
359 22/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
360 21/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
361 20/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
362 19/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
363 18/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
364 17/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
365 16/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
366 15/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
367 14/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
368 13/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
369 12/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
370 11/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
371 10/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
372 09/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
373 08/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi tuanthanhdat2010
374 07/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
375 06/02/2014 2 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
376 04/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
377 03/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 999.974 VNĐ xemaycuonghien
378 02/02/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tienthanghonda
379 01/02/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
380 31/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
381 30/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
382 29/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
383 28/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
384 27/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
385 26/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
386 25/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
387 24/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
388 23/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
389 22/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
390 21/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
391 20/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
392 19/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
393 18/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
394 17/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ hungchungnghia
395 16/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
396 15/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
397 14/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
398 13/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
399 12/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
400 11/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
401 10/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
402 09/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
403 08/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
404 07/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
405 06/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
406 05/01/2014 2 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
407 03/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ Ethangloimotor
408 02/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
409 01/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
410 31/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
411 30/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
412 29/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
413 28/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
414 27/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
415 26/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
416 25/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
417 24/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
418 23/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
419 22/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
420 21/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
421 20/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
422 19/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
423 18/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
424 17/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
425 16/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
426 15/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
427 14/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
428 13/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
429 12/12/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
430 11/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
431 10/12/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
432 09/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
433 08/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
434 07/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
435 06/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
436 05/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hungchungnghia
437 04/12/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
438 03/12/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
439 02/12/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
440 01/12/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
441 30/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
442 29/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
443 28/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
444 27/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
445 26/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
446 25/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
447 24/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
448 23/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
449 22/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
450 21/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
451 20/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
452 19/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
453 18/11/2013 10 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
454 08/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ Ethangloimotor
455 07/11/2013 4 ngày 36.300.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
456 03/11/2013 4 ngày 36.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
457 30/10/2013 5 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
458 25/10/2013 5 ngày 36.300.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
459 20/10/2013 3 ngày 36.300.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
460 17/10/2013 2 ngày 36.300.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
461 15/10/2013 3 ngày 36.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
462 12/10/2013 7 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
463 05/10/2013 3 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
464 02/10/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
465 01/10/2013 20 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
466 11/09/2013 14 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
467 28/08/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hungchungnghia
468 27/08/2013 2 ngày 36.800.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
469 25/08/2013 2 ngày 36.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hungchungnghia
470 23/08/2013 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ xemaylehang
471 22/08/2013 14 ngày 37.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
472 08/08/2013 2 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ yamaha3shoangviet
473 06/08/2013 19 ngày 37.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ xemayhoangcau
474 18/07/2013 4 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ yamaha3shoangviet
475 14/07/2013 16 ngày 37.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ xemayhoangcau
476 28/06/2013 9 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ xemaylehang
477 19/06/2013 1 ngày 37.400.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
478 18/06/2013 1 ngày 37.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
479 17/06/2013 15 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
480 02/06/2013 15 ngày 37.900.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
481 18/05/2013 4 ngày 37.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
482 14/05/2013 3 ngày 38.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
483 11/05/2013 15 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Headdoanhthu
484 26/04/2013 6 ngày 38.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
485 20/04/2013 14 ngày 38.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
486 06/04/2013 4 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi hondavietchinh
487 02/04/2013 2 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi hondavietchinh
488 31/03/2013 5 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi hondavietchinh
489 26/03/2013 2 ngày 38.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Ethangloimotor
490 24/03/2013 2 ngày 38.700.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
491 22/03/2013 5 ngày 37.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ xemayhoangcau
492 17/03/2013 1 ngày 38.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ xemaylehang
493 16/03/2013 8 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
494 08/03/2013 1 ngày 37.990.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
495 07/03/2013 3 ngày 37.990.000 ₫ Giảm 1.810.000 VNĐ xemayhoangcau
496 04/03/2013 1 ngày 39.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xemaylehang
497 03/03/2013 1 ngày 39.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
498 02/03/2013 3 ngày 40.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
499 27/02/2013 2 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
500 25/02/2013 1 ngày 41.500.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
501 24/02/2013 7 ngày 41.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ HondaVAC
502 17/02/2013 1 ngày 42.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
503 16/02/2013 1 ngày 43.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
504 15/02/2013 2 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
505 13/02/2013 12 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
506 01/02/2013 6 ngày 42.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
507 26/01/2013 2 ngày 43.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
508 24/01/2013 12 ngày 43.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
509 12/01/2013 6 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
510 06/01/2013 42.000.000 ₫ HondaVAC
Có tổng cộng 510 thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) trong mục Xe máy
Từ khóa nổi bật trong tuần: exciter 150, xe exciter 135, bán xe cub 79, xe jupiter v, yamaha nouvo sx, honda tan thanh, cub 50 honda, xe may wave rs, xe máy số honda, honda future x, lx vespa 125, km 110x, xe lick, xe sirius, xe air blade, sh 150 2009, xe dam do, xe máy sirius, vành air blade, moto 125cc