• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/11/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
2 21/11/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
3 20/11/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
4 19/11/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
5 18/11/2014 1 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
6 17/11/2014 2 ngày 38.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
7 15/11/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
8 14/11/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
9 13/11/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
10 12/11/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
11 11/11/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
12 10/11/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
13 09/11/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
14 08/11/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
15 07/11/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
16 05/11/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
17 04/11/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
18 03/11/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
19 02/11/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
20 01/11/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
21 31/10/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
22 30/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
23 29/10/2014 7 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
24 22/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
25 21/10/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
26 20/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
27 19/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
28 18/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
29 17/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
30 16/10/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
31 15/10/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
32 14/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
33 13/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
34 12/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
35 11/10/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
36 10/10/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
37 09/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
38 08/10/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
39 07/10/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
40 06/10/2014 2 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
41 04/10/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
42 03/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
43 02/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
44 01/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
45 30/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
46 29/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
47 28/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
48 27/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
49 26/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
50 25/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
51 24/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
52 23/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
53 22/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
54 21/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
55 20/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
56 19/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
57 18/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
58 17/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
59 16/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
60 15/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
61 14/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
62 13/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
63 12/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
64 11/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
65 10/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
66 09/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
67 08/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ yamaha3shoangviet
68 07/09/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hungchaua
69 06/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
70 05/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
71 04/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
72 03/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
73 02/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
74 01/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
75 31/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
76 30/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
77 29/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
78 28/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
79 27/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
80 26/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
81 25/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
82 24/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
83 23/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
84 22/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
85 21/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
86 20/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
87 19/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
88 18/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
89 17/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
90 16/08/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
91 15/08/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
92 14/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
93 13/08/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
94 12/08/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hungchaua
95 11/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
96 10/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
97 09/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
98 08/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
99 07/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
100 06/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
101 05/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
102 04/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
103 03/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
104 02/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
105 01/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
106 31/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
107 30/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
108 29/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
109 28/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
110 27/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
111 26/07/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
112 25/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
113 24/07/2014 2 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
114 22/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
115 21/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
116 20/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
117 19/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
118 18/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
119 17/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
120 16/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
121 15/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
122 14/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
123 13/07/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
124 12/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
125 11/07/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
126 10/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
127 09/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
128 08/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
129 07/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
130 06/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
131 05/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
132 04/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
133 03/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
134 02/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
135 01/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
136 30/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
137 29/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
138 28/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
139 27/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
140 26/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
141 25/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
142 24/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
143 23/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
144 22/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hungchungnghia
145 21/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ Ethangloimotor
146 20/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
147 19/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
148 18/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
149 17/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
150 16/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
151 15/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
152 14/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
153 13/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
154 12/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
155 11/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
156 10/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
157 09/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
158 08/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
159 07/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
160 06/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
161 05/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
162 04/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
163 03/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
164 02/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
165 01/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
166 31/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
167 30/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
168 29/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
169 28/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
170 27/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
171 26/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
172 25/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
173 24/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
174 23/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
175 22/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
176 21/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
177 20/05/2014 3 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
178 17/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
179 16/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
180 14/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
181 13/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
182 11/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
183 10/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
184 08/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
185 07/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
186 06/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
187 05/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
188 04/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
189 03/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
190 02/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
191 01/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
192 30/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
193 29/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
194 28/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
195 27/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
196 26/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
197 25/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
198 24/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
199 23/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
200 22/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
201 21/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
202 20/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
203 19/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
204 18/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
205 17/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
206 16/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
207 15/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
208 14/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
209 13/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
210 12/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
211 11/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
212 10/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
213 09/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
214 08/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
215 07/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
216 06/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
217 05/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
218 04/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
219 03/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
220 02/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
221 01/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
222 31/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
223 30/03/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
224 29/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
225 28/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
226 27/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
227 26/03/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
228 25/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
229 24/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
230 23/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
231 22/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
232 21/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
233 20/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
234 19/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
235 18/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
236 17/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
237 16/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
238 15/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
239 14/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
240 13/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
241 12/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
242 11/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
243 10/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
244 09/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
245 08/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
246 07/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
247 06/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 1.499.974 VNĐ yamaha3shoangviet
248 05/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
249 04/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
250 03/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
251 02/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
252 01/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
253 28/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
254 27/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
255 26/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
256 25/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
257 24/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
258 23/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
259 22/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
260 21/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
261 20/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
262 19/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
263 18/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
264 17/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
265 16/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
266 15/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
267 14/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
268 13/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
269 12/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
270 11/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
271 10/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
272 09/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
273 08/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi tuanthanhdat2010
274 07/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
275 06/02/2014 2 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
276 04/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
277 03/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 999.974 VNĐ xemaycuonghien
278 02/02/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tienthanghonda
279 01/02/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
280 31/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
281 30/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
282 29/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
283 28/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
284 27/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
285 26/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
286 25/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
287 24/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
288 23/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
289 22/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
290 21/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
291 20/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
292 19/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
293 18/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
294 17/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ hungchungnghia
295 16/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
296 15/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
297 14/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
298 13/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
299 12/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
300 11/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
301 10/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
302 09/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
303 08/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
304 07/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
305 06/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
306 05/01/2014 2 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
307 03/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ Ethangloimotor
308 02/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
309 01/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
310 31/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
311 30/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
312 29/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
313 28/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
314 27/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
315 26/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
316 25/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
317 24/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
318 23/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
319 22/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
320 21/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
321 20/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
322 19/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
323 18/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
324 17/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
325 16/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
326 15/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
327 14/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
328 13/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
329 12/12/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
330 11/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
331 10/12/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
332 09/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
333 08/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
334 07/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
335 06/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
336 05/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hungchungnghia
337 04/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
338 03/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
339 02/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
340 01/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
341 30/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
342 29/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
343 28/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
344 27/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
345 26/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
346 25/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
347 24/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
348 23/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
349 22/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
350 21/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
351 20/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
352 19/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
353 18/11/2013 10 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
354 08/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ Ethangloimotor
355 07/11/2013 4 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
356 03/11/2013 4 ngày 36.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
357 30/10/2013 5 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
358 25/10/2013 5 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
359 20/10/2013 3 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
360 17/10/2013 2 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
361 15/10/2013 3 ngày 36.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
362 12/10/2013 7 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
363 05/10/2013 3 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
364 02/10/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
365 01/10/2013 20 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
366 11/09/2013 14 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
367 28/08/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hungchungnghia
368 27/08/2013 2 ngày 36.800.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
369 25/08/2013 2 ngày 36.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hungchungnghia
370 23/08/2013 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemaylehang
371 22/08/2013 14 ngày 37.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
372 08/08/2013 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ yamaha3shoangviet
373 06/08/2013 19 ngày 37.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ xemayhoangcau
374 18/07/2013 4 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ yamaha3shoangviet
375 14/07/2013 16 ngày 37.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ xemayhoangcau
376 28/06/2013 9 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ xemaylehang
377 19/06/2013 1 ngày 37.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
378 18/06/2013 1 ngày 37.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
379 17/06/2013 15 ngày 38.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
380 02/06/2013 15 ngày 37.900.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
381 18/05/2013 4 ngày 37.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
382 14/05/2013 3 ngày 38.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
383 11/05/2013 15 ngày 38.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Headdoanhthu
384 26/04/2013 6 ngày 38.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
385 20/04/2013 14 ngày 38.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
386 06/04/2013 4 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
387 02/04/2013 2 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
388 31/03/2013 5 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
389 26/03/2013 2 ngày 38.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Ethangloimotor
390 24/03/2013 2 ngày 38.700.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
391 22/03/2013 5 ngày 37.700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ xemayhoangcau
392 17/03/2013 1 ngày 38.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ xemaylehang
393 16/03/2013 8 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
394 08/03/2013 1 ngày 37.990.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
395 07/03/2013 3 ngày 37.990.000 VNĐ Giảm 1.810.000 VNĐ xemayhoangcau
396 04/03/2013 1 ngày 39.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemaylehang
397 03/03/2013 1 ngày 39.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
398 02/03/2013 3 ngày 40.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
399 27/02/2013 2 ngày 40.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
400 25/02/2013 1 ngày 41.500.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
401 24/02/2013 7 ngày 41.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ HondaVAC
402 17/02/2013 1 ngày 42.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
403 16/02/2013 1 ngày 43.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
404 15/02/2013 2 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
405 13/02/2013 12 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
406 01/02/2013 6 ngày 42.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
407 26/01/2013 2 ngày 43.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
408 24/01/2013 12 ngày 43.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
409 12/01/2013 6 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
410 06/01/2013 42.000.000 VNĐ HondaVAC
Có tổng cộng 410 thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) trong mục Xe máy