• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/10/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
2 01/10/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
3 30/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
4 29/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
5 28/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
6 27/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
7 26/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
8 25/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
9 24/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
10 23/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
11 22/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
12 21/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
13 20/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
14 19/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
15 18/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
16 17/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
17 16/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
18 15/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
19 14/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
20 13/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
21 12/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
22 11/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
23 10/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
24 09/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
25 08/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 1.490.000 VNĐ yamaha3shoangviet
26 07/09/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hungchaua
27 06/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
28 05/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
29 04/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
30 03/09/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
31 02/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
32 01/09/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
33 31/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
34 30/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
35 29/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
36 28/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
37 27/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
38 26/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
39 25/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
40 24/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
41 23/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
42 22/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
43 21/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
44 20/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
45 19/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
46 18/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
47 17/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
48 16/08/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
49 15/08/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
50 14/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
51 13/08/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
52 12/08/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.490.000 VNĐ hungchaua
53 11/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
54 10/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
55 09/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
56 08/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
57 07/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
58 06/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
59 05/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
60 04/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemaythanhnhan
61 03/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
62 02/08/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
63 01/08/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
64 31/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
65 30/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
66 29/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
67 28/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
68 27/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
69 26/07/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
70 25/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
71 24/07/2014 2 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
72 22/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
73 21/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
74 20/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
75 19/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
76 18/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
77 17/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
78 16/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
79 15/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
80 14/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
81 13/07/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
82 12/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
83 11/07/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
84 10/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
85 09/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
86 08/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
87 07/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
88 06/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
89 05/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
90 04/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
91 03/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
92 02/07/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
93 01/07/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
94 30/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
95 29/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
96 28/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
97 27/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
98 26/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
99 25/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
100 24/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
101 23/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
102 22/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ hungchungnghia
103 21/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ Ethangloimotor
104 20/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
105 19/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Giá không đổi hungchaua
106 18/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
107 17/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
108 16/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
109 15/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
110 14/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
111 13/06/2014 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
112 12/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
113 11/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
114 10/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
115 09/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
116 08/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
117 07/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
118 06/06/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
119 05/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
120 04/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
121 03/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
122 02/06/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
123 01/06/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
124 31/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
125 30/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
126 29/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
127 28/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
128 27/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
129 26/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
130 25/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
131 24/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
132 23/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
133 22/05/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
134 21/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
135 20/05/2014 3 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
136 17/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
137 16/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
138 14/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
139 13/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
140 11/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
141 10/05/2014 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
142 08/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
143 07/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
144 06/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
145 05/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
146 04/05/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
147 03/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
148 02/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
149 01/05/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
150 30/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
151 29/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
152 28/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
153 27/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
154 26/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
155 25/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
156 24/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
157 23/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
158 22/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
159 21/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
160 20/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
161 19/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
162 18/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
163 17/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
164 16/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
165 15/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
166 14/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
167 13/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
168 12/04/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
169 11/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
170 10/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
171 09/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
172 08/04/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
173 07/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
174 06/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
175 05/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi headdoanhthu
176 04/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
177 03/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
178 02/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
179 01/04/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
180 31/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
181 30/03/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
182 29/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
183 28/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
184 27/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
185 26/03/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
186 25/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
187 24/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
188 23/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
189 22/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
190 21/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
191 20/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
192 19/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
193 18/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
194 17/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
195 16/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
196 15/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
197 14/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
198 13/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
199 12/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
200 11/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
201 10/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
202 09/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
203 08/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
204 07/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Giá không đổi yamaha3shoangviet
205 06/03/2014 1 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 1.499.974 VNĐ yamaha3shoangviet
206 05/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
207 04/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
208 03/03/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
209 02/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
210 01/03/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
211 28/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
212 27/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
213 26/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
214 25/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
215 24/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
216 23/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
217 22/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
218 21/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
219 20/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
220 19/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
221 18/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
222 17/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
223 16/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
224 15/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
225 14/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
226 13/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
227 12/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
228 11/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
229 10/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
230 09/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
231 08/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Giá không đổi tuanthanhdat2010
232 07/02/2014 1 ngày 37.600.000 VNĐ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
233 06/02/2014 2 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
234 04/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
235 03/02/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 999.974 VNĐ xemaycuonghien
236 02/02/2014 1 ngày 37.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ tienthanghonda
237 01/02/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
238 31/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
239 30/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
240 29/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
241 28/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
242 27/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
243 26/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
244 25/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
245 24/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi xemaylehang
246 23/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
247 22/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
248 21/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
249 20/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
250 19/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
251 18/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
252 17/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ hungchungnghia
253 16/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
254 15/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
255 14/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
256 13/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
257 12/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
258 11/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
259 10/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
260 09/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
261 08/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
262 07/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
263 06/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
264 05/01/2014 2 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
265 03/01/2014 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ Ethangloimotor
266 02/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
267 01/01/2014 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
268 31/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
269 30/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
270 29/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
271 28/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
272 27/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
273 26/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
274 25/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
275 24/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
276 23/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
277 22/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
278 21/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
279 20/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giá không đổi xemaycuonghien
280 19/12/2013 1 ngày 36.000.026 VNĐ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
281 18/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
282 17/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
283 16/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
284 15/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
285 14/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
286 13/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
287 12/12/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
288 11/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
289 10/12/2013 1 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
290 09/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
291 08/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
292 07/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
293 06/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
294 05/12/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ hungchungnghia
295 04/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
296 03/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
297 02/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
298 01/12/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
299 30/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
300 29/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
301 28/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
302 27/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
303 26/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
304 25/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
305 24/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
306 23/11/2013 1 ngày 36.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
307 22/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
308 21/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
309 20/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
310 19/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
311 18/11/2013 10 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
312 08/11/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ Ethangloimotor
313 07/11/2013 4 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
314 03/11/2013 4 ngày 36.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
315 30/10/2013 5 ngày 36.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
316 25/10/2013 5 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
317 20/10/2013 3 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
318 17/10/2013 2 ngày 36.300.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
319 15/10/2013 3 ngày 36.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
320 12/10/2013 7 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
321 05/10/2013 3 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
322 02/10/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
323 01/10/2013 20 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
324 11/09/2013 14 ngày 36.500.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
325 28/08/2013 1 ngày 36.500.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ hungchungnghia
326 27/08/2013 2 ngày 36.800.000 VNĐ Giá không đổi hungchungnghia
327 25/08/2013 2 ngày 36.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ hungchungnghia
328 23/08/2013 1 ngày 37.000.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemaylehang
329 22/08/2013 14 ngày 37.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
330 08/08/2013 2 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ yamaha3shoangviet
331 06/08/2013 19 ngày 37.700.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ xemayhoangcau
332 18/07/2013 4 ngày 37.500.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ yamaha3shoangviet
333 14/07/2013 16 ngày 37.900.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ xemayhoangcau
334 28/06/2013 9 ngày 37.500.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ xemaylehang
335 19/06/2013 1 ngày 37.400.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
336 18/06/2013 1 ngày 37.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
337 17/06/2013 15 ngày 38.500.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
338 02/06/2013 15 ngày 37.900.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
339 18/05/2013 4 ngày 37.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
340 14/05/2013 3 ngày 38.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
341 11/05/2013 15 ngày 38.500.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ Headdoanhthu
342 26/04/2013 6 ngày 38.200.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
343 20/04/2013 14 ngày 38.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
344 06/04/2013 4 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
345 02/04/2013 2 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
346 31/03/2013 5 ngày 38.500.000 VNĐ Giá không đổi hondavietchinh
347 26/03/2013 2 ngày 38.500.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ Ethangloimotor
348 24/03/2013 2 ngày 38.700.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
349 22/03/2013 5 ngày 37.700.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ xemayhoangcau
350 17/03/2013 1 ngày 38.800.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ xemaylehang
351 16/03/2013 8 ngày 38.990.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
352 08/03/2013 1 ngày 37.990.000 VNĐ Giá không đổi xemayhoangcau
353 07/03/2013 3 ngày 37.990.000 VNĐ Giảm 1.810.000 VNĐ xemayhoangcau
354 04/03/2013 1 ngày 39.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ xemaylehang
355 03/03/2013 1 ngày 39.900.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
356 02/03/2013 3 ngày 40.200.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
357 27/02/2013 2 ngày 40.500.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
358 25/02/2013 1 ngày 41.500.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
359 24/02/2013 7 ngày 41.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ HondaVAC
360 17/02/2013 1 ngày 42.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
361 16/02/2013 1 ngày 43.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
362 15/02/2013 2 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
363 13/02/2013 12 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
364 01/02/2013 6 ngày 42.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
365 26/01/2013 2 ngày 43.000.000 VNĐ Giá không đổi HondaVAC
366 24/01/2013 12 ngày 43.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
367 12/01/2013 6 ngày 42.000.000 VNĐ Giá không đổi Ethangloimotor
368 06/01/2013 42.000.000 VNĐ HondaVAC
Có tổng cộng 368 thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) trong mục Xe máy