• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 08/04/2015 2 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaylehang
2 06/04/2015 6 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
3 31/03/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
4 30/03/2015 3 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
5 27/03/2015 21 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
6 06/03/2015 2 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
7 04/03/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
8 03/03/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
9 02/03/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
10 01/03/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
11 28/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
12 27/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
13 26/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
14 25/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
15 24/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
16 23/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
17 22/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
18 21/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
19 20/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
20 19/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
21 18/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
22 17/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
23 16/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
24 15/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
25 14/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
26 13/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
27 12/02/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
28 11/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
29 10/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
30 09/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
31 08/02/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
32 07/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
33 06/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
34 05/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
35 04/02/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
36 03/02/2015 4 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
37 30/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
38 29/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
39 28/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
40 27/01/2015 5 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
41 22/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaylehang
42 21/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
43 20/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
44 19/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
45 18/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemaylehang
46 17/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
47 16/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
48 15/01/2015 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ yamaha3shoangviet
49 14/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
50 13/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
51 12/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
52 11/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
53 10/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
54 09/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
55 08/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
56 07/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
57 06/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
58 05/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
59 04/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
60 03/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
61 02/01/2015 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
62 01/01/2015 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
63 31/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
64 30/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
65 29/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
66 28/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
67 27/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
68 26/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
69 25/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
70 24/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
71 23/12/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
72 22/12/2014 3 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
73 19/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
74 18/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
75 17/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
76 16/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
77 15/12/2014 5 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
78 10/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
79 09/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
80 08/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
81 07/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
82 06/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
83 05/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
84 04/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
85 03/12/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
86 02/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
87 01/12/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
88 30/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
89 29/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
90 28/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
91 27/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
92 26/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
93 25/11/2014 3 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
94 22/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
95 21/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
96 20/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
97 19/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ headdoanhthu
98 18/11/2014 1 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
99 17/11/2014 2 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ xemaylehang
100 15/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
101 14/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
102 13/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
103 12/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
104 11/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
105 10/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
106 09/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
107 08/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
108 07/11/2014 2 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
109 05/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
110 04/11/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
111 03/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
112 02/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
113 01/11/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
114 31/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
115 30/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
116 29/10/2014 7 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
117 22/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
118 21/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
119 20/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
120 19/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
121 18/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
122 17/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
123 16/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
124 15/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
125 14/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
126 13/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
127 12/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
128 11/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
129 10/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
130 09/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
131 08/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
132 07/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
133 06/10/2014 2 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
134 04/10/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
135 03/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
136 02/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
137 01/10/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
138 30/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
139 29/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
140 28/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
141 27/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
142 26/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
143 25/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
144 24/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
145 23/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
146 22/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
147 21/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
148 20/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
149 19/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
150 18/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
151 17/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
152 16/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
153 15/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
154 14/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
155 13/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
156 12/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
157 11/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
158 10/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
159 09/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
160 08/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ yamaha3shoangviet
161 07/09/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hungchaua
162 06/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
163 05/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
164 04/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
165 03/09/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
166 02/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
167 01/09/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
168 31/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
169 30/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
170 29/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
171 28/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
172 27/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
173 26/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
174 25/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
175 24/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
176 23/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
177 22/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
178 21/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
179 20/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
180 19/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
181 18/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
182 17/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
183 16/08/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi hungchaua
184 15/08/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
185 14/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
186 13/08/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi hungchaua
187 12/08/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ hungchaua
188 11/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
189 10/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
190 09/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
191 08/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
192 07/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
193 06/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
194 05/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
195 04/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemaythanhnhan
196 03/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
197 02/08/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
198 01/08/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ xemaythanhnhan
199 31/07/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
200 30/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
201 29/07/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
202 28/07/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
203 27/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
204 26/07/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
205 25/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
206 24/07/2014 2 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
207 22/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
208 21/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
209 20/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
210 19/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
211 18/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
212 17/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
213 16/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
214 15/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
215 14/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
216 13/07/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
217 12/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
218 11/07/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
219 10/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
220 09/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
221 08/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
222 07/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
223 06/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
224 05/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
225 04/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
226 03/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
227 02/07/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
228 01/07/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
229 30/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
230 29/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
231 28/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
232 27/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
233 26/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hungchungnghia
234 25/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
235 24/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
236 23/06/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
237 22/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hungchungnghia
238 21/06/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ Ethangloimotor
239 20/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi hungchaua
240 19/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Giá không đổi hungchaua
241 18/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
242 17/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
243 16/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
244 15/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
245 14/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ headdoanhthu
246 13/06/2014 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ hungchaua
247 12/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
248 11/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
249 10/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
250 09/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
251 08/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
252 07/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
253 06/06/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
254 05/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
255 04/06/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
256 03/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
257 02/06/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
258 01/06/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
259 31/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
260 30/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
261 29/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
262 28/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
263 27/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
264 26/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
265 25/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
266 24/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
267 23/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
268 22/05/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ headdoanhthu
269 21/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
270 20/05/2014 3 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
271 17/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
272 16/05/2014 2 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
273 14/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
274 13/05/2014 2 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
275 11/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
276 10/05/2014 2 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
277 08/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
278 07/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
279 06/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
280 05/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
281 04/05/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
282 03/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
283 02/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
284 01/05/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
285 30/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
286 29/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
287 28/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
288 27/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
289 26/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
290 25/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
291 24/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
292 23/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
293 22/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
294 21/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
295 20/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
296 19/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
297 18/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
298 17/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
299 16/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
300 15/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
301 14/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
302 13/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
303 12/04/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
304 11/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
305 10/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
306 09/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ headdoanhthu
307 08/04/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
308 07/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
309 06/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
310 05/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi headdoanhthu
311 04/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
312 03/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
313 02/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
314 01/04/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
315 31/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
316 30/03/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
317 29/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
318 28/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
319 27/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
320 26/03/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
321 25/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
322 24/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
323 23/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
324 22/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
325 21/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
326 20/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
327 19/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
328 18/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
329 17/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
330 16/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
331 15/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
332 14/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
333 13/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
334 12/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ yamaha3shoangviet
335 11/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Ethangloimotor
336 10/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
337 09/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
338 08/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
339 07/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Giá không đổi yamaha3shoangviet
340 06/03/2014 1 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 1.499.974 VNĐ yamaha3shoangviet
341 05/03/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
342 04/03/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
343 03/03/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
344 02/03/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
345 01/03/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
346 28/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
347 27/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
348 26/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
349 25/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
350 24/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
351 23/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
352 22/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
353 21/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
354 20/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
355 19/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
356 18/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
357 17/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
358 16/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
359 15/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
360 14/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ Ethangloimotor
361 13/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
362 12/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
363 11/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
364 10/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
365 09/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 1.599.974 VNĐ xemaycuonghien
366 08/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Giá không đổi tuanthanhdat2010
367 07/02/2014 1 ngày 37.600.000 ₫ Tăng 1.599.974 VNĐ tuanthanhdat2010
368 06/02/2014 2 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
369 04/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
370 03/02/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 999.974 VNĐ xemaycuonghien
371 02/02/2014 1 ngày 37.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tienthanghonda
372 01/02/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
373 31/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
374 30/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
375 29/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
376 28/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
377 27/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
378 26/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
379 25/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
380 24/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi xemaylehang
381 23/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
382 22/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
383 21/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
384 20/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
385 19/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
386 18/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
387 17/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ hungchungnghia
388 16/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
389 15/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
390 14/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
391 13/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
392 12/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
393 11/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
394 10/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
395 09/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
396 08/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
397 07/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
398 06/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
399 05/01/2014 2 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
400 03/01/2014 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ Ethangloimotor
401 02/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
402 01/01/2014 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
403 31/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
404 30/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
405 29/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
406 28/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
407 27/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
408 26/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 499.974 VNĐ xemaylehang
409 25/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
410 24/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
411 23/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
412 22/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
413 21/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
414 20/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giá không đổi xemaycuonghien
415 19/12/2013 1 ngày 36.000.026 ₫ Giảm 499.974 VNĐ xemaycuonghien
416 18/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
417 17/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
418 16/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
419 15/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
420 14/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
421 13/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
422 12/12/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
423 11/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ hungchungnghia
424 10/12/2013 1 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ hungchaua
425 09/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
426 08/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
427 07/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
428 06/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
429 05/12/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hungchungnghia
430 04/12/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
431 03/12/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
432 02/12/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
433 01/12/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
434 30/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
435 29/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
436 28/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
437 27/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
438 26/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
439 25/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
440 24/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
441 23/11/2013 1 ngày 36.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
442 22/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
443 21/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
444 20/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
445 19/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
446 18/11/2013 10 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
447 08/11/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ Ethangloimotor
448 07/11/2013 4 ngày 36.300.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
449 03/11/2013 4 ngày 36.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
450 30/10/2013 5 ngày 36.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ hungchungnghia
451 25/10/2013 5 ngày 36.300.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
452 20/10/2013 3 ngày 36.300.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
453 17/10/2013 2 ngày 36.300.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
454 15/10/2013 3 ngày 36.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
455 12/10/2013 7 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
456 05/10/2013 3 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
457 02/10/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
458 01/10/2013 20 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
459 11/09/2013 14 ngày 36.500.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
460 28/08/2013 1 ngày 36.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hungchungnghia
461 27/08/2013 2 ngày 36.800.000 ₫ Giá không đổi hungchungnghia
462 25/08/2013 2 ngày 36.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ hungchungnghia
463 23/08/2013 1 ngày 37.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ xemaylehang
464 22/08/2013 14 ngày 37.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
465 08/08/2013 2 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ yamaha3shoangviet
466 06/08/2013 19 ngày 37.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ xemayhoangcau
467 18/07/2013 4 ngày 37.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ yamaha3shoangviet
468 14/07/2013 16 ngày 37.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ xemayhoangcau
469 28/06/2013 9 ngày 37.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ xemaylehang
470 19/06/2013 1 ngày 37.400.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ yamaha3shoangviet
471 18/06/2013 1 ngày 37.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ xemayhoangcau
472 17/06/2013 15 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Ethangloimotor
473 02/06/2013 15 ngày 37.900.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
474 18/05/2013 4 ngày 37.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
475 14/05/2013 3 ngày 38.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ xemayhoangcau
476 11/05/2013 15 ngày 38.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Headdoanhthu
477 26/04/2013 6 ngày 38.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xemayhoangcau
478 20/04/2013 14 ngày 38.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xemayhoangcau
479 06/04/2013 4 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi hondavietchinh
480 02/04/2013 2 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi hondavietchinh
481 31/03/2013 5 ngày 38.500.000 ₫ Giá không đổi hondavietchinh
482 26/03/2013 2 ngày 38.500.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Ethangloimotor
483 24/03/2013 2 ngày 38.700.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
484 22/03/2013 5 ngày 37.700.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ xemayhoangcau
485 17/03/2013 1 ngày 38.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ xemaylehang
486 16/03/2013 8 ngày 38.990.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ xemayhoangcau
487 08/03/2013 1 ngày 37.990.000 ₫ Giá không đổi xemayhoangcau
488 07/03/2013 3 ngày 37.990.000 ₫ Giảm 1.810.000 VNĐ xemayhoangcau
489 04/03/2013 1 ngày 39.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xemaylehang
490 03/03/2013 1 ngày 39.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
491 02/03/2013 3 ngày 40.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Ethangloimotor
492 27/02/2013 2 ngày 40.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ HondaVAC
493 25/02/2013 1 ngày 41.500.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
494 24/02/2013 7 ngày 41.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ HondaVAC
495 17/02/2013 1 ngày 42.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
496 16/02/2013 1 ngày 43.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
497 15/02/2013 2 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
498 13/02/2013 12 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
499 01/02/2013 6 ngày 42.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ Ethangloimotor
500 26/01/2013 2 ngày 43.000.000 ₫ Giá không đổi HondaVAC
501 24/01/2013 12 ngày 43.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ HondaVAC
502 12/01/2013 6 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi Ethangloimotor
503 06/01/2013 42.000.000 ₫ HondaVAC
Có tổng cộng 503 thay đổi giá của sản phẩm Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Xe máy, phụ tùng xe máy > Xe máy (Xe máy, Xe tay ga, xe ga, xe so)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Honda Air Blade Fi 125cc 2013 Việt Nam (Đỏ Đen Trắng) trong mục Xe máy
Từ khóa nổi bật trong tuần: hoa co, in nhiệt, samsung, lg, keo tu