Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/10/2017 4 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
2 01/10/2017 19 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
3 12/09/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi codiendika
4 11/09/2017 38 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi codiendika
5 04/08/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
6 03/08/2017 40 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
7 24/06/2017 3 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
8 21/06/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
9 20/06/2017 20 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
10 31/05/2017 9 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
11 22/05/2017 17 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
12 05/05/2017 2 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
13 03/05/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
14 02/05/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
15 01/05/2017 15 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
16 16/04/2017 6 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
17 10/04/2017 5 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
18 05/04/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
19 04/04/2017 36 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
20 27/02/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi codiendika
21 26/02/2017 20 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
22 06/02/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
23 05/02/2017 27 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
24 09/01/2017 5 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
25 04/01/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giảm 535.000 VNĐ huynhlaielectric
26 03/01/2017 14 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
27 20/12/2016 6 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
28 14/12/2016 8 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
29 06/12/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
30 05/12/2016 42 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
31 24/10/2016 9 ngày 715.000 ₫ Giảm 535.000 VNĐ huynhlaielectric
32 15/10/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
33 14/10/2016 8 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ codiengiathinh
34 06/10/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
35 05/10/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
36 04/10/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
37 19/09/2016 10 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
38 09/09/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
39 08/09/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
40 24/08/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
41 22/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
42 21/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
43 20/08/2016 11 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
44 09/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
45 08/08/2016 5 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
46 03/08/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
47 02/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
48 01/08/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
49 28/07/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
50 27/07/2016 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
51 21/07/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
52 20/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
53 16/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
54 12/07/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
55 05/07/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
56 27/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
57 25/06/2016 14 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
58 11/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
59 09/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
60 08/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
61 06/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
62 05/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
63 04/06/2016 11 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
64 24/05/2016 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
65 18/05/2016 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
66 04/05/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
67 03/05/2016 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
68 28/04/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
69 26/04/2016 12 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
70 14/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
71 13/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
72 12/04/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
73 05/04/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
74 04/04/2016 10 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
75 25/03/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
76 24/03/2016 20 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
77 04/03/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
78 02/03/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
79 01/03/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
80 28/02/2016 13 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
81 15/02/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ dienchaua
82 14/02/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
83 13/02/2016 9 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
84 04/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
85 03/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
86 02/02/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
87 25/01/2016 16 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
88 09/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
89 07/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
90 05/01/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
91 29/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
92 28/12/2015 3 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
93 25/12/2015 2 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
94 23/12/2015 6 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
95 17/12/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
96 09/12/2015 7 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
97 02/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
98 01/12/2015 51 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
99 11/10/2015 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
100 07/10/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
101 06/10/2015 28 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
102 08/09/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
103 07/09/2015 10 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
104 28/08/2015 26 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
105 02/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
106 01/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
107 31/07/2015 15 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ codiengiathinh
108 16/07/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
109 08/07/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
110 07/07/2015 25 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
111 12/06/2015 30 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
112 13/05/2015 16 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
113 27/04/2015 24 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
114 03/04/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
115 02/04/2015 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
116 28/02/2015 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
117 26/02/2015 27 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
118 30/01/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
119 29/01/2015 78 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
120 12/11/2014 18 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
121 25/10/2014 19 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
122 06/10/2014 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
123 04/10/2014 71 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
124 25/07/2014 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
125 24/07/2014 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
126 21/06/2014 137 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ codiengiathinh
127 04/02/2014 112 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
128 15/10/2013 1 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
129 14/10/2013 15 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
130 29/09/2013 157 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
131 25/04/2013 66 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
132 18/02/2013 37 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
133 12/01/2013 17 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
134 26/12/2012 31 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
135 25/11/2012 860.000 ₫ dongbacconstruction
Có tổng cộng 135 thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) đã được hệ thống ghi lại.