Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/02/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
2 05/02/2017 27 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
3 09/01/2017 5 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
4 04/01/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giảm 535.000 VNĐ huynhlaielectric
5 03/01/2017 14 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
6 20/12/2016 6 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
7 14/12/2016 8 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
8 06/12/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
9 05/12/2016 42 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
10 24/10/2016 9 ngày 715.000 ₫ Giảm 535.000 VNĐ huynhlaielectric
11 15/10/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
12 14/10/2016 8 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ codiengiathinh
13 06/10/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
14 05/10/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
15 04/10/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
16 19/09/2016 10 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
17 09/09/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
18 08/09/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
19 24/08/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
20 22/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
21 21/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
22 20/08/2016 11 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
23 09/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
24 08/08/2016 5 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
25 03/08/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
26 02/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
27 01/08/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
28 28/07/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
29 27/07/2016 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
30 21/07/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
31 20/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
32 16/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
33 12/07/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
34 05/07/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
35 27/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
36 25/06/2016 14 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
37 11/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
38 09/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
39 08/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
40 06/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
41 05/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
42 04/06/2016 11 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
43 24/05/2016 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
44 18/05/2016 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
45 04/05/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
46 03/05/2016 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
47 28/04/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
48 26/04/2016 12 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
49 14/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
50 13/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
51 12/04/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
52 05/04/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
53 04/04/2016 10 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
54 25/03/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
55 24/03/2016 20 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
56 04/03/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
57 02/03/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
58 01/03/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
59 28/02/2016 13 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
60 15/02/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ dienchaua
61 14/02/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
62 13/02/2016 9 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
63 04/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
64 03/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
65 02/02/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
66 25/01/2016 16 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
67 09/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
68 07/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
69 05/01/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
70 29/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
71 28/12/2015 3 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
72 25/12/2015 2 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
73 23/12/2015 6 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
74 17/12/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
75 09/12/2015 7 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
76 02/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
77 01/12/2015 51 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
78 11/10/2015 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
79 07/10/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
80 06/10/2015 28 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
81 08/09/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
82 07/09/2015 10 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
83 28/08/2015 26 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
84 02/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
85 01/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
86 31/07/2015 15 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ codiengiathinh
87 16/07/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
88 08/07/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
89 07/07/2015 25 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
90 12/06/2015 30 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
91 13/05/2015 16 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
92 27/04/2015 24 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
93 03/04/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
94 02/04/2015 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
95 28/02/2015 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
96 26/02/2015 27 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
97 30/01/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
98 29/01/2015 78 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
99 12/11/2014 18 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
100 25/10/2014 19 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
101 06/10/2014 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
102 04/10/2014 71 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
103 25/07/2014 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
104 24/07/2014 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
105 21/06/2014 137 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ codiengiathinh
106 04/02/2014 112 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
107 15/10/2013 1 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
108 14/10/2013 15 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
109 29/09/2013 157 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
110 25/04/2013 66 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
111 18/02/2013 37 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
112 12/01/2013 17 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
113 26/12/2012 31 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
114 25/11/2012 860.000 ₫ dongbacconstruction
Có tổng cộng 114 thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) đã được hệ thống ghi lại.