Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/12/2016 42 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
2 24/10/2016 9 ngày 715.000 ₫ Giảm 535.000 VNĐ huynhlaielectric
3 15/10/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
4 14/10/2016 8 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ codiengiathinh
5 06/10/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
6 05/10/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
7 04/10/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
8 19/09/2016 10 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
9 09/09/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
10 08/09/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
11 24/08/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
12 22/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
13 21/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
14 20/08/2016 11 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
15 09/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
16 08/08/2016 5 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
17 03/08/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
18 02/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
19 01/08/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
20 28/07/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
21 27/07/2016 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
22 21/07/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
23 20/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
24 16/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
25 12/07/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
26 05/07/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
27 27/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
28 25/06/2016 14 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
29 11/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
30 09/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
31 08/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
32 06/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
33 05/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
34 04/06/2016 11 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
35 24/05/2016 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
36 18/05/2016 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
37 04/05/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
38 03/05/2016 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
39 28/04/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
40 26/04/2016 12 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
41 14/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
42 13/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
43 12/04/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
44 05/04/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
45 04/04/2016 10 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
46 25/03/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
47 24/03/2016 20 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
48 04/03/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
49 02/03/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
50 01/03/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
51 28/02/2016 13 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
52 15/02/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ dienchaua
53 14/02/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
54 13/02/2016 9 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
55 04/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
56 03/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
57 02/02/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
58 25/01/2016 16 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
59 09/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
60 07/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
61 05/01/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
62 29/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
63 28/12/2015 3 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
64 25/12/2015 2 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
65 23/12/2015 6 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
66 17/12/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
67 09/12/2015 7 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
68 02/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
69 01/12/2015 51 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
70 11/10/2015 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
71 07/10/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
72 06/10/2015 28 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
73 08/09/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
74 07/09/2015 10 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
75 28/08/2015 26 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
76 02/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
77 01/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
78 31/07/2015 15 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ codiengiathinh
79 16/07/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
80 08/07/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
81 07/07/2015 25 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
82 12/06/2015 30 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
83 13/05/2015 16 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
84 27/04/2015 24 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
85 03/04/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
86 02/04/2015 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
87 28/02/2015 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
88 26/02/2015 27 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
89 30/01/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
90 29/01/2015 78 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
91 12/11/2014 18 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
92 25/10/2014 19 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
93 06/10/2014 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
94 04/10/2014 71 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
95 25/07/2014 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
96 24/07/2014 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
97 21/06/2014 137 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ codiengiathinh
98 04/02/2014 112 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
99 15/10/2013 1 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
100 14/10/2013 15 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
101 29/09/2013 157 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
102 25/04/2013 66 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
103 18/02/2013 37 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
104 12/01/2013 17 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
105 26/12/2012 31 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
106 25/11/2012 860.000 ₫ dongbacconstruction
Có tổng cộng 106 thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) đã được hệ thống ghi lại.