Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 04/08/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
2 03/08/2017 40 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
3 24/06/2017 3 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
4 21/06/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
5 20/06/2017 20 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
6 31/05/2017 9 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
7 22/05/2017 17 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
8 05/05/2017 2 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
9 03/05/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
10 02/05/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
11 01/05/2017 15 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
12 16/04/2017 6 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
13 10/04/2017 5 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
14 05/04/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
15 04/04/2017 36 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
16 27/02/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi codiendika
17 26/02/2017 20 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
18 06/02/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
19 05/02/2017 27 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
20 09/01/2017 5 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
21 04/01/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giảm 535.000 VNĐ huynhlaielectric
22 03/01/2017 14 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
23 20/12/2016 6 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
24 14/12/2016 8 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
25 06/12/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
26 05/12/2016 42 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
27 24/10/2016 9 ngày 715.000 ₫ Giảm 535.000 VNĐ huynhlaielectric
28 15/10/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
29 14/10/2016 8 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ codiengiathinh
30 06/10/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
31 05/10/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
32 04/10/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
33 19/09/2016 10 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
34 09/09/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
35 08/09/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
36 24/08/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
37 22/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
38 21/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
39 20/08/2016 11 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
40 09/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
41 08/08/2016 5 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
42 03/08/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
43 02/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
44 01/08/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
45 28/07/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
46 27/07/2016 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
47 21/07/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
48 20/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
49 16/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
50 12/07/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
51 05/07/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
52 27/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
53 25/06/2016 14 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
54 11/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
55 09/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
56 08/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
57 06/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
58 05/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
59 04/06/2016 11 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
60 24/05/2016 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
61 18/05/2016 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
62 04/05/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
63 03/05/2016 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
64 28/04/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
65 26/04/2016 12 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
66 14/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
67 13/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
68 12/04/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
69 05/04/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
70 04/04/2016 10 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
71 25/03/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
72 24/03/2016 20 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
73 04/03/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
74 02/03/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
75 01/03/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
76 28/02/2016 13 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
77 15/02/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ dienchaua
78 14/02/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
79 13/02/2016 9 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
80 04/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
81 03/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
82 02/02/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
83 25/01/2016 16 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
84 09/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
85 07/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
86 05/01/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
87 29/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
88 28/12/2015 3 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
89 25/12/2015 2 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
90 23/12/2015 6 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
91 17/12/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
92 09/12/2015 7 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
93 02/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
94 01/12/2015 51 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
95 11/10/2015 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
96 07/10/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
97 06/10/2015 28 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
98 08/09/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
99 07/09/2015 10 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
100 28/08/2015 26 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
101 02/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
102 01/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
103 31/07/2015 15 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ codiengiathinh
104 16/07/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
105 08/07/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
106 07/07/2015 25 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
107 12/06/2015 30 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
108 13/05/2015 16 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
109 27/04/2015 24 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
110 03/04/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
111 02/04/2015 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
112 28/02/2015 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
113 26/02/2015 27 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
114 30/01/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
115 29/01/2015 78 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
116 12/11/2014 18 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
117 25/10/2014 19 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
118 06/10/2014 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
119 04/10/2014 71 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
120 25/07/2014 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
121 24/07/2014 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
122 21/06/2014 137 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ codiengiathinh
123 04/02/2014 112 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
124 15/10/2013 1 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
125 14/10/2013 15 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
126 29/09/2013 157 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
127 25/04/2013 66 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
128 18/02/2013 37 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
129 12/01/2013 17 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
130 26/12/2012 31 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
131 25/11/2012 860.000 ₫ dongbacconstruction
Có tổng cộng 131 thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) đã được hệ thống ghi lại.