Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/04/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
2 26/04/2016 12 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
3 14/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
4 13/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
5 12/04/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
6 05/04/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
7 04/04/2016 10 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
8 25/03/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
9 24/03/2016 20 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
10 04/03/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
11 02/03/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
12 01/03/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
13 28/02/2016 13 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
14 15/02/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ dienchaua
15 14/02/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
16 13/02/2016 9 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
17 04/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
18 03/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
19 02/02/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
20 25/01/2016 16 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
21 09/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
22 07/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
23 05/01/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
24 29/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
25 28/12/2015 3 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
26 25/12/2015 2 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
27 23/12/2015 6 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
28 17/12/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
29 09/12/2015 7 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
30 02/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
31 01/12/2015 51 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
32 11/10/2015 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
33 07/10/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
34 06/10/2015 28 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
35 08/09/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
36 07/09/2015 10 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
37 28/08/2015 26 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
38 02/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
39 01/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
40 31/07/2015 15 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ codiengiathinh
41 16/07/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
42 08/07/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
43 07/07/2015 25 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
44 12/06/2015 30 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
45 13/05/2015 16 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
46 27/04/2015 24 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
47 03/04/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
48 02/04/2015 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
49 28/02/2015 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
50 26/02/2015 27 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
51 30/01/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
52 29/01/2015 78 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
53 12/11/2014 18 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
54 25/10/2014 19 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
55 06/10/2014 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
56 04/10/2014 71 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
57 25/07/2014 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
58 24/07/2014 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
59 21/06/2014 137 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ codiengiathinh
60 04/02/2014 112 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
61 15/10/2013 1 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
62 14/10/2013 15 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
63 29/09/2013 157 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
64 25/04/2013 66 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
65 18/02/2013 37 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
66 12/01/2013 17 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
67 26/12/2012 31 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
68 25/11/2012 860.000 ₫ dongbacconstruction
Có tổng cộng 68 thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) đã được hệ thống ghi lại.