Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/06/2017 3 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
2 21/06/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
3 20/06/2017 20 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
4 31/05/2017 9 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
5 22/05/2017 17 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
6 05/05/2017 2 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
7 03/05/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
8 02/05/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
9 01/05/2017 15 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
10 16/04/2017 6 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
11 10/04/2017 5 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
12 05/04/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
13 04/04/2017 36 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
14 27/02/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi codiendika
15 26/02/2017 20 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
16 06/02/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
17 05/02/2017 27 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
18 09/01/2017 5 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
19 04/01/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giảm 535.000 VNĐ huynhlaielectric
20 03/01/2017 14 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
21 20/12/2016 6 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
22 14/12/2016 8 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
23 06/12/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
24 05/12/2016 42 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
25 24/10/2016 9 ngày 715.000 ₫ Giảm 535.000 VNĐ huynhlaielectric
26 15/10/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
27 14/10/2016 8 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ codiengiathinh
28 06/10/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
29 05/10/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
30 04/10/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
31 19/09/2016 10 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
32 09/09/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
33 08/09/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
34 24/08/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
35 22/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
36 21/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
37 20/08/2016 11 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
38 09/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
39 08/08/2016 5 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
40 03/08/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
41 02/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
42 01/08/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
43 28/07/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
44 27/07/2016 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
45 21/07/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
46 20/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
47 16/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
48 12/07/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
49 05/07/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
50 27/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
51 25/06/2016 14 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
52 11/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
53 09/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
54 08/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
55 06/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
56 05/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
57 04/06/2016 11 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
58 24/05/2016 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
59 18/05/2016 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
60 04/05/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
61 03/05/2016 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
62 28/04/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
63 26/04/2016 12 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
64 14/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
65 13/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
66 12/04/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
67 05/04/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
68 04/04/2016 10 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
69 25/03/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
70 24/03/2016 20 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
71 04/03/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
72 02/03/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
73 01/03/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
74 28/02/2016 13 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
75 15/02/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ dienchaua
76 14/02/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
77 13/02/2016 9 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
78 04/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
79 03/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
80 02/02/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
81 25/01/2016 16 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
82 09/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
83 07/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
84 05/01/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
85 29/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
86 28/12/2015 3 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
87 25/12/2015 2 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
88 23/12/2015 6 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
89 17/12/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
90 09/12/2015 7 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
91 02/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
92 01/12/2015 51 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
93 11/10/2015 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
94 07/10/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
95 06/10/2015 28 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
96 08/09/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
97 07/09/2015 10 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
98 28/08/2015 26 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
99 02/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
100 01/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
101 31/07/2015 15 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ codiengiathinh
102 16/07/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
103 08/07/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
104 07/07/2015 25 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
105 12/06/2015 30 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
106 13/05/2015 16 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
107 27/04/2015 24 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
108 03/04/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
109 02/04/2015 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
110 28/02/2015 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
111 26/02/2015 27 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
112 30/01/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
113 29/01/2015 78 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
114 12/11/2014 18 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
115 25/10/2014 19 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
116 06/10/2014 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
117 04/10/2014 71 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
118 25/07/2014 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
119 24/07/2014 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
120 21/06/2014 137 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ codiengiathinh
121 04/02/2014 112 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
122 15/10/2013 1 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
123 14/10/2013 15 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
124 29/09/2013 157 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
125 25/04/2013 66 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
126 18/02/2013 37 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
127 12/01/2013 17 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
128 26/12/2012 31 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
129 25/11/2012 860.000 ₫ dongbacconstruction
Có tổng cộng 129 thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) đã được hệ thống ghi lại.