Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/07/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
2 20/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
3 16/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
4 12/07/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
5 05/07/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
6 27/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
7 25/06/2016 14 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
8 11/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
9 09/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
10 08/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
11 06/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
12 05/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
13 04/06/2016 11 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
14 24/05/2016 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
15 18/05/2016 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
16 04/05/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
17 03/05/2016 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
18 28/04/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
19 26/04/2016 12 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
20 14/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
21 13/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
22 12/04/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
23 05/04/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
24 04/04/2016 10 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
25 25/03/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
26 24/03/2016 20 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
27 04/03/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
28 02/03/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
29 01/03/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
30 28/02/2016 13 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
31 15/02/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ dienchaua
32 14/02/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
33 13/02/2016 9 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
34 04/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
35 03/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
36 02/02/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
37 25/01/2016 16 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
38 09/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
39 07/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
40 05/01/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
41 29/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
42 28/12/2015 3 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
43 25/12/2015 2 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
44 23/12/2015 6 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
45 17/12/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
46 09/12/2015 7 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
47 02/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
48 01/12/2015 51 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
49 11/10/2015 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
50 07/10/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
51 06/10/2015 28 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
52 08/09/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
53 07/09/2015 10 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
54 28/08/2015 26 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
55 02/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
56 01/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
57 31/07/2015 15 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ codiengiathinh
58 16/07/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
59 08/07/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
60 07/07/2015 25 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
61 12/06/2015 30 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
62 13/05/2015 16 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
63 27/04/2015 24 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
64 03/04/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
65 02/04/2015 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
66 28/02/2015 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
67 26/02/2015 27 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
68 30/01/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
69 29/01/2015 78 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
70 12/11/2014 18 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
71 25/10/2014 19 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
72 06/10/2014 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
73 04/10/2014 71 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
74 25/07/2014 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
75 24/07/2014 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
76 21/06/2014 137 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ codiengiathinh
77 04/02/2014 112 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
78 15/10/2013 1 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
79 14/10/2013 15 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
80 29/09/2013 157 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
81 25/04/2013 66 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
82 18/02/2013 37 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
83 12/01/2013 17 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
84 26/12/2012 31 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
85 25/11/2012 860.000 ₫ dongbacconstruction
Có tổng cộng 85 thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) đã được hệ thống ghi lại.