Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 09/01/2017 5 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
2 04/01/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giảm 535.000 VNĐ huynhlaielectric
3 03/01/2017 14 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
4 20/12/2016 6 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
5 14/12/2016 8 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
6 06/12/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
7 05/12/2016 42 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
8 24/10/2016 9 ngày 715.000 ₫ Giảm 535.000 VNĐ huynhlaielectric
9 15/10/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
10 14/10/2016 8 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ codiengiathinh
11 06/10/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
12 05/10/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
13 04/10/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
14 19/09/2016 10 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
15 09/09/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
16 08/09/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
17 24/08/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
18 22/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
19 21/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
20 20/08/2016 11 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
21 09/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
22 08/08/2016 5 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
23 03/08/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
24 02/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
25 01/08/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
26 28/07/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
27 27/07/2016 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
28 21/07/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
29 20/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
30 16/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
31 12/07/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
32 05/07/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
33 27/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
34 25/06/2016 14 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
35 11/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
36 09/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
37 08/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
38 06/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
39 05/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
40 04/06/2016 11 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
41 24/05/2016 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
42 18/05/2016 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
43 04/05/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
44 03/05/2016 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
45 28/04/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
46 26/04/2016 12 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
47 14/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
48 13/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
49 12/04/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
50 05/04/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
51 04/04/2016 10 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
52 25/03/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
53 24/03/2016 20 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
54 04/03/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
55 02/03/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
56 01/03/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
57 28/02/2016 13 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
58 15/02/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ dienchaua
59 14/02/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
60 13/02/2016 9 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
61 04/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
62 03/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
63 02/02/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
64 25/01/2016 16 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
65 09/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
66 07/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
67 05/01/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
68 29/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
69 28/12/2015 3 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
70 25/12/2015 2 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
71 23/12/2015 6 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
72 17/12/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
73 09/12/2015 7 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
74 02/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
75 01/12/2015 51 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
76 11/10/2015 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
77 07/10/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
78 06/10/2015 28 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
79 08/09/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
80 07/09/2015 10 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
81 28/08/2015 26 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
82 02/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
83 01/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
84 31/07/2015 15 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ codiengiathinh
85 16/07/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
86 08/07/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
87 07/07/2015 25 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
88 12/06/2015 30 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
89 13/05/2015 16 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
90 27/04/2015 24 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
91 03/04/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
92 02/04/2015 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
93 28/02/2015 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
94 26/02/2015 27 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
95 30/01/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
96 29/01/2015 78 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
97 12/11/2014 18 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
98 25/10/2014 19 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
99 06/10/2014 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
100 04/10/2014 71 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
101 25/07/2014 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
102 24/07/2014 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
103 21/06/2014 137 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ codiengiathinh
104 04/02/2014 112 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
105 15/10/2013 1 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
106 14/10/2013 15 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
107 29/09/2013 157 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
108 25/04/2013 66 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
109 18/02/2013 37 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
110 12/01/2013 17 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
111 26/12/2012 31 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
112 25/11/2012 860.000 ₫ dongbacconstruction
Có tổng cộng 112 thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) đã được hệ thống ghi lại.