Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/02/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi codiendika
2 26/02/2017 20 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
3 06/02/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
4 05/02/2017 27 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
5 09/01/2017 5 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
6 04/01/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giảm 535.000 VNĐ huynhlaielectric
7 03/01/2017 14 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
8 20/12/2016 6 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
9 14/12/2016 8 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
10 06/12/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
11 05/12/2016 42 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
12 24/10/2016 9 ngày 715.000 ₫ Giảm 535.000 VNĐ huynhlaielectric
13 15/10/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
14 14/10/2016 8 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ codiengiathinh
15 06/10/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
16 05/10/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
17 04/10/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
18 19/09/2016 10 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
19 09/09/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
20 08/09/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
21 24/08/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
22 22/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
23 21/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
24 20/08/2016 11 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
25 09/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
26 08/08/2016 5 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
27 03/08/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
28 02/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
29 01/08/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
30 28/07/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
31 27/07/2016 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
32 21/07/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
33 20/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
34 16/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
35 12/07/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
36 05/07/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
37 27/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
38 25/06/2016 14 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
39 11/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
40 09/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
41 08/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
42 06/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
43 05/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
44 04/06/2016 11 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
45 24/05/2016 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
46 18/05/2016 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
47 04/05/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
48 03/05/2016 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
49 28/04/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
50 26/04/2016 12 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
51 14/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
52 13/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
53 12/04/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
54 05/04/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
55 04/04/2016 10 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
56 25/03/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
57 24/03/2016 20 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
58 04/03/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
59 02/03/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
60 01/03/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
61 28/02/2016 13 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
62 15/02/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ dienchaua
63 14/02/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
64 13/02/2016 9 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
65 04/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
66 03/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
67 02/02/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
68 25/01/2016 16 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
69 09/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
70 07/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
71 05/01/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
72 29/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
73 28/12/2015 3 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
74 25/12/2015 2 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
75 23/12/2015 6 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
76 17/12/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
77 09/12/2015 7 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
78 02/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
79 01/12/2015 51 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
80 11/10/2015 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
81 07/10/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
82 06/10/2015 28 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
83 08/09/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
84 07/09/2015 10 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
85 28/08/2015 26 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
86 02/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
87 01/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
88 31/07/2015 15 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ codiengiathinh
89 16/07/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
90 08/07/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
91 07/07/2015 25 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
92 12/06/2015 30 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
93 13/05/2015 16 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
94 27/04/2015 24 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
95 03/04/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
96 02/04/2015 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
97 28/02/2015 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
98 26/02/2015 27 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
99 30/01/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
100 29/01/2015 78 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
101 12/11/2014 18 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
102 25/10/2014 19 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
103 06/10/2014 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
104 04/10/2014 71 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
105 25/07/2014 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
106 24/07/2014 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
107 21/06/2014 137 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ codiengiathinh
108 04/02/2014 112 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
109 15/10/2013 1 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
110 14/10/2013 15 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
111 29/09/2013 157 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
112 25/04/2013 66 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
113 18/02/2013 37 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
114 12/01/2013 17 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
115 26/12/2012 31 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
116 25/11/2012 860.000 ₫ dongbacconstruction
Có tổng cộng 116 thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) đã được hệ thống ghi lại.