Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/06/2016 14 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
2 11/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
3 09/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
4 08/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
5 06/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
6 05/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
7 04/06/2016 11 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
8 24/05/2016 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
9 18/05/2016 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
10 04/05/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
11 03/05/2016 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
12 28/04/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
13 26/04/2016 12 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
14 14/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
15 13/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
16 12/04/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
17 05/04/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
18 04/04/2016 10 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
19 25/03/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
20 24/03/2016 20 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
21 04/03/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
22 02/03/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
23 01/03/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
24 28/02/2016 13 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
25 15/02/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ dienchaua
26 14/02/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
27 13/02/2016 9 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
28 04/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
29 03/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
30 02/02/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
31 25/01/2016 16 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
32 09/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
33 07/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
34 05/01/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
35 29/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
36 28/12/2015 3 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
37 25/12/2015 2 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
38 23/12/2015 6 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
39 17/12/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
40 09/12/2015 7 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
41 02/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
42 01/12/2015 51 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
43 11/10/2015 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
44 07/10/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
45 06/10/2015 28 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
46 08/09/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
47 07/09/2015 10 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
48 28/08/2015 26 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
49 02/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
50 01/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
51 31/07/2015 15 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ codiengiathinh
52 16/07/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
53 08/07/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
54 07/07/2015 25 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
55 12/06/2015 30 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
56 13/05/2015 16 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
57 27/04/2015 24 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
58 03/04/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
59 02/04/2015 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
60 28/02/2015 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
61 26/02/2015 27 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
62 30/01/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
63 29/01/2015 78 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
64 12/11/2014 18 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
65 25/10/2014 19 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
66 06/10/2014 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
67 04/10/2014 71 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
68 25/07/2014 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
69 24/07/2014 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
70 21/06/2014 137 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ codiengiathinh
71 04/02/2014 112 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
72 15/10/2013 1 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
73 14/10/2013 15 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
74 29/09/2013 157 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
75 25/04/2013 66 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
76 18/02/2013 37 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
77 12/01/2013 17 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
78 26/12/2012 31 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
79 25/11/2012 860.000 ₫ dongbacconstruction
Có tổng cộng 79 thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) đã được hệ thống ghi lại.