Kiểm tra đơn hàng  Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/10/2016 9 ngày 715.000 ₫ Giảm 535.000 VNĐ huynhlaielectric
2 15/10/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
3 14/10/2016 8 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ codiengiathinh
4 06/10/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
5 05/10/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
6 04/10/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
7 19/09/2016 10 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
8 09/09/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
9 08/09/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
10 24/08/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
11 22/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
12 21/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
13 20/08/2016 11 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
14 09/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
15 08/08/2016 5 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
16 03/08/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
17 02/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
18 01/08/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
19 28/07/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
20 27/07/2016 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
21 21/07/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
22 20/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
23 16/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
24 12/07/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
25 05/07/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
26 27/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
27 25/06/2016 14 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
28 11/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
29 09/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
30 08/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
31 06/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
32 05/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
33 04/06/2016 11 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
34 24/05/2016 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
35 18/05/2016 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
36 04/05/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
37 03/05/2016 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
38 28/04/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
39 26/04/2016 12 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
40 14/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
41 13/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
42 12/04/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
43 05/04/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
44 04/04/2016 10 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
45 25/03/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
46 24/03/2016 20 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
47 04/03/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
48 02/03/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
49 01/03/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
50 28/02/2016 13 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
51 15/02/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ dienchaua
52 14/02/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
53 13/02/2016 9 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
54 04/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
55 03/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
56 02/02/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
57 25/01/2016 16 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
58 09/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
59 07/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
60 05/01/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
61 29/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
62 28/12/2015 3 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
63 25/12/2015 2 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
64 23/12/2015 6 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
65 17/12/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
66 09/12/2015 7 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
67 02/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
68 01/12/2015 51 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
69 11/10/2015 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
70 07/10/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
71 06/10/2015 28 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
72 08/09/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
73 07/09/2015 10 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
74 28/08/2015 26 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
75 02/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
76 01/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
77 31/07/2015 15 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ codiengiathinh
78 16/07/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
79 08/07/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
80 07/07/2015 25 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
81 12/06/2015 30 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
82 13/05/2015 16 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
83 27/04/2015 24 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
84 03/04/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
85 02/04/2015 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
86 28/02/2015 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
87 26/02/2015 27 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
88 30/01/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
89 29/01/2015 78 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
90 12/11/2014 18 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
91 25/10/2014 19 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
92 06/10/2014 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
93 04/10/2014 71 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
94 25/07/2014 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
95 24/07/2014 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
96 21/06/2014 137 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ codiengiathinh
97 04/02/2014 112 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
98 15/10/2013 1 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
99 14/10/2013 15 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
100 29/09/2013 157 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
101 25/04/2013 66 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
102 18/02/2013 37 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
103 12/01/2013 17 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
104 26/12/2012 31 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
105 25/11/2012 860.000 ₫ dongbacconstruction
Có tổng cộng 105 thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) đã được hệ thống ghi lại.