Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/08/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
2 22/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
3 21/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
4 20/08/2016 11 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
5 09/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
6 08/08/2016 5 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
7 03/08/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
8 02/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
9 01/08/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
10 28/07/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
11 27/07/2016 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
12 21/07/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
13 20/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
14 16/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
15 12/07/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
16 05/07/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
17 27/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
18 25/06/2016 14 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
19 11/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
20 09/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
21 08/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
22 06/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
23 05/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
24 04/06/2016 11 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
25 24/05/2016 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
26 18/05/2016 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
27 04/05/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
28 03/05/2016 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
29 28/04/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
30 26/04/2016 12 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
31 14/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
32 13/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
33 12/04/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
34 05/04/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
35 04/04/2016 10 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
36 25/03/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
37 24/03/2016 20 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
38 04/03/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
39 02/03/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
40 01/03/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
41 28/02/2016 13 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
42 15/02/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ dienchaua
43 14/02/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
44 13/02/2016 9 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
45 04/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
46 03/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
47 02/02/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
48 25/01/2016 16 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
49 09/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
50 07/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
51 05/01/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
52 29/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
53 28/12/2015 3 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
54 25/12/2015 2 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
55 23/12/2015 6 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
56 17/12/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
57 09/12/2015 7 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
58 02/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
59 01/12/2015 51 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
60 11/10/2015 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
61 07/10/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
62 06/10/2015 28 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
63 08/09/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
64 07/09/2015 10 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
65 28/08/2015 26 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
66 02/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
67 01/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
68 31/07/2015 15 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ codiengiathinh
69 16/07/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
70 08/07/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
71 07/07/2015 25 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
72 12/06/2015 30 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
73 13/05/2015 16 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
74 27/04/2015 24 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
75 03/04/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
76 02/04/2015 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
77 28/02/2015 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
78 26/02/2015 27 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
79 30/01/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
80 29/01/2015 78 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
81 12/11/2014 18 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
82 25/10/2014 19 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
83 06/10/2014 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
84 04/10/2014 71 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
85 25/07/2014 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
86 24/07/2014 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
87 21/06/2014 137 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ codiengiathinh
88 04/02/2014 112 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
89 15/10/2013 1 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
90 14/10/2013 15 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
91 29/09/2013 157 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
92 25/04/2013 66 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
93 18/02/2013 37 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
94 12/01/2013 17 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
95 26/12/2012 31 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
96 25/11/2012 860.000 ₫ dongbacconstruction
Có tổng cộng 96 thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) đã được hệ thống ghi lại.