Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/04/2017 6 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
2 10/04/2017 5 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
3 05/04/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
4 04/04/2017 36 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
5 27/02/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi codiendika
6 26/02/2017 20 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
7 06/02/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
8 05/02/2017 27 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
9 09/01/2017 5 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
10 04/01/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giảm 535.000 VNĐ huynhlaielectric
11 03/01/2017 14 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
12 20/12/2016 6 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
13 14/12/2016 8 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
14 06/12/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
15 05/12/2016 42 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
16 24/10/2016 9 ngày 715.000 ₫ Giảm 535.000 VNĐ huynhlaielectric
17 15/10/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
18 14/10/2016 8 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ codiengiathinh
19 06/10/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
20 05/10/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
21 04/10/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
22 19/09/2016 10 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
23 09/09/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
24 08/09/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
25 24/08/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
26 22/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
27 21/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
28 20/08/2016 11 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
29 09/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
30 08/08/2016 5 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
31 03/08/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
32 02/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
33 01/08/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
34 28/07/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
35 27/07/2016 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
36 21/07/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
37 20/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
38 16/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
39 12/07/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
40 05/07/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
41 27/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
42 25/06/2016 14 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
43 11/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
44 09/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
45 08/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
46 06/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
47 05/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
48 04/06/2016 11 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
49 24/05/2016 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
50 18/05/2016 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
51 04/05/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
52 03/05/2016 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
53 28/04/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
54 26/04/2016 12 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
55 14/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
56 13/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
57 12/04/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
58 05/04/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
59 04/04/2016 10 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
60 25/03/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
61 24/03/2016 20 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
62 04/03/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
63 02/03/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
64 01/03/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
65 28/02/2016 13 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
66 15/02/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ dienchaua
67 14/02/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
68 13/02/2016 9 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
69 04/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
70 03/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
71 02/02/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
72 25/01/2016 16 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
73 09/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
74 07/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
75 05/01/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
76 29/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
77 28/12/2015 3 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
78 25/12/2015 2 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
79 23/12/2015 6 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
80 17/12/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
81 09/12/2015 7 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
82 02/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
83 01/12/2015 51 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
84 11/10/2015 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
85 07/10/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
86 06/10/2015 28 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
87 08/09/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
88 07/09/2015 10 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
89 28/08/2015 26 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
90 02/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
91 01/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
92 31/07/2015 15 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ codiengiathinh
93 16/07/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
94 08/07/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
95 07/07/2015 25 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
96 12/06/2015 30 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
97 13/05/2015 16 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
98 27/04/2015 24 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
99 03/04/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
100 02/04/2015 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
101 28/02/2015 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
102 26/02/2015 27 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
103 30/01/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
104 29/01/2015 78 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
105 12/11/2014 18 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
106 25/10/2014 19 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
107 06/10/2014 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
108 04/10/2014 71 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
109 25/07/2014 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
110 24/07/2014 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
111 21/06/2014 137 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ codiengiathinh
112 04/02/2014 112 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
113 15/10/2013 1 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
114 14/10/2013 15 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
115 29/09/2013 157 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
116 25/04/2013 66 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
117 18/02/2013 37 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
118 12/01/2013 17 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
119 26/12/2012 31 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
120 25/11/2012 860.000 ₫ dongbacconstruction
Có tổng cộng 120 thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) đã được hệ thống ghi lại.