Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/09/2016 10 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
2 09/09/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
3 08/09/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
4 24/08/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
5 22/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
6 21/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
7 20/08/2016 11 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
8 09/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
9 08/08/2016 5 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
10 03/08/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
11 02/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
12 01/08/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
13 28/07/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
14 27/07/2016 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
15 21/07/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
16 20/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
17 16/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
18 12/07/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
19 05/07/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
20 27/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
21 25/06/2016 14 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
22 11/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
23 09/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
24 08/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
25 06/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
26 05/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
27 04/06/2016 11 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
28 24/05/2016 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
29 18/05/2016 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
30 04/05/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
31 03/05/2016 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
32 28/04/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
33 26/04/2016 12 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
34 14/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
35 13/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
36 12/04/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
37 05/04/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
38 04/04/2016 10 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
39 25/03/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
40 24/03/2016 20 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
41 04/03/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
42 02/03/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
43 01/03/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
44 28/02/2016 13 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
45 15/02/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ dienchaua
46 14/02/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
47 13/02/2016 9 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
48 04/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
49 03/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
50 02/02/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
51 25/01/2016 16 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
52 09/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
53 07/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
54 05/01/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
55 29/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
56 28/12/2015 3 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
57 25/12/2015 2 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
58 23/12/2015 6 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
59 17/12/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
60 09/12/2015 7 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
61 02/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
62 01/12/2015 51 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
63 11/10/2015 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
64 07/10/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
65 06/10/2015 28 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
66 08/09/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
67 07/09/2015 10 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
68 28/08/2015 26 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
69 02/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
70 01/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
71 31/07/2015 15 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ codiengiathinh
72 16/07/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
73 08/07/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
74 07/07/2015 25 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
75 12/06/2015 30 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
76 13/05/2015 16 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
77 27/04/2015 24 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
78 03/04/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
79 02/04/2015 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
80 28/02/2015 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
81 26/02/2015 27 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
82 30/01/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
83 29/01/2015 78 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
84 12/11/2014 18 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
85 25/10/2014 19 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
86 06/10/2014 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
87 04/10/2014 71 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
88 25/07/2014 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
89 24/07/2014 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
90 21/06/2014 137 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ codiengiathinh
91 04/02/2014 112 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
92 15/10/2013 1 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
93 14/10/2013 15 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
94 29/09/2013 157 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
95 25/04/2013 66 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
96 18/02/2013 37 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
97 12/01/2013 17 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
98 26/12/2012 31 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
99 25/11/2012 860.000 ₫ dongbacconstruction
Có tổng cộng 99 thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) đã được hệ thống ghi lại.