• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Thaco Kia New Morning LX 1.1 MT

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Thaco Kia New Morning LX 1.1 MT chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/02/2015 17 ngày 363.000.000 ₫ Giá không đổi congdongxehoi
2 06/02/2015 34 ngày 363.000.000 ₫ Giá không đổi congdongxehoi
3 03/01/2015 1 ngày 363.000.000 ₫ Giá không đổi congdongxehoi
4 02/01/2015 28 ngày 363.000.000 ₫ Giá không đổi congdongxehoi
5 05/12/2014 220 ngày 363.000.000 ₫ Tăng 49.000.000 VNĐ congdongxehoi
6 29/04/2014 6 ngày 314.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ truonghaioto
7 23/04/2014 10 ngày 310.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ otonamanphat
8 13/04/2014 22 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
9 22/03/2014 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
10 21/03/2014 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
11 20/03/2014 19 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
12 01/03/2014 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
13 28/02/2014 23 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
14 05/02/2014 23 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
15 13/01/2014 21 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
16 23/12/2013 17 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
17 06/12/2013 16 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
18 20/11/2013 17 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
19 03/11/2013 2 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
20 01/11/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
21 17/10/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
22 16/10/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
23 01/10/2013 16 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
24 15/09/2013 4 ngày 314.000.000 ₫ Tăng 104.000.000 VNĐ truonghaioto
25 11/09/2013 6 ngày 210.000.000 ₫ Giá không đổi otongocduc
26 05/09/2013 9 ngày 210.000.000 ₫ Giảm 104.000.000 VNĐ otongocduc
27 27/08/2013 10 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
28 17/08/2013 6 ngày 314.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ truonghaioto
29 11/08/2013 1 ngày 310.000.000 ₫ Giá không đổi otohoang
30 10/08/2013 5 ngày 310.000.000 ₫ Giá không đổi otohoang
31 05/08/2013 3 ngày 310.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ otohoang
32 02/08/2013 8 ngày 314.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ truonghaioto
33 25/07/2013 1 ngày 310.000.000 ₫ Giá không đổi otohoang
34 24/07/2013 6 ngày 310.000.000 ₫ Giá không đổi otohoang
35 18/07/2013 24 ngày 310.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ otohoang
36 24/06/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
37 23/06/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
38 22/06/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
39 21/06/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 25.000.000 VNĐ truonghaioto
40 06/06/2013 1 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 25.000.000 VNĐ kiahanoi
41 05/06/2013 13 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 25.000.000 VNĐ truonghaioto
42 23/05/2013 1 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ kiahanoi
43 22/05/2013 2 ngày 334.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ truonghaiqn
44 20/05/2013 3 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 25.000.000 VNĐ kiahanoi
45 17/05/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
46 02/05/2013 1 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ truonghaiqn
47 01/05/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
48 16/04/2013 3 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ truonghaiqn
49 13/04/2013 2 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
50 11/04/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
51 27/03/2013 11 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ truonghaiqn
52 16/03/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
53 15/03/2013 14 ngày 334.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaiqn
54 01/03/2013 1 ngày 334.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ thacohaiduong
55 28/02/2013 9 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 25.000.000 VNĐ kiahanoi
56 19/02/2013 4 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
57 15/02/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Tăng 21.000.000 VNĐ truonghaioto
58 14/02/2013 15 ngày 293.000.000 ₫ Giảm 41.000.000 VNĐ tuantranthe
59 30/01/2013 1 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ truonghaiqn
60 29/01/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
61 14/01/2013 1 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 41.000.000 VNĐ thacohaiduong
62 13/01/2013 3 ngày 293.000.000 ₫ Giảm 21.000.000 VNĐ tuantranthe
63 10/01/2013 11 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 25.000.000 VNĐ truonghaioto
64 30/12/2012 4 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ kiahanoi
65 26/12/2012 5 ngày 334.000.000 ₫ Giá không đổi thacohaiduong
66 21/12/2012 6 ngày 334.000.000 ₫ Giá không đổi thacohaiduong
67 15/12/2012 1 ngày 334.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ thacohaiduong
68 14/12/2012 8 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ kiahanoi
69 06/12/2012 7 ngày 334.000.000 ₫ Giá không đổi thacohaiduong
70 29/11/2012 4 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ thacohaiduong
71 25/11/2012 4 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 25.000.000 VNĐ truonghaioto
72 21/11/2012 16 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ kiahanoi
73 05/11/2012 4 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ thacohaiduong
74 01/11/2012 3 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
75 29/10/2012 3 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
76 26/10/2012 16 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ kiahanoi
77 10/10/2012 1 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ thacohaiduong
78 09/10/2012 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
79 08/10/2012 18 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
80 20/09/2012 2 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ kiahanoi
81 18/09/2012 13 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ thacohaiduong
82 05/09/2012 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
83 04/09/2012 6 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
84 29/08/2012 3 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 15.000.000 VNĐ kiahanoi
85 26/08/2012 11 ngày 329.000.000 ₫ Tăng 15.000.000 VNĐ kiavantoan
86 15/08/2012 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
87 14/08/2012 8 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
88 06/08/2012 12 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 15.000.000 VNĐ kiahanoi
89 25/07/2012 20 ngày 329.000.000 ₫ Tăng 15.000.000 VNĐ kiavantoan
90 05/07/2012 314.000.000 ₫ kiahanoi
Có tổng cộng 90 thay đổi giá của sản phẩm Thaco Kia New Morning LX 1.1 MT đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô ( Xe hơi) > Ôtô (Du lịch) (Ô tô du lịch, O to du lich, Xe hơi, Xe hoi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Thaco Kia New Morning LX 1.1 MT trong mục Ôtô (Du lịch)
Từ khóa nổi bật trong tuần: ti vi re, ken, mo to, ipod, ibm-lenovo