• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Thaco Kia New Morning LX 1.1 MT

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Thaco Kia New Morning LX 1.1 MT chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/01/2015 1 ngày 363.000.000 ₫ Giá không đổi congdongxehoi
2 02/01/2015 28 ngày 363.000.000 ₫ Giá không đổi congdongxehoi
3 05/12/2014 220 ngày 363.000.000 ₫ Tăng 49.000.000 VNĐ congdongxehoi
4 29/04/2014 6 ngày 314.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ truonghaioto
5 23/04/2014 10 ngày 310.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ otonamanphat
6 13/04/2014 22 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
7 22/03/2014 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
8 21/03/2014 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
9 20/03/2014 19 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
10 01/03/2014 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
11 28/02/2014 23 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
12 05/02/2014 23 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
13 13/01/2014 21 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
14 23/12/2013 17 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
15 06/12/2013 16 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
16 20/11/2013 17 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
17 03/11/2013 2 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
18 01/11/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
19 17/10/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
20 16/10/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
21 01/10/2013 16 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
22 15/09/2013 4 ngày 314.000.000 ₫ Tăng 104.000.000 VNĐ truonghaioto
23 11/09/2013 6 ngày 210.000.000 ₫ Giá không đổi otongocduc
24 05/09/2013 9 ngày 210.000.000 ₫ Giảm 104.000.000 VNĐ otongocduc
25 27/08/2013 10 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
26 17/08/2013 6 ngày 314.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ truonghaioto
27 11/08/2013 1 ngày 310.000.000 ₫ Giá không đổi otohoang
28 10/08/2013 5 ngày 310.000.000 ₫ Giá không đổi otohoang
29 05/08/2013 3 ngày 310.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ otohoang
30 02/08/2013 8 ngày 314.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ truonghaioto
31 25/07/2013 1 ngày 310.000.000 ₫ Giá không đổi otohoang
32 24/07/2013 6 ngày 310.000.000 ₫ Giá không đổi otohoang
33 18/07/2013 24 ngày 310.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ otohoang
34 24/06/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
35 23/06/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
36 22/06/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
37 21/06/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 25.000.000 VNĐ truonghaioto
38 06/06/2013 1 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 25.000.000 VNĐ kiahanoi
39 05/06/2013 13 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 25.000.000 VNĐ truonghaioto
40 23/05/2013 1 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ kiahanoi
41 22/05/2013 2 ngày 334.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ truonghaiqn
42 20/05/2013 3 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 25.000.000 VNĐ kiahanoi
43 17/05/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
44 02/05/2013 1 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ truonghaiqn
45 01/05/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
46 16/04/2013 3 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ truonghaiqn
47 13/04/2013 2 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
48 11/04/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
49 27/03/2013 11 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ truonghaiqn
50 16/03/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
51 15/03/2013 14 ngày 334.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaiqn
52 01/03/2013 1 ngày 334.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ thacohaiduong
53 28/02/2013 9 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 25.000.000 VNĐ kiahanoi
54 19/02/2013 4 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
55 15/02/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Tăng 21.000.000 VNĐ truonghaioto
56 14/02/2013 15 ngày 293.000.000 ₫ Giảm 41.000.000 VNĐ tuantranthe
57 30/01/2013 1 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ truonghaiqn
58 29/01/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
59 14/01/2013 1 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 41.000.000 VNĐ thacohaiduong
60 13/01/2013 3 ngày 293.000.000 ₫ Giảm 21.000.000 VNĐ tuantranthe
61 10/01/2013 11 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 25.000.000 VNĐ truonghaioto
62 30/12/2012 4 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ kiahanoi
63 26/12/2012 5 ngày 334.000.000 ₫ Giá không đổi thacohaiduong
64 21/12/2012 6 ngày 334.000.000 ₫ Giá không đổi thacohaiduong
65 15/12/2012 1 ngày 334.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ thacohaiduong
66 14/12/2012 8 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ kiahanoi
67 06/12/2012 7 ngày 334.000.000 ₫ Giá không đổi thacohaiduong
68 29/11/2012 4 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ thacohaiduong
69 25/11/2012 4 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 25.000.000 VNĐ truonghaioto
70 21/11/2012 16 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ kiahanoi
71 05/11/2012 4 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ thacohaiduong
72 01/11/2012 3 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
73 29/10/2012 3 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
74 26/10/2012 16 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ kiahanoi
75 10/10/2012 1 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ thacohaiduong
76 09/10/2012 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
77 08/10/2012 18 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
78 20/09/2012 2 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ kiahanoi
79 18/09/2012 13 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ thacohaiduong
80 05/09/2012 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
81 04/09/2012 6 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
82 29/08/2012 3 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 15.000.000 VNĐ kiahanoi
83 26/08/2012 11 ngày 329.000.000 ₫ Tăng 15.000.000 VNĐ kiavantoan
84 15/08/2012 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
85 14/08/2012 8 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
86 06/08/2012 12 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 15.000.000 VNĐ kiahanoi
87 25/07/2012 20 ngày 329.000.000 ₫ Tăng 15.000.000 VNĐ kiavantoan
88 05/07/2012 314.000.000 ₫ kiahanoi
Có tổng cộng 88 thay đổi giá của sản phẩm Thaco Kia New Morning LX 1.1 MT đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô ( Xe hơi) > Ôtô (Du lịch) (Ô tô du lịch, O to du lich, Xe hơi, Xe hoi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Thaco Kia New Morning LX 1.1 MT trong mục Ôtô (Du lịch)