• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Thaco Kia New Morning LX 1.1 MT

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Thaco Kia New Morning LX 1.1 MT chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/03/2015 28 ngày 363.000.000 ₫ Giá không đổi congdongxehoi
2 23/02/2015 17 ngày 363.000.000 ₫ Giá không đổi congdongxehoi
3 06/02/2015 34 ngày 363.000.000 ₫ Giá không đổi congdongxehoi
4 03/01/2015 1 ngày 363.000.000 ₫ Giá không đổi congdongxehoi
5 02/01/2015 28 ngày 363.000.000 ₫ Giá không đổi congdongxehoi
6 05/12/2014 220 ngày 363.000.000 ₫ Tăng 49.000.000 VNĐ congdongxehoi
7 29/04/2014 6 ngày 314.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ truonghaioto
8 23/04/2014 10 ngày 310.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ otonamanphat
9 13/04/2014 22 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
10 22/03/2014 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
11 21/03/2014 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
12 20/03/2014 19 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
13 01/03/2014 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
14 28/02/2014 23 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
15 05/02/2014 23 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
16 13/01/2014 21 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
17 23/12/2013 17 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
18 06/12/2013 16 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
19 20/11/2013 17 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
20 03/11/2013 2 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
21 01/11/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
22 17/10/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
23 16/10/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
24 01/10/2013 16 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
25 15/09/2013 4 ngày 314.000.000 ₫ Tăng 104.000.000 VNĐ truonghaioto
26 11/09/2013 6 ngày 210.000.000 ₫ Giá không đổi otongocduc
27 05/09/2013 9 ngày 210.000.000 ₫ Giảm 104.000.000 VNĐ otongocduc
28 27/08/2013 10 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
29 17/08/2013 6 ngày 314.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ truonghaioto
30 11/08/2013 1 ngày 310.000.000 ₫ Giá không đổi otohoang
31 10/08/2013 5 ngày 310.000.000 ₫ Giá không đổi otohoang
32 05/08/2013 3 ngày 310.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ otohoang
33 02/08/2013 8 ngày 314.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ truonghaioto
34 25/07/2013 1 ngày 310.000.000 ₫ Giá không đổi otohoang
35 24/07/2013 6 ngày 310.000.000 ₫ Giá không đổi otohoang
36 18/07/2013 24 ngày 310.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ otohoang
37 24/06/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
38 23/06/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
39 22/06/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
40 21/06/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 25.000.000 VNĐ truonghaioto
41 06/06/2013 1 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 25.000.000 VNĐ kiahanoi
42 05/06/2013 13 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 25.000.000 VNĐ truonghaioto
43 23/05/2013 1 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ kiahanoi
44 22/05/2013 2 ngày 334.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ truonghaiqn
45 20/05/2013 3 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 25.000.000 VNĐ kiahanoi
46 17/05/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
47 02/05/2013 1 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ truonghaiqn
48 01/05/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
49 16/04/2013 3 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ truonghaiqn
50 13/04/2013 2 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
51 11/04/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
52 27/03/2013 11 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ truonghaiqn
53 16/03/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
54 15/03/2013 14 ngày 334.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaiqn
55 01/03/2013 1 ngày 334.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ thacohaiduong
56 28/02/2013 9 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 25.000.000 VNĐ kiahanoi
57 19/02/2013 4 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
58 15/02/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Tăng 21.000.000 VNĐ truonghaioto
59 14/02/2013 15 ngày 293.000.000 ₫ Giảm 41.000.000 VNĐ tuantranthe
60 30/01/2013 1 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ truonghaiqn
61 29/01/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
62 14/01/2013 1 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 41.000.000 VNĐ thacohaiduong
63 13/01/2013 3 ngày 293.000.000 ₫ Giảm 21.000.000 VNĐ tuantranthe
64 10/01/2013 11 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 25.000.000 VNĐ truonghaioto
65 30/12/2012 4 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ kiahanoi
66 26/12/2012 5 ngày 334.000.000 ₫ Giá không đổi thacohaiduong
67 21/12/2012 6 ngày 334.000.000 ₫ Giá không đổi thacohaiduong
68 15/12/2012 1 ngày 334.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ thacohaiduong
69 14/12/2012 8 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ kiahanoi
70 06/12/2012 7 ngày 334.000.000 ₫ Giá không đổi thacohaiduong
71 29/11/2012 4 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ thacohaiduong
72 25/11/2012 4 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 25.000.000 VNĐ truonghaioto
73 21/11/2012 16 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ kiahanoi
74 05/11/2012 4 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ thacohaiduong
75 01/11/2012 3 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
76 29/10/2012 3 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
77 26/10/2012 16 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ kiahanoi
78 10/10/2012 1 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ thacohaiduong
79 09/10/2012 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
80 08/10/2012 18 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
81 20/09/2012 2 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ kiahanoi
82 18/09/2012 13 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ thacohaiduong
83 05/09/2012 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
84 04/09/2012 6 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
85 29/08/2012 3 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 15.000.000 VNĐ kiahanoi
86 26/08/2012 11 ngày 329.000.000 ₫ Tăng 15.000.000 VNĐ kiavantoan
87 15/08/2012 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
88 14/08/2012 8 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
89 06/08/2012 12 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 15.000.000 VNĐ kiahanoi
90 25/07/2012 20 ngày 329.000.000 ₫ Tăng 15.000.000 VNĐ kiavantoan
91 05/07/2012 314.000.000 ₫ kiahanoi
Có tổng cộng 91 thay đổi giá của sản phẩm Thaco Kia New Morning LX 1.1 MT đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô ( Xe hơi) > Ôtô (Du lịch) (Ô tô du lịch, O to du lich, Xe hơi, Xe hoi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Thaco Kia New Morning LX 1.1 MT trong mục Ôtô (Du lịch)
Từ khóa nổi bật trong tuần: lg, lo san, iphone 3g, iphone 4, iphone