• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Thaco Kia New Morning LX 1.1 MT

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Thaco Kia New Morning LX 1.1 MT chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/04/2015 14 ngày 363.000.000 ₫ Giá không đổi congdongxehoi
2 23/03/2015 28 ngày 363.000.000 ₫ Giá không đổi congdongxehoi
3 23/02/2015 17 ngày 363.000.000 ₫ Giá không đổi congdongxehoi
4 06/02/2015 34 ngày 363.000.000 ₫ Giá không đổi congdongxehoi
5 03/01/2015 1 ngày 363.000.000 ₫ Giá không đổi congdongxehoi
6 02/01/2015 28 ngày 363.000.000 ₫ Giá không đổi congdongxehoi
7 05/12/2014 220 ngày 363.000.000 ₫ Tăng 49.000.000 VNĐ congdongxehoi
8 29/04/2014 6 ngày 314.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ truonghaioto
9 23/04/2014 10 ngày 310.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ otonamanphat
10 13/04/2014 22 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
11 22/03/2014 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
12 21/03/2014 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
13 20/03/2014 19 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
14 01/03/2014 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
15 28/02/2014 23 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
16 05/02/2014 23 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
17 13/01/2014 21 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
18 23/12/2013 17 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
19 06/12/2013 16 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
20 20/11/2013 17 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
21 03/11/2013 2 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
22 01/11/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
23 17/10/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
24 16/10/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
25 01/10/2013 16 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
26 15/09/2013 4 ngày 314.000.000 ₫ Tăng 104.000.000 VNĐ truonghaioto
27 11/09/2013 6 ngày 210.000.000 ₫ Giá không đổi otongocduc
28 05/09/2013 9 ngày 210.000.000 ₫ Giảm 104.000.000 VNĐ otongocduc
29 27/08/2013 10 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
30 17/08/2013 6 ngày 314.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ truonghaioto
31 11/08/2013 1 ngày 310.000.000 ₫ Giá không đổi otohoang
32 10/08/2013 5 ngày 310.000.000 ₫ Giá không đổi otohoang
33 05/08/2013 3 ngày 310.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ otohoang
34 02/08/2013 8 ngày 314.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ truonghaioto
35 25/07/2013 1 ngày 310.000.000 ₫ Giá không đổi otohoang
36 24/07/2013 6 ngày 310.000.000 ₫ Giá không đổi otohoang
37 18/07/2013 24 ngày 310.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ otohoang
38 24/06/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
39 23/06/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
40 22/06/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
41 21/06/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 25.000.000 VNĐ truonghaioto
42 06/06/2013 1 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 25.000.000 VNĐ kiahanoi
43 05/06/2013 13 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 25.000.000 VNĐ truonghaioto
44 23/05/2013 1 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ kiahanoi
45 22/05/2013 2 ngày 334.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ truonghaiqn
46 20/05/2013 3 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 25.000.000 VNĐ kiahanoi
47 17/05/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
48 02/05/2013 1 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ truonghaiqn
49 01/05/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
50 16/04/2013 3 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ truonghaiqn
51 13/04/2013 2 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
52 11/04/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
53 27/03/2013 11 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ truonghaiqn
54 16/03/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
55 15/03/2013 14 ngày 334.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaiqn
56 01/03/2013 1 ngày 334.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ thacohaiduong
57 28/02/2013 9 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 25.000.000 VNĐ kiahanoi
58 19/02/2013 4 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
59 15/02/2013 1 ngày 314.000.000 ₫ Tăng 21.000.000 VNĐ truonghaioto
60 14/02/2013 15 ngày 293.000.000 ₫ Giảm 41.000.000 VNĐ tuantranthe
61 30/01/2013 1 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ truonghaiqn
62 29/01/2013 15 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
63 14/01/2013 1 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 41.000.000 VNĐ thacohaiduong
64 13/01/2013 3 ngày 293.000.000 ₫ Giảm 21.000.000 VNĐ tuantranthe
65 10/01/2013 11 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 25.000.000 VNĐ truonghaioto
66 30/12/2012 4 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ kiahanoi
67 26/12/2012 5 ngày 334.000.000 ₫ Giá không đổi thacohaiduong
68 21/12/2012 6 ngày 334.000.000 ₫ Giá không đổi thacohaiduong
69 15/12/2012 1 ngày 334.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ thacohaiduong
70 14/12/2012 8 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ kiahanoi
71 06/12/2012 7 ngày 334.000.000 ₫ Giá không đổi thacohaiduong
72 29/11/2012 4 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ thacohaiduong
73 25/11/2012 4 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 25.000.000 VNĐ truonghaioto
74 21/11/2012 16 ngày 339.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ kiahanoi
75 05/11/2012 4 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ thacohaiduong
76 01/11/2012 3 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
77 29/10/2012 3 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
78 26/10/2012 16 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ kiahanoi
79 10/10/2012 1 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ thacohaiduong
80 09/10/2012 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
81 08/10/2012 18 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
82 20/09/2012 2 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ kiahanoi
83 18/09/2012 13 ngày 334.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ thacohaiduong
84 05/09/2012 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
85 04/09/2012 6 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
86 29/08/2012 3 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 15.000.000 VNĐ kiahanoi
87 26/08/2012 11 ngày 329.000.000 ₫ Tăng 15.000.000 VNĐ kiavantoan
88 15/08/2012 1 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
89 14/08/2012 8 ngày 314.000.000 ₫ Giá không đổi truonghaioto
90 06/08/2012 12 ngày 314.000.000 ₫ Giảm 15.000.000 VNĐ kiahanoi
91 25/07/2012 20 ngày 329.000.000 ₫ Tăng 15.000.000 VNĐ kiavantoan
92 05/07/2012 314.000.000 ₫ kiahanoi
Có tổng cộng 92 thay đổi giá của sản phẩm Thaco Kia New Morning LX 1.1 MT đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô (Xe hơi) > Ôtô (Du lịch) (Ô tô du lịch, O to du lich, Xe hơi, Xe hoi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Thaco Kia New Morning LX 1.1 MT trong mục Ôtô (Du lịch)
Từ khóa nổi bật trong tuần: sua, ken, loa to, pin, ipod