• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Thaco Kia New Morning LX 1.1 MT

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Thaco Kia New Morning LX 1.1 MT chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/04/2014 6 ngày 314.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ truonghaioto
2 23/04/2014 10 ngày 310.000.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ otonamanphat
3 13/04/2014 22 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
4 22/03/2014 1 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
5 21/03/2014 1 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
6 20/03/2014 19 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
7 01/03/2014 1 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
8 28/02/2014 23 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
9 05/02/2014 23 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
10 13/01/2014 21 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
11 23/12/2013 17 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
12 06/12/2013 16 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
13 20/11/2013 17 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
14 03/11/2013 2 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
15 01/11/2013 15 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
16 17/10/2013 1 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
17 16/10/2013 15 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
18 01/10/2013 16 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
19 15/09/2013 4 ngày 314.000.000 VNĐ Tăng 104.000.000 VNĐ truonghaioto
20 11/09/2013 6 ngày 210.000.000 VNĐ Giá không đổi otongocduc
21 05/09/2013 9 ngày 210.000.000 VNĐ Giảm 104.000.000 VNĐ otongocduc
22 27/08/2013 10 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
23 17/08/2013 6 ngày 314.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ truonghaioto
24 11/08/2013 1 ngày 310.000.000 VNĐ Giá không đổi otohoang
25 10/08/2013 5 ngày 310.000.000 VNĐ Giá không đổi otohoang
26 05/08/2013 3 ngày 310.000.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ otohoang
27 02/08/2013 8 ngày 314.000.000 VNĐ Tăng 4.000.000 VNĐ truonghaioto
28 25/07/2013 1 ngày 310.000.000 VNĐ Giá không đổi otohoang
29 24/07/2013 6 ngày 310.000.000 VNĐ Giá không đổi otohoang
30 18/07/2013 24 ngày 310.000.000 VNĐ Giảm 4.000.000 VNĐ otohoang
31 24/06/2013 1 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
32 23/06/2013 1 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
33 22/06/2013 1 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
34 21/06/2013 15 ngày 314.000.000 VNĐ Giảm 25.000.000 VNĐ truonghaioto
35 06/06/2013 1 ngày 339.000.000 VNĐ Tăng 25.000.000 VNĐ kiahanoi
36 05/06/2013 13 ngày 314.000.000 VNĐ Giảm 25.000.000 VNĐ truonghaioto
37 23/05/2013 1 ngày 339.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ kiahanoi
38 22/05/2013 2 ngày 334.000.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ truonghaiqn
39 20/05/2013 3 ngày 339.000.000 VNĐ Tăng 25.000.000 VNĐ kiahanoi
40 17/05/2013 15 ngày 314.000.000 VNĐ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
41 02/05/2013 1 ngày 334.000.000 VNĐ Tăng 20.000.000 VNĐ truonghaiqn
42 01/05/2013 15 ngày 314.000.000 VNĐ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
43 16/04/2013 3 ngày 334.000.000 VNĐ Tăng 20.000.000 VNĐ truonghaiqn
44 13/04/2013 2 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
45 11/04/2013 15 ngày 314.000.000 VNĐ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
46 27/03/2013 11 ngày 334.000.000 VNĐ Tăng 20.000.000 VNĐ truonghaiqn
47 16/03/2013 1 ngày 314.000.000 VNĐ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
48 15/03/2013 14 ngày 334.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaiqn
49 01/03/2013 1 ngày 334.000.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ thacohaiduong
50 28/02/2013 9 ngày 339.000.000 VNĐ Tăng 25.000.000 VNĐ kiahanoi
51 19/02/2013 4 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
52 15/02/2013 1 ngày 314.000.000 VNĐ Tăng 21.000.000 VNĐ truonghaioto
53 14/02/2013 15 ngày 293.000.000 VNĐ Giảm 41.000.000 VNĐ tuantranthe
54 30/01/2013 1 ngày 334.000.000 VNĐ Tăng 20.000.000 VNĐ truonghaiqn
55 29/01/2013 15 ngày 314.000.000 VNĐ Giảm 20.000.000 VNĐ truonghaioto
56 14/01/2013 1 ngày 334.000.000 VNĐ Tăng 41.000.000 VNĐ thacohaiduong
57 13/01/2013 3 ngày 293.000.000 VNĐ Giảm 21.000.000 VNĐ tuantranthe
58 10/01/2013 11 ngày 314.000.000 VNĐ Giảm 25.000.000 VNĐ truonghaioto
59 30/12/2012 4 ngày 339.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ kiahanoi
60 26/12/2012 5 ngày 334.000.000 VNĐ Giá không đổi thacohaiduong
61 21/12/2012 6 ngày 334.000.000 VNĐ Giá không đổi thacohaiduong
62 15/12/2012 1 ngày 334.000.000 VNĐ Giảm 5.000.000 VNĐ thacohaiduong
63 14/12/2012 8 ngày 339.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ kiahanoi
64 06/12/2012 7 ngày 334.000.000 VNĐ Giá không đổi thacohaiduong
65 29/11/2012 4 ngày 334.000.000 VNĐ Tăng 20.000.000 VNĐ thacohaiduong
66 25/11/2012 4 ngày 314.000.000 VNĐ Giảm 25.000.000 VNĐ truonghaioto
67 21/11/2012 16 ngày 339.000.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ kiahanoi
68 05/11/2012 4 ngày 334.000.000 VNĐ Tăng 20.000.000 VNĐ thacohaiduong
69 01/11/2012 3 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
70 29/10/2012 3 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
71 26/10/2012 16 ngày 314.000.000 VNĐ Giảm 20.000.000 VNĐ kiahanoi
72 10/10/2012 1 ngày 334.000.000 VNĐ Tăng 20.000.000 VNĐ thacohaiduong
73 09/10/2012 1 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
74 08/10/2012 18 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
75 20/09/2012 2 ngày 314.000.000 VNĐ Giảm 20.000.000 VNĐ kiahanoi
76 18/09/2012 13 ngày 334.000.000 VNĐ Tăng 20.000.000 VNĐ thacohaiduong
77 05/09/2012 1 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
78 04/09/2012 6 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
79 29/08/2012 3 ngày 314.000.000 VNĐ Giảm 15.000.000 VNĐ kiahanoi
80 26/08/2012 11 ngày 329.000.000 VNĐ Tăng 15.000.000 VNĐ kiavantoan
81 15/08/2012 1 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
82 14/08/2012 8 ngày 314.000.000 VNĐ Giá không đổi truonghaioto
83 06/08/2012 12 ngày 314.000.000 VNĐ Giảm 15.000.000 VNĐ kiahanoi
84 25/07/2012 20 ngày 329.000.000 VNĐ Tăng 15.000.000 VNĐ kiavantoan
85 05/07/2012 314.000.000 VNĐ kiahanoi
Có tổng cộng 85 thay đổi giá của sản phẩm Thaco Kia New Morning LX 1.1 MT đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô ( Xe hơi) > Ôtô (Du lịch) (Ô tô du lịch, O to du lich, Xe hơi, Xe hoi)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Thaco Kia New Morning LX 1.1 MT trong mục Ôtô (Du lịch)