• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Hyundai R200W-7

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/09/2014 5 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
2 31/08/2014 2 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
3 29/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
4 28/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 439.000.000 VNĐ daewoo_anphu
5 27/08/2014 7 ngày 2.629.000.000 VNĐ Tăng 439.000.000 VNĐ tano
6 20/08/2014 8 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
7 12/08/2014 3 ngày 2.190.000.000 VNĐ Tăng 200.000.000 VNĐ daewoo_anphu
8 09/08/2014 2 ngày 1.990.000.000 VNĐ Giá không đổi buitung234
9 07/08/2014 12 ngày 1.990.000.000 VNĐ Giá không đổi buitung234
10 26/07/2014 1 ngày 1.990.000.000 VNĐ Giá không đổi buitung234
11 25/07/2014 2 ngày 1.990.000.000 VNĐ Giá không đổi buitung234
12 23/07/2014 6 ngày 1.990.000.000 VNĐ Giảm 200.000.000 VNĐ buitung234
13 17/07/2014 10 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
14 07/07/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
15 06/07/2014 1 ngày 2.630.000.000 VNĐ Giá không đổi quoctevietauto
16 05/07/2014 4 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
17 01/07/2014 11 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
18 20/06/2014 8 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
19 12/06/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
20 11/06/2014 7 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
21 04/06/2014 3 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
22 01/06/2014 7 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
23 25/05/2014 2 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
24 23/05/2014 16 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
25 07/05/2014 12 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
26 25/04/2014 2 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
27 23/04/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
28 22/04/2014 23 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
29 30/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
30 29/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
31 24/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
32 23/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
33 22/03/2014 8 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
34 14/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
35 13/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
36 08/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
37 07/03/2014 24 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
38 11/02/2014 7 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
39 04/02/2014 17 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
40 18/01/2014 19 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
41 30/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
42 29/12/2013 3 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
43 26/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
44 25/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
45 24/12/2013 15 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
46 09/12/2013 20 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
47 19/11/2013 19 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
48 31/10/2013 9 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
49 22/10/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
50 21/10/2013 104 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
51 09/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
52 08/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
53 07/07/2013 41 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
54 27/05/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
55 26/05/2013 76 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
56 11/03/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
57 10/03/2013 7 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
58 03/03/2013 2 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
59 01/03/2013 16 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
60 13/02/2013 14 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
61 30/01/2013 7 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
62 23/01/2013 9 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
63 14/01/2013 2 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
64 12/01/2013 4 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
65 08/01/2013 3 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
66 05/01/2013 1 ngày 2.640.000.000 VNĐ Giá không đổi maybienapvnn
67 04/01/2013 30 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
68 05/12/2012 9 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
69 26/11/2012 2 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
70 24/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
71 19/11/2012 5 ngày 2.640.000.000 VNĐ Giá không đổi maybienapvnn
72 14/11/2012 9 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
73 05/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
74 31/10/2012 7 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 11.000.000 VNĐ maybienapvnn
75 24/10/2012 29 ngày 2.629.000.000 VNĐ Giảm 11.000.000 VNĐ tano
76 25/09/2012 30 ngày 2.640.000.000 VNĐ Giá không đổi maybienapvnn
77 26/08/2012 8 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ maybienapvnn
78 18/08/2012 22 ngày 2.630.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
79 27/07/2012 30 ngày 2.640.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
80 27/06/2012 2.640.000.000 VNĐ daewoo_anphu
Có tổng cộng 80 thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Xe công trình > Máy xúc đào (máy xúc đào, may xuc dao, may xuc dao banh lop, may xuc dao banh xich)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Hyundai R200W-7 trong mục Máy xúc đào