• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Hyundai R200W-7

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/03/2015 65 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
2 28/12/2014 40 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
3 18/11/2014 33 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
4 16/10/2014 41 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
5 05/09/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
6 31/08/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
7 29/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
8 28/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 439.000.000 VNĐ daewoo_anphu
9 27/08/2014 7 ngày 2.629.000.000 ₫ Tăng 439.000.000 VNĐ tano
10 20/08/2014 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
11 12/08/2014 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Tăng 200.000.000 VNĐ daewoo_anphu
12 09/08/2014 2 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
13 07/08/2014 12 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
14 26/07/2014 1 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
15 25/07/2014 2 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
16 23/07/2014 6 ngày 1.990.000.000 ₫ Giảm 200.000.000 VNĐ buitung234
17 17/07/2014 10 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
18 07/07/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
19 06/07/2014 1 ngày 2.630.000.000 ₫ Giá không đổi quoctevietauto
20 05/07/2014 4 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
21 01/07/2014 11 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
22 20/06/2014 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
23 12/06/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
24 11/06/2014 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
25 04/06/2014 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
26 01/06/2014 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
27 25/05/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
28 23/05/2014 16 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
29 07/05/2014 12 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
30 25/04/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
31 23/04/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
32 22/04/2014 23 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
33 30/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
34 29/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
35 24/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
36 23/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
37 22/03/2014 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
38 14/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
39 13/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
40 08/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
41 07/03/2014 24 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
42 11/02/2014 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
43 04/02/2014 17 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
44 18/01/2014 19 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
45 30/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
46 29/12/2013 3 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
47 26/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
48 25/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
49 24/12/2013 15 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
50 09/12/2013 20 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
51 19/11/2013 19 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
52 31/10/2013 9 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
53 22/10/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
54 21/10/2013 104 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
55 09/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
56 08/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
57 07/07/2013 41 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
58 27/05/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
59 26/05/2013 76 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
60 11/03/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
61 10/03/2013 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
62 03/03/2013 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
63 01/03/2013 16 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
64 13/02/2013 14 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
65 30/01/2013 7 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
66 23/01/2013 9 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
67 14/01/2013 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
68 12/01/2013 4 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
69 08/01/2013 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
70 05/01/2013 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
71 04/01/2013 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
72 05/12/2012 9 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
73 26/11/2012 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
74 24/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
75 19/11/2012 5 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
76 14/11/2012 9 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
77 05/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
78 31/10/2012 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ maybienapvnn
79 24/10/2012 29 ngày 2.629.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ tano
80 25/09/2012 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
81 26/08/2012 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ maybienapvnn
82 18/08/2012 22 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
83 27/07/2012 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
84 27/06/2012 2.640.000.000 ₫ daewoo_anphu
Có tổng cộng 84 thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Xe công trình > Máy xúc đào (máy xúc đào, may xuc dao, may xuc dao banh lop, may xuc dao banh xich)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Hyundai R200W-7 trong mục Máy xúc đào
Từ khóa nổi bật trong tuần: tac, thang, hoa nhựa, tay do, htc