• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Hyundai R200W-7

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/12/2014 40 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
2 18/11/2014 33 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
3 16/10/2014 41 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
4 05/09/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
5 31/08/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
6 29/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
7 28/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 439.000.000 VNĐ daewoo_anphu
8 27/08/2014 7 ngày 2.629.000.000 ₫ Tăng 439.000.000 VNĐ tano
9 20/08/2014 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
10 12/08/2014 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Tăng 200.000.000 VNĐ daewoo_anphu
11 09/08/2014 2 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
12 07/08/2014 12 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
13 26/07/2014 1 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
14 25/07/2014 2 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
15 23/07/2014 6 ngày 1.990.000.000 ₫ Giảm 200.000.000 VNĐ buitung234
16 17/07/2014 10 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
17 07/07/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
18 06/07/2014 1 ngày 2.630.000.000 ₫ Giá không đổi quoctevietauto
19 05/07/2014 4 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
20 01/07/2014 11 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
21 20/06/2014 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
22 12/06/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
23 11/06/2014 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
24 04/06/2014 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
25 01/06/2014 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
26 25/05/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
27 23/05/2014 16 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
28 07/05/2014 12 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
29 25/04/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
30 23/04/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
31 22/04/2014 23 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
32 30/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
33 29/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
34 24/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
35 23/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
36 22/03/2014 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
37 14/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
38 13/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
39 08/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
40 07/03/2014 24 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
41 11/02/2014 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
42 04/02/2014 17 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
43 18/01/2014 19 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
44 30/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
45 29/12/2013 3 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
46 26/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
47 25/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
48 24/12/2013 15 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
49 09/12/2013 20 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
50 19/11/2013 19 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
51 31/10/2013 9 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
52 22/10/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
53 21/10/2013 104 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
54 09/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
55 08/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
56 07/07/2013 41 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
57 27/05/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
58 26/05/2013 76 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
59 11/03/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
60 10/03/2013 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
61 03/03/2013 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
62 01/03/2013 16 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
63 13/02/2013 14 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
64 30/01/2013 7 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
65 23/01/2013 9 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
66 14/01/2013 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
67 12/01/2013 4 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
68 08/01/2013 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
69 05/01/2013 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
70 04/01/2013 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
71 05/12/2012 9 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
72 26/11/2012 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
73 24/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
74 19/11/2012 5 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
75 14/11/2012 9 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
76 05/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
77 31/10/2012 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ maybienapvnn
78 24/10/2012 29 ngày 2.629.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ tano
79 25/09/2012 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
80 26/08/2012 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ maybienapvnn
81 18/08/2012 22 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
82 27/07/2012 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
83 27/06/2012 2.640.000.000 ₫ daewoo_anphu
Có tổng cộng 83 thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Xe công trình > Máy xúc đào (máy xúc đào, may xuc dao, may xuc dao banh lop, may xuc dao banh xich)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Hyundai R200W-7 trong mục Máy xúc đào