• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Hyundai R200W-7

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/05/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
2 15/05/2015 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
3 08/05/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
4 07/05/2015 21 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
5 16/04/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
6 15/04/2015 6 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
7 09/04/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
8 06/04/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
9 03/04/2015 11 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
10 23/03/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
11 21/03/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
12 20/03/2015 12 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
13 08/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
14 07/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
15 06/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
16 05/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
17 04/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
18 03/03/2015 65 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
19 28/12/2014 40 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
20 18/11/2014 33 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
21 16/10/2014 41 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
22 05/09/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
23 31/08/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
24 29/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
25 28/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 439.000.000 VNĐ daewoo_anphu
26 27/08/2014 7 ngày 2.629.000.000 ₫ Tăng 439.000.000 VNĐ tano
27 20/08/2014 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
28 12/08/2014 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Tăng 200.000.000 VNĐ daewoo_anphu
29 09/08/2014 2 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
30 07/08/2014 12 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
31 26/07/2014 1 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
32 25/07/2014 2 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
33 23/07/2014 6 ngày 1.990.000.000 ₫ Giảm 200.000.000 VNĐ buitung234
34 17/07/2014 10 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
35 07/07/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
36 06/07/2014 1 ngày 2.630.000.000 ₫ Giá không đổi quoctevietauto
37 05/07/2014 4 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
38 01/07/2014 11 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
39 20/06/2014 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
40 12/06/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
41 11/06/2014 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
42 04/06/2014 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
43 01/06/2014 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
44 25/05/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
45 23/05/2014 16 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
46 07/05/2014 12 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
47 25/04/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
48 23/04/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
49 22/04/2014 23 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
50 30/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
51 29/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
52 24/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
53 23/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
54 22/03/2014 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
55 14/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
56 13/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
57 08/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
58 07/03/2014 24 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
59 11/02/2014 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
60 04/02/2014 17 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
61 18/01/2014 19 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
62 30/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
63 29/12/2013 3 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
64 26/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
65 25/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
66 24/12/2013 15 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
67 09/12/2013 20 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
68 19/11/2013 19 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
69 31/10/2013 9 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
70 22/10/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
71 21/10/2013 104 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
72 09/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
73 08/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
74 07/07/2013 41 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
75 27/05/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
76 26/05/2013 76 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
77 11/03/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
78 10/03/2013 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
79 03/03/2013 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
80 01/03/2013 16 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
81 13/02/2013 14 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
82 30/01/2013 7 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
83 23/01/2013 9 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
84 14/01/2013 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
85 12/01/2013 4 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
86 08/01/2013 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
87 05/01/2013 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
88 04/01/2013 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
89 05/12/2012 9 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
90 26/11/2012 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
91 24/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
92 19/11/2012 5 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
93 14/11/2012 9 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
94 05/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
95 31/10/2012 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ maybienapvnn
96 24/10/2012 29 ngày 2.629.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ tano
97 25/09/2012 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
98 26/08/2012 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ maybienapvnn
99 18/08/2012 22 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
100 27/07/2012 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
101 27/06/2012 2.640.000.000 ₫ daewoo_anphu
Có tổng cộng 101 thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Xe công trình > Máy xúc đào (máy xúc đào, may xuc dao, may xuc dao banh lop, may xuc dao banh xich)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Hyundai R200W-7 trong mục Máy xúc đào
Từ khóa nổi bật trong tuần: panasonic, khí oxy, ss, tien dong ho, pin