• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Hyundai R200W-7

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/08/2014 2 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
2 29/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
3 28/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 439.000.000 VNĐ daewoo_anphu
4 27/08/2014 7 ngày 2.629.000.000 VNĐ Tăng 439.000.000 VNĐ tano
5 20/08/2014 8 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
6 12/08/2014 3 ngày 2.190.000.000 VNĐ Tăng 200.000.000 VNĐ daewoo_anphu
7 09/08/2014 2 ngày 1.990.000.000 VNĐ Giá không đổi buitung234
8 07/08/2014 12 ngày 1.990.000.000 VNĐ Giá không đổi buitung234
9 26/07/2014 1 ngày 1.990.000.000 VNĐ Giá không đổi buitung234
10 25/07/2014 2 ngày 1.990.000.000 VNĐ Giá không đổi buitung234
11 23/07/2014 6 ngày 1.990.000.000 VNĐ Giảm 200.000.000 VNĐ buitung234
12 17/07/2014 10 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
13 07/07/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
14 06/07/2014 1 ngày 2.630.000.000 VNĐ Giá không đổi quoctevietauto
15 05/07/2014 4 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
16 01/07/2014 11 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
17 20/06/2014 8 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
18 12/06/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
19 11/06/2014 7 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
20 04/06/2014 3 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
21 01/06/2014 7 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
22 25/05/2014 2 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
23 23/05/2014 16 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
24 07/05/2014 12 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
25 25/04/2014 2 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
26 23/04/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
27 22/04/2014 23 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
28 30/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
29 29/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
30 24/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
31 23/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
32 22/03/2014 8 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
33 14/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
34 13/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
35 08/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
36 07/03/2014 24 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
37 11/02/2014 7 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
38 04/02/2014 17 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
39 18/01/2014 19 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
40 30/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
41 29/12/2013 3 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
42 26/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
43 25/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
44 24/12/2013 15 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
45 09/12/2013 20 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
46 19/11/2013 19 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
47 31/10/2013 9 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
48 22/10/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
49 21/10/2013 104 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
50 09/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
51 08/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
52 07/07/2013 41 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
53 27/05/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
54 26/05/2013 76 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
55 11/03/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
56 10/03/2013 7 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
57 03/03/2013 2 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
58 01/03/2013 16 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
59 13/02/2013 14 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
60 30/01/2013 7 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
61 23/01/2013 9 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
62 14/01/2013 2 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
63 12/01/2013 4 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
64 08/01/2013 3 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
65 05/01/2013 1 ngày 2.640.000.000 VNĐ Giá không đổi maybienapvnn
66 04/01/2013 30 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
67 05/12/2012 9 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
68 26/11/2012 2 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
69 24/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
70 19/11/2012 5 ngày 2.640.000.000 VNĐ Giá không đổi maybienapvnn
71 14/11/2012 9 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
72 05/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
73 31/10/2012 7 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 11.000.000 VNĐ maybienapvnn
74 24/10/2012 29 ngày 2.629.000.000 VNĐ Giảm 11.000.000 VNĐ tano
75 25/09/2012 30 ngày 2.640.000.000 VNĐ Giá không đổi maybienapvnn
76 26/08/2012 8 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ maybienapvnn
77 18/08/2012 22 ngày 2.630.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
78 27/07/2012 30 ngày 2.640.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
79 27/06/2012 2.640.000.000 VNĐ daewoo_anphu
Có tổng cộng 79 thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Xe công trình > Máy xúc đào (máy xúc đào, may xuc dao, may xuc dao banh lop, may xuc dao banh xich)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Hyundai R200W-7 trong mục Máy xúc đào