• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Hyundai R200W-7

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/07/2014 6 ngày 1.990.000.000 VNĐ Giảm 200.000.000 VNĐ buitung234
2 17/07/2014 10 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
3 07/07/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
4 06/07/2014 1 ngày 2.630.000.000 VNĐ Giá không đổi quoctevietauto
5 05/07/2014 4 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
6 01/07/2014 11 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
7 20/06/2014 8 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
8 12/06/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
9 11/06/2014 7 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
10 04/06/2014 3 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
11 01/06/2014 7 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
12 25/05/2014 2 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
13 23/05/2014 16 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
14 07/05/2014 12 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
15 25/04/2014 2 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
16 23/04/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
17 22/04/2014 23 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
18 30/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
19 29/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
20 24/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
21 23/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
22 22/03/2014 8 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
23 14/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
24 13/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
25 08/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
26 07/03/2014 24 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
27 11/02/2014 7 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
28 04/02/2014 17 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
29 18/01/2014 19 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
30 30/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
31 29/12/2013 3 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
32 26/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
33 25/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
34 24/12/2013 15 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
35 09/12/2013 20 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
36 19/11/2013 19 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
37 31/10/2013 9 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
38 22/10/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
39 21/10/2013 104 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
40 09/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
41 08/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
42 07/07/2013 41 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
43 27/05/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
44 26/05/2013 76 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
45 11/03/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
46 10/03/2013 7 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
47 03/03/2013 2 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
48 01/03/2013 16 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
49 13/02/2013 14 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
50 30/01/2013 7 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
51 23/01/2013 9 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
52 14/01/2013 2 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
53 12/01/2013 4 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
54 08/01/2013 3 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
55 05/01/2013 1 ngày 2.640.000.000 VNĐ Giá không đổi maybienapvnn
56 04/01/2013 30 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
57 05/12/2012 9 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
58 26/11/2012 2 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
59 24/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
60 19/11/2012 5 ngày 2.640.000.000 VNĐ Giá không đổi maybienapvnn
61 14/11/2012 9 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
62 05/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
63 31/10/2012 7 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 11.000.000 VNĐ maybienapvnn
64 24/10/2012 29 ngày 2.629.000.000 VNĐ Giảm 11.000.000 VNĐ tano
65 25/09/2012 30 ngày 2.640.000.000 VNĐ Giá không đổi maybienapvnn
66 26/08/2012 8 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ maybienapvnn
67 18/08/2012 22 ngày 2.630.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
68 27/07/2012 30 ngày 2.640.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
69 27/06/2012 2.640.000.000 VNĐ daewoo_anphu
Có tổng cộng 69 thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Xe công trình > Máy xúc đào (máy xúc đào, may xuc dao, may xuc dao banh lop, may xuc dao banh xich)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Hyundai R200W-7 trong mục Máy xúc đào