• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Hyundai R200W-7

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/04/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
2 15/04/2015 6 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
3 09/04/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
4 06/04/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
5 03/04/2015 11 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
6 23/03/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
7 21/03/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
8 20/03/2015 12 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
9 08/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
10 07/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
11 06/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
12 05/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
13 04/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
14 03/03/2015 65 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
15 28/12/2014 40 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
16 18/11/2014 33 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
17 16/10/2014 41 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
18 05/09/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
19 31/08/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
20 29/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
21 28/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 439.000.000 VNĐ daewoo_anphu
22 27/08/2014 7 ngày 2.629.000.000 ₫ Tăng 439.000.000 VNĐ tano
23 20/08/2014 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
24 12/08/2014 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Tăng 200.000.000 VNĐ daewoo_anphu
25 09/08/2014 2 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
26 07/08/2014 12 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
27 26/07/2014 1 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
28 25/07/2014 2 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
29 23/07/2014 6 ngày 1.990.000.000 ₫ Giảm 200.000.000 VNĐ buitung234
30 17/07/2014 10 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
31 07/07/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
32 06/07/2014 1 ngày 2.630.000.000 ₫ Giá không đổi quoctevietauto
33 05/07/2014 4 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
34 01/07/2014 11 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
35 20/06/2014 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
36 12/06/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
37 11/06/2014 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
38 04/06/2014 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
39 01/06/2014 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
40 25/05/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
41 23/05/2014 16 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
42 07/05/2014 12 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
43 25/04/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
44 23/04/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
45 22/04/2014 23 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
46 30/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
47 29/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
48 24/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
49 23/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
50 22/03/2014 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
51 14/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
52 13/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
53 08/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
54 07/03/2014 24 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
55 11/02/2014 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
56 04/02/2014 17 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
57 18/01/2014 19 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
58 30/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
59 29/12/2013 3 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
60 26/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
61 25/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
62 24/12/2013 15 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
63 09/12/2013 20 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
64 19/11/2013 19 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
65 31/10/2013 9 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
66 22/10/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
67 21/10/2013 104 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
68 09/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
69 08/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
70 07/07/2013 41 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
71 27/05/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
72 26/05/2013 76 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
73 11/03/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
74 10/03/2013 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
75 03/03/2013 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
76 01/03/2013 16 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
77 13/02/2013 14 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
78 30/01/2013 7 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
79 23/01/2013 9 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
80 14/01/2013 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
81 12/01/2013 4 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
82 08/01/2013 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
83 05/01/2013 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
84 04/01/2013 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
85 05/12/2012 9 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
86 26/11/2012 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
87 24/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
88 19/11/2012 5 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
89 14/11/2012 9 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
90 05/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
91 31/10/2012 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ maybienapvnn
92 24/10/2012 29 ngày 2.629.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ tano
93 25/09/2012 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
94 26/08/2012 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ maybienapvnn
95 18/08/2012 22 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
96 27/07/2012 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
97 27/06/2012 2.640.000.000 ₫ daewoo_anphu
Có tổng cộng 97 thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Xe công trình > Máy xúc đào (máy xúc đào, may xuc dao, may xuc dao banh lop, may xuc dao banh xich)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Hyundai R200W-7 trong mục Máy xúc đào
Từ khóa nổi bật trong tuần: khay bánh, sony, ibm-lenovo, sua, la ban