• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Hyundai R200W-7

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
2 28/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 439.000.000 VNĐ daewoo_anphu
3 27/08/2014 7 ngày 2.629.000.000 VNĐ Tăng 439.000.000 VNĐ tano
4 20/08/2014 8 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
5 12/08/2014 3 ngày 2.190.000.000 VNĐ Tăng 200.000.000 VNĐ daewoo_anphu
6 09/08/2014 2 ngày 1.990.000.000 VNĐ Giá không đổi buitung234
7 07/08/2014 12 ngày 1.990.000.000 VNĐ Giá không đổi buitung234
8 26/07/2014 1 ngày 1.990.000.000 VNĐ Giá không đổi buitung234
9 25/07/2014 2 ngày 1.990.000.000 VNĐ Giá không đổi buitung234
10 23/07/2014 6 ngày 1.990.000.000 VNĐ Giảm 200.000.000 VNĐ buitung234
11 17/07/2014 10 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
12 07/07/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
13 06/07/2014 1 ngày 2.630.000.000 VNĐ Giá không đổi quoctevietauto
14 05/07/2014 4 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
15 01/07/2014 11 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
16 20/06/2014 8 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
17 12/06/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
18 11/06/2014 7 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
19 04/06/2014 3 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
20 01/06/2014 7 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
21 25/05/2014 2 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
22 23/05/2014 16 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
23 07/05/2014 12 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
24 25/04/2014 2 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
25 23/04/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
26 22/04/2014 23 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
27 30/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
28 29/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
29 24/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
30 23/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
31 22/03/2014 8 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
32 14/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
33 13/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
34 08/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
35 07/03/2014 24 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
36 11/02/2014 7 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
37 04/02/2014 17 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
38 18/01/2014 19 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
39 30/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
40 29/12/2013 3 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
41 26/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
42 25/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
43 24/12/2013 15 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
44 09/12/2013 20 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
45 19/11/2013 19 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
46 31/10/2013 9 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
47 22/10/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
48 21/10/2013 104 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
49 09/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
50 08/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
51 07/07/2013 41 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
52 27/05/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
53 26/05/2013 76 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
54 11/03/2013 1 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
55 10/03/2013 7 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
56 03/03/2013 2 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
57 01/03/2013 16 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
58 13/02/2013 14 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
59 30/01/2013 7 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
60 23/01/2013 9 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
61 14/01/2013 2 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
62 12/01/2013 4 ngày 2.630.000.000 VNĐ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
63 08/01/2013 3 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
64 05/01/2013 1 ngày 2.640.000.000 VNĐ Giá không đổi maybienapvnn
65 04/01/2013 30 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
66 05/12/2012 9 ngày 2.190.000.000 VNĐ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
67 26/11/2012 2 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
68 24/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
69 19/11/2012 5 ngày 2.640.000.000 VNĐ Giá không đổi maybienapvnn
70 14/11/2012 9 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
71 05/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
72 31/10/2012 7 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 11.000.000 VNĐ maybienapvnn
73 24/10/2012 29 ngày 2.629.000.000 VNĐ Giảm 11.000.000 VNĐ tano
74 25/09/2012 30 ngày 2.640.000.000 VNĐ Giá không đổi maybienapvnn
75 26/08/2012 8 ngày 2.640.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ maybienapvnn
76 18/08/2012 22 ngày 2.630.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
77 27/07/2012 30 ngày 2.640.000.000 VNĐ Giá không đổi daewoo_anphu
78 27/06/2012 2.640.000.000 VNĐ daewoo_anphu
Có tổng cộng 78 thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Xây dựng > Xe công trình > Máy xúc đào (máy xúc đào, may xuc dao, may xuc dao banh lop, may xuc dao banh xich)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Hyundai R200W-7 trong mục Máy xúc đào