Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Hyundai R200W-7

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/06/2016 63 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
2 12/04/2016 4 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
3 08/04/2016 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
4 07/04/2016 45 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
5 22/02/2016 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
6 17/02/2016 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
7 16/02/2016 23 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
8 24/01/2016 59 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
9 26/11/2015 18 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
10 08/11/2015 19 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
11 20/10/2015 30 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
12 20/09/2015 18 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
13 02/09/2015 22 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
14 11/08/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
15 10/08/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
16 09/08/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
17 08/08/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
18 07/08/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
19 05/08/2015 4 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
20 01/08/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
21 30/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
22 29/07/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
23 27/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
24 26/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
25 25/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
26 24/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
27 23/07/2015 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
28 21/07/2015 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
29 14/07/2015 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
30 12/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
31 11/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
32 10/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
33 09/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
34 08/07/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
35 06/07/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
36 03/07/2015 17 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
37 16/06/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
38 14/06/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
39 13/06/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
40 10/06/2015 4 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
41 06/06/2015 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
42 29/05/2015 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
43 27/05/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
44 26/05/2015 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
45 18/05/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
46 15/05/2015 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
47 08/05/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
48 07/05/2015 21 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
49 16/04/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
50 15/04/2015 6 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
51 09/04/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
52 06/04/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
53 03/04/2015 11 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
54 23/03/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
55 21/03/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
56 20/03/2015 12 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
57 08/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
58 07/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
59 06/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
60 05/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
61 04/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
62 03/03/2015 65 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
63 28/12/2014 40 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
64 18/11/2014 33 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
65 16/10/2014 41 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
66 05/09/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
67 31/08/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
68 29/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
69 28/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 439.000.000 VNĐ daewoo_anphu
70 27/08/2014 7 ngày 2.629.000.000 ₫ Tăng 439.000.000 VNĐ tano
71 20/08/2014 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
72 12/08/2014 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Tăng 200.000.000 VNĐ daewoo_anphu
73 09/08/2014 2 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
74 07/08/2014 12 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
75 26/07/2014 1 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
76 25/07/2014 2 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
77 23/07/2014 6 ngày 1.990.000.000 ₫ Giảm 200.000.000 VNĐ buitung234
78 17/07/2014 10 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
79 07/07/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
80 06/07/2014 1 ngày 2.630.000.000 ₫ Giá không đổi quoctevietauto
81 05/07/2014 4 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
82 01/07/2014 11 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
83 20/06/2014 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
84 12/06/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
85 11/06/2014 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
86 04/06/2014 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
87 01/06/2014 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
88 25/05/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
89 23/05/2014 16 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
90 07/05/2014 12 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
91 25/04/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
92 23/04/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
93 22/04/2014 23 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
94 30/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
95 29/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
96 24/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
97 23/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
98 22/03/2014 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
99 14/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
100 13/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
101 08/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
102 07/03/2014 24 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
103 11/02/2014 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
104 04/02/2014 17 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
105 18/01/2014 19 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
106 30/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
107 29/12/2013 3 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
108 26/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
109 25/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
110 24/12/2013 15 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
111 09/12/2013 20 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
112 19/11/2013 19 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
113 31/10/2013 9 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
114 22/10/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
115 21/10/2013 104 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
116 09/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
117 08/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
118 07/07/2013 41 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
119 27/05/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
120 26/05/2013 76 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
121 11/03/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
122 10/03/2013 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
123 03/03/2013 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
124 01/03/2013 16 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
125 13/02/2013 14 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
126 30/01/2013 7 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
127 23/01/2013 9 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
128 14/01/2013 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
129 12/01/2013 4 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
130 08/01/2013 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
131 05/01/2013 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
132 04/01/2013 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
133 05/12/2012 9 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
134 26/11/2012 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
135 24/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
136 19/11/2012 5 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
137 14/11/2012 9 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
138 05/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
139 31/10/2012 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ maybienapvnn
140 24/10/2012 29 ngày 2.629.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ tano
141 25/09/2012 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
142 26/08/2012 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ maybienapvnn
143 18/08/2012 22 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
144 27/07/2012 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
145 27/06/2012 2.640.000.000 ₫ daewoo_anphu
Có tổng cộng 145 thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 đã được hệ thống ghi lại.