Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Hyundai R200W-7

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 12/04/2016 4 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
2 08/04/2016 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
3 07/04/2016 45 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
4 22/02/2016 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
5 17/02/2016 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
6 16/02/2016 23 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
7 24/01/2016 59 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
8 26/11/2015 18 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
9 08/11/2015 19 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
10 20/10/2015 30 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
11 20/09/2015 18 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
12 02/09/2015 22 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
13 11/08/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
14 10/08/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
15 09/08/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
16 08/08/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
17 07/08/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
18 05/08/2015 4 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
19 01/08/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
20 30/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
21 29/07/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
22 27/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
23 26/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
24 25/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
25 24/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
26 23/07/2015 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
27 21/07/2015 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
28 14/07/2015 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
29 12/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
30 11/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
31 10/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
32 09/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
33 08/07/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
34 06/07/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
35 03/07/2015 17 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
36 16/06/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
37 14/06/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
38 13/06/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
39 10/06/2015 4 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
40 06/06/2015 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
41 29/05/2015 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
42 27/05/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
43 26/05/2015 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
44 18/05/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
45 15/05/2015 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
46 08/05/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
47 07/05/2015 21 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
48 16/04/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
49 15/04/2015 6 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
50 09/04/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
51 06/04/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
52 03/04/2015 11 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
53 23/03/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
54 21/03/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
55 20/03/2015 12 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
56 08/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
57 07/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
58 06/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
59 05/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
60 04/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
61 03/03/2015 65 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
62 28/12/2014 40 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
63 18/11/2014 33 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
64 16/10/2014 41 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
65 05/09/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
66 31/08/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
67 29/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
68 28/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 439.000.000 VNĐ daewoo_anphu
69 27/08/2014 7 ngày 2.629.000.000 ₫ Tăng 439.000.000 VNĐ tano
70 20/08/2014 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
71 12/08/2014 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Tăng 200.000.000 VNĐ daewoo_anphu
72 09/08/2014 2 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
73 07/08/2014 12 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
74 26/07/2014 1 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
75 25/07/2014 2 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
76 23/07/2014 6 ngày 1.990.000.000 ₫ Giảm 200.000.000 VNĐ buitung234
77 17/07/2014 10 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
78 07/07/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
79 06/07/2014 1 ngày 2.630.000.000 ₫ Giá không đổi quoctevietauto
80 05/07/2014 4 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
81 01/07/2014 11 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
82 20/06/2014 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
83 12/06/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
84 11/06/2014 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
85 04/06/2014 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
86 01/06/2014 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
87 25/05/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
88 23/05/2014 16 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
89 07/05/2014 12 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
90 25/04/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
91 23/04/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
92 22/04/2014 23 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
93 30/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
94 29/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
95 24/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
96 23/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
97 22/03/2014 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
98 14/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
99 13/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
100 08/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
101 07/03/2014 24 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
102 11/02/2014 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
103 04/02/2014 17 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
104 18/01/2014 19 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
105 30/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
106 29/12/2013 3 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
107 26/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
108 25/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
109 24/12/2013 15 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
110 09/12/2013 20 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
111 19/11/2013 19 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
112 31/10/2013 9 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
113 22/10/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
114 21/10/2013 104 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
115 09/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
116 08/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
117 07/07/2013 41 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
118 27/05/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
119 26/05/2013 76 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
120 11/03/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
121 10/03/2013 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
122 03/03/2013 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
123 01/03/2013 16 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
124 13/02/2013 14 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
125 30/01/2013 7 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
126 23/01/2013 9 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
127 14/01/2013 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
128 12/01/2013 4 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
129 08/01/2013 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
130 05/01/2013 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
131 04/01/2013 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
132 05/12/2012 9 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
133 26/11/2012 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
134 24/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
135 19/11/2012 5 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
136 14/11/2012 9 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
137 05/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
138 31/10/2012 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ maybienapvnn
139 24/10/2012 29 ngày 2.629.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ tano
140 25/09/2012 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
141 26/08/2012 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ maybienapvnn
142 18/08/2012 22 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
143 27/07/2012 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
144 27/06/2012 2.640.000.000 ₫ daewoo_anphu
Có tổng cộng 144 thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 đã được hệ thống ghi lại.