Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Hyundai R200W-7

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 08/11/2015 19 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
2 20/10/2015 30 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
3 20/09/2015 18 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
4 02/09/2015 22 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
5 11/08/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
6 10/08/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
7 09/08/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
8 08/08/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
9 07/08/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
10 05/08/2015 4 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
11 01/08/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
12 30/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
13 29/07/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
14 27/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
15 26/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
16 25/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
17 24/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
18 23/07/2015 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
19 21/07/2015 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
20 14/07/2015 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
21 12/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
22 11/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
23 10/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
24 09/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
25 08/07/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
26 06/07/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
27 03/07/2015 17 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
28 16/06/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
29 14/06/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
30 13/06/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
31 10/06/2015 4 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
32 06/06/2015 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
33 29/05/2015 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
34 27/05/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
35 26/05/2015 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
36 18/05/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
37 15/05/2015 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
38 08/05/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
39 07/05/2015 21 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
40 16/04/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
41 15/04/2015 6 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
42 09/04/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
43 06/04/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
44 03/04/2015 11 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
45 23/03/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
46 21/03/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
47 20/03/2015 12 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
48 08/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
49 07/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
50 06/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
51 05/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
52 04/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
53 03/03/2015 65 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
54 28/12/2014 40 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
55 18/11/2014 33 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
56 16/10/2014 41 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
57 05/09/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
58 31/08/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
59 29/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
60 28/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 439.000.000 VNĐ daewoo_anphu
61 27/08/2014 7 ngày 2.629.000.000 ₫ Tăng 439.000.000 VNĐ tano
62 20/08/2014 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
63 12/08/2014 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Tăng 200.000.000 VNĐ daewoo_anphu
64 09/08/2014 2 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
65 07/08/2014 12 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
66 26/07/2014 1 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
67 25/07/2014 2 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
68 23/07/2014 6 ngày 1.990.000.000 ₫ Giảm 200.000.000 VNĐ buitung234
69 17/07/2014 10 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
70 07/07/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
71 06/07/2014 1 ngày 2.630.000.000 ₫ Giá không đổi quoctevietauto
72 05/07/2014 4 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
73 01/07/2014 11 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
74 20/06/2014 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
75 12/06/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
76 11/06/2014 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
77 04/06/2014 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
78 01/06/2014 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
79 25/05/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
80 23/05/2014 16 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
81 07/05/2014 12 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
82 25/04/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
83 23/04/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
84 22/04/2014 23 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
85 30/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
86 29/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
87 24/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
88 23/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
89 22/03/2014 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
90 14/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
91 13/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
92 08/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
93 07/03/2014 24 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
94 11/02/2014 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
95 04/02/2014 17 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
96 18/01/2014 19 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
97 30/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
98 29/12/2013 3 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
99 26/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
100 25/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
101 24/12/2013 15 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
102 09/12/2013 20 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
103 19/11/2013 19 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
104 31/10/2013 9 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
105 22/10/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
106 21/10/2013 104 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
107 09/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
108 08/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
109 07/07/2013 41 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
110 27/05/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
111 26/05/2013 76 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
112 11/03/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
113 10/03/2013 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
114 03/03/2013 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
115 01/03/2013 16 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
116 13/02/2013 14 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
117 30/01/2013 7 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
118 23/01/2013 9 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
119 14/01/2013 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
120 12/01/2013 4 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
121 08/01/2013 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
122 05/01/2013 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
123 04/01/2013 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
124 05/12/2012 9 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
125 26/11/2012 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
126 24/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
127 19/11/2012 5 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
128 14/11/2012 9 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
129 05/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
130 31/10/2012 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ maybienapvnn
131 24/10/2012 29 ngày 2.629.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ tano
132 25/09/2012 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
133 26/08/2012 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ maybienapvnn
134 18/08/2012 22 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
135 27/07/2012 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
136 27/06/2012 2.640.000.000 ₫ daewoo_anphu
Có tổng cộng 136 thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 đã được hệ thống ghi lại.