Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Hyundai R200W-7

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
2 26/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
3 25/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
4 24/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
5 23/07/2015 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
6 21/07/2015 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
7 14/07/2015 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
8 12/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
9 11/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
10 10/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
11 09/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
12 08/07/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
13 06/07/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
14 03/07/2015 17 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
15 16/06/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
16 14/06/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
17 13/06/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
18 10/06/2015 4 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
19 06/06/2015 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
20 29/05/2015 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
21 27/05/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
22 26/05/2015 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
23 18/05/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
24 15/05/2015 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
25 08/05/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
26 07/05/2015 21 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
27 16/04/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
28 15/04/2015 6 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
29 09/04/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
30 06/04/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
31 03/04/2015 11 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
32 23/03/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
33 21/03/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
34 20/03/2015 12 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
35 08/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
36 07/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
37 06/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
38 05/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
39 04/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
40 03/03/2015 65 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
41 28/12/2014 40 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
42 18/11/2014 33 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
43 16/10/2014 41 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
44 05/09/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
45 31/08/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
46 29/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
47 28/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 439.000.000 VNĐ daewoo_anphu
48 27/08/2014 7 ngày 2.629.000.000 ₫ Tăng 439.000.000 VNĐ tano
49 20/08/2014 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
50 12/08/2014 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Tăng 200.000.000 VNĐ daewoo_anphu
51 09/08/2014 2 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
52 07/08/2014 12 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
53 26/07/2014 1 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
54 25/07/2014 2 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
55 23/07/2014 6 ngày 1.990.000.000 ₫ Giảm 200.000.000 VNĐ buitung234
56 17/07/2014 10 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
57 07/07/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
58 06/07/2014 1 ngày 2.630.000.000 ₫ Giá không đổi quoctevietauto
59 05/07/2014 4 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
60 01/07/2014 11 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
61 20/06/2014 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
62 12/06/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
63 11/06/2014 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
64 04/06/2014 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
65 01/06/2014 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
66 25/05/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
67 23/05/2014 16 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
68 07/05/2014 12 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
69 25/04/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
70 23/04/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
71 22/04/2014 23 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
72 30/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
73 29/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
74 24/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
75 23/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
76 22/03/2014 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
77 14/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
78 13/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
79 08/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
80 07/03/2014 24 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
81 11/02/2014 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
82 04/02/2014 17 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
83 18/01/2014 19 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
84 30/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
85 29/12/2013 3 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
86 26/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
87 25/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
88 24/12/2013 15 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
89 09/12/2013 20 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
90 19/11/2013 19 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
91 31/10/2013 9 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
92 22/10/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
93 21/10/2013 104 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
94 09/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
95 08/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
96 07/07/2013 41 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
97 27/05/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
98 26/05/2013 76 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
99 11/03/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
100 10/03/2013 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
101 03/03/2013 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
102 01/03/2013 16 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
103 13/02/2013 14 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
104 30/01/2013 7 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
105 23/01/2013 9 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
106 14/01/2013 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
107 12/01/2013 4 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
108 08/01/2013 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
109 05/01/2013 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
110 04/01/2013 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
111 05/12/2012 9 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
112 26/11/2012 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
113 24/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
114 19/11/2012 5 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
115 14/11/2012 9 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
116 05/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
117 31/10/2012 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ maybienapvnn
118 24/10/2012 29 ngày 2.629.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ tano
119 25/09/2012 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
120 26/08/2012 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ maybienapvnn
121 18/08/2012 22 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
122 27/07/2012 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
123 27/06/2012 2.640.000.000 ₫ daewoo_anphu
Có tổng cộng 123 thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 đã được hệ thống ghi lại.