Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Hyundai R200W-7

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/09/2015 22 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
2 11/08/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
3 10/08/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
4 09/08/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
5 08/08/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
6 07/08/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
7 05/08/2015 4 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
8 01/08/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
9 30/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
10 29/07/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
11 27/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
12 26/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
13 25/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
14 24/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
15 23/07/2015 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
16 21/07/2015 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
17 14/07/2015 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
18 12/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
19 11/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
20 10/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
21 09/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
22 08/07/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
23 06/07/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
24 03/07/2015 17 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
25 16/06/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
26 14/06/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
27 13/06/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
28 10/06/2015 4 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
29 06/06/2015 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
30 29/05/2015 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
31 27/05/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
32 26/05/2015 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
33 18/05/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
34 15/05/2015 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
35 08/05/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
36 07/05/2015 21 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
37 16/04/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
38 15/04/2015 6 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
39 09/04/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
40 06/04/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
41 03/04/2015 11 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
42 23/03/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
43 21/03/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
44 20/03/2015 12 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
45 08/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
46 07/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
47 06/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
48 05/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
49 04/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
50 03/03/2015 65 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
51 28/12/2014 40 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
52 18/11/2014 33 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
53 16/10/2014 41 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
54 05/09/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
55 31/08/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
56 29/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
57 28/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 439.000.000 VNĐ daewoo_anphu
58 27/08/2014 7 ngày 2.629.000.000 ₫ Tăng 439.000.000 VNĐ tano
59 20/08/2014 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
60 12/08/2014 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Tăng 200.000.000 VNĐ daewoo_anphu
61 09/08/2014 2 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
62 07/08/2014 12 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
63 26/07/2014 1 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
64 25/07/2014 2 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
65 23/07/2014 6 ngày 1.990.000.000 ₫ Giảm 200.000.000 VNĐ buitung234
66 17/07/2014 10 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
67 07/07/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
68 06/07/2014 1 ngày 2.630.000.000 ₫ Giá không đổi quoctevietauto
69 05/07/2014 4 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
70 01/07/2014 11 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
71 20/06/2014 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
72 12/06/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
73 11/06/2014 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
74 04/06/2014 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
75 01/06/2014 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
76 25/05/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
77 23/05/2014 16 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
78 07/05/2014 12 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
79 25/04/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
80 23/04/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
81 22/04/2014 23 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
82 30/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
83 29/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
84 24/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
85 23/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
86 22/03/2014 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
87 14/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
88 13/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
89 08/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
90 07/03/2014 24 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
91 11/02/2014 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
92 04/02/2014 17 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
93 18/01/2014 19 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
94 30/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
95 29/12/2013 3 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
96 26/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
97 25/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
98 24/12/2013 15 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
99 09/12/2013 20 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
100 19/11/2013 19 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
101 31/10/2013 9 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
102 22/10/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
103 21/10/2013 104 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
104 09/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
105 08/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
106 07/07/2013 41 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
107 27/05/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
108 26/05/2013 76 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
109 11/03/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
110 10/03/2013 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
111 03/03/2013 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
112 01/03/2013 16 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
113 13/02/2013 14 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
114 30/01/2013 7 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
115 23/01/2013 9 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
116 14/01/2013 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
117 12/01/2013 4 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
118 08/01/2013 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
119 05/01/2013 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
120 04/01/2013 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
121 05/12/2012 9 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
122 26/11/2012 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
123 24/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
124 19/11/2012 5 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
125 14/11/2012 9 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
126 05/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
127 31/10/2012 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ maybienapvnn
128 24/10/2012 29 ngày 2.629.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ tano
129 25/09/2012 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
130 26/08/2012 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ maybienapvnn
131 18/08/2012 22 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
132 27/07/2012 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
133 27/06/2012 2.640.000.000 ₫ daewoo_anphu
Có tổng cộng 133 thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 đã được hệ thống ghi lại.