Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/09/2015 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
2 19/09/2015 15 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
3 04/09/2015 3 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
4 01/09/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi amthanhtanviet
5 31/08/2015 16 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
6 15/08/2015 10 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
7 05/08/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
8 03/08/2015 3 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
9 31/07/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
10 29/07/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
11 28/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
12 27/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
13 26/07/2015 52 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
14 04/06/2015 13 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
15 22/05/2015 2 ngày 85.715.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
16 20/05/2015 52 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 2.865.500 VNĐ truongnghiaaudio
17 29/03/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
18 27/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
19 26/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 2.865.500 VNĐ tcaaudio
20 25/03/2015 5 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 592.500 VNĐ truongnghiaaudio
21 20/03/2015 20 ngày 85.122.500 ₫ Tăng 2.273.000 VNĐ truongnghiaaudio
22 28/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
23 27/02/2015 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
24 26/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
25 25/02/2015 47 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
26 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
27 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
28 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
29 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
30 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
31 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
32 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
33 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
34 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
35 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
36 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
37 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
38 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
39 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
40 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
41 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
42 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
43 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
44 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
45 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
46 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
47 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
48 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
49 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
50 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
51 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
52 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
53 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
54 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
55 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
56 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
57 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
58 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
59 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
60 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
61 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
62 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
63 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
64 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
65 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
66 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
67 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
68 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
69 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
70 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
71 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
72 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
73 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
74 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
75 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
76 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
77 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
78 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
79 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
80 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
81 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
82 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
83 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
84 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
85 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
86 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
87 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
88 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
89 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
90 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
91 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
92 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
93 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
94 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
95 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
96 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
97 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
98 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
99 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
100 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
101 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
102 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
103 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
104 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
105 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
106 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
107 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
108 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
109 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
110 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
111 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
112 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
113 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
114 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
115 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
116 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
117 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
118 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
119 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
120 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
121 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
122 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
123 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
124 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
125 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
126 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
127 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
128 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
129 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
130 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
131 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
132 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
133 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
134 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
135 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
136 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
137 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
138 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
139 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
140 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
141 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
142 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
143 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
144 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
145 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
146 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
147 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
148 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
149 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
150 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
151 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 151 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.