Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
2 21/05/2016 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
3 19/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
4 17/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
5 16/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
6 14/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
7 13/05/2016 6 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
8 07/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
9 06/05/2016 36 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
10 31/03/2016 35 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
11 25/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
12 24/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
13 23/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
14 22/02/2016 3 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
15 19/02/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
16 18/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
17 17/02/2016 25 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
18 23/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
19 22/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
20 21/01/2016 20 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
21 01/01/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
22 30/12/2015 14 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
23 16/12/2015 4 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
24 12/12/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
25 10/12/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
26 09/12/2015 19 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
27 20/11/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
28 15/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
29 14/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
30 13/11/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
31 03/11/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
32 02/11/2015 42 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
33 21/09/2015 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
34 19/09/2015 15 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
35 04/09/2015 3 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
36 01/09/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi amthanhtanviet
37 31/08/2015 16 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
38 15/08/2015 10 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
39 05/08/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
40 03/08/2015 3 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
41 31/07/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
42 29/07/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
43 28/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
44 27/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
45 26/07/2015 52 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
46 04/06/2015 13 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
47 22/05/2015 2 ngày 85.715.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
48 20/05/2015 52 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 2.865.500 VNĐ truongnghiaaudio
49 29/03/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
50 27/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
51 26/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 2.865.500 VNĐ tcaaudio
52 25/03/2015 5 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 592.500 VNĐ truongnghiaaudio
53 20/03/2015 20 ngày 85.122.500 ₫ Tăng 2.273.000 VNĐ truongnghiaaudio
54 28/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
55 27/02/2015 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
56 26/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
57 25/02/2015 47 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
58 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
59 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
60 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
61 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
62 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
63 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
64 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
65 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
66 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
67 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
68 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
69 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
70 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
71 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
72 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
73 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
74 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
75 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
76 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
77 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
78 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
79 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
80 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
81 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
82 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
83 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
84 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
85 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
86 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
87 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
88 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
89 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
90 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
91 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
92 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
93 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
94 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
95 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
96 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
97 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
98 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
99 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
100 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
101 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
102 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
103 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
104 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
105 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
106 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
107 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
108 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
109 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
110 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
111 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
112 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
113 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
114 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
115 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
116 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
117 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
118 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
119 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
120 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
121 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
122 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
123 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
124 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
125 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
126 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
127 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
128 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
129 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
130 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
131 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
132 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
133 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
134 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
135 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
136 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
137 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
138 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
139 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
140 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
141 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
142 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
143 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
144 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
145 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
146 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
147 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
148 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
149 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
150 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
151 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
152 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
153 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
154 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
155 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
156 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
157 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
158 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
159 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
160 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
161 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
162 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
163 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
164 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
165 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
166 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
167 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
168 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
169 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
170 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
171 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
172 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
173 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
174 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
175 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
176 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
177 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
178 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
179 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
180 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
181 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
182 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
183 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 183 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.