Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/03/2016 35 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
2 25/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
3 24/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
4 23/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
5 22/02/2016 3 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
6 19/02/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
7 18/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
8 17/02/2016 25 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
9 23/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
10 22/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
11 21/01/2016 20 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
12 01/01/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
13 30/12/2015 14 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
14 16/12/2015 4 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
15 12/12/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
16 10/12/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
17 09/12/2015 19 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
18 20/11/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
19 15/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
20 14/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
21 13/11/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
22 03/11/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
23 02/11/2015 42 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
24 21/09/2015 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
25 19/09/2015 15 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
26 04/09/2015 3 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
27 01/09/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi amthanhtanviet
28 31/08/2015 16 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
29 15/08/2015 10 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
30 05/08/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
31 03/08/2015 3 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
32 31/07/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
33 29/07/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
34 28/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
35 27/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
36 26/07/2015 52 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
37 04/06/2015 13 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
38 22/05/2015 2 ngày 85.715.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
39 20/05/2015 52 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 2.865.500 VNĐ truongnghiaaudio
40 29/03/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
41 27/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
42 26/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 2.865.500 VNĐ tcaaudio
43 25/03/2015 5 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 592.500 VNĐ truongnghiaaudio
44 20/03/2015 20 ngày 85.122.500 ₫ Tăng 2.273.000 VNĐ truongnghiaaudio
45 28/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
46 27/02/2015 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
47 26/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
48 25/02/2015 47 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
49 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
50 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
51 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
52 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
53 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
54 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
55 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
56 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
57 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
58 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
59 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
60 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
61 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
62 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
63 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
64 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
65 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
66 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
67 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
68 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
69 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
70 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
71 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
72 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
73 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
74 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
75 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
76 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
77 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
78 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
79 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
80 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
81 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
82 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
83 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
84 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
85 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
86 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
87 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
88 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
89 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
90 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
91 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
92 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
93 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
94 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
95 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
96 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
97 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
98 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
99 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
100 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
101 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
102 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
103 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
104 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
105 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
106 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
107 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
108 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
109 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
110 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
111 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
112 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
113 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
114 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
115 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
116 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
117 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
118 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
119 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
120 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
121 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
122 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
123 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
124 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
125 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
126 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
127 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
128 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
129 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
130 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
131 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
132 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
133 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
134 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
135 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
136 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
137 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
138 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
139 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
140 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
141 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
142 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
143 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
144 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
145 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
146 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
147 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
148 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
149 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
150 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
151 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
152 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
153 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
154 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
155 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
156 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
157 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
158 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
159 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
160 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
161 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
162 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
163 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
164 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
165 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
166 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
167 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
168 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
169 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
170 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
171 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
172 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
173 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
174 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 174 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.