Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 10/04/2017 57 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
2 12/02/2017 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
3 11/02/2017 25 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
4 17/01/2017 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
5 15/01/2017 38 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
6 08/12/2016 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
7 06/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
8 05/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
9 04/12/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
10 02/12/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
11 01/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
12 30/11/2016 5 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
13 25/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
14 24/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
15 23/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
16 22/11/2016 7 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
17 15/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
18 14/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
19 13/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
20 12/11/2016 28 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
21 15/10/2016 80 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
22 27/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
23 26/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
24 25/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
25 24/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
26 23/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
27 22/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
28 21/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
29 17/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
30 13/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
31 12/07/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
32 07/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
33 06/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
34 05/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
35 04/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
36 30/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
37 29/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
38 27/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
39 26/06/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
40 21/06/2016 7 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
41 14/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
42 13/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
43 12/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
44 11/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
45 10/06/2016 3 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
46 07/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
47 06/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
48 04/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
49 03/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
50 02/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
51 01/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
52 31/05/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
53 30/05/2016 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
54 22/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
55 21/05/2016 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
56 19/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
57 17/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
58 16/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
59 14/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
60 13/05/2016 6 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
61 07/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
62 06/05/2016 36 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
63 31/03/2016 35 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
64 25/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
65 24/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
66 23/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
67 22/02/2016 3 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
68 19/02/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
69 18/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
70 17/02/2016 25 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
71 23/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
72 22/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
73 21/01/2016 20 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
74 01/01/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
75 30/12/2015 14 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
76 16/12/2015 4 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
77 12/12/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
78 10/12/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
79 09/12/2015 19 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
80 20/11/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
81 15/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
82 14/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
83 13/11/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
84 03/11/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
85 02/11/2015 42 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
86 21/09/2015 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
87 19/09/2015 15 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
88 04/09/2015 3 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
89 01/09/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi amthanhtanviet
90 31/08/2015 16 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
91 15/08/2015 10 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
92 05/08/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
93 03/08/2015 3 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
94 31/07/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
95 29/07/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
96 28/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
97 27/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
98 26/07/2015 52 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
99 04/06/2015 13 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
100 22/05/2015 2 ngày 85.715.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
101 20/05/2015 52 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 2.865.500 VNĐ truongnghiaaudio
102 29/03/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
103 27/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
104 26/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 2.865.500 VNĐ tcaaudio
105 25/03/2015 5 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 592.500 VNĐ truongnghiaaudio
106 20/03/2015 20 ngày 85.122.500 ₫ Tăng 2.273.000 VNĐ truongnghiaaudio
107 28/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
108 27/02/2015 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
109 26/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
110 25/02/2015 47 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
111 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
112 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
113 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
114 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
115 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
116 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
117 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
118 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
119 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
120 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
121 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
122 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
123 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
124 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
125 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
126 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
127 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
128 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
129 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
130 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
131 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
132 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
133 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
134 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
135 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
136 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
137 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
138 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
139 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
140 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
141 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
142 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
143 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
144 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
145 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
146 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
147 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
148 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
149 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
150 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
151 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
152 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
153 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
154 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
155 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
156 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
157 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
158 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
159 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
160 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
161 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
162 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
163 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
164 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
165 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
166 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
167 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
168 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
169 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
170 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
171 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
172 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
173 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
174 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
175 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
176 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
177 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
178 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
179 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
180 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
181 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
182 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
183 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
184 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
185 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
186 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
187 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
188 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
189 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
190 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
191 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
192 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
193 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
194 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
195 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
196 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
197 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
198 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
199 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
200 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
201 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
202 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
203 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
204 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
205 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
206 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
207 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
208 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
209 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
210 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
211 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
212 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
213 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
214 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
215 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
216 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
217 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
218 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
219 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
220 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
221 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
222 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
223 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
224 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
225 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
226 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
227 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
228 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
229 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
230 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
231 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
232 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
233 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
234 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
235 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
236 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 236 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.