Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
2 26/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
3 25/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
4 24/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
5 23/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
6 22/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
7 21/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
8 17/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
9 13/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
10 12/07/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
11 07/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
12 06/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
13 05/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
14 04/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
15 30/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
16 29/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
17 27/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
18 26/06/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
19 21/06/2016 7 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
20 14/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
21 13/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
22 12/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
23 11/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
24 10/06/2016 3 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
25 07/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
26 06/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
27 04/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
28 03/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
29 02/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
30 01/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
31 31/05/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
32 30/05/2016 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
33 22/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
34 21/05/2016 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
35 19/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
36 17/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
37 16/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
38 14/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
39 13/05/2016 6 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
40 07/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
41 06/05/2016 36 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
42 31/03/2016 35 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
43 25/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
44 24/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
45 23/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
46 22/02/2016 3 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
47 19/02/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
48 18/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
49 17/02/2016 25 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
50 23/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
51 22/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
52 21/01/2016 20 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
53 01/01/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
54 30/12/2015 14 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
55 16/12/2015 4 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
56 12/12/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
57 10/12/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
58 09/12/2015 19 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
59 20/11/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
60 15/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
61 14/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
62 13/11/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
63 03/11/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
64 02/11/2015 42 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
65 21/09/2015 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
66 19/09/2015 15 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
67 04/09/2015 3 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
68 01/09/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi amthanhtanviet
69 31/08/2015 16 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
70 15/08/2015 10 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
71 05/08/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
72 03/08/2015 3 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
73 31/07/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
74 29/07/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
75 28/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
76 27/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
77 26/07/2015 52 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
78 04/06/2015 13 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
79 22/05/2015 2 ngày 85.715.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
80 20/05/2015 52 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 2.865.500 VNĐ truongnghiaaudio
81 29/03/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
82 27/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
83 26/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 2.865.500 VNĐ tcaaudio
84 25/03/2015 5 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 592.500 VNĐ truongnghiaaudio
85 20/03/2015 20 ngày 85.122.500 ₫ Tăng 2.273.000 VNĐ truongnghiaaudio
86 28/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
87 27/02/2015 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
88 26/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
89 25/02/2015 47 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
90 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
91 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
92 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
93 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
94 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
95 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
96 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
97 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
98 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
99 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
100 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
101 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
102 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
103 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
104 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
105 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
106 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
107 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
108 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
109 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
110 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
111 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
112 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
113 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
114 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
115 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
116 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
117 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
118 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
119 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
120 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
121 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
122 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
123 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
124 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
125 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
126 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
127 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
128 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
129 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
130 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
131 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
132 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
133 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
134 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
135 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
136 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
137 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
138 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
139 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
140 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
141 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
142 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
143 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
144 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
145 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
146 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
147 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
148 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
149 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
150 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
151 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
152 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
153 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
154 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
155 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
156 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
157 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
158 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
159 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
160 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
161 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
162 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
163 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
164 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
165 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
166 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
167 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
168 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
169 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
170 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
171 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
172 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
173 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
174 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
175 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
176 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
177 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
178 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
179 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
180 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
181 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
182 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
183 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
184 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
185 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
186 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
187 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
188 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
189 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
190 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
191 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
192 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
193 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
194 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
195 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
196 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
197 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
198 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
199 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
200 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
201 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
202 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
203 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
204 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
205 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
206 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
207 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
208 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
209 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
210 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
211 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
212 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
213 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
214 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
215 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 215 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.