• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 VNĐ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
2 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
3 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
4 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 VNĐ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
5 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
6 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
7 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
8 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
9 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
10 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
11 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 VNĐ Giá không đổi tcaaudio
12 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 VNĐ Giá không đổi tcaaudio
13 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
14 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
15 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
16 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
17 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
18 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
19 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
20 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
21 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
22 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
23 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
24 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
25 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 VNĐ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
26 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
27 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
28 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
29 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
30 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
31 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
32 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
33 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
34 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
35 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 VNĐ Giá không đổi tca_digital
36 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
37 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
38 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
39 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
40 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
41 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
42 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
43 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
44 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 VNĐ Giá không đổi tca_digital
45 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
46 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
47 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
48 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
49 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
50 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
51 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
52 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
53 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
54 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi tancuongaudio
55 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
56 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
57 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
58 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
59 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
60 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
61 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
62 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
63 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
64 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
65 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
66 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
67 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
68 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
69 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
70 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
71 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
72 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
73 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
74 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
75 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
76 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 VNĐ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
77 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 VNĐ Giá không đổi VinaAudioVideo
78 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 VNĐ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
79 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
80 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
81 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
82 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
83 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
84 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
85 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
86 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
87 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
88 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
89 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
90 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
91 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
92 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
93 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 VNĐ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
94 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
95 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
96 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
97 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
98 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
99 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
100 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
101 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
102 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
103 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 VNĐ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
104 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
105 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
106 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
107 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
108 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
109 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
110 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 VNĐ Giá không đổi hanoiaudio
111 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 VNĐ Giá không đổi hanoiaudio
112 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
113 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 VNĐ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
114 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 VNĐ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
115 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
116 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
117 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 VNĐ Giá không đổi tca_digital
118 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
119 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
120 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
121 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
122 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
123 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
124 14/07/2012 82.850.000 VNĐ duclongaudio
Có tổng cộng 124 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Amplifier Hi-End (âm li hi-end, am li hi-end, amli hi end, ampli hi end)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Luxman SQ-38U trong mục Amplifier Hi-End