Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
2 26/06/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
3 21/06/2016 7 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
4 14/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
5 13/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
6 12/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
7 11/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
8 10/06/2016 3 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
9 07/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
10 06/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
11 04/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
12 03/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
13 02/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
14 01/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
15 31/05/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
16 30/05/2016 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
17 22/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
18 21/05/2016 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
19 19/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
20 17/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
21 16/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
22 14/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
23 13/05/2016 6 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
24 07/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
25 06/05/2016 36 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
26 31/03/2016 35 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
27 25/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
28 24/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
29 23/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
30 22/02/2016 3 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
31 19/02/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
32 18/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
33 17/02/2016 25 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
34 23/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
35 22/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
36 21/01/2016 20 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
37 01/01/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
38 30/12/2015 14 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
39 16/12/2015 4 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
40 12/12/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
41 10/12/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
42 09/12/2015 19 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
43 20/11/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
44 15/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
45 14/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
46 13/11/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
47 03/11/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
48 02/11/2015 42 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
49 21/09/2015 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
50 19/09/2015 15 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
51 04/09/2015 3 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
52 01/09/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi amthanhtanviet
53 31/08/2015 16 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
54 15/08/2015 10 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
55 05/08/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
56 03/08/2015 3 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
57 31/07/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
58 29/07/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
59 28/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
60 27/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
61 26/07/2015 52 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
62 04/06/2015 13 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
63 22/05/2015 2 ngày 85.715.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
64 20/05/2015 52 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 2.865.500 VNĐ truongnghiaaudio
65 29/03/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
66 27/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
67 26/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 2.865.500 VNĐ tcaaudio
68 25/03/2015 5 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 592.500 VNĐ truongnghiaaudio
69 20/03/2015 20 ngày 85.122.500 ₫ Tăng 2.273.000 VNĐ truongnghiaaudio
70 28/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
71 27/02/2015 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
72 26/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
73 25/02/2015 47 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
74 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
75 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
76 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
77 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
78 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
79 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
80 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
81 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
82 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
83 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
84 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
85 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
86 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
87 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
88 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
89 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
90 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
91 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
92 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
93 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
94 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
95 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
96 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
97 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
98 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
99 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
100 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
101 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
102 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
103 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
104 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
105 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
106 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
107 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
108 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
109 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
110 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
111 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
112 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
113 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
114 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
115 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
116 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
117 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
118 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
119 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
120 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
121 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
122 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
123 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
124 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
125 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
126 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
127 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
128 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
129 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
130 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
131 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
132 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
133 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
134 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
135 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
136 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
137 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
138 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
139 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
140 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
141 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
142 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
143 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
144 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
145 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
146 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
147 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
148 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
149 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
150 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
151 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
152 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
153 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
154 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
155 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
156 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
157 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
158 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
159 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
160 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
161 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
162 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
163 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
164 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
165 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
166 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
167 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
168 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
169 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
170 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
171 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
172 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
173 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
174 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
175 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
176 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
177 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
178 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
179 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
180 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
181 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
182 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
183 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
184 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
185 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
186 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
187 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
188 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
189 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
190 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
191 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
192 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
193 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
194 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
195 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
196 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
197 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
198 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
199 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 199 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.