• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
2 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
3 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 VNĐ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
4 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
5 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
6 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
7 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
8 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
9 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
10 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
11 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
12 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
13 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 VNĐ Giá không đổi tca_digital
14 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
15 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
16 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
17 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
18 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
19 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
20 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
21 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
22 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 VNĐ Giá không đổi tca_digital
23 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
24 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
25 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
26 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
27 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
28 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
29 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
30 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
31 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
32 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi tancuongaudio
33 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
34 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
35 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
36 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
37 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
38 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
39 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
40 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
41 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
42 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
43 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
44 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
45 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
46 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
47 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
48 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
49 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
50 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
51 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
52 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
53 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
54 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 VNĐ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
55 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 VNĐ Giá không đổi VinaAudioVideo
56 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 VNĐ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
57 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
58 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
59 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
60 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
61 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
62 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
63 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
64 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
65 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
66 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
67 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
68 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
69 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
70 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
71 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 VNĐ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
72 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
73 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
74 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
75 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
76 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
77 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
78 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
79 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
80 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
81 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 VNĐ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
82 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
83 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
84 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
85 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
86 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
87 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
88 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 VNĐ Giá không đổi hanoiaudio
89 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 VNĐ Giá không đổi hanoiaudio
90 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
91 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 VNĐ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
92 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 VNĐ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
93 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
94 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
95 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 VNĐ Giá không đổi tca_digital
96 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
97 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
98 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
99 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
100 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
101 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
102 14/07/2012 82.850.000 VNĐ duclongaudio
Có tổng cộng 102 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Amplifier Hi-End (âm li hi-end, am li hi-end, amli hi end, ampli hi end)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Luxman SQ-38U trong mục Amplifier Hi-End