• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
2 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
3 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
4 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
5 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
6 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
7 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
8 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
9 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
10 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
11 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
12 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 VNĐ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
13 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
14 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
15 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
16 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
17 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
18 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
19 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
20 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
21 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
22 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 VNĐ Giá không đổi tca_digital
23 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
24 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
25 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
26 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
27 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
28 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
29 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
30 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
31 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 VNĐ Giá không đổi tca_digital
32 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
33 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
34 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
35 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
36 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
37 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
38 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
39 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
40 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
41 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi tancuongaudio
42 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
43 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
44 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
45 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
46 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
47 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
48 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
49 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
50 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
51 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
52 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
53 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
54 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
55 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
56 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
57 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
58 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
59 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
60 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
61 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
62 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
63 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 VNĐ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
64 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 VNĐ Giá không đổi VinaAudioVideo
65 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 VNĐ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
66 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
67 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
68 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
69 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
70 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
71 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
72 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
73 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
74 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
75 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
76 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
77 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
78 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
79 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
80 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 VNĐ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
81 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
82 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
83 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
84 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
85 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
86 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
87 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
88 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
89 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
90 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 VNĐ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
91 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
92 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
93 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
94 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
95 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
96 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
97 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 VNĐ Giá không đổi hanoiaudio
98 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 VNĐ Giá không đổi hanoiaudio
99 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
100 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 VNĐ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
101 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 VNĐ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
102 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
103 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
104 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 VNĐ Giá không đổi tca_digital
105 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
106 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
107 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
108 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
109 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
110 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
111 14/07/2012 82.850.000 VNĐ duclongaudio
Có tổng cộng 111 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Amplifier Hi-End (âm li hi-end, am li hi-end, amli hi end, ampli hi end)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Luxman SQ-38U trong mục Amplifier Hi-End