• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
2 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
3 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
4 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
5 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
6 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
7 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
8 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
9 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 VNĐ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
10 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
11 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
12 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
13 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
14 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
15 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
16 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
17 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
18 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
19 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 VNĐ Giá không đổi tca_digital
20 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
21 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
22 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
23 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
24 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
25 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
26 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
27 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
28 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 VNĐ Giá không đổi tca_digital
29 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
30 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
31 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
32 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
33 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
34 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
35 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
36 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
37 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
38 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi tancuongaudio
39 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
40 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
41 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
42 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
43 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
44 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
45 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
46 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
47 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
48 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
49 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
50 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
51 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
52 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
53 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
54 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
55 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
56 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
57 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
58 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
59 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
60 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 VNĐ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
61 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 VNĐ Giá không đổi VinaAudioVideo
62 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 VNĐ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
63 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
64 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
65 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
66 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
67 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
68 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
69 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
70 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
71 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
72 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
73 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
74 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
75 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
76 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
77 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 VNĐ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
78 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
79 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
80 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
81 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
82 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
83 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
84 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
85 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
86 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
87 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 VNĐ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
88 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
89 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
90 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
91 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
92 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
93 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
94 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 VNĐ Giá không đổi hanoiaudio
95 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 VNĐ Giá không đổi hanoiaudio
96 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
97 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 VNĐ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
98 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 VNĐ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
99 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
100 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
101 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 VNĐ Giá không đổi tca_digital
102 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
103 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
104 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
105 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
106 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
107 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
108 14/07/2012 82.850.000 VNĐ duclongaudio
Có tổng cộng 108 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Amplifier Hi-End (âm li hi-end, am li hi-end, amli hi end, ampli hi end)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Luxman SQ-38U trong mục Amplifier Hi-End