• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/05/2015 2 ngày 85.715.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
2 20/05/2015 52 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 2.865.500 VNĐ truongnghiaaudio
3 29/03/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
4 27/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
5 26/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 2.865.500 VNĐ tcaaudio
6 25/03/2015 5 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 592.500 VNĐ truongnghiaaudio
7 20/03/2015 20 ngày 85.122.500 ₫ Tăng 2.273.000 VNĐ truongnghiaaudio
8 28/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
9 27/02/2015 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
10 26/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
11 25/02/2015 47 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
12 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
13 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
14 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
15 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
16 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
17 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
18 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
19 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
20 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
21 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
22 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
23 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
24 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
25 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
26 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
27 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
28 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
29 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
30 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
31 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
32 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
33 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
34 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
35 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
36 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
37 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
38 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
39 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
40 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
41 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
42 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
43 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
44 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
45 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
46 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
47 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
48 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
49 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
50 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
51 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
52 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
53 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
54 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
55 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
56 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
57 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
58 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
59 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
60 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
61 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
62 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
63 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
64 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
65 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
66 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
67 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
68 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
69 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
70 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
71 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
72 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
73 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
74 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
75 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
76 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
77 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
78 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
79 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
80 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
81 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
82 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
83 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
84 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
85 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
86 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
87 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
88 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
89 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
90 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
91 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
92 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
93 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
94 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
95 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
96 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
97 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
98 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
99 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
100 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
101 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
102 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
103 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
104 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
105 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
106 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
107 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
108 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
109 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
110 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
111 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
112 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
113 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
114 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
115 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
116 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
117 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
118 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
119 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
120 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
121 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
122 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
123 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
124 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
125 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
126 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
127 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
128 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
129 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
130 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
131 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
132 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
133 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
134 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
135 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
136 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
137 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 137 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Amplifier Hi-End (âm li hi-end, am li hi-end, amli hi end, ampli hi end)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Luxman SQ-38U trong mục Amplifier Hi-End
Từ khóa nổi bật trong tuần: hoa dat ban, thuy san, kem phan, toshiba, honda