• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/08/2015 3 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
2 31/07/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
3 29/07/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
4 28/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
5 27/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
6 26/07/2015 52 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
7 04/06/2015 13 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
8 22/05/2015 2 ngày 85.715.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
9 20/05/2015 52 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 2.865.500 VNĐ truongnghiaaudio
10 29/03/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
11 27/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
12 26/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 2.865.500 VNĐ tcaaudio
13 25/03/2015 5 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 592.500 VNĐ truongnghiaaudio
14 20/03/2015 20 ngày 85.122.500 ₫ Tăng 2.273.000 VNĐ truongnghiaaudio
15 28/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
16 27/02/2015 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
17 26/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
18 25/02/2015 47 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
19 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
20 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
21 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
22 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
23 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
24 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
25 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
26 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
27 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
28 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
29 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
30 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
31 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
32 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
33 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
34 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
35 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
36 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
37 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
38 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
39 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
40 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
41 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
42 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
43 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
44 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
45 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
46 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
47 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
48 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
49 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
50 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
51 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
52 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
53 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
54 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
55 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
56 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
57 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
58 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
59 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
60 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
61 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
62 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
63 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
64 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
65 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
66 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
67 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
68 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
69 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
70 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
71 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
72 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
73 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
74 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
75 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
76 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
77 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
78 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
79 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
80 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
81 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
82 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
83 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
84 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
85 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
86 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
87 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
88 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
89 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
90 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
91 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
92 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
93 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
94 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
95 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
96 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
97 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
98 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
99 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
100 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
101 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
102 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
103 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
104 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
105 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
106 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
107 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
108 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
109 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
110 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
111 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
112 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
113 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
114 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
115 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
116 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
117 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
118 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
119 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
120 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
121 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
122 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
123 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
124 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
125 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
126 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
127 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
128 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
129 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
130 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
131 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
132 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
133 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
134 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
135 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
136 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
137 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
138 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
139 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
140 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
141 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
142 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
143 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
144 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 144 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Amplifier Hi-End (âm li hi-end, am li hi-end, amli hi end, ampli hi end)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Luxman SQ-38U trong mục Amplifier Hi-End