• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
2 27/02/2015 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
3 26/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
4 25/02/2015 47 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
5 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
6 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
7 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
8 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
9 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
10 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
11 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
12 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
13 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
14 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
15 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
16 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
17 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
18 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
19 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
20 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
21 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
22 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
23 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
24 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
25 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
26 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
27 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
28 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
29 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
30 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
31 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
32 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
33 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
34 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
35 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
36 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
37 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
38 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
39 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
40 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
41 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
42 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
43 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
44 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
45 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
46 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
47 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
48 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
49 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
50 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
51 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
52 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
53 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
54 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
55 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
56 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
57 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
58 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
59 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
60 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
61 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
62 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
63 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
64 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
65 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
66 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
67 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
68 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
69 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
70 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
71 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
72 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
73 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
74 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
75 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
76 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
77 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
78 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
79 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
80 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
81 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
82 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
83 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
84 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
85 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
86 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
87 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
88 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
89 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
90 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
91 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
92 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
93 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
94 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
95 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
96 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
97 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
98 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
99 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
100 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
101 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
102 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
103 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
104 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
105 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
106 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
107 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
108 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
109 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
110 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
111 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
112 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
113 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
114 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
115 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
116 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
117 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
118 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
119 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
120 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
121 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
122 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
123 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
124 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
125 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
126 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
127 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
128 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
129 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
130 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 130 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Amplifier Hi-End (âm li hi-end, am li hi-end, amli hi end, ampli hi end)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Luxman SQ-38U trong mục Amplifier Hi-End
Từ khóa nổi bật trong tuần: hop nhua, hong phan, may cha, tivi sony, pin sạc dự phòng