Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/11/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
2 15/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
3 14/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
4 13/11/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
5 03/11/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
6 02/11/2015 42 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
7 21/09/2015 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
8 19/09/2015 15 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
9 04/09/2015 3 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
10 01/09/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi amthanhtanviet
11 31/08/2015 16 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
12 15/08/2015 10 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
13 05/08/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
14 03/08/2015 3 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
15 31/07/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
16 29/07/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
17 28/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
18 27/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
19 26/07/2015 52 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
20 04/06/2015 13 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
21 22/05/2015 2 ngày 85.715.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
22 20/05/2015 52 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 2.865.500 VNĐ truongnghiaaudio
23 29/03/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
24 27/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
25 26/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 2.865.500 VNĐ tcaaudio
26 25/03/2015 5 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 592.500 VNĐ truongnghiaaudio
27 20/03/2015 20 ngày 85.122.500 ₫ Tăng 2.273.000 VNĐ truongnghiaaudio
28 28/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
29 27/02/2015 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
30 26/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
31 25/02/2015 47 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
32 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
33 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
34 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
35 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
36 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
37 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
38 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
39 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
40 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
41 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
42 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
43 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
44 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
45 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
46 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
47 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
48 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
49 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
50 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
51 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
52 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
53 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
54 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
55 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
56 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
57 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
58 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
59 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
60 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
61 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
62 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
63 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
64 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
65 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
66 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
67 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
68 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
69 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
70 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
71 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
72 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
73 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
74 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
75 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
76 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
77 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
78 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
79 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
80 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
81 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
82 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
83 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
84 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
85 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
86 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
87 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
88 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
89 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
90 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
91 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
92 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
93 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
94 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
95 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
96 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
97 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
98 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
99 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
100 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
101 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
102 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
103 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
104 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
105 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
106 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
107 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
108 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
109 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
110 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
111 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
112 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
113 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
114 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
115 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
116 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
117 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
118 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
119 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
120 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
121 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
122 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
123 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
124 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
125 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
126 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
127 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
128 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
129 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
130 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
131 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
132 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
133 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
134 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
135 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
136 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
137 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
138 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
139 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
140 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
141 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
142 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
143 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
144 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
145 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
146 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
147 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
148 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
149 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
150 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
151 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
152 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
153 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
154 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
155 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
156 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
157 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 157 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.