Kiểm tra đơn hàng  Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/10/2016 80 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
2 27/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
3 26/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
4 25/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
5 24/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
6 23/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
7 22/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
8 21/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
9 17/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
10 13/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
11 12/07/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
12 07/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
13 06/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
14 05/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
15 04/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
16 30/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
17 29/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
18 27/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
19 26/06/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
20 21/06/2016 7 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
21 14/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
22 13/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
23 12/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
24 11/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
25 10/06/2016 3 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
26 07/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
27 06/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
28 04/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
29 03/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
30 02/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
31 01/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
32 31/05/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
33 30/05/2016 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
34 22/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
35 21/05/2016 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
36 19/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
37 17/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
38 16/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
39 14/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
40 13/05/2016 6 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
41 07/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
42 06/05/2016 36 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
43 31/03/2016 35 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
44 25/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
45 24/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
46 23/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
47 22/02/2016 3 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
48 19/02/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
49 18/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
50 17/02/2016 25 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
51 23/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
52 22/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
53 21/01/2016 20 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
54 01/01/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
55 30/12/2015 14 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
56 16/12/2015 4 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
57 12/12/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
58 10/12/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
59 09/12/2015 19 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
60 20/11/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
61 15/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
62 14/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
63 13/11/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
64 03/11/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
65 02/11/2015 42 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
66 21/09/2015 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
67 19/09/2015 15 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
68 04/09/2015 3 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
69 01/09/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi amthanhtanviet
70 31/08/2015 16 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
71 15/08/2015 10 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
72 05/08/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
73 03/08/2015 3 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
74 31/07/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
75 29/07/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
76 28/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
77 27/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
78 26/07/2015 52 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
79 04/06/2015 13 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
80 22/05/2015 2 ngày 85.715.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
81 20/05/2015 52 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 2.865.500 VNĐ truongnghiaaudio
82 29/03/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
83 27/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
84 26/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 2.865.500 VNĐ tcaaudio
85 25/03/2015 5 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 592.500 VNĐ truongnghiaaudio
86 20/03/2015 20 ngày 85.122.500 ₫ Tăng 2.273.000 VNĐ truongnghiaaudio
87 28/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
88 27/02/2015 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
89 26/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
90 25/02/2015 47 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
91 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
92 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
93 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
94 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
95 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
96 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
97 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
98 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
99 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
100 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
101 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
102 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
103 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
104 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
105 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
106 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
107 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
108 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
109 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
110 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
111 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
112 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
113 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
114 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
115 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
116 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
117 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
118 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
119 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
120 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
121 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
122 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
123 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
124 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
125 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
126 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
127 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
128 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
129 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
130 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
131 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
132 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
133 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
134 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
135 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
136 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
137 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
138 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
139 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
140 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
141 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
142 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
143 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
144 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
145 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
146 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
147 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
148 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
149 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
150 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
151 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
152 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
153 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
154 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
155 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
156 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
157 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
158 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
159 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
160 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
161 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
162 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
163 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
164 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
165 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
166 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
167 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
168 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
169 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
170 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
171 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
172 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
173 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
174 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
175 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
176 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
177 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
178 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
179 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
180 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
181 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
182 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
183 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
184 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
185 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
186 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
187 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
188 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
189 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
190 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
191 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
192 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
193 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
194 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
195 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
196 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
197 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
198 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
199 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
200 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
201 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
202 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
203 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
204 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
205 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
206 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
207 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
208 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
209 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
210 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
211 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
212 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
213 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
214 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
215 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
216 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 216 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.