• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
2 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
3 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
4 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
5 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
6 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
7 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
8 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
9 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi tancuongaudio
10 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
11 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
12 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
13 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
14 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
15 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
16 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
17 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
18 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
19 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
20 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
21 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
22 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
23 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
24 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
25 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
26 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
27 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
28 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
29 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
30 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
31 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 VNĐ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
32 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 VNĐ Giá không đổi VinaAudioVideo
33 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 VNĐ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
34 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
35 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
36 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
37 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
38 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
39 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
40 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
41 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
42 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
43 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
44 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
45 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
46 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
47 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
48 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 VNĐ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
49 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
50 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
51 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
52 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
53 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
54 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
55 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
56 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
57 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
58 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 VNĐ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
59 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
60 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
61 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
62 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
63 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
64 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
65 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 VNĐ Giá không đổi hanoiaudio
66 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 VNĐ Giá không đổi hanoiaudio
67 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
68 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 VNĐ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
69 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 VNĐ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
70 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
71 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
72 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 VNĐ Giá không đổi tca_digital
73 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
74 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
75 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
76 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
77 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
78 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
79 14/07/2012 82.850.000 VNĐ duclongaudio
Có tổng cộng 79 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Amplifier Hi-End (âm li hi-end, am li hi-end, amli hi end, ampli hi end)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Luxman SQ-38U trong mục Amplifier Hi-End