• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 VNĐ Giá không đổi tcaaudio
2 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
3 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
4 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
5 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
6 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
7 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
8 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
9 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
10 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
11 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
12 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
13 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
14 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 VNĐ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
15 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
16 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
17 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
18 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
19 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
20 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
21 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
22 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
23 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
24 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 VNĐ Giá không đổi tca_digital
25 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
26 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
27 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
28 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
29 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
30 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
31 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
32 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
33 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 VNĐ Giá không đổi tca_digital
34 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
35 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
36 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
37 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
38 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
39 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
40 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
41 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
42 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
43 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi tancuongaudio
44 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
45 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
46 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
47 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
48 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
49 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
50 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
51 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
52 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
53 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
54 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
55 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
56 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
57 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
58 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
59 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
60 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
61 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
62 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
63 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
64 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
65 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 VNĐ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
66 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 VNĐ Giá không đổi VinaAudioVideo
67 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 VNĐ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
68 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
69 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
70 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
71 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
72 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
73 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
74 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
75 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
76 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
77 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
78 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
79 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
80 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
81 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
82 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 VNĐ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
83 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
84 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
85 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
86 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
87 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
88 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
89 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
90 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
91 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
92 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 VNĐ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
93 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
94 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
95 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
96 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
97 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
98 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
99 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 VNĐ Giá không đổi hanoiaudio
100 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 VNĐ Giá không đổi hanoiaudio
101 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
102 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 VNĐ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
103 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 VNĐ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
104 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
105 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
106 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 VNĐ Giá không đổi tca_digital
107 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
108 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
109 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
110 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
111 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
112 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
113 14/07/2012 82.850.000 VNĐ duclongaudio
Có tổng cộng 113 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Amplifier Hi-End (âm li hi-end, am li hi-end, amli hi end, ampli hi end)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Luxman SQ-38U trong mục Amplifier Hi-End