• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/03/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
2 27/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
3 26/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 2.865.500 VNĐ tcaaudio
4 25/03/2015 5 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 592.500 VNĐ truongnghiaaudio
5 20/03/2015 20 ngày 85.122.500 ₫ Tăng 2.273.000 VNĐ truongnghiaaudio
6 28/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
7 27/02/2015 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
8 26/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
9 25/02/2015 47 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
10 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
11 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
12 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
13 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
14 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
15 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
16 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
17 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
18 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
19 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
20 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
21 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
22 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
23 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
24 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
25 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
26 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
27 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
28 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
29 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
30 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
31 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
32 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
33 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
34 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
35 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
36 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
37 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
38 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
39 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
40 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
41 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
42 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
43 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
44 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
45 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
46 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
47 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
48 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
49 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
50 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
51 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
52 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
53 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
54 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
55 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
56 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
57 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
58 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
59 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
60 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
61 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
62 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
63 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
64 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
65 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
66 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
67 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
68 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
69 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
70 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
71 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
72 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
73 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
74 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
75 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
76 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
77 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
78 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
79 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
80 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
81 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
82 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
83 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
84 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
85 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
86 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
87 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
88 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
89 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
90 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
91 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
92 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
93 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
94 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
95 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
96 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
97 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
98 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
99 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
100 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
101 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
102 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
103 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
104 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
105 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
106 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
107 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
108 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
109 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
110 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
111 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
112 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
113 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
114 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
115 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
116 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
117 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
118 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
119 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
120 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
121 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
122 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
123 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
124 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
125 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
126 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
127 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
128 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
129 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
130 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
131 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
132 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
133 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
134 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
135 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 135 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Amplifier Hi-End (âm li hi-end, am li hi-end, amli hi end, ampli hi end)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Luxman SQ-38U trong mục Amplifier Hi-End
Từ khóa nổi bật trong tuần: in nhiệt, iphone 3gs, pin, sony, sua