Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/08/2015 16 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
2 15/08/2015 10 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
3 05/08/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
4 03/08/2015 3 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
5 31/07/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
6 29/07/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
7 28/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
8 27/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
9 26/07/2015 52 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
10 04/06/2015 13 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
11 22/05/2015 2 ngày 85.715.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
12 20/05/2015 52 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 2.865.500 VNĐ truongnghiaaudio
13 29/03/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
14 27/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
15 26/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 2.865.500 VNĐ tcaaudio
16 25/03/2015 5 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 592.500 VNĐ truongnghiaaudio
17 20/03/2015 20 ngày 85.122.500 ₫ Tăng 2.273.000 VNĐ truongnghiaaudio
18 28/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
19 27/02/2015 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
20 26/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
21 25/02/2015 47 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
22 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
23 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
24 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
25 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
26 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
27 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
28 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
29 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
30 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
31 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
32 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
33 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
34 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
35 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
36 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
37 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
38 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
39 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
40 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
41 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
42 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
43 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
44 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
45 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
46 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
47 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
48 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
49 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
50 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
51 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
52 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
53 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
54 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
55 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
56 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
57 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
58 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
59 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
60 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
61 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
62 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
63 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
64 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
65 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
66 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
67 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
68 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
69 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
70 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
71 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
72 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
73 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
74 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
75 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
76 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
77 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
78 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
79 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
80 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
81 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
82 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
83 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
84 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
85 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
86 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
87 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
88 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
89 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
90 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
91 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
92 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
93 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
94 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
95 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
96 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
97 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
98 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
99 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
100 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
101 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
102 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
103 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
104 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
105 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
106 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
107 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
108 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
109 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
110 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
111 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
112 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
113 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
114 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
115 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
116 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
117 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
118 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
119 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
120 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
121 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
122 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
123 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
124 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
125 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
126 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
127 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
128 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
129 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
130 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
131 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
132 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
133 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
134 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
135 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
136 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
137 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
138 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
139 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
140 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
141 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
142 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
143 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
144 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
145 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
146 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
147 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 147 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.