Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
2 25/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
3 24/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
4 23/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
5 22/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
6 21/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
7 17/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
8 13/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
9 12/07/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
10 07/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
11 06/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
12 05/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
13 04/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
14 30/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
15 29/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
16 27/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
17 26/06/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
18 21/06/2016 7 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
19 14/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
20 13/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
21 12/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
22 11/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
23 10/06/2016 3 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
24 07/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
25 06/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
26 04/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
27 03/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
28 02/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
29 01/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
30 31/05/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
31 30/05/2016 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
32 22/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
33 21/05/2016 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
34 19/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
35 17/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
36 16/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
37 14/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
38 13/05/2016 6 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
39 07/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
40 06/05/2016 36 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
41 31/03/2016 35 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
42 25/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
43 24/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
44 23/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
45 22/02/2016 3 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
46 19/02/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
47 18/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
48 17/02/2016 25 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
49 23/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
50 22/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
51 21/01/2016 20 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
52 01/01/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
53 30/12/2015 14 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
54 16/12/2015 4 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
55 12/12/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
56 10/12/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
57 09/12/2015 19 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
58 20/11/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
59 15/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
60 14/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
61 13/11/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
62 03/11/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
63 02/11/2015 42 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
64 21/09/2015 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
65 19/09/2015 15 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
66 04/09/2015 3 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
67 01/09/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi amthanhtanviet
68 31/08/2015 16 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
69 15/08/2015 10 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
70 05/08/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
71 03/08/2015 3 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
72 31/07/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
73 29/07/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
74 28/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
75 27/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
76 26/07/2015 52 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
77 04/06/2015 13 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
78 22/05/2015 2 ngày 85.715.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
79 20/05/2015 52 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 2.865.500 VNĐ truongnghiaaudio
80 29/03/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
81 27/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
82 26/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 2.865.500 VNĐ tcaaudio
83 25/03/2015 5 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 592.500 VNĐ truongnghiaaudio
84 20/03/2015 20 ngày 85.122.500 ₫ Tăng 2.273.000 VNĐ truongnghiaaudio
85 28/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
86 27/02/2015 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
87 26/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
88 25/02/2015 47 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
89 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
90 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
91 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
92 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
93 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
94 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
95 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
96 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
97 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
98 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
99 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
100 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
101 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
102 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
103 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
104 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
105 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
106 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
107 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
108 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
109 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
110 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
111 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
112 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
113 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
114 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
115 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
116 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
117 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
118 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
119 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
120 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
121 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
122 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
123 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
124 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
125 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
126 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
127 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
128 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
129 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
130 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
131 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
132 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
133 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
134 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
135 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
136 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
137 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
138 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
139 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
140 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
141 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
142 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
143 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
144 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
145 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
146 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
147 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
148 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
149 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
150 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
151 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
152 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
153 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
154 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
155 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
156 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
157 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
158 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
159 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
160 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
161 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
162 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
163 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
164 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
165 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
166 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
167 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
168 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
169 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
170 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
171 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
172 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
173 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
174 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
175 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
176 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
177 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
178 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
179 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
180 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
181 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
182 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
183 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
184 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
185 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
186 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
187 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
188 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
189 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
190 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
191 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
192 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
193 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
194 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
195 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
196 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
197 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
198 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
199 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
200 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
201 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
202 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
203 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
204 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
205 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
206 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
207 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
208 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
209 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
210 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
211 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
212 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
213 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
214 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 214 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.