Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 12/02/2017 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
2 11/02/2017 25 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
3 17/01/2017 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
4 15/01/2017 38 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
5 08/12/2016 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
6 06/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
7 05/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
8 04/12/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
9 02/12/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
10 01/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
11 30/11/2016 5 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
12 25/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
13 24/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
14 23/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
15 22/11/2016 7 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
16 15/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
17 14/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
18 13/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
19 12/11/2016 28 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
20 15/10/2016 80 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
21 27/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
22 26/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
23 25/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
24 24/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
25 23/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
26 22/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
27 21/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
28 17/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
29 13/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
30 12/07/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
31 07/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
32 06/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
33 05/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
34 04/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
35 30/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
36 29/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
37 27/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
38 26/06/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
39 21/06/2016 7 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
40 14/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
41 13/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
42 12/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
43 11/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
44 10/06/2016 3 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
45 07/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
46 06/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
47 04/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
48 03/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
49 02/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
50 01/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
51 31/05/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
52 30/05/2016 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
53 22/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
54 21/05/2016 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
55 19/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
56 17/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
57 16/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
58 14/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
59 13/05/2016 6 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
60 07/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
61 06/05/2016 36 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
62 31/03/2016 35 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
63 25/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
64 24/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
65 23/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
66 22/02/2016 3 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
67 19/02/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
68 18/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
69 17/02/2016 25 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
70 23/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
71 22/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
72 21/01/2016 20 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
73 01/01/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
74 30/12/2015 14 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
75 16/12/2015 4 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
76 12/12/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
77 10/12/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
78 09/12/2015 19 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
79 20/11/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
80 15/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
81 14/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
82 13/11/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
83 03/11/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
84 02/11/2015 42 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
85 21/09/2015 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
86 19/09/2015 15 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
87 04/09/2015 3 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
88 01/09/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi amthanhtanviet
89 31/08/2015 16 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
90 15/08/2015 10 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
91 05/08/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
92 03/08/2015 3 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
93 31/07/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
94 29/07/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
95 28/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
96 27/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
97 26/07/2015 52 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
98 04/06/2015 13 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
99 22/05/2015 2 ngày 85.715.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
100 20/05/2015 52 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 2.865.500 VNĐ truongnghiaaudio
101 29/03/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
102 27/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
103 26/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 2.865.500 VNĐ tcaaudio
104 25/03/2015 5 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 592.500 VNĐ truongnghiaaudio
105 20/03/2015 20 ngày 85.122.500 ₫ Tăng 2.273.000 VNĐ truongnghiaaudio
106 28/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
107 27/02/2015 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
108 26/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
109 25/02/2015 47 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
110 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
111 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
112 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
113 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
114 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
115 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
116 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
117 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
118 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
119 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
120 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
121 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
122 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
123 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
124 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
125 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
126 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
127 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
128 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
129 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
130 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
131 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
132 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
133 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
134 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
135 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
136 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
137 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
138 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
139 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
140 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
141 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
142 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
143 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
144 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
145 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
146 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
147 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
148 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
149 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
150 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
151 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
152 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
153 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
154 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
155 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
156 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
157 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
158 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
159 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
160 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
161 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
162 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
163 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
164 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
165 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
166 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
167 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
168 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
169 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
170 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
171 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
172 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
173 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
174 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
175 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
176 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
177 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
178 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
179 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
180 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
181 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
182 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
183 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
184 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
185 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
186 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
187 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
188 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
189 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
190 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
191 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
192 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
193 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
194 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
195 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
196 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
197 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
198 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
199 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
200 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
201 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
202 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
203 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
204 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
205 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
206 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
207 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
208 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
209 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
210 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
211 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
212 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
213 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
214 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
215 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
216 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
217 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
218 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
219 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
220 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
221 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
222 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
223 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
224 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
225 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
226 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
227 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
228 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
229 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
230 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
231 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
232 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
233 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
234 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
235 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 235 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.