• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
2 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 VNĐ Giá không đổi tca_digital
3 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
4 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
5 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
6 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
7 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
8 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
9 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
10 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
11 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 VNĐ Giá không đổi tca_digital
12 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 VNĐ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
13 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
14 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
15 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
16 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
17 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
18 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
19 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
20 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
21 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi tancuongaudio
22 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
23 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
24 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
25 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 VNĐ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
26 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
27 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
28 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
29 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
30 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
31 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
32 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
33 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
34 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
35 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
36 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
37 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
38 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
39 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
40 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
41 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
42 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
43 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 VNĐ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
44 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 VNĐ Giá không đổi VinaAudioVideo
45 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 VNĐ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
46 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
47 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
48 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
49 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 VNĐ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
50 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
51 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
52 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
53 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
54 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
55 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
56 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
57 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
58 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 VNĐ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
59 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
60 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 VNĐ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
61 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 VNĐ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
62 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
63 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
64 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
65 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
66 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
67 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
68 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
69 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
70 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 VNĐ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
71 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
72 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
73 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
74 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
75 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
76 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
77 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 VNĐ Giá không đổi hanoiaudio
78 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 VNĐ Giá không đổi hanoiaudio
79 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 VNĐ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
80 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 VNĐ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
81 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 VNĐ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
82 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
83 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
84 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 VNĐ Giá không đổi tca_digital
85 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
86 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 VNĐ Giá không đổi truongnghiaaudio
87 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
88 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
89 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
90 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 VNĐ Giá không đổi duclongaudio
91 14/07/2012 82.850.000 VNĐ duclongaudio
Có tổng cộng 91 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Amplifier Hi-End (âm li hi-end, am li hi-end, amli hi end, ampli hi end)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Luxman SQ-38U trong mục Amplifier Hi-End