Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/01/2017 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
2 15/01/2017 38 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
3 08/12/2016 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
4 06/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
5 05/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
6 04/12/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
7 02/12/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
8 01/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
9 30/11/2016 5 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
10 25/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
11 24/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
12 23/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
13 22/11/2016 7 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
14 15/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
15 14/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
16 13/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
17 12/11/2016 28 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
18 15/10/2016 80 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
19 27/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
20 26/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
21 25/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
22 24/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
23 23/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
24 22/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
25 21/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
26 17/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
27 13/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
28 12/07/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
29 07/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
30 06/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
31 05/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
32 04/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
33 30/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
34 29/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
35 27/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
36 26/06/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
37 21/06/2016 7 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
38 14/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
39 13/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
40 12/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
41 11/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
42 10/06/2016 3 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
43 07/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
44 06/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
45 04/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
46 03/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
47 02/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
48 01/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
49 31/05/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
50 30/05/2016 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
51 22/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
52 21/05/2016 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
53 19/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
54 17/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
55 16/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
56 14/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
57 13/05/2016 6 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
58 07/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
59 06/05/2016 36 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
60 31/03/2016 35 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
61 25/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
62 24/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
63 23/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
64 22/02/2016 3 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
65 19/02/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
66 18/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
67 17/02/2016 25 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
68 23/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
69 22/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
70 21/01/2016 20 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
71 01/01/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
72 30/12/2015 14 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
73 16/12/2015 4 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
74 12/12/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
75 10/12/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
76 09/12/2015 19 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
77 20/11/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
78 15/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
79 14/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
80 13/11/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
81 03/11/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
82 02/11/2015 42 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
83 21/09/2015 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
84 19/09/2015 15 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
85 04/09/2015 3 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
86 01/09/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi amthanhtanviet
87 31/08/2015 16 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
88 15/08/2015 10 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
89 05/08/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
90 03/08/2015 3 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
91 31/07/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
92 29/07/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
93 28/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
94 27/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
95 26/07/2015 52 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
96 04/06/2015 13 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
97 22/05/2015 2 ngày 85.715.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
98 20/05/2015 52 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 2.865.500 VNĐ truongnghiaaudio
99 29/03/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
100 27/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
101 26/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 2.865.500 VNĐ tcaaudio
102 25/03/2015 5 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 592.500 VNĐ truongnghiaaudio
103 20/03/2015 20 ngày 85.122.500 ₫ Tăng 2.273.000 VNĐ truongnghiaaudio
104 28/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
105 27/02/2015 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
106 26/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
107 25/02/2015 47 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
108 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
109 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
110 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
111 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
112 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
113 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
114 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
115 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
116 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
117 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
118 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
119 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
120 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
121 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
122 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
123 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
124 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
125 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
126 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
127 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
128 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
129 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
130 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
131 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
132 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
133 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
134 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
135 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
136 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
137 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
138 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
139 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
140 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
141 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
142 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
143 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
144 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
145 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
146 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
147 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
148 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
149 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
150 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
151 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
152 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
153 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
154 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
155 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
156 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
157 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
158 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
159 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
160 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
161 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
162 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
163 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
164 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
165 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
166 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
167 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
168 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
169 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
170 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
171 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
172 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
173 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
174 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
175 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
176 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
177 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
178 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
179 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
180 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
181 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
182 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
183 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
184 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
185 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
186 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
187 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
188 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
189 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
190 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
191 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
192 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
193 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
194 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
195 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
196 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
197 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
198 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
199 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
200 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
201 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
202 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
203 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
204 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
205 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
206 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
207 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
208 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
209 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
210 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
211 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
212 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
213 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
214 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
215 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
216 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
217 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
218 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
219 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
220 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
221 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
222 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
223 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
224 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
225 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
226 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
227 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
228 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
229 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
230 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
231 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
232 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
233 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 233 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.