Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 08/12/2016 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
2 06/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
3 05/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
4 04/12/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
5 02/12/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
6 01/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
7 30/11/2016 5 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
8 25/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
9 24/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
10 23/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
11 22/11/2016 7 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
12 15/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
13 14/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
14 13/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
15 12/11/2016 28 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
16 15/10/2016 80 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
17 27/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
18 26/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
19 25/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
20 24/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
21 23/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
22 22/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
23 21/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
24 17/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
25 13/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
26 12/07/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
27 07/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
28 06/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
29 05/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
30 04/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
31 30/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
32 29/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
33 27/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
34 26/06/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
35 21/06/2016 7 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
36 14/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
37 13/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
38 12/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
39 11/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
40 10/06/2016 3 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
41 07/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
42 06/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
43 04/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
44 03/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
45 02/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
46 01/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
47 31/05/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
48 30/05/2016 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
49 22/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
50 21/05/2016 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
51 19/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
52 17/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
53 16/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
54 14/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
55 13/05/2016 6 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
56 07/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
57 06/05/2016 36 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
58 31/03/2016 35 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
59 25/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
60 24/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
61 23/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
62 22/02/2016 3 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
63 19/02/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
64 18/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
65 17/02/2016 25 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
66 23/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
67 22/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
68 21/01/2016 20 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
69 01/01/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
70 30/12/2015 14 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
71 16/12/2015 4 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
72 12/12/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
73 10/12/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
74 09/12/2015 19 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
75 20/11/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
76 15/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
77 14/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
78 13/11/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
79 03/11/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
80 02/11/2015 42 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
81 21/09/2015 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
82 19/09/2015 15 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
83 04/09/2015 3 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
84 01/09/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi amthanhtanviet
85 31/08/2015 16 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
86 15/08/2015 10 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
87 05/08/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
88 03/08/2015 3 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
89 31/07/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
90 29/07/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
91 28/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
92 27/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
93 26/07/2015 52 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
94 04/06/2015 13 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
95 22/05/2015 2 ngày 85.715.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
96 20/05/2015 52 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 2.865.500 VNĐ truongnghiaaudio
97 29/03/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
98 27/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
99 26/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 2.865.500 VNĐ tcaaudio
100 25/03/2015 5 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 592.500 VNĐ truongnghiaaudio
101 20/03/2015 20 ngày 85.122.500 ₫ Tăng 2.273.000 VNĐ truongnghiaaudio
102 28/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
103 27/02/2015 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
104 26/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
105 25/02/2015 47 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
106 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
107 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
108 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
109 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
110 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
111 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
112 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
113 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
114 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
115 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
116 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
117 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
118 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
119 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
120 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
121 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
122 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
123 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
124 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
125 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
126 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
127 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
128 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
129 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
130 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
131 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
132 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
133 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
134 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
135 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
136 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
137 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
138 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
139 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
140 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
141 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
142 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
143 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
144 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
145 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
146 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
147 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
148 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
149 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
150 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
151 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
152 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
153 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
154 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
155 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
156 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
157 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
158 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
159 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
160 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
161 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
162 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
163 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
164 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
165 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
166 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
167 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
168 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
169 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
170 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
171 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
172 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
173 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
174 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
175 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
176 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
177 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
178 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
179 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
180 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
181 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
182 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
183 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
184 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
185 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
186 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
187 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
188 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
189 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
190 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
191 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
192 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
193 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
194 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
195 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
196 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
197 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
198 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
199 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
200 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
201 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
202 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
203 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
204 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
205 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
206 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
207 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
208 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
209 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
210 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
211 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
212 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
213 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
214 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
215 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
216 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
217 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
218 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
219 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
220 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
221 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
222 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
223 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
224 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
225 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
226 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
227 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
228 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
229 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
230 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
231 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 231 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.