Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/08/2017 9 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
2 08/08/2017 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ TrungChinh
3 06/08/2017 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
4 05/08/2017 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi TrungChinh
5 03/08/2017 17 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ TrungChinh
6 17/07/2017 20 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
7 27/06/2017 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ TrungChinh
8 26/06/2017 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
9 25/06/2017 5 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
10 20/06/2017 18 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
11 02/06/2017 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi TrungChinh
12 01/06/2017 52 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ TrungChinh
13 10/04/2017 57 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
14 12/02/2017 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
15 11/02/2017 25 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
16 17/01/2017 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
17 15/01/2017 38 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
18 08/12/2016 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
19 06/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
20 05/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
21 04/12/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
22 02/12/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
23 01/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
24 30/11/2016 5 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
25 25/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
26 24/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
27 23/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
28 22/11/2016 7 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
29 15/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
30 14/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
31 13/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
32 12/11/2016 28 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
33 15/10/2016 80 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
34 27/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
35 26/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
36 25/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
37 24/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
38 23/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
39 22/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
40 21/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
41 17/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
42 13/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
43 12/07/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
44 07/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
45 06/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
46 05/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
47 04/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
48 30/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
49 29/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
50 27/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
51 26/06/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
52 21/06/2016 7 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
53 14/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
54 13/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
55 12/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
56 11/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
57 10/06/2016 3 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
58 07/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
59 06/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
60 04/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
61 03/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
62 02/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
63 01/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
64 31/05/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
65 30/05/2016 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
66 22/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
67 21/05/2016 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
68 19/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
69 17/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
70 16/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
71 14/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
72 13/05/2016 6 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
73 07/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
74 06/05/2016 36 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
75 31/03/2016 35 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
76 25/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
77 24/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
78 23/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
79 22/02/2016 3 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
80 19/02/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
81 18/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
82 17/02/2016 25 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
83 23/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
84 22/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
85 21/01/2016 20 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
86 01/01/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
87 30/12/2015 14 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
88 16/12/2015 4 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
89 12/12/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
90 10/12/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
91 09/12/2015 19 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
92 20/11/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
93 15/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
94 14/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
95 13/11/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
96 03/11/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
97 02/11/2015 42 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
98 21/09/2015 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
99 19/09/2015 15 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
100 04/09/2015 3 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
101 01/09/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi amthanhtanviet
102 31/08/2015 16 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
103 15/08/2015 10 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
104 05/08/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
105 03/08/2015 3 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
106 31/07/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
107 29/07/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
108 28/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
109 27/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
110 26/07/2015 52 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
111 04/06/2015 13 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
112 22/05/2015 2 ngày 85.715.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
113 20/05/2015 52 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 2.865.500 VNĐ truongnghiaaudio
114 29/03/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
115 27/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
116 26/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 2.865.500 VNĐ tcaaudio
117 25/03/2015 5 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 592.500 VNĐ truongnghiaaudio
118 20/03/2015 20 ngày 85.122.500 ₫ Tăng 2.273.000 VNĐ truongnghiaaudio
119 28/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
120 27/02/2015 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
121 26/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
122 25/02/2015 47 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
123 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
124 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
125 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
126 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
127 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
128 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
129 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
130 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
131 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
132 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
133 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
134 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
135 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
136 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
137 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
138 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
139 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
140 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
141 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
142 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
143 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
144 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
145 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
146 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
147 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
148 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
149 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
150 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
151 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
152 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
153 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
154 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
155 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
156 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
157 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
158 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
159 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
160 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
161 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
162 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
163 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
164 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
165 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
166 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
167 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
168 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
169 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
170 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
171 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
172 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
173 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
174 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
175 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
176 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
177 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
178 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
179 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
180 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
181 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
182 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
183 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
184 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
185 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
186 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
187 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
188 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
189 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
190 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
191 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
192 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
193 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
194 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
195 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
196 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
197 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
198 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
199 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
200 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
201 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
202 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
203 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
204 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
205 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
206 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
207 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
208 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
209 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
210 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
211 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
212 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
213 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
214 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
215 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
216 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
217 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
218 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
219 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
220 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
221 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
222 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
223 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
224 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
225 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
226 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
227 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
228 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
229 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
230 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
231 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
232 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
233 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
234 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
235 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
236 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
237 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
238 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
239 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
240 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
241 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
242 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
243 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
244 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
245 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
246 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
247 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
248 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 248 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.