• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
2 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
3 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
4 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
5 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
6 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
7 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
8 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
9 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
10 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
11 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
12 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
13 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
14 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
15 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
16 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
17 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
18 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
19 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
20 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
21 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
22 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
23 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
24 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
25 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
26 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
27 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
28 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
29 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
30 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
31 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
32 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
33 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
34 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
35 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
36 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
37 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
38 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
39 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
40 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
41 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
42 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
43 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
44 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
45 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
46 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
47 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
48 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
49 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
50 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
51 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
52 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
53 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
54 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
55 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
56 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
57 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
58 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
59 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
60 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
61 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
62 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
63 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
64 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
65 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
66 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
67 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
68 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
69 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
70 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
71 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
72 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
73 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
74 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
75 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
76 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
77 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
78 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
79 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
80 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
81 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
82 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
83 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
84 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
85 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
86 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
87 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
88 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
89 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
90 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
91 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
92 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
93 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
94 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
95 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
96 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
97 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
98 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
99 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
100 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
101 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
102 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
103 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
104 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
105 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
106 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
107 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
108 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
109 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
110 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
111 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
112 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
113 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
114 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
115 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
116 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
117 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
118 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
119 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
120 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
121 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
122 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
123 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
124 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
125 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
126 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 126 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Amplifier Hi-End (âm li hi-end, am li hi-end, amli hi end, ampli hi end)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Luxman SQ-38U trong mục Amplifier Hi-End