Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/07/2017 20 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
2 27/06/2017 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ TrungChinh
3 26/06/2017 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
4 25/06/2017 5 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
5 20/06/2017 18 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
6 02/06/2017 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi TrungChinh
7 01/06/2017 52 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ TrungChinh
8 10/04/2017 57 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
9 12/02/2017 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
10 11/02/2017 25 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
11 17/01/2017 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
12 15/01/2017 38 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
13 08/12/2016 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
14 06/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
15 05/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
16 04/12/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
17 02/12/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
18 01/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
19 30/11/2016 5 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
20 25/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
21 24/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
22 23/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
23 22/11/2016 7 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
24 15/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
25 14/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
26 13/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
27 12/11/2016 28 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
28 15/10/2016 80 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
29 27/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
30 26/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
31 25/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
32 24/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
33 23/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
34 22/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
35 21/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
36 17/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
37 13/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
38 12/07/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
39 07/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
40 06/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
41 05/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
42 04/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
43 30/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
44 29/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
45 27/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
46 26/06/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
47 21/06/2016 7 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
48 14/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
49 13/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
50 12/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
51 11/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
52 10/06/2016 3 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
53 07/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
54 06/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
55 04/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
56 03/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
57 02/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
58 01/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
59 31/05/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
60 30/05/2016 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
61 22/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
62 21/05/2016 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
63 19/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
64 17/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
65 16/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
66 14/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
67 13/05/2016 6 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
68 07/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
69 06/05/2016 36 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
70 31/03/2016 35 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
71 25/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
72 24/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
73 23/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
74 22/02/2016 3 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
75 19/02/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
76 18/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
77 17/02/2016 25 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
78 23/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
79 22/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
80 21/01/2016 20 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
81 01/01/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
82 30/12/2015 14 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
83 16/12/2015 4 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
84 12/12/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
85 10/12/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
86 09/12/2015 19 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
87 20/11/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
88 15/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
89 14/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
90 13/11/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
91 03/11/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
92 02/11/2015 42 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
93 21/09/2015 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
94 19/09/2015 15 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
95 04/09/2015 3 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
96 01/09/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi amthanhtanviet
97 31/08/2015 16 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
98 15/08/2015 10 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
99 05/08/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
100 03/08/2015 3 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
101 31/07/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
102 29/07/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
103 28/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
104 27/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
105 26/07/2015 52 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
106 04/06/2015 13 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
107 22/05/2015 2 ngày 85.715.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
108 20/05/2015 52 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 2.865.500 VNĐ truongnghiaaudio
109 29/03/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
110 27/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
111 26/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 2.865.500 VNĐ tcaaudio
112 25/03/2015 5 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 592.500 VNĐ truongnghiaaudio
113 20/03/2015 20 ngày 85.122.500 ₫ Tăng 2.273.000 VNĐ truongnghiaaudio
114 28/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
115 27/02/2015 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
116 26/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
117 25/02/2015 47 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
118 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
119 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
120 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
121 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
122 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
123 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
124 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
125 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
126 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
127 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
128 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
129 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
130 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
131 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
132 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
133 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
134 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
135 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
136 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
137 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
138 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
139 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
140 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
141 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
142 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
143 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
144 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
145 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
146 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
147 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
148 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
149 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
150 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
151 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
152 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
153 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
154 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
155 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
156 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
157 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
158 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
159 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
160 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
161 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
162 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
163 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
164 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
165 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
166 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
167 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
168 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
169 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
170 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
171 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
172 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
173 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
174 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
175 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
176 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
177 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
178 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
179 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
180 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
181 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
182 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
183 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
184 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
185 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
186 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
187 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
188 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
189 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
190 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
191 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
192 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
193 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
194 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
195 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
196 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
197 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
198 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
199 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
200 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
201 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
202 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
203 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
204 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
205 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
206 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
207 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
208 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
209 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
210 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
211 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
212 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
213 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
214 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
215 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
216 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
217 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
218 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
219 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
220 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
221 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
222 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
223 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
224 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
225 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
226 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
227 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
228 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
229 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
230 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
231 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
232 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
233 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
234 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
235 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
236 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
237 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
238 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
239 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
240 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
241 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
242 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
243 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 243 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.