Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/09/2016 3 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
2 27/09/2016 4 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
3 23/09/2016 7 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
4 16/09/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ phattrienphatdat
5 15/09/2016 7 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ 4tech
6 08/09/2016 6 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
7 02/09/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ phattrienphatdat
8 01/09/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ 4tech
9 31/08/2016 5 ngày 3.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ phattrienphatdat
10 26/08/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ 4tech
11 25/08/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
12 23/08/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ phattrienphatdat
13 22/08/2016 13 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ 4tech
14 09/08/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
15 07/08/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
16 06/08/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
17 05/08/2016 7 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
18 29/07/2016 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ lehieumobile
19 27/07/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
20 26/07/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Appstore
21 25/07/2016 7 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
22 18/07/2016 4 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
23 14/07/2016 8 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
24 06/07/2016 5 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
25 01/07/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
26 29/06/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
27 28/06/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Appstore
28 27/06/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
29 26/06/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
30 25/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ xuanmaimobile
31 24/06/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
32 22/06/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
33 21/06/2016 8 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
34 13/06/2016 8 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
35 05/06/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
36 04/06/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
37 03/06/2016 13 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Appstore
38 21/05/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ phattrienphatdat
39 20/05/2016 6 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phuongnammobile
40 14/05/2016 4 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 1.418.000 VNĐ phattrienphatdat
41 10/05/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
42 09/05/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
43 08/05/2016 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Appstore
44 06/05/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
45 05/05/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ xuanmaimobile
46 03/05/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
47 02/05/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
48 30/04/2016 3 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 9.800.000 VNĐ xuanmaimobile
49 27/04/2016 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.650.000 VNĐ vienthinh
50 26/04/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 10.650.000 VNĐ phattrienphatdat
51 25/04/2016 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
52 23/04/2016 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.650.000 VNĐ vienthinh
53 21/04/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 10.650.000 VNĐ phattrienphatdat
54 19/04/2016 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.200.000 VNĐ vienthinh
55 18/04/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ lehieumobile
56 17/04/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 10.650.000 VNĐ phattrienphatdat
57 16/04/2016 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.650.000 VNĐ vienthinh
58 15/04/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
59 14/04/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
60 13/04/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
61 11/04/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
62 09/04/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
63 08/04/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
64 07/04/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ hoaiphone
65 05/04/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
66 04/04/2016 4 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
67 31/03/2016 3 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
68 28/03/2016 5 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
69 23/03/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.278.000 VNĐ baotuyetmobile
70 22/03/2016 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ smartviet
71 21/03/2016 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ Appstore
72 18/03/2016 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ aloapple
73 17/03/2016 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ lehieumobile
74 15/03/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hoaiphone
75 14/03/2016 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ShopMaiTrang
76 12/03/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hoaiphone
77 11/03/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
78 10/03/2016 3 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
79 07/03/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ lehieumobile
80 06/03/2016 5 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ hoaiphone
81 01/03/2016 7 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
82 23/02/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
83 22/02/2016 2 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ Appstore
84 20/02/2016 3 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.868.000 VNĐ baotuyetmobile
85 17/02/2016 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ShopMaiTrang
86 16/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
87 15/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
88 14/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
89 13/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
90 12/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ manhthangpro78
91 11/02/2016 5 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
92 06/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
93 05/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
94 04/02/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
95 02/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhthangpro78
96 01/02/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
97 31/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ Appstore
98 30/01/2016 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ phattrienphatdat
99 29/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
100 28/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
101 27/01/2016 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Appstore
102 25/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
103 24/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
104 23/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ manhthangpro78
105 22/01/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ lehieumobile
106 21/01/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
107 20/01/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
108 19/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ Appstore
109 18/01/2016 2 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
110 16/01/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ lehieumobile
111 15/01/2016 2 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
112 13/01/2016 2 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
113 11/01/2016 3 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ lehieumobile
114 08/01/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
115 07/01/2016 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ phattrienphatdat
116 06/01/2016 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
117 31/12/2015 3 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ manhthangpro78
118 28/12/2015 3 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ smartviet
119 25/12/2015 2 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ lehieumobile
120 23/12/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
121 22/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ Appstore
122 21/12/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
123 20/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
124 19/12/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
125 18/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ TrangThienLong
126 17/12/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ laptopthaicom
127 16/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Appstore
128 15/12/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ laptopthaicom
129 14/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ TrangThienLong
130 13/12/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ laptopthaicom
131 12/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Appstore
132 11/12/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ laptopthaicom
133 10/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.300.000 VNĐ ibuy
134 09/12/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.300.000 VNĐ vienthinh
135 08/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ibuy
136 07/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ lehieumobile
137 06/12/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
138 05/12/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
139 04/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ lehieumobile
140 03/12/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
141 02/12/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
142 01/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ lehieumobile
143 30/11/2015 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.700.000 VNĐ vienthinh
144 28/11/2015 2 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
145 26/11/2015 9 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 468.000 VNĐ lehieumobile
146 17/11/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.868.000 VNĐ baotuyetmobile
147 16/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
148 15/11/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
149 13/11/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
150 12/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
151 11/11/2015 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
152 09/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
153 08/11/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.700.000 VNĐ vienthinh
154 07/11/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
155 06/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.868.000 VNĐ ShopMaiTrang
156 05/11/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
157 04/11/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
158 03/11/2015 4 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
159 30/10/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.868.000 VNĐ baotuyetmobile
160 29/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
161 28/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
162 27/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
163 26/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
164 25/10/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
165 24/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
166 23/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
167 22/10/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.232.000 VNĐ vienthinh
168 21/10/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 468.000 VNĐ baotuyetmobile
169 20/10/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ k2klaptop
170 19/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.868.000 VNĐ ShopMaiTrang
171 18/10/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.868.000 VNĐ baotuyetmobile
172 17/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
173 16/10/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
174 15/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
175 14/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
176 13/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ ShopMaiTrang
177 12/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi applenama
178 11/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi applenama
179 10/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 332.000 VNĐ applenama
180 09/10/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
181 08/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ TrangThienLong
182 07/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi applenama
183 06/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ applenama
184 05/10/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
185 04/10/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vanphatmobile
186 03/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ smartviet
187 02/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TrangThienLong
188 01/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi smartviet
189 30/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ smartviet
190 29/09/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
191 27/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
192 26/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
193 25/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
194 24/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
195 23/09/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
196 22/09/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
197 21/09/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vanphatmobile
198 20/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 868.000 VNĐ smartviet
199 19/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 468.000 VNĐ baotuyetmobile
200 18/09/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 468.000 VNĐ saovietmobile
201 17/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
202 16/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
203 15/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ TrangThienLong
204 14/09/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ saovietmobile
205 13/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ TrangThienLong
206 12/09/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ saovietmobile
207 11/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TrangThienLong
208 10/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smartviet
209 09/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ bvtmobile
210 08/09/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ k2klaptop
211 07/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
212 06/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 10.400.000 VNĐ bvtmobile
213 05/09/2015 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.232.000 VNĐ vienthinh
214 03/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.168.000 VNĐ baotuyetmobile
215 02/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bvtmobile
216 01/09/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 268.000 VNĐ lehieumobile
217 31/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.168.000 VNĐ baotuyetmobile
218 30/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
219 29/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 1.168.000 VNĐ bvtmobile
220 28/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
221 27/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.168.000 VNĐ baotuyetmobile
222 26/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bvtmobile
223 25/08/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ xuanmaimobile
224 24/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 1.168.000 VNĐ bvtmobile
225 23/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
226 22/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
227 21/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
228 20/08/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lehieumobile
229 19/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
230 18/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
231 17/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
232 16/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
233 15/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
234 14/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
235 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
236 12/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
237 11/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
238 10/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
239 09/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
240 08/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
241 07/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
242 06/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
243 05/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
244 04/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
245 03/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
246 02/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
247 01/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
248 31/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
249 30/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
250 29/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
251 28/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ viethas
252 27/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
253 26/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
254 25/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
255 24/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
256 23/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
257 22/07/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
258 21/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
259 20/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
260 19/07/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
261 18/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
262 17/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
263 16/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
264 15/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanmaimobile
265 14/07/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ OriginalApple
266 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ smartviet
267 12/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
268 11/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
269 10/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
270 09/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ anhkhoamobile
271 08/07/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ibuy
272 07/07/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
273 06/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
274 05/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
275 04/07/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
276 03/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
277 02/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
278 01/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
279 30/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ anhkhoamobile
280 29/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ TrangThienLong
281 28/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
282 27/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
283 26/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
284 25/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
285 24/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
286 23/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
287 22/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
288 21/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
289 20/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
290 19/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
291 18/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
292 17/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
293 16/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
294 15/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
295 14/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
296 13/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
297 12/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
298 11/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
299 10/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
300 09/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
301 08/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
302 07/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
303 06/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
304 05/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
305 04/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ anhkhoamobile
306 03/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
307 02/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
308 01/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
309 31/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 14.500.000 VNĐ TrangThienLong
310 30/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
311 29/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
312 28/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
313 27/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
314 26/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.800.000 VNĐ NTComputer
315 25/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
316 24/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
317 23/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
318 22/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
319 21/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ anhkhoamobile
320 20/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 14.100.000 VNĐ Phonecoffee
321 19/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
322 18/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
323 17/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
324 16/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
325 15/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.432.000 VNĐ NTComputer
326 14/05/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
327 13/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
328 12/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
329 11/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
330 10/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.700.000 VNĐ NTComputer
331 09/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehieumobile
332 08/05/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 13.000.000 VNĐ OriginalApple
333 07/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
334 06/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
335 05/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.100.000 VNĐ NTComputer
336 04/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
337 03/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
338 02/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ hoaiphone
339 01/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
340 30/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
341 29/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
342 28/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.700.000 VNĐ NTComputer
343 27/04/2015 2 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
344 25/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
345 24/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
346 23/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.500.000 VNĐ NTComputer
347 22/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
348 21/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
349 20/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
350 19/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
351 18/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
352 17/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
353 16/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ TrangThienLong
354 15/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi viethas
355 14/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
356 13/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
357 12/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
358 11/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
359 10/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
360 09/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
361 08/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
362 07/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
363 06/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi viethas
364 05/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
365 04/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
366 03/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
367 02/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
368 01/04/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ tienxanhmobile
369 31/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
370 30/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
371 29/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
372 28/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
373 27/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
374 26/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
375 25/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
376 24/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
377 23/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
378 22/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
379 21/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
380 20/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ tienxanhmobile
381 19/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
382 18/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
383 17/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
384 16/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
385 15/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
386 14/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
387 13/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
388 12/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.721.000 VNĐ tienxanhmobile
389 11/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
390 10/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
391 09/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
392 08/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
393 07/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
394 06/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
395 05/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
396 04/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
397 03/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
398 02/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.200.000 VNĐ tienxanhmobile
399 01/03/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 521.000 VNĐ lehieumobile
400 28/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
401 27/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
402 26/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
403 25/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ truongvinh139
404 24/02/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ phuongnammobile
405 23/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
406 22/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
407 21/02/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
408 18/02/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ phuongnammobile
409 15/02/2015 2 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
410 13/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
411 12/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
412 11/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
413 10/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
414 09/02/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ hoaiphone
415 07/02/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
416 06/02/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
417 05/02/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
418 03/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
419 02/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
420 01/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
421 31/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 144.800 VNĐ hoaiphone
422 30/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giảm 34.200 VNĐ viethas
423 29/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
424 28/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 1.111.000 VNĐ truongvinh139
425 27/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
426 26/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
427 25/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
428 24/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
429 23/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
430 22/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
431 21/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
432 20/01/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ hoaiphone
433 18/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
434 17/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ hoaiphone
435 16/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
436 15/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
437 14/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
438 13/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
439 12/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
440 11/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
441 10/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 34.200 VNĐ truongvinh139
442 09/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giá không đổi viethas
443 08/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giảm 523.200 VNĐ viethas
444 07/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
445 06/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 489.000 VNĐ baotuyetmobile
446 05/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
447 04/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
448 03/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
449 02/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
450 01/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
451 31/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
452 30/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 521.000 VNĐ truongvinh139
453 29/12/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 521.000 VNĐ lehieumobile
454 28/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
455 27/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
456 26/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
457 25/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
458 24/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ hoaiphone
459 23/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
460 22/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ hoaiphone
461 21/12/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
462 20/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
463 19/12/2014 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 632.000 VNĐ baotuyetmobile
464 18/12/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
465 17/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
466 16/12/2014 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 722.000 VNĐ baotuyetmobile
467 15/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
468 14/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
469 13/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
470 12/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
471 11/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ hoaiphone
472 10/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
473 09/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
474 08/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
475 07/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
476 06/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
477 05/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
478 04/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
479 03/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ AndroidShop
480 02/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
481 01/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
482 30/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
483 29/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
484 28/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
485 27/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
486 26/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
487 25/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
488 24/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
489 23/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
490 22/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
491 21/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
492 20/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.568.000 VNĐ tienthuanmobile
493 19/11/2014 1 ngày 6.068.000 ₫ Tăng 1.568.000 VNĐ baotuyetmobile
494 18/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
495 17/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
496 16/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
497 15/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 10.700.000 VNĐ tienthuanmobile
498 14/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
499 13/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
500 12/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
501 11/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
502 10/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 10.210.000 VNĐ laptopbaongoc
503 09/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
504 08/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
505 07/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
506 06/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
507 05/11/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
508 04/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
509 03/11/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
510 02/11/2014 2 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.810.000 VNĐ NTComputer
511 31/10/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
512 30/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
513 29/10/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 10.210.000 VNĐ socmobile
514 28/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
515 27/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
516 26/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
517 25/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
518 24/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
519 23/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.300.000 VNĐ laptopbaongoc
520 22/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
521 21/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
522 20/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
523 19/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.332.000 VNĐ baotuyetmobile
524 18/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
525 17/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
526 16/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 10.150.000 VNĐ laptopbaongoc
527 15/10/2014 1 ngày 5.050.000 ₫ Giảm 10.150.000 VNĐ socmobile
528 14/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
529 13/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
530 12/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.900.000 VNĐ laptopbaongoc
531 11/10/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 8.900.000 VNĐ xuanmaimobile
532 10/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.250.000 VNĐ laptopbaongoc
533 09/10/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 9.250.000 VNĐ AndroidShop
534 08/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
535 07/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.200.000 VNĐ laptopbaongoc
536 06/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
537 05/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
538 04/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
539 03/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
540 02/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
541 01/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
542 30/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
543 29/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
544 28/09/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Shgalaxy
545 27/09/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
546 26/09/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
547 25/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.400.000 VNĐ NTComputer
548 24/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giá không đổi socmobile
549 23/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ socmobile
550 22/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
551 21/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
552 20/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
553 19/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
554 18/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ AndroidShop
555 17/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ socmobile
556 16/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
557 15/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
558 14/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
559 13/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
560 12/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ AndroidShop
561 11/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
562 10/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
563 09/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
564 08/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
565 07/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
566 06/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
567 05/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
568 04/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
569 03/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
570 02/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
571 01/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
572 31/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
573 30/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
574 29/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
575 28/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
576 27/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
577 26/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
578 25/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
579 24/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
580 23/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
581 22/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
582 21/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
583 20/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
584 19/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 868.000 VNĐ TL_mobile
585 18/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
586 17/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
587 16/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
588 15/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
589 14/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ TL_mobile
590 13/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
591 12/08/2014 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 8.500.000 VNĐ mysonmobile2
592 11/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
593 10/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
594 09/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
595 08/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
596 07/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
597 06/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
598 05/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
599 04/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
600 03/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
601 02/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
602 01/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
603 31/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
604 30/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
605 29/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
606 28/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
607 27/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
608 26/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
609 25/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
610 24/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
611 23/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
612 22/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 7.932.000 VNĐ hdmediashop
613 21/07/2014 1 ngày 7.068.000 ₫ Giảm 7.932.000 VNĐ baotuyetmobile
614 20/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
615 19/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
616 18/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
617 17/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
618 16/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
619 15/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
620 14/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
621 13/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
622 12/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
623 11/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
624 10/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
625 09/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ HDKing
626 08/07/2014 6 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
627 02/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ hdmediashop
628 01/07/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi iphonequoccuong
629 30/06/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.100.000 VNĐ iphonequoccuong
630 28/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 6.100.000 VNĐ tienxanhmobile
631 27/06/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
632 26/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
633 25/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
634 24/06/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ sondhm
635 23/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 5.375.000 VNĐ hdmediashop
636 22/06/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 5.375.000 VNĐ congtyanhlong
637 21/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
638 20/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
639 19/06/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
640 18/06/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
641 16/06/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
642 15/06/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
643 14/06/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
644 12/06/2014 22 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
645 21/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ Shgalaxy
646 20/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
647 19/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
648 18/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
649 17/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
650 16/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
651 15/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
652 14/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
653 13/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
654 12/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
655 11/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
656 10/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
657 09/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
658 08/05/2014 17 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
659 21/04/2014 4 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
660 17/04/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
661 11/04/2014 3 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
662 08/04/2014 6 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
663 02/04/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
664 27/03/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ adongmobile
665 26/03/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi iphonequoccuong
666 25/03/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
667 24/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
668 23/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
669 22/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
670 21/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
671 20/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
672 19/03/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 5.775.000 VNĐ tienxanhmobile
673 18/03/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 13.375.000 VNĐ congtyanhlong
674 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ banbuonbanle
675 16/03/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi vitinhdongtay
676 15/03/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 6.250.000 VNĐ vitinhdongtay
677 14/03/2014 1 ngày 12.250.000 ₫ Giảm 8.125.000 VNĐ CongtyGiaVu
678 13/03/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 1.875.000 VNĐ congtyanhlong
679 12/03/2014 12 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
680 28/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
681 27/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
682 26/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
683 25/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
684 24/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
685 23/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
686 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ bvtmobile
687 21/02/2014 4 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
688 17/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
689 16/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
690 15/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
691 14/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
692 13/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
693 12/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
694 11/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
695 10/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
696 09/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
697 08/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
698 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 12.125.000 VNĐ dongsangmobile
699 06/02/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 3.985.000 VNĐ congtyanhlong
700 05/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
701 04/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
702 03/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
703 02/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 4.140.000 VNĐ TechOne
704 01/02/2014 1 ngày 12.250.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ CongtyGiaVu
705 31/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
706 30/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
707 29/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
708 28/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
709 27/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
710 26/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
711 25/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
712 24/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
713 23/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
714 22/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
715 21/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
716 20/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
717 19/01/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
718 13/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
719 12/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
720 11/01/2014 8 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
721 03/01/2014 7 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
722 27/12/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
723 26/12/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ TechOne
724 25/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi vitinhdongtay
725 24/12/2013 20 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
726 04/12/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
727 03/12/2013 5 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 8.140.000 VNĐ TechOne
728 28/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
729 27/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 8.190.000 VNĐ lehieumobile
730 26/11/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 8.190.000 VNĐ TechOne
731 25/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
732 24/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
733 23/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
734 22/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
735 21/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
736 20/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
737 19/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
738 18/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
739 17/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
740 16/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
741 15/11/2013 3 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ adongmobile
742 12/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
743 11/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
744 10/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
745 09/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
746 08/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
747 07/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 7.000.000 VNĐ hdmediashop
748 06/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
749 05/11/2013 2 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
750 03/11/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vienthinh
751 02/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.010.000 VNĐ hdmediashop
752 01/11/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 8.010.000 VNĐ tuanphatmobile
753 31/10/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
754 30/10/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 7.610.000 VNĐ tienxanhmobile
755 29/10/2013 3 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 9.400.000 VNĐ tuanphatmobile
756 26/10/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
757 25/10/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Giảm 1.575.000 VNĐ NTComputer
758 24/10/2013 3 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 11.075.000 VNĐ congtyanhlong
759 21/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
760 20/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
761 19/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
762 18/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Shgalaxy
763 17/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
764 16/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
765 15/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
766 14/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
767 13/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
768 12/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 8.590.000 VNĐ Shgalaxy
769 11/10/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
770 10/10/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 10.110.000 VNĐ NTComputer
771 09/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
772 08/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
773 07/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
774 06/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
775 05/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
776 04/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
777 03/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
778 02/10/2013 7 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
779 25/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 7.090.000 VNĐ Dmobile
780 24/09/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
781 23/09/2013 2 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
782 21/09/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ NTComputer
783 20/09/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ benmobile
784 19/09/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ NTComputer
785 18/09/2013 9 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 7.090.000 VNĐ TechOne
786 09/09/2013 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi truongphatmobile
787 03/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ Dmobile
788 02/09/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.950.000 VNĐ CongtyGiaVu
789 01/09/2013 1 ngày 7.300.000 ₫ Giá không đổi ttlaptop
790 31/08/2013 11 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ ttlaptop
791 20/08/2013 3 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
792 17/08/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienthoairehcm
793 16/08/2013 2 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
794 14/08/2013 13 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
795 01/08/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
796 31/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
797 30/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
798 29/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ dienthoairehcm
799 28/07/2013 4 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 5.800.000 VNĐ Shgalaxy
800 24/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
801 23/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
802 22/07/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
803 21/07/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
804 19/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
805 18/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
806 17/07/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
807 16/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
808 15/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ dienthoairehcm
809 14/07/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ manhphatmobile
810 29/06/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ dienthoairehcm
811 28/06/2013 1 ngày 14.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ appleworldhanoi
812 27/06/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
813 26/06/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 9.448.000 VNĐ manhphatmobile
814 25/06/2013 1 ngày 17.448.000 ₫ Giá không đổi e24h
815 24/06/2013 1 ngày 17.448.000 ₫ Giá không đổi e24h
816 23/06/2013 15 ngày 17.448.000 ₫ Tăng 5.948.000 VNĐ e24h
817 08/06/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
818 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
819 23/05/2013 10 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
820 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ mdlaptop
821 12/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
822 11/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
823 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
824 09/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
825 08/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
826 07/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
827 06/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ LaptopProvn
828 05/05/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ vitinhdongtay
829 04/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 3.036.000 VNĐ tienxanhmobile
830 03/05/2013 1 ngày 17.636.000 ₫ Giá không đổi Laptopworld
831 02/05/2013 1 ngày 17.636.000 ₫ Tăng 3.236.000 VNĐ Laptopworld
832 01/05/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
833 30/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
834 29/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
835 28/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dangquangmobile
836 27/04/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hdmediashop
837 26/04/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
838 25/04/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
839 24/04/2013 21 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ tienxanhmobile
840 03/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
841 02/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
842 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
843 31/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
844 30/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
845 29/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
846 28/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
847 23/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
848 22/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ hdmediashop
849 21/03/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
850 20/03/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
851 19/03/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
852 18/03/2013 4 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ Minhvietmobile
853 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
854 13/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
855 12/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
856 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
857 10/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
858 09/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
859 08/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
860 07/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
861 06/03/2013 4 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
862 02/03/2013 9 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
863 21/02/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
864 19/02/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
865 18/02/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
866 17/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi didong24hvn
867 16/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ didong24hvn
868 15/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ Minhvietmobile
869 14/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ mysonmobile
870 13/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
871 12/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ Minhvietmobile
872 11/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthinh
873 10/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
874 09/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
875 08/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
876 07/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
877 06/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
878 05/02/2013 2 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
879 03/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
880 02/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
881 01/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
882 31/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
883 30/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
884 29/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
885 28/01/2013 7 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
886 21/01/2013 4 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ adongmobile
887 17/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
888 16/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
889 15/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
890 14/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
891 13/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
892 12/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
893 11/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
894 10/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
895 09/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
896 08/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
897 07/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
898 06/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
899 05/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
900 04/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
901 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
902 02/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
903 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
904 31/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
905 30/12/2012 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
906 28/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
907 27/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
908 26/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
909 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
910 24/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
911 23/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
912 22/12/2012 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
913 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.390.000 VNĐ mdlaptop
914 18/12/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi buymobile
915 17/12/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 2.390.000 VNĐ buymobile
916 16/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
917 15/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
918 14/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
919 13/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
920 12/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
921 11/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ mdlaptop
922 10/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi iproshopvn
923 09/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi iproshopvn
924 08/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ iproshopvn
925 07/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
926 06/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
927 05/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
928 04/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
929 03/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
930 02/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
931 01/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
932 30/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
933 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
934 28/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
935 27/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
936 26/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
937 25/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
938 24/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
939 23/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mdlaptop
940 22/11/2012 1 ngày 10.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
941 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
942 20/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
943 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ mdlaptop
944 18/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
945 17/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
946 16/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Tăng 3.790.000 VNĐ lehieumobile
947 15/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mysonmobile
948 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mysonmobile
949 13/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mysonmobile
950 12/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
951 11/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
952 10/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
953 09/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
954 08/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
955 07/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
956 06/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
957 05/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
958 04/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
959 03/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
960 02/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
961 01/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
962 31/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
963 30/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ dtddlehung
964 29/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
965 28/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
966 27/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
967 26/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
968 25/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
969 24/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
970 23/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
971 22/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
972 21/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
973 20/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
974 19/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
975 18/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
976 17/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
977 16/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
978 15/10/2012 3 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
979 12/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
980 11/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
981 10/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
982 08/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
983 06/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
984 04/10/2012 7 ngày 11.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ conganhmobile
985 27/09/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ adongmobile
986 26/09/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
987 25/09/2012 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
988 22/09/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ conganhmobile
989 21/09/2012 1 ngày 14.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ minhphumobile
990 20/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
991 19/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
992 18/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
993 17/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
994 16/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
995 15/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
996 14/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
997 13/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
998 12/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
999 11/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1000 10/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
1001 09/09/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
1002 08/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1003 07/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1004 06/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ benmobile
1005 05/09/2012 1 ngày 14.199.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1006 04/09/2012 1 ngày 14.199.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
1007 03/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1008 02/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1009 01/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1010 31/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1011 30/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
1012 29/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ngocvanmobile
1013 28/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
1014 27/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
1015 26/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
1016 25/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1017 24/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
1018 23/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
1019 22/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1020 21/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1021 20/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1022 19/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
1023 18/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
1024 17/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1025 16/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
1026 15/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
1027 14/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
1028 13/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1029 12/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
1030 11/08/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
1031 10/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1032 09/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ trungmobile
1033 08/08/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1034 07/08/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ lehieumobile
1035 06/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1036 05/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
1037 04/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
1038 03/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
1039 02/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1040 01/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1041 31/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1042 30/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1043 29/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1044 28/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
1045 27/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1046 26/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
1047 25/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
1048 24/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1049 23/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ trungmobile
1050 22/07/2012 1 ngày 14.090.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
1051 21/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1052 20/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
1053 19/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ minhtuanmobile
1054 18/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
1055 17/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ baolongmobile
1056 16/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1057 15/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1058 14/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1059 13/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
1060 12/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Giá không đổi Apple8
1061 11/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ Apple8
1062 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
1063 09/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
1064 08/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mobihanghieu
1065 07/07/2012 1 ngày 13.950.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1066 06/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ baolongmobile
1067 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi DaiPhatTelecom
1068 04/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ DaiPhatTelecom
1069 03/07/2012 1 ngày 13.950.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1070 02/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ DaiPhatTelecom
1071 01/07/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giá không đổi digilux
1072 30/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ digilux
1073 29/06/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
1074 28/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ digilux
1075 27/06/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
1076 26/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1077 25/06/2012 14.250.000 ₫ minhtuanmobile
Có tổng cộng 1.077 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White đã được hệ thống ghi lại.