Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 08/08/2017 8 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ DtddQuocthien
2 31/07/2017 2 ngày 3.950.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ phattrienphatdat
3 29/07/2017 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ DtddQuocthien
4 28/07/2017 17 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ibuy
5 11/07/2017 9 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ DtddQuocthien
6 02/07/2017 3 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
7 29/06/2017 8 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ ibuy
8 21/06/2017 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
9 20/06/2017 3 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
10 17/06/2017 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ ibuy
11 15/06/2017 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
12 14/06/2017 40 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ ibuy
13 05/05/2017 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
14 04/05/2017 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
15 03/05/2017 2 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
16 01/05/2017 12 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
17 19/04/2017 6 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
18 13/04/2017 21 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ bvtmobile
19 23/03/2017 3 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
20 20/03/2017 4 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
21 16/03/2017 12 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ bvtmobile
22 04/03/2017 5 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
23 27/02/2017 20 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
24 07/02/2017 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
25 06/02/2017 5 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
26 01/02/2017 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
27 31/01/2017 2 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
28 29/01/2017 5 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
29 24/01/2017 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
30 23/01/2017 3 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ xuanmaimobile
31 20/01/2017 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
32 19/01/2017 4 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ bvtmobile
33 15/01/2017 17 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
34 29/12/2016 13 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
35 16/12/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
36 15/12/2016 10 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
37 05/12/2016 3 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
38 02/12/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
39 30/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ maytinhnangdong
40 29/11/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
41 28/11/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
42 27/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ maytinhnangdong
43 26/11/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
44 25/11/2016 4 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ maytinhnangdong
45 21/11/2016 20 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
46 01/11/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
47 31/10/2016 3 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
48 28/10/2016 9 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
49 19/10/2016 15 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
50 04/10/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
51 03/10/2016 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ bvtmobile
52 30/09/2016 3 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
53 27/09/2016 4 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
54 23/09/2016 7 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
55 16/09/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ phattrienphatdat
56 15/09/2016 7 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ 4tech
57 08/09/2016 6 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
58 02/09/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ phattrienphatdat
59 01/09/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ 4tech
60 31/08/2016 5 ngày 3.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ phattrienphatdat
61 26/08/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ 4tech
62 25/08/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
63 23/08/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ phattrienphatdat
64 22/08/2016 13 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ 4tech
65 09/08/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
66 07/08/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
67 06/08/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
68 05/08/2016 7 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
69 29/07/2016 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ lehieumobile
70 27/07/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
71 26/07/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Appstore
72 25/07/2016 7 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
73 18/07/2016 4 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
74 14/07/2016 8 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
75 06/07/2016 5 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
76 01/07/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
77 29/06/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
78 28/06/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Appstore
79 27/06/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
80 26/06/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
81 25/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ xuanmaimobile
82 24/06/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
83 22/06/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
84 21/06/2016 8 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
85 13/06/2016 8 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
86 05/06/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
87 04/06/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
88 03/06/2016 13 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Appstore
89 21/05/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ phattrienphatdat
90 20/05/2016 6 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phuongnammobile
91 14/05/2016 4 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 1.418.000 VNĐ phattrienphatdat
92 10/05/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
93 09/05/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
94 08/05/2016 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Appstore
95 06/05/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
96 05/05/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ xuanmaimobile
97 03/05/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
98 02/05/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
99 30/04/2016 3 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 9.800.000 VNĐ xuanmaimobile
100 27/04/2016 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.650.000 VNĐ vienthinh
101 26/04/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 10.650.000 VNĐ phattrienphatdat
102 25/04/2016 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
103 23/04/2016 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.650.000 VNĐ vienthinh
104 21/04/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 10.650.000 VNĐ phattrienphatdat
105 19/04/2016 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.200.000 VNĐ vienthinh
106 18/04/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ lehieumobile
107 17/04/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 10.650.000 VNĐ phattrienphatdat
108 16/04/2016 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.650.000 VNĐ vienthinh
109 15/04/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
110 14/04/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
111 13/04/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
112 11/04/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
113 09/04/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
114 08/04/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
115 07/04/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ hoaiphone
116 05/04/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
117 04/04/2016 4 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
118 31/03/2016 3 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
119 28/03/2016 5 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
120 23/03/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.278.000 VNĐ baotuyetmobile
121 22/03/2016 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ smartviet
122 21/03/2016 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ Appstore
123 18/03/2016 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ aloapple
124 17/03/2016 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ lehieumobile
125 15/03/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hoaiphone
126 14/03/2016 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ShopMaiTrang
127 12/03/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hoaiphone
128 11/03/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
129 10/03/2016 3 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
130 07/03/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ lehieumobile
131 06/03/2016 5 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ hoaiphone
132 01/03/2016 7 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
133 23/02/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
134 22/02/2016 2 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ Appstore
135 20/02/2016 3 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.868.000 VNĐ baotuyetmobile
136 17/02/2016 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ShopMaiTrang
137 16/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
138 15/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
139 14/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
140 13/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
141 12/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ manhthangpro78
142 11/02/2016 5 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
143 06/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
144 05/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
145 04/02/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
146 02/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhthangpro78
147 01/02/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
148 31/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ Appstore
149 30/01/2016 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ phattrienphatdat
150 29/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
151 28/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
152 27/01/2016 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Appstore
153 25/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
154 24/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
155 23/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ manhthangpro78
156 22/01/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ lehieumobile
157 21/01/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
158 20/01/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
159 19/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ Appstore
160 18/01/2016 2 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
161 16/01/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ lehieumobile
162 15/01/2016 2 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
163 13/01/2016 2 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
164 11/01/2016 3 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ lehieumobile
165 08/01/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
166 07/01/2016 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ phattrienphatdat
167 06/01/2016 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
168 31/12/2015 3 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ manhthangpro78
169 28/12/2015 3 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ smartviet
170 25/12/2015 2 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ lehieumobile
171 23/12/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
172 22/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ Appstore
173 21/12/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
174 20/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
175 19/12/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
176 18/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ TrangThienLong
177 17/12/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ laptopthaicom
178 16/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Appstore
179 15/12/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ laptopthaicom
180 14/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ TrangThienLong
181 13/12/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ laptopthaicom
182 12/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Appstore
183 11/12/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ laptopthaicom
184 10/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.300.000 VNĐ ibuy
185 09/12/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.300.000 VNĐ vienthinh
186 08/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ibuy
187 07/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ lehieumobile
188 06/12/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
189 05/12/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
190 04/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ lehieumobile
191 03/12/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
192 02/12/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
193 01/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ lehieumobile
194 30/11/2015 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.700.000 VNĐ vienthinh
195 28/11/2015 2 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
196 26/11/2015 9 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 468.000 VNĐ lehieumobile
197 17/11/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.868.000 VNĐ baotuyetmobile
198 16/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
199 15/11/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
200 13/11/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
201 12/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
202 11/11/2015 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
203 09/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
204 08/11/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.700.000 VNĐ vienthinh
205 07/11/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
206 06/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.868.000 VNĐ ShopMaiTrang
207 05/11/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
208 04/11/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
209 03/11/2015 4 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
210 30/10/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.868.000 VNĐ baotuyetmobile
211 29/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
212 28/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
213 27/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
214 26/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
215 25/10/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
216 24/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
217 23/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
218 22/10/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.232.000 VNĐ vienthinh
219 21/10/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 468.000 VNĐ baotuyetmobile
220 20/10/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ k2klaptop
221 19/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.868.000 VNĐ ShopMaiTrang
222 18/10/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.868.000 VNĐ baotuyetmobile
223 17/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
224 16/10/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
225 15/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
226 14/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
227 13/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ ShopMaiTrang
228 12/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi applenama
229 11/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi applenama
230 10/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 332.000 VNĐ applenama
231 09/10/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
232 08/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ TrangThienLong
233 07/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi applenama
234 06/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ applenama
235 05/10/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
236 04/10/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vanphatmobile
237 03/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ smartviet
238 02/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TrangThienLong
239 01/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi smartviet
240 30/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ smartviet
241 29/09/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
242 27/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
243 26/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
244 25/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
245 24/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
246 23/09/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
247 22/09/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
248 21/09/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vanphatmobile
249 20/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 868.000 VNĐ smartviet
250 19/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 468.000 VNĐ baotuyetmobile
251 18/09/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 468.000 VNĐ saovietmobile
252 17/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
253 16/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
254 15/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ TrangThienLong
255 14/09/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ saovietmobile
256 13/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ TrangThienLong
257 12/09/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ saovietmobile
258 11/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TrangThienLong
259 10/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smartviet
260 09/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ bvtmobile
261 08/09/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ k2klaptop
262 07/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
263 06/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 10.400.000 VNĐ bvtmobile
264 05/09/2015 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.232.000 VNĐ vienthinh
265 03/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.168.000 VNĐ baotuyetmobile
266 02/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bvtmobile
267 01/09/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 268.000 VNĐ lehieumobile
268 31/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.168.000 VNĐ baotuyetmobile
269 30/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
270 29/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 1.168.000 VNĐ bvtmobile
271 28/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
272 27/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.168.000 VNĐ baotuyetmobile
273 26/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bvtmobile
274 25/08/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ xuanmaimobile
275 24/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 1.168.000 VNĐ bvtmobile
276 23/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
277 22/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
278 21/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
279 20/08/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lehieumobile
280 19/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
281 18/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
282 17/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
283 16/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
284 15/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
285 14/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
286 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
287 12/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
288 11/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
289 10/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
290 09/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
291 08/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
292 07/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
293 06/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
294 05/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
295 04/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
296 03/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
297 02/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
298 01/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
299 31/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
300 30/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
301 29/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
302 28/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ viethas
303 27/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
304 26/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
305 25/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
306 24/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
307 23/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
308 22/07/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
309 21/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
310 20/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
311 19/07/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
312 18/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
313 17/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
314 16/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
315 15/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanmaimobile
316 14/07/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ OriginalApple
317 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ smartviet
318 12/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
319 11/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
320 10/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
321 09/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ anhkhoamobile
322 08/07/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ibuy
323 07/07/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
324 06/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
325 05/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
326 04/07/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
327 03/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
328 02/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
329 01/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
330 30/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ anhkhoamobile
331 29/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ TrangThienLong
332 28/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
333 27/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
334 26/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
335 25/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
336 24/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
337 23/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
338 22/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
339 21/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
340 20/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
341 19/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
342 18/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
343 17/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
344 16/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
345 15/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
346 14/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
347 13/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
348 12/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
349 11/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
350 10/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
351 09/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
352 08/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
353 07/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
354 06/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
355 05/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
356 04/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ anhkhoamobile
357 03/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
358 02/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
359 01/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
360 31/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 14.500.000 VNĐ TrangThienLong
361 30/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
362 29/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
363 28/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
364 27/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
365 26/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.800.000 VNĐ NTComputer
366 25/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
367 24/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
368 23/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
369 22/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
370 21/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ anhkhoamobile
371 20/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 14.100.000 VNĐ Phonecoffee
372 19/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
373 18/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
374 17/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
375 16/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
376 15/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.432.000 VNĐ NTComputer
377 14/05/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
378 13/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
379 12/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
380 11/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
381 10/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.700.000 VNĐ NTComputer
382 09/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehieumobile
383 08/05/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 13.000.000 VNĐ OriginalApple
384 07/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
385 06/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
386 05/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.100.000 VNĐ NTComputer
387 04/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
388 03/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
389 02/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ hoaiphone
390 01/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
391 30/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
392 29/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
393 28/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.700.000 VNĐ NTComputer
394 27/04/2015 2 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
395 25/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
396 24/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
397 23/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.500.000 VNĐ NTComputer
398 22/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
399 21/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
400 20/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
401 19/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
402 18/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
403 17/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
404 16/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ TrangThienLong
405 15/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi viethas
406 14/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
407 13/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
408 12/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
409 11/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
410 10/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
411 09/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
412 08/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
413 07/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
414 06/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi viethas
415 05/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
416 04/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
417 03/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
418 02/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
419 01/04/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ tienxanhmobile
420 31/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
421 30/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
422 29/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
423 28/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
424 27/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
425 26/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
426 25/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
427 24/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
428 23/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
429 22/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
430 21/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
431 20/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ tienxanhmobile
432 19/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
433 18/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
434 17/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
435 16/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
436 15/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
437 14/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
438 13/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
439 12/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.721.000 VNĐ tienxanhmobile
440 11/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
441 10/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
442 09/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
443 08/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
444 07/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
445 06/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
446 05/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
447 04/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
448 03/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
449 02/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.200.000 VNĐ tienxanhmobile
450 01/03/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 521.000 VNĐ lehieumobile
451 28/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
452 27/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
453 26/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
454 25/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ truongvinh139
455 24/02/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ phuongnammobile
456 23/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
457 22/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
458 21/02/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
459 18/02/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ phuongnammobile
460 15/02/2015 2 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
461 13/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
462 12/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
463 11/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
464 10/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
465 09/02/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ hoaiphone
466 07/02/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
467 06/02/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
468 05/02/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
469 03/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
470 02/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
471 01/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
472 31/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 144.800 VNĐ hoaiphone
473 30/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giảm 34.200 VNĐ viethas
474 29/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
475 28/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 1.111.000 VNĐ truongvinh139
476 27/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
477 26/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
478 25/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
479 24/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
480 23/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
481 22/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
482 21/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
483 20/01/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ hoaiphone
484 18/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
485 17/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ hoaiphone
486 16/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
487 15/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
488 14/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
489 13/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
490 12/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
491 11/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
492 10/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 34.200 VNĐ truongvinh139
493 09/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giá không đổi viethas
494 08/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giảm 523.200 VNĐ viethas
495 07/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
496 06/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 489.000 VNĐ baotuyetmobile
497 05/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
498 04/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
499 03/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
500 02/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
501 01/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
502 31/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
503 30/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 521.000 VNĐ truongvinh139
504 29/12/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 521.000 VNĐ lehieumobile
505 28/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
506 27/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
507 26/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
508 25/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
509 24/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ hoaiphone
510 23/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
511 22/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ hoaiphone
512 21/12/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
513 20/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
514 19/12/2014 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 632.000 VNĐ baotuyetmobile
515 18/12/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
516 17/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
517 16/12/2014 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 722.000 VNĐ baotuyetmobile
518 15/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
519 14/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
520 13/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
521 12/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
522 11/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ hoaiphone
523 10/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
524 09/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
525 08/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
526 07/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
527 06/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
528 05/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
529 04/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
530 03/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ AndroidShop
531 02/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
532 01/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
533 30/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
534 29/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
535 28/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
536 27/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
537 26/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
538 25/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
539 24/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
540 23/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
541 22/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
542 21/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
543 20/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.568.000 VNĐ tienthuanmobile
544 19/11/2014 1 ngày 6.068.000 ₫ Tăng 1.568.000 VNĐ baotuyetmobile
545 18/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
546 17/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
547 16/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
548 15/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 10.700.000 VNĐ tienthuanmobile
549 14/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
550 13/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
551 12/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
552 11/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
553 10/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 10.210.000 VNĐ laptopbaongoc
554 09/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
555 08/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
556 07/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
557 06/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
558 05/11/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
559 04/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
560 03/11/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
561 02/11/2014 2 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.810.000 VNĐ NTComputer
562 31/10/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
563 30/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
564 29/10/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 10.210.000 VNĐ socmobile
565 28/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
566 27/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
567 26/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
568 25/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
569 24/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
570 23/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.300.000 VNĐ laptopbaongoc
571 22/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
572 21/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
573 20/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
574 19/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.332.000 VNĐ baotuyetmobile
575 18/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
576 17/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
577 16/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 10.150.000 VNĐ laptopbaongoc
578 15/10/2014 1 ngày 5.050.000 ₫ Giảm 10.150.000 VNĐ socmobile
579 14/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
580 13/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
581 12/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.900.000 VNĐ laptopbaongoc
582 11/10/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 8.900.000 VNĐ xuanmaimobile
583 10/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.250.000 VNĐ laptopbaongoc
584 09/10/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 9.250.000 VNĐ AndroidShop
585 08/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
586 07/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.200.000 VNĐ laptopbaongoc
587 06/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
588 05/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
589 04/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
590 03/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
591 02/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
592 01/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
593 30/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
594 29/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
595 28/09/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Shgalaxy
596 27/09/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
597 26/09/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
598 25/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.400.000 VNĐ NTComputer
599 24/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giá không đổi socmobile
600 23/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ socmobile
601 22/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
602 21/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
603 20/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
604 19/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
605 18/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ AndroidShop
606 17/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ socmobile
607 16/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
608 15/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
609 14/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
610 13/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
611 12/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ AndroidShop
612 11/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
613 10/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
614 09/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
615 08/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
616 07/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
617 06/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
618 05/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
619 04/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
620 03/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
621 02/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
622 01/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
623 31/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
624 30/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
625 29/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
626 28/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
627 27/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
628 26/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
629 25/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
630 24/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
631 23/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
632 22/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
633 21/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
634 20/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
635 19/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 868.000 VNĐ TL_mobile
636 18/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
637 17/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
638 16/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
639 15/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
640 14/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ TL_mobile
641 13/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
642 12/08/2014 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 8.500.000 VNĐ mysonmobile2
643 11/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
644 10/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
645 09/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
646 08/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
647 07/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
648 06/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
649 05/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
650 04/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
651 03/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
652 02/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
653 01/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
654 31/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
655 30/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
656 29/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
657 28/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
658 27/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
659 26/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
660 25/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
661 24/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
662 23/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
663 22/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 7.932.000 VNĐ hdmediashop
664 21/07/2014 1 ngày 7.068.000 ₫ Giảm 7.932.000 VNĐ baotuyetmobile
665 20/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
666 19/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
667 18/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
668 17/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
669 16/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
670 15/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
671 14/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
672 13/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
673 12/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
674 11/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
675 10/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
676 09/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ HDKing
677 08/07/2014 6 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
678 02/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ hdmediashop
679 01/07/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi iphonequoccuong
680 30/06/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.100.000 VNĐ iphonequoccuong
681 28/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 6.100.000 VNĐ tienxanhmobile
682 27/06/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
683 26/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
684 25/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
685 24/06/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ sondhm
686 23/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 5.375.000 VNĐ hdmediashop
687 22/06/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 5.375.000 VNĐ congtyanhlong
688 21/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
689 20/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
690 19/06/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
691 18/06/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
692 16/06/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
693 15/06/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
694 14/06/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
695 12/06/2014 22 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
696 21/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ Shgalaxy
697 20/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
698 19/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
699 18/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
700 17/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
701 16/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
702 15/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
703 14/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
704 13/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
705 12/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
706 11/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
707 10/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
708 09/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
709 08/05/2014 17 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
710 21/04/2014 4 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
711 17/04/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
712 11/04/2014 3 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
713 08/04/2014 6 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
714 02/04/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
715 27/03/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ adongmobile
716 26/03/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi iphonequoccuong
717 25/03/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
718 24/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
719 23/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
720 22/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
721 21/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
722 20/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
723 19/03/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 5.775.000 VNĐ tienxanhmobile
724 18/03/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 13.375.000 VNĐ congtyanhlong
725 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ banbuonbanle
726 16/03/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi vitinhdongtay
727 15/03/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 6.250.000 VNĐ vitinhdongtay
728 14/03/2014 1 ngày 12.250.000 ₫ Giảm 8.125.000 VNĐ CongtyGiaVu
729 13/03/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 1.875.000 VNĐ congtyanhlong
730 12/03/2014 12 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
731 28/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
732 27/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
733 26/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
734 25/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
735 24/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
736 23/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
737 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ bvtmobile
738 21/02/2014 4 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
739 17/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
740 16/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
741 15/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
742 14/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
743 13/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
744 12/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
745 11/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
746 10/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
747 09/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
748 08/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
749 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 12.125.000 VNĐ dongsangmobile
750 06/02/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 3.985.000 VNĐ congtyanhlong
751 05/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
752 04/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
753 03/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
754 02/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 4.140.000 VNĐ TechOne
755 01/02/2014 1 ngày 12.250.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ CongtyGiaVu
756 31/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
757 30/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
758 29/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
759 28/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
760 27/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
761 26/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
762 25/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
763 24/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
764 23/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
765 22/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
766 21/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
767 20/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
768 19/01/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
769 13/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
770 12/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
771 11/01/2014 8 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
772 03/01/2014 7 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
773 27/12/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
774 26/12/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ TechOne
775 25/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi vitinhdongtay
776 24/12/2013 20 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
777 04/12/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
778 03/12/2013 5 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 8.140.000 VNĐ TechOne
779 28/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
780 27/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 8.190.000 VNĐ lehieumobile
781 26/11/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 8.190.000 VNĐ TechOne
782 25/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
783 24/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
784 23/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
785 22/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
786 21/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
787 20/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
788 19/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
789 18/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
790 17/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
791 16/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
792 15/11/2013 3 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ adongmobile
793 12/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
794 11/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
795 10/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
796 09/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
797 08/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
798 07/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 7.000.000 VNĐ hdmediashop
799 06/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
800 05/11/2013 2 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
801 03/11/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vienthinh
802 02/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.010.000 VNĐ hdmediashop
803 01/11/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 8.010.000 VNĐ tuanphatmobile
804 31/10/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
805 30/10/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 7.610.000 VNĐ tienxanhmobile
806 29/10/2013 3 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 9.400.000 VNĐ tuanphatmobile
807 26/10/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
808 25/10/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Giảm 1.575.000 VNĐ NTComputer
809 24/10/2013 3 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 11.075.000 VNĐ congtyanhlong
810 21/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
811 20/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
812 19/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
813 18/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Shgalaxy
814 17/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
815 16/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
816 15/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
817 14/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
818 13/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
819 12/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 8.590.000 VNĐ Shgalaxy
820 11/10/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
821 10/10/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 10.110.000 VNĐ NTComputer
822 09/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
823 08/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
824 07/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
825 06/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
826 05/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
827 04/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
828 03/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
829 02/10/2013 7 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
830 25/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 7.090.000 VNĐ Dmobile
831 24/09/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
832 23/09/2013 2 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
833 21/09/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ NTComputer
834 20/09/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ benmobile
835 19/09/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ NTComputer
836 18/09/2013 9 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 7.090.000 VNĐ TechOne
837 09/09/2013 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi truongphatmobile
838 03/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ Dmobile
839 02/09/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.950.000 VNĐ CongtyGiaVu
840 01/09/2013 1 ngày 7.300.000 ₫ Giá không đổi ttlaptop
841 31/08/2013 11 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ ttlaptop
842 20/08/2013 3 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
843 17/08/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienthoairehcm
844 16/08/2013 2 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
845 14/08/2013 13 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
846 01/08/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
847 31/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
848 30/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
849 29/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ dienthoairehcm
850 28/07/2013 4 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 5.800.000 VNĐ Shgalaxy
851 24/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
852 23/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
853 22/07/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
854 21/07/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
855 19/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
856 18/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
857 17/07/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
858 16/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
859 15/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ dienthoairehcm
860 14/07/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ manhphatmobile
861 29/06/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ dienthoairehcm
862 28/06/2013 1 ngày 14.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ appleworldhanoi
863 27/06/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
864 26/06/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 9.448.000 VNĐ manhphatmobile
865 25/06/2013 1 ngày 17.448.000 ₫ Giá không đổi e24h
866 24/06/2013 1 ngày 17.448.000 ₫ Giá không đổi e24h
867 23/06/2013 15 ngày 17.448.000 ₫ Tăng 5.948.000 VNĐ e24h
868 08/06/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
869 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
870 23/05/2013 10 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
871 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ mdlaptop
872 12/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
873 11/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
874 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
875 09/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
876 08/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
877 07/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
878 06/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ LaptopProvn
879 05/05/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ vitinhdongtay
880 04/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 3.036.000 VNĐ tienxanhmobile
881 03/05/2013 1 ngày 17.636.000 ₫ Giá không đổi Laptopworld
882 02/05/2013 1 ngày 17.636.000 ₫ Tăng 3.236.000 VNĐ Laptopworld
883 01/05/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
884 30/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
885 29/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
886 28/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dangquangmobile
887 27/04/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hdmediashop
888 26/04/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
889 25/04/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
890 24/04/2013 21 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ tienxanhmobile
891 03/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
892 02/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
893 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
894 31/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
895 30/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
896 29/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
897 28/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
898 23/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
899 22/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ hdmediashop
900 21/03/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
901 20/03/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
902 19/03/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
903 18/03/2013 4 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ Minhvietmobile
904 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
905 13/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
906 12/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
907 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
908 10/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
909 09/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
910 08/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
911 07/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
912 06/03/2013 4 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
913 02/03/2013 9 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
914 21/02/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
915 19/02/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
916 18/02/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
917 17/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi didong24hvn
918 16/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ didong24hvn
919 15/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ Minhvietmobile
920 14/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ mysonmobile
921 13/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
922 12/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ Minhvietmobile
923 11/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthinh
924 10/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
925 09/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
926 08/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
927 07/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
928 06/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
929 05/02/2013 2 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
930 03/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
931 02/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
932 01/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
933 31/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
934 30/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
935 29/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
936 28/01/2013 7 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
937 21/01/2013 4 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ adongmobile
938 17/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
939 16/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
940 15/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
941 14/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
942 13/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
943 12/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
944 11/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
945 10/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
946 09/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
947 08/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
948 07/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
949 06/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
950 05/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
951 04/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
952 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
953 02/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
954 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
955 31/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
956 30/12/2012 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
957 28/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
958 27/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
959 26/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
960 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
961 24/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
962 23/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
963 22/12/2012 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
964 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.390.000 VNĐ mdlaptop
965 18/12/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi buymobile
966 17/12/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 2.390.000 VNĐ buymobile
967 16/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
968 15/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
969 14/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
970 13/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
971 12/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
972 11/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ mdlaptop
973 10/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi iproshopvn
974 09/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi iproshopvn
975 08/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ iproshopvn
976 07/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
977 06/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
978 05/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
979 04/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
980 03/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
981 02/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
982 01/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
983 30/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
984 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
985 28/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
986 27/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
987 26/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
988 25/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
989 24/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
990 23/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mdlaptop
991 22/11/2012 1 ngày 10.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
992 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
993 20/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
994 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ mdlaptop
995 18/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
996 17/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
997 16/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Tăng 3.790.000 VNĐ lehieumobile
998 15/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mysonmobile
999 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mysonmobile
1000 13/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mysonmobile
1001 12/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1002 11/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1003 10/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1004 09/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1005 08/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1006 07/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1007 06/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1008 05/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1009 04/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1010 03/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1011 02/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1012 01/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1013 31/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
1014 30/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ dtddlehung
1015 29/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
1016 28/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
1017 27/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
1018 26/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
1019 25/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
1020 24/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1021 23/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
1022 22/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
1023 21/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
1024 20/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
1025 19/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
1026 18/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
1027 17/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
1028 16/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
1029 15/10/2012 3 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
1030 12/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1031 11/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1032 10/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1033 08/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1034 06/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1035 04/10/2012 7 ngày 11.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ conganhmobile
1036 27/09/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ adongmobile
1037 26/09/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
1038 25/09/2012 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1039 22/09/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ conganhmobile
1040 21/09/2012 1 ngày 14.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ minhphumobile
1041 20/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1042 19/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1043 18/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1044 17/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1045 16/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1046 15/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1047 14/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1048 13/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1049 12/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1050 11/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1051 10/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
1052 09/09/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
1053 08/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1054 07/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1055 06/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ benmobile
1056 05/09/2012 1 ngày 14.199.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1057 04/09/2012 1 ngày 14.199.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
1058 03/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1059 02/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1060 01/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1061 31/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1062 30/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
1063 29/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ngocvanmobile
1064 28/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
1065 27/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
1066 26/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
1067 25/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1068 24/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
1069 23/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
1070 22/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1071 21/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1072 20/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1073 19/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
1074 18/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
1075 17/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1076 16/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
1077 15/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
1078 14/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
1079 13/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1080 12/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
1081 11/08/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
1082 10/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1083 09/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ trungmobile
1084 08/08/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1085 07/08/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ lehieumobile
1086 06/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1087 05/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
1088 04/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
1089 03/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
1090 02/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1091 01/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1092 31/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1093 30/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1094 29/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1095 28/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
1096 27/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1097 26/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
1098 25/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
1099 24/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1100 23/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ trungmobile
1101 22/07/2012 1 ngày 14.090.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
1102 21/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1103 20/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
1104 19/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ minhtuanmobile
1105 18/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
1106 17/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ baolongmobile
1107 16/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1108 15/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1109 14/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1110 13/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
1111 12/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Giá không đổi Apple8
1112 11/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ Apple8
1113 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
1114 09/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
1115 08/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mobihanghieu
1116 07/07/2012 1 ngày 13.950.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1117 06/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ baolongmobile
1118 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi DaiPhatTelecom
1119 04/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ DaiPhatTelecom
1120 03/07/2012 1 ngày 13.950.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1121 02/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ DaiPhatTelecom
1122 01/07/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giá không đổi digilux
1123 30/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ digilux
1124 29/06/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
1125 28/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ digilux
1126 27/06/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
1127 26/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1128 25/06/2012 14.250.000 ₫ minhtuanmobile
Có tổng cộng 1.128 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White đã được hệ thống ghi lại.