Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/12/2016 3 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
2 02/12/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
3 30/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ maytinhnangdong
4 29/11/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
5 28/11/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
6 27/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ maytinhnangdong
7 26/11/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
8 25/11/2016 4 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ maytinhnangdong
9 21/11/2016 20 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
10 01/11/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
11 31/10/2016 3 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
12 28/10/2016 9 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
13 19/10/2016 15 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
14 04/10/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
15 03/10/2016 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ bvtmobile
16 30/09/2016 3 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
17 27/09/2016 4 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
18 23/09/2016 7 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
19 16/09/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ phattrienphatdat
20 15/09/2016 7 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ 4tech
21 08/09/2016 6 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
22 02/09/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ phattrienphatdat
23 01/09/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ 4tech
24 31/08/2016 5 ngày 3.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ phattrienphatdat
25 26/08/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ 4tech
26 25/08/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
27 23/08/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ phattrienphatdat
28 22/08/2016 13 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ 4tech
29 09/08/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
30 07/08/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
31 06/08/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
32 05/08/2016 7 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
33 29/07/2016 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ lehieumobile
34 27/07/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
35 26/07/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Appstore
36 25/07/2016 7 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
37 18/07/2016 4 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
38 14/07/2016 8 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
39 06/07/2016 5 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
40 01/07/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
41 29/06/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
42 28/06/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Appstore
43 27/06/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
44 26/06/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
45 25/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ xuanmaimobile
46 24/06/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
47 22/06/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
48 21/06/2016 8 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
49 13/06/2016 8 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
50 05/06/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
51 04/06/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
52 03/06/2016 13 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Appstore
53 21/05/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ phattrienphatdat
54 20/05/2016 6 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phuongnammobile
55 14/05/2016 4 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 1.418.000 VNĐ phattrienphatdat
56 10/05/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
57 09/05/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
58 08/05/2016 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Appstore
59 06/05/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
60 05/05/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ xuanmaimobile
61 03/05/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
62 02/05/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
63 30/04/2016 3 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 9.800.000 VNĐ xuanmaimobile
64 27/04/2016 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.650.000 VNĐ vienthinh
65 26/04/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 10.650.000 VNĐ phattrienphatdat
66 25/04/2016 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
67 23/04/2016 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.650.000 VNĐ vienthinh
68 21/04/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 10.650.000 VNĐ phattrienphatdat
69 19/04/2016 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.200.000 VNĐ vienthinh
70 18/04/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ lehieumobile
71 17/04/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 10.650.000 VNĐ phattrienphatdat
72 16/04/2016 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.650.000 VNĐ vienthinh
73 15/04/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
74 14/04/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
75 13/04/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
76 11/04/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
77 09/04/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
78 08/04/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
79 07/04/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ hoaiphone
80 05/04/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
81 04/04/2016 4 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
82 31/03/2016 3 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
83 28/03/2016 5 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
84 23/03/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.278.000 VNĐ baotuyetmobile
85 22/03/2016 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ smartviet
86 21/03/2016 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ Appstore
87 18/03/2016 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ aloapple
88 17/03/2016 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ lehieumobile
89 15/03/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hoaiphone
90 14/03/2016 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ShopMaiTrang
91 12/03/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hoaiphone
92 11/03/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
93 10/03/2016 3 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
94 07/03/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ lehieumobile
95 06/03/2016 5 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ hoaiphone
96 01/03/2016 7 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
97 23/02/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
98 22/02/2016 2 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ Appstore
99 20/02/2016 3 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.868.000 VNĐ baotuyetmobile
100 17/02/2016 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ShopMaiTrang
101 16/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
102 15/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
103 14/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
104 13/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
105 12/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ manhthangpro78
106 11/02/2016 5 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
107 06/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
108 05/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
109 04/02/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
110 02/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhthangpro78
111 01/02/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
112 31/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ Appstore
113 30/01/2016 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ phattrienphatdat
114 29/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
115 28/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
116 27/01/2016 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Appstore
117 25/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
118 24/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
119 23/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ manhthangpro78
120 22/01/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ lehieumobile
121 21/01/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
122 20/01/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
123 19/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ Appstore
124 18/01/2016 2 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
125 16/01/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ lehieumobile
126 15/01/2016 2 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
127 13/01/2016 2 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
128 11/01/2016 3 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ lehieumobile
129 08/01/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
130 07/01/2016 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ phattrienphatdat
131 06/01/2016 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
132 31/12/2015 3 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ manhthangpro78
133 28/12/2015 3 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ smartviet
134 25/12/2015 2 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ lehieumobile
135 23/12/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
136 22/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ Appstore
137 21/12/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
138 20/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
139 19/12/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
140 18/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ TrangThienLong
141 17/12/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ laptopthaicom
142 16/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Appstore
143 15/12/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ laptopthaicom
144 14/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ TrangThienLong
145 13/12/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ laptopthaicom
146 12/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Appstore
147 11/12/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ laptopthaicom
148 10/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.300.000 VNĐ ibuy
149 09/12/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.300.000 VNĐ vienthinh
150 08/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ibuy
151 07/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ lehieumobile
152 06/12/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
153 05/12/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
154 04/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ lehieumobile
155 03/12/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
156 02/12/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
157 01/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ lehieumobile
158 30/11/2015 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.700.000 VNĐ vienthinh
159 28/11/2015 2 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
160 26/11/2015 9 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 468.000 VNĐ lehieumobile
161 17/11/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.868.000 VNĐ baotuyetmobile
162 16/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
163 15/11/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
164 13/11/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
165 12/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
166 11/11/2015 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
167 09/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
168 08/11/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.700.000 VNĐ vienthinh
169 07/11/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
170 06/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.868.000 VNĐ ShopMaiTrang
171 05/11/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
172 04/11/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
173 03/11/2015 4 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
174 30/10/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.868.000 VNĐ baotuyetmobile
175 29/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
176 28/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
177 27/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
178 26/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
179 25/10/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
180 24/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
181 23/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
182 22/10/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.232.000 VNĐ vienthinh
183 21/10/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 468.000 VNĐ baotuyetmobile
184 20/10/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ k2klaptop
185 19/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.868.000 VNĐ ShopMaiTrang
186 18/10/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.868.000 VNĐ baotuyetmobile
187 17/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
188 16/10/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
189 15/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
190 14/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
191 13/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ ShopMaiTrang
192 12/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi applenama
193 11/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi applenama
194 10/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 332.000 VNĐ applenama
195 09/10/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
196 08/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ TrangThienLong
197 07/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi applenama
198 06/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ applenama
199 05/10/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
200 04/10/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vanphatmobile
201 03/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ smartviet
202 02/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TrangThienLong
203 01/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi smartviet
204 30/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ smartviet
205 29/09/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
206 27/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
207 26/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
208 25/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
209 24/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
210 23/09/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
211 22/09/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
212 21/09/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vanphatmobile
213 20/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 868.000 VNĐ smartviet
214 19/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 468.000 VNĐ baotuyetmobile
215 18/09/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 468.000 VNĐ saovietmobile
216 17/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
217 16/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
218 15/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ TrangThienLong
219 14/09/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ saovietmobile
220 13/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ TrangThienLong
221 12/09/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ saovietmobile
222 11/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TrangThienLong
223 10/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smartviet
224 09/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ bvtmobile
225 08/09/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ k2klaptop
226 07/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
227 06/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 10.400.000 VNĐ bvtmobile
228 05/09/2015 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.232.000 VNĐ vienthinh
229 03/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.168.000 VNĐ baotuyetmobile
230 02/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bvtmobile
231 01/09/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 268.000 VNĐ lehieumobile
232 31/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.168.000 VNĐ baotuyetmobile
233 30/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
234 29/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 1.168.000 VNĐ bvtmobile
235 28/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
236 27/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.168.000 VNĐ baotuyetmobile
237 26/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bvtmobile
238 25/08/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ xuanmaimobile
239 24/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 1.168.000 VNĐ bvtmobile
240 23/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
241 22/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
242 21/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
243 20/08/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lehieumobile
244 19/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
245 18/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
246 17/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
247 16/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
248 15/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
249 14/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
250 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
251 12/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
252 11/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
253 10/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
254 09/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
255 08/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
256 07/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
257 06/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
258 05/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
259 04/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
260 03/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
261 02/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
262 01/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
263 31/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
264 30/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
265 29/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
266 28/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ viethas
267 27/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
268 26/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
269 25/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
270 24/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
271 23/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
272 22/07/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
273 21/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
274 20/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
275 19/07/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
276 18/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
277 17/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
278 16/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
279 15/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanmaimobile
280 14/07/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ OriginalApple
281 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ smartviet
282 12/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
283 11/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
284 10/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
285 09/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ anhkhoamobile
286 08/07/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ibuy
287 07/07/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
288 06/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
289 05/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
290 04/07/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
291 03/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
292 02/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
293 01/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
294 30/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ anhkhoamobile
295 29/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ TrangThienLong
296 28/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
297 27/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
298 26/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
299 25/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
300 24/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
301 23/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
302 22/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
303 21/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
304 20/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
305 19/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
306 18/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
307 17/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
308 16/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
309 15/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
310 14/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
311 13/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
312 12/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
313 11/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
314 10/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
315 09/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
316 08/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
317 07/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
318 06/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
319 05/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
320 04/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ anhkhoamobile
321 03/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
322 02/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
323 01/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
324 31/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 14.500.000 VNĐ TrangThienLong
325 30/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
326 29/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
327 28/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
328 27/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
329 26/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.800.000 VNĐ NTComputer
330 25/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
331 24/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
332 23/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
333 22/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
334 21/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ anhkhoamobile
335 20/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 14.100.000 VNĐ Phonecoffee
336 19/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
337 18/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
338 17/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
339 16/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
340 15/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.432.000 VNĐ NTComputer
341 14/05/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
342 13/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
343 12/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
344 11/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
345 10/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.700.000 VNĐ NTComputer
346 09/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehieumobile
347 08/05/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 13.000.000 VNĐ OriginalApple
348 07/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
349 06/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
350 05/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.100.000 VNĐ NTComputer
351 04/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
352 03/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
353 02/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ hoaiphone
354 01/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
355 30/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
356 29/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
357 28/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.700.000 VNĐ NTComputer
358 27/04/2015 2 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
359 25/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
360 24/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
361 23/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.500.000 VNĐ NTComputer
362 22/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
363 21/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
364 20/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
365 19/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
366 18/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
367 17/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
368 16/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ TrangThienLong
369 15/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi viethas
370 14/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
371 13/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
372 12/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
373 11/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
374 10/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
375 09/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
376 08/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
377 07/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
378 06/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi viethas
379 05/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
380 04/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
381 03/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
382 02/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
383 01/04/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ tienxanhmobile
384 31/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
385 30/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
386 29/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
387 28/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
388 27/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
389 26/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
390 25/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
391 24/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
392 23/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
393 22/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
394 21/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
395 20/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ tienxanhmobile
396 19/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
397 18/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
398 17/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
399 16/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
400 15/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
401 14/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
402 13/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
403 12/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.721.000 VNĐ tienxanhmobile
404 11/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
405 10/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
406 09/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
407 08/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
408 07/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
409 06/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
410 05/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
411 04/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
412 03/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
413 02/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.200.000 VNĐ tienxanhmobile
414 01/03/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 521.000 VNĐ lehieumobile
415 28/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
416 27/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
417 26/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
418 25/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ truongvinh139
419 24/02/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ phuongnammobile
420 23/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
421 22/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
422 21/02/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
423 18/02/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ phuongnammobile
424 15/02/2015 2 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
425 13/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
426 12/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
427 11/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
428 10/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
429 09/02/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ hoaiphone
430 07/02/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
431 06/02/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
432 05/02/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
433 03/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
434 02/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
435 01/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
436 31/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 144.800 VNĐ hoaiphone
437 30/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giảm 34.200 VNĐ viethas
438 29/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
439 28/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 1.111.000 VNĐ truongvinh139
440 27/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
441 26/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
442 25/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
443 24/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
444 23/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
445 22/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
446 21/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
447 20/01/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ hoaiphone
448 18/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
449 17/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ hoaiphone
450 16/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
451 15/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
452 14/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
453 13/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
454 12/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
455 11/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
456 10/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 34.200 VNĐ truongvinh139
457 09/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giá không đổi viethas
458 08/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giảm 523.200 VNĐ viethas
459 07/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
460 06/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 489.000 VNĐ baotuyetmobile
461 05/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
462 04/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
463 03/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
464 02/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
465 01/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
466 31/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
467 30/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 521.000 VNĐ truongvinh139
468 29/12/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 521.000 VNĐ lehieumobile
469 28/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
470 27/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
471 26/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
472 25/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
473 24/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ hoaiphone
474 23/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
475 22/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ hoaiphone
476 21/12/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
477 20/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
478 19/12/2014 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 632.000 VNĐ baotuyetmobile
479 18/12/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
480 17/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
481 16/12/2014 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 722.000 VNĐ baotuyetmobile
482 15/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
483 14/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
484 13/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
485 12/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
486 11/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ hoaiphone
487 10/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
488 09/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
489 08/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
490 07/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
491 06/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
492 05/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
493 04/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
494 03/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ AndroidShop
495 02/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
496 01/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
497 30/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
498 29/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
499 28/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
500 27/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
501 26/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
502 25/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
503 24/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
504 23/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
505 22/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
506 21/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
507 20/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.568.000 VNĐ tienthuanmobile
508 19/11/2014 1 ngày 6.068.000 ₫ Tăng 1.568.000 VNĐ baotuyetmobile
509 18/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
510 17/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
511 16/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
512 15/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 10.700.000 VNĐ tienthuanmobile
513 14/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
514 13/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
515 12/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
516 11/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
517 10/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 10.210.000 VNĐ laptopbaongoc
518 09/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
519 08/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
520 07/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
521 06/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
522 05/11/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
523 04/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
524 03/11/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
525 02/11/2014 2 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.810.000 VNĐ NTComputer
526 31/10/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
527 30/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
528 29/10/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 10.210.000 VNĐ socmobile
529 28/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
530 27/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
531 26/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
532 25/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
533 24/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
534 23/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.300.000 VNĐ laptopbaongoc
535 22/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
536 21/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
537 20/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
538 19/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.332.000 VNĐ baotuyetmobile
539 18/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
540 17/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
541 16/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 10.150.000 VNĐ laptopbaongoc
542 15/10/2014 1 ngày 5.050.000 ₫ Giảm 10.150.000 VNĐ socmobile
543 14/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
544 13/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
545 12/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.900.000 VNĐ laptopbaongoc
546 11/10/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 8.900.000 VNĐ xuanmaimobile
547 10/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.250.000 VNĐ laptopbaongoc
548 09/10/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 9.250.000 VNĐ AndroidShop
549 08/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
550 07/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.200.000 VNĐ laptopbaongoc
551 06/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
552 05/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
553 04/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
554 03/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
555 02/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
556 01/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
557 30/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
558 29/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
559 28/09/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Shgalaxy
560 27/09/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
561 26/09/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
562 25/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.400.000 VNĐ NTComputer
563 24/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giá không đổi socmobile
564 23/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ socmobile
565 22/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
566 21/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
567 20/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
568 19/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
569 18/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ AndroidShop
570 17/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ socmobile
571 16/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
572 15/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
573 14/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
574 13/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
575 12/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ AndroidShop
576 11/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
577 10/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
578 09/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
579 08/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
580 07/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
581 06/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
582 05/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
583 04/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
584 03/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
585 02/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
586 01/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
587 31/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
588 30/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
589 29/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
590 28/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
591 27/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
592 26/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
593 25/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
594 24/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
595 23/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
596 22/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
597 21/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
598 20/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
599 19/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 868.000 VNĐ TL_mobile
600 18/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
601 17/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
602 16/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
603 15/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
604 14/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ TL_mobile
605 13/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
606 12/08/2014 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 8.500.000 VNĐ mysonmobile2
607 11/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
608 10/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
609 09/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
610 08/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
611 07/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
612 06/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
613 05/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
614 04/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
615 03/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
616 02/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
617 01/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
618 31/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
619 30/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
620 29/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
621 28/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
622 27/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
623 26/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
624 25/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
625 24/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
626 23/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
627 22/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 7.932.000 VNĐ hdmediashop
628 21/07/2014 1 ngày 7.068.000 ₫ Giảm 7.932.000 VNĐ baotuyetmobile
629 20/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
630 19/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
631 18/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
632 17/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
633 16/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
634 15/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
635 14/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
636 13/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
637 12/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
638 11/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
639 10/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
640 09/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ HDKing
641 08/07/2014 6 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
642 02/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ hdmediashop
643 01/07/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi iphonequoccuong
644 30/06/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.100.000 VNĐ iphonequoccuong
645 28/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 6.100.000 VNĐ tienxanhmobile
646 27/06/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
647 26/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
648 25/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
649 24/06/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ sondhm
650 23/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 5.375.000 VNĐ hdmediashop
651 22/06/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 5.375.000 VNĐ congtyanhlong
652 21/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
653 20/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
654 19/06/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
655 18/06/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
656 16/06/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
657 15/06/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
658 14/06/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
659 12/06/2014 22 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
660 21/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ Shgalaxy
661 20/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
662 19/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
663 18/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
664 17/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
665 16/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
666 15/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
667 14/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
668 13/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
669 12/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
670 11/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
671 10/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
672 09/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
673 08/05/2014 17 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
674 21/04/2014 4 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
675 17/04/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
676 11/04/2014 3 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
677 08/04/2014 6 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
678 02/04/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
679 27/03/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ adongmobile
680 26/03/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi iphonequoccuong
681 25/03/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
682 24/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
683 23/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
684 22/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
685 21/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
686 20/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
687 19/03/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 5.775.000 VNĐ tienxanhmobile
688 18/03/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 13.375.000 VNĐ congtyanhlong
689 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ banbuonbanle
690 16/03/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi vitinhdongtay
691 15/03/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 6.250.000 VNĐ vitinhdongtay
692 14/03/2014 1 ngày 12.250.000 ₫ Giảm 8.125.000 VNĐ CongtyGiaVu
693 13/03/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 1.875.000 VNĐ congtyanhlong
694 12/03/2014 12 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
695 28/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
696 27/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
697 26/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
698 25/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
699 24/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
700 23/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
701 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ bvtmobile
702 21/02/2014 4 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
703 17/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
704 16/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
705 15/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
706 14/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
707 13/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
708 12/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
709 11/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
710 10/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
711 09/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
712 08/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
713 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 12.125.000 VNĐ dongsangmobile
714 06/02/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 3.985.000 VNĐ congtyanhlong
715 05/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
716 04/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
717 03/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
718 02/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 4.140.000 VNĐ TechOne
719 01/02/2014 1 ngày 12.250.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ CongtyGiaVu
720 31/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
721 30/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
722 29/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
723 28/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
724 27/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
725 26/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
726 25/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
727 24/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
728 23/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
729 22/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
730 21/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
731 20/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
732 19/01/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
733 13/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
734 12/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
735 11/01/2014 8 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
736 03/01/2014 7 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
737 27/12/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
738 26/12/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ TechOne
739 25/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi vitinhdongtay
740 24/12/2013 20 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
741 04/12/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
742 03/12/2013 5 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 8.140.000 VNĐ TechOne
743 28/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
744 27/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 8.190.000 VNĐ lehieumobile
745 26/11/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 8.190.000 VNĐ TechOne
746 25/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
747 24/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
748 23/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
749 22/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
750 21/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
751 20/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
752 19/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
753 18/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
754 17/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
755 16/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
756 15/11/2013 3 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ adongmobile
757 12/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
758 11/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
759 10/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
760 09/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
761 08/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
762 07/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 7.000.000 VNĐ hdmediashop
763 06/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
764 05/11/2013 2 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
765 03/11/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vienthinh
766 02/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.010.000 VNĐ hdmediashop
767 01/11/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 8.010.000 VNĐ tuanphatmobile
768 31/10/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
769 30/10/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 7.610.000 VNĐ tienxanhmobile
770 29/10/2013 3 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 9.400.000 VNĐ tuanphatmobile
771 26/10/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
772 25/10/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Giảm 1.575.000 VNĐ NTComputer
773 24/10/2013 3 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 11.075.000 VNĐ congtyanhlong
774 21/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
775 20/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
776 19/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
777 18/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Shgalaxy
778 17/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
779 16/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
780 15/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
781 14/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
782 13/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
783 12/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 8.590.000 VNĐ Shgalaxy
784 11/10/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
785 10/10/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 10.110.000 VNĐ NTComputer
786 09/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
787 08/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
788 07/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
789 06/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
790 05/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
791 04/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
792 03/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
793 02/10/2013 7 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
794 25/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 7.090.000 VNĐ Dmobile
795 24/09/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
796 23/09/2013 2 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
797 21/09/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ NTComputer
798 20/09/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ benmobile
799 19/09/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ NTComputer
800 18/09/2013 9 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 7.090.000 VNĐ TechOne
801 09/09/2013 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi truongphatmobile
802 03/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ Dmobile
803 02/09/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.950.000 VNĐ CongtyGiaVu
804 01/09/2013 1 ngày 7.300.000 ₫ Giá không đổi ttlaptop
805 31/08/2013 11 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ ttlaptop
806 20/08/2013 3 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
807 17/08/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienthoairehcm
808 16/08/2013 2 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
809 14/08/2013 13 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
810 01/08/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
811 31/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
812 30/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
813 29/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ dienthoairehcm
814 28/07/2013 4 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 5.800.000 VNĐ Shgalaxy
815 24/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
816 23/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
817 22/07/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
818 21/07/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
819 19/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
820 18/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
821 17/07/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
822 16/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
823 15/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ dienthoairehcm
824 14/07/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ manhphatmobile
825 29/06/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ dienthoairehcm
826 28/06/2013 1 ngày 14.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ appleworldhanoi
827 27/06/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
828 26/06/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 9.448.000 VNĐ manhphatmobile
829 25/06/2013 1 ngày 17.448.000 ₫ Giá không đổi e24h
830 24/06/2013 1 ngày 17.448.000 ₫ Giá không đổi e24h
831 23/06/2013 15 ngày 17.448.000 ₫ Tăng 5.948.000 VNĐ e24h
832 08/06/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
833 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
834 23/05/2013 10 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
835 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ mdlaptop
836 12/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
837 11/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
838 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
839 09/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
840 08/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
841 07/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
842 06/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ LaptopProvn
843 05/05/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ vitinhdongtay
844 04/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 3.036.000 VNĐ tienxanhmobile
845 03/05/2013 1 ngày 17.636.000 ₫ Giá không đổi Laptopworld
846 02/05/2013 1 ngày 17.636.000 ₫ Tăng 3.236.000 VNĐ Laptopworld
847 01/05/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
848 30/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
849 29/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
850 28/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dangquangmobile
851 27/04/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hdmediashop
852 26/04/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
853 25/04/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
854 24/04/2013 21 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ tienxanhmobile
855 03/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
856 02/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
857 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
858 31/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
859 30/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
860 29/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
861 28/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
862 23/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
863 22/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ hdmediashop
864 21/03/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
865 20/03/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
866 19/03/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
867 18/03/2013 4 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ Minhvietmobile
868 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
869 13/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
870 12/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
871 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
872 10/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
873 09/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
874 08/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
875 07/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
876 06/03/2013 4 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
877 02/03/2013 9 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
878 21/02/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
879 19/02/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
880 18/02/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
881 17/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi didong24hvn
882 16/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ didong24hvn
883 15/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ Minhvietmobile
884 14/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ mysonmobile
885 13/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
886 12/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ Minhvietmobile
887 11/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthinh
888 10/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
889 09/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
890 08/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
891 07/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
892 06/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
893 05/02/2013 2 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
894 03/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
895 02/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
896 01/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
897 31/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
898 30/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
899 29/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
900 28/01/2013 7 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
901 21/01/2013 4 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ adongmobile
902 17/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
903 16/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
904 15/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
905 14/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
906 13/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
907 12/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
908 11/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
909 10/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
910 09/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
911 08/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
912 07/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
913 06/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
914 05/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
915 04/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
916 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
917 02/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
918 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
919 31/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
920 30/12/2012 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
921 28/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
922 27/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
923 26/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
924 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
925 24/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
926 23/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
927 22/12/2012 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
928 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.390.000 VNĐ mdlaptop
929 18/12/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi buymobile
930 17/12/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 2.390.000 VNĐ buymobile
931 16/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
932 15/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
933 14/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
934 13/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
935 12/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
936 11/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ mdlaptop
937 10/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi iproshopvn
938 09/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi iproshopvn
939 08/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ iproshopvn
940 07/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
941 06/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
942 05/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
943 04/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
944 03/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
945 02/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
946 01/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
947 30/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
948 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
949 28/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
950 27/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
951 26/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
952 25/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
953 24/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
954 23/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mdlaptop
955 22/11/2012 1 ngày 10.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
956 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
957 20/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
958 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ mdlaptop
959 18/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
960 17/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
961 16/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Tăng 3.790.000 VNĐ lehieumobile
962 15/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mysonmobile
963 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mysonmobile
964 13/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mysonmobile
965 12/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
966 11/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
967 10/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
968 09/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
969 08/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
970 07/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
971 06/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
972 05/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
973 04/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
974 03/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
975 02/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
976 01/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
977 31/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
978 30/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ dtddlehung
979 29/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
980 28/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
981 27/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
982 26/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
983 25/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
984 24/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
985 23/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
986 22/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
987 21/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
988 20/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
989 19/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
990 18/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
991 17/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
992 16/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
993 15/10/2012 3 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
994 12/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
995 11/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
996 10/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
997 08/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
998 06/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
999 04/10/2012 7 ngày 11.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ conganhmobile
1000 27/09/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ adongmobile
1001 26/09/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
1002 25/09/2012 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1003 22/09/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ conganhmobile
1004 21/09/2012 1 ngày 14.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ minhphumobile
1005 20/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1006 19/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1007 18/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1008 17/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1009 16/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1010 15/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1011 14/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1012 13/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1013 12/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1014 11/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1015 10/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
1016 09/09/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
1017 08/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1018 07/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1019 06/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ benmobile
1020 05/09/2012 1 ngày 14.199.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1021 04/09/2012 1 ngày 14.199.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
1022 03/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1023 02/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1024 01/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1025 31/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1026 30/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
1027 29/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ngocvanmobile
1028 28/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
1029 27/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
1030 26/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
1031 25/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1032 24/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
1033 23/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
1034 22/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1035 21/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1036 20/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1037 19/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
1038 18/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
1039 17/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1040 16/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
1041 15/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
1042 14/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
1043 13/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1044 12/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
1045 11/08/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
1046 10/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1047 09/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ trungmobile
1048 08/08/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1049 07/08/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ lehieumobile
1050 06/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1051 05/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
1052 04/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
1053 03/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
1054 02/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1055 01/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1056 31/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1057 30/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1058 29/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1059 28/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
1060 27/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1061 26/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
1062 25/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
1063 24/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1064 23/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ trungmobile
1065 22/07/2012 1 ngày 14.090.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
1066 21/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1067 20/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
1068 19/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ minhtuanmobile
1069 18/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
1070 17/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ baolongmobile
1071 16/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1072 15/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1073 14/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1074 13/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
1075 12/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Giá không đổi Apple8
1076 11/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ Apple8
1077 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
1078 09/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
1079 08/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mobihanghieu
1080 07/07/2012 1 ngày 13.950.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1081 06/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ baolongmobile
1082 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi DaiPhatTelecom
1083 04/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ DaiPhatTelecom
1084 03/07/2012 1 ngày 13.950.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1085 02/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ DaiPhatTelecom
1086 01/07/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giá không đổi digilux
1087 30/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ digilux
1088 29/06/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
1089 28/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ digilux
1090 27/06/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
1091 26/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1092 25/06/2012 14.250.000 ₫ minhtuanmobile
Có tổng cộng 1.092 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White đã được hệ thống ghi lại.