Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/01/2017 17 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
2 29/12/2016 13 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
3 16/12/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
4 15/12/2016 10 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
5 05/12/2016 3 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
6 02/12/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
7 30/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ maytinhnangdong
8 29/11/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
9 28/11/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
10 27/11/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ maytinhnangdong
11 26/11/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
12 25/11/2016 4 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ maytinhnangdong
13 21/11/2016 20 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
14 01/11/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
15 31/10/2016 3 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
16 28/10/2016 9 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
17 19/10/2016 15 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
18 04/10/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
19 03/10/2016 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ bvtmobile
20 30/09/2016 3 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
21 27/09/2016 4 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
22 23/09/2016 7 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
23 16/09/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ phattrienphatdat
24 15/09/2016 7 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ 4tech
25 08/09/2016 6 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
26 02/09/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ phattrienphatdat
27 01/09/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ 4tech
28 31/08/2016 5 ngày 3.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ phattrienphatdat
29 26/08/2016 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ 4tech
30 25/08/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
31 23/08/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ phattrienphatdat
32 22/08/2016 13 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ 4tech
33 09/08/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
34 07/08/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
35 06/08/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
36 05/08/2016 7 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
37 29/07/2016 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ lehieumobile
38 27/07/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
39 26/07/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Appstore
40 25/07/2016 7 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
41 18/07/2016 4 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
42 14/07/2016 8 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
43 06/07/2016 5 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
44 01/07/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
45 29/06/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
46 28/06/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Appstore
47 27/06/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
48 26/06/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
49 25/06/2016 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ xuanmaimobile
50 24/06/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
51 22/06/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
52 21/06/2016 8 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
53 13/06/2016 8 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phattrienphatdat
54 05/06/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
55 04/06/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
56 03/06/2016 13 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Appstore
57 21/05/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ phattrienphatdat
58 20/05/2016 6 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ phuongnammobile
59 14/05/2016 4 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 1.418.000 VNĐ phattrienphatdat
60 10/05/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
61 09/05/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
62 08/05/2016 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ Appstore
63 06/05/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
64 05/05/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ xuanmaimobile
65 03/05/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
66 02/05/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
67 30/04/2016 3 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 9.800.000 VNĐ xuanmaimobile
68 27/04/2016 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.650.000 VNĐ vienthinh
69 26/04/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 10.650.000 VNĐ phattrienphatdat
70 25/04/2016 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
71 23/04/2016 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.650.000 VNĐ vienthinh
72 21/04/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 10.650.000 VNĐ phattrienphatdat
73 19/04/2016 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.200.000 VNĐ vienthinh
74 18/04/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ lehieumobile
75 17/04/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 10.650.000 VNĐ phattrienphatdat
76 16/04/2016 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.650.000 VNĐ vienthinh
77 15/04/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
78 14/04/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
79 13/04/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
80 11/04/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
81 09/04/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
82 08/04/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
83 07/04/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ hoaiphone
84 05/04/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
85 04/04/2016 4 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
86 31/03/2016 3 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
87 28/03/2016 5 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
88 23/03/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.278.000 VNĐ baotuyetmobile
89 22/03/2016 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ smartviet
90 21/03/2016 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ Appstore
91 18/03/2016 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ aloapple
92 17/03/2016 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ lehieumobile
93 15/03/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hoaiphone
94 14/03/2016 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ShopMaiTrang
95 12/03/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hoaiphone
96 11/03/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
97 10/03/2016 3 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
98 07/03/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ lehieumobile
99 06/03/2016 5 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ hoaiphone
100 01/03/2016 7 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
101 23/02/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
102 22/02/2016 2 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ Appstore
103 20/02/2016 3 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.868.000 VNĐ baotuyetmobile
104 17/02/2016 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ShopMaiTrang
105 16/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
106 15/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
107 14/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
108 13/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
109 12/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ manhthangpro78
110 11/02/2016 5 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
111 06/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
112 05/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
113 04/02/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
114 02/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhthangpro78
115 01/02/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
116 31/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ Appstore
117 30/01/2016 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ phattrienphatdat
118 29/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
119 28/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
120 27/01/2016 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Appstore
121 25/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
122 24/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
123 23/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ manhthangpro78
124 22/01/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ lehieumobile
125 21/01/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
126 20/01/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
127 19/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ Appstore
128 18/01/2016 2 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
129 16/01/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ lehieumobile
130 15/01/2016 2 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
131 13/01/2016 2 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
132 11/01/2016 3 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ lehieumobile
133 08/01/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
134 07/01/2016 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ phattrienphatdat
135 06/01/2016 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
136 31/12/2015 3 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ manhthangpro78
137 28/12/2015 3 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ smartviet
138 25/12/2015 2 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ lehieumobile
139 23/12/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
140 22/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ Appstore
141 21/12/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
142 20/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
143 19/12/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
144 18/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ TrangThienLong
145 17/12/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ laptopthaicom
146 16/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Appstore
147 15/12/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ laptopthaicom
148 14/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ TrangThienLong
149 13/12/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ laptopthaicom
150 12/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Appstore
151 11/12/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ laptopthaicom
152 10/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.300.000 VNĐ ibuy
153 09/12/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.300.000 VNĐ vienthinh
154 08/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ibuy
155 07/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ lehieumobile
156 06/12/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
157 05/12/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
158 04/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ lehieumobile
159 03/12/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
160 02/12/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
161 01/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ lehieumobile
162 30/11/2015 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.700.000 VNĐ vienthinh
163 28/11/2015 2 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
164 26/11/2015 9 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 468.000 VNĐ lehieumobile
165 17/11/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.868.000 VNĐ baotuyetmobile
166 16/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
167 15/11/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
168 13/11/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
169 12/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
170 11/11/2015 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
171 09/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
172 08/11/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.700.000 VNĐ vienthinh
173 07/11/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
174 06/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.868.000 VNĐ ShopMaiTrang
175 05/11/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
176 04/11/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
177 03/11/2015 4 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
178 30/10/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.868.000 VNĐ baotuyetmobile
179 29/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
180 28/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
181 27/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
182 26/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
183 25/10/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
184 24/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
185 23/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
186 22/10/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.232.000 VNĐ vienthinh
187 21/10/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 468.000 VNĐ baotuyetmobile
188 20/10/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ k2klaptop
189 19/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.868.000 VNĐ ShopMaiTrang
190 18/10/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.868.000 VNĐ baotuyetmobile
191 17/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
192 16/10/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
193 15/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
194 14/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
195 13/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ ShopMaiTrang
196 12/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi applenama
197 11/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi applenama
198 10/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 332.000 VNĐ applenama
199 09/10/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
200 08/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ TrangThienLong
201 07/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi applenama
202 06/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ applenama
203 05/10/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
204 04/10/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vanphatmobile
205 03/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ smartviet
206 02/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TrangThienLong
207 01/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi smartviet
208 30/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ smartviet
209 29/09/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
210 27/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
211 26/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
212 25/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
213 24/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
214 23/09/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
215 22/09/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
216 21/09/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vanphatmobile
217 20/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 868.000 VNĐ smartviet
218 19/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 468.000 VNĐ baotuyetmobile
219 18/09/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 468.000 VNĐ saovietmobile
220 17/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
221 16/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
222 15/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ TrangThienLong
223 14/09/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ saovietmobile
224 13/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ TrangThienLong
225 12/09/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ saovietmobile
226 11/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TrangThienLong
227 10/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smartviet
228 09/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ bvtmobile
229 08/09/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ k2klaptop
230 07/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
231 06/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 10.400.000 VNĐ bvtmobile
232 05/09/2015 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.232.000 VNĐ vienthinh
233 03/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.168.000 VNĐ baotuyetmobile
234 02/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bvtmobile
235 01/09/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 268.000 VNĐ lehieumobile
236 31/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.168.000 VNĐ baotuyetmobile
237 30/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
238 29/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 1.168.000 VNĐ bvtmobile
239 28/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
240 27/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.168.000 VNĐ baotuyetmobile
241 26/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bvtmobile
242 25/08/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ xuanmaimobile
243 24/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 1.168.000 VNĐ bvtmobile
244 23/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
245 22/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
246 21/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
247 20/08/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lehieumobile
248 19/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
249 18/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
250 17/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
251 16/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
252 15/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
253 14/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
254 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
255 12/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
256 11/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
257 10/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
258 09/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
259 08/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
260 07/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
261 06/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
262 05/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
263 04/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
264 03/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
265 02/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
266 01/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
267 31/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
268 30/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
269 29/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
270 28/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ viethas
271 27/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
272 26/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
273 25/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
274 24/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
275 23/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
276 22/07/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
277 21/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
278 20/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
279 19/07/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
280 18/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
281 17/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
282 16/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
283 15/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanmaimobile
284 14/07/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ OriginalApple
285 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ smartviet
286 12/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
287 11/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
288 10/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
289 09/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ anhkhoamobile
290 08/07/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ibuy
291 07/07/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
292 06/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
293 05/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
294 04/07/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
295 03/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
296 02/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
297 01/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
298 30/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ anhkhoamobile
299 29/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ TrangThienLong
300 28/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
301 27/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
302 26/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
303 25/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
304 24/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
305 23/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
306 22/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
307 21/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
308 20/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
309 19/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
310 18/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
311 17/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
312 16/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
313 15/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
314 14/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
315 13/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
316 12/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
317 11/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
318 10/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
319 09/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
320 08/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
321 07/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
322 06/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
323 05/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
324 04/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ anhkhoamobile
325 03/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
326 02/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
327 01/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
328 31/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 14.500.000 VNĐ TrangThienLong
329 30/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
330 29/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
331 28/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
332 27/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
333 26/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.800.000 VNĐ NTComputer
334 25/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
335 24/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
336 23/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
337 22/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
338 21/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ anhkhoamobile
339 20/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 14.100.000 VNĐ Phonecoffee
340 19/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
341 18/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
342 17/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
343 16/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
344 15/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.432.000 VNĐ NTComputer
345 14/05/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
346 13/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
347 12/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
348 11/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
349 10/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.700.000 VNĐ NTComputer
350 09/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehieumobile
351 08/05/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 13.000.000 VNĐ OriginalApple
352 07/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
353 06/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
354 05/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.100.000 VNĐ NTComputer
355 04/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
356 03/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
357 02/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ hoaiphone
358 01/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
359 30/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
360 29/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
361 28/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.700.000 VNĐ NTComputer
362 27/04/2015 2 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
363 25/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
364 24/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
365 23/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.500.000 VNĐ NTComputer
366 22/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
367 21/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
368 20/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
369 19/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
370 18/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
371 17/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
372 16/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ TrangThienLong
373 15/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi viethas
374 14/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
375 13/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
376 12/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
377 11/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
378 10/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
379 09/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
380 08/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
381 07/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
382 06/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi viethas
383 05/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
384 04/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
385 03/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
386 02/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
387 01/04/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ tienxanhmobile
388 31/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
389 30/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
390 29/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
391 28/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
392 27/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
393 26/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
394 25/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
395 24/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
396 23/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
397 22/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
398 21/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
399 20/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ tienxanhmobile
400 19/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
401 18/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
402 17/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
403 16/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
404 15/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
405 14/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
406 13/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
407 12/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.721.000 VNĐ tienxanhmobile
408 11/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
409 10/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
410 09/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
411 08/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
412 07/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
413 06/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
414 05/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
415 04/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
416 03/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
417 02/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.200.000 VNĐ tienxanhmobile
418 01/03/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 521.000 VNĐ lehieumobile
419 28/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
420 27/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
421 26/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
422 25/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ truongvinh139
423 24/02/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ phuongnammobile
424 23/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
425 22/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
426 21/02/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
427 18/02/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ phuongnammobile
428 15/02/2015 2 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
429 13/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
430 12/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
431 11/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
432 10/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
433 09/02/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ hoaiphone
434 07/02/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
435 06/02/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
436 05/02/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
437 03/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
438 02/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
439 01/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
440 31/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 144.800 VNĐ hoaiphone
441 30/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giảm 34.200 VNĐ viethas
442 29/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
443 28/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 1.111.000 VNĐ truongvinh139
444 27/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
445 26/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
446 25/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
447 24/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
448 23/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
449 22/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
450 21/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
451 20/01/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ hoaiphone
452 18/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
453 17/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ hoaiphone
454 16/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
455 15/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
456 14/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
457 13/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
458 12/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
459 11/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
460 10/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 34.200 VNĐ truongvinh139
461 09/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giá không đổi viethas
462 08/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giảm 523.200 VNĐ viethas
463 07/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
464 06/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 489.000 VNĐ baotuyetmobile
465 05/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
466 04/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
467 03/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
468 02/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
469 01/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
470 31/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
471 30/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 521.000 VNĐ truongvinh139
472 29/12/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 521.000 VNĐ lehieumobile
473 28/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
474 27/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
475 26/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
476 25/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
477 24/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ hoaiphone
478 23/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
479 22/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ hoaiphone
480 21/12/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
481 20/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
482 19/12/2014 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 632.000 VNĐ baotuyetmobile
483 18/12/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
484 17/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
485 16/12/2014 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 722.000 VNĐ baotuyetmobile
486 15/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
487 14/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
488 13/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
489 12/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
490 11/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ hoaiphone
491 10/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
492 09/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
493 08/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
494 07/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
495 06/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
496 05/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
497 04/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
498 03/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ AndroidShop
499 02/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
500 01/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
501 30/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
502 29/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
503 28/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
504 27/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
505 26/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
506 25/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
507 24/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
508 23/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
509 22/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
510 21/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
511 20/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.568.000 VNĐ tienthuanmobile
512 19/11/2014 1 ngày 6.068.000 ₫ Tăng 1.568.000 VNĐ baotuyetmobile
513 18/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
514 17/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
515 16/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
516 15/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 10.700.000 VNĐ tienthuanmobile
517 14/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
518 13/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
519 12/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
520 11/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
521 10/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 10.210.000 VNĐ laptopbaongoc
522 09/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
523 08/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
524 07/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
525 06/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
526 05/11/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
527 04/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
528 03/11/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
529 02/11/2014 2 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.810.000 VNĐ NTComputer
530 31/10/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
531 30/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
532 29/10/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 10.210.000 VNĐ socmobile
533 28/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
534 27/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
535 26/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
536 25/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
537 24/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
538 23/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.300.000 VNĐ laptopbaongoc
539 22/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
540 21/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
541 20/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
542 19/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.332.000 VNĐ baotuyetmobile
543 18/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
544 17/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
545 16/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 10.150.000 VNĐ laptopbaongoc
546 15/10/2014 1 ngày 5.050.000 ₫ Giảm 10.150.000 VNĐ socmobile
547 14/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
548 13/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
549 12/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.900.000 VNĐ laptopbaongoc
550 11/10/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 8.900.000 VNĐ xuanmaimobile
551 10/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.250.000 VNĐ laptopbaongoc
552 09/10/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 9.250.000 VNĐ AndroidShop
553 08/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
554 07/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.200.000 VNĐ laptopbaongoc
555 06/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
556 05/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
557 04/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
558 03/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
559 02/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
560 01/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
561 30/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
562 29/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
563 28/09/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Shgalaxy
564 27/09/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
565 26/09/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
566 25/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.400.000 VNĐ NTComputer
567 24/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giá không đổi socmobile
568 23/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ socmobile
569 22/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
570 21/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
571 20/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
572 19/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
573 18/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ AndroidShop
574 17/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ socmobile
575 16/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
576 15/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
577 14/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
578 13/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
579 12/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ AndroidShop
580 11/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
581 10/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
582 09/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
583 08/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
584 07/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
585 06/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
586 05/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
587 04/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
588 03/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
589 02/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
590 01/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
591 31/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
592 30/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
593 29/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
594 28/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
595 27/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
596 26/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
597 25/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
598 24/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
599 23/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
600 22/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
601 21/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
602 20/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
603 19/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 868.000 VNĐ TL_mobile
604 18/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
605 17/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
606 16/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
607 15/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
608 14/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ TL_mobile
609 13/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
610 12/08/2014 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 8.500.000 VNĐ mysonmobile2
611 11/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
612 10/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
613 09/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
614 08/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
615 07/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
616 06/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
617 05/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
618 04/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
619 03/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
620 02/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
621 01/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
622 31/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
623 30/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
624 29/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
625 28/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
626 27/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
627 26/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
628 25/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
629 24/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
630 23/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
631 22/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 7.932.000 VNĐ hdmediashop
632 21/07/2014 1 ngày 7.068.000 ₫ Giảm 7.932.000 VNĐ baotuyetmobile
633 20/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
634 19/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
635 18/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
636 17/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
637 16/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
638 15/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
639 14/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
640 13/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
641 12/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
642 11/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
643 10/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
644 09/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ HDKing
645 08/07/2014 6 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
646 02/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ hdmediashop
647 01/07/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi iphonequoccuong
648 30/06/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.100.000 VNĐ iphonequoccuong
649 28/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 6.100.000 VNĐ tienxanhmobile
650 27/06/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
651 26/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
652 25/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
653 24/06/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ sondhm
654 23/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 5.375.000 VNĐ hdmediashop
655 22/06/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 5.375.000 VNĐ congtyanhlong
656 21/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
657 20/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
658 19/06/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
659 18/06/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
660 16/06/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
661 15/06/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
662 14/06/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
663 12/06/2014 22 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
664 21/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ Shgalaxy
665 20/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
666 19/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
667 18/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
668 17/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
669 16/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
670 15/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
671 14/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
672 13/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
673 12/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
674 11/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
675 10/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
676 09/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
677 08/05/2014 17 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
678 21/04/2014 4 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
679 17/04/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
680 11/04/2014 3 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
681 08/04/2014 6 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
682 02/04/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
683 27/03/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ adongmobile
684 26/03/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi iphonequoccuong
685 25/03/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
686 24/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
687 23/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
688 22/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
689 21/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
690 20/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
691 19/03/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 5.775.000 VNĐ tienxanhmobile
692 18/03/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 13.375.000 VNĐ congtyanhlong
693 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ banbuonbanle
694 16/03/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi vitinhdongtay
695 15/03/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 6.250.000 VNĐ vitinhdongtay
696 14/03/2014 1 ngày 12.250.000 ₫ Giảm 8.125.000 VNĐ CongtyGiaVu
697 13/03/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 1.875.000 VNĐ congtyanhlong
698 12/03/2014 12 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
699 28/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
700 27/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
701 26/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
702 25/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
703 24/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
704 23/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
705 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ bvtmobile
706 21/02/2014 4 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
707 17/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
708 16/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
709 15/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
710 14/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
711 13/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
712 12/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
713 11/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
714 10/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
715 09/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
716 08/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
717 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 12.125.000 VNĐ dongsangmobile
718 06/02/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 3.985.000 VNĐ congtyanhlong
719 05/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
720 04/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
721 03/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
722 02/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 4.140.000 VNĐ TechOne
723 01/02/2014 1 ngày 12.250.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ CongtyGiaVu
724 31/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
725 30/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
726 29/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
727 28/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
728 27/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
729 26/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
730 25/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
731 24/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
732 23/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
733 22/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
734 21/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
735 20/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
736 19/01/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
737 13/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
738 12/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
739 11/01/2014 8 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
740 03/01/2014 7 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
741 27/12/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
742 26/12/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ TechOne
743 25/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi vitinhdongtay
744 24/12/2013 20 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
745 04/12/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
746 03/12/2013 5 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 8.140.000 VNĐ TechOne
747 28/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
748 27/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 8.190.000 VNĐ lehieumobile
749 26/11/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 8.190.000 VNĐ TechOne
750 25/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
751 24/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
752 23/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
753 22/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
754 21/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
755 20/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
756 19/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
757 18/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
758 17/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
759 16/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
760 15/11/2013 3 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ adongmobile
761 12/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
762 11/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
763 10/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
764 09/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
765 08/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
766 07/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 7.000.000 VNĐ hdmediashop
767 06/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
768 05/11/2013 2 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
769 03/11/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vienthinh
770 02/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.010.000 VNĐ hdmediashop
771 01/11/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 8.010.000 VNĐ tuanphatmobile
772 31/10/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
773 30/10/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 7.610.000 VNĐ tienxanhmobile
774 29/10/2013 3 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 9.400.000 VNĐ tuanphatmobile
775 26/10/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
776 25/10/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Giảm 1.575.000 VNĐ NTComputer
777 24/10/2013 3 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 11.075.000 VNĐ congtyanhlong
778 21/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
779 20/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
780 19/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
781 18/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Shgalaxy
782 17/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
783 16/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
784 15/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
785 14/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
786 13/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
787 12/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 8.590.000 VNĐ Shgalaxy
788 11/10/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
789 10/10/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 10.110.000 VNĐ NTComputer
790 09/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
791 08/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
792 07/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
793 06/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
794 05/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
795 04/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
796 03/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
797 02/10/2013 7 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
798 25/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 7.090.000 VNĐ Dmobile
799 24/09/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
800 23/09/2013 2 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
801 21/09/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ NTComputer
802 20/09/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ benmobile
803 19/09/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ NTComputer
804 18/09/2013 9 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 7.090.000 VNĐ TechOne
805 09/09/2013 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi truongphatmobile
806 03/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ Dmobile
807 02/09/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.950.000 VNĐ CongtyGiaVu
808 01/09/2013 1 ngày 7.300.000 ₫ Giá không đổi ttlaptop
809 31/08/2013 11 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ ttlaptop
810 20/08/2013 3 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
811 17/08/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienthoairehcm
812 16/08/2013 2 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
813 14/08/2013 13 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
814 01/08/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
815 31/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
816 30/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
817 29/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ dienthoairehcm
818 28/07/2013 4 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 5.800.000 VNĐ Shgalaxy
819 24/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
820 23/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
821 22/07/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
822 21/07/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
823 19/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
824 18/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
825 17/07/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
826 16/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
827 15/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ dienthoairehcm
828 14/07/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ manhphatmobile
829 29/06/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ dienthoairehcm
830 28/06/2013 1 ngày 14.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ appleworldhanoi
831 27/06/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
832 26/06/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 9.448.000 VNĐ manhphatmobile
833 25/06/2013 1 ngày 17.448.000 ₫ Giá không đổi e24h
834 24/06/2013 1 ngày 17.448.000 ₫ Giá không đổi e24h
835 23/06/2013 15 ngày 17.448.000 ₫ Tăng 5.948.000 VNĐ e24h
836 08/06/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
837 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
838 23/05/2013 10 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
839 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ mdlaptop
840 12/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
841 11/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
842 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
843 09/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
844 08/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
845 07/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
846 06/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ LaptopProvn
847 05/05/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ vitinhdongtay
848 04/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 3.036.000 VNĐ tienxanhmobile
849 03/05/2013 1 ngày 17.636.000 ₫ Giá không đổi Laptopworld
850 02/05/2013 1 ngày 17.636.000 ₫ Tăng 3.236.000 VNĐ Laptopworld
851 01/05/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
852 30/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
853 29/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
854 28/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dangquangmobile
855 27/04/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hdmediashop
856 26/04/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
857 25/04/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
858 24/04/2013 21 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ tienxanhmobile
859 03/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
860 02/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
861 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
862 31/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
863 30/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
864 29/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
865 28/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
866 23/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
867 22/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ hdmediashop
868 21/03/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
869 20/03/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
870 19/03/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
871 18/03/2013 4 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ Minhvietmobile
872 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
873 13/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
874 12/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
875 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
876 10/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
877 09/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
878 08/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
879 07/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
880 06/03/2013 4 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
881 02/03/2013 9 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
882 21/02/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
883 19/02/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
884 18/02/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
885 17/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi didong24hvn
886 16/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ didong24hvn
887 15/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ Minhvietmobile
888 14/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ mysonmobile
889 13/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
890 12/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ Minhvietmobile
891 11/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthinh
892 10/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
893 09/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
894 08/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
895 07/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
896 06/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
897 05/02/2013 2 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
898 03/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
899 02/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
900 01/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
901 31/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
902 30/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
903 29/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
904 28/01/2013 7 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
905 21/01/2013 4 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ adongmobile
906 17/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
907 16/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
908 15/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
909 14/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
910 13/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
911 12/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
912 11/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
913 10/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
914 09/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
915 08/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
916 07/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
917 06/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
918 05/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
919 04/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
920 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
921 02/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
922 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
923 31/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
924 30/12/2012 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
925 28/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
926 27/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
927 26/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
928 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
929 24/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
930 23/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
931 22/12/2012 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
932 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.390.000 VNĐ mdlaptop
933 18/12/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi buymobile
934 17/12/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 2.390.000 VNĐ buymobile
935 16/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
936 15/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
937 14/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
938 13/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
939 12/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
940 11/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ mdlaptop
941 10/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi iproshopvn
942 09/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi iproshopvn
943 08/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ iproshopvn
944 07/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
945 06/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
946 05/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
947 04/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
948 03/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
949 02/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
950 01/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
951 30/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
952 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
953 28/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
954 27/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
955 26/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
956 25/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
957 24/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
958 23/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mdlaptop
959 22/11/2012 1 ngày 10.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
960 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
961 20/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
962 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ mdlaptop
963 18/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
964 17/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
965 16/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Tăng 3.790.000 VNĐ lehieumobile
966 15/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mysonmobile
967 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mysonmobile
968 13/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mysonmobile
969 12/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
970 11/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
971 10/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
972 09/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
973 08/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
974 07/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
975 06/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
976 05/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
977 04/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
978 03/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
979 02/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
980 01/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
981 31/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
982 30/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ dtddlehung
983 29/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
984 28/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
985 27/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
986 26/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
987 25/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
988 24/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
989 23/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
990 22/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
991 21/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
992 20/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
993 19/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
994 18/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
995 17/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
996 16/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
997 15/10/2012 3 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
998 12/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
999 11/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1000 10/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1001 08/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1002 06/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1003 04/10/2012 7 ngày 11.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ conganhmobile
1004 27/09/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ adongmobile
1005 26/09/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
1006 25/09/2012 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
1007 22/09/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ conganhmobile
1008 21/09/2012 1 ngày 14.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ minhphumobile
1009 20/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1010 19/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1011 18/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1012 17/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1013 16/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1014 15/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1015 14/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1016 13/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1017 12/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1018 11/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1019 10/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
1020 09/09/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
1021 08/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1022 07/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1023 06/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ benmobile
1024 05/09/2012 1 ngày 14.199.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1025 04/09/2012 1 ngày 14.199.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
1026 03/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1027 02/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1028 01/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1029 31/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1030 30/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
1031 29/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ngocvanmobile
1032 28/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
1033 27/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
1034 26/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
1035 25/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1036 24/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
1037 23/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
1038 22/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1039 21/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1040 20/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1041 19/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
1042 18/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
1043 17/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
1044 16/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
1045 15/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
1046 14/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
1047 13/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1048 12/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
1049 11/08/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
1050 10/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1051 09/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ trungmobile
1052 08/08/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1053 07/08/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ lehieumobile
1054 06/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1055 05/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
1056 04/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
1057 03/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
1058 02/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1059 01/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1060 31/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1061 30/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1062 29/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1063 28/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
1064 27/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1065 26/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
1066 25/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
1067 24/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1068 23/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ trungmobile
1069 22/07/2012 1 ngày 14.090.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
1070 21/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1071 20/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
1072 19/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ minhtuanmobile
1073 18/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
1074 17/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ baolongmobile
1075 16/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1076 15/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1077 14/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1078 13/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
1079 12/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Giá không đổi Apple8
1080 11/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ Apple8
1081 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
1082 09/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
1083 08/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mobihanghieu
1084 07/07/2012 1 ngày 13.950.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1085 06/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ baolongmobile
1086 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi DaiPhatTelecom
1087 04/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ DaiPhatTelecom
1088 03/07/2012 1 ngày 13.950.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1089 02/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ DaiPhatTelecom
1090 01/07/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giá không đổi digilux
1091 30/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ digilux
1092 29/06/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
1093 28/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ digilux
1094 27/06/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
1095 26/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1096 25/06/2012 14.250.000 ₫ minhtuanmobile
Có tổng cộng 1.096 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White đã được hệ thống ghi lại.