Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/04/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
2 19/04/2017 4 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
3 15/04/2017 54 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
4 20/02/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
5 19/02/2017 25 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
6 25/01/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
7 24/01/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
8 23/01/2017 3 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
9 20/01/2017 22 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
10 29/12/2016 86 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
11 04/10/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
12 03/10/2016 56 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
13 08/08/2016 12 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
14 27/07/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
15 26/07/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
16 25/07/2016 7 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
17 18/07/2016 12 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
18 06/07/2016 15 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
19 21/06/2016 5 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
20 16/06/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
21 15/06/2016 9 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
22 06/06/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
23 03/06/2016 14 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
24 20/05/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
25 17/05/2016 3 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
26 14/05/2016 5 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
27 09/05/2016 6 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
28 03/05/2016 2 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
29 01/05/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
30 30/04/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
31 29/04/2016 14 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
32 15/04/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
33 14/04/2016 14 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
34 31/03/2016 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ manhphatmobile
35 30/03/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
36 29/03/2016 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
37 22/03/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
38 19/03/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
39 17/03/2016 8 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
40 09/03/2016 5 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
41 04/03/2016 15 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
42 18/02/2016 16 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
43 02/02/2016 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
44 29/01/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
45 27/01/2016 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
46 16/01/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
47 14/01/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
48 13/01/2016 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
49 06/01/2016 5 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
50 01/01/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
51 31/12/2015 21 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
52 10/12/2015 14 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ manhphatmobile
53 26/11/2015 97 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
54 21/08/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
55 19/08/2015 43 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
56 07/07/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
57 06/07/2015 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
58 02/07/2015 9 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
59 23/06/2015 12 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
60 11/06/2015 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
61 04/06/2015 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
62 24/05/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
63 23/05/2015 42 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
64 11/04/2015 31 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
65 11/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
66 10/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
67 09/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
68 08/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
69 07/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
70 06/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
71 05/03/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
72 03/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
73 02/03/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
74 28/02/2015 14 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
75 14/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
76 13/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
77 12/02/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
78 10/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
79 09/02/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
80 07/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
81 06/02/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
82 03/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
83 02/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
84 01/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
85 31/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
86 29/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
87 28/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
88 26/01/2015 6 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
89 20/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
90 19/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
91 16/01/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
92 15/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
93 12/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
94 09/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
95 06/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
96 04/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
97 01/01/2015 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
98 27/12/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
99 22/12/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
100 21/12/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
101 19/12/2014 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
102 15/12/2014 6 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
103 09/12/2014 10 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
104 29/11/2014 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
105 18/11/2014 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
106 16/11/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
107 14/11/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
108 13/11/2014 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
109 31/10/2014 2 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ vendorvn
110 29/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
111 28/10/2014 31 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
112 27/09/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
113 25/09/2014 14 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
114 11/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
115 10/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
116 09/09/2014 11 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
117 29/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
118 28/08/2014 3 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
119 25/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
120 24/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
121 23/08/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
122 13/08/2014 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
123 08/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
124 07/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
125 06/08/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
126 23/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
127 22/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
128 18/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
129 17/07/2014 10 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
130 07/07/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
131 05/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
132 01/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
133 30/06/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
134 20/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
135 19/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
136 18/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
137 17/06/2014 14 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
138 03/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
139 02/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
140 01/06/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
141 31/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
142 30/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
143 29/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
144 28/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
145 27/05/2014 7 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
146 20/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
147 17/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
148 14/05/2014 13 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
149 01/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
150 30/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
151 29/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
152 28/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
153 27/04/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
154 13/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
155 12/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
156 08/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
157 04/04/2014 8 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
158 27/03/2014 6 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
159 21/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
160 20/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
161 19/03/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
162 18/03/2014 7 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
163 11/03/2014 8 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
164 03/03/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
165 01/03/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
166 28/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
167 27/02/2014 2 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
168 25/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
169 24/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
170 23/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
171 22/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
172 21/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
173 20/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
174 19/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
175 18/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
176 17/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
177 16/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
178 14/02/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
179 10/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
180 09/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
181 08/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
182 06/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
183 05/02/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
184 31/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
185 30/01/2014 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
186 27/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
187 26/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
188 24/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
189 23/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
190 22/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
191 21/01/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
192 20/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
193 18/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
194 17/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
195 15/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
196 14/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
197 13/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
198 12/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
199 11/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
200 10/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
201 09/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
202 08/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
203 07/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
204 06/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
205 05/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
206 04/01/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
207 31/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
208 30/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
209 29/12/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
210 26/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
211 24/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
212 23/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
213 22/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
214 21/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
215 20/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
216 19/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
217 18/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
218 17/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
219 16/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
220 15/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
221 13/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
222 12/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
223 11/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
224 10/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
225 09/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
226 07/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
227 06/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
228 05/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
229 04/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
230 02/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
231 01/12/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
232 28/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
233 27/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
234 26/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
235 25/11/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
236 22/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
237 21/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
238 20/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
239 19/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
240 18/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
241 17/11/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
242 15/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
243 14/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
244 13/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
245 12/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
246 11/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
247 10/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
248 09/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
249 08/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
250 07/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
251 06/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
252 05/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
253 04/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
254 03/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
255 02/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
256 01/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
257 31/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
258 30/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
259 29/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
260 28/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
261 27/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
262 25/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
263 24/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
264 22/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
265 21/10/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
266 19/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
267 18/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
268 17/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
269 16/10/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
270 14/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
271 12/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
272 11/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
273 10/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
274 09/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
275 08/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
276 07/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
277 05/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
278 03/10/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
279 02/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
280 01/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
281 30/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhanhhuy
282 29/09/2013 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ vnapple
283 27/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
284 26/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 6.499.000 VNĐ duclinhmobile
285 25/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi nghiep_mobile
286 24/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
287 23/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
288 22/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
289 21/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
290 20/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
291 19/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
292 18/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ nghiep_mobile
293 17/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
294 16/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
295 15/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
296 14/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
297 13/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
298 12/09/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
299 09/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
300 08/09/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ maytinhanhhuy
301 06/09/2013 2 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongthinh_mobile
302 04/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
303 03/09/2013 3 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
304 31/08/2013 9 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
305 22/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
306 21/08/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
307 20/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
308 19/08/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
309 16/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
310 15/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
311 14/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
312 13/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
313 12/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 5.399.000 VNĐ truongthinh_mobile
314 11/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
315 10/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
316 09/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
317 08/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
318 07/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
319 06/08/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ truongthinh_mobile
320 01/08/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
321 30/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
322 29/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
323 28/07/2013 15 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
324 13/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
325 12/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ ankhangcomputer
326 11/07/2013 30 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
327 11/06/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mdlaptop
328 10/06/2013 15 ngày 9.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ truongthinh_mobile
329 26/05/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mdlaptop
330 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
331 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ mdlaptop
332 23/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
333 22/05/2013 8 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ ankhangcomputer
334 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
335 13/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
336 12/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
337 11/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
338 10/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
339 09/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
340 08/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
341 07/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
342 06/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.399.000 VNĐ mobilemanhphat
343 04/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
344 03/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
345 01/05/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
346 24/04/2013 23 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
347 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
348 31/03/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
349 24/03/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.050.000 VNĐ mdlaptop
350 20/03/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ B_Nmobile
351 19/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
352 18/03/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
353 14/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
354 12/03/2013 1 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
355 11/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
356 06/03/2013 4 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
357 02/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
358 28/02/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
359 21/02/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
360 20/02/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
361 19/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
362 18/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
363 17/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
364 16/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
365 15/02/2013 6 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
366 09/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
367 08/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
368 07/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
369 06/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
370 05/02/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
371 03/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
372 02/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
373 01/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
374 31/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
375 30/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
376 29/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
377 28/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
378 27/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
379 26/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
380 25/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
381 24/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
382 23/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
383 22/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
384 21/01/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ B_Nmobile
385 19/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
386 18/01/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
387 03/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
388 02/01/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
389 31/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
390 30/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
391 29/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 2.367.000 VNĐ duclinhmobile
392 28/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
393 27/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
394 26/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
395 25/12/2012 6 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
396 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
397 18/12/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
398 17/12/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
399 15/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
400 13/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
401 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
402 08/12/2012 10 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
403 28/11/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
404 26/11/2012 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
405 22/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
406 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mdlaptop
407 20/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
408 19/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
409 18/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
410 17/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
411 16/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
412 15/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
413 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.550.000 VNĐ manhphatmobile
414 13/11/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ bichngocmobile
415 12/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
416 11/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
417 10/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
418 09/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
419 08/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
420 07/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
421 06/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
422 05/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
423 04/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
424 03/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
425 02/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 2.599.000 VNĐ CORY3Mobile
426 01/11/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi digilux
427 31/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
428 30/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
429 29/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
430 28/10/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ CORY3Mobile
431 27/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
432 26/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
433 25/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
434 24/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
435 23/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
436 22/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.534.000 VNĐ saithanh_laptop
437 21/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
438 20/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
439 19/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
440 18/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
441 17/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
442 15/10/2012 4 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
443 11/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
444 09/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
445 08/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
446 07/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
447 06/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
448 05/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 8.500.000 VNĐ dellsaigon
449 04/10/2012 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
450 02/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
451 01/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.686.000 VNĐ saithanh_laptop
452 30/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
453 29/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Tăng 2.215.000 VNĐ thanhcongmobile
454 28/09/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
455 27/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
456 26/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
457 25/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
458 24/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
459 23/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
460 22/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
461 21/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
462 20/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
463 19/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
464 18/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
465 17/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
466 16/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
467 15/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giá không đổi DucDigital
468 14/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ DucDigital
469 13/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 4.120.000 VNĐ dellsaigon
470 12/09/2012 1 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 4.120.000 VNĐ FYI
471 11/09/2012 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
472 09/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
473 08/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
474 07/09/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
475 04/09/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
476 02/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.920.000 VNĐ saithanh_laptop
477 01/09/2012 4 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 3.920.000 VNĐ FYI
478 28/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
479 27/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
480 26/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
481 25/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
482 24/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
483 23/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
484 22/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
485 21/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
486 20/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
487 19/08/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
488 18/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
489 16/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
490 14/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
491 12/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
492 09/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
493 08/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
494 06/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
495 03/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
496 02/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
497 01/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
498 31/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
499 29/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
500 28/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
501 26/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
502 24/07/2012 5 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
503 19/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
504 18/07/2012 2 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ anhkhanhkythuatso
505 16/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
506 15/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
507 14/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
508 13/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
509 12/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
510 11/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
511 10/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
512 09/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
513 08/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
514 07/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
515 06/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
516 05/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
517 04/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
518 03/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
519 02/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
520 01/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
521 30/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
522 29/06/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
523 28/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
524 27/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
525 26/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
526 25/06/2012 18.300.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 526 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White đã được hệ thống ghi lại.