Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/01/2017 3 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
2 20/01/2017 22 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
3 29/12/2016 86 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
4 04/10/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
5 03/10/2016 56 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
6 08/08/2016 12 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
7 27/07/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
8 26/07/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
9 25/07/2016 7 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
10 18/07/2016 12 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
11 06/07/2016 15 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
12 21/06/2016 5 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
13 16/06/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
14 15/06/2016 9 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
15 06/06/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
16 03/06/2016 14 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
17 20/05/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
18 17/05/2016 3 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
19 14/05/2016 5 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
20 09/05/2016 6 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
21 03/05/2016 2 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
22 01/05/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
23 30/04/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
24 29/04/2016 14 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
25 15/04/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
26 14/04/2016 14 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
27 31/03/2016 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ manhphatmobile
28 30/03/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
29 29/03/2016 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
30 22/03/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
31 19/03/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
32 17/03/2016 8 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
33 09/03/2016 5 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
34 04/03/2016 15 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
35 18/02/2016 16 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
36 02/02/2016 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
37 29/01/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
38 27/01/2016 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
39 16/01/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
40 14/01/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
41 13/01/2016 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
42 06/01/2016 5 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
43 01/01/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
44 31/12/2015 21 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
45 10/12/2015 14 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ manhphatmobile
46 26/11/2015 97 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
47 21/08/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
48 19/08/2015 43 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
49 07/07/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
50 06/07/2015 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
51 02/07/2015 9 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
52 23/06/2015 12 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
53 11/06/2015 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
54 04/06/2015 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
55 24/05/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
56 23/05/2015 42 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
57 11/04/2015 31 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
58 11/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
59 10/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
60 09/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
61 08/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
62 07/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
63 06/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
64 05/03/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
65 03/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
66 02/03/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
67 28/02/2015 14 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
68 14/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
69 13/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
70 12/02/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
71 10/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
72 09/02/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
73 07/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
74 06/02/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
75 03/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
76 02/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
77 01/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
78 31/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
79 29/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
80 28/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
81 26/01/2015 6 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
82 20/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
83 19/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
84 16/01/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
85 15/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
86 12/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
87 09/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
88 06/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
89 04/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
90 01/01/2015 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
91 27/12/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
92 22/12/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
93 21/12/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
94 19/12/2014 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
95 15/12/2014 6 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
96 09/12/2014 10 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
97 29/11/2014 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
98 18/11/2014 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
99 16/11/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
100 14/11/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
101 13/11/2014 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
102 31/10/2014 2 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ vendorvn
103 29/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
104 28/10/2014 31 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
105 27/09/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
106 25/09/2014 14 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
107 11/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
108 10/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
109 09/09/2014 11 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
110 29/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
111 28/08/2014 3 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
112 25/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
113 24/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
114 23/08/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
115 13/08/2014 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
116 08/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
117 07/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
118 06/08/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
119 23/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
120 22/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
121 18/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
122 17/07/2014 10 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
123 07/07/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
124 05/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
125 01/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
126 30/06/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
127 20/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
128 19/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
129 18/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
130 17/06/2014 14 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
131 03/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
132 02/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
133 01/06/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
134 31/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
135 30/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
136 29/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
137 28/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
138 27/05/2014 7 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
139 20/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
140 17/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
141 14/05/2014 13 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
142 01/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
143 30/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
144 29/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
145 28/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
146 27/04/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
147 13/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
148 12/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
149 08/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
150 04/04/2014 8 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
151 27/03/2014 6 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
152 21/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
153 20/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
154 19/03/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
155 18/03/2014 7 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
156 11/03/2014 8 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
157 03/03/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
158 01/03/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
159 28/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
160 27/02/2014 2 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
161 25/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
162 24/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
163 23/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
164 22/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
165 21/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
166 20/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
167 19/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
168 18/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
169 17/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
170 16/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
171 14/02/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
172 10/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
173 09/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
174 08/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
175 06/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
176 05/02/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
177 31/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
178 30/01/2014 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
179 27/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
180 26/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
181 24/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
182 23/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
183 22/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
184 21/01/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
185 20/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
186 18/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
187 17/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
188 15/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
189 14/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
190 13/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
191 12/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
192 11/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
193 10/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
194 09/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
195 08/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
196 07/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
197 06/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
198 05/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
199 04/01/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
200 31/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
201 30/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
202 29/12/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
203 26/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
204 24/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
205 23/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
206 22/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
207 21/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
208 20/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
209 19/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
210 18/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
211 17/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
212 16/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
213 15/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
214 13/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
215 12/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
216 11/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
217 10/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
218 09/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
219 07/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
220 06/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
221 05/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
222 04/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
223 02/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
224 01/12/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
225 28/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
226 27/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
227 26/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
228 25/11/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
229 22/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
230 21/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
231 20/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
232 19/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
233 18/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
234 17/11/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
235 15/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
236 14/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
237 13/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
238 12/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
239 11/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
240 10/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
241 09/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
242 08/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
243 07/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
244 06/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
245 05/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
246 04/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
247 03/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
248 02/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
249 01/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
250 31/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
251 30/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
252 29/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
253 28/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
254 27/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
255 25/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
256 24/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
257 22/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
258 21/10/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
259 19/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
260 18/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
261 17/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
262 16/10/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
263 14/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
264 12/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
265 11/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
266 10/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
267 09/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
268 08/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
269 07/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
270 05/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
271 03/10/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
272 02/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
273 01/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
274 30/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhanhhuy
275 29/09/2013 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ vnapple
276 27/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
277 26/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 6.499.000 VNĐ duclinhmobile
278 25/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi nghiep_mobile
279 24/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
280 23/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
281 22/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
282 21/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
283 20/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
284 19/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
285 18/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ nghiep_mobile
286 17/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
287 16/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
288 15/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
289 14/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
290 13/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
291 12/09/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
292 09/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
293 08/09/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ maytinhanhhuy
294 06/09/2013 2 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongthinh_mobile
295 04/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
296 03/09/2013 3 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
297 31/08/2013 9 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
298 22/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
299 21/08/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
300 20/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
301 19/08/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
302 16/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
303 15/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
304 14/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
305 13/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
306 12/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 5.399.000 VNĐ truongthinh_mobile
307 11/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
308 10/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
309 09/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
310 08/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
311 07/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
312 06/08/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ truongthinh_mobile
313 01/08/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
314 30/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
315 29/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
316 28/07/2013 15 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
317 13/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
318 12/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ ankhangcomputer
319 11/07/2013 30 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
320 11/06/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mdlaptop
321 10/06/2013 15 ngày 9.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ truongthinh_mobile
322 26/05/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mdlaptop
323 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
324 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ mdlaptop
325 23/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
326 22/05/2013 8 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ ankhangcomputer
327 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
328 13/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
329 12/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
330 11/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
331 10/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
332 09/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
333 08/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
334 07/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
335 06/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.399.000 VNĐ mobilemanhphat
336 04/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
337 03/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
338 01/05/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
339 24/04/2013 23 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
340 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
341 31/03/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
342 24/03/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.050.000 VNĐ mdlaptop
343 20/03/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ B_Nmobile
344 19/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
345 18/03/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
346 14/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
347 12/03/2013 1 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
348 11/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
349 06/03/2013 4 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
350 02/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
351 28/02/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
352 21/02/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
353 20/02/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
354 19/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
355 18/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
356 17/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
357 16/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
358 15/02/2013 6 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
359 09/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
360 08/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
361 07/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
362 06/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
363 05/02/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
364 03/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
365 02/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
366 01/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
367 31/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
368 30/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
369 29/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
370 28/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
371 27/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
372 26/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
373 25/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
374 24/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
375 23/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
376 22/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
377 21/01/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ B_Nmobile
378 19/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
379 18/01/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
380 03/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
381 02/01/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
382 31/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
383 30/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
384 29/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 2.367.000 VNĐ duclinhmobile
385 28/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
386 27/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
387 26/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
388 25/12/2012 6 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
389 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
390 18/12/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
391 17/12/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
392 15/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
393 13/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
394 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
395 08/12/2012 10 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
396 28/11/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
397 26/11/2012 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
398 22/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
399 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mdlaptop
400 20/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
401 19/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
402 18/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
403 17/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
404 16/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
405 15/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
406 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.550.000 VNĐ manhphatmobile
407 13/11/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ bichngocmobile
408 12/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
409 11/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
410 10/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
411 09/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
412 08/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
413 07/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
414 06/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
415 05/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
416 04/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
417 03/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
418 02/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 2.599.000 VNĐ CORY3Mobile
419 01/11/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi digilux
420 31/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
421 30/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
422 29/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
423 28/10/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ CORY3Mobile
424 27/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
425 26/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
426 25/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
427 24/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
428 23/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
429 22/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.534.000 VNĐ saithanh_laptop
430 21/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
431 20/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
432 19/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
433 18/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
434 17/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
435 15/10/2012 4 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
436 11/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
437 09/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
438 08/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
439 07/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
440 06/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
441 05/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 8.500.000 VNĐ dellsaigon
442 04/10/2012 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
443 02/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
444 01/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.686.000 VNĐ saithanh_laptop
445 30/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
446 29/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Tăng 2.215.000 VNĐ thanhcongmobile
447 28/09/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
448 27/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
449 26/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
450 25/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
451 24/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
452 23/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
453 22/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
454 21/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
455 20/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
456 19/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
457 18/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
458 17/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
459 16/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
460 15/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giá không đổi DucDigital
461 14/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ DucDigital
462 13/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 4.120.000 VNĐ dellsaigon
463 12/09/2012 1 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 4.120.000 VNĐ FYI
464 11/09/2012 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
465 09/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
466 08/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
467 07/09/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
468 04/09/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
469 02/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.920.000 VNĐ saithanh_laptop
470 01/09/2012 4 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 3.920.000 VNĐ FYI
471 28/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
472 27/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
473 26/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
474 25/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
475 24/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
476 23/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
477 22/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
478 21/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
479 20/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
480 19/08/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
481 18/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
482 16/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
483 14/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
484 12/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
485 09/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
486 08/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
487 06/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
488 03/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
489 02/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
490 01/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
491 31/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
492 29/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
493 28/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
494 26/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
495 24/07/2012 5 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
496 19/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
497 18/07/2012 2 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ anhkhanhkythuatso
498 16/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
499 15/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
500 14/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
501 13/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
502 12/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
503 11/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
504 10/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
505 09/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
506 08/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
507 07/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
508 06/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
509 05/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
510 04/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
511 03/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
512 02/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
513 01/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
514 30/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
515 29/06/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
516 28/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
517 27/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
518 26/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
519 25/06/2012 18.300.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 519 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White đã được hệ thống ghi lại.