Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 04/10/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
2 03/10/2016 56 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
3 08/08/2016 12 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
4 27/07/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
5 26/07/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
6 25/07/2016 7 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
7 18/07/2016 12 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
8 06/07/2016 15 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
9 21/06/2016 5 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
10 16/06/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
11 15/06/2016 9 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
12 06/06/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
13 03/06/2016 14 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
14 20/05/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
15 17/05/2016 3 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
16 14/05/2016 5 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
17 09/05/2016 6 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
18 03/05/2016 2 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
19 01/05/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
20 30/04/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
21 29/04/2016 14 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
22 15/04/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
23 14/04/2016 14 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
24 31/03/2016 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ manhphatmobile
25 30/03/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
26 29/03/2016 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
27 22/03/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
28 19/03/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
29 17/03/2016 8 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
30 09/03/2016 5 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
31 04/03/2016 15 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
32 18/02/2016 16 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
33 02/02/2016 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
34 29/01/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
35 27/01/2016 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
36 16/01/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
37 14/01/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
38 13/01/2016 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
39 06/01/2016 5 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
40 01/01/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
41 31/12/2015 21 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
42 10/12/2015 14 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ manhphatmobile
43 26/11/2015 97 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
44 21/08/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
45 19/08/2015 43 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
46 07/07/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
47 06/07/2015 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
48 02/07/2015 9 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
49 23/06/2015 12 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
50 11/06/2015 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
51 04/06/2015 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
52 24/05/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
53 23/05/2015 42 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
54 11/04/2015 31 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
55 11/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
56 10/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
57 09/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
58 08/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
59 07/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
60 06/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
61 05/03/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
62 03/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
63 02/03/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
64 28/02/2015 14 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
65 14/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
66 13/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
67 12/02/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
68 10/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
69 09/02/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
70 07/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
71 06/02/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
72 03/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
73 02/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
74 01/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
75 31/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
76 29/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
77 28/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
78 26/01/2015 6 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
79 20/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
80 19/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
81 16/01/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
82 15/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
83 12/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
84 09/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
85 06/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
86 04/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
87 01/01/2015 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
88 27/12/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
89 22/12/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
90 21/12/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
91 19/12/2014 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
92 15/12/2014 6 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
93 09/12/2014 10 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
94 29/11/2014 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
95 18/11/2014 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
96 16/11/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
97 14/11/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
98 13/11/2014 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
99 31/10/2014 2 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ vendorvn
100 29/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
101 28/10/2014 31 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
102 27/09/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
103 25/09/2014 14 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
104 11/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
105 10/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
106 09/09/2014 11 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
107 29/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
108 28/08/2014 3 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
109 25/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
110 24/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
111 23/08/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
112 13/08/2014 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
113 08/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
114 07/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
115 06/08/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
116 23/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
117 22/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
118 18/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
119 17/07/2014 10 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
120 07/07/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
121 05/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
122 01/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
123 30/06/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
124 20/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
125 19/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
126 18/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
127 17/06/2014 14 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
128 03/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
129 02/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
130 01/06/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
131 31/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
132 30/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
133 29/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
134 28/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
135 27/05/2014 7 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
136 20/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
137 17/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
138 14/05/2014 13 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
139 01/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
140 30/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
141 29/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
142 28/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
143 27/04/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
144 13/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
145 12/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
146 08/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
147 04/04/2014 8 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
148 27/03/2014 6 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
149 21/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
150 20/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
151 19/03/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
152 18/03/2014 7 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
153 11/03/2014 8 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
154 03/03/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
155 01/03/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
156 28/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
157 27/02/2014 2 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
158 25/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
159 24/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
160 23/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
161 22/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
162 21/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
163 20/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
164 19/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
165 18/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
166 17/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
167 16/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
168 14/02/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
169 10/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
170 09/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
171 08/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
172 06/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
173 05/02/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
174 31/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
175 30/01/2014 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
176 27/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
177 26/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
178 24/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
179 23/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
180 22/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
181 21/01/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
182 20/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
183 18/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
184 17/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
185 15/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
186 14/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
187 13/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
188 12/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
189 11/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
190 10/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
191 09/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
192 08/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
193 07/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
194 06/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
195 05/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
196 04/01/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
197 31/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
198 30/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
199 29/12/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
200 26/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
201 24/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
202 23/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
203 22/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
204 21/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
205 20/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
206 19/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
207 18/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
208 17/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
209 16/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
210 15/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
211 13/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
212 12/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
213 11/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
214 10/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
215 09/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
216 07/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
217 06/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
218 05/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
219 04/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
220 02/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
221 01/12/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
222 28/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
223 27/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
224 26/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
225 25/11/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
226 22/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
227 21/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
228 20/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
229 19/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
230 18/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
231 17/11/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
232 15/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
233 14/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
234 13/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
235 12/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
236 11/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
237 10/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
238 09/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
239 08/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
240 07/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
241 06/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
242 05/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
243 04/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
244 03/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
245 02/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
246 01/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
247 31/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
248 30/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
249 29/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
250 28/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
251 27/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
252 25/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
253 24/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
254 22/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
255 21/10/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
256 19/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
257 18/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
258 17/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
259 16/10/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
260 14/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
261 12/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
262 11/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
263 10/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
264 09/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
265 08/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
266 07/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
267 05/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
268 03/10/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
269 02/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
270 01/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
271 30/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhanhhuy
272 29/09/2013 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ vnapple
273 27/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
274 26/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 6.499.000 VNĐ duclinhmobile
275 25/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi nghiep_mobile
276 24/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
277 23/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
278 22/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
279 21/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
280 20/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
281 19/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
282 18/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ nghiep_mobile
283 17/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
284 16/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
285 15/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
286 14/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
287 13/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
288 12/09/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
289 09/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
290 08/09/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ maytinhanhhuy
291 06/09/2013 2 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongthinh_mobile
292 04/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
293 03/09/2013 3 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
294 31/08/2013 9 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
295 22/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
296 21/08/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
297 20/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
298 19/08/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
299 16/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
300 15/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
301 14/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
302 13/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
303 12/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 5.399.000 VNĐ truongthinh_mobile
304 11/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
305 10/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
306 09/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
307 08/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
308 07/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
309 06/08/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ truongthinh_mobile
310 01/08/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
311 30/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
312 29/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
313 28/07/2013 15 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
314 13/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
315 12/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ ankhangcomputer
316 11/07/2013 30 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
317 11/06/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mdlaptop
318 10/06/2013 15 ngày 9.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ truongthinh_mobile
319 26/05/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mdlaptop
320 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
321 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ mdlaptop
322 23/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
323 22/05/2013 8 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ ankhangcomputer
324 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
325 13/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
326 12/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
327 11/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
328 10/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
329 09/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
330 08/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
331 07/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
332 06/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.399.000 VNĐ mobilemanhphat
333 04/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
334 03/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
335 01/05/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
336 24/04/2013 23 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
337 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
338 31/03/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
339 24/03/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.050.000 VNĐ mdlaptop
340 20/03/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ B_Nmobile
341 19/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
342 18/03/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
343 14/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
344 12/03/2013 1 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
345 11/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
346 06/03/2013 4 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
347 02/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
348 28/02/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
349 21/02/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
350 20/02/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
351 19/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
352 18/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
353 17/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
354 16/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
355 15/02/2013 6 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
356 09/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
357 08/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
358 07/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
359 06/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
360 05/02/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
361 03/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
362 02/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
363 01/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
364 31/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
365 30/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
366 29/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
367 28/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
368 27/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
369 26/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
370 25/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
371 24/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
372 23/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
373 22/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
374 21/01/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ B_Nmobile
375 19/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
376 18/01/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
377 03/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
378 02/01/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
379 31/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
380 30/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
381 29/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 2.367.000 VNĐ duclinhmobile
382 28/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
383 27/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
384 26/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
385 25/12/2012 6 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
386 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
387 18/12/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
388 17/12/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
389 15/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
390 13/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
391 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
392 08/12/2012 10 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
393 28/11/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
394 26/11/2012 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
395 22/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
396 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mdlaptop
397 20/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
398 19/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
399 18/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
400 17/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
401 16/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
402 15/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
403 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.550.000 VNĐ manhphatmobile
404 13/11/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ bichngocmobile
405 12/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
406 11/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
407 10/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
408 09/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
409 08/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
410 07/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
411 06/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
412 05/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
413 04/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
414 03/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
415 02/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 2.599.000 VNĐ CORY3Mobile
416 01/11/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi digilux
417 31/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
418 30/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
419 29/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
420 28/10/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ CORY3Mobile
421 27/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
422 26/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
423 25/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
424 24/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
425 23/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
426 22/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.534.000 VNĐ saithanh_laptop
427 21/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
428 20/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
429 19/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
430 18/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
431 17/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
432 15/10/2012 4 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
433 11/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
434 09/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
435 08/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
436 07/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
437 06/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
438 05/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 8.500.000 VNĐ dellsaigon
439 04/10/2012 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
440 02/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
441 01/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.686.000 VNĐ saithanh_laptop
442 30/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
443 29/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Tăng 2.215.000 VNĐ thanhcongmobile
444 28/09/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
445 27/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
446 26/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
447 25/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
448 24/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
449 23/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
450 22/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
451 21/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
452 20/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
453 19/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
454 18/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
455 17/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
456 16/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
457 15/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giá không đổi DucDigital
458 14/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ DucDigital
459 13/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 4.120.000 VNĐ dellsaigon
460 12/09/2012 1 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 4.120.000 VNĐ FYI
461 11/09/2012 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
462 09/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
463 08/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
464 07/09/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
465 04/09/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
466 02/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.920.000 VNĐ saithanh_laptop
467 01/09/2012 4 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 3.920.000 VNĐ FYI
468 28/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
469 27/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
470 26/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
471 25/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
472 24/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
473 23/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
474 22/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
475 21/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
476 20/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
477 19/08/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
478 18/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
479 16/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
480 14/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
481 12/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
482 09/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
483 08/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
484 06/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
485 03/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
486 02/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
487 01/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
488 31/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
489 29/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
490 28/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
491 26/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
492 24/07/2012 5 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
493 19/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
494 18/07/2012 2 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ anhkhanhkythuatso
495 16/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
496 15/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
497 14/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
498 13/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
499 12/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
500 11/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
501 10/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
502 09/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
503 08/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
504 07/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
505 06/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
506 05/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
507 04/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
508 03/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
509 02/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
510 01/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
511 30/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
512 29/06/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
513 28/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
514 27/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
515 26/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
516 25/06/2012 18.300.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 516 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White đã được hệ thống ghi lại.