Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 08/08/2016 12 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
2 27/07/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
3 26/07/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
4 25/07/2016 7 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
5 18/07/2016 12 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
6 06/07/2016 15 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
7 21/06/2016 5 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
8 16/06/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
9 15/06/2016 9 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
10 06/06/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
11 03/06/2016 14 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
12 20/05/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
13 17/05/2016 3 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
14 14/05/2016 5 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
15 09/05/2016 6 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
16 03/05/2016 2 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
17 01/05/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
18 30/04/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
19 29/04/2016 14 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
20 15/04/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
21 14/04/2016 14 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
22 31/03/2016 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ manhphatmobile
23 30/03/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
24 29/03/2016 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
25 22/03/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
26 19/03/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
27 17/03/2016 8 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
28 09/03/2016 5 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
29 04/03/2016 15 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
30 18/02/2016 16 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
31 02/02/2016 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
32 29/01/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
33 27/01/2016 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
34 16/01/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
35 14/01/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
36 13/01/2016 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
37 06/01/2016 5 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
38 01/01/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
39 31/12/2015 21 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
40 10/12/2015 14 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ manhphatmobile
41 26/11/2015 97 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
42 21/08/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
43 19/08/2015 43 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
44 07/07/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
45 06/07/2015 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
46 02/07/2015 9 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
47 23/06/2015 12 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
48 11/06/2015 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
49 04/06/2015 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
50 24/05/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
51 23/05/2015 42 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
52 11/04/2015 31 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
53 11/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
54 10/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
55 09/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
56 08/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
57 07/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
58 06/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
59 05/03/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
60 03/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
61 02/03/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
62 28/02/2015 14 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
63 14/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
64 13/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
65 12/02/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
66 10/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
67 09/02/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
68 07/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
69 06/02/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
70 03/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
71 02/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
72 01/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
73 31/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
74 29/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
75 28/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
76 26/01/2015 6 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
77 20/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
78 19/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
79 16/01/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
80 15/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
81 12/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
82 09/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
83 06/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
84 04/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
85 01/01/2015 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
86 27/12/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
87 22/12/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
88 21/12/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
89 19/12/2014 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
90 15/12/2014 6 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
91 09/12/2014 10 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
92 29/11/2014 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
93 18/11/2014 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
94 16/11/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
95 14/11/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
96 13/11/2014 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
97 31/10/2014 2 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ vendorvn
98 29/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
99 28/10/2014 31 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
100 27/09/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
101 25/09/2014 14 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
102 11/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
103 10/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
104 09/09/2014 11 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
105 29/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
106 28/08/2014 3 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
107 25/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
108 24/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
109 23/08/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
110 13/08/2014 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
111 08/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
112 07/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
113 06/08/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
114 23/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
115 22/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
116 18/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
117 17/07/2014 10 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
118 07/07/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
119 05/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
120 01/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
121 30/06/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
122 20/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
123 19/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
124 18/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
125 17/06/2014 14 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
126 03/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
127 02/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
128 01/06/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
129 31/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
130 30/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
131 29/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
132 28/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
133 27/05/2014 7 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
134 20/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
135 17/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
136 14/05/2014 13 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
137 01/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
138 30/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
139 29/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
140 28/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
141 27/04/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
142 13/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
143 12/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
144 08/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
145 04/04/2014 8 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
146 27/03/2014 6 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
147 21/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
148 20/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
149 19/03/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
150 18/03/2014 7 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
151 11/03/2014 8 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
152 03/03/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
153 01/03/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
154 28/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
155 27/02/2014 2 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
156 25/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
157 24/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
158 23/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
159 22/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
160 21/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
161 20/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
162 19/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
163 18/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
164 17/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
165 16/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
166 14/02/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
167 10/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
168 09/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
169 08/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
170 06/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
171 05/02/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
172 31/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
173 30/01/2014 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
174 27/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
175 26/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
176 24/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
177 23/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
178 22/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
179 21/01/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
180 20/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
181 18/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
182 17/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
183 15/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
184 14/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
185 13/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
186 12/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
187 11/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
188 10/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
189 09/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
190 08/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
191 07/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
192 06/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
193 05/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
194 04/01/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
195 31/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
196 30/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
197 29/12/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
198 26/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
199 24/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
200 23/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
201 22/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
202 21/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
203 20/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
204 19/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
205 18/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
206 17/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
207 16/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
208 15/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
209 13/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
210 12/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
211 11/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
212 10/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
213 09/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
214 07/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
215 06/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
216 05/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
217 04/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
218 02/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
219 01/12/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
220 28/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
221 27/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
222 26/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
223 25/11/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
224 22/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
225 21/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
226 20/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
227 19/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
228 18/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
229 17/11/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
230 15/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
231 14/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
232 13/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
233 12/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
234 11/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
235 10/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
236 09/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
237 08/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
238 07/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
239 06/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
240 05/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
241 04/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
242 03/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
243 02/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
244 01/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
245 31/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
246 30/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
247 29/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
248 28/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
249 27/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
250 25/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
251 24/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
252 22/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
253 21/10/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
254 19/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
255 18/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
256 17/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
257 16/10/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
258 14/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
259 12/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
260 11/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
261 10/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
262 09/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
263 08/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
264 07/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
265 05/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
266 03/10/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
267 02/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
268 01/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
269 30/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhanhhuy
270 29/09/2013 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ vnapple
271 27/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
272 26/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 6.499.000 VNĐ duclinhmobile
273 25/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi nghiep_mobile
274 24/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
275 23/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
276 22/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
277 21/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
278 20/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
279 19/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
280 18/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ nghiep_mobile
281 17/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
282 16/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
283 15/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
284 14/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
285 13/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
286 12/09/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
287 09/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
288 08/09/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ maytinhanhhuy
289 06/09/2013 2 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongthinh_mobile
290 04/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
291 03/09/2013 3 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
292 31/08/2013 9 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
293 22/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
294 21/08/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
295 20/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
296 19/08/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
297 16/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
298 15/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
299 14/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
300 13/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
301 12/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 5.399.000 VNĐ truongthinh_mobile
302 11/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
303 10/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
304 09/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
305 08/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
306 07/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
307 06/08/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ truongthinh_mobile
308 01/08/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
309 30/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
310 29/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
311 28/07/2013 15 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
312 13/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
313 12/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ ankhangcomputer
314 11/07/2013 30 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
315 11/06/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mdlaptop
316 10/06/2013 15 ngày 9.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ truongthinh_mobile
317 26/05/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mdlaptop
318 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
319 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ mdlaptop
320 23/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
321 22/05/2013 8 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ ankhangcomputer
322 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
323 13/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
324 12/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
325 11/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
326 10/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
327 09/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
328 08/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
329 07/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
330 06/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.399.000 VNĐ mobilemanhphat
331 04/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
332 03/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
333 01/05/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
334 24/04/2013 23 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
335 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
336 31/03/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
337 24/03/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.050.000 VNĐ mdlaptop
338 20/03/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ B_Nmobile
339 19/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
340 18/03/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
341 14/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
342 12/03/2013 1 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
343 11/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
344 06/03/2013 4 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
345 02/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
346 28/02/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
347 21/02/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
348 20/02/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
349 19/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
350 18/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
351 17/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
352 16/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
353 15/02/2013 6 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
354 09/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
355 08/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
356 07/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
357 06/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
358 05/02/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
359 03/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
360 02/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
361 01/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
362 31/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
363 30/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
364 29/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
365 28/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
366 27/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
367 26/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
368 25/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
369 24/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
370 23/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
371 22/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
372 21/01/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ B_Nmobile
373 19/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
374 18/01/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
375 03/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
376 02/01/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
377 31/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
378 30/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
379 29/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 2.367.000 VNĐ duclinhmobile
380 28/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
381 27/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
382 26/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
383 25/12/2012 6 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
384 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
385 18/12/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
386 17/12/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
387 15/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
388 13/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
389 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
390 08/12/2012 10 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
391 28/11/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
392 26/11/2012 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
393 22/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
394 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mdlaptop
395 20/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
396 19/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
397 18/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
398 17/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
399 16/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
400 15/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
401 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.550.000 VNĐ manhphatmobile
402 13/11/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ bichngocmobile
403 12/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
404 11/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
405 10/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
406 09/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
407 08/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
408 07/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
409 06/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
410 05/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
411 04/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
412 03/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
413 02/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 2.599.000 VNĐ CORY3Mobile
414 01/11/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi digilux
415 31/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
416 30/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
417 29/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
418 28/10/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ CORY3Mobile
419 27/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
420 26/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
421 25/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
422 24/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
423 23/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
424 22/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.534.000 VNĐ saithanh_laptop
425 21/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
426 20/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
427 19/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
428 18/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
429 17/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
430 15/10/2012 4 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
431 11/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
432 09/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
433 08/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
434 07/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
435 06/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
436 05/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 8.500.000 VNĐ dellsaigon
437 04/10/2012 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
438 02/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
439 01/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.686.000 VNĐ saithanh_laptop
440 30/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
441 29/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Tăng 2.215.000 VNĐ thanhcongmobile
442 28/09/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
443 27/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
444 26/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
445 25/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
446 24/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
447 23/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
448 22/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
449 21/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
450 20/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
451 19/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
452 18/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
453 17/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
454 16/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
455 15/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giá không đổi DucDigital
456 14/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ DucDigital
457 13/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 4.120.000 VNĐ dellsaigon
458 12/09/2012 1 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 4.120.000 VNĐ FYI
459 11/09/2012 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
460 09/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
461 08/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
462 07/09/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
463 04/09/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
464 02/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.920.000 VNĐ saithanh_laptop
465 01/09/2012 4 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 3.920.000 VNĐ FYI
466 28/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
467 27/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
468 26/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
469 25/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
470 24/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
471 23/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
472 22/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
473 21/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
474 20/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
475 19/08/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
476 18/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
477 16/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
478 14/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
479 12/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
480 09/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
481 08/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
482 06/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
483 03/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
484 02/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
485 01/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
486 31/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
487 29/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
488 28/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
489 26/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
490 24/07/2012 5 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
491 19/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
492 18/07/2012 2 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ anhkhanhkythuatso
493 16/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
494 15/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
495 14/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
496 13/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
497 12/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
498 11/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
499 10/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
500 09/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
501 08/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
502 07/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
503 06/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
504 05/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
505 04/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
506 03/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
507 02/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
508 01/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
509 30/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
510 29/06/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
511 28/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
512 27/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
513 26/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
514 25/06/2012 18.300.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 514 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White đã được hệ thống ghi lại.