Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/02/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
2 19/02/2017 25 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
3 25/01/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
4 24/01/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
5 23/01/2017 3 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
6 20/01/2017 22 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
7 29/12/2016 86 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
8 04/10/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
9 03/10/2016 56 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
10 08/08/2016 12 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
11 27/07/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
12 26/07/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
13 25/07/2016 7 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
14 18/07/2016 12 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
15 06/07/2016 15 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
16 21/06/2016 5 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
17 16/06/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
18 15/06/2016 9 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
19 06/06/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
20 03/06/2016 14 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
21 20/05/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
22 17/05/2016 3 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
23 14/05/2016 5 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
24 09/05/2016 6 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
25 03/05/2016 2 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
26 01/05/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
27 30/04/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
28 29/04/2016 14 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
29 15/04/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
30 14/04/2016 14 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
31 31/03/2016 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ manhphatmobile
32 30/03/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
33 29/03/2016 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
34 22/03/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
35 19/03/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
36 17/03/2016 8 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
37 09/03/2016 5 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
38 04/03/2016 15 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
39 18/02/2016 16 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
40 02/02/2016 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
41 29/01/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
42 27/01/2016 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
43 16/01/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
44 14/01/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
45 13/01/2016 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
46 06/01/2016 5 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
47 01/01/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
48 31/12/2015 21 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
49 10/12/2015 14 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ manhphatmobile
50 26/11/2015 97 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
51 21/08/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
52 19/08/2015 43 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
53 07/07/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
54 06/07/2015 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
55 02/07/2015 9 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
56 23/06/2015 12 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
57 11/06/2015 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
58 04/06/2015 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
59 24/05/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
60 23/05/2015 42 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
61 11/04/2015 31 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
62 11/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
63 10/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
64 09/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
65 08/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
66 07/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
67 06/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
68 05/03/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
69 03/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
70 02/03/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
71 28/02/2015 14 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
72 14/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
73 13/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
74 12/02/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
75 10/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
76 09/02/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
77 07/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
78 06/02/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
79 03/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
80 02/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
81 01/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
82 31/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
83 29/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
84 28/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
85 26/01/2015 6 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
86 20/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
87 19/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
88 16/01/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
89 15/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
90 12/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
91 09/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
92 06/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
93 04/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
94 01/01/2015 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
95 27/12/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
96 22/12/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
97 21/12/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
98 19/12/2014 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
99 15/12/2014 6 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
100 09/12/2014 10 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
101 29/11/2014 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
102 18/11/2014 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
103 16/11/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
104 14/11/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
105 13/11/2014 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
106 31/10/2014 2 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ vendorvn
107 29/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
108 28/10/2014 31 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
109 27/09/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
110 25/09/2014 14 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
111 11/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
112 10/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
113 09/09/2014 11 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
114 29/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
115 28/08/2014 3 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
116 25/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
117 24/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
118 23/08/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
119 13/08/2014 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
120 08/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
121 07/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
122 06/08/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
123 23/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
124 22/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
125 18/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
126 17/07/2014 10 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
127 07/07/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
128 05/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
129 01/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
130 30/06/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
131 20/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
132 19/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
133 18/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
134 17/06/2014 14 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
135 03/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
136 02/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
137 01/06/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
138 31/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
139 30/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
140 29/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
141 28/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
142 27/05/2014 7 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
143 20/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
144 17/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
145 14/05/2014 13 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
146 01/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
147 30/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
148 29/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
149 28/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
150 27/04/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
151 13/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
152 12/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
153 08/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
154 04/04/2014 8 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
155 27/03/2014 6 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
156 21/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
157 20/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
158 19/03/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
159 18/03/2014 7 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
160 11/03/2014 8 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
161 03/03/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
162 01/03/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
163 28/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
164 27/02/2014 2 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
165 25/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
166 24/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
167 23/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
168 22/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
169 21/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
170 20/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
171 19/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
172 18/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
173 17/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
174 16/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
175 14/02/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
176 10/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
177 09/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
178 08/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
179 06/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
180 05/02/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
181 31/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
182 30/01/2014 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
183 27/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
184 26/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
185 24/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
186 23/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
187 22/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
188 21/01/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
189 20/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
190 18/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
191 17/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
192 15/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
193 14/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
194 13/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
195 12/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
196 11/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
197 10/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
198 09/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
199 08/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
200 07/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
201 06/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
202 05/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
203 04/01/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
204 31/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
205 30/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
206 29/12/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
207 26/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
208 24/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
209 23/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
210 22/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
211 21/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
212 20/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
213 19/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
214 18/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
215 17/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
216 16/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
217 15/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
218 13/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
219 12/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
220 11/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
221 10/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
222 09/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
223 07/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
224 06/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
225 05/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
226 04/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
227 02/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
228 01/12/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
229 28/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
230 27/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
231 26/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
232 25/11/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
233 22/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
234 21/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
235 20/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
236 19/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
237 18/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
238 17/11/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
239 15/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
240 14/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
241 13/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
242 12/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
243 11/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
244 10/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
245 09/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
246 08/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
247 07/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
248 06/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
249 05/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
250 04/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
251 03/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
252 02/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
253 01/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
254 31/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
255 30/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
256 29/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
257 28/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
258 27/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
259 25/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
260 24/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
261 22/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
262 21/10/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
263 19/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
264 18/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
265 17/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
266 16/10/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
267 14/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
268 12/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
269 11/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
270 10/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
271 09/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
272 08/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
273 07/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
274 05/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
275 03/10/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
276 02/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
277 01/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
278 30/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhanhhuy
279 29/09/2013 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ vnapple
280 27/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
281 26/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 6.499.000 VNĐ duclinhmobile
282 25/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi nghiep_mobile
283 24/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
284 23/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
285 22/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
286 21/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
287 20/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
288 19/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
289 18/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ nghiep_mobile
290 17/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
291 16/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
292 15/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
293 14/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
294 13/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
295 12/09/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
296 09/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
297 08/09/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ maytinhanhhuy
298 06/09/2013 2 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongthinh_mobile
299 04/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
300 03/09/2013 3 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
301 31/08/2013 9 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
302 22/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
303 21/08/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
304 20/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
305 19/08/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
306 16/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
307 15/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
308 14/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
309 13/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
310 12/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 5.399.000 VNĐ truongthinh_mobile
311 11/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
312 10/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
313 09/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
314 08/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
315 07/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
316 06/08/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ truongthinh_mobile
317 01/08/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
318 30/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
319 29/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
320 28/07/2013 15 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
321 13/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
322 12/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ ankhangcomputer
323 11/07/2013 30 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
324 11/06/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mdlaptop
325 10/06/2013 15 ngày 9.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ truongthinh_mobile
326 26/05/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mdlaptop
327 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
328 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ mdlaptop
329 23/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
330 22/05/2013 8 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ ankhangcomputer
331 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
332 13/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
333 12/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
334 11/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
335 10/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
336 09/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
337 08/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
338 07/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
339 06/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.399.000 VNĐ mobilemanhphat
340 04/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
341 03/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
342 01/05/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
343 24/04/2013 23 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
344 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
345 31/03/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
346 24/03/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.050.000 VNĐ mdlaptop
347 20/03/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ B_Nmobile
348 19/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
349 18/03/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
350 14/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
351 12/03/2013 1 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
352 11/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
353 06/03/2013 4 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
354 02/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
355 28/02/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
356 21/02/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
357 20/02/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
358 19/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
359 18/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
360 17/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
361 16/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
362 15/02/2013 6 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
363 09/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
364 08/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
365 07/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
366 06/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
367 05/02/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
368 03/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
369 02/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
370 01/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
371 31/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
372 30/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
373 29/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
374 28/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
375 27/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
376 26/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
377 25/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
378 24/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
379 23/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
380 22/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
381 21/01/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ B_Nmobile
382 19/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
383 18/01/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
384 03/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
385 02/01/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
386 31/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
387 30/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
388 29/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 2.367.000 VNĐ duclinhmobile
389 28/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
390 27/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
391 26/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
392 25/12/2012 6 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
393 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
394 18/12/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
395 17/12/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
396 15/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
397 13/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
398 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
399 08/12/2012 10 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
400 28/11/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
401 26/11/2012 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
402 22/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
403 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mdlaptop
404 20/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
405 19/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
406 18/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
407 17/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
408 16/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
409 15/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
410 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.550.000 VNĐ manhphatmobile
411 13/11/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ bichngocmobile
412 12/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
413 11/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
414 10/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
415 09/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
416 08/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
417 07/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
418 06/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
419 05/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
420 04/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
421 03/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
422 02/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 2.599.000 VNĐ CORY3Mobile
423 01/11/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi digilux
424 31/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
425 30/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
426 29/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
427 28/10/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ CORY3Mobile
428 27/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
429 26/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
430 25/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
431 24/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
432 23/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
433 22/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.534.000 VNĐ saithanh_laptop
434 21/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
435 20/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
436 19/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
437 18/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
438 17/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
439 15/10/2012 4 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
440 11/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
441 09/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
442 08/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
443 07/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
444 06/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
445 05/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 8.500.000 VNĐ dellsaigon
446 04/10/2012 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
447 02/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
448 01/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.686.000 VNĐ saithanh_laptop
449 30/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
450 29/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Tăng 2.215.000 VNĐ thanhcongmobile
451 28/09/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
452 27/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
453 26/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
454 25/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
455 24/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
456 23/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
457 22/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
458 21/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
459 20/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
460 19/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
461 18/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
462 17/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
463 16/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
464 15/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giá không đổi DucDigital
465 14/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ DucDigital
466 13/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 4.120.000 VNĐ dellsaigon
467 12/09/2012 1 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 4.120.000 VNĐ FYI
468 11/09/2012 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
469 09/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
470 08/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
471 07/09/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
472 04/09/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
473 02/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.920.000 VNĐ saithanh_laptop
474 01/09/2012 4 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 3.920.000 VNĐ FYI
475 28/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
476 27/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
477 26/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
478 25/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
479 24/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
480 23/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
481 22/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
482 21/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
483 20/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
484 19/08/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
485 18/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
486 16/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
487 14/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
488 12/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
489 09/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
490 08/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
491 06/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
492 03/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
493 02/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
494 01/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
495 31/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
496 29/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
497 28/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
498 26/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
499 24/07/2012 5 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
500 19/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
501 18/07/2012 2 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ anhkhanhkythuatso
502 16/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
503 15/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
504 14/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
505 13/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
506 12/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
507 11/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
508 10/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
509 09/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
510 08/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
511 07/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
512 06/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
513 05/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
514 04/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
515 03/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
516 02/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
517 01/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
518 30/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
519 29/06/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
520 28/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
521 27/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
522 26/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
523 25/06/2012 18.300.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 523 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White đã được hệ thống ghi lại.