Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/08/2017 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi dtnhuy
2 27/08/2017 16 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ dtnhuy
3 11/08/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
4 10/08/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
5 09/08/2017 111 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
6 20/04/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
7 19/04/2017 4 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
8 15/04/2017 54 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
9 20/02/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
10 19/02/2017 25 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
11 25/01/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
12 24/01/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
13 23/01/2017 3 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
14 20/01/2017 22 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
15 29/12/2016 86 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
16 04/10/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
17 03/10/2016 56 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
18 08/08/2016 12 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
19 27/07/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
20 26/07/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
21 25/07/2016 7 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
22 18/07/2016 12 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
23 06/07/2016 15 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
24 21/06/2016 5 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
25 16/06/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
26 15/06/2016 9 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
27 06/06/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
28 03/06/2016 14 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
29 20/05/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
30 17/05/2016 3 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
31 14/05/2016 5 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
32 09/05/2016 6 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
33 03/05/2016 2 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
34 01/05/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
35 30/04/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
36 29/04/2016 14 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
37 15/04/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
38 14/04/2016 14 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
39 31/03/2016 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ manhphatmobile
40 30/03/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
41 29/03/2016 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
42 22/03/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
43 19/03/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
44 17/03/2016 8 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
45 09/03/2016 5 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
46 04/03/2016 15 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
47 18/02/2016 16 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
48 02/02/2016 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
49 29/01/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
50 27/01/2016 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
51 16/01/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
52 14/01/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
53 13/01/2016 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
54 06/01/2016 5 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
55 01/01/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
56 31/12/2015 21 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
57 10/12/2015 14 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ manhphatmobile
58 26/11/2015 97 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
59 21/08/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
60 19/08/2015 43 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
61 07/07/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
62 06/07/2015 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
63 02/07/2015 9 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
64 23/06/2015 12 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
65 11/06/2015 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
66 04/06/2015 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
67 24/05/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
68 23/05/2015 42 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
69 11/04/2015 31 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
70 11/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
71 10/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
72 09/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
73 08/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
74 07/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
75 06/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
76 05/03/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
77 03/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
78 02/03/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
79 28/02/2015 14 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
80 14/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
81 13/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
82 12/02/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
83 10/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
84 09/02/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
85 07/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
86 06/02/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
87 03/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
88 02/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
89 01/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
90 31/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
91 29/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
92 28/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
93 26/01/2015 6 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
94 20/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
95 19/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
96 16/01/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
97 15/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
98 12/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
99 09/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
100 06/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
101 04/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
102 01/01/2015 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
103 27/12/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
104 22/12/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
105 21/12/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
106 19/12/2014 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
107 15/12/2014 6 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
108 09/12/2014 10 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
109 29/11/2014 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
110 18/11/2014 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
111 16/11/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
112 14/11/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
113 13/11/2014 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
114 31/10/2014 2 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ vendorvn
115 29/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
116 28/10/2014 31 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
117 27/09/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
118 25/09/2014 14 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
119 11/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
120 10/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
121 09/09/2014 11 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
122 29/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
123 28/08/2014 3 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
124 25/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
125 24/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
126 23/08/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
127 13/08/2014 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
128 08/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
129 07/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
130 06/08/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
131 23/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
132 22/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
133 18/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
134 17/07/2014 10 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
135 07/07/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
136 05/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
137 01/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
138 30/06/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
139 20/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
140 19/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
141 18/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
142 17/06/2014 14 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
143 03/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
144 02/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
145 01/06/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
146 31/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
147 30/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
148 29/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
149 28/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
150 27/05/2014 7 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
151 20/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
152 17/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
153 14/05/2014 13 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
154 01/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
155 30/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
156 29/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
157 28/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
158 27/04/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
159 13/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
160 12/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
161 08/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
162 04/04/2014 8 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
163 27/03/2014 6 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
164 21/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
165 20/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
166 19/03/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
167 18/03/2014 7 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
168 11/03/2014 8 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
169 03/03/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
170 01/03/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
171 28/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
172 27/02/2014 2 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
173 25/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
174 24/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
175 23/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
176 22/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
177 21/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
178 20/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
179 19/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
180 18/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
181 17/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
182 16/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
183 14/02/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
184 10/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
185 09/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
186 08/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
187 06/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
188 05/02/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
189 31/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
190 30/01/2014 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
191 27/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
192 26/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
193 24/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
194 23/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
195 22/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
196 21/01/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
197 20/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
198 18/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
199 17/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
200 15/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
201 14/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
202 13/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
203 12/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
204 11/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
205 10/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
206 09/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
207 08/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
208 07/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
209 06/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
210 05/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
211 04/01/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
212 31/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
213 30/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
214 29/12/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
215 26/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
216 24/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
217 23/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
218 22/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
219 21/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
220 20/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
221 19/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
222 18/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
223 17/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
224 16/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
225 15/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
226 13/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
227 12/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
228 11/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
229 10/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
230 09/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
231 07/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
232 06/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
233 05/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
234 04/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
235 02/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
236 01/12/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
237 28/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
238 27/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
239 26/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
240 25/11/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
241 22/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
242 21/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
243 20/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
244 19/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
245 18/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
246 17/11/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
247 15/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
248 14/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
249 13/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
250 12/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
251 11/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
252 10/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
253 09/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
254 08/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
255 07/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
256 06/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
257 05/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
258 04/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
259 03/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
260 02/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
261 01/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
262 31/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
263 30/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
264 29/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
265 28/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
266 27/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
267 25/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
268 24/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
269 22/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
270 21/10/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
271 19/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
272 18/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
273 17/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
274 16/10/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
275 14/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
276 12/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
277 11/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
278 10/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
279 09/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
280 08/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
281 07/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
282 05/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
283 03/10/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
284 02/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
285 01/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
286 30/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhanhhuy
287 29/09/2013 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ vnapple
288 27/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
289 26/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 6.499.000 VNĐ duclinhmobile
290 25/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi nghiep_mobile
291 24/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
292 23/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
293 22/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
294 21/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
295 20/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
296 19/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
297 18/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ nghiep_mobile
298 17/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
299 16/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
300 15/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
301 14/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
302 13/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
303 12/09/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
304 09/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
305 08/09/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ maytinhanhhuy
306 06/09/2013 2 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongthinh_mobile
307 04/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
308 03/09/2013 3 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
309 31/08/2013 9 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
310 22/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
311 21/08/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
312 20/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
313 19/08/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
314 16/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
315 15/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
316 14/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
317 13/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
318 12/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 5.399.000 VNĐ truongthinh_mobile
319 11/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
320 10/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
321 09/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
322 08/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
323 07/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
324 06/08/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ truongthinh_mobile
325 01/08/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
326 30/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
327 29/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
328 28/07/2013 15 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
329 13/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
330 12/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ ankhangcomputer
331 11/07/2013 30 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
332 11/06/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mdlaptop
333 10/06/2013 15 ngày 9.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ truongthinh_mobile
334 26/05/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mdlaptop
335 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
336 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ mdlaptop
337 23/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
338 22/05/2013 8 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ ankhangcomputer
339 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
340 13/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
341 12/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
342 11/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
343 10/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
344 09/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
345 08/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
346 07/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
347 06/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.399.000 VNĐ mobilemanhphat
348 04/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
349 03/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
350 01/05/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
351 24/04/2013 23 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
352 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
353 31/03/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
354 24/03/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.050.000 VNĐ mdlaptop
355 20/03/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ B_Nmobile
356 19/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
357 18/03/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
358 14/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
359 12/03/2013 1 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
360 11/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
361 06/03/2013 4 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
362 02/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
363 28/02/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
364 21/02/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
365 20/02/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
366 19/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
367 18/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
368 17/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
369 16/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
370 15/02/2013 6 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
371 09/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
372 08/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
373 07/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
374 06/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
375 05/02/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
376 03/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
377 02/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
378 01/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
379 31/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
380 30/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
381 29/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
382 28/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
383 27/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
384 26/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
385 25/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
386 24/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
387 23/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
388 22/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
389 21/01/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ B_Nmobile
390 19/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
391 18/01/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
392 03/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
393 02/01/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
394 31/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
395 30/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
396 29/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 2.367.000 VNĐ duclinhmobile
397 28/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
398 27/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
399 26/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
400 25/12/2012 6 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
401 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
402 18/12/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
403 17/12/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
404 15/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
405 13/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
406 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
407 08/12/2012 10 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
408 28/11/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
409 26/11/2012 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
410 22/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
411 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mdlaptop
412 20/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
413 19/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
414 18/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
415 17/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
416 16/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
417 15/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
418 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.550.000 VNĐ manhphatmobile
419 13/11/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ bichngocmobile
420 12/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
421 11/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
422 10/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
423 09/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
424 08/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
425 07/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
426 06/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
427 05/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
428 04/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
429 03/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
430 02/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 2.599.000 VNĐ CORY3Mobile
431 01/11/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi digilux
432 31/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
433 30/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
434 29/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
435 28/10/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ CORY3Mobile
436 27/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
437 26/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
438 25/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
439 24/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
440 23/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
441 22/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.534.000 VNĐ saithanh_laptop
442 21/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
443 20/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
444 19/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
445 18/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
446 17/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
447 15/10/2012 4 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
448 11/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
449 09/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
450 08/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
451 07/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
452 06/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
453 05/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 8.500.000 VNĐ dellsaigon
454 04/10/2012 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
455 02/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
456 01/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.686.000 VNĐ saithanh_laptop
457 30/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
458 29/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Tăng 2.215.000 VNĐ thanhcongmobile
459 28/09/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
460 27/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
461 26/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
462 25/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
463 24/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
464 23/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
465 22/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
466 21/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
467 20/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
468 19/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
469 18/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
470 17/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
471 16/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
472 15/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giá không đổi DucDigital
473 14/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ DucDigital
474 13/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 4.120.000 VNĐ dellsaigon
475 12/09/2012 1 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 4.120.000 VNĐ FYI
476 11/09/2012 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
477 09/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
478 08/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
479 07/09/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
480 04/09/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
481 02/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.920.000 VNĐ saithanh_laptop
482 01/09/2012 4 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 3.920.000 VNĐ FYI
483 28/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
484 27/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
485 26/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
486 25/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
487 24/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
488 23/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
489 22/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
490 21/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
491 20/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
492 19/08/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
493 18/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
494 16/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
495 14/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
496 12/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
497 09/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
498 08/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
499 06/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
500 03/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
501 02/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
502 01/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
503 31/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
504 29/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
505 28/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
506 26/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
507 24/07/2012 5 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
508 19/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
509 18/07/2012 2 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ anhkhanhkythuatso
510 16/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
511 15/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
512 14/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
513 13/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
514 12/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
515 11/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
516 10/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
517 09/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
518 08/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
519 07/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
520 06/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
521 05/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
522 04/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
523 03/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
524 02/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
525 01/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
526 30/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
527 29/06/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
528 28/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
529 27/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
530 26/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
531 25/06/2012 18.300.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 531 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White đã được hệ thống ghi lại.