Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 11/08/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
2 10/08/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
3 09/08/2017 111 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
4 20/04/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
5 19/04/2017 4 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
6 15/04/2017 54 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
7 20/02/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
8 19/02/2017 25 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
9 25/01/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
10 24/01/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
11 23/01/2017 3 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
12 20/01/2017 22 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
13 29/12/2016 86 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
14 04/10/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
15 03/10/2016 56 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
16 08/08/2016 12 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
17 27/07/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
18 26/07/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
19 25/07/2016 7 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
20 18/07/2016 12 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
21 06/07/2016 15 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
22 21/06/2016 5 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
23 16/06/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
24 15/06/2016 9 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
25 06/06/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
26 03/06/2016 14 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
27 20/05/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
28 17/05/2016 3 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
29 14/05/2016 5 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
30 09/05/2016 6 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
31 03/05/2016 2 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
32 01/05/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
33 30/04/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
34 29/04/2016 14 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
35 15/04/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
36 14/04/2016 14 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
37 31/03/2016 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ manhphatmobile
38 30/03/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
39 29/03/2016 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
40 22/03/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
41 19/03/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
42 17/03/2016 8 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
43 09/03/2016 5 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
44 04/03/2016 15 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
45 18/02/2016 16 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
46 02/02/2016 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
47 29/01/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
48 27/01/2016 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
49 16/01/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
50 14/01/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
51 13/01/2016 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
52 06/01/2016 5 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
53 01/01/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
54 31/12/2015 21 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
55 10/12/2015 14 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ manhphatmobile
56 26/11/2015 97 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
57 21/08/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
58 19/08/2015 43 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
59 07/07/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
60 06/07/2015 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
61 02/07/2015 9 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
62 23/06/2015 12 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
63 11/06/2015 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
64 04/06/2015 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
65 24/05/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
66 23/05/2015 42 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
67 11/04/2015 31 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
68 11/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
69 10/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
70 09/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
71 08/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
72 07/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
73 06/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
74 05/03/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
75 03/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
76 02/03/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
77 28/02/2015 14 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
78 14/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
79 13/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
80 12/02/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
81 10/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
82 09/02/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
83 07/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
84 06/02/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
85 03/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
86 02/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
87 01/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
88 31/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
89 29/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
90 28/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
91 26/01/2015 6 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
92 20/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
93 19/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
94 16/01/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
95 15/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
96 12/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
97 09/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
98 06/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
99 04/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
100 01/01/2015 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
101 27/12/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
102 22/12/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
103 21/12/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
104 19/12/2014 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
105 15/12/2014 6 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
106 09/12/2014 10 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
107 29/11/2014 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
108 18/11/2014 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
109 16/11/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
110 14/11/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
111 13/11/2014 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
112 31/10/2014 2 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ vendorvn
113 29/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
114 28/10/2014 31 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
115 27/09/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
116 25/09/2014 14 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
117 11/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
118 10/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
119 09/09/2014 11 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
120 29/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
121 28/08/2014 3 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
122 25/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
123 24/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
124 23/08/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
125 13/08/2014 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
126 08/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
127 07/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
128 06/08/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
129 23/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
130 22/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
131 18/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
132 17/07/2014 10 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
133 07/07/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
134 05/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
135 01/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
136 30/06/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
137 20/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
138 19/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
139 18/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
140 17/06/2014 14 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
141 03/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
142 02/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
143 01/06/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
144 31/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
145 30/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
146 29/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
147 28/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
148 27/05/2014 7 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
149 20/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
150 17/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
151 14/05/2014 13 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
152 01/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
153 30/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
154 29/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
155 28/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
156 27/04/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
157 13/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
158 12/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
159 08/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
160 04/04/2014 8 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
161 27/03/2014 6 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
162 21/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
163 20/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
164 19/03/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
165 18/03/2014 7 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
166 11/03/2014 8 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
167 03/03/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
168 01/03/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
169 28/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
170 27/02/2014 2 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
171 25/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
172 24/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
173 23/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
174 22/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
175 21/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
176 20/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
177 19/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
178 18/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
179 17/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
180 16/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
181 14/02/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
182 10/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
183 09/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
184 08/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
185 06/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
186 05/02/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
187 31/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
188 30/01/2014 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
189 27/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
190 26/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
191 24/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
192 23/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
193 22/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
194 21/01/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
195 20/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
196 18/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
197 17/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
198 15/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
199 14/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
200 13/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
201 12/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
202 11/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
203 10/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
204 09/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
205 08/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
206 07/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
207 06/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
208 05/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
209 04/01/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
210 31/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
211 30/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
212 29/12/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
213 26/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
214 24/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
215 23/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
216 22/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
217 21/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
218 20/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
219 19/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
220 18/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
221 17/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
222 16/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
223 15/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
224 13/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
225 12/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
226 11/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
227 10/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
228 09/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
229 07/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
230 06/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
231 05/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
232 04/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
233 02/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
234 01/12/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
235 28/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
236 27/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
237 26/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
238 25/11/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
239 22/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
240 21/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
241 20/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
242 19/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
243 18/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
244 17/11/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
245 15/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
246 14/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
247 13/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
248 12/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
249 11/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
250 10/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
251 09/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
252 08/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
253 07/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
254 06/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
255 05/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
256 04/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
257 03/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
258 02/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
259 01/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
260 31/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
261 30/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
262 29/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
263 28/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
264 27/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
265 25/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
266 24/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
267 22/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
268 21/10/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
269 19/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
270 18/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
271 17/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
272 16/10/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
273 14/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
274 12/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
275 11/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
276 10/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
277 09/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
278 08/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
279 07/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
280 05/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
281 03/10/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
282 02/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
283 01/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
284 30/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhanhhuy
285 29/09/2013 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ vnapple
286 27/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
287 26/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 6.499.000 VNĐ duclinhmobile
288 25/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi nghiep_mobile
289 24/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
290 23/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
291 22/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
292 21/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
293 20/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
294 19/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
295 18/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ nghiep_mobile
296 17/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
297 16/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
298 15/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
299 14/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
300 13/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
301 12/09/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
302 09/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
303 08/09/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ maytinhanhhuy
304 06/09/2013 2 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongthinh_mobile
305 04/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
306 03/09/2013 3 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
307 31/08/2013 9 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
308 22/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
309 21/08/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
310 20/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
311 19/08/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
312 16/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
313 15/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
314 14/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
315 13/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
316 12/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 5.399.000 VNĐ truongthinh_mobile
317 11/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
318 10/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
319 09/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
320 08/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
321 07/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
322 06/08/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ truongthinh_mobile
323 01/08/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
324 30/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
325 29/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
326 28/07/2013 15 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
327 13/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
328 12/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ ankhangcomputer
329 11/07/2013 30 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
330 11/06/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mdlaptop
331 10/06/2013 15 ngày 9.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ truongthinh_mobile
332 26/05/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mdlaptop
333 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
334 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ mdlaptop
335 23/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
336 22/05/2013 8 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ ankhangcomputer
337 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
338 13/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
339 12/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
340 11/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
341 10/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
342 09/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
343 08/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
344 07/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
345 06/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.399.000 VNĐ mobilemanhphat
346 04/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
347 03/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
348 01/05/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
349 24/04/2013 23 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
350 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
351 31/03/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
352 24/03/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.050.000 VNĐ mdlaptop
353 20/03/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ B_Nmobile
354 19/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
355 18/03/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
356 14/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
357 12/03/2013 1 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
358 11/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
359 06/03/2013 4 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
360 02/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
361 28/02/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
362 21/02/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
363 20/02/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
364 19/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
365 18/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
366 17/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
367 16/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
368 15/02/2013 6 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
369 09/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
370 08/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
371 07/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
372 06/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
373 05/02/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
374 03/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
375 02/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
376 01/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
377 31/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
378 30/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
379 29/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
380 28/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
381 27/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
382 26/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
383 25/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
384 24/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
385 23/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
386 22/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
387 21/01/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ B_Nmobile
388 19/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
389 18/01/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
390 03/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
391 02/01/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
392 31/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
393 30/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
394 29/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 2.367.000 VNĐ duclinhmobile
395 28/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
396 27/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
397 26/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
398 25/12/2012 6 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
399 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
400 18/12/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
401 17/12/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
402 15/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
403 13/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
404 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
405 08/12/2012 10 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
406 28/11/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
407 26/11/2012 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
408 22/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
409 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mdlaptop
410 20/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
411 19/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
412 18/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
413 17/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
414 16/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
415 15/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
416 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.550.000 VNĐ manhphatmobile
417 13/11/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ bichngocmobile
418 12/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
419 11/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
420 10/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
421 09/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
422 08/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
423 07/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
424 06/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
425 05/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
426 04/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
427 03/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
428 02/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 2.599.000 VNĐ CORY3Mobile
429 01/11/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi digilux
430 31/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
431 30/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
432 29/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
433 28/10/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ CORY3Mobile
434 27/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
435 26/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
436 25/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
437 24/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
438 23/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
439 22/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.534.000 VNĐ saithanh_laptop
440 21/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
441 20/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
442 19/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
443 18/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
444 17/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
445 15/10/2012 4 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
446 11/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
447 09/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
448 08/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
449 07/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
450 06/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
451 05/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 8.500.000 VNĐ dellsaigon
452 04/10/2012 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
453 02/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
454 01/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.686.000 VNĐ saithanh_laptop
455 30/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
456 29/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Tăng 2.215.000 VNĐ thanhcongmobile
457 28/09/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
458 27/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
459 26/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
460 25/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
461 24/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
462 23/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
463 22/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
464 21/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
465 20/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
466 19/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
467 18/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
468 17/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
469 16/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
470 15/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giá không đổi DucDigital
471 14/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ DucDigital
472 13/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 4.120.000 VNĐ dellsaigon
473 12/09/2012 1 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 4.120.000 VNĐ FYI
474 11/09/2012 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
475 09/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
476 08/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
477 07/09/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
478 04/09/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
479 02/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.920.000 VNĐ saithanh_laptop
480 01/09/2012 4 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 3.920.000 VNĐ FYI
481 28/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
482 27/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
483 26/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
484 25/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
485 24/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
486 23/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
487 22/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
488 21/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
489 20/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
490 19/08/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
491 18/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
492 16/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
493 14/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
494 12/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
495 09/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
496 08/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
497 06/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
498 03/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
499 02/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
500 01/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
501 31/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
502 29/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
503 28/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
504 26/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
505 24/07/2012 5 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
506 19/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
507 18/07/2012 2 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ anhkhanhkythuatso
508 16/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
509 15/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
510 14/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
511 13/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
512 12/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
513 11/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
514 10/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
515 09/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
516 08/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
517 07/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
518 06/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
519 05/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
520 04/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
521 03/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
522 02/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
523 01/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
524 30/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
525 29/06/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
526 28/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
527 27/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
528 26/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
529 25/06/2012 18.300.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 529 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White đã được hệ thống ghi lại.