Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/07/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ thietbiytedunggiao
2 14/07/2016 9 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thienkygroup
3 05/07/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
4 04/07/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
5 03/07/2016 26 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
6 07/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
7 06/06/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
8 03/06/2016 28 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
9 06/05/2016 31 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
10 05/04/2016 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
11 31/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
12 30/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
13 29/03/2016 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
14 25/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
15 24/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
16 23/03/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
17 21/03/2016 16 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
18 05/03/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
19 03/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
20 02/03/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
21 01/03/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
22 27/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
23 26/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
24 25/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
25 24/02/2016 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
26 21/02/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
27 20/02/2016 4 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
28 16/02/2016 3 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
29 13/02/2016 15 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
30 29/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
31 26/01/2016 14 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
32 12/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
33 11/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
34 08/01/2016 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
35 07/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
36 06/01/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
37 04/01/2016 21 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
38 14/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
39 13/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
40 12/12/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
41 10/12/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
42 09/12/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
43 04/12/2015 2 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
44 02/12/2015 12 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
45 20/11/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
46 19/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
47 18/11/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbispa24h
48 17/11/2015 2 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
49 15/11/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
50 13/11/2015 10 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
51 03/11/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
52 31/10/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
53 30/10/2015 8 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
54 22/10/2015 6 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
55 16/10/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbispa24h
56 15/10/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
57 14/10/2015 8 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
58 06/10/2015 7 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
59 29/09/2015 14 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
60 15/09/2015 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
61 11/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
62 10/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
63 09/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
64 08/09/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
65 06/09/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
66 05/09/2015 5 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
67 31/08/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
68 28/08/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
69 27/08/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
70 26/08/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
71 25/08/2015 6 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
72 19/08/2015 4 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
73 15/08/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
74 13/08/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
75 12/08/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
76 10/08/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
77 09/08/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
78 06/08/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
79 05/08/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
80 04/08/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
81 03/08/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
82 29/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
83 28/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
84 27/07/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
85 24/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
86 23/07/2015 5 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
87 18/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
88 17/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
89 16/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
90 15/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
91 14/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
92 13/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
93 12/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
94 11/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
95 10/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
96 09/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
97 08/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
98 07/07/2015 4 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
99 03/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
100 02/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
101 01/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
102 30/06/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
103 29/06/2015 4 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
104 25/06/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
105 24/06/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
106 23/06/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
107 18/06/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
108 16/06/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
109 15/06/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
110 13/06/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
111 12/06/2015 4 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
112 08/06/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
113 06/06/2015 5 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
114 01/06/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
115 30/05/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
116 29/05/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
117 28/05/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
118 27/05/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
119 25/05/2015 5 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
120 20/05/2015 6 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
121 14/05/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
122 09/05/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
123 08/05/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
124 07/05/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
125 04/05/2015 7 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
126 27/04/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
127 25/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
128 24/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
129 23/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
130 22/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
131 21/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
132 20/04/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
133 17/04/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
134 16/04/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
135 13/04/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
136 11/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
137 10/04/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
138 08/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
139 07/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
140 06/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
141 05/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
142 04/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
143 03/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
144 02/04/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
145 01/04/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
146 31/03/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
147 30/03/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
148 27/03/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
149 25/03/2015 69 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
150 15/01/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
151 14/01/2015 33 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
152 12/12/2014 30 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
153 12/11/2014 30 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
154 13/10/2014 13 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
155 30/09/2014 4 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
156 26/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
157 18/09/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
158 17/09/2014 7 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
159 10/09/2014 5 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
160 05/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
161 28/08/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbispa24h
162 27/08/2014 4 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
163 23/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
164 22/08/2014 7 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
165 15/08/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
166 13/08/2014 62 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
167 12/06/2014 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
168 06/06/2014 12 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
169 25/05/2014 11 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
170 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
171 13/05/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
172 05/05/2014 5 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
173 30/04/2014 16 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
174 14/04/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
175 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
176 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
177 11/04/2014 22 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
178 20/03/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
179 18/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
180 17/03/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
181 14/03/2014 2 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
182 12/03/2014 6 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
183 06/03/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
184 04/03/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
185 27/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
186 26/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
187 25/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
188 24/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
189 23/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
190 22/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
191 21/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
192 20/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
193 19/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
194 18/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
195 17/02/2014 9 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
196 08/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
197 07/02/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
198 04/02/2014 50 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
199 16/12/2013 53 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
200 24/10/2013 40 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
201 14/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
202 13/09/2013 13 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
203 31/08/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
204 30/08/2013 7 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
205 23/08/2013 30 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
206 24/07/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
207 23/07/2013 7 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
208 16/07/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
209 15/07/2013 18 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
210 27/06/2013 6 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
211 21/06/2013 24 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
212 28/05/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
213 27/05/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
214 26/05/2013 3 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
215 23/05/2013 2 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
216 21/05/2013 24 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
217 27/04/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
218 26/04/2013 15 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
219 11/04/2013 35 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
220 07/03/2013 2.250.000 ₫ thietbiytexuanmai
Có tổng cộng 220 thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236 đã được hệ thống ghi lại.