• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/08/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
2 04/08/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
3 03/08/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
4 29/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
5 28/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
6 27/07/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
7 24/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
8 23/07/2015 5 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
9 18/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
10 17/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
11 16/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
12 15/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
13 14/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
14 13/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
15 12/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
16 11/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
17 10/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
18 09/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
19 08/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
20 07/07/2015 4 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
21 03/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
22 02/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
23 01/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
24 30/06/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
25 29/06/2015 4 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
26 25/06/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
27 24/06/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
28 23/06/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
29 18/06/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
30 16/06/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
31 15/06/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
32 13/06/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
33 12/06/2015 4 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
34 08/06/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
35 06/06/2015 5 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
36 01/06/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
37 30/05/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
38 29/05/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
39 28/05/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
40 27/05/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
41 25/05/2015 5 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
42 20/05/2015 6 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
43 14/05/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
44 09/05/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
45 08/05/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
46 07/05/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
47 04/05/2015 7 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
48 27/04/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
49 25/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
50 24/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
51 23/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
52 22/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
53 21/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
54 20/04/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
55 17/04/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
56 16/04/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
57 13/04/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
58 11/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
59 10/04/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
60 08/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
61 07/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
62 06/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
63 05/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
64 04/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
65 03/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
66 02/04/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
67 01/04/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
68 31/03/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
69 30/03/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
70 27/03/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
71 25/03/2015 69 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
72 15/01/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
73 14/01/2015 33 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
74 12/12/2014 30 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
75 12/11/2014 30 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
76 13/10/2014 13 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
77 30/09/2014 4 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
78 26/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
79 18/09/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
80 17/09/2014 7 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
81 10/09/2014 5 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
82 05/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
83 28/08/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbispa24h
84 27/08/2014 4 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
85 23/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
86 22/08/2014 7 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
87 15/08/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
88 13/08/2014 62 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
89 12/06/2014 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
90 06/06/2014 12 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
91 25/05/2014 11 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
92 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
93 13/05/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
94 05/05/2014 5 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
95 30/04/2014 16 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
96 14/04/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
97 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
98 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
99 11/04/2014 22 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
100 20/03/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
101 18/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
102 17/03/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
103 14/03/2014 2 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
104 12/03/2014 6 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
105 06/03/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
106 04/03/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
107 27/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
108 26/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
109 25/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
110 24/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
111 23/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
112 22/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
113 21/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
114 20/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
115 19/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
116 18/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
117 17/02/2014 9 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
118 08/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
119 07/02/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
120 04/02/2014 50 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
121 16/12/2013 53 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
122 24/10/2013 40 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
123 14/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
124 13/09/2013 13 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
125 31/08/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
126 30/08/2013 7 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
127 23/08/2013 30 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
128 24/07/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
129 23/07/2013 7 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
130 16/07/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
131 15/07/2013 18 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
132 27/06/2013 6 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
133 21/06/2013 24 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
134 28/05/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
135 27/05/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
136 26/05/2013 3 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
137 23/05/2013 2 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
138 21/05/2013 24 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
139 27/04/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
140 26/04/2013 15 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
141 11/04/2013 35 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
142 07/03/2013 2.250.000 ₫ thietbiytexuanmai
Có tổng cộng 142 thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236 đã được hệ thống ghi lại.
Mua sắm > Sức khỏe, sắc đẹp > Y tế, sức khỏe > Thiết bị Y tế > Máy móc y tế > Nồi hấp tiệt trùng (dung cu hap say, dụng cụ hấp sấy, nồi hấp tiệt trùng, noi hap tiet trung)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236 trong mục Nồi hấp tiệt trùng