• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/04/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
2 25/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
3 24/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
4 23/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
5 22/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
6 21/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
7 20/04/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
8 17/04/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
9 16/04/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
10 13/04/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
11 11/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
12 10/04/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
13 08/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
14 07/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
15 06/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
16 05/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
17 04/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
18 03/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
19 02/04/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
20 01/04/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
21 31/03/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
22 30/03/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
23 27/03/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
24 25/03/2015 69 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
25 15/01/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
26 14/01/2015 33 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
27 12/12/2014 30 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
28 12/11/2014 30 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
29 13/10/2014 13 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
30 30/09/2014 4 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
31 26/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
32 18/09/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
33 17/09/2014 7 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
34 10/09/2014 5 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
35 05/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
36 28/08/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbispa24h
37 27/08/2014 4 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
38 23/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
39 22/08/2014 7 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
40 15/08/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
41 13/08/2014 62 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
42 12/06/2014 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
43 06/06/2014 12 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
44 25/05/2014 11 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
45 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
46 13/05/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
47 05/05/2014 5 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
48 30/04/2014 16 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
49 14/04/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
50 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
51 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
52 11/04/2014 22 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
53 20/03/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
54 18/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
55 17/03/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
56 14/03/2014 2 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
57 12/03/2014 6 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
58 06/03/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
59 04/03/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
60 27/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
61 26/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
62 25/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
63 24/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
64 23/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
65 22/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
66 21/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
67 20/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
68 19/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
69 18/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
70 17/02/2014 9 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
71 08/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
72 07/02/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
73 04/02/2014 50 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
74 16/12/2013 53 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
75 24/10/2013 40 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
76 14/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
77 13/09/2013 13 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
78 31/08/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
79 30/08/2013 7 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
80 23/08/2013 30 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
81 24/07/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
82 23/07/2013 7 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
83 16/07/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
84 15/07/2013 18 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
85 27/06/2013 6 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
86 21/06/2013 24 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
87 28/05/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
88 27/05/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
89 26/05/2013 3 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
90 23/05/2013 2 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
91 21/05/2013 24 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
92 27/04/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
93 26/04/2013 15 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
94 11/04/2013 35 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
95 07/03/2013 2.250.000 ₫ thietbiytexuanmai
Có tổng cộng 95 thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236 đã được hệ thống ghi lại.
Mua sắm > Sức khỏe, sắc đẹp > Y tế, sức khỏe > Thiết bị Y tế > Máy móc y tế > Nồi hấp tiệt trùng (dung cu hap say, dụng cụ hấp sấy, nồi hấp tiệt trùng, noi hap tiet trung)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236 trong mục Nồi hấp tiệt trùng
Từ khóa nổi bật trong tuần: toshiba, iphone 3gs, thanh da, hp, s1