Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/09/2016 7 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
2 18/09/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
3 17/09/2016 5 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
4 12/09/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteBTN
5 11/09/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
6 10/09/2016 4 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
7 06/09/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteBTN
8 05/09/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
9 04/09/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
10 03/09/2016 8 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiyteBTN
11 26/08/2016 2 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
12 24/08/2016 5 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
13 19/08/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
14 18/08/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
15 16/08/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
16 15/08/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
17 14/08/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
18 13/08/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteducanh
19 12/08/2016 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteducanh
20 07/08/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
21 06/08/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
22 05/08/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
23 03/08/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
24 01/08/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
25 31/07/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
26 30/07/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
27 29/07/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
28 28/07/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
29 27/07/2016 12 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
30 15/07/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ thietbiytedunggiao
31 14/07/2016 9 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thienkygroup
32 05/07/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
33 04/07/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
34 03/07/2016 26 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
35 07/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
36 06/06/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
37 03/06/2016 28 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
38 06/05/2016 31 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
39 05/04/2016 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
40 31/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
41 30/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
42 29/03/2016 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
43 25/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
44 24/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
45 23/03/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
46 21/03/2016 16 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
47 05/03/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
48 03/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
49 02/03/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
50 01/03/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
51 27/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
52 26/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
53 25/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
54 24/02/2016 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
55 21/02/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
56 20/02/2016 4 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
57 16/02/2016 3 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
58 13/02/2016 15 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
59 29/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
60 26/01/2016 14 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
61 12/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
62 11/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
63 08/01/2016 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
64 07/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
65 06/01/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
66 04/01/2016 21 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
67 14/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
68 13/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
69 12/12/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
70 10/12/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
71 09/12/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
72 04/12/2015 2 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
73 02/12/2015 12 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
74 20/11/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
75 19/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
76 18/11/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbispa24h
77 17/11/2015 2 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
78 15/11/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
79 13/11/2015 10 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
80 03/11/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
81 31/10/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
82 30/10/2015 8 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
83 22/10/2015 6 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
84 16/10/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbispa24h
85 15/10/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
86 14/10/2015 8 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
87 06/10/2015 7 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
88 29/09/2015 14 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
89 15/09/2015 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
90 11/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
91 10/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
92 09/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
93 08/09/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
94 06/09/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
95 05/09/2015 5 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
96 31/08/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
97 28/08/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
98 27/08/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
99 26/08/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
100 25/08/2015 6 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
101 19/08/2015 4 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
102 15/08/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
103 13/08/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
104 12/08/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
105 10/08/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
106 09/08/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
107 06/08/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
108 05/08/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
109 04/08/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
110 03/08/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
111 29/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
112 28/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
113 27/07/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
114 24/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
115 23/07/2015 5 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
116 18/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
117 17/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
118 16/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
119 15/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
120 14/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
121 13/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
122 12/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
123 11/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
124 10/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
125 09/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
126 08/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
127 07/07/2015 4 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
128 03/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
129 02/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
130 01/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
131 30/06/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
132 29/06/2015 4 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
133 25/06/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
134 24/06/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
135 23/06/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
136 18/06/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
137 16/06/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
138 15/06/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
139 13/06/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
140 12/06/2015 4 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
141 08/06/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
142 06/06/2015 5 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
143 01/06/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
144 30/05/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
145 29/05/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
146 28/05/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
147 27/05/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
148 25/05/2015 5 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
149 20/05/2015 6 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
150 14/05/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
151 09/05/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
152 08/05/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
153 07/05/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
154 04/05/2015 7 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
155 27/04/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
156 25/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
157 24/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
158 23/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
159 22/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
160 21/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
161 20/04/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
162 17/04/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
163 16/04/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
164 13/04/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
165 11/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
166 10/04/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
167 08/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
168 07/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
169 06/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
170 05/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
171 04/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
172 03/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
173 02/04/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
174 01/04/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
175 31/03/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
176 30/03/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
177 27/03/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
178 25/03/2015 69 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
179 15/01/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
180 14/01/2015 33 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
181 12/12/2014 30 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
182 12/11/2014 30 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
183 13/10/2014 13 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
184 30/09/2014 4 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
185 26/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
186 18/09/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
187 17/09/2014 7 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
188 10/09/2014 5 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
189 05/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
190 28/08/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbispa24h
191 27/08/2014 4 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
192 23/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
193 22/08/2014 7 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
194 15/08/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
195 13/08/2014 62 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
196 12/06/2014 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
197 06/06/2014 12 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
198 25/05/2014 11 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
199 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
200 13/05/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
201 05/05/2014 5 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
202 30/04/2014 16 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
203 14/04/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
204 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
205 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
206 11/04/2014 22 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
207 20/03/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
208 18/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
209 17/03/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
210 14/03/2014 2 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
211 12/03/2014 6 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
212 06/03/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
213 04/03/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
214 27/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
215 26/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
216 25/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
217 24/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
218 23/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
219 22/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
220 21/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
221 20/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
222 19/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
223 18/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
224 17/02/2014 9 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
225 08/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
226 07/02/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
227 04/02/2014 50 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
228 16/12/2013 53 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
229 24/10/2013 40 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
230 14/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
231 13/09/2013 13 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
232 31/08/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
233 30/08/2013 7 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
234 23/08/2013 30 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
235 24/07/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
236 23/07/2013 7 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
237 16/07/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
238 15/07/2013 18 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
239 27/06/2013 6 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
240 21/06/2013 24 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
241 28/05/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
242 27/05/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
243 26/05/2013 3 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
244 23/05/2013 2 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
245 21/05/2013 24 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
246 27/04/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
247 26/04/2013 15 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
248 11/04/2013 35 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
249 07/03/2013 2.250.000 ₫ thietbiytexuanmai
Có tổng cộng 249 thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236 đã được hệ thống ghi lại.