Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/05/2016 31 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
2 05/04/2016 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
3 31/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
4 30/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
5 29/03/2016 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
6 25/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
7 24/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
8 23/03/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
9 21/03/2016 16 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
10 05/03/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
11 03/03/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
12 02/03/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
13 01/03/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
14 27/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
15 26/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
16 25/02/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
17 24/02/2016 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
18 21/02/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
19 20/02/2016 4 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
20 16/02/2016 3 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
21 13/02/2016 15 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
22 29/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
23 26/01/2016 14 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
24 12/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
25 11/01/2016 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
26 08/01/2016 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
27 07/01/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
28 06/01/2016 2 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
29 04/01/2016 21 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
30 14/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
31 13/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
32 12/12/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
33 10/12/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
34 09/12/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
35 04/12/2015 2 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
36 02/12/2015 12 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
37 20/11/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
38 19/11/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
39 18/11/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbispa24h
40 17/11/2015 2 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
41 15/11/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
42 13/11/2015 10 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
43 03/11/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
44 31/10/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
45 30/10/2015 8 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
46 22/10/2015 6 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
47 16/10/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbispa24h
48 15/10/2015 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
49 14/10/2015 8 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
50 06/10/2015 7 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
51 29/09/2015 14 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
52 15/09/2015 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
53 11/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
54 10/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
55 09/09/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
56 08/09/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
57 06/09/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
58 05/09/2015 5 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
59 31/08/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
60 28/08/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
61 27/08/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
62 26/08/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
63 25/08/2015 6 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
64 19/08/2015 4 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
65 15/08/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
66 13/08/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
67 12/08/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
68 10/08/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
69 09/08/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
70 06/08/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
71 05/08/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
72 04/08/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
73 03/08/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
74 29/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
75 28/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
76 27/07/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
77 24/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
78 23/07/2015 5 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
79 18/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
80 17/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
81 16/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
82 15/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
83 14/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
84 13/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
85 12/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
86 11/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
87 10/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
88 09/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
89 08/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
90 07/07/2015 4 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
91 03/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
92 02/07/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
93 01/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
94 30/06/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
95 29/06/2015 4 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
96 25/06/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
97 24/06/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
98 23/06/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
99 18/06/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
100 16/06/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
101 15/06/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
102 13/06/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
103 12/06/2015 4 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
104 08/06/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
105 06/06/2015 5 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
106 01/06/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
107 30/05/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
108 29/05/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
109 28/05/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
110 27/05/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
111 25/05/2015 5 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
112 20/05/2015 6 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
113 14/05/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
114 09/05/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
115 08/05/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
116 07/05/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
117 04/05/2015 7 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
118 27/04/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
119 25/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
120 24/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
121 23/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
122 22/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
123 21/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
124 20/04/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
125 17/04/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
126 16/04/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
127 13/04/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
128 11/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
129 10/04/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
130 08/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
131 07/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
132 06/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
133 05/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
134 04/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
135 03/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
136 02/04/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
137 01/04/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
138 31/03/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
139 30/03/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
140 27/03/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
141 25/03/2015 69 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
142 15/01/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
143 14/01/2015 33 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
144 12/12/2014 30 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
145 12/11/2014 30 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
146 13/10/2014 13 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
147 30/09/2014 4 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
148 26/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
149 18/09/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
150 17/09/2014 7 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
151 10/09/2014 5 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
152 05/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
153 28/08/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbispa24h
154 27/08/2014 4 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
155 23/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
156 22/08/2014 7 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
157 15/08/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
158 13/08/2014 62 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
159 12/06/2014 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
160 06/06/2014 12 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
161 25/05/2014 11 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
162 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
163 13/05/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
164 05/05/2014 5 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
165 30/04/2014 16 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
166 14/04/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
167 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
168 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
169 11/04/2014 22 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
170 20/03/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
171 18/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
172 17/03/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
173 14/03/2014 2 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
174 12/03/2014 6 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
175 06/03/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
176 04/03/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
177 27/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
178 26/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
179 25/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
180 24/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
181 23/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
182 22/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
183 21/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
184 20/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
185 19/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
186 18/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
187 17/02/2014 9 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
188 08/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
189 07/02/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
190 04/02/2014 50 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
191 16/12/2013 53 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
192 24/10/2013 40 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
193 14/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
194 13/09/2013 13 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
195 31/08/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
196 30/08/2013 7 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
197 23/08/2013 30 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
198 24/07/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
199 23/07/2013 7 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
200 16/07/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
201 15/07/2013 18 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
202 27/06/2013 6 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
203 21/06/2013 24 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
204 28/05/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
205 27/05/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
206 26/05/2013 3 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
207 23/05/2013 2 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
208 21/05/2013 24 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
209 27/04/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
210 26/04/2013 15 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
211 11/04/2013 35 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
212 07/03/2013 2.250.000 ₫ thietbiytexuanmai
Có tổng cộng 212 thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236 đã được hệ thống ghi lại.