• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/05/2015 5 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
2 20/05/2015 6 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
3 14/05/2015 5 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
4 09/05/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
5 08/05/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
6 07/05/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
7 04/05/2015 7 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
8 27/04/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
9 25/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
10 24/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
11 23/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
12 22/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
13 21/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
14 20/04/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
15 17/04/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
16 16/04/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
17 13/04/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
18 11/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytephuongnga
19 10/04/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
20 08/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
21 07/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
22 06/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
23 05/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
24 04/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytephuongnga
25 03/04/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
26 02/04/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
27 01/04/2015 1 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
28 31/03/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytedunggiao
29 30/03/2015 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi candientuasimco
30 27/03/2015 2 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ candientuasimco
31 25/03/2015 69 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
32 15/01/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
33 14/01/2015 33 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
34 12/12/2014 30 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
35 12/11/2014 30 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
36 13/10/2014 13 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytephuongnga
37 30/09/2014 4 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
38 26/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
39 18/09/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
40 17/09/2014 7 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
41 10/09/2014 5 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
42 05/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
43 28/08/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbispa24h
44 27/08/2014 4 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
45 23/08/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
46 22/08/2014 7 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
47 15/08/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
48 13/08/2014 62 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbispa24h
49 12/06/2014 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
50 06/06/2014 12 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
51 25/05/2014 11 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
52 14/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
53 13/05/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
54 05/05/2014 5 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
55 30/04/2014 16 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
56 14/04/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
57 13/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
58 12/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
59 11/04/2014 22 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
60 20/03/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
61 18/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
62 17/03/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
63 14/03/2014 2 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
64 12/03/2014 6 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
65 06/03/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
66 04/03/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
67 27/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
68 26/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
69 25/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytedunggiao
70 24/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
71 23/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
72 22/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
73 21/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
74 20/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
75 19/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbithammyhanoi
76 18/02/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi thietbithammy24h
77 17/02/2014 9 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thietbithammy24h
78 08/02/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
79 07/02/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbiytedunggiao
80 04/02/2014 50 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thietbithammyhanoi
81 16/12/2013 53 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbithammyhanoi
82 24/10/2013 40 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
83 14/09/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
84 13/09/2013 13 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
85 31/08/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
86 30/08/2013 7 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
87 23/08/2013 30 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
88 24/07/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
89 23/07/2013 7 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
90 16/07/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
91 15/07/2013 18 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
92 27/06/2013 6 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
93 21/06/2013 24 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
94 28/05/2013 1 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
95 27/05/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
96 26/05/2013 3 ngày 2.250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ thietbiytexuanmai
97 23/05/2013 2 ngày 2.240.000 ₫ Giá không đổi ytevietduc
98 21/05/2013 24 ngày 2.240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ ytevietduc
99 27/04/2013 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
100 26/04/2013 15 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
101 11/04/2013 35 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
102 07/03/2013 2.250.000 ₫ thietbiytexuanmai
Có tổng cộng 102 thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236 đã được hệ thống ghi lại.
Mua sắm > Sức khỏe, sắc đẹp > Y tế, sức khỏe > Thiết bị Y tế > Máy móc y tế > Nồi hấp tiệt trùng (dung cu hap say, dụng cụ hấp sấy, nồi hấp tiệt trùng, noi hap tiet trung)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Nồi hấp tiệt trùng y tế XM5236 trong mục Nồi hấp tiệt trùng
Từ khóa nổi bật trong tuần: tivi, sony, khám, on da, số so