Kiểm tra đơn hàng  Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/10/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
2 23/10/2016 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
3 21/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
4 20/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
5 19/10/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
6 17/10/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
7 16/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
8 15/10/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thietbiytexuanmai
9 14/10/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thietbiytemienbac
10 13/10/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
11 12/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
12 11/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
13 10/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
14 09/10/2016 3 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thietbiytexuanmai
15 06/10/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
16 05/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
17 04/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
18 03/10/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
19 02/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
20 01/10/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
21 30/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
22 29/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thietbiytenhuy
23 28/09/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
24 27/09/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thietbiytexuanmai
25 26/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
26 25/09/2016 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
27 23/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ cuahangbachhue
28 22/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
29 21/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
30 20/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
31 19/09/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
32 17/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
33 16/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
34 15/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
35 14/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ cuahangbachhue
36 13/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteminhchau
37 12/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
38 11/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
39 10/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ cuahangbachhue
40 09/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteminhchau
41 08/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thietbiyteminhchau
42 07/09/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteducanh
43 05/09/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
44 03/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dungcuykhoathammytuankiet
45 02/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
46 01/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
47 31/08/2016 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
48 28/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiytenhuy
49 27/08/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
50 25/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
51 24/08/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteducanh
52 22/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
53 21/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
54 20/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
55 19/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
56 18/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
57 17/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
58 16/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
59 15/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
60 14/08/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
61 12/08/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
62 10/08/2016 7 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
63 03/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
64 02/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
65 01/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
66 31/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
67 30/07/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
68 28/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
69 27/07/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
70 25/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
71 24/07/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
72 22/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
73 21/07/2016 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
74 18/07/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
75 16/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
76 15/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dungcuykhoathammytuankiet
77 14/07/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
78 12/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
79 11/07/2016 4 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
80 07/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
81 06/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dungcuykhoathammytuankiet
82 05/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
83 04/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
84 03/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
85 02/07/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
86 30/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
87 29/06/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
88 27/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
89 26/06/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
90 25/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
91 24/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thietbiyteminhchau
92 23/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
93 22/06/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
94 21/06/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
95 19/06/2016 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
96 16/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
97 15/06/2016 13 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
98 02/06/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
99 01/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
100 31/05/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
101 30/05/2016 22 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
102 08/05/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
103 06/05/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
104 05/05/2016 5 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
105 30/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
106 29/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
107 28/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
108 26/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
109 25/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
110 23/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
111 22/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
112 21/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
113 20/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
114 19/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
115 18/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
116 16/04/2016 72 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
117 04/02/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
118 03/02/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
119 02/02/2016 15 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
120 18/01/2016 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
121 14/01/2016 14 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteThanhNhan
122 31/12/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
123 30/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
124 29/12/2015 6 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
125 23/12/2015 5 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
126 18/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
127 17/12/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
128 15/12/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
129 12/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
130 11/12/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
131 10/12/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
132 08/12/2015 13 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
133 25/11/2015 63 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
134 23/09/2015 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
135 19/09/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
136 18/09/2015 38 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
137 11/08/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
138 10/08/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
139 07/08/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
140 06/08/2015 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
141 30/07/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
142 28/07/2015 26 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
143 02/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
144 30/06/2015 79 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
145 12/04/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
146 11/04/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
147 08/04/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
148 06/04/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
149 03/04/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
150 30/03/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
151 29/03/2015 27 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
152 02/03/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
153 01/03/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
154 25/02/2015 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
155 21/02/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
156 20/02/2015 380 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
157 05/02/2014 33 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
158 03/01/2014 13 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 554.000 VNĐ cuahangbachhue
159 21/12/2013 1 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
160 20/12/2013 7 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
161 13/12/2013 39 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ shopkhanhphuong
162 04/11/2013 23 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
163 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi shopkhanhphuong
164 11/10/2013 189 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi shopkhanhphuong
165 05/04/2013 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
166 01/04/2013 12 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
167 20/03/2013 16 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
168 04/03/2013 4 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
169 28/02/2013 10 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
170 18/02/2013 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
171 13/02/2013 23 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
172 21/01/2013 6 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
173 15/01/2013 17 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
174 29/12/2012 16 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
175 13/12/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
176 08/12/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
177 03/12/2012 10 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
178 23/11/2012 21 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
179 02/11/2012 2 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ sieuthithuocviet
180 31/10/2012 20 ngày 1.850.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
181 11/10/2012 9 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
182 02/10/2012 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ cuahangbachhue
183 25/09/2012 6 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
184 19/09/2012 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
185 12/09/2012 1 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
186 11/09/2012 36 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
187 06/08/2012 7 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
188 30/07/2012 21 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
189 09/07/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
190 04/07/2012 2.400.000 ₫ ykhoathammythanhtruc
Có tổng cộng 190 thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280 đã được hệ thống ghi lại.