Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/05/2016 5 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
2 30/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
3 29/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
4 28/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
5 26/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
6 25/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
7 23/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
8 22/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
9 21/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
10 20/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
11 19/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
12 18/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
13 16/04/2016 72 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
14 04/02/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
15 03/02/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
16 02/02/2016 15 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
17 18/01/2016 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
18 14/01/2016 14 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteThanhNhan
19 31/12/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
20 30/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
21 29/12/2015 6 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
22 23/12/2015 5 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
23 18/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
24 17/12/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
25 15/12/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
26 12/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
27 11/12/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
28 10/12/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
29 08/12/2015 13 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
30 25/11/2015 63 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
31 23/09/2015 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
32 19/09/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
33 18/09/2015 38 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
34 11/08/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
35 10/08/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
36 07/08/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
37 06/08/2015 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
38 30/07/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
39 28/07/2015 26 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
40 02/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
41 30/06/2015 79 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
42 12/04/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
43 11/04/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
44 08/04/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
45 06/04/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
46 03/04/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
47 30/03/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
48 29/03/2015 27 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
49 02/03/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
50 01/03/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
51 25/02/2015 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
52 21/02/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
53 20/02/2015 380 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
54 05/02/2014 33 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
55 03/01/2014 13 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 554.000 VNĐ cuahangbachhue
56 21/12/2013 1 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
57 20/12/2013 7 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
58 13/12/2013 39 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ shopkhanhphuong
59 04/11/2013 23 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
60 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi shopkhanhphuong
61 11/10/2013 189 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi shopkhanhphuong
62 05/04/2013 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
63 01/04/2013 12 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
64 20/03/2013 16 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
65 04/03/2013 4 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
66 28/02/2013 10 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
67 18/02/2013 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
68 13/02/2013 23 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
69 21/01/2013 6 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
70 15/01/2013 17 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
71 29/12/2012 16 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
72 13/12/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
73 08/12/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
74 03/12/2012 10 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
75 23/11/2012 21 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
76 02/11/2012 2 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ sieuthithuocviet
77 31/10/2012 20 ngày 1.850.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
78 11/10/2012 9 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
79 02/10/2012 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ cuahangbachhue
80 25/09/2012 6 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
81 19/09/2012 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
82 12/09/2012 1 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
83 11/09/2012 36 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
84 06/08/2012 7 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
85 30/07/2012 21 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
86 09/07/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
87 04/07/2012 2.400.000 ₫ ykhoathammythanhtruc
Có tổng cộng 87 thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280 đã được hệ thống ghi lại.