Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
2 01/12/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
3 29/11/2016 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbiytemienbac
4 25/11/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
5 23/11/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
6 22/11/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
7 21/11/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
8 19/11/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
9 18/11/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
10 17/11/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
11 16/11/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thietbiytenhuy
12 15/11/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thietbiytexuanmai
13 14/11/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thietbiyteducanh
14 13/11/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
15 12/11/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
16 11/11/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi thietbiytemienbac
17 10/11/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiytemienbac
18 09/11/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
19 08/11/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiytemienbac
20 07/11/2016 5 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
21 02/11/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
22 01/11/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiytetrongtin
23 30/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
24 29/10/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
25 28/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
26 27/10/2016 3 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thietbiytexuanmai
27 24/10/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
28 23/10/2016 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
29 21/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
30 20/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
31 19/10/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
32 17/10/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
33 16/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
34 15/10/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thietbiytexuanmai
35 14/10/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thietbiytemienbac
36 13/10/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
37 12/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
38 11/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
39 10/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
40 09/10/2016 3 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thietbiytexuanmai
41 06/10/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
42 05/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
43 04/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
44 03/10/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
45 02/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
46 01/10/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
47 30/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
48 29/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thietbiytenhuy
49 28/09/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
50 27/09/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thietbiytexuanmai
51 26/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
52 25/09/2016 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
53 23/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ cuahangbachhue
54 22/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
55 21/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
56 20/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
57 19/09/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
58 17/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
59 16/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
60 15/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
61 14/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ cuahangbachhue
62 13/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteminhchau
63 12/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
64 11/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
65 10/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ cuahangbachhue
66 09/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteminhchau
67 08/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thietbiyteminhchau
68 07/09/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteducanh
69 05/09/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
70 03/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dungcuykhoathammytuankiet
71 02/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
72 01/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
73 31/08/2016 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
74 28/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiytenhuy
75 27/08/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
76 25/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
77 24/08/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteducanh
78 22/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
79 21/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
80 20/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
81 19/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
82 18/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
83 17/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
84 16/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
85 15/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
86 14/08/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
87 12/08/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
88 10/08/2016 7 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
89 03/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
90 02/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
91 01/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
92 31/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
93 30/07/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
94 28/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
95 27/07/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
96 25/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
97 24/07/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
98 22/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
99 21/07/2016 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
100 18/07/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
101 16/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
102 15/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dungcuykhoathammytuankiet
103 14/07/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
104 12/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
105 11/07/2016 4 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
106 07/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
107 06/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dungcuykhoathammytuankiet
108 05/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
109 04/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
110 03/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
111 02/07/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
112 30/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
113 29/06/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
114 27/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
115 26/06/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
116 25/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
117 24/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thietbiyteminhchau
118 23/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
119 22/06/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
120 21/06/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
121 19/06/2016 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
122 16/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
123 15/06/2016 13 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
124 02/06/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
125 01/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
126 31/05/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
127 30/05/2016 22 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
128 08/05/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
129 06/05/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
130 05/05/2016 5 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
131 30/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
132 29/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
133 28/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
134 26/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
135 25/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
136 23/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
137 22/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
138 21/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
139 20/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
140 19/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
141 18/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
142 16/04/2016 72 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
143 04/02/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
144 03/02/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
145 02/02/2016 15 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
146 18/01/2016 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
147 14/01/2016 14 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteThanhNhan
148 31/12/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
149 30/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
150 29/12/2015 6 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
151 23/12/2015 5 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
152 18/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
153 17/12/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
154 15/12/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
155 12/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
156 11/12/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
157 10/12/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
158 08/12/2015 13 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
159 25/11/2015 63 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
160 23/09/2015 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
161 19/09/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
162 18/09/2015 38 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
163 11/08/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
164 10/08/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
165 07/08/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
166 06/08/2015 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
167 30/07/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
168 28/07/2015 26 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
169 02/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
170 30/06/2015 79 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
171 12/04/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
172 11/04/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
173 08/04/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
174 06/04/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
175 03/04/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
176 30/03/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
177 29/03/2015 27 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
178 02/03/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
179 01/03/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
180 25/02/2015 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
181 21/02/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
182 20/02/2015 380 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
183 05/02/2014 33 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
184 03/01/2014 13 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 554.000 VNĐ cuahangbachhue
185 21/12/2013 1 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
186 20/12/2013 7 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
187 13/12/2013 39 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ shopkhanhphuong
188 04/11/2013 23 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
189 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi shopkhanhphuong
190 11/10/2013 189 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi shopkhanhphuong
191 05/04/2013 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
192 01/04/2013 12 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
193 20/03/2013 16 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
194 04/03/2013 4 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
195 28/02/2013 10 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
196 18/02/2013 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
197 13/02/2013 23 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
198 21/01/2013 6 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
199 15/01/2013 17 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
200 29/12/2012 16 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
201 13/12/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
202 08/12/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
203 03/12/2012 10 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
204 23/11/2012 21 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
205 02/11/2012 2 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ sieuthithuocviet
206 31/10/2012 20 ngày 1.850.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
207 11/10/2012 9 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
208 02/10/2012 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ cuahangbachhue
209 25/09/2012 6 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
210 19/09/2012 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
211 12/09/2012 1 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
212 11/09/2012 36 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
213 06/08/2012 7 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
214 30/07/2012 21 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
215 09/07/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
216 04/07/2012 2.400.000 ₫ ykhoathammythanhtruc
Có tổng cộng 216 thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280 đã được hệ thống ghi lại.