Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/04/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
2 22/04/2017 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
3 21/04/2017 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
4 19/04/2017 3 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
5 16/04/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
6 15/04/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
7 14/04/2017 2 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytebachmai
8 12/04/2017 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
9 10/04/2017 2 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytebachmai
10 08/04/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
11 07/04/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytebachmai
12 06/04/2017 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
13 04/04/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
14 03/04/2017 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
15 02/04/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
16 01/04/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
17 31/03/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
18 30/03/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbihoachat
19 29/03/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbihoachat
20 28/03/2017 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ cuahangbachhue
21 27/03/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbihoachat
22 26/03/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
23 25/03/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytebachmai
24 24/03/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
25 23/03/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiytebachmai
26 22/03/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytebachmai
27 21/03/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
28 20/03/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytebachmai
29 19/03/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
30 18/03/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
31 17/03/2017 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiytebachmai
32 15/03/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiytebachmai
33 14/03/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytebachmai
34 13/03/2017 2 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
35 11/03/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
36 10/03/2017 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
37 07/03/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
38 06/03/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiyteminhchau
39 05/03/2017 5 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
40 28/02/2017 2 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiyteminhchau
41 26/02/2017 2 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
42 24/02/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
43 23/02/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
44 22/02/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytehoanglan
45 21/02/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
46 20/02/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytehoanglan
47 19/02/2017 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
48 17/02/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytehoanglan
49 16/02/2017 3 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
50 13/02/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytehoanglan
51 12/02/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
52 11/02/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
53 10/02/2017 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
54 08/02/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiytehoanglan
55 07/02/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytebachmai
56 06/02/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
57 05/02/2017 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
58 03/02/2017 9 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
59 25/01/2017 6 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
60 19/01/2017 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
61 17/01/2017 4 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiyteminhchau
62 13/01/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
63 12/01/2017 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
64 10/01/2017 2 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytehoanglan
65 08/01/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
66 07/01/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
67 06/01/2017 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
68 04/01/2017 5 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytehoanglan
69 30/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
70 29/12/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytehoanglan
71 28/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
72 27/12/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiytehoanglan
73 25/12/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytehoanglan
74 23/12/2016 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
75 21/12/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiytebachmai
76 20/12/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiytebachmai
77 19/12/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytebachmai
78 18/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
79 17/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
80 16/12/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiytebachmai
81 15/12/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytebachmai
82 14/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
83 13/12/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
84 12/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
85 11/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
86 10/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
87 09/12/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytebachmai
88 08/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
89 07/12/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
90 06/12/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
91 04/12/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
92 02/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
93 01/12/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
94 29/11/2016 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbiytemienbac
95 25/11/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
96 23/11/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
97 22/11/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
98 21/11/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
99 19/11/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
100 18/11/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
101 17/11/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
102 16/11/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thietbiytenhuy
103 15/11/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thietbiytexuanmai
104 14/11/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thietbiyteducanh
105 13/11/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
106 12/11/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
107 11/11/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi thietbiytemienbac
108 10/11/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiytemienbac
109 09/11/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
110 08/11/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiytemienbac
111 07/11/2016 5 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
112 02/11/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
113 01/11/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiytetrongtin
114 30/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
115 29/10/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
116 28/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
117 27/10/2016 3 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thietbiytexuanmai
118 24/10/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
119 23/10/2016 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
120 21/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
121 20/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
122 19/10/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
123 17/10/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
124 16/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
125 15/10/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thietbiytexuanmai
126 14/10/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thietbiytemienbac
127 13/10/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
128 12/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
129 11/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
130 10/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
131 09/10/2016 3 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thietbiytexuanmai
132 06/10/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
133 05/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
134 04/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
135 03/10/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
136 02/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
137 01/10/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
138 30/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
139 29/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thietbiytenhuy
140 28/09/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
141 27/09/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thietbiytexuanmai
142 26/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
143 25/09/2016 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
144 23/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ cuahangbachhue
145 22/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
146 21/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
147 20/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
148 19/09/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
149 17/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
150 16/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
151 15/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
152 14/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ cuahangbachhue
153 13/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteminhchau
154 12/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
155 11/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
156 10/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ cuahangbachhue
157 09/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteminhchau
158 08/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thietbiyteminhchau
159 07/09/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteducanh
160 05/09/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
161 03/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dungcuykhoathammytuankiet
162 02/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
163 01/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
164 31/08/2016 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
165 28/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiytenhuy
166 27/08/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
167 25/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
168 24/08/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteducanh
169 22/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
170 21/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
171 20/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
172 19/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
173 18/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
174 17/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
175 16/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
176 15/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
177 14/08/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
178 12/08/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
179 10/08/2016 7 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
180 03/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
181 02/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
182 01/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
183 31/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
184 30/07/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
185 28/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
186 27/07/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
187 25/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
188 24/07/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
189 22/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
190 21/07/2016 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
191 18/07/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
192 16/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
193 15/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dungcuykhoathammytuankiet
194 14/07/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
195 12/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
196 11/07/2016 4 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
197 07/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
198 06/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dungcuykhoathammytuankiet
199 05/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
200 04/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
201 03/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
202 02/07/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
203 30/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
204 29/06/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
205 27/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
206 26/06/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
207 25/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
208 24/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thietbiyteminhchau
209 23/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
210 22/06/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
211 21/06/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
212 19/06/2016 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
213 16/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
214 15/06/2016 13 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
215 02/06/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
216 01/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
217 31/05/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
218 30/05/2016 22 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
219 08/05/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
220 06/05/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
221 05/05/2016 5 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
222 30/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
223 29/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
224 28/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
225 26/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
226 25/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
227 23/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
228 22/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
229 21/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
230 20/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
231 19/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
232 18/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
233 16/04/2016 72 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
234 04/02/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
235 03/02/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
236 02/02/2016 15 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
237 18/01/2016 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
238 14/01/2016 14 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteThanhNhan
239 31/12/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
240 30/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
241 29/12/2015 6 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
242 23/12/2015 5 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
243 18/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
244 17/12/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
245 15/12/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
246 12/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
247 11/12/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
248 10/12/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
249 08/12/2015 13 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
250 25/11/2015 63 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
251 23/09/2015 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
252 19/09/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
253 18/09/2015 38 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
254 11/08/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
255 10/08/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
256 07/08/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
257 06/08/2015 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
258 30/07/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
259 28/07/2015 26 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
260 02/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
261 30/06/2015 79 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
262 12/04/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
263 11/04/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
264 08/04/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
265 06/04/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
266 03/04/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
267 30/03/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
268 29/03/2015 27 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
269 02/03/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
270 01/03/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
271 25/02/2015 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
272 21/02/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
273 20/02/2015 380 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
274 05/02/2014 33 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
275 03/01/2014 13 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 554.000 VNĐ cuahangbachhue
276 21/12/2013 1 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
277 20/12/2013 7 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
278 13/12/2013 39 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ shopkhanhphuong
279 04/11/2013 23 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
280 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi shopkhanhphuong
281 11/10/2013 189 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi shopkhanhphuong
282 05/04/2013 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
283 01/04/2013 12 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
284 20/03/2013 16 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
285 04/03/2013 4 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
286 28/02/2013 10 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
287 18/02/2013 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
288 13/02/2013 23 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
289 21/01/2013 6 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
290 15/01/2013 17 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
291 29/12/2012 16 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
292 13/12/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
293 08/12/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
294 03/12/2012 10 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
295 23/11/2012 21 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
296 02/11/2012 2 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ sieuthithuocviet
297 31/10/2012 20 ngày 1.850.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
298 11/10/2012 9 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
299 02/10/2012 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ cuahangbachhue
300 25/09/2012 6 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
301 19/09/2012 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
302 12/09/2012 1 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
303 11/09/2012 36 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
304 06/08/2012 7 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
305 30/07/2012 21 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
306 09/07/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
307 04/07/2012 2.400.000 ₫ ykhoathammythanhtruc
Có tổng cộng 307 thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280 đã được hệ thống ghi lại.