Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/09/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
2 28/09/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
3 27/09/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thietbiytexuanmai
4 26/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
5 25/09/2016 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
6 23/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ cuahangbachhue
7 22/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
8 21/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
9 20/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
10 19/09/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
11 17/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
12 16/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
13 15/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
14 14/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ cuahangbachhue
15 13/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteminhchau
16 12/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
17 11/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
18 10/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ cuahangbachhue
19 09/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteminhchau
20 08/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thietbiyteminhchau
21 07/09/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteducanh
22 05/09/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
23 03/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dungcuykhoathammytuankiet
24 02/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
25 01/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
26 31/08/2016 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
27 28/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiytenhuy
28 27/08/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
29 25/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
30 24/08/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteducanh
31 22/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
32 21/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
33 20/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
34 19/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
35 18/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
36 17/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
37 16/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
38 15/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
39 14/08/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
40 12/08/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
41 10/08/2016 7 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
42 03/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
43 02/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
44 01/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
45 31/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
46 30/07/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
47 28/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
48 27/07/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
49 25/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
50 24/07/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
51 22/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
52 21/07/2016 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
53 18/07/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
54 16/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
55 15/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dungcuykhoathammytuankiet
56 14/07/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
57 12/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
58 11/07/2016 4 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
59 07/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
60 06/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dungcuykhoathammytuankiet
61 05/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
62 04/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
63 03/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
64 02/07/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
65 30/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
66 29/06/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
67 27/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
68 26/06/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
69 25/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
70 24/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thietbiyteminhchau
71 23/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
72 22/06/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
73 21/06/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
74 19/06/2016 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
75 16/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
76 15/06/2016 13 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
77 02/06/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
78 01/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
79 31/05/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
80 30/05/2016 22 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
81 08/05/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
82 06/05/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
83 05/05/2016 5 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
84 30/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
85 29/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
86 28/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
87 26/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
88 25/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
89 23/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
90 22/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
91 21/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
92 20/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
93 19/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
94 18/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
95 16/04/2016 72 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
96 04/02/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
97 03/02/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
98 02/02/2016 15 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
99 18/01/2016 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
100 14/01/2016 14 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteThanhNhan
101 31/12/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
102 30/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
103 29/12/2015 6 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
104 23/12/2015 5 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
105 18/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
106 17/12/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
107 15/12/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
108 12/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
109 11/12/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
110 10/12/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
111 08/12/2015 13 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
112 25/11/2015 63 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
113 23/09/2015 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
114 19/09/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
115 18/09/2015 38 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
116 11/08/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
117 10/08/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
118 07/08/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
119 06/08/2015 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
120 30/07/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
121 28/07/2015 26 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
122 02/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
123 30/06/2015 79 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
124 12/04/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
125 11/04/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
126 08/04/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
127 06/04/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
128 03/04/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
129 30/03/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
130 29/03/2015 27 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
131 02/03/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
132 01/03/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
133 25/02/2015 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
134 21/02/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
135 20/02/2015 380 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
136 05/02/2014 33 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
137 03/01/2014 13 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 554.000 VNĐ cuahangbachhue
138 21/12/2013 1 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
139 20/12/2013 7 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
140 13/12/2013 39 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ shopkhanhphuong
141 04/11/2013 23 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
142 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi shopkhanhphuong
143 11/10/2013 189 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi shopkhanhphuong
144 05/04/2013 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
145 01/04/2013 12 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
146 20/03/2013 16 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
147 04/03/2013 4 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
148 28/02/2013 10 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
149 18/02/2013 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
150 13/02/2013 23 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
151 21/01/2013 6 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
152 15/01/2013 17 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
153 29/12/2012 16 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
154 13/12/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
155 08/12/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
156 03/12/2012 10 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
157 23/11/2012 21 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
158 02/11/2012 2 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ sieuthithuocviet
159 31/10/2012 20 ngày 1.850.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
160 11/10/2012 9 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
161 02/10/2012 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ cuahangbachhue
162 25/09/2012 6 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
163 19/09/2012 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
164 12/09/2012 1 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
165 11/09/2012 36 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
166 06/08/2012 7 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
167 30/07/2012 21 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
168 09/07/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
169 04/07/2012 2.400.000 ₫ ykhoathammythanhtruc
Có tổng cộng 169 thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280 đã được hệ thống ghi lại.