Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 08/05/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
2 06/05/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
3 05/05/2016 5 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
4 30/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
5 29/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
6 28/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
7 26/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
8 25/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
9 23/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
10 22/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
11 21/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
12 20/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
13 19/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
14 18/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
15 16/04/2016 72 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
16 04/02/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
17 03/02/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
18 02/02/2016 15 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
19 18/01/2016 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
20 14/01/2016 14 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteThanhNhan
21 31/12/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
22 30/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
23 29/12/2015 6 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
24 23/12/2015 5 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
25 18/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
26 17/12/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
27 15/12/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
28 12/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
29 11/12/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
30 10/12/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
31 08/12/2015 13 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
32 25/11/2015 63 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
33 23/09/2015 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
34 19/09/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
35 18/09/2015 38 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
36 11/08/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
37 10/08/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
38 07/08/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
39 06/08/2015 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
40 30/07/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
41 28/07/2015 26 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
42 02/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
43 30/06/2015 79 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
44 12/04/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
45 11/04/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
46 08/04/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
47 06/04/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
48 03/04/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
49 30/03/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
50 29/03/2015 27 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
51 02/03/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
52 01/03/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
53 25/02/2015 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
54 21/02/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
55 20/02/2015 380 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
56 05/02/2014 33 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
57 03/01/2014 13 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 554.000 VNĐ cuahangbachhue
58 21/12/2013 1 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
59 20/12/2013 7 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
60 13/12/2013 39 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ shopkhanhphuong
61 04/11/2013 23 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
62 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi shopkhanhphuong
63 11/10/2013 189 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi shopkhanhphuong
64 05/04/2013 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
65 01/04/2013 12 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
66 20/03/2013 16 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
67 04/03/2013 4 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
68 28/02/2013 10 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
69 18/02/2013 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
70 13/02/2013 23 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
71 21/01/2013 6 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
72 15/01/2013 17 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
73 29/12/2012 16 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
74 13/12/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
75 08/12/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
76 03/12/2012 10 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
77 23/11/2012 21 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
78 02/11/2012 2 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ sieuthithuocviet
79 31/10/2012 20 ngày 1.850.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
80 11/10/2012 9 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
81 02/10/2012 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ cuahangbachhue
82 25/09/2012 6 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
83 19/09/2012 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
84 12/09/2012 1 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
85 11/09/2012 36 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
86 06/08/2012 7 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
87 30/07/2012 21 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
88 09/07/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
89 04/07/2012 2.400.000 ₫ ykhoathammythanhtruc
Có tổng cộng 89 thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280 đã được hệ thống ghi lại.