Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/03/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
2 25/03/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytebachmai
3 24/03/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
4 23/03/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiytebachmai
5 22/03/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytebachmai
6 21/03/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
7 20/03/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytebachmai
8 19/03/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
9 18/03/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
10 17/03/2017 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiytebachmai
11 15/03/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiytebachmai
12 14/03/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytebachmai
13 13/03/2017 2 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
14 11/03/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
15 10/03/2017 3 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
16 07/03/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
17 06/03/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiyteminhchau
18 05/03/2017 5 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
19 28/02/2017 2 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiyteminhchau
20 26/02/2017 2 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
21 24/02/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
22 23/02/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
23 22/02/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytehoanglan
24 21/02/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
25 20/02/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytehoanglan
26 19/02/2017 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
27 17/02/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytehoanglan
28 16/02/2017 3 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
29 13/02/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytehoanglan
30 12/02/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
31 11/02/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
32 10/02/2017 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
33 08/02/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiytehoanglan
34 07/02/2017 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytebachmai
35 06/02/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
36 05/02/2017 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
37 03/02/2017 9 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
38 25/01/2017 6 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
39 19/01/2017 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
40 17/01/2017 4 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiyteminhchau
41 13/01/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
42 12/01/2017 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
43 10/01/2017 2 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytehoanglan
44 08/01/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
45 07/01/2017 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
46 06/01/2017 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
47 04/01/2017 5 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytehoanglan
48 30/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
49 29/12/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytehoanglan
50 28/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
51 27/12/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiytehoanglan
52 25/12/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytehoanglan
53 23/12/2016 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
54 21/12/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiytebachmai
55 20/12/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiytebachmai
56 19/12/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytebachmai
57 18/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
58 17/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
59 16/12/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiytebachmai
60 15/12/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytebachmai
61 14/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
62 13/12/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
63 12/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
64 11/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
65 10/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thietbiytexuanmai
66 09/12/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thietbiytebachmai
67 08/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
68 07/12/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
69 06/12/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
70 04/12/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
71 02/12/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
72 01/12/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
73 29/11/2016 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thietbiytemienbac
74 25/11/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
75 23/11/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
76 22/11/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
77 21/11/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
78 19/11/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
79 18/11/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
80 17/11/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
81 16/11/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thietbiytenhuy
82 15/11/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thietbiytexuanmai
83 14/11/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thietbiyteducanh
84 13/11/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
85 12/11/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
86 11/11/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi thietbiytemienbac
87 10/11/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiytemienbac
88 09/11/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
89 08/11/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiytemienbac
90 07/11/2016 5 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
91 02/11/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
92 01/11/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiytetrongtin
93 30/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
94 29/10/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
95 28/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
96 27/10/2016 3 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thietbiytexuanmai
97 24/10/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
98 23/10/2016 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
99 21/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
100 20/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
101 19/10/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
102 17/10/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
103 16/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
104 15/10/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thietbiytexuanmai
105 14/10/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thietbiytemienbac
106 13/10/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
107 12/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
108 11/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
109 10/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
110 09/10/2016 3 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thietbiytexuanmai
111 06/10/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
112 05/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
113 04/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
114 03/10/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
115 02/10/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 149.000 VNĐ cuahangbachhue
116 01/10/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
117 30/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
118 29/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ thietbiytenhuy
119 28/09/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi thietbiytexuanmai
120 27/09/2016 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thietbiytexuanmai
121 26/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
122 25/09/2016 2 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 149.000 VNĐ thietbiytexuanmai
123 23/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ cuahangbachhue
124 22/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
125 21/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
126 20/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
127 19/09/2016 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
128 17/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
129 16/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
130 15/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
131 14/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ cuahangbachhue
132 13/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteminhchau
133 12/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
134 11/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
135 10/09/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ cuahangbachhue
136 09/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteminhchau
137 08/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thietbiyteminhchau
138 07/09/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteducanh
139 05/09/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
140 03/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dungcuykhoathammytuankiet
141 02/09/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
142 01/09/2016 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ thietbiyteminhchau
143 31/08/2016 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
144 28/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiytenhuy
145 27/08/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
146 25/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
147 24/08/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteducanh
148 22/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
149 21/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
150 20/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
151 19/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
152 18/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
153 17/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
154 16/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
155 15/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
156 14/08/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
157 12/08/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
158 10/08/2016 7 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
159 03/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
160 02/08/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
161 01/08/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
162 31/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
163 30/07/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
164 28/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
165 27/07/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
166 25/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
167 24/07/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
168 22/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
169 21/07/2016 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
170 18/07/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
171 16/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
172 15/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dungcuykhoathammytuankiet
173 14/07/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
174 12/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
175 11/07/2016 4 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
176 07/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
177 06/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dungcuykhoathammytuankiet
178 05/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
179 04/07/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
180 03/07/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
181 02/07/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
182 30/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
183 29/06/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
184 27/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ dungcuykhoathammytuankiet
185 26/06/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
186 25/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
187 24/06/2016 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ thietbiyteminhchau
188 23/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
189 22/06/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
190 21/06/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
191 19/06/2016 3 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
192 16/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
193 15/06/2016 13 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
194 02/06/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
195 01/06/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
196 31/05/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
197 30/05/2016 22 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
198 08/05/2016 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
199 06/05/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
200 05/05/2016 5 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
201 30/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
202 29/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
203 28/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
204 26/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
205 25/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
206 23/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
207 22/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
208 21/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
209 20/04/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
210 19/04/2016 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
211 18/04/2016 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
212 16/04/2016 72 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
213 04/02/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
214 03/02/2016 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
215 02/02/2016 15 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
216 18/01/2016 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
217 14/01/2016 14 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi thietbiyteThanhNhan
218 31/12/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
219 30/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
220 29/12/2015 6 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
221 23/12/2015 5 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
222 18/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
223 17/12/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
224 15/12/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
225 12/12/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
226 11/12/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
227 10/12/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
228 08/12/2015 13 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
229 25/11/2015 63 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ thietbiyteThanhNhan
230 23/09/2015 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
231 19/09/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
232 18/09/2015 38 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
233 11/08/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
234 10/08/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
235 07/08/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
236 06/08/2015 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
237 30/07/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
238 28/07/2015 26 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
239 02/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi sieuthiykhoaquangminh
240 30/06/2015 79 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
241 12/04/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
242 11/04/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
243 08/04/2015 2 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
244 06/04/2015 3 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
245 03/04/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
246 30/03/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
247 29/03/2015 27 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
248 02/03/2015 1 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
249 01/03/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ sieuthiykhoaquangminh
250 25/02/2015 4 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
251 21/02/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi ykhoathammythanhtruc
252 20/02/2015 380 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
253 05/02/2014 33 ngày 2.399.000 ₫ Giá không đổi cuahangbachhue
254 03/01/2014 13 ngày 2.399.000 ₫ Tăng 554.000 VNĐ cuahangbachhue
255 21/12/2013 1 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
256 20/12/2013 7 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
257 13/12/2013 39 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ shopkhanhphuong
258 04/11/2013 23 ngày 2.399.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ cuahangbachhue
259 12/10/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi shopkhanhphuong
260 11/10/2013 189 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi shopkhanhphuong
261 05/04/2013 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
262 01/04/2013 12 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
263 20/03/2013 16 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
264 04/03/2013 4 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
265 28/02/2013 10 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
266 18/02/2013 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
267 13/02/2013 23 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
268 21/01/2013 6 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
269 15/01/2013 17 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
270 29/12/2012 16 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
271 13/12/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
272 08/12/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giá không đổi sieuthithuocviet
273 03/12/2012 10 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
274 23/11/2012 21 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
275 02/11/2012 2 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ sieuthithuocviet
276 31/10/2012 20 ngày 1.850.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
277 11/10/2012 9 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
278 02/10/2012 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ cuahangbachhue
279 25/09/2012 6 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
280 19/09/2012 7 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
281 12/09/2012 1 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
282 11/09/2012 36 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ ykhoathammythanhtruc
283 06/08/2012 7 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
284 30/07/2012 21 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 555.000 VNĐ shopkhanhphuong
285 09/07/2012 5 ngày 1.845.000 ₫ Giảm 555.000 VNĐ sieuthithuocviet
286 04/07/2012 2.400.000 ₫ ykhoathammythanhtruc
Có tổng cộng 286 thay đổi giá của sản phẩm Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng YB 280 đã được hệ thống ghi lại.