• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lập trình và thiết kế web với PHP & My SQL

Sản phẩm này cập nhật từ ngày 18/05/2011, có khả năng hết hàng.

Lập trình và thiết kế web với PHP & My SQL

2.900.000 VNĐ / khóa (Có VAT)     Báo sai giá     Báo hết hàng
Cập nhật: 18/05/2011 - 15:36 Tình trạng: Mới
Bảo hành: 6 Tháng Xuất xứ: Chính hãng
Đặt hàng: / 20
Bán bởi gian hàng:
Tham gia Vật Giá từ 10-05-2011
Chất lượng phục vụ
- - Chưa có đánh giá
0/0 Sản phẩm đúng giá còn hàng
2ngày Thời gian xử lý đơn hàng
Thông tin liên hệ
2 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1 (Hồ Chí Minh)  -  Xem chi tiết
Danh mục gian hàng
Gợi ý cho bạn
Các tin rao vặt
Thời gian đào tạo 2 tháng Địa điểm học 2 bis Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q1
Bằng cấp Chứng chỉ
Chương trình được thiết kế cho học viên mới bắt đầu nghiên cứu PHP & My SQL. Nội dung chương trình ngắn gọn, xúc tích, tập trung vào các dự án thực tế nhằm giúp học viên sau khi hoàn thành khóa học có thể tự xây dựng, quản trị một website doanh nghiệp.
Giảng viên có trên 10 năm kinh nghiệm thiết kế, xây dựng, triển khai các dự án trong và ngoài nước về thương mại điện tử, mạng xã hội,… trên nền PHP & MySQL.
Đăng ký học, bạn còn được tặng lớp Quản trị mạng cơ bản trị giá 1 triệu đồng, giúp bạn có kiến thức nền tảng về hệ thống mạng bên dưới website PHP & My SQL do bạn xây dựng.
Cài đặt và cấu hình MySQL
-          Giới thiệu chương trình học
-          Giới thiệu chương trình MySQL
-          Cài đặt và cấu hình MySQL trên nền hệ điều hành Linux
-          Cài đặt và cấu hình MySQL trên nền hệ điều hành Windows
-          Cấu hình các thông số liên quan đến bảo mật cho hệ thống máy chủ dịch vụ cơ sở dữ liệu web
-          Thực hành cài đặt MySQL
2 Cài đặt và cấu hình PHP
-          Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình web PHP (Personal Home Pages)
-          Cài đặt và cấu hình PHP trên nền hệ điều hành Linux
-          Cài đặt và cấu hình PHP trên nền hệ điều hành Windows
-          Cấu hình các thông số liên quan đến hệ thống máy chủ dịch vụ cơ sở dữ liệu web
-          Thực hành cài đặt PHP
3 Thiết kế trang web đầu tiên với PHP
-          Ôn tập lại các thẻ (tag) cơ bản trong HTML
-          Khối lệnh PHP trong trang web có mã HTML
-          Khối lệnh PHP trong trang web không có mã HTML
-          Tạo chú thích trong mã nguồn PHP
-          Thực hành tạo ra các trang web có mã PHP, kết hợp mã HTML và PHP
4 Ngôn ngữ lập trình PHP: Kiểu dữ liệu, biến
-          Kiểu dữ liệu (Data Stype)
-          Biến (Variables)
-          Thực hành tạo ra các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML

5 Ngôn ngữ lập trình PHP: Hằng, toán tử và biểu thức
-          Hằng số (Constants)
-          Toán tử và biểu thức (Operators & Expressions)
-          Thực hành tạo ra các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML
6 Ngôn ngữ lập trình PHP: Các lệnh điều khiển
-          Lệnh IF
-          Lệnh Switch
Thực hành tạo ra các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML

7 Ngôn ngữ lập trình PHP: Các lệnh điều khiển
-          Lệnh IF
-          Lệnh Switch
Thực hành tạo ra các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML
8 Ngôn ngữ lập trình PHP: Các lệnh điều khiển
-          Lệnh For
-          Lệnh Break
-          Lệnh Continue
-          Xử lý các khối mã lệnh điều khiển PHP trong trang HTML
Thực hành tạo ra các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML

9 Ngôn ngữ lập trình PHP: HÀM (Functions)
-          Giới thiệu về hàm và ý nghĩa của việc sử dụng hàm trong khi phát triển ứng dụng
-          Làm quen với một số hàm được định nghĩa sẵn trong PHP
-          Hàm do người dùng định nghĩa
-          Giới hạn của biến
-          Các kỹ thuật gọi hàm
-          Kiểm tra sự tồn tại của một hàm
Thực hành tạo ra các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML
10 Ngôn ngữ lập trình PHP: HÀM (Functions) (tiếp theo)
-          Hàm do người dùng định nghĩa
-          Giới hạn của biến
-          Các kỹ thuật gọi hàm
-          Kiểm tra sự tồn tại của một hàm
Thực hành tạo ra các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML
11 Giới thiệu về cơ sở dữ liệu: Giới thiệu các lệnh SQL
-          Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
-          Giới thiệu các kiểu dữ liệu của MySQL
-          Cú pháp lệnh tạo bảng dữ liệu
-          Lệnh INSERT
Thực hành tạo ra các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML
12 Giới thiệu về cơ sở dữ liệu: Giới thiệu các lệnh SQL
-          Lệnh SELECT
-          Lệnh WHERE
-          Lệnh chọn dữ liệu từ nhiều bảng
-          Lệnh JOIN
-          Cập nhật dữ liệu bằng lệnh UPDATE
-          Lệnh REPLACE
-          Lệnh DELETE
Thực hành tạo ra các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML

13 Tích hợp MySQL với các trang PHP
-          Kết nối  MySQL với các trang PHP
-          Kiểm tra kết nối
-          Kết thúc các phiên làm việc
-          Thao tác dữ liệu với MySQL
Thực hành tạo ra các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML và tích hợp các kết nối dữ liệu MySQL đơn giản vào trang web
14 Làm việc với các forms
-          Xác định trước giới hạn của biến
-          Tạo một form nhập liệu đơn giản
-          Các thành phần trên form nhập liệu thông thường
-          Sử dụng mảng để lấy dữ liệu do người dùng nhập vào form
-          Phối hợp mã HTML và PHP
Thực hành tạo forms trong các  trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML và tích hợp các kết nối dữ liệu MySQL. Thực hành kỹ thuật gởi mail và upload dữ liệu.
15 Làm việc với các forms (tiếp theo)
-          Sử dụng các trường ẩn để lưu trạng thái
-          Định hướng (Redirecting)
-          Kỹ thuật gởi mail khi nhấn lệnh submission trên form.
-          Kỹ thuật Upload file
Thực hành tạo forms trong các  trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML và tích hợp các kết nối dữ liệu MySQL. Thực hành kỹ thuật gởi mail và upload dữ liệu.
16 Làm việc với các tập tin (file)
-          Giới thiệu hàm Include()
-          Giới thiệu hàm Include_once()
-          Kiểm tra các file
-          Tạo và xóa files
-          Mở file, viết thông tin vào file, đọc thông tin và chèn thêm dữ liệu vào file
-          Làm việc với thư mục
Thực hành thao tác trên tập tin tạo.
17 Giới thiệu các hàm định dạng ngày giờ
-          Giới thiệu hàm định dạng ngày giờ trong PHP
-          Giới thiệu hàm định dạng ngày giờ trong MySQL
Thực hành tạo các trang web với các hàm định dạng ngày – giờ.
18 Giới thiệu về chuỗi (String)
-          Định dạng chuỗi trong PHP
-          Khám phá các vấn đề liên quan đến chuỗi trong PHP
-          Điều khiển chuỗi trong PHP
-          Các hàm điều khiển chuỗi trong MySQL và PHP
Thực hành các nội dung liên quan đến chuỗi trong MySQL và PHP
19 Xuất dữ liệu dạng bảng trên trang web
-          Giới thiệu các thẻ định dạng bảng trong HTML
-          Thiết kế trang xuất dữ liệu dạng bảng trong HTML
-          Kết nối dữ liệu MySQL và PHP để xuất ra trang định dạng bảng với mã HTML
20 Giới hạn việc truy cập ứng dụng
-          Giới thiệu về chứng thực (authentication)
-          Các modun chức năng chứng thực trong APACHE
-          Các modun chức năng chứng thực trong IIS
-          Kết hợp các phương thức chứng thực truy cập trong Apache và IIS
-          Giới hạn truy cập bằng các phương thức của HTML
-          Hỏi đáp
21 Giới hạn việc truy cập ứng dụng bằng cookies
-          Giới thiệu về cookies
-          Cookies trong PHP
-          Giới hạn việc truy cập bằng Cookies
22 User Session
-          Giới thiệu về user sessions
-          Bắt đầu một session
-          Làm việc với các biến kiểm soát sessions
-          Kỹ thuật bỏ qua Session IDs trong các chuỗi truy vấn
-          Hủy bỏ các sessions và thiết lập lại giá trị cho các  biến kiểm soát sessions
23 Thiết kế  một hàm API chuẩn
-          Giới thiệu về hàm API
-          Phát triển một hàm API
-          Sử dụng hàm API
-          Bảo vệ mã của các hàm API
24 Ôn tập và giao bài kiểm tra cuối khóa


Nhận xét về Lập trình và thiết kế web với PHP & My SQL
Sản phẩm khác từ Gian hàng đảm bảo
Khóa học thiết kế quảng cáo
393     0     0
KythuatCongnghe...  ·  Hồ Chí Minh
03/12/2014 - 15:28  ·  Gửi tin nhắn
Khóa học Illustrator
398     0     0
KythuatCongnghe...  ·  Hồ Chí Minh
03/12/2014 - 15:28  ·  Gửi tin nhắn
Khóa học thiết kế bao bì sản phẩm
479     0     0
KythuatCongnghe...  ·  Hồ Chí Minh
03/12/2014 - 15:28  ·  Gửi tin nhắn
Khóa học marketing online ( internet-marketing)
283     0     0
KythuatCongnghe...  ·  Hồ Chí Minh
03/12/2014 - 15:28  ·  Gửi tin nhắn
Khóa học thương mại điện tử
250     0     0
KythuatCongnghe...  ·  Hồ Chí Minh
03/12/2014 - 15:28  ·  Gửi tin nhắn
Khóa học lắp ráp cài đặt và bảo trì máy tính
1.825     6     0
KythuatCongnghe...  ·  Hồ Chí Minh
03/12/2014 - 15:28  ·  Gửi tin nhắn
KythuatCongngheHungVuong
Chào bạn!
Bạn vui lòng gọi đến số 0838534476 để được tư vấn về lớp học này nhé.
0988796574
có lớp học nào ở trảng bom đồng nai ko ạ e muốn học lắp đặt sửa chữa bảo trì máy tính.e chỉ học được buổi tối vì ngày e ... Xem thêm
KythuatCongngheHungVuong
Chào bạn! Hiện tại trường chỉ có 1 cơ sở ở TP.HCM thôi bạn ạ! Mến chào bạn!
Khóa học thi công lắp đặt mạng văn phòng
298     0     0
KythuatCongnghe...  ·  Hồ Chí Minh
03/12/2014 - 15:28  ·  Gửi tin nhắn
Khóa học quản trị mạng máy tính
344     0     0
KythuatCongnghe...  ·  Hồ Chí Minh
03/12/2014 - 15:28  ·  Gửi tin nhắn
Khóa học tin học văn phòng chứng chỉ A
541     0     0
KythuatCongnghe...  ·  Hồ Chí Minh
03/12/2014 - 15:28  ·  Gửi tin nhắn
Khóa học Corel Draw
443     0     0
KythuatCongnghe...  ·  Hồ Chí Minh
03/12/2014 - 15:28  ·  Gửi tin nhắn
Khóa học Xử lý ảnh
447     0     0
KythuatCongnghe...  ·  Hồ Chí Minh
03/12/2014 - 15:28  ·  Gửi tin nhắn
Khóa học Photoshop
400.000VNĐ
609     0     0
KythuatCongnghe...  ·  Hồ Chí Minh
03/12/2014 - 15:28  ·  Gửi tin nhắn
Khóa học thiết kế website
288     0     0
KythuatCongnghe...  ·  Hồ Chí Minh
03/12/2014 - 15:28  ·  Gửi tin nhắn
Khóa học tin học văn phòng chứng chỉ B
387     0     0
KythuatCongnghe...  ·  Hồ Chí Minh
03/12/2014 - 15:28  ·  Gửi tin nhắn
Khóa học lập trình Web-PHP&MySQL
303     0     0
KythuatCongnghe...  ·  Hồ Chí Minh
03/12/2014 - 15:28  ·  Gửi tin nhắn
Khoá học sửa chữa laptop
863     0     0
KythuatCongnghe...  ·  Hồ Chí Minh
03/12/2014 - 15:26  ·  Gửi tin nhắn
Khóa học xử lý sự cố máy tính
439     0     0
KythuatCongnghe...  ·  Hồ Chí Minh
03/12/2014 - 15:26  ·  Gửi tin nhắn
Khóa học sửa chữa mainboard máy tính
1.805     8     0
KythuatCongnghe...  ·  Hồ Chí Minh
03/12/2014 - 15:26  ·  Gửi tin nhắn
KythuatCongngheHungVuong
Chào bạn!
Lớp này em sẽ có kiến thức về phân tích sơ đồ và chẩn đoán, kiểm tra được các mạch điện và linh kiện hỏ... Xem thêm
01666609508
cho em hỏi địa chỉ chính xác của mình với
KythuatCongngheHungVuong
161 - 165 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5 là địa chỉ của trường nha bạn!
Khóa học Sửa chữa bộ nguồn và màn hình LCD
594     0     0
KythuatCongnghe...  ·  Hồ Chí Minh
03/12/2014 - 15:26  ·  Gửi tin nhắn
Khóa học sửa chữa máy in
383     0     0
KythuatCongnghe...  ·  Hồ Chí Minh
03/12/2014 - 15:26  ·  Gửi tin nhắn
Mua sắm > Dịch vụ, giải trí, du lịch > Giáo dục > Đào tạo nghề > Công nghệ thông tin, tin học (tuyen sinh cong nghe thong tin, dao tao cong nghe thong tin)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Lập trình và thiết kế web với PHP & My SQL trong mục Công nghệ thông tin, tin học