• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

bam ghim, duc lo nhất tuần

 Bấm lỗ Eagle 837
32.000 VNĐ
 Máy dập ghim Plus PS-10E (nhỏ)
23.000 VNĐ / chiếc
 Đục lỗ HAND P957
75.000 VNĐ / cái
 Đục lỗ KwTrio 954
1.550.000 VNĐ
 Máy bấm lỗ Hand
31.000 VNĐ
 Súng bắn gim
178.000 VNĐ
 Máy dập ghim Kanex HD-10
28.000 VNĐ / chiếc
 Đục lỗ KW- TriO 912
48.000 VNĐ / cái
 Súng bắn ghim DN01
300.000 VNĐ
Trang:  1  2  3  4  ..