• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

ca tuoi, ca nuoc lo, ca nuoc man, ca nuoc ngot mới nhất

Cá trứng xếp vỉ 6-8-10 con
Liên hệ gian hàng...
Lườn cá hồi
70.000₫
Cá hồi fillet đông
225.000₫
Cá bò da đặc sản Nha Trang
Liên hệ gian hàng...
Đầu cá hồi 01
25.000₫
Cá tầm tươi sống
245.000₫
Đầu cá hồi đẹp
35.000₫
Cá hồi đông
Liên hệ gian hàng...
Cá ngân nguyên con
35.000₫
ca tuoi Cá thu nguyên con lớn
15     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
31/03/2015 - 09:16  ·  Chat ngay
ca tuoi Cá cờ gòn Fillet
4     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
31/03/2015 - 09:15  ·  Chat ngay
ca tuoi Cá thu Nhật 01
25.000₫
7     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
31/03/2015 - 09:14  ·  Chat ngay
ca tuoi Cá sapa (cá nục bông)
4     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
31/03/2015 - 09:14  ·  Chat ngay
ca tuoi Trứng cá ngừ 01
4     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
31/03/2015 - 09:13  ·  Chat ngay
ca tuoi Thịt đầu đuôi Steak
10     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
31/03/2015 - 09:12  ·  Chat ngay
 ca nuoc lo Loin cá ngừ 3 Kg
135.000₫
10     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
31/03/2015 - 09:10  ·  Chat ngay
 ca nuoc lo Mắt cá ngừ 01
55.000₫
4     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
31/03/2015 - 09:09  ·  Chat ngay
 ca nuoc lo Cá ngừ đại dương
7     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
31/03/2015 - 09:08  ·  Chat ngay
 ca nuoc lo Cá trứng Nauy thùng 20 kg
6     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
31/03/2015 - 09:04  ·  Chat ngay
 ca nuoc lo Lườn cá hồi đỏ đẹp
7     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
9 giờ 5 phút trước  ·  Chat ngay
 ca nuoc lo Đầu cá hồi 400/500
4     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
31/03/2015 - 08:52  ·  Chat ngay
 ca nuoc man Cá hồi chum Nhật
7     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
31/03/2015 - 08:49  ·  Chat ngay
 ca nuoc man Vụn cá hồi 01
65.000₫
10     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
31/03/2015 - 08:48  ·  Chat ngay
 ca nuoc man Đầu cá hồi 01
22     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
7 giờ 36 phút trước  ·  Chat ngay
 ca nuoc man Lườn cá hồi
70.000₫
1     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
9 giờ 3 phút trước  ·  Chat ngay
 ca nuoc man Cá hồi Coho đỏ đẹp
4     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
31/03/2015 - 08:44  ·  Chat ngay
 ca nuoc man Cá hồi Nauy còn đầu
7     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
31/03/2015 - 08:34  ·  Chat ngay
 ca nuoc ngot Cá hồi Nauy tươi còn đầu, còn nội tạng
7     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
31/03/2015 - 08:26  ·  Chat ngay
 ca nuoc ngot Vây cá hồi
29.000₫
7     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
31/03/2015 - 08:20  ·  Chat ngay
 ca nuoc ngot Vụn cá hồi không da không xương
1     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
31/03/2015 - 08:16  ·  Chat ngay
 ca nuoc ngot Đầu cá hồi đẹp
13     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
7 giờ 34 phút trước  ·  Chat ngay
 ca nuoc ngot Cá ngạnh đen
120.000₫
16     0     0
ngochoa81  ·  Hải Dương
19/03/2015 - 14:52  ·  Gửi tin nhắn
 ca nuoc ngot Cá Hồng Biển
190.000₫
24     0     0
Leconseafoods  ·  Hồ Chí Minh
27/03/2015 - 09:17  ·  Gửi tin nhắn
 Cá Mú chấm sao
320.000₫
14     0     0
Leconseafoods  ·  Hồ Chí Minh
27/03/2015 - 09:19  ·  Gửi tin nhắn
 Cá Mú Đỏ
300.000₫
25     0     0
Leconseafoods  ·  Hồ Chí Minh
27/03/2015 - 09:15  ·  Gửi tin nhắn
 Lườn Cá Ngừ đại dương
23     0     0
Leconseafoods  ·  Hồ Chí Minh
27/03/2015 - 09:18  ·  Gửi tin nhắn
 Cá ngân nguyên con
41     0     0
Leconseafoods  ·  Hồ Chí Minh
27/03/2015 - 09:28  ·  Gửi tin nhắn
 Cá Bò Da nguyên con làm sạch
60     0     0
Leconseafoods  ·  Hồ Chí Minh
27/03/2015 - 09:24  ·  Gửi tin nhắn
 Cá Bò Da nguyên con
100.000₫ / kg
80     0     0
Leconseafoods  ·  Hồ Chí Minh
30/03/2015 - 08:33  ·  Gửi tin nhắn
 Cá trứng
10.000₫ / vỉ
21     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
30/03/2015 - 16:36  ·  Chat ngay
 Kỳ cá mập rút xương loại lớn
39     0     0
yensaonhatminh  ·  Hồ Chí Minh
24/03/2015 - 22:00  ·  Gửi tin nhắn
 Vi cá mập thô nhọn thượng hạng
44     0     0
yensaonhatminh  ·  Hồ Chí Minh
24/03/2015 - 22:00  ·  Gửi tin nhắn
 Vi cá mập nguyên bộ thượng hạng
16     0     0
yensaonhatminh  ·  Hồ Chí Minh
24/03/2015 - 22:00  ·  Gửi tin nhắn
 Vi cá mập thô nguyên bộ
75     0     0
yensaonhatminh  ·  Hồ Chí Minh
24/03/2015 - 22:00  ·  Gửi tin nhắn
 Cước vi cá mập
1.400.000₫
37     0     0
yensaonhatminh  ·  Hồ Chí Minh
24/03/2015 - 22:00  ·  Gửi tin nhắn
 Cước vi cá mập loại 1
79     0     0
yensaonhatminh  ·  Hồ Chí Minh
24/03/2015 - 21:59  ·  Gửi tin nhắn
 Cước vi cá mập thượng hạng 1
39     0     0
yensaonhatminh  ·  Hồ Chí Minh
24/03/2015 - 22:00  ·  Gửi tin nhắn
 Cước vi cá mập thượng hạng
83     0     0
yensaonhatminh  ·  Hồ Chí Minh
24/03/2015 - 22:00  ·  Gửi tin nhắn
 Cá tuyết đen Canada
850.000₫ / kg
11     0     0
haisancanada  ·  Hà Nội
24/03/2015 - 13:34  ·  Gửi tin nhắn
 Cá tuyết Canda - Black Cod
22     0     0
pandakute1503  ·  Hồ Chí Minh
26/03/2015 - 09:33  ·  Gửi tin nhắn
 Cá tầm tươi sống
759     0     0
ca_tam_Kla  ·  Hồ Chí Minh
30/03/2015 - 09:02  ·  Chat ngay
 Cá chép giòn
255.000₫ / kg
29     0     0
dacsannhahang  ·  Hồ Chí Minh
18/03/2015 - 11:45  ·  Gửi tin nhắn
 Cá hồi fillet đông
296     0     0
thuysandaiduong  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:02  ·  Chat ngay
 Cá hồi tươi nguyên con
589     0     0
thuysandaiduong  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:04  ·  Chat ngay
 Cá hồi fillet tươi
340.000₫ / kg
580     0     0
thuysandaiduong  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:04  ·  Chat ngay
 Cá thu 1 nắng TNP 01
115.000₫ / KG
15     0     0
thaonguyenphat  ·  Hồ Chí Minh
30/03/2015 - 16:36  ·  Chat ngay
 Cá thu một nắng (Thanh Hóa)
62     1     0
intergreen  ·  Hà Nội
25/03/2015 - 18:06  ·  Gửi tin nhắn
LE 0916246378
NHIN HAP DAN ĐAY NHUNG MĂC QUA!
 Cá trứng Nauy xếp vĩ
Đã hết hạn
7     0     0
THUCPHAMDAITHAN...  ·  Hồ Chí Minh
05/02/2015 - 14:07  ·  Gửi tin nhắn
 Cá ngừ đại dương
Đã hết hạn
18     0     0
THUCPHAMDAITHAN...  ·  Hồ Chí Minh
05/02/2015 - 14:02  ·  Gửi tin nhắn
 Mắt cá ngừ
Đã hết hạn
17     0     0
THUCPHAMDAITHAN...  ·  Hồ Chí Minh
05/02/2015 - 14:01  ·  Gửi tin nhắn
 Đầu cá hồi đẹp
Đã hết hạn
18     0     0
THUCPHAMDAITHAN...  ·  Hồ Chí Minh
05/02/2015 - 13:58  ·  Gửi tin nhắn
 Cá hồi Nauy tươi còn đầu còn nội tạng
23     0     0
THUCPHAMDAITHAN...  ·  Hồ Chí Minh
04/02/2015 - 23:19  ·  Gửi tin nhắn
 Cá hồi Nauy còn đầu
Đã hết hạn
6     0     0
THUCPHAMDAITHAN...  ·  Hồ Chí Minh
04/02/2015 - 23:18  ·  Gửi tin nhắn
 Cá hồi coho đỏ đẹp
Đã hết hạn
15     0     0
THUCPHAMDAITHAN...  ·  Hồ Chí Minh
04/02/2015 - 23:17  ·  Gửi tin nhắn
 Lườn cá hồi
Đã hết hạn
12     0     0
THUCPHAMDAITHAN...  ·  Hồ Chí Minh
04/02/2015 - 23:17  ·  Gửi tin nhắn
 Đầu cá hồi A1
Đã hết hạn
18     0     0
THUCPHAMDAITHAN...  ·  Hồ Chí Minh
04/02/2015 - 23:16  ·  Gửi tin nhắn
 Vụn đỏ cá hồi
Đã hết hạn
9     0     0
THUCPHAMDAITHAN...  ·  Hồ Chí Minh
04/02/2015 - 23:16  ·  Gửi tin nhắn
 Cá hồi chum Nhật
Đã hết hạn
12     0     0
THUCPHAMDAITHAN...  ·  Hồ Chí Minh
04/02/2015 - 23:06  ·  Gửi tin nhắn
 Cá sapa/ cá nục bông
Đã hết hạn
10     0     0
THUCPHAMDAITHAN...  ·  Hồ Chí Minh
04/02/2015 - 23:05  ·  Gửi tin nhắn
 Cá thu nhật
Đã hết hạn
32     0     0
THUCPHAMDAITHAN...  ·  Hồ Chí Minh
04/02/2015 - 23:04  ·  Gửi tin nhắn
 Cá Chép giòn
Đã hết hạn
19     0     0
dntnchitoan  ·  Hải Dương
24/01/2015 - 09:46  ·  Gửi tin nhắn
 Cá trắm giòn
Đã hết hạn
21     0     0
dntnchitoan  ·  Hải Dương
23/01/2015 - 16:46  ·  Gửi tin nhắn
 Cá Diêu Hồng
Đã hết hạn
5     0     0
dntnchitoan  ·  Hải Dương
23/01/2015 - 16:46  ·  Gửi tin nhắn
 Cá Lăng
Đã hết hạn
18     0     0
dntnchitoan  ·  Hải Dương
23/01/2015 - 16:46  ·  Gửi tin nhắn
 Cá Thu Quỳnh Lưu, Nghệ An
20     0     0
diemdoaint  ·  Hà Nội
21/01/2015 - 16:25  ·  Gửi tin nhắn
 Cá thu tươi đông lạnh nguyên con
10     0     0
Balinh1  ·  Thanh Hoá
27/12/2014 - 18:40  ·  Gửi tin nhắn
 Cá Chim Trắng
Đã hết hạn
21     0     0
phudien  ·  Hồ Chí Minh
22/12/2014 - 09:31  ·  Gửi tin nhắn
 Cá chình
Đã hết hạn
22     0     0
muabanthuysanvn  ·  Hà Nội
26/11/2014 - 13:51  ·  Gửi tin nhắn
 Cá mú đỏ
Đã hết hạn
1     0     0
muabanthuysanvn  ·  Hà Nội
26/11/2014 - 13:51  ·  Gửi tin nhắn
 Cá anh vũ thịt
Đã hết hạn
12     0     0
muabanthuysanvn  ·  Hà Nội
26/11/2014 - 13:51  ·  Gửi tin nhắn
 Cá sấu hỏa tiễn
Đã hết hạn
6     0     0
muabanthuysanvn  ·  Hà Nội
26/11/2014 - 13:51  ·  Gửi tin nhắn
 Cá tầm 1.5 - 3kg
Đã hết hạn
15     0     0
muabanthuysanvn  ·  Hà Nội
26/11/2014 - 13:51  ·  Gửi tin nhắn
 Cá tầm 3 - 10kg
Đã hết hạn
10     0     0
muabanthuysanvn  ·  Hà Nội
26/11/2014 - 13:50  ·  Gửi tin nhắn
 Cá Hồi Na Uy
Đã hết hạn
14     0     0
vuongpti  ·  Hà Nội
08/11/2014 - 17:18  ·  Gửi tin nhắn
 Cá ngừ đại dương cắt khúc
32     0     0
haanphu  ·  Hà Nội 2
09/02/2015 - 08:42  ·  Gửi tin nhắn
 Cá ngựa sống
Đã hết hạn
3     0     0
tieutranchan  ·  Hồ Chí Minh
29/10/2014 - 08:38  ·  Gửi tin nhắn
 Cá mặt quỷ
Đã hết hạn
7     0     0
tieutranchan  ·  Hồ Chí Minh
29/10/2014 - 08:40  ·  Gửi tin nhắn
 Cá thu 1 nắng
Đã hết hạn
3     0     0
hongstgt113  ·  Hà Nội
29/10/2014 - 08:18  ·  Gửi tin nhắn
 Cá mú đen
Đã hết hạn
5     0     0
tieutranchan  ·  Hồ Chí Minh
28/10/2014 - 09:45  ·  Gửi tin nhắn
Trang:  1  2  3  4  ..    

ca tuoi, ca nuoc lo, ca nuoc man, ca nuoc ngot mới nhất

Từ khóa nổi bật trong tuần: hoa dat ban, sua, thuy san, sữa dumex, màu trắng