Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !!

Chia sẻ tới

Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !!

890.000 / đôi   (Có VAT)
  • Giao hàng toàn quốc
  • Gian hàng yêu cầu đặt trước 1 phần giá trị đơn hàng cho sản phẩm
Gian hàng đang tạm ngưng phục vụ đối với sản phẩm này
Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 1)
Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 2)
 Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 3)Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 4)


SHIP HÀNG TOÀN QUỐC
 
GIAO HÀNG TẬN NƠI

UY TÍN LÂU NĂM (TỪ 2009)

CHẤT LƯỢNG - ĐẢM BẢO 


 

Đặc Biệt: Tất cả đều
 

FULLBOX
 

KYRIE 2
 

(Hàng kô có sẵn, phải đặt hàng)  

GIÀY NIKE KYRIE 2 CHẤT LƯỢNG CAO

Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 6)Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 7)Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 8)Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 9)Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 10)Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 11)Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 12)Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 13)Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 14)Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 15)Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 16)Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 17)Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 18)Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 19)Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 20)

MS:
 NK1026 - SIZE 40 ~ 46 - 
890.000 VNĐ


NK1026 - GIÀY NIKE KYRIE 2 BHM

Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 22)

MS: NK1027 - SIZE 40 ~ 46 - 890.000 VNĐ
NK1027 - GIÀY NIKE KYRIE 2 INFERNO
Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 24)

MS: NK1028 - SIZE 40 ~ 46 - 890.000 VNĐ

NK1028 - GIÀY NIKE KYRIE 2

Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 26)

MS: NK1029 - SIZE 40 ~ 46 - 890.000 VNĐ

NK1029 - GIÀY NIKE KYRIE 2 GREEN GLOW

Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 28)

MS: NK1030 - SIZE 40 ~ 46 - 890.000 VNĐ

NK1030 - GIÀY NIKE KYRIE 2 X-MAS

Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 30)

MS: NK1031 - SIZE 40 ~ 46 - 890.000 VNĐ

NK1031 - GIÀY NIKE KYRIE 2 VOLT
Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 32)

MS: NK1032 - SIZE 40 ~ 46 - 890.000 VNĐ
NK1032 - GIÀY NIKE KYRIE 2 BROTHERHOOD
Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 34)
 

MS: NK1033 - SIZE 40 ~ 46 - 890.000 VNĐ

NK1033 - GIÀY NIKE KYRIE 2 CANDY

Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 36)

MS: NK1034 - SIZE 40 ~ 46 - 890.000 VNĐ

NK1034 - GIÀY NIKE KYRIE 2 EASTER

Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 38)

MS: NK1035 - SIZE 40 ~ 46 - 890.000 VNĐ

NK1035 - GIÀY NIKE KYRIE 2 COURT DECK

Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 40)

MS: NK1036 - SIZE 40 ~ 46 - 890.000 VNĐ

NK1036 - GIÀY NIKE KYRIE 2 THE EFFECT

Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 42)
Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 43)

MS: NK1037 - SIZE 40 ~ 46 - 890.000 VNĐ

NK1037 - GIÀY NIKE KYRIE 2 EASTER

Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 45)

MS: NK1038 - SIZE 40 ~ 46 - 890.000 VNĐ

NK1038 - GIÀY NIKE KYRIE 2

Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 47)

MS: NK1039 - SIZE 40 ~ 46 - 890.000 VNĐ

NK1039 - GIÀY NIKE KYRIE 2

Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 49)

MS: NK1040 - SIZE 40 ~ 46 - 890.000 VNĐ

NK1040 - GIÀY NIKE KYRIE 2

Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 51)

MS: NK1041 - SIZE 40 ~ 46 - 890.000 VNĐ

NK1041 - GIÀY NIKE KYRIE 2

Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 53)

MS: NK1042 SIZE 40 ~ 46 - 890.000 VNĐ

NK1042 - GIÀY NIKE KYRIE 2

Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 55)

MS: NK1043 - SIZE 40 ~ 46 - 890.000 VNĐ

NK1043 - GIÀY NIKE KYRIE 2

Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 57)

MS: NK1044 - SIZE 40 ~ 46 - 890.000 VNĐ

NK1044 - GIÀY NIKE KYRIE 2

Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 59)

MS: NK1045 - SIZE 40 ~ 46 - 890.000 VNĐ

NK1045 - GIÀY NIKE KYRIE 2

Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !! (Ảnh 61)


 Xem đầy đủ sản phẩm này tại website chính của shop:

http://neverstopshop.com/Giay-Nike-Kyrie-2

Tính năng sản phẩm

[HÀNG ORDER, KÔ CÓ SẴN]

[SIZE 40~46]

NIKE KYRIE 2 là dòng giày và rất thời trang cho các bạn trẻ vừa có thể thoả đam mê bóng rổ lại có thể mang đi chơi đi học mỗi ngày nữa, với thiết kế độc đáo, nhiều phối màu rất chất, khiến đây là mẫu giày không thể thiếu của các bạn đâu nhé!

KYRIE 2 chất lượng cao, giá tốt nhất chỉ có tại NeverStopShop.com!

Lời khuyên cho khách hàng sử dụng

NIKE KYRIE 2 vừa có thể chơi , vừa có thể mang thời trang

KYRIE 2 cổ cao, màu sắc đẹp mắt, dễ phối đồ

Giày NIKE KYRIE 2 hàng đảm bảo chất lượng cao, giá tốt nhất thị trường

Thông tin chi tiết
Cập nhật: 16/07/2017 - 15:28 Tình trạng: Mới
Bảo hành: 3 Tháng Nguồn gốc: Hàng công ty
Hãng sản xuất: NIKE Mục đích sử dụng: Vận động Thời trang
Kích cỡ: 40 41 42 43 44 45 46 Màu sắc: Đen Trắng Xanh Cam Ghi Vàng Xanh da trời Xanh đen Nhiều màu Đỏ In họa tiết Bạc Hồng Xám Xanh rêu
Xuất xứ: Trung Quốc
Đánh giá sản phẩm
0
Sản phẩm như mô tả
(0 đánh giá)
5 sao 0%
4 sao 0%
3 sao 0%
2 sao 0%
1 sao 0%
Hãy là người đầu tiên mua hàng và viết đánh giá để nhận tiền thưởng.
*Tiền thưởng tối đa: 20,000đ/1 sản phẩm - Thời gian sử dụng: 90 ngày
Hỏi đáp gian hàng
Bình luận về Giày NIKE KYRIE 2 bóng rổ siêu chất, siêu ngầu, hàng chất lượng cao, giá rẻ tốt nhất !!
Sản phẩm cùng gian hàng.
Gian hàng đảm bảo
115/1 Trần Quốc Thảo, phường 7, Quận 3, Hồ...
Bạn muốn hỏi về sản phẩm?
  Chat với gian hàng
0126808xxxx
Bạn hãy đặt hàng qua Vatgia.com để được bảo vệ
Gợi ý cho bạn