Xem những rao vặt mới nhất của mục: Dàn máy mini
Trang:  <  1  2  [3]  4  5  6  7  8  > 
Lưu trữ rao vặt của mục: Dàn máy mini
201.
LCD Trả Góp
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) LCD 32’’ Samsung,LG,Panasonic trả trước chỉ 990.000đ. Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính A
202.
LCD Trả Góp
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) LCD 32’’ Samsung,LG,Panasonic trả trước chỉ 990.000đ. Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính A
203.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000 Đ
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) LCD 32’’ Samsung,LG,Panasonic trả trước chỉ 990.000đ. Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính A
204.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000Đ
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) LCD 32’’ Samsung,LG,Panasonic trả trước chỉ 990.000đ. Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính A
205.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000 Đ
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) LCD 32’’ Samsung,LG,Panasonic trả trước chỉ 990.000đ. Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính A
206.
LCd Trả Góp
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) LCD 32’’ Samsung,LG,Panasonic trả trước chỉ 990.000đ. Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính A
207.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000 Đ
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) LCD 32’’ Samsung,LG,Panasonic trả trước chỉ 990.000đ. Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính A
208.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi đối tượng. thủ tục đơn giản, kh
209.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000 Đ
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi đối tượng. thủ tục đơn giản, kh
210.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000 Đ
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi đối tượng. thủ tục đơn giản, kh
211.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000 Đ
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi đối tượng. thủ tục đơn giản, kh
212.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa Trước CHỉ 390.000 Đ
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi đối tượng. thủ tục đơn giản, kh
213.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000 Đ
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi đối tượng. thủ tục đơn giản, kh
214.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa Trứoc Chỉ 390.000 Đ
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi đối tượng. thủ tục đơn giản, kh
215.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000 Đ
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi đối tượng. thủ tục đơn giản, kh
216.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Trước Chỉ 390.000 Đ
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi đối tượng. thủ tục đơn giản, kh
217.
Dàn Karaoke Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000 Đ
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi
218.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000 Đ
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi
219.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000 Đ
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi
220.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Trả Trước 390.000 Đ
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi
221.
Dàn Karaoke 5 Số Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000 Đ
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi
222.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000 Đ
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi
223.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa TRước Chỉ 390.000 Đ
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi
224.
Dàn Karapke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa Trước chỉ 390.000 Đ
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi
225.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000 Đ
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi
226.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000 Đ
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi
227.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000 Đ
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi
228.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000 Đ
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi
229.
Dàn Karaoke Arirang 5 Số Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000 Đ
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi
230.
Dàn Karaoke 5 Số Arirang Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000 Đ
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi
231.
Dàn Karaoke Arirang Trả Góp Đưa Trước Chỉ 390.000 Đ
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi tính Arirang trả trước chỉ 490.000đ *Công ty chúng tôi bán hàng cho mọi
232.
Chuyên cung cấp đầu karaoke âm thanh chuyên nghiệp
Định dạng đĩa có thể đọc • CD • DVD • JPEG • MP3 • MP4 • MPEG-1 • MPEG-2 • MPEG-4 • SVCD • VCD • WAV • HDCD • WMA • WMV Cổng kết nối âm thanh •
233.
Chuyên bán đầu karaoke chon bài cảm ứng
Định dạng đĩa có thể đọc • CD • DVD • JPEG • MP3 • MP4 • MPEG-1 • MPEG-2 • MPEG-4 • SVCD • VCD • WAV • HDCD • WMA • WMV Cổng kết nối âm thanh •
234.
CHỈ CẦN 390.000Đ CÓ NGAY DÀN KARAOKE VI TÍNH GIA ĐÌNH CHẤT LƯỢNG CỦA AIRIANG
TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY LÊ TRIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT BÁN TRẢ GÓP LIÊN HỆ : 0979.377.447 (gặp A. Điển) LCD 32’’ Samsung,LG,Panasonic trả trước chỉ 990.000đ. Máy Lạnh Reetech 1Hp trả trước chỉ 390.000đ Dàn karaoke vi
235.
Lắp Đặt Âm Thanh Cafe, Âm Thanh Nhà Hàng, quán cafe chuyên nghiệp - 0932060286
CTY TNHH TM DV VÀ CÔNGNGHỆ HẢI HƯNG là đơn vị chuyên nghiệp trong lắp đặt âm thanh Bosch và cung cấp nhiều loại thiết bị âm thanh tại Hà Nội . Với Các kỹ sư có kinh nghiệm thực hiện dự án và công trình âm thanh. Sẽ giúp quý khách hàng trong việc tư v
236.
Máy hát karaoke mini i9 - sản phẩm độc đáo dành cho iPad, iPhone, máy tính bảng, latops... hát mọi nơi.
Lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, bạn có thể hát karaoke thoải mái ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào chỉ cần chiếc DTDĐ , Lapt op, iPad, iPhone, PDA ... hoặc trên cả dàn máy âm thanh tại nhà...vv Thiết bị bao gồm một máy ghi âm cực chuẩn, phát v
237.
Dàn nhật bãi có đồng hồ vu kim vẩy 1060
0983698887 bán nguyên bộ conplete cực đẹp. Đồng hồ kim vẩy. Siêu trầm hậu loa. Giá ttrọn bộ 3,9tr. Đt 0983698887 Hà Nội. Web www.amthanhnoidia.com
238.
BỘ ÂM THANH MẪU CINEMA 5.1 Loa AELite 3 +DENON 3312
CÔNG TY ĐIỆN TỬ, MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT HƯNG CHUYÊN PHÂN PHỐI LẮP ĐẶT ÂM THANH GIA ĐÌNH, CƠ QUAN ĐƠN VỊ, HỘI TRƯỜNG, SÂN KHẤU, HỘI THẢO, TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN, GIẢI PHÁP AN NINH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Địa chỉ: 8/486 Xuân Đỉnh
239.
Dàn máy Bluray Samsung HT-E6750W/XV
CÔNG TY ĐIỆN TỬ, MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT HƯNG CHUYÊN PHÂN PHỐI LẮP ĐẶT ÂM THANH GIA ĐÌNH, CƠ QUAN ĐƠN VỊ, HỘI TRƯỜNG, SÂN KHẤU, HỘI THẢO, TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN, GIẢI PHÁP AN NINH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Địa chỉ: 8/486 Xuân Đỉnh, Hà Nội
240.
CHUYÊN CUNG CẤP HỆ THỐNG âm thanh chuyên nghiệp nhất hiên nay
Định dạng đĩa có thể đọc • CD • DVD • JPEG • MP3 • MP4 • MPEG-1 • MPEG-2 • MPEG-4 • SVCD • VCD • WAV • HDCD • WMA • WMV Cổng kết nối âm thanh •
241.
Tư Vấn Phân Phối Thiết Bị Âm Thanh
TƯ VẤN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ÂM THANH Hotline: 0937962989 Tư vấn (miễn phí) thiết kế, lắp đặt thiết bị âm thanh, nghe nhạc (karaoke, kinh doanh chuyên nghiệp, gia đình, dàn âm thanh cho cafê, sân khấu). giá tùy từng chủng loại. Bán loa subwo
242.
Thanh lý bộ dàn Karaoke gia đình mới mua mới 98% nguyên hộp và phiếu bảo hành còn hơn 11 tháng
Thanh lý bộ dàn Karaoke gia đình mới mua mới 98% nguyên hộp và phiếu bảo hành còn hơn 11 tháng . Bộ dàn bao gồm đầu Karaoke California 3 vạn bài hát hay và mới nhất, đầu với chức năng mới nhất và hiện đại nhất , chức năng MP5, Mpeg4, MP3., Kodak Pict
243.
Dàn mini 2.1 nhật 1tr4
Bán dàn mini KenWood 2.1 nhật,nghe CD ,MD,nghe dc các loại điện thoại hoặc máy tính,laptop,có thể thay thế cho loa vi tính,dàn này nghe hay hơn loa vi tính nhiều,có thêm 1 cổng để gắn thêm cục sub nữa nếu ai thích nhạc sàn hoặc chơi game hành động,nh
244.
Đầu hanet karaoke HD
HANET KARAOKE HD Công Ty TNHH Âm Thanh Ánh Sáng & Nội Thất PHAN NGUYỄN- Nhà Phân Phối Sản Phẩm Hanet Karaoke HD tại TP. Hồ Chí Minh . HANET KARAOKE HD Là Bộ Karaoke chuyên dụng dành cho các Trung tâm Karaoke bao gồm: Đầu Karaoke HD (t
245.
Đại lý phân phối Tivi ,Dàn Sony:Dàn âm thanh BLU-RAY BDV-N9100WL
DÀN ÂM THANH BLU-RAY BDV-N9100WL Dàn âm thanh Sony BDV-N990W là sản phẩm rất được ưa chuộng hiện nay trên thị trường nhờ những ưu điểm vượt trội mà nó mang lại. Đến với công ty chúng tôi, Quý khách sẽ mua được sản phẩm DÀN ÂM THANH BLU-RAY B
246.
dàn mini về nhiều chủng loại
Bán dàn pioneer mini hàng về nhiều bộ dàn mini nhỏ gọn đồng bộ tiếng khá hay và chi tiết, chơi nhạc rất chất sạch sẽ chất âm trung thực chơi nhạc vàng và nhạc không lời cực hay phù hợp để đầu giường, bàn làm việc.... chuyên đọc đĩa CD mắt đọc nhanh k
247.
Dàn Sony HT-DDW K3 Xuất Xứ Malaysia, Giá Cạnh Tranh Gọi 0984 842 091
DÀN SONY HT-DDW K3 CHÍNH HÃNG, MỚI 100%, BẢO HÀNH 2 NĂM, GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI 0984 842 091 DÀN SONY HT-DDW K3 Mã: HT-DDW K3 Đánh giá: Thương hiệu: Xuất xứ: Malaysia Bảo hành: 1 năm Kho hàng: Vận chuyển: Giá : 1
248.
Bán dàn JVC UX-G70 còn RẤT MỚI
- Các định dạng phát: Đĩa DVD-Audio/Video , DVD-R/RW (định dạng VR/Video), +R/RW (định dạng Video), CD, CD-R/RW , SVCD/VCD , WMA/MP3/JPEG/MPEG-4/ DivX (CD-R/RW, DVD-R/RW, +R/RW) , Đài phát AM/FM , Băng Cassette . - Hệ thống phát và chuyển đổi 5 kh
249.
Dàn 5.1 Bluray sony BDV- E6100
Dàn 5.1 Bluray sony BDV- E6100 Hiện tại mới đưa lên 1 số model,còn rất nhiều model mới năm nay mới ra. Các bạn có thể tham khảo thêm qua website: dàn âm thanh chính hãng LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT - GIÁ HẤP DẪN CHO ĐƠN HÀNG SỐ LƯỢNG
250.
Thanh lí dàn máy shap
Thanh lí dàn máy shap CMS-R160CD chạy đĩa than, cd, băng, đài FM, ngoại hinh mới đẹp, kèm 2 loa shap theo dàn.Ai có nhu cầu liên hệ sdt 01286537833.
251.
Bán dàn luxman
Bán bộ dàn Luxman: Ampli A 353; Tuner T353; CDP D-355, và đôi loa Bose 301 seri II. Trọn bộ giá 10.500.000 vnđ (thiếu khiển xa, có thể đặt sau 1 tháng giá 100.000 vnđ)
252.
Bán bộ dàn kenwood LS-F9
cần tiền bán gấp bộ dàn kenwood LS-F9 / thương hiệu của nó thì khỏi bàn rồi,con này nghe được nhiều loại nhạc khác nhau..tiếng bass thì quá ok máy đẹp hàng mới ,1 thớt CD chạy được 6 đĩa nhạc,1 thớt kèm EQ, amply và kèm tạo hiệu ứng âm thanh 3D, 1 th
253.
Chuyên KÉT HÀN QUỐC - két bạc nhập khẩu - thanh lý két bạc
CÔNG TY TMDV MINH QUANG ĐẠI THÀNH ................................. Địa chỉ : 145 ĐÊ LA THÀNH - ĐỐNG ĐA -HÀ NỘI ........................... Mobile : 098690.1111 / 046290.1111 ........................................................ Webside http://
254.
Bán một bộ dàn âm thanh Samsung Home Theater Speaker còn tốt
Hiện mình chuẩn bị chuyển công tác đi nước ngoài nên cần bán một bộ dàn âm thanh Samsung Home Theater Speaker còn mới và chất lượng tốt bao gồm: một đầu đĩa DVD (hộc bàn ảnh 1), 2 loa vòng (ảnh 2), 2 loa trước (2 loa đứng ảnh 1), 1 loa siêu trầm (bên
255.
Bán dàn Sony MD99,dàn Pioneer S-J700V cực đẹp và chất
Bán dàn Sony MD99 Hàng nguyên bản từ a-z. Hình thức đẹp không tỳ vết,chất lượng chắc em cũng không phải nói nhiều vì các bác hiểu quá rõ về bộ dàn nổi tiếng này rồi.Chơi cực đỉnh nhiều thể loại nhạc khác nhau,âm thanh thánh thót phiêu diêu,vừa chơi v
256.
Bán dàn Kenwood S-7J,dàn Kenwood S-5i
Bán dàn Kenwood S-7J Hàng Nhật nguyên bản,5 thớt dời đồng bộ chơi nhạc chi tiết trung thực,đáp ứng mọi yêu cầu về cả hình thức và chất lượng. Công suất dàn khủng cho chất âm đầy đủ nhất trong căn phòng nhà bạn. Giá: 6t3 Bán dàn Kenwood S-5i Hàng nguy
257.
Bán dàn Kenwood S-5i,dàn Panasonic SB-D50 hàng mới về rất chất
Bán dàn Kenwood S-5i Hàng nguyên bản,là dàn đồng bộ nổi tiếng của Kenwood,chơi tốt cả nhạc mạnh và nhẹ nhàng sâu lắng.Đầu đọc cực tốt không biết kén đĩa.Hình thức thanh thoát rất bắt mắt,là sự lựa chọn quá hợp lý trong tầm giá. Giá: 6t3 Bán dàn Panas
258.
Dàn máy nghe nhạc AIWA dùng làm loa Vi Tính!
Máy công suất lớn. Có thể dùng làm Ampli để dánh với cặp loa thùng bass 2,5 tấc. Có chế độ Super bass cho tiếng bass rất lực Quý khách mua hàng xin liên hệ:số 57 phố mễ trì thượng-từ liêm-hà nội Điện thoại liên hệ: 0166.758.1121 0166.7
259.
Bán dàn mini ONKYO intec 205
Bán dàn mini intec 205 tại Biên Hòa. Do lên dàn lớn nên cần thanh lý lại dàn mini đang dùng. ai có nhu cầu ghé nhà nghe thử và quyết định nhé. Dàn này trên mạng nói nhiều rồi nên ko cần quảng cáo nữa. Dùng nghe CD or nghe nhạc thay loa vi tính thì
260.
Bán Loa Crown siêu trầm siêu khủng
Hiện nay loa crown đang rất được ưu thích trên thị trường bỏi tính thông dụng, tiện lợi và đặc biết là chất lương âm thanh quá tuyệt hảo, Để đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc của quý khách chúng tôi luôn làm hài lòng quý khách bằng những bộ loa
261.
Phân phối cấp 1 dàn âm thanh Sony HT-DDW K3 chính hãng
Dàn âm thanh Sony HT-DDW K3 Liên hệ có giá phân phối : THU HẰNG 0973549046 - 0977972840 Giá: 10,000,000 VNĐ Mã: HT-DDW K3 Kho hàng: Đang có hàng Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển 10Km nội thành Hà nội Các thông số kĩ thuật : Hãng sản
262.
Bán bộ dàn Sony Mini liền ổ cứng màu trắng sứ giá 2,5 triệu
Em bán Bán bộ dàn Sony Mini liền ổ cứng màu trắng sứ giá 2,5 triệu model: NAS-D50HD mới 90% có cổng mạng LAN, USB, AUX in, anten AM và FM tích hợp ổ cứng của laptop loại 2.5 SATA . LH: 0989830136 khu đô thị Resco đối diện công viên Hòa Bình đường Phạ
263.
Cung cấp Dàn âm thanh Muteki Sony HT DDW K7 7.2,DVD LG DP432,Hi-Fi Sony Shake -
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Kênh bán lẻ chuyên cung cấp các sản phẩm: Dàn âm thanh Muteki Sony HT DDW K7 7.2, Đầu Đĩa DVD LG DP432, Dàn âm thanh Mini Hi-Fi Sony Shake - 7 ... giá rẻ, uy tín nhất thị trường. Vinashopping.vn - Website th
264.
Tư vấn, bán dàn nghe nhạc hay nhất và cao cấp tại Hà Nội
Dàn nghe nhạc S10 STT Tên Giá (x1000 đồng) 1 Loa ELAC 68.2 28,700 2 CD Cambridge 351C 7,900 3 Âmly Cambridge 651A 14,805 4 Dây tín hiệu Analysis Plus - Oval IW 1,480 5 D
265.
Dàn âm thanh mini 5.1 Sony DAV-TZ140
Dàn âm thanh mini 5.1 Sony DAV-TZ140 Mã: DAV-TZ140 Đánh giá: Thương hiệu: Xuất xứ: Malaysia Bảo hành: 1 năm Kho hàng: Đang có hàng Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển 10Km nội thành Hà nội Giá : 2,800,000 VNĐ
266.
AMPLY JARGUAR 203N - Hàn Quốc Nhập Khẩu Nguyên Chiếc
CÁC BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO TẠI WEBSITE: HTTP://WWW.NGUYENVUAUDIO.COM VÔ ĐỊCH VỀ GIÁ RẺ THẾ GIỚI ÂM THANH NGUYÊN VŨ ******* Trung tâm phân phối hàng KARAOKE lớn nhất miền bắc. Vơi sự liên kết của các hãng nổi tiếng nh
267.
Nguyenvuaudio: Loa JBL RM10II,115, BMB,Bose 301,4.2, SUB yamaha, Jargaur 203N, pa506N ACOns Karaoke SK9000, viet KTV
VÔ ĐỊCH VỀ GIÁ RẺ THẾ GIỚI ÂM THANH NGUYÊN VŨ ******* Trung tâm phân phối hàng KARAOKE lớn nhất miền bắc. Vơi sự liên kết của các hãng nổi tiếng nhất như: California Arirang VitekVTB SoncaAcnos JBL JarguarParamax W
268.
VOD Karaoke 2000GB Viet KTV(màn hình cảm ứng) thả sức lựa chọn bài hát chuyên nghiệp
VÔ ĐỊCH VỀ GIÁ RẺ, Ở ĐÂU GIÁ RẺ CHÚNG TÔI RẺ HƠN! DỊCH VỤ GIAO HÀNG TẬN NHÀ NGUYEN VU AUDIO Chuyên:Bán buôn, bán lẻ các thiết bị âm thanh. Nhận Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hệ thống âm thanh Karaoke gia đì
269.
Bán đầu Karaoke Acnos VOD full HD SK9000 hình ảnh tuyệt đẹp chuyên nghiệp
Trung tâm phân phối hàng KARAOKE lớn nhất miền bắc. Vơi sự liên kết của các hãng nổi tiếng nhất như: California Arirang VitekVTB SoncaAcnos JBL JarguarParamax Whafeldale Shuphu Shure Bose Guinness BMB ĐC : 59A Đường Khương Tru
270.
Đầu Karaoke Việt KTV HDD VOD 1000GB - 2000GB-Màn hình cảm ứng chọn bài Karaoke
VÔ ĐỊCH VỀ GIÁ RẺ, Ở ĐÂU GIÁ RẺ CHÚNG TÔI RẺ HƠN! NGUYEN VU AUDIO Chuyên:Bán buôn, bán lẻ các thiết bị âm thanh. Nhận Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hệ thống âm thanh Karaoke gia đình, Hội trường, Trường học, Hội thảo, BarC
271.
Đầu karaoke 6 số rẻ nhất hành tinh 950.000Đ Kentech 568S giá cực rẻ
CÁC BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO TẠI WEBSITE: HTTP://WWW.NGUYENVUAUDIO.COM VÔ ĐỊCH VỀ GIÁ RẺ THẾ GIỚI ÂM THANH NGUYÊN VŨ ******* Trung tâm phân phối hàng KARAOKE lớn nhất miền bắc. Vơi sự liên kết của các hãng nổi tiếng nh
272.
Đầu Karaoke Acnos HDD Full HD SK9000 giá sốc sốc còn 3tr950 siêu rẻ
Trung tâm phân phối hàng KARAOKE lớn nhất miền bắc. Vơi sự liên kết của các hãng nổi tiếng nhất như: California Arirang VitekVTB SoncaAcnos JBL JarguarParamax Whafeldale Shuphu Shure Bose Guinness BMB ĐC : 59A Đường Khương Tru
273.
Bán Đầu Karaoke star MIDI Acnos SK19, SK28, sk29 giá cực rẻ
CÁC BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO TẠI WEBSITE: HTTP://WWW.NGUYENVUAUDIO.COM VÔ ĐỊCH VỀ GIÁ RẺ THẾ GIỚI ÂM THANH NGUYÊN VŨ ******* Trung tâm phân phối hàng KARAOKE lớn nhất miền bắc. Vơi sự liên kết của các hãng nổi tiếng
274.
Acnos HDMI SK39Hdmi, 49HI, SK59HI, SK69hdmi karaoke cho mọi nhà
CÁC BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO TẠI WEBSITE: HTTP://WWW.NGUYENVUAUDIO.COM VÔ ĐỊCH VỀ GIÁ RẺ THẾ GIỚI ÂM THANH NGUYÊN VŨ ******* Trung tâm phân phối hàng KARAOKE lớn nhất miền bắc. Vơi sự liên kết của các hãng nổi tiếng nh
275.
Đầu Karaoke Vietktv, Đầu Ổ cứng Vietktv 1T-1,5T-2T(2000GB) giá KM 7tr900, màn hình cảm ứng chuyên nghiệp
VÔ ĐỊCH VỀ GIÁ RẺ, Ở ĐÂU GIÁ RẺ CHÚNG TÔI RẺ HƠN! NGUYEN VU AUDIO Chuyên:Bán buôn, bán lẻ các thiết bị âm thanh. Nhận Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hệ thống âm thanh Karaoke gia đình, Hội trường, Trường học, Hội thảo, BarC
276.
277.
Đầu KARAOKE VietKTV VOD bộ nhớ khủng 2000Gb(2T) lưu trữ 25.000 bài hát video karaoke đẳng cấp
VÔ ĐỊCH VỀ GIÁ RẺ, Ở ĐÂU GIÁ RẺ CHÚNG TÔI RẺ HƠN! NGUYEN VU AUDIO Chuyên:Bán buôn, bán lẻ các thiết bị âm thanh. Nhận Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hệ thống âm thanh Karaoke gia đình, Hội trường, Trường học, Hội thảo, BarCafe…v.
278.
phân phối , dàn âm thanh chính hãng, DÀN ÂM THANH BLURAY 3D PIONEER MCS-737/LXE - 5.1
Điện máy thành đô chuyên phân phối , dàn âm thanh chính hãng , DÀN ÂM THANH BLURAY 3D PIONEER MCS-737/LXE - 5.1 Hãng sản xuất PIONEER Hệ thống loa 5.1 kênh Công suất 1000 W Định dạng đĩa Blu-ray 3D,
279.
Dàn đại nhật bãi 6 thớt dời gần như mới panasonic dn7
Bán dàn panasonic đại 6 thớt dời ND7 hàng hiếm. Bộ này gần như mới khự. Tiếng quá hay. Cả bộ từ zắc loa ê căng đều xuất sắc. Giá cho e nó phục vụ các sếp trọn đời là 6,9tr. Alo 0983698887 Hoàng mai, hà nội. Bán dàn panasonic đại
280.
Thanh lý dàn mini nội địa nhật
Của hàng chúng tôi chuyên cung cấp sỉ và lẻ dàn mini nội địa nhật chất lượng âm thanh tốt hàng còn đẹp nhiều model khac nhau : Denon , Panasonic , kenwood , onkyo ,sony..... giá bán sỉ là 80 0ltr/1 giá bán lẻ từ 1.2 - 1.5tr Mọi chi tiết xin liên hệ M
281.
Dàn âm thanh nội địa KENWOOD cực qood
Máy hát nhạc KENWOOD mini làm loa vi tính khỏi phải chê Dàn CD KENWOOD 70w nội địa Japan làm loa vi tính Dàn âm thanh nội địa KENWOOD cực qood - Dư dùng thanh lý KENWOOD RXD-SH3MD có chức năng CD, AUX int làm loa điện thoại - loa đầu đĩa - l
282.
Máy phát nhạc CD ASTON nội địa nhật
Máy phát nhạc CD ASTON nội địa nhật - ASTON AC-001 chức năng CD ,AUX IN làm loa điện thoại - loa đầu đĩa - loa máy nghe nhạc - loa máy vi tính la ok.- Output bằng jack phone 3 ly phía trước máy.- Input bằng jack 3 ly phía trước máy.- Công suất 25W
283.
Dàn âm thanh nội địa KENWOOD cực qood
Máy hát nhạc KENWOOD mini làm loa vi tính khỏi phải chê Dàn CD KENWOOD 70w nội địa Japan làm loa vi tính Dàn âm thanh nội địa KENWOOD cực qood - Dư dùng thanh lý KENWOOD RXD-SH3MD có chức năng CD, AUX int làm loa điện thoại - loa đầu đĩa - l
284.
Máy phát nhạc CD ASTON nội địa nhật
Máy phát nhạc CD ASTON nội địa nhật - ASTON AC-001 chức năng CD ,AUX IN làm loa điện thoại - loa đầu đĩa - loa máy nghe nhạc - loa máy vi tính la ok.- Output bằng jack phone 3 ly phía trước máy.- Input bằng jack 3 ly phía trước máy.- Công suất 25W
285.
Máy phát nhạc CD ASTON nội địa nhật
Máy phát nhạc CD ASTON nội địa nhật - ASTON AC-001 chức năng CD ,AUX IN làm loa điện thoại - loa đầu đĩa - loa máy nghe nhạc - loa máy vi tính la ok. - Output bằng jack phone 3 ly phía trước máy. - Input bằng jack 3 ly phía trước máy. - Công suất 25W
286.
Máy phát nhạc CD ASTON nội địa nhật
Máy phát nhạc CD ASTON nội địa nhật - ASTON AC-001 chức năng CD ,chức năng AUX int làm loa phát cho các thiết bị như: điện thoại - đầu đĩa DVD - thiết bị nghe nhạc - laptop - máy vi tính để bàn. - Output bằng jack phone 3 ly phía trước máy. - Input b
287.
Sub điện DIATONE bass 16cm nội địa Japan cho xe hơi chịu chơi ( car toy )
Sub điện DIATONE bass 16cm nội địa Japan cho xe hơi chịu chơi ( car toy ) Đánh nhạc rung rinh xe hơi. Cái này nghe dance là khỏi chê. DIATONE là hãng loa nổi tiếng của Nhật DIATONE SX-160AW - Tình trạng còn hoạt động rất tốt. - Hình thức rất đẹp, có
288.
Dàn AIWA nghe nhạc trữ tình cực hay Japan
Dàn AIWA nghe nhạc trữ tình cực hay Japan - Dư dùng thanh lý AIWA XR-MD100 có chức năng CD, chức năng AUX int làm loa phát cho các thiết bị như: điện thoại - đầu đĩa DVD - thiết bị nghe nhạc - laptop - máy vi tính để bàn thì cho âm thanh rất hay. - Đ
289.
bán piano điện P-70 va P-140 mới 99% giá 11.5 triệu
mình được bạn tặng 1 cây piano điện hiệu YAMAHA P-70 và p-140 là cây đàn piano điện tốt nhất của hãng yamờimaha nên bạn mình gửi từ NHẬT về mình mới sử dụng được 7 tháng nay mình không sử dụng đến muốn bán lại cho bạn nào có nhu cầu sử dụng
290.
Bộ dàn hifi ONKYO C50 5 thớt dời, loa bass 25 tiếng sâu, bộ còn đẹp long lanh
Mua quyền ưu tiên cho tin 0983698887 Bán bộ dàn đại onkyo C50 bass 25 mang Nhật về còn đẹp. Bộ về đủ 5 thớt dời còn đẹp zin , loa bass 25 zin gân nguyên bản ê căng còn đủ đẹp, Dàn đủ thớt cd mắt cực nhậy, ko kén đĩa. Thớt
291.
Bán hai bộ dàn âm thanh đồng giá 2 triệu đây ak
Bán dàn Kenwood S 7X Kenwood S 7X dàn nguyên bản hình thức đẹp ( thiếu thớt CD) dàn chơi nhạc bass chắc trung tép sáng giá 2tr Bán dàn Panasonic ED 404 Gía 2.5tr HB audio http://hb audio.vn http://amthanhplaza.com Mobile: 0902.339.866 / 0947.004.125
292.
Bán một dàn loa Sony
Bán một d àn loa Sony gồm 6 loa và 1 am ply, ít sử dụng, chất lượng tốt (trên 90%) Giá 600k
293.
Tân tân audio bộ dàn mini hàng mới về giá rẻ
HÀNG VỀ NHIỀU CHỦNG LOẠI DÀN MINI ​ Bộ Dàn Âm Thanh Kenwood DP 850 HX-PRO ( Gã khổng lồ ) dàn đại Cao 60cm, rộng 100cm, sâu 40cm kích thước không thua kém bộ dàn rời dàn 5 thớt rời riêng biệt gồm 1 Amply công suất rất lớn, 1 Đầu CD đọc rất tốt xuấ
294.
Loa dàn máy hàng bãi mới về hàng đẹp, chuẩn chất lượng am thanh tuỵet vời
TÂN TÂN AUDIO chuyển trụ sở giao dịch chính về địa chỉ: số 96 Đỗ Đức Dục - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội ​ ​ . ​ | Amply giá rẻ | Loa giá rẻ | Đầu CD giá rẻ | Loa bãi | Amply bãi | Loa nghe nhạc vàng | | loa nghe nhạc và
295.
HCM thanh lý dàn CD bookself SHARP nội địa Japan tp HCM q11
HCM thanh lý dàn CD bookself SHARP nội địa Japan tp HCM q11 - Dư dùng thanh lý dàn SHARP chức năng CD(ko kén đĩa) , MD .chức năng AUX int làm loa phát cho các thiết bị như: điện thoại - đầu đĩa DVD - thiết bị nghe nhạc - laptop - máy vi tính để bàn.R
296.
Dàn âm thanh bookself CD VICTOR F70 mini nội địa -
Dàn âm thanh bookself CD VICTOR F70 mini nội địa- Dư dùng thanh lý Victor F70 chức năng CD(cd đọc tốt), chức năng AUX int làm loa phát cho các thiết bị như: tivi LCD HD - smarts tivi LED HD - thiết bị nghe nhạc - laptop - máy vi tính để bàn.- Đặc biệ
297.
Dàn âm thanh Sony, giao hàng miễn phí tận nhà dàn Sony DAV-TZ715 suất xứ Malaysi
Dàn âm thanh Sony DAV-TZ715 suất xứ Malaysia Liên hệ: Hoài An 0936 496 166 - 0466 828 314 để có giá phân phối rẻ nhất Giá: 5.550.000 Mã sản phẩm : DAV-TZ715 Thương hiệu: Sony Xuất sứ: Malaysia Bảo hành: 1 năm Tìn
298.
HCM thanh lý dàn âm thanh audio CD FM bookself AIWA J2MD nội địa tp HCM q11 -
HCM thanh lý dàn âm thanh audio CD FM bookself AIWA J2MD nội địa tp HCM q11 - Dàn Aiwa CX-LMJ2 chức năng CD(ko kén đĩa) , MD .chức năng AUX int làm loa phát cho các thiết bị như: tivi LCD HD - smarts tivi LED HD - thiết bị nghe nhạc - laptop - máy vi
299.
Dàn CD Kenwood 70w nội địa Japan Nhật hình chụp thật tp HCM
Dàn CD KENWOOD 70w nội địa Japan Nhật hình chụp thật tp HCM - Dư dùng thanh lý KENWOOD RXD-SJ3MD có chức năng CD, chức năng AUX int làm loa phát cho các thiết bị như: điện thoại - đầu đĩa DVD - thiết bị nghe nhạc - laptop - máy vi tính để bàn. - Công
300.
Máy hát nhạc KENWOOD mini làm loa vi tính cực hay
Máy hát nhạc KENWOOD mini làm loa vi tính cực hay - Dư dùng thanh lý KENWOOD RXD-SH3MD có chức năng CD, AUX int làm loa điện thoại - loa đầu đĩa - loa máy nghe nhạc - loa máy vi tính la ok. - Công suất điện năng dàn máy 70W. - Thay thế cho n
Trang:  <  1  2  [3]  4  5  6  7  8  >