Xem những rao vặt mới nhất của mục: Nông nghiệp
Trang:  <<  <  ..  39  40  41  42  43  [44]  45  46  47  48  49  ..  >  >>
Lưu trữ rao vặt của mục: Nông nghiệp
4301.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4302.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Lâu Năm, Bưởi Diễn,Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Quả Sai. (Giống cây cảnh)
Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,Khế ngọt, chua, Táo lai, Táo thuẩn chủng, hồng xiêm xuân đỉnh, mít Thái, móc mật, chanh…Với nhiều năm kinh nghiệm làm c
4303.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4304.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đà (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4305.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai h Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đ (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai h Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thá
4306.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4307.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Lâu Năm, Bưởi Diễn,Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Quả Sai. (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Lâu Năm, Bưởi Diễn,Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Quả Sai. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,Khế ngọt, chua, Táo lai, Táo t
4308.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đà (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4309.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản nh
4310.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Lâu Năm, Bưởi Diễn,Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Quả Sai. (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản nh
4311.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản nh
4312.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu... (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản nh
4313.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,... (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản nh
4314.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Lâu Năm (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản nh
4315.
Bán cây giống đặc sản bưởi diễn (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản nh
4316.
Bán cây giống đặc sản Bưởi Diễn (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản nh
4317.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản nh
4318.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản nh
4319.
Cây sanh dáng long (Giống cây cảnh)
Tên cây: Cây sanh Thế cây: Cây sanh dáng long nhỏ Tuổi cây: 15 năm Mô tả: Cây cao 2,2m, tay tán rất đẹp phù hợp trồng nơi công sở Ý nghĩa: Sanh dễ trồng và dễ chăm sóc, sống được ở nước hoặc ở đất trong thời tiết khắc nghiệt với tuổi thọ
4320.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản nh
4321.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản nh
4322.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khá (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản nh
4323.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khá (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản nh
4324.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản
4325.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản nh
4326.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản nh
4327.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khá (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản nh
4328.
Hạt giống hoa tử đằng (Giống cây cảnh)
Hạt giống hoa tử đằng Website: www.sieuthihatgiong.com Hạt giống hoa tử đằng Tên khoa học: Wisteria sinensis (Sims)Sweet -Là cây họ đậu thân leo lâu năm, thân cây màu nâu, không nứt. Hoa màu tím nhạt hoặc tím đậm rất đẹp. -Sinh trưởng
4329.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khá (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản nh
4330.
Bán cây phi lao (cây dương) (Giống cây cảnh)
Cơ sở Công Thành bán giống cây trồng các loại, đặc biệt bán cây phi lao (cây dương). Liên hệ: 0643.606.449; 01229.107.170 ( Cơ sở gần Tượng đài Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
4331.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản nh
4332.
Bán cây tùng tháp và cây cau vua số lượng lớn giá rẻ (Giống cây cảnh)
Là thành viên từ: 13/09/2005 Số bài viết: 781 Đã được thích: 13 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÂN THIÊN HÀ Đ/C: Tầng 4, số 2 đường Lê Văn Lương (Láng Hạ kéo dài), Cầu giấy, Hà nội LH: anh Vũ Tel: 04- 5569598 Mob: 0912532616 em
4333.
Cau vua, cau đuôi chồn giá gốc (Giống cây cảnh)
Vuon uom cay xanh do thi VNT tai huyen Cam My tinh Dong Nai co mot so loai cay cong trinh nhu sau (moi loai 1000 cay). Cau vua (d>0,5m,h>4m) 500.000 – 800.000, Cau duoi chon (d>30cm, h>3m) 300.000 – 600.000, Cau Sam Banh (d>
4334.
Bán hạt giống cây Chùm ngây Moringa Seed (Giống cây cảnh)
Công ty Lê Hoàng Bán các sản phẩm về cây chùm ngây Hạt giống được lựa chọn từ những Cây trên 20 năm tuổi Chất lượng đảm bảo và có thu mua sản phẩm ( Không như các nơi khác chỉ bán và bán ) Xin liên hệ: 0983 868 779 Website: www.cayc
4335.
Bán cây bưởi da xanh mini có trái chơi tết (Giống cây cảnh)
Cây bưởi da xanh không chỉ là loại cây có quả được lựa chọn để xuất hiện trong măm ngủ quả, mà còn được nhiều người ưa chuộng làm cây cảnh để chưng tết vì nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Quả bưởi thể hiện sự căng tròn, mát lành, hứa hẹn sự ngọt ngà
4336.
Bán Cây Giống Đặc Sản Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Ổi đào, Bưởi Diễn,Táo Thuần Chủn (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Ổi đào, Bưởi Diễn,Táo Thuần Chủng, Soài Thái, Khế ngọt, Các Loại Cây Ăn Quả, Cây Có Giá Trị Kinh Tế cao, Quả Sai Nhà vườn Sinh Thái Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài
4337.
Bán cây hương thảo (Giống cây cảnh)
Cây Hương thảo Bonsai cực đẹp, Lá thơm, đuổi muỗi tự nhiên, giảm stress, tăng trí nhớ Lá làm gia vị hàng ngày Thơm - Ngon - Sạch - giá rẻ có tác dụng chống lão hoá, tốt sưc khoẻ Xem chi tiết tại: http://www.trungdan.com/2010/04/ban-cay-huong-th
4338.
Bán cây An Xoa trị bênh gan (Giống cây cảnh)
chức năng chính của cây an xoa là hổ trợ giải độc gan, viêm , sưng tấy ở hệ ruột. Ngoài chức này thì tôi chưa biết đến công dụng nào khác. Nhưng tất cả các bệnh về gan cây an xoa đều hổ trợ tốt, giúp gan hồi phục lại chức năng, kèm theo kích thích tu
4339.
Chậu Nhựa Trồng Cây-Túi Bầu Ươm Cây Giống 0982.709.709 (Giống cây cảnh)
I. TRUNG TÂM CÂY GIỐNG CÂY NGUYÊN LIỆU TAM ĐẢO II. C.TY TNHH SAO VIỆT III. VƯỜN ƯƠM BẢO MINH TAM ĐẢO Địa Chỉ: Tam Quan - Tam Đảo - Vĩnh Phúc ĐT: 0211.2467.567 – 0973.767.718 - 0982.709.709 Email 1: tamdaovp.vn@gmail.com Email
4340.
Thế Giới Cây Cảnh . phân biệt giống mít mới changai F1 và F2 (Giống cây cảnh)
Thế Giới Cây Cảnh www.thegioicaycanh.tk 0906 194 819 Mít changai F1 19.000đ/cây Trên thị trường việt nam hiện có khá nhiều giống mít với những ưu điểm khác nhau , gây không ít đau đầu cho người dân khi chọn lựa một giống mít vừa ý Múi mít changa
4341.
Cây vạn niên tùng kim cương 95k/cây,tùng Đài Loan 19k/cây-0906194819 (Giống cây cảnh)
Thế Giới Cây Cảnh 0906 194 819 - 06503 552 402 www.thegioicaycanh.tk Vạn niên tùng kim cương 95.000 đ - 190.000 đ/cây , tùng đài loan 19.000đ/cây , duyên tùng ( Tùng cối ) Đài Loan 190.000đ/cây Vạn niên tùng là loại cây lâu năm tuổi thọ có thể đến
4342.
Cỏ Vetiver chất lượng cao (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
CUNG CẤP CỎ VETIVER ĐÚNG CHUẨN, CHẤT LƯỢNG NHẤT. Nông An Phú cung cấp chất lượng cỏ Vetiver chất lượng như sau: Mỗi bao cỏ 1000 tép cân nặng 18kg đến 20kg. Tép cỏ to như ngón tay cái, dài 20cm, rễ dài 4cm. Tép cỏ cứng, đúng loại vetiver
4343.
Bán vườn trầm hương ( gió bầu ) tại vườn (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Gia đình tôi ở Quảng Bình có trồng vườn trầm hương ( gió bầu ) từ năm 2000, đã qua khoan tạo dầu tự nhiên . Đường kính cây đạt 20 cm số lượng khoảng 500 cây. Vậy ai có nhu cầu mua vườn trầm hương trên thì liên hệ : Ngô Văn Hoan sđt 01689.089.852
4344.
CUNG CẤP NHÍM GIỐNG VÀ NHÍM THỊT GIÁ RẺ (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Trại Nhím NAMLIN HCM chuyên cung cấp Nhím thịt, Nhím giống chuyên nghiệp, có giấy kiểm lâm. Giá cả phải chăng. Xin liên hệ Cô Nam Lin số đt : 0903847063
4345.
Cỏ sân golf, cỏ sân vườn (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Công ty TNHH Lưới Công Trình chuyên cung cấp lưới xây dựng: - Cỏ sân vườn, cỏ sân golf, cỏ thật cho các công trình từ Nam ra Bắc - Các loại cỏ: cỏ nhung nhật, cỏ lông heo, cỏ lá gừng, cỏ bermuda, cỏ tip eagle,... với giá cả hợp lý vận chuyển tậ
4346.
CUNG CẤP CÁC LOẠI GIỐNG CÂY ĂN QUẢ - CHUẨN GIỐNG, CHẤT LƯỢNG CAO, SẠCH BỆNH (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
BẢNG GIÁ CÂY GIỐNG TW HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM – Ban phát triển kinh tế trang trại và ngành nghề Nông thôn VN. Cung cấp các loại giống cây : - Nguồn giống tốt, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, ít sâu bệnh, có hướng dẫn quy trình trồng và
4347.
Chuyên bán hạt giống cỏ công trình, cỏ chăn nuôi, hạt giống hoa và rau củ quả toàn quốc (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Chuyên bán hạt giống cỏ công trình, cỏ chăn nuôi, hạt giống hoa và hạt giống rau củ quả toàn quốc Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HCM ( Bản đồ đương đi )
4348.
Bán hạt cỏ giống sudan chuyên dùng cho chăn nuôi gia súc (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Bán hạt cỏ giống sudan chuyên dùng cho chăn nuôi gia súc, gia cầm Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HCM ( Bản đồ đương đi ) ĐT/Fax: (08) 3978
4349.
Thuốc đặc trị Vi bào tử trên tôm sú và tôm thẻ chân trắng (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Ero-mox là sự kết hợp của 3 loại kháng sinh phổ rộng rất hiệu quả trong điều trị các bệnh trên tôm: Teo gan, sưng gan, gan có mủ, phân trắng, ruột đứt khúc, các bệnh hoại tử mô, viêm bào tử, ngăn ngừa các bệnh tôm, cá chết đột ngột không rõ nguyên nh
4350.
Thuốc thú y, tìm đại lý phân phối thuốc thú y (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Thuoc thu y Thuốc thú y Thuocthuy Thuốc thú y cho vật nuôi Thuoc thu y cho vat nuoi Thuốc thú y CTY TNHH THUỐC THÚ Y AN BÌNH chuyên sản xuất và phân phối thuốc thú y . Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu sản
4351.
Tư vấn thiết kế mở Đại Lý thuốc Thú Y-Thủy Sản (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Khu vực: Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre Điều kiện: có kiến thức về thuốc Thú Y-Thủy Sản, mặt bằng, vốn kinh doanh vừa đủ. Qua trãi nghiệm tất cả khu vực Miền Đông-Miền Tây Nam Bộ, cùng với tham quan nhiều mô hình trong và ng
4352.
Cung cấp lợn lửng lợn mán thịt nuôi cho nhà hàng cá nhân có nhu cầu (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Lợn lửng hay còn gọi là lợn mán , lợn cắp nách là giống lợn ra đời từ thói quen chăn nuôi lạc hậu của bà con dân tộc vùng cao, chủ yếu là đồng bào Mường và Mông. Giống lợn này được thả vào trong rừng từ khi mới đẻ, chúng phải tự kiếm ăn để sống. Lợn
4353.
Ban nhim giong (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
TRẠI NHÍM GIỐNG THẾ HÙNG. Địa chỉ: Thôn Thiết Tràng – Xã Nhơn Mỹ - Huyện An Nhơn – Tỉnh Bình Định (Thị Trấn Đập Đá đi thẳng lên Xã Nhơn Hậu, đi lên nữa thì tới Xã Nhơn Mỹ, cách Thị Trấn Đập Đá 4 km) Xin giới thiệu Trang trại chún
4354.
Chuyên Cung Cấp Các Cỏ NhungNhật,Cỏ Lông Heo,Cỏ Lá Gừng (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Chuyên Cung Cấp Các Cỏ Nhung Nhật,Cỏ Lông Heo,Cỏ Lá Gừng Chúng tôi là nhà vườn chuyên trồng và cung cấp các loại cỏ Nhung Nhật, cỏ Lông heo cỏ Lá Gừng với giá rẻ nhất .chất lượng nhất. Giao hàng tận nơi .nếu qúi khách có nhu cầu trồng tại nhà c
4355.
Cần mua bã dứa khô, bã mía lên men, bột sò, bột cua ghẹ ..... làm thức ăn gia súc (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
công ty TNHH Kim Nghĩa là công ty chuyên xuất khẩu các mặt hàng thức ăn gia súc từ phụ phẩm trong ngành nông nghiệp, thủy hải sản. Chúng tôi có nhu cầu thu mua: - Bã mía lên men, bã mía sấy khô - Bắp lên men, bã dứa khô - Vỏ bột cua ghẹ l
4356.
Bệnh Viện Chó Méo Hà Nội (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Phòng khám đa khoa cho thú y Hotline: 0983853788 Add: 9B - 35/76 An Dương - Tây Hồ - Hà Nội Lúc thì các cô chó, cậu mèo bị hắt hơi, xổ mũi, lúc lại ngứa ngáy, rụng lông, lúc lại gãy chân, gãy tay do quá nghịch ngợm và do những nguy hiểm khác
4357.
Cung cấp lá mía (đọt mía) khô xuất khẩu (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp lá mía (đọt mía) kích thước 7cm hoặc theo yêu cầu. Độ ẩm dưới 15%. Đóng bao PP 30kg. Tiêu chuẩn xuất khẩu. Giá cả cạnh tranh.
4358.
Bán nhím giống, nhím thịt giá cả hợp lý (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Bán nhím giống, nhím thịt Cơ sở chúng tôi chuyên cung cấp nhím giống, nhím thịt cho các nhà hàng tại Ninh bình và khu vực lân cận. Thích hợp tổ chức tiệc tùng với món mới . Chất lượng đảo bảm giá luôn cạnh tranh đối với khách mua thường xuyên. Nhím g
4359.
Thuốc đặc trị viêm khớp, viêm tử cung, viêm vú, mất sữa trên heo (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Với sự thay đổi khí hậu, tình hình dịch bệnh nhiều nơi, tuy nhiên có những bệnh chúng ta thường gặp hàng ngày, ngay chính trong trại của nhà mình, nhưng không biết điều trị thế nào, mua thuốc ở đâu, làm sao nhanh nhất để đạt được hiệu quả. Hôm nay ch
4360.
Thuốc đặc trị hô hấp trên gia súc-gia cầm (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Với sự thay đổi khí hậu, tình hình dịch bệnh nhiều nơi, tuy nhiên có những bệnh rất đơn giản mà chúng ta không hay, không biết điều trị thế nào, mua thuốc ở đâu. Hôm nay chúng tôi chào bán đến Quý khách gần xa sản phẩm: CEPHA, PENSTREP, TIAMULIN, ENR
4361.
Sản phẩm đặc trị hiệu quả trên tôm công nghiệp Ero-mox (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Ero-mox là sự kết hợp của 3 loại kháng sinh phổ rộng rất hiệu quả trong điều trị các bệnh trên Tôm Sú-Thẻ Chân Trắng: Teo gan, sưng gan, gan có mủ, phân trắng, ruột đứt khúc, các bệnh hoại tử mô, viêm bào tử, ngăn ngừa các bệnh tôm, cá chết đột ngột
4362.
Ero-mox phòng và trị bệnh vi bào tử cho tôm công nghiệp (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Trong nuôi trồng Thủy Sản,với quy mô công nghiệp, như ta đã biết thời gian nuôi tôm sú là 4 tháng, tôm thẻ chỉ 60 ngày, mang lại lợi nhuận không nhỏ, cải thiện kinh tế, tuy nhiên Bà con chăn nuôi cũng không tránh khỏi các bệnh đã và đang diễn tiến nh
4363.
4364.
Mua thức ăn gia súc-gia cầm-thủy sản số lượng lớn (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Cửa hàng chúng tôi cần 10 tấn thức ăn ra Thị trường mỗi tháng, cung cấp chủ yếu cho Gà-Vịt-Heo, Cá tra, Điêu hồng và vài loại cá khác. Yêu cầu Thức ăn phải rõ nguồn, chất lượng, đã đăng ký với Bộ Nông Nghiệp và PTNT rõ ràng. Vậy công ty Thức ăn
4365.
Cat ban giong vat nuoi san pham vung tay bac (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
chuyên mua bán các sản phẩm chât lương cao của vùng tây bắc với rất nhiều sản phẩm đa dạng . Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Mr chiều 0988440256
4366.
Dac san vung tay bac (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
chuyên cung cấp các sản phẩm đặc sản vung tây băc vói chất lương và uy tín lâu năm. mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Mr Chiếu 0988440256 để được tư vấn và hỗ trợ bán hàng
4367.
Cây xạ đen giống (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Địa chỉ cung cấp cây xạ đen nuôi cấy mô và những cây trồng nuôi cấy mô Nhận sản xuất một loại cây giống bất kỳ Liên hệ: Trại thực nghiệm sinh học - Viện công nghệ sinh học - xóm 11, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà nội ĐT: 0912049887 ( a
4368.
Bán nhím giá rẻ trà vinh (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Thanh lý đàn nhím giống và nhím con tổng đàn 26 cặp. - 16 cặp bố mẹ (đang mang bầu) - 5 cặp trưởng thành. - 5 cặp con 2-3 tháng tuổi. Bán hết cả đàn là 160 triệu,bạn nào co nhu cầu chăn nuôi xin liên hệ :0917455035.
4369.
Cỏ nhung nhật (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
CÔNG TY NHÂN LỰC QUỐC GIA DAHASHI Trụ sở: Đồng Nhân - Hải Bối - Đông Anh - Hà Nội Tel: (04)22132658 Fax: (04)39541378 Email:dahashi7782@gmail.com TH Ư MỜI HỢP TÁC Kính gửi: Qúy công ty Chúng tôi chuyên hoạt động trong các lĩ
4370.
Bán các loại sả (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
ở đây chúng tôi có bán các loại sả ,tươi khô sả giống sả ăn quý công ty hay doanh nghiệp nào có nhu cầu mua xin liên hệ ,chúng tôi có thể cung câp sả với số lượng 5 đến 10 tấn/ngày rất mong được hợp tác liên hệ sdt 0167 6492235
4371.
Cỏ Vetiver-bạn của nhà nông (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
CỎ VETIVER GIỮ LẠI TỪNG TẤC ĐẤT 500.000đ/ bao 1000 tép Giá rẻ nhất, hấp dẫn nhất toàn quốc. Cung cấp toàn khu vực miền Nam, Tây Nguyên, các tỉnh miền Tây. CHỐNG XÓI MÒN-SẠT LỞ HIỆU QUẢ *RỄ CHÙM, ăn sâu tới 3 – 4 m * THÂN đứ
4372.
Chim trĩ giống giá tốt nhất tại hà nội (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Giới thiệu doanh nghiệp GIỚI THIỆU CHIM TRĨ ĐỎ KHOANG CỔ Nguồn gốc, phân bố và đặc điểm sinh học: Chim Trĩ đỏ khoang cổ là loài chim thuộc Họ Trĩ (Phasianidae) nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Chúng chủ yếu sống tại các khu vực m
4373.
Bán Hạt giống Chùm ngây Moriga Seed (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Hạt giống: ( Chất lượng nẩy mầm >90%): - Từ 50 - 100 hạt giá 2.000đ/hạt ( Khuyến mãi 10 hạt). - Trên 100 hạt giá 1.500d/hạt (Khuyến mãi 20 hạt). - Từ 100 hạt - 500 hạt giá: 1.000đ/hạt (Khuyến mãi 30 hạt). - Trên 500 hạt – 1.000 hạt giá: 800
4374.
Trang trại chim trĩ uy tin chất lượng tại Hà Nội (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Giới thiệu doanh nghiệp GIỚI THIỆU CHIM TRĨ ĐỎ KHOANG CỔ Nguồn gốc, phân bố và đặc điểm sinh học: Chim Trĩ đỏ khoang cổ là loài chim thuộc Họ Trĩ (Phasianidae) nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Chúng chủ yếu sống tại các khu vực m
4375.
Cỏ Vetiver-giữ lại từng tấc đất cho nhà nông (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
CỎ VETIVER GIỮ LẠI TỪNG TẤC ĐẤT 500.000đ/ bao 1000 tép Giá rẻ nhất, hấp dẫn nhất toàn quốc. Cung cấp toàn khu vực miền Nam, Tây Nguyên, các tỉnh miền Tây. CHỐNG XÓI MÒN-SẠT LỞ HIỆU QUẢ *RỄ CHÙM, ăn sâu tới 3 – 4 m * THÂN đứ
4376.
Giống cỏ Vetiver chất lượng cao (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
CUNG CẤP GIỐNG CỎ VETIVER CHẤT LƯỢNG CAO-TĂNG HIỆU SUẤT BẢO VỆ ĐẤT Cỏ Vetiver đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong việc xây bờ taluy, làm kè tại các khu vực thường xuyên bị sạc lở do các quá trình vận động kiến tạo của tự nhiên, hay do ảnh
4377.
Hạt giống cỏ (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Hạt giống cỏ chăn nuôi, cỏ công trình Website: sieuthihatgiong.com CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HCM ( Bản đồ đương đi ) ĐT/Fax: (08) 3978 3374 – 090 808 3933 (gặp Đạt) Email: c
4378.
Chuyên bán hạt giống cỏ (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Chuyên bán hạt giống cỏ chăn nuôi, hạt giống cỏ nhung, hạt giống hoa và hạt giống rau mầm, rau củ quả trên toàn quốc Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HC
4379.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4380.
Giống cỏ Vetiver chất lượng nhất (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
GIỐNG CỎ VETIVER CHẤT LƯỢNG CAO-TĂNG HIỆU SUẤT BẢO VỆ ĐẤT Cỏ Vetiver đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong việc xây bờ taluy, làm kè tại các khu vực thường xuyên bị sạc lở do các quá trình vận động kiến tạo của tự nhiên, hay do ảnh hưởng xấu
4381.
Chuyên cung cấp hạt giống cỏ (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Chuyên cung cấp hạt giống cỏ chăn nuôi bò sữa, bò thịt, ngựa, dê...chất lượng cao, giá rẽ, phân phối toàn quốc Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HCM ( Bản đ
4382.
Phân phối toàn quốc hạt giống cỏ chăn nuôi (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Phân phối toàn quốc hạt giống cỏ chăn nuôi bò sữa, bò thịt, ngựa, dê...chất lượng cao, giá rẽ, nhanh chóng Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HCM ( Bản đồ đư
4383.
Hạt Giống Cỏ Chăn Nuôi Sudan (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Cung cấp toàn quốc hạt cỏ giống chuyên dùng cho chăn nuôi bò sữa, bò thịt...chất lượng cao, năng suất cao, giá thành thấp Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.
4384.
Cung cấp toàn quốc hạt giống cỏ (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Cung cấp toàn quốc hạt giống cỏ nhung và hạt giống cỏ chăn nuôi năng suất cao, giá rẽ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HCM ( Bản đồ đương đi ) ĐT/Fax: (08)
4385.
Địa chỉ bán các giống cỏ (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Địa chỉ bán các giống cỏ nhung và cỏ chăn nuôi năng suất cao, giá rẽ toàn quốc Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HCM ( Bản đồ đương đi ) ĐT/Fax: (08) 3978 3
4386.
Bán các giống cỏ (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Bán các giống cỏ công trình và cỏ chăn nuôi chất lượng cao, giá rẽ, phân phối toàn quốc Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HCM ( Bản đồ đương đi ) ĐT/Fax: (08)
4387.
Địa điểm bán giống cỏ giống (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Địa điểm bán giống cỏ nhung, giống cỏ chăn nuôi, giống hoa và giống rau củ quả trên toàn quốc Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HCM ( Bản đồ đương đi ) ĐT/F
4388.
Điểm bán hạt cỏ giống chăn nuôi, (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Điểm bán hạt cỏ giống chăn nuôi, hạt cỏ nhung, hạt giống hoa và hạt giống rau mầm, rau củ quả trên toàn quốc Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HCM ( Bản
4389.
Địa điểm cung cấp hạt giống cỏ (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Địa điểm cung cấp hạt giống cỏ chăn nuôi, cỏ nhung, hoa, rau mầm, rau củ quả trên toàn quốc Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HCM ( Bản đồ đương đi ) ĐT/
4390.
Địa điểm bán hạt giống cỏ (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Địa điểm bán hạt giống cỏ chăn nuôi, giống cỏ nhung, giống hoa, rau mầm và rau củ quả trên toàn quốc Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HCM ( Bản đồ đương
4391.
Hạt giống cỏ chăn nuôi (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Hạt giống cỏ chăn nuôi, cỏ công trình, hạt giống hoa, rau mầm và rau củ quả toàn quốc Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HCM ( Bản đồ đương đi ) ĐT/Fax: (
4392.
Hạt giống cỏ chăn nuôi, hạt cỏ giống, hạt giống hoa, rau mầm và rau củ quả (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Hạt giống cỏ chăn nuôi, hạt cỏ giống, hạt giống hoa, rau mầm và rau củ quả Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HCM ( Bản đồ đương đi ) ĐT/Fax: (08) 3978 33
4393.
Bán hạt giống cỏ (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Bán hạt giống cỏ chăn nuôi, hạt cỏ giống, hạt giống hoa, rau mầm và rau củ quả toàn quốc Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HCM ( Bản đồ đương đi ) ĐT/Fax
4394.
Hạt giống cỏ (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Hạt giống cỏ chăn nuôi, hạt cỏ giống, hạt giống hoa, lúa mạch, rau mầm và rau củ quả bán toàn quốc Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HCM ( Bản đồ đ
4395.
Hạt giống cỏ chăn nuôi, hạt cỏ giống, hạt giống hoa, rau mầm, rau củ quả và tiểu mạch thảo bán toàn quốc (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Hạt giống cỏ chăn nuôi, hạt cỏ giống, hạt giống hoa, rau mầm, rau củ quả và tiểu mạch thảo bán toàn quốc Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HCM ( Bả
4396.
Địa điểm bán hạt giống cỏ chăn nuôi, hạt cỏ giống, hạt giống hoa, rau mầm, rau củ quả và tiểu mạch thảo (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Địa điểm bán hạt giống cỏ chăn nuôi, hạt cỏ giống, hạt giống hoa, rau mầm, rau củ quả và tiểu mạch thảo Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HCM ( Bản
4397.
Hạt giống, hạt giống cỏ chăn nuôi, hạt giống cỏ công trình, hạt cỏ giống chất lượng cao, giá tốt (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Hạt giống, hạt giống cỏ chăn nuôi, hạt giống cỏ công trình, hạt cỏ giống chất lượng cao, giá tốt Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HCM ( Bản đồ
4398.
Hạt giống, hạt giống cỏ chăn nuôi, hạt cỏ giống, chất lượng cao, giá tốt, bán trên toàn quốc (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Hạt giống, hạt giống cỏ chăn nuôi, hạt cỏ giống, chất lượng cao, giá tốt, bán trên toàn quốc Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân TP.HCM ( Bản đồ đ
4399.
Bán hạt giống cỏ chăn nuôi Sudan (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Bán hạt giống cỏ chăn nuôi Sudan, hạt giống cỏ chăn nuôi hắc mạch lâu năm, hạt giống cỏ công trình cỏ nhung, cỏ bách hỷ bán trên toàn quốc, giá tốt, chất lượng cao Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Đ
4400.
Bán hạt giống cỏ chăn nuôi Sudan (Giống cây cỏ (nuôi gia súc, gia cầm))
Bán hạt giống cỏ chăn nuôi Sudan, cỏ chăn nuôi hắc mạch lâu năm, hạt giống cỏ công trình cỏ nhung, cỏ chống xói mòn cỏ bách hỷ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CỬA HÀNG HẠT GIỐNG ĐỈNH PHONG Địa chỉ: 67 Bình Long, P. Bình Hưng Hò
Trang:  <<  <  ..  39  40  41  42  43  [44]  45  46  47  48  49  ..  >  >>