Xem những rao vặt mới nhất của mục: Nông nghiệp
Trang:  <<  <  ..  39  40  41  42  43  [44]  45  46  47  48  49  ..  >  >>
Lưu trữ rao vặt của mục: Nông nghiệp
4301.
MAP,MKP,DAP, Nitrophenol, Nitrobenzen, GA3, NAA, CuO Đồng oxit đỏ,MgSO4,CuSO4, MnSO4,Amino Acid, Mo, Boric acid, K-humate, KNO3 (Thuốc trừ sâu)
Công ty chúng tôi nhận gia công phối chế thuốc BVTV theo nhiều dạng khác nhau : SL, EC, WP,SC, WG, SE, EW. Và chúng tôi hiện đang cung cấp mốt số nguyên liệu thuốc BVTV: Abamectin, Emamectin Benzoate, Difenoconazole,Tricyclazole,Chlorpytifos, Feno
4302.
MAP,MKP,DAP, Nitrophenol, Nitrobenzen, GA3, NAA, CuO Đồng oxit đỏ,MgSO4,CuSO4, MnSO4,Amino Acid, Mo, Boric acid, K-humate, KNO3 (Thuốc trừ sâu)
Công ty chúng tôi nhận gia công phối chế thuốc BVTV theo nhiều dạng khác nhau : SL, EC, WP,SC, WG, SE, EW. Và chúng tôi hiện đang cung cấp mốt số nguyên liệu thuốc BVTV: Abamectin, Emamectin Benzoate, Difenoconazole,Tricyclazole,Chlorpytifos, Feno
4303.
, Carbendazim, Chlorothalonil,Ametryn 800WP, Thiamethoxam 97%, Acetamiprid 97%, Copper Oxychloride 85WP, Metadehyde ,Fipronil 97%, Isoprothiolane,Imidacloprid (Thuốc trừ sâu)
Công ty chúng tôi nhận gia công phối chế thuốc BVTV theo nhiều dạng khác nhau : SL, EC, WP,SC, WG, SE, EW. Và chúng tôi hiện đang cung cấp mốt số nguyên liệu thuốc BVTV: Abamectin, Emamectin Benzoate, Difenoconazole,Tricyclazole,Chlorpytifos, Feno
4304.
Carbendazim, Chlorothalonil,Ametryn 800WP, Thiamethoxam 97%, Acetamiprid 97%, Copper Oxychloride 85WP, Metadehyde (Thuốc trừ sâu)
Công ty chúng tôi nhận gia công phối chế thuốc BVTV theo nhiều dạng khác nhau : SL, EC, WP,SC, WG, SE, EW. Và chúng tôi hiện đang cung cấp mốt số nguyên liệu thuốc BVTV: Abamectin, Emamectin Benzoate, Difenoconazole,Tricyclazole,Chlorpytifos, Feno
4305.
MAP,MKP,DAP, Nitrophenol, Nitrobenzen, GA3, NAA, CuO Đồng oxit đỏ,MgSO4,CuSO4, MnSO4,Amino Acid, Mo, Boric acid, K-humate, KNO3 (Thuốc trừ sâu)
Công ty chúng tôi nhận gia công phối chế thuốc BVTV theo nhiều dạng khác nhau : SL, EC, WP,SC, WG, SE, EW. Và chúng tôi hiện đang cung cấp mốt số nguyên liệu thuốc BVTV: Abamectin, Emamectin Benzoate, Difenoconazole,Tricyclazole,Chlorpytifos, Feno
4306.
Cung cấp Sofri Protein trị ong ruồi vàng đục quả (Thuốc trừ sâu)
SOFRI PROTEIN – CHẾ PHẨM SINH HỌC DIỆT TRỪ ONG RUỒI VÀNG ĐỤC QUẢ TỐT NHẤT - Khó khăn của nhà nông: 1. Ong ruồi đục quả quá nhiều, không tiêu diệt được 2. Thuốc trị ong ruồi chỉ diệt ong đực, ong cái vẫn sinh sản nhiều
4307.
MAP,MKP,DAP, Nitrophenol, Nitrobenzen, GA3, NAA, CuO Đồng oxit đỏ,MgSO4,CuSO4, MnSO4,Amino Acid, Mo, Boric acid, K-humate, KNO3, Chelate ( AN DO, Trung Quoc, Viet Nam), H3PO3, H3PO4, Acid Humic (Thuốc trừ sâu)
Công ty chúng tôi nhận gia công phối chế thuốc BVTV theo nhiều dạng khác nhau : SL, EC, WP,SC, WG, SE, EW. Và chúng tôi hiện đang cung cấp mốt số nguyên liệu thuốc BVTV: Abamectin, Emamectin Benzoate, Difenoconazole,Tricyclazole,Chlorpytifos, Feno
4308.
MAP,MKP,DAP, Nitrophenol, Nitrobenzen, GA3, NAA, CuO Đồng oxit đỏ,MgSO4,CuSO4, MnSO4,Amino Acid, Mo, Boric acid, K-humate, KNO3, Chelate ( AN DO, Trung Quoc, Viet Nam), H3PO3, H3PO4, Acid Humic (Thuốc trừ sâu)
Công ty chúng tôi nhận gia công phối chế thuốc BVTV theo nhiều dạng khác nhau : SL, EC, WP,SC, WG, SE, EW. Và chúng tôi hiện đang cung cấp mốt số nguyên liệu thuốc BVTV: Abamectin, Emamectin Benzoate, Difenoconazole,Tricyclazole,Chlorpytifos, Feno
4309.
MAP,MKP,DAP, Nitrophenol, Nitrobenzen, GA3, NAA, CuO Đồng oxit đỏ,MgSO4,CuSO4, MnSO4,Amino Acid, Mo, Boric acid, K-humate, KNO3, Chelate ( AN DO, Trung Quoc, Viet Nam), H3PO3, H3PO4, Acid Humic (Thuốc trừ sâu)
Công ty chúng tôi nhận gia công phối chế thuốc BVTV theo nhiều dạng khác nhau : SL, EC, WP,SC, WG, SE, EW. Và chúng tôi hiện đang cung cấp mốt số nguyên liệu thuốc BVTV: Abamectin, Emamectin Benzoate, Difenoconazole,Tricyclazole,Chlorpytifos, Feno
4310.
: MAP,MKP,DAP, Nitrophenol, Nitrobenzen, GA3, NAA, CuO Đồng oxit đỏ,MgSO4,CuSO4, MnSO4,Amino Acid, Mo, Boric acid, K-humate, KNO3, Chelate ( AN DO, Trung Quoc, Viet Nam), H3PO3, H3PO4, Acid Humic (Thuốc trừ sâu)
Công ty chúng tôi nhận gia công phối chế thuốc BVTV theo nhiều dạng khác nhau : SL, EC, WP,SC, WG, SE, EW. Và chúng tôi hiện đang cung cấp mốt số nguyên liệu thuốc BVTV: Abamectin, Emamectin Benzoate, Difenoconazole,Tricyclazole,Chlorpytifos, Feno
4311.
MAP,MKP,DAP, Nitrophenol, Nitrobenzen, GA3, NAA, CuO Đồng oxit đỏ,MgSO4,CuSO4, MnSO4,Amino Acid, Mo, Boric acid, K-humate, KNO3, Chelate ( AN DO, Trung Quoc, Viet Nam), H3PO3, H3PO4, Acid Humic (Thuốc trừ sâu)
Công ty chúng tôi nhận gia công phối chế thuốc BVTV theo nhiều dạng khác nhau : SL, EC, WP,SC, WG, SE, EW. Và chúng tôi hiện đang cung cấp mốt số nguyên liệu thuốc BVTV: Abamectin, Emamectin Benzoate, Difenoconazole,Tricyclazole,Chlorpytifos, Feno
4312.
MAP,MKP,DAP, Nitrophenol, Nitrobenzen, GA3, NAA, CuO Đồng oxit đỏ,MgSO4,CuSO4, MnSO4,Amino Acid, Mo, Boric acid, K-humate, KNO3, Chelate ( AN DO, Trung Quoc, Viet Nam), H3PO3, H3PO4, Acid Humic (Thuốc trừ sâu)
Công ty chúng tôi nhận gia công phối chế thuốc BVTV theo nhiều dạng khác nhau : SL, EC, WP,SC, WG, SE, EW. Và chúng tôi hiện đang cung cấp mốt số nguyên liệu thuốc BVTV: Abamectin, Emamectin Benzoate, Difenoconazole,Tricyclazole,Chlorpytifos, Feno
4313.
MAP,MKP,DAP, Nitrophenol, Nitrobenzen, GA3, NAA, CuO Đồng oxit đỏ,MgSO4,CuSO4, MnSO4,Amino Acid, Mo, Boric acid, K-humate, KNO3, Chelate ( AN DO, Trung Quoc, Viet Nam), H3PO3, H3PO4, Acid Humic (Thuốc trừ sâu)
Công ty chúng tôi nhận gia công phối chế thuốc BVTV theo nhiều dạng khác nhau : SL, EC, WP,SC, WG, SE, EW. Và chúng tôi hiện đang cung cấp mốt số nguyên liệu thuốc BVTV: Abamectin, Emamectin Benzoate, Difenoconazole,Tricyclazole,Chlorpytifos, Feno
4314.
MAP,MKP,DAP, Nitrophenol, Nitrobenzen, GA3, NAA, CuO Đồng oxit đỏ,MgSO4,CuSO4, MnSO4,Amino Acid, Mo, Boric acid, K-humate, KNO3, Chelate ( AN DO, Trung Quoc, Viet Nam), H3PO3, H3PO4, Acid Humic,... và (Thuốc trừ sâu)
Công ty chúng tôi nhận gia công phối chế thuốc BVTV theo nhiều dạng khác nhau : SL, EC, WP,SC, WG, SE, EW. Và chúng tôi hiện đang cung cấp mốt số nguyên liệu thuốc BVTV: Abamectin, Emamectin Benzoate, Difenoconazole,Tricyclazole,Chlorpytifos, Feno
4315.
MAP,MKP,DAP, Nitrophenol, Nitrobenzen, GA3, NAA, CuO Đồng oxit đỏ,MgSO4,CuSO4, MnSO4,Amino Acid, Mo, Boric acid, K-humate, KNO3, Chelate ( AN DO, Trung Quoc, Viet Nam), H3PO3, H3PO4, Acid Humic (Thuốc trừ sâu)
Công ty chúng tôi nhận gia công phối chế thuốc BVTV theo nhiều dạng khác nhau : SL, EC, WP,SC, WG, SE, EW. Và chúng tôi hiện đang cung cấp mốt số nguyên liệu thuốc BVTV: Abamectin, Emamectin Benzoate, Difenoconazole,Tricyclazole,Chlorpytifos, Feno
4316.
Nitrophenol (Thuốc trừ sâu)
Công ty chúng tôi nhận gia công phối chế thuốc BVTV theo nhiều dạng khác nhau : SL, EC, WP,SC, WG, SE, EW. Và chúng tôi hiện đang cung cấp mốt số nguyên liệu thuốc BVTV: Abamectin, Emamectin Benzoate, Difenoconazole,Tricyclazole,Chlorpytifos, Feno
4317.
MAP,MKP,DAP, Nitrophenol, Nitrobenzen, GA3, NAA, CuO Đồng oxit đỏ... (Thuốc trừ sâu)
Công ty chúng tôi nhận gia công phối chế thuốc BVTV theo nhiều dạng khác nhau : SL, EC, WP,SC, WG, SE, EW. Và chúng tôi hiện đang cung cấp mốt số nguyên liệu thuốc BVTV: Abamectin, Emamectin Benzoate, Difenoconazole,Tricyclazole,Chlorpytifos, Feno
4318.
Hóa chất Sigma Aldrich (Thuốc trừ sâu)
Kính chào quý khách, Công ty TNHH KHOA HỌC HỢP NHẤT được thành lập năm 2007 là công ty chuyên phân phối hóa chất chuẩn Hiện nay, chúng tôi là Đại lý phân phối chính cho: SIGMA-ALDRICH – Mỹ : · Chất chuẩn phân tích. · P
4319.
Entro pro đặc trị ong ruồi hiệu quả (Thuốc trừ sâu)
ENTO PRO-ĐẶC TRỊ ONG RUỒI ĐỤC QUẢ Ong ruồi vàng là một trong những loài sâu bọ nguy hại số một trong các vườn cây ăn trái. Chúng có sức sinh sản rất nhanh và khả năng tàn phá khủng khiếp. Hằng năm, có rất nhiều bà con phải đau đầu vì việc phòng tr
4320.
ENTO PRO 150SL Thần diệt ruồi hiệu quả (Thuốc trừ sâu)
ENTO PRO 150SL – THẦN DIỆT RUỒI HẠI QUẢ -Khó khăn của nhà nông: 1. Ruồi đục quả quá nhiều, không tiêu diệt được. 2. Thuốc trị ong ruồi chỉ diệt được ruồi đực, ruồi vẫn sinh sản nhiều. 3. Thuốc trị ong ruồi quá độc hại cho người và
4321.
Bán men vi sinh phân bón dùng trong trồng trọt thuốc phòng trừ sâu bệnh ve sầu . (Thuốc trừ sâu)
CÔNG TY TNHH DV-TM MEN VI SINH HOÀNG KIM. Chuyên sản xuất men vi sinh, phân bón dùng cho cây công nghiệp Café, tiêu, điều…phòng trừ sâu bệnh, ve sầu, rệp sáp,các loại nấm-vi khuẩn hại cây. Men dùng trong chăn nuôi, thủy sản. Nhận xử l
4322.
Bán men vi sinh phân bón men phòng trừ sâu bệnh tiêu điều cà fe cần tìm đối tác (Thuốc trừ sâu)
CÔNG TY TNHH DV-TM MEN VI SINH HOÀNG KIM. Chuyên sản xuất men vi sinh, phân bón dùng cho cây công nghiệp Café, tiêu, điều…phòng trừ sâu bệnh, ve sầu, rệp sáp,các loại nấm-vi khuẩn hại cây. Men dùng trong chăn nuôi, thủy sản. Nhận xử l
4323.
Hóa chất Agenda 25EC (Thuốc trừ sâu)
Agenda 25EC Thành phần : Fipronil: 25g/L Phụ gia: 975g/L Công dụng: Phòng trừ mối đất hiệu quả, ít mùi hôi. Agenda 25 EC kiểm soát tập đoàn mối bằng cách gây nhiễm các con mối đi kiếm ăn với liều hoạt chất cực thấp, ở liều cực
4324.
Sử dụng dung dịch Nano bạc để phòng và điều trị bệnh cho cây trồng, vật nuôi (Thuốc trừ sâu)
Dung dịch Nano bạc dùng cho thủy sản: 1. Phòng bệnh: Pha 100 ml vào 15 lít nước, té đều 1 lít cho 10 m3 ao nuôi thủy sản. Chu kỳ 1 -2 tuần /lần 2. Khi có hiện tượng nước bị ô nhiễm: - Trong giai đoạn cá ăn nổi (mùa mưa tháng 3 – 4, tháng 8 -9)
4325.
XYLENE,A100, DUNG MÔI CHO THUỐC TRỪ SÂU (Thuốc trừ sâu)
CÔNG TY TNHH TM DV SAPA ĐỊA CHỈ : 450 LÝ THÁI TỔ F.10Q.10 HCM CITY LIÊN HỆ VĂN HÙNG : 0913655616. Email : tranvanhung68@yahoo.com Nick yahoo: tranvanhung68 ------------------- DANH MỤC HÓA CHẤT VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY --------------------
4326.
Bán Đầu Lân, Sala, Ngọc Kỳ Lân, (Giống cây cảnh)
Chúng tôi hiện đang có cây cảnh Cây giống Ngọc Kỳ Lân bán 10.000đ/cây cao 1 - 2 tất. Mua số nhiều được giảm. Vui lòng liên hệ Mr. Hoàng 0995280980. Rất vui được phục vụ quý khách hàng. http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A7u_l%C3%A2n
4327.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4328.
Bán cây công trình: Phượng, Bằng lăng, sấu, lim... (Giống cây cảnh)
Khu vườn ươm chúng tôi đang có các laọi cây công trình, bóng mát: Phượng, bằng lăng, sấu , lim ... đk gốc 8 cm - 12 cm, cao 3- 4m , Vườn tại Thái Bình - liên hệ : Hội làm vườn VN - CT XNK Nông sản VN - 167 Nguyễn Ngọc Nại - Khương Mai - Thanh Xuân -
4329.
Bán củ bình vôi trên cả nước 01689.089.852 (Giống cây cảnh)
Củ bình vôi ( củ một / củ ngãi tượng ) có tác dụng trị bệnh gout hiệu quả. Tôi chuyên cung cấp củ bình vôi tươi ( vì điều trị bệnh cần củ tươi giã nát và đắp lên chỗ bệnh ). Ai có nhu cầu mua thì liên hệ theo địa chỉ : Hà Thị Thu – Thôn 3b &
4330.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn,Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn,Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,Khế ngọt, chua, Tá
4331.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4332.
Bán cây giống cây Sưa đỏ tại TPHCM - Bình Thuận (Giống cây cảnh)
Liên hệ: Mr Minh 0983868779 Chúng tôi chuyên cung cấp giống cây Sưa lõi đõ trên toàn Quốc Rất hân hạnh được vân chuyển cây đến tân nơi cho khách hang.Rất mong được phuc vu quí khách. Xin liên hệ với chúng tôi Công ty TNHH L
4333.
Bán cây khế con (Giống cây cảnh)
CÂY XANH <<< HOÀNG LINH >>> Chuyên: Cung cấp cây khế con, bán cây khế con với số lượng lớn tại Đà Nẵng - Quảng Nam hoặc trên Toàn Quốc Giá bán: 23k/cây Đặt hàng với số lượng nhiều từ 50 cây trở lên giá 20K/cây, đặt hàng
4334.
Cung cấp Cây sưa đỏ giống (Giống cây cảnh)
Mình cung cấp giống cây sưa đỏ trên địa bàn tỉnh quảng ngãi Tại ngã năm mới - TP QUảng Ngãi, Cây cao 50cm, giá 10.000/cây. liên hệ: Thái: 0973210129
4335.
Bán Cây Giống Đặc Ổi Đài Loan,Soài Thái, Bưởi Diễn, Khế Ngọt, Táo Thuần Chủng, Các Cây Ăn Quả, Quả Sai. (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4336.
Công ty Sen Ta chuyên cung cấp các sản phẩm từ cây Sen Hạt, Lá, Củ, Ngó, Tim, Hoa, Gương... (Giống cây cảnh)
Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ & Phát Triển Sen Ta được thành lập vào tháng 04/06/2012, giấy phép kinh doanh số 0311817073. Công ty với tiền thân là Cửa hàng Sen Ta, có thời gian hoạt động liên tục ở lĩnh vực kinh doanh và cung cấp các sản phẩ
4337.
Bán Cây Giống Đặc Sản Các loại cây ăn quả khác nhau (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Bán quả Bưởi Diễn cho tết năm 2014.Quản thơm ngon, ngọt. Cây lâu năm. Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản nh
4338.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4339.
Giống cây sưa đỏ (Giống cây cảnh)
Cây Sưa Đỏ Để giải tỏa mọi thắc mắc, ý kiến của bạn đọc chúng tôi rất vui lòng tiếp nhận ý kiến của quý bạn. Dưới đây là những câu hỏi phổ biến, nếu quý bạn có thắc mắc khác mà chưa được giải đáp. Vui lòng gửi vào hộp thư điện tử. Chúng tôi sẽ
4340.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4341.
Cung Cấp: Hạt giống, Cây Con, Lá Sương Sâm (Giống cây cảnh)
Giá cả hợp lý theo giá thị trường, giảm giá khi mua số lượng lớn và thường xuyên! Đáp ứng mọi nhu cầu về số lượng và chất lượng sản phẩm! Vui lòng liên hệ trực tiếp để thỏa thuận giá cả + 0126 9977 560 + 0938 031 698
4342.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4343.
Bán Cây Giống Đặc Sản Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Ổi đào, Bưởi Diễn,Táo Thuần Chủng, Soài Thái, Khế ngọt, Các Loại Cây Ăn Quả, Cây Có Giá Trị Kinh Tế cao, Quả Sai (Giống cây cảnh)
Nhà vườn Sinh Thái Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,Khế ngọt, chua, Táo lai, Táo thuẩn chủng, hồng xiêm xuân đỉnh, mít Thái, móc mật, chanh…Với nhiều năm kinh nghiệm
4344.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4345.
Cần bán cây sấu giống với số lượng lớn (Giống cây cảnh)
Hiện tại mình cần bán khoảng 6000 cây sấu giống cao từ 3-4m đường kính từ 8 đến 11cm tại phủ lý Hà Nam với nhiều ĐK khác nhau giá khoảng 150k/1cay! Ai có nhu cầu liên hệ mình nhé! do ko chụp được hình mình lấy tạm hình trên mạng với kích thước tương
4346.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai (Giống cây cảnh)
Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,Khế ngọt, chua, Táo lai, Táo thuẩn chủng, hồng xiêm xuân đỉnh, mít Thái, móc mật, chanh…Với nhiều năm kinh nghiệm chuyê
4347.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4348.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4349.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4350.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4351.
Bán Cây Giống Đặc Sản Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Ổi đào, Bưởi Diễn,Táo Thuần Chủng, Soài Thái, Khế ngọt, Các Loại Cây Ăn Quả, Cây Có Giá Trị Kinh Tế cao, Quả Sai (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Ổi đào, Bưởi Diễn,Táo Thuần Chủng, Soài Thái, Khế ngọt, Các Loại Cây Ăn Quả, Cây Có Giá Trị Kinh Tế cao, Quả Sai Nhà vườn Sinh Thái Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài
4352.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4353.
Bán Cây Giống Đặc Sản Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Ổi đào, Bưởi Diễn,Táo Thuần Chủng, Soài Thái, Khế ngọt, Các Loại Cây Ăn Quả, Cây Có Giá Trị Kinh Tế cao, Quả Sai (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Ổi đào, Bưởi Diễn,Táo Thuần Chủng, Soài Thái, Khế ngọt, Các Loại Cây Ăn Quả, Cây Có Giá Trị Kinh Tế cao, Quả Sai Nhà vườn Sinh Thái Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài
4354.
Bán giống sưa đỏ, bán sưa đỏ chất lượng tốt 0985324028 (Giống cây cảnh)
Trồng cây sưa đỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao Mọi nhu cầu cũng như thắc mắc của Quý khách hàng về giống cây xin hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn lòng tư vấn Điện thoại : 0985324028 anh thịnh chuyên cung cấp giống sưa đỏ tại miền nam
4355.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4356.
Bán Ngãi đen (Giống cây cảnh)
Ngãi đen mới đào từ núi xuống, có sức hút cao. Nếu cần mẫu thử 20g, xin vui lòng thanh toán 1tr qua tài khoản.
4357.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4358.
Bán cây sanh con.lộc vừng con.... (Giống cây cảnh)
@HCM:VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG NGỌC HUY: CHUYÊN CUNG CẤP RA THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI CÂY KIỂNG CON NHƯ : -SANH CON -MAI CON... ĐẢM BẢO VỚI GIÁ RẺ ! MỜI MỌI NGƯỜI GHÉ THĂM ! *CƠ SỞ GIAO DỊCH TẠI TP.HỒ CHÍ MINH +ĐC: 190 TÂN QUÝ,P.TÂN QUÝ,Q.
4359.
BÁN CÂY SANH CON , LÔC VỪNG CON (Giống cây cảnh)
VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG NGỌC HUY: CHUYÊN CUNG CẤP RA THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI CÂY KIỂNG CON NHƯ : -SANH CON -LỘC VỪNG CON -MAI CON... ĐẢM BẢO VỚI GIÁ RẺ ! MỜI MỌI NGƯỜI GHÉ THĂM ! CƠ SỞ GIAO DỊCH TẠI TP.HỒ CHÍ MINH ĐC: 51/38/42 CỐNG LỠ,P.15.Q.TÂN B
4360.
Bán cây cau vua số lượng lớn (Giống cây cảnh)
Bán cây cau vua đẹp, số lượng lớn. Đã trồng từ 5 đến 10 năm. Thân gỗ cao từ 2 đến 6m. Vườn tại Thái Nguyên và Hà Nội. Giá tốt. Liên hệ A Việt, ĐT 0913560999. Chính chủ.
4361.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4362.
Bán cây sanh con,lộc vừng con......... (Giống cây cảnh)
VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG NGỌC HUY: CHUYÊN CUNG CẤP RA THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI CÂY KIỂNG CON NHƯ : -SANH CON -LỘC VỪNG CON -MAI CON... ĐẢM BẢO VỚI GIÁ RẺ ! MỜI MỌI NGƯỜI GHÉ THĂM ! CƠ SỞ GIAO DỊCH TẠI TP.HỒ CHÍ MINH ĐC: 462/1 CMT8 ,P.11,Q.3,TP.HCM EMAIL: Than
4363.
Ban lai cay dao canh (Giống cây cảnh)
dao canh mua truoc tet, gia 5trieu, cao 1,2m hinh cay thong, than hinh uon luon nhu rong bay len, khong co noi trong, ai co nhu cau mua ve trong lai xin lien he01687510376
4364.
Cung cấp Lộc Vừng (Giống cây cảnh)
Đây chĩ là cây đại diện. Chúng tôi Cung cấp Lộc Vừng ỡ các thễ loại : • BonSai • Cây lấy tàng • Cây chưa được chăm sóc và đc chăm sóc Mong rằng các bạn có nhu cầu xin hãy liên hệ với chúng tôi,giá cã sẽ thương lượng theo từ
4365.
Cần Bán Vườn Cau Vua (Giống cây cảnh)
Hiện em đang cần bán 1 vườn Cau Vua. có khoãng 50 cây đã trưỡng thành. Nếu quý công ty,doanh nghiệp,cữa hàng... cần mua,xin liên hệ qua SĐT :01.682.528.628 ĐC : Xã Tiên Thũy, Châu Thành, Bến tre
4366.
Bán cây sanh con,lộc vừng con,mai con (Giống cây cảnh)
@HCM:VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG NGỌC HUY: CHUYÊN CUNG CẤP RA THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI CÂY KIỂNG CON NHƯ : -SANH CON -LỘC VỪNG CON -MAI CON... ĐẢM BẢO VỚI GIÁ RẺ ! MỜI MỌI NGƯỜI GHÉ THĂM ! *CƠ SỞ GIAO DỊCH TẠI TP.HỒ CHÍ MINH +ĐC: 190 TÂN QU
4367.
Bán quất cảnh tại vườn (Giống cây cảnh)
Tại vườn nhà có 500 cây quất cảnh dể phục vụ xuân 2011 bác nào có nhu cầu kiếm thêm tiền tiều tết thì alo cho em nha. Nhà em chuyên cung cấp giống quất cho Quảng bá lên các bác cứ yên tam về giống đi. Đặc đièm vườn cây năm nay lá to khỏe xanh, cây ca
4368.
Cung cấp Dịch vụ trồng Sen tại nhà, công viên, công trình công cộng, chùa...! (Giống cây cảnh)
Chúng tôi nhận cung cấp và thiết kế các hồ sen tại nhà riêng, biệt thự. Ngoài ra chúng tôi nhận trồng Sen tại các công trình công cộng, các công viên, chùa chiền, văn miếu hay những người dân có nhu cầu trồng sen tạo thêm thu nhập . Sen của chúng tôi
4369.
Bán cá lia thia giá rẻ (Giống cây cảnh)
Bán cá lia thia đỏ , giá bán : 5000 đ/con . Xem hình kèm theo
4370.
Bán câ sanh con ,lộc vừng con...... (Giống cây cảnh)
@HCM:VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG NGỌC HUY: CHUYÊN CUNG CẤP RA THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI CÂY KIỂNG CON NHƯ : -SANH CON -MAI CON... ĐẢM BẢO VỚI GIÁ RẺ ! MỜI MỌI NGƯỜI GHÉ THĂM ! *CƠ SỞ GIAO DỊCH TẠI TP.HỒ CHÍ MINH +ĐC: 190 TÂN QUÝ,P.TÂN QUÝ,Q.
4371.
4372.
BÁN CÂY SANH CON,LỘC VỪNG CON....... (Giống cây cảnh)
NGỌC HUY: CHUYÊN CUNG CẤP RA THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI CÂY KIỂNG CON NHƯ : -SANH CON -MAI CON... ĐẢM BẢO VỚI GIÁ RẺ ! MỜI MỌI NGƯỜI GHÉ THĂM ! *CƠ SỞ GIAO DỊCH TẠI TP.HỒ CHÍ MINH +ĐC: 190 TÂN QUÝ,P.TÂN QUÝ,Q.TÂN BÌNH,TP.HCM *CƠ SỞ T
4373.
Cung cấp cao su giống với chất lượng cao nhất và giá cả cạnh tranh (Giống cây cảnh)
Cao su giống Cao su giống thương hiệu Việt Cơ sở sản xuất giống cây trồng KIẾN THÀNH - Cơ sở chuyên sản xuất stump bầu , PB 260 , PB 235 , Rim 4 -Chất lượng theo tiêu chuẩn cao nhất với giá cả cạnh tranh. - Chúng tôi nhận ký hợp đồng c
4374.
Cung cấp dịch vụ trồng Sen tại nhiều địa điểm và cung cấp giống Sen các loại. (Giống cây cảnh)
Xin kính chào quý khách! Chúng tôi nhận trồng Sen tại các công trình công cộng, các công viên, chùa chiền, văn miếu, khu công nghiệp, công trình xây dựng hay những người dân có nhu cầu trồng sen tạo thêm thu nhập . Ngoài ra, Chúng tôi nhận cung
4375.
Bán Lộc Vừng Cây To, Dáng Đẹp, Cây Trong nhóm cây Tài, Lộc ... (Giống cây cảnh)
Bán lộc vừng cây to, dáng đẹp, các loại với giá rẻ ... Hãy rước lộc về nhà trong dịp tết này. Dịp tết sắp đến gia đình chúng tôi đang bán rất nhiều loại cây lộc vừng khác nhau. Từ cây to lâu năm đã ra hoa đến những cây nhỡ, nhỏ, với các loại ho
4376.
Bán Cây Giống Đặc Sản Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Ổi đào, Bưởi Diễn,Táo Thuần Chủng, Soài Thái, Khế ngọt, Các Loại Cây Ăn Quả, Cây Có Giá Trị Kinh Tế cao, Quả Sai (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Ổi đào, Bưởi Diễn,Táo Thuần Chủng, Soài Thái, Khế ngọt, Các Loại Cây Ăn Quả, Cây Có Giá Trị Kinh Tế cao, Quả Sai Nhà vườn Sinh Thái Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài
4377.
BÁN CÂY SANH CON ,LỘC VỪNG CON VÀ HẠT GIỐNG (Giống cây cảnh)
VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG NGỌC HUY: CHUYÊN CUNG CẤP RA THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI CÂY KIỂNG CON NHƯ : -SANH CON -LỘC VỪNG CON -MAI CON... ĐẢM BẢO VỚI GIÁ RẺ ! MỜI MỌI NGƯỜI GHÉ THĂM ! CƠ SỞ GIAO DỊCH TẠI TP.ĐÀ NẴNG ĐC: 83 HUỲNH NGỌC HUỆ,THANH KHÊ,ĐÀ NẴNG CƠ S
4378.
Bán Lộc Vừng Cây To, Dáng Đẹp, Cây Trong Nhóm Cây Tài, Lộc, Vạn Phúc ... (Giống cây cảnh)
Bán lộc vừng cây to, dáng đẹp, cây trong nhóm cây tài, lộc, vạn phúc ... Hãy rước lộc về nhà trong dịp tết này. Dịp tết sắp đến gia đình chúng tôi đang bán rất nhiều loại cây lộc vừng khác nhau. Từ cây to lâu năm đã ra hoa đến những cây nhỡ, nh
4379.
Chậu Nhựa Cứng Chậu Nhựa Mềm - Túi Bầu Ươm Cây Giống (Giống cây cảnh)
XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH Công ty Chúng tôi Xin ra mắt quý Quý khách Hàng và Các Doanh Nghiệp các loại mẫu chậu nhựa cứng, mềm mới nhất ,chuyên dùng cho các loại cây Lan và cây kiểng, cây giống ,được làm từ loại nhựa Polypropelene - Với tiêu chí trê
4380.
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai (Giống cây cảnh)
Bán Cây Giống Đặc Sản Bưởi Diễn, Bưởi Lâu Năm, Bưởi Chậu,Các loại cây ăn quả khác nhau, Có Giá Trị Kinh Tế Cao, Quả Sai Nhà vườn ươm Hà Nội chuyên bán cây giống đặc sản như bưởi Diễn, Cam Canh, Ổi Đài Loan, Ổi bốn mùa, Soài Đài Loan, Soài Thái,
4381.
Cây cảnh văn phòng (Giống cây cảnh)
CÔNG TY CÂY CẢNH CÁT MỘC xin kính chào Quý Khách hàng. Công ty chúng tôi chuyên cung cấp và phục vụ : *Cho thuê cây kiểng văn phòng, hội nghị, khách sạn, khu thương mại... * Cung cấp các loại cây kiểng cho nhà riêng phù hợp với cấu
4382.
Chuyên cung cấp giống trôm cao sản cho năng xuất cao. (Giống cây cảnh)
TRẠI GIỐNG F.D Chuyên cung cấp giống trôm cao sản cho năng xuất cao. Địa chỉ liên hệ: Thị Trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân – Tỉnh Bình Thuận. Điện thoại: 0908.238.113 & 0976.356.113
4383.
Cây thần kỳ (Giống cây cảnh)
TRẠI GIỐNG CÂY THẦN KỲ MINH NGUYỄN ĐỊA CHỈ : ẤP CHÁNH , XÃ TÂN XUÂN , HUYỆN HÓC MÔN , TPHCM ( CẠNH MIẾU BÀ NHÁP ) CH : 153/32 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, P6, QUẬN BÌNH THẠNH, TPHCM ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, QUÝ KHÁCH ĐỪNG NGẦN NGẠI GỌI CHO CHÚNG
4384.
CẦN BÁN CÂY THẦN KỲ (Giống cây cảnh)
e dg cần bán một cây thần kỳ,ra quả quanh năm.cây có rất nhiều trái,hoa,dễ trồng. cần bán cây để lấy chỗ trống trên sân thượng.cây lớn,cao khoảng 1,3m. giá:6000000vnd.(5.5-6.5 triệu,thương lượng)free ship ở hcm và các tỉnh xung quanh.cần liên h
4385.
BÁN CÂY SANH CON LỘC VỪNG CON (Giống cây cảnh)
@HCM:VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG NGỌC HUY: CHUYÊN CUNG CẤP RA THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI CÂY KIỂNG CON NHƯ : -SANH CON -LỘC VỪNG CON -MAI CON... ĐẢM BẢO VỚI GIÁ RẺ ! MỜI MỌI NGƯỜI GHÉ THĂM ! *CƠ SỞ GIAO DỊCH TẠI TP.HỒ CHÍ MINH +ĐC: 51/38/42 CỐNG LỠ
4386.
Cần bán Đất sạch (Mụn dừa) dùng trồng Rau sạch. (Giống cây cảnh)
Mụn Dừa Sơn Thuận Phát Mụn dừa được làm từ các lớp trung tâm của vỏ dừa. Mụn dừa là sản phẩm phụ tự nhiên của vỏ dừa. Trong nhiều năm nó đã được hoặc là vứt bỏ hoặc để chồng chất lên trong các nhà máy chế biến. Từ 1990 các nhà làm vường đã thử ngh
4387.
BÁN CÂY SANH CON LỘC VỪNG CON (Giống cây cảnh)
@HCM:VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG NGỌC HUY: CHUYÊN CUNG CẤP RA THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI CÂY KIỂNG CON NHƯ : -SANH CON -LỘC VỪNG CON -MAI CON... ĐẢM BẢO VỚI GIÁ RẺ ! MỜI MỌI NGƯỜI GHÉ THĂM ! *CƠ SỞ GIAO DỊCH TẠI TP.HỒ CHÍ MINH +ĐC: 51/38/42 CỐNG LỠ
4388.
Bán quất cảnh tại vườn Văn Giang - Hưng Yên (Giống cây cảnh)
Bán quât cảnh tại vương giả rẻ Mễ sở - Văn Giang - Hưng Yên 0165 866 7899 mr Tuấn
4389.
BÁN CẤY SANH CON LỘC VỪNG CON (Giống cây cảnh)
VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG NGỌC HUY: CHUYÊN CUNG CẤP RA THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI CÂY KIỂNG CON NHƯ : -SANH CON -LỘC VỪNG CON -MAI CON... ĐẢM BẢO VỚI GIÁ RẺ ! MỜI MỌI NGƯỜI GHÉ THĂM ! CƠ SỞ GIAO DỊCH TẠI TP.HỒ CHÍ MINH ĐC: 51/38/42 CỐNG LỠ,P.15.Q.TÂN BÌNH ,TP.
4390.
BÁN CÂY SANH CON,LỘC VỪNG CON VÀ HẠT GIỐNG (Giống cây cảnh)
VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG NGỌC HUY: CHUYÊN CUNG CẤP RA THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI CÂY KIỂNG CON NHƯ : -SANH CON -LỘC VỪNG CON -MAI CON... ĐẢM BẢO VỚI GIÁ RẺ ! MỜI MỌI NGƯỜI GHÉ THĂM ! CƠ SỞ GIAO DỊCH TẠI TP.ĐÀ NẴNG ĐC: 83 HUỲNH NGỌC HUỆ,THANH KHÊ,ĐÀ NẴNG CƠ S
4391.
Cung cấp các loại cây kiểng (Giống cây cảnh)
CÔNG TY LỘC XANH CHUYÊN CUNG CẤP VÀ CHO THUÊ CÁC LOẠI CÂY XANH, CÂY CẢNH, CÂY VĂN PHÒNG, CÂY NỘI - NGOẠI THẤT, CÂY THỦY SINH, CÁC LOẠI HOA KIỂNG, LÁ MÀU, THẢM CỎ... Xin liên hệ để biết thêm thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LỘC XANH
4392.
Bán cây sưa đỏ làm cảnh, cây sưa công trình và cây sưa con giống (Giống cây cảnh)
Cây sưa đỏ hay huỳnh đàn lõi đỏ, trắc thối... là cây gỗ thuộc nhóm IA là nhóm cực kỳ quý hiếm. Năm 2006 nắm bắt được nhu cầu của thị trường về cây sưa tăng cao, chúng tôi đã thử nghiệm và ươm giống cây sưa thành công và đến nay, sau 6 năm vườn ươm ch
4393.
Cay xanh (Giống cây cảnh)
CÔNG TY NHÂN LỰC QUỐC GIA DAHASHI Trụ sở: Đồng Nhân - Hải Bối - Đông Anh - Hà Nội Tel: (04)22132658 Fax: (04)39541378 Email:dahashi7782@gmail.com TH Ư MỜI HỢP TÁC Kính gửi: Qúy công ty Chúng tôi chuyên hoạt động trong các lĩ
4394.
4395.
BÁN CÂY SANH CON ,LỘC VỪNG CON VÀ HẠT GIỐNG (Giống cây cảnh)
VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG NGỌC HUY: CHUYÊN CUNG CẤP RA THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI CÂY KIỂNG CON NHƯ : -SANH CON -LỘC VỪNG CON -MAI CON... ĐẢM BẢO VỚI GIÁ RẺ ! MỜI MỌI NGƯỜI GHÉ THĂM ! CƠ SỞ GIAO DỊCH TẠI TP.ĐÀ NẴNG ĐC: 83 HUỲNH NGỌC HUỆ,THANH KHÊ,ĐÀ NẴNG CƠ S
4396.
4397.
BÁN CÂY SANH CON , LỘC VỪNG CON VÀ HẠT GIỐNG (Giống cây cảnh)
VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG NGỌC HUY: CHUYÊN CUNG CẤP RA THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI CÂY KIỂNG CON NHƯ : -SANH CON -LỘC VỪNG CON -MAI CON... ĐẢM BẢO VỚI GIÁ RẺ ! MỜI MỌI NGƯỜI GHÉ THĂM ! CƠ SỞ GIAO DỊCH TẠI TP.ĐÀ NẴNG ĐC: 83 HUỲNH NGỌC HUỆ,THANH KHÊ,ĐÀ NẴNG CƠ S
4398.
BÁN NHÍM GIỐNG VÀ NHÍM THỊT (Giống cây cảnh)
hiện chúng tôi đang có bán nhím giống và nhím thịt tại Hà Nội,giá bán như sau: nhím giống:6,000,000đ/đôi(5kg-7kg) nhím thịt:300.000đ/kg(có thể giao cho các nhà hàng tại Hà Nội)
4399.
Bán Giống Sen Thái, Sen Việt, Sen Đài loan... (Giống cây cảnh)
Xin chào quý khách! Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm từ cây Sen, trong đó có giống Sen các loại. Giống sen của chúng tôi hiện nay có Sen Thái (hay gọi là Sen bách diệp) màu hồng và trắng, Sen Việt màu hồng và trằng, Sen Đài Loan. Chún
4400.
Bán cây chè xanh có hình dáng đẹp (Giống cây cảnh)
thành phố HCM có thú chơi cây chè xanh để làm cảnh và dùng uống nước hàng ngày,chúng tôi đã lấy cây trà từ bảo lộc (lâm đồng) xứ sở của cây trà,chúng tôi chuyên cung cấp sỷ vs lẻ cây trà xanh đủ chủng loại,đủ hình dáng và kích thước,giá cả phải chang
Trang:  <<  <  ..  39  40  41  42  43  [44]  45  46  47  48  49  ..  >  >>