Trang chủ » CÂN ĐIỆN TỬ » Cân siêu thị
11 sản phẩm
Hiển thị : Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
Trong khoGiỏ hàng
1
Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 15 / Kết nối: RS232, LAN - RJ45/ Tốc độ in (mm/giây): 100 / Trọng lượng (kg): 11.2 / Xuất xứ: - /
1.700.000 ₫
10
2
Hãng sản xuất: DIBAL / Kiểu dáng: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 0.06 / Chức năng: Cân trừ bì/ Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
6.100.000 ₫
5
3
Hãng sản xuất: - / Kiểu dáng: Cân bàn / Loại cân: In nhãn / Khả năng cân được (kg): 2.5 / Chức năng: Cân trừ bì/ Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 4.7 / Xuất xứ: - /
9.000.000 ₫
1
4
Hãng sản xuất: - / Kiểu dáng: Cân bàn / Loại cân: In nhãn / Khả năng cân được (kg): 30 / Chức năng: Cân trừ bì/ Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 4.7 / Xuất xứ: - /
10.000.000 ₫
1
5
Hãng sản xuất: - / Kiểu dáng: Cân bàn / Loại cân: In nhãn / Khả năng cân được (kg): 6 / Chức năng: Cân trừ bì/ Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 4.7 / Xuất xứ: - /
10.000.000 ₫
1
6
Hãng sản xuất: - / Kiểu dáng: Cân bàn / Loại cân: In nhãn / Khả năng cân được (kg): 3 / Chức năng: Cân trừ bì/ Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 4.7 / Xuất xứ: - /
10.000.000 ₫
1
7
Hãng sản xuất: - / Kiểu dáng: Cân bàn / Loại cân: In nhãn / Khả năng cân được (kg): 10 / Chức năng: Cân trừ bì/ Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 4.7 / Xuất xứ: - /
10.000.000 ₫
1
8
Hãng sản xuất: - / Kiểu dáng: Cân bàn / Loại cân: In nhãn / Khả năng cân được (kg): 15 / Chức năng: Cân trừ bì/ Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 4.7 / Xuất xứ: - /
10.000.000 ₫
1
9
Hãng sản xuất: POSCALE / Kiểu dáng: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 6 / Chức năng: -/ Kết nối: RS232, LAN - RJ45/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 6.8 / Xuất xứ: - /
11.500.000 ₫
1
10
Kiểu dáng: Cân bàn / Loại cân: In nhãn / Khả năng cân được (kg): 15 / Chức năng: Cân trừ bì, Trừ bì cố định/ Kết nối: RS232, LAN - RJ45, Không dây/ Tốc độ in (mm/giây): 100 / Trọng lượng (kg): 11.2 / Xuất xứ: - /
11.500.000 ₫
10
11
Kiểu dáng: Cân bàn / Loại cân: In nhãn / Khả năng cân được (kg): 6 / Chức năng: Cân trừ bì, Trừ bì cố định/ Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 9.5 / Xuất xứ: - /
21.000.000 ₫
1
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
Designed by: FinalStyle.com