Quảng cáo
Trang chủ » Giới thiệu

B¶NG GI¸ B¸N BU¤N 01.06.2012
§ÞA CHØ: 77S THî NHUéM - HOµN KIÕM - Hµ NéI  ®t 043.9454224 /043.826.36.20
®Ó biÕt gi¸ t¹i thêi ®iÓm mua hµng liªn hÖ  HOTLINE:mr s¬n 0983.42.0983/ 0925.61.5555
NOKIASAMSUNGiphoneMOBELL, KTOUCH
MODELGI¸MODELGI¸MODELGI¸MODELGI¸
1280400Galaxy SIII I930014,5003G -8G3,800M200380
1616525Galaxy note N7000 (16GB)11,9003G -16G4,800M2286, 73, 6, 0, 7, 0, 6, 0 Bitmap
380
1800585 Galaxy S 5.0 wifi YP-G705,2803GS -16G6,000M2296, 73, 7, 0, 7, 0, 7, 0 Bitmap
570
27301,510Galaxy Tab 10.1 P7500 (16GB)10,6503GS -32G6,600M239600
5130 + 1G1,780Galaxy Tab 7.0 P6200 (16GB)10,9504G -8G  white11,000M239L500
52332,665Galaxy SII I9100G (16GB)9,6504G -8G  black11,000M430710
6700 gold12,000Galaxy S Advance I90708,7504G -16G black10,300M520i590
7230 + 2G2,300Galaxy W I8150 (4GB)7,0504G -16G white 11,600M530590
C1 - 01+2G1,075 Wave 3 S8600 (3GB)7,4004G -32G black11,200A610i6, 73, 13, 0, 7, 0, 13, 0 Bitmap
550
C2-00+2g1,235Galaxy Tab 7.7 P680013,6504G -32G white12,000C201620
C2-01+2G1,610Galaxy Mini2 S65004,4004S -16G KH13,800T101490
C2-03+2G1,660Galaxy Ace S5830, (TN4G)5,5404S -16G ZA/ZP14,100T102550
C3  +  2G2,000Galaxy Mini Pop S5570i, (TN 2G)3,2004S -32G KH15,400T33490
C3-01 gold edition5,750Galaxy Y S5360, (TN 2G)2,5004S -32G ZA/ZP16,400X901,350
C5 - 03+2G3,130Galaxy Y S5360 Special, (TN 2G)2,950    
C5-00.23,150S5233W 2,460    
C5-062,660E2652W2,300    
C6-01+ 4G5,750S5233S, (TN 2G)2,080IPADFMOBILE
X1-01+2g835S3600 1,290  B1080 525
x2-02+2GB1,540 Champ C3312 (2 sim), (TN2G)1,610IPAD 2 16G 3G11,400B1088 700
X2 +2G2,000 Champ C3303I, (TN 1G)1,190IPAD 3 16G 4G B615600
X2 - 01+2G1,505E2550990  B620950
X77,950C35201,350  B670710
N101615E1232B (2 sim), (TN 2G)620HTC B640760
N2001,540E1150520HTC Explorer B626 1,100
N3002,250E1050275HTC Desire HD B690 (điện thoại 3G)900
N3022,520E2222 790HTC Sensation XE B700I750
N3033,000E1182  (2 sim)390HTC Sensation XL B730720
N5004,000 Galaxy Y Dous S6102, (TN 2G)4,060HTC One V B810 ( cảm ứng)3,894
N6035,100 Star 3 S5220, (TN 2G)2,320HTC One X B520i765
N7006,050S5300 Galaxy Pocket2,340HTC Evo 3D B1090555
N7016,910S55502,050HTC Rhyme B8300 ( cảm ứng)1,966
N86,050    B8200 ( cảm ứng)920
N9 16G9,950AVIOPHILIPB991 ( cảm ứng)0
N9 64G11,850A106340X100+ 1GB720B8400 ( cảm ứng)1,140
N97mini5,350A108350X1161,190B82100 ( cảm ứng)850
E63  The1G2,850A109380X513+2GB3,500B8700 ( cảm ứng)1,335
E5  +2G4,050A203500X503+2GB3,450F6( cảm ứng)480
E66,450A206370F511+2GB2,950F1( cảm ứng)1,910
E72 + 4G5,650A262400X5012,350Máy tính bảng FPT384
E78,800A272500X710+2GB3,500F88590
8800gold28,000A302500X5233,500F99690
lumina 6104,750A307480F3222,160F99I790
lumina 7105,800A3011500THÎ NHí   
lumina 8009,800A402480THÎ 1G35K/100 C  
  A501500THÎ 2G35K/100 C  
  A502425THÎ 4G60K/100C  
  A403850THÎ 8G100K/20C  
  A1000990THÎ 16G220K/10C  
GI¸ Cã THÓ THAY §æi theo tõng ®¬n hµng vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n

Quảng cáo
Designed by: FinalStyle.com