Dung lượng để tải về của Windows 7 là bao nhiêu? và Ngôn ngữ hỗ trợ của phiên bản này là những gì?

 |  Xem: 1.632  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/07/2009 - 09:31  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

- Microsoft chưa đưa ra thông tin cụ thể, nhưng với phiên bản thử nghiệm số 7000.0.081212-1400 được chia sẻ trên mạng BitTorrent có dung lượng là 2.44GB cho phiên bản 32 bit và 3.15 GB cho phiên bản 64 bit.
- Phiên bản thử nghiệm được giới hạn với các ngôn ngữ như tiếng Anh, Đức, Nhật, A-rập và Ấn Độ, và chỉ có phiên bản 32 bit.
Theo itcenter
Ngày gửi: 02/07/2009 - 09:32
Trả lời