Dung lượng để tải về của Windows 7 là bao nhiêu? và Ngôn ngữ hỗ trợ của phiên bản này là những gì?

 |  Xem: 1.650  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/07/2009 - 09:31  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

- Microsoft chưa đưa ra thông tin cụ thể, nhưng với phiên bản thử nghiệm số 7000.0.081212-1400 được chia sẻ trên mạng BitTorrent có dung lượng là 2.44GB cho phiên bản 32 bit và 3.15 GB cho phiên bản 64 bit.
- Phiên bản thử nghiệm được giới hạn với các ngôn ngữ như tiếng Anh, Đức, Nhật, A-rập và Ấn Độ, và chỉ có phiên bản 32 bit.
Theo itcenter
Ngày gửi: 02/07/2009 - 09:32
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)