Cách dùng ảnh làm hình nền máy tính?

Ai biết xin chỉ dùm. Thanks!
 |  Xem: 21.297  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/08/2009 - 10:49  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nếu bạn đang dùng winxp thì cách đơn giản nhất là mở file ảnh mà bạn định làm hình nền, clik chuột phải vào file ảnh chọn Set as Desktop Background là ok. Chúc thành công.
Ngày gửi: 04/08/2009 - 10:51
Trả lời