Muốn lấy giao diện màn hình trên windown phải làm cách nào?

Muốn lấy giao diện màn hình trên windown phải làm cách nào?
 |  Xem: 1.414  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 07/12/2009 - 11:55  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn hỏi thế nghĩa là sao?
Có phải bạn muốn thay đổi giao diện màn hình desktop chứ gì?
Bạn làm như sau nhá:
Nháy phải lên màn hình chọn Properties
Khi đó cửa sổ Display Properties xuất hiện
Bạn chọn tab Desktop
Trong khung Background bạn có thể chọn một hình ảnh ưa thích. Mặc định của window là Bliss.
Nếu bạn muốn chọn một bức ảnh khác ở trong máy tính của mình (ổ D hoặc E) chẳng hạn.
Khi đó bạn nháy vào nút Browse... rồi chọn đường dẫn đến nơi để ảnh ưa thích.
Chúc bạn đạt được ý muốn!
À còn nữa: sau khi chọn được ảnh rồi bạn phải chọn Apply rồi nhấn OK.
Ngày gửi: 07/12/2009 - 11:56
Click phải chuột > properties > vào trang Desktop > nhấn nút Browse...
trong mục LooK in : nhấn vào sẽ nhả ra đường dẫn > chọn hình mà bạn muốn làm giao diện
còn nếu bạn muốn chụp giao diện trên màn hình để lưu lại (làm tài liệu dưới dạng ảnh .jpg .gif ) thì bạn hãy cài đặt phần mềm 'Snag It" bản mới.
Ngày gửi: 07/12/2009 - 11:57
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)