Gỡ bỏ phần mềm Windows Genuine Advantage ?

Máy tính của tôi xuất hiện Windows Genuine Advantage ngay từ khi khởi động, yêu cầu phải đăng ký sử dụng nó. Sau đó khi đã khởi động xong, thì phần mềm này làm cho màn hình Desktop trở thành mầu đen.

Muốn thay đổi hình nền khác cũng không được và phía góc dưới bên phải luôn hiện cửa sổ yêu cầu sử dụng phần mềm này. Nhưng khi vào trang web của nó thì lại yêu cầu phải mua với giá 149 usd. Tôi rất muốn gỡ bỏ phần mềm này mà không được. Mong chỉ giúp tôi cách gỡ bỏ phần mềm này. Xin cảm ơn!
 |  Xem: 1.834  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/02/2010 - 09:54  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Windows Genuine Advantage là một chương trình nằm trong gói update của windows. Khi bạn để chế độ update cho windows, nó được tự động tải về và kiểm tra xem bạn có đang dùng windows bản quyền hay không và nếu không, nó tắt hình nền desktop, không cho update,.... và đương nhiên bắt bạn mua bản quyền của Microsoft.
Ngày gửi: 02/02/2010 - 09:55
Trả lời