Cách tắt máy bằng bàn phím trong Windows 7 ?

Cho mình hỏi cách tắt máy nhanh bằng phím Window trong Windows 7? Thanks.
 |  Xem: 4.275  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 03/02/2010 - 16:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Shortcut Key dùng bằng phím không chuột là Windows-key+U+U là Shutdown máy. Nhớ save/tắt các ứng dụng khác trước khi thực hiện.
Ngày gửi: 03/02/2010 - 16:02
Bạn vào Power Options, ở phần Advanced Power Settings, chỉnh Power button actions. Có thể chỉnh thêm ở Lid close actions để khi đóng nắp máy lại nó sẽ shut down luôn.
Ngày gửi: 03/02/2010 - 16:03
Trả lời