Cách tắt máy bằng bàn phím trong Windows 7 ?

Cho mình hỏi cách tắt máy nhanh bằng phím Window trong Windows 7? Thanks.
 |  Xem: 4.335  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 03/02/2010 - 16:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Shortcut Key dùng bằng phím không chuột là Windows-key+U+U là Shutdown máy. Nhớ save/tắt các ứng dụng khác trước khi thực hiện.
Ngày gửi: 03/02/2010 - 16:02
Bạn vào Power Options, ở phần Advanced Power Settings, chỉnh Power button actions. Có thể chỉnh thêm ở Lid close actions để khi đóng nắp máy lại nó sẽ shut down luôn.
Ngày gửi: 03/02/2010 - 16:03
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)