Hỏi cách xóa folder Temporary Internet Files ?

Mình thấy ổ c chiếm nhìu dung lượng quá, kiểm tra thì thấy thư mục
C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsTemporary Internet Files hơn 2 GB. mặc dù xóa hết file trong đó mà vẫn ko thấy giảm dung lượng
ai chỉ cách mình làm folder này giảm di8 dung lượng ?
mình dùng tài khoản Admin mà hem ăn thua
Thank.

 |  Xem: 3.952  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 22/03/2010 - 15:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn vào Internet Explorer options > tab General: Browsing history > Settings... để chỉnh dung lượng sử dụng làm Temp Internet Files theo ý muốn (có thể tắt hẳn hoặc chuyển thư mục temp này sang phân vùng khác).

Khuyên dùng CCleaner để dọn dẹp các temp folder trong máy.

Ngày gửi: 22/03/2010 - 15:04

Bạn làm theo cách sau để xóa :

Start -> All Programs -> Accessories -> System Tools -> Disk Cleanup -> OK ->  Temporary Internet files -> View Files -> Temporary Internet files 

Chúc bạn thành công.

Bùi Nam

Ngày gửi: 18/05/2011 - 09:35
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)