Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
9 thành viên trả lời
hauadv linhhh phongpro79 vietnamnet07 kimthien8x pro_so_1 kanbi_95 phunguyenxuan HungMyuct2 Trả lời cuối cùng: 08/05/2010
Thành viên tích cực nhất

Hoàng Tươi

6 lượt cảm ơn

monpion0111

2 lượt cảm ơn

Ngọc Minh Nguyễn

1 lượt cảm ơn

Dương Phúc

1 lượt cảm ơn

 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Cách hiển thị file ẩn trong win7 ultimate ?

   jdhgjfg 08/05/2010 - 10:05

   Mình đang dùng win7 ultimate nhưng mà nó ẩn mất file rồi bạn nào biết cách cho nó hiển thị thì chỉ mình với nhé tks nhìu nhìu!
   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   163241
   Trả lời (9)

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   thuy linh

   08/05/2010 - 10:06

   - Mở Windows Explorer lên và bấm phím Alt.
   - Xong rồi đó !
   Nếu bạn muốn nó luôn hiện thì bấm vào nút Organize > chọn Layout và bấm vào Menu bar.
   Sau khi hiện menu File, bạn có thể dễ dàng truy cập vào Tools > Folder Options > chọn thẻ View > chọn mục Show hidden files hoặc bỏ chọn luôn 3 mục Hide bên dưới để hiện file ẩn, đồng thời hiện luôn những file ẩn của hệ thống.   nếu máy tính bị nhiễm virus thì cho dù có chỉnh ở đây thì cũng như không
   bạn phải vào regedit mới lấy lại được.

   Đọc thêm
   4 người đã cảm ơn bình luận này. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   phongpro

   08/09/2011 - 11:12

   - Mở Computer lên, vào Organize và chọn Folder and search options
   - Ở cửa sổ hiện ra, chọn thẻ View và chọn Don't show hidden files, folders, or drives
   - Chọn Apply và OK

   2 người đã cảm ơn bình luận này. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   Vũ Mạnh Tuấn

   08/09/2011 - 10:23

   hay..thank

   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   the anh

   08/02/2012 - 18:33

   bạn dell trả lời tốt quá. Tks bạn nhé!!!

   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   Kim Anh Thiện

   08/02/2012 - 19:12

   Bạn có thể nhấn phím như sau:

   - Nhấn phím Alt -> T -> O

   - Cửa sổ xuất hiện, bạn chọn thẻ Folder Option

   - Chọn vào phần Show hidden file and folder

   Thế là OK!

   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   Trần Thị Mộng Vi

   24/05/2012 - 09:22

   Nếu bạn làm các cách trên không được thì bạn vào star=> all programs=> Accessibility => mờ file notepad

   Coppy mấy cái này vào notepad nha:

   Message = "De co hieu qua ngay, Script nay se" & vbCR

   Message = Message & "Close & Restart Windows Explorer." & vbCR

   Message = Message & "Se khong anh huong gi toi SYSTEM." & vbCR & vbCR

   Message = Message & "Continue?"

   X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Notice")

   If X = 6 Then

   On Error Resume Next

   On Error Resume Next

   Dim WSHShell, n, p, p1, p2, p3, itemtype, MyBox

   Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

   p = "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedHidden"

   p1 = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedHideFileExt"

   p2 = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedSuperHidden"

   p3 = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedShowSuperHidden"

   itemtype = "REG_DWORD"

   n = WSHShell.RegRead (p)

   errnum = Err.Number

   if errnum <> 1 then

   WSHShell.RegWrite p, 2, itemtype

   End If

   If n = 2 Then

   WSHShell.RegWrite p1, 0, itemtype

   WSHShell.RegWrite p2, 1, itemtype

   WSHShell.RegWrite p3, 1, itemtype

   WshShell.RegWrite p, 1, itemtype

   MyBox = MsgBox("Da ENABLED show all Hidden Files and Folders", 64, "Hidden Files and Folders")

   End If

   If n = 1 Then

   WSHShell.RegWrite p1, 1, itemtype

   WSHShell.RegWrite p2, 1, itemtype

   WSHShell.RegWrite p3, 2, itemtype

   WshShell.Regwrite p, 2, itemtype

   MyBox = MsgBox("Da DISABLED show all Hidden Files and Folders", 64, "Hidden Files and Folders")

   End If

   Set WshShell = Nothing

   On Error Resume Next

   Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

   WshShell.RegDelete "HKCRlnkfileNeverShowExt"

   WshShell.RegDelete "HKCRDocShortcutNeverShowExt"

   WshShell.RegDelete "HKCRInternetShortcutNeverShowExt"

   WshShell.RegDelete "HKCRpiffileNeverShowExt"

   WshShell.RegDelete "HKCRSHCmdFileNeverShowExt"

   WshShell.RegDelete "HKCRShellScrapNeverShowExt"

   On Error GoTo 0

   For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _

   ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='explorer.exe'")

   Process.terminate(0)

   Next

   MsgBox "See u again :D." & vbcr & vbcr & "© Langkhach_VNP", 4096, "Done"

   Else

   MsgBox "Lenh da duoc huy bo :)." & vbcr & vbcr & "© Langkhach_VNP", 4096, "User Cancelled"

   End If

   On Error Resume Next

   Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

   VisitVNPOWER

   Sub VisitVNPOWER

   If MsgBox("Script nay den tu Lang khach_VNPOWER.ORG forums" & vbCRLF & vbCRLF & "Ban co muon ghe tham Forums chung toi khong?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton, "Visit VNPOWER") =6 Then

   wshshell.Run "http://vnpower.org/forums"

   End If

   End Sub

   Rồi bạn save với tên ShowAllHidden_Enable_Disable.vbs rồi coppy vào phần bạn muốn mở ẩn. lưu ý khi ấn vào nó sẽ thoát thư mục bạn vào lại thư mục đó là thấy ẩn ngay.

   Đọc thêm
   1 người đã cảm ơn bình luận này. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   Nguyễn Xuân Phú

   20/03/2013 - 16:37

   thanks

   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   Ninh Đức Hùng

   28/04/2014 - 13:26

   Có một cách đơn giản nhất mà mình vừa dùng là tải phần mềm Unhide ve, kích 3 cái chuột là bao nhiêu file ẩn hiện lên hết.

   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   Đình Hậu

   11/04/2015 - 14:59

   Bạn xem video này nhé rất hay đó https://www.youtube.com/watch?v=N2kaOgsuv-A

   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm