Làm sao gõ tiếng việt trên sticky notes được ?

Như tiêu đề,làm sao có thể gõ tiếng việt mà ko bị lỗi trên sticky notes dc các bác .

 |  Xem: 1.500  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/05/2010 - 11:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bác dùng mã Unicode tổ hợp hoặc Mã Vietnamese locale CP 1258 thì khắc phục được ~ 99% lỗi gõ tiếng Việt có dấu trong sticky notes của W7 đó.
Ngày gửi: 19/05/2010 - 11:27
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)