Phần mềm chuyển đuôi video từ flv sang mp4 (chuyển được full video)?

Ai có link down phần mềm chuyển đuôi của video từ flv sang mp4 ko cho mình xin với, mà phải chuyển được full video nha, mấy phần mềm mình down từ trên mạng về thường chỉ chuyển có 1 phút hoặc 1 nửa thời gian của video... nản quá đi mất.
 |  Xem: 9.845  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 15/06/2010 - 10:57  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn chỉ chuyển được một khoảng thời gian như vậy bởi đó là phần mềm dùng thử, nó giới hạn thời lượng video bạn muốn chuyển.
Phần mềm Format Factory miễn phí, hỗ trợ đầy đủ tất cả các định dạng video, audio phổ biến, full video như yêu cầu của bạn. Có ngôn ngữ tiếng Việt.
http://www.formatoz.com/VI_index.html
Ngày gửi: 15/06/2010 - 10:58

bạn nên dùng phần mềm " FormatFactory" , cái này lên mạng down là có ,dùng rất good

 


Ngày gửi: 17/06/2010 - 16:43
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)