Chỉnh các vòng tròn đồng tâm trong Photoshop như thế nào?

Với CorelDraw việc chỉnh các vòng tròn đồng tâm nhanh và hết sức chính xác, nhưng với photoshop có thể làm được như vậy không mong các bạn chỉ dẫn

 |  Xem: 2.295  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 12/08/2010 - 18:35  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Các cách sau đây :
Shift + kéo chuột
Shift + Aft + kéo chuột
nhấn giữ thanh dài, di chuyển đối tượng
Chọn các layers một lúc và chỉnh những tùy chọn trên thanh Align.....
Còn copy hàng loạt trong photoshop thì càng dễ


Ngày gửi: 12/08/2010 - 18:36

Dùng cách copy hàng loạt và dùng căn chỉnh Align ( Window/Align)


Mời bạn ghé thăm: Công ty cổ phần ANY Việt Nam
Ngày gửi: 12/08/2010 - 18:51
Trả lời