Cài Microsoft SQL 2000 trên Win 7 ultimate 7600???

Tình hình là em cài MSQL 2000 trên Win 7 bản ultimate 7600 nhưng ko thể nào kết nối được với server . Có đại ca nào giúp em với được ko ạ?
Em xin chân thành cảm ơn

 |  Xem: 2.517  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 25/08/2010 - 22:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Vấn đề ở chỗ bạn chọn SQL 2000 Login Mode:
- Windows NT authentication: chỉ đăng nhập ngay máy đang chạy server
- SQL authentication: đăng nhập từ bất kỳ máy nào trong mạng LAN.

Thay đổi Login Mode trong Registry:
- Default instance: (tất cả group/database)
HKLMSoftwareMicrosoftMSSqlserverMSSqlServerLo ginMode

- Named instance: (Chỉ riêng Database được chỉ định)
HKLMSoftwareMicrosoftMicrosoft SQL ServerInstance NameMSSQLServerLoginMode

Bấm double vào LoginMode, cho value là 0 hoặc 2. Xong OK.

Ngày gửi: 25/08/2010 - 22:18
Trả lời