Cho em hỏi cách chạy đĩa boot khi không vào được win cho laptop ?

Bạn em dùng máy laptop accer 4736 đang cài win 7 nhưng muốn chuyển sang dùng win Xp.
Em đút đĩa vào thì ổ đĩa không chạy được đĩa boot. Xin chỉ cho em cách chỉnh ổ đĩa chạy được đĩa boot để ghost không cần vào win ???
Cho em hỏi luôn là ghost cho nó bản của ghost V4-pro của megasoft có được không? Nó có tự nhận được card màn hình + âm thanh của laptop không ạ?

 |  Xem: 1.441  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 10/09/2010 - 10:48  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Mỗi laptop có phím tắt riêng để vào BIOS hoặc boot menu như F2, F9, F10, ESC, del...
Bạn lần lượt bấm các phím trên liên tục khi mở máy, sẽ hiện ra màn hình BIOS hay boot menu.
Nếu là màn hình BIOS thì vào chỉnh first boot device là CDROM
Nếu là boot menu thì chỉ việc chọn CDROM

Nếu bạn đang xài win7 thì khi ghost sẽ mất, để đề phòng không biết driver, bạn vào device manager để xem các phần cứng như main, VGA, sound, network... để sau này cài lại win còn đi kiếm driver, hoặc bạn dùng Skydriver tự nhận driver...

Ngày gửi: 10/09/2010 - 10:49
Trả lời