Cách tạo 2 cột văn bản trong Word ?

Mình muốn tạo 2 cột văn bản trong cùng 1 trang word (chia trang word ra làm 2 và có thể gõ văn bản vào 2 phần đó một cách độc lập, và 2 phần đó phải đều nhau), có ai chỉ giúp mình được ko? Cám ơn

 |  Xem: 28.285  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 15/09/2010 - 15:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Bạn dùng bảng gồm 2 cột để thực hiện điều đó. Tùy chỉnh kích thước của bảng rất đơn giản.
Cách khác là dùng Columns của word luôn. Chú ý nếu bạn chia cột cho đoạn văn bản mà sau đoạn đó không có ký tự nào nữa thì phải nhấn Enter xuống dòng thì mới chia được cột được

Ngày gửi: 15/09/2010 - 15:54
Dễ thôi, bạn vào Table nhấp lấy 2 cột, dòng tùy ý; đương nhiên trang giấy của bạn đều nhau thôi bây gồ bạn gõ văn bản của cột 1 rồi tab sang cột 2. khi in bạn vào format/boder and shading... nhấp vào None bỏ bảng khi in sẽ không có bảng nữa.
Ngày gửi: 15/09/2010 - 15:54

Như các bạn kia chỉ thì không thể gỏ văn bản tùy ý vào mổi cột.
Vì thế bạn nên dùng chức năng của textbox bạn vẻ 2 textbox bằng nhau và format nó noline để không nhìn thấy dường kẻ. Sau đó vẻ thêm 1đường thẳng ở giữa. text box nằm ở thanh công cụ drawing đó bạn.(biểu tượng có hình chử A..)
Sau đó bạn gỏ văn bản vào mổi bên.

Ngày gửi: 15/09/2010 - 15:55
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)