Canh lề ngược nhau ở trang chẵn và trang lẻ của cùng 1 văn bản?

Trong cùng 1 văn bản word làm thế nào để canh lề trang lẻ ngược với trang chẵn: lề trái trang lẻ = lề phải trang chẵn và ngươc lại -> Để khi in lên 2 mặt cùng 1 tờ giấy thì trùng lề nhau.
 |  Xem: 12.876  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/09/2010 - 17:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào File -> chọn Page setup -> xuất hiện hộp thoại -> chọn thẻ Margins: + Tại mục Margins: căn lề theo ý thích của bạn + Tại Pages: chọn Mirror margins + Tại Preview: chọn Whole document ---> Nhấn ok
Ngày gửi: 17/09/2010 - 17:04
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)