Canh lề ngược nhau ở trang chẵn và trang lẻ của cùng 1 văn bản?

Trong cùng 1 văn bản word làm thế nào để canh lề trang lẻ ngược với trang chẵn: lề trái trang lẻ = lề phải trang chẵn và ngươc lại -> Để khi in lên 2 mặt cùng 1 tờ giấy thì trùng lề nhau.
 |  Xem: 12.167  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/09/2010 - 17:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào File -> chọn Page setup -> xuất hiện hộp thoại -> chọn thẻ Margins: + Tại mục Margins: căn lề theo ý thích của bạn + Tại Pages: chọn Mirror margins + Tại Preview: chọn Whole document ---> Nhấn ok
Ngày gửi: 17/09/2010 - 17:04
Trả lời