Cách tắt chương trình avira?

 |  Xem: 9.433  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 25/09/2010 - 14:10  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nhìn dưới góc phải có hình cái dù trên nền đỏ (biểu tượng của Avira, nếu dù bung là đang chạy, cụp là ngưng). Click phải vô đó, bỏ dấu check ở dòng trên cùng "AntiVir Guard enable". Xong. Làm ngược lại để nó chạy lại thôi.
Ngày gửi: 25/09/2010 - 14:10
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)